Page 27

26

Alle verhoudingen in acht genomen was het Felix De Boeck Museum niet in staat om zo’n renommee op te bouwen, ook omdat het nieuwe gebouw die charme niet bezit. Na enkele jaren koos men dan ook voor een verbreding van het beleid. Het museum focust op het modernisme, de avant-gardekunst en de abstractie in het algemeen. Tentoonstellingen van tijdgenoten-vrienden, het belichten van verschillende facetten van De Boecks werk, uitnodigingen aan jonge kunstenaars om te reflecteren op het werk van De Boeck, reconstructies van historische groepsgebeurtenissen waaraan De Boeck deelnam: kortom, De Boeck uit zijn verdomhoekje halen en zijn reële positie weergeven.

27

Het was een prettig toeval dat het KMSKA zijn collectie moest opbergen voor de verbouwing. Drogenbos is bij de gelukkige musea die een importante collectie ontlenen tot 2017. De keuze viel op wat ontbrak in het FeliXart Museum: Belgische avant-gardisten met werk van 1917 tot 1952. Prosper De Troyer, Marthe Donas, Jozef Peeters (afb. p. 17), Oscar en Floris Jespers, Paul Joostens, Jan Kiemeneij, Jules Schmalzigaug, Victor Servranckx, Edmond Van Dooren en ook enkele beelden van Ossip Zadkine vormen het belangrijke bruikleen. Een twintigtal werken zijn opgesteld in drie zalen: een zaaltje met regelmatig afgewisselde tekeningen en twee zalen waar de beelden en schilderijen chronologisch zijn tentoongesteld. Het museum opteerde om de werken niet te verspreiden over het hele museum en ze niet rechtstreeks te confronteren met De Boeck, maar ze als een eenheid te presenteren en zo een overzichtelijke inleiding op het eigen museumbezit te geven. Tegelijkertijd loopt het Antwerpse ensemble parallel met De Boecks carrière. Een sprekend voorbeeld is de confrontatie van Schmalzigaug met De Boecks werk van 1917 tot 1919. Hij kende de concepten van Marinetti en becommentarieerde ze tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van zijn kunstbroeders op de hoeve in Drogenbos. (LdJ; dit artikeltje kwam tot stand na een gesprek met Sergio Servellon, directeur van het FeliXart Museum.) www.brugge.be/musea www.felixart.org

Sergio Servellon Pomona van Ossip Zadkine op de achtergrond

Marthe Donas, Stilleven, 1917, 34.5 x 53 cm

Zaal Z Jaargang 2 - nummer 6  

Het zesde nummer van Zaal Z is klaar! Doorblader het magazine van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen online of schrijf je i...

Zaal Z Jaargang 2 - nummer 6  

Het zesde nummer van Zaal Z is klaar! Doorblader het magazine van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen online of schrijf je i...

Advertisement