Page 19

18

Slaapkamer

19

Overzicht van het atelier van Jozef Peeters samengesteld uit meerdere documentaire foto’s met in het midden Peeters’ zelfportret uit 1914.

Zij heeft in vaak moeilijke omstandigheden het ensemble bijna vijftig jaar in stand weten te houden. Interbellumspecialist Norbert Poulain vestigde in 1989 in het tijdschrift Vlaanderen de aandacht op de kwaliteiten van de atelierflat en consulent bouwkundig erfgoed Madeleine Manderyck van het (huidige) agentschap Onroerend Erfgoed slaagde er in 1995 in het appartement te laten beschermen. In haar wilsbeschikking vermaakte Godelieve haar nalatenschap aan de stad Antwerpen: het interieur met alle kunstwerken, archief, meubelen en gebruiksvoorwerpen. Huisbaas De Ideale Woning en de stad Antwerpen kwamen een erfpacht overeen, en het Letterenhuis, de ste-

delijke dienst Collectiebeleid/Behoud & beheer en het KMSKA werken samen om dat kunstwerk te behouden en te ontsluiten, naar Godelieves wens. Met ingang van Open Monumentendag 2013 op 8 september kan iedereen het resultaat bewonderen van die gezamenlijke inspanningen: een weergaloos driedimensionaal kunstwerk.

Atelierflat Jozef Peeters, De Gerlachekaai 8, 2000 Antwerpen Rondleidingen voor individuele bezoekers iedere eerste en derde zaterdag van de maand. Groepsbezoeken (max. 10 personen) op donderdag Voor meer info +32 (0)3 224 95 61 of publiekswerking@kmska.be

Zaal Z Jaargang 2 - nummer 6  

Het zesde nummer van Zaal Z is klaar! Doorblader het magazine van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen online of schrijf je i...

Zaal Z Jaargang 2 - nummer 6  

Het zesde nummer van Zaal Z is klaar! Doorblader het magazine van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen online of schrijf je i...

Advertisement