Page 1

Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbrosch端re

1


& Hautekiet Druk: Claes-Roels Ontwerp tentoonstellingsarchitectuur:

OFFICE Kersten Geers, David Van Severen Realisatie tentoonstellingsarchitectuur:

Christoph Van Damme Beelden KMSKA: Lukas – Art in Flanders, foto’s Hugo Maertens, d/arch ACHEVÉ D’IMPRIMER Texte: Dr. Herwig Todts Traduction: Elisabeth Cluzel Mise en pages: Houbrechts

& Hautekiet Imprimeur: Claes-Roels Concept scénographie de l’exposition: OFFICE Kersten

Geers, David Van Severen Réalisation scénographie de l’exposition: Christoph

Van Damme Images KMSKA: Lukas –

Art in Flanders, photos Hugo Maertens, d/arch COLOPHON Text: Dr. Herwig Todts Translation: Stephen Windross Design: Houbrechts

& Hautekiet Printing: Claes-Roels Exhibition design conceived by: OFFICE Kersten Geers,

David Van Severen Realisation of exhibition design by: Christoph Van Damme Images KMSKA: Lukas – Art in Flanders, photographs Hugo Maertens, d/arch IMPRESSUM Text: Dr. Herwig Todts Übersetzung: Marion Schmitz-

Reiners Layout: Houbrechts

& Hautekiet Drucker: Claes-Roels Entwurf Ausstellungsarchitektur:

OFFICE Kersten Geers, David Van Severen Realisierung Ausstellungsarchitektur:

Christoph Van Damme Bilder KMSKA: Lukas – Art in Flanders, Fotos Hugo Maertens, d/arch

Inleiding:

Incroyablement vrai Réalisme magique et nouvelle objectivité

COLOFON Tekst: Dr. Herwig Todts Vormgeving: Houbrechts

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten werkte in 2011 met het Gemeentemuseum Den Haag samen om de tentoonstelling James Ensor. Universum van een fantast te realiseren. De rijke verzameling van het Haags Gemeentemuseum, de generositeit van zijn directeur Benno Tempel en de bereidwilligheid van het Museum Plantin-Moretus/ Prentenkabinet Antwerpen en Cinematek (het Koninklijk Filmarchief Brussel) waren van doorslaggevend belang om de tentoonstelling Onwaarschijnlijk echt te realiseren. Het idee om een tentoonstelling over het neorealisme te maken werd jaren geleden door oud-collega Leen de Jong geopperd.

En 2011, le Musée Royal des Beaux-Arts (KMSKA) montait en collaboration avec le Gemeentemuseum de La Haye l’exposition James Ensor. Univers d’un rêveur. La riche collection du musée néerlandais, la générosité de son directeur Benno Tempel et la bonne volonté du Musée Plantin-Moretus/Cabinet des Estampes d’Anvers et de Cinematek (la Cinémathèque royale de Belgique) ont été déterminantes pour la réalisation de l’exposition Incroyablement vrai. L’idée de consacrer une exposition au néoréalisme avait été lancée il y a des années par notre excollègue Leen de Jong.

Uncannily Real Magic Realism and New Objectivity In 2011, the Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) and Gemeentemuseum The Hague collaborated on an exhibition entitled James Ensor: The Universe of a Dreamer. Now, the rich collection of Gemeentemuseum The Hague and the generosity of its director Benno Tempel, together with loans from Museum Plantin-Moretus/Antwerp Print Room and Cinematek (the Royal Film Archives, Brussels), have enabled KMSKA to stage Uncannily Real, an exhibition on Magic Realism and New Objectivity. The idea for a show on these strands of Neorealism was first proposed several years ago by former KMSKA staff member Leen de Jong.

Unwahrscheinlich echt Magischer Realismus und Neue Sachlichkeit Das Königliche Museum für Schöne Künste Antwerpen (KMSKA) arbeitete bereits 2011 mit dem Gemeentemuseum Den Haag im Rahmen der Ausstellung James Ensor. Das Universum eines Phantasten zusammen. Das Gemeentemuseum, die Großzügigkeit seines Direktors Benno Tempel und die Unterstützung durch das Museum Plantin-Moretus/ Kupferstichkabinett Antwerpen sowie der Cinematek (Kgl. Filmarchiv Brüssel) ermöglichten nun die Ausstellung Unwahrscheinlich echt in Antwerpen. Dank gebührt auch unserer ehemaligen Kollegin Leen de Jong, die schon vor Jahren anregte, dem Neorealismus eine Ausstellung zu widmen.

Onderhuids modernisme

I

n de loop van de 25 jaar die voorafgaan aan de Eerste Wereldoorlog maakte de beeldende kunst een ongelooflijke omwenteling door. Cézannes late werken, Matisse, Picasso, Nolde, Kandinsky, …, ze rekenden schijnbaar voor eens en voor altijd af met het eeuwenoude realisme. Zo te zien is het feit dat na de Eerste Wereldoorlog kunstenaars opnieuw driedimensionale afbeeldingen van herkenbare personages, objecten en landschappen gaan maken, een soort van reactie, een terugkeer tot de orde. Vaak wordt Wereldoorlog I, een verschrikkelijke, bijna vier jaar durende slachtpartij, aangehaald als oorzaak van deze reactie. Maar de oorlog ging aan het neutrale Nederland voorbij en in België zouden Gust De Smet, Frits Van den Berghe en Constant Permeke in de jaren 20 furore maken. De vooruitstrevende kunstenaars die beslisten om weer met het realisme aan de slag te gaan, hadden daarvoor artistieke en inhoudelijke motieven. Zij hadden enkele jaren, aan de zijde van de avant-garde, de artistieke mogelijkheden van het modernisme verkend en ze zullen zich achteraf ook niet volledig distantiëren van dit modernisme. Ook de wijze waarop zowel Gino Severini, Gustave Van de Woestyne of Henry Van Straten met mengvormen van realisme en modernisme experimenteren, wijst op een blijvende belangstelling voor het modernisme. De kans dat een van hun neorealistische scheppingen bij vergissing zou worden beschouwd als een werk uit de 19de eeuw of nog ouder, is daarom onbestaande. Daardoor onderscheiden deze neorealisten zich van late realisten zoals Walter Vaes of pleinairisten zoals Albert Van Dyck. 

3

gino severini De twee hansworsten – Les deux bouffons – Two Harlequins – Die beiden Hanswürste, 1922 Gemeentemuseum Den Haag © Sabam


& Hautekiet Druk: Claes-Roels Ontwerp tentoonstellingsarchitectuur:

OFFICE Kersten Geers, David Van Severen Realisatie tentoonstellingsarchitectuur:

Christoph Van Damme Beelden KMSKA: Lukas – Art in Flanders, foto’s Hugo Maertens, d/arch ACHEVÉ D’IMPRIMER Texte: Dr. Herwig Todts Traduction: Elisabeth Cluzel Mise en pages: Houbrechts

& Hautekiet Imprimeur: Claes-Roels Concept scénographie de l’exposition: OFFICE Kersten

Geers, David Van Severen Réalisation scénographie de l’exposition: Christoph

Van Damme Images KMSKA: Lukas –

Art in Flanders, photos Hugo Maertens, d/arch COLOPHON Text: Dr. Herwig Todts Translation: Stephen Windross Design: Houbrechts

& Hautekiet Printing: Claes-Roels Exhibition design conceived by: OFFICE Kersten Geers,

David Van Severen Realisation of exhibition design by: Christoph Van Damme Images KMSKA: Lukas – Art in Flanders, photographs Hugo Maertens, d/arch IMPRESSUM Text: Dr. Herwig Todts Übersetzung: Marion Schmitz-

Reiners Layout: Houbrechts

& Hautekiet Drucker: Claes-Roels Entwurf Ausstellungsarchitektur:

OFFICE Kersten Geers, David Van Severen Realisierung Ausstellungsarchitektur:

Christoph Van Damme Bilder KMSKA: Lukas – Art in Flanders, Fotos Hugo Maertens, d/arch

Inleiding:

Incroyablement vrai Réalisme magique et nouvelle objectivité

COLOFON Tekst: Dr. Herwig Todts Vormgeving: Houbrechts

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten werkte in 2011 met het Gemeentemuseum Den Haag samen om de tentoonstelling James Ensor. Universum van een fantast te realiseren. De rijke verzameling van het Haags Gemeentemuseum, de generositeit van zijn directeur Benno Tempel en de bereidwilligheid van het Museum Plantin-Moretus/ Prentenkabinet Antwerpen en Cinematek (het Koninklijk Filmarchief Brussel) waren van doorslaggevend belang om de tentoonstelling Onwaarschijnlijk echt te realiseren. Het idee om een tentoonstelling over het neorealisme te maken werd jaren geleden door oud-collega Leen de Jong geopperd.

En 2011, le Musée Royal des Beaux-Arts (KMSKA) montait en collaboration avec le Gemeentemuseum de La Haye l’exposition James Ensor. Univers d’un rêveur. La riche collection du musée néerlandais, la générosité de son directeur Benno Tempel et la bonne volonté du Musée Plantin-Moretus/Cabinet des Estampes d’Anvers et de Cinematek (la Cinémathèque royale de Belgique) ont été déterminantes pour la réalisation de l’exposition Incroyablement vrai. L’idée de consacrer une exposition au néoréalisme avait été lancée il y a des années par notre excollègue Leen de Jong.

Uncannily Real Magic Realism and New Objectivity In 2011, the Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) and Gemeentemuseum The Hague collaborated on an exhibition entitled James Ensor: The Universe of a Dreamer. Now, the rich collection of Gemeentemuseum The Hague and the generosity of its director Benno Tempel, together with loans from Museum Plantin-Moretus/Antwerp Print Room and Cinematek (the Royal Film Archives, Brussels), have enabled KMSKA to stage Uncannily Real, an exhibition on Magic Realism and New Objectivity. The idea for a show on these strands of Neorealism was first proposed several years ago by former KMSKA staff member Leen de Jong.

Unwahrscheinlich echt Magischer Realismus und Neue Sachlichkeit Das Königliche Museum für Schöne Künste Antwerpen (KMSKA) arbeitete bereits 2011 mit dem Gemeentemuseum Den Haag im Rahmen der Ausstellung James Ensor. Das Universum eines Phantasten zusammen. Das Gemeentemuseum, die Großzügigkeit seines Direktors Benno Tempel und die Unterstützung durch das Museum Plantin-Moretus/ Kupferstichkabinett Antwerpen sowie der Cinematek (Kgl. Filmarchiv Brüssel) ermöglichten nun die Ausstellung Unwahrscheinlich echt in Antwerpen. Dank gebührt auch unserer ehemaligen Kollegin Leen de Jong, die schon vor Jahren anregte, dem Neorealismus eine Ausstellung zu widmen.

Onderhuids modernisme

I

n de loop van de 25 jaar die voorafgaan aan de Eerste Wereldoorlog maakte de beeldende kunst een ongelooflijke omwenteling door. Cézannes late werken, Matisse, Picasso, Nolde, Kandinsky, …, ze rekenden schijnbaar voor eens en voor altijd af met het eeuwenoude realisme. Zo te zien is het feit dat na de Eerste Wereldoorlog kunstenaars opnieuw driedimensionale afbeeldingen van herkenbare personages, objecten en landschappen gaan maken, een soort van reactie, een terugkeer tot de orde. Vaak wordt Wereldoorlog I, een verschrikkelijke, bijna vier jaar durende slachtpartij, aangehaald als oorzaak van deze reactie. Maar de oorlog ging aan het neutrale Nederland voorbij en in België zouden Gust De Smet, Frits Van den Berghe en Constant Permeke in de jaren 20 furore maken. De vooruitstrevende kunstenaars die beslisten om weer met het realisme aan de slag te gaan, hadden daarvoor artistieke en inhoudelijke motieven. Zij hadden enkele jaren, aan de zijde van de avant-garde, de artistieke mogelijkheden van het modernisme verkend en ze zullen zich achteraf ook niet volledig distantiëren van dit modernisme. Ook de wijze waarop zowel Gino Severini, Gustave Van de Woestyne of Henry Van Straten met mengvormen van realisme en modernisme experimenteren, wijst op een blijvende belangstelling voor het modernisme. De kans dat een van hun neorealistische scheppingen bij vergissing zou worden beschouwd als een werk uit de 19de eeuw of nog ouder, is daarom onbestaande. Daardoor onderscheiden deze neorealisten zich van late realisten zoals Walter Vaes of pleinairisten zoals Albert Van Dyck. 

3

gino severini De twee hansworsten – Les deux bouffons – Two Harlequins – Die beiden Hanswürste, 1922 Gemeentemuseum Den Haag © Sabam


gustave van de woestyne Azuur – Azur – Azure, 1928 KMSKA, © Sabam

Introduction: Le modernisme latent

L

’art plastique connaît un incroyable développement au cours des 25 années précédant la Première Guerre Mondiale. Les dernières œuvres de Cézanne, les œuvres de Matisse, Picasso, Nolde, Kandinsky semblent en finir une fois pour toutes avec des siècles de réalisme. Le fait que des artistes de l’aprèsguerre vont se remettre à peindre des personnes, des objets et des paysages identifiables en trois dimensions ressemble donc à une réaction, un retour à l’ordre. La Grande Guerre, avec presque

quatre ans d’horreurs, est souvent considérée comme la cause de cette réaction. Mais la guerre a épargné les Pays-Bas et en Belgique, des artistes comme Gust De Smet, Frits Van den Berghe et Constant Permeke y font fureur dans les années 20. Les artistes progressistes qui décident de renouer avec le réalisme sont motivés par des considérations artistiques et thématiques. Ils ont exploré pendant quelques années les possibilités artistiques du modernisme aux côtés de l’avantgarde et ne s’en distancieront jamais totalement. La manière dont Gino Severini, Gustave Van de Woestyne ou Henry Van Straten

expérimentent avec un mélange de réalisme et de modernisme témoigne tout autant d’un intérêt soutenu pour le modernisme. Aucune chance donc que leurs créations néoréalistes passent par erreur pour des œuvres du 19e siècle ou même plus anciennes. Ces néoréalistes se distinguent en cela de réalistes comme Walter Vaes ou de peintres de plein air comme Albert Van Dyck.

Introduction: Subdued Modernism

Einleitung: Unterschwelliger Modernismus

I

I

n the 25 years preceding World War One, the visual arts experienced a sweeping revolution. Cézanne (in his later work), Matisse, Picasso, Nolde and Kandinsky, to name but just a few, appeared to have abandoned the traditional paths of Realism for good. At first glance, the return after the Great War to the three-dimensional rendering of recognisable figures, objects and landscapes may seem to have been a counterreaction, an attempt at re-establishing stylistic order. The four-year carnage of the war is often cited as the main catalyst for this evolution. However, this explanation ignores the fact that the Netherlands remained neutral during the war. It also fails to account for the observation that, in 1920s Belgium, artists like Gust De Smet, Frits Van den Berghe and Constant Permeke caused great furore. On closer scrutiny, it would appear the artists who decided to revisit Realism did so for artistic and content-related reasons. Previously, as part of the avant-garde, they had spent several years exploring the possibilities of Modernism. Even after the war, they never truly turned their backs on Modernism, as evidenced by the work of Gino Severini, Gustave Van de Woestyne and Henry Van Straten, which combines elements of both Realism and Modernism. It is this experimental streak that distinguishes the Neorealists from late Realists like Walter Vaes or Pleinairists like Albert Van Dyck. It marks their work as early 20th century, and rules out any stylistic confusion with art from the 19th century or earlier.

 

n den 25 Jahren vor dem 1. Weltkrieg kommt es zu einer radikalen Neuerung in der bildenden Kunst. Der späte Cézanne, Matisse, Picasso, Nolde, Kandinsky und viele andere Künstler räumen – scheinbar ein für allemal – mit der jahrhundertealten realistischen Malerei auf. Vor diesem Hintergrund kann die Tatsache, dass Künstler nach dem Krieg abermals dreidimensional wirkende Darstellungen erkennbarer Personen, Objekte und Landschaften schaffen, als eine Art von Reaktion auf die abstrakte Malerei, eine Rückkehr zu Vertrautem betrachtet werden. Häufig wird der Grund dafür im Ersten Weltkrieg mit seinen grausamen Schlachten vermutet. Jedoch hatte der Krieg die neutralen Niederlande verschont und in Belgien sollten in den 1920er Jahren Gust De Smet, Frits Van den Berghe und Constant Permeke Furore machen. Die fortschrittlichen Künstler, die beschlossen hatten, sich wieder dem Realismus zuzuwenden, hatten dafür künstlerische und inhaltliche Argumente. Einige Jahre lang hatten sie Seite an Seite mit der Avantgarde die künstlerischen Möglichkeiten des Modernismus erforscht – und auch danach konnten sie sich nicht mehr zur Gänze davon distanzieren. Auch die Art und Weise, in der Gino Severini, Gustave Van de Woestyne oder Henry Van Straten mit Mischformen aus Realismus und Modernismus experimentierten, verweist auf ihr unterschwellig immer noch vorhandenes Interesse an der modernen Malerei. Deshalb können ihre neorealistischen Werke auch nicht mit der Malerei des 19. Jahrhunderts oder früherer Epochen verwechselt werden, wie beispielweise mit Werken der späten Realisten wie Walter Vaes oder von Pleinairisten wie Albert Van Dyck.

4

5

george creten Jong meisje – Jeune fille – Young Girl – Junges Mädchen, 1929 KMSKA, © Sabam


gustave van de woestyne Azuur – Azur – Azure, 1928 KMSKA, © Sabam

Introduction: Le modernisme latent

L

’art plastique connaît un incroyable développement au cours des 25 années précédant la Première Guerre Mondiale. Les dernières œuvres de Cézanne, les œuvres de Matisse, Picasso, Nolde, Kandinsky semblent en finir une fois pour toutes avec des siècles de réalisme. Le fait que des artistes de l’aprèsguerre vont se remettre à peindre des personnes, des objets et des paysages identifiables en trois dimensions ressemble donc à une réaction, un retour à l’ordre. La Grande Guerre, avec presque

quatre ans d’horreurs, est souvent considérée comme la cause de cette réaction. Mais la guerre a épargné les Pays-Bas et en Belgique, des artistes comme Gust De Smet, Frits Van den Berghe et Constant Permeke y font fureur dans les années 20. Les artistes progressistes qui décident de renouer avec le réalisme sont motivés par des considérations artistiques et thématiques. Ils ont exploré pendant quelques années les possibilités artistiques du modernisme aux côtés de l’avantgarde et ne s’en distancieront jamais totalement. La manière dont Gino Severini, Gustave Van de Woestyne ou Henry Van Straten

expérimentent avec un mélange de réalisme et de modernisme témoigne tout autant d’un intérêt soutenu pour le modernisme. Aucune chance donc que leurs créations néoréalistes passent par erreur pour des œuvres du 19e siècle ou même plus anciennes. Ces néoréalistes se distinguent en cela de réalistes comme Walter Vaes ou de peintres de plein air comme Albert Van Dyck.

Introduction: Subdued Modernism

Einleitung: Unterschwelliger Modernismus

I

I

n the 25 years preceding World War One, the visual arts experienced a sweeping revolution. Cézanne (in his later work), Matisse, Picasso, Nolde and Kandinsky, to name but just a few, appeared to have abandoned the traditional paths of Realism for good. At first glance, the return after the Great War to the three-dimensional rendering of recognisable figures, objects and landscapes may seem to have been a counterreaction, an attempt at re-establishing stylistic order. The four-year carnage of the war is often cited as the main catalyst for this evolution. However, this explanation ignores the fact that the Netherlands remained neutral during the war. It also fails to account for the observation that, in 1920s Belgium, artists like Gust De Smet, Frits Van den Berghe and Constant Permeke caused great furore. On closer scrutiny, it would appear the artists who decided to revisit Realism did so for artistic and content-related reasons. Previously, as part of the avant-garde, they had spent several years exploring the possibilities of Modernism. Even after the war, they never truly turned their backs on Modernism, as evidenced by the work of Gino Severini, Gustave Van de Woestyne and Henry Van Straten, which combines elements of both Realism and Modernism. It is this experimental streak that distinguishes the Neorealists from late Realists like Walter Vaes or Pleinairists like Albert Van Dyck. It marks their work as early 20th century, and rules out any stylistic confusion with art from the 19th century or earlier.

 

n den 25 Jahren vor dem 1. Weltkrieg kommt es zu einer radikalen Neuerung in der bildenden Kunst. Der späte Cézanne, Matisse, Picasso, Nolde, Kandinsky und viele andere Künstler räumen – scheinbar ein für allemal – mit der jahrhundertealten realistischen Malerei auf. Vor diesem Hintergrund kann die Tatsache, dass Künstler nach dem Krieg abermals dreidimensional wirkende Darstellungen erkennbarer Personen, Objekte und Landschaften schaffen, als eine Art von Reaktion auf die abstrakte Malerei, eine Rückkehr zu Vertrautem betrachtet werden. Häufig wird der Grund dafür im Ersten Weltkrieg mit seinen grausamen Schlachten vermutet. Jedoch hatte der Krieg die neutralen Niederlande verschont und in Belgien sollten in den 1920er Jahren Gust De Smet, Frits Van den Berghe und Constant Permeke Furore machen. Die fortschrittlichen Künstler, die beschlossen hatten, sich wieder dem Realismus zuzuwenden, hatten dafür künstlerische und inhaltliche Argumente. Einige Jahre lang hatten sie Seite an Seite mit der Avantgarde die künstlerischen Möglichkeiten des Modernismus erforscht – und auch danach konnten sie sich nicht mehr zur Gänze davon distanzieren. Auch die Art und Weise, in der Gino Severini, Gustave Van de Woestyne oder Henry Van Straten mit Mischformen aus Realismus und Modernismus experimentierten, verweist auf ihr unterschwellig immer noch vorhandenes Interesse an der modernen Malerei. Deshalb können ihre neorealistischen Werke auch nicht mit der Malerei des 19. Jahrhunderts oder früherer Epochen verwechselt werden, wie beispielweise mit Werken der späten Realisten wie Walter Vaes oder von Pleinairisten wie Albert Van Dyck.

4

5

george creten Jong meisje – Jeune fille – Young Girl – Junges Mädchen, 1929 KMSKA, © Sabam


Gino Severini (1833 – 1966) Henry Van Straten (1892 – 1944) Willem Elsschot (1882 – 1960)

G

gino severini Stilleven voor het raam – Nature morte devant la fenêtre – Still-Life in front of a Window – Stilleben vor einem Fenster, ca. 1916 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

ino Severini vertrok in 1906 van Rome naar Parijs waar hij kennismaakte met Picasso. Hij evolueerde daarna snel naar bijna volledige abstractie. In Stilleven voor het raam (ca. 1916) combineerde hij in één werk zowel een neorealistische als een kubistische vormgeving. Sir George Sitwell, eigenaar van het Castello di Montegufoni in de omgeving van Firenze, vroeg in 1921 aan Severini om de wanden van een kamer te versieren met harlekijnen, Pierrots en andere personages uit de commedia dell’arte. In zijn schilderij De twee hansworsten leeft dit thema verder. In 1935 keerde Severini definitief terug naar Italië. Hij ontwierp mozaïeken voor de grote gebouwen van het regime van Benito Mussolini. Henry Van Straten studeerde grafiek aan­de Antwerpse academie. De prenten in de­tentoonstelling illustreren zijn evolutie. Aanvankelijk werkte hij in een typisch 19de-eeuwse realistische stijl. Hij maakte enkele interessante hout- en linosneden in fauvistische of expressionistische trant. Tenslotte ontwikkelde ook hij een mengvorm van realisme en modernisme. Bijzonder zijn de gravures die hij maakte voor de uitgave van Willem Elsschots Lijmen (1932) “waarvan hij al het staalkoude cynisme voortreffelijk in beeld bracht” (Ary Delen). Ook Elsschot was uiterst tevreden en naderhand zou Van Straten ook illustraties maken voor een gebundelde uitgave van Lijmen / Het been (1943). 

henry van straten voorbereidende tekening voor ‘Lijmen’, Willem Elsschot –esquisse pour ‘Lijmen’, Willem Elsschot – preparatory drawing for ‘Soft Soap’, Willem Elsschot – Skizze (Zeichnung) für „Lijmen”, Willem Elsschot Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen, © Sabam 6

7


Gino Severini (1833 – 1966) Henry Van Straten (1892 – 1944) Willem Elsschot (1882 – 1960)

G

gino severini Stilleven voor het raam – Nature morte devant la fenêtre – Still-Life in front of a Window – Stilleben vor einem Fenster, ca. 1916 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

ino Severini vertrok in 1906 van Rome naar Parijs waar hij kennismaakte met Picasso. Hij evolueerde daarna snel naar bijna volledige abstractie. In Stilleven voor het raam (ca. 1916) combineerde hij in één werk zowel een neorealistische als een kubistische vormgeving. Sir George Sitwell, eigenaar van het Castello di Montegufoni in de omgeving van Firenze, vroeg in 1921 aan Severini om de wanden van een kamer te versieren met harlekijnen, Pierrots en andere personages uit de commedia dell’arte. In zijn schilderij De twee hansworsten leeft dit thema verder. In 1935 keerde Severini definitief terug naar Italië. Hij ontwierp mozaïeken voor de grote gebouwen van het regime van Benito Mussolini. Henry Van Straten studeerde grafiek aan­de Antwerpse academie. De prenten in de­tentoonstelling illustreren zijn evolutie. Aanvankelijk werkte hij in een typisch 19de-eeuwse realistische stijl. Hij maakte enkele interessante hout- en linosneden in fauvistische of expressionistische trant. Tenslotte ontwikkelde ook hij een mengvorm van realisme en modernisme. Bijzonder zijn de gravures die hij maakte voor de uitgave van Willem Elsschots Lijmen (1932) “waarvan hij al het staalkoude cynisme voortreffelijk in beeld bracht” (Ary Delen). Ook Elsschot was uiterst tevreden en naderhand zou Van Straten ook illustraties maken voor een gebundelde uitgave van Lijmen / Het been (1943). 

henry van straten voorbereidende tekening voor ‘Lijmen’, Willem Elsschot –esquisse pour ‘Lijmen’, Willem Elsschot – preparatory drawing for ‘Soft Soap’, Willem Elsschot – Skizze (Zeichnung) für „Lijmen”, Willem Elsschot Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen, © Sabam 6

7


Gino Severini (1833 – 1966), Henry Van Straten (1892 – 1944), Willem Elsschot (1882 – 1960)

G

ino Severini quitte Rome en 1906 pour Paris, où il fait la connaissance de Picasso. Il évolue ensuite rapidement vers une quasi-abstraction. Dans Nature morte devant la fenêtre (vers 1916), il combine dans une seule œuvre des formes néoréalistes et cubistes. Sir George Sitwell, propriétaire du Castello di Montegufoni, dans les environs de Florence, demande en 1921 à Severini de décorer les murs d’une chambre d’arlequins, de pierrots et autres personnages de la commedia dell’arte. Ce thème est encore vivant sur sa toile Les deux bouffons. Severini retourne définitivement en Italie en 1935 et crée des mosaïques pour les grands bâtiments du régime de Benito Mussolini. Henry Van Straten a étudié l’art graphique à l’Académie d’Anvers. Les gravures exposées illustrent l’évolution de sa pratique artistique. Il travaille initialement dans un style réaliste typique du 19e siècle, produit quelques lithogravures et linogravures intéressantes dans le style fauviste ou expressionniste, pour développer finalement un style qui combine réalisme et modernisme. On est frappé par les gravures qu’il réalisa pour le livre de Willem Elsschot Lijmen (1932) “dont il sait parfaitement rendre le cynisme froid”, selon l’historien de l’art Ary Delen. Elsschot lui-même est très satisfait et commandera encore à Van Straten des illustrations pour un recueil de Lijmen / Het been (1943).

Gino Severini (1833 – 1966), Henry Van Straten (1892 – 1944), Willem Elsschot (1882 – 1960)

I 8

n 1906, Gino Severini moved from Rome to Paris, where he

became acquainted with Pablo Picasso. Before long, his work evolved to almost full abstraction. In Still-Life in front of a Window (ca. 1916), he combines Neorealist and Cubist elements. In 1921, Sir George Sitwell, the owner of Castello di Montegufoni near Florence, commissioned Severini to decorate the walls of a room in his mansion with images of harlequins, Pierrots and other characters from Commedia dell’arte. This theme is revisited in Two Harlequins. In 1935, Severini returned for good to Italy, where he would subsequently design mosaics for some of the monumental buildings erected under the regime of Benito Mussolini. Henry Van Straten studied graphic art at the Antwerp Fine Arts Academy. The prints selected for this exhibition illustrate how his work evolved. Initially, his style tied in with typical 19th-century Realism. Later, he produced some interesting Fauvist or Expressionist-inspired woodcuts and linocuts, before evolving towards a specific blend of Realism and Modernism. He also produced some exceptional illustrations for Willem Elsschot’s 1932 novel Soft Soap, which according to the art historian Ary Delen “perfectly capture the novel’s steely cynicism”. Elsschot, too, was impressed with Van Straten’s contribution, leading to a further collaboration for the combined edition of Soft Soap / The Leg (1943).

1916) verband er neorealistische mit kubistischen Elementen. Sir George Sitwell, Eigentümer des Castello di Montegufoni bei Florenz, beauftragte Severini 1921, die Wände eines Zimmers in seinem Schloss mit Harlekinen, Pierrots und anderen Figuren aus der commedia dell’arte zu bemalen. Solche Figuren sind auch das Sujet von Severinis Gemälde Die beiden Hanswürste (1922). 1935 kehrte Severini endgültig nach Italien zurück. Dort entwarf er Mosaiks für Prunkgebäude, die in der Regierungszeit von Benito Mussolini entstanden. Henry Van Straten studierte an der Antwerpener Kunstakademie. Die auf der Ausstellung gezeigten Grafiken verdeutlichen seine Entwicklung. Anfänglich arbeitete er noch im typischen, realistischen Stil des 19. Jahrhunderts. Er schuf einige interessante Holz- und Linoleumschnitte, die in Richtung Fauvismus oder Expressionismus weisen. Schließlich entwickelte auch er eine Mischform zwischen Realismus und Modernismus. Hervorzuheben sind die Zeichnungen, mit denen er den Roman Lijmen (Leimen) (1932) des flämischen Schriftstellers Willem Elsschot illustrierte und von denen Ary Delen sagte, dass sie dessen „stahlkalten Zynismus vortrefflich zum Ausdruck brachten“. Auch Elsschot war besonders zufrieden mit den Illustrationen und später sollte Van Straten auch die Doppelausgabe Lijmen / Het been (Leimen / Das Bein) illustrieren, die 1943 erschien.

Film

N

a de Eerste Wereldoorlog zullen filmzalen in Amerika, Europa en elders uitgroeien tot uiterst populaire attracties. Spoedig gaan liefhebbers van dit nieuwe medium filmclubs oprichten om aandacht en kansen te geven aan films met meer artistieke ambities. Enkele jonge Belgische cineasten zoals Henri Storck (1907 – 1999) en Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) gaan ook zelf experimenteren door vervreemdende en abstracte elementen te introduceren. Henri Storck is ongetwijfeld de bekendste pionier van de filmkunst in België. Hij debuteerde met een reeks films over zijn geboortestad waaronder Images d’Ostende (1929). Storck leerde het vak als assistent in Franse filmstudio’s. Terug in België draait Storck documentaires in opdracht van o.a. het Verbond van de Electriciteitscentrales en de Spoorwegen. Op verzoek van Piet Vermeylen realiseerde hij samen met de Nederlandse cineast Joris Ivens het bekende Misère au Borinage (1933). In opdracht van de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie filmde hij tijdens de Duitse bezetting een vijfdelige Boerensymfonie (1942-44). Storck realiseerde ook belangrijke kunstfilms en ligt aan de basis van het Belgisch Filmarchief. 

Gino Severini (1833 – 1966), Henry Van Straten (1892 – 1944), Willem Elsschot (1882

– 1960)

G

ino Severini reiste 1906 von Rom nach Paris, wo er Picasso kennen lernte. Anschließend entwickelte seine Kunst sich schnell in Richtung der vollständigen Abstraktion. Auf Stillleben vor einem Fenster (ca.

charley toorop Meisjes en jongens in interieur bij avond, Westkapelle – Jeunes filles et jeunes hommes en intérieur le soir, Westkapelle – Girls and Boys in an Interior in the Evening, Westkapelle – Mädchen und Jungen in einem Zimmer bei Abend, Westkapelle Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam 9


Gino Severini (1833 – 1966), Henry Van Straten (1892 – 1944), Willem Elsschot (1882 – 1960)

G

ino Severini quitte Rome en 1906 pour Paris, où il fait la connaissance de Picasso. Il évolue ensuite rapidement vers une quasi-abstraction. Dans Nature morte devant la fenêtre (vers 1916), il combine dans une seule œuvre des formes néoréalistes et cubistes. Sir George Sitwell, propriétaire du Castello di Montegufoni, dans les environs de Florence, demande en 1921 à Severini de décorer les murs d’une chambre d’arlequins, de pierrots et autres personnages de la commedia dell’arte. Ce thème est encore vivant sur sa toile Les deux bouffons. Severini retourne définitivement en Italie en 1935 et crée des mosaïques pour les grands bâtiments du régime de Benito Mussolini. Henry Van Straten a étudié l’art graphique à l’Académie d’Anvers. Les gravures exposées illustrent l’évolution de sa pratique artistique. Il travaille initialement dans un style réaliste typique du 19e siècle, produit quelques lithogravures et linogravures intéressantes dans le style fauviste ou expressionniste, pour développer finalement un style qui combine réalisme et modernisme. On est frappé par les gravures qu’il réalisa pour le livre de Willem Elsschot Lijmen (1932) “dont il sait parfaitement rendre le cynisme froid”, selon l’historien de l’art Ary Delen. Elsschot lui-même est très satisfait et commandera encore à Van Straten des illustrations pour un recueil de Lijmen / Het been (1943).

Gino Severini (1833 – 1966), Henry Van Straten (1892 – 1944), Willem Elsschot (1882 – 1960)

I 8

n 1906, Gino Severini moved from Rome to Paris, where he

became acquainted with Pablo Picasso. Before long, his work evolved to almost full abstraction. In Still-Life in front of a Window (ca. 1916), he combines Neorealist and Cubist elements. In 1921, Sir George Sitwell, the owner of Castello di Montegufoni near Florence, commissioned Severini to decorate the walls of a room in his mansion with images of harlequins, Pierrots and other characters from Commedia dell’arte. This theme is revisited in Two Harlequins. In 1935, Severini returned for good to Italy, where he would subsequently design mosaics for some of the monumental buildings erected under the regime of Benito Mussolini. Henry Van Straten studied graphic art at the Antwerp Fine Arts Academy. The prints selected for this exhibition illustrate how his work evolved. Initially, his style tied in with typical 19th-century Realism. Later, he produced some interesting Fauvist or Expressionist-inspired woodcuts and linocuts, before evolving towards a specific blend of Realism and Modernism. He also produced some exceptional illustrations for Willem Elsschot’s 1932 novel Soft Soap, which according to the art historian Ary Delen “perfectly capture the novel’s steely cynicism”. Elsschot, too, was impressed with Van Straten’s contribution, leading to a further collaboration for the combined edition of Soft Soap / The Leg (1943).

1916) verband er neorealistische mit kubistischen Elementen. Sir George Sitwell, Eigentümer des Castello di Montegufoni bei Florenz, beauftragte Severini 1921, die Wände eines Zimmers in seinem Schloss mit Harlekinen, Pierrots und anderen Figuren aus der commedia dell’arte zu bemalen. Solche Figuren sind auch das Sujet von Severinis Gemälde Die beiden Hanswürste (1922). 1935 kehrte Severini endgültig nach Italien zurück. Dort entwarf er Mosaiks für Prunkgebäude, die in der Regierungszeit von Benito Mussolini entstanden. Henry Van Straten studierte an der Antwerpener Kunstakademie. Die auf der Ausstellung gezeigten Grafiken verdeutlichen seine Entwicklung. Anfänglich arbeitete er noch im typischen, realistischen Stil des 19. Jahrhunderts. Er schuf einige interessante Holz- und Linoleumschnitte, die in Richtung Fauvismus oder Expressionismus weisen. Schließlich entwickelte auch er eine Mischform zwischen Realismus und Modernismus. Hervorzuheben sind die Zeichnungen, mit denen er den Roman Lijmen (Leimen) (1932) des flämischen Schriftstellers Willem Elsschot illustrierte und von denen Ary Delen sagte, dass sie dessen „stahlkalten Zynismus vortrefflich zum Ausdruck brachten“. Auch Elsschot war besonders zufrieden mit den Illustrationen und später sollte Van Straten auch die Doppelausgabe Lijmen / Het been (Leimen / Das Bein) illustrieren, die 1943 erschien.

Film

N

a de Eerste Wereldoorlog zullen filmzalen in Amerika, Europa en elders uitgroeien tot uiterst populaire attracties. Spoedig gaan liefhebbers van dit nieuwe medium filmclubs oprichten om aandacht en kansen te geven aan films met meer artistieke ambities. Enkele jonge Belgische cineasten zoals Henri Storck (1907 – 1999) en Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) gaan ook zelf experimenteren door vervreemdende en abstracte elementen te introduceren. Henri Storck is ongetwijfeld de bekendste pionier van de filmkunst in België. Hij debuteerde met een reeks films over zijn geboortestad waaronder Images d’Ostende (1929). Storck leerde het vak als assistent in Franse filmstudio’s. Terug in België draait Storck documentaires in opdracht van o.a. het Verbond van de Electriciteitscentrales en de Spoorwegen. Op verzoek van Piet Vermeylen realiseerde hij samen met de Nederlandse cineast Joris Ivens het bekende Misère au Borinage (1933). In opdracht van de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie filmde hij tijdens de Duitse bezetting een vijfdelige Boerensymfonie (1942-44). Storck realiseerde ook belangrijke kunstfilms en ligt aan de basis van het Belgisch Filmarchief. 

Gino Severini (1833 – 1966), Henry Van Straten (1892 – 1944), Willem Elsschot (1882

– 1960)

G

ino Severini reiste 1906 von Rom nach Paris, wo er Picasso kennen lernte. Anschließend entwickelte seine Kunst sich schnell in Richtung der vollständigen Abstraktion. Auf Stillleben vor einem Fenster (ca.

charley toorop Meisjes en jongens in interieur bij avond, Westkapelle – Jeunes filles et jeunes hommes en intérieur le soir, Westkapelle – Girls and Boys in an Interior in the Evening, Westkapelle – Mädchen und Jungen in einem Zimmer bei Abend, Westkapelle Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam 9


Cinéma

A

près la Première Guerre Mondiale, les salles de cinéma deviennent des attractions très populaires en Amérique, en Europe et ailleurs. Les cinéphiles vont rapidement créer des clubs de cinéma pour donner leurs chances à des films aux ambitions artistiques. Quelques jeunes cinéastes belges comme Henri Storck (1907 – 1999) et Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) vont même expérimenter en introduisant des éléments étranges et abstraits. Henri Storck est le pionnier incontesté de l’art cinématographique en Belgique. Il débute avec une série de films sur sa ville natale, dont Images d’Ostende (1929). Storck a appris le métier comme assistant dans des studios de cinéma français. De retour en Belgique, il tourne des documentaires pour le compte notamment de l’Union des Centrales électriques et les Chemins de Fer. A la demande de Piet Vermeylen, il réalise en collaboration avec le cinéaste néerlandais Joris Ivens le célèbre film Misère au Borinage (1933). Pour la Corporation Nationale de l’Agriculture et l’Alimentation, il filme sous l’Occupation une Symphonie paysanne en cinq volumes (1942-44). Storck réalise aussi d’importants films d’art et est un des fondateurs de la Cinémathèque belge. 

Film

A

fter the Great War, film theatres became a major source of entertainment in America, Europe and elsewhere. Soon, enthusiasts of the new medium were establishing cinema clubs that offered an outlet for more artistically-minded films. A number of young Belgian filmmakers, including Henri Storck (1907 – 1999) and Charles Dekeukeleire (1905 – 1971),

10

began to experiment with disorienting and abstract cinematographic elements. Henri Storck is undoubtedly the greatest pioneer of Belgian film. He started out making a series of documentaries films on his hometown, including a film called Images d’Ostende (1929). Storck was introduced to the art of filmmaking during his time as an assistant at film studios in France. After returning to Belgium, he shot several commissioned documentaries, including for the Union of Power Stations and the National Railways. At the request of socialist politician Piet Vermeylen, Storck codirected the much acclaimed social documentary Misère au Borinage (1933) with Dutch film maker Joris Ivens. Under the German occupation during World War II, he was commissioned by the National Agricultural and Food Corporation to direct a five-part Peasant Symphony (1942-44). Storck also made some important art films and laid the foundations for the Belgian Film Archives. 

Film

N

ach dem 1. Weltkrieg wurde ein Kinobesuch ein außerordentlich beliebter Zeitvertreib für die Menschen in Amerika, Europa und anderen Weltgegenden. Und schnell gründeten die Liebhaber des jungen Mediums „Film“ kleinere Säle, in denen Filme mit eher künstlerischem Anspruch vorgestellt wurden. Einige junge belgische Regisseure wie Henri Storck (1907-1999) und Charles Dekeukeleire (1905-1971) experimentierten mit dem Film, indem sie ihre Werke um verfremdende und abstrakte Elemente bereicherten. Henri Storck, geboren in Ostende, ist zweifellos der bekannteste belgische Pionier der Filmkunst. Er debütierte mit einer Reihe von Filmen über seine Heimatstadt,

darunter Images d’Ostende (Bilder von Ostende) (1929). Storck erlernte sein Handwerk in französischen Studios. Zurückgekehrt nach Belgien, drehte er Dokumentarfilme im Auftrag von u.a. der Vereinigung der Elektrizitätswerke und der Belgischen Eisenbahn. Auf Bitte des flämischen Politikers Piet Vermeylen schuf er gemeinsam mit dem niederländischen Regisseur Joris Ivens den berühmten Film Misère au Borinage (Das Elend der Borinage) (1933). Weiter drehte er während der deutschen Besetzung Belgiens im Auftrag der Nationalen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelgenossenschaft die fünfteilige Boerensymfonie (Bauernsymphonie) (1942-44) sowie bedeutende künstlerische Filme. Er war auch der Initiator des Belgischen Filmarchivs. 

Charley Toorop

(1891 – 1955)

C

harley Toorop werd door haar beroemde vader Jan Toorop (voormalig lid van kunstenaarsgroep Les XX) niet aangemoedigd om te gaan schilderen. Zij was autodidact en probeerde verschillende modernistische stijlen uit geïnspireerd door het kubisme en Kandinsky. Eind jaren twintig bereikte ze haar typische stijl, een soort van nieuw-zakelijk neorealisme. In 1922 werd in Milaan de artistieke beweging Novecento Italiano opgericht door kunstenaars, kunsthandelaars en critici zoals Mussolini’s maîtresse Margherita Sarfatti. Maar de relatie met het fascisme was niet eenduidig. Mussolini zelf had niet veel belangstelling voor hun werk. En sommige vooraanstaande fascisten vonden de kunst van voormalig futurist Carlo Carrà nog steeds onvoldoende Italiaans of klassiek. Pyke Koch werd in de loop van lange verblijven in Firenze in de jaren dertig een bewonderaar van het Italiaanse fascisme en zou tijdens de Tweede Wereldoorlog actief samenwerken met de nationaalsocialisten. Maar Carel Willink weigerde zelfs te verkopen aan de Duitse bezetter en de welgestelde Charley Toorop steunde haar leven lang allerlei linkse initiatieven. 

charley toorop Krankzinnige vrouw – La Folle – Madwoman – Schwachsinnige Frau, 1924 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

11


Cinéma

A

près la Première Guerre Mondiale, les salles de cinéma deviennent des attractions très populaires en Amérique, en Europe et ailleurs. Les cinéphiles vont rapidement créer des clubs de cinéma pour donner leurs chances à des films aux ambitions artistiques. Quelques jeunes cinéastes belges comme Henri Storck (1907 – 1999) et Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) vont même expérimenter en introduisant des éléments étranges et abstraits. Henri Storck est le pionnier incontesté de l’art cinématographique en Belgique. Il débute avec une série de films sur sa ville natale, dont Images d’Ostende (1929). Storck a appris le métier comme assistant dans des studios de cinéma français. De retour en Belgique, il tourne des documentaires pour le compte notamment de l’Union des Centrales électriques et les Chemins de Fer. A la demande de Piet Vermeylen, il réalise en collaboration avec le cinéaste néerlandais Joris Ivens le célèbre film Misère au Borinage (1933). Pour la Corporation Nationale de l’Agriculture et l’Alimentation, il filme sous l’Occupation une Symphonie paysanne en cinq volumes (1942-44). Storck réalise aussi d’importants films d’art et est un des fondateurs de la Cinémathèque belge. 

Film

A

fter the Great War, film theatres became a major source of entertainment in America, Europe and elsewhere. Soon, enthusiasts of the new medium were establishing cinema clubs that offered an outlet for more artistically-minded films. A number of young Belgian filmmakers, including Henri Storck (1907 – 1999) and Charles Dekeukeleire (1905 – 1971),

10

began to experiment with disorienting and abstract cinematographic elements. Henri Storck is undoubtedly the greatest pioneer of Belgian film. He started out making a series of documentaries films on his hometown, including a film called Images d’Ostende (1929). Storck was introduced to the art of filmmaking during his time as an assistant at film studios in France. After returning to Belgium, he shot several commissioned documentaries, including for the Union of Power Stations and the National Railways. At the request of socialist politician Piet Vermeylen, Storck codirected the much acclaimed social documentary Misère au Borinage (1933) with Dutch film maker Joris Ivens. Under the German occupation during World War II, he was commissioned by the National Agricultural and Food Corporation to direct a five-part Peasant Symphony (1942-44). Storck also made some important art films and laid the foundations for the Belgian Film Archives. 

Film

N

ach dem 1. Weltkrieg wurde ein Kinobesuch ein außerordentlich beliebter Zeitvertreib für die Menschen in Amerika, Europa und anderen Weltgegenden. Und schnell gründeten die Liebhaber des jungen Mediums „Film“ kleinere Säle, in denen Filme mit eher künstlerischem Anspruch vorgestellt wurden. Einige junge belgische Regisseure wie Henri Storck (1907-1999) und Charles Dekeukeleire (1905-1971) experimentierten mit dem Film, indem sie ihre Werke um verfremdende und abstrakte Elemente bereicherten. Henri Storck, geboren in Ostende, ist zweifellos der bekannteste belgische Pionier der Filmkunst. Er debütierte mit einer Reihe von Filmen über seine Heimatstadt,

darunter Images d’Ostende (Bilder von Ostende) (1929). Storck erlernte sein Handwerk in französischen Studios. Zurückgekehrt nach Belgien, drehte er Dokumentarfilme im Auftrag von u.a. der Vereinigung der Elektrizitätswerke und der Belgischen Eisenbahn. Auf Bitte des flämischen Politikers Piet Vermeylen schuf er gemeinsam mit dem niederländischen Regisseur Joris Ivens den berühmten Film Misère au Borinage (Das Elend der Borinage) (1933). Weiter drehte er während der deutschen Besetzung Belgiens im Auftrag der Nationalen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelgenossenschaft die fünfteilige Boerensymfonie (Bauernsymphonie) (1942-44) sowie bedeutende künstlerische Filme. Er war auch der Initiator des Belgischen Filmarchivs. 

Charley Toorop

(1891 – 1955)

C

harley Toorop werd door haar beroemde vader Jan Toorop (voormalig lid van kunstenaarsgroep Les XX) niet aangemoedigd om te gaan schilderen. Zij was autodidact en probeerde verschillende modernistische stijlen uit geïnspireerd door het kubisme en Kandinsky. Eind jaren twintig bereikte ze haar typische stijl, een soort van nieuw-zakelijk neorealisme. In 1922 werd in Milaan de artistieke beweging Novecento Italiano opgericht door kunstenaars, kunsthandelaars en critici zoals Mussolini’s maîtresse Margherita Sarfatti. Maar de relatie met het fascisme was niet eenduidig. Mussolini zelf had niet veel belangstelling voor hun werk. En sommige vooraanstaande fascisten vonden de kunst van voormalig futurist Carlo Carrà nog steeds onvoldoende Italiaans of klassiek. Pyke Koch werd in de loop van lange verblijven in Firenze in de jaren dertig een bewonderaar van het Italiaanse fascisme en zou tijdens de Tweede Wereldoorlog actief samenwerken met de nationaalsocialisten. Maar Carel Willink weigerde zelfs te verkopen aan de Duitse bezetter en de welgestelde Charley Toorop steunde haar leven lang allerlei linkse initiatieven. 

charley toorop Krankzinnige vrouw – La Folle – Madwoman – Schwachsinnige Frau, 1924 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

11


Charley Toorop (1891 – 1955)

C

harley Toorop n’est pas encouragée à se mettre à la peinture par son célèbre père Jan Toorop (ancien membre du collectif d’artistes Les XX). Elle est autodidacte et s’essaye à divers genres modernistes inspirés du cubisme et de Kandinsky. Elle développe son propre style à la fin des années vingt dans une forme de nouvelle objectivité. Le mouvement artistique Novecento Italiano est fondé à Milan en 1922 par des artistes, des marchands d’art et des critiques comme Margherita Sarfatti, la maîtresse de Mussolini. Mussolini n’est lui-même pas très intéressé par leur travail artistique. Et quelques fascistes influents trouvent encore trop peu de références italiennes ou classiques dans l’œuvre de l’ancien futuriste Carlo Carrà. Au cours d’un long séjour à Florence dans les années trente, Pyke Koch est séduit par le fascisme italien et va collaborer activement avec les nationauxsocialistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Carel Willink quant à lui refuse de vendre des toiles à l’occupant allemand et Charley Toorop va tout au long de sa vie apporter son soutien financier à toutes sortes d’initiatives de gauche.

Charley Toorop (1891 – 1955)

C

harley Toorop was by no means encouraged by her celebrated father Jan Toorop (a former member of Les XX) to embark on a career as an artist. She was a self-taught painter and tried out various Modernist styles, drawing inspiration from Cubism and the work of Kandinsky. By the end of the 1920s, she had matured as a painter, working in an idiosyncratic Neorealist style that leans towards New Objectivity.

12

1922 saw the establishment in Milan of an art movement called Novecento Italiano. It was founded by a collective of artists, art dealers and critics, including Mussolini’s mistress Margherita Sarfatti. But the movement’s relationship with Fascism was not unequivocal. Mussolini himself had no particularly interest in Novecento Italiano, and other prominent Fascists continued to criticise the work of former Futurist Carlo Carrà for its lack of Italian or classical content. During his prolonged stays in Florence in the 1930s, Pyke Koch came to admire Italian Fascism and, in World War II, he would collaborate actively with the National Socialists. Carel Willink, on the other hand, refused even to sell his work to the German occupiers, while well-to-do Charley Toorop was a life-long supporter of a variety of left-wing causes. 

Charley Toorop (1891 – 1955)

V

on ihrem berühmten Vater Jan Toorop, einst Mitglied der Künstlergruppe Les XX, wurde Charley Toorop nicht gerade zum Malen ermutigt. Sie brachte es sich selber bei und probierte, inspiriert durch den Kubismus und durch Kandinsky, verschiedene modernistische Stilrichtungen aus. Ende der 1920er Jahre mündeten diese Versuche in den für sie typischen Stil, eine Art von neusachlichem Neorealismus. 1922 wurde in Mailand von Künstlern, Kunsthändlern und Kunstsachverständigen sowie von Mussolinis Geliebter Margherita Sarfatti die Künstlergruppe Novecento Italiano gegründet. Ihr Verhältnis zum Faschismus war zweifelhaft. Mussolini selber interessierte sich nicht sonderlich für die Gruppe und einige führende Faschisten fanden das Schaffen des früheren Futuristen Carlo Carrà nicht „italienisch“

oder „klassisch“ genug. Pyke Koch wurde im Laufe seiner langen Aufenthalte in Florenz in den 1930er Jahren zu einem Anhänger des italienischen Faschismus und sollte 2. Weltkrieg mit den Nationalsozialisten zusammenarbeiten. Carel Willink dagegen weigerte sich sogar, seine Werke den deutschen Besatzern zu verkaufen, und die wohlhabende Charley Toorop unterstützte ihr ganzes Leben lang Initiativen der linken Bewegung. 

Het leven in de stad

D

ankzij Amerikaanse en Canadese soldaten leerde men in België na de Eerste Wereldoorlog Are you from Dixie en andere jazzliedjes kennen. België zou gedurende enkele jaren, volgens kenners, de jazzhoofdstad van Europa zijn met The Georgians en The New Stompers van klarinettist en altsaxofonist Charles Remue in Brussel, Mohawks Jazz Band in Antwerpen en tientallen andere orkesten. In 1925 stond de fameuze Revue nègre met de nagenoeg naakt dansende Amerikaanse Josephine Baker een week in het Koninklijk Circus in Brussel. De vele aspecten van het moderne leven in de grootstad (industriearbeid, sociaaleconomische tegenstellingen, wolkenkrabbers, jazzclubs…) komen in de grafiek van Henry Van Straten uitvoerig aan bod. Ook de tweeëntwintigjarige Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) wijdde een van de allereerste experimentele films die in België werden gemaakt, Combat de boxe (naar een gedicht van Paul Werrie), aan een relatief nieuw onderdeel van de moderne populaire cultuur. Dekeukeleire was bevriend met de Brusselse avant-garde kunstenaars en architecten rond het tijdschrift 7 Arts. Dekeukeleire experimenteert in Combat de boxe met de technische mogelijkheden van film. Hij toont daarenboven ook artistieke ambitie, door bijvoorbeeld te zoeken naar een gepaste, ritmische montage. Willem Oepts (1904 – 1988) maakte als autodidact hout- en linosneden. Charley Toorop merkte het werk van Oepts op en nam hem onder haar hoede. Ze moedigde hem aan om te gaan schilderen. 

henry van straten Stepdansers – Danseurs de claquettes – Stepdancers – Stepptänzer Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen, © Sabam

13


Charley Toorop (1891 – 1955)

C

harley Toorop n’est pas encouragée à se mettre à la peinture par son célèbre père Jan Toorop (ancien membre du collectif d’artistes Les XX). Elle est autodidacte et s’essaye à divers genres modernistes inspirés du cubisme et de Kandinsky. Elle développe son propre style à la fin des années vingt dans une forme de nouvelle objectivité. Le mouvement artistique Novecento Italiano est fondé à Milan en 1922 par des artistes, des marchands d’art et des critiques comme Margherita Sarfatti, la maîtresse de Mussolini. Mussolini n’est lui-même pas très intéressé par leur travail artistique. Et quelques fascistes influents trouvent encore trop peu de références italiennes ou classiques dans l’œuvre de l’ancien futuriste Carlo Carrà. Au cours d’un long séjour à Florence dans les années trente, Pyke Koch est séduit par le fascisme italien et va collaborer activement avec les nationauxsocialistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Carel Willink quant à lui refuse de vendre des toiles à l’occupant allemand et Charley Toorop va tout au long de sa vie apporter son soutien financier à toutes sortes d’initiatives de gauche.

Charley Toorop (1891 – 1955)

C

harley Toorop was by no means encouraged by her celebrated father Jan Toorop (a former member of Les XX) to embark on a career as an artist. She was a self-taught painter and tried out various Modernist styles, drawing inspiration from Cubism and the work of Kandinsky. By the end of the 1920s, she had matured as a painter, working in an idiosyncratic Neorealist style that leans towards New Objectivity.

12

1922 saw the establishment in Milan of an art movement called Novecento Italiano. It was founded by a collective of artists, art dealers and critics, including Mussolini’s mistress Margherita Sarfatti. But the movement’s relationship with Fascism was not unequivocal. Mussolini himself had no particularly interest in Novecento Italiano, and other prominent Fascists continued to criticise the work of former Futurist Carlo Carrà for its lack of Italian or classical content. During his prolonged stays in Florence in the 1930s, Pyke Koch came to admire Italian Fascism and, in World War II, he would collaborate actively with the National Socialists. Carel Willink, on the other hand, refused even to sell his work to the German occupiers, while well-to-do Charley Toorop was a life-long supporter of a variety of left-wing causes. 

Charley Toorop (1891 – 1955)

V

on ihrem berühmten Vater Jan Toorop, einst Mitglied der Künstlergruppe Les XX, wurde Charley Toorop nicht gerade zum Malen ermutigt. Sie brachte es sich selber bei und probierte, inspiriert durch den Kubismus und durch Kandinsky, verschiedene modernistische Stilrichtungen aus. Ende der 1920er Jahre mündeten diese Versuche in den für sie typischen Stil, eine Art von neusachlichem Neorealismus. 1922 wurde in Mailand von Künstlern, Kunsthändlern und Kunstsachverständigen sowie von Mussolinis Geliebter Margherita Sarfatti die Künstlergruppe Novecento Italiano gegründet. Ihr Verhältnis zum Faschismus war zweifelhaft. Mussolini selber interessierte sich nicht sonderlich für die Gruppe und einige führende Faschisten fanden das Schaffen des früheren Futuristen Carlo Carrà nicht „italienisch“

oder „klassisch“ genug. Pyke Koch wurde im Laufe seiner langen Aufenthalte in Florenz in den 1930er Jahren zu einem Anhänger des italienischen Faschismus und sollte 2. Weltkrieg mit den Nationalsozialisten zusammenarbeiten. Carel Willink dagegen weigerte sich sogar, seine Werke den deutschen Besatzern zu verkaufen, und die wohlhabende Charley Toorop unterstützte ihr ganzes Leben lang Initiativen der linken Bewegung. 

Het leven in de stad

D

ankzij Amerikaanse en Canadese soldaten leerde men in België na de Eerste Wereldoorlog Are you from Dixie en andere jazzliedjes kennen. België zou gedurende enkele jaren, volgens kenners, de jazzhoofdstad van Europa zijn met The Georgians en The New Stompers van klarinettist en altsaxofonist Charles Remue in Brussel, Mohawks Jazz Band in Antwerpen en tientallen andere orkesten. In 1925 stond de fameuze Revue nègre met de nagenoeg naakt dansende Amerikaanse Josephine Baker een week in het Koninklijk Circus in Brussel. De vele aspecten van het moderne leven in de grootstad (industriearbeid, sociaaleconomische tegenstellingen, wolkenkrabbers, jazzclubs…) komen in de grafiek van Henry Van Straten uitvoerig aan bod. Ook de tweeëntwintigjarige Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) wijdde een van de allereerste experimentele films die in België werden gemaakt, Combat de boxe (naar een gedicht van Paul Werrie), aan een relatief nieuw onderdeel van de moderne populaire cultuur. Dekeukeleire was bevriend met de Brusselse avant-garde kunstenaars en architecten rond het tijdschrift 7 Arts. Dekeukeleire experimenteert in Combat de boxe met de technische mogelijkheden van film. Hij toont daarenboven ook artistieke ambitie, door bijvoorbeeld te zoeken naar een gepaste, ritmische montage. Willem Oepts (1904 – 1988) maakte als autodidact hout- en linosneden. Charley Toorop merkte het werk van Oepts op en nam hem onder haar hoede. Ze moedigde hem aan om te gaan schilderen. 

henry van straten Stepdansers – Danseurs de claquettes – Stepdancers – Stepptänzer Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen, © Sabam

13


La vie en milieu urbain

L

es soldats américains et canadiens déployés en Belgique après la Première Guerre Mondiale vont faire connaître dans ce pays Are you from Dixie et autres morceaux de jazz. Du dire des connaisseurs, la Belgique va être pendant quelques années la capitale européenne du jazz avec des orchestres comme The Georgians et The New Stompers du clarinettiste et saxophoniste alto Charles Remue à Bruxelles et Mohawks Jazz Band à Anvers. En 1925, la fameuse Revue nègre, avec l’Américaine Joséphine Baker dansant presque nue, va occuper pendant une semaine le Cirque Royal de Bruxelles. Les multiples aspects de la vie moderne dans une grande ville (travail ouvrier, contrastes socioéconomiques, gratte-ciel, clubs de jazz…) sont largement illustrés dans les œuvres graphiques d’Henry Van Straten. À vingtdeux ans, Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) consacre à un volet relativement neuf de la culture populaire moderne un des tout premiers films expérimentaux réalisés en Belgique, Combat de boxe (d’après un poème de Paul Werrie). Dekeukeleire est lié à des artistes et des architectes de l’avant-garde bruxelloise réunis autour de la revue 7 Arts. Dekeukeleire expérimente dans Combat de boxe avec le potentiel technique du cinéma. Il témoigne aussi d’ambitions artistiques, dans sa recherche d’un montage rythmique par exemple. Willem Oepts (1904 – 1988) produit en autodidacte des lithogravures et des linogravures. Charley Toorop découvre le travail artistique d’Oepts et le prend sous son aile, l’encourageant à se mettre à la peinture.

City Life

I

t was through American and Canadian soldiers that the public in Belgium were introduced

14

to jazz tunes like Are You from Dixie in the aftermath of World War I. Over the next decade or so, Belgian arguably became the epicentre of the European jazz scene, with bands like The Georgians and The New Stompers featuring clarinetist and alto saxophonist Charles Remue in Brussels, the Mohawks Jazz Band in Antwerp and dozens of other line-ups across the country. In 1925, the famous Revue nègre, featuring semi-nude American dancer Josephine Baker, resided for a week at the Cirque Royal in Brussels. The many aspects of modern cosmopolitan life (industrial labour, socioeconomic contrasts, skyscrapers, jazz clubs…) appear prominently in the prints of Henry Van Straten. At the age of twenty-two, Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) devoted one of the first Belgian experimental films, Combat de boxe (after a poem by Paul Werrie), to a relatively new niche in popular culture. Dekeukeleire was acquainted to the Brussels circle of avant-garde artists and architects known as 7 Arts. In Combat de boxe, he experimented with the technical possibilities of filmmaking. The film also illustrates his artistic ambitions, not least through its striking rhythmical editing. Willem Oepts (1904 – 1988) was a self-taught artist initially specialising in lino and woodcuts. His work came to the attention of Charley Toorop, who would become his mentor. It was Toorop who encouraged Oepts also to develop his painting. 

Das Leben in der Stadt

D

urch US-amerikanische und kanadische Soldaten machen die Belgier nach dem 1. Weltkrieg Bekanntschaft mit Jazz-Songs wie Are you from Dixie. Bei Kennern galt Belgien einige Jahre lang als das Jazz-Zentrum Europas. Führende Bands waren

in Brüssel The Georgians und The New Stompers des Klarinettisten und Altsaxophonisten Charles Remue sowie in Antwerpen die Mohawks Jazz Band, aber es gab auch Dutzende anderer Bands und Orchester. 1925 gastierte die Revue nègre mit einer nahezu nackten Josephine Baker, jener berühmten amerikanischen Tänzerin und Sängerin, eine Woche lang im Königlichen Zirkus in Brüssel. Henry Van Straten beschäftigte sich in seinem grafischen Werk intensiv mit zahlreichen Aspekten des modernen urbanen Lebens. Dazu gehörten die Fabrikarbeit, die tiefen gesellschaftlichen Klüfte, die Wolkenkratzer oder die Jazzclubs. Einer der ersten experimentellen Filme, die in Belgien gedreht wurden, war Combat de boxe (Boxkampf ) nach einem Gedicht von Paul Werrie. Der erst 22-jährige Regisseur Charles Dekeukeleire (1905-1971) beschäftigte sich mit einer relativ jungen Spielart der modernen Unterhaltungskultur. Dekeukeleire war mit Brüsseler Avantgardekünstlern und –architekten befreundet, die sich um die Zeitschrift 7 Arts geschart hatten. In Combat de boxe experimentierte er mit den technischen Möglichkeiten des Mediums Film. Künstlerischen Ehrgeiz bewies er, indem er beispielsweise mit eine adäquate, rhythmische Montage seiner Filme anstrebte. Willem Oepts (1904-1988) schuf als Autodidakt Holz- und Linolschnitte. Charley Toorop wurde auf Oepts aufmerksam und nahm ihn unter ihren Schutz. Sie ermutigte ihn auch, sich der Malerei zuzuwenden. 

Nieuwe zakelijkheid en magisch realisme

A

anvankelijk werden de termen nieuwe zakelijkheid en magisch realisme door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld voor de schilderkunst van Georg Grosz (1893 – 1959). In Nederland werd de term magisch realisme geleidelijk aan gebruikt om de kunst van Carel Willink (1900 – 1983), Pyke Koch (1901 – 1991) of Raoul Hynckes (1893 – 1973) te karakteriseren. Hynckes eerste stillevens zijn formeel van opzet. Later is hij vooral geïnteresseerd in allegorische combinaties. Was Paul Delvaux (1897 – 1994), zoals Hynckes, in Nederland verzeild, dan zou men hem ongetwijfeld ook een magisch realist noemen, voor de Belgen is hij evenwel een surrealist. In de Vlaamse letterkunde is de term magisch realisme ook ingeburgerd (met Hubert Lampo). “De Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden zijn, naar het mij voorkomt, de plek waar (…) een betrekkelijk uniek element in de schilderkunst zich heeft weten door te zetten, wat wordt aangeduid met de term ‘magisch realisme’. (…) Het magisch realisme bedient zich van voorstellingen die wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn; het surrealisme daarentegen van onmogelijke, onbestaande of onbestaanbare situaties. (…) Terwijl in het oeuvre van de surrealist Magritte een binnen het magisch realisme vallende sector aanwijsbaar is, behoort de betoverende dichter Delvaux tot het magisch realisme (…)” (Pyke Koch, 1971) “Dit, dus ons ‘zien’, is niet meer de negentiende eeuwse copieerlust van de dingen van het dagelijkse leven’, (…) Het is de confrontatie met de nooit geruststellende, nooit geheel kenbare verschijningswereld, (…) een wereld, vreemd en afschuwelijker in haar hooghartige geslotenheid dan de benauwdste angstdroom. (…) Dat vervreemdingseffect, die lugubere atmosfeer, die komen er vanzelf in. Onbewust. Dat gebeurt gewoon door dat combineren der dingen.” (Carel Willink) 

carel willink Rustende Venus II – Vénus au repos II – Reclining Venus II – Ruhende Venus II Gemeentemuseum Den Haag, © Sylvia Willink Quiël

15


La vie en milieu urbain

L

es soldats américains et canadiens déployés en Belgique après la Première Guerre Mondiale vont faire connaître dans ce pays Are you from Dixie et autres morceaux de jazz. Du dire des connaisseurs, la Belgique va être pendant quelques années la capitale européenne du jazz avec des orchestres comme The Georgians et The New Stompers du clarinettiste et saxophoniste alto Charles Remue à Bruxelles et Mohawks Jazz Band à Anvers. En 1925, la fameuse Revue nègre, avec l’Américaine Joséphine Baker dansant presque nue, va occuper pendant une semaine le Cirque Royal de Bruxelles. Les multiples aspects de la vie moderne dans une grande ville (travail ouvrier, contrastes socioéconomiques, gratte-ciel, clubs de jazz…) sont largement illustrés dans les œuvres graphiques d’Henry Van Straten. À vingtdeux ans, Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) consacre à un volet relativement neuf de la culture populaire moderne un des tout premiers films expérimentaux réalisés en Belgique, Combat de boxe (d’après un poème de Paul Werrie). Dekeukeleire est lié à des artistes et des architectes de l’avant-garde bruxelloise réunis autour de la revue 7 Arts. Dekeukeleire expérimente dans Combat de boxe avec le potentiel technique du cinéma. Il témoigne aussi d’ambitions artistiques, dans sa recherche d’un montage rythmique par exemple. Willem Oepts (1904 – 1988) produit en autodidacte des lithogravures et des linogravures. Charley Toorop découvre le travail artistique d’Oepts et le prend sous son aile, l’encourageant à se mettre à la peinture.

City Life

I

t was through American and Canadian soldiers that the public in Belgium were introduced

14

to jazz tunes like Are You from Dixie in the aftermath of World War I. Over the next decade or so, Belgian arguably became the epicentre of the European jazz scene, with bands like The Georgians and The New Stompers featuring clarinetist and alto saxophonist Charles Remue in Brussels, the Mohawks Jazz Band in Antwerp and dozens of other line-ups across the country. In 1925, the famous Revue nègre, featuring semi-nude American dancer Josephine Baker, resided for a week at the Cirque Royal in Brussels. The many aspects of modern cosmopolitan life (industrial labour, socioeconomic contrasts, skyscrapers, jazz clubs…) appear prominently in the prints of Henry Van Straten. At the age of twenty-two, Charles Dekeukeleire (1905 – 1971) devoted one of the first Belgian experimental films, Combat de boxe (after a poem by Paul Werrie), to a relatively new niche in popular culture. Dekeukeleire was acquainted to the Brussels circle of avant-garde artists and architects known as 7 Arts. In Combat de boxe, he experimented with the technical possibilities of filmmaking. The film also illustrates his artistic ambitions, not least through its striking rhythmical editing. Willem Oepts (1904 – 1988) was a self-taught artist initially specialising in lino and woodcuts. His work came to the attention of Charley Toorop, who would become his mentor. It was Toorop who encouraged Oepts also to develop his painting. 

Das Leben in der Stadt

D

urch US-amerikanische und kanadische Soldaten machen die Belgier nach dem 1. Weltkrieg Bekanntschaft mit Jazz-Songs wie Are you from Dixie. Bei Kennern galt Belgien einige Jahre lang als das Jazz-Zentrum Europas. Führende Bands waren

in Brüssel The Georgians und The New Stompers des Klarinettisten und Altsaxophonisten Charles Remue sowie in Antwerpen die Mohawks Jazz Band, aber es gab auch Dutzende anderer Bands und Orchester. 1925 gastierte die Revue nègre mit einer nahezu nackten Josephine Baker, jener berühmten amerikanischen Tänzerin und Sängerin, eine Woche lang im Königlichen Zirkus in Brüssel. Henry Van Straten beschäftigte sich in seinem grafischen Werk intensiv mit zahlreichen Aspekten des modernen urbanen Lebens. Dazu gehörten die Fabrikarbeit, die tiefen gesellschaftlichen Klüfte, die Wolkenkratzer oder die Jazzclubs. Einer der ersten experimentellen Filme, die in Belgien gedreht wurden, war Combat de boxe (Boxkampf ) nach einem Gedicht von Paul Werrie. Der erst 22-jährige Regisseur Charles Dekeukeleire (1905-1971) beschäftigte sich mit einer relativ jungen Spielart der modernen Unterhaltungskultur. Dekeukeleire war mit Brüsseler Avantgardekünstlern und –architekten befreundet, die sich um die Zeitschrift 7 Arts geschart hatten. In Combat de boxe experimentierte er mit den technischen Möglichkeiten des Mediums Film. Künstlerischen Ehrgeiz bewies er, indem er beispielsweise mit eine adäquate, rhythmische Montage seiner Filme anstrebte. Willem Oepts (1904-1988) schuf als Autodidakt Holz- und Linolschnitte. Charley Toorop wurde auf Oepts aufmerksam und nahm ihn unter ihren Schutz. Sie ermutigte ihn auch, sich der Malerei zuzuwenden. 

Nieuwe zakelijkheid en magisch realisme

A

anvankelijk werden de termen nieuwe zakelijkheid en magisch realisme door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld voor de schilderkunst van Georg Grosz (1893 – 1959). In Nederland werd de term magisch realisme geleidelijk aan gebruikt om de kunst van Carel Willink (1900 – 1983), Pyke Koch (1901 – 1991) of Raoul Hynckes (1893 – 1973) te karakteriseren. Hynckes eerste stillevens zijn formeel van opzet. Later is hij vooral geïnteresseerd in allegorische combinaties. Was Paul Delvaux (1897 – 1994), zoals Hynckes, in Nederland verzeild, dan zou men hem ongetwijfeld ook een magisch realist noemen, voor de Belgen is hij evenwel een surrealist. In de Vlaamse letterkunde is de term magisch realisme ook ingeburgerd (met Hubert Lampo). “De Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden zijn, naar het mij voorkomt, de plek waar (…) een betrekkelijk uniek element in de schilderkunst zich heeft weten door te zetten, wat wordt aangeduid met de term ‘magisch realisme’. (…) Het magisch realisme bedient zich van voorstellingen die wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn; het surrealisme daarentegen van onmogelijke, onbestaande of onbestaanbare situaties. (…) Terwijl in het oeuvre van de surrealist Magritte een binnen het magisch realisme vallende sector aanwijsbaar is, behoort de betoverende dichter Delvaux tot het magisch realisme (…)” (Pyke Koch, 1971) “Dit, dus ons ‘zien’, is niet meer de negentiende eeuwse copieerlust van de dingen van het dagelijkse leven’, (…) Het is de confrontatie met de nooit geruststellende, nooit geheel kenbare verschijningswereld, (…) een wereld, vreemd en afschuwelijker in haar hooghartige geslotenheid dan de benauwdste angstdroom. (…) Dat vervreemdingseffect, die lugubere atmosfeer, die komen er vanzelf in. Onbewust. Dat gebeurt gewoon door dat combineren der dingen.” (Carel Willink) 

carel willink Rustende Venus II – Vénus au repos II – Reclining Venus II – Ruhende Venus II Gemeentemuseum Den Haag, © Sylvia Willink Quiël

15


New Objectivity and Magic Realism

T

paul delvaux De roze strikken – Les noeuds roses – The Pink Bows – Rosa Schleifen, 1937 KMSKA, © Sabam

Nouvelle objectivité et réalisme magique

L

es termes nouvelle objectivité et réalisme magique sont initialement assimilés, par exemple pour décrire la peinture de Georg Grosz (1893 – 1959). Aux Pays-Bas, l’expression réalisme magique est indistinctement appliquée à l’art de Carel Willink (1900-1983), Pyke Koch (1901-1991) et Raoul Hynckes (1893-1973). Les premières natures mortes de Hynckes sont de structure formelle. Il va ultérieurement marquer un vif intérêt pour les combinaisons allégoriques. Si Paul Delvaux (1897-1994) était parti aux Pays-Bas comme Hynckes, on l’aurait sans aucun doute qualifié de réaliste magique, alors que c’est pour les Belges un surréaliste. L’expression réalisme magique est aussi couramment utilisée dans la littérature de langue néerlandaise (avec Hubert Lampo). “Les Pays-Bas méridionaux et septentrionaux sont selon moi le lieu où (…) un élément assez unique qu’on peut qualifier de ‘réalisme magique’ perdure dans la peinture. (…) Le réalisme magique se nourrit de représentations qui sont pos16

sibles mais peu probables, le surréalisme de situations impossibles, inexistantes et irréelles. (…) Tandis que l’œuvre du surréaliste Magritte peut être classée dans un secteur relevant du réalisme magique, l’extraordinaire poète Delvaux appartient au réalisme magique (…)” (Pyke Koch, 1971) “Ceci, notre manière de voir, ne consiste donc plus à copier les objets du quotidien comme au dix-neuvième siècle’, (…) c’est une confrontation avec le monde des esprits, jamais réconfortant, jamais entièrement connu, (…) un univers étrange et plus effrayant dans son arrogante proximité que le cauchemar le plus oppressant. (…) Il produit cet effet d’aliénation, cette atmosphère sinistre. Inconsciemment. Par simple combinaison de choses.” (Carel Willink) 

he terms New Objectivity and Magic Realism were initially used interchangeably, for example by painter Georg Grosz (1893 – 1959). In the Netherlands, Magic Realism gradually came to be associated with the work of Carel Willink (1900 – 1983), Pyke Koch (1901 – 1991) and Raoul Hynckes (1893 – 1973). Hynckes’s early stilllife painting is formal in nature, but he subsequently developed an interest in allegorical combinations. Had fellow-Belgian Paul Delvaux (1897 – 1994) ended up in the Netherlands like Hynckes, then he too would undoubtedly have been labelled a Magical Realist. However, as he lived and worked in Belgium, he is usually categorised as a Surrealist. The term Magic Realism also denotes a specific genre in Flemish literature, practised by authors such as Hubert Lampo. “In my opinion, Flanders and the Netherlands saw the fruition of a comparatively unique style of painting that is known as ‘Magic Realism’. (…) Magic Realism consists in images that are possible but improbable; Surrealism, on the other hand, is about the impossible, the non-existent or the absurd. (…) While the oeuvre of the Surrealist Magritte contains a Magic Realist element, the enchanting poet Delvaux is entirely a Magic Realist (…)” (Pyke Koch, 1971) “This, our particular way of ‘looking’, is no longer the nineteenthcentury craving to copy aspects of daily life, (…) It is the confrontation with a never reassuring, never fully graspable reality, (…) a peculiar world, more terrifying in its haughty insularity than even the most oppressive nightmare. (…) This alienating effect and gruesome atmosphere creep in automatically. They are created unwittingly, through juxtapositions.” (Carel Willink)

Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus

war er ein Surrealist. Der Begriff Realist (...).“ (Pyke Koch, 1971) „Magischer Realismus“ wird „Dies, also unser ‚Sehen’, ist nicht übrigens auch für eine flämische mehr die aus dem 19. Jahrhundert ie Begriffe „Neue Sachlichkeit“ literarische Richtung verwendet stammende Lust, die Dinge des und „Magischer Realismus“ (Hubert Lampo). Alltags zu kopieren, (...) Es ist die wurden anfänglich nicht präzise „Die Südlichen und Nördlichen Konfrontation mit der niemals getrennt. Das galt beispielsweise Niederlande sind meiner Meinung besänftigenden, niemals zur Gänze für die Malerei von Georg Grosz nach der Ort, an dem (...) sich ein erkennbaren Erscheinungswelt, (1893-1959). In den Niederlanden recht einzigartiger Malstil durch(...) einer Welt, die in ihrer hochumschrieb man den Stil von setzen konnte, der mit dem Begriff mütigen Verschlossenheit seltsaCarel Willink (1900-1983), Pyke ‚Magischer Realismus’ umschrieben mer und abscheulicher ist als der Koch (1901-1991) oder Raoul wird. (...) Der Magische Realismus beklemmendste Albtraum. (...) Der Hynckes (1893-1973) als Magischen bedient sich Darstellungen, die Verfremdungseffekt, die unheimliRealismus. Hynckes erste zwar möglich, aber nicht wahrche Stimmung, sie ergeben sich von Stillleben sind vom Ansatz her scheinlich sind; der Surrealismus selbst. Unbewusst. Das geschieht formalistisch. Später interessierte dagegen unmöglicher, nicht einfach durch die Kombination der er sich vor allem für allegoriexistenter oder nicht bestehender Dinge.“ (Carel Willink) sche Kombinationen. Hätte Paul Situationen. (...) Während im Werk  Delvaux (1897-1994), ebenso wie des Surrealisten Magritte ledigHynckes, in den Niederlanden lich ein dem Magischen Realismus gemalt, hätte man ihn zweifellos zuzurechnender Bereich aufzuspüdem Magischen Realismus zugeren ist, ist der betörende Dichter rechnet. Für die Belgier jedoch Delvaux zur Gänze ein Magischer

D

carel willink Simeon de pilaarheilige – Siméon le Stylite – Symeon the Stylite – Simon der Säulenheilige, 1939 Gemeentemuseum Den Haag, © Sylvia Willink Quiël

17


New Objectivity and Magic Realism

T

paul delvaux De roze strikken – Les noeuds roses – The Pink Bows – Rosa Schleifen, 1937 KMSKA, © Sabam

Nouvelle objectivité et réalisme magique

L

es termes nouvelle objectivité et réalisme magique sont initialement assimilés, par exemple pour décrire la peinture de Georg Grosz (1893 – 1959). Aux Pays-Bas, l’expression réalisme magique est indistinctement appliquée à l’art de Carel Willink (1900-1983), Pyke Koch (1901-1991) et Raoul Hynckes (1893-1973). Les premières natures mortes de Hynckes sont de structure formelle. Il va ultérieurement marquer un vif intérêt pour les combinaisons allégoriques. Si Paul Delvaux (1897-1994) était parti aux Pays-Bas comme Hynckes, on l’aurait sans aucun doute qualifié de réaliste magique, alors que c’est pour les Belges un surréaliste. L’expression réalisme magique est aussi couramment utilisée dans la littérature de langue néerlandaise (avec Hubert Lampo). “Les Pays-Bas méridionaux et septentrionaux sont selon moi le lieu où (…) un élément assez unique qu’on peut qualifier de ‘réalisme magique’ perdure dans la peinture. (…) Le réalisme magique se nourrit de représentations qui sont pos16

sibles mais peu probables, le surréalisme de situations impossibles, inexistantes et irréelles. (…) Tandis que l’œuvre du surréaliste Magritte peut être classée dans un secteur relevant du réalisme magique, l’extraordinaire poète Delvaux appartient au réalisme magique (…)” (Pyke Koch, 1971) “Ceci, notre manière de voir, ne consiste donc plus à copier les objets du quotidien comme au dix-neuvième siècle’, (…) c’est une confrontation avec le monde des esprits, jamais réconfortant, jamais entièrement connu, (…) un univers étrange et plus effrayant dans son arrogante proximité que le cauchemar le plus oppressant. (…) Il produit cet effet d’aliénation, cette atmosphère sinistre. Inconsciemment. Par simple combinaison de choses.” (Carel Willink) 

he terms New Objectivity and Magic Realism were initially used interchangeably, for example by painter Georg Grosz (1893 – 1959). In the Netherlands, Magic Realism gradually came to be associated with the work of Carel Willink (1900 – 1983), Pyke Koch (1901 – 1991) and Raoul Hynckes (1893 – 1973). Hynckes’s early stilllife painting is formal in nature, but he subsequently developed an interest in allegorical combinations. Had fellow-Belgian Paul Delvaux (1897 – 1994) ended up in the Netherlands like Hynckes, then he too would undoubtedly have been labelled a Magical Realist. However, as he lived and worked in Belgium, he is usually categorised as a Surrealist. The term Magic Realism also denotes a specific genre in Flemish literature, practised by authors such as Hubert Lampo. “In my opinion, Flanders and the Netherlands saw the fruition of a comparatively unique style of painting that is known as ‘Magic Realism’. (…) Magic Realism consists in images that are possible but improbable; Surrealism, on the other hand, is about the impossible, the non-existent or the absurd. (…) While the oeuvre of the Surrealist Magritte contains a Magic Realist element, the enchanting poet Delvaux is entirely a Magic Realist (…)” (Pyke Koch, 1971) “This, our particular way of ‘looking’, is no longer the nineteenthcentury craving to copy aspects of daily life, (…) It is the confrontation with a never reassuring, never fully graspable reality, (…) a peculiar world, more terrifying in its haughty insularity than even the most oppressive nightmare. (…) This alienating effect and gruesome atmosphere creep in automatically. They are created unwittingly, through juxtapositions.” (Carel Willink)

Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus

war er ein Surrealist. Der Begriff Realist (...).“ (Pyke Koch, 1971) „Magischer Realismus“ wird „Dies, also unser ‚Sehen’, ist nicht übrigens auch für eine flämische mehr die aus dem 19. Jahrhundert ie Begriffe „Neue Sachlichkeit“ literarische Richtung verwendet stammende Lust, die Dinge des und „Magischer Realismus“ (Hubert Lampo). Alltags zu kopieren, (...) Es ist die wurden anfänglich nicht präzise „Die Südlichen und Nördlichen Konfrontation mit der niemals getrennt. Das galt beispielsweise Niederlande sind meiner Meinung besänftigenden, niemals zur Gänze für die Malerei von Georg Grosz nach der Ort, an dem (...) sich ein erkennbaren Erscheinungswelt, (1893-1959). In den Niederlanden recht einzigartiger Malstil durch(...) einer Welt, die in ihrer hochumschrieb man den Stil von setzen konnte, der mit dem Begriff mütigen Verschlossenheit seltsaCarel Willink (1900-1983), Pyke ‚Magischer Realismus’ umschrieben mer und abscheulicher ist als der Koch (1901-1991) oder Raoul wird. (...) Der Magische Realismus beklemmendste Albtraum. (...) Der Hynckes (1893-1973) als Magischen bedient sich Darstellungen, die Verfremdungseffekt, die unheimliRealismus. Hynckes erste zwar möglich, aber nicht wahrche Stimmung, sie ergeben sich von Stillleben sind vom Ansatz her scheinlich sind; der Surrealismus selbst. Unbewusst. Das geschieht formalistisch. Später interessierte dagegen unmöglicher, nicht einfach durch die Kombination der er sich vor allem für allegoriexistenter oder nicht bestehender Dinge.“ (Carel Willink) sche Kombinationen. Hätte Paul Situationen. (...) Während im Werk  Delvaux (1897-1994), ebenso wie des Surrealisten Magritte ledigHynckes, in den Niederlanden lich ein dem Magischen Realismus gemalt, hätte man ihn zweifellos zuzurechnender Bereich aufzuspüdem Magischen Realismus zugeren ist, ist der betörende Dichter rechnet. Für die Belgier jedoch Delvaux zur Gänze ein Magischer

D

carel willink Simeon de pilaarheilige – Siméon le Stylite – Symeon the Stylite – Simon der Säulenheilige, 1939 Gemeentemuseum Den Haag, © Sylvia Willink Quiël

17


Coda

D

raoul hynckes Schorseneren – Scorsonères – Salsify – Schwarzwurzeln KMSKA, © Sabam

e kunst van het interbellum in België is nog niet volledig in kaart gebracht. Naast het zgn. Vlaamse Expressionisme, de eerste abstracten in Brussel en Antwerpen en de surrealisten waren er immers ook kunstenaars die nieuwe vormen van realisme uitprobeerden. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen bezit slechts een twintigtal werken die we neorealistisch kunnen noemen. Het KMSKA verwierf in een veiling van moderne, voor de Nazi’s “ontaarde”, kunst in Luzern in 1939 een van de topwerken van de nieuwe zakelijkheid, het portret van Paul Van Ostaijens vriend De schrijver Walter Mehring (ca. 1925), van de hand van Georg Grosz. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten nogal wat Belgische kunstenaars naar Nederland. Raoul Hynckes was een van hen, hij zou zich in Nederland vestigen en er een van de belangrijkste neorealisten worden. In 1971 organiseerde het museum de tentoonstelling Magisch realisme in Nederland met werk van Raoul Hynckes, Pyke Koch en Carel Willink. Het KMSKA maakte van de gelegenheid gebruik om de verzameling aan te vullen met belangrijke werken van hun hand. Het Centre Pompidou in Parijs organiseerde in 1980 de baanbrekende tentoonstelling Les réalismes 1919 – 1939. Baanbrekend omdat deze tentoonstelling een uitnodiging inhield om de enge identificatie van de kunst van de 20ste eeuw met de Franse avant-garde, kritisch tegen het licht te houden. Diverse tentoonstellingen en publicaties in binnen- en buitenland getuigen zeker van de bereidwilligheid om vastgeroeste kunsthistorische ideeën in vraag te stellen. Toch werd aan het neorealisme uit het interbellum in België nooit eerder een afzonderlijke tentoonstelling gewijd. Het opzet van de tentoonstelling Onwaarschijnlijk echt blijft bescheiden. In deze tentoonstelling willen we slechts enkele fundamentele aspecten van de neorealistische trends in de jaren 20 en 30 in België en Nederland voorstellen. 

georg grosz De schrijver Walter Mehring – L’écrivain Walter Mehring – The Writer Walter Mehring – Der Schriftsteller Walter Mehring, ca. 1925 KMSKA, © Sabam | Te zien vanaf 15 juli 18

19


Coda

D

raoul hynckes Schorseneren – Scorsonères – Salsify – Schwarzwurzeln KMSKA, © Sabam

e kunst van het interbellum in België is nog niet volledig in kaart gebracht. Naast het zgn. Vlaamse Expressionisme, de eerste abstracten in Brussel en Antwerpen en de surrealisten waren er immers ook kunstenaars die nieuwe vormen van realisme uitprobeerden. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen bezit slechts een twintigtal werken die we neorealistisch kunnen noemen. Het KMSKA verwierf in een veiling van moderne, voor de Nazi’s “ontaarde”, kunst in Luzern in 1939 een van de topwerken van de nieuwe zakelijkheid, het portret van Paul Van Ostaijens vriend De schrijver Walter Mehring (ca. 1925), van de hand van Georg Grosz. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten nogal wat Belgische kunstenaars naar Nederland. Raoul Hynckes was een van hen, hij zou zich in Nederland vestigen en er een van de belangrijkste neorealisten worden. In 1971 organiseerde het museum de tentoonstelling Magisch realisme in Nederland met werk van Raoul Hynckes, Pyke Koch en Carel Willink. Het KMSKA maakte van de gelegenheid gebruik om de verzameling aan te vullen met belangrijke werken van hun hand. Het Centre Pompidou in Parijs organiseerde in 1980 de baanbrekende tentoonstelling Les réalismes 1919 – 1939. Baanbrekend omdat deze tentoonstelling een uitnodiging inhield om de enge identificatie van de kunst van de 20ste eeuw met de Franse avant-garde, kritisch tegen het licht te houden. Diverse tentoonstellingen en publicaties in binnen- en buitenland getuigen zeker van de bereidwilligheid om vastgeroeste kunsthistorische ideeën in vraag te stellen. Toch werd aan het neorealisme uit het interbellum in België nooit eerder een afzonderlijke tentoonstelling gewijd. Het opzet van de tentoonstelling Onwaarschijnlijk echt blijft bescheiden. In deze tentoonstelling willen we slechts enkele fundamentele aspecten van de neorealistische trends in de jaren 20 en 30 in België en Nederland voorstellen. 

georg grosz De schrijver Walter Mehring – L’écrivain Walter Mehring – The Writer Walter Mehring – Der Schriftsteller Walter Mehring, ca. 1925 KMSKA, © Sabam | Te zien vanaf 15 juli 18

19


Conclusion

O

n ne connaît pas encore toutes les facettes de l’art de l’entre-guerre en Belgique. Outre ce qu’on a appelé l’Expressionnisme flamand, les premiers abstraits à Bruxelles et Anvers et les surréalistes, il y eut des artistes qui s’essayèrent à des formes nouvelles du réalisme. Le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers ne possède qu’une vingtaine de toiles que l’on peut qualifier de néo-réalistes. Le KMSKA a fait l’acquisition dans une vente aux enchères d’art moderne, l’art dégénéré pour les nazis, à Luzerne en 1939 d’une des toiles maîtresses de la nouvelle objectivité, une toile de Georg Grosz: L’écrivain Walter Mehring (le portrait d’un ami de Paul Van Ostaijen, vers 1925). Plusieurs artistes belges se réfugient aux Pays-Bas pendant la Première Guerre Mondiale. Raoul Hynckes est l’un d’entre eux; il va s’y établir définitivement et devenir une des figures de proue du néoréalisme. Le musée organisait en 1971 l’exposition Réalisme magique aux Pays-Bas, avec des œuvres de Raoul Hynckes, Pyke Koch et Carel Willink. Le KMSKA profita de l’occasion pour enrichir sa collection de quelques œuvres majeures de ces artistes. Le Centre Pompidou organisait en 1980 la grande exposition Les réalismes 1919 – 1939. Une exposition révolutionnaire car elle invitait à porter un regard critique de l’identification stricte de l’art du 20e siècle avec l’avant-garde française. Diverses expositions et publications belges et étrangères témoignent la volonté de remettre en question les idées reçues en matière d’histoire de l’art. Mais aucune exposition n’avait encore été consacrée au néoréalisme de l’entre-guerre en Belgique. L’ambition du projet Incroyablement vrai reste toutefois modeste. Nous n’entendons présenter ici que quelques aspects

20

fondamentaux des tendances néoréalistes des années 20 et 30 en Belgique et aux Pays-Bas. 

Coda

T

he Belgian art scene of the inter-war years has not been fully charted yet. In addition to the so-called Flemish Expressionists, the pioneering abstract artists based in Brussels and Antwerp, and the Surrealists, there were also artists who experimented with new strands of Realism. The Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) possesses just twenty or

so works that might be classified as Neorealist. In 1939, at an auction in Lucerne of art condemned as ‘degenerate’ by the Nazis, KMSKA acquired one of the showpieces of New Objectivity, namely the portrait of Flemish poet Paul Van Ostaijen’s friend The Writer Walter Mehring (ca. 1925), by Georg Grosz. During the First World War, many Belgian artists fled to the Netherlands. Among these refugees was Raoul Hynckes, who would settle across the border and become a leading Neorealist. In 1971, KMSKA presented an exhibition on Magic Realism in the Netherlands featuring work by Raoul Hynckes, Pyke Koch and

Carel Willink. The museum also took this opportunity to complement its collection with important paintings by these artists. In 1980, Centre Pompidou in Paris staged an innovative exhibition entitled Les réalismes 1919 – 1939. Its novelty lay in the fact that it was conceived as an invitation to reflect critically on the excessively close identification of 20th-century art with the French avant-garde. Since then, various other exhibitions and publications, both in Belgium and abroad, have demonstrated a willingness to call into question some stereotypical art historical concepts. However, never before has a separate exhibition been devoted to Belgian Neorealism from the era between the World Wars. Uncannily Real is a modest attempt to highlight some of the fundamental aspects of the Neorealist trends in Belgium and the Netherlands during the 1920s and 30s. 

charley toorop Zelfportret – Autoportrait – Self Portrait – Selbstporträt, 1930 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

Coda

D

wim schuhmacher De Russin – La Russe – The Russian Woman – Die Russin, 1926 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

ie belgische Kunst der Zwischenkriegszeit ist noch nicht vollständig erfasst und analysiert. Außer den so genannten Flämischen Expressionisten, den ersten abstrakten Malern in Brüssel und Antwerpen und den Surrealisten gab es auch Künstler, die mit neuen Formen des Realismus’ experimentierten. Das Königliche Museum für Schöne Künste Antwerpen besitzt nur rund 20 Werke, die wir als neorealistisch bezeichnen können. 1939 erwarb das KMSKA bei einer in Luzern stattfindenden Versteigerung moderner, für die Nazis „entarteter“ Werke einen der Höhepunkte der Neuen Sachlichkeit: das von Georg Grosz geschaffene Portrait eines Freundes von Paul van Ostaijen mit dem Titel Der Schriftsteller Walter Mehring (ca. 1925). Im 1. Weltkrieg flüchteten zahlreiche belgische Künstler in die 21

Niederlande. Einer von ihnen war Raoul Hynckes. Er ließ sich dort nieder und wurde einer der bekanntesten Neorealisten. 1971 brachte das KMSKA die Ausstellung „Magischer Realismus in den Niederlanden“ mit Werken von Raoul Hynckes, Pyke Koch und Carel Willink. Das Museum nutzte die Gelegenheit, um die Sammlung um bedeutende Arbeiten dieser Künstler zu erweitern. Das Centre Pompidou in Paris organisierte 1980 die bahnbrechende Ausstellung Les réalismes 1919-1939. Bahnbrechend war sie, weil die Ausstellung die Aufforderung implizierte, die Rückführung der Kunst des 20. Jahrhunderts auf die französische Avantgardekunst einmal kritisch zu durchleuchten. Auch andere Ausstellungen und Publikationen in Belgien und im Ausland bewiesen und beweisen die Bereitschaft, festgefahrene kunsthistorische

Überzeugungen in Frage zu stellen. Jedoch wurde dem belgischen Neorealismus der Zwischenkriegszeit noch nie eine gesonderte Ausstellung gewidmet. Zwar ist diese Ausstellung bescheiden von Umfang; dennoch hoffen wir, dass es uns gelungen ist, einige grundlegende Aspekte neorealistischer Trends belgischer Kunst der 1920er und 1930er Jahre dem Publikum näher zu bringen. 


Conclusion

O

n ne connaît pas encore toutes les facettes de l’art de l’entre-guerre en Belgique. Outre ce qu’on a appelé l’Expressionnisme flamand, les premiers abstraits à Bruxelles et Anvers et les surréalistes, il y eut des artistes qui s’essayèrent à des formes nouvelles du réalisme. Le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers ne possède qu’une vingtaine de toiles que l’on peut qualifier de néo-réalistes. Le KMSKA a fait l’acquisition dans une vente aux enchères d’art moderne, l’art dégénéré pour les nazis, à Luzerne en 1939 d’une des toiles maîtresses de la nouvelle objectivité, une toile de Georg Grosz: L’écrivain Walter Mehring (le portrait d’un ami de Paul Van Ostaijen, vers 1925). Plusieurs artistes belges se réfugient aux Pays-Bas pendant la Première Guerre Mondiale. Raoul Hynckes est l’un d’entre eux; il va s’y établir définitivement et devenir une des figures de proue du néoréalisme. Le musée organisait en 1971 l’exposition Réalisme magique aux Pays-Bas, avec des œuvres de Raoul Hynckes, Pyke Koch et Carel Willink. Le KMSKA profita de l’occasion pour enrichir sa collection de quelques œuvres majeures de ces artistes. Le Centre Pompidou organisait en 1980 la grande exposition Les réalismes 1919 – 1939. Une exposition révolutionnaire car elle invitait à porter un regard critique de l’identification stricte de l’art du 20e siècle avec l’avant-garde française. Diverses expositions et publications belges et étrangères témoignent la volonté de remettre en question les idées reçues en matière d’histoire de l’art. Mais aucune exposition n’avait encore été consacrée au néoréalisme de l’entre-guerre en Belgique. L’ambition du projet Incroyablement vrai reste toutefois modeste. Nous n’entendons présenter ici que quelques aspects

20

fondamentaux des tendances néoréalistes des années 20 et 30 en Belgique et aux Pays-Bas. 

Coda

T

he Belgian art scene of the inter-war years has not been fully charted yet. In addition to the so-called Flemish Expressionists, the pioneering abstract artists based in Brussels and Antwerp, and the Surrealists, there were also artists who experimented with new strands of Realism. The Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) possesses just twenty or

so works that might be classified as Neorealist. In 1939, at an auction in Lucerne of art condemned as ‘degenerate’ by the Nazis, KMSKA acquired one of the showpieces of New Objectivity, namely the portrait of Flemish poet Paul Van Ostaijen’s friend The Writer Walter Mehring (ca. 1925), by Georg Grosz. During the First World War, many Belgian artists fled to the Netherlands. Among these refugees was Raoul Hynckes, who would settle across the border and become a leading Neorealist. In 1971, KMSKA presented an exhibition on Magic Realism in the Netherlands featuring work by Raoul Hynckes, Pyke Koch and

Carel Willink. The museum also took this opportunity to complement its collection with important paintings by these artists. In 1980, Centre Pompidou in Paris staged an innovative exhibition entitled Les réalismes 1919 – 1939. Its novelty lay in the fact that it was conceived as an invitation to reflect critically on the excessively close identification of 20th-century art with the French avant-garde. Since then, various other exhibitions and publications, both in Belgium and abroad, have demonstrated a willingness to call into question some stereotypical art historical concepts. However, never before has a separate exhibition been devoted to Belgian Neorealism from the era between the World Wars. Uncannily Real is a modest attempt to highlight some of the fundamental aspects of the Neorealist trends in Belgium and the Netherlands during the 1920s and 30s. 

charley toorop Zelfportret – Autoportrait – Self Portrait – Selbstporträt, 1930 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

Coda

D

wim schuhmacher De Russin – La Russe – The Russian Woman – Die Russin, 1926 Gemeentemuseum Den Haag, © Sabam

ie belgische Kunst der Zwischenkriegszeit ist noch nicht vollständig erfasst und analysiert. Außer den so genannten Flämischen Expressionisten, den ersten abstrakten Malern in Brüssel und Antwerpen und den Surrealisten gab es auch Künstler, die mit neuen Formen des Realismus’ experimentierten. Das Königliche Museum für Schöne Künste Antwerpen besitzt nur rund 20 Werke, die wir als neorealistisch bezeichnen können. 1939 erwarb das KMSKA bei einer in Luzern stattfindenden Versteigerung moderner, für die Nazis „entarteter“ Werke einen der Höhepunkte der Neuen Sachlichkeit: das von Georg Grosz geschaffene Portrait eines Freundes von Paul van Ostaijen mit dem Titel Der Schriftsteller Walter Mehring (ca. 1925). Im 1. Weltkrieg flüchteten zahlreiche belgische Künstler in die 21

Niederlande. Einer von ihnen war Raoul Hynckes. Er ließ sich dort nieder und wurde einer der bekanntesten Neorealisten. 1971 brachte das KMSKA die Ausstellung „Magischer Realismus in den Niederlanden“ mit Werken von Raoul Hynckes, Pyke Koch und Carel Willink. Das Museum nutzte die Gelegenheit, um die Sammlung um bedeutende Arbeiten dieser Künstler zu erweitern. Das Centre Pompidou in Paris organisierte 1980 die bahnbrechende Ausstellung Les réalismes 1919-1939. Bahnbrechend war sie, weil die Ausstellung die Aufforderung implizierte, die Rückführung der Kunst des 20. Jahrhunderts auf die französische Avantgardekunst einmal kritisch zu durchleuchten. Auch andere Ausstellungen und Publikationen in Belgien und im Ausland bewiesen und beweisen die Bereitschaft, festgefahrene kunsthistorische

Überzeugungen in Frage zu stellen. Jedoch wurde dem belgischen Neorealismus der Zwischenkriegszeit noch nie eine gesonderte Ausstellung gewidmet. Zwar ist diese Ausstellung bescheiden von Umfang; dennoch hoffen wir, dass es uns gelungen ist, einige grundlegende Aspekte neorealistischer Trends belgischer Kunst der 1920er und 1930er Jahre dem Publikum näher zu bringen. 


Praktisch

Pratique

Practical

Praktisches

Van 10 mei tot 31 augustus 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen Dinsdag tot zondag: 10 – 17 uur, zaterdag 10 – 18 uur Gesloten: op maandag en 29 mei De Koningin Fabiolazaal is toegankelijk voor andersvaliden.

Du 10 mai au 31 août 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Anvers Du mardi au dimanche: 10 – 17 h, samedi 10 – 18 h Fermé: le lundi et le 29 mai Koningin Fabiolazaal est accessible aux personnes autrement valides.

From 10 May to 31 August 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerp Tuesday to Sunday: 10am – 5pm, Saturday 10am – 6pm Closed: on Monday and 29 May Koningin Fabiolazaal has disability access.

10. Mai 2014 bis 31. August 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen Dienstag bis Sonntag: 10 – 17 Uhr, Samstag 10 – 18 Uhr Geschlossen: am Montag, und 29. Mai Koningin Fabiolazaal ist Rollstuhlfahrern zugänglich.

Prijzen ¤ 4 ¤ 3: studenten, groepen (>14 pers.), 60+ ¤ 1: 19 tot en met 25 jaar ¤ 0: tot en met 18 jaar, Vrienden van het KMSKA

Prix ¤ 4 ¤ 3: étudiants, groupes (> 14 pers.), 60+ ¤ 1: 19 jusqu’à 25 ans compris ¤ 0: jusqu’à 18 ans, Amis du KMSKA

Admission rates ¤ 4 ¤ 3: students, groups (>14 pers.), 60+ ¤ 1: ages 19 to 25 ¤ 0: ages 18 and under, Friends of KMSKA

Eintrittpreise ¤ 4 ¤ 3: Studenten, Gruppen (> 14 Pers.), 60+ ¤ 1: 19 bis 25 Jahre ¤ 0: bis 18 Jahre, Förderkreis des KMSKA

Guided tours For groups (20 pers. max) The guided tour takes approximately 90 minutes and costs ¤75 (¤50 for school groups) Info and reservations: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Führungen Gruppen (höchstens 20 Pers.) Eine Führung dauert 1 ½ Std. und kostet ¤75 (¤50 für Schulklassen). Auskunft und Anmeldung: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Rondleidingen Voor groepen (max. 20 pers.) Een rondleiding kost ¤75 (¤50 voor een klas) en duurt 90 min. Voor individuele bezoekers Op zondag 8 juni, 6 juli en 3 augustus om 14.30 uur | ¤3,50 + toegang. Max. 20 personen. Zonder inschrijving Voor blinden en slechtzienden Gratis rondleiding voor individuele bezoekers op 4 juni om 10.30 of 15 uur Familierondleiding Actieve rondleiding voor jong en oud op 2 juli en 6 augustus om 14.30 uur en op 27 juli en 31 augustus om 10.30 uur ¤3,50 + toegang. Gratis voor kinderen

Visites guidées Pour groupes (max. 20 pers.) Une visite guidée dure 90 minutes et coûte ¤ 75 (¤ 50 pour une classe). Info et réservations: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Info & reservaties: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Activiteiten Schatten van Vlieg, Museumnacht en Cultuurmarkt

22

23


Praktisch

Pratique

Practical

Praktisches

Van 10 mei tot 31 augustus 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen Dinsdag tot zondag: 10 – 17 uur, zaterdag 10 – 18 uur Gesloten: op maandag en 29 mei De Koningin Fabiolazaal is toegankelijk voor andersvaliden.

Du 10 mai au 31 août 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Anvers Du mardi au dimanche: 10 – 17 h, samedi 10 – 18 h Fermé: le lundi et le 29 mai Koningin Fabiolazaal est accessible aux personnes autrement valides.

From 10 May to 31 August 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerp Tuesday to Sunday: 10am – 5pm, Saturday 10am – 6pm Closed: on Monday and 29 May Koningin Fabiolazaal has disability access.

10. Mai 2014 bis 31. August 2014 Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen Dienstag bis Sonntag: 10 – 17 Uhr, Samstag 10 – 18 Uhr Geschlossen: am Montag, und 29. Mai Koningin Fabiolazaal ist Rollstuhlfahrern zugänglich.

Prijzen ¤ 4 ¤ 3: studenten, groepen (>14 pers.), 60+ ¤ 1: 19 tot en met 25 jaar ¤ 0: tot en met 18 jaar, Vrienden van het KMSKA

Prix ¤ 4 ¤ 3: étudiants, groupes (> 14 pers.), 60+ ¤ 1: 19 jusqu’à 25 ans compris ¤ 0: jusqu’à 18 ans, Amis du KMSKA

Admission rates ¤ 4 ¤ 3: students, groups (>14 pers.), 60+ ¤ 1: ages 19 to 25 ¤ 0: ages 18 and under, Friends of KMSKA

Eintrittpreise ¤ 4 ¤ 3: Studenten, Gruppen (> 14 Pers.), 60+ ¤ 1: 19 bis 25 Jahre ¤ 0: bis 18 Jahre, Förderkreis des KMSKA

Guided tours For groups (20 pers. max) The guided tour takes approximately 90 minutes and costs ¤75 (¤50 for school groups) Info and reservations: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Führungen Gruppen (höchstens 20 Pers.) Eine Führung dauert 1 ½ Std. und kostet ¤75 (¤50 für Schulklassen). Auskunft und Anmeldung: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Rondleidingen Voor groepen (max. 20 pers.) Een rondleiding kost ¤75 (¤50 voor een klas) en duurt 90 min. Voor individuele bezoekers Op zondag 8 juni, 6 juli en 3 augustus om 14.30 uur | ¤3,50 + toegang. Max. 20 personen. Zonder inschrijving Voor blinden en slechtzienden Gratis rondleiding voor individuele bezoekers op 4 juni om 10.30 of 15 uur Familierondleiding Actieve rondleiding voor jong en oud op 2 juli en 6 augustus om 14.30 uur en op 27 juli en 31 augustus om 10.30 uur ¤3,50 + toegang. Gratis voor kinderen

Visites guidées Pour groupes (max. 20 pers.) Une visite guidée dure 90 minutes et coûte ¤ 75 (¤ 50 pour une classe). Info et réservations: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Info & reservaties: T +32 (0)3 224 95 61 publiekswerking@kmska.be www.kmska.be

Activiteiten Schatten van Vlieg, Museumnacht en Cultuurmarkt

22

23


Onder de titel DE MODERNEN presenteert het Koninklijk Museum, in samenwerking met de Provincie Antwerpen, geregeld nieuwe opstellingen, die steeds een ander licht werpen op de collectie 19deen 20ste-eeuwse kunstwerken van het museum. VOLGENDE TENTOONSTELLING

De Modernen. Kunst in de Groote Oorlog 20 september 2014 tot 11 januari 2015 Sous le titre LES MODERNES , le Musée Royal, en collaboration avec la Province d’Anvers, présente régulièrement de nouveaux ensembles, dont chacun illustre un aspect de la collection du XIXe et du XXe siècle. PROCHAINE EXPOSITION

Les Modernes. L’art pendant la Grande Guerre 20 septembre 2014 au 11 janvier 2015

THE MODERNS is a series of exhibitions, organised by the Royal

Museum in association with the Province of Antwerp, highlighting different aspects of the museum’s collection of art from the 19th and 20th centuries. FORTHCOMING EXHIBITION

The Moderns. Art during the Great War 20 September 2014 to 11 January 2015

Unter dem Titel DIE MODERNEN präsentiert das Königliches Museum in Zusammenarbeit mit dem Provinz Antwerpen regelmäßig neue Ausstellungen, die immer wieder ein anderes Licht auf die Sammlung „Kunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert“ des Museums werfen. NÄCHSTE AUSSTELLUNG

Die Modernen. Kunst im Ersten Weltkrieg 20. September 2014 bis 11. Januar 2015

Cover: Pyke Koch, Bertha van Antwerpen, Gemeentemuseum Den Haag © Erven Pyke Koch v.u.: Dr. P. Huvenne, Lange Kievitstraat 111-113, Bus 100, B-2018 Antwerpen

24

Onwaarschijnlijk echt. Magisch realisme en nieuwe zakelijkheid  
Onwaarschijnlijk echt. Magisch realisme en nieuwe zakelijkheid  

De zesde tentoonstelling in de reeks De Modernen met werk van o.a. Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes, Paul Delvaux, Gino Severini, Cha...

Advertisement