__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SVINARY SOBĚ!

sbírka na obnovu svinarské zvoničky zahájena

• v září byla zahájena sbírka na obnovu naší zvoničky • do zapečetěných kasiček budou vybírat členové KMS Svinary ve dvojicích, prokazovat se budou plnou mocí a průkazkou člena KMS

• možnost sponzorského daru (po sepsání smlouvy) – číslo účtu 107-0369010217/0100

• vybrané peníze budou použity na obnovu zvoničky • více informací na stránkách KMS – www.svinary.org • • •

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME

• • •

Zvonička byla ve Svinarech postavena v padesátých nebo šedesátých letech 19. století. Vytesána byla z jednoho dubového kmene. Původní zvonek byl za I. světové války zrekvírován, v roce 1919 ho nahradil nový, který ulil Jan Bělohoubek z Pražského Předměstí. Dne 27. října 2010 byla zvonička z bezpečnostních důvodů odstraněna a uložena v areálu technických služeb. Město Hradec Králové nemá ve svém rozpočtu peníze na obnovu této památky a proto KMS Svinary po-

řádá sbírku na obnovení zvoničky.

Profile for Jan Košek

Zvonička plakát - sbírka  

Plakát ke sbírce na svinarskou zvoničku

Zvonička plakát - sbírka  

Plakát ke sbírce na svinarskou zvoničku

Advertisement