__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÚZEMNÍ PLÁN HRADCE KRÁLOVÉ Vážení obyvatelé města Hradec Králové, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že koncept Územního plánu Hradce Králové (ÚPHK) byl dokončen a je připraven k veřejné prezentaci a projednání.

Veřejné prezentování a projednávání bude probíhat od 23. 7. 2012 do 4. 10. 2012. S konceptem Územního plánu Hradce Králové se můžete během tohoto období nejenom seznámit, ale i aktivně se zapojit do jeho další tvorby. Každý může ke konceptu uplatnit připomínku a vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením konceptu námitku. Rádi bychom Vám spolu s projektanty koncept nového územního plánu představili. Dovolujeme si Vás proto pozvat na otevřené besedy pro členy Komisí místních samospráv a laickou i odbornou veřejnost, které jsme pro Vás připravili nad rámec povinností stanovených stavebním zákonem. Besedy budou mít za cíl prezentovat řešení variant konceptu ÚPHK projektantem, vysvětlit principy a fungování ÚPHK, seznámit Vás s průběhem projednání a termíny pro uplatnění připomínek a námitek. V neposlední řadě bude dán prostor pro dotazy a diskusi. Besedy se budou konat ve velkém sále Adalbertina na Třídě Československé armády čp. 300, Hradec Králové v termínech 15. 8. , 22. 8. a 5. 9. 2012 vždy od 16 do 19 hodin. Besedy budou obsahově stejné a zúčastní se jich kromě projektantů a zástupců pořizovatele i zástupci vedení města a určený zastupitel pro proces pořízení nového územního plánu. Mimo besed bude možné využít i dalších nabízených možností seznámení se s konceptem: - v budově Magistrátu města Hradec Králové, v levém křídle ve 2. patře na chodbách odboru hlavního architekta, kde bude od 23. 7. 2012 do 4. 10. 2012 vystaven k veřejnému nahlédnutí a pracovníci úřadu územního plánování budou připraveni zodpovědět Vám případné dotazy, - na internetových stránkách města na adrese www.hradeckralove.org, kde bude od 23. 7. 2012 do 4. 10. 2012 zveřejněn, - na veřejném projednání, které se bude konat dne 19. 9. 2012 od 16 hodin ve velkém sále Adalbertina na Třídě Československé armády čp. 300, Hradec Králové a je určeno pro veřejnost, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Veřejné projednání je stavebním zákonem nařízené jednání, které bude spojené s odborným výkladem projektanta. Uvedené informace a veškeré další podrobnosti ke konceptu ÚPHK najdete na internetových stránkách města na internetové adrese www.hradeckralove.org. Konceptu Územního plánu Hradce Králové bude věnováno také červencové číslo zpravodaje Radnice, které vyjde 25. 7. 2012, a kde bude vložena speciální barevná příloha se základními informacemi. Byli bychom moc rádi, kdybyste využili námi nabízených možností a přišli se s konceptem nového územního plánu seznámit. Těšíme se na spolupráci s Vámi! Ing. arch. Petr Brůna a tým pracovníků úřadu územního plánování

červenec 2012

Profile for Jan Košek

Územní plán Hradce Králové - veřejné projednání  

Územní plán Hradce Králové - veřejné projednání

Územní plán Hradce Králové - veřejné projednání  

Územní plán Hradce Králové - veřejné projednání

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded