Výluka linek 11 a 17 od 1. 7. do 29. 9. 2019

Page 1

TRASA LINKY č.11 a 17 výluka od 1.7. do 29.9.2019

----

...... _ ..- •

PARLAMENT

Ostravsk Silnice

TERNO

'

·- -~

... Blelno

..........

........

Úprl<ova

r

,

,

v ,

trasa linky 11: část A : TERMINAL HO - HLAVNI NADRAZI- OD TESCO a ATRIUM- Centrál- MuzeumKongresové centrum Aldis- Šimkovy sady- Tesla- Orlice park- Poliklinika 2- Stoletá- Silnice- TERNO- Ostravská PARLAMENT - Podhůří - Podhůrská - Křižovatka B~leč- SVINARY - Hájovna - Stříbrný rybník ( Hájovna - SVINA8Y - Křižovatka Běleč - Svina(Y. Skvárovk~Běleč ) zastávk bez d o ~: Malšova Lhota škola - Malšova Lhota náves část B: Malšova Lhota - Malšovice zahrádky - Malšovice U Cechů- Úprkova - Koupaliště Flošna Stará nell)ocnice- Magistrát města-Adalbertinum - Ulrichovo náměstí- Gočárova třída- HLAVNÍ NÁDRAŽij TERMINAL HO trasa linky 17: část A: T ERMINÁL HO - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Gočárova třída- Ulrichovo náměstí -Adalbertinum - Magistrát města - Stará nemocnice - Koupaliště Flošna - Úprkova - Malšovice U Čechů Malšovice zahrádky - Malšova ll.hota zastáyjsy ez doprg}'}'.· alšova Lhota náves - Malšov škola část B: Stříb rný rybník - Hájovna - SVINARY - ( Běleč - Svinary Škvárovka)- Křižovatka Běleč - Podhůrská Podhů ří - PARLAMENT - Ostravská - TERNO - S~lnice - Stoletá - Poliklinika 2 - Orlice park - Tesla - ŠimkC?vy sady - Kongresové centrum Aldis - Muzeum - Centrál - OD TESCO a ATRIUM - HLAVNÍ NADRAŽI- TERMINAL HO poznámky:

trasa linky

uzsvfenj ůsek

I I I I I I I

zastávky bez dopravy MHD


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.