Page 1

+InFO> WWW.KMOn.InFO

e S e l

Z e n A K O M A G A Z I n e

48

M A D e

G A Z l O S

City

I n A | M A I A T Z A 2 0 1 2 | e S C e n A r I O S | M A Y O 2 0 1 2 |

HArPIdETu nEWS zAITEz KMOn InEAn LET ASTErOKO Bu

FO WWW.KMOn.In SuSCrÍBETE AL nAL BOLETÍn SEMA KMOn nEWS

AL dI MEOLA JAMeS TAYlOr | DePeDrO | GU KAnTATZen MAZ BASAUrI | lA CASA AZUl | AlBerTO COrTeZ MArIe CHOUInArD | CAll Me MArIA | BAlleT vÍCTOr UllATe

1  1 


48 +INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

KMOn-ek gOMEndATzEn du HIL HOnETAn KMOn rECOMIEndA ESTE MES: HArPIdETu nEWS zAITEz KMOn InEAn LET ASTErOKO Bu

FO WWW.KMOn.In SuSCrÍBETE AL nAL BOLETÍn SEMA KMOn nEWS

48

M A D E

G A Z L O S

City

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 2 |

1 € 1 €

HARPIDETU NEWS ZAITEZ KMON ASTEROKO BULETINEAN

WWW.KMON.INFO SUSCRÍBETE AL BOLETÍN SEMANAL KMON NEWS

AL DI MEOLA JAMES TAYLOR | DEPEDRO | GU KANTATZEN MAZ BASAURI | LA CASA AZUL | ALBERTO CORTEZ MARIE CHOUINARD | CALL ME MARIA | BALLET VÍCTOR ULLATE

Azaleko argazkia | Foto de portada:

AL Di MEOLA

BAnAKETA dISTrIBuCIÓn KMOn: BIlBAO SOPelAnA AlGOrTA-GeTXO rOMO SArrIKO BArrIKA BArAKAlDO POrTUGAleTe lAUDIO DUrAnGO AMOreBIeTA-eTXAnO elOrrIO BerrIZ ABADIÑO IUrreTA BeDIA IGOrre ZeAnUrI ArTeA leMOA ...

A I S I A L D I E T A I L A A G E N D A D E O C

U N A G E N D A P E C T Á C U L O S

| |

A B E N D U A 2 0 1 0 | D I C I E M B R E 2 0 1 0 |

1 € 1 €

A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | U R T A R R I L A L A A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | E N E R O

2 0 1 1 | 2 0 1 1 |

1 € 1 €

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

I K U S K I Z U N A G E N D A | O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

O T S A I L A | F E B R E R O

2 0 1 1 | 2 0 1 1 |

20.00 BIlBAO

TeATrO ArrIAGA AnTZOKIA

9,60 - 38 €

BOdY_rEMIX/ gOLBErg_VArIATIOnS

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D

U N A G E P E C T Á

T X O A 2 0 1 1 | R Z O 2 0 1 1 |

1 € 1 €

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

2 0 1 1 | 2 0 1 1 |

Z E N A K O M A G A Z I N E

G A Z L O S

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 1 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 1 |

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

G A Z L O S

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 1 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 1 |

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

40

M A G A Z I N A | U Z T A I L A 2 0 1 1 | D E L O S E S C E N A R I O S | J U L I O 2 0 1 1 |

1 € 1 €

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

41

M D E

A G A Z I N A | L O S E S C E N A R I O S

U R R I A 2 0 1 1 | | O C T U B R E 2 0 1 1 |

1 € 1 €

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

42

M D E

A G A Z I N A | L O S E S C E N A R I O S

A Z A R O A 2 0 1 1 | | N O V I E M B R E 2 0 1 1 |

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

1 € 1 €

Z E N A K O M A G A Z I N E

M D E

+INFO> WWW.KMON.INFO

43

A G A Z I N A | A B E N D U A 2 0 1 1 | L O S E S C E N A R I O S | D I C I E M B R E 2 0 1 1 |

1 € 1 €

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

44

M A D E

G A Z L O S

I

N A | U R T A R R I L A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | E N E R O 2 0 1 2 |

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

1 € 1 €

Z E N A K O M A G A Z I N E

+INFO> WWW.KMON.INFO

45

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

1 € 1 €

K U LT U R A

39

M A D E

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

1 € 1 €

K U LT U R A

38

M A D E

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

1 € 1 €

K U LT U R A

37

I K U S K I Z U N A G E N D A | A P I R I L A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | A B R I L

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

K U LT U R A

36

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

1 € 1 €

MAYO

OSTIrAlA 4 - lArUnBATA 5

K U LT U R A

35

K U LT U R A

34

K U LT U R A

K U LT U R A

33

MArIE CHOuInArd MAIATzA

M D E

A G A L O S

Z I N A | O T S A I L A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | F E B R E R O 2 0 1 2 |

1 € 1 €

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

+INFO> WWW.KMON.INFO

46

City

M A G A Z I N A | M A R T X O A 2 0 1 2 | D E L O S E S C E N A R I O S | M A R Z O 2 0 1 2 |

1 € 1 €

E S E L

SARRERAK

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

WWW.KMON.INFO ENTRADAS GRATIS!! BBK GENTILEZA SALA

Z E N A K O M A G A Z I N E

+INFO> WWW.KMON.INFO

47

City

M A G A Z I N A | A P I R I L A 2 0 1 2 | D E L O S E S C E N A R I O S | A B R I L 2 0 1 2 |

1 € 1 €

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

48

M A D E

G A Z L O S

City

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 2 |

1 € 1 €

HARPIDETU NEWS ZAITEZ KMON ASTEROKO BULETINEAN

HARPIDETU NEWS ZAITEZ KMON ASTEROKO BULETINEAN

WWW.KMON.INFO

WWW.KMON.INFO

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN SEMANAL KMON NEWS

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN SEMANAL KMON NEWS

C

1 € 1 €

‘TRES’

ALICE COOPER

SONRÍA POR FAVOR

E D

J U L I O T A I L A

AMPARO SÁNCHEZ

VIOLADORES DEL VERSO | GAZTELANIAZKO HIP-HOP-AREN ERREGEAK

BERRIZ | NAZIOARTEKO FOLKLORE JAIALDIA

COMPANHIA CHAPITÓ | 'LA TEMPESTAD'

'GRACIAS GRECIA' | CARCAJADAS ASEGURADAS

REVERENDO PARKER | PURO ROCK&ROLL

BENITO LERTXUNDI | "GAUZAK JAIOBERRI BAT BEZALA IKUSTEA GUSTATZEN ZAIT"

'NO ME HAGAS DAÑO' | EL REGRESO DE TANTTAKA

| |

M A R T X O A 0 9 | M A R Z O 0 9 |

0 € 0 €

15

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | O T S A I L A 0 9 | 0€ LA A G E N D A DE O C I O Y ESPECTÁCULOS DE D U R A N G A L D E A | F E B R E R O 0 9 | 0 €

D U R A N G A L D E K O A I S I A L L A A G E N D A D E O C I O Y E

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U D E O C I O Y E S P

J U N I O E K A I N A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

SUENAN LAS CALLES KALE MUSIKARIRIK ONENAK, HAIZETARA 2010 JAIALDIAN

K U S K I Z U N A G E N D A | U R TA R R I L A 0 9 | 0€ OS DE D U R A N G A L D E A | E N E R O 0 9 | 0€

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | M A Y O D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | M A I A T Z A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

JAZZ DELUXE

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A B R I L D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | A P I R I L A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

0 € 0 €

RUPER ORDORIKA - XABIER MONTOIA | BERRIZ ESZENATOKIAN

MIKEL URDANGARIN - JABIER MUGURUZA

‘TRAICIÓN’ | HISTRIÓN TEATRO

KEN ZAZPI | FIN DE GIRA Y NUEVOS PROYECTOS

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

| |

M A R T X O A 2 0 1 0 | M A R Z O 2 0 1 0 |

0 € 0 €

25

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S |

| O T S A I L A F E B R E R O

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

0 € 0 €

24

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

I K U S K I Z U N A G E N D A | U R T A R R I L A 2 0 1 0 | O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | E N E R O 2 0 1 0 |

0 € 0 €

23

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A B E N D U A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | D I C I E M B R E

GERARD

OUTSIDER

ZUZENEKO AKUSTIKOAN

UN CLÁSICO DEL SIGLO XXI

QUINTANA

MARKELIÑE

0 € 0 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

KATALUNIA CONEXION

ANTZERKI-ESTREINALDIAK ETA MUSIKA

'UHARTE EZEZAGUNA'

MUNDUKO KONTALARIAK | BOST KONTINENTEETAKO ISTORIOAK

0 9 | 0 9 |

'EXITUS' | UNA REFLEXIÓN TEATRAL SOBRE EL FINAL DEL VIAJE

'DECIR LLUVIA Y QUE LLUEVA' | LOS TEXTOS DE 'SARRI', HECHOS TEATRO (DURANGO, SAN AGUSTIN)

29

E T A I K U S K I Z U D E O C I O Y E S P

J U N I O E K A I N A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

SUENAN LAS CALLES KALE MUSIKARIRIK ONENAK, HAIZETARA 2010 JAIALDIAN

ZARAMA | BUELTAN DA, INOIZ BAINO SASOI HOBEAN (DURANGO, PLATERUENA)

21

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S |

| U R R I A O C T U B R E

0 9 | 0 9 |

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

0 € 0 €

OTOÑO SABROSO ANTZERKI-ESTREINALDIAK ETA MUSIKA

20

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

| |

U Z T A I L A J U L I O

0 9 | 0 9 |

0 € 0 €

& THE JAGUARS

VERANO A ESCENA MUSIKA ETA ANTZERKIRIK FRESKOENAK

MAZ BASAURI | LA CASA AZUL | ALBERTO CORTEZ

HOGJAW | NOITES DO FADO | B VOCAL

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

| |

E K A I N A J U N I O

0 9 | 0 9 |

0 € 0 €

MUSIKA PLAZARA

'HAIZETARA', KALE-MUSIKARIEN NAZIOARTEKO LEHIAKETA

(EKAINAK 19, 20, 21: AMOREBIETA-ETXANO) SANFAUSTOETARAKO ETA SANMIGELETARAKO PROPOSAMENAK | (DURANGO, IURRETA)

JAMES TAYLOR | DEPEDRO | GU KANTATZEN

THE WATERBOYS | GWENDAL | CANTECA DE MACAO

18

NAZIOARTEKO FOLKLORE JAIALDIA | (BERRIZ)

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

I K U S K I Z U N A G E N D A | O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

|

M A I A T Z A M A Y O

0 9 | 0 9 |

MARÍA LUISA MERLO | 'LAS VACACIONES DE JOSEFA' (ELORRIO, DURANGO, AMOREBIETA-ETXANO)

'IÑAKI PLAZA & ION GARMENDIA' | EUSKAL MUSIKATIK 'WORLD MUSIC'-ERA

'BABILONIAKO LOREAK' | ANTZERKIOLA IMAGINARIOAREN ITZULERA (AMOREBIETA-ETXANO)

THE HEPTONES, LAS RAÍCES DEL REGGAE (KARMENGO JAIAK) | AMOREBIETA-ETXANO

'TATAMI'| HISTORIAS DE UN 'VOYEUR' EN EL NUEVO MONTAJE DE TANTTAKA (SAN AGUSTIN)

GARCÍA LORCAREN 'ALELUIA EROTIKOA' | 'EL AMOR DE DON PERLIMPLÍN...' (SAN AGUSTIN, ZORNOTZA ARETOA)

KORRONTZI | EUSKAL FOLK BERRIA (BERRIZ, KULTUR ETXEA)

'KALEZ KALE' | ANTZERKIA ANTZOKIETATIK KANPO

OTRA DANZA, LUR SAGAR | LA MAGIA DE LA DANZA (BERRIZ, ELORRIO Y DURANGO)

MUSIKAIRE | (ELORRIO)

SEIURTE| BERRIZKO TALDEAREN DISKORIK 'SEIURTEKOENA' (PLATERUENA)

13

D U R A N G A L D E K O A I LA AGENDA DE OCIO Y

E T A

I K U S K I Z U N A G E N D A LOS DE D U R A N G A L D E A |

| A B E N D U A 0 8 | 0€ D I C I E M B R E 08| 0€

12

11

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A Z A R O A 0 8 | 0€ L A A G E N D A D E O C I O Y ESPECTÁCULOS DE D U R A N G A L D E A | N O V I E M B R E 0 8 | 0€

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | U R R I A 0 8 | 0€ LA AGENDA DE OCIO Y ESPECTÁCULOS D E D U R A N G A L D E A | O C T U B R E 0 8 | 0€

10

09

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S DE D U R A N G A L D E A

U Z TA I L A 0 8 | 0€ | J U L I O 08| 0€

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S DE D U R A N G A L D E A

E K A I N A 0 8 | 0€ | J U N I O 08| 0€

08

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | M A I AT Z A 0 8 | 0€ LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S D E D U R A N G A L D E A | M AY O 08| 0€

29

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U D E O C I O Y E S P

J U N I O E K A I N A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

THE HOT WOK | SABROSO ELECTRO-FUNK (FOTO DE PORTADA) (DURANGO-PLATERUENA)

'CABARET PANOLI' | HUMOR PARA RECIBIR AL VERANO

UDA KALEAN BIZI | (DURANGO)

06

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | M A R T X O A 0 8 | 0€ LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S D E D U R A N G A L D E A | M A R Z O 08| 0€

04

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | URTARRILA 0 8 | LA AGENDA DE OCIO Y ESPECTÁCULOS DE D U R A N G A L D E A | E N E R O 0 8 |

0 € 0 €

MUNDUKO KONTALARIAK | CUENTOS DE LOS CINCO CONTINENTES (BERRIZ, DURANGO, ELORRIO Y AMOREBIETA-ETXANO) LA GALERA ENCANTADA | ARGENTINAR KONPAINIA HISTORIKO BATEN ANTZERKIA (AMOREBIETA-ETXANO) 'AMETSEN MUSEOA'| TEATRO Y ARTE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS (BERRIZ) MUSIKA KLASIKOA | BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA (SAN AGUSTIN)

01

D U R A N G A L D E K O A G E N D A D E O C I O

A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A Y E S P E C TÁ C U L O S D E D U R A N G A L D E A |

EL GRAN CLÁSICO, EXPLICADO A LOS NIÑOS (BERRIZ-ZORNOTZA ARETOA)

LA CARA MÁS TEATRAL DE PACO TOUS ('LOS HOMBRES DE PACO')

(MARTXOAK 13: ZORNOTZA ARETOA)

MAITASUNAREN GARAIA AGERRE TEATROREN 'PUTZUAK LEHORTZEN' (ZORNOTZA ARETOA)

MARTXOAK 8 | ANTZERKIA ETA DANTZA EMAKUMEAREN EGUNERAKO MAITASUNEZKO DANTZA | '5PIEZAS PARA TOMAR CON 1 CAFÉ' (SAN AGUSTIN-ARRIOLA)

SERRANO&COLINA QUARTET | JAZZ LATINORIK ONENA (AMOREBIETA-ETXANO)

'ZAI BETI ZAI' | HISTORIAS DE MUJERES QUE NO QUIEREN SER PRINCESAS (ABADIÑO)

HERMAN DUNE | PRESENTA 'NEXT YEAR IN ZION' (PLATERUENA)

SEIREN | POP ZELTAREN XARMA (PLATERUENA) BERRIZ | LAS 'CRUZADAS COTIDIANAS' DE CRISTINA CASTILLO

PURO CHILE | MUGARIK GABEKO MUSIKA-PROPOSAMEN BERRIA (ARRIOLA) 'AHUNTZA, NOR DEN SYLVIA' | ANIMALIA BATEKIN MAITEMINDURIK (SAN AGUSTIN-ZORNOTZA ARETOA)

‘MUNDO Y FINAL’ HUMOR ÁCIDO CON RON LALÁ

MUSIKA ETA ANTZERKIA URTEA AMAITZEKO (EN PORTADA: 'BASERRIKO SALTSA', ESTRENO EN LA AZOKA)

‘ADOSADOS’

JUAN MARGALLO ETA PETRA MARTÍNEZ 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN ELORRIO, AMOREBIETA-ETXANO Y DURANGO

23 de enero, en Arriola Kultur Aretoa GEROA GOGOAN | ANTZERKI KONPAINIA HISTORIKOARI ESKAINITAKO ZIKLOA (ARRIOLA) IÑAKI SALVADOR | REPASA LAS CANCIONES DE SU VIDA (ZORNOTZA ARETOA) VETUSTA MORLA | POP DOTOREA (PLATERUENA)

KANDIDO URANGA | VUELVE CON 'TXAKURREK HAGINKA'(AMOREBIETA-ETXANO) SU TA GAR | ZUZENEAN, 20 URTE ETA GERO (PLATERUENA) 'PAPIROFLEXIA' | LO NUEVO DE LOGELA MULTIMEDIA (ELORRIO)

JAZZ ETA BLUES GAUAK | (ELORRIO) RUPER ORDORIKA | CON SUS NUEVOS 'MUGALARIS' (BERRIZ) PETTI | LA CONEXIÓN NASHVILLE-BERA (PLATERUENA)

OSKORRI

UDAKO JAIALDIAK LLEGAN LOS FESTIVALES DE VERANO

‘BODY MIND & SOUL’ (MÚSICA MÁGICA DESDE MALAWI) ZORNOTZA ARETOA, EKAINAK 12

‘HNUY ILLA’

LA POESÍA DE JOSEBA SARRIONANDIA HECHA DANZA 30 DE MAYO EN ZORNOTZA ARETOA

EN CONCIERTO CON TABIRA MUSIKA BANDA

LILA DOWNS | AMOREBIETA-ETXANO, UZTAILAK 24

GU TA GUTARRAK, AZKEN KONTZERTUA (PLATERUENA)

‘SECANDO CHARCOS’, UNA REFLEXIÓN SOBRE EL FINAL DEL AMOR (ARRIOLA)

DANTZAZ | NUEVAS FORMAS PARA LA DANZA (AMOREBIETA -ETXANO)

MUSIKAIRE (ELORRIO), MUNDUKO MUSIKAK, JC PEREZ, MAGIA ETA ANTZERKIA

COMIENZA MUSIKAIRE (ELORRIO)

ZEA MAYS, EUSKAL ROCK PERTSONALENA (PLATERUENA)

UDA KALEAN BIZI (DURANGO), JAZZ, CLOWN, TEATRO, DANZA, TÍTERES...

DURANGO, LUNES 13 DE OCTUBRE EN ANDRA MARI

'CHIRIGÓTICAS' | CADIZEKO UMOREA ANZLA BIHURTUA (ELORRIO) KEROBIA, ZEA MAYS ETA DESORDUTAN | ROCK PERTSONALA PLATERUENAN

RIKI LÓPEZ, CANCIÓN Y HUMOR (SAN AGUSTIN)

LA ZARANDA, ANTZERKIAREN ESENTZIA (SAN AGUSTIN)

EUSKAL ASTEA, KULTURAREN TOPAGUNEA (DURANGO)

‘LA OLLA’, TEATRO AL SERVICIO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL (ABADIÑO)

JIMMY CLIFF, LA LEYENDA JAMAICANA EN BELARREGGAE (AMOREBIETA-ETXANO)

MUNDUKO MAGORIK ONENA (ZORNOTZA ARETOA)

SEI URTE ETA ETXE, DESENTXUFATUAK (BERRIZ)

'TERAPIA', MARKELIÑEREN IKUSKIZUN BERRIA (DURANGO, ELORRIO ETA AMOREBIETA-ETXANO)

EL TEATRO SALE A LA CALLE (IURRETA)

SUENAN LAS CALLES KALE MUSIKARIRIK ONENAK, HAIZETARA 2010 JAIALDIAN

WAD RAS

KARTZELAKO DANTZA EMAKUMEAREN EGUNERAKO HILAREN 7AN ZORNOTZA ARETOAN ETA 8AN SAN AGUSTINEN DOCTOR DESEO PRESENTA SU NUEVO DISCO (PLATERUENA) ASTE SANTUKO PASIOAK (AMOREBIETA-ETXANO, ELORRIO ETA DURANGO)

'CABARET PANOLI' | HUMOR PARA RECIBIR AL VERANO

VUELVE ‘EL FLORIDO PENSIL’ (ABADIÑO)

'IÑAKI PLAZA & ION GARMENDIA' | EUSKAL MUSIKATIK 'WORLD MUSIC'-ERA

BEGOÑA BANG MATU, SKA-REN PERLA BELTZA (AMOREBIETA-ETXANO)

'KALEZ KALE' | ANTZERKIA ANTZOKIETATIK KANPO

JARABE DE PALO

ADOLFO FERNÁNDEZ “Me sigue tirando el teatro”

"En Durango daremos tres horas de caña"

MARKELIÑEren lan berria Elorrion Urriko musika eta antzerki guztia

publizitatea | publicidad: publi@kmon.info Tel. 944 66 90 83 | Tel. 656 72 56 31 kmon@kmon.info editorea | editor: Kmon lege gordailua | depósito legal: SS-1292/07 KMOn STAFF: igor Cubillo, Xabier G. Argüello, natalia Campo, Julen uribe, Susana Alonso, Jonan Hernández, Marçal Lourenzoni, Josean Hernandez BABESLEAK | PATROCinADORES

13 de octubre en Landako Gunea

BARRICADA

‘CANTANDO BAJO LAS BALAS’, 18 de enero en Zornotza Aretoa

LA VUELTA A LOS ESCENARIOS DE ÓSCAR TEROL MAIKA MAKOVSKY, DELICATESSEN MUSICAL YAKUZIREN DISKORIK GORDINENA

0 e 0 e

'INDIE' ERREGINA ('PLATERUENA KAFE ANTZOKIA')

‘CYRANO’

‘MANÁ MANÁ’

A P I R I L A 0 9 | A B R I L 0 9 |

(APIRILAK 24: PLATERUENA | DURANGO)

'ROCK TERAPIA'| EL NUEVO DISCO DE LOR (PLATERUENA)

SUA URANA | NOS ABRE LAS PUERTAS DE LA DANZA 'BUTOH' (BERRIZ, KULTUR ETXEA) 'HERMANOS DE BAILE' | FLAMENKOA, HIP-HOP ETA BREAK-DANCE (ELORRIO, ARRIOLA)

BIG MAMA MONTSE | LA DAMA DEL BLUES CATALÁN (AMOREBIETA-ETXANO, ZELAIETA)

|

RUSSIAN RED

BOLEROAK FLAMENKOEN ERARA

'ORIENT CONNECTION'| DANZAS DEL LEJANO ORIENTE (SAN AGUSTIN, ARRIOLA Y ZORNOTZA ARETOA) JUAN CARLOS IRIZAR | SENTIMENDUZKO MUSIKA (BERRIZ)

'ARTEA' | BELLEZA HECHA MARIONETAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 'ES-PUTO CABARET' | IKUSKIZUN LOTSAGABEA, GURE BURUAZ BARRE EGITEKO

DELOREAN | MUNDU OSOA TXUNDITU DUEN TALDE ELEKTRONIKOA (PLATERUENA, DURANGO)

|

(MAIATZAK 30: LANDAKO GUNEA | DURANGO)

'JULIO VERNEREN AZKEN ABENTURA' | MARKELIÑEREN ESTREINALDIA 'AUDIENCE' | LA BANDA DE GERNIKA PRESENTA 'A SHAKE IN CAL WATER'

ROY LONEY & SEÑOR NO | BUELTAN DA FLAMIN' GROOVIESEKO ARIMA

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

DIEGO EL CIGALA

DAMBA Y UNHE | CICLO MUSICAL AL AIRE LIBRE (BERRIZ)

'GERNIKA, MIHISE GAINEKO DANTZA| AUKERAN 'LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS' |KATU BELTZ

ZUGAN NI | ANTZERKIA ESKOLARA HURBILDUZ

17

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

0 e 0 e

'IÑAKI PLAZA & ION GARMENDIA' | EUSKAL MUSIKATIK 'WORLD MUSIC'-ERA

'FUTUROS DIFUNTOS' | LA ZARANDA

MARIE CHOUINARD | CALL ME MARIA | BALLET VÍCTOR ULLATE

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA | COBOSMIKA QUARTET | ‘LA CORTE DEL FARAÓN’ 1

1

19

A I S I A L D I L A A G E N D A

AL DI MEOLA

KIM LENZ

PABLO MILANÉS BÉJART BALLET SELECCIÓN DE ESPECTÁCULOS KMON. MUCHOSLAUSANNE MÁS EVENTOS EN WWW.KMON.INFO

K U LT U R A

©Eugenio Gravina

RUPER ORDORIKA DEJABU | NUEVO TEATRO PARA UNA ÉPOCA CONVULSA

CHRISTINA ROSENVINGE

ABSURDO VERSALLES

MIKEL ANDUEZA QUARTET EN KMON SESSION

KIM SALMON, EL ETERNO ROCKER AUSTRALIANO NATS NUS, ANDRE Y DORINE | POESIA ISILA

K U LT U R A

K U LT U R A A I S I A L D I L A A G E N D A

‘SENSORMEN’, YLLANAREN ZORAKERIA BERRIA ‘NORA’, LAS CANCIONES BAILADAS DE MIKEL URDANGARIN

'KALEZ KALE' | ANTZERKIA ANTZOKIETATIK KANPO

'CABARET PANOLI' | HUMOR PARA RECIBIR AL VERANO

14

K U LT U R A

K U LT U R A

16

K U LT U R A

MICAH P. HINSON | VUELVE LA 'NUEVA VOZ DE AMÉRICA'

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

1 € 1 €

COLOR Y CALOR COSMOPOLITA EN MUSIKAIRE Y UDA KALEAN BIZI 2010

TOUR EUROPEO

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

K U LT U R A

K U LT U R A A I S I A L D I L A A G E N D A

UDA KALEAN BIZI 2011 NAZIOARTEKO FOLKLORE JAIALDIA 2011

JASON MORAN & BANDWAGON (365 JAZZ BILBAO)

K U LT U R A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

KALEZ KALE | ANTZERKIA PLAZARA ANTHONY BLAKE| LLEGA EL GRAN MAGO DE LA MENTE

26

K

ANTJE DUVEKOT

UMORERIK ONENA, LIBURUTIK ESZENATOKIRA

K U LT U R A

U R R I A O C T U B R E

‘CARAMELO’ + ‘SHAKESPEARE PARA IGNORANTES’ + FULL MONTY

K U LT U R A

|

‘WILT’

MUCHO HUMOR

DURANGOKO LIBURU ETA DISKO AZOKARAKO GIDA ESZENIKOKA

K U LT U R A

G E N D A U L O S |

CMY

2011-KO AZKENAK

SUZETTE MONCRIEF + ELORRIOKO JAZZ BLUES JAIALDIA

K U LT U R A

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

27

BLUES TIME

DURANWOP 2011

K U LT U R A

1 € 1 €

28

K U LT U R A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

29

K U LT U R A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A Z A R O A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | N O V I E M B R E

30

K U LT U R A

A I S I A L D I L A A G E N D A

31

K U LT U R A

K U LT U R A

32

ELIZETAN | MÚSICA DE CÁMARA ‘BETI BIZI’| KEPA JUNKERA, XABIER AMURIZA ETA KANTIKA KORALAREKIN

LLUVIA DE ESTRELLAS

MUSIKAIRE 2011

K U LT U R A

EL COLUMPIO ASESINO | ETIKETARIK GABEKO ROCKA ‘ECOGRAFÍAS’| UN VIAJE A LA ‘CAJA NEGRA’ DE LA MUJER

CY

ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

K U LT U R A

DINERO | ROCK-AREN EMOZIOA ‘LA CANCIÓN DE GLORIA’| KHEA ZIATER

MY

ROCKSTARS

FESTIVALES DE VERANO

WWW.KMON.INFO

HAIZETARA 2011 | UN FIN DE SEMANA DE MÚSICA EN LA CALLE

ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

UDAHOT!

SARRERAK

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

EN KMON SESSION

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

WWW.KMON.INFO

‘PLECS’ | ZIRKUAREN AURPEGIRIK BERRIENA

K U LT U R A

ALBERT PLA + DIEGO CORTÉS MANIÁTIC@S | EGIEZU BARRE ZURE MANIEI

Y

CM

QUARTET

SARRERAK

PRESENTA ‘LA ZONA SUCIA’

K U LT U R A

'MIGUEL HERNÁNDEZ' | UN HOMENAJE TEATRAL AL POETA NATS NUS + OTRA DANZA

M

JAVI ALZOLA

NACHO VEGAS

ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

K U LT U R A

MOTORHEAD | UN PEDAZO DE HISTORIA DEL ROCK EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKAREN GIDA ESZENIKOA

SARRERAK

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

WWW.KMON.INFO

K U LT U R A

‘RAZAS’ | CON TONI CANTÓ

‘TENGAMOS EL SEXO EN PAZ’ | EMEDOUS

K U LT U R A

HABLEMOS DE SEXO

ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

NASHVILLE PUSSY | EL MEJOR R&R DEL MUNDO

JAZZ DELUXE

BAGINAREN BAKARRIZKETAK

SARRERAK

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

WWW.KMON.INFO

HUMOR BASADO EN ‘HECHOS REALES’

AMA SAY | 'SONIC YOUTH EUSKALDUNEN' ITZULERA

K U LT U R A

VAYA SEMANITA

'UTOPÍA'

EN PORTADA: EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS | 'BARRERAS'

K U LT U R A

LEO BASSI

...PROPOSAMEN URTEA AMAITZEKO

K U LT U R A

2011...

| U R R I A 0 7 | O C T U B R E 0 7 |

0 € 0 €


MAIATZA

MAYO 11 VIERNES

OSTIRALA

MAIATZA BILBAO

SALA AZKENA

MAYO

LARUNBATA

19 SÁBADO

KAFE ANTZOKIA

22.00 BILBAO 10 €

RUSSIAN CIRCLES

PRISCILLA FUNK

BIZIA ETA ZARATATSUA. HONELAKOXEA DA HIRUKOTE ESTATUBATUAR HONEN POST-ROCK ETA NOISE SOINU TRINKOA. OSO ARRAROA DA BEREN KONPOSIZIO INSTRUMENTALEN GARAPENEK SEI MINUTUTIK BEHERAKO IRAUPENA IZATEA. ‘EMPROS’ LAUGARREN DISKOKO SEI DOINUETAN ARTEAN, BAT BAINO EZ ZAIE ‘LABUR’ ATERA.

PRISCILLA FUNK BILBOTARREN MUSIKA PARRANDARAKO ETA DANTZARAKO GONBITEA DA BETI. FUNK, SOUL, DISKO ETA BOOGALOO GENEROEK BAT EGITEN DUTE MUSIKA BELTZA ABIAPUNTU ETA HELMUGA DITUEN KOKTEL BATEAN, ZUZENEKOETAN ONENA EMATEN DUEN TALDE BATEN INDARRARI ESKER.

INTENSO Y RUIDOSO. ASÍ ES EL DENSO SONIDO POST ROCK Y NOISY DE UN TRÍO ESTADOUNIDENSE QUE JUEGA CON LOS DESARROLLOS EN EXTENSAS COMPOSICIONES INSTRUMENTALES QUE RARA VEZ DURAN MENOS DE SEIS MINUTOS. EN ‘EMPROS’, SU CUARTA ENTREGA, SÓLO SE QUEDA ‘CORTO’ UNO DE SUS SEIS TEMAS.

LA MÚSICA DE LOS BILBAÍNOS PRISCILLA FUNK ES SIEMPRE UNA INVITACIÓN A LA FIESTA Y AL BAILE. FUNK, SOUL, DISCO Y BOOGALOO SE MEZCLAN EN UN CÓCTEL CON LA MÚSICA NEGRA COMO ESTACIÓN DE PARTIDA Y DE LLEGADA, A TRAVÉS DE LA FUERZA QUE IMPRIME UNA FORMACIÓN QUE ENCUENTRA EN EL DIRECTO SU TERRITORIO NATURAL.

City 4 4


MAIATZA

MAIATZA

MAYO

MAYO

4 - 6

+InFO> WWW.KMOn.InFO

2012

MUSIKA MÚSICA

dIKErS

BILBAO

iker Piedrafita (Barricadako Alfredo Piedrafitaren semea) buru duen talde nafarrak indarra irabazi du rockerako joera duen punk melodikoaren estereotipoetatik urrundu ahala. Ez dira umeak dagoeneko, eta haien seigarren albuma, ‘Casi nunca llueve’, melodiko bezain gogor eta gordina da.

Sala Azkena

4

21.00

OSTIrAlA vIerneS

www.facebook.com/KmonMagazine

El grupo navarro comandado por Iker Piedrafita, hijo de Alfredo Piedrafita (Barricada), ha ganado contundencia al tiempo que se distanciaba de los esterotipos del punk melódico, dirección Rock. Ya no son unos críos y ‘Casi nunca llueve’, su sexto álbum, es melódico pero bien duro y crudo.

JAZZ JAZZ

CLArA LunA QuArTET | 365 JAzz BILBAO

BILBAO

Clara Luna bartzelonarra bezalako artistek zera dakarkigute gogora: giza ahotsa musika osatzen dute tresnetako bat dela. Laukote honek lagundurik, maisutasunez eta freskotasunez abesten ditu jazz eta bossa-nova doinu klasikoak.

Hotel Indautxu

4-5

Artistas como la barcelona Clara Luna nos recuerdan de vez en cuando que la voz humana es uno más de los instrumentos que forman parte de la música. Al frente de su cuarteto, ejecuta con maestría y frescura clásicos del jazz y la bossa-nova.

22.45

DAnTZA DAnZA

COMPAgnIE MArIE CHOuInArd

BILBAO

Maurice Bejarten aztarnak, XX. mendeko dantzaren legendetako bat, bizirik dirau hark sortutako konpainian. Emanaldi honetan Maurice Ravelen ‘Bolero’ entzutetsua aurkeztuko du, beste pieza batzuen artean.

Teatro Arriaga Antzokia

4-5

20.00

Una sorprendente e impactante obra de danza a cargo de esta compañía, fundada por la coreógrafa y solista canadiense Marie Chouinard. Una experiencia escénica muy especial.

9,60 - 38 €

DAnTZA DAnZA

BALLET VICTOr uLLATE | EL ArTE dE LA dAnzA

BArAKALdO

Dantzaria dugu protagonista nagusia Víctor ullateren balletak dakarkigun ikuskizun honetan. Dantzaria, arte unibertsalaren adierazpen-bide nagusi bilakatuta, ullate eta Eduardo Lao-ren koreografiei esker.

Teatro Barakaldo

5

20.00

lArUnBATA SÁBADO

20-23 €

MUSIKA MÚSICA

BrIngAS

BILBAO

Bilbotar peto-petoa, Gorka Bringasen gitarra The Flying Rebollos, Ayre, Canalblues eta El Jinete Electrico taldeetan entzun dugu. 2010. urtean bakarkako ibilbideari ekin zion; eta horren lehen emaitza da orain aurkeztuko duen diskoa, ‘Buenas intenciones’.

Campos elíseos

5

20.45

lArUnBATA SÁBADO

12 €

MUSIKA MÚSICA

THE TOY dOLLS

BArAKALdO

Baldarrak, desinhibituak, lotsagabeak. Halakoak dira Toy Dolls talde britainiarreko kideak. 33 urte daramatzate musika mundua astintzen punk-rockaz duten ikuspegi naïf, umoristiko eta esperpentiko samarrarekin. Disko berri eta distiratsua dakarkigute, ‘The album after the last one’.

rock Star live

5

20.00

El bailarín es el principal protagonista de este espectáculo ofrecido por el Ballet de Víctor Ullate. El bailarín, a través de sendas coreografías del propio Ullate y de Eduardo Lao, como principal vía de expresión de este arte universal.

lArUnBATA SÁBADO

20-25 €

Bilbaíno de pro, la guitarra de Gorka Bringas ha acompañado a bandas como The Flying Rebollos, Ayre, Canalblues y El Jinete Eléctrico. En 2010 inició su carrera en solitario, siempre por los caminos del r&r más auténtico, cuyo primer fruto es disco que presenta ahora: ‘Buenas intenciones’.

Gamberros, desinhibidos, irreverentes. Así son los componentes de Toy Dolls, grupo británico que lleva 33 años agitando la escena musical con su visión un poco naïf, humorística y esperpéntica del punk rock. Promociona su flamante nuevo disco, ‘The album after the last one’.

MUSIKA MÚSICA

PETEr MuLVEY | MuSIKETAn 2011-2012

BILBAO

Bi egun aski izan ziren Mulvey-rentzat, David Goodrich-ekin partekatu duen ‘nine days wonder’ diskoa grabatzeko. Duela 20 urte lehenengo maketa grabatu zuen EEBBetako folk kantautore honen azken lanak doinu propioak, tradizionalak eta Hoagy Carmichael eta Tom Waits-ek moldaketak biltzen ditu.

Sala Bbk

6

20.00

IGAnDeA DOMInGO

11 €

Dos días bastaron a Mulvey para grabar ‘Nine days wonder’, disco compartido con David Goodrich. Temas propios, tradicionales y adaptaciones de Hoagy Carmichael y Tom Waits configuran la última entrega de un cantautor folky y estadounidense que grabó su primera maqueta hace 20 años.

MUSIKA MÚSICA

JAMES TAYLOr | MuSIC LEgEndS

BILBAO

Estatubatuarrak, XX. mendeko musika herrikoiaren mitoa eta kantautore-belaunaldi batzuen erreferentzia, duela 44 urte grabatu zuen lehen diskoa, Paul McCartneyren babespean. Geroztik, 24 album gehiago kaleratu eta, bere errepertorio sentibera eta pausatuaz, bost Grammy sari irabazi ditu.

euskalduna Jauregia

6

20.00

IGAnDeA DOMInGO

50-70 €

KMOnEK HAuTATuTAKO iKuSKiZunAK. EMAnALDi GEHiAGO WWW.KMOn.inFO WEBGunEAn

El estadounidense, mito de la música popular del siglo XX, referente de varias generaciones de cantautores, grabó su primer disco hace 44 años, apadrinado por Paul McCartney. Desde entonces, ha publicado otros 24 álbumes cuyo sensible y reposado repertorio ha recabado cinco premios Grammy.

City 5


MAIATzA lArUnBATA

MAYO 26 SÁBADO

20.30 BIlBAO

MAIATzA

MAYO

IGAnDeA

6

DOMInGO

eUSKAlDUnA JAUreGIA

20.00 BIlBAO 50-70 €

AL dI MEOLA TrIO

JAMES TAYLOr

MuSIKArI ETA BIdEguruTzE MÚSICO Y CruCE dE CAMInOS

gOzOTASunA KAnTu BIHurTuTA dELICAdEzA HECHA CAnCIÓn

Bi GiTARRA ETA ESKuSOinuA DiRA, GiTARRA-JOTZAiLE ESTATuBATuARRA MASTERS AT WORK-ERA iRiSTARAZi DuEn HiRuKOTEAREn OSAGAiAK. RETuRn TO FOREVER-i ETA JOHn MCLAuGHLin ETA PACO DE LuCÍAREKin OSATuTAKO SuPERHiRuKOTEARi ESKER, JAZZ-FuSiOAn SAKOnDu ETA HORREn EREDu BiLAKATu DA, WOLD MuSiKA ERE LAnDuZ.

EL ESTADOuniDEnSE, MiTO DE LA MÚSiCA POPuLAR DEL SiGLO XX, REFEREnTE DE VARiAS GEnERACiOnES DE CAnTAuTORES, GRABÓ Su PRiMER DiSCO HACE 44 AÑOS, APADRinADO POR PAuL MCCARTnEY. DESDE EnTOnCES, HA PuBLiCADO OTROS 24 ÁLBuMES CuYO SEnSiBLE Y REPOSADO REPERTORiO HA RECABADO CinCO PREMiOS GRAMMY.

Hay unos pocos músicos en cada generación que trascienden los límites de los géneros. Son, en sí mismos, inicio, cruce de caminos y hasta estación final de nuevas tendencias que otros recorrerán. Al Di Meola es uno de ellos. Este guitarrista estadounidense nacido en 1954 ha impreso ya su nombre en la historia de la música moderna como uno de los instrumentistas clave en la fusión del jazz con las músicas del mundo. Lo hizo ya en los inicios de su carrera junto como integrante de Return Forever junto a Chick Corea; y continuó ya en solitario en una trayectoria jalonada de discos imprescindibles como ‘The Guitar Trio’ (grabado con Paco de Lucía y John McLaughlin) y ‘Di Meola plays Piazzolla’. ‘Pursuit of Radical Rhapsody’, su regreso al estudio en 2011 después de cinco años, es de momento la última perla de su carrera, en la que composiciones propias como ‘Paramour’s Lullaby’ comparten sitio con personales adaptaciones de los clásicos ‘Strawberry Fields’ y ‘Somewhere over the rainbow’.

Massachusettseko kantaria dugu kantautore lanaren eredurik nagusienetakoa, 50 milioi disko baino gehiago saldu eta bost Grammy irabazi dituen XX. mendeko ikonoa. BBK Aretoaren mugapenei ihes eginik, Music Legends zikloko emanaldi hau Euskalduna Jauregian egingo da, askotxo baitira, Apple disketxearekin 1968an grabatutako lehen lanaz geroztik, Rock and Roll Hall of Fame eta Songwriters Hall of Fame-ko kide honek sortu duen errepertorio zabala zuzenean entzun nahi dutenak. Bere lana lasaia da, kantu bihurtutako gozotasunaren eredu, eta bere kontzertuak lagunarteko topaketak balira bezala iragartzen dira. Bandaren aitzindari gisa, ziur gaude giro egokia sorrarazten jakingo duela, nolabaiteko folk ukituak txertatuz eta tarteka soulari eta Mendebaldeko Kostari dagozkion ahotsak barneratuz, tradizio musikalarekin lotuta dauden testura akustiko ugariko eta zarata-izpirik gabeko doinu hauek dastatu ahal izateko. Hilabetero ez dira egoten honelako aukerak. iGOR CuBiLLO.

City 6


MAIATZA

MAIATZA

MAYO

MAYO

9 - 13

+InFO> WWW.KMOn.InFO

2012

www.facebook.com/KmonMagazine

MUSIKA MÚSICA

JOrgE FErnAndO E FABIA rEBOrdAO | nOITES dO FAdO

BILBAO

Fadoaren bi legenda eszenatoki berean. Jorge Fernando gitarrista eta abeslaria genero honetako konpositorerik onenetako bat da. Haren ondoan, Fabia Rebordaoren ahots aparta.;

Sala Bbk

9

20.00

ASTeAZKenA MIÉrCOleS

22 €

MUSIKA MÚSICA

MArÍA BAYO

BILBAO

Xabier Montsalvatge duela 100 urte jaio zen. Maria Bayo soprano nafarrak (2009ko Musikaren Sari nazionalaren irabazlea) gorazarre egingo dio hark idatzitako partitura hautatuak abestuz. Fernando Sor, Franz Lizst eta Ernesto Lecuoaren irakurraldiek osatuko dute saioa eta Ruben Fernandez Agirrek la-

Teatro Arriaga Antzokia

10 20.00

OSTeGUnA JUeveS

8-30 €

MUSIKA MÚSICA

BOngO BOTrAKO

BILBAO

2012ko Punk Parranda Tourrek talde katalanaren kale-izaera, positibismoa, desinhibizioa, ska eta bestelako jai-doinuak uztartzen ditu. Bere formula mestizoa ‘Todos los días sale el sol’ diskoan ageri da, baina atseginagoa da kontzertuan. 200 baino gehiago orain arte. “Hey chipirón…”.;

Kafe Antzokia Bilbao

11 22.00

OSTIrAlA vIerneS

10-12 €

MUSIKA MÚSICA

nACHO VEgAS | MAz BASAurI

BASAurI

‘La zona oscura’ du izenburu nacho Vegasen disko berriak, azken urteotan eraginik handiena izan duen kantautoreetako bat. Abesti berriak aurkeztuko ditu bira honetan.;

Social Antzokia

11 21.00

OSTIrAlA vIerneS

MUSIKA MUSICA

AnTOnIO OrOzCO

BArAKALdO

Bartzelonako kantautoreak hamar urtetik gora daramatza musika herrikoi espainiarraren eta Latinamerikako merkatuaren lehen lerroan. Flamenko giroko pop bizia du ezaugarri 1990eko debutaz geroztik. Diez izeneko seigarren lanaren salmentekin beste urrezko Disko bat lortu du.;

rock Star live

11 20.00

OSTIrAlA vIerneS

20-23 €

MUSIKA MÚSICA

HAMLET | Suru

BILBAO

Zuzeneko DVDa grabatu ondoren, gaztelaniazko metalaren eredu bilakatu den boskote madrildarrak hamargarren diskoa sustatzen jarraitu du: ‘Amnesia’. Soinu erasotzaile eta melodiko samarra, in Flames, Arch Enemy, Opeth eta abarren errepertorioetan trebatutako Fredrik nordstrom-ek landu du.;

Kafe Antzokia Bilbao

12 21.30

lArUnBATA SÁBADO

AnTZerKIA TeATrO

KABIA TEATrO | rOJO AL AguA

BArAKALdO

Euria esan eta euria erortzea’ eta ‘Paisaje con argonautas’ antzezlanen sortzaileak bueltan dira Ofeliaren (Shakespeareren personaia) eta Virgina Woolf idazle ingelesaren bizitzak nahasten dituen muntaia hau aurkezteko. Poesia bisuala ikurtzat duen konpainia baten proposamen berria.;

Teatro Barakaldo

12 20.00

lArUnBATA SÁBADO

11-14 €

AnTZerKI FAMIlIArrA TeATrO FAMIlIAr

CALL ME MArIA

BArAKALdO

Zirkua, antzerkia eta r&r ugari aurki daiteke 50etako Bartzelonako taberna batean girotutako antzezlan bitxi honetan. Dena grisa dela dirudienean, marinel amerikarren iritsierak ezusteko ospakizunaren hasiera markatzen du, eta publiko guztia dago gonbidatuta festara.;

Teatro Barakaldo

13 18.00

Dos leyendas del fado sobre el escenario. Jorge Fernando, guitarrista, cantante y uno de los mejores compositores del género. Junto a él, la gran voz de Fabia Rebordao.

IGAnDeA DOMInGO

9-12 €

SELECCiÓn DE ESPECTÁCuLOS KMOn. MuCHOS MÁS EVEnTOS En WWW.KMOn.inFO

Xavier Montsalvatge nació hace 100 años. La soprano navarra María Bayo, Premio Nacional de Música 2009, le rinde homenaje con una selección de sus obras complementada con lecturas de Fernando Sor, Franz Liszt y Ernesto Lecuona. Acompaña al piano Rubén Fernández Aguirre.

El Punk Parranda Tour 2012 difunde la mezcla de espíritu callejero, positivismo, desinhibición, ska y más sonidos festeros del grupo catalán. Su fórmula mestiza quedó inmortalizada en el disco ‘Todos los días sale el sol’, pero se disfruta más en concierto. Ya va más de 200. “Hey chipirón…”.

‘La zona oscura’ es el nuevo disco de Nacho Vegas, uno de los más influyentes cantautores de los últimos años. En esta gira presenta sus nuevas canciones.

El cantautor barcelonés lleva una década en primera línea de la música popular española, y del mercado latinoamericano. El pop aflamencado y apasionado, su sello de identidad desde que debutó en 1990, llena también Diez, un sexto trabajo cuyas ventas ya le han procurado otro Disco de Oro.

Tras grabar un DVD en vivo, el quinteto madrileño, estandarte del metal contemporáneo en castellano, sigue promocionando su décimo disco, ‘Amnesia’. Su sonido, agresivo y algo melódico, lo pulió Fredrik Nordstrom, alguien acostumbrado a lidiar con el repertorio de In Flames, Arch Enemy, Opeth…

Los autores de ‘Decir rojo y que llueva’ y ‘Paisaje con argonautas’ regresan con esta obra en la que se entrecruzan las vidas de Ofelia, el personaje de Shakespeare, y la escritora inglesa Virginia Woolf. La nueva propuesta de una compañía que ha hecho de la poesía visual su sello de identidad.

Circo, teatro y mucho r&r en esta inusual obra ambientada en un bar de la Barcelona de los años 50. Cuando todo parece gris, la llegada de dos marineros americanos da comienzo a una inesperada fiesta a la que todo el público está invitado.

City 7


MAIATZA

MAIATZA

MAYO

MAYO

14 - 18

2012

MUSIKA MÚSICA

CHUCK LOEB | Masters at Work

BILBAO

Jazz giroko kadentzia leunak dira gitarra-jotzaile estatubatuar honen ezaugarri nagusia, 1979an Stan Getzen bandan nabarmentzen hasi zenetik. Bakarka dihardu 1988tik hona. ‘Plain ‘n’ simple’ dugu bere azken CDa, eta saxoa, B3 Hammonda eta bateria izango ditu lagun bere masterclassean.;

Sala Bbk

14 20.30

astelehena lunes

Las sutiles ambientaciones y cadencias de jazzísticas son la marca de la casa de un guitarrista estadounidense que empezó a descollar en 1979, en la banda de Stan Getz. Desde 1988 vuela solo, su último CD es ‘Plain ‘n’ simple’ y en su masterclass le respaldarán saxo, Hammond B3 y batería.

MUSIKA MÚSICA

THE YELLOW JACKETS | Masters at Work

BILBAO

‘Timeline’ izeneko bere 25. diskoaz 30. urteurrena ospatu du jazz garaikidearen eredutzat jotzen den rhythm & jazzeko laukote honek (pianoa, baxua, saxoa eta bateria). Russell Ferrante eta Jimmy Haslip buru dituela, Robben Ford gitarra-jotzailearen joaera gainditu eta benetako eredu bilakatu da.;

Sala Bbk

15 20.30

asteartea martes

MUSIKA MÚSICA

LISABÖ + anari | Maz Basauri

BASAURI

Amorruari eta elektrizitateari lotutako esperimentazioaren eta Euskadiko post-rockaren eredu gisa, boskote irundarrak zarata ateratzen jarraitu du lehenengo saioa egin eta 13 urte geroago. Bizitasuna da nagusi ‘Animalia lotsatuen putzua’ izenburuko laugarren diskoa dakarren talde honen kontzertuetan.;

Social Antzokia

18 21.00

ostirala viernes

MUSIKA MÚSICA

THE NOISES

BILBAO

Pop-rocka gaztelaniaz. Ez da itzulinguruka hitz egin behar Getafeko boskotearen proposamena deskribatzeko. ‘Bellavista’ (BMG/Hook) dugu haien estreinako diskoa, erritmo dantzagarriak eta laugarren Jack Daniel´s Backstage bezalako lehiaketak irabazarazi dizkien indarra tarteko dituena.;

Sala Azkena

18 21.00

ostirala viernes

‘Timeline’, su 25º disco, conmemora el 30º aniversario de este cuarteto (piano, bajo, saxo y batería) de rhythm & jazz señalado como estandarte del jazz contemporáneo. Comandado por Russell Ferrante y Jimmy Haslip, superó la marcha del guitarrista Robben Ford y hoy es toda una institución.

Exponente de la experimentación ligada a la rabia y a la ¬electricidad, y del post rock made in Euskadi, el quinteto irundarra sigue haciendo ruido 13 años después de su primer ensayo. La intensidad preside cada concierto de un grupo que presenta ‘Animalia lotsatuen putzua’, su cuarto disco.

Pop rock en castellano. No hacen falta rodeos para describir la propuesta plasmada por el quinteto de Getafe en ‘Bellavista’ (BMG/Hook), un estreno discográfico donde también tienen cabida ritmos bailables y el énfasis que les llevó a ganar concursos como el cuarto Jack Daniel´s Backstage.

DANTZA DANZA

les grands ballets canadiens | LÉONCE ET LÉNA

BILBAO

Alaitasuna eta sarkasmoa nahasten dira ‘Léonce et Léna komediaren dantzatutako bertsio honetan. Testuaren tonu groteskoa areagotzen dute aire-dantzako zatiekin. Les Grands Ballets Canadiens de Montreál konpainiaren eskutik.;

Teatro Arriaga Antzokia

18-19

20.00

Alegría y sarcasmo amargo se mezclan en esta versión danzada de la comedia ‘Léonce et Léna’. Con fragmentos de danza aérea que acentúan el tono grotesco del texto. A cargp de Les Grands Ballets Canadienes de Montréal.

9,60 - 38 €

JAZZ JAZZ

JAVI ALZOLA POWER BAND | 365 JAZZ BILBAO

BILBAO

Fito & Fitipaldis taldeko kidea, Javi Alzola saxofo- Integrante habitual de la banda Fito y Fitipaldis, el nista musikari bikaina da. Proiektu pertsonal honen saxofonista Javi Alzola es un excelente músico que, bidez, jazza ulertzeko duen modua azaltzen du.; a través de este proyecto personal, muestra su personal manera de entender el jazz.

Hotel Hesperia

18-19

22.45

MUSIKA MÚSICA

EL MENTÓN DE FOGARTY

BILBAO

Talde bizkaitarrak bere sustrai musikalei fidel izaten jarraitzen du, hau da, inspirazio klasikoko poprocka. Hala ere, ‘Gigantes’-en, taldearen hirugarren diskoa eta bira honetan aurkezten ari dena, soinu tradizionaletara ere hurbildu da. Zenbait musikariren laguntza izan du horretarako, tartean Kepa Junkera

Sala Bbk

18 20.30

ostirala viernes

9€

MUSIKA MÚSICA

KE NO FALTE

BARAKALDO

Bob Marley mitikoaren errepertorioa da nagusi, 90eko hamarkadan Ke Rule reggae talde ezagunetik bereizita sortu zen talde bilbotarraren emanaldian. Orduko ezin ulertuak gaindituta, elkarren arteko giro onean eta Jamaicako erritmoekin bat eginda dihardute.;

Rock Star Live

18 20.00

ostirala viernes

10-12 €

City 8

Esta banda vizcaína sigue fiel a sus orígenes musicales, el pop-rock de inspiración clásica. Sin embargo en ‘Gigantes’, el tercer trabajo de su trayectoria y que presenta en esta gira, se acerca también a los sonidos folk tradicionales, con la colaboración del trikitilari Kepa Junkera entre otros músicos.

El repertorio del legendario Bob Marley protagonizará la actuación de este conjunto bilbaíno surgido en los años noventa como escisión del conocido grupo de reggae Ke Rule. El desencuentro que derivó en su nacimiento no impide que el buen rollo y los ritmos jamaicanos convivan en su propuesta.


MAIATZA

MAIATZA

MAYO

MAYO

21 - 27

+InFO> WWW.KMOn.InFO

2012

MUSIKA MÚSICA

ISMAEL SErrAnO

BILBAO

Kantautore madrildarrak ‘reset’ egin nahi du ‘Todo empieza y todo termina en ti’ lanarekin. Kantu bihurtutako konpromisoaren eredu, gustuak eta eraginak uztartu ditu estudioko zortzigarren diskoan entzuleari imurtxi egiteko asmoz: dena ez dago idatzita, historia alda daiteke oraindik.;

Teatro Arriaga Antzokia

21 20.00

ASTeleHenA lUneS

15-35 €

www.facebook.com/KmonMagazine

El cantautor madrileño pretende ‘resetear’ su carrera con ‘Todo empieza y todo termina en ti’. Este exponente del compromiso hecho canción recopila gustos e influencias en un octavo disco de estudio que busca pellizcar al oyente, pues no todo está escrito, la historia aún la puedes cambiar.

MUSIKA MÚSICA

AnTOnIO CHAInHO | nOITES dO FAdO

BILBAO

Santiago do Cacemen (Portugal) jaioa 1938an, Antonio Chainho gitarra portugesaren bilakaerari gehien eragin dion musikarietako bat da. Paco de Lucia bezalako nazioarteko artistekin batera jardun. du. Generoaren sentiberatasun guztia, musikari bikain baten eskuetan.;

Sala Bbk

23 20.00

ASTeAZKenA MIÉrCOleS

22 €

MUSIKA MÚSICA

dIEgO TOrrES

BILBAO

Cotik idatzi zuen ‘Color esperanza’, baina Diego Torresen ahotsa izan da munduan zehar ezagutarazi duena. Pop-rocka eta kantu melodikoa uztartuz, kantari argentinarrak ‘Distinto’ dakarkigu, ibilbide luze (20 urte) bezain arrakastatsuaren (15 milioi disko salduta) azken mugarria.;

Kafe Antzokia Bilbao

23 21.00

ASTeAZKenA MIÉrCOleS

Nacido en Santiago do Cacém (Portugal) en 1938, Antonio Chainho es uno de los músicos que más han contribuido a la evolución de la guitarra portuguesa. Con ella ha actuado con estrellas internacionales como Paco de Lucía. Toda la sensibilidad de este género en los dedos de un gran músico.

Coti escribió ‘Color esperanza’, pero la voz de Diego Torres la convirtió en un éxito mundial. El cantante argentino presenta ahora ‘Distinto’, un trabajo entre el pop rock y la canción melódica, último hito de una carrera larga (20 años) y exitosa (15 millones de discos vendidos).

JAZZ JAZZ

rABIH ABOu KHALIL & MEdITErrAnEAn QuInTET | 365 JAzz

BILBAO

Rabih Abou Khalil inor gutxik bezala lagundu du ekialdeko eta mendebaldeko soinuen arteeko zubiak eratzen. ‘Oud’-aren maisua eta orkestra zuzendaria, bere musikak estiloen ohiko mugak gainditzen ditu.;

Campos elíseos

24 20.00

OSTeGUnA JUeveS

Si hay un músico que ha contribuido a tender puentes entre los sonidos de oriente y occidente, ese es Rabih Abou Khalil. Maestro del oud y director de orquesta, su música trasciende los habituales límites estilísticos.

6€

MUSIKA MÚSICA

SCOTT HEndErSOn | MASTErS AT WOrK

BILBAO

Bluesa, rocka, funka eta jazza dira gitarra-jotzaile estatubatuar honen eskaintzaren osagaiak. Fusioaren ordezkari honen trebezia frogatuta geratu da laguntzaile gisa (Chick Corea Electric Band…), Tribal Tech lideratuz nahiz bakarka. Hirukote formatuan dator, Travis Carlton eta Alan Hertz-ekin batera.;

Sala Bbk

24 20.30

OSTeGUnA JUeveS

MUSIKA MÚSICA

SOCIEdAd COrAL dE BILBAO

BILBAO

Bilboko Koral Elkarteak bere sorreraren 125. urteurrena ospatzen jarraitzen du. Emanaldi honetan Kontserbatorioko abesbatzak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak lagunduta jardungo du, taldearen ohiko zuzendari Günter neuhold austriarraren zuzendaritzapean.;

Teatro Arriaga Antzokia

26 20.00

lArUnBATA SÁBADO

8-25 €

MUSIKA MÚSICA

AMErICAn AQuArIuM

BILBAO

ipar Karolinako laukote honek roots-rock delakoa lantzen du, sustraiak dituen rocka alegia, countrya eta R&R gisako generoen benetako zapore amerikarraz. Bost album eta 600 ekitaldi tarteko direla, BJ Barham buru duen proiektuan, songwritter klasikoaren seriotasuna ere txertatu da.;

Sala Azkena

26 21.00

lArUnBATA SÁBADO

MUSIKA MÚSICA

JIMMY CLIFF

BILBAO

Jimmy Cliff ezinbesteko izena izan da reggae-ren historian 60.eko hamarkadatik. Arrakastaz beteriko ibilbidearen ondoren jardunean jarraitzen du eta 2012an kaleratuko duen disko berria prestatzen ari da.;

Sala Bbk

27 20.00

IGAnDeA DOMInGO

Blues, rock, funk y jazz conviven en la propuesta de este guitarrista estadounidense, exponente de la fusión, que ha exhibido su pericia como acompañante (Chick Corea Electric Band…), al frente de Tribal Tech y en solitario. Llega en formato trío, con Travis Carlton y Alan Hertz.

La Sociedad Coral de Bilbao continúa celebrando el 125 aniversario de su fundación. En esta ocasión lo hace en compañía del coro de su Conservatorio y de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, a las órdenes del austriaco Günter Neuhold, su director titular.

Lo de este cuarteto de Carolina del Norte es roots rock, rock con raíces, con el genuino regusto americano que aportan géneros como el country y el R&R. La gravedad del clásico songwritter también está presente en un proyecto comandado por BJ Barham que ya acumula cinco álbumes y 600 bolos.

Jimmy Cliff es parte imprescindible de la historia del reggae desde los años 60. Tras una larga carrera llena de éxito sigue activo y está preparando un nuevo álbum para 2012.

26 €

KMOnEK HAuTATuTAKO iKuSKiZunAK. EMAnALDi GEHiAGO WWW.KMOn.inFO WEBGunEAn

City 9


HARPIDETU NEWS ZAITEZ KMON INEAN LET ASTEROKO BU

FO WWW.KMON.IN SUSCRÍBETE AL NAL BOLETÍN SEMA KMON NEWS

MAIATZA

MAYO

OSTEGUNA

3

JUEVES

20.30 BILBAO

KAFE ANTZOKIA BILBAO

DEPEDRO

IMANOL, MIKEL LABOA, XABIER LETE ETA GU KANTATZEN

JAIRO ZAVALAREN AZKEN JAUZI MORTALA EL ÚLTIMO SALTO MORTAL DE JAIRO ZAVALA

2012KO MAIATZAREN 3, 4 eta 11n, ETA EKAINAREN 3an 3, 4, 11 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2012

DEPEDRO JAIRO ZAVALA DA, VACAZUL TALDEKO KIDE OHIA. BAKARKA, SENTIMENDUA ETA SENTIBERATASUNA DARIZKIO, ETA BIGARREN DISKOAN (‘NUBES DE PAPEL’) MAITASUN ETA SUFRIMENDUEI BURUZKO ISTORIO ETA METAFORA GEHIAGO ALETU DITU AHOTS ZAKARRAZ, ESPIRITU MESTIZO ARGIAZ ETA FOLKLOREAREKIKO BEGIRUNEAZ.

BIZI BERRIA IMANOL, XABIER LETE ETA MIKEL LABOAREN KANTUENTZAT, NIKO ETXART, KATTALIN INDABURU, JAIONE OLAZABAL, PATXI SAIZ ETA AMAIA RIOUSPEYROUS KANTARIEN AHOTSETAN. EUSKAL MUSIKAKO EZINBESTEKO HIRU IZEN HORIEK OMENDUKO DITUZTE ZIKLO HONETAN.

Su voz ronca y melodiosa al tiempo hace excelentes migas con una instrumentación cálida y sugerente, cuidada y reposada, capaz de mecer al oyente aunque la letra trate de dormir eternamente, de penas en la cena o de ahogarse en pozos de mentiras. Son algunos de los temas que aborda en ‘Nubes de papel’, un segundo disco que mantiene el regusto fronterizo de su predecesor, un marcado sustrato ‘roots’ que afianza con arreglos de metal y bases que no rehuyen el luminoso detalle folclórico. Colaboran músicos de Vetusta Morla y de los propios Calexico, y se atreve a transformar el ‘what goes on’ de Velvet Underground. Hacen falta muchos más artistas apasionados y talentosos como Jairo. IGOR CUBILLO.

NUEVA VIDA PARA LAS CANCIONES DE IMANOL, XABIER LETE Y MIKEL LABOA, EN LAS VOCES DE NIKO ETXART, KATTALIN INDABURU, JAIONE OLAZABAL, PATXI SAIZ Y AMAIA RIOUSPEYROUS. SON TRES NOMBRES IMPRESCINDIBLES EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA EUSKALDUN QUE SERÁN HOMENAJEADOS EN ESTE CICLO.

City 10


eta, era berean, errezitaldi hauetan par te hartzen duten abeslarien kantuak ere abesteko. Musika-estilo bat dago sentimendu bakoitzerako, eta erritmo jakin bat aldarte bakoitzerako; hori dela eta, erreper torio zabala prestatu da, eta, oraingo honetan, kontzertuak lau saiotan banatuko dira. Imanol eta gu kantatzen izenburuarekin, Mikel Laboa eta gu kantatzen , Xabier Lete eta gu kantatzen izenburuarekin. Azken kontzertua Euskalduna Jauregian egingo da, eta horrela itxiko da Imanol, Mikel Laboa eta Xabier Lete eta gu kantatzen zikloa. Azken errezitaldi horretan, aurreko kontzer tuetan kantatutako abestien laburpena egingo da, dantzari bikain batzuen par taidetzarekin. Kontzertu zoragarri honi amaiera emateko, AGUR JAUNAK kantatuko dugu denok batera. -------------------------------------------------------------------------------------Entre los días 3, 4, 11 de mayo y 3 de junio de 2012, la Fundación BBK ofrecerá un ciclo de concier tos con el nombre de Imanol. Mikel Laboa, Xabier Lete eta gu kantatzen , con el objetivo de cantar canciones interpretes vascos y combinadas con otras de los mismos de estos grandes SArrErAK en estos recitales. que artistasdO !! Anparticipan IlAmúsica por cada sentimiento y un rítmo diferente para K SAde estilo uneTA Hay ZOZK

cada estado de .InFOpor lo que se ha elaborado un variado reper torio. Onánimo,

WW.KM W En esta ocasión los concier tos se repartirán en cuatro sesiones.

Imanol eta EnTrAdAS , Mikel Laboa eta gu kantatzen y Xabier Lete eta gu gu kantatzen grATIS!! kantatzen. Un último concierto se celebrará en el Palacio Euskalduna como cierre del Ciclo Imanol, Mikel Laboa, Xabier Lete eta gu kantatzen . Este último recital consistirá en un resumen de las canciones que se han cantado en los anteriores conciertos con el añadido de dantzaris y para finalizar cantando todos juntos el AGUR JAUNAK.

Azalan En cubierta Jacques Pavlovsky,1998. fotografía. 150 x 105 cm. Colección Photomuseum. Fondo S.Z. Zarautz.

MAIATzA | MAYO

11 OSTIrALA

VIErnES BILBAO Santana 27

21.00

20A - 23T CHiLL-OuTAREn ETA FLAMEnKOAREn ARTEKO FuSiOAREn AiTZinDARiA, CHAMBAOK ESTuDiOKO BOSGARREn DiSKOA KALERATuZ OSPATuKO Du HAMARGARREn uRTEuRREnA. SEnTiTZEKO ETA LEKuTiK MuGiTu GABE BiDAiATZEKO MuSiKA, LAMARiREn AHOTSEAn OinARRiTuA, SuSTRAiETATiK MunDuARi ABESTEn DiOn TALDEKO ABESLARiA. PRECuRSORES DE LA FuSiÓn EnTRE EL CHiLL-OuT Y EL FLAMEnCO, CHAMBAO CELEBRA Su DÉCiMO AÑO DE EXiSTEnCiA COn Su QuinTO DiSCO DE ESTuDiO. MÚSiCA PARA SEnTiR Y ViAJAR Sin MOVERSE DEL SiTiO, APOYADA En LA CÁLiDA VOZ DE LAMARi, VOCALiSTA Y ALMA DE ESTA BAnDA QuE CAnTA AL MunDO DESDE SuS RAÍCES. City 11


MAIATzA IGAnDeA

MAYO 13 DOMInGO

TeATrO BArAKAlDO AnTZOKIA

MAIATzA 18.00 BArAKAlDO 9-12 €

‘CALL ME MArÍA’

lArUnBATA

MAYO 19 SÁBADO

20.30 BIlBAO

SAlA BBK

LOu dOnALdSOn grAndE dEL JAzz dESdE HACE 60 AÑOS

ZiRKuA, AnTZERKiA ETA R&R uGARi AuRKi DAiTEKE 50ETAKO BARTZELOnAKO TABERnA BATEAn GiROTuTAKO AnTZEZLAn BiTXi HOnETAn. DEnA GRiSA DELA DiRuDiEnEAn, MARinEL AMERiKARREn iRiTSiERAK EZuSTEKO OSPAKiZunAREn HASiERA MARKATZEn Du, ETA PuBLiKO GuZTiA DAGO GOnBiDATuTA FESTARA.

LAuKOTE FORMATuAn, GiTARRA, HAMMOnD ETA BATERiAREn LAGunTZAZ AZALDu OHi DA SOuLA, JAZZA, FunKA ETA GROOVEARi LOTuTAKO SAXO-JOTZAiLE HAu, HARD-BOPA EGiTEn HASi ZEnETiK. 50 uRTE GEROAGO, ESKOLA ZAHARRAREn ORDEZKARi GiSA, HARRO-HARRO AGER DAiTEKE ART BLAKEY ETA THELOniOuS MOnK-EKin BATERA JARDun iZAnAZ.

CiRCO, TEATRO Y MuCHO R&R En ESTA inuSuAL OBRA AMBiEnTADA En un BAR DE LA BARCELOnA DE LOS AÑOS 50. CuAnDO TODO PARECE GRiS, LA LLEGADA DE DOS MARinEROS AMERiCAnOS DA COMiEnZO A unA inESPERADA FiESTA A LA QuE TODO EL PÚBLiCO ESTÁ inViTADO.

La figura de Lou Donaldson encaja perfectamente con la filosofía del ciclo Masters At Work, donde la Sala BBK pretende programar a “algunos de los mejores músicos del mundo en diferentes géneros, y a los que resulta muy difícil ver en directo fuera de los grandes festivales internacionales”. no cabe duda de que el saxofonista estadounidense es una luminaria del jazz, un género que practica profesionalmente desde mediados del siglo pasado, por lo que un vistazo a su biografía lleva a toparse con muchos nombres imprescindibles del mismo. Desde la influencia original de Charlie Parker a sus grabaciones junto a Thelonious Monk, Art Blakey o Clifford Brown, aunque siempre ha destacado como frontman, no como acompañante. Ya octogenario, la gira actual la acomete acompañado de Randy Johnson, a la guitarra eléctrica, Pat Bianchi, al Hammond B3, y Fukushi Tainaka, a la batería. Juntos repasan un legado con mucha clase del que, obviando su etapa más funk, cuelgan etiquetas como bop, soul-jazz y hard bop. Todo un grande. iOR CuBiLLO.

City 12 12


DiBERTSiOA ETA JAiA BEZALAKO HiTZEK BESTE DiMEnTSiO BAT HARTZEn DuTE, HEDOniSMO MuSiKALA DuinTZEn LAGunDu DuEn GETXOKO WE ARE STAnDARD BAnDAREn SOinuARi ESKER. BERE LAn BERRiA, ‘GREAT STATE’ LP TXiKiA, ORAin ARTEKO “ADEiTSuEnA ETA MuSiKALEnA” DA, DEu TXAKARTEGi KAnTARiAREn ESAnETAn. Pregunta. ¿Cómo os sentís después de presentar ‘Great State’? Respuesta. Estamos en el nivel de satisfacción más alto que hemos estado nunca con un disco. Se unen varias cosas. Por un lado, vamos aprendiendo a hacer las cosas; aprendimos mucho en Londres con (el productor) Andy Gill. Además, ha sido un trabajo autoproducido que hemos grabado en nuestro estudio de Deusto. Por último, creo que hemos llegado al objetivo que nos marcamos al principio de hacer temas grandes, que traspasaran etiquetas, géneros y épocas. Que fueran cinco ‘temones’. Tenemos la satisfacción de haber crecido, de haber incorporado elementos como vientos y coros. Creemos que esto ha enriquecido la propuesta. nuestros trabajos anteriores tenían más adrenalina, pero éste es mucho más amable y musical. Hemos buscado lo grande, temas con luz que te iluminen y que te saquen de este invierno que va a ser duro y largo. P. ¿Y de dónde salió toda esa luz? R. Es un disco muy de verano. De hecho, lo grabamos en verano y por eso tiene mucha luminosidad. También tiene mucho que ver con el título, ‘Great State’. Realmente nos encontramos en un momento muy bueno. nos dimos cuenta de que cada vez tenemos más gente que nos sigue, que vivimos de la música, algo que muy pocas bandas puedan hacer. P. ¿Y cómo se traslada ese sonido al directo? R. Ponemos mucho trabajo en todo. no nos consideramos genios ni estrellas del rock, pero cuando nos juntamos cada uno tiene una cosa que hace grande al grupo. Somos gente normal que trabajando y metiendo muchas horas en el local hacemos cosas. Lo más difícil en un grupo es que todos sus miembros estén a una, a lo mismo. Que tengan la misma propuesta estética, no solo de rock, sino de idea de la belleza, de cómo debería ser la música.

MAIATzA-MAYO 2012 +InFO> WWW.KMOn.InFO

MAIATzA | MAYO

18 OSTIrALA

VIErnES

BILBAO Kafe Antzokia

22.00

WE ArE

P. ¿Os ha costado dignificar términos como hedonismo o diversión,? R. Siempre lo hemos tenido claro. Mucha gente piensa falsamente que nuestro alma era el rollo baile. Pero no es el baile, sino el buen rollo, que es algo más general todavía. nunca hemos sido un grupo de estos que se miran las zapatillas cuando tocan. Lo que buscamos es hacer mejor la vida de la gente, porque a mí la música me ha ayudado ha hacer mi vida mejor. Creemos en las propiedades curativas de la música y en su capacidad de elevar a las personas y hacerlas mejores y más resistentes.

STAndArd

P. ¿Se puede decir que vuestra propuesta no es únicamente musical? R. Creemos que todo es importante: los carteles, las portadas, la ropa que llevamos en directo. Esto no es solo música. Muchas veces los grupos, sobre todo los que se denominan indies, pretenden convencernos de que esto es solo música, pero es mucho más. La gente tiene que entender el grupo, porque si no lo entiende no puede participar. Y luego no nos vamos a engañar, la gente siempre ha querido reflejarse con las estrellas del rock, por eso es importante cuidar la imagen cuando estás en una banda. Y no podemos olvidar de que la música es arte, algo que ha olvidado la industria, y como tal tienes que proponer algo nuevo y tienes que proponer lo que es tu idea estética del arte. Todo eso está conectado con el trabajo de arte que se hace para apoyar un disco.

“Musikak sendatzeko gaitasuna duela uste dugu”


BBKren FLAMEnKO zIKLOA MAiATZAK 2 MAYO: LuÍS EDuARDO AuTE Y MARinA HEREDiA MAiATZAK 16 MAYO: FLAMEnCO Y DAnZA ESPAÑOLA: REW MAiATZAK 30 MAYO: V.O.R.S: MAnuEL AGuJETAS EKAinAK 13 JuniO: 100 AÑOS DE SABiCAS EKAinAK 27 JuniO: JAViER BARÓn: DOS VOCES PARA un BAiLE

MAIATzA OSTeGUnA

MAYO 10 JUeveS

ArTerIA SAlA TeATrO

20.30 BIlBAO 22-32 €

ALBErTO COrTEz

CICLO BBK dE FLAMEnCO EnTRADiLLA=SinOPSiS (290 CARACTERES COn ESPACiOS). LA PLAZA SE LLEnARÁ DE GEnTE DiSPuESTA A COnTOnEARSE, Aun SEnTADA, COn EL JAZZ LATinO DEL HiJO DE BEBO VALDÉS. TAMBiÉn PiAniSTA, ES TODO un REFEREnTE DESDE QuE SE EnTREGARA A LA FuSiÓn COn iRAKERE, HA GAnADO CuATRO PREMiOS GRAMMY Y, COn 69 AÑOS.

ALBERTO CORTEZ KAnTAuTORE APARTA DA. ‘CALLEJERO’ ETA ‘CASTiLLOS En EL AiRE’ BERE iBiLBiDE LuZEKO KAnTu ARRAKASTATSuETAKO Bi BESTERiK EZ DiRA. GuZTiAK ERREPASATuKO DiTu KOnTZERTu BEREZi HOnETAn, PiAnOAREn LAGunTZAREKin. ALBERTO CORTEZ ES un CAnTAuTOR ÚniCO. ‘CALLEJERO’ O ‘CASTiLLOS En EL AiRE’ SOn ALGunOS DE LOS MuCHOS ÉXiTOS DE Su LARGA CARRERA, QuE REPASA En ESTE COnCiERTO En un ESPECiAL FORMATO, ACOMPAÑADO TAn SOLO POR un PiAnO.

MAiATZAK 9 MAYO: JORGE FERnAnDO E FABiA REBORDAO MAiATZAK 23 MAYO: AnTÓniO CHAinHO EKAinAK 6 JuniO: MARiA DA FÉ EKAinAK 20 JuniO: AnA MOuRA City 14 14


MArTXOA-MArzO MAIATzA-MAYO 2012 2012 +InFO> +InFO> WWW.KMOn.InFO WWW.KMOn.InFO

MAIATzA | MAYO

6

IgAndEA

dOMIngO BILBAO Teatro Arriaga Antzokia

SArrErAK dOAn!! ZOZKeTAK SAIlA

19.00

15-45 €

AnA TOrrOJA

FO WWW.KMOn.In EnTrAdAS grATIS!!

ABESLARi MADRiLDARRAREn AHOTS EZAGunAK POP-AREn ETA SALMEnTA-ZERREnDEn ALTAREETARA ERAMAn ZiTuEn MECAnOREn ABESTiAK. ORAin, BERRiZ, ‘SOnRiSA’ AuRKEZTEn ARi DA, BAKARKA ARGiTARATu DuEn BOSGARREn DiSKOA. BOKAZiO inTiMiSTAKO (‘SOY’ Du iZEnBuRu) BiRA BATEAn AuRKEZTuKO Du, CAnO AnAiEK SORTuTAKO ABESTi OSPETSuAK AHAZTu GABE. LA CAnTAnTE MADRiLEÑA CuYA VOZ RECOnOCiBLE ELEVÓ A LOS ALTARES DEL POP Y LAS LiSTAS DE VEnTAS LAS CAnCiOnES DE MECAnO PROMOCiOnA ‘SOnRiSA’, Su QuinTO DiSCO En SOLiTARiO. LO HACE COn unA GiRA DE VOCACiÓn inTiMiSTA (‘SOY’) En LA QuE nO PASA POR ALTO LOS CÉLEBRES TEMAS CREADOS POR LOS HERMAnOS CAnO. City 15


BABESLEAK / PATROCINAN

LAGUNTZAILEAK / COLABORAN


+InFO> WWW.KMOn.InFO

e S e l

Z e n A K O M A G A Z I n e

48

M A D e

G A Z l O S

Country

I n A | M A I A T Z A 2 0 1 2 | e S C e n A r I O S | M A Y O 2 0 1 2 |

JErO rOMErO lOS Del GAS | JABIer MUGUrUZA | MIKel MArKeZ + errAMUn MArTIKOrenA lA ZArAnDA | COlIFlOr CIrCO | TAnTTAKA ACOUSTIC GlOrIOUS | ArrATOITXO PInPIrInA | rOSA MArTÍneZ

1  1 


48 +INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

HArPIdETu nEWS zAITEz KMOn InEAn LET ASTErOKO Bu

FO WWW.KMOn.In SuSCrÍBETE AL nAL BOLETÍn SEMA KMOn nEWS

48

Z E N A K O M A G A Z I N E

M A D E

G A Z L O S

Country

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 2 |

KMOn- gOMEndATzEn du HIL HOnETAn KMOn-ek KMOn rECOMIEndA ESTE MES:

1 € 1 €

JERO ROMERO

COLABORAN

LOS DEL GAS | JABIER MUGURUZA | MIKEL MARKEZ + ERRAMUN MARTIKORENA LA ZARANDA | COLIFLOR CIRCO | TANTTAKA ACOUSTIC GLORIOUS | ARRATOITXO PINPIRINA | ROSA MARTÍNEZ

Azaleko argazkia | Foto de portada:

JERO ROMERO

1 € 1 €

2011...

2 0 1 1 | 2 0 1 1 |

1 € 1 €

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

LEO BASSI

...PROPOSAMEN URTEA AMAITZEKO

I K U S K I Z U N A G E N D A | O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

O T S A I L A | F E B R E R O

2 0 1 1 | 2 0 1 1 |

26 SÁBADO

20.00 DUrAnGO

SAn AGUSTIn KUlTUr GUneA

T X O A 2 0 1 1 | R Z O 2 0 1 1 |

1 € 1 €

2 0 1 1 | 2 0 1 1 |

HABLEMOS DE SEXO

‘RAZAS’ | CON TONI CANTÓ

‘TENGAMOS EL SEXO EN PAZ’ | EMEDOUS

MOTORHEAD | UN PEDAZO DE HISTORIA DEL ROCK

'MIGUEL HERNÁNDEZ' | UN HOMENAJE TEATRAL AL POETA

ALBERT PLA + DIEGO CORTÉS

DINERO | ROCK-AREN EMOZIOA

EL COLUMPIO ASESINO | ETIKETARIK GABEKO ROCKA

EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKAREN GIDA ESZENIKOA

NATS NUS + OTRA DANZA

MANIÁTIC@S | EGIEZU BARRE ZURE MANIEI

‘LA CANCIÓN DE GLORIA’| KHEA ZIATER

‘ECOGRAFÍAS’| UN VIAJE A LA ‘CAJA NEGRA’ DE LA MUJER

SARRERAK

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

Z E N A K O M A G A Z I N E

G A Z L O S

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 1 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 1 |

Z E N A K O M A G A Z I N E

G A Z L O S

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 1 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 1 |

E S E L

1 € 1 €

Z E N A K O M A G A Z I N E

A G A Z I N A | L O S E S C E N A R I O S

U R R I A 2 0 1 1 | | O C T U B R E 2 0 1 1 |

1 € 1 €

LLUVIA DE ESTRELLAS

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

42

M D E

A G A Z I N A | L O S E S C E N A R I O S

A Z A R O A 2 0 1 1 | | N O V I E M B R E 2 0 1 1 |

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

1 € 1 €

BLUES TIME

DURANWOP 2011

UDA KALEAN BIZI 2011

M D E

+INFO> WWW.KMON.INFO

43

A G A Z I N A | A B E N D U A 2 0 1 1 | L O S E S C E N A R I O S | D I C I E M B R E 2 0 1 1 |

1 € 1 €

E S E L

44

M A D E

G A Z L O S

I

N A | U R T A R R I L A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | E N E R O 2 0 1 2 |

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

1 € 1 €

Z E N A K O M A G A Z I N E

+INFO> WWW.KMON.INFO

45

M D E

A G A L O S

Z I N A | O T S A I L A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | F E B R E R O 2 0 1 2 |

E S E L

1 € 1 €

‘WILT’

‘CARAMELO’ + ‘SHAKESPEARE PARA IGNORANTES’ + FULL MONTY

RUPER ORDORIKA

+INFO> WWW.KMON.INFO

46

Country

M A G A Z I N A | M A R T X O A 2 0 1 2 | D E L O S E S C E N A R I O S | M A R Z O 2 0 1 2 |

1 € 1 €

E S E L

Z E N A K O M A G A Z I N E

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN SEMANAL KMON NEWS

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A Z A R O A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | N O V I E M B R E

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

G E N D A U L O S |

|

U R R I A O C T U B R E

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E D

J U L I O T A I L A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U D E O C I O Y E S P

J U N I O E K A I N A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | M A Y O D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | M A I A T Z A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A B R I L D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | A P I R I L A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

0 € 0 €

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

| |

M A R T X O A 2 0 1 0 | M A R Z O 2 0 1 0 |

0 € 0 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S |

| O T S A I L A F E B R E R O

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

0 € 0 €

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

I K U S K I Z U N A G E N D A | U R T A R R I L A 2 0 1 0 | O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | E N E R O 2 0 1 0 |

0 € 0 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A B E N D U A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | D I C I E M B R E

0 9 | 0 9 |

0 € 0 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U D E O C I O Y E S P

J U N I O E K A I N A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S |

| U R R I A O C T U B R E

0 9 | 0 9 |

APIRILAK

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

0 € 0 €

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

| |

U Z T A I L A J U L I O

0 9 | 0 9 |

0 € 0 €

19

ELORRIO

Osteguna

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U N A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

| |

E K A I N A J U N I O

0 9 | 0 9 |

20

BEATRIZÊEGIZABAL MIMêÊBARTHƒLƒMYÊ PƒPITOÊMATƒO ALEXISÊDêAZÊPIMIENTA

AARRIGORRIAGA I S I A L D I E T A LAbusuÊ A A G E N D A D E Liburutegia

0 € 0 €

19

Ostirala

APIRILAK

BASAURIÊ

KulturÊEtxeaÊ-ÊLiburutegia

19

Ostirala

BEATRIZÊEGIZABALÊ CAROLINAÊRUEDA

20

CAROLINAÊRUEDA ALEXISÊDêAZÊPIMIENTA

Ostirala

21

Larunbata

BASAURIÊ

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

| |

M A R T X O A 0 9 | M A R Z O 0 9 |

0 € 0 €

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | O T S A I L A 0 9 | 0€ LA A G E N D A DE O C I O Y ESPECTÁCULOS DE D U R A N G A L D E A | F E B R E R O 0 9 | 0 €

D U R A N G A L D E K O A I S I A L L A A G E N D A D E O C I O Y E

K U S K I Z U N A G E N D A | U R TA R R I L A 0 9 | 0€ OS DE D U R A N G A L D E A | E N E R O 0 9 | 0€

D U R A N G A L D E K O A I LA AGENDA DE OCIO Y

E T A

I K U S K I Z U N A G E N D A LOS DE D U R A N G A L D E A |

17

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

I K U S K I Z U N A G E N D A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | U R R I A 0 8 | 0€ LA AGENDA DE OCIO Y ESPECTÁCULOS D E D U R A N G A L D E A | O C T U B R E 0 8 | 0€

09

K U LT U R A

K U LT U R A D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | A Z A R O A 0 8 | 0€ L A A G E N D A D E O C I O Y ESPECTÁCULOS DE D U R A N G A L D E A | N O V I E M B R E 0 8 | 0€

10

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S DE D U R A N G A L D E A

U Z TA I L A 0 8 | 0€ | J U L I O 08| 0€

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S DE D U R A N G A L D E A

E K A I N A 0 8 | 0€ | J U N I O 08| 0€

KALE MUSIKARIRIK ONENAK, HAIZETARA 2010 JAIALDIAN

'DECIR LLUVIA Y QUE LLUEVA' | LOS TEXTOS DE 'SARRI', HECHOS TEATRO (DURANGO, SAN AGUSTIN)

ZARAMA | BUELTAN DA, INOIZ BAINO SASOI HOBEAN (DURANGO, PLATERUENA)

DELOREAN | MUNDU OSOA TXUNDITU DUEN TALDE ELEKTRONIKOA (PLATERUENA, DURANGO)

BIG MAMA MONTSE | LA DAMA DEL BLUES CATALÁN (AMOREBIETA-ETXANO, ZELAIETA)

'CABARET PANOLI' | HUMOR PARA RECIBIR AL VERANO

SUA URANA | NOS ABRE LAS PUERTAS DE LA DANZA 'BUTOH' (BERRIZ, KULTUR ETXEA)

MARÍA LUISA MERLO | 'LAS VACACIONES DE JOSEFA' (ELORRIO, DURANGO, AMOREBIETA-ETXANO)

'IÑAKI PLAZA & ION GARMENDIA' | EUSKAL MUSIKATIK 'WORLD MUSIC'-ERA

'HERMANOS DE BAILE' | FLAMENKOA, HIP-HOP ETA BREAK-DANCE (ELORRIO, ARRIOLA)

KORRONTZI | EUSKAL FOLK BERRIA (BERRIZ, KULTUR ETXEA)

'KALEZ KALE' | ANTZERKIA ANTZOKIETATIK KANPO

08

29

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | M A I AT Z A 0 8 | 0€ LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S D E D U R A N G A L D E A | M AY O 08| 0€

A I S I A L D I L A A G E N D A

E T A I K U S K I Z U D E O C I O Y E S P

J U N I O E K A I N A

2 0 1 0 | 2 0 1 0 |

1 € 1 €

OTOÑO SABROSO ANTZERKI-ESTREINALDIAK ETA MUSIKA

VERANO A ESCENA MUSIKA ETA ANTZERKIRIK FRESKOENAK

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | M A R T X O A 0 8 | 0€ LA AGENDA DE OCIO Y E S P E C TÁ C U L O S D E D U R A N G A L D E A | M A R Z O 08| 0€

MUSIKA PLAZARA

'HAIZETARA', KALE-MUSIKARIEN NAZIOARTEKO LEHIAKETA

(EKAINAK 19, 20, 21: AMOREBIETA-ETXANO) SANFAUSTOETARAKO ETA SANMIGELETARAKO PROPOSAMENAK | (DURANGO, IURRETA)

NAZIOARTEKO FOLKLORE JAIALDIA | (BERRIZ)

THE HOT WOK | SABROSO ELECTRO-FUNK (FOTO DE PORTADA) (DURANGO-PLATERUENA)

MAITASUNAREN GARAIA AGERRE TEATROREN 'PUTZUAK LEHORTZEN' (ZORNOTZA ARETOA)

‘MUNDO Y FINAL’

MARTXOAK 8 | ANTZERKIA ETA DANTZA EMAKUMEAREN EGUNERAKO MAITASUNEZKO DANTZA | '5PIEZAS PARA TOMAR CON 1 CAFÉ' (SAN AGUSTIN-ARRIOLA)

SERRANO&COLINA QUARTET | JAZZ LATINORIK ONENA (AMOREBIETA-ETXANO)

'ZAI BETI ZAI' | HISTORIAS DE MUJERES QUE NO QUIEREN SER PRINCESAS (ABADIÑO)

HERMAN DUNE | PRESENTA 'NEXT YEAR IN ZION' (PLATERUENA) PURO CHILE | MUGARIK GABEKO MUSIKA-PROPOSAMEN BERRIA (ARRIOLA)

SEIREN | POP ZELTAREN XARMA (PLATERUENA) BERRIZ | LAS 'CRUZADAS COTIDIANAS' DE CRISTINA CASTILLO

A P I R I L A 0 9 | A B R I L 0 9 |

0 e 0 e

18:00ÊÊ

BEATRIZÊEGIZABAL MIMêÊBARTHƒLƒMYÊ ALEXISÊDêAZÊPIMIENTA

BerangoÊAntzokia

UDA KALEAN BIZI | (DURANGO)

RUSSIAN RED

(MAIATZAK 30: LANDAKO GUNEA | DURANGO)

(APIRILAK 24: PLATERUENA | DURANGO)

BOLEROAK FLAMENKOEN ERARA

'ORIENT CONNECTION'| DANZAS DEL LEJANO ORIENTE (SAN AGUSTIN, ARRIOLA Y ZORNOTZA ARETOA) JUAN CARLOS IRIZAR | SENTIMENDUZKO MUSIKA (BERRIZ)

DAMBA Y UNHE | CICLO MUSICAL AL AIRE LIBRE (BERRIZ)

'ROCK TERAPIA'| EL NUEVO DISCO DE LOR (PLATERUENA)

'BABILONIAKO LOREAK' | ANTZERKIOLA IMAGINARIOAREN ITZULERA (AMOREBIETA-ETXANO)

THE HEPTONES, LAS RAÍCES DEL REGGAE (KARMENGO JAIAK) | AMOREBIETA-ETXANO

'TATAMI'| HISTORIAS DE UN 'VOYEUR' EN EL NUEVO MONTAJE DE TANTTAKA (SAN AGUSTIN)

GARCÍA LORCAREN 'ALELUIA EROTIKOA' | 'EL AMOR DE DON PERLIMPLÍN...' (SAN AGUSTIN, ZORNOTZA ARETOA)

MUSIKAIRE | (ELORRIO)

SEIURTE| BERRIZKO TALDEAREN DISKORIK 'SEIURTEKOENA' (PLATERUENA)

04

D U R A N G A L D E K O A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | URTARRILA 0 8 | LA AGENDA DE OCIO Y ESPECTÁCULOS DE D U R A N G A L D E A | E N E R O 0 8 |

0 € 0 €

'INDIE' ERREGINA ('PLATERUENA KAFE ANTZOKIA')

MUNDUKO KONTALARIAK | CUENTOS DE LOS CINCO CONTINENTES (BERRIZ, DURANGO, ELORRIO Y AMOREBIETA-ETXANO) LA GALERA ENCANTADA | ARGENTINAR KONPAINIA HISTORIKO BATEN ANTZERKIA (AMOREBIETA-ETXANO) 'AMETSEN MUSEOA'| TEATRO Y ARTE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS (BERRIZ) MUSIKA KLASIKOA | BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA (SAN AGUSTIN)

01

D U R A N G A L D E K O A G E N D A D E O C I O

A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A Y E S P E C TÁ C U L O S D E D U R A N G A L D E A |

EL GRAN CLÁSICO, EXPLICADO A LOS NIÑOS (BERRIZ-ZORNOTZA ARETOA)

LA CARA MÁS TEATRAL DE PACO TOUS ('LOS HOMBRES DE PACO')

(MARTXOAK 13: ZORNOTZA ARETOA)

|

DIEGO EL CIGALA

OTRA DANZA, LUR SAGAR | LA MAGIA DE LA DANZA (BERRIZ, ELORRIO Y DURANGO)

06 K U LT U R A

'ARTEA' | BELLEZA HECHA MARIONETAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 'ES-PUTO CABARET' | IKUSKIZUN LOTSAGABEA, GURE BURUAZ BARRE EGITEKO

11

K U LT U R A

'EXITUS' | UNA REFLEXIÓN TEATRAL SOBRE EL FINAL DEL VIAJE ROY LONEY & SEÑOR NO | BUELTAN DA FLAMIN' GROOVIESEKO ARIMA

'JULIO VERNEREN AZKEN ABENTURA' | MARKELIÑEREN ESTREINALDIA 'AUDIENCE' | LA BANDA DE GERNIKA PRESENTA 'A SHAKE IN CAL WATER'

SUENAN LAS CALLES

‘CYRANO’

‘MANÁ MANÁ’

|

22:00

BEATRIZÊEGIZABAL MIMêÊBARTHƒLƒMYÊ CAROLINAÊRUEDA PƒPITOÊMATƒO ALEXISÊDêAZÊPIMIENTA

Info+: mundukokontalariak.com

KATALUNIA CONEXION

ANTZERKI-ESTREINALDIAK ETA MUSIKA

'UHARTE EZEZAGUNA'

MUNDUKO KONTALARIAK | BOST KONTINENTEETAKO ISTORIOAK

12

QUINTANA

MARKELIÑE

K U LT U R A

UN CLÁSICO DEL SIGLO XXI ZUGAN NI | ANTZERKIA ESKOLARA HURBILDUZ

'GERNIKA, MIHISE GAINEKO DANTZA| AUKERAN

| A B E N D U A 0 8 | 0€ D I C I E M B R E 08| 0€

OUTSIDER

ZUZENEKO AKUSTIKOAN

K U LT U R A

MIKEL ANDUEZA QUARTET EN KMON SESSION

'LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS' |KATU BELTZ

13

K U LT U R A

K U LT U R A

14

GERARD

CHRISTINA ROSENVINGE

ABSURDO VERSALLES

'FUTUROS DIFUNTOS' | LA ZARANDA

'IÑAKI PLAZA & ION GARMENDIA' | EUSKAL MUSIKATIK 'WORLD MUSIC'-ERA 'KALEZ KALE' | ANTZERKIA ANTZOKIETATIK KANPO

15

JAZZ DELUXE

K U LT U R A

KALE MUSIKARIRIK ONENAK, HAIZETARA 2010 JAIALDIAN 'CABARET PANOLI' | HUMOR PARA RECIBIR AL VERANO

REVERENDO PARKER | PURO ROCK&ROLL

'NO ME HAGAS DAÑO' | EL REGRESO DE TANTTAKA

K U LT U R A

K U LT U R A A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

BERRIZ | NAZIOARTEKO FOLKLORE JAIALDIA

'GRACIAS GRECIA' | CARCAJADAS ASEGURADAS

SUENAN LAS CALLES

K U LT U R A

COLOR Y CALOR COSMOPOLITA EN MUSIKAIRE Y UDA KALEAN BIZI 2010

VIOLADORES DEL VERSO | GAZTELANIAZKO HIP-HOP-AREN ERREGEAK

16

20:00

M A I A T Z A 0 9 | 0 e CAROLINAÊ RUEDA | M A Y O 0 9 | 0 e PƒPITOÊMATƒO

DURANGO

Antolatzailea ı Babesleak

TOUR EUROPEO

COMPANHIA CHAPITÓ | 'LA TEMPESTAD'

18

BERANGO

KulturÊEtxeaÊ-ÊLiburutegia

BENITO LERTXUNDI | "GAUZAK JAIOBERRI BAT BEZALA IKUSTEA GUSTATZEN ZAIT"

ACOUSTIC GLORIOUS | ARRATOITXO PINPIRINA | ROSA MARTÍNEZ

19:00

BEATRIZÊEGIZABAL MIMêÊBARTHƒLƒMYÊ ALEXISÊDêAZÊPIMIENTA

Organizador ı Participantes

AMPARO SÁNCHEZ

SONRÍA POR FAVOR

MICAH P. HINSON | VUELVE LA 'NUEVA VOZ DE AMÉRICA'

PƒPITOÊMATƒO

ArriolaÊAntzokian APIRILAK

11:00

APIRILAK

‘TRES’

LA ZARANDA | COLIFLOR CIRCO | TANTTAKA

13:00

ELORRIO

BERRIZ

BerrizkoÊkulturÊetxea

ALICE COOPER

1 € 1 €

UdalÊLiburutegia APIRILAK

20

20:00

APIRILAK

Osteguna

Country

I N A | M A I A T Z A 2 0 1 2 | E S C E N A R I O S | M A Y O 2 0 1 2 |

ArriolaÊAntzokian

KulturÊAteÊ-ÊAretoÊnagusia

20

G A Z L O S

ELORRIO

ARRASATE

Ostirala

MIMêÊBARTHƒLƒMYÊ PƒPITOÊMATƒO BEATRIZÊEGIZABAL

Osteguna

20

I K U S K I Z U N A G E N D A | O C I O Y E S P E C T Á C U L O S

20:00

APIRILAK

Ostirala

APIRILAK

17:00 K U LT U R A

19

K U LT U R A

20

K U LT U R A

21

K U LT U R A

29

K U LT U R A

23

K U LT U R A

24

K U LT U R A

25

K U LT U R A

26

K U LT U R A

27

K U LT U R A

K U LT U R A

K U LT U R A

K U LT U R A

K U LT U R A

K U LT U R A A I S I A L D I L A A G E N D A

28

48

M A D E

LOS DEL GAS | JABIER MUGURUZA | MIKEL MARKEZ + ERRAMUN MARTIKORENA

CRISTINA CASTILLO | COMPANHIA DO CHAPITÔ | ‘HIL ARTE BIZI’ GREATEST HITS GAUA | DOS | ‘LA LECHUGA’ (GLUGLU)

CAROLINAÊRUEDA ALEXISÊDêAZÊPIMIENTA ArriolaÊAntzokian

29

Z E N A K O M A G A Z I N E

JERO ROMERO

LAGUNTZAILEAK / COLABORAN

‘ROJO AL AGUA’ (KABIA TEATRO) | ‘LURRA ASTINDUZ’ (KARRIKA) | ‘PASIÑOA’

12:00

APIRILAK

19

30

E S E L

HAITI - KOLONBIA- FRANTZIA - KUBA - EUSKAL HERRIA

BABESLEAK / PATROCINAN

CHONI COMPAÑÍA FLAMENCA | ‘POR LA GLORIA DE MI MARE’ THE CALIFORNIA HONEY DROPS

APIRILAK

31

1 € 1 €

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA ORALIDAD

DANTZAZ | ARTE-AN

KEN ZAZPI | FIN DE GIRA Y NUEVOS PROYECTOS

Osteguna

32

+INFO> WWW.KMON.INFO

47

Country

M A G A Z I N A | A P I R I L A 2 0 1 2 | D E L O S E S C E N A R I O S | A B R I L 2 0 1 2 |

HARPIDETU NEWS ZAITEZ KMON ASTEROKO BULETINEAN

MIKEL URDANGARIN - JABIER MUGURUZA

‘TRAICIÓN’ | HISTRIÓN TEATRO

Z E N A K O M A G A Z I N E

WWW.KMON.INFO

UMORERIK ONENA, LIBURUTIK ESZENATOKIRA

RUPER ORDORIKA - XABIER MONTOIA | BERRIZ ESZENATOKIAN

DEJABU | NUEVO TEATRO PARA UNA ÉPOCA CONVULSA

NATS NUS, ANDRE Y DORINE | POESIA ISILA

Z E N A K O M A G A Z I N E

MUCHO HUMOR

DURANGOKO LIBURU ETA DISKO AZOKARAKO GIDA ESZENIKOKA

KIM SALMON, EL ETERNO ROCKER AUSTRALIANO

‘NORA’, LAS CANCIONES BAILADAS DE MIKEL URDANGARIN

Z E N A K O M A G A Z I N E

2011-KO AZKENAK

SUZETTE MONCRIEF + ELORRIOKO JAZZ BLUES JAIALDIA

‘SENSORMEN’, YLLANAREN ZORAKERIA BERRIA

NAZIOARTEKO FOLKLORE JAIALDIA 2011

Z E N A K O M A G A Z I N E

K U LT U R A

41

M D E

ROCKSTARS

MUSIKAIRE 2011

ANTHONY BLAKE| LLEGA EL GRAN MAGO DE LA MENTE

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

FESTIVALES DE VERANO

ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

KALEZ KALE | ANTZERKIA PLAZARA

‘BETI BIZI’| KEPA JUNKERA, XABIER AMURIZA ETA KANTIKA KORALAREKIN

40

M A G A Z I N A | U Z T A I L A 2 0 1 1 | D E L O S E S C E N A R I O S | J U L I O 2 0 1 1 |

UDAHOT!

SARRERAK

WWW.KMON.INFO

HAIZETARA 2011 | UN FIN DE SEMANA DE MÚSICA EN LA CALLE

ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

ELIZETAN | MÚSICA DE CÁMARA

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

EN KMON SESSION

DOAN!! ZOZKETAK SAILA

WWW.KMON.INFO

‘PLECS’ | ZIRKUAREN AURPEGIRIK BERRIENA

Z E N A K O M A G A Z I N E

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

1 € 1 €

K U LT U R A

39

M A D E

QUARTET

SARRERAK

PRESENTA ‘LA ZONA SUCIA’

ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

E S E L

JAVI ALZOLA

NACHO VEGAS

WWW.KMON.INFO

+INFO> WWW.KMON.INFO

1 € 1 €

K U LT U R A

38

M A D E

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

E S E L

1 € 1 €

K U LT U R A

37

I K U S K I Z U N A G E N D A | A P I R I L A O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | A B R I L

BAGINAREN BAKARRIZKETAK

SARRERAK

DOAN!! ZOZKETAK SAILA ENTRADAS GRATIS!! SECCIÓN: CONCURSOS

NASHVILLE PUSSY | EL MEJOR R&R DEL MUNDO

+INFO> WWW.KMON.INFO

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D E

K U LT U R A

K U LT U R A

36

U N A G E P E C T Á

4-8 €

‘SALIr’

K U LT U R A

+INFO> WWW.KMON.INFO

A I S I A L D I E T A L A A G E N D A D

WWW.KMON.INFO

HUMOR BASADO EN ‘HECHOS REALES’

AMA SAY | 'SONIC YOUTH EUSKALDUNEN' ITZULERA

MAYO

lArUnBATA

1 € 1 €

VAYA SEMANITA

'UTOPÍA'

EN PORTADA: EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS | 'BARRERAS'

35

K U LT U R A

34

A I S I A L D I E T A I K U S K I Z U N A G E N D A | U R T A R R I L A L A A G E N D A D E O C I O Y E S P E C T Á C U L O S | E N E R O

MAIATzA

4-8 €

K U LT U R A

A B E N D U A 2 0 1 0 | D I C I E M B R E 2 0 1 0 |

19.30 elOrrIO

ArrIOlA KUlTUr GUneA

K U LT U R A

|

25 vIerneS

OSTIrAlA

©Eugenio Gravina

|

MAYO

JAZZ DELUXE

U N A G E N D A P E C T Á C U L O S

K U LT U R A

K U LT U R A

33

A I S I A L D I E T A I L A A G E N D A D E O C

MAIATzA

K U LT U R A

BAnAKETA dISTrIBuCIÓn KMOn: BIlBAO SOPelAnA AlGOrTA-GeTXO rOMO SArrIKO BArrIKA BArAKAlDO POrTUGAleTe lAUDIO DUrAnGO AMOreBIeTA-eTXAnO elOrrIO BerrIZ ABADIÑO IUrreTA BeDIA IGOrre ZeAnUrI ArTeA leMOA ...

'AHUNTZA, NOR DEN SYLVIA' | ANIMALIA BATEKIN MAITEMINDURIK (SAN AGUSTIN-ZORNOTZA ARETOA)

HUMOR ÁCIDO CON RON LALÁ

MUSIKA ETA ANTZERKIA URTEA AMAITZEKO (EN PORTADA: 'BASERRIKO SALTSA', ESTRENO EN LA AZOKA)

IÑAKI SALVADOR | REPASA LAS CANCIONES DE SU VIDA (ZORNOTZA ARETOA) VETUSTA MORLA | POP DOTOREA (PLATERUENA)

‘ADOSADOS’

JUAN MARGALLO ETA PETRA MARTÍNEZ 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE EN ELORRIO, AMOREBIETA-ETXANO Y DURANGO

23 de enero, en Arriola Kultur Aretoa GEROA GOGOAN | ANTZERKI KONPAINIA HISTORIKOARI ESKAINITAKO ZIKLOA (ARRIOLA)

KANDIDO URANGA | VUELVE CON 'TXAKURREK HAGINKA'(AMOREBIETA-ETXANO) SU TA GAR | ZUZENEAN, 20 URTE ETA GERO (PLATERUENA) 'PAPIROFLEXIA' | LO NUEVO DE LOGELA MULTIMEDIA (ELORRIO)

JAZZ ETA BLUES GAUAK | (ELORRIO) RUPER ORDORIKA | CON SUS NUEVOS 'MUGALARIS' (BERRIZ) PETTI | LA CONEXIÓN NASHVILLE-BERA (PLATERUENA)

BABESLEAK | PATROCinADORES

berrizko

U D A L A

OSKORRI

EN CONCIERTO CON TABIRA MUSIKA BANDA DURANGO, LUNES 13 DE OCTUBRE EN ANDRA MARI

UDAKO JAIALDIAK LLEGAN LOS FESTIVALES DE VERANO LILA DOWNS | AMOREBIETA-ETXANO, UZTAILAK 24

(MÚSICA MÁGICA DESDE MALAWI) ZORNOTZA ARETOA, EKAINAK 12 RIKI LÓPEZ, CANCIÓN Y HUMOR (SAN AGUSTIN) GU TA GUTARRAK, AZKEN KONTZERTUA (PLATERUENA)

‘HNUY ILLA’

LA POESÍA DE JOSEBA SARRIONANDIA HECHA DANZA 30 DE MAYO EN ZORNOTZA ARETOA LA ZARANDA, ANTZERKIAREN ESENTZIA (SAN AGUSTIN)

‘SECANDO CHARCOS’, UNA REFLEXIÓN SOBRE EL FINAL DEL AMOR (ARRIOLA)

COMIENZA MUSIKAIRE (ELORRIO)

ZEA MAYS, EUSKAL ROCK PERTSONALENA (PLATERUENA)

EUSKAL ASTEA, KULTURAREN TOPAGUNEA (DURANGO)

‘LA OLLA’, TEATRO AL SERVICIO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL (ABADIÑO)

MUNDUKO MAGORIK ONENA (ZORNOTZA ARETOA)

SEI URTE ETA ETXE, DESENTXUFATUAK (BERRIZ)

EL TEATRO SALE A LA CALLE (IURRETA)

MUSIKAIRE (ELORRIO), MUNDUKO MUSIKAK, JC PEREZ, MAGIA ETA ANTZERKIA UDA KALEAN BIZI (DURANGO), JAZZ, CLOWN, TEATRO, DANZA, TÍTERES...

KEROBIA, ZEA MAYS ETA DESORDUTAN | ROCK PERTSONALA PLATERUENAN

‘BODY MIND & SOUL’

JIMMY CLIFF, LA LEYENDA JAMAICANA EN BELARREGGAE (AMOREBIETA-ETXANO) 'TERAPIA', MARKELIÑEREN IKUSKIZUN BERRIA (DURANGO, ELORRIO ETA AMOREBIETA-ETXANO)

DANTZAZ | NUEVAS FORMAS PARA LA DANZA (AMOREBIETA -ETXANO) 'CHIRIGÓTICAS' | CADIZEKO UMOREA ANZLA BIHURTUA (ELORRIO)

SUENAN LAS CALLES KALE MUSIKARIRIK ONENAK, HAIZETARA 2010 JAIALDIAN

WAD RAS

KARTZELAKO DANTZA EMAKUMEAREN EGUNERAKO HILAREN 7AN ZORNOTZA ARETOAN ETA 8AN SAN AGUSTINEN DOCTOR DESEO PRESENTA SU NUEVO DISCO (PLATERUENA) ASTE SANTUKO PASIOAK (AMOREBIETA-ETXANO, ELORRIO ETA DURANGO)

'CABARET PANOLI' | HUMOR PARA RECIBIR AL VERANO

VUELVE ‘EL FLORIDO PENSIL’ (ABADIÑO)

'IÑAKI PLAZA & ION GARMENDIA' | EUSKAL MUSIKATIK 'WORLD MUSIC'-ERA

BEGOÑA BANG MATU, SKA-REN PERLA BELTZA (AMOREBIETA-ETXANO)

'KALEZ KALE' | ANTZERKIA ANTZOKIETATIK KANPO

JARABE DE PALO

ADOLFO FERNÁNDEZ “Me sigue tirando el teatro”

13 de octubre en Landako Gunea

BARRICADA

"En Durango daremos tres horas de caña"

‘CANTANDO BAJO LAS BALAS’, 18 de enero en Zornotza Aretoa

MARKELIÑEren lan berria Elorrion

LA VUELTA A LOS ESCENARIOS DE ÓSCAR TEROL

Urriko musika eta antzerki guztia

MAIKA MAKOVSKY, DELICATESSEN MUSICAL YAKUZIREN DISKORIK GORDINENA

| U R R I A 0 7 | O C T U B R E 0 7 |

0 € 0 €


MAIATZA

MAIATZA

MAYO

MAYO

4 - 12

2012

MUSIKA MÚSICA

JErO rOMErO

durAngO

Sunday Drivers talde bikainaren buru izan zen. Bakarkalari gisa, Jero Romero toledoarrak zapore akustiko eta lasaia duten 12 perlaz osatutako bilduma oparitu zigun 2011ko urrian. Erabat gomendagarria.

Plateruena Kafe

4

22.00

OSTIrAlA vIerneS

Fue el alma de los magníficos Sunday Drivers. Ya en solitario, el toledano Jero Romero nos regaló en octubre de 2011 ‘Cabeza de León’, una estupenda colección de 12 perlas con sabor acústico y reposado. Muy recomendable.

17,30A - 20T

AnTZerKIA TeATrO

EL SHOW dE JAVIEr MAÑÓn

durAngO

“Hemen gaude. Zergatik? Dagoeneko han ez gaude- “Ya estamos aquí. ¿Por qué? Porque ya no estamos lako”. Javier Mañon umoregileak istorio absurdoz allí”. El humorista Javier Mañon vuelve a ofrecernos jositako show-a dakarkigu beste behin. un show repleto de historias absurdas.

Misarbe

4

23.00

OSTIrAlA vIerneS

0€

AnTZerKI FAMIlIArrA TeATrO FAMIlIAr

rOSA MArTÍnEz | ETXEAn gOXO - HOgAr duLCE HOgAr

BErrIz

Rosa Martinezek 20 urte eman ditu umeentzako ikuskizunak sortzen. Hori ospatzeko dakarkigu maskota moduan adoptatua izan nahi duen arratoi arrunt bati buruzko txotxongilo istorioa.

Kultur etxea

4

18.00

OSTIrAlA vIerneS

MUSIKA MÚSICA

ACOuSTIC gLOrIOuS

ELOrrIO

Soinu akustikoetarako zaletasunak elkartu ditu lau musikariok. Didgeridooa, kora, perkusio afrikarra, aho-soinua, beatboxa eta saxoa erabiltzen dituzte hainbat tradizio musikaletara hurbiltzeko, tartean australiarra, jazz eta flamenkoa.

Ateneo

4

22.00

OSTIrAlA vIerneS

MUSIKA MÚSICA

JABIEr MuguruzA

durAngO

Poesia, kantautore-lana, jazza eta chanson delakoa eskutik helduta azaldu ohi dira irungo idazle eta abeslariaren lan sosegatuan. ‘Bikote bat’ disko berrian, ahotsaz, pianoaz eta eskusoinuaz baliatzen da Bernardo Atxaga, iñaki irazu eta Harkaitz Cano bezalako egileen testuak apaintzeko.

Plateruena Kafe

6

20.00

IGAnDeA DOMInGO

8-10 €

AnTZerKI FAMIlIArrA TeATrO FAMIlIAr

VALErIA gugLIETTI

ELOrrIO

Valeria Guglietti argentinarrak bere eskuekin sortutako gerizpeak besterik ez ditu erabiltzen zine mutuaren, txotxongiloen eta komikiaren eragin argia duten pertsonaiak sortzeko. Proposamen interesgarri bezain originala.

Arriola Antzokia

6

17.00

IGAnDeA DOMInGO

Rosa Martínez lleva nada menos que 20 años creando espectáculos infantiles. La mejor forma de celebrarlo es esta obra de títeres protagonizada por una rata que debe ser adoptada como mascota.

La pasión por los sonidos acústicos une a estos cuatro músicos. Usan didgeridoo, kora, percusión africana, arpas de boca, beatbox y saxo componen para acercarse a diferentes tradiciones musicales, desde la australiana hasta el jazz o el flamenco.

Poesía, canción de autor, jazz y chanson han ido casi siempre de la mano en la reposada obra del cantautor y escritor irunés. ‘Bikote bat’ es su nuevo trabajo discográfico, donde se basta de voz, piano y acordeón para embellecer textos de autores como Bernardo Atxaga, Iñaki Irazu Harkaitz Cano.

La argentina Valeria Guglietti se vale tan sólo de las sombras que proyectan sus manos para crear personajes influenciados por el cine mudo, los títeres o el cómic. Una propuesta tan interesante como original.

AnTZerKIA TeATrO

LA zArAndA | nAdIE LO QuIErE CrEEr

AMOrEBIETA-

30 urteko ibibilde aparta du bizkar gainean 2010. urteko Antzerti Sari nazionala irabazi zuen konpainiak. ‘nadie lo quiere creer’ antzezlan berria bere karrerako onena da askoren iritziz.

Zornotza Aretoa

10 20.00

OSTeGUnA JUeveS

30 años de impecable trayectoria avalan a esta compañía, ganadora del Premio Nacional de Teatro 2010. Su nuevo montaje, ‘Nadie lo quiere creer’, es para muchos el más logrado de su carrera.

AnTZerKIA TeATrO

LA zArAndA | nAdIE LO QuIErE CrEEr

ELOrrIO

30 urteko ibibilde aparta du bizkar gainean 2010. urteko Antzerti Sari nazionala irabazi zuen konpainiak. ‘nadie lo quiere creer’ antzezlan berria bere karrerako onena da askoren iritziz.

Arriola Kultur Aretoa

11 20.00

OSTIrAlA vIerneS

8-12 €

Country 4

30 años de impecable trayectoria avalan a esta compañía, ganadora del Premio Nacional de Teatro 2010. Su nuevo montaje, ‘Nadie lo quiere creer’, es para muchos el más logrado de su carrera.


MAIATZA

MAYO

LARUNBATA SANTANA 27

19 SÁBADO

MAIATZA 22.00 BILBAO 18 €

LA CASA AZUL

LARUNBATA

MAYO 5

SÁBADO

TEATRO BARAKALDO ANTZOKIA

20.00 BARAKALDO 20-23 €

BALLET VICTOR ULLATE EL ARTE DE LA DANZA

L A C A S A A Z U L E S PA I N I A R ‘ I N D I E ’ - A R E N TA L D E R I K PERTSONALENETAKO BAT DA. BERE MUSIKAK 70EKO HAMARKADAKO ERAGINEKIN NAHASTEN DITU ELEKTRONIKA ETA POP DOINUAK, KOLOREZ ETA ERRITMOZ BETERIKO KOKTELEAN. ‘LA POLINESIA MERIDIONAL’ DA ORAIN ARTE KALERATU DUEN LANIK BERRIENA.

D A N T Z A R I A D U G U P R O TA G O N I S TA N A G U S I A V Í C T O R ULLATE-REN BALLETAK DAKARKIGUN IKUSKIZUN HONETAN. DANTZARIA, ARTE UNIBERTSALAREN ADIERAZPEN-BIDE NAGUSI BILAKATUTA, ULLATE ETA EDUARDO LAO-REN KOREOGRAFIEI ESKER.

LA CASA AZUL ES UNA DE LAS BANDAS MÁS PERSONALES DEL ‘INDIE’ ESPAÑOL. SU MÚSICA MEZCLA ELECTRÓNICA Y MELODÍAS POP CON SONIDOS DE LA MÚSICA DISCO SETENTERA, EN UN CÓCTEL LLENO DE RITMO Y COLOR. ‘LA POLINESIA MERIDIONAL’ ES SU DISCO MÁS RECIENTE HASTA AHORA.

EL BAILARÍN ES EL PRINCIPAL PROTAGONISTA DE ESTE ESPECTÁCULO OFRECIDO POR EL BALLET DE VÍCTOR ULLATE. EL BAILARÍN, A TRAVÉS DE SENDAS COREOGRAFÍAS DEL PROPIO ULLATE Y DE EDUARDO LAO, COMO PRINCIPAL VÍA DE EXPRESIÓN DE ESTE ARTE UNIVERSAL.

Country 5


MAIATZA

MAIATZA

MAYO

MAYO

12 - 30

2012

MUSIKA MÚSICA

SEgISMundO TOXICÓMAnO | nAMEK PLAnET

ABAdIÑO

Segismundo Toxicómanoren ‘Ke no cunda el pánico’ zortzigarren diskoa ezagutarazteko singleak ‘Since 1997’ izenburua zuen. urte horrez geroztik, Gasteizko taldeak punk-rockaren eta hiri giroko rockaren eredutzat aldarrikatu da, amorrua, gizarte-konpromisoa eta haserrea tarteko direla.

Txanporta Plaza

12 23.00

lArUnBATA SÁBADO

El single de adelanto del octavo disco de Segismundo Toxicómano, ‘Ke no cunda el pánico’, se titulaba ‘Since 1997’. Desde ese año el grupo vitoriano se reivindica como exponente del punk rock y del rock de regusto urbano, de la rabia, el compromiso social y la insatisfacción.

AnTZerKIA TeATrO

LA zArAndA | nAdIE LO QuIErE CrEEr

durAngO

30 urteko ibibilde aparta du bizkar gainean 2010. urteko Antzerti Sari nazionala irabazi zuen konpainiak. ‘nadie lo quiere creer’ antzezlan berria bere karrerako onena da askoren iritziz.

San Agustin Kultur

12 20.00

lArUnBATA SÁBADO

30 años de impecable trayectoria avalan a esta compañía, ganadora del Premio Nacional de Teatro 2010. Su nuevo montaje, ‘Nadie lo quiere creer’, es para muchos el más logrado de su carrera.

9-12 €

AnTZerKIA TeATrO

ArrATOITXO PInPIrInA (gLu gLu)

durAngO

Glu Glu konpainiak etxeko txikiei eskainitako musikala. izugarri gozatuko dute jantzi berriak erostea beste gogorik ez duen arratoitxo pinpirinarekin istorioarekin.;

San Agustin Kultur

13 18.00

IGAnDeA DOMInGO

4€

MUSIKA MUSICA

LOS dEL gAS

durAngO

Rock lotsagabea da eszenatokietan hainbat urtez gogortutako‘bost bilbotar’ hauen aurkezpen-txartela. ‘Retocadas’ (2012) da 2005. urtean sortutako taldearen hirugarren diskoa.

Plateruena Kafe Antz.

18 22.00

OSTIrAlA vIerneS

unA nOCHE SIn SABInA

durAngO

izenak guztia adierazten du. Joaquin Sabinaren musikarekiko zaletasunak elkartu zituen lau musikariok, kantautore ospetsuaren abestirik ezagunenak moldatzen dituen talde honetan.;

Misarbe

22.30

El rock irreverente es la tarjeta de presentación de estos ‘cinco bilbaínos’ curtidos durante años en los escenarios. ‘Retocadas’ (2012) es su tercer trabajo discográfico desde que en 2005 echaron a andar como banda.

8-10 €

MUSIKA MÚSICA

18

Glu Glu ha creado este musical pensando en los más pequeños de la casa, que disfrutarán con la historia de esta ratita presumida que solo piensa en comprarse vestidos nuevos.

OSTIrAlA vIerneS

Su nombre lo dice todo. La devoción por la música de Joaquín Sabina unió a estos cuatro músicos en este grupo, que versiona algunos de sus temas más representativos.

0€

MUSIKA MUSICA

ErrAMun MArTIKOrEnA + MIKEL MArKEz

ABAdIÑO

Kantautore euskaldunen bi belaunaldi desberdinen adierazleak, Mikel Markezek eta Erramun Martikorenak bere sustrai musikalekiko fideltasunez jokatu dute beti, hitzen lirismoa zainduz aldi berean. Haien zuzeneko bat entzutea ideia ona da beti.

Probalekua

18 23.00

OSTIrAlA vIerneS

0€

AnTZerKI-ZIrKUA CIrCO-TeATrOA

COLIFLOr CIrCO | ‘SALIr’

durAngO

Eszenatokian batean ikusten dutenaz harritzeko gaitasuna galdu duten horiek antzinako sentsazioak berreskuratuko dituzte antzezlan honekin. Zirkua, musika, antzerkia eta komikotasuna; guztia bat eginda 2011ko umore Azokan lehen saria eskuratu zuen muntaia batean.;

San Agustin Kultur

26 20.00

lArUnBATA SÁBADO

4-8 €

Exponentes de dos generaciones de cantautores euskaldunes, Mikel Markez y Erramun Martikorena han aunado a lo largo de sus carreras la fidelidad hacia sus raíces musicales y una especial sensibilidad lírica. Verles en directo siempre es una buena idea.

Quienes piensen que no pueden sorprenderse ya por lo que vean sobre un escenario tienen la oportunidad de desdecirse con esta obra. Circo, música, teatro y comicidad, todo en uno en un espectáculo que obtuvo el primer premio en la Umore Azoka de Leioa de 2011.

AnTZerKIA TeATrO

TAnTTAKA | KAFKA ETA PAnPInA BIdAIArIA

ELOrrIO

Tanttakak benetako istorio baten zatia berreskuratu du antzezlan honetan, Franz Kafka helduaren eta Elsie izeneko bost urte inguruko neskatoaren arteko topaketa. Hiru aste eta hogei gutun geroago, Kafkak neskatoaren negarra eten eta inguruko mundua hobeto ulertaraztea lortu zuen.;

Arriola Kultur Aretoa

30 11.00

ASTeAZKenA MIÉrCOleS

Country 6

Tanttaka recupera en esta obra parte de una historia real, el encuentro entre Franz Kafka, ya adulto, y Elsie, una niña de apenas cinco años. A lo largo de tres semanas y veinte cartas, Kafka consiguió no solo que la niña dejara de llorar, sino que comprendiera mejor el mundo que la rodeaba.


“Lo que me pone es pisar el escenario” enTrevISTA

EnrIQuE VILLArrEAL EL drOgAS

TXArrEnA DISFrUTA en FnAC BIlBAO Del COnCIerTO De TXArrenA en KMOn SeSSIOn

session Country 89


MAIATzA-MAYO 2012 +InFO> WWW.KMOn.InFO

EnrIQuE VILLArrEAL, ‘EL drOgAS’, rOCK urBAnOArEn ErrEFErEnTEA IzAn dA 30 urTEz. Ez du BIzITzA uLErTzEn ESzEnATOKIAn IKuSLEEK EMATEn d I O T E n B E r O TA S u n A J A S O BArIK; HOrrEgATIK SOrTu zuEn TXArrEnA TALdE PArALELOA.

HArPIdETu nEWS zAITEz KMOn InEAn LET ASTErOKO Bu

FO WWW.KMOn.In SuSCrÍBETE AL nAL BOLETÍn SEMA KMOn nEWS

MAIATzA | MAYO

24 OSTEgunA

JuEVES BILBAO FnAC

19.00

DOAn-GRATiS

Pregunta. ¿El escenario sigue enganchando? respuesta.Para mí es la vida. Tan sencillo y tan complicado como esto. Es donde me encuentro a gusto, enredando con otra gente o solo. Es algo que tira, así de simple. P. ¿Más incluso que el trabajo previo de escribir, componer y grabar? r. Para mí es la culminación de todo eso. Me gusta escribir, me gusta leer para aprender a escribir; me gusta componer, escuchar música de otra gente para aprender a componer canciones. Me gusta grabar discos, me gusta la promoción, la furgoneta… porque todo lleva a lo mismo, a poner los pies encima de un tablado e imaginar que esta noche vas a conectar con la gente que vaya. A mí no resulta más atractivo tocar delante de diez mil que de cien personas; lo que me pone es pisar el escenario. P. Ha citado varias veces la palabra ‘aprender’. ¿Es necesario seguir aprendiendo aunque uno lleve tanto tiempo en esto? r. Para mí es la palabra clave porque la vida, entendida desde el momento en que naces echando unos gritos o unos lloros, es un aprendizaje. Por lo menos hasta ahora, que tengo 52 años, así lo ha sido. Para mí el observar otra gente, hagan música u otras cosas, es lo que me hace sentir vivo. La vida es aprendizaje, no hay más. P. Y para hacer música, ¿se aprende de otros músicos o de otras personas que no tienen nada que ver con la música? r. Las dos cosas son importantes. Para hacer música, tal como yo entiendo mi manera de componer, tengo que observar también a gente que se dedica a otras cosas. Ahora vengo muy imbuido de una experiencia que he tenido. He estado cinco días en nicaragua trabajando con muchachos y muchachas en una escuela de música, y vengo de aprender algo que no había visto con mis ojos. Ellos me daban las gracias de lo que les había dado y yo les decía que el que les tenía que dar las gracias era yo, porque me vuelvo a Pamplona con mucho más de lo que tenía. He aprendido a tener empatía con gente que no tiene nada que ver con las matemáticas de la música pero que tiene mucha musicalidad. Si de alguna manera con mis cuatro acordes puedo hacer feliz a alguien, lo intentaré. Pero desde luego, esa persona a la que haga feliz, a mí me lo hace bastante más. Es una simbiosis. Yo no entendería mi forma de ser, que es lo que

quiero reflejar en mis canciones, si no viese el mundo así. Tengo el piso pagado gracias a mi oficio, que es sobre todo tocar en directo. Vivo una situación de lujo porque vivo de lo que me gusta, y me siento en deuda con todo el personal. En este aspecto soy feliz, aunque veo todas las injusticias que suceden. P.¿Qué peso tienen esas injusticias en las canciones que escribe? Yo hablo de lo que creo. Como no creo ni en Dios ni el diablo, no puedo hablar de eso. Me gusta absorber las experiencias que veo. Llevo con mi ‘socia’ 35 años, tengo unos hijos maravillosos y tengo el piso pagado; hablar de eso me parecería casi ridículo. Por eso quiero contar esas experiencias que me cuentan y de las que a veces me apropio. Siempre estoy en duda con mis propias convicciones porque vas conociendo a gente que te pone en tu sitio. P. En sus canciones está ese lado crudo de la realidad, pero también aparece el ramalazo más sentimental. ¿Detrás del personaje que ve la gente hay un hombre romántico? r. Espero que sí. Eso forma parte de la forma de ser de las persona. no siempre me levanto y escucho Motorhead. unos días lloras y otros ríes. La misma canción tocada en un festival la sientes diferente unos días más tarde. Tampoco estoy atado a mi propia forma de ser. Me gusta sentirme maleable y maleado; realmente no busco el equilibrio, porque lo entiendo como el encefalograma plano. Cuando la palmemos, tendremos la oportunidad de descansar y no hacer nada en una eternidad. La vida es crisis y así debe ser entendida, como esos cambios en el estado de ánimo de una persona. Entendido así se puede entender que escriba ‘Barrio conflictivo’ y luego ‘Todo lo enamora’. Eso refleja lo confuso que puedo llegar a ser.

“Si puedo hacer feliz a alguien con mis cuatro acordes, lo intentaré”

Country 9


MAIATzA | MAYO

4

OSTIrALA

VIErnES

SunDAY DRiVERS TALDE AHAZTEZinAREn BuRu GiSA GOGORATZEn DuTE ASKOK, BAinA JERO ROMERO MuSiKARi TOLEDOARRAK AGERiAn uTZi Du BESTE BEHin, BAKARKA KASu HOnETAn, MAiSuA DELA MELODiAK SORTu ETA HiTZEn MuSiKATASunA BiLATZEKO ORDuAn. ‘CABEZA DE LEÓn’ DiSKOAn ERAKuTSi Du, BAKARLARi MODuAn GRABATu DuEn LEHEn ALBuMA, inTERnET BiDEZ BERE JARRAiTZAiLEEi EGinDAKO BABES-ESKARiARi ESKER AuTO-EKOiTZiTAKO LAnA, HEinEKEn MuSiC SELECTOR-En ESKuTiK ZuZEnEAn AuRKEZTEn ARi DEnA.

durAngO Plateruena Kafe Antzokia

22.00

17.30 A- 20 T

“Escribimos para sentirnos comprendidos”

JErO rOMErO Country 10


Pregunta. ¿Qué te está aportando hasta ahora esta nueva etapa en solitario? respuesta. Estoy disfrutando muchísimo de cada etapa, me lo paso bien y acabo contento con cada paso que voy dando: la grabación fue maravillosa, estoy más que satisfecho con el resultado final, la gente con la que estoy ensayando es alucinante, ahora empiezan los conciertos y estamos muy ilusionados. Así que no encuentro ningún pero o los que hay son insignificantes. Y además, he formado un grupo de dos con Charlie Bautista así que no estoy tan solo. P. Elegiste una fórmula poco habitual para hacer frente al proyecto, una petición de mecenazgo pública a través de la Red. ¿Cuál es tu balance a la vista de los resultados de la experiencia? r. Me sentí afortunado. Sentí alegría, estupor, incredulidad e ilusión. Fue alucinante e inesperado. Es mucha gente diciéndote que te quiere y que cree en ti, a ciegas. Así que también cierta responsabilidad extra. Esa respuesta, toda la experiencia de hacer este disco así, me ha marcado creo que para mucho tiempo. Estoy muy agradecido. P. una instrumentación tan básica como la que tiene este álbum permite que destaquen mucho más las melodías y los textos. ¿Era ese quizás tu objetivo cuando decidiste grabarlo? r. Sí. Pero creo que más que la instrumentación, son los arreglos. O sea, qué cosa hace y dónde lo hace cada instrumento. Hay alguna canción con tres eléctricas, dos acústicas y otros cuatro instrumentos sonando a la vez y haciendo cosas diferentes, lo cual no es muy básico, pero da ese efecto creo que por el tipo de arreglo. Todos están pensados para reforzar y nunca entorpecer la melodía. Era una condición autoimpuesta. Es algo muy pensado, muy trabajado y está hecho a conciencia. El mejor ejemplo de eso son los patrones de las baterías, ¡insultantemente sencillos pero hay que tocarlos! Todo eso da la sensación de básico, y me alegro porque creo que aunque hay bastantes cosas, suenan a pocas. P. En ese sentido, ¿tuvisteis en mente algún modelo a la hora de pensar esos arreglos? r. Cualquiera que oiga el disco y lea esto que te voy a decir dirá que estoy loco, y no es mi intención comparar, claro, pero un referente del que hablábamos en el estudio constantemente es la Motown, en general: gente que puede tocar lo más complicado y sin embargo hacen lo más sencillo porque se ponen al servicio de la canción. P. Menos ‘electricidad’ implica también más desnudez sobre el escenario a la hora de defender tus canciones. ¿Cómo te sientes en ese formato casi acústico que tienen varios temas de este trabajo? r. Creo que a la gente le sorprenderá el concierto. De igual modo me ha sorprendido a mí al ensayarlo en el local. no es tan tan acústico como puede parecer. P. ‘Cabeza de León’ habla de pequeñas y historias y también de sentimientos cotidianos. ¿Tal vez esto confirma que no es necesario recurrir a grandes relatos ni acontecimientos excepcional para crear? r. no sé. Yo tiendo a pensar que casi todos hablamos de lo mismo pero de diferentes maneras. La mayoría de las vidas son pequeñas historias y sentimientos cotidianos ¿no? Yo lo hago así, tampoco lo pienso mucho. Cada uno que lo haga como quiera. Si luego resulta que hay gente que me entiende o, más aún, que se siente identificada, pues mejor. Misión cumplida: creo que escribimos, entre otras cosas, para sentirnos comprendidos. P. Hasta donde se pueda contar, ¿cuál es el origen de las historias que cuentas o más bien sugieres en tus letras? r. Casi todo habla de mí, que es como no decir nada porque soy yo y mis circunstancias. Pero las canciones, las letras, no las hago todas de una misma manera. A veces tengo una frase o una palabra me gusta, me invento algo alrededor y lo junto con algo que es real. En ocasiones me lo imagino todo, otras veces es todo cierto, y otras habla de ti cuando en realidad habla de mí. Al fin y al cabo es literatura, con minúsculas.

LANBIDE IKASTETXEA

Centro de Formación Ocupacional del Duranguesado Operario/a de pintura, empapelado y de otros acabados de construcción

Operario/a de fabricación, montaje y acabados de carpintería en madera

HASIERAKO LANBIDE

dohain

PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK

ik

Curso 2012·2013 Ikasturtea HARTZAILEAK IRAUPENA ZUREZKO AROTZERIAKO PINTURAKO, PAPEREZTADURAKO 16tik 18urte bitarteko gazteak 2100 ordu (2 ikasturte) FABRIKAZIOKO, MUNTAIKO ETADuranguesado ERAIKUNTZAKO BESTE Centro de Formación Ocupacional del

DURANGALDEKO

LANBIDE IKASTETXEA ETA AKABERETAKO LANGILEA HASIERA

Operario/a de fabricación, 2012ko irailaren montaje y acabados de carpintería en madera

6a

AMAIERA

Operario/a de cocina-servicio

2014ko ekainaren 11

AKABERA BATZUETAKO LANGILEA ORDUTEGIA

Operario/a de pintura, 8:30etatik empapelado y de otros acabados de construcción

14:30ak arte

Laubideta 6, Durango

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN

PROFESIONAL INICIAL DESTINATARIOS

AROTZERIAKO 6ZUREZKO de septiembre del 2012

FABRIKAZIOKO, MUNTAIKO FECHA DE FINALIZACIÓN ETA AKABERETAKO LANGILEA SUKALDEKO 11 de junio del 2014 ETA ZERBITZUKO LANGILEA Operario/a de

gratuit

o

DURACIÓN

Jóvenes de 16 a 18 años

FECHA DE INICIO

Operario/a de fontanería

TOKIA

2100 horas (2 cursos)

HORARIO

PINTURAKO, De 8.30 aPAPEREZTADURAKO 14.30 h. ETA ERAIKUNTZAKO BESTE LUGAR AKABERA BATZUETAKO LANGILEA Laubideta 6, Durango ITURGINTZAKO LANGILEA Operario/a de fontanería

cocina-servicio

HASIERAKO LANBIDE

dohain PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK Tel: 946 232 522 ik www.mdurango.org

HARTZAILEAK

IRAUPENA

HASIERA

ORDUTEGIA

AMAIERA

TOKIA

16tik 18urte bitarteko gazteak 2012ko irailaren 6a 2014ko ekainaren 11

birziklatua %100

A Ri A n n’ u Ei A, n

Curso 2012·2013 Ikasturtea

DURANGALDEKO

2100 ordu (2 ikasturte) 8:30etatik 14:30ak arte Laubideta 6, Durango

Matrikulazio SUKALDEKO epea ekainaren 15erarte. ITURGINTZAKO LANGILEA

ETA ZERBITZUKO LANGILEA Fecha de matriculación hasta el 15 de junio. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN gr

atuito

PROFESIONAL INICIAL DESTINATARIOS

Jóvenes de 16 a 18 años

FECHA DE INICIO

Tel: 946 232 522

www.mdurango.org

DURACIÓN

2100 horas (2 cursos)

HORARIO


MAIATzA-MAYO 2012 +InFO> WWW.KMOn.InFO

CLAudIO LOrEnzO ERAKuSKETA | EXPOSiCiÓn: ZiRRiBORROAK - GARABATOS TOKiA | LuGAR: ARTEKA DuRAnGO

LA zAr

‘nAdIE LO Qu

MAIATzA OSTeGUnA

MAYO 10 JUeveS

20.00 AMOreBIeTA-eTXAnO

ZOrnOTZA AreTOA MAIATzA OSTIrAlA

MAYO 11 vIerneS

ArrIOlA KUlTUr AreTOA MAIATzA

Implantes | Ortodoncia | endodoncia niños | Blanqueamientos | Prótesis Odontología | PADI - Osakidetza estética | Periodoncia | Cirugía

www.llousasclinicadental.com

T 94 681 56 99

Avda. landako, 3 - 1º izda. DUrAnGO 28

lArUnBATA

20.00 elOrrIO 8-12 €

MAYO 12 SÁBADO

SAn AGUSTIn KUlTUr GUneA

20.00 DUrAnGO 9-12 €


© AGUSTIn HUrTADO

rAndA

QuIErE CrEEr’ un VIAJE AL MundO dE LOS ESPECTrOS 30 AÑOS DE iMPECABLE TRAYECTORiA AVALAn A ESTA COMPAÑÍA, GAnADORA DEL PREMiO nACiOnAL DE TEATRO 2010. Su nuEVO MOnTAJE, ‘nADiE LO QuiERE CREER’, ES PARA MuCHOS EL MÁS LOGRADO DE Su CARRERA.

Tras de 30 años de compromiso con el Teatro, la noticia no fue que La Zaranda ganara en 2011 el Premio nacional de Teatro, sino que no se lo hubieran concedido antes. Con la tranquilidad de quien no debe nada a nadie y la maestría que ha caracterizado toda su carrera, esta compañía única se acerca en ‘nadie lo quiere creer’ a un tema tabú: la muerte. ¿Por qué una cuestión tan universal se evita con tanta frecuencia? “Simplemente porque la muerte nos para a reflexionar sobre la brevedad e importancia de las cosas. Puede detenernos en esta carrera absurda del tener, del consumir, despertarnos de esa anestesia del confort”, razona Eusebio Calonge, dramaturgo y creador de los textos de La Zaranda. Para acercarse a ella, la compañía recurre al humor y a “la humildad del sainete”. La Zaranda nos lleva en esta ocasión a una casa poblada por espectros. Es una nueva oportunidad de disfrutar de sus textos, siempre abiertos a la interpretación del espectador; y cómo no, del Teatro.

PUERTAS RTAS: ABIE ,

l

m ie r c o e s

9

de m a y o

2 0 :0 0 d e 18 :0 0 a AurrEMATrIKuLAK TrEnA gALdu BArIK!

erDU GeUGAZ MerIenDATZerA! Abasolo 6, 48200 DURANGO - Tel. 94 681 00 58 san-jose@maristak.com www.maristak.com


© COMPAÑÍA nACIOnAl De DAnZA

MAIATzA-MAYO 2012 +InFO> WWW.KMOn.InFO

MAIATzA OSTIrAlA

MAYO 25 vIerneS

ArrIOlA KUlTUr GUneA MAIATzA lArUnBATA

19.30 elOrrIO 4-8 €

MAYO 26 SÁBADO

SAn AGUSTIn KUlTUr GUneA

20.00 DUrAnGO 4-8 €

‘SALIr’ Gernikako Arbola Plaza, 2 - elOrrIO

T 946 821 381

ARKUPE Goienkale, 13 - DUrAnGO

T 94 466 91 02

Kurutziaga 22 - DUrAnGO

T 94 681 29 32

durango@folder.es www.folder.es Zumalakarregi, 10 - DUrAnGO T 94 621T 73 94 621 73 64 Goienkale, 13 - DUrAnGO 94442669 F102

Country 14

COLIFLOr CIrCO SUBTÍTUlO ESZEnATOKi BATEAn iKuSTEn DuTEnAZ HARRiTZEKO GAiTASunA GALDu DuTEn HORiEK AnTZinAKO SEnTSAZiOAK BERRESKuRATuKO DiTuZTE AnTZEZLAn HOnEKin. ZiRKuA, MuSiKA, AnTZERKiA ETA KOMiKOTASunA; GuZTiA BAT EGinDA 2011KO uMORE AZOKAn LEHEn SARiA ESKuRATu ZuEn MunTAiA BATEAn. Afortunadamente, no todo está inventado en el mundo del escenario. Y curiosamente, para crear algo no nuevo también se puede recurrir a algunas de las fórmulas más veteranas: técnicas circenses y música. Con esos mimbres y mucha imaginación ha creado este delicioso espectáculo que ganó la edición de 2011 de la umore Azoka de Leioa la compañía Coliflor Circo, una reunión de artistas internacionales procedentes de diferentes disciplinas, pero unidas por este proyecto singular. ‘Salir’ es el título de este espectáculo a medio camino entre el circo y el teatro. Sus protagonistas, una troupe de siete nómadas llegados de La Mini Compagnie (Francia) y Belle Paubelle (italia y Chile). La historia transcurre apoyada en acrobacias imposibles, coreografías de danza y una música original en vivo, adaptada a cada escena, llenando el escenario de magia. El espectador asiste así a un relato sobre la a veces difícil convivencia entre las personas, contada de la forma más original posible.


Élite fashion background Bajada estación, 2 CASTrO UrDIAleS

48kmonmayo2012  

Music, scene

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you