__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Belgian Freight Forwarding Association Editie 12 | juni 2020

Steven Polmans

De (non)impact van Covid-19 op luchtvracht

“Hoe groter de volatiliteit in de economie, hoe groter de rol die luchtvracht kan spelen” De zwarte tijden voor de passagiersluchtvaart door het coronavirus hebben een impact op de luchtvracht, in die zin dat zij voor 50% afhankelijk is van de vrachtruimte van passagiersvliegtuigen. “Ons ecosysteem is gelinkt aan het passagiersvervoer, maar daar stopt het ook. We zijn meer slachtoffer van het aan de grond blijven van de passagiersvliegtuigen, dan dat onze logistieke keten disrupted is, integendeel”, stelt Steven Polmans, director Cargo & Logistics Brussels Airport Company en voorzitter van Air Cargo Belgium.

Brussels Airport is er na de lockdown zeer snel in geslaagd om terug meer capaciteit in de markt te zetten. Steven Polmans: “Air cargo heeft opnieuw bewezen hoe veerkrachtig en agile ze is en hoe snel ze kan inspelen op nieuwe noden, denk bijvoorbeeld aan de vraag om mondmaskers en ander beschermingsmateriaal over te vliegen. Op nauwelijks een week tijd vlogen onze vrachtvliegtuigen 30% tot 40% nieuwe routes. Luchtvaartmaatschappijen hebben een enorme flexibiliteit aan de dag gelegd. Ze zijn snel

1

passagiersvliegtuigen volledig als cargotoestellen beginnen inleggen.” De eerste weken van de coronacrisis zakte de capaciteit van Brussels Airport met 50%, maar half mei tekende Steven Polmans nog slechts een volumeverlies van 3% op ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “Mondmaskers op drie dagen tijd vanuit China naar Europa halen, dat kan je alleen met luchtvracht doen. Daarmee hebben we absoluut onze sterkte bewezen.” lees verder p.3


Corona- moeheid Kan je het u vandaag permitteren om iets te schrijven dat geen betrekking heeft op Corona? Het is een moeilijke afweging. Er gold de laatste maanden een sterk opbod en heuse profileringsdrang van allerhande organisaties die voorhielden de “essentiële” schakel te zijn in het draaiende houden van de economie. Taskforces, commissies en werkgroepen en een uitgebreide dagelijkse menu van COVID 19 webinars. Been there, done that! Het deed deugd om in officiële publicaties te zien verschijnen dat de logistieke sector een essentiële sector is en cruciaal in de bevoorrading van ons land. Het vormt een welgekomen boodschap om de jonge generatie te overtuigen om te kiezen voor een spannende job in de logistiek. Onlangs hadden we 140 deelnemers op een webinar over “werken in de haven”. De volgende sessie is reeds “BEDRIJVEN IN DE SECTOR ingepland. Webinar meer of minder…

MOETEN NU VOLLEDIG KUNNEN FOCUSSEN OP ECONOMISCH HERSTEL”

E- commerce kende de vorige maanden een explosieve groei in ons land als nooit tevoren, zowel B2B als B2C. De bestelwagens van de bekende pakjesdiensten vormden een vast gegeven in het straatbeeld. Optimale beladingsgraad? Nog veel werk aan de winkel… Er zitten bovendien nog vele uitdagingen aan dit verhaal, zeker voor logistieke dienstverleners. Namaak, productveiligheid, BTW- carrousels, onderwaardering,… het zijn allemaal gevaren waar de logistieke dienstverlener dagelijks tegen aanloopt. Zonder in herhaling te vallen, ik heb reeds meermaals opgeroepen om daar eens een grondig debat over te voeren. Onze Vlaamse havens en Belgische luchthavens organiseren economische missies naar China om de grote e- commerce giganten naar ons land te halen. Zelfs de Belgische douane zendt haar discipelen uit. En dat valt alleen maar toe te juichen als we ons willen blijven profileren als logistieke hot-spot. Bovendien is het goed voor de tewerkstelling. Maar is het niet een beetje kortzichtig om enerzijds de rode loper uit te rollen voor internationale trafieken die uiterst fraudegevoelig zijn en anderzijds zonder doordacht beleid Belgische logistieke dienstverleners en douanevertegenwoordigers op te zadelen met boetes en strafrechtelijke vervolgingen? “Als er een Chinees komt aankloppen met textiel voor enkele euro’s moet er een belletje rinkelen”, hoorde ik een vertegenwoordiger van de douane zeggen… Ooit al eens in de Zeeman gaan winkelen? Er zijn de vorige maanden zeker een aantal positieve wendingen geweest, digitale oplossingen in het logistieke proces die voordien nooit voor mogelijk werden gehouden, telewerk in onze ‘conservatieve’ sector, herdenken van logistieke stromen, nearshoring…? De bedrijven in onze sector moeten de komende periode de mogelijkheid hebben om hun volledige focus te kunnen leggen op economisch herstel. Maar ik roep alle federaties en organisaties, die de vorige maanden zo actief op de voorgrond zijn getreden op, om nu geen afstand te nemen. Laat ons samen de toegestane faciliteringen consolideren en oplossingen zoeken voor de knelpunten die we van achter onze thuisdesk hebben vastgesteld. ■ Olivier Schoenmaeckers

colofon Brouwersvliet 33 / Bus 1, 2000 Antwerpen - T 03 233 67 86 - F 03 231 82 02 - Verantwoordelijke uitgever: Olivier Schoenmaeckers - Administratie: Ines De Bruyn - Marketing: Vanessa Thijs Adreswijziging: Ines De Bruyn, ines@forwardbelgium.be - Redactie: Nicole Verstrepen, Olivier Schoenmaeckers - Prepress: Ingrid Renders - Concept & Realisatie: dynamoo.biz - E-mail: info@forwardbelgium.be https://forwardbelgium.be

2


vervolg van p.1

Uitdagende toekomst Toch blijft de toekomst uitdagend voor air cargo. “En wel om een aantal redenen. De capaciteit die we vroeger hadden in de passagiersvliegtuigen zal maar langzaam opnieuw op de markt komen. Dat wij vandaag heel snel kunnen reageren met nieuwe capaciteit heeft voor een stuk te maken met de prijzen die betaald worden. Ze liggen een stuk hoger dan voor de uitbraak van corona. Dat is van tijdelijke aard. Eens we terugkeren naar een nieuw evenwicht, met een normalisatie van de prijzen, zal bepaalde capaciteit niet meer rendabel kunnen ingezet worden.”

“ IK BEN EEN GROTE FAN VAN OP DE AGENDA TE WEGEN OP DE STERKST MOGELIJKE MANIER, EN NIET OP DE MANIER WAARBIJ ONS EGO HET BEST MEE GEDIEND IS”

gaan we ook voor andere aspecten van onze business zien.”

Sterktes en zwaktes van air cargo Snel schakelen is altijd de sterkte geweest van luchtvracht.

“Maar dat misbruikten we eigenlijk een beetje. Nu komen ook de zwaktes van de sector plots heel sterk naar boven. Ik denk aan de (Steven Polmans) digitalisering en aan de transparantie van de keten. Snelheid kunnen we niet blijven uitspelen als ons enige sterke punt. Als de productie in Oost-Europa gesitueerd is, is het verschil in snelheid tussen een vliegtuig en een truck of een trein al een stuk minder groot. We zullen ook onze zwakke punten moeten aanpakDe director Cargo & Logistics vreest dat er de volgende jaren ken. Dat wordt onze volgende uitdaging.” sowieso een capaciteitsrestrictie zal zijn.

Digitaal platform BRUcloud

“Komt er een nieuwe piek? Wanneer is er een vaccin? Veel bedrijven nemen hun supply chain opnieuw onder de loep. Zij gaan tegen een volgende crisis grotere buffers aanleggen, waardoor zij minder nood zullen hebben aan dringende transporten. De maritieme sector zal mogelijk meer van de noden invullen, waar vandaag door de luchtvracht aan wordt tegemoet gekomen.”

Met het digitaal platform BRUcloud zet de Brucargo community alvast een mooie stap vooruit. “In tijden van crisis kunnen zulke platformen echt het verschil maken om verschillende schakels uit de keten met elkaar te connecteren. Op heel korte termijn zijn wij erin geslaagd om nieuwe routes aan te trekken en om nieuwe maatschappijen de compenseringen te laten vliegen van andere maatschappijen,... Voor expediteurs is het heel belangrijk dat zij dit alles in één oogopslag kunnen nakijken.”

Opportuniteiten Maar Steven Polmans ziet ook opportuniteiten: “E-commerce is heel belangrijk voor onze sector en dat kent nu een boost. En straks zal luchtvracht nodig zijn om de miljarden coronavaccins wereldwijd te verdelen. Hoe groter de volatiliteit in de economie, hoe groter de rol die luchtvracht kan spelen. Gaat het economisch wat minder, dan wordt iedereen voorzichtiger, tot er plots een bepaalde nood is aan producten, tot er een sterkere groei in bepaalde markten is of tot bedrijven terug opstarten. De enige manier om de bijhorende supply chain op korte termijn te realiseren, is via luchtvracht.”

Consolidatie van federaties In transport en logistiek is er recent een consolidatie geweest in het landschap van federaties en organisaties. In de luchthaven heeft dat geleid tot Air Cargo Belgium, een overkoepelende associatie van alle stakeholders. In de havengemeenschap ontstond FORWARD Belgium, de samensmelting van verschillende expediteursverenigingen. “Wij waren zeker ‘on speaking terms’ met elkaar, maar nu komt het erop aan om de krachten ook formeel te bundelen, zodat we kunnen samenwerken opdat België een belangrijke logistieke draaischijf blijft. In deze crisissituatie hebben we gemerkt dat je beter de krachten kan bundelen dan dat iedereen op zijn eigen eilandje bezig blijft. Ik ben een grote fan van op de agenda te wegen op de sterkst mogelijke manier, en niet op de manier waarbij ons ego het best mee gediend is.”

Maakindustrie terughalen? Als gevolg van de coronacrisis gaan er stemmen op om terug maakindustrie naar onze contreien te halen. Steven Polmans is geen groot believer. “Hoe gaat de wereld eruit zien na corona? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. We hebben als mensen een gigantische flexibiliteit en agility getoond, maar het is ook heel menselijk om snel terug in oude gewoontes te vervallen. Als morgen de mondmaskers die hier geproduceerd worden twee keer zo duur zijn als die uit China… en je krijgt de jouwe niet meer verkocht…”

Hoe groot is de taart? “Of ik in deze crisistijd een oproep heb naar de overheid? Aan de leden van Air Cargo Belgium zeg ik altijd dat zij moeten vechten voor een stukje van de taart en dat het aan ons als organisator is om ervoor te zorgen dat die taart groter wordt. Dan is er meer te verdelen voor iedereen. Dat moet volgens mij ook de focus van de overheid zijn. Zij wil nu eerder een stuk van de taart dan dat ze de taart wil vergroten. Hoe groter de taart is, hoe makkelijker het is om daar in crisissituaties een stukje van af te geven. Hoe kleiner de taart is, hoe meer je gaat vechten om wat je hebt te behouden en dat is geen goede uitgangspositie. Zorg er als overheid voor dat bedrijven de taart maximaal kunnen vergroten en faciliteer dat traject, binnen sustainable grenzen.”■

Steven Polmans is van mening dat de markteconomische principes terug zullen spelen, maar hij gelooft wel dat trends die zich nu reeds aftekenen, door de crisis versnellen. Daarbij denkt hij aan nearshoring, sustainability, risicomitigatie,…: “Vergelijk het met telewerken en online vergaderen. Voor corona waren dat langzame processen, waar procedures voor moesten worden uitgeschreven. Nu leren we op nauwelijks enkele maanden tijd de voor- en nadelen daarvan kennen en zien we hoe we dat best implementeren. Dat

3


FORWARD Belgium commissies Binnen FORWARD Belgium zijn talrijke commissie actief: 1. Breakbulk 2. Digitalisering 3. Douane 4. Duurzaamheid 5. Externe relaties 6. Intermodaal 7. Legal 8. Promotie 9. Young FORWARD Belgium 10. Zeevervoer Leden hebben de mogelijkheid om te zetelen in deze commissies waardoor ze mee het beleid van de sector kunnen uitstippelen. Het is de ideale manier om bij te dragen aan een breed gedragen gemeenschapsstandpunt en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Meer info over deze commissies kan verkregen worden op het FORWARD Belgium secretariaat: info@forwardbelgium.be ■

Commissie duurzaamheid Op gebied van duurzaamheid dient onze sector een versnelling hoger te schakelen. Om dit mee te helpen bewerkstelligen, werd er binnen FORWARD Belgium beslist om een commissie duurzaamheid op te richten. Deze commissie zal getrokken worden door Maarten Van Ostaeyen (Ucomar NV en lid Young FORWARD Belgium) en bijgestaan door Tia Meyvis (Ahlers Belgium NV en Voorzitter Young FORWARD). Thema’s zoals Lean & Green, het GLEC Framework, sustainable development goals SDG’s, … zullen aan bod komen binnen deze nieuw opgerichte commissie. ■

4


Young FORWARD Belgium De Coronacrisis vraagt om saamhorigheid, creativiteit, inventiviteit en slagkracht. Daarom bleef Young FORWARD Belgium niet bij de pakken zitten. Ook in tijde van crisis wil Young FORWARD Belgium de leden blijven informeren, betrekken en inspireren. Naast de virtuele commissiebijeenkomsten, werden daarom ook de FORWARD Academies omgezet tot webinars waarbij telkens ingespeeld werd op de actualiteit. ■

Coronacrisis: Behoud/Verhoog de Vibe van je Team’

Procurement & Supply Chain Management in een post-Covid 19 perspectief: Waar liggen de kansen?

Pilootproject werkplekleren - Global Forwarding@company

Enquête thuiswerk Young FORWARD Belgium

Tussen FORWARD Belgium en Karel de Grote Hogeschool werd een pilootproject uitgewerkt rond werkplekleren binnen het 3de jaar LOM (Logistiek Management). Het werkplekleren gebeurt in de context van “expeditie”. Vandaar de keuze voor de naam van het opleidingsonderdeel: “Global Forwarding@company”.

Onder de leden van Young FORWARD Belgium werd een oproep gelanceerd om deel te nemen aan een korte survey om te peilen naar de ervaringen m.b.t. thuiswerk.

Anders dan bij stage, waar de studenten de reeds opgedane kennis aftoetsen aan de praktijk en al hun kennis moeten inzetten, leren ze bij werkplekleren nieuwe zaken op de werkvloer.

64,6% van de deelnemers ervaren het thuiswerk als een positief gegeven. Vooral de betere work-life balance, meer flexibiliteit, minder stress en het wegvallen van het woon-werk verkeer, werden aangegeven als voornaamste redenen.

Stage is een integratie van alle beoogde leerresultaten van de opleiding (veel leerresultaten en veel leerdoelen), bij werkplekleren wordt de focus gelegd op een beperkter aantal (specifieke) leerresultaten en leerdoelen.

Het gemis aan (sociale) interactie met de collega’s en technisch minder goed werkende IT systemen werden dan weer opgegeven als voornaamste minpunten voor het thuiswerk.

In het kader van Global Forwarding@company werden de leerdoelen met medewerking van enkele FORWARD Belgium leden uitgewerkt.

De communicatie met collega’s, klanten en leveranciers verloopt doorgaans goed. Men is voorstander om ook na de corona crisis een aantal dagen per week/maand van thuis uit te werken.

Ook de timing, het takenpakket, de evaluatie, matching van bedrijven en studenten alsook de rol van de werplekmentor werd in samenspraak met de sector verder uitgewerkt.

De volledige resultaten van deze korte survey kunnen opgevraagd worden bij het Young FORWARD Belgium secretariaat: jongeren@forwardbelgium.be ■

Het pilootproject zal van start gaan in februari 2021.■

5


“We willen de supply chain naar een hoger niveau tillen”

NxtPort en Port of Antwerp ontwikkelen ‘Certified Pick-Up’

Op vraag van de Haven van Antwerpen heeft dataplatform NxtPort een applicatie ontwikkeld waarmee elke betrokken partij beveiligd containers kan afhalen bij de terminals. Certified PickUp (CPU) maakt het onmogelijk te frauderen met de pincodes van de containers. “Aanvullend zullen nog processen gedigitaliseerd worden zodat alle bedrijven nog efficiënter zullen kunnen (samen)werken”, stelt Joeri Stefanoff, CCO van NxtPort. Het eerste doel van CPU is om de afhaling van containers in de Haven van Antwerpen te beveiligen.

Joeri Stefanoff

Joeri Stefanoff: “De afhaling van een container in de haven verloopt vandaag met een pincode. De code die de chauffeur toont aan de terminal moet overeenkomen met de code die de terminal via de scheepsagent ontvangen heeft. Vandaag kunnen die codes makkelijk op een blaadje papier of post-it doorgegeven worden. De CPU-applicatie zal een gemachtigde, beveiligde en veilige afhaling inregelen. Iedereen betrokken in het afhaalproces zal op een digitale manier zijn handelingen tot transport kunnen uitvoeren. De pincode wordt daarbij vervangen door een geëncrypteerde sleutel die pas op het einde kenbaar wordt gemaakt aan de effectieve partij die het transport zal verzorgen, alsook aan de terminal.”

“ KNAP DAT PORT OF ANTWERP INITIATIEF DURFT TE TONEN EN VOLOP VOOR INNOVATIE, DIGITALISERING ÉN BEVEILIGING GAAT”

((Joeri Stefanoff)

Ook bij andere havens bestaat er interesse voor de app. Ze zijn volgens Joeri Stefanoff benieuwd naar het resultaat en als dat positief is, bereid mee op de CPUkar te springen.

Minder manuele arbeid

Nieuwe features

CPU moet er in een tweede fase toe leiden dat ook andere manuele handelingen verder gedigitaliseerd worden.

In een later stadium wil NxtPort nog features aan CPU toevoegen. Joeri Stefanoff roept alle stakeholders in de haven op om mee na te denken over toekomstige functionaliteiten. Samen met de koepelorganisaties richten Port Of Antwerp en NxtPort daarvoor een digitale denktank op met verscheidene spelers uit de industrie, om te bekijken welke processen verder gedigitaliseerd kunnen worden.

Joeri Stefanoff: “We werken volop aan de efficiëntie van de processen om ervoor te zorgen dat minimale manuele arbeid vereist is. Dit zal een positief effect hebben op alle bedrijven in de haven.”

Vanaf 1 november 2020

Joeri Stefanoff: “Samen met Port of Antwerp willen we verder werken aan het gemeenschapsgevoel, de logistieke keten naar een hoger niveau tillen en competitieve voordelen bieden. De hele supply chain heeft baat bij digitalisering in een groter perspectief. De digitalisering mag niet stoppen bij het bedrijf zelf.”

CPU zal op 1 november 2020 in voege gaan. Joeri Stefanoff: “De ontwikkeling van de applicatie is in september van vorig jaar van start gegaan. In juni en juli worden een aantal partijen actief betrokken in een pilootproject. Vanaf 1 november dienen alle betrokken partijen dan verplicht mee te gaan in het proces, beschreven door Port of Antwerp. CPU is een unieke tool en een primeur. Nooit eerder werd in een haven geprobeerd om iedereen mee te krijgen in zo’n proces. Ik vind het knap dat Port of Antwerp initiatief durft te tonen en volop voor innovatie, digitalisering én beveiliging gaat.”

NxtPort en Port of Antwerp staan ter beschikking voor alle verdere informatie over CPU. Na de zomervakantie plant NxtPort infosessies in. De precieze data worden nog via de geijkte kanalen bekend gemaakt. Hou zeker de websites van NxtPort (www.nxtport.com) en van Port of Antwerp (www.portofantwerp.com) in het oog. ■

6


FORWARD E-contract applicatie Stap 3: de klant ontvangt een e-mail dat een contract wacht op ondertekening. Stap 4: de klant registreert eenmalig in de applicatie. Stap 5: de klant laadt eenmalig bewijs op met de ondertekeningbevoegdheid. Stap 6: de expediteur verifieert eenmalig de ondertekeningbevoegdheid. Stap 7: de klant ontvangt hiervan eenmalig een bericht van nazicht. Stap 8: uw klant ondertekent met een geldige digitale handtekening via een klik op de link in de e-mail. Stap 9: de expediteur ontvangt en archiveert het ondertekend contract in de applicatie. Stap 10: de expediteur kan steeds alle contracten raadplegen per status of per klant/leverancier. Uw klant heeft eveneens deze mogelijkheid.

Expediteurs en douanevertegenwoordigers sluiten dag in, dag uit contracten af met hun klanten (verladers). Ze wisselen voortdurend algemene voorwaarden uit en ondertekenen volmachten en mandaten. Een nieuwe app van FORWARD Belgium vereenvoudigt dit beheer van contracten. Het afsluiten en beheren van contracten is in de wereld van douane en expeditie een tijdrovend en kostbaar proces. De vraag rijst of deze contracten steeds op papier moeten worden ondertekend om juridisch sluitend te zijn. Een digitale handtekening moet wel aan enkele specifieke voorwaarden voldoen om rechtsgeldig te zijn.

Stappenplan voor het digitaal ondertekenen van documenten Met de gloednieuwe app van FORWARD Belgium (FORWARD E-contracts) kunnen expediteurs contracten digitaal doorsturen naar klanten en leveranciers om ze via een rechtsgeldige digitale handtekening te laten ondertekenen. Het proces kan eenvoudig in 10 stappen worden omschreven:

Voordelen van het digitaal ondertekenen van documenten via een app? • Eenvoudig, tijds- en kostenbesparend • Niet meer doorsturen van papieren overeenkomsten, mandaten en algemene voorwaarden • Zekerheid over een rechtsgeldige digitale handtekening • Geen administratieve rompslomp door archivering in de applicatie ■

Stap 1: de expediteur registreert in de applicatie. Stap 2: de expediteur verstuurt een FORWARD standaardcontract of bedrijfseigen contract naar de klant (beschikbaar in 4 talen).

7


Raad van bestuur en secretariaat FORWARD Belgium wijzigen

‘Home sweet Home’ in ‘Office sweet Office’

Profile for kmodynamoo

Forward (VEA) - juni 2020  

Forward (VEA) - juni 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded