Page 1

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 173 | MEI 2019 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER ICT SPRAAKMAKER DANNY VAN ASSCHE Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

DE BURGEMEESTERS VAN HASSELT EN LEUVEN

PANELGESPREK ENERGIEBEHEER

ZULLEN WE NOG PRINTEN IN 2025? MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

DE TOEKOMST WORDT KLEINER, MENSELIJKER EN TRAGER WWW.KMOINSIDER.BE

GEERT NOELS, CEO ECONOPOLIS


Printing is niet úw business. Laat Brother uw printerpark beheren zodat uw werknemers zich kunnen concentreren op écht belangrijke taken.

Ontdek Managed Print Services      

Goedkoper printen Automatische levering inkt en toner Snelle support ter plaatse Geen tijdverlies met printerbeheer Geavanceerde informatiebeveiliging Flexibele betaalopties voor uw afdrukken

www.brother.be/mps


Edito |

Geschokt Het wegrukken van een jonge vrouw heeft ook mij als bedrijfsleider van een kmo met een team van jonge mensen diep geschokt. Dit is geen waan van de dag, dit is niet zomaar een slecht resultaat dat we nog kunnen rechtzetten. Dit gaat over wat we liefhebben. Justitie faalde en we willen allemaal onze verontwaardiging uitschreeuwen. Ik schrijf dit op de dag dat vrienden en familie afscheid nemen van Julie

Efficiënt werken?

van Espen. De Nederlandse schrijver Tommy Wieringa schreef enkele

Of is er nog een andere reden voor de trage werking van het Antwerps

jaren geleden de nu opnieuw veel gedeelde tekst ‘Iemands dochter’ over

hof van beroep? Ik las dat het hof nauwelijks gebruikgemaakt heeft van

de 25-jarige Anne Faber. Zij was slachtoffer van een gelijkaardige moord

de mogelijkheid om met één rechter in de plaats van drie te zetelen,

bij onze Noorderburen. Ook Anne verdween na een onschuldig fiets-

waardoor de capaciteit van het hof kon verdubbelen. Volgens Paul Van

tochtje en werd vermoord door een veroordeelde zedendelinquent. “We

Orshoven, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, heeft men niet of

zijn voorzichtig met onze dochters. Wees voorzichtig met onze dochters,”

nauwelijks gebruikgemaakt van die optie, “omdat het personeel niet uit

schrijft Wieringa.

de comfortzone wilde komen.”

Te lange aansleep, zware gevolgen

Tijd voor een Comité J

De feiten zijn bekend. Na zijn veroordeling voor verkrachting in 2017 gaat

Ik stel dus vast dat er wel genoeg mensen zijn, maar dat we er niet in

een Antwerpse verkrachter in beroep. In afwachting van die procedure

slagen om die efficiënt in te zetten. In het bedrijfsleven is efficiënt werken

besloot de rechter om hem niet op te sluiten, ondanks een indrukwek-

met de juiste mensen op de juiste plaats de basis voor resultaat. Moeten

kend strafblad … Een persoon kan wettelijk namelijk alleen aangehouden

we daarom de veelgehoorde roep naar een ‘Comité J’ om justitie in

worden bij vluchtgevaar, niet bij hoge kans op nieuwe criminele feiten ... Het

het oog te houden niet eens keihard maken? Een Comité dat eist dat

beroep sleept jaren aan. Redenen die worden opgegeven voor de wacht-

middelen en mensen goed verdeeld en efficiënt ingezet worden, dat

tijden: een tekort aan magistraten, weinig efficiënt werken, besparingen, …

het strafwetboek en de procedures worden aangepast, dat zorgt voor

Te laat, want ondertussen kruiste Julie het pad van de delinquent.

slimme investeringen?

Personeel tekort? Maar, een tekort aan magistraten? De vraag is eerder of rechters en magistraten wel efficiënt genoeg ingezet worden. In vergelijking met andere landen telt ons land veel rechters. Met 14 rechters per 100.000

Patrick Moens

inwoners, zo blijkt uit cijfers, telt België minder rechters dan Duitsland, maar meer dan Nederland en Frankrijk. Bovendien telt ons land relatief

Uit eerbetoon aan Julie Van Espen, haar familie en vrienden

meer parketmagistraten dan Duitsland, Nederland en Frankrijk.

en andere onnodige slachtoffers

3


12

20

wetenschap rond akoestische absorptie en

COVERSTORY

30

geluidsoverdracht bijzonder complex is.

10 jaar na de bestseller Econoshock is er

Vijf jaar geleden stortte Filip zich voltijds op

Boodschap begrepen, loud and clear.

Gigantisme. Geert Noels, ceo van Econopolis,

zijn menselijke missie en een tijdje later zag

schreef een vlot leesbaar boek. De toekomst

ERRIC het levenslicht: een even eenvoudig als

zal volgens Geert Noels kleiner, menselijker

geniaal systeem.

FACILITY Filip Verbandt, erkend geluid- en trillingsdeskundige, maakt duidelijk dat de

FILIP WILLEMS

en trager zijn. Oef.

27

DOSSIER ICT 3 EDITO 12 REEKS FACILITY

30 DOSSIERARTIKEL Interview Filip Willems

Filip Verbandt, erkend geluid- en

34 REDACTIECOLUMN

trillingsdeskundige

Peper en zout

15 KORTE BERICHTEN

36 DOSSIERARTIKEL

20 COVERSTORY De toekomst zal kleiner, menselijker en trager zijn

27 DOSSIER ICT

Interview Jacques Platieau, Vice President en Country General Manager IBM BELUX.

40 DOSSIERARTIKEL Zullen we nog printen in 2025?

42 DAG VAN INKOOP & LOGISTIEK Bits & Bytes vs People & Planet: botst dit?

46 INTERVIEW Filip Meysmans

48 REEKS HOE DOEN ONZE ZUIDERBUREN HET? De fascinerende wereld van virtual en augmented reality in Mouscron

54 REEKS ACTUEEL


Inhoudsopgave |

56

MIX VAN WETENSCHAP, O&O EN ONDERNEMERSCHAP IS MOTOR VAN LEUVENSE GROEI Een jaarlijkse economische groei van 4,5%, een verhoogde tewerkstelling en een netto demografische aanwas van 1.000 inwoners

36

IBM HELPT INNOVATIEVE STARTUPS EN SCALE-UPS ‘GO TO MARKET’ “De digitale transformatie heeft betrekking op de hele samenleving. De digitale reis is

per jaar. Het Leuvense stadsbestuur kan zich trots op de borst kloppen.

74

SPRAAKMAKER DANNY VAN ASSCHE Niet zo lang geleden betrok Unizo een nieuw pand aan de Willebroekkaai,

62

nog maar net begonnen.” Dat zegt Jacques

KMOINSIDER BREAKFAST

Platieau, Vice President en Country General

Het energiedebat noopt ons allen te evolueren

Manager IBM BELUX.

van consumenten/prosumenten naar

kort bij het Noordstation in Brussel. Het mobiliteitsprobleem dat volgens voorzitter Danny Van Assche bij de topprioriteiten behoort, is zo al een stuk opgelost voor zijn medewerkers.

consumactors/prosumactors. Dat bleek uit het panelgesprek dat KMOinsider organiseerde met een aantal partijen uit de sector.

56 REEKS 20 BURGEMEESTERS Mohamed Ridouani, Leuven

58 REEKS 20 BURGEMEESTERS Steven Vandeput, Hasselt

62 KMOINSIDER BREAKFAST Energiebeheer

70 REEKS DUURZAAM ONDERNEMEN Björn Macauter, Ondernemers voor Ondernemers

73 AUTO & VERKEER 74 SPRAAKMAKER Danny Van Assche

81 REDACTIECOLUMN Schone schijn

BEDRIJFSREPORTAGE 8 FURBO 16 DEALMAKERS 18 HOTEL BEVEREN 24 AURELIUM 28 BTV CONTROL 29 SLIMSTOCK 33 STREAM SOFTWARE 38 BOES MAILING SERVICES 44 NMBS INTERNATIONAAL 45 TRAINING CENTER 53 REWARDU 61 BLUEPOINT 79 VANDELANOTTE 80 KEULEERS LIFTTRUCKS

BEDRIJFSCOLUMNS 54 Ponet & LVP Advocaten 55 3W Interim Management

5


look inside

for inspiring information

74

Colofon

" IK VRAAG NAAR MENINGEN, HOU VAN HET DEBAT EN HOU VAN TEGENSPRAAK, ZEKER VAN DIEGENEN DIE HET BETER KUNNEN WETEN DAN IK"

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 - RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap | Storyteller - publicist: Johan Van Rooy | redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet - Wouter Peeters | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Marc Balduyck, Edith Vervliet | Connection managers: Werner Diels - 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@ kmoinsider.be | Digital Business Developer: Hanane Ghassab - 0488 625 000 - hanane@kmoinsider.be | Marketing assistant & online marketeer: Uschi Van Den Wyngaert - uschi@kmoinsider.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout fanny@kmoinsider.be | Prepress: Ingrid Renders, Annemie Keersmaekers - prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Office management: Ria Van Bortel - ria@kmoinsider.be | Verzending: Budget Mail Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www.budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@kmoinsider.be. Oplage: 12.500 ex De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.


ALLE VOORDELEN VOOR U !

WAAROM KIEZEN VOOR ONS?

EXTRA TROEVEN...

State-of-the-art data center

Geen zware investering meer!

Meerdere geografische locaties

Onafhankelijk van telecomoperatoren

Perfect schaalbaar

Disaster recovery werkplekken

24/24 uur toegankelijk

Alle risico’s geÍlimineerd

Garantie op 99,999% uptime

Alle gewenste flexibiliteit

Perfecte connectiviteit

Uitmuntende infrastructuur

Begeleiding bij de migratie

Permanente monitoring en bewaking

Hoogopgeleide mensen

Interesse in ons Datacenter? Wij geven u graag vrijblijvend een persoonlijke rondleiding


Bedrijfsreportage | Furbo

FURBO TRAININGEN EN OPLEIDINGEN: EEN BETROUWBARE RECHTERHAND VOOR ELKE VEILIGHEIDSGERICHTE KLANT Ronald Franck en Ellen Pensaert staan aan het

op theoretisch vlak. Ons lessenpakket garan-

aan den lijve ondervinden. Ellen vertelt: “Vorige

hoofd van een passionele ploeg die expertise

deert een hoogwaardig houvast. Maar kennen

maandag werd er aan de deur gebeld: vlakbij

aan enthousiasme koppelt. Met opleidingen op

is nog iets anders dan kunnen: daarom staan

was er een zwaar motorongeval gebeurd en

maat en juridische bijstand en raad is Furbo de

we erop om praktijkgerichte oefeningen en

de ooggetuige had in een reflex bij ons aange-

partner bij uitstek voor een veelzijdige en dyna-

uitdagende simulaties op het menu te zetten.

beld omdat hij wist dat we opleidingen geven.

mische dienstverlening bij kmo’s. De slogan

En doordat onze cursisten de praktijk echt ‘in de

De man had zijn relaas nog niet gedaan, of

‘Friendship, dedication but safety first’ lijkt écht

vingers’ krijgen, kunnen ze alerter en adequater

Ronald was al langs mij naar buiten gesneld om

op het lijf van Furbo geschreven: het bedrijf zet

optreden als er echt gevaren dreigen.’

het slachtoffer te reanimeren. Alle hulp kwam echter te laat, maar nadien zijn de mensen

vol in op veiligheid en het welzijn bij de klant en in hun aanpak gaan veelzijdig vakmanschap en

Als nuttig noodzakelijk wordt

van de politie en de MUG Ronald expliciet komen bedanken: de combinatie van kennen

toegewijd maatwerk hand in hand. Preventie: het woord is in deze tekst nog niet

en kunnen maakt wel degelijk hét verschil als

gevallen, maar het is wel hét belangrijkste

het -letterlijk- een kwestie van leven of dood

woord in de Furbofilosofie. Preventie zit in het

is.” Ronald valt haar bij: “De ervaring heeft me

Furbo-DNA qua mentaliteit en is inmiddels

geleerd dat het letterlijk levensbelangrijk is om

Furbo geeft met gestructureerde én gecertifi-

ook een specifieke specialiteit, waardoor u

bij een noodsituatie niet weg te kijken maar de

ceerde opleidingen een afdoend antwoord op

als bedrijf op Furbo-advies en -expertise mag

dood ook letterlijk in de ogen te kijken. Het heeft

de veiligheidsvraag van kmo’s.

rekenen voor de preventieve pijler van uw

me gesterkt in de overtuiging dat wat we doen

Binnen ons ruime aanbod zijn er op dit

beleid. Furbo staat u bij met raad en daad, door

niet gewoon nuttig maar echt nodig is.”  (JVR)

moment drie onmisbare opleidingen: opleiding

de situatie in uw bedrijf te analyseren en uw

preventie niveau 3, opleiding kleine blusmid-

aanpak te kanaliseren en optimaliseren. Naast

delen en opleiding nijverheidshelper.

professionele preventie is praktijkgerichte

Naast een sterke theoretische basis huldigt

proefervaring de essentie: hoezeer u als bedrijf

Furbo het principe ‘proberen is leren’: in de

ook inzet op preventie en hoopt op een ‘nooit-

opleidingen is de ‘praktische proef’ een belang-

geval’, u kan altijd geconfronteerd worden met

Ronald Franck: Furbo Safety - Furbo Medical

rijke troef. Ronald getuigt: ‘Uiteraard is het

een noodgeval. En dan is dynamische daad-

Furbo Logistics - Furbo Materials - 0475 62 09 21

belangrijk om een betrouwbare basis te hebben

kracht essentieel. Ronald mocht het heel recent

Ellen Pensaert: Furbo Legal - 0471 70 06 96

Veiligheid als rode draad in een pakket opleidingen op maat

Professionals in Safety, Legal, and HR

8


Website op maat nodig? Heeft u de voorbije maand al nieuwe klanten gemaakt via uw website? Wij nemen uw website onder de loep en bouwen aan een site die niet alleen goed vindbaar is, maar ook een die conversie oplevert. We bouwen, of

Hoe vindt men uw zaak op het net?

verbouwen. Wij helpen u graag om vlijmscherpe teksten voor uw landingspagina’s te schrijven, een strategie uit te bouwen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw website

die ervoor zorgt dat bezoekers op uw website komen,

hoog eindigt in de zoekresultaten van

blijven en conversie genereren.

Google? Een aanzet in zeven stappen: 1. Weet wat u onderscheidt 2. Verbeter de techniek van uw website 3. Ken uw potentiële bezoekers en weet hoe ze zoeken 4. Achterhaal de woorden die ze gebruiken 5. Schrijf en optimaliseer met zoektermen 6. Promoot uw content 7. Meet wat werkt en verbeter uw strategie

Let’s get in touch! Meer weten over hoe KMOdynamoo uw website laat scoren? Bel onze online specialisten op +32 (0)3 491 83 70 of stuur een e-mail naar info@kmodynamoo.be.


Uw facility partners

Facility modules Immo

Woontoren met virtuele manager U woont in een appartement en u wilt samen met een aantal buren wekelijks een yoga-instructeur laten langskomen? De strijk wordt tijdens die yogales opgepikt en uw wagen gewassen. En elke zondag komt de bakker verse croissants aan uw voordeur leveren. Dat kan binnenkort: Antwerpen krijgt er op dat vlak een Belgische primeur bij: de allereerste woontoren met een ‘virtuele manager’. Met behulp van een app, helemaal op maat gemaakt van het appartement en haar bewoners, zal alles virtueel geregeld kunnen worden. Het gaat om een service-app waarmee de bewoners niet alleen met elkaar kunnen communiceren, maar ook allerlei diensten kunnen regelen of events organiseren. De eerste steen van deze woontoren op de Regatta-site op Linkeroever, UpperLeft genaamd, werd in mei 2019 gelegd.

R U U TE H

ma

an & k n e jn gazi

tore

n

T 03 658 45 20

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

www.denbosuil.be Schoonmaak

Kantoorbenodigdheden

Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

Hoogwerker nodig? www.group-f.be info@group-f.be T +32 3 827 70 70

Paardenmarkt 112-116 2000 Antwerpen - 03 232 33 88 info@rombouts.be - www.rombouts.be

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

Film

Print professionals Advertentie 54,5 mm x 53 mm.indd 1

IT-oplossingen

GFhoogwerkers adv KMO-insider57x65.indd 1 13/08/2018 10:04:28

15/02/12 10:49

Een flexibele, klantgerichte instelling en een doordachte investering in state-of-the-art materiaal laat ons toe kort op de bal te spelen, efficiënt te werken én de kwaliteit te bieden die u zoekt. Onze crew verzorgt kwaliteit aan betaalbare prijzen.

Alle reinigings- en ontstoppingswerken KORTINGSCODE “OLVE“

03/888.78.00

www.ruimerke.be •ontstoppingswerken info@ruimerke.be Speciale voorwaarden voor ruimings-en enontstoppingswerken met Speciale voorwaarden voor ruimingsmet de de code code“OLVE“ “OLVE“

Alle reinigings- en ontstoppingswerken

www.vinci-facilities.be

Field Engineers Our Engineer, Your Ambassador

are ready for a longterm assignment

DCI IT Industriepark-West 73 9100 Sint-Niklaas Tel: +32 (0) 3 780 96 31 resources@dcinet.be www.dcinet.be

Our local Service Desk Professionals -System and Network Experts

Field Engineers Our Engineer, Your Ambassador Your partner in high quality ICT profiles

Certified and professional

Our local Service Desk Professionals -System and Network Experts

Our Engineer, Your Ambassador

“Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

Speciale voorwaarden voor ruimings- en ontstoppingswerken met de code “OLVE“

Our local Service Desk Professionals -System and Network Experts

Certified and professional

Facility Management

BON 10€

EEN SIMPEL TELEFOONTJE VOLSTAAT ALS DE BEERPUT OVERLOPEN GAAT

Certified and professional

Your partner in high quality ICT profiles

are ready for a longterm assignment

--------------------

Ruimdienst

Your partner in high quality ICT profiles

Material Handling Field Engineers

DCI IT are ready for a longIndustriepark-West 73 term assignment 9100 Sint-Niklaas Tel: +32 (0) 3 780 96 31 resources@dcinet.be www.dcinet.be

DCI IT Industriepark-West 73 9100 Sint-Niklaas Tel: +32 (0) 3 780 96 31 resources@dcinet.be www.dcinet.be

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS 03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


Rubriek | Inside information

Inside information 1ste Dag van de Heftruckchauffeur Om alle heftruckchauffeurs te bedanken voor het harde werk, vierde B-Close op 8 mei de eerste nationale Dag van de Heftruckchauffeur. De heftruckleverancier vestigde extra aandacht op het belang van een goede opleiding. Voor deze ‘hoogdag’ van de heftruckchauffeur lanceerde B-Close een wedstrijd op social media waarbij Facebooken LinkedInvolgers een luchtdoop met een helikopter konden winnen.

Hoe schakel je van universiteit naar bedrijfsleven? Businessclub B19 vestigt op 13 juni 2019 tijdens een netwerkbijeenkomst de aandacht op de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek en enkele spin-offs van de Universiteit Antwerpen. Onder meer Prof. dr. Silvia Lenaerts is dan te gast. De B19-bijeenkomsten zijn in principe enkel toegankelijk voor leden. KMOinsider-lezers kunnen na registratie deze afterwork in

Imprenta verhuist naar nieuwe locatie

congrescentrum Ter Elst in Edegem gratis bijwonen om kennis te maken met de businessclub (aanmelden als lezer van KMOinsider

Imprenta, allround specialist in drukwerk voor binnen en buiten,

bij freddy@b19.be).

centraliseert sinds mei 2019 de creatie, productie en afhaling van hun producten op één locatie. Op 21 juni organiseert het bedrijf

Topjaar voor Belgische biotech

op de nieuwe stek in Aartselaar een kennismaking waar klanten de nieuwe locatie met belevingsruimte kunnen ontdekken.

België heeft haar positie als biotechleider van Europa opnieuw versterkt. In 2018 startten opnieuw een 15-tal nieuwe bedrijven

Air Antwerp is opvolger van VLM

op. De Belgische biotechbedrijven maken vandaag 23 procent uit van de totale beurswaarde van alle publieke Europese biotech-

De luchthaven van Deurne krijgt een nieuwe luchtvaartmaat-

bedrijven samen. De waarde van de Belgische bedrijven steeg

schappij: Air Antwerp. De nieuwe maatschappij wil in een eerste fase

in vergelijking met eind april 2018 van 24 naar 27 miljard euro.

Antwerpen verbinden met een drietal bestemmingen, waaronder

Bekende Belgische bedrijven in deze sector zijn Galapagos,

London City Airport.

argenx en UCB.

Agoria sponsort Belgium Solar Team

Open Banking Platform

Het voormalige ‘Punch Powertrain Solar Team’ gaat vanaf nu door

Klarna, leverancier van betaaloplossingen voor webshops,

het leven als ‘Agoria Solar Team’. Het team met een twintigtal inge-

lanceert een Open Banking Platform. Dit in eigen beheer

nieursstudenten van de KU Leuven behaalde vorig jaar de eerste

ontwikkelde platform biedt met één Access to Account

plaats tijdens de Carrera Solar Atacama in Chili, een race voor

(XS2A)-API toegang tot ruim 4.300 Europese banken in lijn met

zonnewagens. Technologiefederatie Agoria bouwt onder meer

de eisen van de Payment Services Directive (PSD2). Klarna luidt

mee aan de achtste Belgische zonnewagen, de BluePoint, met

hiermee naar eigen zeggen een nieuw tijdperk van financiële

als inzet een eerste plaats op het wk in Australië in oktober 2019.

innovatie in.

11


Filip Verbandt

Is er voldoende aandacht voor goede akoestiek in gebouwen? Redactie | Edith Vervliet

“Voorwaarde voor goede akoestiek is dat de uitvoering 100% correct gebeurt. Anders levert de gekozen akoestische oplossing geen resultaat.” Dr. Ir. Filip jr. Verbandt, erkend geluid- en trillingsdeskundige, maakt KMOinsider duidelijk dat de wetenschap rond akoestische absorptie en geluidsoverdracht bijzonder complex is.

Goede akoestiek vereist de juiste aanpak

een gebouw scoort op vlak van

meer controle nodig. Vergelijk het

gezondheid, hoe makkelijker het

met te snel rijden op de snelweg:

is om huurders aan te trekken.

als je niet geflitst wordt, volgt er

“Niemand trekt de toegevoegde

Op die manier zorgt akoestiek wel

geen sanctie.”

waarde van een stabiliteitsinge-

degelijk voor een meerwaarde.”

er geen akoestisch ingenieur

Verouderde normen voor akoestiek

In de horeca laat akoestiek vaak te wensen over

kijken. Nochtans is het advies

Verbandt is van mening dat

Dan zit je voor een romantisch

van een akoestisch ingenieur zeer

de overheid extra stappen zou

etentje in een gezellig restaurant

nuttig, maar akoestisch onder-

kunnen zetten om de akoestiek

met een prachtig design, gewel-

zoek is niet bij wet verplicht. Toch

te verbeteren. “In tegenstel-

dige keuken, maar het gesprek

zijn de gevolgen van een slechte

ling tot Nederland en Frankrijk,

wordt verstoord door allerlei

akoestiek alom gekend”, stelt

waar akoestische vereisten in

nevengeluiden.

Dr. Ir. Filip jr. Verbandt. Hij weet

gebouwen bij wet zijn vastgelegd,

“Voor de brandveiligheid moet er

waarover hij spreekt. Verbandt is

geldt in België alleen een vrijblij-

aan de inkom van elke horecage-

zaakvoerder van het gespeciali-

vende norm. De nieuwe norm

legenheid vermeld staan welke de

seerde adviesbureau in geluid en

voor woningen is klaar, de norm

maximumcapaciteit is, rekening

trillingen, EVA-International bvba

voor de scholen dateert van 2012,

houdend met het aantal vlucht-

uit Brugge, vice-president van de

maar de norm voor rusthuizen,

wegen. Maar met het akoestisch

Belgische Akoestische Vereniging

ziekenhuizen, burelen en hotels

welzijn van de horecabezoe-

(ABAV) en Voorzitter van de expert-

is zeer oud. De normering voor

kers houdt men weinig of geen

groep ‘Akoestiek & Trillingen’

zorgcentra bestaat al van 1977.

rekening. De invoering van de

(AKOT)

We zijn nu 42 jaar verder... Niet

nieuwe eenheid voor akoestiek,

Vlaamse Ingenieursvereniging.

verwonderlijk dat die norm niet

de ‘acoustic capacity’, die is uitge-

“De architect zou de bouwheer

meer up-to-date is. Bovendien is

vonden door de Deense professor

moeten wijzen op het belang

de reglementering terzake ook

Jens Holger Rindel, zou een goede

van akoestiek. Want hoe beter

onvoldoende gekend. Dus is er

zaak zijn.

nieur in twijfel, maar bij heel wat – meestal kleinere – projecten komt

van

de

Koninklijke

Lees verder p.14


GEWAAGD DESIGN. EN EEN VEILIGE KEUZE. DE VOLVO S90, V90 EN XC90 ZITTEN STANDAARD BOORDEVOL VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE. NU OOK TIJDELIJK MET INTELLISAFE SURROUND GRATIS*. Lane Keeping Aid begeleidt u rustig terug als u uw rijstrook dreigt te verlaten. En Cross Traffic Alert waarschuwt u voor naderend verkeer wanneer u uw parkeerplaats verlaat. Het is slechts een greep uit het ruime aanbod aan Volvo veiligheidssystemen die ervoor zorgen dat u ontspannen en veilig aankomt op uw bestemming. Meer info bij uw Volvo verdeler of op volvocars.be

2,3 – 8,3 L/100 KM I 52 - 192 G CO2/KM (NEDC 2.0) Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. * De Volvo S90, V90 en XC90 worden standaard uitgerust met Intellisafe Surround (twv €650 incl. btw). Aanbod geldig bij aankoop van een nieuwe S90, V90 of XC90, geldig voor particulieren en professionelen t.e.m. 30/06/2019. Aangeboden door Volvo Car Belux en zijn deelnemende verdelers.


Die eenheid meet de akoestische capaciteit van een ruimte en bepaalt

Filip Verbandt: “Vaak ligt dit zo’n 8 dB lager, tussen de 20 en 25 dB. Omdat

hoeveel mensen er maximum aanwezig mogen zijn. In realiteit zijn dat vaak

het zo stil is geworden in slaapkamers, hoor je het minste geluid dat je

minder personen dan voor de brandveiligheid”, licht dr. ir. Verbandt toe.

buur maakt of geluiden van buitenaf. Grote geluidsgolven, en vooral

Sound masking

lage frequenties die van ver komen en daarom niet echt luid zijn, kan je gewoon niet tegengehouden met glas. Ook hier kan je met geluid, bijvoor-

Terwijl er in appartementen vooral wordt gekeken naar akoestische

beeld het ventilatiesysteem, zorgen voor een constante soep van geluids-

isolatie, moet er in kantoren meer akoestische absorptie zijn. Daar is een

maskering, aan ongeveer 25 dB. Maar soms volstaat het om gewoon het

rol weggelegd voor absorberende plafonds.

venster open te zetten, zodat je wat geruis hoort. Dat maskeert ook.”

“In kantoren zet men mensen steeds dichter bij elkaar. En er is ook de tendens van zoveel mogelijk glazen wanden in kantooromgevingen te

Akoestisch prestatie certificaat

plaatsen. Dat bemoeilijkt de akoestiek. Werken in een open landschaps-

“Voor de isolatie van contactgeluid – zodat de onderburen je niet kunnen

kantoor is ook niet evident. Zeker niet als twee of drie collega’s tegelijker-

horen – wordt budget uitgetrokken. Maar de akoestiek in de binnen-

tijd een telefoongesprek voeren”, stelt Filip Verbandt.

ruimte laat vaak te wensen over. Later worden dan lapmiddelen gebruikt

Hoe vreemd het ook mag klinken, volgens Verbandt is het probleem

om te verhelpen aan nagalm. Ik kom nog eens terug op open landschaps-

met kantoorgebouwen eerder een van te weinig achtergrondgeluid dan

kantoren waar dan – vaak goedkope – akoestische panelen tussen de

van te veel. “In een stille ruimte heb je geen privacy. Vroeger had je nog

bureaus worden geplaatst. Maar daarmee los je dat probleem niet op!”

kantoormachines die geluid voortbrachten. Met ons studiebureau doen we

Verbandt is van mening dat er werk moet worden gemaakt van een

3D-simulaties in open landschapsstructuren. We vergroten de privacy door

(verplicht ?) akoestisch prestatie certificaat (APC) voor woningen, te

het achtergrondgeluid tussen stil en luid, de dynamiek, te laten stijgen tot

vergelijken met het huidige energie prestatie certificaat (EPC).

ongeveer 40 dB, zodat het geluid van mensen die praten of telefoneren

“Akoestiek wordt op dit moment nog te vaak beschouwd als een luxepro-

tussen de 50 en 60 dB wordt genivelleerd. We brengen dus een zekere fond,

bleem, zonder enige verplichting en controle. Dat leidt automatisch tot

zodat je niet meer gestoord wordt door je pratende of telefonerende colle-

willekeur én tot problemen. Sommige bouwheren zijn het hier niet mee

ga’s. Het komt erop aan evenwicht te vinden tussen te stil en te veel geluid.”

eens en ervaren dit als ‘de mensen op kosten jagen’. Zo’n APC kost misschien

Ook in appartementen is het te stil geworden volgens Filip Verbandt. Er

300 euro per wooneenheid en is uiteraard afhankelijk van het aantal woon-

is een zeker geluidsniveau nodig. In een slaapkamer is het aangewezen

eenheden. Maar zo weet je wel waar je aan toe bent, akoestisch gezien.”

geluidsniveau tussen 25 en 30 dB.

Conclusie: er is nog werk aan de geluidswinkel! 


Rubriek | Korte berichten

Korte berichten Slimme ziekenhuisapparaten zijn kwetsbaar voor hackers

Zuidwest-Pacific kunnen als relatief veilig worden beschouwd.

In de industrie, zorg- en bedrijfswereld zijn IoT-toestellen snel

gevaarlijk (Azië) of extreem gevaarlijk (Midden-Oosten) niveau van

aan het doorbreken. Maar heel wat ziekenhuistoestellen kunnen

luchtvervuiling.

In alle andere regio’s zijn er steden met een matig (Europa) tot

gehackt worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Check Point Software Technologies. De security leverancier test regelmatig de veiligheid van toestellen die aan het internet verbonden zijn. Uit één

Haesaerts richt logistiek bedrijf in Afrika op voor cacaoboter

van die testen bleek dat veel ziekenhuistoestellen draaien op verouderde besturingssystemen en dus zeer kwetsbaar zijn voor hackers.

Hillewaere breidt uit Het Antwerpse vastgoedkantoor Hillewaere breidt uit. In de komende vijf jaar opent de groep 15 nieuwe ‘vastgoedshops’ in de grote Vlaamse steden. Het bedrijf zal de komende maanden minstens vijftig nieuwe makelaars in dienst nemen.

Haesaerts Intermodal uit Zwijndrecht heeft in de haven van San Pedro in Ivoorkust een dochteronderneming opgericht,

1 op 10 Vlaamse beleggers is een vrouw

Haesaerts Intermodal Africa. Hierdoor kan de logistieke

De beleggingswereld blijft bol staan van de clichés. Zo blijft het nog

operator de volledige logistieke keten van cacaoboter contro-

steeds een mannenwereld en zijn jongeren ondervertegenwoordigd.

leren, van de productieregio naar de eindbestemming in

Dat blijkt uit een onderzoek van BinckBank van iets meer dan 70.000

Europa.

beleggers in Vlaanderen. Amper 1 op de 10 beleggers is een vrouw en bijna de helft van alle beleggingen gebeurt door 50-plussers.

Helft van zakenreisbestemmingen heeft ernstige luchtvervuiling

Samenwerking Mercedes-Benz met ENGIE voor elektrische EVBox-laadpunten Mercedes-Benz werkt in de Benelux samen met energiebedrijf Engie voor elektrische laadpunten van EVBox. De samenwerking met

Een onderzoek van zakenreisorganisatie BCD Travel toont aan dat

Engie en EVBox is van toepassing op alle elektroauto’s en plug-in

in de helft van de 100 belangrijkste zakenreissteden wereldwijd

hybrids van Mercedes-Benz cars & vans, Mercedes-Benz EQ en

de luchtvervuiling gevaarlijk hoog is. Alleen Noord-Amerika en

smart.

Zeg niet zomaar ‘biefstuk’ tegen de vorstelijke steaks van restaurant De Veehandel Limousin - Schotse filet pure - Rubia filet pure - Chianina Dry Aged > 6 tot 8 weken gerijpt Gallege Rubbia - Aubrac - Holsteiner - Black Aberdeen - Belgisch Wit-blauw

Pata Negra ibèrico Bellota > 3 jaar gerijpt

Restaurant De Veehandel Lange Lobroekstraat 61, 2060 Antwerpen T 03 271 06 06 - www.de-veehandel.be Dagelijks open van 11u45 tot 14u30 en van 17u30 tot 22 Zaterdagmiddag en zondag gesloten

15


Bedrijfsreportage | Dealmakers

JE BEDRIJF VERKOPEN IS VAAK EEN LOGISCHE STAP De verkoop van familiebedrijven had jarenlang

en dat vergt investeringen. Met het oog op de

De stijgende trend tot verkoop aan derden

een negatieve bijklank. Traditioneel werd een

toekomst zijn sommige aandeelhouders zich

wil echter niet zeggen dat er geen familiale

familiebedrijf van generatie op generatie door-

bewust van hun verantwoordelijkheid en kijken

overdrachten meer zijn. Bram Verstraeten:

gegeven. De laatste jaren zien we een veran-

ze naar mogelijke andere, sterkere aandeel-

“Integendeel. De overheid promoot ze zelfs met

dering. Bram Verstraeten en Philippe Craninx,

houders voor hun bedrijf.”

subsidies en informatiecampagnes. Wel vragen

respectievelijk partner en managing partner

“Het is intussen de normaalste zaak dat kandi-

een verkoop aan derden of een overdracht aan

bij corporate finance-adviseur Dealmakers,

daat-overnemers zelf een bloeiend bedrijf

familie om een andere aanpak, denk alleen al

halen een aantal belangrijke factoren aan voor

contacteren,” vult Bram Verstraeten aan. “Het

aan de complexiteit van het nieuwe erfrecht.”

het groeiend aantal overnames.

kan gaan om sectorgenoten, vaak een grotere

“Ondernemers van familiebedrijven geven hun

- soms buitenlandse - groep.”

Nood aan experten

kinderen vandaag meer kansen om hun eigen

Ook voor starters is een overname soms inte-

Ondanks het groeiende aantal bedrijfsover-

weg te gaan. Ze willen hen steunen in iets dat

ressanter dan een eigen zaak op te richten. “De

names, wordt een bedrijf kopen of verkopen

zij graag doen en dat is niet noodzakelijk het

slaagkansen bij een overname liggen hoger dan

een steeds complexere aangelegenheid. Niet

voortzetten van het familiebedrijf. In dat geval

bij een startend bedrijf. Er is al een structuur

enkel financieel, juridisch of fiscaal maar ook

verkopen ze het bedrijf aan een derde partij”,

opgezet”, aldus Philippe Craninx.

op vlak van management, personeel, technologie en bedrijfsvoering. Daarom dringt de

stelt Philippe Craninx.

nood aan experts zich op.

ouders uit de babyboomgeneratie. Die generatie

Meer aandacht voor overnames

ondernemers kijkt anders naar overnames,” vult

Beide heren zien dat er meer overheidscommu-

in deze materie en heeft een zeer succesvolle

Bram Verstraeten aan. “Ze hoeven niet hun leven

nicatie en informatie rond bedrijfsovernames

track record. Zij begeleiden het gehele proces

lang betrokken te blijven bij de onderneming en

is. Bovendien beschikken banken vandaag over

vanaf beslissing tot verkoop tot uiteindelijke

beseffen dat er nog iets anders is in het leven.”

eigen specialisten om een overname ook finan-

overdracht.  (NV)

“We hebben bovendien vaak te maken met

Dealmakers is reeds vele jaren gespecialiseerd

cieel te structureren.

Schaalvergroting en consolidatie

Philippe Craninx: “De financiering van overnames is vandaag relatief eenvoudig. Er is nu

In de toenemende schaalvergroting van de

veel geld in de markt en er zijn meer opportu-

DEALMAKERS

markt ziet Philippe Craninx een derde mogelijke

niteiten voor financiering. Banken zijn wel wat

Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen

motivatie om een familiebedrijf te verkopen:

terughoudender wat risico’s betreft. Ze zitten

T 015 29 33 90, F 015 29 33 99

“Er is stevige concurrentie, ook internationaal,

niet meer in de euforie van voor 2008.”

info@dealmakers.be, www.dealmakers.be


DE IDEALE MIX

Maak van je onderneming een duale werkplek voor leerlingen en bouw mee aan felbegeerde competenties op de arbeidsmarkt. Stap je in deze formule, dan leid je de werknemers van de toekomst op in een reĂŤle beroepscontext. Tegelijk zetten ze hun opleiding ook verder op de schoolbanken. Een slimme combinatie dus van jong talent, een goede opleiding en degelijke expertise op jouw werkvloer. Zeg nu zelf: is dat niet de perfecte mix? Surf snel naar www.duaalleren.vlaanderen, doe de zelfscan en ontdek of je klaar bent om een duale werkplek aan te bieden!

WWW.DUAALLEREN.VLAANDEREN


VAN DER VALK BEVEREN MET PRACHTIG VERNIEUWDE ZAAL Als vierde generatie van de bekende

Voortdurend investeren mag u letterlijk

hebben we enerzijds vertaald naar een mooi,

hotelfamilie Van der Valk weet Tim Van der

nemen. De verf van de grote USA-zaal van

smaakvol kader en anderzijds naar een uniek

Valk, general manager van Hotel Beveren,

Hotel Beveren is bij wijze van spreken nog nat

belevingsconcept op vlak van catering. De

als geen ander hoe hij het u naar de zin

wanneer Tim Van der Valk een volgende punt

multifunctionele zaal is met verschuifbare

kan maken. Voortdurend investeren is

in zijn agenda afvinkt. Als alles volgens plan

wanden compartimenteerbaar zodat grote en

daarbij een van de sleutelwoorden. “Het

verloopt, starten in september de werken voor

kleine groepen er steeds in een aangename

is onze missie om van onze gasten onze

60 nieuwe hotelkamers, wat het totaal aantal

omgeving op maat kunnen vertoeven. Voor de

ambassadeurs te maken door hen een

kamers op 200 zal brengen. Maar laat ons

catering kan u uiteraard kiezen uit allerhande

unieke beleving aan te bieden”, stelt

eerst de mogelijkheden en faciliteiten van de

formules, maar we zorgden bij de vernieuwing

hij. Op uw beurt biedt u uw gasten een

vernieuwde grote zaal op een rijtje zetten.

ook voor een bijzonder belevingsconcept met ons live cooking buffet.”

bijzondere ervaring aan met een event, vergadering, seminarie of feest in de

Verrassend Live Cooking Buffet

prachtig vernieuwde zaal, met de unieke

Tim Van der Valk: “De renovatie van de zaal,

Aan de ene kant van de zaal is er het live wok

cateringfaciliteiten.

die ook audiovisueel volledig up to date is,

station, waar de Aziatische chefs van Hotel


Bedrijfsreportage | Hotel Beveren

Beveren uw wokgerecht (of uw pasta) à la minute wokken (of bereiden). waar u de chefs uw stukje vis of vlees ziet bakken, grillen, versnijden,…

Culinair genieten in Ozzo Sushi & Oriental

Daar staat ook een rookoven, zodat ook deze originele bereidingswijze

Eind 2018 vernieuwde Hotel Beveren het Ozzo restaurant en

kan ingeschakeld worden.

herdoopte het tot Ozzo Sushi & Oriental. Ook als niet-hotelgast

Aan de andere kant van de zaal is er de open keuken en het live station

Snackmuur

kan u hier culinair genieten, van de gerenommeerde sushi, maar nu ook van tal van andere oriëntaalse specialiteiten,

Een klein laat avond hongertje tijdens uw (bedrijfs)feest? Een originele

waaronder het nieuwe en leuke Aziatische sharing concept

tussendoorsnack overdag? Gewoon leuk voor de kinderen?

waarbij u kleine gerechtjes kan delen. In de open keuken ziet

Tim Van der Valk: “Met een knipoog naar onze Nederlandse roots

u letterlijk en figuurlijk de vlam in de pan gaan. De sushi van

voorzagen we ook een snackmuur, waar u kleine snacks zelf ‘uit de muur’

Ozzo kan u ook uithalen en de sushiworkshops zijn dan weer

kan halen. Zowel de snackmuur als het live cooking buffet kunnen we

heel leuk om een teambuilding rond te organiseren.

verstoppen achter een verschuifbare wand.”

14 vergaderzalen met daglicht Hotel Beveren beschikt ook over 14 vergaderzalen, alle met daglicht en

Ontbijten, lunchen en dineren in het gezellige Nest

de meeste met eigen terras.

Het tweede restaurant kreeg twee jaar geleden een volledige

Tim Van der Valk: “Onlangs hebben we de koffiecorners vernieuwd

make-over en werd ‘Nest’ gedoopt, een verwijzing naar de

en we installeerden ook een servicedesk zodat u steeds vlakbij een

bekende toekan van Van der Valk en naar de inrichting die

aanspreekpunt hebt tijdens uw vergadering of seminarie. Origineel is om

warm en huiselijk is. U kan hier van ’s morgens tot ’s avonds

uw vergadering op het vlak van catering te combineren met onze sushi-

ontbijten, lunchen en dineren. De chefs serveren een Frans-

formule.”

Belgische keuken, met klassiekers, maar ook met verrassende

Boost Body & Mind Wellness Hotel Beveren investeerde enkele jaren geleden ook fors in een nieuw

nieuwe accenten. Het voorste gedeelte van dit restaurant is ideaal voor kleine meetings. Bij goed weer nodigt het terras uit, met 200 zitplaatsen.

zwembad, een nieuwe fitnessruimte en een nieuw wellnessgedeelte met verschillende sauna’s, infraroodcabine, belevenisdouche, stoombad en relaxruimte. Ook als niet-hotelgast bent u hier van harte welkom.

Zondag Live Cooking Brunch en vrijdag Live Cooking Dinerbuffet

Hotel Beveren is strategisch gelegen, dichtbij de haven van Antwerpen,

Van het unieke live cooking concept van Hotel Beveren (zie

vlakbij de E34 en de E17 en op slechts een kwartiertje van de stad

boven) kan u ook genieten tijdens de Live Cooking Brunch

Antwerpen. Het hotel heeft een grote gratis parking.  (NV)

op zondagmiddag en het Live Cooking Dinerbuffet op vrijdagavond. Het gaat telkens om all-in formules. Op het menu o.a. koude voorgerechten, salades en dressings, soep, broodsoorten, sushibuffet, lavagrill, warme gerechten, zelf samengestelde wok, snackmuur vol lekkers, chocoladefontein, roomijs, kinderbuffet.

Origineel feesten, dat kan bij Hotel Beveren! Hotel Beveren, Gentseweg 280, 9120 Beveren-Waas

Tim Van der Valk

T 03 775 86 23 - info@hotelbeveren.be - www.hotelbeveren.be

- Personeelsfeesten op 19 maat - Uitgebreid animatiepakket


Coververhaal | Geert Noels

Geert Noels, CEO Econopolis

"De toekomst wordt kleiner, menselijker, trager." 10 jaar na de bestseller Econoshock is er Gigantisme. Geert Noels, CEO van Econopolis, schreef een vlot leesbaar boek waar je ook echt iets aan hebt. Niet alleen omdat er tien oplossingen worden aangereikt die de economische spelregels bijstellen, maar vooral omdat hij verrassende verbanden legt tussen fenomenen die op het eerste zicht weinig met elkaar te maken hebben. En wat ons vooral bekoort? Dat de toekomst volgens Geert Noels kleiner, menselijker en trager zal zijn. Oef. De puzzelstukjes vallen in elkaar.

Redactie | Johan Van Rooy

21


“ Het gaat erom aan te tonen dat onze maatschappij is doorgeslagen in het aanbidden van al wat groot en machtig is.”

Geert Noels, CEO van Econopolis

Het interview vindt plaats net nadat voetbalclub Ajax Amsterdam zich

te promoten. Maar die marketingvlieger gaat volgens Geert Noels in zijn

geplaatst heeft voor de halve finales van de Champions League ten

geval niet op. “Ik heb die twee boeken ook nooit geschreven met de

nadele van de rijke, oude dame Juventus Turijn. Opvallend dat een ploeg

intentie om mezelf of mijn bedrijf in de markt te zetten, wel vanuit een

met het kleinste budget en uit een klein land tot die krachtoer in staat

diepe overtuiging. De verklaringen voor de schokkende, structurele

bleek. Eerder schakelden de getalenteerde lefgozers van Ajax ook Real

veranderingen beschreef ik in Econoshock nog veeleer vanuit een finan-

Madrid uit. Het prijkt nu bij de laatste vier, tussen de giganten van het

cieel perspectief. Nu bekijk ik het veel breder. Ik heb de contouren van dit

voetbal. Een uitzondering op de regel blijkt volgens Noels, die hierin een

boek voor het eerst geschetst bij UNIZO. Alle feedback die ik tijdens mijn

mooi voorbeeld ziet van gigantisme, dat zorgt voor stevige scheeftrek-

uiteenzettingen verzamelde, heeft geleid tot een werk dat volgens mij

kingen in onze maatschappij: “Het is in feite een heel mooi voorbeeld

voldoende onderbouwd is en tegelijk bevattelijk.”

omdat Ajax door jarenlang jeugdtalenten op te leiden nu even een prestatiepiek kent. Als er geen gigantisme zou zijn, zouden ze met deze

Aha, de puzzel past

ploeg vier of vijf jaar de Champions League kunnen beheersen, zoals

Toen ik het boek las, kreeg ik een vreemd gevoel. Al wat er in te lezen valt,

in de periode van Johan Cruyff. (In de periode 1969 – 1973 speelde het

had ik al eens eerder gehoord. Ik voelde, net als de schrijver, aan dat er in

‘gouden Ajax’ vier finales van Europacup I, voorloper van de Champions

onze samenleving heel veel dingen niet meer kloppen, waardoor de mens

League, en de club won er daar drie van, nvdr.). Helaas zal al dat jonge

in verwarring raakt. Na het lezen van ‘Gigantisme’ vallen er voor mij veel

talent van Ajax volgend seizoen bij de giganten spelen. Dat is vandaag al

puzzelstukjes in elkaar. “Ik had eerlijk gezegd ook dat gevoel toen ik het

beslist. Ajax heeft nu wel een gespierde bankrekening, maar helaas geen

concept voor dit boek had uitgetekend. Het gaf me oprecht een warm

kapitaal meer op het veld.”

gevoel. Het onderwerp van dit boek kwam onlangs ter sprake in het

Het voetbal is een van de metaforen die Geert Noels gebruikt om het

Nederlandse parlement. Als daar wordt verwezen naar het boek en de term

begrip ‘gigantisme’ toe te lichten. Een begrip dat heel wat ontwrich-

‘gigantisme’, dan heb ik mijn doel bereikt: een steentje in de rivier verleggen

tingen in onze samenleving blootlegt. Het is eigenaardig dat deze

waardoor ‘gigantisme’ langzaam maar zeker wordt omgebogen.”

term nu pas opduikt. De verstoringen in onze maatschappij, en de bijhorende verwarring, dateren niet van gisteren. Volgens Noels

Gigantisme geeft pesters meer armslag

zijn het -isme en het boek dat eruit voortsproot langzaam gegroeid

Waar ik nog het meest enthousiast van word, is dat het concept ‘gigan-

en gerijpt. “Ik heb heel veel tijd genomen om met verschillende

tisme’ linken legt met andere, actuele fenomenen: zelfmoorden, (cyber)

mensen te spreken: ondernemers en politici, maar ook filosofen,

pesterijen, racisme, gebrek aan respect voor leerkrachten. Geert Noels

leerkrachten en studenten. Ik ga spreken in scholen en zetel ook

beaamt. “Het zijn zaken met een grote maatschappelijk impact, die vaak

in de raad van bestuur van een school en van een zorginstelling. Ik

te wijten zijn aan de grootte van een organisatie of een school. In kleinere

voel me bevoorrecht omdat ik als het ware op een kruispunt sta: ik

scholen zijn die fenomenen bijna onbestaande, maar ze groeien naarge-

observeer en ben betrokken tegelijk.”

lang het aantal leerlingen stijgt. Dat is statistisch gemeten en wetenschap-

We gooien Geert Noels voor de voeten dat het niet zo slim is om tien jaar

pelijk vastgelegd. Wie zich in een grote groep anoniem voelt, kiest dus

te wachten met het uitbrengen van een boek. Wie vaker van zich laat

makkelijker om deel te nemen aan pestgedrag, terwijl diezelfde persoon

horen, krijgt meer ‘free publicity’ in de media om zichzelf en zijn bedrijf

dat gedrag in een intieme kring nooit zou stellen. Als je een individu daarop


Coververhaal | Geert Noels

aanspreekt, schrikt die vaak heel hard van zichzelf. Het is goed om dat even

en de ambitie om daar passioneel te leven ondanks de grillen van een

te duiden. Ik heb daardoor heel veel sympathie voor de kleinere identi-

vlakbijgelegen vitale vulkaan. Er zijn daar in de loop der eeuwen ook heel

teiten die trachten te overleven. Maak van mij nu geen calimero die de grote

vaak vreemde regimes overeen gewalst. Toch blijft die stad altijd overeind.

multinationals wil bashen. Het gaat erom aan te tonen dat onze maat-

Dat maakt van zo’n stad of een stadstaat de ideale structuur om verder op

schappij is doorgeslagen in het aanbidden van al wat groot en machtig is.”

te bouwen en ervoor te zorgen dat alle bewoners zich met de structuur kunnen vereenzelvigen en daarom minder snel zullen vervreemden. Het

Wie zorgt voor ommekeer?

zal niet werken als we op een of andere kunstmatige manier een Europese

Volgens de CEO van Econopolis moeten we niet hopen op een nieuwe

cultuur willen creëren. Eenheidsworst is nooit een goed idee. We moeten

messias, maar zijn we allemaal mee verantwoordelijk om de ommekeer

streven naar eenheid in verscheidenheid. Ook bij ons: de gezonde rivaliteit

te bewerkstelligen. “Bij het nemen van een beslissing moeten we bewust

tussen steden als Antwerpen en Gent heeft ze allebei beter gemaakt. Dat is

leren kijken naar een alternatief. Bij beslissingen die genomen worden in

ook menselijk: iedereen houdt van zijn lokale wortels. Wereldburger? Wat

scholen, zorginstellingen of bedrijven hoor ik vaak zeggen: “Eigenlijk zijn

is dat? We houden toch vooral van onze heimat.”

wij daarvoor te klein.” Ze dromen er eigenlijk van dat ze wat groter zijn en Dat is in feite de weg van de minste weerstand: kiezen voor groei. Er is

Econopolis: een kleinschalige ondernemersbiotoop

volgens mij dus te weinig besef hoe belangrijk kleine entiteiten zijn in

Ook voor Econopolis zelf haalde Geert Noels enkele nuttige elementen

ons economische ecosysteem. Alleen al omdat ze zorgen voor een heel

uit zijn ‘gigantische’ overpeinzigen. Hij hoedt er zich voor dat zijn bedrijf

sterke maatschappelijk cohesie. Het verhaal in het boek over de super-

al te grote sprongen maakt richting groei. “Wij zijn en blijven een boetiek

marktgigant Walmart die geen toestemming krijgt om een vestiging in

met een persoonlijke service. Ik ken al mijn klanten, weet wat hun bekom-

New York te openen, is uiteraard niet toevallig gekozen. Dat is een door-

mernissen en ambities zijn. Dat wil ik zo houden. Anders verliezen we als

dachte, academisch onderbouwde en moedige politieke beslissing. Dat

onderneming onze eigenheid, raken we onze USP kwijt en dat is het begin

dit gebeurt in een kapitalistische grootstad, zeg maar het centrum van de

van het einde. Als er iets is dat ik geleerd heb, dan is het de les van de Kleine

westerse financiële wereld, is veelbetekenend”

Prins uit het boek van Antoine de Saint-Exupéry: je kan nooit op eenzelfde

verwachten dan dat het groter zijn veel problemen zal doen wegsmelten.

manier voor 10.000 rozen zorgen als voor die ene, speciale roos.” 

Is iedereen wakker? Volgens Geert Noels zijn er in de politiek en daarbuiten zeker mensen die tonen dat ze de kwaltiteiten hebben om het gigantisme te doorbreken. Maar we moeten niet wachten en naar iemand anders wijzen. “Ik wil zo

Bedrijfsvastgoed

veel mogelijk mensen wakkerschudden met de boodschap dat iedereen op

Uw first immo contact:

zijn eigen terrein echt wel impact heeft. Op het milieu, op onze economie

Steffen Nuyts

en op de samenleving. De leerkrachten of werknemers kunnen hun stem

steffen@firstimmo.be

laten horen bij hun management of bestuur. We kunnen de winkeliers meer argumenten aanreiken om naar hun lokale politici te stappen. Een

03/291.05.31 Te koop Commerciële Ruimte

winkel is immers veel meer dan een plaats waar louter commerciële transacties plaatsvinden. Het is een deel van een gemeenschap. Een essentiële schakel. Als je als lokaal bestuur de rode loper uitrolt voor de Decathlons en de Ikea’s, dan heeft dat een impact die vergelijkbaar is met Walmart. Dat verandert echt het aanzicht van een stad en de manier waarop mensen er met elkaar omgaan. Met deze argumenten kan ieder van ons het debat in

Dorpstraat , Boortmeerbeek 200 m² Te huur Magazijn

Vg–Wg–Gmo–Gvkr–Gvv

een bepaalde richting sturen. We moeten niet het hele systeem verwerpen, maar we kunnen wel met argumenten de vinger op de wonde leggen en ervoor zorgen dat regels die het globale economische spel bederven, worden aangepast in het voordeel van de mens. Zelf verantwoordelijkheid nemen, niet naar elkaar kijken, bottom-up: dat is mijn boodschap.”

Napels zien en sterven

Ambachtsweg, Rijkevorsel 8473m² (mogelijkheid 26000m² of 4320m² of 3500m²) Vg–Igb–Gmo–Gvkr–Gvv

Te koop Kantoorruimte Gaston Burssenslaan, Antwerpen 150m² Vg–Wg–Gmo–Gvkr–Gvv

Tot slot out ik mijn liefde voor Napels aan Geert Noels. Een schot in de roos. Hij blijkt net als ik de schoonheid van die eigenzinnige stad innig te omarmen. “Oh, prachtige stad. De linken met het verleden, de rijke traditie

23


Bedrijfsreportage | Aurelium

Gert Lambers

“KMO’ER GAAT VANDAAG VEEL DYNAMISCHER OM MET ICT” Aurelium, sinds een jaar onderdeel van Konica

ICT-infrastructuur

Minolta, speelt perfect in op deze evolutie.

voordeel benut kan worden. Hij of zij zal daarbij

De medewerkers staan u bij alsof ze op uw

voor de komende jaren berekenen welke infra-

interne ICT-afdeling aan de slag zijn.

structuur precies nodig is en ervoor zorgen dat

Gert Lambers: “De coaches leggen alleen die

de juiste volumes aan diensten op de juiste

nieuwe features uit die voor uw medewerkers

momenten en met de juiste personen beschik-

(en dus voor uw bedrijf) belangrijk zijn. Het

baar zijn.”

heeft immers geen zin om de volledige theorie

Shared ICT-manager

als

een

concurrentieel

met de nieuwigheden zo efficiënt mogelijk kunnen werken.

in een langdradige opleiding uit de doeken te

Gert Lambers: “U wordt op ICT-vlak volledig door ons ontzorgd. Wij zorgen ervoor dat de

Contracten op maat

doen wanneer uw medewerkers van een aantal

juiste hardware geïnstalleerd wordt, dat uw

Contracten maakt Aurelium op met een looptijd

functies achteraf toch geen gebruik maken.

softwarepakketten vlot draaien, dat alle data

van maximaal 1 jaar en volledig op maat.

De missie van Aurelium bestaat erin ervoor te zorgen dat de middelen die u besteedt aan ICT

goed beveiligd worden, dat op tijd de nodige back-ups genomen worden,… en wanneer

Gert Lambers: “Door de contracten elk jaar te

u met SharePoint een intranet en document

evalueren, weten we dat u bij ons blijft omdat u

management systeem wil uitbouwen, kunnen

dat wil en niet omdat u dat moet. Ook wordt het

we dit platform op uw maat personaliseren.”

contract jaarlijks afgestemd op uw behoefte.

optimaal renderen.”  (NV)

Wanneer u bijvoorbeeld na twee jaar invesZeker wanneer ICT voor uw bedrijf onder-

teren het derde jaar even wil consolideren op

scheidend kan zijn in de dienstverlening naar

IT-vlak, dan heef u wellicht minder dienstver-

uw klanten, kan uw Shared ICT-manager van

lening nodig en wordt het contract in die zin

Aurelium zijn diensten bewijzen.

aangepast.”

Gert

Lambers:

“Elk

van

onze

shared

Coaches

ICT-managers is actief voor een beperkt

Wordt er nieuwe hardware of software geïn-

Aurelium – ICT Services by Konica Minolta

aantal klanten. Hij of zij fungeert als uw

stalleerd, of zijn er software-updates, dan kan

Groeningenlei 16 - 2550 Kontich

interne ICT-manager en bekijkt samen met

u beroep doen op een van de coaches van

T 03 457 57 77

u en/of met uw managementteam hoe uw

Aurelium. Zij tonen uw medewerkers hoe ze

info@aurelium.be- www.aurelium.be.


TE HUUR Kantoorruimtes Deurne Bisschoppenhoflaan 645 • Kantoren 560 m2 - 1.021 m2 • Mogelijk archief-opslag • Ruime parkeermogelijkheden • Goede bereikbaarheid

Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66 info@denbosuil.be www.denbosuil.be

Saving energy the smart way! Lichtplan: we zoeken de meest efficiënte oplossing voor uw project. We bieden u LED verlichting van de beste kwaliteit aan scherpe prijzen. Ons installatie team zorgt voor een nauwkeurige planning en uitvoering van de werken. Contacteer ons vrijblijvend!

+32484 06 78 89 | www.ledsol.be | info@ledsol.be

25


We go the extra mile!

NASCHOLING CODE 95 C/D

OPLEIDING MOBIELE ARBEIDSMIDDELEN

OPLEIDING STELLINGBOUW

OPLEIDING BRANDPREVENTIE

T: 014 22 25 65 KMO: DV.O104836 E: info@kempischtrainingscentre.be W: www.kempischtrainingscentre.be A: Atealaan 51, 2270 HERENTHOUT

Bent u echt zeker dat al uw facturen betaald zullen worden? Kies voor een Modula Firstpolis! Modula First verzekert u tegen onbetaalde facturen, in gans Europa, volgens vaste prijsvoorwaarden en op maat van uw onderneming. www.atradius.be/nl/modulafirst

HÉT ZAKELIJKE TOPADRES IN BELGIË

 13 conferentieruimtes, 32-410 m²  Capaciteit: zalen tot 200 personen  Daglicht  Airco  Gratis premium wifi  Beamer & Digiboards  Presentatiekoffer & flipcharts

Klant: WTC - Imprenta Adres: Lange kievitstraat 125 - 2018 Antwerpen Ontwerp: Gevellogo WTC Datum: 23/10/2018 Sales order: SO_2018_2074 Ontwerper: Brent Philips Account manager: Philippe Pauwels Pagina 2/3 Sign & Display Bist 41a, B 2180 Antwerpen (Ekeren) Tel.: 0032 (0)3 317 07 60 e-mail: info@signdisplay.be www.signdisplay.be

Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp  Lange Kievitstraat 125  2018 Antwerpen  E-mail: meetings.antwerpen@lindnerhotels.be  Tel.: +32 3 2277700 Het ontwerp blijft eigendom van SIgn&Display. Het model, de kleur en de verhoudingen zijn indicatief en dus in geen geval bindend voor realisatie. Le dessin reste la propriété du SIgn&Display. Le modèle, la couleur et les proportions sont seulement indicatifs.

Pagina 2

Voor akkoord klant Handtekening:


Dossier ICT

IBM HELPT START-UPS EN SCALE-UPS ‘GO TO MARKET’ “De digitale transformatie heeft niet alleen betrekking op het bedrijfsleven maar op de hele samenleving. En die digitale reis is nog maar net begonnen.” Aan het woord is Jacques Platieau, Vice President en Country General Manager IBM BELUX.

IBM al een eeuw actief in B2B

30 DOSSIERARTIKEL

Het afgelopen decennium onderging IBM zelf ook een grondige trans-

Interview Filip Willems

formatie. Zo werd een eigen software-afdeling opgericht en werden de “Een bedrijfsstrategie ontwikkelen en sturen kan je niet zonder werk te

34 REDACTIECOLUMN

maken van je digitale strategie. De technologie is danig geëvolueerd,

Peper en zout

Business Services van PWC Consulting ingebed.

maar onze focus en bezorgdheid is vooral de integratie van de bestaande klanten beschermen. Een nieuw systeem voorstellen is één, maar met

36 DOSSIERARTIKEL

de integratie raak je aan het hart van het bedrijf. We zijn een betrouw-

Interview Jacques Platieau, Vice President

bare partner, ook al zijn er heel wat andere goede spelers”, zegt Jacques

en Country General Manager IBM BELUX.

systemen. Onze fundamentele opdracht is de gegevens van onze

Platieau.

Bij kmo’s zit veel innovatie

40 DOSSIERARTIKEL

“IBM is reeds lang een open-sourcebedrijf en voor ons zijn ecosystemen

Zullen we nog printen in 2025?

zeer belangrijk. We zijn in alle sectoren en industrieën actief, maar we op de open-sourcecommunity en de ontwikkeling van platformen om

42 DAG VAN INKOOP & LOGISTIEK

interactie met kmo’s te hebben”, stelt Jacques Platieau. “Bij kmo’s zit

Bits & Bytes vs People & Planet: botst dit?

pretenderen helemaal niet dat we al die sectoren kennen! We zetten in

veel innnovatie. Ons global IoT-center (Internet of Things) bevindt zich in München. Eén verdieping is volledig voorbehouden voor kmo’s. Hier

BEDRIJFSREPORTAGES

kunnen we ook Belgische start-ups en scale-ups introduceren die met

24 AURELIUM

IoT- en AI- (Artificiële Intelligentie) ontwikkelingen bezig zijn, want zij

28 BTV CONTROL

hebben nood aan een testomgeving.

29 SLIMSTOCK 33 STREAM SOFTWARE

Lees het interview met Jacques Platieau, pag. 36

38 BOES MAILING SERVICES

27


Bedrijfsreportage | BTV Control

KEURINGEN EN CONTROLES: NIEUW AAN HET FIRMAMENT De sector van de technische keuringen en

Wooncode, maar sinds januari moeten nieuwe

op een goede manier te duiden. Elke opmer-

controles, een sector waar iedereen vroeg

huurcontracten wel voldoen aan bepaalde

king heeft immers de functie een ongeval te

of laat mee te maken heeft, is voortdurend

veiligheids- en gezondheidseisen.

vermijden. Het is dus in eenieders belang dat

in beweging. De medewerkers van erkend

Joris Breugelmans: “Preventief kunnen wij het

opmerkingen ter harte genomen worden. Onze

controleorganisme

worden

technisch onderzoek uitvoeren om te kijken of

inspecteurs rapporteren heel helder en besteden

telkens bijgeschoold en verder opgeleid.

uw vastgoed voldoet aan de normen van Wonen

veel aandacht aan hun communicatie.”

“Wellicht zullen nog dit jaar de eerste

Vlaanderen. Zeker wanneer u nieuw vastgoed op

asbestattesten moeten worden afgegeven.

het oog heeft, kan dit interessant zijn.”

Digitaal klantenplatform

We zijn er in elk geval klaar voor”, stelt

Eens u vastgoed heeft aangekocht, kan u op de

Via het digitaal klantenplatform kan u als klant

commercieel directeur Joris Breugelmans.

Woningpas bekijken hoe goed of hoe slecht uw

al uw keuringsrapporten consulteren, ook op

woning geïsoleerd is en wat u kan doen om het

uw tablet of smartphone, en nakijken wanneer

Straks wordt een asbestinventaris verplicht bij

energiepeil van uw eigendom te verbeteren,

een volgende keuring dient plaats te vinden.

de overdracht van elk gebouw van voor 2001. Het

met een indicatie van de premies, waarvoor u

U wordt hiervan trouwens ook automatisch

attest gaat deel uitmaken van de notariële akte.

mogelijk in aanmerking komt.

verwittigd. Dient er opvolging te gebeuren

BTV

Control

Joris Breugelmans: “Onze inspecteurs zullen

aan een keuring, dan kan u vanuit deze zelfde

heeft u voor de samenstelling van uw dossier

Alle wettelijk verplichte controles

voor de verkoop van uw woning één aanspreek-

BTV Control heeft in totaal meer dan 430 mede-

punt. U kan bij ons immers ook terecht voor de

werkers die werken vanuit 12 vestigingen in alle

opmaak van een EPC+-certificaat en voor de

provincies. Zij zijn opgeleid om alle wettelijk

keuring van uw elektriciteitsinstallatie.”

verplichte controles uit te voeren, zowel voor

ook zulke asbestattesten kunnen afleveren. Zo

tool meteen de opdracht doorgeven aan uw technische dienst, of aan de onderhoudsfirma waarmee u samenwerkt.  (NV)

bedrijven als voor particulieren.

Vastgoed als belegging of pensioenpijler?

BTV Control

In de meeste gemeenten is het voor verhuring

BTV staat voor Betrouwbaar, Technisch en Vriendelijk. Vriendelijk?

nog geen verplichting om een conformiteitsat-

Joris Breugelmans: “Keuren is geen gemakke-

T 03 216 28 90 - btv.antwerpen@btvcontrol.be

test voor te leggen, overeenkomstig de Vlaamse

lijke job. De kunst is om eventuele opmerkingen

www.btvcontrol.be

Bezit u vastgoed als belegging of pensioenpijler?

Noorderlaan 109/5, 2030 Antwerpen

28


Bedrijfsreportage | Slimstock

UW VOORRAAD OPTIMALISEREN LEVERT U VEEL GELD OP Bent u actief in een voorraadhoudend bedrijf?

ontwikkeling, kennis vergaren en beter worden,

eenvoudig in realtime op uw smartphone of

Dan weet u dat het belangrijk is om uw stocks

zodat u efficiënter kan plannen, betere afspraken

tablet kan oproepen, interessant en handig

zo laag mogelijk te houden, zonder in te

kan maken met uw leveranciers en de samen-

wanneer u in onderhandeling bent met klanten

boeten op uw servicegraad en op uw effici-

stelling van uw assortiment kan optimaliseren.”

of leveranciers. De Slim4 app speelt in op de

entie. Te weinig voorraad van bepaalde arti-

trend dat organisaties alsmaar meer data- en

kelen leidt tot backorders, deelleveringen,

Investeren in R&D

kennisgedreven worden en informatie sneller

klanten die in de kou blijven staan,… terwijl

Slimstock investeert voortdurend in onderzoek

beschikbaar moet zijn.”

te veel voorraad van bepaalde sku’s een nega-

en ontwikkeling.

tieve invloed heeft op uw cash flow. Slimstock

Jos Crooijmans: “Ten opzichte van tien jaar

Kijkdagen in Mechelen

heeft meer dan 25 jaar ervaring in de optimali-

geleden zijn onze investeringen in R&D zelfs

Slimstock organiseert elke derde donderdag

satie van voorraadbeheer.

verviervoudigd. Bij de nieuwste update van het

van de maand een Kijkdag. Tijdens een goed

programma hebben we ons bewust afgevraagd

gesprek met een van de voorraadexperts van

Het rendement van uw bedrijf verhogen

hoe we Slim4 zouden ontwikkelen mochten

Slimstock maakt u kennis met het bedrijf, de

doet u door uw stocks te optimaliseren. In

we terug beginnen vanaf een wit blad papier.

software, de dienstverlening, de medewerkers

de praktijk betekent dat bijvoorbeeld met

Onze nieuwste versie van Slim4 mogen we toch

en de bedrijfscultuur.

een lagere voorraadwaarde de uitlevergraad

wel spectaculair noemen, met heel wat nieuwe

verbeteren. Simstock ondersteunt u daarbij,

functionaliteiten en toepassingen en een heel

Benieuwd? De deelname aan een Kijkdag is

enerzijds met de Slimstock Academy waar u

nieuwe look and feel.”

kosteloos en vrijblijvend. U bent naderhand

en/of uw medewerkers een of meerdere oplei-

niets aan Slimstock verplicht. Inschrijven via

dingen kunnen volgen en anderzijds met de

In de cloud

Slim4-software, die aan de slag gaat met de

Vooral op het vlak van processing time van

gegevens uit uw ERP-systeem en automatisch

gigantische hoeveelheden sku’s geeft Slim4

prognoses en besteladviezen genereert. De

een bijzonder grote tijdswinst. Slim4 kan u on

opleidingen aan de Academy zijn zowel vak- als

premise, maar ook in de cloud gebruiken.

Slimstock

Slim4-gerelateerd.

www.slimstock.be.  (NV)

Jos Crooijmans: “Aan Slim4 is ook een intuï-

Schaliënhoevedreef 20T - 2800 Mechelen

“Voorraad-

tieve Performance-app verbonden waarmee

T 015 79 65 35

optimalisatie is een permanent proces van

u de prestaties van uw supply chain snel en

info@slimstock.be - www.slimstock.be

Zaakvoerder

Jos

Crooijmans:

29


ERRIC Lenig essentiële noden met een ingenieuze code

Redactie | Johan Van Rooy

Filip Willems heeft zijn sporen én wat kapitaal verdiend in de vastgoedsector. Al tijdens zijn carrière in onroerend goed liet de rest van de wereld hem geenszins onberoerd: het helpen van anderen was ook toen al een grote bron van levensvreugde. Vijf jaar geleden stortte Filip zich voltijds op zijn menselijke missie en een tijdje later zag ERRIC het levenslicht: een even eenvoudig als geniaal systeem kan een globale gamechanger worden om mensen in nood of bij verlies snel en efficiënt te helpen.

Met de neus op de feiten “Het idee om de mensheid te ‘dienen’ leefde al lang bij mij en tijdens

ERRIC: Emergency Rescue Retrieval Information Code

een reis door Japan kreeg dat vage voornemen plots een vaste vorm:

Ik ging dus op zoek naar een efficiënte en toegankelijke tool om dat

mijn echtgenote werd getroffen door een medische tegenslag en

probleem te counteren en ERRIC blijkt hét antwoord op die vaak

taal bleek een belangrijke barrière om snel, accuraat en efficiënt de

voorkomende verzuchting. ERRIC -voluit Emergency Rescue Retrieval

nodige info te kunnen verstrekken en ontvangen. Door met de neus

Information Code- is een unieke code die toegang geeft tot essentiële

op de feiten gedrukt te worden, besefte ik dat een gebrek aan infor-

digitale data. Die code kan handig zijn om een verloren voorwerp snel

matie een immense negatieve impact kan hebben bij tegenslag.

opnieuw in je bezit te hebben, maar kan net zo goed gebruikt worden


Dossier | ICT

informatie kan waar ook ter wereld geraadpleegd worden en met 65 talen dekken we een groot deel van de planeet. We hechten er enorm veel belang aan om een gebruiksvriendelijke én gebruikersvriendelijke service te leveren: we zijn geen vermomde verzamelaar die aast op allerlei data en geven onze gebruikers absolute autonomie om de gegevens in te vullen die voor hem of haar waardevol of relevant zijn. We dragen veiligheid écht hoog in het vaandel: niet alleen die van onze gebruikers, maar ook die van hun gegevens!”

Verdienmodel: dienen heeft voorrang op verdienen Het kost Filip geen moeite om de mens in mij met zijn verhaal én met ERRIC te overtuigen. De ondernemer in mij is kritischer en stelt luidop dat het project flopt als de rekening niet klopt. Wat is het verdienmodel achter ERRIC? “Een pertinente en prioritaire vraag. Voor particulieren is de dienst gratis. Als ze dat wensen, kunnen ze vrijblijvend in de webshop stickers, tokens of kaartjes voor in een portefeuille kopen, maar ook dat is geen must. De 8-lettercode eenvoudigweg op een papiertje schrijven kan ook. Aan bedrijven vragen we 80 eurocent per code en

Filip Willems

die werkwijze garandeert een win-win: het zijn bedrijven die onze

om bij medische malaise een onmisbaar overzicht te geven van indi-

werking betalen, maar we zorgen ervoor dat zij daaruit de nodige

viduele informatie.

voordelen halen. Zo geven we hen de mogelijkheid om hun logo of een commerciële boodschap te koppelen aan hun code of kan

Code die toegang geeft tot digitale data Het systeem op zich is bijzonder eenvoudig: elke code, bestaande uit 8 letters, is verbonden aan een profiel op de ERRIC-website en de gebruiker van dat profiel bepaalt zelf welke informatie hij al dan niet wenst in te vullen. ERRIC is de code facilitator: wij zorgen voor de code en voor een polyvalent platform waarop gebruikers hun gegevens kunnen invullen en anderen die in geval van nood snel, efficiënt én in 65 talen kunnen raadplegen. De code kan voor diverse doelstellingen gebruikt worden en is in die optiek ook een perfecte belichaming van the Internet of Things: dingen die waarde of waarden hebben, worden voorzien van digitale data. Dat kan zeer uiteenlopend zijn: het kan bijzonder vervelend zijn om je bagage of je bankkaart te verliezen, maar op basis van de code en de informatie die je daaraan koppelt, kan de ‘eerlijke vinder’ je

Maak van uw facturenbeheer een cashflowmachine

binnen de kortste keren traceren en contacteren. Het kan ook voor voorwerpen met een onschatbare emotionele waarde: zonder ERRIC is de kans wel erg gering dat iemand de moeite zal nemen om een afgeleefde knuffel opnieuw bij het juiste kind te krijgen, terwijl dat voor die laatste wel ‘levensbelangrijk’ is. En soms is het ook letterlijk een zaak van leven en dood en kan de code die een persoon op zich draagt toegang geven tot een medisch dossier met een volledige voorgeschiedenis, cruciale contactgegevens en dies meer.

Tel: +32 (0)3 289 69 60 E-mail: information@TheInvoiceManagers.com

Wereldwijd te raadplegen

www.TheInvoiceManagers.com

Met ERRIC hebben we de droom om wereldwijd waardevol te zijn: de

InvoiceManagers_KMO_1/4.indd 1

31

2/09/16 10:20


die code gebruikt worden als bewijs van authenticiteit. De moge-

juridische juistheid voor ons van het grootste belang: ook daar zit het

lijkheden voor de bedrijfswereld zijn legio en we zitten in verge-

volledig snor en werken we bijvoorbeeld volledig overeenkomstig de

vorderde onderhandelingen met internationale organisaties zoals

GDPR. Inmiddels zijn we vier jaar aan het project aan het werken en

verzekeringsmaatschappijen, beveiligingsfirma’s en fabrikanten van

in de loop van het traject is er heel wat gewijzigd. ERRIC 1 zat bijvoor-

duurzame consumptiegoederen om ERRIC voor het einde van het jaar

beeld vol bugs en die zijn er in de tweede versie volledig uit. Toch

te commercialiseren en op de bedrijvenmarkt te lanceren.

wordt ERRIC 2 niet de versie die op de markt verschijnt, omdat er op

ERRIC zelf is echter een bedrijf van de nieuwe wereld en onze doel-

korte tijd heel wat mogelijkheden zijn bijgekomen die we ook graag

stellingen zijn humanitair: de winsten gaan naar de optimalisering

aan onze compacte code willen koppelen."

van het bedrijf en naar de ONEarth charity foundation, niet naar aandeelhouders.”

Samenwerking met Imec "Voor ERRIC 3 werken we samen met Imec en integreren we moge-

Een werk van lange adem

lijkheden om codes vanop afstand te activeren en te deactiveren

“ERRIC lijkt en is eigenlijk eenvoudig, maar het pad naar perfectie is

en trackingsystemen toe te voegen. In die optiek hebben we al

lang en hobbelig. Aangezien we met ‘gevoelige’ gegevens werken, is

samengezeten met een aantal instellingen van de VN, die concrete interesse toont en in ERRIC heel wat potentieel ziet om slachtoffers van bijvoorbeeld tsunami’s en klimaat-en oorlogsvluchtelingen te

UW PARTNER VOOR TRANSPORT EN DISTRIBUTIE

kunnen traceren en zo bijstand te kunnen faciliteren. ERRIC wil niet de zoveelste losse flodder worden, maar heeft de ambitie om een globale standaard te worden die altijd en overal kan worden ingezet.”

Tool met een betere wereld als doel Filip wil met een kleine code grote dromen najagen. Het is duidelijk dat hij de wereld wat veiliger en mooier wil maken. Mijn oog valt op een poster met de boodschap ‘ONEarth’ aan de muur. “Ik vind dat het tijd is om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de komende generaties. In plaats van te doemdenken moeten we doen: op mijn manier probeer ik zaadjes te zaaien op een bodem die door te veel mensen als dor wordt beschouwd. Ik hoop met ERRIC een community te kunnen creëren, een gedreven gemeenschap die levenskracht heeft én geeft. is de charity foundation achter de tool en daar ligt het echte doel: ik wil met mijn medestanders duurzaam investeren om het tij te keren. Zo zullen we grote bedrijven zeker de kans geven om de code aan een Kelderveld 23 | 2500 Lier | T 03 489 05 75 info@transverhaegen.be | www.transverhaegen.be

lagere prijs aan te kopen, op voorwaarde dat ze de rest van de 80 cent consequent besteden aan een goed doel dat aansluit bij de pijlers van ONEarth, namelijk medische ondersteuning, educatie of ecologische bewustwording. Ik werk aan een menselijke klimaatverandering: laten we de opwarming van de aarde keren en die van ONEarth menselijke waarden stimuleren. Ieder individu maakt het verschil!” 


Bedrijfsreportage | Stream Software

STREAM SOFTWARE HELPT BEDRIJVEN MET DOUANESYSTEMEN De douane-administratie is een vrij ingewik-

Software krijgen ondernemers meteen tools

en Walter Palsterman, de stichters van Stream

kelde wereld, zelfs voor wie er al vele jaren bij

in huis waarmee ze vooral het rendement van

Software , is een langetermijnrelatie met de

betrokken is. Stream Software uit Berchem

hun activiteiten sterk kunnen verbeteren. De

klanten fundamenteel, waardoor ze vandaag

automatiseert de onderscheiden douanesys-

aangeboden oplossingen zijn ontworpen met

een indrukwekkende klantenportefeuille opge-

temen op maat van de klant en neemt voor

het oog op een eenvoudig en efficiënt gebruik.

bouwd hebben. Tot het klantenbestand behoren

hard werkende ondernemers op die manier

Het geheel is onderbouwd met overzichtelijke

grote namen als Agfa-Gevaert, Samsonite,

flink wat kopzorgen weg.

schermen, eenvoudige ingavemogelijkheden

Kühne + Nagel, Bleckmann, Estée Lauder, DHL,

en krachtige zoekfuncties. De systemen van

Gerlach enz. “Wij zien onze klanten als partners

Voor expediteurs, transportondernemingen en

Stream Software connecteren trouwens met

waar we intens mee samenwerken om hun

douanedeclaranten is een vlotte doorstroming

het basissysteem van de klant.

operationele en financiële bedrijfsprocessen te

van de goederen van levensbelang. Ook grote

optimaliseren,” zegt Sam Jespers nog.  (NV)

productiebedrijven willen hun orders zo snel

Customs Streamliner® is uiteraard vooral afge-

mogelijk bij de klanten krijgen. De dedouane-

steld op douanedeclaranten, douane-agenten

ring is daarbij vaak een heuse bottleneck.

en douanedepartementen terwijl Integrated Logistic Streamliner® (ILS) zowel in zeevracht

“Wij hebben in dit opzicht vanuit onze prak-

als in lucht- en wegvracht geïmplementeerd

tijkervaring efficiënte software-oplossingen

wordt.

uitgewerkt waarmee de douaneprocessen geautomatiseerd worden,” zegt sales manager

Industriële bedrijven zijn geautomatiseerd met

Sam Jespers. Stream Software heeft dan ook

bedrijfseigen ERP-systemen. Stream Software

zoveel als een heel eigen nichemarkt uitge-

kan hen software leveren voor douane en

Stream Software

bouwd. “De douane is onze corebusiness. Wij

logistieke processen die naadloos geïntegreerd

Potvlietlaan 4 - 2600 Berchem

staan in die omgeving onafgebroken op de

worden.

03/ 825 77 74

eerste rij.”

Sam Jespers - Sales Manager Met een omzetcijfer van 4,5 miljoen euro heeft

0486/ 21 57 40

Met Customs Streamliner® en Integrated

het softwarebedrijf uit Berchem zich onderhand

Sam.jespers@streamsoftware.be

Logistics Streamliner® (ILS) van Stream

sterk gepositioneerd in de Benelux. Voor Albert

www.streamsoftware.be

33


C

O

LU

M

N

Redactiecolumn | Peper & zout

REDACTIE - Gunnar Michielsen

Gezocht: strafste Gentenaar van 2019 Toegegeven, de Gentenaren laten er geen gras over groeien. Minder dan zes maanden na haar aantreden ging het nieuwe bestuur over tot een doortastende beleidsmaatregel: eindelijk worden die irritante paardenkoetsen voor toeristen finaal uit de stad gebannen. Dat die ene pennentrek het lot van een klein familiebedrijf én twaalf deeltijdse werknemers bezegelt, daar ligt vast niemand van wakker. Maar wat mij in deze het meest verbaast, zijn de krakkemikkige argumenten waarmee zo’n kleine ondernemer over de kling wordt gejaagd. Misschien komt beleidsmaker 3 sterker voor de dag? Trots laat “Met deze maatregel willen we de authenticiteit van de stad bewaren”,

ze weten dat het Gent vooral te doen is om dierenwelzijn. “Er zijn

zo verdedigt beleidsmaker één deze beslissing. Que? Gent bestaat

voldoende alternatieven, dus hoeven we geen extra paardenkracht

sinds de tijd van de Kelten, en gedurende 24 eeuwen waren karren

meer in te zetten.” Vooral dit argument jaagt mij in de gordijnen, want

en koetsen er het enige transportmiddel. Maak even een wandeling

het verhult een achterliggend idee-fix: hard werken maakt onge-

door deze prachtige stad en bewonder haar herenhuizen: de mooiste

lukkig. Vraag gerust na bij élke dierenliefhebber: honden en paarden

exemplaren hebben imposante koetspoorten, koetshuizen en vaak

moeten werken om gelukkig te zijn. Net zoals mensen. En net zoals wij

zelfs paardenstallen achter de muren. Excuseer, maar wie Gent écht

hebben ze af en toe een schop onder de kont nodig om in beweging

authentiek wil houden, moet vooral de auto’s, trams, bussen, fietsen,

te blijven. Maar ontneem werkpaarden hun baan en ze verpieteren.

hippe steps en rollators verbieden. Hup, naar de prullenmand met dit

Voor je het weet wordt je vadsige luxepaard een klagende, luie ezel.

argument.

In Rotterdam bestaat sinds 2014 de vzw Werken als een Paard. Deze vereniging laat kinderen uit uitdagende wijken ervaren dat “als je

Over naar beleidsmaker twee. “Met dit verbod ijveren we voor kwali-

werkt als een paard, je veel kunt bereiken”. Dat noem ik nog ’s een

tatief toerisme dat voor de Gentenaars een meerwaarde betekent”.

missie met ballen. Ahmed Aboutaleb, de linkse Rotterdamse burge-

Dit is te gek voor woorden. In Schaarbeek, waar ze sinds enkele jaren

meester die deze non-profitorganisatie van meet af aan enthousiast

het huisvuil opnieuw ophalen met paard en kar, klinkt het anders. Zo

steunde, werd in het stichtingsjaar van de vereniging verkozen tot

verklaart de directeur van de Schaarbeekse stadsreinigingsdienst

Nederlander van het jaar. Beloofd: mocht er één dappere Gentse poli-

in een interview met Het Nieuwsblad: “Zowel op economisch als op

ticus het aandurven om het doodvonnis van onze Gentse paardenman

ecologisch vlak zijn er voordelen aan paarden. Maar het belangrijkste

te herroepen, dan draag ik hem of haar voor als Strafste Gentenaar én

aspect is het sociale. Ik sta er iedere keer versteld van wat zo’n paard

trakteer ik op een rondrit in de schitterende Victoria, een authentieke

in de buurt teweegbrengt. Veel jongeren die in de stad wonen, hebben

kopie van de 19de-eeuwse koetsen die destijds massaal het Gentse

nog nooit een paard gezien. Ik heb ook nog nooit geweten dat iemand

straatbeeld sierden. Getrokken door Pegasus, een gelukkig paard dat

een vuilniskar heeft gestreeld.”

weet wat werken is. 


Uw palletvracht in no time geleverd bij uw Europese bestemming Voortaan tot 5 pallets via DB SCHENKERsystem Snelste looptijd met levering afgestemd op uw klanten Meest uitgebreide Europese landtransportnetwerk Dagelijkse vertrekken naar de meeste Europese bestemmingen Betrouwbaar en veilig transport van deur tot deur e-Service (booking, tracking en facturatie)

Alle reinigings- en ontstoppingswerken

BON 10€

EEN SIMPEL TELEFOONTJE VOLSTAAT ALS DE BEERPUT OVERLOPEN GAAT

--------------------

Alle info op dbschenker.com/be/landtransport sales.be@dbschenker.com - tel: +32 (0) 15 29 74 61

www.ruimerke.be •ontstoppingswerken info@ruimerke.be Speciale voorwaarden voorruimingsruimings-en enontstoppingswerken met de de code code “OLVE“ Speciale voorwaarden voor met

Alle reinigings- en Speciale voorwaarden voor ruimings- en ontstoppingswerken met de ontstoppingswerken € 10 korting met de code 'KMOinsider'

KORTINGSCODE “OLVE“

03/888.78.00

NIEUW PROJECT IN ANTWERPEN Businessflats op strategische locatie in volle ontwikkeling Full service verhuurdienst met meer dan 30 jaar ervaring

Toprendement dankzij verhuur aan expats en young starters In-house fitnessruimte en co-working space

Kwalitatieve architectuur van Binst Architects

GRAAG MEER INFO? WWW.INITIUM-RESIDENCE.BE 0800 997 33

6539_CAN_INITUM_Adv_NL_170x58,25_v2.indd 1

25/02/19 16:53

35


Jacques Platieau IBM helpt innovatieve start-ups en scale-ups ‘go to market’ Redactie | Edith Vervliet

“De digitale transformatie heeft niet alleen betrekking op het bedrijfsleven maar op onze ganse samenleving. En die digitale reis is nog maar net begonnen.” Aan het woord is Jacques Platieau, VicePresident en Country General Manager IBM BELUX.

IBM al een eeuw actief in B2B

maken van je digitale strategie. De

maar we pretenderen helemaal

technologie is danig geëvolueerd,

niet dat we al die sectoren kennen!

Het afgelopen decennium onder-

maar onze focus en bezorgdheid

We zetten in op de open source

ging IBM zelf ook een grondige

is vooral de integratie van de

community en de ontwikkeling

transformatie. Zo werd een eigen

bestaande systemen. Onze funda-

van platformen om interactie met

software-afdeling opgericht en

mentele opdracht is de gegevens

kmo’s te hebben”, stelt Jacques

werden de Business Services van

van onze klanten beschermen.

Platieau. “Bij kmo’s zit veel

PWC Consulting ingebed. “Een

Een nieuw systeem voorstellen is

innnovatie. Ons global IoT-center

bedrijfsstrategie ontwikkelen en

één, maar met de integratie raak

(Internet of Things) bevindt zich

sturen kan je niet zonder werk te

je aan het hart van het bedrijf. We

in Munchen. Eén verdieping is

zijn een betrouwbare partner, ook

volledig voorbehouden voor kmo’s.

al zijn er heel wat andere goede

Hier kunnen we ook Belgische

spelers”, zegt Jacques Platieau.

start-ups en scale-ups introduceren die met IoT en AI (Artificiële

Bij kmo’s zit veel innovatie

Intelligentie) ontwikkelingen bezig zijn, want zij hebben nood aan een

“IBM is reeds lang een open source

testomgeving. En we helpen hen

bedrijf en voor ons zijn ecosys-

ook met het vermarkten van hun

temen zeer belangrijk. We zijn in

technologie. Voor IBM is dit een

alle sectoren en industrieën actief,

nieuwe manier van denken.”


Dossier | ICT

AI demystifiëren IBM Belux is lid van de AI 4Belgium Coalitie die in het leven werd geroepen

universiteiten. Studenten kunnen bij een klant van IBM werken en IBM

door de federale ministers voor Digitale Agenda. Deze coalitie telt een

treedt op als coach”, benadrukt Platieau.

30-tal leden waaronder grote bedrijven, kennisinstellingen en beroeps-

IBM is partner van de bacheloropleidingen Informatiemanagement &

federaties. Elke Europese lidstaat moet tegen midden 2019 het Europees

Security en Business Management van Thomas More in Mechelen en

kader over AI dat de Europese Commissie heeft uitgewerkt, nationaal

Elektronica-ICT in Sint-Katelijne-Waver. Nieuwe vaardigheden op gebied

afstemmen.

van cybersecurity of cognitieve technologieën worden steeds belang-

Jacques Platieau: “In vergelijking met de VS staat Europa op het vlak van

rijker. Met deze samenwerking wil IBM er mee voor zorgen dat de inter-

investeringen in Artificiële Intelligentie achter, maar we zijn bezig met

netbeveiligers en data-analisten van de toekomst op de hoogte zijn van

een aantal inhaalmaneuvers. De EU pakt dit ernstig aan en wilt tegen

de recentste ontwikkelingen in deze snel groeiende business.

eind 2020 20 miljard euro investeren in AI-projecten via public-private partnerships. Ook president Macron heeft aangekondigd dat Frankrijk

“TechClass, een samenwerking met Unizo, en Girls Tech Fest met

1,5 miljard euro vrijmaakt voor AI tegen 2021. En België geeft positieve

NGO Digital Leadership Institute in Brussel, zijn platforms waar onze

signalen dat er door de verschillende bestuurlijke niveaus ook middelen

IBM-ambassadeurs 10 tot 16 jarigen aansporen om te kiezen voor STEM-

naar AI zullen gaan. Als je kijkt naar de investering per capita op AI-vlak,

opleidingen. In de States is IBM tijdens het presidentschap van Obama

dan mogen we stellen dat België kan volgen.”

gestart met P-TECH dat breekt met de traditionele onderwijsaanpak en

Technologie mag niet falen

inspeelt op het gelijke kansenbeleid. Intussen zijn er al meer dan 100 P-TECH scholen wereldwijd, inclusief in Europa waar we recent onze

De gebruikers moeten vertrouwen hebben in de technologie. Juist

eerste P-Tech in Ierland hebben aangekondigd. We gaan nu na of we het

omdat AI zo transformatief is, stellen veel bedrijven zich vragen rond

P-TECH concept ook in België kunnen introduceren.” 

de impact ervan op de samenleving. We maken een complete disruptie van de markt mee. AI brengt een gelijkaardig effect op de maatschappij

IBM in enkele cijfers

teweeg zoals de uitvinding van de stoommachine midden 18de eeuw. Jacques Platieau: “AI - en ik zou eerder zeggen augmented intelligence

IBM is al 83 jaar actief in België.

- helpt bedrijven de juiste beslissingen te nemen. Het is dan ook belang-

Omzet IBM global 2018: 80 miljard USD

rijk om ervoor zorgen dat de technologie aan bepaalde principes beant-

Aantal werknemers wereldwijd: 350.000

woordt: ‘trust and transparancy’. In de aanbevelingen van de AI 4Belgium

7% van de globale omzet wordt in R&D geïnvesteerd.

Coalitie legt België daarom naast investeringen ook veel focus op ethiek,

Wereldwijd heeft IBM 12 onderzoekscentra en testlabo’s (o.m. in

vaardigheden en R&D. Je moet de technologie kunnen uitleggen aan de

Zurich, het VK, Frankrijk, Duitsland, enz) die elk hun specialisatie

consument: hoe de technologie tot een bepaalde beslissing is gekomen,

hebben.

op welke data de technologie is gebaseerd, met welke algoritmen, enz. Met een voorbeeld uit de gezondheidszorg wordt dit al snel duidelijk. Een diagnose stellen is een ding, maar patiënten willen weten hoe een

Wie is Jacques Platieau?

software tot die diagnose is gekomen. De technologiestandaarden zijn dan ook bijzonder hoog, veel hoger dan de eisen die we aan mensen

Jacques Platieau (°1959, Doornik) heeft een diploma wiskunde

stellen. Een dokter moet geen 100/100 halen als hij afstudeert, maar van

en informatica van de Universiteit van Bergen (Mons). In 1984

technologie verwachten we dat wel.”

begon Platieau zijn carrière in de telecommunicatie-afdeling van IBM Belgium als Systems & Sales Engineer. Van 1990 tot 1994 had

Een maatschappelijke rol opnemen

hij o.m. de leiding over grote internationale klanten en vulde nog

In de perceptie van de mensen zullen door technologie veel jobs

verschillende andere functies binnen IBM in.

verdwijnen. Maar er gaan ook veel ‘new collar jobs’ bijkomen in cyber-

In juli 2003, werd Jacques Platieau partner en Industrial Sector

security, data science, AI, cloud, enz. Ons onderwijssysteem moet afge-

Leader van IBM Belux Business Consulting. In 2005 werd hij General

stemd worden op de uitdagingen die op ons afkomen. Het hoeven niet

Manager van IBM Global Business Services voor de Benelux. Sinds

allemaal universitair gevormden te zijn. Cybersecurity is b.v. een niches-

april 2010 is hij Vice President en Country General Manager van IBM

pecialisatie waarin men zich geleidelijk aan kan specialiseren.

BeLux. Jacques Platieau is bestuurslid van verschillende organisa-

“Bedrijven zoals IBM hebben de morele plicht om een maatschappe-

ties: UWE (Union Wallonne des Entreprises), VOKA, BECI (Brussels

lijke rol op te nemen. Voor ons is de samenwerking tussen de bedrijfs-

Enterprises Commerce & Industry) en Agoria. Hij is ook voorzitter

wereld en het onderwijs van groot belang, zodat beide goed op elkaar

van de professionele basketbalclub van Castors Braine.

afgestemd zijn. Daarom werken we vaak samen met hogescholen en

37


Content marketing is zoals een eerste date. Als je alleen maar over jezelf praat, komt er geen tweede.

Online adverteren is de perfecte manier om snel en gericht de online doelgroep te bereiken. KMO dynamoo begeleidt uw bedrijf op weg naar succesvol adverteren op Google AdWords, LinkedIn, en Facebook. Weten hoe? Kijk op www.kmodynamoo.be

DYN18032770 Adv A4.indd 1

19-01-18 09:40


Bedrijfsreportage | Boes Mailing Services

MAILING? ZO BESPAART U SUBSTANTIEEL OP DE PORTKOSTEN Overweegt u een direct mailing? Let er dan op

een accuraat databestand. We hechten daar

Bewustwording

dat u in zee gaat met een dienstverlener die

veel belang aan. Belangrijk is om dubbele en

Werner Boes: “Direct mailings blijven vandaag

door bpost mail-ID gecertificeerd is. Net boven

onjuiste adressen uit uw bestand te verwij-

een crossmediaal gegeven, maar wij merken

de adressen van uw mailing komt dan een

deren. Dit is niet alleen goed voor uw porte-

duidelijk dat fysieke mailings terug in de lift

barcode te staan, met info die bpost toelaat

monnee, maar ook voor het milieu.”

zitten. Met een offline direct mailing kan u

uw zendingen veel sneller te verwerken en uit

het verschil maken. Aan een zending met de

te reiken én u bespaart een aanzienlijk bedrag

Vier soorten folies

post hecht u immers over het algemeen meer

op uw verzendkosten.

Ook met folies probeert Boes Mailing Services

waarde dan aan een zoveelste mail. Wie vindt

het verschil te maken.

het niet leuk om nog echte verjaardagskaartjes

“Die besparing is echt substantieel. Op de keper

Werner Boes: “Recycleerbare of biologisch

te krijgen? Alle IT en servers in de lucht houden,

beschouwd wordt de handling die wij uitvoeren

afbreekbare folies? De meningen zijn verdeeld.

kost ook CO2. Vandaar het belang om hiervan

om uw mailing te verpakken en verzendklaar te

Vandaar dat ik de kwaliteiten van onze 4

bewust te zijn en geen overbodige adressen aan

maken ruimschoots vergoed door de korting

verschillende mailingfolies steeds even op een

te schrijven, de juiste folie te kiezen, het juiste

die u op de portkosten geniet”, legt Werner Boes

rijtje zet zodat u weloverwogen uw keuze kan

papier te nemen,... Wij adviseren u graag.”  (NV)

van Boes Mailing Services uit.

maken.”

Boes Mailing Services verzorgt de complete afweking van uw mailings, fulfilmentopdrachten, verzendingen en retourlogistiek: printen (laser, color, inkjet), maar ook snijden, vouwen, onder omslag brengen, onder folie

- Een folie uit LDPE is sterk en flexibel en is 100% recycleerbaar, - Een folie uit PLA bestaat uit polymelkzuren en is 100% industrieel composteerbaar.

verpakken, al dan niet gepersonaliseerd,… Al

- Bij de productie van biobased folie wordt nog

deze werkzaamheden worden perfect en snel

steeds minstens 20% anorganische stoffen

uitgevoerd.

gebruikt. Deze folder is dus niet composteerbaar, maar wel recycleerbaar.

Duurzaamheid

- En dan is er de Bio Wenterra, een folie uit geganiet-genetisch

gemanipuleerde

Boes Mailing Services

Boes Mailing Services voert duurzaamheid

randeerd

hoog in het vaandel.

grondstof (zetmeel), biologisch afbreekbaar

T 03 640 10 70, info@boesenco.be

Werner Boes: “Duurzaamheid begint met

en 100% composteerbaar.

www.boesmailingservices.com

Metropoolstraat 11, unit 26, 2900 Schoten

39


Document management

Zullen we nog printen in 2025? Redactie | Nicole Verstrepen

Marktonderzoeksbureau Quocirca heeft een rapport uitgebracht met de bevindingen rond digitaal printen op de werkplek. Uit Print 2025 blijkt dat het printen in bedrijven nog niet zo snel zal verdwijnen, alhoewel de millennials tegen 2025 het grootste deel van het personeel in organisaties zullen uitmaken, met meer zeggenschap in de aankoop van technologie. Voor leveranciers van printoplossingen is het belangrijk het vertrouwen van deze generatie te verdienen.

“Al jaren wordt er in de markt

vindt het nog steeds comforta-

de gangbare software die er op

geroepen dat het verbruik van

beler om ze op papier te lezen en

de markt is om documenten te

papier naar beneden gaat. Met

niet op het scherm”, stelt Frank

beheren, zoals pull printing. Met

de opkomst van smartphones en

Deneweth, managing director bij

deze functie kan je bij eender welk

tablets is dat inderdaad deels zo.

Brother International Belgium.

toestel je prints opvragen. Niet

Mensen hebben minder behoefte

Volgens Frank Deneweth zal het

iedereen heeft vandaag nog een

om e-mails af te drukken, maar

printen bij consumenten wellicht

printer naast zijn computer staan.

op zakelijk vlak worden nog altijd

verder dalen en gaan onderne-

Met een toegangskaartje of code

veel documenten afgeprint. Wie

mingen bewuster omspringen

kan je je printopdracht aan een

met belangrijke dossiers bezig is,

met hun printgedrag, maar het

gezamenlijke printer opvragen.”

papier zal niet verdwijnen.

Pull printing

Frank Deneweth, Brother International Belgium

Batch printing Batch printing is interessant in

“Hoe we hierop inspelen? Onze

organisaties zoals universiteiten en

printers en copiers krijgen nieuwe

hogescholen, waar studenten zich

functionaliteiten, op het vlak

aan de printer of copier kunnen

van informatiebeveiliging en op

identificeren en hun prints maken.

het vlak van printmanagement.

Aan het einde van de maand krijgen

Onze toestellen worden ook

ze een afrekening van het aantal

meer en meer compatibel met

afdrukken dat ze gemaakt hebben.


Dossier | ICT

“Deze functies, die gangbaar zijn bij de duurdere A3-copiers, beginnen meer en meer ingang te vinden in de toestellen voor de kmo-markt.”

Technologie “U maakt ook kennis met de technologie die u het best integreert voor de taken die uw werknemers dienen uit te voeren: video confe-

Managed Print Services

rences, een presentatie maken, samenkomen met een virtueel team,

Daarnaast ontwikkelde Brother ook Managed Print Services voor kmo’s.

fysiek vergaderen... Nog te vaak worden pc’s bekeken als een kost,

“Met deze dienst besteden we veel aandacht aan de consumables. Zelf

terwijl ze productiviteitsmiddelen zijn. Er wordt voor alle medewer-

hoeft u niet meer in het oog te houden wanneer er nieuwe inkt nodig is.

kers hetzelfde soort laptop en hetzelfde soort scherm besteld, terwijl

Uw toestel zal automatisch, via de cloud, aan ons laten weten wanneer

er voor verschillende taken verschillende technologische middelen

de inkt bijna op is, of wanneer er onderhoud of herstelling nodig is.”

bestaan.”

Circulaire economie

Zo staat er in veel bedrijven ook nog een traditionele projector in de

Onder het motto ‘goedkoop is duurkoop’ is het raadzaam om niet meteen

vergaderzaal en een traditioneel conferencingsysteem.

voor de goedkoopste printer te gaan. “Bij een iets grotere investering heeft u toestellen waarin u cartridges met grotere volumes inkt kan plaatsen.

“We evolueren volop naar intuïtieve oplossingen, zodat meetings

Per kg uitgerekend bent u voor uw inkt zo veel prijsgunstiger uit.”

veel sneller gestart geraken en digitale content veel makkelijker

Brother heeft ook een programma waarbij u uw gebruikte cartridges

gedeeld kan worden. Onze oplossing HP Slice bijvoorbeeld staat in

makkelijk kan terugsturen, waarmee dan nieuwe inktpatronen worden

het midden van de meetingroom en voorziet de vergadering – heel

gemaakt.

intuïtief via een touchscreen - van beeld en geluid.”

“En met de deep sleepmodus van de toestellen wordt het elektriciteitsverbruik flink gereduceerd en wordt het vergelijkbaar met dat van een

Efficiënt thuiskantoor

klein ledlampje”, besluit Frank Deneweth.

Veel bedrijven laten hun werknemers een aantal dagen per week thuis werken. “Thuis moeten personeelsleden het meestal doen

HP toert met Office of the Future door ons land

met een laptop, terwijl ze op het werk een of twee schermen, een toetsenbord, een muis en vaak nog meer ter beschikking hebben.

HP Belux heeft een pop-up mobiele ‘werkplek van de toekomst’

Werknemers geven vaak aan dat ze ondanks het gebrek aan techno-

ontwikkeld, waarmee de fabrikant van IT-hardware door ons land

logie productiever zijn thuis. Met technologie kan er dus nog een stuk

reist. Het gaat om een fysiek kantoor van 10 bij 10 meter waarin alle

productiviteit gewonnen worden.”

aspecten van het nieuwe werken aan bod komen. “In de War for Talent die momenteel speelt, is het belangrijk dat u

Het Office of the Future bezoeken kan nog in Luxemburg (tot

als werkgever aantrekkelijk bent. Naast de werkcultuur spelen ook

06.06.2019), in Diegem (10.06.2019 – 26.06.2019), Namen, Citadelle

de werkplek en de technologie die uw werknemers ter beschikking

(04.07.2019 – 10.07.2019), Genk, Thor site (19.08.2019 – 30.08.2019 en

krijgen een rol”, stelt Koen Van Beneden, general manager Personal

Gent, Sint-Pieters Abdij (09.09.2019 – 20.09.2019). 

Systems bij HP Belux. In het activity based pop-upkantoor komt elke werksituatie aan bod: vergaderen, onderweg werken, werken vanuit een home office…

3rd Wave laat je klanten niet wachten

ERP, MRP, QRM, REAL TIME CAPACITY PLANNING, MAATWERK SOFTWARE

Hoogstraat 52 | 9340 Lede Lieven.vannuffel@3rdwave.be + 32 471 62 34 46 www.3rdwave.be

41


Dag van Inkoop & Logistiek Bots & Bytes vs People & Planet: botst dit? Redactie | Nicole Verstrepen

Enkele honderden professionals in inkoop, logistiek en supply chain management vonden op dinsdag 7 mei de weg naar het Elisabeth Center Antwerp voor de 22ste editie van de Dag van Inkoop en Logistiek, georganiseerd door de VIB, de Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek. Het thema was ‘Bots & Bytes vs People & Planet’ of

hoe bedrijven in de toekomst digitalisering en duurzaamheid, robots en mensen en klimaat en innovatie met elkaar zullen verzoenen.

De deelnemers aan het congres

De klant beslist

werden welkom geheten door ondervoorzitter van VIB Frank

Een van de keynotesprekers

Geets. “We reiken op deze dag visies

was Saskia Van Uffelen, die

en best practices aan rond thema’s

ons land als Digital Champion

die prioritair zijn voor de toekomst

Belgium

van onze sector: digitalisering, duur-

in de Europese Commissie

zaamheid, circulaire supply chain,

en gepassioneerd is door de

robotisering, de war on talent…”

digitale

vertegenwoordigt

transformatie.

“Op

slechts 15 jaar tijd werden 50 met

tot

60

elkaar

miljard

dingen

geconnecteerd.

Daardoor worden processen omgedraaid. Als bedrijf beslis je niet meer wat je klant van je zal kopen. Het is nu je klant die beslist wat hij wanneer geleverd wil hebben.

Als

onderneming

moet je hierop snel inspelen als je succesvol wilt blijven.


Redactie | Dag van de Inkoop & Logistiek

Wendbaarheid van je structuur is cruciaal en nieuwe omzet zal je

Sustainability Index, de Global Reporting Initiative en rating agencies

moeten zoeken in nieuwe processen en in disruptief denken”, stelt ze.

zoals EcoVadis je duurzame bedrijfsvoering kunnen ondersteunen. Comedian Arnout Van den Bossche sloot de voormiddag op een humo-

Unilever Sustainable Living Plan

ristische wijze af met zijn uiteenzetting ‘Burn-out voor starters’. In de namiddag konden de deelnemers een eigen programma samen-

Keynotespreker Marc Engel, chief supply chain officer bij Unilever,

stellen, met keuze uit verschillende topics en sprekers. Interessante

onderhield de deelnemers over het Unilever Sustainable Living Plan

standhouders maakten het programma van de Dag van Inkoop en

en Ton Geurts, senior procurement & supply chain executive, infor-

Logistiek compleet. 

meerde de aanwezigen over hoe duurzame regulators als de Dow Jones

Brother Managed Print Services zorgt ervoor dat uw business blijft draaien  Goedkoper printen zonder verborgen kosten  Automatische levering van inkt en toner  Snelle support ter plaatse  Geavanceerde informatiebeveiliging  Flexibele betaalopties voor uw afdrukken www.brother.be/mps

Uw partner in draadloze toegangscontrole. Wie mag waar en wanneer toegang hebben, u bepaalt het zelf!

T 014 21 37 00 - WWW.BLOK.BE

43


SNEL EEN INTERNATIONAAL TREINTICKET BOEKEN? VIA NMBS INTERNATIONAAL! naar een Europese bestemming doet u via het

Corporate programma’s en International SOS

handige en centrale reserveringsplatform

Thalys, Eurostar en ICE hebben speciale corpo-

sant. U kan daarop vergelijken met welke

van

Snel een treinticket boeken voor een zakenreis

NMBS

Op

de website ecopassenger.org wel interes-

nmbs-

rate programma’s lopen, met kortingen afhan-

vervoersmodus u voor uw verplaatsing de

internationaal.com/corporate vindt u tickets

kelijk van uw reisgedrag, uw bestemming, uw

minste CO2 uitstoot. Een reis met een hoge-

voor

Thalys,

reisvolume,... Julie Van Haesebroeck infor-

snelheidstrein stoot, in vergelijking met het

Eurostar, ICE en TGV® alsook voor de klassieke

meert u met plezier verder over de verschil-

vliegtuig, 8 à 10 keer minder CO2 uit.”

internationale treinen. Betalen doet u pas op

lende mogelijkheden voor uw bedrijf.

Als u een reis van punt A naar punt B met het

het einde van de maand, wanneer u de factuur

NMBS Internationaal en International SOS

vliegtuig, de auto of de trein vergelijkt, dan

ontvangt. Tevens krijgt u een gedetailleerde

ontwikkelden in partnership de technologische

scoort de trein vaak beter omwille van een

lijst van alle verplaatsingen van uw bedrijf.

oplossing om alle geboekte internationale trein-

kortere check-in, aankomst in het stadscen-

de

Internationaal.

Julie Van Haesebroeck: “In dit kader is

hogesnelheidstreinen

reserveringen automatisch in het TravelTracker

trum, wifi aan boord, geen filestress, geen

Maken u en/of uw medewerkers regelmatig een

systeem te plaatsen, en dit voor alle treinbe-

parkeerproblemen, comfortabeler werken

zakenreis naar een Europese bestemming? Met

stemmingen in Europa. “We beantwoorden

tijdens de reis, en dergelijke meer.

een profiel op het digitale reserveringsplatform

perfect aan de corporate noden die er actueel

van NMBS Internationaal kan u met uw login

bestaan bij de travel managers op gebied van

Meer info over het reserveringsplatform

snel de nodige treintickets boeken.

Duty of Care”, aldus Julie Van Haesebroeck.

van NMBS Internationaal? Contacteer Julie Van Haesebroeck of een van haar collega’s

Accountmanager Julie Van Haesebroeck: “Het treinen staat overzichtelijk samen op het reser-

Getrouwheidsprogramma Greenpoints

veringsplatform, zodat u goed kan vergelijken.

Met

Nadat u de data en het vertrek- en het eind-

Greenpoints van NMBS Internationaal spaart u

station hebt ingegeven, krijgt u een overzicht

bij de aankoop van internationale treintickets

van de treinen die u kan reserveren. Reizen

punten. De Greenpoints-punten kan u nadien

bepaalde medewerkers regelmatig naar het

inruilen voor gratis treintickets.

aanbod van alle internationale (hogesnelheids)

het

eigen

op 02 528 27 06 of corporate@b-rail.be.  (NV)

getrouwheidsprogramma

buitenland? Dan hoeft u de persoonsgegevens Via het platform kan u ook uw reserveringen,

Duurzaam en comfortabel reizen

uw facturen, en de statistieken van uw verplaat-

Duurzaamheid is vandaag een onmiskenbaar

T 02 528 27 06, corporate@b-rail.be

singen opvragen.

topic binnen het bedrijfsleven.

www.nmbs-internationaal.com/corporate

alleen de eerste keer volledig in te geven.”

NMBS Internationaal Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel


Bedrijfsreportage | Training Center

TRAINING CENTER:

PRAKTISCHE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN OVER

ELEKTRICITEIT, GAS EN HEFTOESTELLEN Training Center is een ‘member of OCB’, het

bijscholingen volgen en testen afleggen. Naast

keurders en hebben op die manier voeling

‘Onafhankelijk Controlebureau’ dat dage-

de basisopleiding Cerga, organiseert Training

met de praktijk. Ze onderhouden hun kennis

lijks wettelijke keuringen uitvoert op instal-

Center ook permanente bijscholingen die

in hun dagelijkse praktijk en volgen geregeld

laties bij particulieren en bedrijven. Vanuit

je als Cerga-installateur jaarlijks verplicht

bijscholingen.

die expertise biedt Training Center prak-

moet volgen. Een derde Cerga-opleiding is

tijkgerichte

de Monteursopleiding. Deze opleiding dient

veiligheidsopleidingen

voor

bedrijven aan.

verplicht gevolgd te worden door medewer-

Opleidingen op je bedrijf of bij Training Center

kers die aan gasinstallaties werken.

De meeste opleidingen van Training Center

Opleidingen elektriciteit BA4 en BA5

Opleidingen heftoestellen

voordeel dat je werknemers zich niet moeten

In de opleiding BA4 maken jij en je werkne-

OCB keurt al jarenlang allerlei hefinstalla-

verplaatsen. De docent gaat aan de slag met

mers kennis met enkele basispunten van

ties. Hun controleurs zijn dan ook uitste-

de installaties en machines op je bedrijf. Zo is

elektriciteit en elektrische installaties. Het zijn

kend geplaatst om je meer te leren over hoe

de opleiding toegespitst op de werkomgeving

vooral de risico's verbonden aan de elektri-

jouw bedrijf veilig werkt met bijvoorbeeld

van jou en je werknemers. Wie dat wil, kan

sche installaties die duidelijk worden toege-

heftrucks, hoogwerkers of verreikers. Een

ook opleidingen in de leslokalen van Training

licht.De lesgevers leggen alles uit aan de hand

opleiding heftruck, hoogwerker, verreiker,

Center komen volgen. Die zijn verspreid over

van voorbeelden uit de praktijk. Voorkennis is

vorklift, schaarlift, rolbrug of transpalet bij

heel België. De standaardlocaties zijn Kontich,

niet vereist. De cursus BA5 is voor mensen met

Training Center heeft als grootste doel om

Namen en Beringen.  (AB)

enige ervaring, dus voorkennis is een must. De

veilig te leren werken met de machine.

vinden plaats op jouw bedrijf. Dat heeft als

opleiding wordt afgestemd op de specifieke noden in jouw bedrijf en duurt één dag.

Feeling met de praktijk De lesgevers van Training Center verzorgen

Opleidingen gas

professionele opleidingen, maar zijn ook al

Wil je installateur met een Cerga-label worden,

jaren actief als keurder. Ze verzamelden zo

dan moet je eerst een basisopleiding volgen

de nodige expertise en blijven hun voeling

Training Center

in een opleidingscentrum dat door Cerga

behouden met de dagelijkse praktijk van

Koningin Astridlaan 60 - 2550 Kontich

erkend is. Training Center is zo’n centrum.

controles en veiligheid. “Onze lesgevers zijn

+32 (0)800 13 890

Dat betekent dat hun lesgevers zelf continu

ons sterkste punt,” vertelt Luc Chabot. Ze zijn

www.ocb.be

45


Filip Meysmans

Wagyurunderen op Belgische bodem Ik heb al slechtere bestemmingen op mijn gps ingetikt: mijn praatgrage partner leidt me naar het mooie Merchtem, aan de rand van het prachtige Pajottenland. In het hartje van de Brabantse kouters heten een prachtige vierkantshoeve én Filip Meysmans me van harte welkom: alles zit goed voor een boeiende babbel met een bevlogen boer!

Redactie | Frank Van Hoof

2019 zijn tweehonderdvijftigste

herstructureren en te innoveren.

zodat ik de stiel kon zien langs alle

verjaardag. Het gebouw en de

Dat laatste was ik hoe dan ook van

kanten: ik wilde voeling hebben

landerijen zijn al een hele tijd fami-

plan: na mijn opleiding als indus-

met mijn product én met mijn

liebezit en ik heb er geen seconde

trieel ingenieur landbouw nam ik

klanten.”

aan getwijfeld om ook zelf ‘de boer

me voor om mij los te maken van

op te gaan’: met landbouw verenig

het huidige economische land-

ik professionele en persoonlijke

bouwmodel. Ik had geen zin om

passie in één prikkelend project.

mee te stappen in de anonieme

Herhaaldelijk en geduldig zaaien alvorens te oogsten

Want prikkels zijn er wel degelijk:

massaproductie en wilde een

Aangezien het Hof van Ossel kan

de vierkantshoeve was niet langer

nicheproduct met een verhaal,

bogen op een roemrijk verleden,

voor

was het voor Filip zo klaar als een

moderne landbouw

klontje dat zijn toekomst daar

en zelfs renoveren

lag. “Door de te grote anonimi-

en

dezelfde

teit en de te lage rendabiliteit

piste blijven bewan-

werden lokale rassen al snel van

delen,

niet

het menu geschrapt. Wagyu heeft

geweest

zeker wel het potentieel om te

zijn. Er was nood

renderen, maar eerst moesten

aan een ingrijpende

we ingrijpend investeren. Om

renovatie én aan

in jargon te blijven: we moesten

Als gebouwen zouden kunnen

moderne

bedrijfs-

herhaaldelijk zaaien alvorens te

praten, zou het Hof van Ossel heel

gebouwen. Toen ik

kunnen oogsten. We moesten

wat te vertellen hebben. Gelukkig

elf jaar geleden aan

vanaf nul beginnen, aangezien

neemt Filip met grote graagte de

het

hoofd

kwam

het verboden is om Japanse

honneurs waar en wijdt hij ons in

van

het

bedrijf,

Wagyurunderen in te voeren. We

de rijke historiek van het gebouw

besloot ik dan ook

hebben embryo’s geïmporteerd

in: “Het Hof Van Ossel viert in

om ingrijpend te

en die vervolgens ingeplant bij

Een toekomstgerichte zet

geschikt

dan

zou

rendabel


Interview | Filip Meysmans

dan konden we langzaam maar zeker aan de opbouw van de veestapel

Big in Japan, net wat verfijnder in Vlaanderen

beginnen. Slachten deden we pas na 4 jaar, als de dieren hun ideale

Op Hof van Ossel trekt men wel resoluut de kaart van kleinschalige kwali-

structuur en textuur bereikt hebben. De kwaliteit was van bij de start

teit en van 100 % raszuiverheid.

uitstekend, maar de kwantiteit was nog te laag om de markt op te gaan:

“Onze versie is the real deal. Als klanten flink geld betalen voor iets wat

die stap konden we pas na acht jaar zetten. Die lange aanloopperiode

wij als kaviaar promoten, gaan we hen geen haringeitjes verkopen. Wel

heeft natuurlijk ook voordelen: al die jaren hebben we niet stilgezeten en

hebben we het Japanse origineel aangepast aan de Europese ‘eisen’, en

konden we onze strategie en ons product finetunen. En ik ben ook heel

hebben we een vetarmere Vlaamse versie geproduceerd. Wagyu wordt

blij dat ik vol overtuiging mijn dromen heb nagejaagd en in mijn opzet

geroemd om zijn hoge vetgehalte, maar de Japanse voorliefde voor vet

ben geslaagd: ik heb niet alleen een prachtig product met een verleidelijk

vlees, dat overwegend wit is met rode accenten, is over the top voor onze

verhaal, maar ook een korte maar bijzonder krachtige keten met klanten

lokale lekkerbekken. In onze versie is het vet van een weergaloze kwali-

die dat verhaal passioneel willen delen en voortvertellen.”

teit, maar vormt het vlees toch de meerderheid.”

Wagyu: onnavolgbare kwaliteit met een unieke identiteit

Een ronkende referentie

Aan verhalen geen gebrek als het Wagyu betreft: lang niet iedereen

thie van culinaire collega’s met een vergelijkbare reputatie.

heeft het vlees ooit gegeten, maar het zijn enkelingen die niets weten te

“Wagyu leent zich uitstekend voor gastronomisch genot, al ligt de

vertellen over het legendarische ras.

verdienste natuurlijk voor een groot deel bij het vlees zelf en niet bij

Legendarisch zijn alvast ook de anekdotes: massages, klassieke muziek

allerlei snufjes of schuimpjes van de kok.

en een regelmatige portie bier zouden essentieel zijn voor wonderbaar-

Zelfs onze tong haalt de Gault-Millau: restaurant Het Verschil in Roeselare

lijk Wagyuvlees. En hoewel Filip de mythes ontkracht, beaamt hij dat de

maakte daarmee het verschil en imponeerde met dit gerecht de

kwaliteit mythisch is als de runderen een kwaliteits- en liefdevolle behan-

recensent. Ook Peter De Clercq, een gereputeerde grillchef, zet onze

deling krijgen.

ribeye op het menu in zijn restaurant Elckerlijc en in de aanpalende

“Op Hof van Ossel nemen we de volledige zorg voor onze runderen voor

delicatessenwinkel.

onze rekening: alle dieren zijn hier geboren en gefokt. Om een toppro-

We proberen zelf voor een duurzame dynamiek te zorgen en werkelijk

duct te garanderen, nemen we elke schakel van een complexe kwali-

niets gaat verloren: de huiden worden binnenkort gebruikt voor een

tatieve keten zelf in handen. Dat begint bij een goed voedingspatroon,

handtassenlijn van eigen bodem. Het worden exclusieve exemplaren,

waarbij we onze runderen gevarieerde gewassen van onze eigen akkers

waarbij niet alleen het leder wordt gebruikt, maar ook de gitzwarte glan-

voorschotelen. In het laatste half jaar voor de slacht schakelen we over

zende vacht.”

draagmoeders. Eerst moesten we negen maanden afwachten en pas

Wagyu is een grote naam in de vleeswereld, die mag rekenen op sympa-

op een uitgekiend ‘dieet’ dat speciaal voor Hof van Ossel wordt gemaakt en dat ertoe bijdraagt dat eigenschappen waarvoor Wagyu zo wordt

Less is more…

geroemd, zoals een meesterlijke marblering en een verfijnde vetvorming,

Duurzaamheid is niet alleen Filips zorg, het is een prioriteit aan het

worden gestimuleerd en geaccentueerd."

worden van een steeds grotere groep die naar een ecologisch evenwicht zoekt. Naast vliegtuigen worden runderen vaak als -excusez le mot-zon-

Zelf verdeling en verkoop doen

debok aangewezen. Ziet Filip zijn business hierdoor niet wankelen?

"Ook de versnijding, die niet te vergelijken is met die van andere

“Integendeel. Wagyurund past perfect binnen de tijdsgeest om kwalti-

runderen, nemen we zelf voor onze rekening. Dat we ook de eigenlijke

teit te laten primeren op kwantiteit. De trend dat mensen minder vlees

verdeling en verkoop zelf doen, zie ik veel meer dan een lust dan als een

gaan eten is niet te stoppen, net zo min als de drang om toch vlees op

last: we zijn bijzonder trots op ons product en het rechtstreekse contact

het menu te zetten. Mensen zullen veel bewuster met vlees omgaan: ze

met de klant en de daaraan gekoppelde feedback geeft ons nog meer

zullen zeer bewust minder kopen, maar als ze het doen zullen ze net zo

goesting om vol voor onze passie te blijven gaan. Wagyurund is dan ook

bewust genieten, door voor de allerbeste kwaliteit te gaan. Wagyu is een

in niets te vergelijken met een doorsneerund: het vlees heeft een unieke

attractief antwoord op het vleesvraagstuk.”

structuur en smaak. Sommige stukken die bij ‘klassiek’ vee alleen voor stoofvlees geschikt

…en fles is more!

zijn, leveren bij Wagyu prachtig vlees af. Elk deel heeft kenmerkende

Ik ben helemaal mee! Vastbesloten om bij een exquise stuk vlees op het

kwaliteiten en zelfs de smout, de ‘Wagyuboter’ valt -letterlijk- in de

leven te klinken, vraag ik luidop wat ik erbij moet drinken. “Hoewel bier

smaak, in die mate dat sommige klanten hem zelfs gebruiken om er

zeker prima kan bij een stukje Wagyu, is een gebalanceerd glas wijn het

‘gewoon’ vlees mee in te smeren om zo de typerende Wagyusmaak te

gedroomde gezelschap. The Belgian Wagyu Blend is de preferentiële

kunnen krijgen.”

partner in een heerlijk huwelijk van subtiele smaken. 

47


Zuiderburen De fascinerende wereld van virtual en augmented reality ontdek je in Mouscron Redactie | Edith Vervliet

7 werelden, 7 unieke avonturen in virtual en augmented reality. Dat is Virtual Park. Uitgerust met 100% draadloze toptechnologie en met behulp van brillen en sensoren interageren de spelers – alleen of in groep – in de gaming wereld. Een gesprek met de oprichters van het grootste VR-park in Europa, de gebroeders JeanLouis en Frédéric Verbaert.

Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR)

is. Zo is het mogelijk je

VR-Gaming wordt steeds popu-

omgeving te verkennen en te

lairder in ons land. In Vlaanderen

manipuleren. Voor VR-games

is er sinds midden 2018 The Park,

draag je een speciaal pak en

www.theparkplayground.be

VR is een omgeving die met

helm. Voor AR heb je geen

initiatief van Telenet dat in de

computers wordt gegenereerd

uitrusting nodig. Door virtuele

gamingindustrie investeert. In

en via een speciale VR-bril

elementen aan een bestaande

drie The Park locaties (centrum

te bekijken is. De gebruiker

omgeving

voegen,

Antwerpen, Dok Noord Gent

ziet en hoort een levensechte

maakt augmented reality deel

en Park H Hasselt) kan je er VR

ervaring die vaak interactief

uit van de realiteit.

beleven.

toe

te

op

Wil je echter het neusje van de zalm beleven, dan moet je naar Wallonië, meer bepaald naar Mouscron (Moeskroen) vlakbij de grens met Frankrijk. Begin maart 2019 opende ‘Virtual Park’, met 4.000 m2 het grootste VR-park van Europa, daar zijn Frédéric en Jean-Louis Verbaert

deuren.


Reeks | Hoe doen onze zuiderburen het?

Mouscron: van textielstad naar een adventure en technologie bestemming?

Financiering is rond Virtual Park kwam er met eigen middelen van de gebroeders – voor meer

Voor de officiële vaststelling van de taalgrens in 1963 behoorde

dan een miljoen euro – , twee bankleningen en de Coup de Pousse (zie

de stad bij de provincie West-Vlaanderen. Sindsdien is Mouscron/

kadertje). In totaal een investering van 800.000 euro voor de inrich-

Moeskroen een faciliteitengemeente in de provincie Henegouwen, en

ting van het gebouw, de technologie en materialen. Virtual Park vond

een echte tweetalige stad.

onderdak in een gebouw dat ter beschikking is gesteld door IEG, de inter-

Van de 18de tot 20ste eeuw was Mouscron een gekend textielcen-

communale van Mouscron, met parkeergelegenheid voor 60 wagens.

trum. Toen de textielindustrie het hard te verduren kreeg, ging het

"Zo’n 300 bezoekers per dag proeven van tal van applicaties met de

met Mouscron bergaf. De huidige generatie ondernemers wil aan

virtual realitybril. Eigenlijk kunnen we ongeveer duizend bezoekers

Mouscron en omgeving een nieuw elan geven.

ontvangen, maar dat zou wachttijden met zich brengen. In maart, onze openingsmaand, telden we al 4.000 bezoekers. 60% van ons kliënteel

In het naburige Komen (Comines) was er al Ice Mountain Adventure

komt uit Vlaanderen en Nederland. We mikken op 65.000 bezoekers op

Park: twee indoor skipistes met echte sneeuw, vier paintballter-

jaarbasis. We hebben al veel reservaties, ook voor volgend jaar. Over

reinen en klimpark. Karting liefhebbers kunnen terecht bij Battle Kart

twee jaar hopen we breakeven te zijn”, zegt Jean-Louis Verbaert.

Europe in Dottignies (Dottenijs) op 5 km van Mouscron. Ook de gebroeders Verbaert, Frédéric (30) en Jean-Louis (34), dragen

Coup de Pouce versus de Winwinlening

bij tot de ontwikkeling van de stad met Virtual Park. “We introduceren er Virtual Reality als een volwaardige e-sport. Het is

De Coup de Pouce in Wallonië en de Winwinlening in Vlaanderen

het product van de toekomst, zowel als ontspanning als in de profes-

hebben beide dezelfde bedoeling: het voor kleine ondernemingen

sionele wereld. Deze bijzonder leuke technologie is nog volop in

makkelijker maken financiering te vinden bij particuliere geld-

ontwikkeling”, zegt een enthousiaste Jean-Louis Verbaert, van oplei-

schieters. Beide partijen hebben er voordeel bij: de onderneming

ding ingenieur informatica en robotica.

verkrijgt extra financiering, de particuliere kredietverstrekker krijgt een fiscaal voordeel. In Vlaanderen bestond dit systeem al langer,

Frédéric, ook ingenieur informatica, en Jean-Louis zijn twee door

sinds aanslagjaar 2017 kan dit ook in het Waals Gewest.

nieuwe technologieën gepassioneerde ondernemers. En ze zijn niet aan hun proefstuk toe! Begin 2017 startten ze met Virtual Cabs in hun

Een vergelijking van deze twee belastingvoordelen vind je op:

geboortestad Tournai (Doornik).

https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/uitgespit/vlaamse-winwinlening-versus-waalse-coup-de-pouce-twee-belasting-

Jean-Louis Verbaert: “We waren al langer bezig met het uittesten

voordelen-vergeleken/

van de mogelijkheden. We wilden op kleine schaal geïnteresseerden met de bestaande technologie laten kennis maken en hen hierin begeleiden. Vergelijk het met een soort cybercafé waar mensen een uur komen ‘spelen’. Virtual Cabs ging gepaard met een investering

Virtual Park brengt verschillende generaties bij elkaar

van 17.000 euro en bleek al snel een schot in de roos. Een goed jaar later was ons experiment al rendabel, louter door mond-aan-mond

De games die de oprichters voorstellen in Virtual Park, zijn niet zomaar

reklame.”

computerspelletjes, neen. “De artistieke zielen kunnen schilderijen op een virtueel canvas

“Virtual Cabs was onze proeftuin waar we ons publiek konden analy-

toveren. De globetrotters kunnen naar elke uithoek reizen. Via een

seren. We hebben onze klanten bevraagd hoe zij VR ervaarden en wat

model van Google kunnen ze flaneren in een grootstad of de top van

er volgens hen ontbrak. Zo kwamen we te weten dat de bezoekers

de Mount Everest beklimmen. Je kunt de spelletjes echt beleven.

van Virtual Cabs het jammer vonden dat ze soms een grote afstand

Er zijn reële obstakels en ook de temperatuur is aangepast aan de

moesten afleggen om maar één uur te kunnen spelen. Er bestond

ervaring”, vertelt Frédéric Verbaert.

duidelijk een behoefte aan een Virtual Park waar men langere tijd

In Virtual Park tref je bezoekers van alle leeftijden aan: vanaf 7 jaar

kan doorbrengen. Eigenlijk heeft de organische groei van Virtual

tot krasse opa’s en oma’s die meer over de leefwereld van hun klein-

Cabs geleid tot de opening van Virtual Park. En deze keer konden

kinderen willen vernemen. Gezinnen amuseren zich. Ouders die

we rekenen op de steun van banken en investeerders”, gaat Frédéric

zeggen gedeconnecteerd te zijn van hun kinderen omdat die veel

verder.

met social media bezig zijn, voelen zich in Virtual Park verbonden

49


met de jonge generatie. Al samenspelend treden ze hier in de wereld

Bijzondere activiteiten

van hun kinderen of kleinkinderen. En die hoeft niet ‘gewelddadig’ te zijn. Er zijn spelletjes in alle genres. Het competitie-aspect maakt

Later dit jaar zal Virtual Park themadagen organiseren rond Halloween

het vaak nog leuker.

en tijdens de kerstvakantie. En met Pasen 2020 is er een Paaseierenjacht. Één dag per maand zal er een e-sport wedstrijd zijn die op gespeciali-

Het 6-koppig team van Virtual Park kreeg zijn opleiding in Virtual

seerde tv-kanalen wordt uitgezonden.

Cabs. Ook de tien freelance krachten en jobstudenten, die vooral

Virtual Park beschikt ook over een ruimte waar bedrijven hun medewer-

afkomstig zijn uit Kortrijk en Gent, begeleiden de gamers in het

kers een onvergetelijke teambuildingdag kunnen laten beleven die de

Frans en Nederlands.

onderlinge band tussen collega’s versterkt, de samenhorigheid bevordert en de ondernemingsgeest stimuleert.

Volwassenen betalen 50 euro en kinderen 37.5 euro om gedurende 8 uur rond te dwalen in de wondere wereld van de virtuele realiteit. ”Maar dat

Zelfs als je geen echte fan van games bent krijg je in Virtual Park een

betekent niet dat je continu moet spelen! Elk spel is trouwens beperkt

unieke opportuniteit om de eindeloze mogelijkheden van VR-technologie

in de tijd. Er zijn verschillende rustzones en een cafetaria. Omdat je veel

te ontdekken en ervaren in familieverband, onder vrienden of met colle-

beweegt, ervaar je een positieve, fysieke vermoeidheid. Geen mentale. Je

ga’s. Plezier verzekerd voor iedereen! 

kunt tussendoor een bezoek brengen aan ons VR-museum. Daar hebben we onze privé collectie met VR-materiaal ondergebracht waarvan de

Virtual Park

oudste objecten dateren uit de jaren ’60. Je hoeft ook niet in groep te

Blauwfazantjesstraat 4, rue des Bengalis

komen. Er zijn voldoende spelletjes die je alleen kunt spelen”, licht Jean-

7700 Mouscron

Louis toe.

info@virtualpark.eu - www.virtualpark.eu

Tanken voor een scherpe prijs! Voordelig in België én heel Europa. Voor advies op maat bel +31 252 360 390, mail naar sales@dkv-euroservice.com of kijk op dkv-euroservice.com

AZ_Diesel_NL_170x58.indd 1

03.01.19 10:31


SORTEREN IN UW BEDRIJF: VALIPAC HELPT U OP IKSORTEERINMIJNBEDRIJF.BE

VAL_19063_CORPORATE CAMPAGNE_58,25x170 mm_.indd 2

5/03/19 12:05

Stijlvol en op maat Wij verzorgen uw feest bij u thuis, op kantoor of op een van onze orginele locaties. Stijlvol en op Contacteer onsmaat vrijblijvend, wij denken graag met u mee! Wij verzorgen uw feest bij u thuis, op kantoor of op een van onze orginele locaties. Stijlvol maat Stijlvol en en op op Contacteer onsmaat vrijblijvend, wij denken graag met u mee! Wij verzorgen uw feest bij u thuis, op kantoor of op een van onze orginele locaties.

Wij verzorgen uw feest bij u thuis, op kantoor of op een van onze orginele locaties. Contacteer ons vrijblijvend, wij denken graag met u mee!

Contacteer ons vrijblijvend, wij denken graag met u mee!

saillart.com

DINNERS

BBQ

RECEPTIES

LIVE COOKING

HUWELIJKSFEESTEN

WALKING DINNER

TOTAALPROJECTEN

saillart.com

DINNERS

BBQ

RECEPTIES

LIVE COOKING

HUWELIJKSFEESTEN

WALKING DINNER

TOTAALPROJECTEN

saillart.com

DINNERS

BBQ

RECEPTIES

LIVE COOKING

HUWELIJKSFEESTEN

WALKING DINNER

TOTAALPROJECTEN

saillart.com

DINNERS

BBQ

RECEPTIES

LIVE COOKING

HUWELIJKSFEESTEN

WALKING DINNER

TOTAALPROJECTEN

51


15-16-17I10I2019 ANTWERP EXPO

INTERESSE? www.transport-logistics.be vĂŠronique.lietaer@easyfairs.com

EXPOSANTEN:

VERSTERK UW MERK :

PROGRAMMA:

Mutlimodaal transport (water, weg, lucht, spoor), distributie, opslag en behandeling van goederen en data communicatie.

Maak deel uit van de transport en logistieke community, verhoog de visibiliteit van uw merk en klantenrelaties.

Themadagen, zones, conferenties met high level keynote sprekers, award uitreikingen, en zoveel meer!

T&L-2019-advertentie-A4.indd 1

10/04/19 14:38


Bedrijfsreportage | RewardU

GEEN TYPISCH RELATIEGESCHENK, WEL EEN UNIEKE BELEVING Behoort u tot die categorie van mensen die

topkwaliteit, met Italiaanse producten zoals

staat u bij van A tot Z en begeleidt u tot en met de

tegen het einde van het jaar nog gauw de

pasta, olijfjes,… We werken steeds samen met

volledige aflevering van uw degustatieboxen.

relatiegeschenken bestelt en dan maar opteert

een sommelier, een barista, een chocolatier,…

voor de obligate fles wijn, de traditionele

om de boxen samen te stellen en om er een

Niet duur

paraplu, de vaak gegeven powerbank of een

extra touch aan te geven, bijvoorbeeld door

Een degustatie- of experiencebox geven aan

ander typisch bedrijfsgeschenk waarvan er

er een brochure, boekje of infoblaadje bij te

uw zakenrelaties kan al bij lage aantallen.

13 in een dozijn gaan? Met de originele en

voegen met informatie over het wijngebied, de

Voor de prijs hoeft u het in elk geval niet te

vernieuwende business gifts van RewardU

brouwerij, de sommelier, waarom hij of zij die

laten. RewardU biedt experienceboxen aan in

schenkt u uw klantenrelaties een unieke

producten gekozen heeft,... Ons maatwerk en

een gemiddelde range tussen 10 en 35 euro.

beleving, volledig op maat van uw bedrijf.

onze unieke selecties zorgen ervoor dat u zich

Relatiegeschenken zijn bovendien fiscaal

op vlak van loyaliteit echt kan differentiëren.”

aftrekbaar.

degustatieboxen, die tot in de puntjes geperso-

Creatief team

Ook non-food

naliseerd zijn voor uw onderneming. De

Om de boxen samen te stellen organiseert

RewardU stelt niet alleen unieke experience-

start-up selecteert kwalitatieve producten en

RewardU een brainstorm met u en met zijn

en degustatieboxen samen, maar biedt ook

gaat duurzame partnerships aan om business

creatieve productontwikkelaars, om daarna

kleinere gadgets aan. De creatievelingen van

gifts te ontwikkelen die volledig afgestemd zijn

enkele concepten uit te werken.

RewardU gaan steeds op zoek naar bijzon-

RewardU creëert meer bepaald experience- en

dere en leuke spitsvondigheden, die vaak ook

op uw bedrijfscultuur.

Advies van sommelier, barista, chocolatier,…

Miel Bonduelle: “Ook de experience- en degus-

bedrukbaar zijn met uw logo en persoonlijke

tatieboxen zelf worden volledig gepersona-

boodschap.  (NV)

liseerd. U kan er ook aanverwante artikelen

Founder Miel Bonduelle: “Onze experience-

aan toevoegen, zoals een bieropener, een

en degustatieboxen zijn een originele manier

koffietas, een gistglaasje om de gistbodem

om uw professionele relaties te bedanken,

apart te degusteren,… We opteren steeds voor

denk bijvoorbeeld aan experience boxen met

kwaliteit. Uw relaties ontvangen niet alleen

ambachtelijk gebrouwen speciaalbieren, met

een doos met lekkernijen, maar een ganse

Reward U, Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent

geselecteerde soorten thee, met koffie van

ervaring.”

T 0478 27 17 64, info@rewardu.be

uitgezochte koffiebonen, met chocolade van

Uw persoonlijk accountmanager van RewardU

www.rewardu.be

53


Korte berichten

B E D R IJFSCOLU M N - Stefaan De Boeck

De IOS-procedure en buitenlandse ondernemers De meeste ondernemers zullen intussen wel vertrouwd zijn met de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden, kortweg de IOS-procedure. U bezorgt de documenten betreffende uw onbetwiste geldschuld aan uw advocaat, die deze na een eerste controle aan de deurwaarder bezorgt. De deurwaarder betekent aan uw schuldenaar

Nieuw vanaf mei 2019 Op 1 mei is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht gegaan. Het aantal vennootschappen wordt herleid tot vier. Dat geldt ook voor de vzw’s. Zij krijgen een nieuwe naam: vereniging zonder winstuitkering, in plaats van voorheen vereniging zonder winstoogmerk. Volgens de nieuwe wetgeving mogen vzw’s onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien, maar de winst die eruit voortvloeit mogen ze niet uitkeren, noch aan de oprichters, de bestuurders of de leden, noch aan derden. Zij mogen wel ‘goede doelen’ steunen. Vzw’s moeten wel hun statuten aanpassen. Vele vzw’s verwijzen in hun statuten naar de wet van 27 juni 1921 en

een aanmaning om binnen de maand te betalen. Wordt de vordering

die wet werd ondertussen opgeheven. Ook kleine vzw’s worden

niet betwist, dan maakt de deurwaarder 8 dagen na de termijn van één

verplicht hun jaarrekeningen bij de balanscentrale van de Nationale

maand na betekening een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit

Bank neer te leggen. In het verleden gold dit uitsluitend voor de

proces-verbaal van niet-betwisting kan dan tot slot ‘uitvoerbaar’ verklaard

grote vzw’s en volstond voor de kleine vzw’s een neerlegging op de

worden en u kan uw vordering gedwongen uitwinnen bij uw schuldenaar.

griffie van de Kamer van Koophandel.

Deze in 2016 ingevoerde procedure laat u als ondernemer dus toe om uw onbetwiste geldschulden ten aanzien van ondernemers op een eenvoudige, snellere en goedkopere manier in te vorderen, zonder tussenkomst van de rechtbank. Wat wellicht nog te weinig bekend is, is het feit dat deze procedure sinds enige tijd niet langer enkel bruikbaar is tussen Belgische ondernemingen. Naast de voorwaarde dat er een onbetwiste geldschuld diende te zijn, die

Sedert 7 mei kunnen alle ondernemingen uit de profitsector de vorig jaar aangekondigde werkbaarheidscheque aankopen bij de Vlaamse overheid. Zowel eenmanszaken, kmo’s als grote organisaties kunnen online de werkbaarheidscheque van maximum 10.000 euro aanvragen. Daarmee kunnen ze eventuele knelpunten

vaststaand en opeisbaar was, moesten zowel schuldeiser als schuldenaar

in kaart brengen. Kmo’s die het plafond van hun kmo-portefeuille

ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

hebben bereikt, kunnen nog een extra steun van 5.000 euro per jaar

Sinds 1 oktober 2018 werd het toepassingsgebied uitgebreid binnen

aanvragen. Info: www.dewerktest.be

Europa. Zeven ondernemingsdatabanken van Europese lidstaten werden gelijkgesteld met een inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemers.

Vanaf 28 mei 2019 komen er nieuwe bankbiljetten van 100 en 200

Sindsdien kan u dus ook gebruik maken van de snelle en goedkopere IOS-

euro in omloop. De oude blijven geldig.

procedure wanneer uw schuldenaar ingeschreven is in de Nederlandse, Franse, Duitse, Luxemburgse, Italiaanse, Spaanse of Oostenrijkse ondernemingsdatabank. De verruiming geldt trouwens niet enkel ten aanzien van de buitenlandse ondernemer-schuldenaar (ingeschreven in de ondernemingsdatabanken van bovengenoemde landen). Ook de buitenlandse ondernemer die een

Vanaf 15 mei 2019 wordt het goedkoper om van de ene naar de andere Europese lidstaat te telefoneren. Concreet zal een telefoongesprek naar een andere lidstaat niet meer dan 19 cent per minuut en een sms niet meer dan 6 cent mogen kosten.

geldschuld heeft op een Belgische ondernemer kan gebruik maken van deze procedure voor zover aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Vanaf mei kunnen zelfstandigen vrijblijvend vaderschapsverlof

Stefaan De Boeck - PONET & LVP ADVOCATEN

opnemen, d.w.z. dat zij recht hebben op 10 dagen in de vier maanden die volgen op de geboorte van hun kind. Het verlof kan vrijblijvend worden opgenomen in hele of halve dagen. Vaders die hun bedrijf geen tien dagen in de steek kunnen laten, kunnen als alternatief

www.ponet-law.be

kiezen voor acht dagen, aangevuld met 15 dienstencheques.


Korte berichten

De Antwerpse politie kan vanaf deze maand wagens tot zes maanden in beslag nemen, zonder tussenkomst van het gerecht. De stad wil zo de strijd tegen straatracen en asociaal verkeersgedrag

BEDRIJFSCOLUMN - Boudewijn Dupont

opvoeren. Kmo’s kunnen voortaan van een verlaagde belastingaanslagvoet (29,58% in plaats van 33,99%) genieten. Bovendien betalen kmo’s op een eerste schijf van 200.000 euro slechts 20% als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten zij hun bedrijfsleider minstens 45.000 euro loon betalen. Alleen startende ondernemingen, die minder dan vier jaar oud zijn (en vennootschappen met

Referenties bij Interim Management

een belastbaar inkomen van minder dan 45.000 euro) moeten niet

Boudewijn Dupont is Managing Director van 3W en van het Business

aan deze minimumvoorwaarde voldoen.

Coaches Network.

Nieuw vanaf juni 2019

In het kader van Interim Managementopdrachten screent 3W op verschillende niveaus. Dankzij een grondig intakegesprek met de klant

De Vlaamse regering brengt vanaf 1 juni de nieuwe regels voor

kennen we diens verwachtingen.

sportmakelaars in voege. Sportmakelaars zullen zich verplicht

De kandidaat Interim Managers screenen we op basis van parameters

moeten laten registreren en een borgstelling van 25000 euro

zoals: cv, interviews en 5 à 7 referenties waarvan de Interim Manager aan

betalen. Zij mogen niet langer optreden voor jongeren jonger 15 jaar en mogen geen vergoeding vragen voor jongeren jonger dan 18 jaar. In het verleden was het vaak erg complex om op eigen tempo opnieuw aan het werk te gaan als je een ziekte-uitkering had. Voortaan is het mogelijk om een uitkering te combineren met een geleidelijke werkhervatting. Meer details: www.weeraandeslag.be

3W toestemming geeft om die te contacteren. Met hen evalueren we de eerdere samenwerking: tevredenheid, behaalde doelstellingen: zou men deze Interim Manager opnieuw inhuren, is hij aanbevelingswaardig, ... Daarnaast komen ook opdrachtspecifieke vragen aan bod om een zo precies mogelijk rapport van de kandidaat op te stellen.

Top 3 shortlist Vervolgens wordt aan onze klant inzicht in de screening gegeven en een shortlist van 3 topkandidaten voorgesteld. Ook de verschillende

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd om

referenties worden meegedeeld: HR-manager, CEO of businessunit-leider.

consumenten beter te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken online. Wie consumenten bewust misleidt, kan een boete

Het belang van referenties

krijgen van minstens 4 procent van de jaarlijkse omzet. Zo moet

Referenties zijn belangrijk voor de klant omdat het proces om de

bij kortingen voortaan de goedkoopste prijs vermeld staan die het

geschikte kandidaat te vinden daardoor significant korter is dan de

product had tot minstens een maand voordien.

reguliere procedure voor het aanwerven van executive search of perm placement. Omdat bij Interim Management snelheid vaak cruciaal is,

Het omzeilen van de regels bij de aanschaf van festivaltickets door bepaalde software om die tickets vervolgens tegen woekerprijzen door te verkopen, zal niet langer kunnen. De Kamercommissie voor het bedrijfsleven heeft de maximale betalingstermijn van alle bedrijven ingekort tot 60 dagen.

ontbreekt de tijd voor uitvoerige assessments. Precies om de klant te ontzorgen en snelheid te garanderen, voert 3W referentiechecks uit om de klant inzage te geven over hoe een bepaalde Interim Manager eerder bij een gelijkaardige opdracht presteerde. Daartoe ontwikkelde 3W een tool om alle relevante informatie te vergaren, aangevuld met onze algemene bevindingen op basis van harde competenties, soft skills, bedrijfscultuur, enz. Dankzij die automatisatie

Voorheen was dat 120 dagen en werd 28% van de facturen aan

blijft snelheid - een cruciaal gegeven bij Interim Management - behouden

ondernemingen niet op de vervaldag betaald. Eén op vier faillisse-

op een kwalitatieve manier.

menten wordt veroorzaakt door het niet of te laat betalen van openstaande rekeningen.

www.3w.be

55


Mohamed Ridouani

Mix van wetenschap, O&O en ondernemerschap is motor van Leuvense groei Redactie | Marcel Cools

Een jaarlijkse econo-

Wie de economische welvaart in

aan. Bovendien waren economie

merken we dat ze meer en meer

zijn stad op peil wil houden en

en stadsontwikkeling tijdens de

groeit aan de kant van onder-

tegelijkertijd aan het welbevinden

vorige legislatuur zijn bevoegd-

zoek en ontwikkeling en aan die

van zijn inwoners denkt, staat

heden in het Leuvense schepen-

van ondernemerschap. Het gaat

van de tewerkstelling

voor grote uitdagingen. Zo ook

college. Met hem hadden we een

hier om spin-offs, waarbij onder-

met 8% en daarbij

Mohamed Ridouani, sinds januari

gesprek over de economische

zoekers bijvoorbeeld een nieuw

van dit jaar burgemeester van de

troeven en uitdagingen van de

medicament of een prothese

universiteitsstad.

universiteitsstad.

ontwikkelen en vandaaruit een

grafische aanwas van

Het burgemeesterschap is nog

Wat zijn de economische sterktes

bedrijf oprichten. Dit segment

1.000 inwoners per

vers, maar met economie en

van een stad als Leuven?

groeit heel sterk. Het kroonjuweel

stadsontwikkeling is Mohamed

Ridouani: “Onze economie wordt

is Imec, dat door professor Van

Ridouani al veel langer vertrouwd.

vooral gedreven door de univer-

Overstraete werd opgericht als

stadsbestuur kan

Zijn studies als economist en

siteit, onze economische motor.

bedrijfje rond microtechnologie en

zich trots op de

zijn verleden als consultant bij

Los van het feit dat de KU Leuven

dat vandaag 3.500 mensen tewerk-

Deloitte zijn daar niet vreemd

momenteel 50.000 studenten telt,

stelt. Het is trouwens wereldwijd

mische groei van 4,5%, een aangroei

nog een netto demo-

jaar. Het Leuvense

borst kloppen. Toch leiden deze mooie groeicijfers binnen het schepencollege niet zomaar tot een hiphiphoerastemming.

de absolute nummer 1 op het vlak van toepassingen van nanotechnologie. Universiteit, spin-offs en het universitair ziekenhuis zijn samen goed voor 35.000 arbeidsplaatsen.” “Verder hebben we een gevarieerd aanbod aan horeca en kleinhandel en een stevig uitgebouwde dienstensector. Zonder uiteraard grote


Reeks | 20 Burgemeesters - Leuven

ondernemingen als CommScope, AB Inbev, dat in de brouwerij Stella Artois

ondernemerschap komen, zoals dienstenbedrijven en startende onderne-

850 mensen tewerkstelt en de hoofdzetel van de Boerenbond met Aveve en

mingen. Dan pas krijg je een interessante mix. Om kleine bedrijfjes aan te

KBC te vergeten.”

trekken gaan we specifieke acties opzetten, iets wat we nu al doen voor

Hoe evolueert dit gevarieerde economische landschap de jongste jaren?

pop-upzaken. Zo willen we leegstaande panden weer een invulling geven.

“We zien jaarlijkse een economische groei van 4,5 % en een aangroei van

De eigenaar van het leegstaand pand wordt vrijgesteld van leegstandtaks

de tewerkstelling van zelfs 8%. Dat is in beide gevallen dubbel zoveel als

als hij het gedurende een bepaalde periode goedkoop verhuurt aan star-

het gemiddelde van andere Vlaamse steden. En demografisch krijgen we er

tende bedrijven.”

jaarlijks netto 1.000 inwoners bij. We tellen momenteel 101.000 inwoners en

Wordt

50.000 studenten die de facto ook 10 maanden per jaar in Leuven verblijven.

handelspanden?

Ten slotte bedienen we als stad nog de ruime regio wat betreft tewerkstel-

“Wat de kleinhandel betreft is het de e-commerce die onze middenstanders

ling, gezondheidszorg en onderwijs. Dat maakt dat ons verzorgingsgebied

onder druk zet, met mogelijke leegstand als gevolg. Momenteel bedraagt

in totaal een half miljoen mensen telt.”

die 9%, maar mijn bezorgdheid voor de toekomst is groot. In samenwer-

Dergelijke groei stelt het stadsbestuur voor uitdagingen. Wat doet u

king met horeca en handelaars moeten we de stad nog aantrekkelijker

opdat bedrijven zouden kunnen blijven groeien?

maken. In het nieuwe verkeerscirculatieplan is er meer ruimte voor wande-

“Deze groei in goede banen leiden is mijn prioriteit, want de druk op

laars en fietsers. Leuven moet een stad blijven waar mensen uit een ruime

betaalbare huisvesting, mobiliteit en beschikbare bedrijfsruimte is groot.

regio graag rondlopen, inkopen doet, iets gaat eten of drinken, mensen

De kennisbedrijven situeren zich vandaag vooral op Wetenschapspark

ontmoeten en dingen beleven.”

Arenberg. Verder zijn er de Health Campus met het UZ, het Research Park

De stad verfraaien is mooi, maar ze bereikbaar maken voor wie

en de kmo-zone in Haasrode. Die zones zitten momenteel eivol, waardoor

met de wagen komt, is een andere kwestie. Hoe up-to-date is de

we dringend meer kmo-ruimte moeten ontwikkelen. Een uitbreiding van

parkeerinfrastructuur?

Wetenschapspark Arenberg is voorzien voor binnen 2 à 3 jaar. Nu zijn we

“Qua objectieve voorzieningen zitten we goed. We hebben evenveel

bezig met de ontwikkeling van de Vaartkom. We gaan er ruimte voorzien

parkings als Gent, een stad die 2,5 keer zo groot is. Toch moeten we meer

voor woningen, kantoren en diensten uit de communicatieve en crea-

investeren in visualisatie en toeleiding. Nu hebben vele autobestuur-

tieve sector. En dan is er nog Leuven-Noord, een strip van 2 km tussen de

ders de neiging om zondermeer naar de Ladeuzeparking te rijden via de

achterkant van het station en de E314. Op dat terrein maken we plaats

Tiense Poort en dat zorgt voor opstoppingen. Terwijl die Ladeuzeparking

voor wetenschap en ondernemerschap. Het moet een hypermoderne

de duurste is in tegenstelling tot de parking aan de Vaartkom die je relatief

omgeving worden die de kruisbestuiving tussen diverse types van bedrijven

goedkoop kan noemen. Het huidige elektronische communicatiesysteem

stimuleert.”

voor parkings is verouderd en niet meer betrouwbaar. Een eigentijds

Hoe evolueert het bedrijfsleven in het stadscentrum?

parkeergeleidingssysteem dringt zich op. Het moet real-time informatie

“Leuven is in het kernwinkelgebied rond Bondgenotenlaan en de

geven, gelinkt zijn aan de gps en raadpleegbaar zijn via de smartphone.”

het

stadscentrum

geconfronteerd

met

leegstaande

Diestsestraat rijk aan horeca en handel. De jongste 5 jaar is het aantal horecazaken in de binnenstad met 11 % toegenomen. Niet alleen het aantal

*Het Graydon City Dashboard maakt aan de hand van economische data de

stijgt, ook de variatie toeneemt. Ik zie in dat kernwinkelgebied graag meer

bedrijvigheid per stad of gemeente inzichtelijk (graydon.be/citydashboard).

LEUVEN

ECONOMISCHE KERNCIJFERS (2012-2019)

Kerncijfers Leuven

Trend werkgelegenheid (2012-2019)

Aantal ondernemingen

13.643

Waarvan nu actief

13.643

1 jaar ervoor

13.581

Toename

0.5%

Werkende populatie

38.030

Starters (2012-2018)

6.625

Stoppers (2012-2018)

2.751

Faillissementen (2012-2018)

350

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 14/02/2019)

39 000

Werkende populatie

38 000 37 000 36 000 35 000 34 000 33 000 32 000 31 000 30 000

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

31 538

32 740

32 978

35 083

35 441

37 818

38 030

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 14/02/2019)

57


Steven Vandeput

“High-tech-starters zetten Hasselt op de trein richting Smart City” Redactie | Marcel Cools

Modestad en Stad van de Smaak. Zo kennen we Hasselt al. Maar mogelijk komt daar binnenkort nog een titel bij: ‘Stad van de high tech’. De komst en het succes van de Corda-campus op de vroegere Philipssite wijst alvast in die richting. “Corda is een bijzonder populaire en succesvolle topsite die veel aantrek heeft bij jonge ondernemingen die zich focussen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën,” zegt burgemeester Steven Vandeput.

Wat vroeger Philips was voor

Steven Vandeput: “Hasselt heeft

mogelijkheden. Ik krijg wel eens

Hasselt, namelijk de wieg van

met zijn goede ontsluitingsmo-

ondernemers op bezoek die twintig

nieuwe

zoals

gelijkheden zeker troeven voor

aaneengesloten hectaren zoeken.

de cassetteband en de cd, is

ondernemers. Al moeten we

Dat kan ik hun in Hasselt niet

Corda vandaag: een groeipool

momenteel vaststellen dat kmo’s

bieden. Om tegemoet te komen

voor

technologieën.

die op zoek zijn naar productie-

aan dergelijke vragen moeten we

Momenteel zijn er al 3.000 werkne-

ruimte in Hasselt niet makkelijk

durven denken aan samenwerking

mers actief.

hun gading zullen vinden. Grotere

met Genk, Houthalen, Lummen,

Het aantal bedrijven in Hasselt

bedrijfsterreinen zijn zeer schaars

enz.”

stijgt jaar na jaar. Uit cijfers van

tot onbestaand. En verbetering

Doet zich in Hasselt een even

het Graydon City Dashboard *

is niet direct in zicht. Als gevolg

grote schaarste voor op de

blijkt dat het aantal onderne-

daarvan zie ik vandaag de dag

kantorenmarkt?

mingen vorig jaar steeg met 1,6

ook bedrijven uitwijken. Enkel de

“Helemaal niet. Er is veel kantoor-

%. Niet slecht. Al blijken ook heel

kmo-zone Pietelbeek, waar nog

ruimte beschikbaar en nieuwe

wat bedrijven Hasselt te verlaten.

15 ha beschikbaar ligt, biedt nog

kantoorprojecten zijn in ontwikke-

technologieën

nieuwe

ling. Ze situeren zich voornamelijk rond de Singel, een plek waar nu al zo’n 13.000 werknemers actief zijn. Bij gebrek aan uitbreidingsruimte voor productiebedrijven, zien we ondernemers die zich toespitsen op het ontwikkelen van nieuwe technologieën graag komen. De Corda-campus met zijn 3.000


Reeks | 20 Burgemeesters - Hasselt

werknemers is hiervan een mooi voorbeeld. Dit soort ondernemers zijn hier

rond Hasselt. Ook het parkeerbeleid moeten we aanpassen. Men zegt dat

in Hasselt op hun plaats. Met hen zou Hasselt kunnen uitgroeien tot een

parkeren hier te duur is. Als je alleen naar de cijfers kijkt, is dat ook zo. Maar

proeftuin voor nieuwe projecten.”

als je weet dat je hier effectief in het centrum kan parkeren, dan is die prijs

Aan welk soort projecten had u gedacht?

nog redelijk.”

“Wel, we zouden van Hasselt een proeftuin kunnen maken voor de nieuwe

“Hasselt heeft een heel specifieke morfologie: een klein gezellig stadscen-

retail. We weten allemaal dat de online verkoop een enorme concurrent is

trum met een doorsnede van amper 700 m, dat binnenkort trouwens nog

voor de fysieke kleinhandel. Wij moeten nu kijken naar wat nieuwe functies

autoluwer zal zijn, met daarrond een volledige ring van 5 km waarbinnen

van een stad kunnen zijn in dat model. We moeten investeren in een

zo’n 33.000 mensen wonen. Dat vrij compacte gegeven zorgt voor heel wat

nieuw soort shoppen, met proefwinkels, kijkwinkels, … Er zijn momenteel

uitdagingen naar mobiliteit toe. In het centrum hebben we twee overdekte

Limburgse bedrijven die experimenteren met nieuwe technologie waarbij

parkings die voor 80% structureel vol staan. We gaan dan ook bijkomend

shoppers hun kleding virtueel kunnen passen. Dat zijn nieuwigheden die

aanbod creëren in de buurt van de kanaalkom, iets verder van het centrum.

we naar Hasselt moeten halen. Op die manier kunnen we als stad het

Met die extra parkeerruimte met lagere tarieven krijg je ook meer diffe-

verschil maken.”

rentiatie, iets wat we vandaag niet hebben. Ten slotte kan men nog altijd

In welke mate kan Hasselt zich al een smart city noemen?

verder weg van het centrum gratis parkeren op onze randparkings. Die

“Wat dat betreft staan we hier nog in onze kinderschoenen, maar dat neemt

worden momenteel nog onvoldoende benut omdat er mogelijk te weinig

niet weg dat we een uitgesproken ambitie hebben. Momenteel hebben we

rond gecommuniceerd wordt en ook omdat er niet altijd aansluiting is om

ons parkeergeleidingssysteem en een vrij uitgebreid cameranetwerk. Maar

naar het centrum te pendelen. Deels komt dat omdat de vraag niet altijd

we willen veel verder gaan. We moeten de digitale gegevens waarover we

voldoende groot is.”

beschikken nog beter combineren en dus beter exploiteren. Camera’s slim

Blijkbaar wordt momenteel gebouwd aan Quartier Bleu. Hoe moet die

maken bijvoorbeeld zodat ze het autoverkeer nauwgezet registreren en

nieuwe stadswijk er gaan uitzien?

bijhouden hoeveel wagens er in en uit rijden, hoe lang ze in de stad blijven,

“Aan de kanaalkom bouwen we inderdaad Quartier Bleu, een heel nieuwe

enz.”

stadswijk voor wonen en winkelen. Er komt zo’n 20.000m2 winkelruimte

“Ook willen we slimme bushokjes installeren. Terwijl je op de bus wacht zou

en 1 800 parkeerplaatsen. Bedoeling is om het project in 2020 te finali-

je ook allerhande digitale informatie kunnen krijgen. Ook commerciële. Dat

seren. Ook daardoor zal de druk op het parkeren in de binnenstad enorm

is belangrijk want dergelijke investeringen zijn niet goedkoop. We moeten

afnemen.”

dus altijd zoeken naar een terugverdienmodel. Het komt er nu op aan om

“Onze beperkte stadskern, met vlakbij het station, maakt dat je elke afstand

voor dergelijke projecten de juiste partners te vinden.”

makkelijk met de fiets kan afleggen. Bovendien hebben we een systeem van

Wat mobiliteit betreft ontsnapt ook Hasselt niet aan files en parkeerdruk.

fiets- en autodelen opgezet. De wagens van de stadsdiensten stellen we na

Welke initiatieven neemt het stadsbestuur om de parkeerdruk in het

de werkuren ter beschikking van onze inwoners. Je kan ze makkelijk reser-

stadscentrum te verlagen?

veren via een app. Met deze initiatieven willen we de verkeersdruk in het

“Onze stad is gegroeid zonder dat onze infrastructuur is meegegroeid.

centrum aan banden leggen.”

Jaarlijks komen er netto bijna 1.000 inwoners bij. Als je dan niet structureel gaat nadenken over de verdere ontwikkeling van je stad, dan loop je na verloop van tijd vast. In de spits is het sowieso al niet gemakkelijk

HASSELT

*Het Graydon City Dashboard maakt aan de hand van economische data de bedrijvigheid per stad of gemeente inzichtelijk (graydon.be/citydashboard).

ECONOMISCHE KERNCIJFERS (2012-2019)

Kerncijfers Hasselt

Trend werkgelegenheid (2012-2019)

Aantal ondernemingen

12.607

27 000

Waarvan nu actief

12.607

26 000

1 jaar ervoor

12.406

Toename

1.6%

Werkende populatie

26.056

Starters (2012-2018)

5.329

23 000

Stoppers (2012-2018)

2.791

22 000

Faillissementen (2012-2018)

506

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 14/02/2019)

Werkende populatie

25 000 24 000

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

24 307

23 754

24 225

24 988

25 355

25 576

26 056

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 14/02/2019)

59


Bedrijfsnieuws Volvo Scancar: 25 jaar en in volle uitbreiding alleen bereikt. Al 25 jaar vormen onze klanten onze ambassadeurs en dat moeten we samen vieren. Daarom zullen we de komende maanden verschillende campagnes lanceren, waarbij zij centraal staan en hun loyaliteit wordt beloond”, zegt Marc Stuyck, die al van bij het begin algemeen directeur bij Scancar is. Scancar kijkt vastberaden vooruit. De aanhoudende groei resulteert binnenkort in een uitbreiding van het Wilrijkse filiaal, zowel in verkoop als in service. Scancar, onderdeel van familiebedrijf Alcopa uit Kontich, heeft de

De vestiging wordt in grootte verdubbeld. “Dat zorgt uiteraard voor

voorbije decennia stevig aan de weg getimmerd. Het resultaat zijn vier

extra werkgelegenheid. Vandaag is er binnen de organisatie een 50-tal

filialen in Brasschaat, Deurne, Lier en Wilrijk. Daarmee kent Scancar

medewerkers actief. We zijn nu nog op zoek naar een handvol nieuwe

een grote vertegenwoordiging in de provincie en krijgen klanten een

talenten, hoofdzakelijk technische profielen.”

vlotte service van een dealer in de buurt. “Die groei hebben we niet

www.scancar.be - Contact: Marc Stuyck

Dif-Rent: verhuur en verkoop van vrachtwagens, trekkers en opleggers op korte en lange termijn Dif-Rent op de Noorderlaan in Antwerpen is al 10 jaar actief. Een dynamische organisatie die gebruikte en nieuwe vrachtwagens inkoopt, verkoopt en verhuurt. Dif-Rent maakt deel uit van de Groep Willy van Doorne International en werkt voor kleine en grote bedrijven. De samenwerking met de andere partners van deze groep (onder meer Truck Trading, De Kempen Verhuur en VDH) geeft bijkomende voordele want door deze samenwerking kan Dif-Rent bijvoorbeeld ook tweedehands bestelwagens van Mercedes, DAF, Fiat Professional en Iveco - de huismerken van de Groep op de Belgische en Luxemburgse markt – aanbieden. Naast de inkoop- en verkoopactiviteiten kan je bij Dif-Rent ook vrachtwagens huren of leasen. Dit kan op korte, middellange of lange termijn met de optie om het voertuig na de periode aan te kopen.

www.dif-rent.be. Tel.: 03 383 25 82 Contact: Patrick Godart

TVH Group: Alles voor material handling en een complete magazijnuitrusting in een bestand van meer dan 42 miljoen artikelnummers, waarvan ruim 750.000 referenties op voorraad zijn. De elektronica-afdeling van TVH is Europa’s grootste en best ingerichte service center voor de reparatie van elektronische onderdelen voor heftrucks, hoogwerkers en industriële voertuigen. TVH Equipment is de Belgische tak van mateco Holding en richt zich op verkoop, verhuur en service. De verkoopafdeling handelt in nieuwe en tweedehandse heftrucks en hoogwerkers. De verhuurafdeling verhuurt heftrucks en hoogwerkers op korte en TVH Group is een internationale groep met klanten in meer dan 180

lange termijn. De servicedivisie staat in voor onderhoud en herstelling.

landen en is onderverdeeld in twee business units: TVH Parts Holding

Daarnaast heeft TVH ook TVH Academy, een opleidingscentrum voor

en mateco Holding. TVH Parts is dé one-stop shop voor onderdelen en

bestuurderstrainingen en technische opleidingen.

toebehoren voor material handling, industrial en agricultural equip-

www.tvh.com – Tel: 056 43 42 11 Contact: Isabelle Van De Voorde

ment. De ongeëvenaarde knowhow van de afdeling Parts vertaalt zich


Bedrijfsreportage | BluePoint Meet.Work.Tech

BLUEPOINT ANTWERPEN

BUSINESS & CONFERENCE CENTRE Hightech voor vlotte meetings en events

clickshare-technologie die werkt op de laptop

over verschillende open lucht ruimtes en zelfs

van elke bezoeker. Ze zenden het event uit via

een prachtig dakterras.

Klanten overtuigen van de kwaliteit van je

livestreaming zodat ook de mensen die niet

producten kun je vandaag niet langer met een

aanwezig kunnen zijn mee inpikken. Met een

Kantoren

gammele diaprojector. Ook je medewerkers

event-app kan iedereen nog meer betrokken

Vanuit zijn maatschappelijk engagement heeft

leven in een andere eeuw. Het gaat vandaag

worden. Of hoe je met die nieuwste technologie

Agoria Real Estate in zijn business centers ook

om plug & play, clickshare , video-conferencing,

echt indruk kunt maken op de gasten.”

geïnvesteerd in modern uitgeruste kantoren die

live event streaming, digitale flipovers of inter-

BluePoint runt drie centers in zowel Antwerpen

gehuurd kunnen worden. Niet alleen start-ups

actieve hubs. Wie zich daarin hopeloos verloren

(Berchem), Brussel en Luik. De drie locaties zijn

kunnen bv. hun mobiliteitsproblemen oplossen

voelt kan bij het BluePoint Antwerpen business

makkelijk bereikbaar, ook met het openbaar

door een beroep te doen op de co-working

& conference center terecht. Een bedrijfsevent

vervoer, beschikken over ruime parkeergele-

spaces of de kantoorruimte op maat van de

op die hoogtechnologische locatie garandeert

genheid en bieden liefst 55 verschillende types

individuele vraag. “We nemen in dit opzicht

een stellig succes.

aan vergaderzalen aan. Wie het groots ziet kan

ook alle administratieve formaliteiten over,”

Niets knulleriger dan technische apparatuur

in Berchem zelfs tot 600 gasten ontvangen.

zegt Barbara Sauter nog. “Een centrale receptie

die het niet doet op je bedrijfsvoorstelling. Als je

verzorgt alle ondersteunende diensten die

wat onhandig bent zal het je beslist overkomen.

Catering

De wet van Murphy, weet je wel. De klanten

Het blijft uiteraard niet alleen bij de meetings

zullen het geweten hebben. De werknemers

zelf. De aanwezigen verwachten beslist ook nog

evenzeer.

wat meer. “Onze centers zijn heuse one-stop-

BluePoint neemt die kopzorgen meteen weg.

shops,” zegt Barbara Sauter nog. “Organisatie

“Technologie zit nu eenmaal in ons DNA,”

en catering zijn daarbij cruciaal. Wij beschikken

BluePoint Antwerpen

zegt Barbara Sauter, de sales en marketing

naast een creatief eventteam ook over IT-

Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem

manager van het business center. “Wij maken

diensten, technische ondersteuning en een

BluePoint Brussels

deel uit van Agoria, de sectorfederatie van de

eigen keukeninfrastructuur. ” De catering kan

A. Reyerlsaan 80 – 1030 Brussel

technologisch gedreven industrie in België.

helemaal afgesteld worden op maat van de

BluePoint Liège

Onze mensen hebben de nieuwe technolo-

vergaderingen, de conferenties of de workshops.

E. de Laveleyestraat 191 – 4020 Luik

gieën in hun vingers. Ze installeren de innova-

Ook recepties en walking dinners behoren tot de

www.bluepoint.be

tieve presentatie-apparatuur, inclusief plug &

mogelijkheden. Net zoals een bedrijfsbarbecue

marketing@bluepoint.be

play-systemen voor licht en geluid en draadloze

of een tuinfeest. Het Antwerpse center beschikt

tel 02 706 88 44

bedrijven kunnen nodig hebben.”  (MB)

61


Tom Teunkens

"Sinds het in voege treden van de EPBregels zijn nieuwe gebouwen veel beter geïsoleerd."

Bram Delvaux

"Citizen Energy Communities en Renewable Energy Communities zijn begrippen die vertaald moeten worden naar onze wetgeving."

Energie Bent u al Tom Teunkens: Business development manager bij installatiebe-

Bram Delvaux: Advocaat, gespecialiseerd in energierecht, bij

drijf Energieconcepten (Arendonk) en van Little Box BVBA, produ-

Eubelius (Brussel - Antwerpen – Kortrijk), tevens postdoctoraal

cent van kant en klare, volledig energieneutrale technische ruimtes

onderzoeker aan de KULeuven en schepen van financiën en ruim-

van 3 m2.

telijke ordening in Tienen.


KMOinsider Breakfast | Energiebeheer

Peter Verboven

"softwareoplossingen op bedrijventerreinen om energiestromen te optimaliseren en lokaal energie op te wekken."

Rutger Baeten

"In 80% van de nieuwbouwwoningen wordt nog steeds een gasketel gezet."

prosumactor? Peter

Verboven:

Vice-president

of

sales

&

business

development bij Condugo, gespecialiseerd in geĂŻntegreerd

Rutger Baeten: Onderzoeker thermische systemen bij VITO.

energiemanagement.

Onderzoekt warmtenetten, systemen voor thermische opslag ...


Mark Andries

"Een energiescan hoeft geen fortuin te kosten en kan enorm veel opleveren."

Frederik Loeckx

"De uitdaging is om de volgende stap te zetten op het moment dat het low hanging fruit geplukt is."

Een energiescan brengt heel wat aa Frederik Loeckx: Directeur bij ledenorganisatie Flux 50, speerMark Andries: Administrateur-generaal bij het Agentschap

puntcluster voor energie. Flux 50 werkt aan het energiesysteem

Innoveren en Ondernemen (VLAIO), dat alle instrumenten (subsi-

van de toekomst. In 2018 werkten 56 verschillende partijen in 11

dies, advies, coaching, informatie) verstrekt om ondernemingen te

projecten hieraan samen, met een financiĂŤle ondersteuning vanuit

stimuleren om te groeien, te innoveren, te transformeren‌

de Vlaamse overheid van 17 miljoen euro.


Dirk Van Evercooren

"Kmo’s beseffen dat ze met een goed energiecontract snel en efficiënt kunnen besparen."

Theo Verstappen

"Ik ken een nieuwe wijk waar geen gasnet meer wordt aangelegd."

aan het licht Dirk Van Evercooren: Directeur van de afdeling Marktwerking bij de VREG, de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Theo Verstappen: Energieadviseur bij Fluvius voor particulieren en

tevens voorzitter van de Association of Issuing Bodies. AIB stan-

ondernemingen. Hij krijgt vragen over premies, nieuwe producten,

daardiseert de manier waarop in Europa wordt omgegaan met de

relighting,… Fluvius is pas bekend geworden op 7 februari jl., maar

‘garanties van oorsprong’.

Eandis en Infrax zijn al op 1 juli samengegaan.


Op de startvraag van moderator Johan Van Rooy of er bij bedrijfsleiders

Een energiescan

van kmo’s een sense of urgency leeft voor energiemaatregelen, horen we bij verschillende panelleden dat ondernemingen nog veel met hun core-

“Je laat als bedrijf best een goede energiescan maken”, stelt Mark

business bezig zijn, en minder met energie, al dan niet wegens tijdsgebrek.

Andries, bijgestaan door Theo Verstappen.

Toch heeft Mark Andries de indruk dat het thema energie bij kmo’s meer

Mark Andries: “Een energiescan hoeft geen fortuin te kosten en kan

en meer een issue wordt: “Voor een aantal bedrijven wordt energie

enorm veel opleveren. Bekijk wat voor energie je betrekt (zelf produ-

kritisch voor het functioneren van hun bedrijf, voor de kostenstructuur.”

ceren, van het net betrekken of allebei) en kijk naar je gebouw, naar je

Johan Van Rooy vraagt of dit ingegeven is door voortschrijdend inzicht,

verlichting, naar je koeling, naar je machinepark…”

door wetgeving of door druk van buitenaf, waarop Peter Verboven stelt

“Heb je wel het meest geschikte energiecontract voor je verbruik? Dat

dat het een combinatie van die factoren is: “Er is de wetgeving, maar

kan 10% tot 15% efficiëntiewinst opleveren”, voegt Peter Verboven eraan

kmo’s merken ook dat er geld verloren gaat en ook klanten beginnen

toe.

naar groene maatregelen te vragen.”

Rutger Baeten raadt dan weer aan om bij een energie-audit een draag-

Rutger Baeten stelt dat er voor kmo’s nog niet genoeg drukkingsmid-

vlak in heel je bedrijf te zoeken en met de energie-audit ook effectief aan

delen zijn om de richting aan te geven die ze uitmoeten:"De security of

de slag te gaan.

supply is wel belangrijk voor hen. Ze willen wel voorzorgen nemen voor

“Grote steden hebben bijna altijd energieconsulenten onder contract die

een eventuele black-out, maar innovatieve energie-oplossingen zijn vaak

je kan raadplegen. Ze geven daarnaast een substantiële subsidie”, merkt

te complex voor hen. Ze weten niet wie ze moeten aanspreken.”

Frederik Loeckx op. “Ze vragen dan wel dat de onderneming alles wat

“Voor veel bedrijven is de installateur het eerste aanspreekpunt. Op

een terugverdientijd heeft van minder dan twee jaar ook effectief in de

dat vlak is er nog werk aan de winkel”, antwoordt Frederik Loeckx. “Wij

praktijk brengt… Voor veel bedrijven is dat een barrière.”

hebben een project lopen in samenwerking met het Departement Werk

Dirk Van Evercooren vertelt dat veel gezinnen in 2011 en 2012 een nieuwe

en Sociale Economie, waarbij we de competenties bij de installateurs

energieleverancier kozen, mede ingegeven door de groepsaankopen:

onder de loep nemen en focussen op de vaardigheden die noodzakelijk

“Kmo’s hinkten enorm achterop, maar in 2015 - 2016 was het net omge-

zijn om de energiesystemen van de toekomst te installeren.”

keerd. Ze beseffen steeds beter dat ze met een goed energiecontract snel en efficiënt kunnen besparen. De VREG heeft een V-test (een prijsvergelij-

Subsidiëring

kingswebsite) specifiek voor kmo’s gemaakt.” Peter Verboven: “Bij iets grotere bedrijven heb je de EBO’s, de energiebe-

Tom Teunkens laakt wat hij de vroegere oversubsidiëring door de staat

leidsovereenkomsten. De contactpersonen in deze bedrijven klagen dat ze

van hernieuwbare energiebronnen noemt: “Subsidies zijn alleen goed

bijna altijd alleen staan in hun bedrijf en moeilijk medestanders vinden.”

in het begin. Zodra de bedrijven kunnen beginnen standaardiseren,

Mark Andries: “Het zou helpen als er een goede businesscase gemaakt

verdient de investering zichzelf terug, op 4 tot 8 jaar, zonder subsidies.”

wordt, die toont wat de verwachte baten zijn, zodat ze niet in de woestijn

Deze periode lijkt Bram Delvaux zeer lang. Tom Teunkens: “Het hangt

moeten prediken.”

ervan af wie je tegenover je hebt: een CEO die om de twee jaar een bonus

Tom Teunkens geeft een pluim aan de overheid: “Sinds het in voege

casht is een ander verhaal dan een eigenaar die wel 5 of 10 jaar ver durft

treden van de EPB-regels zijn nieuwe gebouwen veel beter geïsoleerd.

te kijken.”

Wij kunnen nu op voorhand exact berekenen hoeveel die gebouwen

Rutger Baeten vindt die periode voor veel bedrijven toch de grens en

gaan verbruiken. Ook nieuwe kantoorgebouwen worden voorzien van

stelt dat een subsidie bij een langere periode helpt om de drempel te

zonnepanelen, van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, van

verlagen.

(passieve-) koeling…”

Uw wasgoed altijd in goede handen Hotels - Restaurants - Feestzalen - Bedrijven info@wasserij-dester.be T 014 - 54 50 54 www.wasserij-dester.be


KMOinsider breakfast | Energiebeheer

Frederik Loeckx noemt die regels een stok achter de deur: “Want weinig

Bram Delvaux vraagt of er al voldoende Esco’s op de markt zijn. Volgens

mensen installeren dit enkel en alleen vanuit ecologisch oogpunt.”

Peter Verboven is dat niet het geval, maar beweegt er iets vanuit coöpera-

Volgens Rutger Baeten zet nochtans 80% van de nieuwbouwwoningen

tieven, zowel vanuit grote fondsen als vanuit burgerbewegingen, die bv.

nog steeds een gasketel.

zonnepanelen op hun daken leggen.

Tom Teunkens ziet veel klanten een stap verder gaan en proberen een

Frederik Loeckx: “Esco’s moeten vaak vaststellen dat het low hanging

E-peil van 20 te bereiken: “Om dan gedurende 5 jaar een korting op de

fruit geplukt is en als ze dat niet hebben, wordt de terugverdientijd

onroerende voorheffing te krijgen.” Dat vindt een aantal panelleden ook

verhoogd naar 12 tot 15 jaar, wat vaak niet meer acceptabel is.”

een stok achter de deur.

Bram Delvaux en Frederik Loeckx spreken in dit verband over het feit dat

Rutger Baeten: “Dat klopt, maar deze mensen richten zich vooral op

consumenten moeten evolueren naar prosumenten en vervolgens naar

hernieuwbare elektriciteit en niet op duurzame warmte."

prosumactors en actief gaan deelnemen aan de markt.

Dirk Van Evercooren stelt dat de prijsverhouding tussen elektriciteit als verwarmingsbron en gas, stookolie, pellets,… compleet

Mobiliteit in het energiedebat

verkeerd ligt, doordat de elektriciteitsfactuur overladen is met kosten: “Groenestroomcertificaten en reg-premies zitten bv. ook in de factuur.

Een heel ander thema is mobiliteit. Maar in het energiedebat heeft het

Haal die kosten uit de elektriciteitsfactuur. Zo doe je een kwantumsprong

zijn plaats. De moderator vraagt of mobiliteit mee in de energiescans

om warmtepompen verkocht te krijgen.”

wordt opgenomen.

Theo Verstappen geeft het voorbeeld van een nieuwe wijk waar geen

Rutger Baeten en Mark Andries stellen van niet, toch niet in de energie-

gasnet meer wordt aangelegd: “De investering zou te hoog zijn als maar

scans die op de markt worden aangeboden. Enkele panelleden halen aan

een paar mensen op gas zouden aansluiten.”

dat dit met de opkomst van elektrische wagens zeker een issue wordt. “Maar met een elektrische wagen sta je evengoed in de file”, merkt

Isoleren van gebouwen

Frederik Loeckx op. “Een recente studie in Noorwegen heeft aangetoond dat er 30 km meer wordt gereden met een elektrische wagen dan met

Wie over energieverbruik spreekt, spreekt ook over het isoleren van

een diesel. De kost van het rijden is wel een stuk lager.”

gebouwen. Mark Andries haalt aan dat veel kmo’s gebouwen uit de jaren

Volgens Tom Teunkens geeft een tankkaart bij een salariswagen hetzelfde

’80 – ’90 betrekken, niet oud genoeg om af te breken, maar ook niet goed

effect: “Daarmee kan je ongelimiteerd rijden. Halen we 10% van de

geïsoleerd en energetisch niet in orde.

wagens van de baan, dan lossen we 90% van alle verkeersproblemen op.

Frederik Loeckx verwijst naar loodsen, productieruimten… waarin nog

Bovendien zitten we gemiddeld met 1,2 personen in een voertuig. Dat

veel koudebruggen zitten. Rutger Baeten vraagt zich af of je daarin moet

moet hoger. IT kan hier een oplossing bieden.”

investeren, vermits zulke gebouwen niet echt verwarmd worden. Mark Andries vindt dat je toch moet nagaan of isolatie de moeite kan lonen.

Autonomie

Esco voor kmo’s

De panelleden snijden het onderwerp ‘autonomie’ aan, het zelf voorzien in je elektriciteitsproductie, iets wat volgens Frederik Loeckx en Dirk Van

Frederik Loeckx vertelt over het bestaan van Esco’s, Energy Service

Evercooren geen holy grail of fetisj mag zijn..

Companies, die kmo’s

Frederik Loeckx: “In december is er meestal geen wind en geen zon.

volledig ontzorgen en het energiebeheer overnemen aan een vaste kost

Los dat maar op als je autonoom bent. Er is vandaag nog niet genoeg

per maand.

opslagcapaciteit, maar zelfs als er genoeg zou zijn, dan nog is het beter

Winst voor uw bedrijf en voor de planeet dankzij efficiënt energiebeheer

Energiemanagement

Energiebesparing & energieprestatiecontracten

+32 499 88 34 36

Energieproductie

www.helexia.eu/nl

Energieadvies & begeleiding


KMOinsider Breakfast: v.l.n.r.: Peter Verboven, Tom Teunkens, Bram Delvaux, Theo Verstappen, Frederik Loeckx, Rutger Baeten, Dirk Van Evercooren en Mark Andries

om autonome energieproductie op een hoger niveau te organiseren. Een

stelt Bram Delvaux. “Wat het zgn. Winterpakket betreft, zoals dat in

decentraal systeem werkt voor kmo’s en residentieel, maar niet voor

november 2016 afgekondigd is geweest op Europees niveau, zitten we

de grootindustrie. Die gaat het centraal systeem blijven nodig hebben,

nu in de laatste rechte lijn. De volgende stap is de omzetting van deze

bijvoorbeeld in een coöperatie.”

nieuwe energiewetgeving naar nationale wetgeving op nationaal en

Tom Teunkens stelt dat je met relatief kleine inspanningen een grote

gewestelijk niveau. Citizen Energy Communities en Renewable Energy

vorm van autonomie kan bereiken. “Maar naar 100% moet je niet

Communities zijn begrippen die vertaald moeten worden naar onze

streven”, aldus Frederik Loeckx.

wetgeving.”

Dirk Van Evercooren vindt het jammer dat het elektriciteitsnet vaak

“Het wordt complex”, reageert Frederik Loeckx. “In een Citizen Energy

gezien wordt als iets negatiefs: “Het is een maatschappelijke asset,

Community mogen enkel kleine ondernemingen deelnemen, de middel-

waarvan je toch niet los wil? Mensen en bedrijven zouden het net weer

grote niet. Daardoor is er een discrepantie tussen een Renewable en een

als een oplossing moeten zien, niet als een probleem. De kosten die er

Citizen Energy Community.”

niet in thuishoren moeten uit de factuur gehaald worden. Die hebben

De moderator wil weten of deze nieuwe Europese wet voor een kantelmo-

veel kwaad gedaan.”

ment zal zorgen. Bram Delvaux denkt van wel: “Dit zal een energietran-

“Het komt bij mij raar over dat je moet betalen wanneer je als zelfprodu-

sitie tot gevolg hebben waarbij de energieconsument centraal staat en

cent elektriciteit op het net zet”, werpt de moderator op.

actief zal deelnemen aan de energiemarkt.” Frederik Loeckx wijst naar de

Dirk Van Evercooren: Veel mensen bekijken het inderdaad zo, maar je

drukkingskracht van Europa, met de 2020-, 2030- en 2050-doelstellingen

moet daar niet voor betalen. Waarvoor je betaalt via het prosumen-

Theo Verstappen hoopt dat er voor kmo’s vanuit het beleid meer incen-

tentarief, is dat je het elektriciteitsnet gebruikt, maar via de terugdraai-

tives komen om energie te besparen.

ende teller niet bijdraagt in de kosten voor dat net. Je betaalt dus geen

Dirk Van Evercooren: “De drive om bezig te zijn met energie ligt bij kmo’s

injectievergoeding.

anders dan bij grote bedrijven. Deze laatste zijn daar al 10 jaar mee bezig

Peter Verboven: “Het is een kwestie van communicatie. Je krijgt net iets

vanuit corporate social responsability. Kijk naar het platform RE100. De

gratis, nl. opslag die je kan gebruiken wanneer je wil.”

leden zijn multinationals die naar 100% hernieuwbare elektriciteit gaan.

Dirk Van Evercooren: “Met de terugdraaiende teller krijg je geen signaal

Voor kmo’s moeten we ook zoiets hebben.”

om het net rationeel te gebruiken. Je kan op het stomste moment al

Mark Andries heeft nog twee concrete tips. Hij verwijst naar de website

je elektrische apparaten aanzetten en op het slechtste moment alles

www.kmoreno.be, waar u een reeks nuttige tips rond isolatie vindt en

uitzetten en je panelen alles op het net laten zetten. Dat is niet efficiënt.

naar het rapport dat Vlaio zopas heeft gepubliceerd met nuttige en inspi-

Wij proberen mensen met een PV-installatie – en we zijn dankbaar dat

rerende informatie, afkomstig van de energiescans die het Agentschap

ze hierin geïnvesteerd hebben - te prikkelen om het net rationeel en effi-

bij honderden bedrijven heeft uitgevoerd.

ciënt te gebruiken, in het belang van alle netgebruikers.”

Er is in elk geval nog werk aan de winkel, illustreert Bram Delvaux: “Volgens het VEA voldoet vandaag op residentieel vlak slechts 3% van de

Energy Citizen Communities en Renewable Energy Communities

woningen aan de energienormen van 2050. Dat wil zeggen dat je elk uur 11 woningen moet gaan renoveren… Dat is gigantisch. Maar het is ook een businessopportuniteit. Dé uitdaging zal zijn om het bestaande patri-

“Het Europese kader komt eraan, met een pakket aan nieuwe wetgeving”,

monium energie-efficiënter te maken de komende jaren.” 


TAKING CARE OF BUILDINGS, END USERS AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

Waarom Toyota Van Dijck? • • • •

Uitstekende service Top showroom Eigen koetswerkafdeling Een vaste waarde voor professionals Erkend Toyota Verkoop- en Servicepunt

vandijck@toyotabelgium.net - vandijck.toyotanet.be

Warehousing Stevedoring Transport

AD_Belgium Logistic Magazine_65x182mm_V3.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/31/2559 BE

10:09 AM

Transcontinentaalweg 6 2030 Antwerpen, België Tel. +32 (3) 303 12 30 mn@mexiconatie.be www.mexiconatie.com


Ondernemers voor Ondernemers

De Belgische brug die Belgische en Afrikaanse ondernemers verbindt én bindt Redactie | Frank Van Hoof

Met een ‘alternatieve’ aanpak brengt Ondernemers voor Ondernemers (OVO) een duurzame dynamiek op gang tussen Belgische ondernemers en hun Afrikaanse collega’s: als bedreven én gedreven go between stimuleert OVO bedrijven om te investeren in een ‘langetermijnbelegging’, waarbij het rendement zich uitdrukt in groeiend menselijk

kapitaal bij alle betrokken partijen. General Manager Björn Macauter doet enthousiast uit de doeken hoe alle stakeholders ‘winst’ kunnen boeken.

Een econoom met een duurzame droom

is

voor

Ondernemers

Ondernemers:

voor

onder-nemen

staat centraal, maar ‘geven’ is de andere constante in het verhaal.

Het is onbegonnen werk om

Die duurzame dualiteit is een

Bjorn in één vakje te stoppen.

rode draad in Björns biografie:

In die optiek is hij de perfecte

“Ik kom uit de arbeidersklasse.

belichaming van het polyva-

Het was dan ook enigszins een

lente profiel dat kenmerkend

verrassing dat ik voor de universiteit koos, en economie was al helemaal geen voor de hand liggende keuze. Het mag dan ook niet verwonderen dat ik een atypische econoom ben, die kennis van zaken wil verenigen met passie voor mensen. Op de arbeidsmarkt is het water tussen de economische en de sociale pijlers tot mijn teleur-

Björn Macauter, Ondernemers voor Ondernemers

stelling vaak te diep. Persoonlijk


Reeks | MVO

had ik het geluk om in mijn carrière beide speerpunten te kunnen

prikkelende en puntige projectfiches te vertalen én zo zakelijke

verenigen. En het geeft me uiteraard nog meer voldoening om met

partners te overhalen. Ook op financieel vlak zorgen we voor de

Ondernemers voor Ondernemers een toekomstgericht tweesporen-

nodige stroomlijning.

beleid uit te tekenen waarbij ik zelf aan de knoppen mag draaien.” Daarnaast zetten we ook meer en meer in op een ‘grensover-

Toekomstgericht tweerichtingsverkeer

schrijdend’ B2B-verhaal, met structurele samenwerkingen tussen

Ik vraag me luidop af hoe OVO het verschil wil of kan maken in een

Die vraag is er ook gekomen vanuit mensen die beide zijden van

continent waar al heel organisaties voet aan grond hebben. Björn is

het verhaal kennen: we hebben nauw contact met mensen van de

heel duidelijk: OVO probeert zijn doel te bereiken via toekomstgericht

Afrikaanse diaspora. Afrikanen in het buitenland voorzien ‘hun’ conti-

tweerichtingsverkeer, niet via een doodlopende eenrichtingsstraat.

nent van een budget dat vier keer groter is dan de opgetelde ontwik-

“In Afrika zijn inderdaad heel wat ngo’s actief. Het behoort zeker tot

kelingshulp. Dat kwantitatief krachtige kapitaal wordt echter vaak

onze corebusiness om Belgische bedrijven te stimuleren om ngo’s en

niet ingezet voor kwalitatieve keuzes en daar wil OVO een facilitator

hun projecten te ondersteunen en de brug te slaan tussen Belgische

zijn. We gaan op zoek naar Belgische ondernemers en Afrikaanse

ondernemers en bestaande ngo’s. Sinds een jaar of vijf willen we

bedrijven die bereid zijn om zich aan en met elkaar te verbinden in

niet louter bruggenbouwers zijn, maar ook actieve architecten in

een langlopend engagement met wederzijds rendement. OVO werpt

het Afrikaanse ondernemerslandschap: via leningen ondersteunen

zich op als polyvalante partner tijdens het hele project: we verkennen

we lokale ondernemers. Wat dat ondernemerslandschap betreft: er

én kennen de markt, treden op als matchmaker en blijven de volle-

is heel wat aan het veranderen aan beide kanten van de brug. Vaak

dige omkadering verzorgen tijdens de volledige duur van het traject.

lag een persoonlijk verleden in Afrika aan de basis van de steun die

Als onafhankelijke onderneming kunnen we ook echt kort op de

Belgische ondernemers aan hun voormalige tweede thuis verleenden.

bal spelen en kunnen we ongebonden de wederzijdse belangen

Dat filantropische fundament is eerder zeker dan langzaam aan het

behartigen.”

bedrijven in België enerzijds en in Oeganda en Rwanda anderzijds.

afbrokkelen: het eenzijdige engagement wordt immers niet erfelijk doorgegeven en de huidige generatie is op zoek naar wisselwerking,

Gedaan met zwartkijken

waarbij er een win-win is voor beide partijen en er expertise wordt

Volgens Björn kijken we vanuit Europa te eenzijdig met een (donker)

uitgewisseld.”

gekleurde bril naar Afrika: het complexe continent wordt al snel tot kommer en kwel gereduceerd.

OVO als flexibele facilitator

“Afrika is zo veel meer dan de problemen waarmee het in de eenzij-

“In het ngo-verhaal zijn we de ‘tolkende’ tussenpersoon die ervoor

dige berichtgeving verschijnt. In sommige delen gaan onversneden

zorgt dat twee uiteenlopende culturen en ‘talen’ op elkaar worden

optimisme en ongebreidelde ondernemingszin hand in hand: in

afgestemd. Ngo’s hebben de neiging om hun missie uitvoerig te

Oeganda heeft maar liefst 80 % van de bevolking een eigen bedrijfje.

kaderen, terwijl bedrijven gewoon zijn om zakelijk te communi-

Dat zorgt voor een schitterende stuwing, die wel gebaat is bij wat

ceren. Onze meerwaarde bestaat erin om uitvoerige verhalen naar

externe sturing: het is vaak in die optiek dat Belgische bedrijven mee

71


aan boord gaan. We willen echt werk maken van structurele samen-

de Belgische bedrijven zelf. Van alle bedrijven wordt overigens een

werkingen, waarbij Belgische bedrijven niet alleen financiële onder-

langlopend engagement gevraagd: de projecten worden actief onder-

steuning bieden.”

steund tijdens de duurtijd van de lening, wat neerkomt op een nauwe samenwerking gedurende drie tot vijf jaar.”

Een actief Afrikaans avontuur de rol van de Belgische bedrijven dan wel? En ook niet onbelangrijk:

With a little help from our friends: bedreven en gedreven vrijwilligers

what’s in it for them?

Grote plannen… maar weinig mannen: OVO moet het doen met twee

“We zijn ervan overtuigd dat Belgische bedrijven heel veel “winst”

fulltime equivalenten! Dat lijkt me geen al te brede basis om ambiti-

kunnen halen uit hun engagement. Afrika is bijzonder innovatief en

euze projecten mee te realiseren.

inspirerend en je merkt dat je met weinig middelen een grote impact

“OVO kan terugvallen op een bijzonder sterk netwerk van gemoti-

kan realiseren voor de bevolking in het algemeen en het betrokken

veerde én gekwalificeerde vrijwilligers. In het verleden waren dat vaak

bedrijf in het bijzonder. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is

gepensioneerde ondernemers, maar nu we meer en meer inzetten op

daar geen holle hype, maar zorgt echt voor een vibe. Voor de Belgische

de nieuwe B2B-piste, komen er steeds meer actieve ondernemers aan

betrokkenen is het leerzaam én voedzaam om mee aan de bron te

boord die vol overtuiging een deel van hun tijd afstaan.

zitten en alle aspecten van ongeremd ondernemen ook echt aan den

In een snel veranderende wereld is zingeving een heel belangrijke

lijve te ondervinden. Werknemers komen terug met een verrijkte

factor aan het worden. Onze aanpak staat garant voor zin in meerdere

visie en een andere mindset. We willen dit jaar nog dergelijke missies

betekenissen van het woord: ondernemers kunnen zich met gretige

stimuleren en faciliteren en zijn momenteel de Belgische markt aan

goesting vastbijten in prikkelende en positieve projecten, met een

het scannen op potentiële partners om concrete ‘problemen’ te coun-

stevig en langlopend engagement. Onze vrijwilligers zijn eigenlijk de

teren. We doen dat met open vizier: multinationals én kmo’s komen in

‘accountmanagers’ van een dossier: zij hebben een erg belangrijke

aanmerking, omdat we in onze begeleiding maatwerk garanderen en

rol, zowel bij de intake, de doorlichting als de begeleiding van elke

engagement en budgettering afstemmen op maat van het betrokken

kandidaat. Uiteraard doe ik met grote graagte een open oproep aan

bedrijf. De vraag om meer te (mogen) doen dan geld geven, komt van

de lezers van dit blad: nieuw bloed is meer dan welkom!” 

Met die laatste zin maakt Björn me heel benieuwd. Waaruit bestaat

Wil jij ook bij het interessantste netwerk van Vlaanderen horen? Word lid • Je wordt lid van een sterk ondernemersnetwerk

• Je plaatst zelf nieuwsberichten • Je kan je registreren als dé expert in een domein www.kmoinsider.be/word-lid

Commercieel vastgoedadvies nodig? Cushman & Wakefield verwelkomt u in haar gloednieuwe kantoor in Antwerpen. Jan van Genstraat 7, 2000 Antwerpen Info.antwerp@cushwake.com www.cushmanwakefield.be T +32 (0)3 376 05 00

Antwerpen.indd 1

02/05/2019 14:49


Rubriek | Auto & verkeer

Autotips

Nieuwe Opel Corsa komt eraan Opel voert momenteel de finale testen uit voor de nieuwe Corsa, zesde generatie. Vanaf deze zomer kan u hem bestellen. De eerste leveringen zijn voor het najaar. De testen zijn niet min. De technische experten van Opel maken sinds januari gebruik van de lange poolwinter in Lapland om de Corsa bij extreem lage temperaturen tot -30°C intensief op de proef te stellen. “De nieuwe generatie Corsa’s is beduidend lichter, wat het brandstofverbruik verlaagt en het rijplezier verhoogt”, stelt Thomas Wanke, global lead development engineer. “Het chassis dat we nu op punt stellen, werd ontwikkeld op allerlei soorten Europese wegen. We willen onze klanten een topchassis aanbieden, met een optimale balans tussen veiligheid, comfort en rijplezier.”

Speciale 370Z voor 50 jaar Z-model van Nissan Nissan pakt voor het gouden jubileum van zijn Z-model uit met een Anniversary Edition van de 370Z, geïnspireerd op de legendarische BRE240Z. De nieuwe 370Z is een eerbetoon aan de Datsun 240Z, die meerdere SSCA National Championships won met John Morton achter het stuur. “De Datsun 240Z bracht de bal aan het rollen voor Japanse sportwagens in de VS”, legt Ivan Espinosa, vicepresident voor wereldwijde productstrategie en -planning. “Nissan/ Datsun groeide uit tot een van de meest succesvolle merken in de Amerikaanse autosport.” De 370Z kreeg de herkenbare twee strepen over zijn flanken, alsook de rode of zilveren kofferklep, motorkap, buitenspiegelkappen en A-stijlen.

Renault presenteert vier nieuwe bedrijfsvoertuigen De Groupe Renault zet vier nieuwe elektrische bestelwagens en bedrijfsvoertuigen in de markt. De Renault Master heeft een nieuwe, robuustere voorkant, een volledig vernieuwd interieur, nieuwe geavanceerde rijhulpsystemen en nieuwe, krachtigere en zuinigere motoren. De Trafic is een polyvalente bestelwagen en een comfortabele en moduleerbare minibus voor personenvervoer, met een nieuw exterieur en interieur en nieuwe motoren. De stoere pick-up die de nieuwe Alaskan is, beschikt over nog meer terreincapaciteiten. Tot slot is er de Kangoo Z.E., een showcar met een gesculpteerd en dynamisch design, die de vernieuwing van Kangoo vanaf 2020 aankondigt.

73


Spraakmaker | Danny Van Assche

Danny Van Assche, Unizo

Redactie | Dirk Haesevoets

We konden nog net inbreken in de overvolle agenda van Unizo-topman

boeken. Ik zag dat mijn ouders heel hard moesten werken en een sociale

Danny Van Assche. Het was op een vroege vrijdagnamiddag, in hartje

rol in de buurt hadden, wat ik bewonder, maar de zaak overnemen…

Brussel nog wel, dicht bij de Vlaamse, nationale en Europese wetgevers.

Bij Unizo viel alles in de plooi. Het is eigendom van ondernemers, is er

Niet zo lang geleden betrok de organisatie immers een nieuw pand aan

voor ondernemers en wordt door ondernemers geleid. De medewerkers

de Willebroekkaai, kort bij het Noordstation. Het mobiliteitsprobleem

komen ook erg vaak uit ondernemersmiddens. Daarom voel ik me hier

dat volgens Van Assche bij de maatschappelijke topprioriteiten

thuis: ik kan een job doen met ondernemersspirit die ook maatschap-

behoort, is zo al een stuk opgelost voor zijn medewerkers.

pelijk relevant is en zo in het verlengde ligt van mijn studiekeuze. Ik ben een gelukzak.”

KMOinsider: Een slagerszoon en doctor Politieke & Sociale

Even kriebelde het ondernemerschap. “Na mijn afstuderen zat ik met

Wetenschappen aan het hoofd van een ondernemersorganisatie.

een kameraad op een Antwerps terras en wij zouden samen een bedrijf

Hoe en waarom is dat zo gegaan en waarom ben je niet zelf onder-

beginnen. Alleen wisten we niet waarin en ook 30 jaar later weten we het

nemer geworden?

nog steeds niet(bulderlach).

Danny Van Assche (DVA): “Om in de voetsporen van mijn vader te treden,

Waarom ik ook werkte bij Horeca Vlaanderen? (Spits) Niet waarvoor

had ik een soort van handigheid nodig. Maar ik ben (luid lachend) legen-

u zou kunnen denken. Ik deed het gewoon heel graag, hoewel er veel

darisch onhandig. Bovendien zat ik als kind graag met mijn neus in de

problemen zijn en er nog veel werk op tafel ligt. Een hotel is immers heel

75


wat anders dan een café, een traiteur, een feestzaal, een restaurant. Toch kreeg ik de neuzen in dezelfde richting en deed ik aan brede belangenbehartiging; zo werd die ervaring onbedoeld de ideale voorbereiding voor mijn huidige job.”

Geduld: een mooie deugd KMOinsider: Wat is uw leiderschapsstijl binnen de ondernemersorganisatie Unizo? DVA: “Ik ben zeker geen hiërarchische baas: ik pols naar meningen, hou van het debat en hou van tegenspraak, zeker van degenen die het beter kunnen weten dan ik. Toch hak ik tenslotte zelf de knopen

" Unizo is een vereniging van ondernemers, niet van managers"

door. Net zoals tijdens mijn reizen door Italië ga ik niet altijd recht op doel af zoals een ondernemer dat zou doen. Ik doe het nogal eens via een omweg. Geduld is dan een mooie deugd, want als belangenorganisatie weet je dat je met politici moet werken, met

anderen

Danny Van Assche

overleggen,

je achterban op de hoogte moet houden… Dat vergt tijd en stapsgewijs werken vooraleer iets te bereiken wat je misschien ook niet 100%

altijd graag met CD&V, net zozeer als met de andere democratische poli-

beoogde. Eigenlijk is het belangrijkste in zo’n proces de probleemstelling

tieke partijen. We zoeken vooral naar mensen die ondernemers willen

definiëren, om vervolgens een gedragen oplossing te bereiken. Ik weet

steunen en zullen nooit een gesprek weigeren met om het even welke

het: dat klinkt als de modus operandi van een politicus.”

partij. Weet u, vroeger waren onze leden allemaal middenstanders, bakkers, slagers, ambachtslui en handelaars. Maar nu gaat het ook om

KMOinsider: U komt, net als uw voorgangers Karel Van Eetvelt en Kris

kmo’s met honderden werknemers, vrije beroepen, freelancers…”

Peeters, uit Klein-Brabant. En u wordt eveneens gelinkt aan CD&V? DVA: “Het is een bijzonder toeval dat we alle drie onze roots in dezelfde

Het Unizo-DNA

streek hebben. Al moet ik dat wel wat nuanceren. Mijn ouders zijn welis-

KMOinsider: Waarom zou ik als ondernemer lid worden van Unizo?

waar afkomstig van Oppuurs, maar zelf ben ik geboren en getogen

DVA: “Men zegt vaak: Unizo is er voor de kleine ondernemingen, andere

in Wilrijk. Dat zowel ikzelf als UNIZO op basis van ons verleden gelinkt

organisaties voor de grotere. (Nadrukkelijk) Maar dat is niet het cruciale

worden aan CD&V is begrijpelijk, al vervelde het toenmalige NCMV inmid-

verschil: wij zijn een vereniging van ondernemers, niet van managers.

dels al bijna twintig jaar geleden tot het politiek onafhankelijke UNIZO.

De leden zijn eigenaar van hun bedrijf, investeren zelf en draaien zelf op

En zelf ben ik al lang niet meer politiek actief. Vandaag spreken we nog

voor hun fouten. Dat is het Unizo-DNA. Daarin onderscheiden we ons van

BUSINESS PARK MANAGEMENT

Uw oplossing voor de transitie naar een klimaat neutrale werkomgeving Wij ondernemen gezamenlijke acties om aantrekkelijk te zijn voor werkgevers & werknemers.

DUURZAME MOBILITEIT ENERGIETRANSITIE BIO DIVERSE UITSTRALING CIRCULAIRE ECONOMIE


Spraakmaker | Danny Van Assche

andere bedrijvenorganisaties. Daarom lopen onze belangen niet altijd

de toekomstige uitdagingen kunnen inspelen. Ons “Top Seminar” is

100% gelijk, zoals bijvoorbeeld in de discussie rond loonbeleid.

een ander initiatief om ondernemers met nieuwe uitdagingen te laten

Voor onze leden gaan we ver. Neem nu de digitalisering. We proberen onze

kennismaken.

leden te begeleiden, op te leiden en hen die trend te laten omarmen in

Elke ondernemer moet beslissen wat voor hem of haar belangrijk is.

plaats van af te wijzen. We laten hen geen defensieve houding aannemen

Niet elke ondernemer moet een webshop hebben, want dat is heel

dus. Een voorbeeld? Een horeca-ondernemer die zich opwindt over

ingrijpend. Een deel van het aanbod moet op die website en er zit een

reviewsites. Wel, ik zeg hem dat ik dat niet kan tegenhouden. Dat is

hele backoffice achter. Het is vooral voor grote omzetten zinvol. Kleinere

onze houding: die digitalisering is er, blijft er en zal nog erg toenemen en

zaken moeten vooral een webvenster hebben om gevonden te worden.

verrassend uit de hoek komen. Het zal ongelooflijk snel gaan, maar echte

Een hoedenwinkel in Haacht, een speciaalzaak met maatwerk, heeft zo

ondernemers duiken in dat gat. En die ondernemers zullen winnen,

via haar webaanwezigheid een heel ruime klantenkring, zelfs in Oost- en

ondanks de vernietigende

West-Vlaanderen. Online kunnen leden op veel vlakken concurreren: niet

werking die nu eenmaal

zozeer op prijs, wel op nabijheid en dientverlening, zoals raad op maat

met disruptie gepaard

en het installeren van elektronica. In onze optiek mag prijs niet de promi-

gaat. Ondernemerschap

nente parameter zijn om je in de markt te zetten: klanten gaan ook op

is immers per definitie

zoek naar dynamische dienstverlening en originaliteit. Zo komen we bij

disruptief.”

de revival van het ambacht. Ambachtslui kunnen dankzij het web over-

" Digitalisering: het zal ongelooflijk snel gaan, maar echte ondernemers duiken in dat gat"

leven. Unizo heeft in dat kader zelfs het label “Handmade in Belgium”

Waakhond en trekhond

opgezet."

Unizo kijkt erop toe dat

Babyboomers

alles eerlijk verloopt. Dat

KMOinsider: Heel wat bedrijven van babyboomers zullen de

e-commerce

komende jaren te koop komen. Hoe speelt Unizo daarop in?

hetzelfde

behandeld wordt als fysieke handel. “Webwinkels zoals Zalando’s en Bol.

DVA: “We creëerden overnamemarkt.be waarbij vraag en aanbod rond

coms kunnen hun prijsaffichage nogal soepel regelen. Maar het Unizolid

dat item samenkomen. Ondernemers kunnen we zo begeleiden, ook

met de webwinkel mag dat van de Economische Inspectie helemaal niet.

met externe specialisten. Ondernemerschap groeit, vooral bij jonge

Zo zijn we ook tegen het gratis terugsturen van pakketten: dat model

mensen. Het aantal starters breekt jaarlijks records. Vroeger zochten

klopt bedrijfseconomisch gewoon niet en daardoor komt het neer op

jonge mensen zekerheid als ambtenaar of bankbediende, maar nu zien

oneerlijke concurrentie. Trouwens, die aanpak is ook vernietigend voor

jongeren het gelukkig ook anders: (enthousiast) neem risico’s, jaag een

het milieu en daartegen kunnen we alleen maar ageren. Als het terug-

droom na! Door de digitalisering heeft men ook veel minder nodig om te

sturen niet gratis zou zijn, zou men enkel in probleemsituaties overgaan

starten: je kan van scratch beginnen.

tot terugsturen en zijn koopgedrag daarop instellen.

Ons arbeidsmarktbeleid dient daarop in te spelen. Vroeger was het:

We sleuren onze leden mee in bad. We sensibiliseren zelfs hun klanten

werklozen aan een job helpen. Nu is het: hoe iemand vinden die een job

om het ganse plaatje van e-commerce te bekijken. Weten ze bijvoor-

kan invullen? Zorgen dat werken loont, is erg belangrijk. Dat is de driver

beeld dat het om buitenlandse tewerkstelling en nachtarbeid gaat?

om mensen aan de slag te krijgen! Ook migranten, mensen in de ziekte-

Beseffen ze dat ze afstappen van de lokale verankering en weten

verzekering die zich niet aandienen en mensen – 700.000 stelt men - die

ze dat de lokale voetbalploeg of school niet door hen zal gesteund

zich helemaal niet aanbieden op de arbeidsmarkt, moeten we motiveren

worden? We maken onze leden “futureproof” en leren hen hoe ze op

om zich in te schakelen.”

2dehands kantoormeubilair aan scherpe prijzen! Technisch nagekeken, gereinigd én met 2 jaar garantie!

Maasstraat 46 ● 2060 Antwerpen www.outlet-kantoormeubelen.be

Tot 80% korting op tweedehands en ex-toonzaal bureaustoelen!

77


KMOinsider: En ze mogen dan ook onbelast bijverdienen? DVA: “(Nadrukkelijk) We zijn blij dat mensen kunnen bijverdienen. Maar we hebben er wel een probleem mee dat men dan andere regimes en voorwaarden toepast voor gelijkaardige activiteiten als zelfstandige ondernemers. We willen gewoon een gelijk speelveld voor iedereen. Het kan niet zijn dat een schilder met vijf werknemers en een hoge sociale last zijn personeel buiten de uren onbelast en zonder sociale bijdragen ziet bijklussen.”

Brandjes blussen KMOinsider: Uit welke fouten hebt u geleerd? DVA (Denkt na): “Je leert dagelijks dat dingen die fout lopen geen ramp zijn: alleen als je niet bijstuurt, knal je tegen de muur! In het begin van je carrière heb je daar angst voor, maar na een tijd wordt mensen leiden gezond boerenverstand toepassen. Van Karel Van Eetvelt heb ik het belang van het debat geleerd. Van Eric Van Rompuy leerde ik dat je niet alle brandjes moet blussen, want dan ben je een pyromaan. Dan zit er wat fout en moet je leren delegeren.” KMOinsider: Wie inspireerde u in uw carrière? DVA: “U overvalt me met die vraag. Niet onmiddellijk één figuur, maar na een aantal jaren draag je ervaringen en houdingen van anderen mee. Van mijn ouders bijvoorbeeld dat je er altijd voor je klanten moet zijn.” KMOinsider: Tot slot graag nog een aantal korte, concrete tips voor bedrijfsleiders/eigenaars, opgedaan in uw professionele carrière. DVA:“ - Durf springen en wees enthousiast, maar bereid je goed voor en let op de cijfers. - Wees creatief en innovatief. - (lachend) En uiteraard: word lid van UNIZO en (weer ernstig) maak volop gebruik van het aanbod aan info, advies, begeleidingstrajecten Danny Van Assche

en netwerkevents.

Wie is Danny Van Assche?

Over Unizo

Geboren Oppuursenaar Van Assche behaalde een doctoraat

Het vroegere NCMV vervelde vanaf 2000 tot Unizo en kreeg een

Politieke & Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen,

modern, neutraal en dynamisch imago toebedeeld. Eerst onder

alsook een diploma van licentiaat in de economische weten-

leiding van Kris Peeters, vervolgens van Karel Van Eetvelt. Eind

schappen. Hij startte als wetenschappelijk medewerker in het

2018 telde de grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen

Vlaams Parlement. Vervolgens was hij adviseur bij toenmalig

en Brussel een 200-tal medewerkers die ten dienste staan van

minister Eric Van Rompuy, om van 1999 tot 2005 terug te keren naar

meer dan 110.000 leden (inclusief de leden van 120 geassocieerde

de academische wereld. Vervolgens werkte hij als sociaal adviseur

sectororganisaties). Advies verlenen, informatie verstrekken,

bij Unizo. Er volgde zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder

belangen verdedigen en een rijk netwerk uitbouwen, dat vormen

Horeca Vlaanderen om in 2017 de Unizo-topman te worden.

de Unizo-speerpunten.

Romanofiel Van Assche probeert jaarlijks één keer Italië te bereizen: goede wijn, warm weer, mooie taal, lekker eten. Liefst in een kleinschalig, familiaal hotel en zeker geen all-in vakantie. Hij boekt via een reisbureau en hij vliegt niet met Ryanair, want dat doet aan

www.unizo.be

oneerlijke concurrentie. Het belangrijkste blijft zijn gezin.

www.unizokmogps.be www.overnamemarkt.be


Bedrijfsreportage | Vandelanotte

WELK ANTWOORD BIEDT VANDELANOTTE OP DIGITALISERING? Dat we met de digitalisering voor een grote

we ons op voorbereiden. De opdracht die ons

in te spelen op de huidige digitalisering.

uitdaging staan, is een feit. Uit een Oxford-

wacht, is het stellen van de juiste vraag aan

Zo hebben we enerzijds myVandelanotte

studie blijkt namelijk dat de boekhouder het

onze klanten.

Accountancy en anderzijds myVandelanotte Reporting, twee platformen die onze klanten

tweede snelst verdwijnende beroep zal zijn. Accountancy- en auditkantoor Vandelanotte vertelt graag hoe zij zich hierop voorbereiden.

De juiste vraag stellen Vaak stellen we vast dat de klant niet helemaal weet waar hij precies een antwoord op wil

Out of the box meedenken

vinden. Voor er naar een oplossing wordt

Bij Vandelanotte vertrekken we telkens vanuit

gezocht, is het dan ook essentieel dat de juiste

drie kernwaarden: betrokkenheid, creativiteit

vraag wordt gesteld. Het risico bestaat namelijk

en groei. Die waarden vertalen we enerzijds

dat je anders de foutieve vraag beantwoordt.

naar de klant toe, anderzijds naar onze

En net hierin schuilt onze toegevoegde waarde.

organisatie en de medewerkers onder elkaar.

Systemen zullen analyses maken, maar het zijn

De tweede waarde, met name creativiteit, is

onze mensen die de analyses moeten vertalen

hierbij van groot belang. We staan immers voor

naar de situatie van de klant. Alleen wij kunnen

een gigantische opdracht met de digitalisering.

hen advies geven, computers kunnen dat

We zoeken oplossingen voor onze klanten

vandaag nog steeds niet. Als een klant, na een

en dan moeten we out of the box durven

grondige analyse en berekening van data, zich

meedenken met hen.

de vraag stelt of hij een bedrijf al dan niet gaat

behoorlijk op weg helpen. Via deze platformen gebeurt de boekhoudkundige verwerking dan ook volledig automatisch én bovendien realtime. Onze rapporteringstool geeft klanten dan weer op elk moment een duidelijke en accuraat beeld van de prestaties van hun onderneming. Een goede rapportering is een must voor elke ondernemer die zijn bedrijf perfect wil kennen. Het moet de mogelijkheid bieden om kort op de bal te kunnen spelen, risico’s zoveel mogelijk in kaart te brengen, de rentabiliteit te verhogen en duidelijkheid te brengen over investeringsplannen. Het is onze taak om de klant hierin te begeleiden en hem met de juiste raad bij te staan. (AB)

kopen, dan bestaat er geen wetenschappelijk Dat

gigantische

correct antwoord. In zo’n situatie heeft een

opdracht zal zijn, zien we vandaag al. Veel

die

digitalisering

een

klant behoefte aan advies op maat van zijn

manuele processen worden nu eenmaal

specifieke situatie. En laat het nu net dat zijn

Vandelanotte

geautomatiseerd, tot en met de volledige

waar onze toekomst ligt.

Posthofbrug 6/4

boekhoudkundige verwerking van de factuur.

2600 Berchem

Steeds meer wordt de menselijke factor in dit

myVandelanotte

+32 3 320 97 97

verhaal dan ook uitgeschakeld en daar moeten

Bij Vandelanotte proberen we zoveel mogelijk

www.vandelanotte.be

79


Bedrijfsreportage | Keuleers Lifttrucks

ZAAKVOERDER MARK KEULEERS VAN KEULEERS LIFTTRUCKS:

“VOOR ELKE KLANT EEN OPLOSSING OP MAAT” Keuleers Lifttrucks heeft een nieuwe vesti-

staan meteen klaar voor alle opdrachten.”

overtuigend:

ging geopend op de Antwerpse Linkeroever.

Het gaat daarbij soms alle richtingen uit. De

Lifttrucks zijn alle dagen, zeven op zeven, 24

Klanten van het bedrijf kunnen daardoor nog

machines van Keuleers Lifttrucks zijn trouwens

uur op 24 telefonisch bereikbaar. Zelfs op zon-

sneller bediend worden dan voorheen. Vanuit

niet alleen inzetbaar in de maritieme wereld

en feestdagen. “De telefoon wordt hier altijd

drie depots in Antwerpen, Aartselaar en nu

of in de industrie; De vloot aan diepladers rijdt

opgenomen. We vormen op die manier een

ook

hoogwerkers,

met de eigen chauffeurs ook uit voor beurzen,

sterk team dat geen enkele klant in de steek

reachstackers of andere container handlers

expo’s, festivals of evenementen waar instal-

laat,” zegt Mark Keuleers.

zijn na een telefoontje in no-time inzetbaar. De

laties moeten opgebouwd worden. De nodige

rijdende werkplaatsen van Keuleers Lifttrucks

machines worden overal ter plaatse gebracht.

De snelle expansie van Keuleers Lifttrucks is

zijn bovendien in een minimum van tijd ter

Tot zelfs een heel eind over de grens in Noord-

tevens voor een groot stuk toe te schrijven aan

plaatse.

Frankrijk of Nederland.

het feit dat de Antwerpse groep al die jaren

Verrebroek.

Heftrucks,

de specialisten van Keuleers

helemaal merkonafhankelijk gewerkt heeft. Als authentiek familiebedrijf heeft Keuleers

Het mag opmerkelijk heten dat in de samen-

In dit opzicht kunnen altijd premiummerken

Lifttrucks na al die jaren nog altijd de flexibiliteit

werkingscontracten ook het technisch onder-

geleverd worden en krijgt de klant echt wel die

waar de honderden klanten vast op rekenen.

houd inbegrepen is, voegt Petra Steenackers

geschikte machine voor zijn specifieke toepas-

Havengebonden bedrijven, transportonderne-

daar nog aan toe. “Onze eigen onderhouds-

sing.  (MB)

mingen, logistieke bedrijven maar ook gewone

specialisten zijn VCA-gecertificeerd en komen

industriële groepen hebben nu eenmaal speci-

met volledig uitgeruste servicewagens naar

fieke machines nodig waar ze bij Keuleers een

je toe. Ze hebben alles aan boord, zoals las-

beroep kunnen op doen. “Wij leveren op maat;”

apparatuur, compressoren en uitrusting om

zegt zaakvoerder Mark Keuleers. “Dit betekent

hydraulische leidingen te maken. Het zijn echt

Keuleers Lifttrucks

dat wij binnen onze vloot van meer dan 800

rijdende werkplaatsen. Uiteraard kunnen wij

-Noorderlaan 141 - 2030 Antwerpen

toestellen telkens de juiste vorklift vinden die

ook vervangtoestellen leveren of een on-site

03/ 541 64 19

onze klanten nodig hebben. Met de nodige

onderhoudscontainer plaatsen bij de klant.”

-Boomsesteenweg 69 - 2630 Aartselaar

voorzetapparatuur. En desnoods ook met een

-Havinkbeekstraat 14 - 9130 Verrebroek

eigen chauffeur. Wij stellen ons als leverancier

Merkonafhankelijk

helemaal af op de vraag van de klanten. Wij

De

servicegaranties

zijn

info@keuleers-lifttrucks.be overigens

heel

www.keuleers-lifttrucks.be


C

O

LU

M

N

Redactiecolumn | Schone Schijn

REDACTIE - Johan Van Rooy

Ik kan niet anders Frank Van Hoof zelf dwingt mij om in te grijpen. De putch die ik onderneem op deze pagina is -uiteraard- in het belang van de trouwe lezers van dit unieke magazine. Want was ook al weer het opzet van de column ’schone schijn’ en de voorloper ‘op eenzame hoogte’? Juist, ja. Frank die vertelt over dingen waar hij tegen aanloopt en die wij, kleiner geschapen schepsels, niet (kunnen) zien. Hij ging ons leren voorbij de schone schijn en de waan van de dag te kijken. Helaas worden wij maand na maand getrakteerd op vervelende verzuchtingen vol vernietigende verwijten aan de kleine man. Ja, beste lezer, Frank en ik kennen elkaar goed. Wij schrijven niet alleen voor dit magazine, wij brengen samen ook wijnzinnige verhalen met felgesmaakte degustaties onder de zorgvuldig gekozen naam bestwinestory.be. Ook daar, het moet gezegd, vergrijpt Frank zich geregeld aan mij. En plein publique! Gelukkig vooralsnog enkel

Ik in de achtertuin van mijn ouders. Dat mijn dartele dribbels nooit

verbaal. Voorwerp van zijn spot is telkens opnieuw mijn mindere

op beeld zijn vastgelegd, is zondermeer een gemis voor de gemeen-

(centi)meters. En als ik mij probeer te verdedigen, is zijn genie-

schap. Maar goed, ik ga daar niet over janken. Ik weet dat mijn balbe-

pige gegniffel in baard en vuist mijn deel. Het gebeurt telkens weer

handeling van een Messi-aanse schoonheid was. De talrijke appelen,

wanneer ik het publiek vermaak met een verhaal over de Piemontese

peren én kersen in de achtertuin waren mijn getuigen. Dat volstaat.

druif ‘arneis’, wat -naar waarheid- ‘kleine koning’ betekent, en waar ik

Mijn punt is: weet Frank dat Cruyff slechts 4 centimeter groter was

me graag mee vereenzelvig vanwege de treffende gelijkenissen tussen

dan ik? Eusebio klopte me met amper 1 centimeter. Levende legende

onze prachtige persoonlijkheden. Frank hangt dan de betweter uit en

Pelé was zelfs een centimeter kleiner dan ik en Diego Maradona mat

komt dan met de van-de-pot-gerukte vertaling ‘kleine rotzak’ op de

in zijn gloriedagen 1 m 65. Messi himself is met zijn 1 m 70 toch ook

proppen.

tot volle wasdom gekomen? Zou het ooit in Franks hoge hersenen zijn

Humor? Da’s een wel heel goedkoop excuus. Neem nu dat zinnetje in

opgekomen dat ik met mijn 1 m 74 perfect pas in dat rijtje? En heeft

een van zijn vorige bijdragen. “Onze begeleider deelde de huidskleur

Prince met zijn 1 m 57 nooit iets gepresteerd dan? Purper van jaloezie

én de lichaamslengte van Prince, maar had gelukkig meer gevoel

ziet hij, die Van Hoof!

voor humor dan de Minneapolis Midget.” Neerkijken op dwergen?

Grootmoedig gun ik hem volgende maand een repliek op mijn kritiek.

Is dat een hobby? In zijn laatste stukje schreef hij zelf heel terecht:

Moge zijn woorden in dit magnifieke magazine voortaan baden in

“hoogmoed komt voor de val.” Dat hij dus maar oppast!

bescheidenheid. Hopelijk voor de lezers blijft dit geen ijdele droom.

En nog een goede raad: een snuifje bescheidenheid zou hem sieren.

Want zoals iedereen weet, heeft dit land nood aan ondernemende

Wie schrijft er nu over Johan Cruyff als hij de ballen van voetbal kent!

doeners. Niet aan aan fantasten die in de ijle hoogtelucht vertoeven.

Ja, ik deel met Cruyff mijn voornaam. Maar ook nog zo veel meer. Net als ik voetbalde hij met het elegante nummer 14 op zijn rug. Hij in

Met nederige groeten,

het Olympisch Stadion van Amsterdam en in Camp Nou in Barcelona.

Johan Van Rooy

81


Een degustatiebox als persoonlijk relatiegeschenk?

www.rewardu.be

WIL JE OOK MEER KLANTEN BEREIKEN MET EEN GEPERSONALISEERDE BOODSCHAP VIA DIRECT MAILING? BOES MAILING SERVICES, uw partner in direct mail Gepersonaliseerd drukwerk

Verpakken onder (bio)folie of omslag

Metropoolstraat 11 unit 26 2900 Schoten

Van standaardtot maatwerk

Optimaliseren van portokosten

Vraag een offerte en advies: +32 (0) 3 640 10 70 info@boesenco.be

JUNI 2019: MARKETING & SALES

VOLGENDE EDITIES

Dossier - Communicatie & huisstijl/Marketing/Contentmarketing/E-marketing/Events en eventlocaties/Catering/Salesopleiding/Direct Marketing/ Business & lifestyle/Business gifts & relatiegeschenken - Het hoe, wat en waarom van rebranding - Wat is de kost van een nieuwe huisstijl? - Hoe profileert u uw bedrijf op Linked-In? - Events: wat zijn toplocaties in BelgiĂŤ? - Wat zijn de mogelijkheden van gamification?

SEPTEMBER 2019: TRANSPORT & LOGISTIEK

Dossier - Haven/Transport/Distributie/E-commerce/Warehousing/Packaging - Hoe uw logistiek op een slimme manier organiseren? - Multimodaliteit: hoe ziet de modal split er vandaag uit? - Nieuwe technologie en gespecialiseerde software - Hoe uw magazijnbeheer effectief aanpakken? - Duurzame verpakkingsmethodes

OKTOBER 2019: FINANCE

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be

Dossier - Accountancy/Debiteuren & Kredietverzekering/ Banken/ Incasso/ Financiering/ Subsidies/Overname & overdracht/Verzekeringen - Hoe stapt u over op digitaal boekhouden? - Hoe krijgt u uw project gefinancierd? - Wat is de echte waarde van blockchain? - Alternatieve financieringsvormen? - Wat is de toekomst van de cijferberoeper?

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.


Storage meets intelligence

Wij bieden u dé oplossing voor uw magazijninrichting.

If it can be done , consider it done.

Nedcon nv ● Bannerlaan 83 C2 ● B-2280 Grobbendonk Tel: +32 14 24 19 80 ● Fax: +32 14 24 19 89 ● Sales.b@nedcon.com ● www.nedcon.com


(1)

PROACE Verso vanaf €249/maand excl.BTW (2) (3)

PROACE Van vanaf €149/maand excl.BTW (2) (4)

Hilux vanaf €249/maand excl.BTW (2) (5)

in financiële renting

in financiële renting

in financiële renting

PROFESSIONAL DAYS

— Tot €10.000 excl. BTW op PROACE Van bestelwagens(2)(6)

UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN

— Tot €8.500 excl. BTW op PROACE Verso minibussen(2)(7)

VAN 1 TOT EN MET 31 MEI

— Tot €7.200 excl. BTW op Hilux pick-ups(2)(8), korting van €1.677 op het Pro Pack inbegrepen

Toyota Van Dijck Ringlaan 2 – 2960 Brecht Tel: 03 313 05 79 4,8 - 7,8 L / 100 KM |

126 - 204 G / KM (NEDC) | www.toyota.be

*Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be Afgebeelde voertuigen met opties. (1) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg. (2) Aanbiedingen geldig van 01.05.2019 tot en met 31.05.2019 of zolang de voorraad strekt, voorbehouden aan professionele klanten met geldig ondernemingsnummer en BTW-nummer bij aankoop van een nieuwe Toyota uit voorraad, bij de deelnemende verdelers in het erkende Toyota-netwerk in België. Prijzen excl. BTW tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van drukfouten. Financiële renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden op een PROACE Verso Compact Combi 1.5D 100 Base Euro 6(3), PROACE Van Compact Pure 1.6D 95 Base Euro 6 (4), Hilux SC Active 2.4D M/T(5). Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alphalease, handelsnaam van Alpha Credit N.V., leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. RPR: Brussel. BCE: 0445.781.316. IBAN: BE72 0017 2508 8416. Deze condities kunnen aangepast worden in functie van de marktrente. Adverteerder: Toyota Belgium N.V. - Leuvensesteenweg 369 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe – Tel: 02 386 72 11 – E-mail: info@toyota.be. RPR: Brussel. BTW BE0403.425.770. IBAN ING: BE17 3100 1708 4921 – Bic BBRUBEBB Uw Toyota dealer treedt op als agent in nevenfunctie. (3) Catalogusprijs van het voertuig, met kortingen afgetrokken: €20.085,95 excl. BTW, met voorschot €2.861,65 excl. BTW. (4) Catalogusprijs van het voertuig, met kortingen afgetrokken: €14.536 excl. BTW, met voorschot €3.801,22 excl. BTW. (5) Catalogusprijs van het voertuig, met kortingen afgetrokken: €20.512,81 excl. BTW, met voorschot €3.215,95 excl. BTW. (6) PROACE Verso, tot €8.500 excl. BTW. Dit bedrag stemt overeen met de som van de volgende voordelen, op basis van de prijs van de lange MPV 120 pk A/T met GP-optie en metaallak (€34.892,56 + €413,22 + €2.190,08 = €37.495,86 excl. BTW): fleetkorting (20% of €7.499,17 (excl. BTW) + stockpremie (€500 excl. BTW) + Best Sellers-premie (€500 excl. BTW). (7) PROACE Van, tot €10.000 excl. BTW. Dit bedrag stemt overeen met de som van de volgende voordelen, op basis van de prijs van de lange Comfort-versie 120 pk (€28.700 + metaallak t.w.v. €450 = €29.150 excl. BTW): fleetkorting (24% of €6.996 excl. BTW) + stockpremie (€1.500 excl. BTW) + korting op het Dream Drive accessoirepack (€1.062 excl. BTW) + Best Sellers-premie (€500 excl. BTW). (8) HILUX, tot €7.200 excl. BTW. Dit bedrag stemt overeen met de som van de volgende voordelen, op basis van de prijs van de Dubbele Cabine Lounge A/T-versie (€36.686 + metaallak t.w.v. €537,19 = €37.223,19 excl. BTW): fleetkorting (15% of €5.583 excl. BTW) + premie (€1.250 excl. BTW) + korting op het Pro pack accessoirepack (€427 excl. BTW). Pro Pack aan €2.000 excl. BTW in plaats van €3.500 excl. BTW: beschikbaar op de Comfort- en Lounge-versies, aanbieding niet cumuleerbaar met de stockpremie van €1.250 excl. BTW en de korting van €427 excl. BTW.

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie mei 2019  

KMOinsider magazine editie mei 2019