__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 41

Bedrijfsreportage | FORWARD Belgium

FORWARD BELGIUM LANCEERT DUURZAAMHEIDSLABEL VOOR EXPEDITEURS FORWARD Belgium lanceert rond deze tijd

kunnen ons eraan verwachten dat het op

zullen ontstaan en dat deze niet van bovenhand

een duurzaamheidslabel voor expediteurs.

termijn ook in ons land verplicht zal worden om

moeten worden opgelegd. Het is ook niet de

Daarmee wil de nationale expediteursvereni-

als logistiek dienstverlener je CO2-uitstoot aan

bedoeling dat onze leden hierover een uitge-

ging leden erkennen die inzetten op duurzaam-

te tonen.”

breid rapport schrijven. Een filmpje b.v. waarin

heid. “We gaan heel laagdrempelig te werk.

FORWARD Belgium merkt dat nog heel wat

aangetoond wordt dat je aan de slag bent

Zeker voor kleinere bedrijven is het immers

bedrijven worstelen met de berekening van

gegaan met een van de SDG’s volstaat. De moge-

niet altijd evident om voor een duurzaamheids-

hun CO2-uitstoot. Het is niet altijd makkelijk

lijkheden zijn legio. Met de fiets naar het werk

project de nodige mensen en middelen vrij te

om de nodige data daarvoor te verzamelen.

komen in plaats van met de auto past er ook in.”

maken”, stelt Olivier Schoenmaeckers, direc-

De Commissie Duurzaamheid wil daaraan

De leden van de Commissie Duurzaamheid

teur van FORWARD Belgium.

verhelpen.

zullen zich ook laten inspireren door getuigenissen van bedrijven over de initiatieven die zij

Het toekennen van de duurzaamheidslabels zal

Gestoeld op SDG’s

reeds genomen hebben.

binnen FORWARD Belgium in goede banen geleid

Voor de toekenning van het duurzaamheids-

FORWARD Belgium zet al langer in op duur-

worden door de Commissie Duurzaamheid die

label baseert FORWARD Belgium zich op

zaamheid. Samen met het innovatieplatform

daartoe onlangs werd opgericht.

de Sustainable Development Goals van de

VIL ontwikkelde de expediteursvereniging

Olivier Schoenmaeckers: “Er zijn in de markt

Verenigde Naties. Concreet zal de vereni-

een Lean and Green-traject op maat van haar

al soortgelijke initiatieven, maar vaak dienen

ging om de twee maanden een of twee SDG’s

leden, waarbij deelnemers het engagement

ondernemingen voor zulke labels een zwaar

lanceren en daarbij tips geven om daarmee aan

aangingen om hun CO2 te monitoren en op 5

proces te doorlopen, met een grondige audit,

de slag te gaan.

jaar tijd met 20% te reduceren. ▪ (NV)

het schrijven van een manual,… Voor veel kmo’s is dat een stap te ver, terwijl ze wel initia-

Bottom up

tieven willen nemen.”

De Commissie Duurzaamheid wordt vooral getrokken door Young FORWARD Belgium,

CO2 rapporteren

de jongerenwerking van FORWARD Belgium.

Grote logistieke dienstverleners vragen steeds

Voorzitter is Anne De Beule, Tia Meyvis is

meer van hun onderaannemers dat zij hun

ondervoorzitter.

FORWARD Belgium, Brouwersvliet 33, bus 1,

ecologische voetafdruk verkleinen.

“We willen ons onderscheiden van bestaande

2000 Antwerpen

“In Frankrijk gelden reeds bepaalde verplich-

duurzaamheidsprojecten. We hopen dat er

T 03 233 67 86 - info@forwardbelgium.be

tingen rond het rapporteren van CO2. We

bottom up, vanop de werkvloer heel wat acties

www.forwardbelgium.be

41

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie mei-juni 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded