KMOinsider magazine editie mei-juni 2021

Page 1

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 189 | MEI - JUNI 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER IT Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

SPRAAKMAKER FLOR JOOSEN

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

PANELGESPREK DE OOSTERWEELKNOOP

MET EEN NEUS VOOR ZAKEN WWW.KMOINSIDER.BE

KRISTOF LEFEBRE, MIGLOT (GEURENLABO)


Als TOTAL SOLUTION PARTNER begeleidt BIA u tijdens uw volledige investeringsproject. Samen met u bepalen we de juiste machine voor uw activiteiten, met een gepaste financiering en een serviceplan op maat. In welke sector u ook actief bent. Zo verzekert BIA u maximale productiviteit tegen een minimale operationele kost, en dat in alle gemoedsrust. Bezoek ons op Matexpo van 8 tot 12 september en ontdek wat BIA voor u kan betekenen.

BIA Belgium +32 (0)2 689 28 11 info.bia@biagroup.com


Edito |

Oosterweel en mobiliteit Toen KMOinsider een tijd geleden een panelgesprek organiseerde met enkele Oosterweel-experten (lees p. 66), liet niets vermoeden dat er een forse milieustorm zou opsteken boven dit gigantisch bouwproject. Op de Oosterweelwerf werden immers hoge concentraties van een chemische stof gevonden die in studies gelinkt wordt aan mogelijke risico’s voor de gezondheid. Dat dit project de Ring rond Antwerpen rond zal maken is duidelijk, maar niet alle zorgen zijn dus hiermee van de baan.

Toen ik dit stukje schreef, was het stof van de storm nog niet gaan

Zullen er voldoende laadpalen zijn in dit land waar één op de vijf

liggen, maar dat deze zaak ‘Oosterweel, een leefbaarheidsproject’ in

bedienden over een bedrijfswagen beschikt? En wie installeert en

een ander licht zet, is duidelijk.

betaalt de laadpaal op de oprit van de werknemers?

Een ander hot topic deze maand, met Oosterweel verwant, is de groene mobiliteit. De regering wil dat tegen 2026 geen enkele bedrijfswagen

Panelgesprek elektrische mobiliteit

nog een klassieke verbrandingsmotor heeft. Vanaf 2026 kunnen werk-

Kortom, er rijzen genoeg vragen rond deze maatregel. Ze zetten onze

gevers alleen nog elektrische bedrijfswagens van de belastbare inkom-

redactie ertoe aan om rond het elektrische rijden enkele kmo-experten

sten aftrekken. Diesels, benzines en hybrides verliezen dan geleidelijk

rond de tafel te brengen voor een nieuw panelgesprek. In ons volgend

hun fiscale voordeel als bedrijfswagen.

nummer (september-oktober) zult u het boeiende verslag lezen. Ik ben

Deze maatregel zal een sterke impuls geven aan de elektrificatie van

benieuwd naar de antwoorden van de experten!

het wagenpark, dat nu al in een stroomversnelling zit. Want van Dacia tot Volkswagen, Ford en Jaguar: alle gaan ze voluit voor de wagen op

20 jaar KMOinsider

stroom. Bijna elk merk heeft enkele elektrische modellen in het gamma

Onze editie van september-oktober 2021 wordt er overigens eentje

of in het vooruitzicht.

om in te kaderen. Precies 20 geleden hield ik KMOinsider boven het

Maar zijn we wel klaar voor deze elektrificatie?

doopvont, de aanleiding dus voor een stevig verjaardagsnummer in het najaar. Een porseleinen jubileum dat KMOinsider in de bloemen zet

Kanttekeningen

als vaste waarde in het kmo-landschap.

Want er zijn toch vragen te plaatsen bij deze duurzame bedrijfswa-

We willen met dit (overigens bescheiden) feestje mee de schouders

genmobiliteit. Dat onze bedrijfswagens de voortrekkers zijn van deze

zetten onder de economische relance van onze kmo’s. Want vele onder

automobiele vernieuwing is een fijne vaststelling. Maar wat met de

ons hebben een serieuze financiële opdoffer geïncasseerd, of erger

financiële risico’s voor de sector zelf die in ons land garant staat voor

nog, hebben zelfs het speelveld moeten verlaten.

tienduizenden jobs en duizenden werkgevers? Denk aan de kosten die

Het is tijd voor de start van een veerkrachtige, tweede helft van het jaar.

deze nieuwe technologie met zich meebrengt, de infrastructuurkosten

Veel leesplezier alvast en een fijne vakantie! Get inside!

eigen aan elektrische mobiliteit, maar ook de kost om de markt met voldoende communicatie hiervoor warm te maken. Is hieraan gedacht? Is deze elektrificatie wel goed voor het milieu? Is het niet zo dat bij het

Patrick Moens

maken van elektrische auto’s meer CO2 wordt uitgestoten dan bij een

(patrick@kmodynamoo.be)

klassieke brandstofauto? Kunnen we al die elektrische wagens wel van stroom voorzien? Wat

Lees www.kmoinsider.be voor meer informatie over de impact van het coronavirus

betekent dit dat voor onze elektriciteitsvoorziening want die wagens

op het bedrijfsleven, en andere ondernemersverhalen. Ook KMOdynamoo zet uw

moeten toch opgeladen worden via het stroomnet?

communicatie op scherp. Bekijk ook www.kmodynamoo.be.

3


12

FACILITY

14

KMOinsider sprak met Wouter Ommeslag, afgevaardigd bestuurder van bewakingsonderneming Trigion, dochter van de Facilicom Group, over de rol van de bewakingsagent.

32

BART STEUKERS, AGORIA “Als we ons werk goed doen, zullen voor elke job die er verdwijnt, een drietal nieuwe banen gecreëerd worden”, stelt Bart Steukers, CEO van Agoria, de koepelorganisatie van technologische bedrijven.

COVERSTORY KRISTOF LEFEBRE Met een gevarieerd gamma geuren voor lichaam, linnen en huis laat het Gentse geurenlabo Miglot een ‘frisse wind’ waaien in het unieke universum van parfums. Kristof Lefebre van en over Miglot,

23

DOSSIER IT

3

EDITO

12

26

51

Crowdscan, tellen om te voorspellen

DOSSIER MARKETING & SALES

Bewakingsagenten vullen het facilitair

32

54

team aan

Agoria-topman Bart Steukers

Doeltreffend schrijven kan je leren

14 COVERSTORY

38 INSIDE INFO

58

42

63

REEKS FACILITY

Kristof Lefebre

20 REEKS ACTUEEL 23 DOSSIER IT

Een nieuw eco-systeem rond merkbeleving

TWS Project en Muziekschool De Pinte

DOSSIER OOSTERWEEL

48

66

Forest Fwd: een boom-ing business

De Oosterweel-knoop ontward?

Reeks MVO

KMOINSIDER BREAKFAST


Inhoudsopgave |

48

FOREST FWD Duurzaamheid is niet meer weg te branden uit de hedendaagse bedrijfsvoering. Forest Fwd creëert bos én impact met bereikbare bedrijfsbossen.

66

74

SPRAAKMAKER Voorzitter Flor Joosen bouwt nog altijd met drive en enthousiasme de groep JoosenLuyckx verder uit. We bezochten hem in de groene Antwerpse Kempen.

82

TWS PROJECTS De ‘winkelbusjes’ die TWS Projects aan Samana in Diksmuide en Zottegem ter beschikking stelt, zijn een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

KMOINSIDER BREAKFAST De Oosterweel-knoop ontward? Het heeft meer dan twee decennia geduurd vooraleer de eerste spadesteek kon gegeven worden voor de Oosterweelverbinding. KMOinsider brengt enkele betrokkenen rond de tafel.

86

COVID-INNOVATIES Tinkerlist.tv uit Leuven: deze kmo helpt tvmakers op een coronaveilige manier een tvshow samenstellen. The show must go on.

86

REEKS COVID-INNOVATIES

74

SPRAAKMAKER

Tinkerlist.tv

89

Flor Joosen

KORTE BERICHTEN

80

93

INTERVIEW ONDERNEMERS Philippe Craninx en Mathieu Geelhand

82

TWS PROJECTS Together we’re strong: Samana vzw

85

REEKS AUTO & VERKEER

BEDRIJFSNIEUWS

94

BEDRIJFSREPORTAGES 8 Gosselin Logistics 24 Anrova Solutions 30 LCR Telecom 34 iOn Logistics 35 Exact 37 ESC 40 Portmade 41 Forward Belgium 47 Van der Valk Hotel Gent 52 Training Center

Zorgcampus Langemark-Poelkapelle en

57 Bedking-Ergopolis

TWS Projects

60 OCB

97

REDACTIECOLUMN Schone Schijn

64 Antwerp Amusement Center 73 DaVinci Corporate Finance 79 Flanders Investment & Trade 90 Victus Sales

5


look 74 inside for inspiring information

" Doordoen, niet plooien"

Colofon

Flor Joosen, voorzitter Joosen-Luyckx

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap - redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Edith Vervliet, Jan Van den Broeck, Dominique Berquin | Connection managers: Werner Diels 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@kmoinsider.be | Business development manager: Ingrid Janssens - 0479 960 015 - ingrid.j@kmodynamoo.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout - fanny@ kmoinsider.be | Prepress: Ingrid Renders - prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Verzending: Budget Mail - Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www.budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@ kmoinsider.be. Oplage: 12.500 ex. De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.


WAREHOUSING

Hazardous & non- hazardous chemicals, food, feed, steel

ADDED VALUE LOGISTICS

Drumming/dedrumming liquids & packing/repacking solids

STEVEDORING General cargo & containers

TRANSPORT Road & barge & rail

Transcontinentaalweg 6  2030 Antwerp - Belgium  Tel: +32 (0) 3 303 12 30  Fax: +32 (0) 3 541 36 05 mn@mexiconatie.com  www.mexiconatie.com


Bedrijfsreportage | Gosselin Logistics

“DE OOSTERWEELVERBINDING WORDT EEN GAME CHANGER VOOR DE LOGISTIEK” De werken aan de Oosterweelverbinding

dienstverlener, met een breed aanbod aan

vooral focussen op de petrochemische sector,

zullen

in-house diensten. Een van de grote troeven

exceptioneel transport en buitenmaatse

is de ligging langsheen het Albertkanaal, waar

ladingen.”

volgens

bestuurder

en

Dirk

Vanhoutteghem,

mede-eigenaar

van

de

Gosselin Group, een game changer worden

het bedrijf ook een eigen terminal heeft.

voor de logistieke sector. Hij ziet nu al

Dirk Vanhoutteghem: “Voor de binnenvaart is

Vier kernwaarden

bedrijven die proactief bekijken hoe ze

het Albertkanaal veruit de belangrijkste as in

Dirk Van Hoomissen: “We werken rond vier

hun goederenstromen op de best mogelijk

ons land.”

kernprincipes: persoonlijke dienstverlening,

manier kunnen garanderen. “Het intermodaal

(In 2020 passeerden bijna 985.000 TEU over de

flexibiliteit, snelheid en one-stop shop. Met

transport is de toekomst van de logistiek,

Belgische waterwegen. Met bijna 700.000 TEU

een eigen terminal, eigen magazijnen en

waarbij wegtransport vooral voor de last mile

werd het gros over het Albertkanaal vervoerd,

een eigen douanedienst hebben we alles in

zal gebruikt worden”, stelt hij.

een stijging van 20,81%, red.)

huis om een totaalpakket aan te bieden en

Manager 360° Logistics Dirk van Hoomissen:

doordat we veel zelf in regie doen, kunnen

Dirk Vanhoutteghem erkent dat transport over

“We halen en brengen goederen van en naar

we snel schakelen. Gosselin is in 1930 gestart

de weg nog steeds de meest flexibele modus

alle terminals van de Antwerpse haven. Onze

als verhuisbedrijf en groeide uit tot een

is en dat ook zal blijven, maar hij merkt dat

terminal is op het Albertkanaal de eerste

wereldspeler. Als verhuizer ben je een partner

heel wat logistieke bedrijven meer en meer de

buiten de perimeter van de haven, net voorbij

voor je klant. In volle vertrouwen neem je al

kaart van het multimodaal transport trekken

de bottleneck op de Antwerpse ring. Een

zijn zorgen weg. Het zit in ons DNA om onze

en lange afstand transport via het spoor of de

prima locatie dus om van daaruit verder naar

klanten volledig te ontzorgen, en daar zijn we

binnenvaart organiseren:

de stad en het hinterland te distribueren.”

best trots op.” ▪ (NV)

“Dat vraagt een mentaliteitswijziging, maar ik merk dat bedrijven volop de kaart trekken van

Warehouses en terreinen

de multimodaliteit, én van de digitalisering.

Met de recente overname van de voorma-

Het is belangrijk je goederenstromen voor je

lige Milcobelsite in Schoten breidde Gosselin

klanten te visualiseren. Door Covid-19 hebben

Logistics zijn oppervlakte aan warehouses en

we de digitalisering flink zien versnellen.”

terreinen met 65.500 m² uit tot zo’n 350.000 m². Dirk Vanhoutteghem: “Daarnaast hebben we

Gosselin Logistics

Eerste terminal buiten de haven

in de haven zelf op de Gosselin Oosterweel

Merksemsesteenweg 148 - 2100 Deurne

site onze divisie ‘Heavy’, nog eens een kleine

T 03 325 18 74

Gosselin Logistics is een multimodaal logistiek

100.000 m² aan magazijnen waarmee we ons

www.gosselinlogistics.com


Website op maat nodig? Heeft u de voorbije maand al nieuwe klanten gemaakt via uw website? Wij nemen uw website onder de loep en bouwen aan een site die niet alleen goed vindbaar is, maar ook een die conversie oplevert. We bouwen, of

Hoe vindt men uw zaak op het net?

verbouwen. Wij helpen u graag om vlijmscherpe teksten voor uw landingspagina’s te schrijven, een strategie uit te bouwen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw website

die ervoor zorgt dat bezoekers op uw website komen,

hoog eindigt in de zoekresultaten van

blijven en conversie genereren.

Google? Een aanzet in zeven stappen: 1. Weet wat u onderscheidt 2. Verbeter de techniek van uw website 3. Ken uw potentiële bezoekers en weet hoe ze zoeken 4. Achterhaal de woorden die ze gebruiken 5. Schrijf en optimaliseer met zoektermen 6. Promoot uw content 7. Meet wat werkt en verbeter uw strategie

Let’s get in touch! Meer weten over hoe KMOdynamoo uw website laat scoren? Bel onze online specialisten op +32 (0)3 491 83 70 of stuur een e-mail naar info@kmodynamoo.be.


Uw facility partners

Facility modules Immo

Veiligheid in en rond gebouwen Signalisatie en veiligheid zijn twee woorden die niet zonder elkaar kunnen. Wanneer de signalisatie op terreinen, parkings en operationele ruimtes perfect is voorzien, draagt dit enorm bij tot de veiligheid van die ruimtes. Ook personeel, externe bezoekers en contractors zijn beter beveiligd door signalisatie want signalisatie moet een universele taal zijn. Bij Visual Safety onderzoekt een intern studiebureau een veilige en logische flow doorheen of rond bedrijfsgebouwen. Afhankelijk van de ondergrond en belasting van verkeer bepaalt het welke voorbehandeling, verf en/of toepassing het best geschikt is om aan te brengen op kleine

mag

a

an & k n e zijn

n tore

T 03 658 45 20

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

www.denbosuil.be

of grote terreinen.

Ergonomische kantoormeubelen

R U U TE H

Schoonmaak

Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

Ergonomische oplossingen

Gratis ergonomisch advies Woensdag en vrijdag: 9h30-18h00 Zaterdag: 9h30-12h30

Kerkstraat 63 • 9160 LOKEREN • T 09 247 07 01 info@ergo-advice.be • www.ergo-advice.be

Print professionals

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

Sanitair & verwarming

De specialist in sanitair, CV-ketels en zonnepanelen

www.aservis.be

Zakenlunch

Facility Management

Fleetbeheer

Ringlaan 2 | 2960 Brecht www.toyotavandijck.be

Material Handling

“Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

VEELZIJDIGE VERGADERMOGELIJKHEDEN & VERZORGDE BUSINESSLUNCH KLEISTRAAT 175 · 2630 AARTSELAAR +32 3 877 10 79 WWW.GUZTO.BE · INFO@GUZTO.BE

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS

www.vinci-facilities.be

03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


SALTO SPACE SALTO KS

Intelligente toegangscontrole voor elke deur. /saltosystems.be info.be@saltosystems.com


Facility

Bewakingsagenten vullen het facilitair team aan Redactie | Edith Vervliet

De versoepeling van de coronamaatregelen brengt opnieuw volk op de been. ‘Crowd control’ speelt een sleutelrol als we met zijn allen weer gaan winkelen, sport- en cultuurevents bijwonen, deelnemen aan vakbeurzen en congressen, en ... terug naar het bedrijf gaan. KMOinsider sprak met Wouter Ommeslag, afgevaardigd bestuurder van bewakingsonderneming Trigion, dochter van de Facilicom Group, over de rol van de bewakingsagent.

“De

vraag

naar

Wouter Ommeslag

bewakings-

wordt bewaard en de maximale

evenementensector in coronatijd

agenten is in sommige sectoren

toegangscapaciteit niet wordt

veel minder bewaking vragen.

toegenomen. Ze worden onder

overschreden, door eventueel de

Toezicht

meer ingezet om te contro-

toegang te weigeren”, zegt Wouter

controle en personen toegang

leren of mondmaskers correct

Ommeslag.

weigeren in het kader van

worden gedragen op plaatsen

Netto is de toename van de

veiligheid is een taak die wette-

waar het moet en mensen hierop

vraag echter minder groot dan

lijk

te attenderen als dat niet het

verwacht. Er is een daling van

bewakingsagenten.

geval is. Ze moeten er ook over

het aantal ingezette uren omdat

Wouter Ommeslag: “Toch zetten

waken dat voldoende afstand

luchthavens,

sommige ondernemingen, vacci-

stations

en

de

houden,

voorbehouden

natiecentra,

identiteits-

is

handelszaken

aan

en

organisaties stewards in die geen bewakingsagent zijn. Stewards zijn niet gescreend door de veiligheidsdiensten en hebben niet de vereiste opleiding. Zij weten niet hoe ze mensen best kunnen aanspreken en hoe ze met moeilijke situaties moeten omgaan, met allerlei gevolgen van dien. De overheid zou strikter moeten


Reeks | Facility

toezien op hoe de uitbesteding van dergelijke bewakingsopdrachten

derden. De wetgever heeft de minimale gedekte bedragen vastgelegd op

gebeurt.”

2,5 miljoen euro per schadegeval voor lichamelijke letsels en 750 000 euro voor materiële schade. Dit geeft iedereen dus de zekerheid dat de schade

Gescreend, getest, opgeleid en verzekerd

die veroorzaakt zou worden door de bewakingsagent of de bewakingson-

Vooraleer iemand toegelaten wordt tot het beroep van bewakingsagent,

derneming, heel goed verzekerd is”, benadrukt Wouter Ommeslag.

moet die voldoen aan tal van voorwaarden, zoals slagen in de opleigescreend door de veiligheidsdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken.

De bewakingsagent van de toekomst heeft een polyvalent profiel

Wouter Ommeslag: “Zo bepaalt de wetgever onder meer dat een

Door corona waren we verplicht zoveel mogelijk van thuis uit te werken.

persoon die eerder veroordeeld werd voor een wanbedrijf of misdaad,

Ook na corona zullen heel wat werknemers dit nog twee à drie dagen

zoals slagen en verwondingen, niet zal toegelaten worden tot de oplei-

per week doen. Kantoordagen zullen er anders uitzien dan vroeger en

ding. Ook moet hij of zij een psychotechnisch onderzoek doorstaan.

benut worden voor ontmoetingen en meetings met collega’s. Er zal meer

Slaagt de kandidaat niet, dan kan die geen bewakingsagent worden.

aandacht gaan naar de juiste uitstraling en sfeer die passen bij de cultuur

In het profiel van een bewakingsagent is expliciet gesteld dat die moet

en stijl van het bedrijf. Werknemers moeten zich aangetrokken voelen

beschikken over ‘incasseringsvermogen ten aanzien van agressief

tot een veilige en stimulerende kantooromgeving. “Deze nieuwe realiteit

gedrag van derden en het vermogen om zich daarbij te beheersen.”

zal impact hebben op de rol van de bewakingsagent. Het onthaal aan de

Als je slaagt in de opleiding, ontvang je een attest en ga je solliciteren.

ontvangstbalie zal meer en meer verzorgd worden door een bewakings-

Op dat moment vraagt de bewakingsonderneming een prescreening

agent. Hij of zij zal naast het invullen van de hospitality-functie ook de

en contacteert Binnenlandse Zaken. De bewakingsagent ontvangt dan

vereiste identiteitscontrole uitvoeren, nagaan bij wie de bezoeker wordt

een ministeriële kaart die vijf jaar geldig is en hij moet zich geregeld

verwacht en of die het gebouw ook daadwerkelijk opnieuw verlaat na de

bijscholen.

afspraak, enz.

ding bij een erkende instelling. Bovendien wordt de persoon grondig

Er zijn verschillende types van bewakingsagent die met ‘Exe’ (van Execute) worden aangeduid. Een bewakingsagent in de haven is een

De bewakingsagent heeft ook meer en meer te maken met technologie.

speciale categorie Exe 14, die in een meldkamer is een Exe 4, een winkel-

Hij vult zijn dienstverslag digitaal in en registreert online zijn rondes en

detective in burger is een Exe 6.

interventies. Bewakingsagenten zijn tenslotte de ogen van het facilitaire team, omdat ze tijdens hun patrouillerondes overal komen. Zij zien en

“Een standaard of statische bewakingsagent, een Exe 10 in het jargon,

melden aan bevoegde collega’s waar het vuil is, waar een lamp stuk is,

heeft een opleiding van 139 uur achter de rug. Conflicthantering,

waar een kopieerapparaat een foutmelding geeft, en zoveel meer. De

communicatievaardigheden, ontwijkingstechnieken, gepast reageren

bewakingsagent maakt er foto’s van met zijn smartphone. Voorlopig wordt

bij crisissituaties … zijn thema’s die in die opleiding aan bod komen. De

hij nog niet uitgerust met een bodycam, maar we bekijken de wettelijke

bewakingsagent is dus opgeleid om situaties te de-escaleren en stelt

en technische mogelijkheden. Er bestaan al wel intelligente camera’s om

steeds de veiligheid voorop. Kortom, de bewakingsagent is het beste

‘lootering’ (verdachte objecten of personen die zich verdacht gedragen)

vaccin om de veiligheid te garanderen”, licht Ommeslag toe.

te signaleren aan de bewakingsagent in de meldkamer, die kan beslissen

Bewakingsbedrijven zijn verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering

om er een collega op af te sturen. Drones en camera’s zijn complemen-

af te sluiten. “Die verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

taire tools in beveiliging, maar kunnen de functie van de bewakingsagent

van zowel de bewakingsonderneming als de bewakingsagent tegenover

niet overnemen”, besluit Wouter Ommeslag. ▪

13Coververhaal | Kristof Lefebre

Kristof Lefebre van en over Miglot, een jong parfummerk van eigen bodem

Een ‘neus voor zaken’: hoe een apotheker beslist parfums te maken Met een gevarieerd gamma geuren voor lichaam, linnen en huis laat het Gentse geurenlabo Miglot een ‘frisse wind’ waaien in het unieke universum van parfums. Founding father en professioneel parfumeur Kristof Lefebre vertelt in geuren en kleuren over zijn creatieve carrièrewending, over zijn geurrijke geesteskind en over zijn verfrissende visie op ondernemen.

Redactie | Frank Van Hoof

15


"Als apotheker wilde ik mensen beter én daardoor gelukkiger maken, met parfum kan ik me volop focussen op dat laatste."

Andere lucht opsnuiven

you preach-principe’ zette ik die stelling kracht bij. Mijn kompas wees

Kristof was als kind al in de ban van geuren en ontwikkelde een geoe-

richting Versailles, waar ik tussen 22 nationaliteiten uit alle uithoeken van

fende geurzin. Die persoonlijke passie vertaalde zich niet meteen naar

de wereld eigenlijk een ‘thuismatch’ speelde aan ISIPCA.”

zijn professionele parcours: als wetenschapper is hij niet het type om meteen brood. Zijn liefde voor scheikunde bracht hem op het farma-

Gebotteld geluk: een persoonlijk parfum als verlengstuk

ceutische pad. In zijn eigen apotheek proefde hij van het onderne-

“De parfumopleiding zoomde in op de wetenschappelijke werkwijze

mersbestaan. Na tien jaar was de tijd rijp om opnieuw met de neus in

om kwalitatieve geuren te maken. Om te begrijpen wat de impact is van

de boeken én meer aromatische materie te duiken: Kristof verkocht de

zintuiglijke prikkels op het doen en denken van de mens, studeerde ik

zaak en begon aan ISIPCA een universitaire parfumeuropleiding. Na drie

in Londen fashion psychology en colour psychology en verdiepte ik me

jaar had hij in Versailles en Padova een bijzonder betrouwbare basis

in de aromachology, de jonge wetenschap die de invloed van geuren op

gekregen om het eerste parfumhuis op Belgische bodem te lanceren.

het gedrag en de emoties van mensen bestudeert. Aromachology geeft

“Het lijkt een drastische koerswijziging, maar mijn missie als parfumeur

de individuele inzichten die ik in de apotheek opdeed, een betrouw-

verschilt niet zó veel van mijn apothekersambities: als apotheker wilde

bare basis: geur heeft een enorm effect op mensen, en culturele en puur

ik mensen ‘beter’ én daardoor gelukkiger maken, met parfum kan ik

persoonlijke parameters bepalen de werking. Zo wordt pepermunt over

me volop focussen op dat laatste. Er zijn heel wat professionele paral-

het algemeen als opwekkend gecatalogeerd, maar zal die geur bijvoor-

lellen: empathie is in beide beroepen een absolute vereiste en ook als

beeld een rustgevend effect hebben op mensen die worden getroost

apotheker had ik al een ‘neus voor zaken’, door als een van de eersten

door een kauwgum kauwende mama. Tijdens mijn stage ondervond

in de sector in te zetten op e-commerce. Mijn creatieve kant stond wel

ik dat er bij de grote huizen een heel traject zit tussen het creëren en

wat in de schaduw, aangezien een rigide receptuur geen ruimte laat voor

het lanceren van een nieuwe geur, waardoor het originele opzet soms

individuele interpretatie. In de apotheek ontdekte ik de impliciete impact

‘verwatert’. De initiële inhoud moet het in de finale fase vaak afleggen

van geuren. Aan de geurenbar ondergingen mensen soms een magische

tegen een verleidelijke ‘verpakking’, waarmee onbereikbare objectieven

metamorfose: de geuren toverden in een milliseconde een glimlach op

plots voor het grijpen lijken te liggen. Miglot werkt niet met aspira-

hun gezicht, wat met geen enkel medicijn lukt. Als wetenschapper werd

ties maar met associaties, waarbij we de klant proberen te begeleiden

ik getriggerd om te begrijpen wat er gebeurde en als mens wilde ik van

naar de geur die hem gelukkig maakt, vaak op basis van herinneringen.

woorden daden maken: ik overtuigde mijn klanten dat het hart een

Onze tagline ‘Rediscover what makes you happy’ vat die belangrijke

krachtig kompas is om het geluk te vinden en volgens het ‘practice what

boodschap samen. Alle geuren van het genderloze gamma zitten in

gebakken lucht te verkopen, en ook in andere ‘luchtjes’ zag hij niet


Coververhaal Rubriek | Kristof | Rubriektitel Lefebre

een identiek, stijlvol en sober flesje met een abstracte nummering. We willen écht dat de geur het verschil maakt, geen fancy flesje of een lekker bekkende naam.”

De geur van succes: creativiteit én strategie in één fles Parfum is big business, die gedomineerd wordt door globale giganten. Kristof volgde naast een opleiding tot parfumeur ook een management- en marketingopleiding in de cosmetica-industrie, waardoor ‘kennis van zaken’ een dubbele betekenis krijgt. Met een verfrissende visie waarin creatieve en commerciële keuzes hand in hand gaan, bekleedt Miglot een unieke positie. “Miglot wil zich als transparant en toegankelijk merk in de markt zetten. Dat toegankelijk mag je zelfs letterlijk nemen: we spreken van parfumhuizen, maar bij de grote merken is het toch verdraaid moeilijk om in dat ‘huis’ binnen te geraken. Bij Miglot staat -als COVID het toelaat- de deur altijd open. Ook het gevarieerde gamma is toegankelijk, waarbij we mikken op een breed publiek van meerwaardezoekers. Dat is een commerciële keuze die deel uitmaakt van onze 360 ° ‘sustainable strategy’. Duurzaamheid beperkt zich bij Miglot niet tot ecologische keuzes, maar gaat ook over duurzame relaties met medewerkers en klanten én over een volhoudbare zakelijke visie, die ruimte biedt om te schalen en te schakelen. Transparantie vind je zowel in de winkel als in de communicatie: in de winkel staat het open lab letterlijk en figuurlijk centraal. In onze communicatie kiezen we voor duidelijke waarden, niet voor vage woorden: we willen mensen met heerlijke geuren verleiden, niet met oneerlijke formuleringen misleiden.”

COVID leidt niet tot ‘ademnood’: een uitdagende aftrap zet de zaken op scherp Maart 2020 moest het Magic Miglot Moment worden:

honderden

genodigden

zouden

op het lanceringsevenement de unieke Miglotsfeer én -geuren snuiven. Lockdowns en

17


" Zodra het kan, willen we flagshipstores openen in enkele buurlanden."

mondmaskers maakten dat er niet veel te snuiven viel, maar toch is

‘onderscheidende’ dat Miglot typeert, sterkt ons ook in de overtui-

‘rozengeur’ voor Kristof de beklijvende basisnoot na één jaar Miglot.

ging om te schalen met buitenlandse verhalen. Zodra het kan, willen

“Miglot werkt niet met externe investeerders, waardoor we geen

we flagshipstores open in enkele buurlanden, waar we ook klant-en

hete adem in onze nek voelden en niet aan onze missie moesten

landgericht zullen werken.”

sleutelen. Integendeel, intrinsieke speerpunten als een korte keten een betrouwbare basis voor een duurzame langetermijnvisie.

L’eau d’entrepreneur: geef uw bedrijf een eigen geur!

Uiteraard hebben we de cijfers bijgesteld, maar omdat we geen

Bepaalde zaken verleiden hun klanten al met een signature scent. Met

referentieperiode hebben, ging dat niet gepaard met frustratie. We

Miglot wordt dat ook voor kmo’s een haalbare en betaalbare kaart. Een

hadden én namen de tijd om te bouwen aan een krachtige commu-

gepersonaliseerd, gevarieerd gamma -gaande van parfums over geur-

nity: “We are Miglot” verenigt alle mensen die betrokken zijn bij

stokjes tot ‘geurmist’- draagt bij aan een unieke identiteit en stimuleert

het project, van medewerkers over ambassadeurs tot klanten.

de verbondenheid. ‘Welriekende’ workshops zijn een leuke manier

In de loop van het jaar groeiden de herkenning én de erkenning

om samenwerkingen met collega’s nog meer kleur én geur te geven.

gestaag, met winst op de Belgian Beauty Awards in de categorie

Ga je graag all the way/spray? Kristof maakt ook echt parfums op maat

‘Best Made in Belgium’ als meest opvallende onderscheiding. Dat

met de MIGLOT Privé-service. ▪

en een lokale maakeconomie werden actueler dan ooit en blijken

Stevedoring + Waterway Transport + Road Transport = MODAL SHIFT = GREEN DEAL

Oude Leeuwenrui 39v2 - 2000 Antwerpen - www.jogologistics.com - info@jogologistics.com - +32 499 731 631


n o o w e g k o o t e h g ? Ma s d n a l r e d e N t e h n i

Gelukkig zijn er onze taalopleidingen. Meertaligheid is een onmisbare troef op de arbeidsmarkt en een absolute meerwaarde, niet alleen voor jezelf, maar ook voor het bedrijf waarvoor je werkt. Wil jij ook je talenkennis aanscherpen? Ontdek dan de opleidingen van Cevora. Want wie meer dan een taal spreekt, heeft een streepje voor. Als mens en als professional. Of je nu werkgever of werknemer bent.

Samen leren en groeien. Bekijk ons volledige aanbod op cevora.be


Actueel juni 2021

Bewijzen dat thuiswerken niet kan

Actueel juni 2021

Nieuwe btw-regels voor e-commerce Vanaf juni 2021 is de btw in het kader van e-commerce altijd

De overheid heeft – in het kader van de coronabestrijdings-

verschuldigd in het land waar de koper gevestigd is, behalve

maatregelen – beslist dat thuiswerken verplicht blijft daar waar

als je een kleine e-commerce ondernemer bent die onder een

het kan. In de regel wordt iedereen verplicht om van thuis uit

omzetdrempel van 10.000 euro per jaar blijft en je slechts in één

te werken indien mogelijk. Wie niet kan telewerken, moet van

EU-land gevestigd bent. In dat geval is de btw verschuldigd aan

zijn werkgever een attest krijgen waarin duidelijk vermeld staat

het EU-land waar het transport begint, m.a.w. de plaats waar

waarom telewerken niet mogelijk is.

de vestiging van de verkoper zich bevindt. In de toekomst zal er altijd btw verschuldigd zijn op aankopen door consumenten van

Winstpremie

diensten en goederen die afkomstig zijn van buiten de EU.

De ‘winstpremie’ maakt het mogelijk om een deel (of het geheel) van de winst van een bedrijf toe te kennen aan de werknemers

Versoepelingen voor horeca

en geniet op fiscaal vlak én op het vlak van sociale zekerheid

Horeca krijgt daarnaast een vrijstelling van de betaling van het

een gunstige behandeling. De werknemer zal wel 13,07% soli-

vakantiegeld. In de horeca hebben veel mensen een arbeiders-

dariteitsbijdrage betalen. De premie is onderhevig aan een vast

statuut waardoor ze hun vakantiegeld niet rechtstreeks van de

percentage van 7% aan bedrijfsvoorheffing.

werkgever krijgen, maar wel via een vakantiefonds waaraan de werkgevers in de sector bijdragen. De regering heeft beslist dat

Energiescore woning

werkgevers in de horeca deze jaarlijkse bijdrage in 2021 niet

De Nationale Bank van België verplicht de banken om een

hoeven te betalen. De federale regering zal dit bekostigen.

Energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning op te vragen als de klant een woonkrediet afsluit. Het EPC-certificaat is sinds

RSZ-vermindering

2009 verplicht bij nieuwbouw en bij de verkoop of verhuur van

Werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terug-

bestaande residentiële gebouwen.

halen en/of extra werknemers in dienst nemen, maken aanspraak op een RSZ-vermindering. Concreet geldt de vermindering voor

Reispas Verenigd Koninkrijk

maximaal vijf werknemers per vestiging. Bedrijven die zwaar

Vanaf oktober 2021 zullen Belgen (net zoals alle inwoners van de

getroffen worden zullen meer vermindering krijgen.

EU) een reispas moeten hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen reizen. Het valt aan te bevelen om die tijdig aan

Premies zonnepanelen

te vragen, want alles doet vermoeden dat het op het laatste

De nieuwe premies voor zonnepanelen zien er als volgt uit: 1.500

ogenblik een echte toeloop zou kunnen worden.

euro (voor 2021), 1.125 euro voor 2022, 750 euro voor 2023 en 375 euro voor 2024. Wie interesse heeft in zonnepanelen, doet er dus

Kleine aankopen duurder

goed aan nog dit jaar zonnepanelen te installeren.

Vanaf 1 juli 2021 worden kleinere onlineaankopen van buiten de EU duurder. Nieuwe Europese regels zorgen ervoor dat de

Cultuurkrediet

btw-vrijstelling voor aankopen tot 22 euro vervalt. De verkopers

Professionele cultuurwerkers en organisaties, die bij hun bank

zullen voor alle goederen een elektronische douaneaangifte

niet of slechts gedeeltelijk terechtkunnen, komen in aanmerking

moeten indienen. Webwinkels zullen zich moeten registreren.

voor het zogenaamde ‘Herstel Cultuurkrediet’. Dit is een achtergestelde lening tussen 5.000 en 100.000 euro. Wie aan extra

Btw-verlaging voor horeca

voorwaarden voldoet, kan tot 250.000 euro lenen. De lening kan

Tot en met 30 september 2021 geldt in de horeca het verlaagde

gebruikt worden om de gevolgen van de coronacrisis te over-

btw-tarief van 6 procent, weliswaar enkel voor ter plaatse

bruggen. Zowel de financiering van bestaande activiteiten als de

genuttigde maaltijden en dranken (alcoholische dranken

ontwikkeling van nieuwe activiteiten komen in aanmerking. Info:

uitgezonderd).

02 534 18 24, elke werkdag tussen 9 en 15 uur.


Actueel juni 2021

Verhoogde controle De federale overheid plant een verhoogde controle op bedrijven die frauduleus overbruggingsrechten hebben genoten. Het overbruggingsrecht dient al sinds het begin van de coronacrisis als een financiële reddingsboei voor zelfstandigen. In Vlaanderen gaven tot en met het 1ste kwartaal van 2021 maar liefst 44.000 bedrijven een andere beroepsactiviteit aan om coronapremies te krijgen. Zij lopen het risico om zwaar beboet te worden en de ontvangen steun te moeten terugbetalen.

Transitiepremie voor werkzoekenden

Uw intern transport, Uw productiviteit,

De Vlaamse premie voor werkzoekenden die een eigen zaak willen starten, werd onlangs aangepast. De premie wordt uitge-

Uw Oplossing

breid naar alle werkzoekenden en geldt dus niet langer uitsluitend voor 45-plussers. Tegelijk wordt het maximale bedrag, gespreid over een periode van twee jaar, gehalveerd van 15.600

www.b-close.be

naar 7.800 euro. Deze maatregel is van toepassing tot 31 maart 2022. Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66

Vingerscan nodig

info@denbosuil.be www.denbosuil.be

De terminals in de haven van Antwerpen schakelen vanaf 1 juli 2021 geleidelijk over op een nieuwe manier van containerafhandeling, gebaseerd op identiteit in plaats van pincodes. De

TE HUUR

TE HUUR

Deurne, Bisschoppenhofln

Schoten, Metropoolstraat 11

Kantoor 1.021 m²

Kantoor verdiep-rechts Kantoor 300 m²

identiteit wordt gecheckt aan de hand van een Alfapass en een vingerscan. Het is een maatregel in het kader van de strijd tegen drugsmokkelaars.

Kmo-coronalening Een kmo die minder dan tien personen tewerkstelt en een omzet haalt van hoogstens twee miljoen euro of minder dan vijftig mensen tewerkstelt en maximaal tien miljoen euro omzet haalt of minder dan 250 personen tewerkstelt en maximaal 50

TE HUUR

TE HUUR

miljoen euro omzet haalt, komt in aanmerking voor een coronalening met staatswaarborg, die je kan afsluiten voor één tot vijf jaar. Van deze maatregel hebben ondertussen al 4.500 bedrijven gebruikgemaakt.

Studentenarbeid

Wijnegem, Industrieln 25

Schoten, Industrieln 52

Kantoor verdiep-links 352 m² Kantoor verdiep-rechts 456 m²

Kantoor 600 m² Magazijn 10.900 m²

De federale regering zal flexibeler omspringen met studentenarbeid. De uren die tijdens het derde kwartaal gepresteerd worden, zullen niet meetellen voor het jaarlijks quotum. ▪

21


E E R STE HU LP NA THU I SWERKEN

Sommige gewoontes zullen je werknemers moeten afleren…

Tussen vergaderingen door de strijk doen.

Ongestoord aan de conditie werken.

Felix lekker mee op schoot nemen.

Maar PMD sorteren zoals thuis? Die gewoonte brengen ze wél gewoon mee. Presenteren alsof ze nog thuis zijn.

Het is voor iedereen weer wat aanpassen. Maar PMD sorteren, dat doe je ook gewoon op de werkvloer, net zoals thuis. Dat is niet alleen verplicht, dankzij de nieuwe uitgebreide PMD-sorteerregels is het nu ook makkelijker dan ooit. Bovendien geven we je met een welkomstpremie een duwtje in de rug. Waar wacht je op? En vergeet niet: sorteren is goed, zero afval nog beter.

Start nu met PMD sorteren in je bedrijf. Alle info op sorterenophetwerk.be

Samen goed sorteren, beter recycleren


Dossier

IT

Ittes, dat is één centrale partner voor telefonie en IT Ittes en Ittes IT ontzorgen kmo’s voor al hun telecom- en IT-diensten. Naast hun diensten zoals cloud telefonie en ICT bieden ze als Orange Business Partner ook mobiele en vaste telefonie en internet aan. De twee oprichters Werner De Kunst en Toreno Noreilde maken er een punt van om hun diensten optimaal te verzorgen. Ittes heeft een klantenportefeuille van 3.000 bedrijven, waaronder Schrijnwerkerij Eddy De Prins. Pieter-Jan van deze schrijnwerkerij vertelt over hoe Ittes een allround business partner werd voor IT, telecom en CRM.

Telecom en IT bij één centrale partner Schrijnwerkerij Eddy De Prins is gespecialiseerd houtbewerking en het onderhoud en realisatie van totaalbelevingen. De schrijnwerkerij heeft een eigen atelier en productie, een mooie showroom en een eigen plaatsingsteam.

26 CROWDSCAN, TELLEN OM TE VOORSPELLEN 32 AGORIA-TOPMAN BART STEUKERS 38 INSIDE INFO 42 TWS PROJECTS EN MUZIEKSCHOOL DE PINTE

Pieter-Jan: “Vanuit de aanbieding van Ittes om onze server aan te pakken en door de heldere communicatie hebben we ook ons hele telecomverhaal herbekeken. In ons bedrijf was het een heel spinnenweb geworden van allerlei verschillende diensten en partners voor IT en telecom. Zo hebben we het hele pakket, ook mobiele telefonie, cloud telefonie, etc. ondergebracht bij Ittes en Ittes IT.”

Cloud telefonie, dat is efficiëntie en tijdswinst “We kozen voor cloud telefonie omdat we met verschillende diensten werken binnen ons bedrijf en zodat we niet een hoop gerinkel van hier naar daar hebben, maar gericht kunnen doorschakelen naar de juiste mensen. Dat zorgt voor efficiëntie en tijdswinst.”

CRM en ERP “Tegelijk beslisten we om samen met Ittes en Ittes IT heel onze CRM & ERP onder handen te nemen. Via de app oplossing van Salesforce kan ik mijn bedrijf elk moment volgen. Ittes is met andere woorden onze allround business partner geworden voor alles wat met IT, telecom en CRM te maken heeft.” Nieuwsgierig naar de totaaloplossingen van Ittes en Ittes IT? Kijk dan op p. 25

CRM & ERP integraties op maat

BEDRIJFSREPORTAGES

24 ANROVA SOLUTIONS 30 LCR TELECOM 34 ION LOGISTICS 35 EXACT 37 ESC 40 PORTMADE 41 FORWARD BELGIUM 47 VAN DER VALK HOTEL GENT Contacteer ons

Totaaloplossingen in telecom

info@ittesit.be

Analyse en doorlichting van bestaande systemen SalesForce integratie op maat Uw bedrijfsefficiëntie verhogen

0800 40 282

ICT, Security & Service

Bezoek onze website: www.ittes.be

23


Bedrijfsreportage | Anrova Solutions

ANROVA SOLUTIONS: “HET TELEWERKEN VERSNELT HET PAPERLESS OFFICE” Het Antwerpse ICT-bedrijf Anrova heeft onlangs

de openingsuren van uw winkel dient u uw

Support, maar een afdeling Customer Care op.

IT-bedrijf Desk Solutions overgenomen. Onder

processen daarop aan te passen.”

Eddy Dobbelaere: “Voor deze afdeling hebben

de naam Anrova Solutions is het bedrijf nu

we een team van zeer ervaren mensen samengebracht. Zij vormen uw eerste aanspreek-

de Belux. Door de eerdere overname van

Evolueren naar Intelligent Enterprise©

Smartdoc, koppelde Anrova Solutions de SAP

CEO Eddy Dobbelaere: “Wij hebben alles in huis

verder dan het louter reageren wanneer u een

Business One-oplossing aan een document

wat een kmo nodig heeft om te transformeren

probleem signaleert. Onze kennis en exper-

management oplossing, die de papierstromen

naar de ‘Intelligent Enterprise©. Onze oplos-

tise stellen we proactief ter beschikking. Bij

in kmo’s digitaliseert. Onder corona zetten

singen integreren en stroomlijnen de verschil-

nieuwe ontwikkelingen gaan we na welke

kmo’s versneld in op deze transitie.

lende gegevenstromen binnen een bedrijf en

voor- en nadelen deze voor uw bedrijf precies

maken ze snel inzichtelijk. Zo bereikt men een

kunnen hebben. Met onze technologie én met

intelligente automatisering van de bedrijfspro-

onze expertise staan we u bij om uw bedrijf

Anrova Solutions staat voor een zeer breed

cessen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

verder te laten groeien.”

aanbod aan waarde creërende oplossingen

kunstmatige intelligentie (AI), machine learning

Anrova Solutions heeft kantoren in Antwerpen,

zoals SAP Business One, business consul-

(ML), IoT, chatbots, ed.”

Harelbeke,

tancy, project management, ERP-gerelateerde

Kris Adriaenssens en Eddy Dobbelaere bena-

l’Alleud. Het bedrijf stelt een vijftigtal mensen

IT-oplossingen, cloud hosting, infrastructuur-

drukken dat SAP Business One een softwareo-

tewerk. ▪ (NV)

ondersteuning en document management en

plossing is die perfect is afgestemd op kmo’s.

automation oplossingen.

Kris Adriaenssens: “ Met SAP Business One

Kris Adriaenssens, voorzitter van de raad van

beschikken kmo’s over alle kernfuncties die

bestuur: “Onder invloed van corona zijn veel

nodig zijn voor het leiden van een groeiend

kmo’s met een webshop begonnen en/of zijn

bedrijf. Ten onrechte denkt men dat dit

ze veel meer via het internet gaan verkopen.

ERP-systeem alleen interessant is voor multina-

Veel webshops blijken niet gekoppeld aan

tionals. Niets is minder waar. Het pakket biedt

de achterliggende processen als magazijn-

slimme, geïntegreerde applicaties afgestemd

en facturatiebeheer en vaak komt ook de

op de bedrijfsprocessen van een kmo.”

de grootste SAP Business One partner in

noodzaak aan een performanter ERP-systeem

punt. Customer Care gaat een flinke stap

Sint-Lievens-Esse

en

Braine-

Anrova Solutions, Post X, Borsbeeksebrug 34,

naar boven. Als u 24/7 bestellingen binnenkrijgt

Customer Care

2600 Antwerpen - T 0475 69 29 60

via uw webshop en dus niet meer alleen tijdens

Anrova Solutions richtte geen Customer

info@anrovasolutions.com - www.anrova.be


Totaaloplossingen in telecom Cloud Telephony Internet, vaste & mobiele telefonie

ICT, Security & Service Cybersecurity met Sophos Monitoring en service van uw huidige ICT problemen Uitbreiding en versterking van uw wifi- en 4G - netwerk

CRM & ERP integraties op maat Analyse en doorlichting bestaande systemen SalesForce integratie op maat

Contacteer ons Bezoek onze vernieuwde website: www.ittes.be of contacteer ons:

info@ittesit.be 0800 40 282 - GRATIS


CrowdScan: ‘tellen’ om te voorspellen Meten is weten. De slogan is de laatste jaren erg populair geworden. De vlag dekt echter niet altijd de lading en door de privacyregels is er soms zelfs geen lading meer. Als captatie niet gevolgd wordt door intelligente interpretatie, hebben data te weinig (toegevoegde) waarde. CrowdScan omzeilt deze valkuilen en werpt zich op als strategische steunpilaar. Een gesprek met CEO Ben Bellekens.

Redactie | Frank Van Hoof

Een innovatief idee voor ‘draag’loze communicatie

Maarten binnen de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen een

De basis voor CrowdScan werd gelegd vóór corona, toen feesten nog geen

moment intensief rond het lokaliseren van mensen, met technieken die

negatieve connotatie hadden en fysieke drukte niet tot mentale druk

goede resultaten opleverden maar wél altijd een fysieke ‘drager’ zoals

leidde. Alvorens in te gaan op de nieuwe noden en de koerswijziging van

een smartphone of een andere tag nodig hadden. De uitdaging was om

CrowdScan, blikt CEO Ben Bellekens terug op de ontstaansgeschiedenis

een betrouwbaar systeem van ‘device free localisation’ te ontwikkelen.

van de start-up.

Stijn Denis verdiepte zich voor zijn bachelorproef in die materie en

team stroomlijnde waarvan ook ik deel uitmaakte. We werkten op dat

ontwikkelde voor zijn masterproef een toepassing voor de kleine, “Professor Maarten Weyn, wetenschapper pur sang én serieel

controleerbare context van een klaslokaal. Het geslaagde experiment

ondernemer, besliste om op zoek te gaan naar een manier om op basis

was een indicatie dat deze technologie het potentieel had om een

van radiogolven mensenmassa’s te tellen. Voor die meting moesten

succesvol te worden. Stijn nam meer dan vier jaar de tijd om op dit

de mensen zelf geen draadloos apparaat op zak hebben. Het project

onontgonnen terrein te doctoreren. Ik was op hetzelfde moment bezig

kende een academische aftrap aan de Universiteit Antwerpen, waar

met mijn eigen doctoraat, dat focuste op de invloed van de omgeving


Dossier | M

op elektromagnetische stralingen zoals Wi-Fi. Door onze bevindingen te combineren, konden we het procedé optimaliseren: CrowdScan zendt laag-energetische radiogolven van 868 MHz uit en meet via een draadloos netwerk van sensoren hoe sterk het signaal afzwakt onder invloed van drukte. We doen dat door een perimeter met sensoren af te bakenen en het nulpunt te bepalen als er binnen die afgebakende omgeving geen interferentie is. Beweging -al dan niet van mensenfungeert als ‘stoorzender’.”

Start me up: festivals zien ‘muziek’ in CrowdScan Na vier jaar ‘experimenteren’ was de tijd rijp om CrowdScan te valideren. “Tijdens de laatste vier edities van Tomorrowland kregen we de kans om CrowdScan te installeren. Het kleine klaslokaal werd vervangen door een immens festivalterrein en enkele tientallen mensen werden er plots vele tienduizenden. Het was een stevige stresstest én een sprong voorwaarts, aangezien de foutmarge minder dan 5 % bedroeg. Die succesvolle start sterkte het vertrouwen én de overtuiging om in een soortgelijke setting een toekomst uit te bouwen: initieel zagen we festivals en evenementen als onze primaire doelgroep.”

Schakelen om te schalen: CrowdScan als the new kid ‘in town’ Festivals? Evenementen? Momenteel klinken de woorden als restanten uit een ver verleden. Nog voor corona zijn opwachting maakte, besliste het founding team om de doelgroep én de toepassingen van CrowdScan bij te stellen. De pandemie zou deze evolutie alleen maar versnellen. “Als spin-off van de UAntwerpen waren we de markt aan het exploreren, maar toen imec in juni 2020 mee in het verhaal stapte, was het tijd om een versnelling hoger te schakelen. Accelereren betekende in ons geval ook pivoteren: we verplaatsten onze focus van de festivalweide naar de centrumstad. In die complexe context heeft CrowdScan de ambitie om geen tijdelijke tool te zijn, maar een structurele steunpilaar. Momenteel zijn we in Gent die nieuwe aanpak aan het implementeren en optimaliseren. Ook op drukke locaties zoals luchthavens en stations zouden we CrowdScan kunnen uitrollen. Onze technologie blijft ook inzetbaar

INVENTORY OPTIMISATION

“Met Slim4 werken we efficiënter en konden we ons servicelevel verhogen naar ruim 98%.” Sander De Deckere Logistiek Manager, Schrauwen

LEES MEER 

27


op evenementen. Daarnaast ligt er een vierde, verrassende piste op de tekentafel, waarbij we onderzoeken of CrowdScan een relevante rol kan spelen in de beveiliging van strategische locaties zoals luchthavens en kerncentrales. Het principe is hetzelfde, de toepassing is anders. Ook hier bakenen we een perimeter af die we met sensoren monitoren, maar in dit geval is élke aanwezigheid op zich een mogelijk gevaar, terwijl dat anders het aantal

" Door de combinatie met andere sensoren hebben we een schat aan dynamische data."

“Camera’s geven inderdaad veel informatie. Cameragebaseerde

toepassingen

hebben

echter veel beperkingen: afhankelijk van de hoogte waarop de camera gepositioneerd is, kan je onmogelijk een groot gebied coveren. Ook voldoende licht is essentieel. Nog doorslaggevender is dat de privacywetgeving rigide restricties oplegt: je mag de beelden vaak niet gebruiken en je mag ze slechts tijdelijk bewaren. Op die manier zijn beelden totaal

aanwezigen is. We maken daarbij een wezenlijk

ongeschikt om een langetermijnvisie op te

verschil met andere systemen, die de activiteit

bouwen. CrowdScan kan zichzelf heel veel

aan de perimeter -in dit geval de draad of het

leren door verschillende data en parameters te

hek-meten en niet daarbinnen.”

combineren. Door de combinatie met andere sensoren (zoals een microfoon of radar)

Van registreren naar optimaliseren

hebben we een schat aan dynamische data die zonder beperkingen gebruikt en bewaard

Doelen bijstellen is één ding, maar uiteraard moet de strategie volgen:

mogen worden. CrowdScan wordt zo steeds slimmer en heeft het

het heeft geen zin om de carrosserie van een Porsche na te bouwen en er

potentieel om -met een intuïtief en dynamisch dashboard- een geves-

de motor van een grasmaaier in te steken.

tigde gamechanger te worden. We onderzoeken volop welke piste

“We zijn begonnen als ‘mensenmassameter’. We verzamelen nog

het meest geschikt is om onze ambitie te realiseren. In de loop van

steeds ‘naakte’ data en vertalen die door intelligente interpre-

de volgende maanden beslissen we of we CrowdScan als onafhanke-

tatie en structurele samenwerkingen naar een voorspellende

lijke oplossing lanceren of we onze hardware in het platform van een

visie. In ‘slimme’ steden en andere omgevingen waar heel veel

professionele partner integreren. Een combinatie van beide werk-

diensten, actoren en data samenkomen, willen we dé privacy-

wijzen kan ook.”

vriendelijke oplossing worden die real-time massamonitoring verbeteren en de publieke veiligheid te verhogen. We gebruiken

Een prikkelend parcours voor een veelzijdig vijftal

een klassieke piramidestructuur om de waarde van een samen-

Heel wat werk op de plank dus en maar tien handen om al dat werk te

werkingsstrategie met bijvoorbeeld een stad weer te geven. In

doen. Toch straalt Ben als hij het over zijn collega’s heeft.

koppelt aan voorspellingen om het omgevingsbewustzijn te

de brede basis worden de data die we hebben gecapteerd louter gevisualiseerd. In de tweede laag doen we op basis van onze eigen

“CrowdScan heeft vier ‘founding fathers’. Drie van ons ‘wortelen’

expertise een analyse, die aan kracht en impact wint als we onze

aan de UAntwerpen: professor-ondernemer Maarten Weyn houdt

data kunnen combineren met andere gegevens, zoals het weer-

de technologische touwtjes in handen, Stijn Denis organiseert het

bericht, de drukte op de baan en in het openbare vervoer, Uber,

onderzoek en zelf ben ik CEO. De vierde is Anton Dierickx, die als

Tomtom en zo veel mogelijk andere open bronnen. Echt interes-

commissaris van de lokale politie Antwerpen een enorme expertise

sant wordt het als we die diverse data vergelijken met historische

heeft in het observeren, analyseren en optimaliseren van menigtes.

gegevens, waardoor we tendensen kunnen vaststellen én zaken

Satish Singh is onze eerste werknemer die als programmeur het

kunnen ‘voorspellen’. In een optimaal scenario leveren we een

vijftal vervolledigt. Als CEO moet ik veel bordjes hooghouden, maar

betrouwbare basis voor een datagestuurd beleid vanuit objectief

ik hou van de uiteenlopende uitdagingen én ik voel me gezegend

oogpunt. Momenteel nemen we de proef op de som: in en voor

met een ijzersterk team. Ik ben van nature een wetenschapper,

de Stad Gent proberen we deze verwachtingen waar te maken.”

maar ik heb ook een hands-onmentaliteit, die ik nu in de praktijk breng. De onophoudelijke switch van context is de grootste uitda-

Waar CrowdScan het verschil maakt: slimme technologie conform de privacy

ging. Zo ruil ik op een dag meer dan eens mijn spreekwoordelijke

Dat klinkt goed, maar toch plaats ik een kritische kanttekening. Heb je

lijke besprekingen, om tussendoor ook nog even bij de boekhouder

er écht zo veel aan om te weten dat er ‘iets’ is zonder te weten wat het

langs te gaan en aan de website te knutselen. Nu maar hopen dat ik

precies is? Zegt één (camera)beeld niet veel meer dan een sequentie van

net als CrowdScan beter presteer naargelang er meer data binnen-

anonieme aantallen?

komen.” ▪

stofjas als wetenschapper voor een professioneel pak voor zake-


Uw bedrijfsadministratie vanop afstand en zonder zorgen! Wings Software biedt totaaloplossingen voor de bedrijfsadministratie van uw KMO. Onze softwarepakketten zorgen voor een efficiënte wisselwerking tussen al uw boekhoudkundige taken. Van een semiautomatische verwerking van pdf-facturen tot volledig automatische boekingen van bankuittreksels. En dit alles steeds veilig, betrouwbaar en in de cloud. Zo raadpleegt u ook vanop afstand en zonder zorgen uw administratie. Want met Wings Software is uw KMO in goede handen!

Contacteer ons voor meer informatie www.wings.be - info@wings.be of bel gratis 0800 84 029 Probastraat 7 - Blok A - 2235 Westmeerbeek

Kent u WingsConnect al? Scan uw papieren facturen en mail ze naar Wings zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken. Elektronische facturen worden zelfs volledig automatisch geboekt! Deze functie is volledig geïntegreerd in Wings Online en of u nu zelf Wings Online boekhouding gebruikt, of uw externe accountant beheert uw dossier met Wings, met de gratis WingsApp heeft u alle boekhoudkundige documenten altijd bij de hand! Ga voor meer info naar www.wings.be

Wings adv KMO-insider mei 2021.indd 1

10/05/2021 08:56

het beste vaccin tegen saaie koffiepauzes!

www.mikocoffee.com info@mikocoffee.com  0800/44 0 88 UW PARTNER IN KOFFIESYSTEMEN VOOR KANTOOR

29


LCR TELECOM STAAT ALS EEN HUIS, AL MEER DAN 25 JAAR LCR Telecom is een telecomprovider die zich

Jan Van den bosch is 23 jaar geleden samen

De uitdagingen liggen in het snel uitrollen van

sinds zijn oprichting in 1994 toelegt op het

met Wim Raes aan het roer gekomen van

nieuwe technologieën in combinatie met het

aanbieden van kostenbesparende data- en

LCR Telecom. Zijn vennoot diende het bedrijf

blijven ondersteunen van de oudere. Dit laatste

telecomoplossingen voor kmo’s en soortge-

onlangs te verlaten door een ernstige ziekte.

wordt door vele nieuwkomers op de markt

lijke organisaties in heel België. De operator

Tim Verwimp, die al 15 jaar werkzaam is bij LCR,

onderschat.”

biedt totaaloplossingen aan en werkt hiervoor

staat nu als vennoot aan zijn zijde.

Tim

samen met vele ICT- en PABX-partners. LCR

Tim Verwimp: “Het is nog even wennen aan de

van telefooncentrales dienen zich door deze

Telecom was destijds pionier en staat vandaag

nieuwe verantwoordelijkheden, maar ik ben

verschuiving nu ook te verdiepen in netwerken

al meer dan een kwart eeuw als een huis, in een

zeer enthousiast om erin te vliegen.”

en netwerk- en IT-leveranciers dienen zich nu

sector die de laatste jaren een consolidering

Verwimp:

“Traditionele

leveranciers

ook over telefonie te buigen.”

Verschuiving

De vennoten benadrukken dat ze het belang-

De telecomsector maakt momenteel volop een

rijk vinden om alle technologieën te blijven

Nog voor de vrijgave van de markt was LCR

verschuiving door, van de traditionele telefonie,

ondersteunen.

Telecom al actief in het aanbieden van voor-

met vaste telefoontoestellen, naar software

Tim Verwimp: “Niet iedereen vindt het fijn

delige telecomdiensten. Vanuit de Verenigde

based telefonie, met applicaties en headsets.

om een fax te laten toekomen onder de vorm

Staten werd een call back systeem opgezet. LCR

Jan Van den bosch: “De toekomst zit onge-

van een e-mail. Er zijn mensen die er nog aan

Telecom was zo een van de eerste alternatieve

twijfeld in het laatste, maar ook gewone tele-

houden om een fax op papier uit het faxtoestel

telecomaanbieders.

foontoestellen worden nog zeer veel gebruikt.

te zien rollen.”

kende.


Bedrijfsreportage | LCR Telecom

Partnerships

De vennoten stellen dat een van hun huidige of

geanalyseerd wordt en zodat u alle troeven in

LCR werkt exclusief via partnerships en is

toekomstige partners binnen vijf tot tien jaar

handen krijgt om uw factuur te controleren,

hierdoor de optimale assistent om samen

ongetwijfeld deel zal uitmaken van de consoli-

te beperken en onnodige gesprekken eruit te

met leveranciers van telefooncentrales en met

daties die zich dan zullen voordoen.

halen.”

netwerk- en IT-leveranciers de voor hen kortste

Jan Van den Bosch: “Het maakt ons steeds een

Last but not least, de tarieven van LCR

weg te bepalen naar het ideale product op

beetje trots bijgedragen te hebben aan het in

Telecom zijn uiterst competitief.

maat van hun cliënteel.

stand houden van de concurrentie, aan het

Jan Van den bosch: “Net zoals voor elektri-

De partner kan flexibel kiezen LCR te laten

realiseren van de dromen van collega-onder-

citeit, gas, verzekeringen,… is het nuttig om

instaan voor het volledige product of

nemers en vooral ook om een correcte lokale

af en toe eens over het muurtje te kijken en

aanduiden welke elementen hij graag voor

werkgever te zijn voor ons personeel."

tarieven te vergelijken. Wij kunnen aantonen

eigen rekening neemt, dit zowel voor vaste

dat onze klanten gemiddeld acht jaar bij LCR

telefonie (toestellen, applicaties, cloud of

Troeven

Telecom blijven terwijl de meeste telecom-

traditioneel), mobiele telefonie als breedband

Flexibiliteit, servicegericht en snelheid zijn

operatoren al tevreden zijn met een gemid-

toegang (VDSL, fiber,...), via agentuur van LCR

sleutelwoorden voor LCR Telecom. Met LCR in

delde klantentrouwheid van drie jaar.” ▪ (NV)

of volledig onder eigen naam en BTW nummer

zee gaan, betekent bijvoorbeeld dat u onmid-

als operator.

dellijk iemand aan de lijn krijgt, wanneer u

Jan Van den bosch: “Onze historiek geeft

uw operator telefonisch wil bereiken.

nieuwe partners voldoende comfort te weten

Tim Verwimp: “U hoort geen computer-

dat LCR een betrouwbaar bedrijf is dat gedu-

scherm, u hoeft geen keuzemenu te door-

rende vele jaren mee zal waken over de aange-

lopen én u dient niet minutenlang naar

brachte diensten bij hun cliënteel.”

wachtmuziek te luisteren. Is er een probleem

Tim Verwimp: “Ongeacht de ambitie kunnen

met de infrastructuur, dan ondernemen we

we via een partnership bijvoorbeeld regionaal

onmiddellijk actie. Het is dus niet zo dat u

werken, op een beperkt klantenbestand dat

een ticket krijgt, en dat er dan pas na enkele

levenslang met een uitgebreid gamma aan

dagen iemand daadwerkelijk komt kijken.”

producten wordt bediend, of nationaal, op een

Jan Van den bosch: “Onze facturatie is

specifieke niche, een netwerk en een product om

heel transparant en gedetailleerd, waarbij

LCR Telecom

grote volumes te behalen, met als doel uiteinde-

het telefoonverkeer van uw bedrijf en het

Ternesselei 330, 2160 Wommelgem

lijk door te groeien tot zelfstandig operator.”

belgedrag van uw medewerkers zorgvuldig

T 03 213 95 95 - www.lcrtele.com

31


Agoria-topman

Bart Steukers

“Voor elke job die er verdwijnt, zullen er drie nieuwe vacatures gecreëerd worden” Redactie | Nicole Verstrepen

De impact van de digitalisering op de toekomstige arbeidsmarkt is een van de thema’s waaraan Agoria, de organisatie van technologische bedrijven, prioriteit verleent. Samen met werkgelegenheidsagentschappen VDAB, Actiris en Forem ontwikkelde Agoria twee jaar geleden het ‘Be The Change-programma’. “Willen we een werkgelegenheidsgraad van 80% behalen, dan dienen we tussen nu en 2030 600.000 banen te creëren. Dat kan lukken. Als we ons werk goed doen, zullen voor elke job die er verdwijnt, een drietal nieuwe banen gecreëerd worden”, stelt Bart Steukers, CEO van Agoria.

Change-

aan de slag te krijgen. De 600.000

tijd meer te verliezen hebben.

programma gingen de partners

jobs die we dan tussen nu en

We moeten nu al de relance

op macro- en microniveau na

2030 moeten creëren, is ongeveer

aanpakken en alle hinderpalen

waar er jobs zullen bijkomen,

het dubbele van wat we bij een

voor economische groei van

waar er zullen wegvallen, hoeveel

normale gang van zaken zouden

bedrijven

jobs er nodig zullen zijn en welke

bereiken. Maar het is niet onmo-

bijvoorbeeld aan discussies rond

acties

Voor

het

Be

The

wegnemen,

denk

genomen

gelijk als je ervanuit gaat dat je

sociaal overleg.

worden om mensen te activeren,

in goede tijden een economische

“Op het einde van een crisispe-

om te scholen, bij te scholen,…

groei van dik anderhalve procent

riode kan je vaak het grootste

Bart Steukers: “De overheid

op jaarbasis kan realiseren.”

verschil maken. We moeten

streeft ernaar acht op tien mensen

De CEO stelt dat we wel geen

voor de bedrijven een zo goed

er

kunnen

mogelijk

omgeving

creëren

zodat zij makkelijk voor economische groei en welvaart kunnen zorgen.”

Hoe alle jobs invullen? Een andere uitdaging is het invullen van die 600.000 banen. “Hierbij spelen twee factoren een belangrijke rol. Meer dan


Dossier | IT

ooit is het nodig dat ieder van ons levenslang blijft leren. We moeten ervoor zorgen dat iedereen de juist competenties heeft. Vullen we deze jobs in met mensen die werkzoekend zijn, dan gaan we daarnaast nog minstens 300 000 mensen moeten vinden die vandaag niet actief zijn en geen werk zoeken. Ondernemen we niets, dan telt ons land tegen 2030 anderhalf miljoen inactieven.”

Niet bewust meer blijven werken Bart Steukers denkt concreet aan de categorie mensen tussen 60 en 65 jaar, waarvan nog slechts 33% aan de slag is, onder meer doordat ze digitaal niet mee zijn. “In die groep zijn er ook mensen die bewust niet meer blijven werken, geen werkbaar werk vinden, of die fiscaal ontmoedigd worden om aan de slag te blijven. We moeten nadenken hoe we deze mensen wel fiscaal kunnen aanmoedigen.” In dit verband oppert Bart Steukers nog dat langer werken niet noodzakelijk op het einde van de beroepscarrière moet: “Je kan als jongere ook sneller contact hebben met het bedrijfsleven, en niet noodzakelijk eerst die reis rond de wereld maken of die sabbatical nemen. Via stages, duaal leren,… kunnen jongeren sneller actief worden in het economisch leven.” Een tweede categorie mensen die nog te weinig aan de slag zijn, zijn jonge vrouwen met een migratieachtergrond. “Ik wil er persoonlijk mijn schouders onderzetten om deze vrouwen te bereiken. Agoria ondersteunt een aantal organisaties die daarop inzetten en neemt ook zelf initiatieven rond diversiteit in de bedrijfswereld.” Zo ondersteunt Agoria InspiringFifty, een organisatie die vrouwelijke

Agoria, BluePoint business & conference centers en Tech.Lounge coworking Bart Steukers rijdt niet elke dag naar zijn kantoor in Brussel. Regelmatig werkt hij vanuit Tech.Lounge Antwerpen. Deze ultramoderne coworkingspace maakt deel uit van BluePoint, de business en conference centers van Agoria in Brussel, Antwerpen en Luik, samen goed voor 55.000 m² aan kantooroppervlakte en voor 55 event- en vergaderzalen. “Werken vanuit Tech.Lounge vind ik stimulerend en rustgevend tegelijkertijd. Je kan er naar keuze in stilte op een rustige plek werken, of met wat meer beweging rond je. Je hoort over boeiende projecten en aan de koffiemachine worden er vaak interessante tips uitgewisseld”, vertelt hij. “Dat we coworking infrastructuur in zowel Antwerpen als Brussel hebben, heeft zijn voordelen. Zo hebben we een bedrijf dat een kantoor huurt in Tech.Lounge Brussels, waar twee mensen werken, terwijl een derde medewerker vanuit de coworkingspace Tech.Lounge Antwerpen werkt. Andere personeelsleden werken ofwel in Brussel, ofwel in Antwerpen, afhankelijk van waar zij zich bevinden. Nu mensen door de coronacrisis de smaak te pakken hebben om regelmatig van thuis uit te werken, zullen er in de toekomst allicht minder grote kantoorruimtes gekocht of gehuurd worden. Medewerkers zullen wel nog samenkomen op een centrale ontmoetingsplek”, vertelt Elke Waterschoot, Marketing & Social Media officer bij Agoria Real Estate. In BluePoint Brussels opent BluePoint binnenkort ‘Blue’s Corner’, een business restaurant met een nieuw en trendy food concept (ook take-away), waar zakenmensen en collega’s elkaar in een aangename omgeving kunnen

C o w o r k i ontmoeten. n g & Denprofessionele e t w o rGreen k i nKeygopnamestudio s p a c eopent in de rolmodellen in de wereld van de technologie meer visibiliteit geeft en f o r zomer te cdehdeuren. e nDat t hiso s i a s t s!voor de versterking van eenuone-stop-shop daardoor diversiteit in deze sector wil doen toenemen. Zelf is Bart Steukers co-founder van BeCentral. “Dat is een organisatie die gevestigd is in het Centraal Station van Brussel en alle vormen van digitaal leren mogelijk maakt. BeCentral groeit volop uit tot een van de grootste Europese hubs rond digitale competentie.” ▪

live, hybride, en virtuele evenementen. Leden van Agoria genieten een preferentieel ledentarief. Meer info op www.bluepoint.be – www.techlounge.be

Bart Steukers werkt regelmatig vanuit Tech.Lounge Antwerpen, een ultramoderne coworking space dat deel uitmaakt van BluePoint, de business en conference centers van Agoria in Brusssel, Antwerpen en Luik.

33


Bedrijfsreportage | iOnLogistics

WAAROM VAN MOER LOGISTICS AL 7 JAAR VOOR IONLOGISTICS KIEST De iTOS softwareoplossing van iOnLogistics

De

met

het herverpakken van goederen. Met één

is een order2cash tool die ideaal is voor 3PL

pakketten van Cofano, Go4L, Customs Support

operatie worden goederen uit stock gehaald

en 4PL service providers en voor bulk en

BE, Business Central, en andere ERP’s.

en ook terug op stock genomen. iTOS heeft

softwaretool

koppelt

naadloos

break bulk terminals. Zij kunnen alle types

dus geen twee bewegingen nodig (een lading voor het bulkproduct dat uit stock gaat en een

inbound tot outbound, plannen, rapporteren

Blokkeren en vrijgeven van goederen

en factureren. Het programma is uniek in het

“Onder de digitalisatie van onze orderflow valt

er geen goederen zomaar kunnen ‘verdwijnen’.

beheer van alle activiteiten die toegevoegde

ook het blokkeren en vrijgeven van goederen.

iTOS controleert ook steeds het in- en out-ge-

waarde opleveren. Joris Emanuel, IT-manager

Vooral voor voeding en hygiëne gerelateerde

wicht. Daar mag geen grote afwijking tussen

bij Van Moer Logistics werkt al 7 jaar intensief

goederen is dat in functie van het resultaat van

zijn.”

samen met iOnLogistics en getuigt vanuit de

de labotesten zeer belangrijk, zodat b.v. bij

Met de douanemodule van iTOS registreert

praktijk.

een negatief resultaat geen enkele pallet het

Van Moer Logistics alle douanegegevens, zoals

magazijn verlaat.” iOnLogistics zorgt ook voor

status, documenttype, -nummer, waarde,…:

Voor Van Moer Logistics behandelt iTOS vooral

een realtime terugmelding van wat er effectief

“Bij douanecontroles kunnen we snel de

goederen als papier, staal, melkpoeders,

gelost of geladen werd in vergelijking met wat de

historiek van de douanegoederen nagaan en

chemicals, CNC Machines, vochtabsorberende

klant vooropgesteld heeft. Zo wordt het stocksys-

zien hoe ze douanetechnisch verder verwerkt

polymeren,… De software verwerkt verschil-

teem van de klant up to date gehouden.

werden.” ▪ (NV)

magazijnactiviteiten en transporten, van

lossing voor de herverpakte goederen), zodat

lende stockagehoedanigheden: bags, bigbags, In de beginfase van de samenwerking waren

Alle types magazijnhuur afgedekt

het vooral de medewerkers van iOnLogistics die

“De WareHouse Rent module laat ons toe om

de migratie van de klanten van Van Moer op zich

heel flexibel de verschillende types magazijn-

namen.

huur correct te berekenen. Zo kan er b.v. een

Joris Emanuel: “Nadien werd een team van

vrije periode ingesteld worden, waarmee iTOS

key-users binnen ons bedrijf getraind. Zij

rekening houdt.”

IBC’s, palletten, jerrycans, coils,…

voeren de migraties nu zelfstandig door. iOnLoiOnLogistics, Luxemburgstraat 20, 9140 Temse

van nieuwe klanten met complexe flows. 90%

Correcte stockbewegingen voor Value Added Services

van onze klanten is vandaag gemigreerd.”

“De VAS-module van iTOS gebruiken we voor

www.ionlogistics.eu

gistics begeleidt ons alleen nog bij de integratie

T 0473 50 04 28, info@ionlogistics.eu


Bedrijfsreportage | Exact

DE OPLOSSING VOOR UITDAGINGEN LIGT IN SOFTWARE In een digitale wereld zijn de antwoorden op

Daarmee brengt het bedrijf de markt in kaart

accounting’ zal het systeem op basis van de

uitdagingen van ondernemingen steeds vaker

om zo nieuwe software te ontwikkelen of

ingevoerde facturen zelf boekingsvoorstellen

te vinden in de juiste bedrijfssoftware. Volgens

bestaande uit te breiden.

maken. Aan de verkoopzijde hebben we onder

Sigrid Jansegers, Sales Director bij Exact,

Sigrid Jansegers: “Uit dit onderzoek kwamen

andere de mogelijkheid om je digitale facturen

zijn bedrijfsleiders vandaag op zoek naar

drie grote uitdagingen naar voor. Ten eerste is er

te voorzien van een betaallink. Onderzoek

manieren om klanten tijdig te laten betalen,

de nood om klanten tijdig te laten betalen. We

toont immers aan dat die dan tot 40% sneller

de administratieve druk te minimaliseren en

stellen vast dat het aantal onbetaalde facturen

betaald worden. Als antwoord op de nood aan

goede financiële prognoses te maken.

is gestegen van 2% tot meer dan 10% . Dit

financiële prognoses en inzicht in kasstromen

percentage ligt hoger bij ondernemers die geen

kunnen we via data over klanten en artificiële

Processen geïntegreerd in één systeem

real time inzicht hebben in hun boekhouding.

intelligentie meedelen wanneer je de betaling

Ten tweede signaleren bedrijfsleiders de

van je facturen mag verwachten.”

Exact ontwerpt bedrijfssoftware waarin boek-

behoefte om de toenemende administra-

houding en financiële data centraal staan.

tieve druk te herleiden tot een minimum.

Bedrijven kunnen deze software uitbreiden met

Als laatste merken we een groeiende nood

Plannen voor de komende maanden

sectorspecifieke ERP’s. “Een goede grip op de

aan goede financiële prognoses en inzichten

In de toekomst zal Exact op dit elan voortwerken

cijfers is de basis voor een rendabele bedrijfs-

in kasstromen. Als we ondernemers een

om ondernemingen grip op hun cijfers te geven.

voering. Van daaruit helpen wij bedrijven

antwoord bieden op deze uitdagingen, kunnen

“We werken aan een oplossing die onder-

groeien. Maar een groeiend bedrijf heeft ook

zij hun positie verstevigen. Met Exact leven wij

nemingen tot drie maanden op voorhand

software nodig voor project- en abonne-

hier vandaag reeds goede oplossingen voor.”

inzicht geeft in hun cashflow en waardoor het

mentenbeheer, magazijnbeheer, enzovoort.

debiteurenbeheer nog sneller en efficiënter

voor dienstverlenende bedrijven, productiebe-

Aankoop, verkoop en artificiële intelligentie

drijven, bouwbedrijven en handelsbedrijven.

De basis van de goede oplossingen ligt volgens

Deze werden geïntegreerd in een boekhoud-

Sigrid Jansegers in een realtime boekhouding

pakket dat ook apart verkrijgbaar is.”

waarbij gebruiksvriendelijkheid voorop staat.

Daarom ontwikkelden we specifieke ERP’s

zal verlopen. Daarnaast zullen onze klanten gemakkelijker lay-outs kunnen kiezen en maken voor allerhande documenten.” ▪ (JVDB)

“Aan de aankoopzijde kan je eenvoudig vanop

Betalingen, administratie en prognoses

je smartphone al je inkoopfacturen doorsturen naar de Exact Online applicatie en zo

Exact - Koningin Astridlaan 166, 1780 Wemmel

Recent organiseerde Exact een tweejaarlijkse

de administratie beperken. In de app volg je

info@exactonline.be – www.exact.com/benl

monitoring van het kmo-landschap in België.

nadien alles op. Als je intekent op ‘no hands

T 0800 976 31

35


SAFELY BACK TO WORK WITH Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be

“In deze uiterst moeilijke periode zet Coface zich met man en macht in om Vlaamse ondernemers te steunen. Wist udat 25% van de faillissementen te wijten is aan onbetaalde facturen? Dit risico is te vermijden! Daarom stellen wij onze CofaScan gratis ter beschikking. Deze analytische oplossing biedt u een beter inzicht in de financiële gezondheid van uw klantenportefeuille. En ze helpt u de juiste preventieve beslissingen te nemen om uw marges te beschermen.” Kris DEGREEF Country General Manager

Analyse van de klantenportefeuille 0-1

zeer hoog

2

hoog

3-4

verhoogd

5-6

medium

7-8

matig

Segmentatie van risicoprofielen

Berekening van potentiële verliezen

Hoog risico Matig risico Laag risico

CofaScan

9-10 laag

RESERVEER UW ANALYSE NU OP WWW.COFASCAN.BE

COFACE BELGÏE & LUXEMBURG. MEER DAN EEN VERZEKERAAR. UW ADVISEUR IN HANDELSRISICO’S.

Brother Managed Print Services zorgt ervoor dat uw business blijft draaien  Goedkoper printen zonder verborgen kosten  Automatische levering van inkt en toner  Snelle support ter plaatse  Geavanceerde informatiebeveiliging  Flexibele betaalopties voor uw afdrukken www.brother.be/mps

SNEL AAN DE SLAG MET EDI-COMMUNICATIE. Via een webportaal kunt u eenvoudig orders van retailers ontvangen en eenvoudig oderbevestiging, pakbon en facturen terug sturen. En dat alles binnen een paar klikken.

• Lage investering (maandelijks vast bedrag) • Koppeling met artikelgegevens • Printen van SSCC labels • Gebruiksvriendelijke interface

www.webedi-online.nl


Bedrijfsreportage | ESC

DE IT-DIENSTVERLENER ALS SHERPA vaker naar een IT partner die met hen meedenkt.

Bedrijfsapplicaties, infrastructuur en e-business

Zo’n partner kijkt met een strategische bril

ESC is sinds 1999 IT partner voor onderne-

naar bedrijfsprocessen en onderzoekt hoe IT

mingen en non-profitorganisaties. Het bedrijf

Data en artificiële intelligentie

het bedrijf vandaag kan klaarmaken voor de

met 150 medewerkers biedt een uitgebreid

In de toekomst zullen data en artificiële intelli-

toekomst. Dit zeggen Sander Rosseel en Cédric

pakket van diensten aan rond drie pijlers.

gentie (AI) een grotere rol spelen in de bedrijfs-

Collet, respectievelijk Sales Consultant en

Sander Rosseel: “Een eerste grote pijler is die

voering van kmo’s geloven beide heren.

Digital Consultant bij IT bedrijf ESC.

van de bedrijfsapplicaties. Dit zijn technolo-

Cédric Collet: “Data bieden bedrijven een

gieën zoals ERP en CRM waarmee bedrijven

aanzienlijk concurrentieel voordeel. Het komt

De sherpa begeleidt richting quick wins en lange termijnresultaten

hun processen kunnen optimaliseren en

er dus op aan om data en je dataverzamelings-

prestaties kunnen bevorderen op basis van

processen in kaart te brengen. Ook als kmo

data. Dynamics 365 en Business Central zijn

start je hier best nu al mee. Eens je dat hebt, kan

Cédric Collet: “We vergelijken onze rol als IT

hiervan goede voorbeelden. Ten tweede is er

je er AI op loslaten”.

dienstverlener met die van de sherpa. Een

de infrastructuur. Denk hierbij aan de nodige

Sander Rosseel: “Met AI kan je bijvoorbeeld

sherpa begeleidt de klimmer tot op de top van

hardware, cloud maar ook netwerken, data-op-

voorspellingen doen naar klantengedrag. Er

de berg, ook al is die van beneden niet zichtbaar.

slag en beveiliging. Als laatste hebben we de

zijn verschillende modellen op de markt die

De sherpa stippelt de route uit en deelt deze op

e-business. Dit gaat over webshops en digitale

stilaan hun weg vinden naar ons land. Omdat

in verschillende fasen. Bovendien zorgt hij er

platformen die een online samenwerking met

we hier wat conservatiever zijn hebben onze

ook voor dat de klimmer veilig terug geraakt.

partners en klanten mogelijk maken.”

bedrijven het voordeel dat de technologie

In een wereld die snel verandert zoeken bedrijven

dus nooit live als de nieuwe systemen niet voldoende getest zijn.”

matuur zal zijn wanneer we hem hier op grote

Wij werken op een gelijkaardige manier. Onze Vaak ligt daar een probleem achter dat zij niet

Toekomstgerichte oplossingen

meteen kunnen vaststellen. Wij brengen dat in

Sander Rosseel: “Net zoals de sherpa zijn

kaart, zetten duidelijke doelen op lange termijn

klimmers behoedt voor grote risico’s, durven

en kijken waar quick wins mogelijk zijn. We

wij neen zeggen tegen klanten als we er zeker

proberen samen de top te bereiken, waar alle

van zijn dat hun wensen niet leiden tot een

applicaties en integraties liggen, en begeleiden

toekomstgerichte oplossing. Bovendien zullen

ESC

de klant ook terug naar beneden, bijvoorbeeld

we de laatste klim pas inzetten als we weten

Gent - Antwerpen - Brussel - Genk - Kortrijk

op een marketing- en optimalisatietraject.”

dat alle condities onder controle zijn. We gaan

T 09 329 93 06 - info@esc.be - www.esc.be

klanten komen bij ons met een uitdaging.

schaal implementeren.” ▪

37


Inside info

Inside info Staci Groep neemt Sepia over

Duurzaam afval- en materialenbeheer Het bedrijf Bleckmann (fashion & lifestyle logistics) brengt haar afval- en materialenbeheer in de Benelux onder bij een specialistische partner. Een test die werd uitgevoerd op vier Bleckmann locaties leidde tot betere bronsortering, 30% reductie van restafval en centraal inzicht in cruciale data. Staci, de Europese leider in detailpicking, neemt het Belgische

Mobiele havenkraan voor Gosselin Logistics

Sepia, specialist in marketing- en evenementenlogistiek, over. Staci breidt zijn dienstenaanbod voor events en digital uit en krijgt er een tweede magazijn van 10.000 m² bij. (foto: Jens Vercammen, CEO van Staci België)

Ongeziene activiteit op vastgoedmarkt De afgelopen maanden kwam een pak meer woningen dan voordien op de markt en ook de komende periode zullen er tot 25 procent meer woningen vrij komen. Dat komt doordat steeds meer mensen gevaccineerd raken en nu eindelijk hun huis durven verkopen. Veel vijftigplussers hebben maanden gewacht op hun vaccin voor ze hun huis te koop stelden. Dat blijkt uit een analyse van Heylen Vastgoed.

Albertkanaal zet Gosselin Logistics haar ambities in de verf. Begin

Minibussen voor woon-werkverkeer in haven Antwerpen

mei werd de kraan als bouwpakket via het binnenwater geleverd.

TotalEnergies in de Antwerpse haven wil met minibussen het

“Gosselin blijft investeren in ecologisch verantwoorde logistiek via

woon-werkverkeer verbeteren tijdens de Oosterweelwerken. Het

de binnenvaart,” vertelt Marc Smet, CEO van de Gosselin Group.

project is een samenwerking met Huur een Stuur en heeft de steun

Met de investering in een extra kraan voor haar terminal langs het

van Port of Antwerp en Slim naar Antwerpen. Mogelijk wordt het

Ultimo en Go4Logistics sluiten partnership

systeem later opengesteld voor andere havenbedrijven.

Wat als … jouw auto zonder elektriciteit valt?

Het

Belgische

Go4Logistics

breidt

per

1

juni

haar

Zonder elektriciteit vallen met een elektrisch voertuig gebeurt

dienstverlening uit met Ultimo services. Het bedrijf is de eerste

vaker dan je zou denken. Bestuurders geraken net niet tijdig

implementatiepartner voor Ultimo in België. Go4Logistics

bij een laadpaal of worden verrast door een snel dalend rijbe-

ontwikkelt oplossingen voor transport- en logistieke bedrijven.

reik. Wat als de wallbox thuis dienst weigert, zodat de auto ’s

Doel van de samenwerking is het asset management voor de

ochtends niet opgeladen is? Start-up SkyCharge zorgt voor een

logistieke sector in België te optimaliseren.

oplossing en maakt gestrande EV’s weer mobiel.


19-20-21I10I2021 ANTWERP EXPO

EXPOSANTEN:

VERSTERK UW MERK :

PROGRAMMA:

Mutlimodaal transport (water, weg, lucht, spoor), distributie, opslag en behandeling van goederen en data communicatie.

Maak deel uit van de transport en logistieke community, verhoog de visibiliteit van uw merk en klantenrelaties.

Themadagen, zones, conferenties met high level keynote sprekers, award uitreikingen, en zoveel meer!

WWW.TRANSPORT-LOGISTICS.BE


Bedrijfsreportage | Portmade

ZO OPTIMALISEERT PORTMADE UW DOUANEFORMALITEITEN Douanevertegenwoordiger Portmade trekt

artificiële intelligentie voortdurend kwalitatief

schermen in uw naam en voor uw rekening alle

volop de kaart van de digitalisering en

verbeterd en verlopen steeds meer automa-

douaneformaliteiten voor u af alsof u dat zelf

maakt daarbij ook gebruik van artificiële

tisch”, voegt director Guio Veraart eraan toe.

zou doen.

intelligentie.

douaneformaliteiten

Vandaag verloopt bij Portmade reeds 52% van

Met deze dienstverlening richt Portmade zich

worden daardoor een stuk vereenvoudigd

alle douaneaangiftes automatisch via digitale

vooral op forwarders, transporteurs en andere

en geoptimaliseerd, waardoor u tijd en geld

weg.

logistieke dienstverleners. De douane-agent

Uw

bespaart. De digitalisering laat Portmade ook toe om letterlijk 24/7 douaneaangiftes op te stellen.

werkt als uw back-office en u kan – 24/7 (!) -

Consultancy en ontzorging van A tot Z

rekenen op een Europees gespecialiseerde en

Des te meer tijd blijft erover om u te adviseren

met veel ervaring en knowhow. ▪ (NV)

AEO-gecertificeerde douanevertegenwoordiger,

“De tijd dat we als douaneagent louter docu-

en te begeleiden bij al uw douaneformaliteiten.

menten invulden en afstempelden ligt ver

Portmade ontzorgt u van A tot Z. De doua-

Portmade is gespecialiseerd in alle douane-

achter ons”, stelt managing director Jef

nedienstverlener zorgt er ook voor dat u fiscaal

formaliteiten rond import, export, transit,

Hermans. “Digitalisering is de toekomst. Onze

zo optimaal mogelijk te werk gaat.

fiscale vertegenwoordiging, claimbehan-

oplossingen zijn gebaseerd op robotsoftware

“We screenen uw bedrijf eerst om goed te

deling, aanvraag vergunningen, verificaties,

en self-learning technologie. Op ons platform

weten welke goederen u precies in- of uitvoert.

gasvrij verklaringen, veterinaire en fytosani-

kunnen we data aansluiten uit elk ERP-, SAP- of

Daarna zetten we een kader op, waarbinnen we

taire keuringen,…

ander systeem.”

de transacties uitvoeren, steeds met het oog op

Portmade zet concreet een gestructureerde

een optimale fiscaliteit. We gaan bijvoorbeeld

gegevensstroom op vanuit uw computer,

ook na of we voor u een vergunning kunnen

waardoor de gegevens, nodig voor de douane

aanvragen zodat u de btw voor uw klant kan

aangiftes, niet meer opnieuw moeten ingetikt

verleggen en dus niet moet prefinancieren”,

worden. Het Portmade platform stuurt ook

stelt Jef Hermans nog.

automatisch nuttige gegevens terug. Zo wordt matisch bijgehouden.

Onzichtbare douanevertegenwoordiging

Portmade, Noorderlaan 111/20

“Onze software werkt ook samen met logis-

Een van de diensten die Portmade verleent, is

2030 Antwerpen,

tieke dataplatformen als NxtPort, RX Seaport,

de onzichtbare douanevertegenwoordiging.

T 03 560 16 11 - info@portmade.com

Brucloud,… Repetitieve aangiftes worden met

Portmade handelt daarbij volledig achter de

www.portmade.com

bijvoorbeeld uw voorraadadministratie auto-


Bedrijfsreportage | FORWARD Belgium

FORWARD BELGIUM LANCEERT DUURZAAMHEIDSLABEL VOOR EXPEDITEURS FORWARD Belgium lanceert rond deze tijd

kunnen ons eraan verwachten dat het op

zullen ontstaan en dat deze niet van bovenhand

een duurzaamheidslabel voor expediteurs.

termijn ook in ons land verplicht zal worden om

moeten worden opgelegd. Het is ook niet de

Daarmee wil de nationale expediteursvereni-

als logistiek dienstverlener je CO2-uitstoot aan

bedoeling dat onze leden hierover een uitge-

ging leden erkennen die inzetten op duurzaam-

te tonen.”

breid rapport schrijven. Een filmpje b.v. waarin

heid. “We gaan heel laagdrempelig te werk.

FORWARD Belgium merkt dat nog heel wat

aangetoond wordt dat je aan de slag bent

Zeker voor kleinere bedrijven is het immers

bedrijven worstelen met de berekening van

gegaan met een van de SDG’s volstaat. De moge-

niet altijd evident om voor een duurzaamheids-

hun CO2-uitstoot. Het is niet altijd makkelijk

lijkheden zijn legio. Met de fiets naar het werk

project de nodige mensen en middelen vrij te

om de nodige data daarvoor te verzamelen.

komen in plaats van met de auto past er ook in.”

maken”, stelt Olivier Schoenmaeckers, direc-

De Commissie Duurzaamheid wil daaraan

De leden van de Commissie Duurzaamheid

teur van FORWARD Belgium.

verhelpen.

zullen zich ook laten inspireren door getuigenissen van bedrijven over de initiatieven die zij

Het toekennen van de duurzaamheidslabels zal

Gestoeld op SDG’s

reeds genomen hebben.

binnen FORWARD Belgium in goede banen geleid

Voor de toekenning van het duurzaamheids-

FORWARD Belgium zet al langer in op duur-

worden door de Commissie Duurzaamheid die

label baseert FORWARD Belgium zich op

zaamheid. Samen met het innovatieplatform

daartoe onlangs werd opgericht.

de Sustainable Development Goals van de

VIL ontwikkelde de expediteursvereniging

Olivier Schoenmaeckers: “Er zijn in de markt

Verenigde Naties. Concreet zal de vereni-

een Lean and Green-traject op maat van haar

al soortgelijke initiatieven, maar vaak dienen

ging om de twee maanden een of twee SDG’s

leden, waarbij deelnemers het engagement

ondernemingen voor zulke labels een zwaar

lanceren en daarbij tips geven om daarmee aan

aangingen om hun CO2 te monitoren en op 5

proces te doorlopen, met een grondige audit,

de slag te gaan.

jaar tijd met 20% te reduceren. ▪ (NV)

het schrijven van een manual,… Voor veel kmo’s is dat een stap te ver, terwijl ze wel initia-

Bottom up

tieven willen nemen.”

De Commissie Duurzaamheid wordt vooral getrokken door Young FORWARD Belgium,

CO2 rapporteren

de jongerenwerking van FORWARD Belgium.

Grote logistieke dienstverleners vragen steeds

Voorzitter is Anne De Beule, Tia Meyvis is

meer van hun onderaannemers dat zij hun

ondervoorzitter.

FORWARD Belgium, Brouwersvliet 33, bus 1,

ecologische voetafdruk verkleinen.

“We willen ons onderscheiden van bestaande

2000 Antwerpen

“In Frankrijk gelden reeds bepaalde verplich-

duurzaamheidsprojecten. We hopen dat er

T 03 233 67 86 - info@forwardbelgium.be

tingen rond het rapporteren van CO2. We

bottom up, vanop de werkvloer heel wat acties

www.forwardbelgium.be

41


Sociaal ondernemen

TWS Projects en Muziekschool De Pinte stemmen de snaren gelijk Koen Caspeele, directeur Muziekschool De Pinte, en Simon Neyt, collega-directeur van Muziekschool Lochristi en bestuurder Muziekschool De Pinte.

Aanvankelijk begonnen vanuit de mobiliteitsgedachte, komen nu ook andere opties voor TWS Projects in aanmerking. “Door onze oren open te stellen, zijn we bij een vleugelpiano voor Muziekschool De Pinte uitgekomen”, zegt Geert Devloo van TWS Projects. Koen Caspeele, directeur Muziekschool De Pinte en Simon Neyt, collega-directeur van Muziekschool Lochristi en bestuurder van Muziekschool De Pinte, lichten met Geert het samenwerkingsproject toe.

Redactie | Edith Vervliet

in 2014 opgericht en ontstaan

Muziekschool als onafhankelijke vzw

uit muziekschool Lochristi die

Koen was tot die tijd leraar klas-

hankelijke vzw hangen we niet

al 32 jaar bestaat. Alles wat te

sieke gitaar in Lochristi. Hij en

af van de federale of Vlaamse

maken heeft met het bestuur

Simon, die pianist is, waren er

overheid. Wel appreciëren we de

van Muziekschool De Pinte doen

collega’s.

goede samenwerking met onze

Simon en ik samen”, steekt Koen

Muziekschool De Pinte vzw is een

gemeente. Onze muziekschool is

van wal.

privé initiatief. “We bepalen zelf

als sociaal-culturele vereniging

“Muziekschool De Pinte vzw is

ons aanbod en werken volledig op inschrijvingsgelden. Als onaf-

erkend door de gemeente die ons een beperkte subsidie geeft. De lokalen huren we van Gemeente De Pinte en GO-Atheneum Erasmus De Pinte”, gaat Koen verder. Iedereen kan bij Muziekschool De Pinte terecht: kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. De oudste leerling is 80!”

Muziek voor kleuters Geert Devloo van TWS Projects

Simon Neyt: “Omdat je niet vroeg


Interview | Muziekschool De Pinte

Koen Caspeele, Simon Neyt en Geert Devloo in gesprek met KMOinsider journaliste Edith Vervliet.

genoeg met muziek kunt bezig zijn, dompelen we kleuters van het

vraagt een concertante omgeving. In een klaslokaal komt ze niet tot haar

instapklasje en het eerste klasje onder in ons ‘muziekbad’. Gestart als

recht. Omdat we zoveel mogelijk proberen af te toetsen bij Gemeente

proefproject kent dit initiatief veel succes. Eénmaal per week gedurende

De Pinte, hebben we de gemeentelijke bibliothecaris aangesproken. Zij

40 minuten maken de kleuters samen plezier met muziek: ze exploreren

was heel enthousiast. De bibliotheek is een publieke plaats en beschikt

en absorberen muzikale principes zoals hoog/laag, luid/stil, kort/lang,

over een prachtige ruimte met veel lichtinval én een tribune met 100

snel/traag én gaan er zelf mee aan de slag. Onze instrumentlessen zijn

zitplaatsen voor kinderen of 80 volwassenen. Ideaal!”, benadrukt Koen.

individueel, waarbij we een uniek traject voor elke leerling uitstippelen,

Simon Neyt: “We hebben samengezeten met alle betrokken partijen en

gebaseerd op zijn/haar noden en wensen. Daarnaast organiseren we ook

zijn tot een overeenkomst gekomen. In oktober van dit jaar komt de vleu-

groepslessen musical, drama, muziekworkshops en muziekkampen.”

gelpiano naar de gemeentelijke bibliotheek van De Pinte. Onze muziekschool kan 10 keer per semester gratis beschikken over de bibruimte

Online lessen

waar de vleugelpiano zal staan. Die zullen we gebruiken voor toon- en

Koen Caspeele: “Toen corona volop woedde in de eerste lockdown,

examenmomenten van onze leerlingen, open instrumentenvoorstelling

gingen onze lessen online. Onze leerkrachten hebben snel de switch

door de leerkrachten en andere projecten. Bibbezoekers kunnen, mits

gemaakt naar het online lesgeven. Voor instrumentlessen en notenleer

reservatie en op vertoon van hun gratis bibkaart, een half uur gratis

verliep dit vlot vanaf de start, maar voor musical en kleuterlessen was dit

piano spelen. Andere verenigingen in De Pinte kunnen de piano aan

geen evidentie. Het schooljaar ‘20-‘21 zijn we extra voorbereid kunnen

een zeer gunstig tarief huren. In de prijs is een stembeurt begrepen. Zo

beginnen en voor vrijwel alle lessen hebben we een continu aanbod

blijft het instrument in goede staat en staat het garant voor een mooie

voorzien.”

concertbeleving.”

De nieuwe piano die TWS Projects financiert …

Transacoustic Silent Piano

Een tijdje geleden was directeur Koen in Quatre Mains Piano's in Gent

De piano die gekocht wordt, is een zogenaamde 'Transacoustic Silent

voor opnames van enkele studenten. "Ik vertelde Chris Taerwe en

Piano'. "De nieuw ontwikkelde TransAcoustic™ technologie draagt

Benedikte Van Garsse, eigenaars van Quatre Mains, over mijn droom om

digitale audiosignalen rechtstreeks over aan de zangbodem van de

voor de school een vleugelpiano te kopen... Maar dat is natuurlijk een

piano en vormt zo het gehele instrument om tot luidspreker. Daarnaast

hele investering voor een VZW. Zij hadden het geweldige idee om me in

is de piano ook ‘Silent’: het signaal dat de sensor afgeeft, wordt omgezet

contact te brengen met TWS Projects."

in een realistisch pianogeluid dat je via de hoofdtelefoon kan beluisteren. Zonder je omgeving te ‘storen’ kan je wanneer je maar wil piano spelen.

… geeft Muziekschool De Pinte vleugels

Deze vleugelpiano betekent een herwaardering van de bib als ontmoe-

Geert Devloo: “TWS Projects zag de vleugelpiano als project om te

tingsplek. Er zullen meer bezoekers over de vloer komen. Af en toe zal de

steunen wel zitten. Muziekschool De Pinte koopt de vleugelpiano aan en

gemeente ook een artiest uitnodigen.”

TWS Projects zet een actieplan op om de investering terug te verdienen.”

Geert Devloo: “Dit project scoort op SDG (Sustainable Development

“Ja, we willen die aankoop met de school doen. Omdat TWS Projects ons

Goals) doelstelling 4: kwaliteitsonderwijs. De leden-ondernemers van

steunt, kan dit quasi risicoloos. De extra kosten die gepaard gaan met de

TWS Projects die dit project ondersteunen, worden uitgenodigd op een

aankoop zoals onderhoudscontract, stembeurten en verzekering nemen

bedankingsavond met vleugelpianoconcert. De bedrijfsnamen worden

Muziekschool De Pinte en Gemeente De Pinte voor hun rekening”, gaat

vermeld op de ‘Wall of Fame’ bij de piano.”

bestuurder Simon verder.

Directeur Koen maakt in zijn vrije tijd video-opnames. Een filmpje van de afstudeerprojecten van de leerlingen aan de vleugelpiano zou ook een

Win-win voor iedereen

mooi aandenken voor de ondernemers kunnen zijn, menen Koen en

“De vraag was, waar gaan we de vleugelpiano plaatsen? Zo’n piano

Simon.

43


Volgende ambitie Hoewel Muziekschool De Pinte stabiliteit in haar werking nastreeft,

1,2,3. We dromen van een eigen grote polyvalente ruimte waar we onze

blijft er onzekerheid over de locatie van waaruit nu gewerkt wordt. “We

eigen instrumenten en ander materiaal kunnen laten staan”, zegt Koen

hangen af van de lokalenplanning die de basisschool en het atheneum

met fonkelende ogen.

opstellen. Samenspel met veel instrumenten kan alleen in een groot lokaal. Als de school een klaslokaalwijziging doorvoert, dan is een viool

Info Muziekschool De Pinte: www.muziekschooldepinte.be

vlug opgepakt, maar een drumstel of piano verplaatsen gebeurt niet op

en www.muziekvanuitonskot.be

TWS Projects: Together We’re Strong!

Kernwaarden

Hoe kan een kmo zijn steentje bijdragen aan een warme samenleving

Zes kernwaarden zet TWS Projects centraal in de samenwerking met

via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? TWS Projects en Geert

alle partijen: maatschappelijke betrokkenheid, engagement, part-

Devloo bieden een waaier aan mogelijkheden.

nership, verbondenheid, vertrouwen en waardering.

Geert Devloo is de founder-bezieler van TWS Projects. “TWS Projects

“Wij helpen dan ook zo veel mogelijk ondernemers, bedrijven en orga-

realiseert nationaal maatschappelijke samenwerkingsprojecten. Wij

nisaties die net als TWS Projects deze waarden in hun DNA dragen.

onderscheiden ons van andere bedrijven en organisaties door systemen

Alleen op deze manier voelen wij ons gelukkig in het bijdragen en

in te bouwen die ervoor zorgen dat onze leden-ondernemers na de

het iets kunnen terug geven aan de maatschappij samen met onze

eerste termijn van vier jaar, die ook wíllen verlengen.“

leden-ondernemers”, benadrukt Geert.

Reële behoefte invullen

Facebook

Als bestuurder van Belfius Regio Menen-Wevelgem CVBA had Geert

Naast een open facebookpagina waarop TWS Projects nieuwe leden

Devloo veel contacten met zelfstandigen en km-ondernemers en luis-

voorstelt, is er ook de besloten facebookpagina TWS Society én

terde hij ook naar hun niet-financiële noden. Het viel Geert op dat heel

www.ondernemersmeteenhart.be. Via dit digitaal ledenplatform

wat ondernemers behoorlijk investeerden in marketing & sales en niet

kunnen de leden van TWS Projects met elkaar in contact treden,

tevreden waren over de return. Dat zette Geert aan tot nadenken én

vragen in de groep gooien en meer.

tot actie. Zo ontstond TWS Projects in 2019 als facilitator tussen goede doelen en bedrijven. Intussen heeft TWS Projects zes ‘samenwerkers’ –

Ondernemers met een hart

Geert noemt ze ‘Ambassadeurs’ – die ondernemers uit zoveel mogelijk

Een greep uit de nobele doelen die TWS Projects en zijn ‘onderne-

diverse branches aanspreken.

mers met een hart’ bereiken: - Rolstoeltoegankelijke bus voor chronisch zieke mensen en hun

TWS Projects samen met ondernemers

mantelzorgers;

Geert Devloo: “TWS Projects realiseert lokale, provinciale en nationale

- Mensen met een beperking hun hobby laten beoefenen;

maatschappelijk verantwoorde projecten vanuit de kracht van het

- Een elektrische vrachtfiets voor een vzw die ecologisch gekweekte

ondernemerschap met een directe return voor de ondernemers. Voor

groenten en kruiden verkoopt;

elk project hebben we 30 à 35 ondernemers nodig die zich engageren. Tijdens een individueel gesprek van anderhalf uur gaan we met de onder-

Interesse in TWS Projects?

nemer die hiervoor openstaat na hoe we mekaar kunnen versterken.”

Contacteer Geert Devloo op +32 475 42 60 71 of info@twsprojects.be.

De organisatie kan rekenen op het engagement van meer dan 200

TWS Projects, Hanebeekstraat 28, 8920 Langemark

leden-ondernemers en is aan zijn achtste project toe.

(www.twsprojects.be en www.ondernemersmeteenhart.be)


ALTIJD EEN ENERGIEOPLOSSING OP MAAT VAN JOUW WONING OF HANDELSZAAK Antargaz, je vertrouwde partner.

antargaz.be

BOOST UW DIGITALE TRANSFORMATIE MET BEHULP VAN HET EFFICY FONDS

Meer info:

IVECO & CAMMAERT Trucks. Your partners for Sustainable Transport

Cammaert Trucks Antwerpen

Cammaert Trucks St.-L.-Houtem

Cammaert Trucks Waasland

Cammaert NV Gooik

Transcontinentaalweg 1 2030 Antwerpen T 03 545 99 00 antwerpen@cammaertnv.be

Polbroek 44 9520 St.Lievens-Houtem T 053 62 22 64 billiet@cammaertnv.be

Kapelanielaan 4 9140 Temse T 03 711 14 44 temse@cammaertnv.be

Ninoofsesteenweg 48 1755 Gooik T 054 56 62 67 gooik@cammaertnv.be

Ontdek CAMMAERT Trucks via: www.cammaertnv.be

LOGISTIEKE AUTOMATISATIE: VERHOOG EFFICIËNTIE EN VERMIJD FOUTEN VW

45


Ontdek de prachtige outdoor locaties van BluePoint voor al uw evenementen!

ad kmo mag mei-juni 2021.indd 1

13/04/2021 10:29:38

Hoe veilig is uw ICT-infrastructuur? Hoe kwetsbaar is uw data? Vraag een security audit aan! Ga naar aurelium.be/audit/security of contacteer ons via info@aurelium.be

Trust and Comfort Specialisaties: huur – handelshuur – insolventie – ondernemingsrecht Cuylitsstraat 48, 2000 Antwerpen - T 03 238 87 88 - info@greenfield-law.eu

Proud Premium Partner

AI R p lus® 10 0 % R ECYCL ED M E T 1 0 0 % G E R E C YC L E E R D M AT E R I AA L D U U RZAA M I N PA K K E N ZO N D E R KW A L I T E I TS V E R L I E S .

100% Recycled

CO N TA C T E E R O N S : 0800 90 567 | sales@storopack.be |

Volg ons op LinkedIn

www.storopack.be/airplus-100-recycled


Bedrijfsreportage | Van der Valk Hotel Gent

NIEUW AAN HET VENUE FIRMAMENT: VAN DER VALK HOTEL GENT In Gent, vlakbij de autosnelweg en op

Vergaderfaciliteiten

slechts tien minuutjes van het stadscentrum

Het hotel ligt in een opkomende bedrijven-

Wellness, fitness en rooftopbar

heeft Van der Valk zijn eerste business

buurt. Max en Martin Van der Valk hebben veel

“Momenteel werken we hard aan de afwer-

hotel in ons land geopend. Het hotel

aandacht besteed aan de vergader- en meeting

king van onze wellness & fitness en onze lang-

beschikt over een congrescentrum met 12

faciliteiten. Die vindt u terug op de eerste

verwachte skybar op de 10de verdieping. Aan

multifunctionele

(rolstoeltoegankelijke)

verdieping. De zalen zijn uitgerust met alle

de rooftopbar is ook een terras verbonden.

vergader- en receptiezalen voor kleine en

nodige state-of-the-art audio- en andere tech-

We willen onze gasten en bezoekers tegen de

grote evenementen. Er is ook een ruim terras

nische apparatuur, ook voor virtuele of hybride

zomer kennis laten maken met deze exclusieve

en de break-out is een gezellige uitgebreide

evenementen. De eventzalen zijn ook heel

locatie, waar ze met een lekkere cocktail en een

ruimte waar ook een keuken aan verbonden

geschikt voor feesten. Alle zalen kunnen open

hapje kunnen genieten van het wondermooie

is, geschikt voor live cooking.

gezet worden, zodat één grote ruimte ontstaat,

uitzicht over onze stad”, aldus nog Max Van der

met een capaciteit voor 500 mensen.

Valk.

“Op 1 april was het eindelijk zo ver: de opening

Vanzelfsprekend werkt Hotel Van der Valk Gent

van het Van der Valk Hotel Gent. Helaas was het

Drie restaurants

zolang het nodig is volgens de geldende coro-

door de Corona-maatregelen niet zo’n groot

“U kan bij ons ook terecht voor een lekkere kop

namaatregelen. ▪ (NV)

feest als we gehoopt hadden, maar toch was

koffie, een snelle (zaken)lunch of een uitgebreid

het een grootse dag voor onze familie”, vertelt

diner met klassiekers, Belgische en seizoensge-

general manager Max Van der Valk die samen

bonden gerechten in één van onze drie restaurants

met zijn neef Martin Van der Valk en hun echt-

of op ons gezellig terras”, stelt Max Van der Valk.

genotes het managementteam vormt.

Voor de restaurants in het hotel werd Executive

De neven kochten het hotel, dat 263 kamers

Chef Eduardo Osada aangetrokken. In Restaurant

telt, twee jaar geleden over van Ghelamco

Cocotte opteert Chef Osada voor een fusion

en werkten het verder af. Het gebouw is een

keuken waarbij hij voor bepaalde gerechten zijn

echt landmark, heel modern, met veel glas

Japanse en Venezolaanse roots aan bod laat

en gebouwd in een U-vorm. Het ziet uit op de

komen en doordat hij een tijd in Dubai gewerkt

indrukwekkende Ghelamco arena. De inrich-

heeft, kan u ook van bereidingen genieten met

ting van dit moderne pand is huiselijk, met

een twist uit het Midden-Oosten. U kan daar-

Van der Valk Hotel Gent, Akkerhage 10,

warme kleuren, gezellige zithoekjes en trendy

naast ook altijd kiezen voor de klassiekers van

9000 Gent, T 09 396 55 50 (24/7)

restaurants.

Van der Valk, waaronder zeetong, entrecote,…

gent@valk.com - www.hotelgent.be

47


Forest Fwd

‘Boom’-ing business: een eigen bos als ‘bedrijvige’ biotoop Redactie | Frank Van Hoof

Duurzaamheid is niet meer weg te branden uit de hedendaagse bedrijfsvoering. De eerste klip is genomen: binnen bedrijven is de toekomstbestendige transitie van woorden naar waarden gemaakt. De substantiële stap naar daden blijkt echter geen sinecure, zeker niet voor drukbezette zaakvoerders van kmo’s die door de bomen het bos niet meer zien. Forest Fwd brengt dat bos binnen oogén handbereik.

Een solide structuur met een ondernemende ‘natuur’

échte ondernemers met een

Hermans

passie voor de natuur. Die krach-

aan

tige kruisbestuiving vertalen ze

manschap achter Forest Fwd.

naar een innovatief én impactvol

“Frank Missoul is een onder-

concept waarin economie en

nemer pur sang. Tien jaar

Drie energieke entrepreneurs

ecologie hand in hand gaan.

geleden richtte hij Amitabha

liggen aan de basis van Forest

Alvorens een boompje op te

op, het eerste interimkantoor

Fwd:

Dajo

zetten over hun ‘groene’ gees-

voor sportleraars. Frank werd

Hermans en Dirk Coucke zijn

teskind, stelt co-founder Dajo

de huisleverancier van heel wat

Frank

Missoul,

het

me

virtueel

voor

dynamische

drie-

bedrijven die sport en beweging bovenaan plaatsten.

hun Op

die

agenda agenda

bekleedt duurzaamheid nu een prominente plaats.Ook nu kan Frank zich als preferred partner opwerpen om een nijpende nood te lenigen. Zelf was ik jarenlang journalist voor Het Nieuwsblad en De Standaard en vervolgens woordvoerder van


Reeks | MVO

de vastgoedsector. Bijna tien jaar geleden stond ik samen met twee vennoten aan de wieg van wat vandaag Bepublic Group heet, een PR-bureau dat op korte tijd een ronkende reputatie én een kwantitatief en kwalitatief klantenbestand opbouwde. Ik kwam dagelijks in contact met topmensen die in hun bedrijf een maatschappelijke missie wilden implementeren, maar soms te weinig concrete cases hadden om die dieperliggende doelstellingen ook echt te kunnen realiseren. Die

Forest Fwd

activeren. Daarnaast hebben we een ruim netwerk van zogeheten partnergronden ter

creëert bos én

beschikking. Een bereikbaar bos biedt een

impact met

meer. Forest Fwd trekt ook resoluut de kaart

bereikbare

eenmalige transactie met de klant, maar

bedrijfsbossen

betrouwbare rechterhand. Tijdens dat hele

bedrijf veelzijdige voordelen, waarover later van optimale ontzorging: we sluiten geen engageren ons gedurende twintig jaar als traject ondersteunen we de klant bij elk

vertaling ‘van praat naar daad’ is hét sterke speer-

aspect. Dat begint bij de zoektocht naar de

punt van Forest Fwd. De enorme expertise van

geknipte locatie en het afhandelen van de

United Experts in het algemeen en Dirk Coucke

complexe administratie. Met kennis van zaken

in het bijzonder fungeert daar als solide steunpilaar. Dirk hield 25

helpen we de klant om juiste keuzes te maken: zowel de natuur als zijn

jaar geleden United Experts boven de doopvont. Het bedrijf doet zijn

bedrijf moeten beter worden van zijn ‘groene lening’. Voor het beheer

naam eer aan en is de veelzijdige verzamelplaats van expertise voor

doen we beroep op de expertise van Jeroen Truyen van Landmax.

alles wat met landbouw, natuur, energie, milieu en klimaat te maken

Als master in de biowetenschappen is Jeroen de geknipte gespreks-

heeft. Frank en ik zijn ‘mannen met plannen’ die een innovatief idee

partner om bedrijven te adviseren, maar met Landmax steekt hij ook

kunnen vermarkten, bij United Experts zitten de deskundigen die de

de handen uit de mouwen om hun bossen te beheren, steeds met

handen uit de mouwen én de bomen in de grond steken. Die stra-

de ambitie om een ecologische meerwaarde te realiseren. Tenslotte

tegische samenwerking zorgt voor een start-up met een robuuste

willen we ook een economische meerwaarde realiseren. Forest Fwd is

ruggengraat, waar de ‘why’-vraag ook meteen met (know)how wordt

een B2B-verhaal, en daarin staat een ondernemersaanpak centraal.

beantwoord.”

We koppelen ecologische waarden aan economische waarde.”

Een uniek concept met een tree-o troeven

Als groen rijmt op doen: een eigen bos als duurzaam decor voor een diverse doeleinden

Met nabijheid, een ontzorgende ondersteuning én een intensieve ‘inbedrijfstelling’ van een bedrijfsbos presenteert Forest Fwd zich als polyvalente, pragmatische partner voor bedrijven die duur-

Bedrijfsbossen zijn dan misschien nieuw in België, op enkele

zaamheid willen koppelen aan een dynamische doe-mentaliteit.

maanden tijd ontstond er bij bedrijven wel al heel wat animo én

“Het idee om bossen aan te planten is niet nieuw, maar tot nu toe

ambitie om met Forest Fwd deze toekomstgerichte terra incog-

was het nog te vaak een ver-van-mijn-bedrijfshow, met bossen aan

nita te ontdekken. De veelzijdige visie van de inspirerende initi-

de andere kant van de wereld. Wij willen bedrijfsbossen in elk opzicht

atiefnemers zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Dajo toont

bereikbaar maken, door een ligging in de onmiddellijke omgeving te

zich een gedreven én bedreven gids voor deze groene greenfield.

koppelen aan laagdrempelige leaseformules met transparante en

“Een eigen bos levert een belangrijke bijdrage voor een bedrijf

toegankelijke tariefplannen. We hebben een potentiële portefeuille

met een maatschappelijke, milieuvriendelijke missie. Ecologische

van 10000 hectare on(der)benutte grond, die we als bedrijfsbos kunnen

compensatie kan een belangrijke beweegreden zijn om tot de

verzeker uwwinkel.be

Hét verzekeringspakket voor de retailer! Vraag snel een vrijblijvende offerte aan!

49


Flexibele formules met raad én daad op maat als groene draad Forest Fwd staat erop om geen eenheidsworst te serveren: elk bedrijfsbos is het resultaat van cocreatie, met oog voor differentiatie. “Met Forest Fwd bieden we een divers dienstenpakket aan, waarbij bedrijven ons kunnen inzetten als Bos Builder, als Bos Companyon of voor een Green Scan. Als Bos Builder beginnen we from scratch en gaan we met de klant een structurele samenwerking aan voor een periode van twintig jaar. Forest Fwd gaat op zoek naar een geschikte grond, zorgt voor vakkundige voorbereiding, organiseert of coördineert de plantactie, en staat in voor het beheer en de communicatie. De klant bepaalt zelf of en in welke mate hij bepaalde zaken zelf wil doen, wat uiteraard invloed heeft op het kostenplaatje. In het businessplan betaalt hij een transparant tarief gedurende 7 jaar, al is die betalingstermijn vatbaar voor speling. Sommige klanten zijn zo enthousiast over de oneindige opties van een eigen bos, dat ze liever vandaag dan morgen het bos induiken.Voor zulke klanten gaan we als Bos Companyon op zoek naar een bestaand bos, waar we uiteraard ook de supplementaire services voor onze rekening kunnen Frank Missoul, Dajo Hermans en Dirk Coucke zijn echte ondernemers met een passie voor de natuur.

nemen. Ook klanten die graag een bos kopen in plaats van leasen, kunnen

investering in een bos over te gaan. Zeer zinvol, maar het blijft onze

beschikbare ruimte een biodiverse bedrijfsomgeving maken. Door je bedrijf

bedoeling om onderbenutte gronden optimaal te laten ‘renderen’

letterlijk in de bloemetjes te zetten, draag je bij aan een positieve perceptie.”

bij ons terecht. Met een Green Scan kunnen we met kennis van zaken van je

door ze voor diverse duurzame én dynamische doeleinden in te zetten. Met Forest Fwd optimaliseren we met onze collega’s-ondernemers hun bos als polyvalente plaats voor allerlei activiteiten. Het

Het Grootste Bos: ‘less is more’ met dezelfde core!

spreekt voor zich dat we onze specifieke skills gaan inzetten voor onze klanten. Zo ben ik er zelf van overtuigd dat een bedrijfsbos een

Als vakkundig verteller zorgt Dajo voor een spetterend slot, met nieuws

prominente PR-pijler kan worden: met een eigen bos kies je voor de

dat op het moment van het interview nog heet van de naald is. Samen met

actieve aanpak en bouw je aan je bedrijfsreputatie. We gebruiken

United Experts lanceert Forest Fwd ‘Het Grootste Bos’, met niemand minder

het bedrijfsbos als reputatie booster en klanten kunnen daarbij

dan Saartje Vandendriessche als actieve ambassadrice. Met lokale lapjes

rekenen op onze enorme expertise op het vlak van PR. Die PR gaat

van 1000 m2 maakt ‘Het Grootste Bos’ bedrijfsbossen ook voor kleine

van een naambord over een mediagenieke aanplantactie en een

ondernemers haalbaar én betaalbaar. ‘Groen’ licht voor élke kmo dus!

sterk persverhaal tot straffe social mediastory’s. Met onze klanten

“De Vlaamse overheid heeft de ambitie om 4000 hectare extra bos te

gaan we ervoor zorgen dat hun bedrijfsbos niet alleen een verleide-

genereren tegen 2024 en verwacht een actieve aanpak van steden en

lijke verpakking is, maar als echte event planners willen we het bos

gemeenten om die doelstelling te realiseren. Veel van die lokale over-

ook inzetten als duurzaam decor voor allerlei interessante initia-

heden hebben soms andere katjes te geselen. Forest Fwd en United

tieven voor hun klanten én hun medewerkers. In dat laatste opzicht

Experts bieden zich aan als kosteloze compagnon de route. Het inititi-

kan het bos zich ontpoppen tot polyvalente partner in het HR-beleid.

atief wil lokale ondernemers de kans geven om een eigen bedrijfsbos te

Een bedrijfsbos is écht een vruchtbare voedingsbodem voor een

verwerven. De beschikbare bossen worden onderverdeeld in kleinere

massa mogelijkheden en die wilen we met en voor onze klanten

kavels van 1000 m2 en de betaling beperkt zich tot een looptijd van 2 jaar,

graag optimaal ontwikkelen. Tenslotte hebben we aandacht voor

met beperkte maandelijkse bijdragen van 200 à 300 euro. Het bos is dan

de autochtone bosbewoners en hun activiteiten. Zodra de mensen

misschien wat kleiner, ons engagement en dienstverlening blijven even

het bos verlaten hebben, komt de rest van de ‘lokale bevolking’ écht

groot. Op die manier kunnen ook kleinere bedrijven én eenmanszaken

tot leven en dat levert vaak schitterende scènes op. We hebben een

met een eigen bedrijfsbos echt een verschil maken. Aarzel niet om in te

extra toolkit om -letterlijk- een beeld te krijgen van wat er in het

tekenen, want Het Grootste Bos zal snel te klein zijn.” ▪

bos ‘leeft’. Met drones en wildcams kunnen we straks beklijvende beelden maken, waarvan klanten gewoon kunnen genieten én die

www.forestFWD.be

ze kunnen inzetten in knappe campagnes .”

www.hetgrootstebos.be


Dossier Doeltreffend schrijven kan je leren

M A R K E T ING & S AL E S

Creatief Schrijven vzw geeft iedereen die gehoord, verwoord en gelanceerd wil worden stem en papier, een polyvalent platform en veelzijdige schrijfinspiratie. Elk verhaal -zeker ook dat van ondernemers, organisaties en bedrijven- is de moeite om verteld en geschreven te worden. Directeur An Leenders en Tony Vanderheyden, coördinator non-fictie en zakelijk schrijven, tekenen present voor een digitaal dubbelinterview.

Een streep geschiedenis Alvorens in te zoomen op de zakelijke zijde, richten we de schijnwerpers op de protagonist: An gidst ons door het leven van Creatief Schrijven, ‘haar’ geesteskind dat zich na 19 jaar tot een ambitieuze adolescent heeft ontwikkeld. “De vzw Creatief Schrijven is er gekomen in 2002 onder impuls van de Vlaamse overheid en toenmalig cultuurminister Anciaux, vanuit de overtuiging dat mensen die in hun vrije tijd met kunstbeleving bezig zijn, ook ondersteund en gestimuleerd moeten worden. Er bestond

54 DOELTREFFEND SCHRIJVEN KAN JE LEREN

58 EEN NIEUW ECO-SYSTEEM ROND MERKBELEVING

op dat moment een netwerk van organisaties die opleiding en ondersteuning boden voor allerlei artistieke ambities, gaande van tekenen over muziek tot toneel. Schrijven was echter een ‘onbeschreven blad’. Creatief Schrijven vzw moe(s)t de literaire lacune dichten, als organisatie die kansen biedt aan mensen die graag schrijven. Mijn profiel bleek geknipt om die kansen te stimuleren en de organisatie te structureren: ik heb naast Slavische talen ook communicatie en cultuurmanagement op mijn cv staan. En zo werd ik op mijn 26 een jonge moeder van een ‘creatief kind’. Met leuke, leerrijke en laagdrempelige initiatieven proberen we van bij de start zoveel mogelijk mensen te bereiken én hun schrijfkansen te bieden. Het project rond liefdes-

BEDRIJFSREPORTAGES

52 TRAINING CENTER 57 BEDKING-ERGOPOLIS 60 OCB

brieven is een goed voorbeeld: meer dan 5.000 mensen stuurden een ode in. We publiceerden er uiteindelijk 1.001 in een elfdelige boekenreeks.” Lees meer op p. 54

51


Bedrijfsreportage | OCB Trainings Center

OCB TRAINING CENTER LANCEERT NIEUWE OPLEIDING ‘ASBESTINVENTARISATIE’ OCB Training Center is het opleidingscentrum

klassikaal plaatsvinden. Slaagt u daarin, dan

van de OCB groep. U kan er alle (wettelijke)

mag u zichzelf asbestinventarisator noemen.

Klassikale, hybride en digitale opleidingen

veiligheidsopleidingen volgen. De lesgevers

De opleiding is bijvoorbeeld ook interessant

Heel snel na het uitbreken van de corona-

zijn experten die met hun twee voeten in het

voor EPB- en EPC-keurders die daarmee hun

crisis is OCB Training Center voor de open

veld staan. Ze combineren het lesgeven met

dienstverlening uitbreiden.

opleidingen

de praktijk en voeren ook zelf keuringen uit.

Zelf zal OCB Keuringsorganisme ook enkele

trainingen.

Nu de overheid binnenkort een asbestattest

asbestspecialisten meer in dienst nemen

Tiffany Badts: “Post corona zullen we ons

oplegt voor de verkoop van een gebouw

om tegemoet te komen aan de toenemende

aanbod ook deels digitaal blijven verzorgen.

of woning, lanceert het Training Center de

vraag naar asbestinventarissen.

Wie wat verder weg van onze opleidingslo-

opleiding asbestinventarisatie.

overgeschakeld

op

digitale

caties woont, kan zo verre verplaatsingen

Veiligheid, elektriciteit en gas Training

Center

organiseert

uitsparen.”

Wanneer uw gebouw of woning voor 2001

OCB

alle

gebouwd werd, zal u binnen afzienbare

verplichte

tijd bij verkoop ook over een asbestattest

mobiele

moeten beschikken, ook als er geen werknemers tewerk gesteld zijn. De koper weet dan

liften, verreikers en transpaletten. Deze oplei-

u in aanmerking voor een subsidie tot 30%. ▪

waar er in het gebouw asbest aanwezig is

dingen vinden plaats bij u in het bedrijf zodat

(NV)

zodat hij daar correct mee kan omgaan.

uw medewerkers veilig met uw machines

Marketing assistent Tiffany Badts: “Er zal

leren werken. Ze ontvangen achteraf het

meer nood zijn aan mensen die een asbe-

wettelijk verplichte attest.

stinventaris kunnen opstellen. We starten

Daarnaast richt het Training Center ook oplei-

alvast met een digitale basisopleiding, die

dingen elektriciteit in, met name B4, B5 en

iedereen vanachter zijn eigen scherm en op

introductie AREI 2020, alsook de opleiding

zijn eigen tempo kan volgen. De opleiding

tot gecertificeerd CERGA-installateur van

neemt in totaal drie dagen in beslag. U kan

aardgasinstallaties. Deze opleidingen gaan

ze dus hoofdstuk per hoofdstuk aanpakken,

in principe door in het Training Center, maar

wanneer het u past.”

kunnen ook inhouse, op maat van uw bedrijf

OCB Training Center, Koningin Astridlaan 60

In het najaar richt OCB dan de verplichte

plaatsvinden. De eerstvolgende open CERGA-

2550 Kontich, T 0800 13 890, info@ocbtc.be

opleiding in, met een examen. Die zal

opleiding start op 17 november e.k.

www.ocbopleiding.be

voor

Subsidie via KMO-portefeuille

aan

Het OCB Training Center is erkend door de

heftrucks, hoogwerkers, rolbruggen, schaar-

KMO- portefeuille. Voor een opleiding komt

veiligheidsopleidingen arbeidsmiddelen,

denk


Arbeidsongevallen. Wat betekent veiligheid voor u?

NOA TRAININGS BV | opleidingen ter preventie van arbeidsongevallen Tieblokkenlaan 8 | 2300 Turnhout | T 014 39 01 13 | info@noatrainings.be | www.noatrainings.be

✓ ✓ ✓ ✓

Zonnevolgers Laadpalen Webasto® Tesvolt® batterij-opslag Lichtgewicht-zonnepanelen

Zonnevolgers geven een betere spreiding van de opgewekte energie en zijn daardoor interessanter voor zelfverbruik.

0495 10 91 76

info@e-technics.be

www.e-technics.be

E-technics_KMO_insider_2021.indd 1

MODERN EN EFFICIËNT MAGAZIJNBEHEER Snelle, foutloze en correcte werking van uw magazijn

19/01/21 11:48

• Efficiënte opslag • Foutloze afhandeling • Correcte voorraad • Hoger rendement • Gestuurde werking • Kwaliteitscontrole • Traceerbaarheid • Intuïtieve oplossingen Dastronic NV, Diestsestraat 55, 3200 Aarschot +32 16 300 960 | info@dastronic.be | www.dastronic.be

ONZE SERVICE DRAAIT OM JOU

Cebeo uit Waregem is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. We bieden technische en commerciële adviezen en studies op volgende domeinen: verlichting, HVAC, kabel, Home & Building Automation, Industrial Automation, datacom, hernieuwbare energiesystemen en huishoudapparaten. Meer info op www.cebeo.be

53


Doeltreffend schrijven kan je leren

Creatief Schrijven vzw geeft iedereen die gehoord, verwoord en gelanceerd wil worden stem en papier, een polyvalent platform en veelzijdige schrijfinspiratie. Elk verhaal -zeker ook dat van ondernemers, organisaties en bedrijven- is de moeite om verteld en geschreven te worden. Directeur An Leenders en Tony Vanderheyden, coördinator non-fictie en zakelijk schrijven, tekenen present voor een digitaal dubbelinterview. De moraal van hun ‘verhaal’? Het belang van taal als ‘tool’, ook -en misschien meer dan ooit- in technologische tijden.

Redactie | Frank Van Hoof

Een streep geschiedenis

muziek tot toneel. Schrijven was echter een ‘onbeschreven blad’. Creatief

Alvorens in te zoomen op de zakelijke zijde, richten we de schijnwerpers

Schrijven vzw moe(s)t de literaire lacune dichten, als organisatie die

op de protagonist: An gidst ons door het leven van Creatief Schrijven,

kansen biedt aan mensen die graag schrijven. Mijn profiel bleek geknipt

‘haar’ geesteskind dat zich na 19 jaar tot een ambitieuze adolescent

om die kansen te stimuleren en de organisatie te structureren: ik heb

heeft ontwikkeld.

naast Slavische talen ook communicatie en cultuurmanagement op mijn

“De vzw Creatief Schrijven is er gekomen in 2002 onder impuls van de

cv staan. En zo werd ik op mijn 26 een jonge moeder van een ‘creatief

Vlaamse overheid en toenmalig cultuurminister Anciaux, vanuit de

kind’. Met leuke, leerrijke en laagdrempelige initiatieven proberen we van

overtuiging dat mensen die in hun vrije tijd met kunstbeleving bezig

bij de start zoveel mogelijk mensen te bereiken én hun schrijfkansen te

zijn, ook ondersteund en gestimuleerd moeten worden. Er bestond op

bieden. Het project rond liefdesbrieven is een goed voorbeeld: meer dan

dat moment een netwerk van organisaties die opleiding en ondersteu-

5000 mensen stuurden een ode in. We publiceerden er uiteindelijk 1001

ning boden voor allerlei artistieke ambities, gaande van tekenen over

in een elfdelige boekenreeks. Ook op de Boekenbeurs benaderden we


Dossier | Marketing & Sales

schrijven vanuit een inventieve invalshoek. Zo zijn we erin geslaagd om heel wat mensen te ‘verleiden’ en schrijven van zijn stoffige imago te bevrijden. Guido Gezelle omschreef schrijven als ‘schilderen met woorden’, en dat is de uitdaging waarmee wij en onze doelgroep aan de slag gaan: we proberen creatieve composities te maken waarbij elk woord op de juiste plaats staat en een beklijvend beeld creëert. De vzw groeide van ‘eenmanszaak’ tot

" Creatief Schrijven als praktijkgerichte schrijfwegwijzer voor ondernemend Vlaanderen."

van een kmo moeten en kunnen als geen ander met heel veel ballen tegelijk jongleren. Als dynamische duivel-doet-al omarmen ze de beproefde methode om al doende te leren, en met onze cursussen zakelijk schrijven kunnen wij dat polyvalente professionele parcours optimaliseren. Binnen Creatief Schrijven kijken we met een ‘ondernemende bril’ naar ons zakelijke aanbod, waarbij cursisten een beperkt (tijds)budget investeren in opleidingen

organisatie met 14 medewerkers, die ook echt als

die snel én blijvend renderen. Praktisch, inzichte-

een kmo opereert. Omdat kwaliteit en professio-

lijk en onmiddellijk toepasbaar: de onderneming

nalisering speerpunten zijn, kiezen we ervoor om

bespaart tijd en middelen én boekt meer resultaat

niet louter op subsidies te teren maar ook eigen

door betere teksten. Bonus? Men krijgt er vaak ook

inkomsten te genereren. Momenteel is Creatief Schrijven de thuishaven

meer plezier in.”

van veelzijdige vormingen, dynamische dienstverlening en inspirerende initiatieven, zoals de jaarlijkse Schrijfdag en het Belgisch kampioenschap

Doe het zelf (maar doe het goed)!

poetry slam. Naast een rijk cursusaanbod bieden we ook wedstrijd- en

Tony benadrukt dat het aanbod zakelijk schrijven bestaat uit korte en

toonkansen, onder meer via Azertyfactor, ons platform waarop 9000

resultaatgerichte cursussen. In tegenstelling tot de creatieve cursussen

mensen een profiel hebben. We zijn er zowel voor de schrijfliefhebber

is schrijven geen doel op zich, wel een krachtig (communicatie)middel

als voor de aspirant-auteur: de tweejarige opleiding Schrijversacademie

om informatie helder te brengen, medewerkers te motiveren en meer

mag onder anderen Kris Van Steenberge en Fikry El Azzouzi tot haar

klanten te bereiken.

alumni rekenen.”

“Met groepen van 8 tot 12 deelnemers die homogeen zijn qua niveau en heterogeen qua professionele achtergrond, mikken we bewust op actie

Van last naar lust: zakelijk schrijven als absolute must!

en interactie. In de mate van het mogelijke vormen praktijkvoorbeelden

De schrijfliefhebber krijgt nog steeds een prominente plaats binnen

muurtje te gluren bij de buren -in dit geval de medecursisten- om te zien

Creatief Schrijven, maar de doelgroep is in de loop der jaren steeds groter

hoe zij het aanpakken. Dat doet geen afbreuk aan het credo ‘wat we zelf

én diverser geworden. De organisatie is er niet alleen voor de relatief

doen, doen we beter’ dat veel ondernemers huldigen. Integendeel, die

kleine kring die wil schrijven, maar ook voor de grote groep die moet

intrinsieke ingesteldheid is misschien wel dé drijfveer om schrijfvaar-

schrijven. In heel wat beroepen is schriftelijke communicatie part of the

digheid in de vingers te krijgen en als ondernemer je communicatie zelf

job, en met het aanbod ‘zakelijk schrijven’ werpt Creatief Schrijven zich

te verzorgen. Authenticiteit is immers een belangrijke basisvoorwaarde

op tot preferentiële ‘pennenvriend’ op het professionele pad. Als expert

voor een geloofwaardig verhaal. Wij reiken ondernemers toepasbare

ter zake kwam Tony Vanderheyden mee aan boord, in die hoedanigheid

tools aan om hun eigen verhaal ook zélf te vertellen, wat in onze ogen

komt hij nu aan het woord: “In heel veel opleidingen komt ‘schrijven’

doorleefder is dan het door een extern bureau te laten ‘vertalen’. Onze

nauwelijks aan bod, terwijl heel wat functies wel degelijk ook een ‘talig

docenten zijn schrijfniche-experten die in de praktijk staan. Deelnemers

takenpakket’ hebben. Het hoeft geen betoog dat het niet ideaal is om

zullen op korte tijd beter schrijven, waardoor ze ook liever en sneller

een competentie uit te oefenen die je nooit hebt geleerd. Zaakvoerders

zullen schrijven, wat hun efficiëntie én die van de onderneming ten

van de deelnemers het ‘werkmateriaal’. Het is verrijkend om over het

Bedrijfsmatig verpakkingsafval recycleren, dat doen we allemaal samen.

Valipac begeleidt al meer dan 20 jaar lang alle economische spelers die hierbij betrokken zijn. Samen delen we de verantwoordelijkheid en werken we elke dag aan een duurzame toekomst. valipac.be

VAL_20136_ANNONCE MAG_170x58,25_NL_PROD.indd 1

7/12/20 09:40

55


goede komt. Na de training ‘efficiënt mailen’ bijvoorbeeld zal je als deelnemer beter, sneller én minder mailen, waardoor de ‘inspanning’ daalt en het rendement stijgt.”

Wie (goed) schrijft, die blijft: met kennis van zaken het verschil maken Unanimiteit als ik vraag of taal nog doorslaggevend is in de moderne beeldcultuur: An en Tony zijn van mening dat het belang van krachtige communicatie en secure schriftelijke vaardigheden onmogelijk overschat kan worden. “Terwijl een ondernemer je vroeger nog kon ‘inpakken’ met zijn verhaal, verloopt die dynamiek nu grotendeels digitaal. Het fysieke wikken en wegen is vervangen door online ‘klikken en vegen’. De website is hét uithangbord bij uitstek geworden, waarop je met correcte en creatieve taal écht het verschil kan maken. Als het aanbod gelijkaardig maar de verbale verpakking niet gelijkwaardig is, zal de ondernemer met de sterkste schriftelijke vaardigheden aan het langste eind trekken. Schrijven is -zeker binnen een onderneming- een complex creatief proces, waarbij een goed idee ‘vertaald’ wordt naar woorden die ‘werken’ en werven.

An Leenders, directeur van vzw Creatief Schrijven.

Bedrijven die erin slagen om met een authentiek verhaal een unieke identiteit te creëren, zullen betere resultaten realiseren: het feit dat

het syndroom van Down in loondienst. Op de werkvloer is dit echter geen

klanten zich met (het verhaal van) een bedrijf kunnen identificeren, is dé

thema. “Waar wel naar gekeken wordt,” aldus directeur An Leenders,

manier om hen te activeren. Guillaume Van der Stighelen omschrijft crea-

“zijn de verantwoordelijkheden en taken die uitgevoerd moeten worden.

tiviteit als de kracht van de verbeelding om de werkelijkheid meer zin te

De medewerker met Down is bijvoorbeeld heel goed in data en klanten-

geven. In ons aanbod voor ondernemers rijmt die creatieve component

beheer, waardoor werkprocessen geolied verlopen.”

ook op zakelijk rendement: beter schrijven is een betrouwbare bondgenoot voor bedrijven!”

“Inclusief” is geen dode letter bij Creatief Schrijven vzw: de enige werkgever in Vlaanderen met een medewerker met syndroom van Down.

Creatief Schrijven vzw biedt trainingen op maat: creatief inspirerend en zakelijk doeltreffend Met de juiste woorden, bondig en overtuigend. En met de juiste ‘tone of voice’ voor een specifieke doelgroep. Daarmee bereik je meer resultaat in jouw bedrijf of organisatie.

Dagelijks lees je wel ergens iets over diversiteit, inclusief werken en

Goed nieuws: je kunt dit leren! Creatief Schrijven vzw biedt al 15 jaar

kansen bieden aan verschillende groepen. Creatief Schrijven vzw voegt

zakelijke schrijftrainingen die beide hersenhelften prikkelen: creatief en

de daad bij het woord en heeft als enige organisatie een medewerker met

to-the-point, zakelijk en ‘pakkend’. ▪


Bedrijfsreportage | Bedking Ergopolis

Bert Blocken

CORONA: PROFESSOR BOUWFYSICA PLEIT VOOR AMBITIEUS VENTILATIEBELEID Pascal Mannekens, master in revalidatie-

Ventileren én lucht reinigen

een goed ventilatiebeleid zou moeten voeren

wetenschappen

Bedking

De professor stipt aan dat het merendeel

en een aantal wetenschappers zou moeten

Ergopolis, heeft een ‘coronatafel’ ontwik-

en

CEO

van

onder ons al baat heeft gehad bij luchtreini-

aanstellen om luchtreinigers te testen en

keld. Hij kwam op het idee om een luchtrei-

ging. Elk operatiekwartier is al decennialang

evalueren, om het kaf van het koren te

nigingstoestel onder een tafel te monteren.

met een luchtreinigingsinstallatie uitgerust.

scheiden. Met een groepsaankoop zouden

Ook verdeelt hij de luchtreinigingstoestellen

“In een klas, restaurant, kantoor,… is een

toestellen aan zeer gereduceerde tarieven ter

zelf. Luchtreiniging alleen is niet dé oplos-

luchtreinigingstoestel heel eenvoudig te

beschikking kunnen gesteld worden aan de

sing tegen het coronavirus, maar in combi-

plaatsen. Al wat je moet doen, is bestellen,

horeca, scholen, woonzorgcentra,…

natie met andere maatregelen speelt het

laten leveren, uitpakken en de stekker in het

zuiveren van lucht volgens Bert Blocken,

stopcontact te steken. Het aantal toestellen

Als een plakje Zwitserse kaas

professor bouwfysica en expert in aerodyna-

dat je nodig hebt, kan je heel makkelijk

“In de ons omringende landen wordt reeds

mica en ventilatie, een belangrijke rol op het

berekenen aan de hand van de oppervlakte

geld vrijgemaakt voor een ventilatiebeleid.

pad naar ons oude leven.

van de vloer, de hoogte van de ruimte en het

Let wel, luchtreiniging en -ventilatie wil

aantal mensen.”

niet zeggen dat we de andere coronamaatregelen achter ons kunnen laten. Vergelijk

Lucht 6 x per uur verversen

elke maatregelen met een sneetje Zwitserse

De professor, verbonden aan de KU Leuven

Volgens de professor komt het erop aan om

kaas met gaten. Als je alle plakjes op elkaar

en aan de TU Eindhoven, betreurt het dat

de lucht in uw ruimte zesmaal per uur te

legt, raken de gaten opgevuld en wordt het

de overheid en de media zich het voorbije

verversen.

steeds veiliger.” ▪ (NV)

jaar vooral op het probleem corona hebben

“Doe je dat enkel met ventilatie, dan betaal je

gefocust en niet op creatieve oplossingen.

je blauw aan verwarmingskosten. Alle koude

Bert Blocken: “Natuurlijk hebben viro-

lucht van buiten moet telkens opgewarmd

logen en epidemiologen een onbetwist-

worden. Vandaar het idee om ook met lucht-

baar essentiële rol in het bestrijden van de

reinigers te werken, die binnenlucht zuiveren.

coronacrisis, maar ondernemers en ingeni-

Met beide technologieën heb je het beste van

eurs, die opgeleid zijn om in moeilijke situ-

twee werelden.”

aties na te denken over oplossingen zijn de

®

®

Bedking Ergopolis, Leuvensesteenweg 338, 3190 Boortmeerbeek

afgelopen maanden nauwelijks aan bod

Kaf van het koren scheiden

T 015 52 03 60 - info@bedking.be

gekomen.”

Bert Blocken is van mening dat de overheid

www.bedking.be - www.coronatafel.be

57


Entertainment Marketing.

Een nieuw ecosysteem rond merkbeleving Redactie | Edith Vervliet

Hoe kunnen merken connecteren met consumenten en hun aandacht vasthouden? Dat is de hamvraag voor marketeers. Met zijn boek ‘Entertainment Marketing’ reikt Laurent Lootens een nieuw denkkader aan.

een merk eerst aan een soort

om te connecteren. De tech-

DNA-onderzoek

onderwerpen:

nologie stelt ons in staat om te

welk type entertainment past bij

kijken naar wat we willen zien op

Customer centricity: verder denken dan het eigen merk

mijn merk en doelgroep(en)?

het moment dat het ons uitkomt.

Zijn ‘content marketing’ en

Zonder gestoord te worden door

‘storytelling’, waarmee marke-

Merken zoeken de juiste manier om de consument aan te spreken op mobiele toestellen

reclame. Daarom werkt het over-

teers de consument om de oren

nemen van klassieke advertentie-

slaan, dan niet doeltreffend?

patronen niet op sociale media.

Laurent Lootens: “Met content

Daarbij komt dat de technologie

marketing en storytelling is het

almaar blijft evolueren. Met als

de bedoeling dat merken inte-

“Veel marketeers houden zich

gevolg dat het gat tussen wat de

ressante berichten en verhalen

In

bezig met hoe digitale media,

consument wil en hoe merken

met ‘inhoud’ zouden brengen. In

publiceerde

Laurent

zoekmachine-optimalisatie (SEO)

communiceren

groter

realiteit maken ze die vanuit de

in

beheer

en e-mailmarketing werken, maar

dreigt te worden. Je moet weten

verkeerde invalshoek: het snelle

‘Entertainment Marketing. Social

ze vergeten vaak hoe mensen in

dat elk sociaal medium zijn speci-

commerciële.

TV & Event Marketing’. Rode

elkaar zitten, denken en functio-

fieke redenen van bestaan heeft.”

vertrekken vanuit de leefwereld

draad doorheen dit overzich-

neren. De afgelopen jaren heeft de

Laurent vergelijkt sociale media

van de potentiële lezer of kijker, en

telijke no-nonsenseboek is het

aandacht van consumenten zich

met diverse types van bars of cafés

niet vanuit hun eigen biotoop. Het

creëren van merkbeleving in een

verplaatst naar mobiele toestellen

die elk een bepaalde doelgroep

draait om wat de klant echt wil, om

marketingwereld waar merken

waar

willen

bedienen. Een bruine kroeg straalt

het creëren van een ecosysteem

vechten om de aandacht van de

worden”, zegt Laurent Lootens.

een andere sfeer uit dan bv. een

waarbij je de concrete wens van

consument.

“Met entertainment bedoel ik alles

vijfsterrenhotelbar, een dorpscafé

de consument kan achterhalen, je

Stap voor stap licht de auteur toe

wat te maken heeft met ontspan-

of een wijnbar. Elk type bar spreekt

die wens centraal plaatst en verder

hoe je consumenten aan je merk

ning, nieuws, escapisme, plezier,

een andere doelgroep aan en er

denkt dan het eigen merk.”

kan binden. Door ze te geven wat ze

informatie, inspiratie, enz. Zolang

gelden andere gedragsregels. Voor

Hoe kunnen marketeers het

zoeken: entertainment, zonder ze

het maar niet commercieel is.

socialemediaplatformen is dat

beter doen?

te spammen. Marketeers moeten

Mensen zitten op sociale media

niet anders.

Laurent Lootens: “Als marketeers

2020

Lootens

eigen

ze

geëntertaind

steeds

Merken

moeten


Dossier | Marketing & sales

wat meer empathisch vermogen zouden hebben, dan communiceerden

Woestijnvis achterna...?

ze anders over hun merk en begrepen ze dat mensen soms boos worden

Volgens Laurent Lootens moet het marketingteam van morgen denken als

als een reclameboodschap ongevraagd hun YouTube -filmpje onderbreekt.

een mediabedrijf en kunnen reclamebureaus zich deels omvormen naar

Maar we beseffen ook dat merken zichzelf moeten kenbaar maken, aware-

productiehuizen van entertainende content.

ness moeten creëren en vertrouwen moeten winnen vooraleer die veelei-

Dat dit geen ijle woorden zijn, bewijst Laurent. Eind vorig jaar heeft hij de

sende consument tot een aankoop overgaat. Om consumer centric te zijn,

bedrijfsactiviteit van Lapin Quotidien uitgebreid met een productiehuis

heb je een mix nodig van convenience of ‘gebruiksgemak’ en empathie.

dat zich specialiseert in entertainment marketing.

Marketeers zouden zich best omringen met empathische creatievelingen en

Laurent Lootens: “Wij passen die theorie dus effectief toe voor onze

samenwerken met mensen die goede technologische inzichten hebben.”

klanten. Zo hebben we onlangs ‘Bentley Knokke TV’ opgestart. Voor hen

Hoe kan een merk aan rendabele marketing doen zonder invasief op

creëren we elk kwartaal een nieuw concept. Passend bij het DNA van

de consument in te werken?

Bentley en inspelend op de interesses van hun doelgroep. Dat concept

Laurent Lootens: “Het alternatief is Entertainment Marketing. Dat is ook

rond luxelifestyle leeft op twee kanalen. Enerzijds op kleine unieke events

de essentie van mijn boek. In Entertainment Marketing maken we gebruik

in de concessie, waarbij de genodigden het concept kunnen beleven.

van twee kanalen: eventmarketing en digitale marketing, en meer bepaald

Anderzijds op hun digitale kanalen, waarbij we het concept vertaalden in

Social TV. Merken moeten als het ware hun eigen tv-show creëren, een

een reportage. Neem gerust een kijkje op YouTube, bij Bentley Knokke TV.”

echt tv-waardig programma maken. Als een merk zich veiliger voelt op

Voor andere merken zoals Orange Cyber Defense, Engie en EasyPost

papier, moet het krant- of magazinewaardige content creëren. Het kan ook

ontwikkelt Lapin Quotidien soortgelijke concepten. “Die bevinden zich

met klank, door bijvoorbeeld radiowaardige content te creëren via een

in de voorbereidende of in de productionele fase. Het is wat buiten de

podcast. Het betreft allemaal professionele producties die via de eigen

comfortzone, maar het zorgt dagelijks voor een enorme energieboost!”-

sociale mediakanalen worden gedistribueerd. Het komt erop aan in te

besluit Laurent enthousiast.

spelen op de interesses van de consument. Zodra je zijn aandacht hebt, heb je de sleutel in handen om die connectie commercieel te benutten.”

Wie is Laurent Lootens? Na zijn studies communicatiewetenschappen ging Laurent aan de slag

Zeg je dat marketeers content moeten creëren ROND het merk en niet OVER het merk?

als G.O. (gentil organisateur, of animator) voor Club Med. Daarna stapte hij de wereld van corporate event planning in. Als Chief Entertainment

“Net zoals de output van reclame totaal veranderde bij de opkomst van de

Officer van ‘Lapin Quotidien’, het evenementenbureau dat Laurent in 2011

televisie, zo verandert reclame vandaag bij het matuur worden van sociale

oprichtte, werkt hij voor premium merken zoals Porsche, RR Interieur,

media. Merken moeten zich NU aanpassen om te overleven en mediaka-

Deutsche Bank, Yves Rocher en LVMH. ▪

nalen worden. Op die manier kunnen ze de consument bieden wat hij wil. Neem BBC, Netflix of HLN. Die mediabedrijven maken of kopen content, verspreiden die via hun eigen kanaal en bereiken zo hun doelgroep. Het zijn stuk voor stuk sterke merken zonder over zichzelf te praten. Hoe sterker de content die ze brengen, hoe meer succes en aandacht ze genereren. Het succes verzilveren ze hoofdzakelijk via reclame-inkomsten. Dat proces gaan we ombuigen en toepassen op merken. Heel veel mensen volgen grote ‘merken’ op sociale media. De link naar mediabedrijven is snel gelegd. Mediabedrijven entertainen. Merken (nog) niet”, besluit Laurent Lootens.

Hoe gaat een overname in zijn werk?

Wil jij een van de vijf gratis exemplaren van Laurent Lootens’ boek ‘Entertainment Marketing. Social TV & Event Marketing’ ontvangen? Vijf lezers van KMOinsider komen in aanmerking! Stuur als de bliksem een mailtje naar: arn@kmodynamoo.be en de vijf snelsten ontvangen het boek gratis in hun bus! https://laurentlootens.com - https://lapinquotidien.com

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Wanneer is de tijd rijp om mijn zaak te verkopen?

Uw zaak verkopen? Daar komen tal van vragen bij kijken. Onze experts beantwoorden ze graag voor u! Contacteer ons via +32 2 460 09 60 of info@dealmakers.be. Zo zet u met een gerust gevoel uw volgende stap.

Hoe vind ik een betrouwbare koper voor mijn bedrijf?

Wat gebeurt er met mijn personeel?

www.dealmakers.be

59


Bedrijfsreportage | OCB Keuringsorganisme

OCB CONTROLEORGANISME: “NIEUWE VERPLICHTE KEURINGEN OP KOMST” Binnen afzienbare tijd wordt het aantal

controleorganisme viert volgend jaar zijn

u naast de verslagen ook uw planning en uw

wettelijk opgelegde keuringen uitgebreid.

60-jarig bestaan.

facturen nakijken. Een keuring aanvragen kan

Vanaf 2022 wordt een EPC-certificaat verplicht

ook via het My OCB platform, maar ook met de

mede-eigendom en in de nabije toekomst

Ontzorgen en leveren van kwaliteit

moet elke eigenaar van een gebouw of een

OCB Controleorganisme hecht veel belang aan

Vacature inspecteur elektriciteit Om het

woning, gebouwd voor 2001, bij de verkoop

het ontzorgen van zijn klanten. De keurders

team elektriciteit, gas en branddetectie uit

beschikken over een geldig asbestattest.

dragen kwaliteit hoog in het vaandel en zijn

te breiden, heeft OCB Controleorganisme

Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht

zeer servicegericht.

een drietal vacatures voor een inspecteur

om een asbestattest te bezitten.

Tiffany Badts: “Met keurders die verspreid

elektriciteit uitgeschreven. Als kandidaat

wonen in het hele land en vestigingen in

heb je een diploma elektromechanica

Binnen afzienbare tijd wordt het aantal wette-

Kontich, Brussel, Gent en Namur staan we in

of elektriciteit, niveau A2 of HB05, met

lijk opgelegde keuringen uitgebreid. Vanaf 2022

heel het land voor u ter beschikking en de peri-

aantoonbare ervaring of bachelor. Binnen

wordt een EPC-certificaat verplicht voor de

odiciteit van uw wettelijke keuringen houden

OCB zal je opgeleid worden om te kunnen

gemeenschappelijke delen van een mede-ei-

we proactief voor u in het oog, zodat u dat

doorgroeien

gendom en in de nabije toekomst moet elke

niet zelf hoeft te doen. Bij een incident is het

Solliciteren via annick.devos@ocb.be.

eigenaar van een gebouw of een woning,

voor uw verzekeraar immers belangrijk dat uw

gebouwd voor 2001, bij de verkoop beschikken

keuringsverslagen niet verlopen zijn.”

voor de gemeenschappelijke delen van een

telefoon, via email of via de website. ▪ (NV)

tot

industrieel

keurder.

over een geldig asbestattest. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een asbestattest te bezitten.

QR-code leidt u naar uw keuringsverslag Via een door OCB aangebrachte QR-code op uw

Alle wettelijke en kwalitatieve keuringen

machine, installatie, lift,… kan u on the spot,

OCB voert naast de huishoudelijke en indus-

keuringsverslag oproepen. U kan daarvoor een

triële wettelijke keuringen ook alle kwalitatieve

beveiligde toegang laten voorzien, zodat alleen

veiligheidscontroles uit, en u kan op het contro-

de mensen die daarvoor de toelating hebben,

Controleorganisme OCB, Koningin Astridlaan

leorganisme ook rekenen voor het indienst-

de verslagen kunnen raadplegen.

60, 2550 Kontich, T 0800 13 890, info@ocb.be,

stellen van uw machines en installaties. Het

Via uw account op de website van OCB kan

www.ocb.be

via uw smartphone of tablet, het meest recente


Uw ongeadresseerd drukwerk accuraat, betaalbaar én ecologisch vriendelijk bedeeld? Met of zonder opmaak en drukken? Dat kan voortaan ook voor uw bedrijf!

OK

Persoonlijke service dragen wij hoog in het vaandel. Neem vrijblijvend contact met ons op, u merkt dadelijk het verschil.

ZEG

voor een accurate en efficiënte bedeling

De Haven van Brussel, een onmisbare speler!

Need to create an awesome working environment that meets your goals & motivates your evolution? @MERAKI We create safe living spaces that simply bring the best out people!

NEED SOME IDEAS? talk@meraki-d.com I

Turnhoutsebaan 185 B-2970 Schilde 0800 64 400 info@vlaamsepost.be www.vlaamsepost.be

www.meraki-d.com

I

De Haven helpt ons leven beter te maken. Met 14 km kades en 200 bedrijven die gevestigd zijn op haar domein, doorkruist de Haven van Brussel het gewest van noord naar zuid. Ze vertolkt een vooraanstaande rol op het gebied van economische ontwikkeling, milieu, werkgelegenheid en mobiliteit. Haven en stad, een geheel

LET YOUR OFFICE BE IN MOTION! 02.669.42.52

Enabling Smarter Trade to Create a Better Future DP World Antwerp - Deurganckdok - www.dpworld.com/antwerp

61


"TAKING CARE" VAN GEBOUWEN , EINDGEBRUIKERS EN HET MILIEU

mn@mexiconatie.be - www.mexiconatie.com

WWW.UVOTEC.EU I INFO@UVOTEC.EU

Uw partner voor: Oplossingen om uw processen in uw productie, magazijn of levering te optimaliseren Mobiele terminals van o.a. Panasonic, Zebra, Honeywell, Datalogic, ... Printers van o.a. Toshiba, Zebra, Panasonic, ... Supplies: labels en linten, van o.a. Zetes, Zebra, ...

www.zetes.com info@be.zetes.com +32 2 728 37 11


Dossier

OOSTERWEEL

Panelgesprek: de Oosterweelknoop nu echt ontward? Het heeft meer dan twee decennia geduurd vooraleer de eerste spadesteek kon gegeven worden voor de Oosterweelverbinding, maar nu rijden de graafmachines en de bulldozers volop af en aan. KMOinsider vond de tijd rijp om een aantal betrokken partijen rond de tafel te brengen. De Ring rond Antwerpen wordt gesloten. Zijn alle vragen en bezorgdheden nu van de baan? Vooraleer het eigenlijke debat van start ging, gaf schepen van de stad Antwerpen Koen Kennis een korte PowerPoint presentatie, waarbij hij de speerpunten van de Oosterweelverbinding op een rijtje zette.

Mobiliteit en leefbaarheid Koen Kennis: “De Oosterweelverbinding is een project dat leefbaarheid en mobiliteit combineert. Deelproject I op Linkeroever is volop in

66 KMOINSIDER BREAKFAST

DE OOSTERWEEL-KNOOP ONTWARD?

uitvoering. Ook de andere deelprojecten staan in de startblokken: de Scheldetunnel, het Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en R1 Noord. Er zijn al voorbereidende werken aan de gang.” Nog dit jaar start de bouw van het tijdelijk viaduct ter hoogte van het Sportpaleis, waarna het huidige viaduct kan afgebroken worden. “Opmerkelijke realisaties in het project worden de Scheldetunnel, met tweemaal drie rijstroken en een zes meter brede fietskoker, en de tunnels onder het Albertkanaal. Tegelijkertijd renoveren we de Royerssluis.

BEDRIJFSREPORTAGES

64 ANTWERP AMUSEMENT CENTER

73 DAVINCI CORPORATE FINANCE

Vooral het gebied rond het viaduct aan het Sportpaleis zal een gigantische transformatie doormaken, niet in het minst door de overkappingen, waarop heel wat groen zal worden ontwikkeld.” Lees het verslag van het panelgesprek Oosterweel op p. 66

63


Bedrijfsreportage | Antwerp Amusement Center

ANTWERP AMUSEMENT CENTER BIEDT TAL VAN BEDRIJFS-BUBBEL-EVENTS Het Antwerp Amusement Center heeft naast

Center werd tijdens de voorbije lockdown omge-

no glory’. Dat zijn gehaktballetjes, bereid op

zijn bowling banen (Antwerp Bowling) en

bouwd tot een illegaal labo waar professoren

verschillende wijze: op zijn Luiks, à la bowlin-

zijn multilevel E-kart circuit (AB E-kart) nog

Markus Van Bramst, Stefke Van der Klucht en

gaise, als bowl-au-vent of met seldersaus, met

tal van andere aantrekkelijke entertainment

Rika Mouch onder de radar aan een eigen vaccin

pasta en met puree. Bent u niet in een gezel-

mogelijkheden, zeker ook voor bubbels,

werken,… Vormt u samen met uw vrienden of

schap, dan kan u een van deze gerechten indi-

zoals de escape bus, de private karaoke

uw werknemers het team dat het virus echt

vidueel bestellen.”

bar,… De escape bus is ook interessant

uitroeit? Met een democratische sponsoring

voor HR-managers, b.v. om sollicitanten te

geniet u niet alleen van een ‘escape-sessie’, u

wikken en te wegen. De privé-karaokeruimte

verbindt uw bedrijfsnaam aan de escape bus,

Tip: EK-voetbal kijken in de ‘voetbal-cave’

kan met de grote schermen tevens prima

als een ‘virus’ op de buitenkant van de bus.

De karaokeruimte kan u tijdens het EK voetbal

dienen voor productvoorstellingen, lezingen,

ook afhuren om met een groepje van maximaal

Betalen met cryptomunten

tien fans in een privé voetbal-cave naar de

manches

Het wordt ook mogelijk om in het Antwerp

wedstrijden te kijken, met een bakje bier erbij

e-karten,… nieuw is dat u aan uw boeking een

Amusement Center te betalen met crypto-

en lekkere snacks.

‘Gamification’ kan koppelen. Zo organiseert

munten. Aan de automaat zal u euro’s kunnen

Het Antwerp Amusement Center kan u ook

u een (ludieke) competitie onder uw groep

omwisselen in cryptovaluta.

volledig afhuren voor events tot 800 personen,

vrienden of werknemers.

Filip Meeus: “Welke cryptomunt kiest u? Wie

inclusief DJ, cocktailbar,… ▪ (NV)

Filip Meeus van Antwerp Amusement Center:

weet is de koers aan het eind van de avond

“Aan het einde van de avond kan u bijvoorbeeld

zo interessant dat uw avondje uit gratis is

een flesje wijn geven aan diegene die de meeste

geweest.”

vergaderingen,… Een

avondje

bowlen,

enkele

punten behaald heeft. Of wat dacht u van uw auto te laten wassen door degene die de minste punten bij elkaar sprokkelt?

(knipoog). De

Smullen van ribbekes, bowlburgers,… & steengrill

‘competitie’ kan ook over meerdere weken lopen.

Het Antwerp Amusement Center verzorgt ook

Kleine bubbels deelnemers nemen het dan tegen

interessante culinaire formules. De ribbekes

Antwerp Amusement Center

elkaar op tijdens opeenvolgende sessies.”

blijven de signature dish, gekend tot ver in de

Blancefloerlaan 181c, 2050 Antwerpen (LO)

omtrek. Daarnaast zijn er ook de gekende bowl-

T 03 238 66 36, info@ab-ekarting.be

Kill the virus

burgers, de populaire steengrill,…

www.antwerpbowling.be

De escape room van het Antwerp Amusement

“Nieuw is ons concept ‘Have a ball, no strike,

www.ab-ekarting.be


BEDRIJVEN NETWERK DAGEN

1STE EDITIE

SCHRIJF U NU AL IN OP ANTWERPEN.BEDRIJVENNETWERKDAGEN.BE

13 & 14 OKTOBER 2021 ANTWERP EXPO

Re-boost je netwerk PARTNER

MEDIASPONSORS

SPONSORS

GROEP

HILLEWAERE.BE

ONDER NEMERS

2DE EDITIE

SCHRIJF U NU AL IN OP LIMBURG.BEDRIJVENNETWERKDAGEN.BE

Re-boost je netwerk

27 & 28 OKTOBER 2021 EXPO HASSELT

PARTNER

SPONSORS

MEDIASPONSORS


Koen Kennis

Thierry Vanelslander

“De cijfers spreken voor zich. In Antwerpen halen we op woon-werk en recreatief verkeer een 50/50 modal shift”

“Het gaat niet alleen over een tol om al dan niet te heffen, maar over een ruimer fiscaal debat, b.v. over de salariswagen”

De Oosterweelknoop Moderator | Edith Vervliet Auteur | Nicole Verstrepen

Koen Kennis (N-VA), schepen voor o.a. Mobiliteit van de Stad Antwerpen,

Thierry Vanelslander, professor aan het Departement Transport en

ondervoorzitter van Lantis en voorzitter van de Vervoerregio.

Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen.


KMOinsider Breakfast

Isabelle De Maegt

Steven Roeland

“De mobiliteit op de Ring, de bereikbaarheid van de haven, de wachttijden aan de terminals,… Het zijn problematieken die sterk leven”

“De modal shift voor goederenvervoer moet nog flink wat hordes nemen”

nu echt ontward?

Isabelle De Maegt, woordvoerder van Febetra, de Federatie van Belgische

Steven Roeland, mobiliteitsmanager bij Voka - Kamer van Koophandel

transporteurs en logistieke dienstverleners.

Antwerpen-Waasland.

67


Johan Proost

Anthony Casteels

"Wat gaat de kostprijs worden van een rit in de haven van Antwerpen?”

"Mensen beginnen zich te realiseren dat het Oosterweelproject veel levenskwaliteit zal opleveren"

Geen Oosterweelverbinding zonder modal shift Anthony Casteels, projectdirecteur Oosterweel Linkeroever voor het Johan Proost, general manager bij Broekman Logistics, voormalig voor-

aannemersconsortium Rinkoniên, bestaande uit Stadsbader, Artes, CIT

zitter van Forward Belgium, nog steeds bestuurslid.

Blaton en Mobilis.


KMOinsider KMOinsider Breakfast | Oosterweel

Het heeft meer dan twee decennia geduurd vooraleer de eerste

Stedelijke logistiek

spadesteek kon gegeven worden voor de Oosterweelverbinding, maar nu rijden de graafmachines en de bulldozers volop af en aan.

Ook de stedelijke logistiek wordt onder de loep genomen: “Wij brengen

KMOinsider vond de tijd rijp om een aantal betrokken partijen rond

logistieke partijen samen op onze ‘marktplaats voor mobiliteit’ om

de tafel te brengen. De Ring rond Antwerpen wordt gesloten. Zijn alle

vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Ook logistieke spelers

vragen en bezorgdheden nu van de baan?

hebben er voordeel bij om zich niet vast te rijden met grote vrachtwagens, of om geen zeven keer per dag met een pakje in dezelfde straat te moeten komen.” De schepen vertelt nog dat het Slim naar Antwerpen-project 115

Vooraleer het eigenlijke debat van start ging, gaf schepen Koen Kennis

bedrijven aanspreekt, goed voor 56.000 werknemers.

een korte PowerPoint presentatie, waarbij hij de speerpunten van de

Na de presentatie kan het eigenlijke debat beginnen. Moderator

Oosterweelverbinding op een rijtje zette.

Edith Vervliet vraagt de deelnemers in hoeverre het bij de burgers en het bedrijfsleven duidelijk is dat de Oosterweelverbinding naast een

Mobiliteit en leefbaarheid

mobiliteitsproject ook een leefbaarheidsproject is. Ze polst ook of het bedrijfsleven bekommernissen heeft.

Koen Kennis: “De Oosterweelverbinding is een project dat leefbaar-

Vanuit de transporteursfederatie is er vooral tevredenheid dat de knoop

heid en mobiliteit combineert. Deelproject I op Linkeroever is volop

doorgehakt is. Isabelle De Maegt: “Walk and don’t look back, zou ik

in uitvoering. Ook de andere deelprojecten staan in de startblokken:

zeggen. De impact van de werken zorgt wel voor enige vrees bij de trans-

de Scheldetunnel, het Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en R1

porteurs. De mobiliteit op de Ring, de bereikbaarheid van de haven, de

Noord. Er zijn al voorbereidende werken aan de gang.”

wachttijden aan de terminals,… Het zijn problematieken die sterk leven.”

Nog dit jaar start de bouw van het tijdelijk viaduct ter hoogte van het

De woordvoerster van Febetra stelt verder dat ook de transporteurs in

Sportpaleis, waarna het huidige viaduct kan afgebroken worden.

modale complementariteit geloven: “Er kan een stuk goederenvervoer

“Opmerkelijke realisaties in het project worden de Scheldetunnel,

overgeheveld worden naar de binnenvaart en het spoor. Maar de over-

met tweemaal drie rijstroken en een zes meter brede fietskoker, en

slagkost weegt daarbij door. Moest er door de overheid een duwtje in

de tunnels onder het Albertkanaal. Tegelijkertijd renoveren we de

de rug kunnen gegeven worden, dat zou welkom zijn. We menen ook

Royerssluis.”

dat een deel goederenvervoer kan verschoven worden naar de nacht,

Vooral het gebied rond het viaduct aan het Sportpaleis zal een gigan-

maar daar is samenwerking voor nodig. Er zijn al een aantal terminals

tische transformatie doormaken, niet in het minst door de overkap-

open ’s nachts, maar als je je container niet kan afzetten bij je eindbe-

pingen, waarop heel wat groen zal worden ontwikkeld.

stemming heeft het weinig succes.” Professor Vanelslander heeft vragen bij de beprijzing van de verschillende

Hinder maximaal beperken

modi: “Men wil zwaar inzetten op multimodaal vervoer, wat op zich goed is, want we gaan alle capaciteit van alle modi nodig hebben. Het gevaar

Om de hinder maximaal te beperken zijn verscheidene maatregelen

is alleen, als je letterlijk de weg open legt voor meer wegvervoer en als je

genomen. Zo komen er tijdelijke fietsbruggen en de werven worden

daar geen beprijzing naar alle modi aan koppelt, je nog meer wegvervoer

zoveel mogelijk bevoorraad via de binnenvaart.

gaat genereren. Je extra wegruimte zal snel verzadigd zijn.” Hij vraagt schepen Kennis hoe de overheid daar tegenover staat.

Een ander initiatief is ‘Slim naar Antwerpen’.

Koen Kennis licht toe dat de Vlaamse regering tol zal heffen in de verschillende tunnels, waarbij de tunnels die het dichtst bij de stad liggen, het duurste zullen zijn. Door de tolheffingen verdient het

Koen Kennis: “We moeten mensen aanmoedigen andere vervoersmodi

Oosterweelproject zichzelf terug. Voor personenwagens blijft één

te gebruiken. De stad laat via de werkgeversaanpak van Slim naar

tunnel vrij van tol. Dat wordt in principe de Kennedytunnel.

Antwerpen pendelaars proeven van alternatieven zoals de elektrische

Koen Kennis: “We willen niet dat Antwerpenaren die dagdagelijks de

fiets of step, de speed pedelec, een tramabonnement,… Vaak krijgen

Schelde oversteken geconfronteerd worden met een extra uitgave.”

mensen dan de smaak te pakken, en maken ze daadwerkelijk de shift. We hebben ook aandacht voor een time shift en een location shift.

Massale modal shift nodig

Moeten we echt met zijn allen tussen 7 en 9 uur op de weg staan? Er wordt vandaag massaal van thuis uit gewerkt. Ook in de toekomst

De schepen stelt verder dat de modal shift ook voor goederenvervoer

zullen we geen vijf dagen per week meer naar kantoor gaan. We kunnen

cruciaal is: “Door de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal,

ook spreken van een mental shift, een mentaliteitsverandering.”

kunnen binnenschepen containers voortaan vier hoog stapelen. We

69


werken ook aan een betere ontsluiting van de terminals en we denken na over nachtleveringen en over de lege containers. Moeten we die telkens de Schelde overbrengen naar de terminal waar ze werden opgepikt? Ook op dat vlak speelt de stad graag de rol van facilitator.” Steven Roeland komt terug op de vraag van de moderator of het Oosterweelproject al doordringt bij de bedrijven: “Zowel Voka als Febetra en de andere transportspelers, maar evenzeer Lantis en de Stad hebben de voorbije vijf jaar al bijzonder veel inspanningen geleverd om bedrijven te informeren over de werkzaamheden en de hinder zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. Het politiek akkoord gaat niet alleen over de Oosterweelverbinding, over het Haventracé en over de overkapping, maar ook over de modal split 50/50.” “We moeten er absoluut voor gaan om die modal split te bereiken”, gaat hij verder. “Want anders zal het volledige model niet werken. Daarbij is een massale modal shift nodig. We zien dat veel werkgevers

het Oosterweelproject veel levenskwaliteit zal opleveren.

volop investeren in woon/werkoplossingen. In de Antwerpse haven is

Thierry Vanelslander stipt aan dat een modal shift doorvoeren veel

het fietsverbruik verdriedubbeld op nog geen drie jaar tijd. Maar op

inspanningen vergt: “Het duurt enorm lang voor je mensen daartoe kan

vlak van goederenvervoer moeten we nog flinke hordes nemen. Het

bewegen. Je zal moeten garanderen dat er echt voldoende frequentie

spoorvervoer stagneert momenteel.”

en veiligheid is. Waarom zou je op een andere modus overschakelen als

Johan Proost feliciteert schepen Kennis voor de verwezenlijking:

je thuis in je auto kan stappen, in je eigen comfortabele omgeving, in de

“Oosterweel is een monster van Lochness geweest dat 30 jaar rond-

temperatuur die je wil, met je eigen muziek,… Door Covid hebben we

waarde in de haven van Antwerpen. U verdient een standbeeld.”

een reverse modal shift gezien. Dat zal niet blijven, maar het toont hoe

Van de gewezen voorzitter van Forward Belgium zijn we gewend dat hij

moeilijk de modal shift richting de combi-mobiliteit is.”

een kat een kat noemt: “We weten wat er gebeurd is met de havenuit-

Koen Kennis: “Het is niet eenvoudig, dat klopt, maar toch spreken de

breiding en met Doel. De gunningen zijn momenteel lopende. Bent u

cijfers voor zich. In Antwerpen halen we op woon-werk en recreatief

niet bang dat er ergens een kink in de kabel komt? Dat met name een

verkeer een 50/50 modal shift. Is de auto zo makkelijk als ik elke dag

burger ergens opstaat en stelt, over my dead body met die Oosterweel?”

in de file zit? Als ik niet zeker ben wanneer ik op het werk zal zijn? De

Koen Kennis: “Of er niemand opstaat, kunnen we nooit volledig voor-

alternatieven aantrekkelijk maken, is niet makkelijk, denk aan veilig-

komen, maar we blijven – en ik denk dat dat mijn levenswerk zal zijn

heid, comfort, stiptheid, kwaliteit, frequentie,… Ik stel wel vast dat de

- met de burgerbewegingen in contact om samen dat evenwicht te

S-treinen die zijn toegevoegd aan ons Antwerp Gewestelijk Expresnet,

bewaken. De basisbouwvergunningen hebben we gekregen. Er dienen

hun effect hebben en extra reizigers meebrengen. Ook de tram in

voor specifieke aspecten nog vergunningen te komen. Daar zitten

Deurne die onder de grond is gegaan, heeft extra reizigers gekregen

risico’s aan, maar er is vandaag een positieve sfeer.”

dankzij de snelheid die daardoor verhoogd is. De speed pedelec is wel

Anthony Casteels houdt eraan om vanop het terrein te getuigen over

een echte game changer. Je kan daarmee langere afstanden afleggen

het draagvlak: “Ook voor ons als aannemer is het enorm belangrijk

en het blijft een individueel vervoersmiddel, dat van deur tot deur gaat.”

dat zo’n project een voorspelbaar verloop kent. Stilstand of uitstel is

Steven Roeland merkt op dat de modal shift voor bedrijventerreinen

onhoudbaar als industrie. Mensen beginnen zich wel te realiseren dat

minder evident is: “Die liggen afgelegen, ver van bewoning. De voorbije


KMOinsider Breakfast | Oosterweel

kostprijs van de Oosterweelverbinding - zonder overkappingen – zou op 4,3 miljard euro geraamd zijn. Bouwheer Lantis zou dit opvangen met een nieuw soort van contract, het NEC4-contract.” Ze vraagt Anthony Casteels dit contract toe te lichten. Anthony Casteels: “Lantis is op zoek gegaan naar alternatieve contractvormen om deze megawerken te kunnen aanbesteden en kwam uit bij NEC4 (New Engineering Contract), een contractmodel, afkomstig uit Engeland. Het kostenplaatje van infrastructuurwerken loopt soms op doordat de projectdefinitie in de loop van de werken verandert. Maar het kan ook zijn dat het bouwproces inefficiënt is. Daar proberen we met NEC4 aan te verhelpen. NEC4 is een intensieve samenwerking tussen opdrachtnemer en -gever, gestoeld op maximale openheid. Een project als Oosterweel is nooit volledig ontworpen en klaar om uit te voeren. Daarom leggen 50 jaar werd daar nauwelijks geïnvesteerd in openbaar vervoer. De nood

we samen een targetkost vast, die we als overheid en aannemer

was er in het verleden niet zo hoog. Maar de voorbije jaren ontbrak het

bewaken. Op het moment dat je daarboven komt, ga je in de ‘pijn’

aan visie en daadkracht om bedrijventerreinen met alternatieve mobili-

(pain), die je samen betaalt. Blijf je eronder? Dan verdeel je de winst

teitsoplossingen te ontsluiten. Gevolg is dat er zich vandaag nauwelijks

(gain). Het is gebaseerd op de filosofie dat samenwerken loont. Bij

alternatieven aandienen. We proberen in te zetten op collectief bedrijfs-

een traditioneel contract staan partijen meer tegenover elkaar.”

vervoer maar het blijft moeilijk. We pleiten ervoor om bij de opmaak van

Johan Proost komt terug op de tolgelden die zullen gevraagd worden:

de nieuwe openbaar vervoerplannen in de Vervoerregio’s aandacht te

“De supply chain wordt zo nog duurder. Wat gaat de kostprijs worden

hebben voor het ontsluiten van bedrijventerreinen. Ook het investeren

van een rit in de haven van Antwerpen? Door nog meer te belasten, ga

in fietspaden die naar de bedrijvenzones gaan, is een noodzaak. De

je nog meer polariseren tussen de logistieke spelers.”

industriezones zelf moeten beter doorwaadbaar gemaakt worden en het

Hij vraagt of het niet het moment is om te kijken naar andere

fietsverkeer moet met infrastructuur gescheiden worden van het vracht-

manieren om containers af te voeren: “Ik denk aan depots in de vier

verkeer. Alleen op die manier wordt een modal shift structureel mogelijk.”

windstreken, die we bevoorraden met containers die Antwerpen

Wat Oosterweel betreft, meent Steven Roeland dat de files door de

binnenkomen via grote schepen. Laten we trouwens hopen dat zulke

werken werknemers pushen om een alternatief te zoeken: “Als de

schepen Antwerpen nog lang mogen aanlopen, want Rotterdam aast

werken starten op Rechteroever zal ook daar de individuele werk-

erop om deze te ontvangen en van Antwerpen een distributiehaven te

nemer de overstap maken. Ik geloof dat we een flinke stap vooruit

maken. In het zuiden van Europa zijn vooral de Chinezen druk bezig

zullen zetten de komende jaren. Vanuit Voka stimuleren we de werkge-

om hetzelfde te doen en oost-west en noord-zuid assen te creëren via

vers om zich goed voor te bereiden.”

treinverbindingen. Antwerpen moet een statement maken.” Johan Proost denkt ook aan andere modi om containers uit de haven

Het kostenplaatje

van Antwerpen te halen: “Zou het niet fijn mochten er weinig of geen vrachtwagens in de haven rondrijden en mochten wij de eerste haven

De moderator stelt dat het kostenplaatje van infrastructuurwerken

in de wereld zijn, die volledig is gedigitaliseerd? Op dit moment varen

2014-08-19_ad hori_182x65mm.pdf 1 19-8-2014 15:33:54 en grote bouwprojecten al eens uit de hand durft lopen: “De totale

er al lichters zonder bemanning.”

71


“Het is volkomen utopisch om geen vrachtwagens meer in de haven te

Thierry Vanelslander: “Wij doen niets liever dan onze wetenschappe-

hebben”, merkt Isabelle De Maegt op. “Alle modi zijn nodig en comple-

lijke kennis delen. Maar het is belangrijk dat de overheid het juiste

mentair. Voor de first en last mile is de vrachtwagen belangrijk.”

kader schept. Infrastructuur is één aspect, ruimtelijk beleid een ander. Het gaat niet alleen puur over een tol die je al dan niet moet gaan

Logistieke flow slim hervormen

heffen, maar over een ruimer fiscaal debat, denk aan het beleid rond salariswagens, dat op een hoger niveau dient te worden aangepakt.”

Koen Kennis sluit aan op Johan Proost met een oproep naar de logis-

De Oosterweelverbinding mag de mobiliteitsknoop dan wel

tieke spelers om uit hun comfortzone te komen en om samen met

ontwarren, er blijven nog uitdagingen over waaraan de stakehol-

de stad en met professor Thierry Vanelslander out of the box na te

ders het hoofd moeten bieden. De Oosterweelverbinding mag de

denken hoe de logistieke flow op een slimme manier kan hervormd

mobiliteitsknoop dan wel ontwarren, er blijven nog uitdagingen over

worden.

waaraan de stakeholders het hoofd moeten bieden. ▪

‘Volg jij KMOinsider al via Facebook en LinkedIn?’ Volg echte verhalen van ondernemers via onze socialmediakanalen

03 491 83 75 · info@kmoinsider.be · www.kmoinsider.be

Wil jij ook bij het interessantste netwerk van Vlaanderen horen? Word lid • Je wordt lid van een sterk ondernemersnetwerk

• Je plaatst zelf nieuwsberichten • Je kan je registreren als dé expert in een domein www.kmoinsider.be/word-lid

Over 60 sailings yearly, transporting steel and general cargo from Europe to the St. Lawrence River and the Great Lakes.

Antwerp T 32.3.821.13.00 | commercial.antwerp@fednav.com Montreal T 1 514.878.6641 | fallinemontreal@fednav.com

KMO_March2020.indd 1

2020-03-10 15:50:00


Bedrijfsreportage | DaVinci Corporate Finance

JOUW PARTNER VOOR EEN SUCCESVOLLE BEDRIJFSOVERDRACHT Denk je na een succesvolle carrière aan

discrete aanpak staan centraal in de werkwijze

een

van DaVinci, vertelt Bart Vingerhoedt.

Een blik op de toekomst van DaVinci

kapitaalinjectie of wil je gedeeltelijk verkopen

“Onze cliënten kunnen rekenen op de persoon-

DaVinci is een snel groeiend overnamehuis.

omwille van vermogensspreiding? Voor al

lijke toewijding van ons als eigenaar. We kozen

Toch stellen de oprichters geen ongebreidelde

deze ambities is DaVinci de perfecte partner.

bewust voor een klein, complementair team en

groei voorop.

Founding & Managing Partners Kris Van Deun

behandelen een beperkt aantal dossiers per jaar.

Bart Vingerhoedt: “We kunnen al 4 jaar een

en Bart Vingerhoedt vertellen wat zij voor jou

Zo nemen we elk dossier individueel ter harte

driecijferige groei voorleggen en kunnen

kunnen betekenen en werpen hun licht op de

van begin tot closing. We adviseren de zaak-

rekenen op een sterk netwerk van investeer-

toekomst van hun bedrijf.

voerder over zijn opties en over mogelijke opti-

ders en kandidaat-kopers. Toch is het niet

malisaties van zijn onderneming om een surplus

onze ambitie om de grootste te worden. We

Overnamebemiddeling voor kmo’s

op de waarde ervan te realiseren. Onze onafhan-

willen vooral dezelfde, uitstekende service

kelijkheid is hierbij van groot belang. Zo sluiten

blijven leveren en een toegevoegde waarde

DaVinci specialiseert zich in overnamebemidde-

we iedere vorm van belangenvermenging uit.”

creëren in overnamedossiers van groeiende

bedrijfsoverdracht?

Zoek

je

een

ling voor kmo’s en werkt daarbij op drie terreinen.

omvang. Recente ontwikkelingen in de sector,

vakkundige begeleiding bij de verkoop aan

Waarom kiezen voor een bedrijfsoverdracht?

derden. Dat gaat dan over een bedrijfsover-

De reden waarom mensen kiezen om hun bedrijf

beschikbaar

name door een externe partij of over manage-

te verkopen zijn volgens Kris Van Deun zeer

Bovendien werken we hoofdzakelijk op een

ment buy-outs. Daarnaast zorgen we ook voor

divers. “We zien bedrijfsleiders die hun bedrijf

‘no cure, no pay’ basis wat erg gesmaakt wordt

succesvolle

opvolgingstrajecten.

willen overlaten aan een volgende generatie

bij ons cliënteel” ▪ (JVDB)

Een derde aspect is onze consultancy. Denk

of aan een nieuwe eigenaar. Maar we werken

daarbij aan waardebepalingen en strategisch

ook voor eigenaars die beseffen dat hun bedrijf

overname-advies als voorbereiding op een

beter gepositioneerd is voor de toekomst als

bedrijfsoverdracht. We zijn zowel adviseur als

het onderdak vindt bij een grotere speler in de

bemiddelaar en worden dus idealiter zo vroeg

sector. Daarnaast zijn er ook groeibedrijven die

mogelijk in het proces ingeschakeld”

extra kapitaal zoeken en begeleiding wensen

Kris Van Deun: “In de eerste plaats bieden we

familiale

waar er aan de vraagzijde meer groei is dan aan aanbodzijde en er dus meer budgetten zijn,

maken

dit

mogelijk.

bij de zoektocht naar de meest geschikte inves-

Bouwstenen van een geslaagde bedrijfsoverdracht

teerder. Onze klanten worden ook steeds jonger

DaVinci Corporate Finance

en wensen soms een deel van hun onderneming

Jan van Rijswijcklaan 97, 2018 Antwerpen

Onafhankelijk advies en een persoonlijke,

te verkopen omwille van vermogensspreiding.”

T +32 476 56 68 44 – www.davinci-cf.be

73Spraakmaker | Flor Joosen

Redactie | Frank Van Hoof

In de Antwerpse Kempen zijn er topbedrijven zoals Ravago, Miko,

Mijn vader hoorde ik telefoneren, onderhandelen, inkopen… Hij stimu-

Soudal, Cartamundi, Group Joos, Janssen Pharma… Verschillende

leerde me ook. Zo kreeg ik als zesjarige kippen. Ik moest ze verzorgen

onder hen werden bekroond tot “Onderneming van het Jaar”. De

en voederen en het meel kopen bij mijn vader, mijn kostprijs dus. De

recentste “Manager van het Jaar” is Dirk Coorevits, de CEO van Soudal.

opbrengst – de eieren – mocht ik verkopen. Dat ging zo goed dat mijn vader bij het bekijken van mijn spaarpot zei: “500 frank? Mooi. Mag ik ze

De groep Joosen-Luyckx hoort ook bij dat selecte kransje. Voorzitter

van je lenen voor de zaak, dan krijg je daar een vergoeding voor, intrest?”

Flor Joosen bouwt de groep nog altijd verder uit met drive en

(Lachend) We sloten die deal zelfs met een “officieel” documentje. Zo ben

enthousiasme. We bezochten hem aan de Turnhoutse Oude Kaai

ik dus van kindsbeen af met ondernemen en het bedrijf vergroeid. Op de

26. Zijn kantoor is nog steeds gevestigd in de ouderlijke woning.

Molse zondagse dierenmarkt probeerde ik zelfs duiven te verkopen, met

“Investeren doen we éérst in onze business, en dan in kantoren.”

wisselend succes… Na mijn humaniora ging ik samen met vrienden in Gent rechten studeren.

Van kindsbeen af

Maar dat was saaie, droge kost. Al snel ging ik management studeren

KMOinsider: Je bent de CEO van de vierde generatie. Was je ‘voorbe-

aan wat nu de Arteveldehogeschool is. Tijdens mijn legerdienst was ik

stemd’ voor het bedrijf ?

dicht bij huis, omdat ik als scherpschutter al jong uitblonk in de lokale

Flor Joosen (FJ): “Zeker. (Wijst omhoog) Ik ben hier zelfs geboren en vanaf

schuttersclub. Zo kon ik als enige milicien deelnemen aan het Belgisch

mijn kinderjaren – het bedrijf was toen nog veel kleiner – liep ik voortdu-

kampioenschap scherpschieten met 1.500 deelnemers, onder wie zelfs

rend in de fabriek rond. Vanaf mijn tiende reed ik al eens met de vracht-

hogere officieren. Toen ik aan mijn legerdienst begon, was ik al getrouwd

wagen mee naar klanten. Die chauffeurs waren als vaders. Ik at zelfs

en werkte ik al een jaar. Door de gunstige ligging kon ik mijn ‘plicht voor

mee uit hun broodzak, gevuld met een groot gesneden boerenbrood.

het vaderland’ combineren met werken voor het bedrijf.”

75


KMOinsider: Er schuilt dus een militaristische leider in u…

Iedereen komt problemen tegen en mislukt al eens, maar daar word je

FJ: “(Veert recht) Nee, ik ben een teamspeler en streef naar consensus en

sterker van. Altijd kijk ik uit naar innovatieve zaken die kwaliteit uitstralen

dan een actieplan. Een sterk managementteam omringt mij en ik voel

én uitdagend zijn om te doen.

me zeker niet de grote patron van de boîte. Ik ben écht bekommerd om

Zo zagen we midden jaren ’80 opportuniteiten. Met een klein Aalsters

mijn medewerkers. Iemand die problemen heeft, kan op mij rekenen

pluimveeslachthuis maakten we speciale kippenvoeders. We namen het in

voor een luisterend oor. Het is ook niet eenvoudig vandaag de dag -

1992 over en bouwden een nieuwe, grotere slachterij, Belki. Belki is gespe-

mensen werken 4/5de, nieuw samengestelde gezinnen, andere levens-

cialiseerd in Mechelse koekoek, biologische kippen, hoevekip, maïskip en

patronen van allochtone medewerkers… - om dat vlot te organiseren,

kipbereidingen. Maar in 1998 brak de dioxinecrisis uit. We moesten onze

maar moeilijk gaat ook.

reserves aanspreken om te overleven. Bij Belki worden er nu tussen 90.000

Ik vraag volledige inzet en eerlijkheid. Er is weinig personeelsverloop en

en100.000 kippen per dag geslacht, bij de overname 50.000 per week… En

zelden ontslag. Wel zeg ik tegen sommigen dat ze misschien beter elders

ja, we kregen in 1992 Gaia al op visite en – oh ironie – ze saboteerden de

zouden werken omdat ze niet passen in het team of het werk bijvoor-

verdovingsmachine die kippen voorafgaandelijk verdooft.

beeld fysiek te zwaar is. Alle mensen zijn gelijkwaardig, dat is mijn credo,

De dioxinecrisis vormde echter ook een opportuniteit. Belki – nog steeds

en dat wil ik ook door iedereen toegepast zien. Het is mijn streefdoel om

onze ruggengraat met 2/3 van onze omzet - lag op zijn rug. Dat deed

mij te omringen met mensen die mee doorgroeien en fantastische mede-

ons in een andere sector investeren, metaal. Het leek niet aangewezen

werkers blijven.

om het door vier generaties opgebouwde familiekapitaal uitsluitend

Langzaamaan trek ik me terug uit het operationele, hoewel ik nog alle

in voeding te blijven investeren. Intussen is die metaaldivisie verkocht

dorpjes ken waar klanten en leveranciers zitten. Dan durf ik op de dispat-

zonder verlies, maar ook zonder grote winst.

ching al eens een opmerking maken over leveringsroutes voor onze

Als ondernemer had ik het geluk én de kans om op drie manieren zaken

vrachtwagens.

te mogen en kunnen doen en daarbij het verschil te kunnen aantonen.

Onze holding Joosen Invest overkoepelt nu de bedrijven. Dat is in het

Alles begint uiteraard bij het eigen bedrijf. Daar beslis je zelf, zet je

belang van de familie én dat van de onderneming, twee pijlers die voor

door na intern en extern overleg én trek je de conclusie zonder externe

mij harmonieus samenleven. Mijn kinderen zijn bestuurder, maar voor-

aandeelhouders die vanuit hun portefeuille spreken. Loopt het mis?

lopig zonder operationele taken. Naast de voedingsgroep is er nog een

Het is met eigen centen en eigen verantwoordelijkheid. Als niet-beurs-

kleine activiteit met een andere aandeelhouder uit Gent. Dat bedrijf

genoteerd bedrijf heb je tijd om het recht te trekken. En een verlies

vervaardigt titaniumimplantaten voor gelaats- en kaakoperaties.

publiceren is geen ramp, zolang er maar een langetermijnperspectief is.

Samen met mijn kinderen en externe bestuurders wil ik de toekomst

Bij de andere bedrijven, de metaalbedrijven dus, hadden we evenwel

verder uittekenen. Ik zal er steeds over blijven waken dat de bedrijven

meerdere aandeelhouders. Er waren ook West-Vlamingen bij, die

ook na mij kunnen groeien en bloeien. Onafhankelijk, ondanks de jaar-

net even stug en weinig van zeg zijn als wij Kempenaars, en er zat dus

lijkse kandidaten om ons te kopen.”

wel eens een haar in de boter. Ondanks discussies slaagden we er nagenoeg altijd in om tot consensus en een eensgezinde conclusie

Dromen koesteren en sterren plukken

te komen. Maar ook daar hebben we bij de crisis van 2008 moei-

FJ: “Toegeven, soms investeerde ik niet snel genoeg in juiste mensen op

lijke momenten gekend. Het was niettemin een verrijkende periode.

de juiste plaats, of deed ik een onrendabele of onterecht beloftevolle

Ten derde was er het mandaat van bestuurder van het beursgenoteerde

investering. Zo kom ik bij mijn verhaal dat innoveren sterren plukken

Miko, waar ik na het plotse overlijden van voorzitter Chris Van Doorslaer

is. Honderd opportuniteiten? Probeer er een uit te pikken die het waar-

ook tijdelijk voorzitter was. Ik ben dankbaar dat ik daar mijn bijdrage en

maakt, stap voor stap, klein beginnen, opportuniteiten zien én grijpen.

raad vanuit eigen expertise en praktijk kon meegeven.”

ANTWERP BOWLING | AB E-KARTING YOUR BEST TASTE FOR GREAT FUN!

RS BURGE RS WLE O B R O F RIBS SPARE

BOWLING | INDOOR E-KARTING | ESCAPEROOM KARAOKE | INDOORSPEELTUIN | AMERICAN POOL DARTS | VIDEOGAMES ANTWERPBOWLING.BE | AB-EKARTING.BE | T 03 238 66 36


Spraakmaker | Flor Joosen

Alexander de Grote KMOinsider: Van wie heb je die wijze inzichten meegekregen? FJ: “Mijn vader, met zijn sterke én zwakke kanten, is mijn grootste inspiratiebron. Hij maakte veel mee – hij werd in WOII tweemaal tegen de muur gezet maar ontsnapte telkens - en was strikt. We hadden wel eens fikse woordenwisselingen over de toekomst van het bedrijf. Hij werd ziek en daarna zette ik het bedrijf alleen verder, met als doel groeien door diversificatie en aanboren van nichemarkten. Historische figuren zoals Alexander de Grote of Napoleon boeien me. Hun doorzettingsvermogen, hoe ze mensen begeesterden om tot het uiterste te gaan, hun energie …én ze verschenen altijd op plaatsen en tijdstippen waar men het niet verwachtte. Dat tracht ik ook te verwezenlijken, uiteraard zonder wreedheden en bloedvergieten. Napoleon heeft nog altijd invloed op onze wetgeving en waarden… Ik vind de West-Europese waarden in onze samenleving heel belangrijk, met als uitgangspunt gelijkheid van alle mensen. Iedereen heeft zijn eigen talenten om te kunnen ontplooien en te laten renderen. We moeten opkomen voor die waarden en dat doen we nu veel te weinig. Meer nog: we moeten ook optreden tegen wie die waarden niet deelt. Bij ons werken er wel 10 nationaliteiten, onder wie veel Oost-Europeanen. Die willen vooruitkomen in het leven met hard werken. Chapeau!”

Netwerken KMOinsider: Waar ondernemers samenkomen, is Flor erbij… FJ: “Netwerken, de horizon verruimen, is erg belangrijk. We zijn nu natuurlijk anderhalf jaar vleugellam en ik ben geen ICT-freak. Geen computer hier, enkel een iPad om te lezen wat ik wil. Door intensief netwerken heb ik veel zakenpartners, klanten en inspirerende mensen leren kennen. Een periode van zeven jaar als Unizo-voorzitter heeft me veel bijgebracht én heeft mijn netwerk nog doen groeien door overal te speechen, te inspireren en zoveel terug te krijgen. Want ondernemen is een fantastisch beroep. Ik begon als voorzitter in Turnhout, daarna was ik vier jaar nationaal voorzitter kmo-contact en vervolgens zeven jaar nationaal voorzitter. Veel jonge ondernemers en starters hielp ik op weg. Daarnaast maakte ik deel uit van de werkgroep corporate governance van baron Paul Buysse, vooral rond de rol van externe deskundigen in de adviesraad

Expertises & Preventie in Transport

W W W. A S A . B E

Traktaatweg 11 - 9000 Gent info@asa.be +32 9 231 80 00

77


"Onze kaviaar groeide wereldwijd uit tot een van de meest gewaardeerde kaviaarsoorten afkomstig van gekweekte steuren."

en hoe dat te implementeren. Die werkwijze is overigens uitermate belangrijk voor kmo’s om verder te professionaliseren.”

Het zwarte goud KMOinsider: Als afsluiter een kaviaar-proefsessie? FJ: (Schaterlacht) “Da’s voor een andere keer. Onze “Royal Belgian Caviar” is op alle vlakken een uniek verhaal én een buitengewoon succes. Het imago is top, het geeft zoveel meer uitstraling aan onze groep. Het bedrijf met de naam Belgian Quality Fish wordt alsmaar groter. Onze kaviaar groeide bij liefhebbers en topchefs wereldwijd uit tot een van de meest gewaardeerde kaviaarsoorten afkomstig van gekweekte steuren. Het is een fantastische combinatie van de ondernemer die de haalbaarheid bewaakt en goesting heeft om te onder-

Wie is Flor Joosen? Als afgestudeerde aan wat nu de Gentse Arteveldehogeschool is, nam Flor Joosen in 1974 de leiding over van het bedrijf, aanvankelijk samen met zijn vader. Door de jaren heen bouwde hij het uit tot een gediversifieerde groep, met de “Royal Belgian Caviar” als kers op de taart. Naast voorzitter van de bedrijvengroep en de mandaten daarin is hij ook erevoorzitter van Unizo, bestuurder in een lokale school en lid van enkele service clubs. Zijn DNA? Gedreven, innemend, warmhartig, goedlachs en optimistisch als ondernemer pur sang. Rechttoe, rechtaan. Liever staande sterven dan zijn woord breken is zijn levensmotto als ondernemer én als mens.

nemen, en een wetenschapper die geweldige ideeën aanbrengt. Momenteel groeit de productie jaarlijks met 25% en verkopen we ruim 6.000 kilo. Hier worden kleine steurtjes geboren. De ouderdieren verblijven in vijvers van natuurgebieden. Dat zorgt voor betere larven en dus betere kaviaar. In het aquacultuurcentrum in Moeskroen groeien ze uit tot geslachtsrijpe vissen. Dan keren ze terug naar Turnhout om de eitjes te oogsten en te verpakken. Deze aanpak garandeert betere kwaliteit, langere houdbaarheid, een verser product en betere smaken. Zelfs onze wijze van verpakken en verpakkingsbeveiliging onderscheiden ons.” KMOinsider: Er is één rode draad in dit verhaal: dieren. FJ: “Zo is dat. Zelf ben ik een begeesterd hobbyboer. Bij mij thuis zijn er kippen, pauwen, schapen, koeien… Een praatje maken met de kippen, waarom niet? En een koe helpen kalveren schrikt me ook niet af. Dat de pauwen al eens voor geluidsoverlast zorgen, dat neem ik erbij. Het is een mooie hobby voor een voorzitter die langzaam de fakkel in zijn bedrijven overdraagt, toch?” www.joosen-luyckx.be www.royalbelgiancaviar.be www.bqf.be www.belki.be

Over Joosen-Luyckx Overgrootvader Jan Joosen begon de zaak en grootvader Flor Joosen huwde Constance Luyckx, een Molse molenaarsdochter. Hun windmolen werd het boegbeeld en staat nu in het Bokrijkse openluchtmuseum. Flor jr. startte de visvoederproductie voor aquacultuur, siervijvers en sportvissers in 1985, wat vijf jaar later tot de oprichting van Joosen-Luyckx Aqua Bio leidde. Gelijktijdig werd in Aalst de kippenslachterij Belki overgenomen, die fiks werd uitgebreid in 1994. Bij Aqua Bio kwam de kaviaarproductie erbij, wat tot eerste opbrengsten leidde in december 2001, met 150 kilo op jaarbasis. Via talrijke investeringen zoals een extruder verhoogde de visvoederproductie in een eigen hoogwaardige viskwekerij van 10.000 tot 15.000 ton. In 2009 volgde een gloednieuw machinepark voor de bloemmolen om artisanaal te malen en mengen, maar sneller, efficiënter en flexibeler dan voorheen, mét eigen labo. Vandaag is de groep in alle takken van dierlijke productie actief met aangepast voeder voor elke diersoort op elke leeftijd. Over 2020 realiseerde de groep een omzet van 114 miljoen euro met 350 medewerkers vanuit de hoofdzetel in Turnhout en vestigingen in Moeskroen, Aalst en Gent.


Bedrijfsreportage | Flanders Investment & Trade

DE LEEUW VAN DE EXPORT: MEERWAARDE VOOR VLAAMSE KMO’S Flanders Investment & Trade (FIT) ondersteunt

kmo’s in diverse sectoren. “Met De Leeuw van de

Leeuw van de Export een grote meerwaarde”,

Vlaamse

internationale

Export bevestigen we het mooie internationale

zegt Dirk Van Steerteghem.

markten willen veroveren. Jaarlijks reikt FIT

parcours van de winnende bedrijven en inspi-

“We maken een professionele bedrijfsvideo

de Leeuw van de Export uit aan 2 Vlaamse

reren we anderen. De diversiteit van winnaars

die zij kunnen gebruiken als marketinginstru-

ondernemingen die hoge toppen scheren in

door de jaren heen is enorm. Chocolatiers, soft-

ment. We horen van winnaars dat de award hen

het buitenland. “Ook dit jaar willen we met

wareontwikkelaars, logistieke experts, textielpro-

heeft geholpen bij het aanwerven van nieuwe

de award een meerwaarde creëren voor de

ducenten, hightech biobedrijven en noem maar

talenten. Bovendien is het een erkenning voor

winnende bedrijven en anderen inspireren

op: in de afgelopen jaren mochten de meest

het personeel en draag het bij tot een stuk

met een internationale succesverhalen”,

uiteenlopende bedrijven de Leeuw al ontvangen.”

bedrijfsfierheid. Daarnaast zien we dat de award

bedrijven

die

vertelt CEO Claire Tillekaerts.

FIT & de Leeuw van de Export

deuren opent op internationale markten.”

Van online dossier tot pitch Om deel te nemen dient een bedrijf een online

Kansen in een crisisjaar

“FIT werkt op twee verschillende pijlers”, begint

dossier in dat door een interne vakjury wordt

“Hoewel corona voor velen bedrijven een

Claire Tillekaerts het gesprek. “Enerzijds helpen

beoordeeld. Die selecteert 6 potentiële leeuwen,

drempel kan zijn om deel te nemen, schept het

we Vlaamse bedrijven die internationaal willen

die nadien een nieuwe jury van experts moet

ook kansen. Hoe meer bedrijven twijfelen, hoe

gaan. Anderzijds halen we internationale

overtuigen met een pitch. Afdelingshoofd inter-

groter de kansen voor de deelnemers. Bovendien

investeringen naar hier. In die eerste poot zit,

nationale handel Dirk Van Steerteghem licht toe:

deden velen het dit jaar bijzonder goed. Daarom

naast een aanbod aan diensten voor bedrijven

“We kijken naar criteria zoals omzetcijfers, perso-

roepen we bedrijven op om ook nu deel te

met exportambities ook de tweejaarlijkse

neelsevolutie, visie en strategie. Ook het innovatie

nemen”, benadrukt Dirk Van Steerteghem.

Exportbeurs en de jaarlijkse uitreiking van de

en zaken zoals maatschappelijk verantwoord

“De deadline voor het online dossier is 31 mei.

Leeuw van de Export. Met die evenementen

ondernemen worden geëvalueerd. We houden

Op 15 september maken we de winnaars bekend

willen we voor de dienstverlening van FIT extra

daarbij rekening met de eigenheid van het bedrijf

tijdens een plechtigheid die iedereen kan volgen

aandacht genereren en Vlaamse bedrijven

en de sector waarin het actief is. De interne jury

via livestream op www.leeuwvandeexport.be.” ▪

inspireren om internationaal te ondernemen.

selecteert 3 kandidaten in twee categorieën, tot 49 werknemers en vanaf 50. Zij verdedigen hun

Vlaamse kmo’s schrijven internationale succesverhalen

dossier vervolgens voor een jury van topexperten.” Flanders Investment & Trade

het goed in het buitenland. Achter dat succes

Een meerwaarde voor elke winnaar

zitten niet alleen de grootste spelers maar ook

“Voor de winnende bedrijven betekent de

www.leeuwvandeexport.be

Volgens Claire Tillekaerts doen Vlaamse bedrijven

leeuwvandeexport@fitagency.be

79


Philippe Craninx en Matthieu Geelhand

Dealmakers als polyvalente partner bij bedrijfsovernames, ook óver de taalgrens Redactie | Frank Van Hoof

Als gespecialiseerd advieskantoor dat eigenaars en bedrijfsleiders van kmo’s dynamisch én discreet begeleidt bij de verkoop van hun onderneming, is Dealmakers een ronkende referentie. Dankzij een nationaal netwerk bekleedt Dealmakers een prominente positie aan beide zijden van de taalgrens. In dit artikel staan de schijnwerpers op het overnamelandschap in Franstalig België.

Initieel zou Philippe Craninx,

nodigen aan de digitale dis.

Managing

mijn

Matthieu trekt als partner het

bedreven en gedreven gids

aanbod in Franstalig België en

zijn in een virtueel vraag-

bleek ook een zeer gewaar-

Eén nationaliteit, veel diversiteit: tussen rationeel en relationeel

gesprek.

deerde

Matthieu woont in Braine-le-

Partner,

Philippe

uitstekende Matthieu

had

ingeving

Geelhand

uit

de om te

Het

werd

gespreks’partner’. een

dubbelinterview.

dynamisch

Château en is als geografisch ‘grensgeval’ een expert ter zake die een duidelijke vergelijking

tussen

de

verschil-

lende landsdelen kan maken. “Als

kmo-landschap

heeft

Vlaanderen een rijkere traditie dan Wallonië, waar de bedrijfsvorm jonger en nog in volle ontwikkeling is. Terwijl de ratio veelal regeert bij het bestuur en de verkoop van een onderneming in Vlaanderen, zijn het Matthieu Geelhand

emotionele én het relationele relevant aan de andere kant


Interview | Dealmakers

van de taalgrens. Aangezien de meeste kmo’s er nog in handen van

vaart wel bij ons nationale netwerk: hoe groter de actieradius, hoe

de eerste generatie ondernemers zijn, is een mogelijke verkoop in

groter de kans op een concrete ‘klik’ en de juiste prijs.”

dat specifieke segment een bovengemiddeld ‘gevoelig’ gegeven. overschrijdende’ groei: de taalgrens wordt door onze klanten niet

Dealmakers maakt zijn naam waar: met kennis van zaken de juiste deal maken

als een barrière gezien.”

Als

Philippe valt bij en vult aan: “Er zijn wel degelijk verschillen,

ving zich meestal tot de betrokken partijen en een concreet

maar die zijn er ook -en soms zelfs prominenter- op kleinere

bedrag.

schaal binnen eenzelfde regio. Zo hebben Antwerpse Kempen

sante inkijk in het polyvalente proces dat aan de defini-

en Antwerpse haven het woord ‘Antwerpse’ gemeen, maar daar

tieve

houden de gelijkenissen qua ondernemende omgeving eigenlijk

letterlijk en figuurlijk voor een absolute ‘meerwaarde’ zorgt.

op. Belangrijk is om te benadrukken dat binnen België de raak-

“Een deal is zó veel meer dan een serie cijfers op papier. Als

vlakken sowieso prominenter zijn dan de verschillen. De stap

Dealmakers zijn we adviseur-begeleider in het hele traject: we

over de taalgrens is veel minder ingrijpend dan de sprong over

zijn van bij de start mee aan boord én denken mee na over het

de landsgrens: Nederlandstalige Belgen en Nederlanders spreken

laatste woord. We volgen daarbij een vast stappenplan: analyse,

dan wel ongeveer dezelfde taal, maar qua (ondernemers)cultuur

contact, onderhandeling en realisatie vormen als krachtig kwartet

is het een heel ander verhaal. Die kloof gaapt net zozeer tussen

de betrouwbare basis van onze unieke Dealmakersmethodologie,

onze Franstalige landgenoten en hun Franse zuiderburen. En dan

die als gelaagde en geslaagde aanpak zijn sporen ruimschoots

hebben we het nog niet over de fiscale en legale verschillen die

verdiend heeft. De perceptie rond overnames focust zich op de

verschillende staatkundige structuren genereren.”

laatste twee stappen, een misvatting die we graag de wereld uit

Begeleide bedrijfsovernames kennen echter een gestage, ‘grens-

overnames

de

Matthieu deal

media en

halen,

Philippe

voorafgaat,

waarbij

beperkt

gunnen

me

veelzijdig

de

berichtge-

een

interes-

vakmanschap

helpen. Als een klant bij ons komt, weten we uiteraard dát hij wil

Dichtbij de klant én actief in het hele land

verkopen, maar het is aan ons om mee na te denken over hoe en

Ons land is door zijn complexe compositie een wereld in het klein,

met de troeven van het bedrijf in kwestie. Die onderlinge oriën-

maar binnen dat unieke universum verenigt Dealmakers wel het

tatie gebeurt in een duurzame en discrete dialoog. Een onderschat

beste van alle werelden.

maar essentieel element in het hele procedé is de cruciale contact-

Philippe benadrukt de sterke speerpunten van de onderneming:

fase: de manier waarop en de boodschap waarmee je een poten-

“Elke partner combineert verbondenheid met ‘zijn’ of ‘haar’ regio

tiële koper benadert, zorgen voor een doorslaggevende dynamiek,

en nabijheid ten opzichte van de cliënt met onze sterk ontwikkelde

zowel van de onderhandelingen als van de voorwaarden die je

nationale component. We gaan voor een cliënt niet op zoek naar

uiteindelijk kan bedingen. Die zoektocht gebeurt bij ons met een

een overnemer die dichtbij zijn vestiging ligt, maar wél zo dicht

enorme kennis van de markt én van alle mogelijke moeilijkheden

mogelijk bij zijn visie en identiteit. Die zakelijke zoektocht situeert

die bij een deal kunnen komen kijken. Dankzij die expertise -die als

zich in heel België, met een klanten-en kopersbestand dat aan beide

een rode draad door de methodiek loopt- maken we het verschil

kanten van de taalgrens voldoende groot is. We genieten erken-

met onze collega’s en vóór onze klanten: binnen onze structuur

ning in beide landsdelen, ook in de letterlijke zin van het woord:

vormen de eigen consultants een structurele steunpilaar, en als

aan wie, rekening houdend met zijn gevoeligheden en filosofie en

we zijn erkend voor Kmo-portefeuille in

onderdeel van Moore Belgium kunnen

Vlaanderen en eveneens door Sowalfin,

we ook sparren met sectorspecialisten

de Waalse tegenhanger, waardoor we

uit de midmarket en andere specialisten.

onze cliënten optimaal kunnen ontzorgen

Uiteraard zetten we onze energieke

en ondersteunen.”

expertise ook in opdat beide partijen

Matthieu benadrukt dat een overname

elkaar

de ideale instap is voor kandidaat-kopers

én zich tenslotte contractueel binden.

met ambities over de taalgrens: ‘Van nul

Van het juiste contact tot een sluitend

beginnen is veel lastiger. Een overname

en correct contract: Dealmakers is een

doet zijn naam eer aan: als koper neem

preferentiële professionele partner om

je ook het personeel over dat de taal

ervoor te zorgen dat alle betrokken

spreekt, net als een concept dat lokaal

partijen met een gerust geweten én

blijkt te werken én een klantenbestand dat die stelling staaft. Ook de verkoper

Philippe Craninx

in

onderhandelingen

vinden

een gerust gemoed een duurzame deal kunnen sluiten.” ▪

81


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Together We’re Strong: Samana vzw

Geert Devloo van TWS Projects en Kathleen van Walle van Samana vzw.

Redactie | Edith Vervliet

Mobiliteit is een belangrijk gegeven in de goede doelen die TWS Projects tot nu toe heeft geselecteerd. De ‘winkelbusjes’ die TWS Projects aan Samana in Diksmuide en Zottegem ter beschikking stelt, zijn hiervan een bewegend voorbeeld. Samana vzw zet zich in Vlaanderen en Brussel in voor mensen die lijden aan een chronische ziekte.

“Op dit fundament bouwen we

25.000 vrijwilligers

met enthousiasme en trots tal van

Meer dan 25.000 vrijwilligers

Samana vzw zet zich in Vlaanderen

activiteiten en projecten die hun

zijn het hart, de longen en de

en Brussel in voor mensen die

levenskwaliteit kunnen verbe-

zintuigen van Samana. “We

lijden aan een chronische ziekte

teren”, zegt Kathleen van Walle.

gaan

zoals MS, fibromyalgie, kanker,

Sinds 2016 werkt zij als project-

leden. Het lidmaatschap is

psychische kwetsbaarheid, en

coördinator op het nationaal

gratis. In meer dan 1.100 plaat-

meer. Maar ook hun mantelzor-

secretariaat van Samana vzw in

selijke afdelingen zetten onze

gers kunnen bij Samana terecht.

Schaarbeek.

vrijwilligers zich belangeloos

Mensen terug in hun kracht zetten

stilaan

naar

100.000

voor diverse initiatieven in.”

Vier basispijlers Om

deze

realiseren, vanuit

doelstelling vertrekt

vier

ontmoeten, vormen Kathleen van Walle, projectcoördinator Samana vzw

te

Samana

basispijlers: ondersteunen,

en

verademen.

“Wij versterken de weerbaarheid van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers en


TWS Projects | Samana vzw

“TWS Projects creëert kansen voor ondernemers om mee te werken aan een MVO-project en zo zelf vooruit te geraken met hun business.” (Geert Devloo van TWS Projects)

ondersteunen hen op tal van gebieden met activiteiten, persoon-

niet-mobiele mensen enorm. Samen met anderen nemen ze het

lijke contacten en een gerichte dienstverlening. Het ontmoeten van

busje. Op weg naar de supermarkt kunnen ze een praatje maken.

(nieuwe) mensen is nu eenmaal een fundamentele basisbehoefte.

Ja, soms zingen ze zelfs in het busje. Op die manier worden deze

Alleen al door die behoefte op structurele wijze te vervullen en te

mensen uit hun isolement gehaald.”

stimuleren, bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen én hun participatie aan het maatschappelijk leven.”

Busje komt zo

Samana organiseert onder meer vakanties die volledig door vrij-

Toen TWS Projects hoorde hoe succesvol de test met het bood-

willigers worden gedragen, en cursussen. In het cursusaanbod

schappenbusje in Antwerpen was, contacteerde het Samana.

vinden we thema’s zoals: Hoe praat je best met je dokter? Hoe

Kathleen van Walle: “Samana wou heel graag het busjesconcept in

kan je terug je eigen kracht vinden? Maar er zitten ook crea-

Vlaanderen uitrollen. De vraag van TWS Projects kwam op het goede

tieve cursussen bij zoals een creatief dagboek bijhouden.

moment. We hebben dan nagegaan in welke regio we een busje best

Daarnaast doet Samana ook aan belangenbehartiging. Zo ijvert de

kunnen inzetten. In Diksmuide en Zottegem bleek er een mobiliteit-

vereniging ervoor dat elektrische laadkabels van voertuigen het

snood te zijn.”

voetpad niet mogen belemmeren.

In november 2020 nam Samana Diksmuide het busje in ontvangst dat TWS Projects voor vier jaar in bruikleen geeft. “We hebben het

Mensen verbinden

busje tot nu toe vooral ingezet om mensen naar het vaccinatie-

“In onze bestuursorganen is onze doelgroep vertegenwoordigd: er

centrum te vervoeren. Voortaan zal het busje ook mensen en hun

zitten mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers en ook

begeleiders vervoeren om zelf boodschappen te doen. Ons ‘eigen’

vrijwilligers in. Samana bekijkt de wereld vanuit hun beleving en

busje geeft meer flexibiliteit en kunnen we inzetten voor diverse

ervaring. De vrijwilligersvereniging steunt op provinciale struc-

doeleinden. Het busje kan b.v. de pendeldienst verzorgen om

turen die verder lokaal georganiseerd zijn. Onze lokale vrijwilli-

Samana-vakantiegangers van thuis naar de opstapplaats van de bus

gers bezoeken in hun buurt mensen met een chronische ziekte en

te brengen die hen naar het vakantieoord zal vervoeren. Tot nu toe

hun mantelzorgers”, zegt Kathleen die voor Samana ook nieuwe

zijn de reacties op het busje heel enthousiast. We vermoeden dat er

projecten onderzoekt en test.

aanvragen uit andere gemeenten zullen komen.”

“Eerst hadden we onze Samanaboodschappenlijn. Mensen met een chronische ziekte kunnen naar deze servicelijn bellen en hun bood-

Met dank aan TWS Projects

schappenlijstje doorgeven. Onze operatoren zoeken dan vrijwilligers

“Het busje voor Zottegem is intussen besteld bij een van onze

die in de buurt wonen om te helpen. We kunnen hiervoor heel wat

leden-ondernemers”, zegt Geert Devloo van TWS Projects. “Op dit

jonge mensen motiveren. Toen kwam de vraag van minder mobiele

moment hebben we al een 20-tal leden die in dit project partici-

mensen of zij onder begeleiding zelf boodschappen kunnen doen.

peren. Binnenkort zullen nog 15 ondernemers met wie we in onder-

In een Antwerpse wijk hebben we met een aangepast winkelbusje

handeling zijn over de brug komen, zodat het busje zo vlug mogelijk

dat we delen met nog andere verenigingen een testproject gedaan.

operationeel kan zijn.”

Dit initiatief stimuleert de zelfredzaamheid en de eigenwaarde van

Samana probeert samen te werken met plaatselijke organisaties om

83


het bestaan van het winkelbusje bekend te maken bij de doelgroep

maken, ongeacht of zij lid zijn van Samana of om het even bij welke

en kijkt naar alle mogelijke lokale partners zoals de buurtwerkingen,

mutualiteit ze zijn aangesloten. “Het komt erop aan het busje

lokale dienstencentra,…

optimaal te gebruiken. Het moet zoveel mogelijk rondrijden. Op

Het komt erop aan dat zoveel mogelijk mensen met een chronische

subtiele wijze komen dan de logo’s van de bedrijven die dit project

ziekte of met een beperking van het gratis Samana-busje gebruik

realiseerden in het straatbeeld”, licht Geert Devloo toe.

TWS Projects: Together We’re Strong!

Return voor leden-ondernemers

Hoe kan een kmo zijn steentje bijdragen aan een warme samenle-

“Met ondernemers die zich vinden in de TWS Projects-filosofie gaan

ving via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? TWS Projects

we een lidmaatschap aan voor vier jaar”, stelt Geert. “In die vier

en Geert Devloo bieden een waaier aan mogelijkheden.

jaar onderhouden we de band met onze leden en bevragen we hen geregeld over hun verwachtingen van de samenwerking. Nieuwe

Geert Devloo is de founder-bezieler van TWS Projects.

“TWS

leden ontvangen een vragenlijst. Die is gebaseerd op een markt-

Projects realiseert nationaal maatschappelijke samenwerkings-

onderzoek dat we deden bij ondernemers uit diverse sectoren en

projecten. Wij onderscheiden ons van andere bedrijven en orga-

resulteerde in een 14 punten actieplan met wat leden-ondernemers

nisaties door systemen in te bouwen die ervoor zorgen dat onze

belangrijk vinden. Onze ondernemers ervaren zo dat we hen op die

leden-ondernemers na de eerste termijn van vier jaar, die ook

indirecte manier vooruit helpen met hun sales en marketing.”

wíllen verlengen.“

Reële behoefte invullen

Facebook Naast een open facebookpagina waarop TWS Projects nieuwe leden

Als bestuurder van Belfius Regio Menen-Wevelgem CVBA had Geert

voorstelt, is er ook de besloten facebookpagina TWS Society én www.

Devloo veel contacten met zelfstandigen en km-ondernemers en luis-

ondernemersmeteenhart.be . Via dit digitaal ledenplatform kunnen

terde hij ook naar hun niet-financiële noden. Het viel Geert op dat heel

de leden van TWS Projects met elkaar in contact treden, vragen in de

wat ondernemers behoorlijk investeerden in marketing & sales en niet

groep gooien en meer.

tevreden waren over de return. Dat zette Geert aan tot nadenken én tot actie. Zo ontstond TWS Projects in 2019 als facilitator tussen goede

Ondernemers met een hart

doelen en bedrijven. Intussen heeft TWS Projects zes ‘samenwerkers’ –

Een greep uit de nobele doelen die TWS Projects en zijn ‘onderne-

Geert noemt ze ‘Ambassadeurs’ – die ondernemers uit zoveel mogelijk

mers met een hart’ bereiken:

diverse branches aanspreken.

- Rolstoeltoegankelijke bus voor chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers en zo minder mobiele mensen, zowel jong als oud,

TWS Projects samen met ondernemers Geert Devloo: “TWS Projects realiseert lokale, provinciale en nationale maatschappelijk verantwoorde projecten vanuit de kracht van het ondernemerschap met een directe return voor de ondernemers. Voor elk project hebben we 30 à 35 ondernemers nodig die zich enga-

uit hun sociaal isolement halen en zelfredzamer maken; - Mensen met een beperking de mogelijkheid bieden hun hobby te laten beoefenen; - Een elektrische vrachtfiets voor een vzw die ecologisch gekweekte groenten en kruiden verkoopt;

geren. Tijdens een individueel gesprek van anderhalf uur gaan we met de ondernemer die hiervoor openstaat na hoe we mekaar kunnen

Interesse in TWS Projects?

versterken.”

Contacteer Geert Devloo op +32 475 42 60 71 of info@twsprojects.be.

De organisatie kan rekenen op het engagement van meer dan 200

TWS Projects, Hanebeekstraat 28, 8920 Langemark

leden-ondernemers en is aan zijn achtste project toe.

(www.twsprojects.be en www.ondernemersmeteenhart.be)


Reeks | Auto & Mobiliteit

Autotips

MG presenteert nieuwe 100% elektrische Marvel R en MG5 MG breidt zijn gamma uit met twee nieuwe 100% elektrische wagens, de aantrekkelijke lifestyle SUV Marvel R Electric en de MG5 Electric, ‘s werelds eerste 100% elektrisch aangedreven break . Beide wagens komen deze zomer op de Europese markt. “Deze wagens zijn vernieuwend, krachtig en hebben een bijzonder aantrekkelijke look. Toen we het Britse merk MG nieuw leven inbliezen via ons moederbedrijf SAIC Motor, deden we een belofte aan Europese autobestuurders: elektromobiliteit moet toegankelijk worden voor bestuurders die jong van geest zijn en klaar zijn om de nieuwe elektrische ‘way of life’ in de praktijk te brengen”, stelt Matt Lei, CEO van MG Motor Europe.

SsangYong Rexton MY 2021 maakt comeback SsangYong heeft zijn Rexton geherlanceerd, als topmodel met vijf of zeven plaatsen. De Rexton werd vorig jaar tijdelijk uit het gamma gehaald en bleef enkel beschikbaar als lichte vrachtwagen. Nu is hij terug, als luxueuze SUV, met een nieuwe 2.2 dieselmoter, die meer vermogen levert, maar zuiniger is, en voldoet aan de heersende emissienormen. SsangYong gaf de Rexton MY 2021 verder een nieuwe look en vernieuwde ook het interieur, de uitrusting en de motorisatie. U herkent hem meteen aan zijn brede en aangepast radiatorrooster met honingraatmotief, zijn smalle full ledkoplampen met individuele projectorlampen en dagrijlichten in de vorm van een ledstrip. De richtingaanwijzers zijn geïntegreerd. Hij is te koop vanaf 39.490 euro.

Dacia introduceert meest betaalbare elektrische wagen in Europa Dacia democratiseert de elektrische mobiliteit en brengt met de Dacia Spring de meest betaalbare elektrische wagen op de Europese markt. In ons land kan hij sinds 15 april besteld worden. De Dacia Spring heeft een rijbereik van 230 km over de WLTP-cyclus en 305 km voor WLTP City. Dacia introduceerde zijn nieuwe Dacia Spring met een kunstproject waarbij straatartiesten in Parijs, Madrid, Milaan en Berlijn ‘reclame’ maakten. De inwoners van deze steden konden op zoek naar 150 ‘clean tags’ op de trottoirs van hun stad en met het scannen van een QR-code alles te weten komen over dit nieuwe paradepaardje van de Groupe Renault. Met Dacia is de Franse groep aanwezig in 44 landen.

85


Tinkerlist.tv

The show must go on, ook in coronatijden! Redactie | Edith Vervliet

In onze vijfdelige reeks over innovaties bij kmo’s geïnspireerd door corona, is TinkerList. tv uit Leuven aan de beurt. Deze kmo helpt tv-makers op een coronaveilige manier een tvshow samenstellen van concept over draaiboek tot productie, en inblikken vanop verschillende locaties. De hele flow gebeurt online en medewerkers kunnen er tegelijk aan werken.

Hoe TinkerList ontstond

talkshow.

Met

twintig

jaar

te worden, werkte ik voor

ervaring als regisseur van talk-,

bijna

Erik

muziek-, panel- en gameshows,

en omroepen in België en

Hauters studeerde in 1998 af als

waarvan tien jaar voor produc-

Nederland. Zoals veel creatieve

tv-regisseur aan het RITCS, de

tiehuis Woestijnvis, heeft hij het

mensen, heb ik een nogal chao-

kunstacademie in Brussel. Hij

vak sterk zien veranderen in het

tische geest… Bij de tweede

begon zijn carrière bij de VRT als

afgelopen decennium.

productie die ik regisseerde,

regisseur van ‘De Laatste Show’,

Erik Hauters: “Toen ik in 2014

deed zich al een dubbele

de eerste Belgische dagelijkse

besloot om freelance regisseur

boeking voor omdat ik geen

TinkerList.tv-oprichter

alle

productiehuizen

fatsoenlijke planningstool had. En dat heeft me aan het denken gezet.” In 2015 ontwikkelde Hauters samen

met

een

topteam

van developers en ux designers,

de

online

applicatie

TinkerList. “Voor de ontwikkeling van TinkerList spraken we

met

veel

regisseurs,


Reeks | Covid innovaties

productieassistenten, klank- en beeldmengers, studiomeesters…

Band’-functionaliteit. Daarbij kan de journalist vrij eenvoudig een

zodat we zeker waren dat we een applicatie creëerden aangepast

script uitwerken en bij opname triggert hij zelf de autocue, clipjes

aan hun specifieke behoeften. Met TinkerList kunnen we tv-shows

en grafiekjes met een druk op de spatiebalk. Camera’s worden auto-

maken op een manier die de 21ste eeuw waardig is: papierloos,

matisch geschakeld wanneer gasten in de studio of in een videocall

stressloos, kostenbesparend, efficiënt en met minder kans op

praten.”

fouten. Eén online geïntegreerde tv-showscripting en rundown, die

In welke zin heeft corona impact op TinkerList?

realtime bewerking en samenwerking mogelijk maakt.”

Online platform voor tv- creatie en automatisatie

Erik Hauters: “Toen we werden geconfronteerd met de steile curve van de pandemie was onze eerste reactie nogal paniekerig: zouden

TinkerList behandelt drie facetten van de media productie: content

liveshows in wacht gezet worden of nieuwe producties geannu-

planning, scripting en automatisatie. Erik Hauters: “De centrale hub

leerd worden? Al snel realiseerden tv-productieteams zich dat deze

voor een dagelijkse talkshow is een weekkalender. In één oogopslag

pandemie niet binnen een paar dagen, weken of zelfs maanden

zie je wat er tijdens een week zal gebeuren: welke gasten bevestigd

zou overwaaien. Ze beseften dat televisieshows moesten heruitge-

hebben, welke onderwerpen aan bod komen en wie aan wat werkt.

vonden worden en zich aanpassen aan de nieuwe normen.”

Met TinkerList kun je ook in een paar klikken een script voor je show maken en structureren.”

Het afgelopen jaar kwamen verschillende zenders en productiehuizen aankloppen bij TinkerList om hun workflow coronaveilig te

Alle redactionele werkzaamheden om de show voor te bereiden en

maken. Het onlinesysteem laat creatieve en technische teams toe

te realiseren worden erin samengebracht. Iedereen die betrokken is

vanop verschillende locaties aan eenzelfde show te werken met een

bij de productie, kan in het script werken.

beperkte bezetting in de studio. Hoe dat bijvoorbeeld in zijn werk

“Met één druk op de knop schakel je over van het uitgebreide script

gaat voor de boatshow van ‘Gert Late Night’ , is weergegeven in het

naar een compactere rundownweergave voor het technische team.

schema.

En zo zijn er nog tal van features die het werk van alle betrokken creatievelingen en technici eenvoudiger en efficiënter maken”, stelt Erik. Meer dan een redactioneel platform, richt TinkerList zich op automatisering en integratie met apparaten in de studio zoals autocue, weergeven van clipjes en foto’s, aansturen van camera's, enz. De teksten in het script zijn realtime gelinkt met de tablet van de presentator en de autocue.“Tegenwoordig gaan we daar heel ver in”, zegt Erik. “HLN Live en Ticker TV, een 24/7 online nieuwskanaal in Sydney en Singapore, maken gebruik van onze ‘One Man

vervoer

VERHAEGEN lier

OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER VOOR OPSLAG, BEHANDELING & TRANSPORT VAN UW GOEDEREN?

T 03 489 05 75

info@transverhaegen.be

87


“Redactionele workflows, planning, kalender, script en rundown

vaak 10 demo’s per dag, terwijl dat er vroeger slechts één was. We

in TinkerList gebeuren volledig digitaal en papierloos, wat op zich

verwachten dat deze trend zich zal verderzetten, omdat ook onze

nogal revolutionair is voor tv-producties. Zelfs de presentator werkt

klanten op die manier veel tijd besparen.” Voor corona was er vaak

met een tablet en autocue die continu worden gesynchroniseerd

wantrouwen over cloudapplicaties en live content. Erik ervaart dat

met de laatste versie van het script”, benadrukt Erik nogmaals. “Het

klanten prompt hun cloudangst overwonnen hebben. “Wat als het

is hygiënisch: je moet geen papieren documenten doorgeven of

internet plat gaat? Kunnen we dan niet meer live gaan? Dat horen

aanraken. Het is milieuvriendelijk: papierverspilling wordt beperkt

we haast niet meer. Ook omdat meer en meer via de cloud wordt

en bomen gespaard. Je blijft in contact met je team zonder fysieke

uitgezonden.”

ontmoetingen, je werkschema past zich aan het 'lockdown'-ritme aan, waar en wanneer je werkt. Het is een flexibel systeem: als er

TinkerList telt ondertussen 18 medewerkers, verspreid over 6

last-minutewijzigingen in de show moeten gebeuren, dan sleep je

landen. Online meetings en thuiswerk waren al ingeburgerd. “We

de inhoud snel naar waar je hem wil en de crew is meteen mee.”

merken dat onze werknemers door de coronacrisis nog vrijer zijn gaan denken over waar ze werken, namelijk vanuit een plaats waar

Hoe ziet de toekomst voor TinkerList.tv eruit?

ze zich thuis voelen. Dat is niet noodzakelijk dicht bij kantoor. Het

De pandemie heeft ook de eigen werking van TinkerList veranderd.

verderzetten. Waar we het vroeger belangrijk vonden dat iemand

Verkoopgesprekken gebeuren sindsdien online en klanten worden

dicht bij kantoor woont omdat we een auto-lijdensweg van en naar

online geholpen met webinars.

het werk niet meer van deze tijd vinden, hebben we dat idee nu

kantoor wordt een hub voor sociaal contact. Ook die trend zal zich

losgelaten en selecteren we personeel enkel nog op inhoudelijke Erik Hauters: “De normalisatie van online meetings heeft ervoor

kennis en sociale competenties, ongeacht de woonplaats”, besluit

gezorgd dat we veel makkelijker internationaal kunnen schalen.

Erik. ▪

Voor corona zaten we uren in auto’s en vliegtuigen voor meetings. Dat kost handenvol geld en tijd en belast het milieu. Nu doen we

Niets onstsnapt aan onze aandacht

Spider Security Group nv Jagersdreef 4 b 2900 Schoten +32 (0)3 303 72 82

https://tinkerlist.tv

• Alarmsystemen

• Videofonie

• Camerabewaking

• Werfbeveiliging

• Branddetectie

• Artikelbeveiliging

• Toegangscontrole

• Kluizen

BTW 0737.871.872 BNP BE09 0018 7332 7957 www.spidersecurity.be

Niet met DG Real Estate Contacteer ons, we zoeken graag met u mee. We make real estate work! Solvynsstraat 46, 2018 Antwerpen 03 283 43 33 www.dg-realestate.com

B-1770

Vergund bedrijf voor Alarm- en Camerasystemen BE 0 737 871 872


Inside info

Inside info

Datatool voor vastgoedsector Alphabet: 20 jaar mobiliteit in België Alphabet, leverancier van mobiliteitsoplossingen, viert dit jaar haar twintigste verjaardag in België. Alphabet ontstond vanuit BMW Financial Services en fusioneerde in 2011 met ING Car Lease. Het bedrijf positioneert zich vandaag als mobiliteitsaanbieder, of het nu gaat over verplaatsingen van 1 minuut of Naar schatting 40 procent van de Vlaamse huizenjagers krijgt via

verplaatsingen gedurende 5 jaar.

Instagram Ads en Facebook Ads reclame voor vastgoedprojecten die ver buiten hun interesseveld liggen. Daar heeft de Gentse

Economie voor dummy’s

start-up Immowi met oprichter Anton De Clercq iets op gevonden.

Economie uitleggen aan leken is

Via een zelf ontwikkeld algoritme komen vastgoedverkopers sneller

geen evidentie en schrikt velen nog

in contact met de juiste kandidaat-kopers. En met succes: maar

steeds af. Terwijl economie gewoon

liefst 35 procent van de leads die via Immowi tot bij vastgoedspelers

overal rondom ons is. Aan de hand

komen, leidt tot een afspraak.

van 50 verhalen legt journalist Bart Haeck het gesofisticeerde mecha-

Inzamelcijfers Recupel in de lift

nisme achter ‘de markt’ uit, met een

In

2020

blik op verleden, heden en toekomst.

er

duidelijk

werden veel

(Economie,

kasten, garages en tuinhuizen

opge-

ruimd.

zodra

de

Van

Pelckmans,

Innovate Antwerp

inzamelpunten

opnieuw

uitgeverij

ISBN 978-94-6401-206-4)

Met de multimediale publicatie Innovate Antwerp zet de stad zich

openden

op de kaart als innovatieve businessstad. Het interactieve boek

na de eerste lockdown, brachten de Belgen massaal hun kapot of

bundelt ondernemingen die

oud elektro naar een Recupel-punt. Na het recordjaar 2019 stijgen

inzetten op vernieuwing in de

de cijfers van Recupel, de vzw verantwoordelijk voor de inzameling

brede zin. Dit is een publica-

en recyclage van elektro en lampen, opnieuw. In 2020 werd 123.840

tiereeks van The Global Village,

ton elektro en lampen ingezameld, een stijging met 1.1% in vergelij-

uitgever

king met 2019. Gemiddeld bracht iedere Belg 10.8 kilogram elektro

naslagwerken over innovatieve

en lampen naar een Recupel-punt in 2020.

ecosystemen wereldwijd.

Taking engineered services to the next level Transformers

Rotating

Turbomachinery

van

multimediale

A smart fit: Altijd de juiste oplossing voor uw machines Gegarandeerd, dankzij onze unieke Smart Fit approach. Machineonderhoud vereist vaak een snelle en efficiënte interventie tegen een aanvaardbare prijs. Lean & mean. Soms loont het echter de moeite om dieper te graven en een beroep te doen op gespecialiseerd maatwerk met een hoge toegevoegde waarde. Met een uitgebreide analyse van de context waarin de machines zich bevinden. Voor beide uitdagingen staat Maintenance Partners klaar met kwalitatieve oplossingen!

www.maintenancepartners.com

Learn more about our solutions Tel: +32(0)3 541 71 40 info@maintenancepartners.com

89


Bedrijfsreportage | Victus Sales

SALES = EEN WISKUNDIGE FORMULE OP BASIS VAN DRIE COMPONENTEN maken. We adviseren u graag om uw concrete

Rietvelde van Victus Sales zijn ervan overtuigd

Cold calling: efficiënt en rechtlijnig

dat sales een wiskundige formule is op basis

Op de juiste manier gevoerd, met empathie

u de afspraken met potentiële klanten vast te

van drie componenten: het aantal wekelijkse

en begrip voor de prospect, is cold calling nog

leggen.”

verkoopafspraken,

steeds een van de meest effectieve methodes

Naast cold calling belt Victus Sales ook op

hieruit en de gemiddelde omzet per klant.

om nieuwe klantenbezoeken vast te leggen.

samengestelde databases van hun klanten

Victus Sales berekent dit voor u en realiseert

“Cold calling is heel rechtlijnig, concreet en

en op binnenkomende leads. Deze projecten

dit met cold callling.

direct. U hebt meteen een antwoord en u

worden altijd op maat met de klant besproken.

creëert duidelijk opportuniteiten zonder hoge

▪ (NV)

De vennoten Tasso Limneos en Mathias Van

het

aantal

verkopen

Mathias Van Rietvelde en Tasso Limneos

cijfers in een berekening te gieten en om voor

investeringsbudgetten.”

hebben een vijftal jaren gewerkt in de finan-

Coldcalltraining

commissie. Ze stuurden een commercieel

Conversiepercentage berekenen

verkoopteam van vijf mensen aan.

Een goede voorbereiding is de sleutel tot

ningen. Zo’n training bestaat uit twee delen:

Tasso Limneos: “We prospecteerden zelf en

succes.

een strategische sessie, om de telefoonge-

zochten zelf onze klanten. Al snel merkten we

“Op basis van de concrete cijfers van het aantal

sprekken voor te bereiden, en een prakti-

dat het telefoneren om afspraken te maken

afspraken, de effectieve verkopen die uit die

sche sessie waarin u getraind wordt hoe u

cruciaal was. Een goede belsessie met veel

afspraken voortkomen en de gemiddelde

moet omgaan met de meest voorkomende

afspraken leidde tot nieuwe klanten en nieuwe

omzet of waarde van een nieuwe klant kan u

argumenten. Met de training hebt u alle

omzet.”

op voorhand de verhoging van uw omzet bere-

tools in handen om met succes afspraken te

Omdat het maken van afspraken de omzet

kenen. Stel dat u vijf afspraken per week hebt

plannen in uw agenda.

bepaalde, besloten de vennoten om het bellen

waar gemiddeld één nieuwe klant uit voort-

te outsourcen.

komt aan 2.000 euro omzet per nieuwe klant,

“Maar dat was geen succes. We hebben dan zelf

dan realiseert u op één jaar 96.000 euro meer

mensen in dienst genomen en opgeleid. Daaruit

omzet.”

is callcenter Victus Sales ontstaan, na 4,5 jaar

Op de website van Victus Sales vindt u een

goed voor een team van zo’n 45 medewerkers,

‘bereken je omzet’-knop.

Victus Sales, Horizonlaan 36, 3600 Genk

waarvan een 35-tal fulltime voor onze klanten

“Slaagt u erin om daar de succesfactor in

T 089 68 01 09, hallo@victussales.be

prospecten opbelt en afspraken maakt.”

te vinden? Dan kan u uw sales schaalbaar

www.victussales.be

ciële sector, op zelfstandige basis, puur op

Besteedt u uw cold calling liever niet uit? Victus Sales organiseert ook coldcalltrai-


EVM EVMPRINT PRINT

smart solutions smart solutions for a green future.

for a green future. EVMPRINT COMMERCIAL, DIGITAL AND SECURITY PRINTING

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

T 32 (0)2 240 44 11 INFO@EVMPRINT.BE PEFC/07-31-75 www.pefc.org

Storytelling: get your story out

922910_ad Origami 90x145.indd 1

28/02/2019 10:37

PEFC/07-31-75

Zorg ervoor dat je boodschap blijft hangen!

www.pefc.org

922910_ad Origami 90x145.indd 1

Communicatiestrategie

Contentcommunicatiebureau KMOdynamoo helpt u graag. Met unieke contentcreatie voor print of online, budgetvriendelijke mailings met een sterke boodschap en authentieke storytelling die uw klanten kan overtuigen. 28/02/2019 10:37

Let’s get in touch!

Websites

Online marketing SEO

360° advies

Webdesign

Contentmarketing

Development

SEA

Conceptontwikkeling

Optimalisatie

E-mailmarketing

Mediastrategie

Zoekwoordenanalyse

Social media

Lintsesteenweg 69 | 2500 Lier | T: 03 491 83 70 info@kmodynamoo.be | www.kmodynamoo.be

91


Content marketing is zoals een eerste date. Als je alleen maar over jezelf praat, komt er geen tweede.

Online adverteren is de perfecte manier om snel en gericht de online doelgroep te bereiken. KMO dynamoo begeleidt uw bedrijf op weg naar succesvol adverteren op Google AdWords, LinkedIn, en Facebook. Weten hoe? Kijk op www.kmodynamoo.be


Bedrijfsnieuws

Afvalsortering in bedrijven wordt kinderspel Sinds 1 april is de uitgebreide inzameling van plastic verpakkingen die

sorteren van hun industriële

u ongetwijfeld kent van de Nieuwe Blauwe Zak ook van kracht voor

verpakkingen,

bedrijven. De sorteerregels werden vereenvoudigd, waardoor nu quasi

verpakkingsfolie.

al het plastic huishoudelijk verpakkingsafval bij het PMD gesorteerd

start de uitgebreide inza-

kan worden. Iedereen kan dus zowel op het werk als thuis op dezelfde

meling van plastic op voor

manier sorteren. Fost Plus en Valipac, die de inzameling, sortering en

bedrijven en organisaties.

recyclage voor respectievelijk huishoudelijk en industrieel verpak-

Dus op het werk, in de

kingsafval coördineren, helpen organisaties bij de invoering of verbe-

sportclub of in een pretpark

tering ervan.

mogen nu niet alleen flesjes

Alle bedrijven in België zijn verplicht hun verpakkingsafval te

en blikjes bij het PMD, maar

sorteren, ook PMD. Elk bedrijf dat in nu PMD begint te sorteren krijgt

ook bv. plastic zakjes, bakjes

een welkomstpremie via een aangesloten afvalophaler. De bedrijven

en yoghurtpotjes.

kunnen ook genieten van verschillende premies van Valipac voor het

Meer info over PMD-sortering in bedrijven: www.sorterenophetwerk.be

waaronder Tegelijk

Praktische gids voor voorraadbeheer bij e-commerce Er wordt steeds meer en meer online gekocht. Sinds corona

Hoe maakt u de juiste beslissingen? Hoe profiteert u als bedrijf

kreeg e-commerce zelfs nog een extra boost. Dé grote uitdaging:

maximaal van online groei en hoe houdt u toch grip houdt op de

hoe houdt u grip op uw voorraad? Jan Kraaijeveld, Business

voorraad? Vraag hier de whitepaper aan:

Development Manager bij Slimstock , gaat in een whitepaper

www.slimstock.be

dieper in op voorraadbeheer bij e-commerce en online verkoop.

T +32 (0)15 40 01 64. Contact: Carina Villarin: c.villarin@slimstock.com

Hij gidst u met de nodige info en een stappenplan richting een optimale voorraad. Want ‘Niet op voorraad’ is een boodschap die een klant écht niet wil lezen. Ook voor u heeft dit een negatieve impact op omzet en klanttevredenheid. Zijn uw producten ruimschoots op voorraad? Dan heeft dit uiteraard een positieve invloed. Maar een grote voorraad kost ook geld en ruimte. Niet enkel een grote voorraad, ook een groot assortiment kan in uw nadeel spelen.

Almasy: sterk in magazijnwerk

De keuze van het optimale magazijnrek wordt in eerste instantie bepaald door het gewicht van de materialen. Die bepaalt hoe stevig je magazijnrekken moeten zijn. Daarnaast is ook de beschikbare ruimte, omvang van de materialen en eventueel het esthetische uitzicht van belang. In grote lijnen kunnen we de magazijnrekken opdelen in 4 groepen : • Opslag van archief, onderdelen en andere lichte materialen in kleine verpakkingen • Lichte tot halfzware materialen in zwaardere verpakkingen • Opslag van zware en volumineuze materialen op palletten • Opslag van lange lasten. Van lichte tot zware materialen Benieuwd naar hoe we uw ruimte optimaal kunnen inrichten? Neem

Magazijnrekken vindt u in een veelvoud aan afmetingen en uitvoe-

gerust even contact op:

ringen. Van kleine onderdelen tot zware palletten en lange materialen

www.almasy.eu

... voor elk type opslag heeft Almasy een oplossing:

T +32 (0)3 317 04 20, contact: Guy Mahieu, guy.mahieu@almasy.be

93


Zorgcampus Langemark-Poelkapelle

TWS Projects verbindt lokale ondernemers Lieven Vanbelleghem, burgemeester LangemarkPoelkapelle, en Geert Devloo van TWS Projects

Redactie | Frank Van Hoof

Binnenkort stelt TWS Projects en zijn leden-ondernemers een volautomatisch rolstoeltoegankelijk minibusje ter beschikking van woonzorgcentrum De Boomgaard, dienstencentrum De Stek, centrum voor dagverzorging ’t Nest en het centrum voor kortverblijf in Langemark-Poelkapelle. Burgemeester Vanbelleghem en Geert Devloo van TWS Projects vertellen hoe de samenwerking met de zorgcampus tot stand is gekomen.

Na zijn

twaalf

jaar

geweest

Poelkapelle,

schepen

in

te

Langemark-

is

Lieven

Lokale handel stimuleren Burgemeester

wat inspanningen levert om de lokale handel te stimuleren en

Vanbelleghem

met de gemeente ook zoveel

jaar

en Geert Devloo van TWS

mogelijk

burgervader van deze gemeente

Projects, dat zijn kantoren

Samen met de toeristische

met 7.800 inwoners. Naast burge-

in Langemark heeft, kennen

dienst van de gemeente en

meester is hij ook een van de

mekaar al jaren. Geert weet

lokale handelaren lanceerde

verantwoordelijke van de auto-

dat

burgemeester

keuring in Roeselare.

Langemark-Poelkapelle

Vanbelleghem

al

twee

de

burgemeester

in heel

lokaal

aankoopt.

Vanbelleghem

eind mei ‘Koffie&Co’, het eerste en gezelligste koffiefestival van de Westhoek. Niet minder dan 17 lokale ondernemers presenteerden er koffie en koffiegerelateerde producten.

Rolstoeltoegankelijk busje Lieven Vanbelleghem, burgemeester van Langemark-Poelkapelle.

Burgemeester Vanbellegehem: “Onze gemeente doet er alles aan

om

het

‘winkelhieren’


TWS Projects | Zorgcampus Langemark-Poelkapelle

Lieven Vanbelleghem (links op de foto): "WZC De Boomgaard krijgt met de hulp van TWS Projects een volautomatisch rolstoeltoegankelijk minibusje om minder mobiele mensen te vervoeren." en de lokale handel te

bevorderen. Ik vertelde Geert dat ons

Uitbreiding WZC

Woonzorgcentrum De Boomgaard bijzonder gebaat zou zijn met een

“Het WZC wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel die 16 kamers telt.

volautomatisch rolstoeltoegankelijk minibusje om minder mobiele

Naast een lokaal dienstencentrum zal ook ’t Nest in die nieuwe vleugel

residenten te vervoeren. Dan kunnen ze gemakkelijker buiten komen,

ondergebracht worden, over meer ruimte beschikken en plaats bieden

gaan winkelen bij lokale handelaren, aan het verenigingsleven deel-

aan 12 tot 15 personen die ’s morgens met het busje worden opgehaald

nemen en meer. Geert stelde meteen voor dat TWS Projects hier-

en ’s avonds terug naar huis keren. Het volautomatisch rolstoeltoegan-

onder zijn schouders zou zetten. Het feit dat je mekaar kent, schept

kelijk minibusje dat plaats biedt aan 8 personen en chauffeur is een

vertrouwen. We maakten er een samenwerkingsproject met lokale

vervoermiddel dat door alle bewoners en verzorgers enorm zal geappre-

ondernemers van. Ons WZC krijgt het minibusje voor vier jaar in bruik-

cieerd worden. Temeer omdat de bewoners er enorm naar uitkijken om

leen met optie te verlengen voor vier jaar.”

weer buiten te komen éénmaal corona achter de rug is.”

Zorgcampus in coronatijden

Minibusje voor de hele zorgcampus

“We hebben een moeilijke tijd gehad met Covid-19”, gaat burge-

Geert Devloo: “Het busje zal voor de hele zorgcampus ingezet worden.

meester Vanbelleghem verder. “Gelukkig zijn we gespaard gebleven

Natuurlijk zien onze leden- ondernemers die het project mogelijk

van een uitbraak. Dat is een pluim voor de directie van onze zorg-

maken graag hun logo in het straatbeeld, maar dat is slechts één aspect

campus die al in een vroeg stadium beschermmaterialen had voorzien

van de return die zij krijgen. Het busje wordt uiteraard bij een lid-on-

én het team dat zich constant volop ingezet heeft. Het Centrum voor

dernemer aangekocht. Dit samenwerkingsproject toont aan hoe lokale

Dagverzorging ’t Nest is heel de tijd open gebleven, maar hebben we

ondernemers in eigen gemeente mekaar kunnen versterken. TWS

op een aparte locatie ondergebracht waar we maximum 10 personen

Projects wil met zoveel mogelijk ondernemers in andere gemeenten

ontvangen.

over heel Vlaanderen dergelijke lokale MVO-projecten opzetten.”

Woonzorgcentrum De Boomgaard heeft 73 kamers voor zorgafhankelijke ouderen, waaronder 9 zorgflats voor twee personen. Alles samen resi-

Info over WZC Langemark-Poelkapelle:

deren er momenteel 80 personen.

www.langemark-poelkapelle.be/zorgcampus-langemark-poelkapelle

95


TWS Projects: Together We’re Strong!

actieplan met wat leden-ondernemers belangrijk vinden. Onze onder-

Hoe kan een kmo zijn steentje bijdragen aan een warme samenleving

nemers ervaren zo dat we hen op die indirecte manier vooruit helpen

via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? TWS Projects en Geert

met hun sales en marketing.”

Devloo bieden een waaier aan mogelijkheden. Geert Devloo is de founder-bezieler van TWS Projects. “TWS Projects

Kernwaarden

realiseert nationaal maatschappelijke samenwerkingsprojecten. Wij

Zes kernwaarden zet TWS Projects centraal in de samenwerking met

onderscheiden ons van andere bedrijven en organisaties door systemen

alle partijen: maatschappelijke betrokkenheid, engagement, partner-

in te bouwen die ervoor zorgen dat onze leden-ondernemers na de

ship, verbondenheid, vertrouwen en waardering. “Wij helpen dan ook

eerste termijn van vier jaar, die ook wíllen verlengen.“

zo veel mogelijk ondernemers, bedrijven en organisaties die net als TWS Projects deze waarden in hun DNA dragen. Alleen op deze manier

Reële behoefte invullen

voelen wij ons gelukkig in het bijdragen en het iets kunnen terug geven

Met 25 jaar ervaring in de bank- en verzekeringssector weet Geert Devloo

aan de maatschappij samen met onze leden-ondernemers”, bena-

waarover hij spreekt.

drukt Geert.

Het viel Geert op dat heel wat ondernemers behoorlijk investeerden in marketing & sales en niet tevreden waren over de return. Dat zette Geert

Facebook

aan tot nadenken én tot actie. Zo ontstond TWS Projects in 2019 als faci-

Naast een open facebookpagina waarop TWS Projects nieuwe leden

litator tussen goede doelen en bedrijven. Intussen heeft TWS Projects zes

voorstelt, is er ook de besloten facebookpagina TWS Society én www.

‘samenwerkers’ – ambassadeurs – die ondernemers uit zoveel mogelijk

ondernemersmeteenhart.be . Via dit digitaal ledenplatform kunnen

diverse branches aanspreken.

de leden van TWS Projects met elkaar in contact treden, vragen in de groep gooien en meer.

TWS Projects samen met ondernemers Geert Devloo: “TWS Projects realiseert lokale, provinciale en nationale

Ondernemers met een hart

maatschappelijk verantwoorde projecten vanuit de kracht van het

Een greep uit de nobele doelen die TWS Projects en zijn ‘ondernemers

ondernemerschap met een directe return voor de ondernemers. Voor

met een hart’ bereiken:

elk project hebben we 30 à 35 ondernemers nodig die zich engageren.

- Een elektrische vrachtfiets voor een vzw die ecologisch gekweekte

Tijdens een individueel gesprek van anderhalf uur gaan we met de ondernemer die hiervoor openstaat na hoe we mekaar kunnen versterken.” De organisatie kan rekenen op het engagement van meer dan 200

groenten en kruiden verkoopt; - Een minibus voor woon- en zorgcentra, sociale Huizen en OCMW’s, steden en gemeenten;

leden-ondernemers en is aan zijn achtste project toe.

- Kinderen met een beperking een midweek vakantie in België

Return voor leden-ondernemers

- Dierenorganisaties helpen om ‘dakloze’ dieren een warm nest te

aanbieden; “Met ondernemers die zich vinden in de TWS Projects-filosofie gaan we

geven;

een lidmaatschap aan voor vier jaar”, stelt Geert. “In die vier jaar onderhouden we de band met onze leden en bevragen we hen geregeld over

Interesse in TWS Projects?

hun verwachtingen van de samenwerking. Nieuwe leden ontvangen

Contacteer Geert Devloo op +32 475 42 60 71 of info@twsprojects.be.

een vragenlijst. Die is gebaseerd op een marktonderzoek dat we deden

TWS Projects, Hanebeekstraat 28, 8920 Langemark (www.twsprojects.

bij ondernemers uit diverse sectoren en resulteerde in een 14 punten

be en www.ondernemersmeteenhart.be)


N M LU O C REDACTIE - Frank Van Hoof

De Container Cup Het voormalige VIER -momenteel Play4- gaf met ‘De Container Cup’ een speels startschot van een competitie waarin een speciaal stekje voor de container is weggelegd. Die ‘containercompetitie’ werd onder invloed van corona een wereldwijde wedloop. Bij de start van die crisis werd er in alle sectoren paniekvoetbal gespeeld, niet in het minst bij de rederijen. Door de lockdown sputterde de productie, was er veel minder vracht en was de wereld bezaaid met lege containers. Uit vrees dat het transport langdurig zou afnemen, staakten rederijen -die recordverliezen ledende aankoop van schepen én containers. Toen de economie in juli weer aantrok, was de vraag plots veel groter dan het aanbod. Wat volgde was een ongezien opbod, met prijzen die verviervoudigden. Bart De Wever nam deel aan de Container Cup met een T-shirt dat bedrukt was met de Olympische idealen altius, citius, fortius. Een motto dat de rederijen grotendeels onderschrijven: de prijzen zijn substantieel hoger geworden en de rederijen lijken er sterker uit te komen. ‘Sneller’ is echter niet aan de orde: als klein kneusje moest Europa -net als in de race naar vaccinsde duimen leggen tegen de beter biedende Big Brother aan de overkant van de oceaan, met immense wachttijden en ‘schaarste’ tot gevolg. Erger nog: om zo snel mogelijk opnieuw langs de kassa te kunnen passeren, vertrokken lege containers als de bliksem opnieuw naar China, waardoor de uitvoer uit het Oude Continent stokte. Met een wereldhaven als Antwerpen stond Vlaanderen in de hoek waar de klappen vallen, maar onze lokale ondernemers toonden zich veerkrachtig én daadkrachtig. Een last werd een lust en de korte keten werd plots een valabel alternatief, nu ecologische idealen niet langer doorkruist werden door economische wetmatigheden. De blokkade van het Suezkanaal én de immense impact die daaruit voortvloeide, was een nieuwe dreun voor het globale goederentransport. Voorlopig is container ‘King’, bij gebrek aan overige opties. Afgedankte opslagruimte wordt in de drang naar een eigen stekje zelfs opgewaardeerd als thuiskantoor, wat het vermoeden doet rijzen dat COVID naast het smaak- en geurvermogen ook het zicht aantast. Vraag is wat er overblijft als het koortsige coronaklimaat eindelijk verandert. De Container Cup zal ongetwijfeld verdwijnen zodra er opnieuw ruimte is voor anders en beter. Met het wereldwijde containertransport zal het zo’n vaart niet lopen, maar de huidige hausse zou wel eens een pyrrhusoverwinning kunnen blijken zodra er attractievere alternatieven zijn.

97


UW EXPERT IN OPLEIDINGEN! • Kleine blusmiddelen - brandwacht - werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming FURBO besloten ruimtes -werken op hoogte aanslaan kritieke lasten - flensmonteur PROFESSIONELE • 2-daagse, 3-daagse EHBO-opleiding met simulant PARTNER IN LEGAL, heffen en tillen - rugbesparend werken • opleiding preventieadviseur niveau 3 HR & SAFETY • BA4/BA5 • opleiding hoogwerker • VCA opleidingen & VCA examens • interne transportmiddelen • ….

Cloud

voor meer info: www.furbo.be

Altijd bereikbaar! Naadloze overgang van kantoor, mobiel naar thuiswerk

ANTWERPSESTRAAT 145 I B - 2640 MORTSEL I T +32 3 448 08 48 I F +32 3 440 40 19 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE

VOLGENDE EDITIES

190

september TRANSPORT & oktober LOGISTIEK 2021

Supply Chain/Haven/Transport/Distributie/E-commerce/Warehousing/ Packaging/Logistieke software/Douane & expeditie/ 1. Online verkoop en de last mile 2. Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw kmo? 3. Automatisering in de logistieke keten 4. Is multimodaal transport de toekomst? 5. Welke soorten onderhoud bestaan er?

FINANCE

Accountancy/Debiteuren & Kredietverzekering/ Banken/ Crowdfunding/ Financiering/ Subsidies/ Overname & overdracht/Verzekeringen 1. Hoe duurzaam zijn duurzame beleggingsfondsen? TRAAT 145 I B - 2640 MORTSEL I T +32 3 448 08 48 I F +32 3 440 40 19 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE 2. Belgische fintechs in de kijker 3. Hoe succesvol boekhouden via de smartphone? 4. Het succes van microkredieten en alternatieve financieringsvormen 5. De 10 geboden van een vlotte bedrijfsovername

191

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be

november december 2021

MOBILITEIT

Bedrijfsvoertuigen & trucks/Auto & onderdelen/Leasing & renting/ Inrichting voertuigen/Bijstand & tools 1. Hoe overschakelen naar een elektrisch wagenpark? 2. Wat zijn de voordelen van fietsleasing? 3. Autoleasing : hoe staat het met de wetgeving? 4. Hoe kan ik mijn kostbare goederen traceren? 5. Kan je de ecologische voetafdruk van je fleet verkleinen?

VERMOGEN

Private banking/Private equity/ Beleggingsvastgoed/ Successieplanning/ Groepsverzekering & IPT 1. Wat zijn de voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap? 2. Vermogensplanning: wat mag ik zeker niet doen? 3. Is hotelvastgoed nog hot? 4. De meest rendabele pensioenformules voor zelfstandigen? 5. Alternatieve beleggingen

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.Printen van uw kleurenlabels: on-demand met Epson Print opvallende kleurenlabels wanneer u ze nodig hebt met deze on-demand printers. Printen in twee fasen en verspillende pre-ordering behoren met Epson ColorWorks tot het verleden. Nu kunt u labels direct volledig in kleur printen, op basis van uw eigen ontwerp en in de hoeveelheden die u daadwerkelijk nodig hebt. Een nieuwe manier om kleurenlabels te produceren: Neem de volledige controle over ontwerp en productie in handen; Beperk fouten en kosten; Snellere productie; Produceer minder afval; Maak kostbare opslagruimte vrij; Geen aanschafkosten voor voorgedrukte labels.

Lees meer over de Epson ColorWorks printers:

Contacteer Zetes: www.zetes.com info@be.zetes.com +32 2 728 37 11