__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 188 | MAART - APRIL 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER HAVEN & INDUSTRIE SPRAAKMAKER DIRK WOUTERS

Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

PANELGESPREK CORPORATE BRANDING

DE KRACHTIGE KRUISBESTUIVING VAN EEN BEZIGE BIJ WWW.KMOINSIDER.BE

STÉPHANIE OUACHAN, CEO STRIKTLY


CUSTOMS CHALLENGES? SMART SOLUTIONS! Waardevolle wereldwijde ervaring in logistiek en douane-activiteiten, vanuit onze thuishavens in België en Nederland. De experten van Portmade delen hun jarenlange sectorkennis graag met u. Geen uitdaging is ons te groot. Als innovatieve persoonlijke assistenten loodsen we uw bedrijf naar vlotte processen en efficiënte procedures. Met de focus op vereenvoudiging, optimalisatie en digitale dialoog. We zijn sterk vertegenwoordigd in diverse beroepsverenigingen. Op zoek naar specialisten in up-to-date oplossingen op maat, die mijlen vooruitdenken? Welkom aan boord, waar u geniet van onze snelle service en slimme meerwaarde.

WWW.PORTMADE.COM

2019-11•PORTMADE_advertenties_A4_KMOinsider.indd 1

19/11/2019 18:48


Edito |

Corporate branding Hoe bedenk je een naam voor je bedrijf? De iconische Steve Jobs bedacht zo’n 45 jaar geleden de naam ‘Apple’ omdat hij toen regelmatig een handje toestak op een appelplantage in Californië. Of neem Red Bull, bekend van het energiedrankje dat vleugels geeft. De naam ontstond nadat een Oostenrijkse ondernemer op reis naar Thailand een 'Krating Daeng' bestelde en in één klap van zijn jetlag was verlost. Red Bull werd later de vertaling van Krating Daeng. Over buikgevoel gesproken.

Merken. De hele dag door leven we van merk tot merk. Sommige leiden

van kmo’s, hun bedrijfsmerk en hun relatie met klanten. Over hoe een

zelfs een eigen leven en zijn een onderdeel van onze taal geworden.

kmo’er met verhalen en storytelling kan inspelen op de vragen van

Want iedereen heeft wel eens een Billy-kast in elkaar geknutseld,

prospecten en klanten. Get your story out! Want corporate branding

tokkelde ooit op een Mac of weet hoe een Bounty-eiland eruitziet.

is weliswaar een Engels, maar zeker geen duur woord. Je hoeft geen grote budgetten te hebben om strategisch te communiceren. Het gaat

Panelgesprek corporate branding

om het consequent en vindingrijk zijn in de manier waarop je commu-

Het is die beleving rond merken die onze redactie inspiratie gaf om

niceert. Elk bedrijf kan snel een social media account aanmaken en

begin dit jaar een panelgesprek rond Corporate branding (p. 66) te

gebruiken om zijn corporate branding in de markt te zetten, zo vertelt

organiseren. ‘Hoe zet je je bedrijfsnaam in als merk in je communi-

iemand tijdens het panelgesprek.

catie?’ was de vraag die moderator Edith voorlegde. Dit groepsgesprek onder kmo’s leverde interessante inzichten

Contactuele binding

op. Corporate branding, customer success, klantenrelatie, sonic

Ik wil ook graag Stéphanie Ouachan, de coverdame van dit nummer,

branding, …. Het zijn maar enkele termen die de panelleden

van softwarebedrijf Striktly citeren. In het artikel op p. 14 vertelt zij

gebruikten om trends in marketing te duiden. “Corporate branding

hoe ze haar klanten bij de hand neemt, in de watten legt én fans

gaat vaak niet om het promoten van je bedrijf maar om het verhaal,

maakt van haar merk. “Wij houden onze klanten niet door een

de missie erachter. Het is een soort van kompas, een overkoepelend

contractuele binding,” vertelt ze, “wel door een prima product en

geheel waarop alles moet gebaseerd worden,” zegt Petra De Roos van

een constante contactuele binding met nieuwe updates, nieuwe

LDV United tijdens het panelgesprek.

releases en gratis webinars.” Ze noemt dit brand awareness. Ik noem dit klantenbinding.

Buikgevoel Ook bij KMOdynamoo adviseren wij kmo’s over hun marketing en

Veel leesplezier,

communicatie. Vaak doen we dit in een b-to-b context. Wat blijkt? Ook b-to-b klanten kopen met buikgevoel. Subjectieve, emotio-

Patrick Moens

nele factoren zoals het imago van een onderneming geven vaak de

(patrick@kmodynamoo.be)

doorslag bij een aankoopbeslissing. Bij KMOdynamoo zetten we uw communicatie op scherp. Bekijk www.kmodynamoo.be.

Get your story out!

Lees www.kmoinsider.be voor ondernemersverhalen. Mail me en we bekijken samen

Daarom denkt KMOdynamoo graag mee na over de communicatie

hoe we uw bedrijfsverhaal gericht tot bij de KMOinsider community kunnen brengen.

3


23

DOSSIER HAVEN & INDUSTRIE

47 14

42

De krachtige kruisbestuiving van een bezige bij. Stéphanie Ouachan over ‘haar’ succesvolle scale-up Striktly. Dit softwarebedrijf ontpopte zich in een mum van tijd tot een polyvalent en performant platform.

Met veelzijdig vrijwilligerswerk is Mercy Ships al meer dan veertig jaar écht belangrijk voor mensen die uit geldgebrek noodzakelijke medische hulp mislopen. Een meeslepend verhaal over menselijk kapitaal.

COVERSTORY STEPHANIE OUACHAN

3

EDITO Corporate branding

DE KRACHTDADIGE KOERS VAN MERCY SHIPS

WTCTODAY

66

KMOINSIDER BREAKFAST

26 Indaver: duurzame afvalverwerkingsreus is brandend ambitieus

41

12

30

INSIDE INFO

REEKS FACILITY

REEKS GEDEPUTEERDEN PROVINCIE

Innovatieve manieren om te desinfecteren

Ludwig Caluwé, gedeputeerde

REEKS MVO

provincie Antwerpen

De krachtdadige koers van Mercy Ships

COVERSTORY

32

47

De krachtige kruisbestuiving van een bezige

Port of Antwerp-Bruges: wereldhaven in

bij: Stéphanie Ouachan

de maak

20

36

14

REEKS ACTUEEL

23

DOSSIER HAVEN & INDUSTRIE

Haven van Brussel

38

42

WTCTODAY

55 DOSSIER INTERNATIONALE HANDEL

58

INTERVIEW

Is de internationale handel verstoord door

Thomas Van den Keybus, Premium Sound

een tekort aan zeecontainers?

Solutions


Inhoudsopgave |

80

KLANKENKOORTS Dochters van Ondernemers’ is -letterlijk en figuurlijk- het geslaagde samenspel van vijf dynamische jonge vrouwen die een voorliefde voor het podium én een jeugd in een familiebedrijf delen.

74

SPRAAKMAKER Banken zouden ondernemers het moeilijk maken om aan kredieten te geraken. KMOinsider polste bij Dirk Wouters, CEO van dé bank voor ondernemers en vrije beroepen bij uitstek.

82

90

ANN SCHEVENELS OVER VLAAMSBRABANT De provincie Vlaams-Brabant is een welvarende regio met een relatief lage werkloosheidsgraad en het hoogste gemiddelde inkomen van alle Vlaamse provincies. Op bezoek bij provinciaal gedeputeerde Ann Schevenels.

COVID-INNOVATIES De coronacrisis geeft inspiratie. 3D-expo BV is de naam van het bedrijf dat software heeft ontwikkeld om in 3D virtuele (vak) beurzen en standen te maken.

63

DOSSIER CORPORATE BRANDING

66

85

Corporate branding, ook weggelegd

Autotips

KMOINSIDER BREAKFAST voor kmo’s

74

REEKS AUTO & VERKEER

90

BEDRIJFSREPORTAGES

SPRAAKMAKER

REEKS GEDEPUTEERDEN PROVINCIE

Dirk Wouters, Bank J. Van Breda

Ann Schevenels, gedeputeerde

22 Maintenance Partners

provincie Vlaams-Brabant

24 Storopack

80

INTERVIEW ONDERNEEMSTERS

95

Klankenkoorts

BEDRIJFSNIEUWS

82

97

3D-expo BV uit Elversele

Schone Schijn

REEKS COVID-INNOVATIES

REDACTIECOLUMN

8 Sonal

34 BIA Group 40 FORWARD Belgium 56 Exact Software 64 E-Technics 86 Spider Security 88 Kinnarps 93 Vlaamse Post

5


look 74 inside for inspiring information

" Mensen die je niet kent of die een ander verhaal hebben, kunnen erg verrijkend zijn."

Colofon

Dirk Wouters, CEO Bank J. Van Breda

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap - redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Edith Vervliet, Jan Van den Broeck, Dominique Berquin | Connection managers: Werner Diels 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@kmoinsider.be | Business development manager: Ingrid Janssens - 0479 960 015 - ingrid.j@kmodynamoo.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout - fanny@ kmoinsider.be | Prepress: Ingrid Renders - prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Verzending: Budget Mail - Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www.budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@ kmoinsider.be. Oplage: 12.500 ex. De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.


Cyberveiligheid is zoals de remmen in je wagen. Mét kan je net sneller rijden! Toreon kent als geen ander het belang van flexibiliteit en nauwe samenwerking. Deze zijn steeds de motor geweest achter hun groei en zorgen er nog steeds voor dat ze. samen met hun klanten en partners verder blijven groeien. Toreon is een gespecialiseerd en lokaal verankerd cyberveiligheidsbedrijf met een lang trackrecord bij overheidsinstellingen, nuts- en technologiebedrijven. Om Vlaamse KMO’s te ondersteunen bij de bescherming van hun onderneming, heeft Toreon nu een Security Journey ontwikkeld, een op maat gemaakt programma, gesteund door subsidies van de Vlaamse Overheid. Cybersecurity wordt steeds belangrijker voor KMO’s om in een digitale maatschappij te concurreren. We kenden het laatste jaar een ongeziene groei in digitalisering en nog meer dan grote ondernemingen dienden KMO’s creatief op zoek te gaan naar oplossingen om zowel de continuïteit van de onderneming te vrijwaren als aan de nieuwe noden van klanten te voldoen. Bovendien zijn we allen vaker dan verwacht het doelwit van cybercriminaliteit. Het is dan ook uiterst belangrijk onze ondernemingen op de juiste manier te beschermen.

Met de steun van de Vlaamse overheid en de subsidies voor cyberveiligheid is dit meer dan ooit voorheen mogelijk voor elke KMO. Dankzij de steun van het Vlaams agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap kan een investering in cyberveiligheid voor maar liefst 45% gesubsidieerd worden.

“Wij geloven sterk dat onze expertise en knowhow de verdere groei van ondernemingen kan vrijwaren. Cyberveiligheid is zoals de remmen in je wagen. Mét kan je net sneller rijden.”

DE JOURNEY

De gesubsidieerde Security Journey bestaat altijd uit 3 fasen, waarin Toreon de KMO’s begeleidt van advies tot implementatie van concrete beveiligingsverbeteringen:

Siebe De Roovere Director SME Market

◆ Advies –

Analyse van uw huidige beveiligingspositie met een op maat gemaakte roadmap op om uw beveiligingsniveau naar de gewenste niveaus te brengen.

◆ Activatie – Ondersteuning van de implementatie van de geprioriteerde cybersecuritycontroles. ◆ Adoptie –

Uw organisatie wordt zelfredzaam op vlak van informatieveiligheid door het insourcen van kennis of het uitsourcen van security

activiteiten zodat u kan focussen op ondernemen.

Veilig ondernemen is binnen handbereik van elke KMO. Start vandaag nog en ontdek hoe uw onderneming te beschermen samen met Toreon, uw coach in digitale veiligheid.


Cloud

Bedrijfsreportage | Sonal

Altijd bereikbaar! Naadloze overgang van kantoor, mobiel naar thuiswerk

UW TELEWERKERS TELEFONEREN THUIS ALSOF ZE OP KANTOOR ZIJN ANTWERPSESTRAAT 145 I B - 2640 MORTSEL I T +32 3 448 08 48 I F +32 3 440 40 19 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE

“Ik kan hem (of haar) niet doorschakelen. Hij (of

bellen: diens computerscherm, gsm, tablet,…

Meer dan 40 jaar ervaring

zij) werkt thuis. Belt u hem (of haar) even op de

Het is aan de gebruiker om te bepalen wanneer,

Sonal heeft meer dan 40 jaar ervaring in profes-

GSM?” Nu er volop wordt getelewerkt en thuis

waar en op welke device hij wil gebeld worden.

sionele telecommunicatie voor bedrijven en

werken ook na de coronacrisis in veel bedrijven

Met deze SonalCloud-oplossing kan u met uw

zelfstandigen en staat ten dienste van meer dan

voor een paar dagen per week zal blijven,

medewerkers én met de buitenwereld ook

2.000 klanten. U kan vrijblijvend beroep doen

kan u uw telefonie een stuk professioneler

chatten, videocalls houden en documenten

op de consultancy van Sonal om uw telefonie

aanpakken met een SonalCloud-oplossing op

delen.

te optimaliseren volgens uw behoeften. Sonal

maat van uw bedrijf. Uw medewerkers kunnen

Uiteraard hoeft u geen telewerkers te hebben

installeert alles zelf, zorgt voor de integratie

thuis (of elders, op de baan,…) telefoneren en

om internettelefonie te installeren en gebruik

met uw CRM/ERP en verleent ook technische

lijnen doorschakelen of doorgeschakeld krijgen

te maken van de vele voordelen.

support. ▪ (NV)

alsof ze op kantoor zijn.

​ l wat uw telewerkers nodig A hebben is een laptop, tablet of smartphone.

Integratie met uw CRM/ERP

Einde van het ISDN-tijdperk De telecom-

Opteert u voor de Sonal Cloud Pro oplos-

operatoren bouwen momenteel volop hun

sing, dan kan u uw telefooncentrale in de

ISDN-infrastructuur af. De technologie is

cloud ook integreren in uw CRM-, ERP- of

verouderd. Telefoneren via ISDN maakt

General manager Michael De Clercq: “Sonal

Microsoftoplossing.

meer en meer plaats voor VoIP: telefoneren

installeert een Cloud gebaseerde softwareoplos-

Michael De Clercq: “Om iemand op te bellen,

via het internet. Contacteer Sonal om u vrij-

sing die overeenstemt met uw behoeften, en we

hoeft u in dat geval alleen op diens naam in uw

blijvend te informeren.

voorzien indien nodig ook headsets, camera’s,…

CRM/ERP te klikken. De integratie met uw CRM/

De klassieke telefoon op het bureau van uw

ERP laat u ook toe om heel gebruiksvriendelijk

medewerkers wordt vervangen door een softp-

en automatisch rapporten, statistieken en call-

hone, een speciale app op uw smartphone.”

boards op te maken.” De Sonal Cloud Pro oplossing is zeer geschikt

Doorverbinden naar softphone, gsm, tablet,…

voor bedrijven tot 100 – 150 gebruikers. Met

Wanneer er een oproep binnenkomt voor een

nie-oplossing voor bedrijven met meer dan 150

van uw medewerkers, dan kan die worden

gebruikers, bankinstellingen, verzekeringskan-

Sonal, Antwerpsestraat 145, 2640 Mortsel

doorgeschakeld via het computerscherm. De

toren,… Deze software laat ook toe de telefoon-

T 03 448 08 48, F 03 440 40 19, info@sonal.be

‘binnenpost’ van uw werknemer begint te

gesprekken op te nemen.

www.sonal.be

Sonal Cloud Enterprise biedt Sonal een telefo-


Content marketing is zoals een eerste date. Als je alleen maar over jezelf praat, komt er geen tweede.

Online adverteren is de perfecte manier om snel en gericht de online doelgroep te bereiken. KMO dynamoo begeleidt uw bedrijf op weg naar succesvol adverteren op Google AdWords, LinkedIn, en Facebook. Weten hoe? Kijk op www.kmodynamoo.be

DYN18032770 Adv A4.indd 1

19-01-18 09:40


Uw facility partners

Facility modules Immo

Schoonmaakcobot in ziekenhuis De facilitaire dienstverlener Iris maakt gebruik van een schoonmaakcobot in de ziekenhuizen van Chirec in Brussel. Deze cobot (of co-robot) werkt samen met de zorgverleners van het ziekenhuis. Hij is geschikt voor drukke locaties zoals ziekenhuizen en rijdt zijn werkronde volgens een voorgeprogrammeerd schema. Hij is klein en kan uiteenlopende taken uitvoeren. De cobot is voorzien van een navigatiesysteem en intelligente software. Zo onderscheidt hij personen van vaste objecten zoals ziekenhuisbedden en tafels. Als hij een bepaalde zone niet kan bereiken, zal hij die onthouden en later terugkeren om de plek schoon te maken.

R U U TE H

an & k n e n azij mag

tore

n

T 03 658 45 20

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

www.denbosuil.be Ergonomische kantoormeubelen

Schoonmaak

Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

Ergonomische oplossingen

Gratis ergonomisch advies Woensdag en vrijdag: 9h30-18h00 Zaterdag: 9h30-12h30

Kerkstraat 63 • 9160 LOKEREN • T 09 247 07 01 info@ergo-advice.be • www.ergo-advice.be

Print professionals

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

Sanitair & verwarming

De specialist in sanitair, CV-ketels en zonnepanelen

www.aservis.be

Zakenlunch

Facility Management

Fleetbeheer

Ringlaan 2 | 2960 Brecht www.toyotavandijck.be

Material Handling

“Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

VEELZIJDIGE VERGADERMOGELIJKHEDEN & VERZORGDE BUSINESSLUNCH KLEISTRAAT 175 · 2630 AARTSELAAR +32 3 877 10 79 WWW.GUZTO.BE · INFO@GUZTO.BE

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS

www.vinci-facilities.be

03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


s s e r t s Ik krijg ! s s e r t s e i d l a van

Gelukkig zijn er onze online-opleidingen rond welzijn op het werk. Last van werkstress? Moeite met motivatie? Investeer dan in je eigen werkgeluk of dat van je werknemers. De opleidingen van Cevora helpen bedrijven en hun bedienden om veerkrachtig te blijven. Om te werken aan hun eigen welzijn en dat van anderen. Want iedereen heeft het recht om gelukkig te zijn in zijn of haar job.

Maak werk van je werkgeluk. Bekijk ons volledige aanbod op cevora.be

CEV_ADV_APRIL2021_A4_2021-stress_N-F-E.indd 1

22/03/2021 09:49


Kantoor

schoonmaak Innovatieve manieren van desinfecteren Redactie | Edith Vervliet

Schoonmaken in kantoren, productiehallen, openbare ruimten, scholen, enz. is onvoldoende sinds corona. Desinfectie is een noodzaak geworden die ook postcorona zal blijven. Het afgelopen jaar hebben verschillende bedrijven zich op desinfectiemethoden toegelegd. KMOinsider sprak met Disinfect uit Antwerpen en Zaparay uit Wetteren, die elk met hun innovatieve ontsmettingsmethode de strijd met COVID-19 aangaan.

Evenementenbureau Citycubes richtte Disinfect op

tainers en -tunnels die vooral in

Vernevelingstechnologie

het buitenland worden ingezet en

Dieter Veulemans: “Voor deze Dry

Toen corona toesloeg, besefte

richtte Disinfect Group op. Sinds

Mist-technologie heeft Disinfect

ondernemer Dieter Veulemans

februari zet dit bedrijf een mobiele

Group zich laten inspireren door

van CityCubes, een evenementen-

trolley in de markt, de ‘mobile (dry)

het natuurlijke afweermecha-

bureau dat zich specialiseert in

misting unit’, die ook kantoren en

nisme van het menselijke lichaam.

het bouwen van pop-ups en het

productiehallen kan ontsmetten.

De gemakkelijk verplaatsbare

organiseren van promo-events

Op zich is de vernevelingstechiek

vernevelingsmachine werkt op

voor bedrijven, dat ‘veiligheid’

niet nieuw. Al ruim 20 jaar wordt

een biologische en duurzame

van cruciaal belang is in de evene-

die gebruikt om tuinbouwserres te

biocide – een stof die levende

mentensector. Hij diversifieerde

desinfecteren.

organismen doodt – gemaakt

zijn business met desinfectiecon-

van zout, kraantjeswater en elektrolyse. Deze vloeistof (ECAS) is gemaakt van dezelfde afweerstof die ons lichaam aanmaakt om virussen en bacteriën te bestrijden, waardoor het procedé volkomen veilig is voor mens en dier. 99,99 % van de bacteriën en virussen wordt gedood, ook het COVID-19 virus. Vroeger werd het product al toegepast op SARS.” De Dry Mist-technologie heeft


Reeks | Facility

allerlei tests doorstaan en beantwoordt aan de Europese normen EN

het directiecomité was. Begin 2020 richtte Verstraeten zijn derde succes-

14476, EN 1276, EN 17272, EN 1650, EN 13697, is goedgekeurd door het

volle start-up in de led-industrie op: Zaparay.

European Chemicals Agency (ECHA) en staat vermeld op de lijst van de FOD Volksgezondheid ook de erkenning als biocide en kunnen we het

Ray One: duurzame ledlicht desinfectietechnologie

product op de Belgische markt gebruiken én verhandelen. Dit houdt een

Deze start-up haalde kapitaal op voor de ontwikkeling van duurzame

goedkeuring in om oppervlaktes en ruimtes te desinfecteren d.m.v. Dry

ledlicht-desinfectietechnologie. Dit resulteerde in de Ray-One, het eerste

Misting”, vult Dieter Veulemans aan.

uv-C led desinfectietoestel. Het apparaat functioneert als een soort schuif

“Op één uur tijd kunnen we met onze mobile misting unit én 1 liter

waarin je zaken legt die met uv-C licht gedesinfecteerd worden. “Ray-One

product zo’n 1000m3 volledig desinfecteren. De droge nevel die de

is getest aan de UGent en wordt gekeurd volgens de chemische desinfec-

machine produceert, verspreidt zich overal en is veilig voor computers

tienorm EN14885. Na amper 15 seconden bestraling behalen we de aller-

en technologie. Ideaal dus voor grote binnenlocaties waar veel bezoe-

hoogste graad van PRCV-desinfectie, dus om corona te bestrijden. Handig

kers komen en gaan en die dus regelmatig moeten gedesinfecteerd

voor de desinfectie van klein medisch materiaal zoals stethoscopen en

worden. Onze methode doet dat snel en efficiënt. We hebben twee

bloeddrukmeters, maar ook complexe voorwerpen zoals juwelen, brillen,

formules klaar: onze mobiele unit kan aangekocht worden of ons team

mobiele telefoons, tablets, enz.”, gaat Duncan verder. Zaparay biedt de

komt ter plaatse”, zegt Frederic Gobin, country manager van Disinfect

Ray-One aan - om te beginnen - bij huisartsen- en tandartsenpraktijken.

Group. “Het product dat wij gebruiken bestaat uit 98% water en heeft

“Materiaal dat ze niet kunnen steriliseren, moet vandaag ontsmet worden

desinfecterende eigenschappen. Het is 100% biologisch afbreekbaar en

met doekjes en alcohol. Dat is niet alleen omslachtig, het werkt ook

effectief, ruikt een beetje naar chloor, maar is absoluut niet te vergelijken

minder goed. Ik schrok ervan, maar uit eigen onderzoek vernamen we

met javel. Het product kan eenvoudig ter plaatse gemaakt worden, maar

dat dokters hun stethoscoop minder gebruiken omdat die zo moeilijk te

Disinfect kan het ook meebrengen, rekening houdend met het aantal

ontsmetten is. De Ray-One biedt daar dus een oplossing voor.”

biocide werkzame stoffen onder artikel 95. “Daarnaast kregen we van

kubieke meter van de ruimte die moet gedesinfecteerd worden. 1 liter van het desinfectieproduct kost ca 4,5 euro.”

De eerste gebruikers zijn alvast enthousiast Zaparay ondersteunt het lokale Wetterse vacinatiecentrum met een

Uv-C straling

Ray-one ter desinfectie van o.a. stethoscopen en communicatiemid-

Uv-C straling is een energierijke ultraviolette component van zonlicht. Op

delen die frequent dienen doorgegeven te worden tussen de zorgverle-

aarde komt die straling niet voor, omdat de ozonlaag ze wegfiltert uit de

ners. De afdeling Virologie van UGent gebruikt intern een Ray-one voor

zonnestralen. Ultraviolet licht is niet zonder risico. De hoogenergetische

de desinfectie van laboratoriumobjecten. Uit bezorgdheid voor haar

golflengtes van uv-C licht beschadigen het DNA en RNA van alle levende

patiënten zet tandarts Fransoo uit Melle het toestel in voor moeilijk te

micro-organismen, doden schimmels en bacteriën en desactiveren ook

desinfecteren tandartsinstrumenten.

virussen zoals COVID-19. Tot op heden wordt ultraviolette straling voor waterzuivering en andere

Nieuwe ontwikkeling in de pijplijn

doeleinden opgewekt met tl-achtige buizen. Deze uv-C kwikdam-

Eind 2021 brengt Zaparay nog een nieuwe elektronische innovatie,

plampen hebben, behalve hun toxische grondstoffen, het nadeel dat

gesteund door VLAIO, op de markt. “Met een ander toestel willen we de

niet al hun straling bruikbaar is voor desinfectie. Zaparay produceert

strijd met bacteriële en virale contaminatie ook in ziekenhuizen aangaan.

duurzame innovatieve desinfectietoepassingen met ultraviolet licht.

Er wordt elektronica ontwikkeld die de bestralingstijd zal afstemmen in

Onderbouwd door recent wetenschappelijk onderzoek worden virussen,

functie van het gebruik. Dat betekent een grote sprong voorwaarts voor

bacteriën en schimmels milieuvriendelijk geneutraliseerd door nieuwe

uv-C led desinfectie, want met de huidige kwikdamp uv-C lampen wordt

led-technologie.

die beoogde efficiëntie niet behaald. Een extra reden die onze exclu-

“Sinds kort kan uv-C straling ook opgewekt worden door specifieke

sieve keuze voor ledtechnologie onderbouwt”, beklemtoont Duncan

leds. Met Zaparay focussen we exclusief op deze milieuvriendelijke licht-

Verstraeten.

bronnen die zich breder lenen dan alleen voor waterzuivering. Indien veilig toegepast, is uv-C straling een nuttige technologie om gezond-

Ontwikkeling voor de evenementensector

heidsrisico's te reduceren”, zegt oprichter-CEO Duncan Verstraeten, die

Een andere toepassing ontwikkelde Zaparay voor de media- en concert-

20 jaar ervaring heeft in de led-industrie. In 2003 richtte hij het led-ver-

industrie: een uv-C doorlaatbare afsluitbare verpakking voor microfoons.

lichtingsbedrijf Lux-Lumen op. In 2008 zag zijn Limis Beyond Light het

“Desinfectie gebeurt doorheen de gesloten verpakking. Nadien mag de

licht, dat nadien hervormd werd tot V3 Lighting en nog steeds actief is

buitenzijde met onreine handen worden aangeraakt. De podiumkun-

in Lokeren. De afgelopen jaren was Duncan Verstraeten verantwoordelijk

stenaar of journalist opent de verpakking voor het gebruik en is op die

voor het Deense Servodan van elektronicagroep Niko, waarvan hij lid van

manier 100% zeker van een gedesinfecteerde en veilige microfoon.” ▪

13


Coververhaal | Stéphanie Ouachan

Stéphanie Ouachan over ‘haar’ succesvolle scale-up Striktly

De krachtige kruisbestuiving van een bezige bij Softwarebedrijf Striktly ontpopte zich in een mum van tijd tot een bijzonder polyvalent en performant platform. Dankzij een magische mix van fenomenale functionaliteit en klantgerichte kwaliteit nestelde de ambitieuze new kid in town zich in de structuur én de harten van heel wat Belgische bedrijven.

Redactie | Frank Van Hoof

15


x

Met haar beklijvende biografie staat Stéphanie Ouachan zelf vaak in de kijker, waardoor het ‘levensverhaal’ van Striktly –dat even mooi en meeslepend issoms wat in de schaduw blijft. Op eigen verzoek richt de stijlvolle CEO in dit gesprek doelbewust de schijnwerpers op haar bedrijf én de fantastische medewerkers die de betrouwbare basis vormen van het succesverhaal. In een verfrissend virtueel gesprek wijdt Stéphanie niet uit over het verleden, maar ‘Zoomt’ ze in op het heden én kijkt ze verwachtingsvol naar de toekomst.

Nieuw én vernieuwend: een futureproof fundament met een langetermijnrendement “Een kwalitatieve klantervaring triggerde mijn aandacht voor Striktly zodanig dat ik in 2015 mee aan boord stapte. In een eerste fase probeerden we te optimaliseren door verder te bouwen op het bestaande systeem. In tegenstelling tot onze ambitie had dat systeem echter grenzen. En dus bouwden we met de nieuwste technologie from scratch een futureproof crm-erp softwareplatform. In een vlotte en veilige omgeving die fantastische functionaliteit combineert met een intuïtieve interface en een leuke look and feel, zitten onze zakelijke klanten jarenlang goed met software met een langetermijnrendement.”

De ambitieuze vibe van een talentvolle tribe “Renderen impliceert uiteraard eerst investeren, in technologie én in ‘menselijk kapitaal’. Dat laatste is dé betrouwbare basis van Striktly. Het is misschien wel één van mijn grootste verdiensten als CEO: ik heb een bijzonder secure ‘Striktlyscanner’, die mensen met talent herkent, hen op de juiste plaats zet én alle kansen geeft om te groeien en te ‘bloeien’. Striktly werkt met ruwe diamanten die zich laten slijpen en met het bedrijf groeien en rijpen, niet met mensen die geslepen zijn! Van bij de start heb ik een solide structuur opgezet van bevlogen managers en meer dan twintig topontwikkelaars. Daardoor kunnen we nu snel schakelen én schalen, wat ook nodig is om die ingrijpende investering terug te verdienen. Ik ben er wel trots op dat ik dit zonder vennoot, zonder investeerders en zonder nood aan extra kapitaal heb kunnen realiseren.”


Coververhaal | Stéphanie Ouachan

Striktly Version 8: looks good, works great! Terechte trots uiteraard, maar écht stralen doet Stéphanie wanneer ze over Striktly 8 begint te praten. “Het facturatielandschap is niet zo heel groot in België. Als relatief jonge speler begon Striktly met een achterstand op die kleine kopgroep, maar omdat we ‘sneller’ gaan op het vlak van kwaliteit, halen we ook fors in qua kwantiteit. Door de krachtige combinatie van CRM én ERP bieden we onze klanten een bijzonder brede basis met een massa mogelijkheden. Een flexibele front-end garandeert groot gebruiksgemak in een intuïtieve interface en verlost de klant van eilandoplossingen: op één dynamisch dashboard volgt de klant zijn omzet, zijn mail, zijn facturen, de status van betalingen en offertes, zijn agenda en zo veel meer. Gedaan met offertes in Excel, facturen in Word, een betalingsopvolging op papier: Striktly is een performant platform dat synct met alle apparaten en software die de klant gebruikt. Het spreekt voor zich dat er achter die verleidelijke voorkant een innovatieve en betrouwbare back-end zit.”

Een absolute GO! voor elke kmo: de veelzijdige voordelen van een superieur systeem

of meerdere reminders na een vooraf bepaalde termijn. Door struc-

“In Striktly 8 bulkt het van de mogelijkheden die tijdens corona niet

tisch bij de advocaten achter de software van partner Unpaid, op

alleen nuttig maar ook nodig bleken. Zo kunnen heel wat zaken

voorwaarde dat onze klanten daar ook klant zijn. Ook btw-fouten

volledig paperless. Dat gaat niet alleen over facturen, maar ook over

worden softwarematig automatisch uit facturen gehaald. Daarnaast

offertes: de Striktlygebruiker stuurt een digitale offerte, die de bestem-

is er een waslijst aan ‘vakeigen’ voordelen, gaande van verzending

meling kan ondertekenen door een QR-code te scannen, waarna de

en opvolging van 6 % btw-attesten tot cloudbased werfdossiers

gebruiker een notificatie krijgt en een afspraak kan inplannen in de

waarin bouwondernemingen offertes, foto’s, plannen en veel meer

Striktly-agenda, die gesynct is met alle andere agenda’s. Striktly biedt

kunnen samenbrengen.

turele samenwerkingen met andere softwareaanbieders, belandt het dossier van de ‘wanbetaler’ na de derde verwittiging automa-

ook een massa boekhoudkundige baten: het systeem wordt gekop-

en inkomende boekhouding wordt bijgehouden én gedeeld met het

Customer Success: ‘klantaardige’ kwaliteit als winnend wapen in de strijd

boekhoudkantoor. Op het einde van het kwartaal moet onze klant

“Met een proactief beleid zetten we vol in op klanttevredenheid. Een

dus niet meer met een schoendoos vol papieren naar zijn boek-

fantastisch product, flexibele formules en transparante tarieven zijn

houder hollen. Door een koppeling met onder meer Codabox kan

belangrijke bouwstenen om klanten te vinden, optimale ondersteu-

Striktly ook checken of facturen al dan niet betaald zijn. Indien dat

ning is dé sleutel om hen te binden. Wij houden onze klanten niet door

niet het geval is, genereert en verstuurt het systeem automatisch een

contractuele binding, wel door een prima product en ‘contactuele’

peld met elk pakket met open integratie en bij ‘gesloten’ systemen kan Striktly converteren naar het gewenste formaat. De uitgaande

NEW RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN

Land Rover Metropool Zuid Boomsesteenweg 427, 2610 Wilrijk - T. 03/608.31.31 Land Rover Metropool Noord Bredabaan 1165-1167, 2900 Schoten - T. 03/641.65.90 www.metropool.be

1,4-1,7 L/100 KM. CO2: 32-38 G/KM (WLTP). Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.

Metropool_P05111_LRBE_BENL_RRE_PHEV_T3 Master_170x58,25mm.indd 1

2/09/20 09:58

17


binding. In een eerste fase zetten we samen met de klant het systeem naar zijn hand en organiseren we een leerrijke en laagdrempelige sessie om Striktly in de vingers te krijgen. Nadien zorgen we voor kwalitatieve ondersteuning zonder kwantitatieve beperkingen. Met nieuwe updates, nieuwe releases, nieuwe samenwerkingen en integraties en maandelijkse gratis webinars houden we onze klanten bij de les én bij de groep. Er is échte brand awareness: geëngageerde klanten zijn echt fan, wat een fan-tastische flow en een gestage groei garandeert.”

Striktly gaat ‘viraal’: een ambitieus groeiverhaal Striktly

version

8

werd

in

februari

2020 gelanceerd. Net op het moment dat Stéphanie met haar product de wereld wilde veroveren, besloot een venijnig virus hetzelfde te doen. Corona drukte de pauzeknop even in, maar in 2021 is het resoluut fast forward. “In het voorjaar openen nieuwe kantoren in Roeselare en Hasselt en een tweede Antwerpse vestiging. Schakelen én schalen zijn essentiële elementen van de futureproof filosofie van Striktly. Met innovatieve ideeën willen we de eerste én de beste zijn en blijven. Door de hoge productiekosten en de onophoudelijke optimalisering, moeten we ons marktaandeel blijven vergroten. Uiteraard is de Belgische bakermat daar primordiaal, maar we mikken ook internationaal. Ons kantoor in Madrid is het eerste zaadje in een parallel verhaal, maar dan op Spaanse schaal: Spanje telt bijna vijf keer meer inwoners dan België. In de wetenschap dat er wereldwijd meer dan 500 miljoen Spaanssprekenden zijn en dat aantal snel groeit, zie ik daar globale groeimogelijkheden zodra deze pandemie achter de rug is. Of het niet riskant is om te investeren in deze uitdagende tijd? De zekerheid over de kwaliteit van Striktly is een afdoend antigif voor die ‘onzekerheid’. Het geeft me het volste vertrouwen om ambitieus verder te bouwen!” ▪

" In het voorjaar 2021 openen we nieuwe kantoren in Roeselare en Hasselt en een tweede Antwerpse vestiging." Stéphanie Ouachan


Geboeid door techniek?

Een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf? Ook dat kan! Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen.

Volg één van onze praktijkgerichte opleidingen elektriciteit, gas of hefwerktuigen!

Meer info of inschrijven?

• Bekwaam omgaan met elektrische installaties?

Mail naar info@ocbtc.be Bel gratis 0800 13 890

• Risico’s kennen en alzo beperken? • De titel van Cerga-gecertifieerd vakman verkrijgen?

www.ocbopleiding.be

• Bedienaar vorklift, hoogwerker, rolbrug en verreiker worden?

Dat kan! Ontdek onze praktijkgerichte, professionele opleidingen.

TrainingCenter_Advertentie_KMOInsider2020.indd 1

8/01/2020 10:19:32

Storytelling: get your story out Zorg ervoor dat je boodschap blijft hangen! Contentcommunicatiebureau KMOdynamoo helpt u graag. Met unieke contentcreatie voor print of online, budgetvriendelijke mailings met een sterke boodschap en authentieke storytelling die uw klanten kan overtuigen.

Let’s get in touch!

Communicatiestrategie

Websites

Online marketing SEO

360° advies

Webdesign

Contentmarketing

Development

SEA

Conceptontwikkeling

Optimalisatie

E-mailmarketing

Mediastrategie

Zoekwoordenanalyse

Social media

Lintsesteenweg 69 | 2500 Lier | T: 03 491 83 70 info@kmodynamoo.be | www.kmodynamoo.be

19


Actueel april 2021

Actueel april 2021

Elke maand levert een aantal nieuwe juridisch-maatschappelijke

Vlaamse Premiegids

regels en wetten op. We sommen ze kort en bondig voor u op.

De Vlaamse premies en subsidies die beschikbaar zijn voor werken aan de woning zijn gebundeld in de overzichtelijke

Coronamaatregelen

brochure Infogids Premies & Subsidies. Deze gids wordt gratis

Omdat de maatregelen in de bestrijding van corona dagelijks

verstuurd naar het adres dat je opgeeft. Info: https://uwgratis-

kunnen veranderen, heeft de overheid een speciale website

gids.be/premiegids

uitgewerkt waarop alle nieuwe beslissingen gebundeld staan. Info: www.info-coronavirus.be

Moratoriumstop Er is een einde gekomen aan het moratorium waarmee de

Vaccinatiewerkwijze

federale regering tijdens de voorbije twee coronagolven onder-

De vaccinatieperiode is begonnen. Ten laatste tegen september

nemingen tegen een gedwongen faillissement beschermde.

zouden alle vaccins tegen Covid-19 toegediend moeten zijn. Net

In ruil wordt de toegang tot de procedure voor gerechtelijke

zoals iedereen krijgen werknemers een persoonlijke uitnodi-

bescherming soepeler. Bedrijven die tijdelijk beschermd willen

ging waarin staat wanneer hun afspraak gepland is. Volgens de

worden tegen hun schuldeisers, moeten een lijst aan gegevens

huidige wetgeving is het verplicht om een medische raadpleging

overmaken aan de rechtbank om te bewijzen dat ze nog te

(zoals een vaccinatie) buiten de werkuren in te plannen. Met een

redden zijn.

attest van de geneesheer heeft een werknemer het recht om afwezig te zijn voor de duur van de vaccinatie. De werkgever is

Geboorteverlof

niet verplicht deze uren van afwezigheid te betalen. De regering

Voor kinderen, geboren tot 1 januari 2021, had elke werknemer

bereidt een wetsvoorstel voor waarbij de werknemers de moge-

(deeltijds of voltijds) het recht om gedurende 10 dagen wettelijk

lijkheid krijgen om tijdens de vaccinatieperiode een halve dag

afwezig te zijn van het werk omwille van de geboorte van zijn

‘klein verlet’ per vaccinatie toegekend te krijgen. Bij goedkeu-

kind of van het kind waarvan hij meeouder is. Deze 10 dagen

ring van dit wetsvoorstel zouden de afwezigheden voor de

worden nu geleidelijk opgetrokken. Zo zal een werknemer recht

twee vaccinaties beschouwd worden als gewettigd afwezig mét

hebben op 15 dagen verlof voor geboortes vanaf 1 januari 2021

behoud van loon.

en 20 dagen verlof voor geboortes vanaf 1 januari 2023.

Openbaar vervoer

Jaarlijkse vakantie

Sedert februari 2021 zijn de tarieven van De Lijn en NMBS

Alle dagen van tijdelijke werkloosheid op basis van corona

verhoogd met gemiddeld 10 procent.

(periode februari tot december 2020) worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de vakantierechten van de werknemers in

GAS-boetes

2021.

Vlaamse steden en gemeenten mogen sedert 1 februari GAS-boetes uitschrijven voor snelheidsovertredingen in zones

De Vlaamse Kredietbemiddelaar

30 en 50, zodra de bestuurder vanaf 20 km/u te snel rijdt. De

Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het

overtreding moet vastgesteld zijn door een automatisch toestel

verkrijgen van steun bij hun bank, kunnen het advies aanvragen

(bemand, onbemand, mobiel of vast) dat gefinancierd wordt

bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Deze gratis dienstverle-

door de lokale overheid.

ning van het Agentschap Innoveren & Ondernemen speelt een neutrale, intermediaire rol tussen de ondernemer en de finan-

Sociaal tarief gas en elektriciteit

ciële instelling om in alle vertrouwen een oplossing te vinden.

Sedert 1 februari hebben veel meer gezinnen recht op het sociaal

Deze dienst komt bijvoorbeeld tussen bij weigering van krediet-

tarief (laagste tarief) voor gas en elektriciteit. De regering heeft

aanvraag door de bank, discussie omtrent terugbetalingsmoda-

deze doelgroep uitgebreid naar voornamelijk eenoudergezinnen

liteiten van opgezegde kredieten en problemen bij herschikking

en alleenstaanden.

van bestande kredieten. Info: www.vlaio.be/kredietbemiddelaar


Actueel april 2021

Bent u ook ondersteboven van de uitstekende service van B-CLOSE? Laadpalen verplicht Sedert 11 maart 2021 geldt in Vlaanderen de verplichting om leidingen en/of laadpunten op parkings van nieuwe of gerenoveerde gebouwen te installeren. Vanaf 2025 komt de verplichting voor de installatie van laadpunten voor parkings van bestaande niet-residentiële gebouwen. De laadpunten moeten er niet onmiddellijk staan, maar elk van de parkeerplaatsen moet wel voorzien zijn van de nodige infrastructuur voor leidingen. Met andere woorden: er moeten minstens goten voor elektrische kabels worden gelegd om de installatie van oplaadpunten op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de oprit van een woning.

Steunpakket verlengd De regering heeft het bestaande steunpakket voor bedrijven in coronacrisis verlengd tot eind juni 2021. Het gaat om steun aan

www.b-close.be

bedrijven en zelfstandigen, zoals de tijdelijke werkloosheid, een btw-verlaging op handgels en de moratoria op kredieten en het corona-overbruggingskrediet. Verhuurders die de handelshuur kwijtschelden in het tweede kwartaal 2021 zullen nu kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 procent.

Brexit-subsidies De Vlaamse regering lanceert met de ‘Brexit Veerkrachtsubsidie’ en de ‘Bijzondere Exportsteun Brexit’ twee subsidies voor bedrijven die getroffen worden door de Brexit. Het is zaak er snel

INTERNATIONALE PLANNEN VOOR UW ONDERNEMING ?

bij te zijn, want zodra het maximum aantal aanvaarde dossiers bereikt wordt, zal de indieningsperiode worden stopgezet. Deze Brexit-subsidies zijn bedoeld voor kmo’s die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit. Het gaat om inkopen van advies van een externe dienstverlener voor een maximum bedrag van € 50.000 per project. Aanvragen indienen kan tot 31 december 2021 om 12 uur of tot uitputting van het budget.

Buitenlands vastgoed Eigenaars van buitenlands vastgoed moeten vanaf juni informatie verstrekken aan de fiscus. Dat kan via foreigncad@minfin. fed.be. Wie al voor 1 januari 2021 eigenaar was van vastgoed in

Bestel dan het boekje ‘101 veelgestelde vragen over internationaal ondernemen’. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en ondernemen in het buitenland. > U kan het gratis bestellen op www.flanderstrade.be

het buitenland moet voorlopig nog niets doen. Pas vanaf juni kan de informatie worden ingediend. Voor de belastingaangifte die u

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

FLANDERSTRADE.BE

dit jaar moet indienen, verandert er nog niets.

21


Bedrijfsreportage | Maintenance Partners

HOE GAAT MAINTENANCE PARTNERS TE WERK? A SMART FIT! Maintenance Partners is al 20 jaar lang

Smart Game

Smart Fit

gespecialiseerd in het onderhoud en de

In de afdelingen ‘rotating’ en ‘transforma-

De begrippen Smart Fit en Fit for Purpose

herstelling van roterende machines, trans-

toren’ introduceerde Maintenance Partners

komen mooi samen in A Smart Fit, en op

formatoren en turbomachinery, nationaal

het begrip ‘Smart Game’. Wim Schelfaut:

deze manier van werken mogen niet alleen

en internationaal, over gans Europa. “We

“Dit betekent dat we ons onderhoud zoveel

de klanten, maar ook de werknemers van

werken met onze klanten samen op een

mogelijk standaardiseren. Alle punten van

Maintenance Partners rekenen. Wim Schelfaut:

manier die we Smart Fit noemen en ook

een standaardrevisie uitvoeren bij onze

“Voor onze medewerkers hanteren wij enerzijds

onze eigen werknemers benaderen we op

klanten leidt tot een verbeterde kwaliteit,

Smart Game. Ze kunnen rekenen op een mooi

deze wijze. Met Maintenance 4.0 streven we

gegarandeerde levertermijnen, meer effici-

loonpakket, kwalitatief gereedschap, fatsoen-

naar een optimale samenwerking met onze

ëntie en minder fouten. Voorheen voerden

lijke werkkledij,… maar voor elke werknemer

klanten”, stelt CEO Wim Schelfaut.

we alleen uit wat een klant vroeg, bijvoor-

gaan we ook Fit for Purpose te werk en bekijken

beeld de koppeling vervangen. Wanneer kort

we hoe hij of zij zijn of haar carrière verder wil

daarna iets anders aan de machine faalde,

uitbouwen. Het kan zijn dat een werknemer

leek het alsof wij geen goede service hadden

omwille van privéredenen liever geen opdracht

geleverd.”

in het buitenland aanvaardt. Andere medewer-

Maintenance Partners bestaat uit drie business units.

kers groeien misschien graag door naar een

Wim Schelfaut: “Met onze eerste business unit reviseren we transformatoren. Onze

Fit for Purpose

managementfunctie. We houden daar allemaal

tweede business unit, ‘rotating’ pakt alle

Voor de derde business unit, ‘turbomachi-

rekening mee.” ▪ (NV)

kleinere machines aan, denk aan elektro-

nery’ gaat Maintenance Partners te werk

motoren, pompen, tandwielkasten, elek-

volgens het Fit for Purpose principe. Wim

trische of mechanisch roterende machines

Schelfaut: “De focus ligt steeds op de opti-

in de ruimste zin van het woord, in alle

malisatie van het productieproces van

types van industrie. Vanuit onze drie werk-

onze klanten. Dient een machine bijvoor-

plaatsen in ons land, Zwijndrecht, Gent en

beeld volgend jaar vervangen te worden,

Naninne bestrijken we heel België. En dan

dan kijken we op een andere manier naar

is er nog onze derde afdeling, ‘turbomachi-

onderhoud en herstelling dan wanneer het

Maintenance Partners, Vitshoekstraat 6 –

nery’, waarmee we ons focussen op centri-

bijvoorbeeld cruciaal is dat een machine de

Haven 1035, 2070 Zwijndrecht, T 03 541 71 40

fugale compressoren, zuigercompressoren,

eerstvolgende vijf jaar absoluut niet mag

sales.benelux@maintenancepartners.com

stoomturbines en generatoren”

stilvallen.”

www.maintenancepartners.com


Dossier

‘Value added logistics’ bij Mexico Natie

Steeds meer bedrijven in de chemische sector kiezen voor een externe partij voor het (her)verpakken, nabehandelen, bewaren en transport van hun producten. Zo kunnen ze zich nog meer focussen op het productieproces. Mexico Natie weet met zijn ervaring in zogenaamde ‘value added services’ en uitstekende ligging in de achtertuin van de Antwerpse chemische sector vele bedrijven te overtuigen om voor hen te kiezen.

Logistiek uitbesteden Chemische bedrijven die hun logistiek, of delen ervan, uitbesteden aan experts zoals Mexico Natie. Waarover gaat het? Concreet gaat het om het verpakken, herpakken, bewaren en transporteren van chemische stoffen. Goederenbehandelaar Mexico Natie beschikt onder meer over gespecialiseerde installaties voor het (de)drummen, afvullen, verdunnen, mengen, verpakken en herpakken van zowel vloeibare als droge bulk. Het bedrijf stopt bijvoorbeeld poeders van big bags in kleinere zakken (of omgekeerd) of giet vloeistoffen van een grote tank in kleinere tonnen (of omgekeerd). Dit helemaal volgens de wensen van de klant die zijn producten in de juiste verpakking tot bij zijn klant(en)krijgt.

Drumming, dedrumming, stockage … Mexico Natie beschikt over innovatieve drumming- en dedrumminginstallaties voor hoogwaardige chemische producten voor het overpompen

HAVEN & INDUSTRIE

26 INDAVER: DUURZAME

AFVALVERWERKINGSREUS IS BRANDEND AMBITIEUS

30 LUDWIG CALUWÉ,

GEDEPUTEERDE PROVINCIE ANTWERPEN

32 PORT OF ANTWERP-BRUGES: WERELDHAVEN IN DE MAAK 36 HAVEN VAN BRUSSEL 38 IS DE INTERNATIONALE

VERSTOORD DOOR EEN TEKORT AAN ZEECONTAINERS?

41 INSIDE INFO 42 MVO: DE KRACHTDADIGE

KOERS VAN MERCY SHIPS

van allerlei producten vanuit ISO-tanks naar drums, cans of IBC’s. Naast deze installaties is er eveneens een ADR-parking voor stockage van tanks en bulkcontainers in de meest veilige omstandigheden. Naast het herverpakken kan het bedrijf de producten opslaan in een van de verschillende magazijnen op de linkeroever en rechteroever van de Schelde en ervoor zorgen dat ze tijdig op hun eindbestemming geraken. Mexico Natie kan de chemische producten ook nog nabehandelen indien gewenst, zoals het het mengen of verdunnen van producten of het zeven van poeders. Op die manier ontzorgt Mexico Natie haar klanten totaal na het productieproces. Lees meer over Mexico Natie op p. 25

BEDRIJFSREPORTAGES

22 MAINTENANCE PARTNERS 24 STOROPACK 34 BIA GROUP 40 FORWARD BELGIUM

Kijk op p. 25

23


Bedrijfsreportage | Storopack

DUURZAAM INPAKKEN ZONDER KWALITEITSVERLIES

MILIEUVRIENDELIJKE LUCHTKUSSENS UIT 100% (!) GERECYCLEERD MATERIAAL Als enige in de markt heeft Storopack

Milieuvriendelijk transport

beschermingsmateriaal,

luchtkussens ontwikkeld, die voor 100%

Het transport naar zowel de verpakkers als de

negatieve reputatie dat plastic heeft bij de

bestaan uit gerecycleerde plastic, zowel

eindconsument van de AIRplus® luchtkussens

eindconsument. We bieden papieren bescher-

post industrial als post consumer en vooral

verloopt zeer ecologisch.

mingsmateriaal aan, alsook de verpakking-

dit laatste is niet zo evident. Storopack zet

Sales manager Benelux Wim Krol: “Een pallet

schips. Maar voor Storopack is het belangrijk

volop in op een circulaire economie. Ook het

met 65 rollen van onze AIRplus® luchtkussen-

dat we het juiste beschermingsmateriaal voor

transport van de AIRplus® 100% Recycled

folie staat gelijk aan een volumetransport van

de juiste toepassing kunnen adviseren en dat

luchtkussenfolie is zeer milieuvriendelijk,

120 m³ of 6 palletten papier. Dat zijn cijfers die

je niet moet opteren voor een bepaalde oplos-

zowel naar de verpakkers als naar de

voor zichzelf spreken. Doordat opgeblazen

sing omwille van het imago.”

eindconsumenten.

luchtkussens minder wegen dan papieren

omwille

van

de

beschermingsmateriaal, spaar je ook flink wat

Voor de productie van zijn AIRplus® 100% Recycled luchtkussenfolie gebruikt Storopack 50% plastic die post industrial gerecycleerd is en 50% plastic uit huishoudelijk afval.

Hoe minder, hoe beter

CO2 uit bij B2C-transport.”

Bescherm- en opvulmateriaal mag dan wel

Hebt u eenmalig of slechts sporadisch nood aan

circulair zijn, hoe minder je ervan nodig hebt,

beschermingsmateriaal, dan levert Storopack

hoe beter natuurlijk, immers hoe compacter

de AIRplus® luchtkussens reeds opgeblazen. De

je je goederen kan vervoeren, hoe minder

dienstverlener in beschermende verpakkingen

het transport je kost en hoe minder CO2

biedt ook een kleine machine aan waarmee

je uitstoot. Storopack heeft ook machines

u heel makkelijk zelf kleinere hoeveelheden

waarmee je de hoogte van je dozen kan redu-

General Manager Benelux Brigitte Vanhoorne:

luchtkussens kan opblazen.

ceren zodat je minder opvulmateriaal moet gebruiken. ▪ (NV)

“Industrieel plastic afval is vaak van hetzelfde plastic in hun afvalzak steken. Dat moet in het

Tweede, derde, vierde,… leven

afvalcentrum allemaal gesorteerd worden, en

Dat plastic een mooi circulair product kan zijn,

dat vergt tijd. Toch houden wij eraan om ook

daar is de eindconsument nog niet altijd van

met post consumer plastic aan de slag te gaan,

overtuigd.

zonder evenwel in te boeten op kwaliteit en

Brigitte Vanhoorne: “Plastic kan je makke-

functionaliteiten. We kunnen garanderen dat

lijk een tweede, derde, vierde,… leven

onze luchtkussens dezelfde kwaliteit hebben

geven. Het is jammer dat onze klanten

Storopack, T 02 756 80 90, info@storopack.be

als luchtkussens met virgin materiaal.”

soms

www.storopack.be/airplus-100-recycled

type, terwijl huishoudens verschillende soorten

bewust

opteren

voor

papieren


WAREHOUSING

Hazardous & non- hazardous chemicals, food, feed, steel

ADDED VALUE LOGISTICS

Drumming/dedrumming liquids & packing/repacking solids

STEVEDORING General cargo & containers

TRANSPORT Road & barge & rail

Transcontinentaalweg 6  2030 Antwerp - Belgium  Tel: +32 (0) 3 303 12 30  Fax: +32 (0) 3 541 36 05 mn@mexiconatie.com  www.mexiconatie.com


Indaver

Duurzame afvalverwerkingsreus is ‘brandend’ ambitieus: innovatie en waardecreatie bij Indaver Redactie | Frank Van Hoof

Het grote publiek kent Indaver in de eerste plaats van zijn verbrandingsinstallaties, die ondanks ronkende rapportcijfers voer blijven voor debat. Als duurzaam, dynamisch dienstverlenend bedrijf ontpopt het

Missie en emissie: de maatschappelijke meerwaarde van Indaver

van Indaver. Verbrandingsovens

zorgde tegenkanting van lokale

zijn daar de prominente pijler,

lobbygroepen tegen de eerste

maar daarnaast beheren we

verbrandingsinstallatie

bijvoorbeeld ook de grootste

een

Voor we twee concrete cases

PMD-sorteerinstallatie

traject. In België is er al veel

onder de loep houden, wijdt Wim

Vlaanderen en zijn we actief

meer

me in het unieke universum van

in de compostering. Indaver

de toegevoegde waarde van

Indaver in. “Als dienstverlenend

heeft een Vlaamse veranke-

waste to energy. Indaver kent

bedrijf in de afvalsector is het

ring en is onder meer actief in

ook een stevige expansie in

bedrijven van complexe verwer-

Nederland, Duitsland, Frankrijk

het Verenigd Koninkrijk. Onze

kingsinstallaties de kernactiviteit

en Ierland. In dat laatste land

finaliteit is maatschappelijk én

van

vertraagd

voor

vergunnings-

sensibilisering

omtrent

innovatieve Indaver

milieuverantwoord

zich tot proactieve

met afvalstoffen door zoveel

partner in de circu-

mogelijk materiaalkringlopen te

laire economie. Wim Ooms, directeur van de plant in Doel, biedt een bijzonder interessante inkijk in recente

omgaan

sluiten. Ondanks goede intenties en dito initiatieven inzake recyclage, komt toch nog steeds een

aanzienlijk

afvalaandeel

daarvoor niet in aanmerking. Uit dat afval creëert Indaver waarde

realisaties én nakende

in de vorm van duurzame energie

nieuwigheden.

en secundaire grondstoffen. We


Dossier | Haven & Industrie

zorgen ervoor dat de materiaalkringlopen ook op een verantwoorde,

geproduceerd wordt, komt overeen met het elektriciteitsverbruik van

veilige manier gesloten worden: met onze ‘safe sinkoplossingen’

ongeveer 197 000 gezinnen. Het thermodynamische rendement van

verwijderen we contaminanten en garanderen we dat de materiaal-

het omzetten van energie naar elektriciteit ligt echter aanzienlijk lager

kringlopen niet vergiftigd geraken. Indaver bewijst elke dag dat een

dan wanneer je de stoom rechtstreeks kan benutten in industriële

harmonieus huwelijk tussen ecologie én economie mogelijk is en zet

processen. Het optimaal benutten van stoom is nagenoeg nergens een

dan ook vol in op circulaire economie.

sinecure, maar in Doel kan het wel dankzij onze ‘bedrijvige’ buren: in de Waaslandhaven worden we omringd door bedrijven die een enorme

Toonaangevende technologische expertise consolideren …

warmtebehoefte hebben die ze vroeger zelf moesten invullen door

Wim gaat graag nog even in op de klassieke verbrandingsoven, een

de basis van een bijzonder duurzame innovatie, met substantiële

robuuste technologie waarvoor hij zijn hand ‘in het vuur’ steekt.

samenwerkingen tussen diverse partijen in een prestigieus project.

“Verbranden is een verantwoorde, veilige technologie die veelzijdige

Het gezamenlijke geesteskind werd ECLUSE gedoopt. ECLUSE is een

voordelen biedt. Als solide speler bemeestert Indaver die technologie

innovatief, industrieel stoomnetwerk waarbij stoom veilig en effi-

tot in de puntjes in een verantwoord verhaal dat ecologie en economie

ciënt getransporteerd wordt door een gloednieuw buizennetwerk. De

duurzaam verenigt. Op wereldschaal wordt nog veel afval gestort. Deze

ovens van Indaver en SLECO, de joint venture tussen Indaver en Suez,

materialen gaan verloren voor recyclage of voor energieterugwinning.

vormen het kloppende hart dat stoom produceert en rondpompt. Voor

Het storten gebeurt ook nog vaak op een niet-gecontroleerde wijze,

de aanleg van het 5 km lange buizennetwerk van stoom- en condens-

waardoor broeikasgassen zoals methaan ontstaan. Indaver heeft ook

aatleidingen die de afnemers met Indaver en SLECO verbindt, doet

stortplaatsen, maar die worden op een gecontroleerde manier uitge-

ECLUSE een beroep op de knowhow van Fluvius. Ook Maatschappij

baat. Onze emissie van de verbrandingsinstallaties blijft netjes binnen

Linkerscheldeoever (MLSO), FINEG en watermaatschappij Water-Link

de grenswaarden, die in vergelijking met andere industrieën overigens

participeren in het ECLUSE-project. Innoveren betekent altijd inves-

zeer laag liggen. Ik verwacht én hoop dat het aandeel van recyclage

teren: ECLUSE heeft een pittig prijskaartje van 30 miljoen euro, met

gestaag zal groeien, maar verbranden zal te allen tijde nuttig en nodig

onder meer 10 miljoen euro strategische ecologiesteun van de Vlaamse

blijven om schadelijke stoffen uit de materiaalkringloop te weren.

regering als stevige slok op de borrel. De investering wordt geschraagd

‘Brandend’ actueel tijdens de Covidcampagne is de verwerking van

door het volste vertrouwen in de immense impact en een langetermijn-

risicohoudend medisch materiaal op grote schaal.”

rendement: de rechtstreekse validatie van de stoom levert op jaarbasis

het stoken van fossiele brandstoffen. Deze specifieke locatie vormde

een CO2-besparing op die te vergelijken is met de CO2-reductie op jaar-

… en verantwoord innoveren: Ecluse zet de Waaslandhaven onder stoom

basis van 50 windturbines van 2,3 MW.”

De drang naar onafgebroken optimalisatie is de dynamische drijfveer

Futureproof facility

achter ingrijpende innovatie: een verandering is ook steevast een verbe-

“Momenteel hebben 5 bedrijven zich geëngageerd om hun gasge-

tering. Het energieke Ecluseproject is als uniek verhaal op wereldwijde

stookte ketels geheel of gedeeltelijk stil te leggen en stoom van

schaal baanbrekend en exclusief in de meest letterlijke zin van het woord.

ECLUSE af te nemen voor de volgende 10 jaar. Daarmee hebben we

“Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding, wordt stoom

het kritische volume bereikt, maar er zijn zeker expansiemogelijk-

opgewekt. Deze stoom kan gebruikt worden om elektriciteit te maken.

heden. Ecluse is zo geconstrueerd dat de capaciteit nog aanzienlijk

Met onze 6 verbrandingslijnen drijven we stoomturbines aan met een

kan verhoogd worden: dat geeft de early adopters de mogelijkheid om

totaal vermogen van 80 megawatt. De elektrische energie die hier

meer warmte af te nemen én biedt potentiële prospects de kans om

27


sloegen de handen in elkaar in een professioneel partnership en maakten van houtverwerking een lokaal en duurzaam verhaal. De twee bedrijven vullen elkaar als logistieke speler en verwerker sterk aan en werken ook voor andere projecten op site Doel samen. Naar goede gewoonte willen we bij materialen die we niet meer kunnen recycleren, toch zo veel mogelijk waarde creëren. E-wood geeft als naam al heel wat prijs: het niet-herbruikbare houtafval wordt een belangrijke bron van groene energie, die wordt omgezet tot elektriciteit én wordt ingezet op Ecluse. De oplevering was voor het voorjaar voorzien, maar onder meer een venijnig virus zorgde voor wat vertraging. Uitstel, maar geen afstel: over ongeveer een jaar is dit nieuwe paradepaardje klaar en dragen we met nieuwe toegevoegde waarde een stevige steen bij aan een leefbare aarde.” Bij het verbranden van niet recycleerbaar restafval ontstaan er onder meer bodemassen. In deze bodemassen zitten nog heel later aan te sluiten. Dat laatste scenario is meer dan waarschijnlijk:

wat waardevolle materialen. In een geavanceerd mechanisch

nu bedrijven zien dat het netwerk doet wat het belooft, verdwijnt de

was- en scheidingsproces werkt Indaver deze bodemassen op

technologische terughoudendheid en komt de initiële interesse terug.

tot herbruikbare materialen zoals waardevolle metalen, een

In de huidige klimaatcontext wint bovendien ook CO2-efficiëntie aan

zuivere minerale fractie en een reststroom (slib).

belang, een stevige stimulans om te kiezen voor ECLUSE. ECLUSE is

Het slib wordt veilig geborgen op onze eigen stortplaatsen. Zo

een schoolvoorbeeld van profit sharing, waarbij economische doelen

houden we de materiaalkringloop zuiver.

op een ecologische manier worden gerealiseerd.”

De ferro- en non-ferrometalen worden uit de bodemassen gehaald en aangeboden aan de metaalproducerende indus-

Hout vasthouden: met E-wood de groene gidsrol versterken door niet-recycleerbaar houtafval te verwerken

trie. Op deze wijze komen deze waardevolle materialen

Op dit moment wordt er in Doel naarstig gewerkt aan de constructie

sief en draagt op die wijze dus ook bij tot de reductie van de

van een zevende verbrandingslijn. Deze nieuwe verwerkingsinstal-

klimaatopwarming.

latie zal niet-recycleerbaar houtafval omzetten in groene energie. De

De zuivere minerale fractie wordt ingezet als grondstof voor

lijn, die er komt in een samenwerking tussen Suez en Indaver, zal de

de bouwnijverheid. Ze wordt bijvoorbeeld verwerkt in funde-

grootste worden op de Indaversite in Doel.

ringen voor berijdbare verhardingen en in betonproducten.

“Voor niet-recycleerbaar houtafval, toch een flinke fractie, bestaat

Deze nuttige toepassingen van de zuivere minerale fractie is

tot op heden onvoldoende verwerkingscapaciteit op Vlaamse

nog relatief onbekend bij het brede publiek en mist daardoor

bodem: een belangrijk aandeel wordt naar het buitenland afge-

onterecht nog wat aan populariteit. ▪

voerd en daar -al dan niet duurzaam-verwerkt. Indaver en Suez

Cloud

opnieuw in de kringloop en vermijden we het verbruik van natuurlijke ertsen voor de productie van nieuwe materialen. De inzet van deze secundaire metalen is minder energie-inten-

Cloud Altijd bereikbaar! Naadloze overgang van kantoor, mobiel naar thuiswerk

ANTWERPSESTRAAT 145 I B - 2640 MORTSEL I T +32 3 448 08 48 I F +32 3 440 40 19 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE ANTWERPSESTRAAT 145 I B - 2640 MORTSEL I T +32 3 448 08 48 I F +32 3 440 40 19 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE


Hoe gaat een overname in zijn werk?

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Wanneer is de tijd rijp om mijn zaak te verkopen?

Uw zaak verkopen? Daar komen tal van vragen bij kijken. Onze experts beantwoorden ze graag voor u! Contacteer ons via +32 2 460 09 60 of info@dealmakers.be. Zo zet u met een gerust gevoel uw volgende stap.

Hoe vind ik een betrouwbare koper voor mijn bedrijf?

Wat gebeurt er met mijn personeel?

www.dealmakers.be

     

  

ad kmo mag december 2020.indd 1

7/12/2020 12:11:15

Omdat elke medewerker uniek is Je wilt een team dat er telkens weer voluit voor gaat. Maar wat motiveert hen het meest: extra vakantie, meer cash, een fiets, een smartphone …? Iedereen zal anders kiezen, geef hen dan ook die vrijheid.

Zet de stap naar flexibel verlonen, SD Worx helpt je graag. www.sdworx.be/flexibel-verlonen

SD WORX - ad 58,25x170_april2021.indd 1

22/03/2021 08:29

Bedrijfsmatig verpakkingsafval recycleren, dat doen we allemaal samen.

Valipac begeleidt al meer dan 20 jaar lang alle economische spelers die hierbij betrokken zijn. Samen delen we de verantwoordelijkheid en werken we elke dag aan een duurzame toekomst. valipac.be

VAL_20136_ANNONCE MAG_170x58,25_NL_PROD.indd 1

7/12/20 09:40

29


Ludwig Caluwé,

gedeputeerde van de provincie Antwerpen

Wetenschapspark, Veiling Zuid en coaches voor de detailhandel

©wikipedia

Redactie | Marcel Cools

ANTWERPEN

“Het gericht samenbrengen van

Centra voor logistiek en farmacie

kennisintensieve bedrijven leidt

“In

mers in België en realiseert

Wetenschapspark Niel voor starters en groeiers

tot kruisbestuiving en synergie,”

Vlaams Instituut voor de Logistiek

daarmee 32% van het totale

Een project dat al geruime

zegt Ludwig Caluwé. “Bewijs van

(VIL) wordt er binnenkort een

binnenlandse

tijd loopt, maar waarbij weer

de noodzaak ervan en het succes

logistiek

onderzoekscentrum

Vlaanderen. Het is dan ook

nieuwe

worden

is het feit dat de incubator Darwin

geopend.

Daar zullen nieuwe

niet meer dan logisch dat

genomen is het Wetenschapspark

in een mum van tijd volzet was.

ontwikkelingen op het vlak van

het

UAntwerpen in Niel.

De site

Starters kunnen er na hun eerste

logistiek kunnen worden uitge-

biedt ruimte op maat aan spin-

groeifase ook grotere kantoor-

test. Nieuw is ook het centrum

offs, KMO's en multinationals

ruimten betrekken in het door-

voor de farmaceutische sector.

die voornamelijk actief zijn in IT,

groeigebouw of opteren voor een

Daar zullen onze zorgverleners

environmental en life sciences.

eigen ontwikkeling.”

op de hoogte kunnen blijven van

De provincie Antwerpen telt het grootste aantal onderne-

product

Antwerpse

in

provincie-

bestuur en haar Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, er alles aan doet om de economische bedrijvigheid in de provincie verder aan te moedigen. Terwijl het uitreiken van subsidies niet langer haar taak is,

initiatieven

samenwerking

met

het

de continue stroom aan nieuwe ontwikkelingen. In het kader van zorginnovatie zelf hebben we in het verleden het Gouverneur Kinsbergcentrum geopend bij

speelt het provinciebestuur

het UZ Antwerpen. Starters en

veeleer de rol van initiator,

zorgprofessionals kunnen ook

facilitator en ondersteuner.

daar kennis maken met nieuwe

Over lopende en nieuwe initi-

ontwikkelingen in de zorg.”

atieven spraken we met gede-

Technologiehuizen en Kamp C

puteerde Ludwig Caluwé.

stimuleren innovatieve groeiers


Reeks | Gedeputeerde provincie Antwerpen

Foto's © provincie Antwerpen

Verder stelt de provincie in Geel en Mol technologiehuizen ter beschik-

om er te komen shoppen. Het gaat voorbeeld om maatregelen om het

king van VITO en Cipal.

winkelkerngebied beter af te bakenen met infrastructurele ingrepen. Het

“Het technologiehuis in Geel wordt door Cipal omgevormd tot een

moge duidelijk zijn dat de maatregelen erg verschillend zijn als het gaat

business- en innovatiehub voor bedrijven met digitale, IT en software

om dorps- of stadskernen.”

skills. Terwijl het techologiehuis in Mol in samenwerking met Vito wordt omgebouwd tot een ‘Health Hub’ met state-of-the-art labo-infrastructuur.

Files op de fiets-o-strades

Hier wordt onderzoek, venturing, incubatie en acceleratie rond de ‘gezond-

Ook de bereikbaarheid van winkels en bedrijven is een aandachtspunt

heid van morgen’ onder één dak samengebracht. De Technologiehuizen

voor het provinciebestuur. “Al een zestal jaren doen we gigantische

bieden een globaal dienstenpakket aan, samen met adviserende professi-

inspanningen voor het aanleggen van fiets-o-strades, die specifiek

onals en ze zijn in het bijzonder bedoeld voor innovatieve groeiers.”.

gericht zijn op de nuttige fietsverplaatsingen. Ze zijn zonder twijfel een

Kamp C in Westerlo is dan weer het provinciale steunpunt voor

belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van bedrijven en winkels in

duurzaam bouwen en wonen. Onlangs werd er een eerste gebouw

onze provincie en de verduurzaming van onze mobiliteit. Onze inspan-

geprint in 3D. Intussen is Kamp C uitgegroeid tot het Cleantech anker-

ningen worden blijkbaar door de mensen geapprecieerd, want we stellen

punt voor de ganse bouwsector. De site biedt ook plaats aan innovatieve

vast dat er zich op die fiets-o-strades intussen zelfs files voordoen. Dat

bouwbedrijven.

stelt ons voor nieuwe uitdagingen.”

Bereikbaarheid en e-commerce houden detailhandel wakker

Veiling Zuid biedt plaats aan tuinbouw

Een groot deel van het binnenlands product dat in de provincie

Ludwig Caluwé. “De aanwezigheid van een wereldhaven, een groot

Antwerpen wordt gerealiseerd komt uit de detailhandel en de horeca.

aantal snelwegen en het Albertkanaal zijn belangrijke economische

“Het is dan ook logisch dat onze aandacht naar deze sectoren moet

troeven. Maar tegelijkertijd is de provincie Antwerpen heel dicht bevolkt,

gaan,” zegt Ludwig Caluwé. “De detailhandel maakt de jongste tijd een

wat de beschikbare ruimte om te ondernemen erg schaars maakt. “De

enorme ontwikkeling door. Aspecten als bereikbaarheid en de concur-

voorbije jaren hebben we nieuwe bedrijventerreinen aangelegd en we

rentie van de e-commerce zorgen voor levensgrote uitdagingen. Zelfs

zetten continu in op het activeren van onbenutte economische gronden.

al willen we gewoon maar behouden wat er momenteel is, dan nog

We worden de komende jaren dan ook uitgedaagd om meer te gaan

moeten we bewust een sterk beleid ontwikkelen. We kiezen daarbij

doen met de bestaande ruimte.”

resoluut voor de toekomst met versterking van de handelskernen,

Makkelijk is dat uiteraard niet. Zeker voor een sector als de land- en (glas)

een toegankelijk buurtaanbod en het tegengaan van versnippering en

tuinbouw. “Moderne glastuinbedrijven hebben vaak tot 10 hectare en

verlinting. Onze detailhandelsvisie ligt in de lijn van het Vlaams Integraal

meer aan grond nodig. Een geschikte inplanting vinden is dan ook niet

Handelsvestigingsbeleid, en is uitgeschreven in samenspraak met de vier

makkelijk. Toch willen we de nodige inspanningen doen, want we zien dat

andere Vlaamse provincies en Vlaio.

ook in Vlaanderen de grootste groeiers vaak glastuinbouwbedrijven zijn.”

“De provincie Antwerpen is een toplocatie voor ondernemers, “ zegt

“Intussen is er Veiling Zuid, een industrieterrein in de onmiddellijke

Coaches adviseren gemeentebesturen

omgeving van de veiling in Sint-Katelijne-Waver, waar ruimte ter beschik-

Een belangrijk actiepunt is het begeleiden van de lokale gemeentebe-

king is voor bedrijven die actief zijn in de verwerking of toelevering van

sturen . Coaches die zijn aangetrokken door het provinciebestuur helpen

landbouwproducten en in de dienstverlening aan deze sector. Van de 31

bij de plannen om de stads- en dorpskernen aantrekkelijk te maken

ha zijn er momenteel nog een 20-tal beschikbaar.” ▪

31


Port of Antwerp-Bruges Wereldhaven van de toekomst in de maak Redactie | Freddy Michiels

Na een lange verlovingsperiode (sedert 2019), lenig ellebogenwerk

Een duurzame relatie met respect voor de bestaande situatie

wordt van de nieuwe entiteit, Tom

wordt de eengemaakte haven

Hautekiet (de CEO van de voorma-

de belangrijkste containerhaven

lige Haven van Zeebrugge) en nog

(157 miljoen ton/jaar), een van de

De vrees van sommige havenge-

een derde persoon die eerstdaags

grootste breakbulkhavens en de

en vooral veel gezond

bonden bedrijven dat Brugge iets

wordt aangeduid.

grootste haven voor overslag van

verstand hebben de

te gulzig naar bestuurlijke functies

voertuigen in Europa. Daarnaast zal de haven meer dan 15 procent

gebleken. De huidige topman van

Brandend ambitieus als ‘Vlaamse reus’

de Antwerpse haven, Jacques

Ze neemt meteen ook het voortouw

Europa voor haar rekening nemen

logische, toekomstge-

Vandermeiren,

voorge-

in de transitie naar een koolsto-

en blijft ze de belangrijkste chemi-

richte en ambitieuze

dragen als CEO van de fusiehaven

farme economie. Het is de ambitie

sche hub van Europa. Met een totale

en Antwerps havenschepen Annick

van Port of Antwerp-Bruges om de

doorvoer van 278 miljoen ton per

havens van Antwerpen en Zeebrugge de

maatregel genomen om

zou

hengelen,

is

wordt

ongegrond

van de totale doorvoer van gas in

De Ridder als voorzitter.

eerste te worden die economie,

jaar bestendigt de eengemaakte

de krachten te bunde-

De stad Antwerpen heeft een

mens en klimaat verzoent.

haven haar wereldwijde toppositie.

len. Aanvankelijk werd

belang van 80,2 procent in de fusie-

eenmakingsproces is gebaseerd

haven, tegenover 19,8 procent voor

op het creëren van meerwaarde

Het

de stad Brugge. Antwerpen krijgt

voor de omgeving in Antwerpen en

eenheid Port of Flanders

Een complementaire combinatie

zes bestuursleden, Brugge drie.

Zeebrugge, voor klanten en stake-

Port of Antwerp-Bruges combi-

te noemen (zoals de

Voor Antwerpen zijn dat: Annick De

holders, maar ook voor de rest van

neert het beste van twee werelden

Ridder (voorzitter), burgemeester

Vlaanderen. In een gezamenlijk

en zet in op de sterktes van beide

Bart De Wever (N-VA), schepen Koen

plan definieerden beide havens drie

sites. De havens zijn comple-

Kennis (N-VA), Kathleen Van Brempt

strategische prioriteiten: duurzame

mentair: Antwerpen is sterk in

wat te onpersoonlijk te

(sp.a), Carole Lamarque (Open

groei, weerbaarheid en leiderschap

de trafiek en opslag van contai-

liggen bij de betrokken

Vld) en Marc Van de Vijver (CD&V),

in de energie- en digitale transitie.

ners, breakbulk en chemische

burgemeester van Beveren. Voor

De fusie heeft beide partijen alles-

producten,

Brugge zijn dat burgemeester Dirk

zins een sterker, ambitieuzer en

een belangrijke haven is voor ro/

De fauw (CD&V) die ondervoorzitter

verleidelijker profiel gegeven. Zo

ro-verkeer, containerbehandeling

gedacht de nieuwe

Vlaamse regering voorstelde), maar dat bleek

partijen. Het werd: Port of Antwerp-Bruges.

terwijl

Zeebrugge


Dossier | Haven & industrie

en de overslag van vloeibaar aardgas. Door de krachten te bundelen,

sterke ro/ro-haven en een van de grootste breakbulkhavens in Europa."

krijgt de duurzame groei die beide havens ambiëren, ongetwijfeld meer kansen. Om die meerwaarde optimaal te benutten, trekt Port of Antwerp-

Alleen maar voordelen

Bruges de kaart van de interconnectiviteit. Zo zal het goederenspoorver-

Ook in Brugge is de tevredenheid over de fusie unaniem. Burgemeester

voer tussen de twee sites worden gebundeld, wordt de estuaire vaart

Dirk De fauw, die ondervoorzitter wordt in de nieuwe constructie, spreekt

(door binnenschepen op de Noordzee) geoptimaliseerd en staat ook een

van een mooi en historisch huwelijk. Voor Brugge is het een verhaal van

verbinding via pijpleidingen op de prioriteitenlijst. De voorziene strate-

‘if you can’t beat them, join them’. De twee havens waren geruime tijd

gische investeringen (zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de extra

elkaars concurrenten en dat werd vooral duidelijk tijdens handelsmissies

containercapaciteit in Antwerpen) worden verdergezet. Toekomstige

of vakbeurzen. Dat is voortaan verleden tijd. De fusie werd vergemakke-

investeringen zullen vanuit een eengemaakte bedrijfsvoering worden

lijkt door een rapport van de adviesbureaus Deloitte en Laga, die een

beoordeeld, met klantgerichte kwaliteit als gezamenlijk speerpunt.

enorme schaalvergroting zagen in structurele samenwerking . De eengemaakte haven telt 1.300 bedrijven, waarvan 900 in Antwerpen

‘Samen kunnen we meer doen’

en 400 in Zeebrugge. De tewerkstelling in Antwerpen (63.600) is een

Vanuit de eengemaakte haven horen we alleen maar superlatieven.

veelvoud van die in Zeebrugge (10.000). Als we ook rekening houden met

Men wil zoveel mogelijk synergieën tot stand brengen, verdertimmeren

de indirecte tewerkstelling, is er een tewerkstelling van 150.000.

aan het ruime maatschappelijke draagvlak als motor van de Vlaamse

Voor de havengemeenschap is dit zeer goed nieuws. We contacteerden

economie en nationaal én globaal de positie als logistiek, maritiem en

enkele havenpersonaliteiten, maar kregen nergens een negatieve

industrieel centrum versterken. De eengemaakte haven zal sneller en

reactie. Iedereen noemt het akkoord ‘historisch’ en verwacht d at dit

beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwik-

een grote invloed zal hebben op de verdere uitbouw van ons logistiek en

kelingen zoals energietransitie, innovatie en digitalisering.

maritiem aanbod. Goed nieuws voor de transportsector en de verladers

Annick De Ridder, havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad

én positieve perspectieven voor veel andere sectoren.

van bestuur van de eengemaakte haven: ‘We zijn trots op dit historische

Door de krachten te bundelen en zich als eengemaakte haven aan te

akkoord dat een langverwachte eenmaking bezegelt. Met deze samenwer-

bieden op wereldvlak, mag verwacht worden dat Port of Antwerp-Bruges

king zijn we op weg om dé wereldhaven van Europa te worden en versterken

een gegeerde partner zal zijn in diverse kringen. Er is een wereldhaven

we tevens onze positie als belangrijkste containerhaven in tonnen,

van de toekomst in de maak. ▪

2014-08-19_ad hori_182x65mm.pdf 1 19-8-2014 15:33:54

33


Thierry Dursin

BIA VERZET (OOSTERWEEL)BERGEN, LETTERLIJK EN FIGUURLIJK Er wordt momenteel met man en macht

gamma compacte dumpers, verreikers en vork-

financiering, leasing of renting aanbieden. Voor

gewerkt aan de Oosterweelverbinding, en de

liften. Stuk voor stuk premium merken.

de overnamemachines geven we de beste prijs-

‘macht’, dat zijn de constructiemachines van

Sales manager Thierry Dursin: “Onze missie is

garanties zodat je enkel de opleg moet finan-

BIA, de indrukwekkende gele graafmachines,

om onze klanten en hun productiviteit centraal

cieren. De terugname is al meteen verrekend in

bulldozers, dumpers, wielladers,… die je soms

te plaatsen. We treden op als total solution

het voorstel. Een serviceprogramma voor jaren-

letterlijk bergen zand ziet verzetten wanneer

provider. We maken eerst een behoefteanalyse

lange zorgeloze prestaties maakt het plaatje

je voorbij de werven rijdt. De BIA Group is

om noden en wensen van de klant in kaart te

compleet.”

een Belgische familiale onderneming die

brengen en vervolgens het beste voorstel te

hoogwaardige grondverzet-, sloop-, overslag-

maken. Een eigenaar-machinist heeft immers

en recyclingmachines levert in de Benelux en in

andere behoeften dan een middelgroot bouw-

TCO onder controle met BIA SmartFleet

een twintigtal Afrikaanse landen. Het materieel

bedrijf of multinational.”

Het in-house ontwikkeld fleetmanagement

wordt gebruikt in de industrie, de havens, bij

platform SmartFleet laat de klant toe zijn

openbare werken, in de sloop- en recycling

Kopen, leasen, huren…

machine(s) permanent op te volgen en totale

sector, de mijnbouw, in steengroeven,…

De verticale integratie van de BIA Group laat

controle te houden over de Total Cost of

toe een voorstel op maat uit te werken. Naast

Ownership (TCO).

de klassieke aanschaf van een nieuwe machine

“Met SmartFleet zetten we de prestaties van het

Het belangrijkste merk dat de BIA Group

biedt BIA via haar afdeling 2MAT een brede

machinepark van de klant af tegen onze bench-

vertegenwoordigt is Komatsu, wereldwijd de

keuze aan recent tweedehands materieel. Maar

mark van duizenden machines. We baseren ons

nummer 2 in constructiemachines. Daarnaast

ook huur op korte of lange termijn behoort

op tal van interessante parameters zodat we

is BIA distributeur van Metso en Portafill, twee

tot de mogelijkheden via het verhuurfiliaal

perfect kunnen zeggen wat u mag verwachten

merken die sterk zijn in zeef- en breekinstalla-

MATRENT. “Samen met onze financiële partners

van uw machines. Uw TCO wordt tot op

ties en recyclagemachines en van Ausa, een

kunnen we de klant ook steeds de gepaste

de uurprijs nauwkeurig berekend. Zeker in


Bedrijfsreportage | BIA Group

havengebieden is dat interessant waar de kost-

Komatsu is ook pionier op het vlak van hybride

24/7 service

prijs van de verhandeling van bulkgoederen

graafmachines. Deze deels elektrisch aange-

U kan bij BIA rekenen op een 24/7 service,

vaak per uur of per ton gecalculeerd wordt.”

dreven machines verbruiken tot 30% minder

verzorgd door meer dan 55 technici. Het

wat positief is voor het milieu én de TCO Reeds

Europees wisselstukkencentrum van Komatsu

Intelligent Machine Control verhoogt efficiëntie

in 2008 werden de eerste hybride gravers op de

is gevestigd in Vilvoorde en het eigen magazijn

markt gebracht en sindsdien zijn er in Europa al

van BIA ligt in Puurs. BIA kan met andere

Komatsu is wereldwijd de allereerste construc-

meer dan duizend aan het werk. In 2019 pakte

woorden steeds een snelle levering garanderen

teur die gebruik maakt van IMC, Intelligent

de fabrikant op de vakbeurs Bauma in München

zodat stilstand van machines tot een absoluut

Machine Control. Zijn bulldozers en graafma-

uit met een prototype van een 100% elektrische

minimum beperkt blijft.

chines zijn uitgerust met een geïntegreerde 3D

minigraver. Momenteel werkt Komatsu aan

“Onze service hebben we ondergebracht in

GPS-sturing.

de ontwikkeling van grote graafmachines met

twee afdelingen: één voor onderhoud en één

“Bepaalde functies zijn daardoor zodanig geau-

volledig elektrische aandrijving.

voor herstellingen. De twee afdelingen hebben elk hun eigen teams. Zo kunnen we supersnel

tomatiseerd dat de operator ze veel nauwkeu-

tussenkomen wanneer een machine dringend

wordt dankzij IMC een stuk productiever en

Havengerelateerde specificaties

efficiënter én het is veel veiliger werken. Zo is er

Binnen het dossier ‘haven en industrie’ in deze

Je ziet het, BIA verzet niet alleen letterlijk

minder nood aan mensen die in de buurt van de

KMOinsider melden we graag dat de machines

bergen, ook figuurlijk. “Moving Mountains

machine opmetingen moeten doen. In functie

van BIA uitgerust kunnen worden met specifieke

Together is onze baseline. Samen bergen

van het 3D-plan dat in de computer ingeladen is,

opties, gericht op havenactiviteiten. Voor de

verzetten. Dat doen we graag met onze gepassi-

houdt een graafmachine met IMC ook rekening

behandeling van bulkgoederen bijvoorbeeld,

oneerde en gedreven medewerkers.” ▪ (NV)

met ondergrondse leidingen. Het risico dat de

vaak een stoffige bezigheid, worden speciale

machinist een leiding raakt, is veel kleiner.”

filters voor de motor en een filtering voor de

riger en sneller kan uitvoeren. De machine

hersteld moet worden.”

cabine geïnstalleerd zodat de motor beschermd

Milieu en ecologie

is en de werkomgeving van de operator gezond

Thierry Dursin vertelt dat met de komst van

blijft. Er zit een aangepaste radiator in en de

de Euro-normen er ook voor de Komatsu

‘carrosserie’ van de machines wordt ook speciaal

machines nieuwe motorisaties kwamen. “Zo

behandeld zodat ze niet onderhevig zijn aan

zijn alle machines voorzien van zuinige Euro

corrosie (van zouten, meststoffen,…). “In onze

Stage-5 motoren en roetfilters. Ook IMC draagt

eigen service centers kunnen we uw machine

BIA N.V., Rameistraat 123, 3090 Overijse

dankzij de hogere efficiëntie bij tot een lager

volledig op maat aanpassen met eender welke

T 02 689 29 67, sales@biagroup.com

verbruik en minder uitstoot.”

uitrusting, denk b.v. aan een overdrukcabine.”

www.biagroup.com

35


Haven

van Brussel

“Het kanaal is de enige invalsweg naar Brussel zonder files” Redactie | Nicole Verstrepen

Files, ze kosten ons handenvol geld. Volgens autofederaties Febiac en Renta staat de gemiddelde autobestuurder in Brussel alleen al jaarlijks 80 uur in de file. Onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven heeft berekend dat de files ons 600.928 euro per dag kosten. Alfons Moens, directeur-generaal van de Haven van Brussel, vestigt dan ook graag de aandacht op het feit dat ‘zijn’ kanaal de enige invalsweg naar Brussel is zonder files. Meer nog, de waterweg is ook de milieuvriendelijkste transportoplossing. KMOinsider sprak met de havenbaas naar aanleiding van de ondertekening van het nieuwe beheerscontract.

De Haven van Brussel en het

km lang kanaal, waarlangs 200

rechtstreekse en 7.500 onrecht-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bedrijven gevestigd zijn. In totaal

streekse banen.

ondertekenden begin dit jaar voor

beschikt de Haven van Brussel

Alfons Moens: “Brussel is de

de vijfde keer een beheerscon-

over 107 hectare aan oppervlakte

eerste haven in ons land die

tract. De nieuwe overeenkomst

om te exploiteren. Via het kanaal

een

loopt tot 2025 en gaat gepaard

worden jaarlijks 6,6 miljoen ton

behaald heeft. Om dit te bereiken,

met

goederen

Daarmee

hebben we onder andere 13.000

Gewest voor 93,5 miljoen euro.

haalt de haven dagelijks 2.000

zonnepanelen op ons domein

Laat ons de Haven van Brussel

vrachtwagens van de weg, het

geïnstalleerd.”

eerst even situeren. Zij is een

equivalent van een CO2-uitstoot

binnenhaven, die het Brussels

van 96.000 ton. De Haven van

Hoofdstedelijk Gewest van noord

Brussel zorgt ook voor flink

De opdrachten van de Haven van Brussel

naar zuid doorkruist met een 14,4

wat tewerkstelling, met 4.500

De hoofdopdracht van de Haven

investeringen

door

het

vervoerd.

CO2-neutraal

certificaat

van Brussel bestaat erin om de infrastructuur in goede staat te houden. Alfons Moens: “Onze acties op dat vlak zijn verankerd in het nieuwe beheerscontract.

Voorbeelden

daarvan zijn de voortzetting van het onderhoud van de haveninstallaties, bestaande uit het kanaal en de beweegbare


Dossier | Haven & Industrie

bruggen en sluizen, voor een bedrag van 15 miljoen euro. Daarnaast zijn er de investeringen in het kanaal en de infrastructuur voor bijna 15 miljoen euro, waarvan 9,5 miljoen euro naar de bouw en versterking van de nieuwe kademuren zal gaan.”

Uitbreiding van het havendomein Er staat ook een belangrijke uitbreiding van het havendomein op de planning. Alfons Moens: “Hieronder valt onder meer de verwerving door het Gewest van de 40 hectare van de site van het station Schaarbeek-Vorming. Daarvan zal 20 hectare door de Haven van Brussel ontwikkeld worden. Het beheerscontract bekrachtigt ook de verbintenis van het Gewest om het havendomein optimaal toegankelijk te houden via de weg en het spoor. Er zullen in dat kader drie grote infrastructuurprojecten worden

Alfons Moens, directeur-generaal van de Haven van Brussel

gerealiseerd.”

aanbesteding van de containerterminal staat in 2021 op de planning. Die

Het eerste project is de ontwikkeling van het TIR-centrum, als hefboom

is nu 220 meter lang en zal met 300 meter uitgebreid worden.

voor een duurzame, stedelijke distributie. Verder komt er een nieuwe

Alfons Moens: “We leggen dit jaar ook enkele oevers opnieuw aan om

kazerne voor de brandweer op een terrein van 18.000 m² op het Port

de ecologische diversiteit te bewerkstelligen. De jeugd kan zich binnen

Business Park, gelegen naast Tour & Taxis. Tot slot zal een oproep gelan-

afzienbare tijd uitleven in een nieuw skatepark.”

ceerd worden, waar de privésector een trimodaal zero emmision logistiek platform kan ontwikkelen op de site van Schaarbeek-Vorming.

Concessies verlenen Het spreekt vanzelf dat de Haven van Brussel bij het verlenen van conces-

Harmonieuze samenleving met de stad

sies verlangt dat de concessiehouders hun transport in belangrijke mate

Naast het in stand houden en het optimaliseren van de haveninfrastruc-

langs de waterweg organiseren.

tuur is voor de Haven van Brussel ook een belangrijke opdracht wegge-

Alfons Moens: “Ook andere criteria zoals tewerkstelling, investeringen…

legd in het realiseren van een harmonieus samenleven met de stad.

worden mee in overweging genomen. De voorbije jaren hebben we onze

Alfons Moens: “In dat kader verbindt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

focus gelegd op de bouwsector. Bouwmaterialen nemen meer dan 60%

zich ertoe om vier grote projecten voor stedelijke integratie uit te voeren:

van de langs de waterweg vervoerde goederen voor hun rekening. Het

het park op de linkeroever van het Bécodok, de bouw van sportinfra-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit op dezelfde lijn en verbindt de vergun-

structuur in de zwaaikom van het Vergotedok, de oprichting van een

ningen voor grote bouwprojecten aan het transport van de materialen

watersportpool aan de Royal Yacht Club van Brussel en de aanleg van

over water.”

een gescheiden fietspad langs het havendomein, op de linkeroever van het kanaal.”

Multimodaal, multi-mentaal Overstappen op multimodaal vervoer, Alfons Moens noemt het een

Werken in uitvoering

multi-mentaal proces: “Onze transportdeskundige gaat graag in alle

Dit jaar wordt al volop gewerkt aan de ontsluiting van het recent aange-

vertrouwelijkheid met u aan de slag om na te gaan of ook u met uw trans-

kochte nieuwe terrein, waarvoor een kaaimuur wordt gebouwd. Ook de

port vrachtwagens van de weg kunt halen.” ▪

37


Scheepvaart Is de internationale handel verstoord door een tekort aan zeecontainers? Redactie | Edith Vervliet

De coronapandemie heeft de supply chain uit evenwicht gebracht. De marktprijzen van zeecontainers liggen drie tot vier keer hoger dan voor de uitbraak van de pandemie. Met Olivier Schoenmaeckers, directeur FORWARD Belgium – het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met expeditie, douane, transportorganisatie en logistiek – bekijken we de situatie.

Is er werkelijk een tekort aan zeecontainers?

voor ca. 1650 euro, maar in de

zich niet op de plaatsen in

loop van 2020 liepen de prijzen

de wereld waar ze nodig zijn

op tot 8.200 euro om een

of worden niet geledigd. Ze

De ca. 180 miljoen containers

zeecontainer uit Azië te laten

wachten in Amerikaanse en

die wereldwijd in omloop zijn,

overkomen.

Europese overslaghavens terwijl

waren in de afgelopen jaren

Marktdeskundigen zeggen dat

ze nodig zijn in Azië, waar de

voldoende. Voor corona kon

de nodige zeecontainers er wel

opslagloodsen

je nog een zeecontainer huren

degelijk zijn, maar ze bevinden

allerlei

intussen

goederen

met

uitpuilen.

Polarisatie in het zeetransport Omdat tijdens de lockdowns fabrieken

werden

gesloten

moest er minder vracht worden verscheept. Rederijen namen aansluitend heel wat schepen uit de vaart die de verbinding tussen Azië met Europa en Amerika verzorgden. Olivier Schoenmaeckers, directeur FORWARD Belgium

Sinds juli 2020 is de export uit


Dossier | Haven & Industrie

Azië opnieuw in een stroomversnelling gekomen omdat Europa en de

de ladingbelanghebbende aan”, stelt de directeur van FORWARD

USA vanuit China o.a. meer pandemiegerelateerde goederen impor-

Belgium dat al meer dan 100 jaar expediteurs, douaneagenten en

teren zoals mondmaskers en ook computers en andere apparatuur

logistieke dienstverleners vertegenwoordigt.

om van thuis te werken.

Het feit dat er minder afvaarten zijn en heel wat zeecontainers in overslaghavens staan, maakt het moeilijk om containerruimte te reser-

China daarentegen heeft de invoer van grote hoeveelheden commer-

veren en heeft de transportprijzen enorm doen stijgen.

ciële producten uit de USA teruggeschroefd. Zeecontainers die vanuit China vertrekken, keren dus niet in dezelfde aantallen terug. Voor

Olivier Schoenmaeckers: “Het wordt bijzonder moeilijk om containers

iedere drie zeecontainers die uit Azië vertrekken, zou er slechts één

te boeken aan boord van schepen. Afvaarten van schepen worden

terugkomen.

voortdurend verlaat, boekingen op een schip worden eenzijdig door de rederij geannuleerd en overgeplaatst naar een later schip tenzij

Olivier Schoenmaeckers nuanceert: “Soms verkiezen rederijen lege

men ‘emergency fees’ betaalt en zich op die manier plaats koopt aan

containers mee terug te nemen op de terugreis naar Azië om ze daar

boord van het schip aan veel hogere tarieven.”

opnieuw te verkopen aan zeer hoge vrachttarieven. Indien de containers hier uit China toekomen, zouden die anders worden gebruikt om

Containerproductie

opnieuw met volle exportlading te vertrekken vanuit de EU. Sommige

Containerfabrikanten hebben hun productiecapaciteit wel opgevoerd

rederijen verkiezen echter om ze zo snel mogelijk leeg terug in China

om de vraag bij te houden. De maandelijkse containerproductie in

te hebben.”

China (goed voor zo’n 96 % van de wereldwijde productie) bereikte volgens de China Container Industry Association (CCIA) in 2020 haar

Marktanalysten merken op dat er ook nieuwe klanten zijn bijge-

hoogste punt in vijf jaar met 300.000 stuks. Containerfabrikanten

komen. Bedrijven die vroeger opteerden om elektronische appara-

kunnen de vraag echter niet bijhouden. Zij hebben af te rekenen met

tuur als luchtvracht vanuit Azië te importeren, doen nu een beroep

tekorten aan grondstoffen en personeel.

op maritiem transport. Heel wat vrachtvliegtuigen worden immers aan de grond gehouden door de coronareisrestricties die in tal van

Tegengestelde belangen

landen gelden. Slechts de helft van de goederen die normaal door

Deze prijsstijgingen hebben een negatieve impact op de inter-

de lucht wordt vervoerd, kan mee als ‘belly cargo’ in de buik van

nationale handelsstromen, remmen het economisch herstel af

passagiersvliegtuigen.

en kunnen de bevoorrading van winkels in het gevaar brengen. Voorlopig liggen de schappen er nog niet leeg bij, maar op sommige

Wereldwijd veel congesties in de havens

producten zullen consumenten wel wat langer moeten wachten.

Blijkbaar respecteren rederijen hun vaarschema niet. Schepen

“De huidige situatie rond de zeecontainers is een internationaal

komen buiten hun vooropgesteld schema binnen in de haven

probleem. Voor vele verladers – importeurs en exporteurs – is het

hetgeen een enorme druk geeft op de capaciteit van de container-

echter heel zuur om geconfronteerd te worden met een verstoring

terminals. “Transporteurs moeten uren aanschuiven aan de termi-

van hun sypply chain en allerhande bijkomende kosten terwijl de

nals. Het tijdsframe om containers op te pikken of aan te leveren in

rederijen de laatste maanden jaarcijfers publiceren met historische

de haven verkort daardoor enorm. Indien dit beperkt tijdsframe niet

winsten…”, besluit Olivier Schoenmaeckers. ▪

wordt gerespecteerd, rekenen de rederijen bijkomende kosten aan

Bronnen: De Volkskrant van 24 februari 2020, Reuters en Global Times

verzeker uwwinkel.be

Hét verzekeringspakket voor de retailer! Vraag snel een vrijblijvende offerte aan!

39


Bedrijfsreportage | FORWARD Belgium

VOORSPELBAARHEID WORDT STEEDS BELANGRIJKER VOOR DE SUPPLY CHAIN De coronacrisis zorgt wereldwijd voor een

lager je overheadkosten in verhouding worden

termijnen, opgelegd door de rederij, voor het

ernstige verstoring van de supply chain.

en hoe lager je eenheidsprijs ligt.”

doorgeven van het gewicht (VGM), B/L instruc-

Over hoe verladers het best inspelen op

“Niettegenstaande

nog

ties, enz. Daardoor blijft er weinig tijd over om

deze en andere uitdagingen hadden we een

steeds bescherming onder de Consortia Block

een container te laden bij de klant en binnen te

gesprek met Jens Roemer, voorzitter van de

Exemption Regulation in de EU, waardoor ze

leveren voor verscheping. De termijn waarin je

commissie Zeevervoer binnen expediteurs-

onderling afspraken kunnen maken op het vlak

een container gratis kan aanleveren, wordt zo

vereniging FORWARD Belgium.

van scheepscapaciteit. Is dit nog aanvaardbaar?

beperkter, waardoor je kosten voor demurrage en

genieten

rederijen

Waar deze vrijstelling oorspronkelijk bedoeld was

detention verhogen. Het is een echte ‘ratrace’ om

De gezondheidscrisis zorgt wereldwijd voor

om de consumenten te beschermen, keert dit nu

je container tijdig in de haventerminal te krijgen.”

een boom in de aanvoer van consumptiegoe-

duidelijk tegen hen. Wij pleiten om de bestaande

deren. Jens Roemer: “Die consumptieboom had

mededingingsregels ook toe te passen op de

Samenwerken belangrijk

niemand verwacht. Wat gaat er de komende

scheepvaartsector.”

De commissievoorzitter stelt dat het belangrijk is om met alle stakeholders samen te werken:

maanden gebeuren? Blijven we stocks aanvullen om klaar te zijn voor een volgende hausse?

Bottlenecks

“Vandaag worden verladers, expediteurs, trans-

Zullen bepaalde businessmodellen door de hoge

“De infrastructuur in de havens is bovendien

porteurs,… opgezadeld met extra kosten als

tarieven niet meer functioneren?”

niet afgestemd op de behandeling van deze

gevolg van de huidige situatie. Dit zorgt voor

Dichter bij huis zijn er nog factoren die de mari-

grote schepen. Er moeten veel grotere hoeveel-

wrevel, maar we zitten allemaal in dezelfde

tieme supply chain lokaal verzwakken.

heden containers gelost worden en dat zorgt

boot. Het is onze gezamenlijke verantwoorde-

“De schepen die ingezet worden voor de

voor bottlenecks, zowel aan de terminal,

lijkheid om een betrouwbare, veerkrachtige

Oost-West handel, zijn vandaag gigantisch. Ze

als in het verkeer. De vensters waarin gelost

én voorspelbare supply chain uit te bouwen.

vervoeren tot 23.000 TEU. De scheepslijnen

kan worden, zijn beperkt, de terminals zitten

Dat doen we o.a. door de manier waarop we

opereren samen in mega-allianties waarin ze

overvol en vrachtwagenchauffeurs zijn nog

onze data uitwisselen te verbeteren. NxtPort is

samenwerkingsakkoorden aangaan, o.a. op

weinig bereid om urenlang aan te schuiven om

daarvoor een perfecte tool.” (NV)

gebied van capaciteit, waardoor een oligopolie

een container af te halen…”

ontstaan is. Verladers hebben hierdoor nog maar een beperkte keuze en weten vaak niet op

Demurrage en detention kosten

voorhand op welk schip van welke rederij hun

Jens Roemer stipt verder aan dat je je container

FORWARD Belgium, Brouwersvliet 33, bus 1

container zal vervoerd worden.”

slechts een beperkt aantal dagen voor de afvaart

2000 Antwerpen, T 03 233 67 86

De commissievoorzitter heeft wel begrip voor de

van het schip mag aanleveren op de terminal

info@forwardbelgium.be

schaalvergroting: “Hoe groter de schepen, hoe

én dat je rekening moet houden met striktere

www.forwardbelgium.be


Inside information

Korte berichten Vernieuwing Europa Terminal in Antwerpse haven Om er voor te zorgen dat de grootste containerschepen Europa

Uitbreiding Gosselin Logistics

Terminal kunnen blijven aanlopen, plant Port of Antwerp samen met de terminaluitbater PSA Antwerp, een verdieping van de kaaimuur van Europa Terminal. Hiervoor wordt de huidige kaaimuur volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe. Na uitvoering van de werken zal de containerterminal schepen met grotere diepgang kunnen ontvangen. De diepte van de kaaimuur van de terminal wordt in lijn gebracht met de maximale diepgang van circa 16 meter bij opvaart.

Met de overname van de voormalige Milcobel site in Schoten zet

VR-set en elektrische wagentjes voor kinderziekenhuis

de Gosselin Group haar logistieke ambities kracht bij. Door deze overname wordt het terrein van Gosselin langs het Albertkanaal met 65.500m² uitgebreid. Voor Gosselin is dit een aanvulling op haar huidige activiteiten in Deurne en op de Gosselin Oosterweel site in de Port of Antwerp-Bruges.

BCTN wil terminal in Geel uitbreiden Containerbedrijf BCTN heeft concrete plannen om de containerterminal in Geel verder uit te breiden naar een aangrenzend

Jaguar Land Rover Metropool en de Vlaamse Kinderliga slaan

braakliggend perceel. In 2017 nam BCTN achter de site van BP

de handen in elkaar voor een gezamenlijke schenking aan het

in Geel een containerterminal in gebruik om de producten en

ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis in Antwerpen. De kinderen

grondstoffen van en naar de chemische plant van BP over het

ontvingen een Virtual Reality-set en twee elektrische wagentjes.

Albertkanaal te verschepen. De terminal in Geel is een ‘open acces’-terminal, wat betekent dat BCTN er ook containers voor

Boekentip: Het Liers Kartonfabriekske

andere klanten behandelt.

“Met dit boek wil ik andere ondernemers herkenning geven,” zegt auteur en onderneemster Didin Donckers.

Vervoer Verhaegen breidt uit

De ‘kleine witte van de Frido’ schreef met

Transportbedrijf Vervoer Verhaegen heeft een terrein van

‘Het Liers Kartonfabriekske’ een ode aan

15.000 m² aangekocht nabij de kantoren in Lier. Het zal er een

haar papa. Een inspirerend verhaal van een

loods optrekken voor opslag van onder meer technologische

Vlaamse kmo dat te koop is bij De Standaard

goederen.

Boekhandel en via bol.com.

Over 60 sailings yearly, transporting steel and general cargo from Europe to the St. Lawrence River and the Great Lakes.

Antwerp T 32.3.821.13.00 | commercial.antwerp@fednav.com Montreal T 1 514.878.6641 | fallinemontreal@fednav.com

KMO_March2020.indd 1

2020-03-10 15:50:00

41


MVO

Een duurzame definitie van MVO: de krachtdadige koers van Mercy Ships Redactie | Frank Van Hoof

Welkom aan boord: Bert van Dijk, een dynamische duizendpoot met de gave van het woord Bert van Dijk is

Member

Rotterdam, maar het professionele

van de rijzende zon besliste Bert

International Board en voorzitter

parcours van onze nijvere noorder-

uiteindelijk dat het ook anders kon:

van Mercy Ships Belgium én

buur startte bij Bekaert. Na een

“Toen ik mijn vrouw na zes jaar

Mercy Ships Global Association

succesvol startschot in Vlaamse

Japan vertelde dat ik er nog drie

in Zwitserland. Een mondvol,

velden maakte Bert zijn zakelijke

jaar wilde aanbreien, vertelde

voor duizenden pati-

die echter in het niets valt bij

talenten als bedreven en gedreven

ze me dat ze ongelukkig aan het

ënten in de allerarmste

de

globetrotter te gelde. Een carrière

worden was. Ze miste mij, onze

Met veelzijdig vrijwilligerswerk is Mercy Ships al meer dan veertig jaar écht belangrijk voor mensen die uit geldgebrek noodzakelijke medische hulp mislopen. Met ziekenhuisschepen maakt de internationale organisatie

warme

woordenstroom

waarop

Bert

me

trakteert.

in de hoogste regionen van globale

Alvorens in te zoomen op Mercy

giganten als Volvo, Bombardier en

Ships, gidst hij me in vogelvlucht

Daimler bracht Bert op een waslijst

door zijn ‘bedrijvige’ biografie.

aan buitenlandse bestemmingen,

Bert volgde economische studies in

van Berlijn tot Tokio. In het land

Afrikaanse landen gratis

familie, haar vrienden in Brugge

professionele medische

én de kleinkinderen en vroeg of

en chirurgische zorg toegankelijk. Structurele steun aan (een) land is een tweede prominente poot. Een meeslepend

het echt onze ambitie was om de rijkste van het kerkhof te worden. Het was de aanzet tot een geanimeerd gesprek én een structureel scharnierpunt in ons leven: het afsluiten van de Japanse

verhaal over menselijk

episode werd een punt achter mijn

kapitaal!

betaalde professionele loopbaan!”


Reeks | MVO

Bert van Dijk - vrijwilliger en voorzitter van Mercy Ships België – met een patiënt op het ziekenhuisschip.

Als zakelijk talent rijmt met gedreven engagement: van Benin naar Belgisch begin

garanderen, leest de ontstaansgeschiedenis wel als een sprookje.

“Beroepsmatige bezigheden hadden mezelf en mijn vrouw er niet

Stephens met de realiteit dat onmisbare ondersteuning vaak een

van weerhouden om ons te engageren voor en in onbaatzuchtige

logistieke lijdensweg is. Hij extrapoleert die persoonlijke ‘problematiek’

organisaties. Die belangrijke inspiratiebron werd nu de speerpunt

naar ontwikkelingshulp, waar vaak veel tijd en energie verloren gaan

van ons bestaan. Ik wilde tijd maken voor zinvolle initiatieven waarin

door uiteenlopende uitdagingen die efficiëntie en continuïteit in de

‘graag doen’ en ‘goed doen’ samenkomen. In die periode polste wijlen

weg staan. Vanuit een praktisch probleem rijpt een innovatief idee: een

Paul Nouwen, een bevlogen bestuurder en topfunctionaris, naar mijn

ziekenhuisschip met alle kennis, materiaal én accommodatie aan boord.

interesse in Mercy Ships. Ik hield ‘de boot’ figuurlijk even af, maar op een

Maar tussen droom en daad gaapt vaak een pijnlijke spagaat… Op een

trip naar Benin zag ik de immense impact en ik was meteen verkocht: het

bepaald moment belandt Don bij Moeder Theresa, die hem snel overtuigt

was intrigerend en inspirerend om te zien hoe mensen die zonder Mercy

om zijn duurzame droom om te zetten in daden. De rest is geschiedenis: Don

Ships normaal uit de boot zouden vallen, een nieuw prespectief kregen

haalde een miljoen dollar op, kocht een eerste schip en bouwde dat in vier

door bijzondere, enthousiaste en efficiënte hulp. Ik ging in op Pauls vraag

jaar tijd om tot de Anastasis, het eerste ziekenhuisschip dat zijn actieradius

om in het hart van de EU een Belgische basis op te richten.”

geleidelijk vergrootte. Omwille van de nijpende nood, is de Afrikaanse

De dubbele handicap van zijn zoon confronteert founding father Don

‘verankering’ erg groot: jaarlijks sterven 18 miljoen mensen bij gebrek aan

Energieke expertise lenigt de nood: de immense impact van een vrijwillige vloot

adequate en tijdige medische zorg, en het merendeel van die ‘overbodige’

“Hoewel Mercy Ships helaas niet voor iedereen een happy end kan

Mercy, een omgebouwde ferryboot, daar als ziekenhuisschip ingezet.”

overlijdens situeert zich in de Subsaharalanden. Sinds 2007 wordt de Africa

Oogchirurg Dominique Kerremans aan het werk tijdens haar derde missie: “Mercy Ships heeft mijn kijk op het leven veranderd.”

43


Aan boord werken 450 vrijwilligers die professionele medische hulp verlenen. Zij werken volledig gratis en betalen ook hun reis- en verblijfkosten.

Een duurzame structuur voor continuïteit op lange duur

garanderen. We blijven dat ook verder begeleiden. Die tweede poot wint aan belang én impact.”

“Omdat er geen pauzeknop bestaat voor medische noden, opteert Mercy

met diensten en goederen, maar dé robuuste ruggengraat bestaat uit

Een immense investering die de hoop en de impact vergroot: de bouw van een gloednieuw schip

menselijk kapitaal. Vele duizenden vrijwilligers leveren dé belangrijkste

“We willen zo impactvol mogelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. De

bijdrage: door in daden het beste van zichzelf te geven, veranderen vrij-

nood is heel groot. Onze ervaring en credibiliteit zijn enorm gegroeid. Ook

willigers dag na dag menig leven. Zij betalen allemaal zelf hun reis-en

voor overheden en organisaties zijn we dé preferentiële partner. Na een

verblijfskosten. Naast medici is er nood aan een maritieme crew, aan

grondige afweging besloten we een gloednieuw schip te gaan bouwen.

technici, aan een keukenploeg, aan een onderhoudsequipe…”

Een primeur voor Mercy Ships én voor de wereld! De Global Mercy

Ships voor een betrouwbare basis van fondsen, bijdragen van bedrijven, particuliere donateurs en legaten. Geldelijke giften worden aangevuld

wordt het grootste civiele ziekenhuisschip ter wereld waarmee meer

Een levensreddende eerste lijn…

dan dubbel zoveel mensenlevens gered kunnen worden, en dat voor de

“Het schip vormt het zichtbare ‘operatieve’ hart van de organisatie. Aan

volgende vijftig jaar. Een duurzaam project en een ongekende legacy.”

een missie van tien maanden gaat een vergaande voorbereiding van twee en organisaties. Een punctuele planning en logistieke voorbereiding

Gloednieuwe gigant in eigen land: Global Mercy wordt voltooid in Antwerpen

zijn letterlijk levensnoodzakelijk. Ook een goed georganiseerde

Aangezien ze in Antwerpen ervaring hebben met het temmen van reuzen,

patiëntenselectie is wenselijk én menselijk: hét moeilijkse moment, omdat

wordt ‘t Stad de sfeervolle setting van de finale fase van dit prestigieuze

we JA willen zeggen maar ook vaak neen moeten zeggen. De lijn tussen

project: Port of Antwerp verwelkomt de Global Mercy .

hoop en wanhoop is flinterdun en veel hangt af van wat we samen kunnen

‘Covidgerelateerde reisrestricties zorgden ervoor dat Azië niet de

en willen. Om mensen geen dagen te laten reizen om dan in een paar

geknipte plek was om het schip af te werken. Het voorzichtige vonkje

minuten een oordeel te vellen, gaan we meer en meer zelf het land in.”

om het schip in Antwerpen klaar te maken voor Afrika, werd door de

jaar vooraf, met substantiële samenwerkingen met lokale overheden

‘laaiende’ reacties van bevlogen betrokkenen binnen de kortste keren

…en ondersteuning op lange termijn

een heus vuur. Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp en

“Naast de acute aanpak van persoonlijke patiëntenzorg, is de op-of

fervente fan van Mercy Ships, zorgde met gratis gastvrijheid voor een

uitbouw van duurzame dienstverlening een tweede prominente pijler,

warm welkom. In zijn zog volgden het stadsbestuur en tientallen organi-

waarbij we volgens een holistisch model investeren in infrastructuur én

saties en bedrijven. Hartverwarmend en echt MVO!”

kennisoverdracht. Op die manier willen we niet alleen individuen helpen, dat na vertrek van het ziekenhuisschip de kennis en expertise niet mee

Verspreid het woord en kom aan boord: doorleefde MVO voor uw kmo

vertrekken dankzij structurele samenwerkingen die de continuïteit

Bert kan en wil zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken als

maar proberen we ook het land blijvend ‘beter’ te maken. Van belang is


Reeks | MVO

het over bedrijven gaat: ze vormen ‘zijn’verleden én zijn een essentieel element voor de toekomst van Mercy Ships. “Mercy Ships kan al jaren rekenen op de substantiële steun van heel wat Belgische bedrijven, maar dit Antwerpse ‘avontuur’ brengt dat mooie maatschappelijke mechanisme in een stroomversnelling: we krijgen nu heel veel gratis hulp én ook de menselijke respons is massaal. Aangezien de Global Mercy niet alleen het grootste, maar ook het beste schip ter wereld moet worden, is ieder initiatief welkom. Kmo’s, die écht kunnen bogen op een band met de klant, zijn ideale ambassadeurs om een (goede) zaak te promoten én de naamsbekendheid te vergroten. Voor bevlogen bedrijven gaat onder’nemen’ ook over geven! Betrokkenheid bij plaatselijke projecten is bijzonder nuttig, maar in Afrika is de nood mogelijk nog dringender en dwingender. Uiteraard zijn we steeds op

Vrijwilligster Maggi Vanacker poetste twee maanden lang vrijwillig op het schip, dat in 2018 in het West-Afrikaanse Guinee lag.

zoek naar kapitaal, maar zeker ook naar kmo’s die willen meeschrijven aan ons verhaal: zodra je een voet aan boord hebt gezet, ben je levenslang besmet!”

Over de Global Mercy De Global Mercy is het eerste schip dat hulporganisatie Mercy Ships zelf liet ontwerpen. De Global Mercy wordt het ‘partnerschip’ van de Africa Mercy, met nog meer plaats voor patiënten en medische teams. Een nieuw schip met voor Mercy Ships ontelbare nieuwe kansen om te bouwen aan duurzame gezondheidszorg in Afrika. Met de Global Mercy verdubbelt de capaciteit van Mercy Ships ruimschoots. Dat zijn meer dan twee keer zoveel mensen die een levensreddende operatie of behandeling krijgen. En dit voor de komende 50 jaar.

De Global Mercy in cijfers: Bemanning: 665 vrijwilligers Lengte: 174 meter Breedte: 28 meter

Voorzitter Bert van Dijk samen met een patiënt tijdens de screening in Guinee.

Verdiepingen: 12 Ziekenhuisbedden: 200 Operatiezalen: 6 Gewicht: 37.000 ton De Global Mercy ligt van juni tot en met oktober 2021 aan kaai 602, vlakbij het NOC (Nautic Operations Center)

Over Mercy Ships Sinds 1978 maakt Mercy Ships medische en chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten op onze planeet. Met het grootste private ziekenhuisschip ter wereld varen zij naar plaatsen in de wereld waar mensen geen toegang hebben tot betaalbare medische en chirurgische zorg. Aan boord van het ziekenhuisschip werken 450 fantastische vrijwilligers die professionele medische hulp verlenen. Jaarlijks komen er meer dan duizend vrijwilligers naar het schip om te helpen. Zij werken volledig gratis en betalen zelf hun reis- en verblijfkosten. Meer info: mercyships.be

De Global Mercy is het eerste schip dat Mercy Ships zelf liet ontwerpen en meteen ook het grootste private ziekenhuisschip ter wereld.

45


Gosselin Logistics offers agile groupage solutions for shipments from Shanghai, Ningbo and Yantian. Our strategic location and in-house services enable us to provide swift go-to-markets within Europe. With weekly departures from China, Gosselin Logistics is your partner par excellence. > > > > >

30 years of experience with imports from China Own container freight station 200,000 m² of warehouse space In-house customs clearance Swift distribution within Europe (Benelux, France and Germany), great connectivity

Send an email to sales.logistics@gosselingroup.eu for a free quote.

MAKE IT HAPPEN, TOGETHER!

Vastgoedmakelaars gespecialiseerd in winkel- en industrieel vastgoed

WINKELMAKELAARS

INDUSTRIEMAKELAARS

03 283 43 33

03 440 38 33

DG-RETAIL.COM

78-INDUSTRIES.COM

Ventileer je kantoorruimte, stop Covid-19 en geef je bubbel, je naasten en collega’s ademruimte! Distributeur worden? swiss

made

air purifiers

www.ergopolis.be info@ergopolis.be 015 52 03 60

Luchtreinigers aankopen? www.bedking.be info@bedking.be 015 52 03 60

KMO Dynamoo advertentie 170 x 58,25mm.indd 1

7/12/20 11:42

INVENTORY OPTIMISATION

WETEN WAT SLIMSTOCK VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN? Schrijf dan nu in voor de online kijkdagen en maak kennis met ons bedrijf, onze software, onze diensten, onze mensen en onze cultuur. voorraad verlagen

servicegraad verhogen

efficiënter werken

SLIMSTOCK.BE


Serving Lindner Hotels & Resorts

WTCtoday APRIL-JUNE 2021 ANTWERP

03

THE (INTER)NATIONAL TRADE BULLETIN

World Trade Center Antwerp

“Black ‘All’ lives matter”

MUSEUM AAN DE STROOM ANTWERPEN (detailfoto: Ingrid Renders, KMOinsider)

p. 49

WTCANTWERP.BE

World Trade Center Association

Setting the stage for WTCA Members to thrive

p. 50


Partner in de kijker - Group

S

Meer dan een sociaal secretariaat Of je nu een kleine of grote onderneming hebt, loon- en personeelsadministratie is complex, belangrijk en vaak uitdagend. Een goede payrollverwerking draagt echter bij tot de productiviteit en de tevredenheid van werknemers en kan extra kosten voorkomen. De meeste bedrijven werken daarom samen met een sociaal secretariaat. Knowhow Group S maakt maandelijks een half miljoen loonbrieven op voor 80.000 aangesloten ondernemingen en zelfstandigen. Kennis, ervaring en service zorgen voor langdurige samenwerkingen en tevreden klanten. Persoonlijk aanpak Elke onderneming kan rechtstreeks contact opnemen met

“ x”

een persoonlijke payroll advisor die proactief meedenkt. De payroll advisor maakt deel uit van een groter team, waardoor je er zeker van bent dat je dossier goed wordt opgevolgd, en wordt ondersteund door in-house juristen. Minder papierwerk, meer gebruiksgemak Dankzij de intern ontwikkelde software kunnen bedrijven makkelijk de prestaties van hun personeel invoeren, verlof bijhouden of Dimona-aangiftes doen. “We staan zelf in voor de ontwikkeling van onze systemen waardoor we ze steeds up-to-date kunnen houden”, verduidelijkt Patricia Peeters van Group S. Dienstverlening op maat en transparante prijzen Group S zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de sociale wetgeving en dat je de nodige bescherming krijgt. Dankzij de maandelijkse tarieven voor

Lid in de kijker

Carl Loots Zaakvoerder van V-Flex, Carl Loots, is al 35 jaar actief in de bouwsector. Nog steeds gepassioneerd door de sector, zorgt hij er dagelijks voor dat klanten tijdens renovatie- of nieuwbouwprojecten volledig ontzorgd en begeleid worden. Carl en het V-Flex team maken met hun typische A-Z service, kennis en ervaring het verschil. Samen met zijn vrouw Stéphanie, hun drie kinderen en een eigenwijze teckel geniet hij van het leven, mooie reizen en lekker eten. Waarom WTC Antwerp? Na een uitnodiging voor een sprekersevent, was ik overtuigd door de ontspannende en vrijblijvende sfeer tussen de leden. Even later was ik geen bezoeker meer, maar lid. Op de bijeenkomsten wordt er op een gezonde manier en in vertrouwen genetwerkt. ▪ www.v-flex.be

loonverwerking en juridische begeleiding worden onverwachte kosten vermeden. Partner van WTC Group S is al jaren Premium Partner van World Trade Center Antwerp. “Tijdens de laagdrempelige netwerkmogelijkheden en interessante events, kunnen we onze adviserende en ondersteunende diensten aanbieden aan de WTC-leden die hulp kunnen gebruiken.” zegt Patricia Peeters. Ontdekken hoe Group S voor jouw onderneming het verschil kan maken? Patricia Peeters, T 0476 50 66 82, patricia.peeters@groups.be ▪

Group S, Arenbergstraat 24 2000 Antwerpen

Word lid van een ijzersterk (inter)nationaal netwerk! Lid worden van WTC Antwerp heeft heel wat voordelen: • Je bent deel van een hecht lokaal netwerk. Seminars, netwerkavonden, bedrijfsbezoeken, lunchgesprekken en recepties brengen je in contact met interessante ondernemers, bedrijven en gastsprekers. • Je hebt toegang tot de bedrijfsgegevens van alle andere leden. Hallo short-cut naar prospects, leveranciers en stakeholders! • Door de band tussen de internationale World Trade Centers, kan je genieten van uitgebreide business services in het buitenland. • WTC Antwerp groeit! Nieuwe leden zorgen voor opportuniteiten als trainingsdagen, betaalbare kantoorgebouwen, internationale zakenreizen, marktinformatie, contactgegevens en exclusieve kortingen op conferenties. • Als lid beland je (bedrijf) vanzelf in the picture via bijvoorbeeld onze website of de bi-monthly bulletin. Zei er iemand exposure? • Lidmaatschap WTC Antwerp: €395 /12 maanden, excl. BTW Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk het boek “De rest is parking” van Bart De Clerck en Joost Houtman. Bart De Clerck is overigens te gast bij de WTC Academy op 18 november 2021 (lees verder). Schrijf nu in bij WTC Antwerp via www.wtcantwerp.be


“Black ‘All’ lives matter” Discrimination is no longer a white male ‘matter’, concerning conservative characters that refuse to deal with people of different skin colour, origin or religion. Over the years, the meaning of the word discrimination expanded, as did it’s adherents. “I have a dream that one day …”: historical words that probably sound familiar to everyone. This mesmerizing mantra ‘colored’ Reverend Martin Luther King’s speech in Washington on August 28, 1963. King’s words moved ánd put on the move. Millions of people throughout generations embraced his message and dreamed along of an equivalent evolution. 58 years later, these words and the rest of the speech are more relevant than ever.

“ I still have a dream …”

Living together “I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.” Living together is a challenging story, not least in multiracial and multicultural metropoles such as Antwerp. In our dynamic hometown, 164 nationalities live together or at least try to, blending languages, races, religion, and habits. Antwerp outscores New York (150 nationalities) and is only narrowly beaten by Amsterdam (177 different nationalities). Three religions These different nationalities have themselves crystallized around the three major monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam - all of them with a wide range of interpretations. Religion can be a wonderful way to unite, as well as it can be abused to divide. Moreover, religion lost it’s monopoly as a social beacon. There’s a growing group of people who have lost their faith or found it elsewhere. Within these different nationalities and divergent re-

Board Bulletin by Fred Niemans ligious beliefs, there’s an impressive variation of colours, sexual orientations, gender-based identities, political beliefs and social-cultural ways of thinking ànd behaving. In a best-case scenario, this melting pot would be the soil of a magical mix in which everyone is united in diversity, in which we would ánd should all be equal. Reality looks slightly different: 75 years after the release of George Orwell’s ‘Animal Farm’, some animals are still more equal than others. By referring to ‘a dream’, King used wise words in 1963. On the one hand, there has never been so little racism or discrimination and on the other, the cry for equality and equal treatment has never been so harsh. Patchwork Meanwhile, the patchwork of nationalities, origins and beliefs is increasingly torn apart. As often, America sets the bar: next to ‘Afro Americans’ and ‘Asian Americans’, we have ‘Native Americans” or “American Indians”, “First Americans”, “Indigenous Americans” … Their numbers are still on the rise, as is the fanaticism of some. Make America great again? Which America do you actually mean? The nickname ‘Divided States’ is an ironic indication of a torn nation in which diverse groups ‘live apart together’. Way to often, contrasting cultures clash. Demonstrations drift into rageous raids. Fake news is joined by fake motives. Shop windows are destroyed, the shops themselves are looted. ‘A dream’ becomes ‘a nightmare’ for hard-working, dedicated retailers, who already have been hit hard by the economic repercussions of this viral vintage. When the thin top layer of civilization disappears, we are soon confronted with the raw wood, called society. This sad statement deserves a positive perspective, provided by an aboriginal proverb:“Those who lose dreaming, are lost.” Change? Yes, we can! ▪ Fred Niemans, President WTC Antwerp

After Summer & After-Covid

Kick-off

WE’LL MEET AGAIN!

Iedereen kijkt ongetwijfeld uit om elkaar weer te zien bij een hapje en een drankje. Deze WTC After Summer & After Covid kick-off wil je niet missen. Save the date: 7 september 2021. Join us! (praktische info volgt).

49


World Trade Center Association (WTCA)

Setting the Stage for WTCA Members to Thrive “ Each of our members has an individual strength that contributes to the success of the association.” Crystal Edn, Member Engagement Manager at the WTCA, explains how a patchwork of NYC experiences allows her to successfully develop programs and resources for the WTCA’s 320+ members. A big bite of the Big Apple Chrystal Edn: “My career path has been unconventional. For over 15 years, my days were spent in sales and the non-profit sector, while my nights and weekends were devoted to working in NYC theatre. Before coming to the WTCA, I spent nearly a decade managing a portfolio of blood drives, creating marketing pieces and delivering speeches to convince New Yorkers to donate blood.” Edn’s ability to successfully motivate her largely corporate clientele to give back to their community was evidenced in her presentation, titled “A Sweet and Salty Balance: Blending Blood Center Needs with Corporate Clients”, about optimizing the relationship between corporate clients and non-profits.

Crystal Edn

MAC on track Today, Edn relies on her skills as a director in NYC theatre in her work with the WTCA Member Advisory Councils (MACs). The MACs were developed in 2018 as a vehicle for members to share best practices and to stimulate business partnerships between WTCs and their business networks. “I was instantly drawn to the passion of our members, and I knew I could ‘set the stage’ for their success. Directing a play is about defining your vision for a script and guiding each team member (designers, actors, etc.) to use their individual expertise to collectively tell the same story. Just recently, the trade services MAC launched a workshop series to teach other members how to develop their own virtual trade mission programs. The MACs continue to be a driving force for the association.”

WTCA opened registration for its 2021 General Assembly (GA) Week. “The April 26-30 event is a tremendous opportunity for businesses,” said Edn. The GA will feature livestream programming, as well as a new approach to B2B networking using AI-powered matchmaking. “We are a diverse global network. Finding business prospects at a virtual event— or even at an in-person event— can be incredibly difficult. We are fully committed to embracing and to leveraging new technologies. At this year’s GA, an algorithm will allow attendees to efficiently and effectively connect with business prospects around the world.” Because the association is invested in providing new levels of connection, tickets for the GA are complimentary for WTCs and their business networks. ▪

General Assembly (GA) Week Edn excitedly turned the conversation to an upcoming global event. Earlier today, the

To learn more about the 2021 WTCA General Assembly, visit https://events.bizzabo.com/WTCAGA2021.


WTC Antwerp

Life is like a box of chocolates

“ Tellen we niet allemaal af naar het moment dat ‘sweet’ opnieuw rijmt met ‘meet’?” Forrest Gumps oneliner blaast deze zomer 27 kaarsjes uit, maar nooit was hij actueler dan nu. Zelfs voor wie het leven onder het motto ‘you never know what you’re gonna get’ met open blik én armen omhelst, was het voorbije virusjaar een volslagen verrassing. Dat omhelzen werd ons figuurlijk moeilijk en letterlijk onmogelijk gemaakt. Als we het leven echt met een doos chocolaatjes vergelijken, hebben we ons het voorbije jaar alvast een indigestie gegeten aan ‘bittere’ bonbons en kijken we uit naar zoete zaligheden. Sweet en meet Tellen we niet allemaal af naar het moment dat die ‘sweet’ opnieuw rijmt op én te rijmen valt met ‘meet’? Wat missen ook wij bij WTC Antwerp die onderlinge ontmoetingen, binnen onze ambitieuze Antwerpse afdeling én niet in het minst met WTCA-members wereldwijd. Het globale gedachtegoed is een van de prominente pijlers van WTCA als overkoepelende organisatie, en internationale contacten, conferenties én beurzen zetten dit energieke netwerk onder stroom. Beurzen zijn prettige en polyvalente pleisterplaatsen om marktontwikkelingen te observeren, maar ook en vooral om bestaande contacten te consolideren én nieuwe opportuniteiten te exploreren.

Jean-Paul Christiaens

WTCA gaat viraal Fysieke beurzen staan dan wel on hold tijdens ‘het nieuwe normaal’, maar ook nu gaat WTCA -zij het virtueel- ‘viraal’. Onder de stimulerende supervisie van Crystal Edn van de New Yorkse headquarters (lees interview op de pagina hiernaast) worden regelmatig inspirerende internationale initiatieven georganiseerd: deze ‘MACS’ (Members Advisory Council) leggen de focus op ‘stimulating business opportunities for all WTCs and expanding WTC brand visibility.” Crystal zorgt altijd voor een onberispelijke organisatie en ook als deelnemer is een goede voorbereiding het halve (net)werk! Uiteraard delen we onze kennis en ervaringen graag met onze members om het contact levendig én het vuur levend te houden. Belgian Chocolate Toffee In tijden waarin veel organisaties ‘in ademnood’ geraken, poken wij het vuur van WTC Antwerp op met een dynamische dosis zuurstof. Zo willen we de Belgian Chocolate Toffee, een lekkernij in de vorm van het WTC-logo, kleinschalig commercialiseren. Een WTC dat pralines produceert? Life is like a box of chocolates… ▪ Jean-Paul Christiaens, WTC Antwerp

51


Anaïs Jan

Expanding the Reach of the WTCA’s Network across Europe

“ WTC is so much more than a building.” Anaïs Jan has recently joined the WTCA team as the new Sales Coordinator for Europe, operating from Madrid, Spain. WTCtoday virtually sat down with Anaïs. “When I arrived in Colombia in 2015, I got introduced to the WTCA and Carlos Ronderos, the WTCA Regional Director of Latin America. After relocating back to Europe in Madrid, I worked as an independent Business Development Consultant, LILLE working closely with Fairhomes (WTC Gibraltar) and various Colombian companies on business development GIBRALTAR

and strategic alliances across both Europe and Africa. I really wanted to go back to working with the WTCA. The Association is one of a kind and has a huge potential for growth, which I am now partly responsible for”, stated Anaïs. Broadening WTCA’s footprint Looking forward, the WTCA’s main objective is to strengthen and expand the network in Western Europe in countries that have been underrepresented so far, such as the UK, Germany, Belgium and Spain. In her new role, Anaïs Jan will be working closely with all stakeholders. Her focus will be on broadening the WTCA’s footprint and on business development with partners such as airports, Chambers of Commerce, commercial real estate developers, consulting companies, free zones, governments, investment attraction agencies, science parks, trade development agencies and universities. “We want to emphasize and leverage the incredible diversity in our

network. Our WTCs are true beehives of economic activity, hence I will be on the lookout for cities in transformation that are focused on trade and interested in attracting small and medium-sized enterprises (SMEs), talent and investment: the connectivity with WTCA’s global network will provide them with great added value”, stated Anaïs. “WTC is so much more than a building: the amazing network of people behind it makes it so special and resilient.” B2B matchmaking “As a scoop, one feature we are introducing at our General Assembly in April is an Artificial Intelligence-driven B2B matchmaking platform, where all our Members and their customers, tenants and business partners will be able to search for business matches on a global scale, with the matchmaking driven by an algorithm. Stay tuned”, said Anaïs Jan in closing. (more information about the WTCA and its network throughout Europe: https://www.wtca.org/locations/map/europe). ▪

ANKARA

A onestopshop TRIESTE business hub An intercontinental intersection

Due to it’s location in the administrative heart of the country, the Ankara WTC has a privileged perspective on Turkey’s trade and business opportunities. The country as a whole offers an intercontinental panorama, combining Europe and Asia and facing Africa. www.wtcankara.org.tr

WTC Ankara is located in the capital of Turkey. Through wide relationships with both private and government institutions, it serves all the 320 WTCs around the world and their members as a onestopshop business hub. WTC Ankara provides internationally standardized consultancy services to foreign SMEs and large enterprises in easing their entrance to the Turkish market and vice versa. Green light for a futureproof flight We are proud to be the leader in promoting eco-friendly, clean and green business practices in our region. We are committed to improve the environmental quality of our society by partnering with green businesses and ecological communities to create an eco-friendly and clean environment to live and work for future generations.Under the scope of our green business approach, we are providing professional consultancy services to the largest wind turbine manufacturer in Turkey to export their turbines into the US, Europe and Africa markets. ▪


Partner in de kijker -

VALKE.NET media Prettiger werken en uren besparen dankzij software Het softwarebedrijf van Gerard Valkenet, VALKE. NET media, helpt marketing- en communicatieafdelingen bij het proces van contentcreatie en -publicatie. Het ondernemersavontuur van Gerard en Kiona startte meer dan twee decennia geleden in Nederland. Een uitgeverij ondervond nieuwe noden op het gebied van digitale workflow en spoorde het team aan met ideeën te komen voor hun digitale uitdagingen. In 2003 verhuisde VALKE.NET naar Paal-Beringen en intussen creëert de kmo software voor zowel de bakker in het dorp als voor grote multinationals. Vaak gaat het om situaties waar de samenwerking tussen verschillende afdelingen of bedrijven eigenlijk te veel tijd kost, mensen dingen dubbel aan het doen zijn en er geen globaal overzicht is. Dat roept frustraties op en zorgt voor een te hoge werkdruk. Prettiger werken en uren besparen, daar streeft VALKE.NET naar. “Elk bedrijf met een marketingof communicatieafdeling, een grafische studio of externe partners waar werk aan uitbesteed wordt, is bij ons aan het juiste adres,” aldus Gerard.

Digitale stroomversnelling De digitalisering van het bedrijfsleven is de afgelopen tijd in een stroomversnelling geraakt. Kmo’s moesten plots manieren vinden om al hun software te synchroniseren of ondervonden dat hun toenmalige software toch niet ideaal was. VALKE. NET schakelt snel. “Of het nu om cloud-systemen of interne oplossingen gaat, wij zorgen gegarandeerd voor meer efficiëntie.” Zoals René, de lead developer het altijd zegt: “We spreken alle talen, zolang het maar computertalen zijn!” Daarmee slaat hij de spijker op de kop. Kortom: Als de uitdaging software is, moet je bij VALKE.NET zijn. ▪ LILLE VALKE.NET media bv Processiestraat 18, 3583 Paal-Beringen T 011 22 82 88 www.valke.net

GIBRALTAR

ANKARA

Business hub for international connections Trieste is a lively city, with other popular destinations such as Venice and Ljubljana ánd numerous trade opportunities within short and easy reach. The local WTC, situated in Trieste’s premier hotel, the Savoia Excelsior Palace, is a well-recognized business hub that facilitates two-way trade for local and foreign Members and clients and attracts foreign investments. An interactive international intersection The (customs free) Port of Trieste is the beating heart of vibrant and varied maritime activities. Trieste, located on an international section that connects Italy, Austria, Slovenia and Croatia, is strategically positioned as the gateway to Central and Eastern Europe for international trade and commerce. The proximity to key European markets, on-dock rail service, and multi-faceted cargo handling expertise places Trieste among the major trade hubs on the continent. ▪

TRIESTE

MyNet, the App for the WTCs network

Coming from a need of WTC Trieste and developed during the lockdown in the first semester of 2020, the App MyNet has been developed. MyNet allows an efficient management of communication and sharing of opportunities within a referenced and monitored business community. This ‘Trieste Tool’ will be extended to the entire WTC Network, serving and connecting Members at global level. x www.wtctrieste.com

53


Agenda WTC Academy september 2021

Jan Vermeiren

WTC Academy oktober 2021

Chantal Smedts

WTC Academy november 2021

Bart De Clerck

WTC Academy december 2021

Sofie Geeroms

WTC Academy is alive & kicking! Na maandenlang hoopvol wachten organiseert WTC Antwerp in het najaar de keynotes met sprekers Jan Vermeiren, Chantal Smedts, Bart De Clerck en Sofie Geeroms. Van social media tot teamspirit en time management, het komt allemaal aan bod. Schrijf je snel in! www.wtcantwerp.be/agenda

Hoe de vibe van je team verhogen?

In onzekere tijden, daalt de vibe. Jan Vermeiren, oprichter van The Compassionate Leader en auteur van het gelijknamige boek, helpt je die tendens om te keren. Ontdek waarom samenwerkingen niet optimaal verlopen, doorbreek weerstand bij verandering, leer over de vier verschillende vibes en begeleid je teams op de juiste manier naar de juiste vibe. Neem alvast een kijkje: www.thecompassionateleader.org. Wanneer? Donderdag 16 september 2021, vanaf 18.30u. Waar? WTC Lindner Hotel & City Lounge Antwerp, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen.

Priority & Time Management

Altijd te druk? Een eindeloze takenlijst? Last van uitstelgedrag? Word baas over je agenda én je eigen leven! Chantal Smedts, zaakvoerder van Qlick, Master Certified Coach en gastdocent bij EHSAL, maakt je wegwijs in de methodes van effectief time management en helpt je meer ruimte te creëren. Vanuit haar rol als coach en communicatiespecialist, begeleidt Chantal mensen naar een gelukkiger en productiever zakelijk en privéleven. Met een bloeiende zaak, vijf boeken, een actief sociaal leven en een passie voor goede doelen, is goed time management een tweede natuur geworden. Wanneer? Donderdag 21 oktober 2021, vanaf 18.30u. Waar? WTC Lindner Hotel & City Lounge Antwerp, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen.

Hoe succesvol twitteren als ondernemer?

Wat hebben Geert Noels, Marc Coucke, Eden Hazard en Paus Franciscus I gemeen? Zij zijn allemaal actief op Twitter. Bart De Clerck, die een boek schreef over het sociale netwerk, leidt je met tal van verhalen en praktische tips rond in dit krachtige kanaal, dat zakelijk zeer zinvol blijkt. Bart runt in Antwerpen het communicatiebureau Com-Fort en specialiseert zich in mediarelaties, crisiscommunicatie, mediatraining en social media. Hij is auteur van de boeken “Alles in Twitterland” en “De rest is parking - Waarom de Antwerpenaren zo Antwerps zijn”. Wanneer? Donderdag 18 november 2021, vanaf 18.30u. Waar? WTC Lindner Hotel & City Lounge Antwerp, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen.

E-commerce in tijden van corona: van disruptie naar acceleratie

Het bedrijfsleven kreeg rake klappen toen corona uithaalde. Onder impuls van de noden in het nieuwe normaal schreven bedrijven een toekomstbestendig succesverhaal, met fysieke faciliteiten en onmisbare onlinediensten als complementaire klantgerichte hoofdrolspelers. Dynamische duizendpoot Sofie Geeroms staat sinds 2018 aan het roer van BeCommerce, een solide schip dat zich door corona tot wendbare speedboat ontpopte. Als ondernemer en investeerder mag én kan je die boot niet missen: met enthousiasme en de gave van het woord verwelkomt Sofie je graag ‘aan boord’. Wanneer? Donderdag 16 december 2021, vanaf 18.30u. Waar? WTC Lindner Hotel & City Lounge Antwerp, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen.

WTC Antwerp - Lange Kievitstraat 125, Antwerpen - wtc@wtcantwerp.be - +32 (0)3 227 77 40


Dossier

Oplossingen om wanbetalingsrisico’s te voorkomen en Belgische exporteurs te helpen concurrerend te blijven

INTERNATIONALE HANDEL

Met bijna 75 jaar ervaring kondigt de kredietverzekeraar Coface, die in meer dan 100 landen over de hele wereld actief is, een belangrijke ontwikkeling aan in de sector bedrijfsinformatie. Didier Vandenbergh, Underwriting Director van Coface BeLux, geeft toelichting.

Wat is de huidige context?

Didier Vandenbergh (DV): “We kunnen nu al zien dat de eerste helft van 2021 gekenmerkt zal worden door "stop-and-go"-verschijnselen en door de uitbreiding van overheidsmaatregelen om de nationale economieën te ondersteunen. Er zijn veel onzekerheden die de exporteurs dwingen voorzichtig te zijn met kredietrisico. De uitstaande kredietverlening tussen bedrijven vertegenwoordigt ongeveer 700 miljard euro en is de voornaamste financieringsbron voor ondernemingen. Er staat dus veel op het spel, aangezien 80% van de ondernemingen te kampen heeft met problemen in verband met wanbetaling of betalingsachterstand, waardoor hun cashflow wordt verzwakt.”

Welke hulpmiddelen zet u in om uw cliënten te helpen?

DV: “Naast onze activiteiten als kredietverzekeraar hebben wij een informatieaanbod gelanceerd over ondernemingen met een hoge toegevoegde waarde. Het heet CofaCheck en wordt gevoed door onze enorme database van meer dan 80.000.000 bedrijven. Alle informatie die wij verzamelen, wordt dagelijks verrijkt door onze 660 analisten over de hele wereld, die het kopersrisico nauwkeurig en in real time inschatten, vanuit het land waar zij zich bevinden. We hebben dus inzicht op het risico.”

Is dit een strategisch instrument voor het beheer van niet-betalingen?

DV: “Absoluut. Veel bedrijven hebben geen interne kredietcontroleur. Dit pakket, al beschikbaar voor 100 euro per maand, biedt rapportage-tools (informatierapporten, dashboards voor risicobeheer), predictive scoring (evaluatie van het risicoprofiel van de koper) en besluitvorming (aanbeveling van de hoogte van het krediet) van miljoenen bedrijven over de hele wereld. Uiteindelijk zal dit preventieve instrument de ondernemingen in staat stellen hun concurrentiepositie te verbeteren, hun bevoorradingsketen veilig te stellen en hun activiteiten op een serenere manier te ontwikkelen.” Lees meer over Coface op pag. 57

58 THOMAS VAN DEN KEYBUS,

PREMIUM SOUND SOLUTIONS

BEDRIJFSREPORTAGES

56 EXACT SOFTWARE

U heeft geen in-hoUse kredietanalist?

deze expertise is echter essentieel om zaken te doen in deze periode van grote onzekerheid! Besteed uw risicoanalyses uit voor 100 euro per maand en maak gebruik van de knowhow van de 660 data-analisten en arbiters van Coface.

ontdek onze methodologie op pagina 57

Banner_Tease_35x170_Nl_01.indd 1

25/03/21 11:10

55


Bedrijfsreportage | Exact

JOUW DIGITALE MAGAZIJN BINNEN HANDBEREIK Het afgelopen jaar schakelden ondernemingen

Geïntegreerde software

Hetzelfde speelt ook af aan de aankoopzijde.

noodgedwongen een digitale versnelling

“In die digitalisering zien we enkele belangrijke

De integratie van Exact en Bizbloqs zorgt voor

hoger. Onder impuls van COVID-19 werd

evoluties”, vult Willem Ten Asbroek aan. “De

een vereenvoudiging van de supply chain én

e-commerce belangrijker. De verschuiving

architectuur van de software, de manier waarop

reduceert de foutenmarge.”

naar

ook

systemen communiceren en geïntegreerd zijn,

uitdagingen met zich mee. In dit artikel gaan

wordt belangrijker. Door de schaalvergroting

een handelsspecialist van softwareleverancier

neemt ook het belang aan standaardisering

Stap voor stap naar jouw digitale magazijn

Exact en Willem Ten Asbroek van Bizbloqs –

van verschillende bedrijfsprocessen toe. Hier is

“We begrijpen dat de digitalisering voor

maker van een warehouse applicatie - met

een goede integratie van de logistieke software

ondernemers

elkaar in gesprek over digitale magazijnen en

van Bizbloqs met de bedrijfssoftware van Exact

handelsspecialist van Exact. “Daarom werken

hoe die jouw bedrijf kunnen klaarstomen voor

cruciaal.”

we samen, stap voor stap aan dat digitale

online

sales

brengt

echter

een online toekomst.

Digitale magazijnen voor grotere volumes

een

uitdaging”,

zegt

de

magazijn. We vertrekken steeds vanuit de

Optimalisatie van alle logistieke processen

noden van de klant. Nadien bepalen we de juiste strategie. We willen zo snel mogelijk

De software van Exact en Bizbloqs werken

maximale resultaten halen. Daarom werken

E-commerce kwam in 2020 in een stroomver-

samen voor een optimale organisatie van

we stapsgewijs vanuit onze standaard oplos-

snelling terecht. De gezondheidsmaatregelen

zowel de verkoop- als aankoopzijde van je

singen. Onze klanten kunnen die verder

hadden een ongeziene impact op het consu-

supply chain. Willem Ten Asbroek licht toe:

optimaliseren met software van partners

mentengedrag. Daarom zoeken bedrijven

“Door de integratie van de software verloopt

zoals Bizbloqs. De mogelijkheden daarbij zijn

voortdurend naar oplossingen om hun online

het proces van bestelling tot levering

vrijwel onbeperkt.” ▪

sales en supply chain te optimaliseren.

optimaal. De bestelling komt via Exact

Meer informatie over digitale magazijnen? Ga

Volgens Exact liggen deze oplossingen in het

binnen, je kan eenvoudig de order aanmaken,

naar www.exact.be/handel

digitale magazijn.

aanpassen en bevestigen. Nadien komt de

“We zien dat de opschaling van online sales

order in Bizbloqs terecht. De orderpicker

een grote uitdaging is voor bedrijven. Daarom

selecteert vervolgens 1 of meerdere orders

zetten ze volop in op digitale magazijnen. Met

tegelijk uit een lijst en verzamelt de juiste

scanners en de gepaste, geïntegreerde software

artikelen op de picklocatie. Ter controle scant

kunnen ondernemingen hun processen opti-

de orderpicker de locatie en het product en

Exact – Koningin Astridlaan 166 – 1780 Wemmel

maliseren en grotere volumes verwerken.”

bevestigt hij de pick.

T 0800 976 31 – www.exact.com/be


MEER ZEKERHEID VOOR U

BUSINESS INFORMATION OOK VOOR KMO’S & START-UPS

Waarom u het beter checkt met Coface CofaCheck is een doeltreffend instrument voor financieel risicobeheer dat uw bedrijf beschermt tegen verliezen die u oploopt ingevolge niet-betaling van handelsvorderingen.

KENNIS IS DE SLEUTEL : CONTROLEER HET RISICONIVEAU VAN UW KLANTEN, PROSPECTEN EN LEVERANCIERS. Ons uitgebreide informatienetwerk levert essentiële realtime inzichten, wanneer u die nodig heeft. Zo wordt het makkelijker om uw bedrijf te laten groeien, te reageren op kritieke risico’s en ongunstige deals te vermijden.

MINIMALISEER HET RISICO OP WANBETALING

BESCHERM UW BEVOORRADINGSKETEN

SPREEK NIEUWE MARKTEN AAN

Zoek uit welke klanten betrouwbaar zijn, stel realistische kredietgrenzen vast en controleer het risico op wanbetaling.

Uw bedrijf is afhankelijk van de financiële gezondheid van uw leverancier. Wees als eerste op de hoogte van wereldwijde of lokale problemen en controleer elke link.

Krijg toegang tot de meest recente informatie over nieuwe en bestaande markten. Zo creëert u makkelijker groeikansen.

MET WELKE TOOLS MAKEN WE BIJ COFACE HET VERSCHIL? Voordat u een deal bevestigt, controleert u het risiconiveau van uw leverancier, prospect of klant dankzij onze unieke oplossingen:

RISICO-EVALUATIE.

Op een schaal van 1 tot 10 geven onze gezaghebbende DRA-scores aan hoe groot de kans is dat een bedrijf, waar ook ter wereld, zijn schulden niet vereffent.

KREDIETADVIES.

0-1

zeer hoog

2

hoog

3-4

verhoogd

5-6

medium

7-8

matig

9-10 laag

De online instant standaard @Rating Credit Opinion classificeert de kredietwaardigheid van bedrijven op een schaal met 6 niveaus: Daarnaast is @Rating ook beschikbaar – en dat zowel Monitored, met online alert of Customized, met persoonlijk advies van een Belgische expert (voor een portefeuille boven de 100.000 EUR).

INFORMATIERAPPORTEN.

Aanbevolen kredietlimieten voor een bedrijf, op basis van zijn handelsgeschiedenis, managementinformatie en algemene financiële gezondheid. Rekening houdend met de risico’s die verbonden zijn aan de sector en het land waar het bedrijf gevestigd is.

VERTROUW OP EEN PERSOONLIJKE RISICOADVISEUR VOOR SLECHTS 100 EUR PER MAAND* MET DE COFACHECK-PACK * Prepaid pakket van 1.200 EUR per jaar. U verkrijgt hiermee consumentenrapporten per DRA, @Rating en Business Report.

NEEM NU CONTACT OP ! +32 (0)2 404.01.82 MARKETING.BELGIUM@COFACE.COM

COFACE BELGIUM & LUXEMBOURG. MEER DAN EEN VERZEKERAAR. UW ADVISEUR IN HANDELSRISICO’S. Tel: +32 (0)2 404 01 11 / Email: marketing.belgium@coface.com / Address: Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, BELGIUM

Coface_TopTopical_International_handel_CofaCheck.indd 1

24/03/21 11:24


Thomas Van Den Keybus

Van Dendermonde naar ‘dender’mondiaal: een beklijvend ‘luisterverhaal’ Redactie | Frank Van Hoof

Het feit dat het meestal oorverdovend stil blijft rond een bedrijf met hoofdkwartier in Dendermonde dat luidsprekers produceert is op zich contradictorisch. In de wetenschap dat Premium Sound Solutions (PSS) met 80 miljoen premium luidsprekers op jaarbasis zowel kwantitief als kwalitatief bij de absolute wereldtop behoort, blijkt de Belgische bakermat een vruchtbare voedingsbodem voor de innovatieve ideeën van deze wereldspeler.

Van Dendermondse ‘plant’ naar globale gigant: een streep geschiedenis

“De aftrap werd gegeven in 1970,

bestaan, maar dekte die de

toen Philips in Dendermonde

lading Philips Sound Solutions.

een uit de kluiten gewassen

Uit die periode dateert ook de

fabriek neerplantte voor de

exploratie van de automobiel-

ontwikkeling en de productie

markt, een activiteit die gestaag

Thomas Van Den Keybus me

van luidsprekers.

zou groeien en momenteel

inwijdt in de boeiende bedrijvig-

In

heid en de huidige hoogconjunc-

Dendermonde

Voor

technologiedirecteur

werd

Philips

80 % vertegenwoordigt. Via

de

business

expansie in Maleisië en China

tuur van PSS én een tipje van de

unit Philips Speaker Systems

in de jaren 90 werd PSS een

sluier licht over de toekomstige

en verscheen de naam PSS

echte globale speler. In 2007

technologie die in het bedrijf

ten tonele. Toen er niet uitslui-

werd PSS onderdeel van D&M,

rijpt, neemt hij me mee naar de

tend luidsprekers, maar ook

de Amerikaans-Japanse private

jaren stillekes, al is die uitdruk-

behuizingen, boxen en zelfs

equity achter audiomerken als

king wat ongelukkig gekozen

multiroomoplossingen werden

Denon en Marantz. Het bedrijf

gezien de core van het bedrijf.

geproduceerd, bleef de PSS-vlag

mikte op een nieuw, lucra-

1987

tief segment: autofabrikanten wilden hun marges niet langer afromen door de markt van audio-en navigatieoplossingen aan derde partijen over te laten


Dossier | Internationale handel

en besloten die producten binnen te halen en de klant daarvoor te

onderaannemer in 2018 is een essentieel element in die redelijk explo-

laten betalen. Daarvoor maakten ze deals met audiomerken en in dat

sieve expansie: de Contract Manufacturer in China werd eigendom

segment wilde D&M -onder meer met behulp van PSS- meespelen.

van de onderneming en omgedoopt tot PSS Dongguan, goed voor 40 miljoen luidsprekers op jaarbasis. De overige 40 miljoen zijn netjes

De innovatieve rechterhand van de premium klant

verdeeld over fabrieken in Hongarije, Mexico, Duitsland en Maleisië, dat

“Sinds 2014 stimuleren de veilige vleugels van de Nederlandse inves-

Dendermonde is goed voor ongeveer 8 miljoen luidsprekers.”

de sterkste stijger is. Ook de Belgische ‘basis’ draait nog op volle toeren:

teringsmaatschappij VEP (Value Enhancement Partners) een hoge

competentie van PSS, dat momenteel staat voor Premium Sound

Schalen én schakelen: innovatie als futureproof fundament van een groeiende organisatie

Solutions. We werken uitsluitend B2B en dragen voor autofabri-

Met één van de afdelingen onderzoek en ontwikkeling is datzelfde

kanten, audiomerken en techgiganten een stevig steentje bij aan hun

Dendermonde overigens een belangrijke locatie voor innovatie. “In

premium positionering als sterk merk: onze kwalitatieve componten

een uiterst concurrentiële markt kan je je sterke positie alleen consoli-

hebben geen ‘naam’, maar genieten bij onze professionele partners

deren door voortdurend te innoveren. Als chief technology officer mag ik

des te meer faam. Het grootste deel van onze producten gaat naar

leiding geven aan een enthousiaste equipe van een 90-tal topontwikke-

de auto-industrie, maar we beleveren ook de speakers die in de huis-

laars (van wie ongeveer de helft in Vlaanderen) die voortdurend nieuwe

kamer staan. Onze klanten staan erop dat we ons discreet op de achter-

mogelijkheden exploreren en zo mogelijk integreren. Ondanks onze

grond houden en we kunnen dus niet zomaar de merken publiceren

anonieme aanpak is PSS alom aanwezig met innovaties. Zo zijn we de

waarin de PSS-luidsprekers zitten. Als je echter je ogen sluit en aan de

absolute innovator en marktleider inzake AVAS (Acoustic Vehicle Alerting

bekendste multiroom-en voice assistentproducten denkt, is de kans

Systems), de luidsprekerboxen die aan de buitenkant van elektrische en

groot dat ook die ‘PSS inside’ hebben. Met innovatie, een hoge kwali-

hybride wagens zitten om de zwakke weggebruikers akoestisch alert te

teitsstandaard, globale aanwezigheid en sterke partnerships staan

maken dat er een voertuig nadert. We implementeerden het systeem

we dichtbij de klant. De laatste jaren kent PSS een stevige schaalver-

in 2014 in de allereerste e-Golf, lang voor elektrische wagens hun

groting, met een globale groeistrategie. De overname van de grootste

huidige hoogtij kenden en er wettelijke waarden werden opgelegd voor

vlucht, wat zich vertaalt in een snelle, globale groei van het bedrijf. Technologie ontwikkelen voor en leveren aan bedrijven blijft dé kern-

ALTIJD EEN ENERGIEOPLOSSING OP MAAT VAN JOUW WONING OF HANDELSZAAK Antargaz, je vertrouwde partner.

antargaz.be

59


transitie van één grote geluidszone naar een individuele indeling met lokale lusten en lasten biedt talloze voordelen. Met ingebouwde luidsprekers en microfoon vlakbij, is een telefoongesprek niet langer een blikkerige brulsessie waarvan alle inzittenden en toevallige omstaanders moeten ‘meegenieten’. Ook individuele interactie en gepersonalieerde geluidsonderdrukking worden haalbaar én betaalbaar. Die toekomstgerichte technologie kan naadloos en nagenoeg draadloos in de hoofdsteun van elke zetel geïntegreerd worden. Chief Technology Officer Thomas Van den Keybus van Premium Sound Solutions.

Dat ‘draadloze’ is met enige zin voor overdrijving, maar duurzaamheid is wel top of mind bij PSS: de ‘hoofdsteunoplossing’ is beter voor de gebruiker én voor het milieu, met een voetafdruk die tot 10 keer kleiner is.

akoestische waarschuwingen. Als pionier waren we een van de eersten,

Onze componenten zijn veelal van gerecycleerd plastic dat een een lange

momenteel zijn we zonder twijfel een van de marktleiders in deze gigan-

levensduur garandeert en onze verpakkingen combineren minimaal

tische groeimarkt.”

materiaalgebruik met maximale herbruikbaarheid.”

Op naar de volgende hit: hoe PSS ‘in een zetel zit’ Is het omdat we over auto’s aan het praten zijn? Feit is dat Thomas

Multicultureel en globaal, maar alle neuzen in dezelfde richting in een meeslepend verhaal

helemaal op toerental geraakt. Hij geeft me een inspirerende inkijk in

“Met 3250 medewerkers in drie continenten is PSS multinationaal

de auto van morgen.

én nog meer multicultureel. Kleur, gender of geloofsovertuiging zijn

“Automotive acoustics zijn onze kerntaak, en daar zijn heel wat ingrij-

een absoluut non-issue op de werkvloer. Meer nog, die verrijkende

pende innovaties in de maak. Met ons ‘Sounds in Seats’-programma

verscheidenheid zorgt voor stimulerende synergie én een gezamen-

hebben we astronomische akoestische ambities: we willen de hoofd-

lijke missie: samen de beste luidsprekers ontwikkelen en naar de

steun gebruiken als primaire plaats voor een ongeëvenaarde audio-er-

markt brengen! De interne slogan ‘stronger together’ belichaamt

varing. Doordat moderne wagens verbonden voertuigen zijn en meestal

geen holle woorden maar een werkelijke waarde. Van innovatief idee

WiFi of mobiel internet ter beschikking hebben, komt een massa moge-

over performante productie tot sustainable shipping: elke sterke

lijkheden letterlijk en figuurlijk binnen handbereik. De infotainment-en

schakel vormt een essentieel element van de krachtige keten die

entertainmentmogelijkheden zullen steeds intensiever én individueler

PSS is. We zijn cijfermatig een ‘wereldspeler’, maar we zijn dat ook én

worden: terwijl de kinderen op de achterbank Netflixen en gamen, wil de

vooral als échte global company waarin teams uit de hele wereld hun

persoon op de passagierszetel genieten van een audioboek en voert de

energie én enthousiasme delen. Met teamwork,integrity, een inno-

bestuurder enkele gesprekken en volgt hij de navigatierichtlijnen. In een

vatieve mindset en leadership by excellence hebben we een kwartet

klassieke configuratie dreigt kakofonie, en daarom gaan we bij PSS proac-

core values dat als een krachtig klavertje vier succesvolle samenwer-

tief op zoek naar een afdoend akoestisch antwoord op de nieuwe noden.

king garandeert. Om in audiotermen af te sluiten: het is fantastisch

Wij zien de optimale oplossing in geïndividualiseerde geluidszones. De

om met een energieke equipe op dezelfde golflengte te zitten.” ▪


Website op maat nodig? Heeft u de voorbije maand al nieuwe klanten gemaakt via uw website? Wij nemen uw website onder de loep en bouwen aan een site die niet alleen goed vindbaar is, maar ook een die conversie oplevert. We bouwen, of

Hoe vindt men uw zaak op het net?

verbouwen. Wij helpen u graag om vlijmscherpe teksten voor uw landingspagina’s te schrijven, een strategie uit te bouwen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw website

die ervoor zorgt dat bezoekers op uw website komen,

hoog eindigt in de zoekresultaten van

blijven en conversie genereren.

Google? Een aanzet in zeven stappen: 1. Weet wat u onderscheidt 2. Verbeter de techniek van uw website 3. Ken uw potentiële bezoekers en weet hoe ze zoeken 4. Achterhaal de woorden die ze gebruiken 5. Schrijf en optimaliseer met zoektermen 6. Promoot uw content 7. Meet wat werkt en verbeter uw strategie

Let’s get in touch! Meer weten over hoe KMOdynamoo uw website laat scoren? Bel onze online specialisten op +32 (0)3 491 83 70 of stuur een e-mail naar info@kmodynamoo.be.


Volle gas op weg naar uw nieuwe Actros Nu nog dichterbij: Van Mossel Mercedes-Benz Trucks in Deurne.

Mis de afslag niet: Van Mossel Mercedes-Benz Trucks – Bisschoppenhoflaan 275 – 2100 Deurne info.mbtrucks.antwerpen@vanmossel.be – 03 202 50 90 – www.vanmossel.be


Dossier

InQuest: topbemiddelaar voor vacatures in aankoop en supply chain

CORPORATE BRANDING

“Een topbemiddelaar voor de invulling van vacatures in aankoop, supply chain en operations.” Zo omschrijft directeur Rina De Reys het Antwerpse bedrijf InQuest dat in haar vakgebied als het grootste kantoor in de Benelux geldt. Rina en haar team zijn trots: op 6 mei 2021 viert InQuest haar 15-jarig bestaan. InQuest doet zowel de rekrutering en executive search van vaste medewerkers, als projectsourcing & interim management van tijdelijke medewerkers. InQuest kan topreferenties bij ondernemers als uzelf, multinationals en overheidsbedrijven. Wat is het geheim? “Een uitgebreid netwerk in aankoop en supply chain en een uitstekende reputatie,” aldus Rina. “Ons team is een combinatie van jonge en ervaren mensen. We passen de nieuwe trends in corporate branding toe om de vacatures van onze klanten bij onze ruim 9.000 volgers in de kijker te zetten.” Welke meerwaarde heeft InQuest voor kmo’s? “De interviewskills van onze consultants. We luisteren aandachtig met oprechte interesse in mensen en vinden het fijn om op open en eerlijke wijze te communiceren. Daarnaast detecteren we wat belangrijk is voor beide partijen en vinden de juiste kandidaat passend bij uw onderneming, zijn cultuur en eigenheden. We werken altijd op maat en matchen de kandidaat qua achtergrond, persoonlijkheid en potentieel zodat die het best binnen uw bestaande team past.” Rina heeft in 15 jaar een uitgebreid netwerk in de wereld van aankoop en supply chain uitgebouwd. “Vanuit mijn opleiding als ingenieur heb ik een brede interesse in zowel productiebedrijven als de dienstensector. Die brede interesse geldt voor al onze medewerkers, ze hebben allen een achtergrond die de job ten goede komt. Onze sterkte? InQuest maakt deel uit van de Benelux-wijde Actos Groep maar handelt lokaal. Ervaar onze “private butler” service op uw maat! Lees meer over InQuest op p. 65

66 KMOINSIDER BREAKFAST:

CORPORATE BRANDING, OOK WEGGELEGD VOOR KMO’S

BEDRIJFSREPORTAGES

64 E-TECHNICS

Procurement & Supply Chain recruitment Permanent & temporary

We connect you with the best talents

63


Bedrijfsreportage | E-Technics

INNOVEREND IN GROENE ENERGIE Toen Wim Schrijvers zich in 2006 met

Elektrificatie en peak shaving

Een toekomst voor waterstof

E-Technics toelegde op groene energie

Wim Schrijvers kijkt naar de elektrificatie van

In een sector die voortdurend in beweging

was

vooruitstrevend.

het wagenpark en de nood aan ‘peak shaving’,

is, kijkt Wim steeds vooruit. In de toekomst

De interesse van bedrijven was toen nog

dat

zondermeer

waarbij bedrijven en particulieren hun verbruik

ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor

pril. De technologie voor de productie en

spreiden, als belangrijke motoren voor de

waterstof.

zelfconsumptie van duurzame energie stond

toenemende vraag naar groene energie.

“De Vlaamse overheid investeert bijzonder

nog in de kinderschoenen. Ondertussen zijn

“De overheid stimuleert de elektrificatie van het

veel in onderzoek en ontwikkeling van

we 15 jaar. In dit artikel staat Wim stil bij de

wagenpark. En niet iedereen zal morgen blijven

waterstofopslag. Door elektrolyse kan je het

belangrijkste ontwikkelingen in de sector

thuiswerken. Daarom moeten bedrijven vandaag

overschot van elektriciteit omslagen naar

en bij de bijdrage die E-Technics daaraan

investeren in laadinfrastructuur en in technologie

waterstof. De opslagcapaciteit van water-

levert.

om de productie en consumptie van energie te

stof is vele malen groter en flexibeler als die

optimaliseren. Vanaf 2022 zullen ondernemingen

van batterijen. Grote bedrijven zetten daar

én gezinnen immers betalen voor hun piekver-

vandaag reeds op in. Binnen 5 jaar zullen

bruik. Zonnepanelen, zonnevolgers en batterijen

kmo’s hier een voortrekkersrol spelen, zoals

kunnen hiervoor een oplossing bieden.”

ze dat al langer doen met zonnepanelen.

Totaalconcepten door samenwerking E-technics verzorgt de installatie en het onder-

Hiervoor is het wél cruciaal dat de Vlaamse

houd van zonnepanelen en zonnevolgers.

De voordelen van zonnevolgers

overheid het huidige vergunningsbeleid

Hiervoor rekent zaakvoerder Wim Schrijvers op

“Zonnevolgers zijn het best mogelijke antwoord

aanpast.” ▪

verschillende gespecialiseerde partners.

op deze uitdagingen”, gaat Wim verder. “Bij

“In elk project ben ik het aanspreekpunt voor

vaste zonnepanelen krijg je een piekproductie

de klant. Ik doe de coördinatie en neem ook de

op één moment in de dag. Met een zonnevolger

installatie van de panelen voor mijn rekening.

spreid je de energieproductie. Dit zorgt ervoor

Voor zaken zoals graafwerken en funderingen

dat de panelen steeds op maximaal vermogen

doe ik beroep op een specialist. Wanneer het

draaien. Zo haal je een verhoging van je

gaat over een service aan, of een uitbreiding

opbrengst van 35 tot zelfs 40%. Als je dit combi-

van een bestaande installatie zet ik in op part-

neert met batterijen zorg je voor een optimale

nerschappen met andere installateurs. Zo

zelfconsumptie van je elektriciteit. E-technics

E-Technics BVBA – Moerhoflaan 18 – 2970 Schilde

realiseren we een mooi geheel vanuit goede

ontwerpt en installeert dit gehele pakket voor

info@e-technics.be – +32 (0)495 10 91 76

samenwerkingen tussen experten.”

kmo’s en particulieren.”

www.e-technics.be


WE CONNECT YOU WITH THE BEST TALENTS

Meer tijd, minder zorgen?

Vertrouw op onze best-in-class professionals. Recruitment Permanent & Temporary

PROCUREMENT SUPPLY CHAIN OPERATIONS DIGITAL & CHANGE

0477/06.86.91 info@inquest.be

WWW.INQUEST.BE


Petra De Roos

Andy Serdons

“Sonic branding is ook de stem op je antwoordapparaat of de stem die je YouTubefilmpje inspreekt”

“Als je als merk niet aanwezig bent waar je consument zit, mis je een grote kans om te zeggen waar je voor staat”

Hoe je een product of dienst Moderator | Edith Vervliet en Arn Borstlap Auteur | Nicole Verstrepen

Andy Serdons, country marketing manager voor België en Luxemburg Petra De Roos, managing director bij communicatiebureau LDV United.

bij Google België.


KMOinsider Breakfast | Corporate Branding

Kris Van Deun

Katrijn Vekens

“Corporate branding is iets immaterieel, moeilijk te valoriseren”

“Elk bedrijf kan een social media account aanmaken en die kan je gebruiken om je corporate branding in de markt te zetten”

onderscheidend in de markt zet Kris Van Deun, founding & managing partner bij onafhankelijk overnamekantoor DaVinci Corporate Finance, bemiddelaar bij

Katrijn Vekens, product & marketing executive bij Kinnarps, Zweeds

overdracht van kmo’s.

fabrikant van kantoormeubilair.

67


Jeroen Vergeylen

Dieter Veulemans

“Daar zit de kracht van een kmo. Je kan met een klein team echt volgens je brand leven”

“Creativiteit en positivisme will heal the world”

Corporate branding,

Jeroen Vergeylen, concessiedirecteur van Jaguar Land Rover Metropool,

Dieter Veulemans, creative partner van brand activation bureau

voorlopig nog gevestigd in Wilrijk, maar volop bezig met een nieuwe

CityCubes en initiatiefnemer van Smile Safari, het grootste Instagram-

vestiging.

en TikTokmuseum in Europa.


KMOinsider Breakfast | Corporate Branding

Arno Visser

“Sonic branding wordt steeds belangrijker als onderdeel om je merk op te bouwen”

ook weggelegd voor kmo’s Arno Visser, marketing officer bij Europese CRM-ontwikkelaar en -integrator Efficy en freelance marketeer.

69


diensten.

" Een sterk merk zorgt er Andy Serdons: “Ik zie corporate branding, indirect voor dat je een net als Petra De Roos, voor een stuk als een light house, een kompas waaraan je al je vast klantenbestand hebt producten, al je services, al je mensen,… met recurrente sales." probeert te spiegelen. Bij Google willen we als

Corporate branding helpt een bedrijf

helpful merk gezien worden. Dat vertalen we

zijn marktaandeel te vergroten. Een

in alle producten en wordt ook gereflecteerd

gevestigd, bekend merk vereist minder

door onze werknemers, in het inhuren van

Corporate branding verwijst naar het promoten van de merknaam van een bedrijf of van de bedrijfsentiteit, in tegenstelling tot het promoten van specifieke producten

of

marketinginspanningen om het bedrijf, de producten en de diensten

talent, in het behouden van onze mensen,…”

op een nieuwe markt te verkopen. Een herkenbaar en geliefd merk is

Of corporate branding ook een belangrijke rol speelt bij de overname

een van de meest waardevolle activa die een bedrijf bezit.

van een bedrijf? Een vraag voor Kris Van Deun, die hij affirmatief beantwoordt:

Deze omschrijving krijgen de 7 deelnemers aan het panelgesprek van

“Maar corporate branding is wel iets immaterieel, moeilijk te valoriseren.

KMOinsider over corporate branding voorgelegd, als start van het

Het is niet tastbaar bij een waardebepaling, maar een sterk merk zorgt

debat. “Kunnen jullie met die omschrijving van corporate branding

er indirect wel voor dat je een vast klantenbestand hebt met recurrente

leven? Of zit ze ernaast?”, vraagt moderator Edith Vervliet.

sales, en dat mondt uiteraard vaak uit in rentabiliteit wat dan uiteraard

Petra De Roos bijt de spits af: “Bij corporate marketing gaat het vaak

wel een positief effect heeft op de waarde van een bedrijf”

niet om het bekend maken van een naam of een entiteit, maar over

Volgens Dieter Veulemans draait het vandaag allemaal rond story

het verhaal van je bedrijf, de missie. Corporate marketing is een

telling, mooie verhalen creëren en een wereld rond een merk bouwen:

kompas. Voor elk product dat of voor elke service die je in de markt

“Vroeger was er sampling, waarbij mensen iets in hun handen geduwd

zet - of het een nieuwe markt is of niet - kan je dan meesurfen op

kregen. Nu bouwen we een wereld rond een merk, waar mensen echt

hetgeen je neergezet hebt met je corporate brand.”

kunnen binnenstappen om dat merk helemaal te ervaren. En dat

​Katrijn Vekens sluit zich bij haar aan. Zij stelt dat het voor zowel een

werkt. Je wordt als het ware ambassadeur van een merk.”

startend als een gevestigd bedrijf veel tijd en moeite kost om corporate branding te lanceren en om je merk zo bekend te maken dat

Corporate branding en budgetten

iedereen het automatisch linkt aan de waarde die je wil uitdragen:

“Is corporate branding ook iets is voor de doorsnee KMO die moet

“Je corporate branding moet ook mee evolueren met de tijd. Om

opboksen tegen bekende merken en niet over een ‘ongelimiteerd’

het bedrijf waar ik werk als voorbeeld te nemen. Dat is begonnen

marketingbudget beschikt?” De moderator legt de panelleden een

met de baseline Kinnarps, better at work, die vervolgens evolueerde

volgende vraag voor.

naar Kinnarps, workspace solutions. Nu spreken we over Kinnarps,

Andy Serdons: “Corporate branding wordt vaak geassocieerd met

successful interiors, omdat we ook op andere werkomgevingen dan

grote budgetten. In België is er een digitale paradox die we niet per se

kantoren willen focussen. Kom je met je corporate branding over als

zien in landen als Nederland, Frankrijk,... Consumenten in ons land

een jong en dynamisch bedrijf, maar ga je zo niet om met je perso-

kopen makkelijk online of zoeken online makkelijk informatie voor-

neel? Dat werkt niet. Het is een overkoepelend geheel waar alles op

aleer ze kopen, maar bedrijven zijn daarentegen helemaal nog niet

moet gebaseerd worden.”

matuur om een corporate merk digitaal uit te bouwen. Wat willen je

De moderator wil graag van Andy Serdons weten hoe Google zijn

klanten online vinden? Hoe wil je gevonden worden? Is er interactie

corporate branding uitbouwt.”

mogelijk? Kunnen klanten reviews achterlaten? Nederlandse en

Enabling Smarter Trade to Create a Better Future DP World Antwerp - Deurganckdok - www.dpworld.com/antwerp


KMOinsider Breakfast | Corporate Branding

Franse kmo’s komen naar België om markaandeel van ons af te snoepen terwijl ze daar hetzelfde budget hebben als onze kmo’s. Het draait niet zozeer om budgetten, maar om de kennis en om het durven zetten van de stap. Google biedt trouwens gratis oplossingen aan zoals Google My Business.”

" Elk bedrijf kan een zonder personeel, red.) om zich te kunnen onderscheiden en om zich te positioneren als social media account merk. Er kwam ook veel besef dat een corpoaanmaken. Dat kan rate branding uitbouwen een lange termijn je gebruiken om je proces is en dat één blogpost of Instagramfoto corporate branding in de niet volstaat.” markt te zetten." Verschil tussen product en

Wat Andy Serdons vertelt, is voor

dienst

Jeroen Vergeylen heel herkenbaar: “Met

“In hoeverre verschillen de activiteiten en het

ons beperkt marketingbudget willen wij ons als kmo toch wel onder-

denken over corporate branding tussen producten en diensten?”, wil

scheiden van andere retailers. Wie willen wij zijn voor onze klanten

Edith Vervliet vervolgens weten.

en hoe kunnen we dit op een pragmatische manier realiseren? Dat

“In de fond is er geen verschil”, stelt Petra De Roos. “Je gaat op zoek

begint vanuit wat je in de praktijk voor je klanten doet en dat dien je

naar je relevantie en naar wat je onderscheidt van anderen. Idealiter

heel actief en duidelijk naar je werknemers te vertalen, om het vervol-

heb je al een basis, een missie en een visie. Van daaruit ga je zoeken

gens ook online en via andere kanalen uit te dragen. We hebben daar

op welke goede manier je je product of dienst naar de juiste mensen

veel moeite in gestoken sinds twee jaar, maar het rendeert. Daar zit

kan brengen.”

volgens mij de kracht van een kmo. Je kan met een klein team echt

Arno Visser: “Als CRM-ontwikkelaar en -leverancier leveren wij een

volgens je brand leven.”

product en daarna een service. Je concretiseert je missie en je waarde

Dat je met een beperkt budget ver kan springen, vindt ook Katrijn

in bepaalde acties, maar als die waarden later niet worden opgevolgd

Vekens: “Het gaat om consequent en vindingrijk te zijn in de manier

in je service, dan klopt het verhaal niet meer en dan valt je merk uit

waarop je communiceert als bedrijf. Elk bedrijf kan een social media

elkaar. Wij maken het verschil o.a. door nabijheid. Zo werken wij niet

account aanmaken en dat kan je gebruiken om je corporate branding

met resellers. Als klanten om die reden voor jou kiezen en je bent later

in de markt te zetten.”

helemaal niet benaderbaar of flexibel, dan val je snel door de mand.”

Corporate branding in grote en kleine bedrijven

Het belang van sonic branding

Petra De Roos vindt het fascinerend hoe er een tweedeling wordt

branding, het toenemend fenomeen waarbij geluiden als handels-

gemaakt tussen grote en kleine bedrijven: “Een consument is een

merk gebruikt worden.

consument en die maakt in zijn hoofd geen onderscheid tussen grote

Arno Visser: “Ik zie dat sonic branding steeds belangrijker wordt om

en kleine merken.”

je merk op te bouwen. Maar, niets is vervelender dan dat je een tune

Er mogen dan wel geen verschillen zijn tussen grote en kleine

hoort, waarvan je denkt ha, dat is mijn bedrijf, en het blijkt dan van

bedrijven als het op corporate branding aankomt, Arno Visser merkt

een totaal ander bedrijf te zijn. Dat haalt de eigenheid van je merk

wel een verschil op tussen Nederland en Vlaanderen. Hij woont in

naar beneden.”

Vlaanderen, maar is afkomstig van Nederland.

Petra De Roos: “Uit neuro-onderzoek kan je afleiden wat bepaalde

“Het was opvallend dat ik als freelance marketeer tijdens de eerste

tunes doen met het menselijk brein. Dat is onvoorstelbaar en fantas-

lockdown veel vragen kreeg van Nederlandse zzp’ers (zelfstandigen

tisch om te zien. Ik ben heel benieuwd naar hoe deze business gaat

De panelleden wisselen vervolgens van gedachten over sonic

Preventie van arbeidsongevallen een duurzaam beleid dat rendeert Wanneer je mensen laat voelen dat ze betekenisvol zijn, zullen ze hun best doen om dat ook écht te zijn. Vertel het hen op de juiste manier. NOA Academy: communicatietrainingen die de dingen laten werken, top-down, bottom-up.

Tieblokkenlaan 8/4 | 2300 Turnhout | Tel. 014/390 113 | www.noatrainings.be

71


evolueren. Sonic branding zal mee bepalen hoe wij merkenkeuzes

Arno Visser: “Offline blijft ook voor ons een must. Ons product

maken. Als merk kan je maar beter goed nadenken overwat je stem

verkopen, kunnen we prima via een online demo. Maar om een

is, letterlijk.”

CRM-pakket te installeren, moet er een vertrouwensband gecre-

Andy Serdons: “Belangrijk bij sonic branding is consistentie en dat

ëerd worden, zeker in de fase na de aankoop. Daarom blijft de

gaat verder dan het geluid. Het gaat over het audiovisuele, over de

offline ervaring belangrijk, waarbij we meerwaarde bieden aan

tone of voice, over herkenbaarheid,…”

onze klanten en ze bijvoorbeeld op netwerkevents net iets anders

Katrijn Vekens: “Sonic Branding doet me denken aan de reclame van

willen laten beleven.”

Gamma, met de stem van Luc Wyns of aan het spotje van Humo met de stem van Guy Mortier. Hoor je hun stemmen, dan denk je direct

Corporate branding en de coronacrisis

aan Gamma of Humo. Sonic branding is onderdeel van belevingsmar-

Corona, het onderwerp is vandaag nooit ver weg en komt ook in

keting, net als geurmarketing bijvoorbeeld.”

dit panelgesprek aan bod. “Zet je in tijden van crisis en corona een

Jeroen Vergeylen: “Voor ons als kmo is sonic branding ver van ons

merk op een andere manier in de markt?”, vraagt de moderator.

bed. Wij hebben daar het budget niet voor. Wij zijn al echt aan het

Dieter Veulemans: “We bereiden ons heel hard voor op het post

aanklampen om ons op YouTube en andere sociale media te kunnen

corona tijdperk. Kijk naar Studio Brussel, met hun I Want To Dance

profileren. Het is voor ons al heel moeilijk om die connectie te maken,

Again-event dat nu reeds gelanceerd wordt zonder een datum. Ja,

laat staan dat wij al bezig kunnen zijn met de dingen waarover jullie

wij kijken 2021 zeer positief tegemoet.”

het hebben.”

Andy Serdons: “Een van onze producten die belangrijk zijn voor

Petra De Roos: “Sonic branding is ook de stem op je antwoordappa-

kmo’s is Google Maps. Corona zorgde voor minder passage in de

raat, of de stem die je YouTube-filmpje inspreekt. Is dat plat Antwerps

winkelstraten en zo werd het voor restaurants erg moeilijk om

of algemeen Nederlands?”

bekend te maken dat ze take-away maaltijden aanbieden. Na een kleine aanpassing aan ons product, werd het voor restaurants

Fysieke winkels en ontmoetingen

mogelijk om take away aan te vinken.”

Er wordt een nieuw thema aangesneden: offline ontmoetingen en

Petra De Roos: “Je moet als merk inspelen op de emoties die er op

fysieke winkels.

dat moment zijn, vertrekkend vanuit de kern van je merk. Dat moet

Dieter Veulemans: “Als offline bureau proberen wij mensen dezer

je doen in goede tijden, maar ook in slechte tijden.”

dagen nog live een beleving aan te bieden. Het wordt steeds moei-

Katrijn Vekens: “In tijden van crisis is het belangrijk om consequent

lijker om klanten te overtuigen om fysieke activaties te doen. Dat

te blijven, en je sterktes uit te spreken of flexibel aan te passen.

heeft volgens mij een stuk te maken met de meetbaarheid van de

Zelf zijn we overgeschakeld van een Next Office Concept, een

resultaten. Het blijft een uitdaging maar ik geloof er nog altijd in. Het

concept waarbij we bedrijven adviseren over de inrichting van hun

mooiste voorbeeld is dat van een frisdrankproducent. Als die een

kantoor naar een Safe Office Concept, waarbij we aan de hand van

nieuwe smaak lanceert, dat moet je proeven.”

een vragenlijst nagaan waar bij de werknemers de gevoeligheden

De partner van City Cubes geeft nog een ander voorbeeld: “Als ik

liggen rond een eventuele terugkeer naar kantoor na corona.”

een wagen wil kopen, wil ik die midden in de stad kunnen testen.

Jeroen Vergeylen: “Corona heeft ervoor gezorgd dat we een grote

Zo hebben we voor een A-automerk voor twee weekends een mooi

stap hebben gezet in onze merkbegeleiding naar onze klanten

pleintje in Antwerpen gereserveerd. Mensen kregen een mocktail

toe.”

aangeboden en mochten een toertje maken. Dat werkt fantastisch.

Arno Visser: “Het is een periode geweest waarin we meer dan ooit

Mensen kregen een beleving aangeboden. Je kan ook met beperkte

onze waarden voorop stelden. Twee van de drie zijn daarin heel

budgetten guerilla-achtige campagnes doen.”

belangrijk geweest: ‘openheid’ en ‘we care’ en dit vooral intern.

Katrijn Vekens: “We merken ook bij ons dat als we mensen in onze

We hebben gezorgd dat onze medewerkers, die vooral van thuis

showroom krijgen en echt contact kunnen laten hebben met iemand

uit werken, weten dat we er voor hen zijn. Er zijn een aantal initia-

van het sales team, dat een grote meerwaarde is.”

tieven genomen zoals een Whatsapp-groepje en het management

Kris Van Deun: “Onze sector, financiële dienstverlening, is van oudsher

heeft ook een goodiebox thuis geleverd bij de werknemers om te

niet zo actief online. Het vertrouwen dat je moet creëren, is moeilijk te

tonen dat we de waarde die we als merk hebben, ook uitdragen

realiseren via een video conference. Anderzijds is het online gebeuren

in tijden dat het moeilijk is.”Dieter Veulemans vatte de gedachte-

toch belangrijk geworden. Mensen die je niet kennen, gaan online

wisselingen over corona tot slot sprekend samen: “Creativiteit en

zoeken en vormen een eerste idee van je zaak. Als ze je dan fysiek

positivisme will heal the world.”

ontmoeten, moet dat beeld bevestigd worden. Ook in onze meer

Dieter Veulemans vatte de gedachtewisselingen over corona tot

traditionele sector is het vandaag een must om offline en online te

slot sprekend samen: “Creativiteit en positivisme will heal the

koppelen.”

world.” ▪


Niet helemaal zen? Onze keurders denken altijd aan jouw veiligheid en die van je onderneming. Zelfs als ze helemaal zen zijn. OCB, voor alles wat gekeurd moet worden binnen jouw onderneming. Onze 200 keurders zijn trouwens actief in heel België.

Meer info of eens kennismaken? www.ocb.be

0800/13 890

Brother Managed Print Services zorgt ervoor dat uw business blijft draaien  Goedkoper printen zonder verborgen kosten  Automatische levering van inkt en toner  Snelle support ter plaatse  Geavanceerde informatiebeveiliging  Flexibele betaalopties voor uw afdrukken www.brother.be/mps

Voor alle mogelijke logistieke vraagstukken bieden wij oplossingen, van verkoop tot levering. • • • • •

Douane (import, export, security filings) Rittenplanning Transport Management EDI Global Trade Data

www.descartes.com

"TAKING CARE" VAN GEBOUWEN , EINDGEBRUIKERS EN HET MILIEU

73


Spraakmaker | Dirk Wouters

Dirk Wouters, Voorzitter van het Directiecomité Bank J.Van Breda & C°

Redactie | Dirk Haesevoets

Banken zouden het volgens media ondernemers moeilijk maken om

Toen al had ik een passie voor cijfers. Net als voor de scouts, waar ik me

aan kredieten te geraken. KMOinsider ging daarover polsen bij de CEO

écht kon uitleven in het opzetten van allerlei projecten. Mijn totem was

van dé bank voor ondernemers en vrije beroepen bij uitstek, de meer

“pientere antilope”. Altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken,

dan 90 jaar jonge Bank J.Van Breda & C°.

maar ook om te genieten. Als student aan de univ was dat ook het geval: van de eerste dag van de paasvakantie tot na de examens leefde ik als

Pientere antilope

een monnik. (Fijntjes) Daarna was het wel even uitkijken met het aantal

KMOinsider: Uw vader én uw grootvader waren ondernemers met een

“Bollekes” om de teugels weer te laten vieren.

bedrijf in groothandel van grondstoffen voor bakkerijen. Geen ondernemers-DNA in u?

Bij de scouts kon ik in groep iets groters uitbouwen dan binnen de

Dirk Wouters (DW): “Toch wel, ik groeide op in het appartement boven

context van een kmo. Mijn moeder wist dat en duwde me na twee jaar in

het magazijn. Tussen werk en privé liep er altijd een dunne grens. Ik

het bedrijf naar een job elders. Het werd fiscalist bij deze bank. Waarom

werkte er twee jaar en leerde er meer over het ondernemingsgebeuren

studies TEW met optie IT? Omdat ik altijd nieuwsgierig ben om nieuwe

dan een MBA dat zou kunnen. Ik kwam er met alle aspecten in aanraking:

dingen te verkennen. En IT was net een domein waarvan ik niet zoveel

financiering, voorraadbeheer…

afwist. Ik heb me daarna ook vol overtuiging in fiscaliteit verdiept.”

75


Evenwicht

100% achter; Bescheidenheid: vooral met daden maak je het verschil.

KMOinsider: U kent dus de essentie van ondernemen.

Niet de bank maar onze klant moet centraal staan. Nooit te veel beloven,

DW: “Eén uitspraak treft me steeds: ‘Zo fijn dat ik van mijn hobby mijn

eerder under-promisen en over-deliveren.

beroep heb kunnen maken!’ Ik hoor het ondernemers en vrije beroepen

Toegegeven, feedback krijgen van medewerkers is niet evident. Er is

vaak zeggen. Om telkens weer passie en gedrevenheid in hun ogen te

schroom om problemen aan te kaarten en mij raad te geven om te verbe-

lezen met liefde voor hun vak, elke dag. Een bewuste keuze voor een

teren. Het eerste wat ik dan doe, is hen bedanken, zelfs voor kritiek op

autonoom leven als zelfstandige, met hart en ziel, maar ongetwijfeld

mij of mijn beslissing.

met spanning en kopzorgen. Positieve stress doet professionele ambities

Uiteraard is er oog voor stress op de werkvloer. Maar ik geloof in de

nastreven en hard werken. Niets mis mee, maar het is wel belangrijk om

kracht van autonomie, op basis van vertrouwen in medewerkers, met in

een mooi evenwicht tussen het professionele én het persoonlijke pad

het achterhoofd de verantwoordelijkheid om sommigen tegen zichzelf te

aan te houden. Anders kan ongezonde stress snel de kop opsteken.

beschermen. Ik verwacht dat ze tijdens de werkuren volledig ten dienste

" Mensen die je niet kent of die een ander verhaal hebben, kunnen erg verrijkend zijn."

Onze rol en taak als bank? Ervoor

staan van de klant. De lat ligt erg hoog, maar vakantie is vakantie en tijd

zorgen

hun

om te de-connecteren. Zonder werkmails te bekijken. Wie dat toch doet,

slaap laten voor zo weinig mogelijk

wijs ik zélf terecht. Af en toe een time-out is nodig om de batterijen weer

financiële beslommeringen en ze

op te laden.”

dat

ondernemers

helpen de juiste financiële keuzes te maken. Zo kunnen ze zich focussen

Archimedes

op wat écht van belang is, met werk

KMOinsider: Wie of wat is uw inspiratie voor die aanpak?

én familie als prominente pijlers. We

DW: “Netwerken heeft een erg belangrijke functie om zélf geïnspireerd te

dialogeren ook met de klant, laten

worden. Zeker mensen die je niet kent of die een ander verhaal hebben,

hem nadenken over het financiële

kunnen erg verrijkend zijn. Wederzijdse inspiratie, daar gaat het om.

evenwicht tussen het professio-

Tweerichtingsverkeer als sleutel tot het échte succes.

nele en het persoonlijke. Een rijke

Ons project “The SQUARE” past daar perfect in: een ontmoetingsplat-

vennootschap met een arme ondernemer of een arme vennootschap

form voor onze klanten die vertellen over hun passie en de voldoening uit

met een rijke ondernemer, dat vermijden we liever.”

hun professionele activiteiten. Hun creativiteit, doorzettingsvermogen

KMOinsider: Hoe leidt u de bank en uw medewerkers?

en geloof in projecten inspireren telkens weer. Ook voor onze klanten

DW: “Dit telt voor mij:

levert dat nieuwe inzichten en ideeën op, net als tips en tricks om met

Vertrouwen: een cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat onze bank zijn

elkaar te delen.

langetermijnbelangen behartigt; Evenwicht: krediet verstrekken zorgt

Ook boeken zijn een bron van inspiratie. Zoals ‘eerst begrijpen, dan

steeds voor wat onzekerheid. We willen absoluut garanderen dat noch

begrepen worden’ van Stephen Covey, waarin leren luisteren de essentie

ons eigen vermogen, noch het spaargeld van onze klant in gevaar komt.

is. Marcel Van der Avert overtuigt met “Ongeziene resultaten”, over

Evenwicht in risico en rendement, dé basisvoorwaarde voor vertrouwen;

bewust omgaan met ongeschreven regels, essentieel bij het aansturen

Integriteit: voor onze medewerkers is eerlijkheid dé belangrijkste waarde.

van elke organisatie. De jongste tijd gaat het bij mij om investeren in

Dat geldt ook voor mij. Het is essentieel om in vertrouwen samen te

langetermijnrelaties: geven dus om pas later terug te krijgen.

werken, zo het beste advies te verstrekken en de klant altijd recht in de

Tijdens het fietsen en het wandelen borrelen ook dingen op. Ik probeer

ogen te kunnen kijken; Overtuiging: beslissen doe je overtuigd, zodat je

vanuit Mortsel met de fiets te gaan werken. Elke ochtendrit inspireert,

betrokkenen vervolgens kan overtuigen van je eigen keuze. Sta er voor

weer of geen weer. Door het veelvuldige telewerken is dat nu uiteraard

BOOST UW DIGITALE TRANSFORMATIE MET BEHULP VAN HET EFFICY FONDS

Meer info:


Spraakmaker | Dirk Wouters

" Het incidentje waarbij een bankier een onderneemster zei om eerst maar eens het spaarboekje van de kinderen te bekijken, is niet de gepaste houding."

wat minder.

met de juiste selectiviteit. We werken immers met deposito’s van klanten

Ik word graag verrast door creatieve ideeën van medewerkers. Zij

die ooit terugbetaald moeten worden. Bij sommige bedrijven gaat het nu

staan dichter bij het dagdagelijkse. Als dat gebeurt, is het bijna zoals

om meer dan een liquiditeitsprobleem, de financieringsnood gaat verder

Archimedes die uit bad springt, “Eureka” roept en poedelnaakt de straat

dan geen geld op de rekening dus. Soms is er zo’n groot verlies dat de

oprent. Mijn directie- en kadercollega’s zijn vertrouwenspersonen, dus bij

solvabiliteit, het eigen vermogen dus, is aangetast. Eigen vermogen terug

hen ga ik zeker te rade.”

versterken is niet onze primaire opgave. Wel klanten helpen en hen de weg wijzen naar instrumenten die de overheid daartoe creëerde, zoals

Kredietuitdagingen

achtergestelde leningen. Het incidentje waarbij een bankier een onder-

KMOinsider: Banken liggen momenteel onder vuur: vooral zelfstan-

neemster zei om eerst maar eens het spaarboekje van de kinderen te

digen en kmo’s zouden maar moeilijk krediet tegen aanvaardbare voor-

bekijken, is niet de gepaste houding.

waarden krijgen.Terechte kritiek?

Het blijkt ook dat klanten niet naar ons komen om de regerings-“bazooka”

DW (denkt na): “Als een bank vandaag deposito’s ontvangt en die moet

van 50 miljard euro, die ook staatswaarborgen kent, aan te spreken.

herplaatsen bij de Nationale Bank tegen negatieve rente, is dat geen

Ze vragen gewoon een krediet. We dienen dan een correcte oplossing

rendabel model. Banken hebben er bijgevolg alle belang bij dat hun

-maatwerk dus- voor te stellen. De “bazooka” kan de klant 3,5% rente

kredietportefeuille groeit. Er is dus wel degelijk appetijt om krediet te

kosten, terwijl een bankkrediet gemiddeld 1,4% rente kost. Moeten we

verlenen, een stuk uit noodzaak dus. In december 2020 was er op sector-

hen dan naar de “bazooka” leiden voor bijkomende kredieten? Dat is enkel

niveau nog een kredietproductie van 5 miljard, de helft bij kmo’s en zelf-

aangewezen als daartoe noodzaak is. Bovendien betaalt de samenleving

standigen, de helft bij grotere bedrijven.

die staatswaarborgen. Hoe minder men er beroep op doet, hoe beter

De geldkraan staat echter niet massaal open. Een bank verleent krediet

voor ons allemaal. Begrijp me niet verkeerd: we zijn blij met die extra

MODERN EN EFFICIËNT MAGAZIJNBEHEER Snelle, foutloze en correcte werking van uw magazijn

• Efficiënte opslag • Foutloze afhandeling • Correcte voorraad • Hoger rendement • Gestuurde werking • Kwaliteitscontrole • Traceerbaarheid • Intuïtieve oplossingen Dastronic NV, Diestsestraat 55, 3200 Aarschot +32 16 300 960 | info@dastronic.be | www.dastronic.be

77


oplossingsmogelijkheid van de staatswaarborg, want zo wordt het risico – zeker bij bedrijven die al grote schulden hebben - verdeeld tussen bank en overheid. Een faillissementengolf zien we nu nog niet. Er waren er zelfs 3.000 minder in 2020 dan in 2019. Iedereen verwacht een “inhaalbeweging”. Maar soms zitten schuldeisers in een situatie waarin ze zich afvragen: ‘Heeft het zin een faillissement uit te lokken in een gedwongen gesloten sector?’ Men wacht dus af, het kan nog wat doorgaan en later zal blijken of het opnieuw goed komt. Wij benaderen vanuit ons DNA steeds een onderneming op maat, niet vanuit zijn sector. In elke sector zijn er succesvolle ondernemers, bij wie ook nu creativiteit opborrelt om zichzelf heruit te vinden. Bovendien werken we altijd met ondernemingen en zelfstandigen waar het zakelijke en privé sterk verstrengeld zijn. De vraag hoe dat evenwicht verstandig aan te pakken, heeft met corona alleen maar aan belang gewonnen.

Wie is Dirk Wouters?

Tevens bekijken we hoe het privévermogen gespreid wordt over aandelen,

Van 1990 tot 1992 was hij bestuurder bij het familiebedrijf Wouters nv.

vastgoed, obligaties en zo. Laat zoiets niet aan het toeval over en bepaal

Bij Bank J.Van Breda & C° was Wouters van 1993 tot 1995 fiscalist, tot

zelf uw gezonde mix. Hou vast aan uw keuze. Precies dat leidde tot veel

1998 private banker, tot 2002 sectorverantwoordelijke kmo’s en vanaf

gemoedrust in februari-maart 2020. We hielden toen trouwens contact

2003 lid van het directiecomité en achtereenvolgens verantwoordelijk

met onze klanten. Dit maakt dat we er omzeggens geen hebben die schade

voor betalingsverkeer, beleggingen, ALM, kredieten en rapportering.

opliepen omdat ze in paniek hun aandelenportefeuille verkochten. Tijdig

Vanaf 2014 is hij Voorzitter van het Directiecomité. Momenteel is hij

nadenken over de lange termijn zorgt voor een goede slaap.”

Febefin-ondervoorzitter en bestuurder bij Bank Delen. Hij werd licentiaat TEW aan UFSIA, oriëntatie Informatica en studeerde

Financiële gemoedsrust

af in 1993 als Fiscaal Adviseur Belgische Kamer van Rekenplichtigen

KMOinsider: Dat is dus uw kernmotto.

Antwerpen en in 2001 als Ere-belastingconsulent IAB.

DW: “Voor spreiding en evenwicht zorgen in uw vermogen, zakelijk en

Wouters liep marathons, houdt van wandelen en van (recreatief)

privé, omdat we nooit weten wat de toekomst brengt. Het is de enige

fietsen. Samen met zijn echtgenote op de tandem, gekocht op hun

“free lunch” die er is.

25ste huwelijksverjaardag. Hij staat bekend als low profile, busi-

Net in vermogensbegeleiding zit de toegevoegde waarde van onze bank:

nesswise gericht en als iemand die ingewikkelde zaken op eenvou-

ondernemers en vrije beroepen begeleiden bij hun vermogensopbouw

dige wijze kan verhelderen. Als familieman houdt hij er een sobere

en hen op een duurzame manier laten beleggen. Dé uitdaging voor hen

levensstijl op na.

waarin we een jarenlange expertise hebben opgebouwd.” ▪

Over Bank J.Van Breda & C°

zijn de motor van onze economie. Vrije beroepen garanderen gezond-

Bank J.Van Breda & C° is een gespecialiseerde bank die zich uitsluitend

heidszorg, rechtszekerheid en financiële transparantie. Samen leveren

richt tot ondernemers en vrije beroepen. Ze is gesticht door Jos Van

zij een cruciale bijdrage tot onze welvaart en welzijn.

Breda in 1930 in Lier en is vandaag gevestigd in het gerestaureerde

Enkele kerncijfers op 31 december 2020:

goederenstation op de Ledeganckkaai in Antwerpen-Zuid.

Door cliënten toevertrouwd vermogen: 17, 9 miljard euro Balanstotaal:

Ackermans & van Haaren bezit als referentie-aandeelhouder 78,75%

7,2 miljard Totale kredietportefeuille: 5,4 miljard Rendement op het

van de aandelen. De familie Delen participeert voor 21,25% in het

eigen vermogen: 8,1% Cost-incomeratio: 56% Hefboomratio (solvabi-

kapitaal. Dankzij intense samenwerking biedt Bank J.Van Breda &

liteit als eigen vermogen op activa): 8,2% Kernkapitaalratio (common

C° haar cliënteel ook de professionele diensten van haar zusterbank

equity tier 1): 14,7% 30 kantoren, waarvan 7 in Wallonië, 3 in Brussel en

Delen Private Bank aan.

20 in Vlaanderen 502 medewerkers. www.bankvanbreda.be

De bank begeleidt haar klanten bij de systematische opbouw, het

www.thesquare.be

beheer en de bescherming van hun vermogen. Dit gebeurt vanuit een totaalaanpak die start bij de professionele activiteit als basis voor hun

* Voorzitter van het Directiecomité Bank J.Van Breda & C°

privévermogen. Dit is maatschappelijk relevant, want ondernemers

* Bestuurder / Ondervoorzitter Febe


Stel uw plannen voor een onroerend goed niet uit tot morgen! Denk aan de IPT!

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE70 0689 0667 8225 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - 03/2021

DVV_ADV_KMO_Insider_Pensioen_170x58.indd 1

Fle via Wie graag een verkennende babbel wil, kan een afspraak maken: bij jullie op kantoor of via digitale weg. Graag een seintje aan ingrid@ingridlarik.be +32 473 73 25 88 | www.ingridlarik.be www.2befuturefit.be

08/03/2021 16:16

Duurzaam (samen)werken

Werkbaar Werk traject | Veerkracht en Initiatief • Scan van je organisatie a.d.h.v. de Connection4Balance tool (voldoet aan Wet Psycho-Soc. Risico’s - i.s.m. Instituut voor Duurzaam Werken) • Je projectleider/team opgeleid om zelf met de resultaten aan de slag te gaan, per team (co-creatie). • Een actieplan om pijnpunten duurzaam op te lossen en uitdagingen strategisch aan te pakken. • Met werkbaarheidscheques subsidie tot 10.000 EUR.

WWW.UVOTEC.EU I INFO@UVOTEC.EU

CARPORTS OVERKAPPINGEN FIETSBERGINGEN FIETSKLUIZEN

KOPPEN.BE

bvba

Belgisch fabrikant

Industriepark Brechtsebaan 22 IZ4 § B-2900 Schoten www.koppen.be § info@koppen.be § 03/680.12.34

79


Klankenkoorts

Podcastreeks als verhalend verlengstuk van voorstelling ‘Dochters van Ondernemers’ Redactie | Frank Van Hoof

Dochters van Ondernemers’ is -letterlijk en figuurlijk- het geslaagde samenspel van vijf dynamische jonge vrouwen die een voorliefde voor het podium én een jeugd in een familiebedrijf delen. In een virusvrij verleden veroverde de voorstelling vele Vlaamse podia én harten. Vanaf zestien maart krijgt de voorstelling een expressief extraa tje, met een handvol heerlijk herkenbare podcasts.

Kleine (van een) zelfstandige Voor

we

beginnen,

aan is

het het

belangrijk

om

de

protago-

Leen De Graeve, Julie Delrue,

nisten ten tonele te voeren.

Nathalie Goossens en Karlien

verhaal

In de oorspronkelijke bezet-

Torfs het podium. Annelore en

uiteraard

ting deelden Annelore Crollet,

Leen groeiden op in een tuinbouwbedrijf. Julie is geboren in de kliniek die was ‘gedaan’ door het schilders-en afwerkingsbedrijf van haar ouders, een relatiegeschenk. Karlien is de dochter van een aannemer en woonde tijdens haar jeugd in een huis dat het uithangbord was van het bedrijf, een showroom als het ware. Nathalies mama switchte van eetbare lekkernijen naar eyecandy, en ruilde een patisserie voor een eigen zaak in lingerie. Nathalie zelf ruilt de bühne voor de rol van haar leven: momenteel zet ze als moeder


Interview | Dochters van ondernemers

een glansprestatie neer. Enter Marieke Anthoni, slagersdochter zonder

Annelore steekt van wal: “Naast de vele verschillen, zijn er ook écht

brilletje! Het werd een bevlogen virtuele babbel met Leen en Annelore.

prominente parallellen. De grote reserve van veel zelfstandigen is dat er

Marieke deed waar ze goed in is: ze kwam er wat later bij, maar vulde

geen enkel sociaal vangnet is, en die zalige zekerheid heb ik gelukkig wel.

meteen mijn scherm met podiumvullende présence.

Wat ik wel merk, is dat ook bij mij werk en privé in elkaar overvloeien. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, maar die ‘jobby’ slorpt me

Meer frictie dan fictie

wel helemaal op: naar een film kijken is niet altijd amuseren, maar ook

Corona stak een stokje voor een nieuwe reeks opvoeringen

vaak analyseren én naar nieuwe ideeën kanaliseren.” Ook Leen ziet heel

en dwarsboomde ook mijn plannen om de dames on stage

wat overeenkomsten met ondernemers: “Net als onze ondernemende

te

dan

familieleden hebben we gekozen om te doen wat we graag doen, in

ook eerst de waarom- en watvraag van de voorstelling voor.

de overtuiging dat we het ook goed doen. En ook bij ons zorgt die

“We leerden elkaar allemaal kennen tijdens onze toneelopleiding aan

dynamische drang om onze passie te volgen voor een dwang om onszelf

het RITCS. Hoewel we daar als jonge vrouwen allemaal onze vleugels

te verkopen, keer op keer.” Ook voor Marieke is de herkenbaarheid groot,

spreidden, was het nest waaruit we kwamen nooit veraf. Al snel rees

mét een relativerende noot: “Mijn papa haalde als slager enorm veel

de vraag of we ons persoonlijke pad niet konden verenigen met onze

voldoening uit zijn ambacht. Die professionele passie is voor mij heel

gezamenlijke professionele passie en kiemde het idee voor een toneelstuk

herkenbaar. In tegenstelling tot mijn papa voel ik me wel ‘inwisselbaar’,

over opgroeien in een ondernemersgezin. De waaromvraag werd snel een

in de beste zin van het woord: ik vind het comfortabeler om gemist te

‘waarom niet?’-vraag en we beslisten er samen voor te gaan. We stapten

kunnen worden dan onmisbaar te zijn.” Annelore beaamt: “Toen papa

met dit originele opzet naar ARSENAAL/LAZARUS en vonden daar een

geveld werd door hartproblemen, is mama hem gaan ‘ontvoeren’ in het

vruchtbare voedingsbodem én onmisbare ondersteuning om het initiële

ziekenhuis. Een zelfstandige kan het zich écht niet permitteren om ziek

idee te laten rijpen. Onze eigen ervaringen en geanimeerde gesprekken

te worden, omdat ook het bedrijf binnen de kortste keren besmet én

met ondernemers en hun aanverwanten vormden de ‘betrouwbare’

doodziek kan worden.”

zien

schitteren.

Ik

schotel

het

dynamische

drietal

basis, met échte verhalen uit hechte families. De uit het leven gegrepen scènes en dialogen zorgen voor herkenning bij de ondernemers in het

Veerbaar en weerbaar

publiek én wakkeren bij de anderen een vorm van erkenning aan.”

De grootste gelijkenis? De gedrevenheid én de goesting om steeds weer op te staan en door te gaan! “Zowel zelfstandigen als artiesten weten dat ze

Niet allemaal komkommer en kwel!

niet voor een rimpelloze route richting pensioen kiezen. Tegenwind dwingt

Met tussentitels als “Zere, zere deure doen” en “BVBA Ambras” is de

ons om vaak van koers te veranderen, maar we houden wel koppig vast

verleiding groot om het stuk te catalogeren als een drama in vijf bedrijven

aan ons doel. De wendbaarheid om van een moeilijkheid een mogelijkheid

door dames die ‘van de nood een jeugd maakten’. Onterecht, want achter

te maken, is in beide beroepsgroepen een krachtige constante. Tussen alle

elke wolk piept de zon, en die warme gloed is de rode draad in het verhaal.

onheilstijdingen is er te weinig aandacht voor de fantastische, flexibele

“We geven een inkijk achter het uiterlijke uithangbord van

firma’s die als feniksen uit hun eigen as herrijzen. Ook de artistieke sector

familiebedrijven en vertellen hoe in kleine kring groot geluk én even grote

deed zijn naam alle eer aan met allerlei creatieve kunstgrepen.”

zorgen,trots én taboe mee aanschuiven aan de keukentafel. Als kind was dat geesteskind ook het zorgenkind, dat de gesprekken domineerde.

Van notcast naar podcast: ‘gehoord’ worden in auditieloze tijden

Het ging dan misschien wel vaak over geld of het gebrek eraan, ook toen

Als de dames op de planken staan, blijven ideeën vaak op de

voelden we wel dat menselijk kapitaal voor onze ouders veel belangrijker

spreekwoordelijke plank liggen. De podcastafleveringen zijn geen

was. Ondanks hun leven als bezige bij was er wél altijd iemand vlakbij.

coronacreatie, maar de podiumpauze bracht de prille plannen wel in een

Het werd niet altijd gezegd in zoveel woorden, maar liefde was een vaste

stroomversnelling. “Voor de podcasts groeven we in eigen herinneringen

waarde. Met diezelfde liefde kijken we terug op een jeugd waarin we zelf

en bevraagden we ondernemers en hun naasten. We legden ook ons oor

‘kleine zelfstandigen’ waren en snel moesten leren om op eigen benen te

te luisteren bij Veerle Wullaert, therapeute Family Dynamics in Life and

staan én onze eigen weg mochten gaan.”

Business en bij Peter Heyrman, historicus KADOC-KULeuven. We puurden

moesten we de aandacht van onze ouders delen met de zaak. En vaak

er vijf schone verhalen uit, die we als geanimeerde gesprekken in een

Over artistieke dromen en appels en bomen

podcastreeks goten. Meeslepende materie, zeker voor ondernemers,met

Hun specifieke studiekeuze staaft de stelling dat de dames veel vrijheid

wie we graag in digitale dialoog gaan.”

kregen op hun persoonlijke en professionele pad. Hoeveel kunstzinnige carrières zouden er niet gesmoord zijn door ouders met andere ambities? En

Release van de podcast op di 16 maart om 20u15 via een video

een veel pertinentere vraag: als persoon zijn ze uit het ondernemersmilieu

op www.arsenaallazarus.be. Nadien is de volledige podcast te

verdwenen, maar is het ondernemersmilieu ook uit de persoon verdwenen?

beluisteren via je favoriete podcastapp. ▪

81


Covid-innovaties

3D-expo BV uit Elversele geeft virtuele beurzen een nieuwe dimensie Redactie | Edith Vervliet

3D-expo BV is de naam van het bedrijf dat software heeft ontwikkeld om in 3D virtuele (vak)beurzen en standen te maken. Deze bijzonder gebruiksvriendelijke 3D-expo software leent zich voor virtuele interactieve consumenten- en vakbeurzen die op zichzelf staan of complementair zijn aan de gelijknamige fysieke beurs.

Ideale tool voor bedrijven en beursorganisatoren tijdens een pandemie

Maes, oprichter-bestuurder. “Met

denk b.v. aan autodealers, zijn

onze software kunnen we beurzen

gebaat met de 3D-expo software.”

virtueel

Een demo kan je bekijken op

Beroepsfederaties kunnen hun

https://expohal5.3dexpo.be/

Exploitanten van een beurs-

leden/exposanten

deze

Op https://beursgebouw.3dexpo.

complex en beursorganisatoren

software beter of extra onder de

be ontdek je het volledige beurs-

hebben het in deze tijden niet

aandacht brengen. Ook bedrijven

gebouw en de beurshal 360° met

onder de markt... “Met 3D-expo

die een online opendeur of

de interactieve mogelijkheden.

geven we hen hoop”, zegt Dirk

showroom willen organiseren,

“Hier is de standaard beurshal

laten

plaatsvinden. met

gekoppeld aan het volledige 3D-beurscomplex, zodat je waarachtig een echte beursbeleving krijgt. Je ‘wandelt’ als het ware van de inkomhal naar de beurshal. Maar er zijn nog andere – nog niet aan het beurscomplex gekoppelde – 3D beurshallen mogelijk. Er kan b.v. ook een auto als stand geplaatst worden in de inkomhal Dirk Maes, oprichter-bestuurder van 3D-expo BV

waar de bezoekers echt rond


Reeks | Covid-innovaties

kunnen wandelen terwijl er b.v. een tuinbeurs plaatsvindt in de expohal. Dit principe kan zelfs toegepast worden in een museum waar kunstwerken aan de muur hangen en waarvan de bezoekers een gedetailleerde beschrijving te zien krijgen als ze op een kunstwerk klikken”, licht Dirk Maes toe. Bovendien kunnen bedrijven ook een individuele interactieve beursstand laten ontwikkelen waarin hun producten kunnen getoond worden en die ze dan kunnen gebruiken voor publiciteit op eigen website of via andere sociale mediakanalen. Hoe dat er kan uitzien, is als voorbeeld uitgewerkt op https://dimatrading.3dexpo.be/

Vanuit je luie zetel een beurs bezoeken Dirk Maes: “Virtuele beurzen bieden het voordeel dat bezoekers zich niet hoeven te verplaatsen. Zij kunnen vanop hun PC, tablet of smartphone door de virtuele beurs ‘wandelen’, de bedrijfsprofielen van de exposanten afdrukken of opslaan om daarna alle info rustig te bekijken. Een plattegrond maakt duidelijk hoe de beurs is opgebouwd. Zo krijg je een helicopterview over de beurshal. Boven elke stand zie je de naam van de exposant. Als je op de naam klikt, navigeert het programma automatisch naar die stand. Hetzelfde gebeurt wanneer je in het menu een bepaald standnummer aanklikt. Bijzonder aan onze 3D-expo-software is dat het beeldmateriaal volledig in de standen is geïntegreerd. Het is dus niet, zoals vaak bij virtuele beurzen, dat je een afbeelding van een 3D-stand krijgt met foto’s die erop ‘geplakt’ zijn.”

Beursorganisatoren kunnen de 3D-expohal ‘huren’ Beursorganisatoren kunnen bij 3D-expo aankloppen om een virtuele beurs in 3D op te zetten. Het ‘opbouwen’ van de virtuele beurs en standen gebeurt altijd door het ontwerpbureau van 3D-expo.

Via de chat/cam link in het bedrijfsprofiel kunnen bezoekers in direct

“Met onze 3D-expo-software willen we enerzijds zelf virtuele beurzen

contact komen met de exposant.

organiseren en anderzijds onze virtuele beurshal ‘verhuren’ aan derden

Voor de virtuele B2B-beurzen voorziet 3D-expo weldra in een inlog-

om een online B2B of B2C beurs te organiseren. Beursorganisatoren

scherm waar bezoekers zich dienen te registreren alvorens ze de beurs

en exposanten kunnen in onze database de infrastructuur voor de

kunnen bezoeken. “Exposanten kunnen dan nagaan wie hun beurs-

beursstanden kiezen, afhankelijk van de standplaats”, stelt Dirk Maes.

stand bezocht en eventueel contact nemen. Deze optie kunnen we

De standen worden volledig gepersonaliseerd met het bedrijfsprofiel van

ook toepassen bij B2C-beurzen. Maar we vrezen dat particuliere consu-

de exposant: bedrijfsnaam, contactgegevens, logo, foto’s en video’s. Die

menten misschien afgeremd worden als ze eerst hun gegevens moeten

bedrijfsinfo kan de exposant daarna met eigen log-in up to date houden.

invullen vooraleer ze de beurs mogen bezoeken”, gaat Dirk Maes verder.

CUSTOMS CHALLENGES? SMART SOLUTIONS! Waardevolle wereldwijde ervaring in logistiek en douane-activiteiten, vanuit onze thuishavens in België en Nederland. De experten van Portmade delen hun jarenlange sectorkennis graag met u. Geen uitdaging is ons te groot. Als innovatieve persoonlijke assistenten loodsen we uw bedrijf naar vlotte processen en efficiënte procedures. Met de focus op vereenvoudiging, optimalisatie en digitale dialoog. We zijn sterk vertegenwoordigd in diverse beroepsverenigingen. Op zoek naar specialisten in up-to-date oplossingen op maat, die mijlen vooruitdenken? Welkom aan boord, waar u geniet van onze snelle service en slimme meerwaarde.

WWW.PORTMADE.COM

2019-11•PORTMADE_advertenties_170x60,5_FORWARD BELGIUM.indd 1

24/11/2019 11:45

83


Tuinbeursonline

per maand (excl. BTW). Als je deze prijzen vergelijkt met personeelsad-

Dirk Maes treft momenteel alle voorbereidingen voor Tuinbeursonline

vertenties in kranten of op webplatformen, zijn die zeer concurrentieel.

die 3D-expo BV zelf organiseert en in het najaar 2021 online gaat.

Bovendien krijgen de exposanten een volledig interactief gegeven

“Onze virtuele tuinbeurs zal met de standen een jaar lang online blijven.

met minstens een maand visibiliteit. Met een eigen log-in kunnen de

Exposanten krijgen op die manier meer exposure en geïnteresseerden

bedrijven zelf de ingevulde vacatures verwijderen en nieuwe toevoegen.

kunnen de beurs langer bezoeken. Dat maakt een verschil met andere

Zo blijven alle vacatures up-to-date”, zegt Dirk Maes.

beurzen die meestal maar één week of tien dagen gehost worden”, bena-

Hoe worden 3D-beurzen gepromoot?

drukt Dirk Maes.

Virtuele beurzen die 3D-expo zelf gaat organiseren, worden ondersteund

Wat kost deelname aan een virtuele beurs voor een exposant?

met uitgebreide google ads en facebook campagnes, in combinatie met

Op de website van 3D-expo vind je onder ‘beursstanden’

b.v. ook banners op drukbezochte tuingerelateerde websites geplaatst.

de

keuze

Dirk Maes: “Voor de virtuele (vak)beurzen die andere beursorganisa-

kunnen maken. De prijs van een beursstand hangt af van de

toren inrichten, dienen zij zelf sales, marketing en promo te doen. Maar

grootte van de stand, de aard en de duurtijd van de beurs.

uiteraard kunnen we hen hierbij helpen, indien zij dit wensen. Een target

Dirk Maes: “Exposanten kunnen kiezen uit vier types beursstanden:

bezoekersaantal kunnen we niet garanderen. Omdat dit uiteraard wel

brons, zilver, goud en VIP. Voor Tuinbeursonline komt een beursstand

heel belangrijk is voor exposanten, doen we al het mogelijk met uitge-

van 4m x 8m (de brons-formule) op 1.890 euro (excl BTW). Hierin zijn

breide promo- en mediacampagnes om zoveel mogelijk bezoekers over

begrepen: de huur en volledige personalisatie van de 3D-stand, de imple-

de virtuele beursvloer te krijgen.”

standaardmodellen

waaruit

exposanten

hun

andere online promocampagnes. Zo worden voor de Tuinbeursonline

mentatie/integratie van de stand in de 3D-beurshal, het programmeren van de volledige 3D-beurshal en -standen in de interactieve scene met

Hoe Dirk Maes op de idee voor 3D-expo kwam

een heel jaar hosting en zichtbaarheid.”

Dirk Maes, oprichter-bestuurder van Dimatrading bvba dat olijfbomen en fiberstone plantenpotten verkoopt, was vorig jaar van plan om deel

Hoe zit de prijsberekening in elkaar als een beursorganisator de 3D-expohal wil huren?

te nemen aan enkele tuinbeurzen. Covid-19 gooide roet in het eten en

Dirk Maes: “In dat geval bekijken we met die beursorganisator hoeveel

en ging op zoek naar een alternatief. “Ik bekeek enkele virtuele beurzen,

standen hij wenst, welke formules en opties, hoe lang hij de beurs online

want die zijn er voldoende, maar was niet bijster onder de indruk. De

wil houden, enz. Aan de hand van die gegevens bepalen we de prijs die

belevingscomponent ontbrak. Voor mij moet het meer zijn dan het

de beursorganisator betaalt voor het gebruik van ons 3D-expo systeem.”

principe van 360° VR foto’s en Google Streetview. Samen met enkele IT-

de beurzen werden afgelast. Dirk bleef echter niet bij de pakken zitten

en 3D-experten ben ik dan beginnen kijken om een platform te ontwik-

Jobbeurzen

kelen waar we meer beleving en interactie konden implementeren. Dit

3D-expo is eveneens van plan online jobbeurzen op te zetten in samen-

heeft geleid tot de nu ontwikkelde software. Met deze technologie kan

werking met gespecialiseerde HR-partners en/of mediagroepen. “Voor

je werkelijk door de beurshal wandelen en de beursstanden bezoeken.

deze jobbeurzen werken we met maandcontracten en standen van 6m x

Zelfs wanneer je de bedrijfsprofielen bekijkt, blijf je nog steeds in de 3D

4m. De standen hoeven niet zo groot te zijn: aanwezigheid is hier belang-

interactieve beurshal.” ▪

rijker dan de grootte van de stand. Deelname kan reeds vanaf 690 euro

https://www.3d-expo.be – https://www.dimatradingbvba.be

KMO overnamebemiddeling

Familiale opvolging

Bedrijfswaardering

Wat is de waarde van mijn bedrijf? Wanneer moet ik beginnen nadenken over overdracht? Hoe gaat een overdracht in z’n werk?

 Meer dan 25 jaar M&A praktijkervaring

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak www.davinci-cf.be ■ info@davinci-cf.be ■ +32 476 56 68 44


Reeks | Auto & Mobiliteit

Autotips

Opel Combo-e Life, in lange of in korte versie Met de Combo-e Life zet Opel een 100% elektrisch voertuig in de markt, als bedrijfswagen, maar ook in een personenversie met 5 of 7 zitplaatsen én voldoende plek voor bagage en andere spullen. Het is voor de Duitse autoconstructeur de eerste volledig elektrisch aangedreven Leisure Activity Vehicle. De Combo-e beschikt over een 100 kW elektromotor (136 pk) en een 50 kWh lithium-ionbatterij. Daarmee haalt hij vlotjes 280 km actieradius (WLTP). Bij een openbaar snellaadstation beschikt de Combo-e na 30 minuten opnieuw over 80% van zijn batterijcapaciteit. Wie dit voertuig inzet als bedrijfswagen, kan rekenen op een trekkracht tot 750 kg (geremde aanhanger, helling van 12%).

Citroën C3 Aircross kreeg opwaardering De nieuwe Citroën C3 Aircross kreeg een flinke opwaardering, die zich volgens de Franse fabrikant uit in een ‘assertievere persoonlijkheid en een nieuwe uitstraling’. Concreet vertaalt zich dat voor deze SUV in hetzelfde koetswerkdesign, maar met een volledig gerestylede voorkant (lees: nieuwe, gekleurde inzetstukken), die meer status en kracht uitstraalt. Zijn interieur is comfortabel, modulair, ruim en licht, en uitgerust met de Advanced Comfortstoelen die Citroën voor het eerst gebruikte in de C5 Aircross. Verder is de nieuwe C3 Aircross binnenin uitgerust met een nieuw en groter 9” touchscreen en nieuwe opbergruimtes in een gloednieuwe middenconsole. Als chauffeur wordt u ondersteund door 5 connectiviteits- en 12 rijhulptechnologieën.

Peugeot vervolledigt gamma elektrische bedrijfswagens Het gamma aan elektrische bedrijfswagens van Peugeot breidt uit. Na de nieuwe Peugeot e-Expert, verkozen tot international Van of The Year in 2021, en de Peugeot e-Boxer, stelt de Franse fabrikant nu de nieuwe Peugeot e-Partner voor. Van deze laatste werden sinds zijn lancering in 1996 2 miljoen exemplaren geproduceerd en in meer dan 100 landen op de markt gebracht. Sinds zijn lancering in 2018 in het F1-segment in Europais de Partner marktleider. Hij is nu dus ook beschikbaar in een 100% elektrische versie. De van heeft volgens de WLTP-cyclus een rijbereik tot 275 km, een trekcapaciteit tot 750 kg, een nuttig laadvermogen tot 800 kg en een laadvolume tot 4,4 m³, net zoveel als de versie met verbrandingsmotor.

85


Bedrijfsreportage | Spider Security

HEEFT U RECENT NOG EEN RISICOANALYSE LATEN UITVOEREN? Als specialist in integrale technische beveiliging

waarde van aanwezige goederen, machines,

van bedrijfsgebouwen en woningen van

software of intellectuele eigendom. Uw verze-

particulieren raadt Spider Security u aan om

kering kan bepaalde eisen stellen, maar het

regelmatig een nieuwe risicoanalyse te laten

kan zijn dat u zelf uw eigendommen beter wil

uitvoeren. Dieven worden steeds vernuftiger,

beveiligen omwille van interne richtlijnen. Wij

en er zijn nog factoren die tot gevolg hebben

adviseren bedrijven hiervan bewust te zijn en

dat uw inbraakbeveiliging na een tijd

regelmatig een risicoanalyse uit te voeren.”

misschien niet meer 100% sluitend is.

Hoe pak je de beveiliging van je bedrijfsgebouw of woning best aan?

Je kan nog zo goed beveiligd zijn, als een van je medewerkers de achterdeur laat openstaan…

Sales manager Marijn Smit: “Wij adviseren om

“Inderdaad. Enerzijds dient het technisch

samen te werken met een installateur die erkend

aspect van uw beveiligingssysteem helemaal

is en b.v. INCERT/ IBZ of BOSEC-gecertificeerd

op punt te staan, anderzijds zijn ook de beveili-

is. Dit zegt iets over zijn professionaliteit.

gingsprocedures en de organisatorische maat-

Beveiligen begint met een goede risicoanalyse.

regelen in uw bedrijf belangrijk. Ook op dat vlak

De risico’s die er zijn, worden daarbij gekoppeld

bieden we begeleiding.”

aan de zogenaamde OBE-maatregelen (orgamaatregelen). Er bestaan richtlijnen voor, maar

De technologie neemt steeds meer over in de samenleving

voor elke klant kunnen nog specifieke maatre-

“Dat is een kans voor de beveiligingsbranche,

gelen worden geadviseerd.”

maar ook een kans voor hackers en kwaadwil-

nisatorische, bouwkundige en elektronische

Expert in integrale technische beveiliging Spider Security is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in integrale technische beveiliging: alarmsystemen, camerabewaking, toegangscontrole, brandmeldsystemen,… Daarnaast biedt het beveiligingsbedrijf ook andere vormen van beveiliging aan: videofoons, kluizen, artikelbeveiliging voor winkels, werfbeveiliging,… In het kader van de coronapandemie kan u bij Spider Security ook terecht voor een People Counter waarmee u het aantal bezoekers in uw zaak kan tellen, en/of voor een gezichtsherkenningssysteem

waarmee

u

kan

nagaan of uw bezoekers een mondmasker dragen en al dan niet koorts hebben. Spider Security is IBZ-, Incert en Bosecgecertificeerd. ▪ (NV)

lende personen. Belangrijk is om u goed te infor-

Hoe lang gaat zo’n risicoanalyse mee?

meren alvorens u beveiligt, of dit nu particulier of bedrijfsmatig is. Neem maatregelen op basis

Spider Security, Jagersdreef 4b, 2900 Schoten

“Dat is niet eenduidig te beantwoorden. Het

van reële risico’s en niet op basis van een gevoel.

T 03 303 72 82, info@spidersecurity.be

kan zijn dat uw beveiligingsbehoefte verandert

Kies daarbij een betrouwbare partij. Het gaat

www.spidersecurity.be

in de tijd, denk b.v. aan het veranderen van de

immers om uw veiligheid en uw eigendommen.”

Showroom: Handelslei 31, 2960 Brecht


Ready for the future iOnLogistics delivers innovative and high-quality solutions for logistics management. The headquarters are based in Belgium, near Antwerp, at one of the most prominent trade and cargo hubs of the world.The mission is to optimize the costs of running your business while maximizing dayto-day operational efficiency.

tions, increases profitability and promotes your corporate reputation for reliability. iOnLogistics offers an outstanding range of logistics services.

iOnLogistics nv/sa Luxemburgstraat 20 B-9140 Temse info@ionlogistics.eu www.ionlogistics.eu

Finding the right solutions for your company’s logistics ques-

“In deze uiterst moeilijke periode zet Coface zich met man en macht in om Vlaamse ondernemers te steunen. Wist udat 25% van de faillissementen te wijten is aan onbetaalde facturen? Dit risico is te vermijden! Daarom stellen wij onze CofaScan gratis ter beschikking. Deze analytische oplossing biedt u een beter inzicht in de financiële gezondheid van uw klantenportefeuille. En ze helpt u de juiste preventieve beslissingen te nemen om uw marges te beschermen.” Kris DEGREEF Country General Manager

Analyse van de klantenportefeuille 0-1

zeer hoog

2

hoog

3-4

verhoogd

5-6

medium

7-8

matig

Segmentatie van risicoprofielen

Berekening van potentiële verliezen

Hoog risico Matig risico Laag risico

CofaScan

9-10 laag

RESERVEER UW ANALYSE NU OP WWW.COFASCAN.BE

COFACE BELGÏE & LUXEMBURG. MEER DAN EEN VERZEKERAAR. UW ADVISEUR IN HANDELSRISICO’S. advertorial design print march 2021 v2.pdf 7 23-3-2021 14:40:14

C

M

Y

CM

ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING

MY

CY

CMY

DAHUA EUROPE B.V.

NL Office: Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, The Netherlands BE Office: Generaal de Wittelaan 9C Bus 10, 2800, Mechelen, Belgium Tel: +31 (0)85 071 57 00 Email: sales.benelux@dahuatech.com Website: www.dahuasecurity.com/nl

K

LOGISTIEKE AUTOMATISATIE: VERHOOG EFFICIËNTIE EN VERMIJD FOUTEN VW

87


Bedrijfsreportage | Kinnarps

KINNARPS BOUWT JOUW KANTOOR VAN DE TOEKOMST Het Zweedse Kinnarps is wereldwijd een van

openheid moeten creëren bij zowel werkge-

de loep nemen en dat we voor elke organisatie

de meest toonaangevende producenten van

vers als werknemers. We willen niet bij elk

telkens opnieuw maatwerk leveren, ongeacht de

kantoormeubilair en al jarenlang voorloper

bedrijf een Google-omgeving realiseren. Alles

grootte of sector. In België is dit concept nieuw. In

op vlak van ergonomie. Vandaag is Kinnarps

hangt af van de dynamiek van het team en de

Scandinavië staan we daar al heel ver in. ”

een

hedendaagse

manier van werken. Ergonomie staat echter

werkomgevingen waar welzijn en productiviteit

overal centraal. Al onze werkplekken bestaan

centraal staan. Katrijn Vekens, Product en

uit verschillende combinaties van instelbare

Marketing Executive van Kinnarps Belux,

bureaus en ergonomische stoelen.”

totaalleverancier

van

vertelt gepassioneerd over de vooruitstrevende visie van het bedrijf en het Next Office concept.

Zweedse totaalconcepten “Kinnaps bestaat al sinds 1942”, begint Katrijn het gesprek. “Het verhaal begon in een klein dorpje, Kinnarp, in het Zuiden van Zweden. We produceren al van bij het begin kwalitatief kantoormeubilair met aandacht voor ergonomie. Ondertussen ontwerpen we ook totaalconcepten voor moderne werkomgevingen en alles wat daarbij hoort. Denk aan kantoren, vergaderzalen, coffee corners, inkomhallen en veel meer.”

Kiezen voor duurzaamheid Naast ergonomie, welzijn en een doorgedreven persoonlijke aanpak zet Kinnarps duurzaamheid voortdurend centraal.

Next Office: het kantoor

“We gaan daar ook heel ver in”, benadrukt

van de toekomst

Katrijn. “Duurzaamheid zit in elk aspect van

Enkele jaren geleden introduceerde Kinnarps het Next Office Concept op de Belgische markt. Met deze gespecialiseerde service kunnen bedrijven in enkele eenvoudige stappen een innovatieve kantooromgeving creëren die nieuwe manieren van werken ondersteunt en die aansluit bij hun noden. “Next Office gaat nog een stap verder dan de standaard service die we bieden aan bedrijven

het bedrijf. Met het houtafval van de productie wordt de fabriek, een lokale school en een rusthuis in Kinnarp verwarmd. We verpakken onze meubels in dekens die hergebruikt worden. Al onze producten zijn zo gemaakt dat ze lang kunnen meegaan. Elk onderdeel is eenvoudig vervangbaar én recycleerbaar. Zo zijn al onze producten klaar voor het kantoor van de toekomst.” ▪ (NV)

die een nieuw werkomgeving willen. Het is een zeer methodisch traject gebaseerd op doorge-

Welzijn op het werk

dreven analyse en kennis. We vertrekken daarbij

Volgens Katrijn draait alles bij Kinnarps om het

vanuit een visie- en doelstellingenbepaling en we

geluk en het welzijn van de werknemers.

onderzoeken tijdens een aantal workshops en

“We streven naar werkomgevingen die produc-

surveys hoe we die het best realiseren en, nadien,

Kinnarps

tiviteit stimuleren en waar mensen zich

of we ze voldoende bereikt hebben. Typisch voor

Heide 15 – 1780 Wemmel - 02 456 0 456

vooral goed voelen. Dit betekent dat we vaak

Next Office is dat we het hele gebouw onder

info@kinnarps.be - www.kinnarps.be


Stevedoring

Waterway Transport

Road Transport

UW GEKOELDE LADING VIA DE WATERWEG: HET KAN! Oude Leeuwenrui 39v2 - 2000 Antwerpen - www.jogologistics.com - info@jogologistics.com - +32 499 731 631

UW DISTRIBUTEUR VAN ELEKTROTECHNISCH MATERIAAL www.cebeo.be

DE ONLINE MEUBELWINKEL, VOOR JOU SAMENGESTELD

www.hetmeubelhuis.be - info@hetmeubelhuis.be

HET MEUBELHUIS www.hetmeubelhuis.be

WE RENT EVERYTHING FOR YOUR HOME CHECK OUR WEBSITE!

www.homepost.be - info@homepost.be

Het boodschappenlijstje voor de Sint: begin er nu aan! ColliShop Professional geeft u nu al een inkijk in het speelgoedassortiment voor bedrijven. APRIL

MEI - SEPTEMBER

OKTOBER - DECEMBER

De nieuwe speelgoedcatalogus is er.

Maak zelf een keuze of laat uw medewerkers kiezen uit het speelgoed via de website.

Het speelgoed wordt geleverd op uw feest/bedrijf.

ColliShop Professional maakt werk van uw kinderfeest. Handig toch? Contacteer ons op 02 363 51 50 of via kinderfeest@collishopprofessional.be

89


Ann Schevenels,

gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant

Smart Hub Vlaams-Brabant stimuleert innovatie en bevordert

©wikipedia

samenwerking tussen ondernemingen”

ANTWERPEN

Redactie | Marcel Cools

De provincie Vlaams-Brabant

We bouwen Smart Hub Vlaams-

internationale conferentie Life-

meer dan een miljoen euro uit

Brabant uit tot een echte commu-

on-Chip. En boden we inspiratie

aan provinciale steun voor inno-

nity. Als ‘go-between’ verbinden

op het netwerkevent Smart Hub

vaties. Tijdens deze legislatuur

we bedrijven, kennisinstellingen

Connects. Met de coronacrisis

werd het budget voor innovatieve

en overheden. Dit aan de hand

maken we natuurlijk de omslag

samenwerkingsprojecten

van zowel brede als gerichte acti-

naar vooral digitale events.”

bedrijven en kennisinstellingen nog

is een welvarende regio met een relatief lage werkloosheidsgraad en het hoogste gemiddelde inkomen van

deren we innovatie en stimuleren

ondernemingen te stimu-

we

leren in hun ontwikkeling heeft het provinciebestuur Smart Hub Vlaams-Brabant in het leven geroepen. “ De werking ervan steunt op vier pijlers,” zegt gedeputeerde

aanzienlijk verhoogd. Bedrijven

viteiten. Op die manier bevor-

alle Vlaamse provincies. Om

nieuwe

samenwerkingen.

tussen

Innovatieve samenwerking tweede

een is

onze

subsidie

van

maximum

150.000 euro aanvragen voor

Zo brachten we begin dit jaar

“De

nog 200 actoren uit de gezond-

projectwerking. In 2019 gaven we

samenwerkingsprojecten.”

heidssector samen tijdens de

via

“Branding is de derde pijler. Met

onze

pijler

en/of kennisinstellingen kunnen

subsidiereglementen

Smart Hub zetten we VlaamsBrabant in binnen- en buitenland in de markt als unieke kennisregio. Nergens anders vind je immers zo’n concentratie aan bedrijvigheid en kennis als in onze provincie. Deze

Ann Schevenels. “Het gaat

concentratie is de ideale voedings-

om community building,

bodem om nog meer innovatieve

projectwerking, branding en internationalisering.”

bedrijven naar onze regio te trekken met meer economische activiteit als resultaat.”


Reeks | Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant

Internationale contacten “De vierde en laatste pijler is internationalisering. Smart Hub VlaamsBrabant stimuleert internationale samenwerkingsverbanden en -projecten voor onze bedrijven en kennisinstellingen. De acties zijn in de eerste plaats gericht naar innovatieve topregio’s waarmee Vlaams-Brabant nauwe banden heeft: Rhein-Neckar, Noord-Brabant, Skåne, de hoofdstedelijke regioKopenhagen en het Chinese Chengdu. We helpen ondernemers graag om daar interessante contacten te leggen.”

Ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen In een dichtbevolkte provincie als Vlaams-Brabant is het niet eenvoudig om voldoende bedrijfsruimte te creëren. Toch heeft de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) de vorige jaren een flink aantal initiatieven genomen. “De POM ontwikkelt diverse greenfield bedrijventerreinen en maakt werk van de reconversie van brownfieldsites. Greenfields zijn onbebouwde gronden, bij brownfields spreken we over verwaarloosde of onderbenutte gronden die om herontwikkeling vragen. Bij de realisatie van deze projecten is duurzaamheid het sleutelwoord. Een belangrijke realisatie vind ik de bedrijvenzone Steen III. Met die realisatie creëert de POM in de luchthavenregio ook voor KMO’s flink wat nieuwe ruimte, zo’n 4 hectare. Dat was blijkbaar ook nodig, want de KMO-units die in eerste fase van het project werden gebouwd, zijn reeds uitverkocht. Er zijn wel nog een aantal polyvalente ruimtes ter beschikking. Een tweede fase, waaraan nu wordt gebouwd, is al uitverkocht. Er is gelukkig ook nog een fase 3.” “De POM heeft recent ook stappen gezet rond de verwerving van gronden voor de realisatie van de bedrijventerreinen rond Kampenhout-Sas. Daar kan zowel een bedrijventerrein voor kleine, lokale bedrijven worden gerealiseerd op het grondgebied van Boortmeerbeek, als een regionale bedrijvenzone voor grotere firma’s op de grens Kampenhout-Boortmeerbeek.”

provincie rond het specifiek economisch knooppunt Londerzeel. De POM is ook partner bij de planning en de ontwikkeling van de lokale bedrijvenzone

Feed Food Health Campus, Vlaamse Staak en Afrit 20

van Grimbergen.”

“Verder springt de Feed Food Health Campus in Tienen als realisatie in het

Duurzaam energieverbruik via smart grids

oog. De bedrijvenzone van ruim 10 ha, die zich specifiek richt op bedrijven

Naast het ontwikkelen van bedrijfsruimte gaat vandaag de dag ook veel

in de ruime sector van de voeding, stroomt aardig vol. In Steenokkerzeel

aandacht naar duurzaam energieverbruik. Ook daaraan wordt gewerkt.

ontwikkelde de POM in samenwerking met Futurn NV de bedrijvenzone

“Inderdaad, op het vlak van verduurzaming van bedrijventerreinen bouwt

Steen III. Daarnaast is bedrijvenzone ‘de Vlaamse Staak’ in Opwijk is in volle

de POM kennis op rond duurzaam aanleggen en beheren van terreinen.

ontwikkeling. De aanleg van wegen en groen werd in 2019 voltooid en de

Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het aspect energie, bijvoorbeeld op

verkoop op plan verloopt voorspoedig. In Ternat neemt de POM de ontwik-

het vlak van lokale smart grids.”

keling van de regionale bedrijvenzone ‘Afrit 20’ in handen. Het betreft een

Deze ‘slimme elektriciteitsnetten’ zijn uitgerust met sensoren voor het

zone van 5,5 ha aan de E40 en N285. Er wordt een publiek-private samen-

verzamelen en doorgeven van data over de behoefte aan energie. Met die

werking opgezet met de grondeigenaren. Naar aanleiding van het provin-

informatie kan de energiestroom automatisch bijgesteld worden. De netbe-

ciaal RUP voor het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas

heerders worden in real time op de hoogte gehouden van de toestand en

heeft de POM een masterplan uitgewerkt voor de ontwikkeling van fase 1

bij problemen kunnen ze meteen ingrijpen vanop afstand. Het net kan ook

op (?) het lokale bedrijventerrein te Boortmeerbeek. In Londerzeel bereidt

communiceren met eventuele slimme meters en, bijvoorbeeld de toestellen

de POM een ontwikkeling voor van de site Stone, in samenwerking met de

van de verbruikers automatisch laten draaien in periodes met veel elektrici-

huidige eigenaar. Deze ontwikkeling kadert in het planningsproces van de

teit op het net en lagere prijzen.▪

91


Uw partner voor:

Oplossingen om uw processen in uw productie, magazijn of levering te optimaliseren Mobiele terminals van o.a. Panasonic, Zebra, Honeywell, Datalogic, ... Printers van o.a. Toshiba, Zebra, Panasonic, ... Supplies: labels en linten, van o.a. Zetes, Zebra, ... Contacteer ons voor meer info:

Need to create an awesome working environment that meets your goals & motivates your evolution? @MERAKI We create safe living spaces that simply bring the best out people!

NEED SOME IDEAS? talk@meraki-d.com I

www.meraki-d.com

I

www.zetes.com info@be.zetes.com +32 2 728 37 11

LET YOUR OFFICE BE IN MOTION! 02.669.42.52

Expertises & Preventie in Transport

De Haven van Brussel, een onmisbare speler!

W W W. A S A . B E

Traktaatweg 11 - 9000 Gent info@asa.be +32 9 231 80 00

De Haven helpt ons leven beter te maken. Met 14 km kades en 200 bedrijven die gevestigd zijn op haar domein, doorkruist de Haven van Brussel het gewest van noord naar zuid. Ze vertolkt een vooraanstaande rol op het gebied van economische ontwikkeling, milieu, werkgelegenheid en mobiliteit. Haven en stad, een geheel


Bedrijfsreportage | Vlaamse Post

JOUW PARTNER VOOR HUIS-AAN-HUIS RECLAME Sinds de oprichting in 2012 groeide Vlaamse

de afwezigheid van een accurate database

Post uit dé referentie voor huis-aan-huis

van brievenbussen in elke gemeente”, vertelt

Een juiste balans tussen print en digitaal

bedeling van reclamedrukwerk. Operationeel

Peter. “Ook daarvoor ontwikkelden we zelf een

Volgens Peter blijft printreclame ook in digitale

directeur Peter Segers verwijst in dit artikel

innovatieve oplossing. We zijn in de provincie

tijden een medium dat voor vertrouwen en

naar de uitgebreide, aanwezige expertise en

Antwerpen elke straat gaan tellen en legden

herkenbaarheid zorgt.

een doorgedreven service als verklaring voor

een eigen database aan. Daaraan koppelden

“Toen we in 2012 begonnen, zagen we dat

het succes van het Antwerpse postbedrijf.

we een systeem dat automatisch de meest effi-

iedereen volop inzette op digitale reclame.

ciënte planning maakt voor onze postbodes.”

Vandaag stellen we vast dat bedrijven de omge-

Het perfecte alternatief

keerde beweging maken en dat een goede

commercieel huis-aan-huis drukwerk zwaarder

De beste service voor elke klant

dan 130 gram. Hierop beslisten enkele Antwerpse

Vlaamse Post werkt op drie verschillende

met hun burgers scoren steevast hoger in

ondernemers om Vlaamse Post op te richten.

fronten. Het bedrijf kan zo een breed cliënteel

tevredenheidsenquêtes.

“Na de beslissing van bpost stelden we vast

aanspreken, van de lokale bakker tot over-

Bedrijven die zoeken naar een goede balans

dat er in België, buiten de centrumsteden geen

heden en internationale retailers.

tussen online adverteren en huis-aan-huis

kwalitatieve alternatieven te vinden waren.

“De eerste pijler is onze eigen bedeling op

bedeling mogen altijd contact opnemen met

Buitenlandse spelers wilden de complexe

maat. Onder andere gemeenten doen beroep

Vlaamse Post.” ▪ (NV)

Belgische markt niet betreden. Het alternatief

op deze diensten. Daarnaast verzorgen we ook

moest dus van onszelf komen.

bulkbedeling voor grote bedrijven en retai-

Ondertussen verdelen we jaarlijks minstens

lers. Ten derde zijn we ook een one-stop-shop

50 miljoen stuks reclamedrukwerk. Voor onze

voor lokale handelaars. Ook de beenhouder of

permanente bedeling rekenen we op een

bakker om de hoek kan bij ons terecht voor het

ploeg van 15 mensen. Tijdens drukke periodes

ontwerp, het drukken en de bedeling van zijn

kunnen dat er 60 worden. We werken met een

folders.

klein team en garanderen zo aan elke klant een

We bieden voor iedereen de best mogelijke

persoonlijke aanpak.”

service. We brengen doelen in kaart, maken

VLAAMSE POST NV

In 2011 stopte bpost met de verdeling van

balans nodig is voor een maximale impact. Ook gemeenten die via print communiceren

planningen en stemmen de bedeling perfect

Turnhoutsebaan 185 – 2970 Schilde

Efficiëntie en innovatie

af op de noden van elke klant. Daarmee maken

+32 (0)3 385 96 42 – info@vlaamsepost.be

“In het begin werden we geconfronteerd met

we het verschil in onze sector.”

www.vlaamsepost.be

93


Modulaire systeemwanden voor een optimalere werkomgeving Duurzaam, snelle plaatsing, verplaatsbaar en budgetvriendelijk (vele nuttige opties electra, airco, vloerbekleding, vals plafond, …) INFO@EUROBOX.BE | WWW.EUROBOX.BE | T 03 451 71 81

“ Dit boek van Didin Donckers is een aanrader!” “ Omdat ondernemen meer is dan winst najagen alleen” Verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel Lier (bij andere Standaard Boekhandels via ISBN-nr), bol.com, Lierse horeca-zaken en via didin@scolopendra.be (€24.95 + eventuele verzendkosten) ISBN: 9789078322528. Ten voordele van Kinderkankerfonds UZ Leuven.

Een intense beleving! - Kenney Van Hoorick opende The Bakery op de site van Brouwerij De Koninck - Vanuit de winkel zie je hoe het brood wordt bereid in het open atelier - Zuurdesembrood, bierbrood, roggedesembrood en steengemalen brood.

(Stadsbrouwerij De Koninck) Boomgaardstraat 1 - 2018 Antwerpen T 03 230 12 01 - info@thebakery-bdk.be Openingsuren: Open van di tot vrij: 7.30u-18u Zaterdag: 7.30u-16u - Zondag: 7.30u-13u


Bedrijfsnieuws

Homepost: verhuur op lange termijn van inboedels, meubels en toestellen Wanneer landse

een

buiten-

werknemer

serviezen aan bedrijven, organisaties, ambassades, militaire samen-

of

werkingsorganen, sportclubs … die voor minstens 6 maanden een

consultant in je onder-

buitenlandse werknemer in België willen tewerkstellen. Met 30 jaar

neming aan de slag gaat,

ervaring in de sector staat Homepost voor eersteklas service en een

moeten ze ook ergens

uitgebreid gamma producten van kwaliteitsfabrikanten. Modern

kunnen verblijven. Dan

of klassiek, er is een aanbod naar ieders smaak. Homepost heeft

is het handig wanneer je

een uitgebreide catalogus met artikelen van A-merken. Standaard

meubels,

huishoudtoe-

beschik je dus sowieso over topkwaliteit. Ben je gehecht aan een

stellen en andere dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen gewoon kunt

bepaald merk of een bepaald type toestel of zoek je iets dat niet tot

huren en laten plaatsen. Daarvoor kun je terecht bij Homepost: één

het gamma behoort? Dan zorgt Homepost voor een aanbod op maat.

aanspreekpunt voor een volledige inboedel.

www.homepost.be - T 03 448 23 87

Homepost verhuurt meubels, huishoudtoestellen, kookgerei en

Contact: Steven Claes: info@homepost.be

LED me help YOU: LED oplossingen voor relighting en relamping Of het nu gaat om een kmo, industrieel bedrijf, school, openbaar gebouw of sportcentrum. LED me help YOU heeft de juiste verlichtingsoplossing in huis. Want investeren in LED verlichting loont zich. LED heeft alleen maar voordelen. LED zorgt voor minder energieverbruik, is minder onderhoudsintensief, heeft een lange levensduur en een hoge mate van efficiëntie. Indien mogelijk zoeken wij voor je uit welke subsidie het best in aanmerking komt. Wij volgen hierbij verschillende scenario's, in functie van de grootte van de investering. LED me help YOU biedt altijd advies op maat, inclusief een gratis lichtmeting en analyse van je energiefactuur. Zo vinden we altijd de best passende oplossing voor elke ruimte. We helpen u op weg naar een meer kostenefficiënt en duurzaam kantoor, loods of winkel. More

www.ledmehelpyou.be - T +32 9 228 10 69

Light, Less Energy! LED me help YOU!

Contact: Matthias De Klerck: matthias@pitchperfect.be

Almasy: houten en metalen rekken voor magazijn en archief Als magazijnspecialist voor de kmo heeft Almasy in 40 jaar al voor heel

om snel en flexibel in te zetten: archiefrekken, palletrekken, breedvak-

wat uitdagingen gestaan. Open je een nieuwe winkel of heb je een

rekken, onderdelenrekken, vakkenrekken, bandenrekken, werktafels

opslagruimte of kleedkamer nodig? Het Almasy-team ontzorgt je met

… Snel besteld én snel geleverd.

een totaaloplossing. U hoeft niet na te denken over het type opslagsys-

www.almasy.eu - T +32 (0)3 317 04 20

teem, de indeling, veiligheid of montage. Het enige wat je moet doen,

Contact: Guy Mahieu, guy.mahieu@almasy.be

is ons de datum doorgeven waarop je ruimte in gebruik genomen moet worden. We beperken ons niet tot de korte termijn, maar houden rekening met je strategie. Zo groeit je magazijn en archief modulair mee met je behoeften. Onze specialisten bekijken samen met jou hoe je je beschikbare oppervlakte zo efficiënt mogelijk inzet. We bekijken de bestaande opslag, de beschikbare oppervlakte, de materialen die je wil opslaan, welk type heftruck je gebruikt, of je nog uitbreidingen ziet in de toekomst. In onze webshop vind je een groot aantal opbergsystemen

95


Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66

UW PARTNER VOOR TRANSPORT EN DISTRIBUTIE

info@denbosuil.be www.denbosuil.be

TE HUUR

TE HUUR

Deurne, Bisschoppenhofln

Schoten, Metropoolstraat 11

Kantoor 1.021 m²

Kantoor verdiep-rechts Kantoor 300 m²

TE HUUR

Kelderveld 23 | 2500 Lier | T 03 489 05 75 info@transverhaegen.be | www.transverhaegen.be

TE HUUR

Wijnegem, Industrieln 25

Schoten, Industrieln 52

Kantoor verdiep-links 352 m² Kantoor verdiep-rechts 456 m²

Kantoor 600 m² Magazijn 10.900 m²

EVM EVMPRINT PRINT

smart solutions smart solutions for a green future.

for a green future. PEFC/07-31-75 www.pefc.org

EVMPRINT COMMERCIAL, DIGITAL AND SECURITY PRINTING PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

T 32 (0)2 240 44 11 INFO@EVMPRINT.BE PEFC/07-31-75 www.pefc.org

922910_ad Origami 90x145.indd 1 PEFC/07-31-75 www.pefc.org

28/02/2019 10:37


N M LU O C REDACTIE - Frank Van Hoof

Letterlijk of figuurlijk? Als schrijver speel ik graag met taal, en ik vind het altijd leuk als letterlijk en figuurlijk taalgebruik een kruispunt hebben. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk is de scheidingslijn tussen woord en daad soms heel dun, waarvan ondergetekende kan meespreken. Kan je iemand van 202 cm eigenlijk wel verwijten dat hij vaak ‘het hoogste woord voert’? Ook ‘tegen de lamp lopen’ gebeurt in mijn geval helaas al te vaak letterlijk. Heel recent voegde ik een nieuwigheid aan mijn arsenaal toe: ik sloot annus horribilis 2020 waardig af door met de Vespa keihard onderuit te gaan, waarbij mijn scooter letterlijk ‘in het water viel’. Tot mijn vreugde krijgt mijn verbale voorliefde steeds vaker en explicieter navolging, ook uit onverwachte hoek. Ik bewonderend toe hoe ondernemers tijdens nieuwsuitzendingen creatieve keuzes maakten door te stellen dat ‘de solden in het water dreigden te vallen’ door de uitgeregende januarimaand. Het talige toppunt van virtuose vindingrijkheid kwam van minister Weyts: terwijl die normaal de discrete duisternis prefereert, koos hij met ‘afkoelingsweek’ voluit voor de vlucht vooruit. Zijn neologisme bleek een heuse profetie, want tijdens de afkoelingsweek gingen de temperaturen stevig onder nul. Ook nu loerde het figuurlijke facet om de hoek: tijdens diezelfde afkoelingsweek werden de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs gelanceerd én meteen uit de lucht geschoten, waardoor de punten voor sfeer en gezelligheid op het kabinet van Bescheiden Ben ongetwijfeld ook figuurlijk onder het vriespunt lagen. Bijna hilarisch werd het toen de nieuwsdiensten -onbewust- een gelaagde en geslaagde verbale vondst in hun ernstige uitzending binnenloodsten: het item over de echte winterprik werd gevolgd door de blijde boodschap dat die de vaccinatiecampagne- die andere winterprik- niet zou beïnvloeden. Het Journaal is trouwens een routine waarop ik mijn (prik)klok gelijkzet. Gisteren werd het nieuws gedomineerd door de persconferentie over de timing van versoepelingen, in het vooruitzicht van het Overlegcomité van vrijdag. Het ging over ‘De hand reiken aan hoop’, ‘Versoepelingen met open armen ontvangen’ en ‘Geen blad voor de mond nemen bij overleg’. Een waslijst aan talige tips dat het ook letterlijk losser mag? Of zie ik het ‘te groot’? Een verwachtingsvol voorjaar voor iedere van jullie!

97


Rechtzetting In KMOinsider januari – februari 2021 verschenen niet de juiste foto’s bij het artikel over Moonbird (‘Beter een vogel in de hand’, pag. 70). Met excuses van de redactie aan Stefanie en Michael Broes van Moonbird!

189

VOLGENDE EDITIES

mei juni 2021

IT

Telefonie/Bedrijfssoftware/IT-diensten & beheer/ Documentbeheer/IT- en databeveiliging/Cloudhosting 1. Wat zijn basisregels voor een succesvolle ERP-implementatie? 2. Bedrijfssoftware op maat van je kmo 3. Hoe bedrijfsgevoelige informatie beschermen? 4. Duurzaam documentbeheer 5. Hoe bouwt u een sterke website?

MARKETING SALES

Communicatie & huisstijl/Marketing/Contentmarketing/Organisatie events/ Meeting & event facilities/Catering/Salesopleiding/Direct Marketing/Business & Lifestyle/Business Gifts & relatiegeschenken 1. Social media maar geen leads? 2. Event- en co-working ruimtes 3. Hoe efficiënt communiceren in digitale tijden? 4. Hoe stimuleer ik mijn verkoopteam? 5. Hoe krijg ik persaandacht voor mijn kmo?

12.500 ex

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be 190

september TRANSPORT & oktober LOGISTIEK 2021

FINANCE

Supply Chain/Haven/Transport/Distributie/E-commerce/Warehousing/Packaging/Logistieke software/Douane & expeditie/ 1. Online verkoop en de last mile 2. Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw kmo? 3. Automatisering in de logistieke keten 4. Is multimodaal transport de toekomst? 5. Welke soorten onderhoud bestaan er? Accountancy/Debiteuren & Kredietverzekering/ Banken/ Crowdfunding/ Financiering/ Subsidies/ Overname & overdracht/Verzekeringen 1. Hoe duurzaam zijn duurzame beleggingsfondsen? 2. Belgische fintechs in de kijker 3. Hoe succesvol boekhouden via de smartphone? 4. Het succes van microkredieten en alternatieve financieringsvormen 5. De 10 geboden van een vlotte bedrijfsovername

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.


+32 3 322 11 22

AD KMO-2.indd 1

hallo@greenmobility.com

greenmobility.com/be/nl/business/

25.03.2021 15.58


ONZE SERVICE DRAAIT OM JOU

Cebeo uit Waregem is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technischediensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. We bieden technische en commerciële adviezen en studies op volgende domeinen: verlichting, HVAC, kabel, Home & Building Automation, Industrial Automation, datacom, hernieuwbare energiesystemen en huishoudapparaten. Als marktleider is Cebeo toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, dankzij een uitgebreid filialennetwerk gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en hoogstaande technische competenties.

Profile for kmodynamoo

KMOinsiser magazine editie maart-april 2021  

KMOinsiser magazine editie maart-april 2021