__MAIN_TEXT__

Page 1

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 187 | JANUARI - FEBRUARI 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER FACILITY Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

SPRAAKMAKER CHRISTIAN LEYSEN PANELGESPREK OUTSOURCING

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

MOONBIRD

WWW.KMOINSIDER.BE

VENTILEER EN VERLUCHT!

PASCAL MANNEKENS,

CEO BEDKING ERGOPOLIS


Bij Jungheinrich Profishop vindt u alles voor de inrichting van uw kantoor, magazijn of werkplaats. 10% korting met kortingscode KMO10* Stapelen en heffen

Milieu

Opslag

• • • •

• • • •

• • • •

Transpalletten Stapelaars Heftafels Transportbakken

Lek- en opvangbakken Industriële stofzuigers Afvalbakken Asbakken

Magazijnrekken Onderdelenmagazijnen Stootbeveiliging Magazijnbakken

Transport

Bedrijf

Kantoor

• • • •

• • • • •

• • • •

Transportbanden en rollenbanen Vatentransport Steekwagens Transportwagens

Ladders en steigers Garderobekasten Afbakening Markeringssystemen Vloerbedekking

Meubilair Werkplaatsplanners Zichtmappen Kantoorbenodigdheden

www.profishop.be * Deze actie loopt tot en met 31 mei 2021. De korting is niet cumuleerbaar met andere lopende acties of vouchers.

0800 35 211


Edito |

Veerkracht! Na bijna een jaar coronacrisis zijn de buffers van heel wat kmo’s, ook de gezonde, uitgeput en blijft het water bij veel bedrijven aan de lippen staan. De donkerrode cijfers over omzetverlies, lagere investeringen en verloren arbeidsplaatsen tellen door. Maar in alle ellende blijft de ‘optimism bias’ van wij ondernemers overeind. De signalen voor de toekomst ogen hoopvol, nieuwe initiatieven lonken.

Het gemiddelde omzetverlies in januari 2021 van de Vlaamse

restaurants terug open zijn. Een kwart van de Belgen is bereid om 5

bedrijven wordt geschat op 9 procent en de investeringsplannen

procent meer te betalen...

van de bedrijven zouden dit jaar 7,5% onder het normale niveau liggen (bron: Voka). De Oeso berekende dat in 14 Europese landen,

Coronatafel

waaronder België, 7 à 9 procent van de levensvatbare bedrijven voor

Het is al vaker gezegd en geschreven. Crisismomenten liggen aan

corona nu kampen met een negatief eigen vermogen. Vandaag is

de basis van vérstrekkende, nieuwe initiatieven. Een van die nieuwe

rood dus, en op het moment dat ik dit schrijf, hebben de horeca en de

initiatieven komt uit de koker van Pascal Mannekens van Bedking

cultuursector geen zicht op een volledige heropstart, en zijn toerisme

Ergopolis. Hij bedacht de ‘coronatafel’ met ingebouwde luchtreiniger.

en reizen beperkt tot het binnenland. De toeleveranciers lijden mee

Een inventieve zet, waarover u alles leest op pag. 14.

schade met risico op faillissementen. Pascal Mannekens geeft ons een goed voorbeeld van hoe we met eigen Het zijn deze getallen die van onze overheid een echt relance- en

optimisme én het optimisme van iedereen ervoor kunnen zorgen dat

solvabiliteitsplan en fiscale stimuli eisen om de kapitaalstructuur

we weer voluit kunnen ondernemen, investeren en innoveren. Als de

van onze kmo’s te stutten. Kmo’s willen, eens ze weer versterkt zijn,

ondernemers, met de steun van de overheid, ervan overtuigd zijn dat

hun kerntaken ten volle vervullen: werkgelegenheid, werkplezier en

de wereld weer in haar plooi zal vallen, zullen ze er ook automatisch

welvaart opbouwen via investeringen en innovatie.

voor zorgen dat die weer in haar plooi valt. Zelfs al hebben sommigen onder hen vandaag een financiële opdoffer

Positieve signalen

geïncasseerd, ze zijn bijzonder veerkrachtig. Laten we alle onder-

Tot zover de ellende, dan nu de (vele) positieve signalen. Het IMF

nemers en kmo’s steunen. Sterkere kmo’s en bedrijven maken onze

(Internationaal Monetair Fonds) voorspelt voor 2021, weliswaar na

samenleving sterker.

een krimp van 3 procent, een groei in de wereldeconomie van 5,8 procent. Ook op de beurzen is er optimisme en corona heeft een vergrootglas op onderliggende kloven in deze samenleving gezet, wat

Veel leesplezier,

een ferme reeks aan positieve veranderingen voortbrengt.

Patrick Moens (patrick@kmodynamoo.be)

Hoopvol is alleszins dat er meer aandacht is voor onze mentale en fysieke gezondheid, voor meer efficiënt kantoor-, thuis- en verga-

Lees www.kmoinsider.be voor meer ondernemersverhalen. Mail me en we bekijken

derwerk. Er is ook meer aandacht voor de mens achter de onder-

samen hoe we uw bedrijfsverhaal gericht tot bij de KMOinsider community kunnen

nemer: ik las dat vier op de tien Belgen de horeca wil helpen om

brengen.

er weer bovenop te komen door vaker uit eten te gaan wanneer de

Ook KMOdynamoo zet uw communicatie op scherp. Bekijk www.kmodynamoo.be.

3


23

DOSSIER FACILITY

14

COVERSTORY PASCAL MANNEKENS

26

Gezondheid is de rode draad in het ondernemerschap van Pascal Mannekens, CEO van Bedking Ergopolis. Het resulteerde in een opvallende uitvinding: de coronatafel.

Bijna 30 jaar geleden introduceerde SipWell waterkoelers in de Belgische bedrijfswereld. Een koel verhaal van Belgische bodem.

SIPWELL

52

KMOINSIDER BREAKFAST Outsourcing is het overdragen van het beheer en/of van de dagelijkse uitvoering van bedrijfsprocessen en -activiteiten aan een externe partij. KMOinsider organiseerde een boeiend panelgesprek over de toekomst van outsourcing.

64

SPRAAKMAKER CHRISTIAN LEYSEN Christian Leysen houdt kantoor aan de Antwerpse Noorderlaan met prachtig uitzicht op de stad en de haven. Een ideale setting om bij te praten over de visie op de actualiteit van deze gedreven captain of industry.

3

EDITO

11

INSIDE INFO

26

SIPWELL

45

Een koel verhaal van Belgische bodem

DOSSIER HR

14

30

46

Pascal Mannekens: hoe een ondernemer

Heeft corona onze werkplek veranderd?

accenten binnen HR

32

51

COVERSTORY geïnspireerd wordt door de coronacrisis

20

REEKS ACTUEEL

23

DOSSIER Facility

REEKS FACILITY

Niet alles wat ingezameld wordt, vindt een afzetmarkt

36

SMART MAINTENANCE

De impact van een bewogen jaar: andere

DOSSIER OUTSOURCING

52

KMOINSIDER BREAKFAST Zo wordt outsourcing een succes


Inhoudsopgave |

76 70

72

Als zus en broer hebben Stefanie en Michael Broes heel wat raakvlakken, maar nauwelijks een jaar geleden hadden hun professionele paden geen snijpunten. Moonbird: beter een vogel in de hand.

Microkill in het Oost-Vlaamse Aalter is gespecialiseerd in desinfectiebehandelingen. Theo Van den Eeckhout is de drijvende kracht achter deze organisatie.

MOONBIRD

COVID-INNOVATIES

TOM VANDEPUT OVER LIMBURG Tom Vandeput, gedeputeerde provincie Limburg, is duidelijk. “Limburg is een provincie in volle economische transitie. Het provinciebestuur en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij spelen daarin een absolute hoofdrol.”

60

REEKS AUTO & VERKEER Autotips

76

REEKS GEDEPUTEERDEN PROVINCIE

BEDRIJFSREPORTAGES

SPRAAKMAKER

Tom Vandeput, gedeputeerde provincie

12 DG Real Estate

Christian Leysen

Limburg

22 JoGo Logistics

64

70

INTERVIEW ONDERNEMER Moonbird

72

REEKS COVID-INNOVATIES Desinfectiebehandelingen van Microkill

78

REEKS MVO De maatschappelijke missie van X Kwadraat

81

REDACTIECOLUMN Schone Schijn

8 Transport Verhaegen

24 Brother 35 Descartes 38 UVOTec 41 Cebeo 43 Meraki 62 DP World 63 ASA Surveys 75 Efficy

5


look 66 inside for inspiring information

Colofon

" De combinatie van politiek en zakenleven is voor mij verrijkend." Christian Leysen

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap - redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Edith Vervliet, Jan Van den Broeck, Dominique Berquin | Connection managers: Werner Diels 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@kmoinsider.be | Business development manager: Ingrid Janssens - 0479 960 015 - ingrid.j@kmodynamoo.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout - fanny@ kmoinsider.be | Prepress: Ingrid Renders - prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Verzending: Budget Mail - Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www.budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@ kmoinsider.be. Oplage: 12.500 ex. De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.


JOUW TEAM WERKT THUIS? INBREKERS NIET. Omdat thuiswerken de norm is, hebben inbrekers vrij spel in bedrijfsruimtes. Bescherm uw eigendommen. Scutum helpt al 30 jaar overal in België.

T: 0800/35702 BENELUX@SCUTUM-GROUP.COM WWW.SCUTUM-SECURITY.BE

Toekomstlaan 1, B-2170 Merksem

Brusselsesteenweg 55, B-9090 Melle

T +32 (0)3 644.31.21 www.ceulemans.be

T +32 (0)9 269.04.45 www.evc-security.be


Bedrijfsreportage | Vervoer Verhaegen

GEEN DAG STILGELEGEN: VERVOER VERHAEGEN DANKT MEDEWERKERS De Coronacrisis heeft een enorme impact

ons toestonden om er snel terug voor te gaan.

en andere maatregelen komen bovenom de

op de transportsector. Door de maatregelen

Het hielp natuurlijk ook dat we al in februari

talrijke andere regels die zij moeten volgen.”

kopen we massaal producten voor huis, tuin

mondmaskers

ontsmettingsmiddel

“Zelfs terwijl iedereen op zijn tandvlees zat,

en hobby’s. De sluiting van de winkels zorgt

aankochten. Zo verzekerden we van bij het begin

bleven onze medewerkers komen. Dat zegt veel

ervoor dat deze producten vaker aan huis

steeds de veiligheid van onze medewerkers.”

over het engagement van onze mensen. We

geleverd en geïnstalleerd worden. Volgens

Jan Franck: “Dit jaar is weer gebleken hoe

bewonderen dat en we willen ook dat ze dat

Daems Ilse en Jan Franck , zaakvoerder en

belangrijk onze sector en onze chauffeurs zijn.

weten.”

directeur Vervoer Verhaegen leveren talloze

Onze mensen waren dagelijks in de weer terwijl

chauffeurs op die manier dagelijks een

iedereen massaal huis- en tuinproducten

bijdrage aan onze gezondheid. Met dit artikel

aankocht of speelgoed. We hebben in de lente

Een geschenk voor elke medewerker

wilt Ilse haar medewerkers bedanken voor

en zomer bijvoorbeeld duizenden trampolines

Om haar dankbaarheid voor het harde werk

hun tomeloze inzet.

vervoerd”

van het afgelopen jaar te tonen geeft Ilse een

en

eindejaarscadeau aan al haar medewerkers.

Lockdown: onzeker gestart, snel geschakeld

“Onze mensen bleven werken”

Ilse Daems: “Ik heb voor al ons mensen een

De maatregelen zorgden voor een ongekende

mooie doos gevuld met allerhande deli-

Volgens Ilse Daems bracht de start van de

drukte bij Vervoer Verhaegen. Het bedrijf moest

catessen. Er zit voor iedereen iets in. Wijn,

lockdown heel wat onzekerheden met zich

een extra magazijn huren en nieuwe medewer-

pasta, een grote snijplank, een mooi mes enzo-

mee. Een snelle omschakeling en een vast-

kers aannemen om de toenemende vraag de

voort. De bedoeling is dat ze samen met hun

beraden

baas te kunnen.

gezin de drukke periode aangenaam kunnen

gezondheidsmaatregelen maakten een snelle

Ilse Daems: “Mensen beseffen te weinig dat bij

doorspoelen.” ▪ (JVDB)

doorstart mogelijk.

elke bestelling iemand de weg op moet. Daar

“Toen het land op 13 maart in lockdown ging,

zijn natuurlijk risico’s aan verbonden. Onze

waren wij volop in groei. We investeerden

mensen hebben enorm hard gewerkt in moei-

kort voordien nog in een pak nieuwe vracht-

lijke omstandigheden om bij iedereen veilig en

wagens. Als dan alles op slot gaat, is dat toch

met de glimlach te leveren.

even schrikken. Niemand had ervaring met

Elke dag en elk weekend stonden zij hier. Om

Vervoer Verhaegen

zo’n situatie. De eerste twee weken hebben we

4 uur ’s ochtends en telkens met een glimlach.

Kelderveld 23, 2500 Lier

afgetast maar nadien maakten we snel de klik.

Je moet weten dat hun job ook complexer is

T 03 489 05 75 - info@transverhaegen.be

We deden enkele gerichte verschuivingen die

geworden. Het dragen van het mondmasker

www.vervoerverhaegen.be

aanpak

inzake

veiligheids-

en


Website op maat nodig? Heeft u de voorbije maand al nieuwe klanten gemaakt via uw website? Wij nemen uw website onder de loep en bouwen aan een site die niet alleen goed vindbaar is, maar ook een die conversie oplevert. We bouwen, of

Hoe vindt men uw zaak op het net?

verbouwen. Wij helpen u graag om vlijmscherpe teksten voor uw landingspagina’s te schrijven, een strategie uit te bouwen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw website

die ervoor zorgt dat bezoekers op uw website komen,

hoog eindigt in de zoekresultaten van

blijven en conversie genereren.

Google? Een aanzet in zeven stappen: 1. Weet wat u onderscheidt 2. Verbeter de techniek van uw website 3. Ken uw potentiële bezoekers en weet hoe ze zoeken 4. Achterhaal de woorden die ze gebruiken 5. Schrijf en optimaliseer met zoektermen 6. Promoot uw content 7. Meet wat werkt en verbeter uw strategie

Let’s get in touch! Meer weten over hoe KMOdynamoo uw website laat scoren? Bel onze online specialisten op +32 (0)3 491 83 70 of stuur een e-mail naar info@kmodynamoo.be.


Uw facility partners

Facility modules Immo

Werkplekbeheer Betrokken medewerkers zijn vaak productiever, creatiever en loyaler aan de organisatie. Facility Managers kunnen hierop een aanzienlijke invloed hebben. Dit begint al bij het erkennen

R U U TE H

dat medewerkers en andere gebruikers van gebouwen dé kern vormen van een succesvolle werkplekstrategie. Een hulp hierbij is een nieuwe app voor werkplekgebruikers van softwarespecialist Planon. De Workplace Engagement App is een mobiele oplossing die medewerkers centraal stelt in

mag

uw werkplekstrategie en diverse functionaliteiten biedt voor een hoogwaardige werkplekbeleving. Interesse? Neem contact op voor een gratis 14-daags demo-account via het telnr.

a

an & k n e zijn

n tore

T 03 658 45 20

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

www.denbosuil.be

+32 15 44 0080.

Ergonomische kantoormeubelen

Schoonmaak

Hoogwerker nodig?

Ergonomische oplossingen

Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

www.group-f.be info@group-f.be T +32 3 827 70 70

Gratis ergonomisch advies Woensdag en vrijdag: 9h30-18h00 Zaterdag: 9h30-12h30

Kerkstraat 63 • 9160 LOKEREN • T 09 247 07 01 info@ergo-advice.be • www.ergo-advice.be

Print professionals

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

De specialist in sanitair, CV-ketels en zonnepanelen

www.aservis.be

Zakenlunch

Fleetbeheer

Sanitair & verwarming GFhoogwerkers adv KMO-insider57x65.indd 1

Facility Management

15/02/12 10:49

Ringlaan 2 | 2960 Brecht www.toyotavandijck.be

Material Handling

“Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

VEELZIJDIGE VERGADERMOGELIJKHEDEN & VERZORGDE BUSINESSLUNCH KLEISTRAAT 175 · 2630 AARTSELAAR +32 3 877 10 79 WWW.GUZTO.BE · INFO@GUZTO.BE

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS

www.vinci-facilities.be

03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


Inside Info

Inside Info

Steun voor ondernemingen met zwaar omzetverlies

Kegels & Van Antwerpen onder Duitse vlag

Ondernemingen die in 2020 uitzonderlijk zwaar omzetverlies

De Antwerpse verzekeringsmakelaar Kegels & Van Antwerpen

hadden tijdens de laatste drie kwartalen van 2020, van 1 april 2020

verkocht zijn aandelen aan de Duitse verzekeringsmakelaar

tot 31 december 2020 dus, zullen in aanmerking komen voor het

de Ecclesia Group. Door deze overname worden Kegels & Van

globalisatiemechanisme. Het omzetverlies moet minstens 60%

Antwerpen en Concordia samengevoegd onder de vlag van Ecclesia.

bedragen. Ook ondernemingen die geen vaste medewerkers in dienst hebben, zullen een beroep kunnen doen op dit globalisatie-

Nieuwe directeur G4S

mechanisme van de Vlaamse overheid.

Bruin Bourgois is de nieuwe Cluster Managing Director van G4S, wereldleider in security diensten. De nieuwe Managing Director

Energiesoftware moet (petro)chemie groener maken

heeft 25 jaar ervaring in de B2B dienstenindustrie en is verantwoordelijk voor België, Luxemburg

en

Frankrijk.

Bruin Bourgois neemt de taak over van financieel directeur Luc Priem, die sinds januari 2020 deze functie ad interim uitoefende. Energiespecialist Condugo wil met hun Energy Hub-software indus-

Ahlers opent kantoren in St. Petersburg

triële bedrijven helpen om de Europese klimaat- en energiedoel-

De Russische markt en het GOS zijn voor logistiek bedrijf Ahlers

stellingen van de Green Deal te behalen. Met de steun van het Vlaio

van strategisch belang. Het bedrijf levert er logistieke diensten aan

(Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) start het bedrijf

diverse internationale ondernemingen. De bouw van een nieuwe

een pilootproject van 1 miljoen euro binnen de (petro)chemie.

regionale hoofdzetel vertegenwoordigt een investering van 3,5 miljoen euro.

Beleidsnota ruimtelijke economie Antwerpen

Windpark Haven Antwerpen breidt uit

Op de rechter-Scheldeoever werkt Vleemo 3 windturbines af nabij de Kinepolis in Antwerpen. Een vierde windturbine zal er binnenDe stad Antwerpen heeft een nieuwe beleidsnota ruimtelijke

kort uit de grond rijzen. Deze Enercon turbines worden gebouwd bij

economie. Deze nota positioneert voor de komende 10 jaar

Euroports, Zuidnatie en Werf & Vlas Natie en zullen met hun geza-

Antwerpen als een innovatieve ‘businessstad’. Deze nieuwe beleids-

menlijk vermogen van bijna 13 megawatt meer dan 7.000 gezinnen

nota vertrekt vanuit verschillende types van bedrijfsomgevingen.

van groene energie voorzien. De 3 reeds gebouwde windturbines

Hierdoor kan de economische bedrijvigheid worden verweven in

hebben een diameter van 126 meter, groter dan de Antwerpse

een woonomgeving. (foto: @Gianni Camilleri).

kathedraal en hebben een tiphoogte van bijna 200 meter.

11


Bedrijfsreportage | DG Real Estate

DG REAL ESTATE: SPECIALIST IN WINKELVASTGOED Het Antwerpse DG Retail was jarenlang

We zijn er zowel voor startende ondernemers

maken. De makelaar is dan de noodzakelijke

een

lijm tussen de verschillende partijen.”

inzake

en lokale handelaars als voor internatio-

winkelvastgoed. Om de dienstverlening te

toonaangevende

speler

nale bedrijven. Zo zijn we exclusieve partner

optimaliseren opereert het bedrijf samen

van Albert Heijn voor hun logistieke hubs in

Retailpark in Bree

met zusteronderneming 78 Industries sinds

Antwerpen, Gent en Leuven. We zoeken voor

Vanuit de thuisbasis in Antwerpen opereert DG

november onder de naam DG Real Estate.

elke klant het perfecte pand en streven altijd

Real Estate in het hele land. Zo speelt het bedrijf

Het nieuwe DG Real Estate bundelt expertise

naar een overeenkomst waar elke partij beter

een belangrijk rol in de realisatie van retailpark

in retail-, industrieel en kantoorvastgoed

van wordt. Ook voor professionals en particu-

Sportlaan in Bree.

onder één sterk merk. In dit artikel vertellen

lieren die hun panden te koop of te huur willen

Thomas Moyson: “Het project is een gemengde

Managing Partner Werner De Geyter en Senior

aanbieden zijn we een betrouwbare partner.”

ontwikkeling met 24 appartementen en een

Account Manager Thomas Moyson over de

10-tal winkels in een retailpark van ca. 13.000 m². Wij zijn aangesteld om deze site mee te

van een nieuw retailpark in het Limburgse

Expertise, netwerk en persoonlijke service

Bree.

In een sector die gedomineerd wordt door

juiste huurders. Onder andere McDonalds,

vastgoedmultinationals boekt DG Real Estate

Jumbo, ZEB, Torfs en X20 zullen zich op de site

succes door expertise, hands-on mentaliteit,

vestigen. Vandaag zijn we nog in onderhande-

Retail, kantoren en industrieel vastgoed

lokale verankering en een sterk netwerk.

ling met een aantal partijen voor de resterende

Werner De Geyter: “Onze sterkte zit in ons uitge-

ruimtes.” ▪ (JVDB)

DG Real Estate is vandaag de grootste

breid netwerk, onze laagdrempeligheid en in de

onafhankelijke retailmakelaar in Vlaanderen.

persoonlijke service die we aan al onze klanten

Volgens Werner De Geyter reikt de expertise

bieden. Ieder van ons treedt ook op als dossier-

van het bedrijf echter veel verder dan

beheerder voor klanten in zijn expertiseveld. Zo

winkelvastgoed.

kunnen we flexibel inspelen op de noden van

“We zijn een multidisciplinair team van erkende

ons cliënteel.

makelaars. We combineren dus verschillende

We zien de makelaardij als een people business.

inzichten. Ieder heeft zijn eigen niche. Dat

We zijn altijd met mensen bezig. Die mensen

​DG Real Estate

gaat van winkelvastgoed in de stadskern tot

hebben soms tegenstrijdige belangen. Door

Solvynsstraat 46 - 2018 Antwerpen

kantoren, baanwinkels, retailparken en indus-

onze brede expertise, ons netwerk en onze

T 03 283 43 33 - info@dg-realestate.com

trieel vastgoed.

ervaring kunnen wij hier het verschil blijven

www.dg-realestate.com

kracht van DG Real Estate en over de realisatie

commercialiseren en om te zoeken naar de


k i l i w 1 In 202 ! n e i e o r g w u op n i e

Gelukkig hebben we een volledig aanbod online-opleidingen. 2020 was een bijzonder jaar. Ben je benieuwd naar 2021 en wil je optimaal voorbereid zijn? Cevora biedt de oplossing. Met onze opleidingen zorgen we ervoor dat bedrijven en werknemers wendbaar blijven en voorbereid zijn op wat komt. Want wie leert, die groeit. Als mens en als professional. Of je nu werkgever of werknemer bent.

Samen leren en groeien. Bekijk het volledige aanbod op cevora.be


Coververhaal | Pascal Mannekens

Pascal Mannekens

Hoe een ondernemer geïnspireerd wordt door de coronacrisis Gezondheid is de rode draad in het ondernemerschap van Pascal Mannekens, de CEO van Bedking Ergopolis. Met de uitbraak van de coronacrisis raakte hij gepassioneerd door luchtreiniging en dat resulteerde in een nieuw dealership én in een opvallende uitvinding: de coronatafel. “De link was snel gelegd. Voor een goede slaaphygiëne is niet alleen je bed, maar ook de luchtkwaliteit belangrijk.”

Redactie | Nicole Verstrepen

15


Pascal Mannekens, CEO Bedking Ergopolis, aan 'zijn' coronatafel met ingebouwde luchtreiniger: "Zowat de helft van ons personeel is paramedicus, onder wie enkele kinesitherapeuten."

x

Pascal Mannekens is een gepassioneerd en begeesterd verteller.

Biomechanica van de KULeuven, red.). Na twee jaar Recticel maakte

Gezondheid is zijn dada. Hij is van opleiding kinesitherapeut en heeft een

Pascal Mannekens de overstap naar het familiebedrijf Bedking dat zijn

masterdiploma revalidatiewetenschappen op zak, met een expertise

ouders Philippe Mannekens en Christiane Traen in 1984 oprichtten. Hij

in de biomechanische analyse van het menselijk lichaam op slaapsys-

drukte er al snel zijn eigen stempel.

temen. Zijn kennis en expertise stelde de bedrijfsleider ook te boek. Bij Lannoo verscheen zijn pennenvrucht ‘Rust voor je Rug’, een consumen-

Realisatie eigen private label

tenadviesboek beschikbaar in drie talen en uitgegroeid tot een interna-

“Het businessmodel van Bedking transformeerde ik naar een nieuw

tionaal referentiewerk.

model. We stelden alleen nog een assortiment slaap- en zitmeubelen

“Ik ben ook de enige ter wereld die een onderzoek gedaan heeft naar

samen op basis van de ergonomische principes rond gezond slapen en

de ligondersteuning van je wervelzuil op bedden, op basis van röntgen-

zitten. Dat leidde tot ons eigen private label Ergopolis, een productlijn

opnames. Dat was 25 jaar geleden, aan de campus Pellenberg van UZ

bestaande uit hoofdkussens, matrassen en lattenbodems. Ook hebben

Leuven. Dat onderzoek is ook gepubliceerd in boekvorm. ‘Rug en Bed’

we in onze toonzaal een eigen labo met de meest performante meetap-

verscheen bij Elsevier. Het is gebaseerd op mijn thesis en op andere

paratuur, inclusief elektronisch aangestuurde meetbedden.”

publicaties.”

Het onderzoekswerk van Pascal Mannekens bleef destijds niet onopgemerkt.

Opmerkelijk en bewust: geen webshop Het is opmerkelijk dat Pascal Mannekens er bewust voor opteert om geen webshop op te zetten: “Ik ben een van de weinige ondernemers

Hij werd door de beursgenoteerde groep Recticel aangetrokken om

in Europa die zich afzet tegen de digitale transformatie. We volgen de

de beddendivisie aan te sturen als product manager. Daar heeft hij

digitale revolutie wel, maar het is voorlopig geen prioriteit. Bedking

met financiële steun van het toen nog zelfstandige IWT een onderzoek

Ergopolis verkoopt niets online. Zowat de helft van ons personeel is para-

gedaan naar de juiste samenstelling van matrassen en lattenbodems om

medicus, onder wie enkele kinesitherapeuten. Wij zetten alles in op één

het menselijk lichaam te ondersteunen. Recticel investeerde eenzelfde

op één communicatie met onze klanten. We geloven daar sterk in.”

bedrag: “We promootten toen de thesissen rond dat thema van de studenten, een twintigtal in totaal. Dat leidde tot een leerstoel voor

Pascal Mannekens maakt wel één uitzondering op onlineverkoop en dat

een professor en een spin-off.” (de spin-off Custom 8 van de afdeling

brengt ons als vanzelf op zijn tweede grote passie: luchtreiniging.


Coververhaal | Pascal Mannekens

Luchtreinigers met HEPA-filters

" Ik ben een van

“Wie slaapt in gezonde lucht leeft langer en zal

de weinige

minder snel bepaalde ziektes ontwikkelen. Als je in je atmosfeer de concentraties fijn stof kan verlagen, zullen er ook minder aerogene virussen zoals influenza en covid-19 circuleren. Het wordt

ondernemers in Europa die zich afzet

steeds duidelijker dat luchtfiltratie met HEPA-filters

tegen de digitale

momenteel de meest efficiënte technologie is om

transformatie.

aerogene polluenten af te vangen. HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air. Luchtfiltratie met zulke filters is massaal gebruikt tijdens de kleinere SARS- en MERS-pandemieën die we in de wereld gekend hebben. Daar zetten de medici al jaar en dag

Wij zetten alles in op één op één communicatie."

die Aeris in Frankrijk verdeelt. Deze luchtreinigers zijn gebaseerd op medische filtratie met behulp van HEPA 13- en HEPA 14-filters. Dat zijn filters die gespecificeerd zijn in de Europese norm 1822:2009. Ze vangen het covid-19 virus af. Het gebruik van mobiele luchtreinigers met een HEPA-filter is een belangrijke bijkomende preventieve maatregel tegen covid-19, zeker in slecht of onvoldoende geventileerde ruimtes.”

Vaccinatie- EN ventilatiestrategie

luchtreinigers naast het bed van de patiënten.”

Pascal Mannekens vindt dat er niet alleen op

Pascal Mannekens verkoopt zelf al vijf jaar luchtrei-

vaccinatie, maar ook op ventilatie en lucht-

nigers aan klanten met astma en allergieën, welis-

reiniging moet ingezet worden: “Eigenlijk

waar met minder zware filters in: “Sta je op met

zouden evenveel middelen moeten vrij-

een verstopte neus? Met een luchtreiniger op je

gemaakt worden voor een ventilatie- en

slaapkamer heb je daar geen last meer van. Ik heb zelf een historiek van

luchtreinigingsstrategie. Luchtreiniging met medische HEPA-filtratie is

longontstekingen mét hospitalisatie en ik heb chronische ademhalings-

de meest veilige technologie om het virus af te vangen. De technologie is

klachten gehad. Het positieve effect van het slapen met luchtreinigers op

bovendien ook snel inzetbaar en goedkoop.”

mijn gezondheid is gigantisch geweest.” Sinds maart 2020 is hij ook distributeur voor de Benelux van het Zwitserse

Ventileren en verluchten ≠ lucht reinigen

high-end luchtreinigingsmerk Aeris: “Deze fabrikant realiseerde tot nu

“Hoeveel ziektes zijn er niet gekoppeld aan te hoge fijnstofconcentraties?

toe 95% van zijn omzet buiten Europa, met name in Canada, Amerika,

Longkankers, huidaandoeningen, hart- en vaatziektes, herseninfarcten…

Zuid-Korea, Hongkong en China. Nu wordt het merk ook verkocht in

Met betrekking tot covid-19 weten we dat in regio’s met veel luchtver-

Europa. Naast mijn dealership voor de Benelux is er nog een Fransman

vuiling meer covid-19 doden geteld worden. Denk aan Noord-Italië waar veel industrie gevestigd is met veel smog, of aan Wuhan, een cluster met heel wat vervuilende industrie.

Het

CurieuzeNeuzen

onderzoek in Vlaanderen heeft aangetoond dat er vooral in grote steden vuile lucht hangt. In vuile lucht is er meer viruscirculatie. En dan is er nog het feit dat de luchtkwaliteit binnen zeven tot tien keer slechter is dan buiten.” Pascal Mannekens legt uit dat ventileren en verluchten niet hetzelfde is als het reinigen van lucht: “Ventileren doe je best 24/24, met een ventilatiesysteem, met ventilatieroosters aan je raam, of door je raam dag en nacht op kiepstand te laten staan. Verluchten doe je door regelmatig je ramen gedurende een kwartier helemaal "HEPA-filtratie is de meest veilige technologie om het virus af te vangen."

open te zetten, zodat je een

17


krachtige windstroom door je woning laat blazen. Lucht reinigen doe je o.a. door luchtreinigers te zetten, die de lucht filteren met HEPA-filters. Let

" Ik maak me sterk dat fabrikanten die actief

wel, airco heeft deze functie niet. Aircotoestellen

zijn in luchtreiniging

zijn niet uitgerust met HEPA-filters. Maar aircosys-

de komende 10

temen kunnen wel probleemloos gecombineerd worden met mobiele luchtreinigers.” Pascal Mannekens vertelt nog dat luchtreinigers in Duitsland en Amerika geadviseerd worden voor gebruik in klaslokalen: “Luchtreinigers

waar je adem zich mengt met de daar aanwezige lucht. Vuile lucht wordt met andere woorden onder de tafel aangezogen, waarna de tafel vervolgens zuivere lucht uitblaast.”

jaar hun business

Bescherming tegen alle vormen van polluenten

exponentieel zullen

De coronatafels zijn volgens Pascal Mannekens

zien stijgen"

een belangrijke bijkomende preventieve maatregel om ons te beschermen tegen alle vormen

vinden toepassing thuis, in kantoren, de horeca,

van polluenten die in de lucht hangen: bacteriën,

medische kabinetten, retail... Een Aeris luchtrei-

virussen, fijn stof, rook, …: “De naam coronatafel

niger met HEPA 13 – 14 filter ‘reinigt’ ruimtes van

verwijst naar de periode waarin ik het concept

30 tot 100 m², afhankelijk van zijn technische

gepatenteerd heb, maar de tafels zullen ook na

specificaties, en kost tussen 500 en 1000 euro.”

corona hun diensten blijven bewijzen. Er zijn immers 1001 soorten virussen. Ik maak me sterk dat fabrikanten die

Zitten we straks allemaal rond een coronatafel?

actief zijn in luchtreiniging de komende 10 jaar hun business exponentieel zullen zien stijgen. Plexischermen geven een vals gevoel van veilig-

Zitten we, eten we, vergaderen we… straks allemaal rond een corona-

heid. Het coronavirus kan immers tot acht meter ver in de lucht zweven

tafel? Als het van Pascal Mannekens afhangt wel. De technologie van

en kan tot drie uur besmettelijk blijven in de lucht. “Het is beproefde

luchtreiniging met HEPA-filters bracht hem op het idee om deze in te

technologie die al jaar en dag gebruikt wordt in de medische sector, in de

bouwen in tafels. Hij vond de luchtreinigende coronatafel uit, en die is

operatiezalen, in labo’s…”

ondertussen ook gepatenteerd.

Hij verwacht dat de komende jaren geleidelijk aan een nieuw product zal

“Met ‘coronatafels’ is het niet meer nodig om plexischermen te plaatsen

ontstaan, een diversiteit aan tafels in verschillende materialen, maar alle

en ook mondmaskers moeten we niet meer dragen. Het plexischerm

uitgerust met luchtreinigingstechnologie.

wordt vervangen door een luchtscherm. Je – potentieel besmette -

Flanders Investment and Trade nam de coronatafel op in zijn coronados-

ademwolk wordt door de luchtstroom uit de tafel afgebogen naar boven,

sier, in de lijst succesverhalen. ▪


®

P

U

O

Thuis genieten van dezelfde (h)eerlijke koffie als op kantoor

www.coffeeathome.com

PU RO I7EGQE

r>EZIG KOFFIE!


Actueel januari 2021

Actueel januari 2021

Bewijzen dat thuiswerken niet kan

Negatieve rente

De overheid heeft – in het kader van de coronabestrijdingsmaat-

ING voert als eerste bank vanaf 1 januari een negatieve rente in

regelen – beslist dat thuiswerken verplicht is daar waar het kan.

voor particulieren die meer dan 1 miljoen euro op hun rekening

Vanaf 2021 zal hiertegen nog strenger opgetreden worden. In de

hebben staan. Andere banken zullen waarschijnlijk dit voorbeeld

regel wordt iedereen verplicht om van thuis te werken indien

volgen.

mogelijk. Wie niet kan telewerken moet van zijn werkgever een attest krijgen waarin duidelijk vermeld staat waarom telewerken

Dienstencheques

niet mogelijk is.

De subsidie voor het gebruik van dienstencheques wordt

verhoogd met 0,12 euro.

Lonen, uitkeringen en pensioenen · Bedienden die deel uitmaken van paritair comité 200 zullen –

Autobelasting

dankzij de indexering – hun loon met 0,95 procent zien stijgen

Vlaanderen gaat vanaf 1 januari nieuwe wagens anders belasten,

in januari 2021. Alle leerkrachten krijgen een loonsverhoging

namelijk op basis van de CO2-uitlaat. Bedrijfswagens worden

van 1,1 procent.

zwaarder belast in functie van de CO2-uitstoot. De tarieven

· Huisartsen en specialisten mogen ook meer aanrekenen maar

van de autokeuring worden voortaan 33 euro. De prijs voor de

voor de patiënten zal dat nauwelijks gevolg hebben: enkel het

keuring van een lichte vracht- of kampeerauto wordt 37,20 euro.

remgeld voor een huisbezoek stijgt (tot 14,01 euro).

Een technische keuring kost nu 13,20 euro. De toeslag voor een

·   . De minimumpensioenen voor bijna 815.000 burgers gaan geleidelijk omhoog. De verhoging verloopt in vier fases, telkens

laattijdige keuring wordt in de eerste maand opgetrokken naar 8,40 euro.

met ingang van 1 januari in achtereenvolgens 2021, 2022, 2023 en 2024. Tegen 2024 moeten het minimumpensioen en de inko-

Energie

mensgarantie voor ouderen met 22 procent stijgen. De mini-

Gezinnen die verwarmen met accumulatoren moeten 113 euro

mumpensioenen zullen zo stijgen tot 1.500 euro netto voor een

meer betalen door het verdwijnen van het exclusief nachtta-

volledige loopbaan.

rief. De energie-eisen voor nieuwe huizen worden strenger voor

· Vanaf 1 januari 2021 stijgt de minimumwerkloosheidsuitke-

bouwaanvragen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend.

ring met 1,125 procent. Een samenwonende met personen ten laste ontvangt nu 1.357,20 euro per maand. Alleenwonenden

De distributietarieven elektriciteit dalen. De sociale tarieven

ontvangen voortaan 1.111,9 euro per maand.

voor energie stijgen. Wie in Vlaanderen zonnepanelen plaatst,

·   Vanaf 1 januari is het niet langer mogelijk om onbelast bij te

kan niet langer aanspraak maken op de terugdraaiende teller. Er

verdienen. Uitzondering wordt nog wel gemaakt voor vereni-

komt een investeringspremie.

gingswerkers in een sportclub. Zij zullen in het overgangsjaar

2021 tot 6.000 euro per jaar mogen bijverdienen.

Woning en bouw Wie de rookmeldersverplichting niet respecteert, zal strenger

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

gesanctioneerd worden. Een gebrek aan rookmelders kan leiden

Vanaf 1 februari treedt een tijdelijke crisismaatregel voor zelf-

tot het ingeschikt verklaren van een woning. De verplichting

standigen in voege die hun activiteit volledig moeten stopzetten

geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die door de

als gevolg van gezondheidsmaatregelen. Dit geldt ook voor

eigenaar zelf bewoond worden.

starters. De btw op afbraak en heropbouw wordt verlaagd naar 6 procent

Geboorteverlof uitgebreid

voor het hele land. Stookolieketels zijn niet langer toegelaten

Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders wordt verlengd

bij nieuwbouwprojecten. Een oude matras kan voortaan gratis

naar 15 dagen voor geboortes vanaf 1 januari 2021. In 2023

naar het recyclagecentrum gebracht worden. Bij bouwwerken

komen daar nog eens vijf dagen extra bij. De verlenging geldt

waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, mag geen stook-

zowel voor werknemers als voor zelfstandigen en ambtenaren.

olieketel meer gebruikt worden.


Actueel januari 2021

Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66 info@denbosuil.be www.denbosuil.be

TE HUUR

TE HUUR

Deurne, Bisschoppenhofln

Schoten, Metropoolstraat 11

Kantoor 1.021 m²

Kantoor verdiep-rechts Kantoor 300 m²

Brexit Vanaf 1 januari 2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk Europa. De gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar men zal moeten rekening houden met extra douaneformaliteiten, extra controles en dus tijdverlies en extra kosten. Gedaan met vrij verkeer van diensten en werknemers.

TE HUUR

TE HUUR

Klimaatmaatregelen De uitvoer van plastic afval vanuit de Europese Unie naar verre landen wordt aan banden gelegd. De uitvoer van gevaarlijk en gemengd plastic wordt verboden. Alleen als het goed gesorteerd

Wijnegem, Industrieln 25

Schoten, Industrieln 52

en gerecycleerd kan worden, is export nog mogelijk.

Kantoor verdiep-links 352 m² Kantoor verdiep-rechts 456 m²

Kantoor 600 m² Magazijn 10.900 m²

Mobiliteit Het nagenoeg volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt Zone 30, op uitzondering van de toegangs- en de hoofdwegen waar 50 of 70 km/u de maximumsnelheid wordt. Bedrijfswagens worden zwaarder belast. De belasting staat in functie van de CO2-uitstoot.

Geen indexering belastingvermindering De regering De Croo schrapt met ingang van 2021 de indexering stenjaar 2024 worden ze weer aangepast aan de stijging van de levensduurte. Alleen voor het pensioensparen werden de maxi-

Bent u ook ondersteboven van de uitstekende service van B-CLOSE?

van een aantal belastingverminderingen. Pas vanaf het inkom-

mumbedragen wel geïndexeerd. Dit wil zeggen dat men voor maximaal 990 euro aan pensioensparen kan den met 30 procent belastingvermindering en voor maximaal 1.270 euro met 25 procent belastingvermindering.

Strengere energielabels Vanaf 1 maart 2021 worden de huidige energielabels voor elektrische toestellen strenger. Je vindt de nieuwe labels al vanaf 1 november 2020 op sommige apparaten in de winkel. Elektrische apparaten (koelkasten, diepvriezers, vaat- en vaatwasmachine, elektrische schermen e.d.) krijgen standaard een energielabel zodat je weet hoe zuinig of energieverslindend ze zijn. De labels A+++, A++ en A+ verdwijnen. De rangschikking wordt voortaan aangegeven door de letters A tot en met G. Hoe langer de letter hoe meer energieverslindend het apparaat is.

www.b-close.be

21


Bedrijfsreportage | JoGo Logistics

V​ AN WEG NAAR WATER: MEER MOGELIJKHEDEN VOOR MODAL SHIFT Met Jogo Logistics bouwt Peter Joos al meer

toenemend draagvlak voor watertransport

soms op projectmatige basis, de hele keten

dan 13 jaar met succes aan de modal shift. Toen

en een diversifiëring van de sectoren die

regisseren.

de toenmalige NV De Scheepvaart – vandaag

kiezen voor de modal shift, stelt Peter vast.

Vlaamse Waterwegen – hem in 2007 contac-

“We vervoeren meer dan 90% bouwmateri-

teerde om een testlading bouwmaterialen per

alen maar we zien dat de interesse en de gete-

Kleinere schepen, autonoom varen

binnenschip te transporteren ontwierp hij een

kende opdrachten voor bedrijven in andere

Volgens Peter Joos zijn de mogelijkheden van

pallet cross-over systeem. Dit systeem biedt

sectoren sterk toeneemd. Dit gaat dan vooral

watertransport nog nooit zo groot geweest.

een oplossing voor de grootste uitdaging van

over de chemische sector, agriproducten, en

Volgens de zaakvoerder zullen steeds meer

de modal shift, namelijk de overslag van vracht-

klein stukgoed. In die laatste sector is vooral

bedrijven

wagen naar schip en omgekeerd. Vandaag

de recycling belangrijk. We zien ook meer

schepen.

stelt Peter vast dat de interesse in waterweg-

interesse vanuit de brouwerijsector. Met deze

“De modal shift heeft een grote impact op

transport stijgt, dat de overheid dit actief

toenemende interesse vergroten we ook

hoe we binnenvaart organiseren. Omdat afge-

ondersteunt en dat het ook financieel steeds

onze reikwijdte naar Nederland, Frankrijk en

werkte producten kleinere partijen zijn, zullen

interessanter wordt voor bedrijven.

Duitsland.”

we ook meer kleine schepen zien. Zo wordt

De langverwachte mental shift

en middelgrote bedrijven. In deze context zien

Peter Joos: “We hebben ons pallet X-over systeem

Ketenregie: transportprojecten van a tot z

in 2010 op de markt gebracht voor de transport

Als zogenaamd ketenregisseur staat Jogo

varende systemen weggelegd.” ▪ (JVDB)

van palletten via de binnenvaart. Vandaag, 10

Logistics in voor het volledige transportproces

jaar later, stellen we de echte doorbraak vast.

en dit geheel in eigen beheer.

Dit is het resultaat van veel hard werk maar ook

Peter Joos: “We vertrekken steeds vanuit een

van een mental shift richting duurzaam trans-

grondige analyse. We gaan op zoek naar een

port bij bedrijven en bij overheden. We hebben

geschikte kade, we onderzoeken de kade en

dezelfde dynamiek vastgesteld bij het transport

het achterliggend terrein, we onderhandelen

van containers via de binnenwateren. Vandaag

met de eigenaar en we doen een technisch

is dat ingeburgerd maar dat had ook tijd nodig.”

onderzoek van het gehele traject. Op basis

gebruik

maken

van

kleinere

scheepvaart ook toegankelijker voor kleinere

Groeiend draagvlak en verbreding van sectoren Deze verschuiving vertaalt zich in een

we ook een mooie toekomst voor autonoom

daarvan maken we een offerte op. Daarna

JoGo Logistics

volgt een test van 1 tot 3 vrachten. Dit is het

Oude leeuwenrui 39v2 - 2000 Antwerpen

fundament voor een lange termijn samenwer-

+32499 731631 - peter.joos@jogologistics.com

king met de klant waarin wij steeds opnieuw,

www.jogologistics.com


Dossier

FA C I L I TY

Grondreiniging en bodemsanering

Met hun hoofdkantoren aan het kanaal in Genk is Bioterra perfect gepositioneerd voor waar ze goed in zijn: grondreiniging en bodemsanering. Nieuw leven aan gerecycleerd zand bijvoorbeeld dat her-gebruikt wordt voor de productie van beton. Bioterra behandelt minerale oliën, zware metalen, veegvuil, rioolslib of sorteerzand, goed voor zo’n miljoen ton. Vandaag recupereert het bedrijf minstens 80% van wat er binnenkomt.

Zand herwinnen als grondstof voor beton Uit onderzoek blijkt dat dagelijks gemiddeld 18 kg zand per persoon wordt verbruikt. Voornamelijk voor allerlei bouwtoepassingen. Wouter Vemin, CEO van Bioterra: “Als je weet dat zand een eindige en strategische grondstof is, blijft dit natuurlijk niet haalbaar op lange termijn. Daarom deden we uitgebreid research naar het herwinnen van zand uit verontreinigde grond. Vandaag kan ons gerecycleerd

26 SIPWELL: EEN KOEL VERHAAL VAN BELGISCHE BODEM

30 HEEFT CORONA ONZE

WERKPLEK VERANDERD?

32 NIET ALLES WAT INGEZAMELD WORDT, VINDT EEN AFZETMARKT

zand al tot 60% van het ‘normale’ zand vervangen voor het maken van beton. En dit zonder enig kwaliteitsverlies.

Scheidingsinstallatie De succesvolle evolutie van Bioterra gaat gepaard met serieuze

36 SMART MAINTENANCE

investeringen. Zo ontwikkelde en installeerde het een natte scheidingsinstallatie van zo’n 12 miljoen euro. “Binnenkort starten we dan weer een uitbreiding van 4,4 hectare die volledig ingericht wordt voor productie en opslag van duurzame grondstoffen. Dit gaan we uitbouwen tot een demosite waarin we willen tonen wat er allemaal mogelijk is met onze nieuwe materialen,” zegt Wouter.

Binnenvaart Door de gunstige ligging aan het kanaal kiest Bioterra bewust voor watergebonden transport. “Wist je trouwens dat Group De Cloedt, waarvan wij deel zijn, de grootste gebruiker van het binnenwater is? Jaarlijks goed voor 4 miljoen ton. Dat komt overeen met 143.000 camions die we van de weg houden”, zegt Wouter Vermin. Lees meer over Bioterra op pag. 25

From Waste to New Resources

BEDRIJFSREPORTAGES

24 BROTHER 35 DESCARTES 38 UVOTEC 41 CEBEO 43 MERAKI Kijk op p. 25

23


Bedrijfsreportage | Brother

CORONA DOET MARKT VAN COMPACTE PRINTERS BOOMEN Er is al veel inkt gevloeid over de economische

Frank Deneweth: “Met onze Managed Print

(draagbare)

gevolgen van de coronacrisis. Bij Brother

Services heeft zelf u geen omkijken meer naar

scanners. Frank Deneweth: “Er zijn tal van

International Belgium vloeit er ook veel inkt,

uw printer. We verbinden hem met de cloud en

sectoren waarin nog veel geprint wordt, vaak

letterlijk, toner inkt. Door het vele telewerk

houden zo automatisch in het oog wanneer hij

op aangepaste formaten, denk aan de zorg,

is de vraag naar compacte printers gestegen,

een onderhoudsbeurt nodig heeft of wanneer

de logistiek,… In deze branches is het belang-

vooral naar de multifunctionele toestellen

er supplies moeten worden geleverd. Zo valt u

rijk dat er snel duidelijke labels, tickets, pols-

zodat er op de thuiswerkplek ook gescand

nooit zonder toners.”

bandjes, bonnen,… kunnen afgedrukt worden,

en gekopieerd kan worden. De printers

Zo’n Management Print Services Contract

op papier of op duurzaam plastic. Voor elke

van Brother worden steeds intelligenter. In

is ook mogelijk voor uw thuiswerkers. De

specifieke behoefte is er een gespecialiseerde

combinatie met de slimme Managed Print

supplies worden aan huis bij uw medewerkers

printeroplossing.”

Services wordt u volledig ontzorgd.

geleverd, terwijl de facturatie centraal, op uw

label-

en

ticketprinters

en

bedrijf, gebeurt. Brother werkt momenteel ook

Brother heeft label- en ticketprinters in

De vraag naar compacte print- en scantoestellen

volop aan de ontwikkeling van Managed Print

desktop, draagbaar of handheld. Er zijn zelfs

mag dan wel flink gestegen zijn, de coronacrisis

Services voor de particulier.

zulke printers die u aan uw broeksriem kan

legt toch een druk op de cijfers van Brother.

hangen. ■ (NV)

ons orderboekje niet gevuld is, verre van, maar

Mobiele printers voor onderweg

Covid-19 heeft een negatieve impact op ons

Brother heeft ook een breed assortiment profes-

omdat we niet altijd meteen kunnen voldoen

sionele mobiele printers. Deze draagbare printers

aan de stijgende vraag. Onze productielijnen

zijn ideaal voor wie op locatie of onderweg iets

in Vietnam, Maleisië, China en de Filipijnen

wil afdrukken, op A4 of A5. De printers printen

hebben ofwel volledig stil gelegen, of werken

in hoge kwaliteit (300 dpi) en tot 8 pagina’s per

op verminderde capaciteit, onder andere om

minuut. Een toner of inktcassette is niet nodig,

de social distancing te kunnen garanderen.”

de printers printen direct thermisch en u kan er

Managing director Frank Deneweth: “Niet dat

Bluetooth, wifi of USB op connecteren.

Printen as a service

Brother International Belgium

slimmer en printen wordt daardoor zorgeloos,

(Draagbare) label- en ticketprinters

ook voor kleine kmo’s en vrije beroepers.

Brother is tevens gespecialiseerd in compacte

De printtoestellen van Brother worden steeds

Industrialaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden T 02 467 42 11, sales@brother.be www.brother.be


From Waste to New Resources • Transformatie van minerale afvalstoffen tot hoogwaardige gerecycleerde grondstoffen • Verwerking van verontreinigde gronden en sedimenten • Producent van duurzame grondstoffen voor de bouwindustrie

Hoofdzetel Bilzerweg 15 - B-3600 Genk - T 089 85 89 85 info@bioterra.be - www.bioterra.be


Een ‘koel’ verhaal

van Belgische bodem

Bijna dertig jaar geleden introduceerde SipWell waterkoelers in de Belgische bedrijfswereld. Het bedrijf bouwde met service als speerpunt naam en faam op en werd dé onbetwiste marktleider. Corona zorgt in de bedrijfswereld voor woelig water, maar met water weten ze bij SipWell uiteraard wel raad.

Redactie | Frank Van Hoof

Eerst water, de rest komt later

en ook de markt van de waterkoelers wordt ‘overspoeld’ door

2020 is voor SipWell geen jaar van terugval of stagnatie, wel een

multinationals. Toch is SipWell als volledig Belgisch bedrijf

van duurzame diversificatie, zowel qua aanbod als qua doelgroep.

marktleider met een aandeel van 55 %. Die unieke (kop)positie

Voor we het over het heden en de toekomst hebben, zoomen we

hebben we in de eerste plaats te danken aan een uitstekende en

even in op wat voorafging. Wat Bic voor balpennen is en Pampers

veelzijdige dienstverlening. Aangezien we alles zelf doen, kunnen

voor wegwerpluiers, is SipWell in België voor waterkoelers: voor

we een snelle en soepele service garanderen. We willen de klant

veel mensen zijn een waterkoeler en SipWell synoniemen. CEO

optimaal ontzorgen: we zorgen niet alleen voor de installatie,

Peter Henderickx dompelt ons onder in de wondere waterwereld.

maar ook voor reiniging, onderhoud en eventuele herstellingen van de koelers. De leveringen gebeuren niet door een extern

Service als speerpunt

transportbedrijf, wel door een Water Service Man. Terwijl de meeste

“Globale giganten veroveren economisch steeds meer terrein

leveranciers hun producten anoniem afzetten, brengt onze WSM


Dossier | Facility

de volle flessen tot bij de koelers. Op die manier komt hij letterlijk én figuurlijk binnen in het bedrijf. Door zijn vertrouwdheid met het bedrijf én de mensen die er werken, is hij hét aanspreekpunt en brengt hij klanten ook op de hoogte van interessante initiatieven of promoties. Het design van onze koelers gebeurt ook inpandig en ook daar trekken we de kaart van klantgerichte kwaliteit. Met de Sublimo, een knappe én compacte koeler voor ‘kleinere’ flessen van 10 liter, gaan we als enige bedrijf in op de vraag van de particuliere markt.”

S(h)ipWell: lokaal én C02-neutraal Met succes combineert SipWell economische en ecologische doelstellingen. Die doorleefde duurzaamheid bepaalt mee het DNA van het bedrijf. “Met water als product is ecologie per definitie belangrijk: in een vervuilde omgeving is kwalitatief water immers geen optie. Onze corebusiness ligt dus ‘aan de bron’ van een verantwoorde visie. Het water dat we oppompen is gezond én lekker: de ondergrondse

Peter Henderickx, CEO van SipWell

waterstroom ligt tussen twee massieve kleilagen, die als beschermende buffer mogelijke vervuiling tegenhouden. De plaatselijke productie is een enorme troef in ons streven om maatschappe-

verplichting om je medewerkers van water te voorzien, wat je

lijk verantwoord te ondernemen en CO2-neutraal te zijn. Als we

overigens volledig als kost kan inbrengen. Kiezen voor SipWell is

water als gezond product promoten, gaat het in onze ogen niet

een gemakkelijke en gezonde oplossing. Geen geloop, gezeul en

op er een ongezonde ondernemersstijl op na te houden. Een

gedoe met bonnetjes, wel een optimale ontzorging en knappe

studie van C02Logic toonde aan dat we goed bezig zijn, maar

koelers met veelzijdige voordelen: een SipWell tapt ijskoud plat

dat elektriciteitsverbruik en vrachtwagens bronnen van uitstoot

water en plat water op kamertemperatuur, fris bruisend water en

zijn. We moeten onze CO2-neutraliteit nog compenseren, maar

water van 90 graden, waardoor een warm drankje in een handom-

in tussentijd willen we onophoudelijk optimaliseren: zowel in de

draai klaar is. De toestellen zijn ook visuele verleiders, die mensen

productie als in de kantoren zijn we volledig op led overgescha-

aanzetten om meer te drinken: nergens wordt er meer gedronken

keld. In afwachting van een elektrisch alternatief, bestaat onze

dan op plaatsen waar een waterkoeler in het zicht staat. Op die

vernieuwde vloot uit zuinige diesels en experimenteren we met

manier faciliteer je een gezonde gewoonte, waarvan je als bedrijf

een elektrische bestelwagen. Compenseren doen we niet door een

ook de vruchten plukt: gezonde hydratatie verhoogt de concen-

‘schoon’ geweten te kopen, wel door substantiële steun te bieden

tratie en de weerstand aanzienlijk en reduceert het stresspeil

aan drie duurzame en dynamische watergerelateerde projecten in

gevoelig.”

Afrika. Uitstoot is dus work in progress, maar op andere vlakken de ‘groene’ trui pronken. Zo werken we in een afvalvrij gesloten

Een corona’proef’ concept en klantvriendelijke koerswijzigingen

circuit. Onze flessen van polycarbonaat kunnen 60 keer hervuld

Naast water zitten er ook nog heel wat innovatieve ideeën in

worden, het vijfvoud van een glazen fles. Na elk gebruik contro-

de pijplijn van SipWell. “Dankzij machinalisering en robotise-

leert onze sniffer, een slimme robot, elke fles op barstjes. Als een

ring is het afzetten bij de klant de enige fysieke ‘hand’eling in de

fles niet meer bruikbaar is voor SipWell, begint ze aan een lang

hele cyclus, waardoor SipWell gezond én veilig is. En laat dat nu

tweede leven als bouwmateriaal. Eén grote fles neutraliseert maar

momenteel sleutelbegrippen in de maatschappij zijn. Omdat veel

liefst 1100 petflessen. We houden eraan om onze klanten over hun

meer mensen thuis werken, groeide de interesse van én voor de

‘verdiensten’ te informeren en hen zo blijvend te motiveren.”

particuliere markt. Ook voor de B2C-markt hebben we flexibele

hebben we een duurzame demarrage ingezet en mogen we met

full- servicecontracten. Het all-in Comfort Pack is er vanaf 39 euro

Een gezonde go voor elke kmo

per maand. Dat lijkt veel voor water, maar het is wél belangrijk om

SipWell richtte zich van bij de start op de B2B-markt en biedt

het totale plaatje te zien en ook verborgen kosten in rekening te

bedrijven talloze voordelen. “Als bedrijf heb je de wettelijke

brengen. Sowieso is een servicepakket rechtstreeks rendement

27


CEO Peter Henderickx over de unieke positie én actuele ambitie van SipWell

voor drukbezette mensen voor wie tijd ook echt geld is. Daarnaast

configureren en een geknipte formule kunnen simuleren. Op

heb je geen behoefte meer aan een waterkoker of extra koelruimte,

en met dat platform willen we ook een bredere markt bedienen

bespaar je op brandstof én heb je geen betalend afval.

met een gevarieerd gamma aan toebehoren en nevenproducten. Met soep, koffie, warme choco en een waaier aan fruitsmaakjes,

Globaal hooguit iets duurder, maar zeker veel duurzamer. We voeren

wordt je SipWell een bijzonder veelzijdige drankenautomaat.

sowieso geen agressief advertentiebeleid, maar met creatieve

Met knappe karaffen en glazen bieden we aantrekkelijke alter-

campagnes met een knipoog zijn we de markt wel aan het informeren

natieven voor de wegwerpbeker. Ook onze slimme beker is een

en activeren.Tessa Wullaert en Steffi Vertriest zijn als gekende én

hoogstaand hebbeding: hij houdt je wateropname bij en coacht

gezonde gezichten aangewezen ambassadrices van een sterk merk

je bij een gezond drinkgedrag. Het platform maakt dat aanbod

met een maatschappelijke missie.

ook bereikbaar voor mensen die

Om al onze klanten een soepele

geen abonnementsformule hebben.

service te garanderen, zijn we volop

We werken voortdurend aan intelli-

werk aan het maken van digitale

gente innovatie met een trio troeven:

dienstverlening.

MyAccount

naast functionaliteit hebben we oog

kunnen klanten onder meer recht-

Op

voor esthetiek én een maatschap-

streeks leverdata raadplegen en

pelijke meerwaarde. Een ‘mooi’

aanpassen en facturen bekijken en

voorbeeld hiervan is onze design-

downloaden.

mogelijkheden

dispenser van hydroalcoholische gel

worden nog uitgebreid en een eigen

De

die met de voet wordt bediend. Deze

app is de volgende stap.

UClean is volledig van Belgische makelij en is een veilige, verant-

Daarnaast zijn we als eersten in onze

woorde en verleidelijke vervanger

markt

e-commerceplatform

van de vaak onhygiënische en onre-

aan het oprichten, waarop klanten

cycleerbare exemplaren die op de

eigenhandig hun koeler kunnen

meeste plaatsen opduiken.” ▪

een


Uw ongeadresseerd drukwerk accuraat, betaalbaar én ecologisch vriendelijk bedeeld? Met of zonder opmaak en drukken? Dat kan voortaan ook voor uw bedrijf!

OK

Persoonlijke service dragen wij hoog in het vaandel. Neem vrijblijvend contact met ons op, u merkt dadelijk het verschil.

ZEG

Turnhoutsebaan 185 B-2970 Schilde 0800 64 400 info@vlaamsepost.be www.vlaamsepost.be

voor een accurate en efficiënte bedeling

BASEline Packing Stations by Storopack ▶

D E T O TA A L O P L O S S I N G V O O R U W S TA R T E N D E E - C O M M E R C E A C T I V I T E I T E N

E E N E R G O N O M I S C H E PA K TA F E L SAMENGESTELD VOLGENS UW WENSEN K AN WONDEREN DOEN

0800 90 567 | sales@storopack.be |

Volg ons op LinkedIn

www.storopack-shop.be/baseline

Niet helemaal zen? Onze keurders denken altijd aan jouw veiligheid en die van je onderneming. Zelfs als ze helemaal zen zijn. OCB, voor alles wat gekeurd moet worden binnen jouw onderneming. Onze 200 keurders zijn trouwens actief in heel België.

Meer info of eens kennismaken? www.ocb.be

0800/13 890

29


Facility

en thuiswerken

Heeft corona onze werkplekcultuur blijvend veranderd? Redactie | Edith Vervliet

Met corona als

Iedereen die denkt dat ‘het

en Teams beginnen stipt en duren

toe. Andere werknemers stellen

kantoor’ na de pandemie dezelfde

minder lang.

dat door thuiswerken tijdens de

plaats zal innemen in onze werk-

Maar die tijdwinst kan onze work-

lockdown de balans arbeid-gezin

cultuur, maakt zich wat wijs.

life balans behoorlijk vervagen.

beter is geworden en hun producti-

Werkgevers

intussen

Soms vergeten we hoeveel tijd we

viteit zelfs toenam. Geen evidentie

begrepen dat de productiviteit niet

doorbrengen voor het computer-

met kinderen in de buurt die niet

in het gedrang komt als er geen

scherm, gebogen over de keuken-

naar school mochten.

gedeelde kantoorruimte is en dat

tafel, en wippend op een gewone

een kleinere voetafdruk op kantoor

stoel of uitgezakt in de zetel. Zelfs

en een soepeler thuiswerkbe-

zonder pauze te nemen.

Aan thuiswerken zijn kosten verbonden

leid economisch zinvol kunnen

Heel wat werknemers die nu

Werkgevers kunnen tijdens de

zijn. Bedrijven die kantoorruimte

moeten thuiswerken, beschikken

coronacrisis

huren, grijpen corona aan om een

vaak niet over de aangepaste

bureauvergoeding van 129,48 euro

lagere prijs per vierkante meter te

werkmiddelen. Dat kan leiden tot

per maand (vrij van belasting en

onderhandelen of hun kantoor in

gezondheidsklachten:

hoofdpijn

RSZ) uitkeren aan de werknemer.

een hybride model. Het

te ruilen voor een upgrade. Voor de

en stramme spieren bij gebrek aan

Deze vergoeding dekt de kosten en

(hoofd)kantoor dient

verhuurders in het hogere segment

een ergonomische bureaustoel en

het gebruik van een bureau in de

is dit een zegen, maar verhuurders

voldoende beweging. Maar ook

privéwoning van de werknemer,

in het lagere segment komt dit niet

psychosociale klachten kunnen

de kosten voor klein kantoorma-

goed uit en leegstand dreigt .

de kop opsteken. In coronatijd

teriaal, de kosten voor het onder-

werken we thuis geïsoleerd tussen

houd en het schoonmaken van

Voor- en nadelen van thuiswerken

vier muren en komen we quasi

de thuiswerkplek, de kosten voor

alleen online in contact met colle-

elektriciteit, water en verwarming,

Thuiswerken kan een aantal voor-

ga’s en professionele relaties.

de verzekeringen, de onroerende

delen inhouden. Omdat we weinig

Sommigen hebben heimwee naar

voorheffing ...

of geen verplaatsingen maken,

de ontmoetingen aan de koffieau-

Als de werknemer niet over

winnen we tijd. Meetings via Zoom

tomaat. De ‘vereenzaming’ slaat

een eigen pc of laptop en

katalysator moesten we onze werkplek op kantoor inruilen voor de thuiswerkplek. Is die inwisseling een tijdelijk of blijvend fenomeen? Het lijkt erop dat bedrijven zullen evolueren naar

als ontmoetingsplek,

hebben

satellietkantoren om te telewerken en de thuiswerkplek blijft. Deze evolutie heeft impact op facility.

vrijblijvend

een


Reeks | Facility

internetconnectie beschikt, moet de werkgever die ter beschikking stellen.

snel kunnen aanpassen aan de nieuwe manier van werken en bewezen

Als de werknemer eigen basisapparatuur gebruikt, kan de werkgever een

dat ‘thuiswerken’ werkt. 0ok al beschikten heel wat bedrijven niet over

compensatievergoeding betalen tot 40 euro per maand voor privé- inter-

de vereiste infrastructuur om mensen te laten thuiswerken, ze deden de

netaansluiting en -abonnement (20 euro) en de privécomputer (20 euro).

nodige investeringen om dit mogelijk te maken.

Meer hierover lees je op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/

Persoonlijk contact is echter belangrijk om de sociale cohesie binnen

subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus

een bedrijf te waarborgen. Voor een startende werknemer is het moeilijk om het DNA van een bedrijf te ontdekken via thuiswerken. Connectiviteit

Thuiswerkvergoeding

tussen medewerkers moet dan ook gestimuleerd worden. Het aantal onli-

Thuiswerken mag dan alsmaar meer ingeburgerd geraken, een

necontactplatformen is enorm toegenomen in 2020.

enquête die IFMA (Belgische vakvereniging voor Facility Management)

Start-ups kunnen misschien zeggen dat ze geen kantoor nodig hebben,

in juni 2020 uitvoerde, wijst uit dat dit niet het geval is voor de

maar het bedrijfsleven zal nooit ‘officeless’ zijn. Afhankelijk van het type

thuiswerkvergoeding. De respondenten werken voornamelijk in

bedrijf, activiteit en werknemer zullen bedrijven het hybride model (naar

grote bedrijven. 51% is actief in een bedrijf dat meer dan 1.000

kantoor komen om collega’s te ontmoeten en te overleggen, telewerken

personen telt. De meeste antwoorden komen van ondernemingen

vanuit satellietkantoren uit mobiliteitsoverwegingen, thuiswerken)

in de soft en/of hard facilities, gevolgd door overheidsbedrijven.

toepassen. Goed bereikbare coworking spaces in de buurt van treinsta-

De cijfers zijn duidelijk: 73% voorziet momenteel geen thuiswerkvergoe-

tions of aan de stadsrand in een groenere omgeving zijn erg in trek om een

ding en 87% overweegt dit zelfs niet in de toekomst. Slechts 22% biedt

satellietkantoor in onder te brengen. Dit betekent niet noodzakelijk dat

ergonomische hulpmiddelen en tools aan.  Van de bedrijven die wel een

(hoofd)kantoren in oppervlakte zullen krimpen omdat er minder werkne-

thuiswerkvergoeding voorzien, geeft 12% een eenmalige vergoeding voor

mers tegelijk aanwezig zijn. Het (hoofd)kantoor krijgt eerder de functie van

de aankoop van ergonomische hulpmiddelen en tools. 59% van de onder-

ontmoetingsplek, waar mensen in veilige omstandigheden met elkaar in

vraagden die een thuiswerkvergoeding aanbieden, trekken maximaal

contact treden. En dat vraagt meer ruimte om afstand te kunnen bewaren.

100 euro uit. Wel geeft 82% een maandelijkse tegemoetkoming voor

Wat telewerken en thuiswerken betreft, zal een charter telewerken de

continue kosten, waaronder het internet en de nutsvoorzieningen. 100

afspraken tussen werkgever en werknemer duidelijk moeten stellen. ▪

euro is het bedrag dat het vaakst wordt genoemd. 41% voorziet ergonomische hulpmiddelen en tools zoals een bureaustoel en tweede scherm. Bron: IFMA Enquête Thuiswerkvergoeding juni 2020 ONTDEK ONS NIEUWSTE PROJECT

Zal thuiswerken zich ‘normaliseren’ post-corona? Zelfs wanneer een hoog percentage van de actieve bevolking gevaccineerd is en corona geluwd, zal thuiswerk - in combinatie met telewerken en naar kantoor komen – een blijver zijn. Uit recent onderzoek van Acerta is gebleken dat 45% van de bevraagde werkgevers thuiswerk wil blijven toepassen. Tijdens de lockdown hebben we ervaren dat we veel online kunnen doen. Maar fysieke interactie, creativiteit en teamwork zijn onontbeerlijk voor de groei van een bedrijf. Het kantoor van de toekomst evolueert van werkplek naar ontmoetingsplaats, een aantrekkelijke belevingsomgeving. Werknemers zullen in de nabije toekomst gedeeltelijk blijven thuiswerken. Wat niet noodzakelijk   betekent dat (hoofd)kantoren minder vierkante meters nodig hebben. Werknemers die op kantoor zijn, zullen meer ruimte vragen en verwachten dat bedrijven flexibel inspelen op de noden van de dag en hun agenda. Satellietkantoren met een vlotte bereikbaarheid, parking, toegangscontrole, goede ventilatie, afvalverwerking, schoonmaak, databekabeling, enz. zullen nog meer in trek zijn.

Als eerste meer weten over dit project? Bezoek onze website www.kaai-15.com

Het bedrijfsleven zal nooit ‘officeless’ zijn Als de economie in bepaalde sectoren stilligt, herontdekken bedrijven zich. Genoodzaakt door corona, hebben bedrijven aangetoond dat ze zich

7387_CAN_Kaai15_KMO Insider_81x124,5.indd 1

31

14/12/20 09:42


Afval

en recyclage “Niet alles wat ingezameld wordt, vindt (meteen) een afzetmarkt Redactie | Nicole Verstrepen

Er wordt sinds 1 januari 2021 in Vlaanderen weer meer afval selectief ingezameld. In een aantal sectoren zoals de horeca, ziekenhuizen, scholen,… is men nu verplicht om etensresten en ander organisch-biologisch afval gescheiden aan te bieden en ook afgedankte matrassen mogen niet meer bij het restafval terecht komen. “We willen zoveel mogelijk materialen in de kringloop houden. Dat moet echter niet alleen theoretisch en technisch haalbaar zijn, maar ook economisch”, stelt Stany Vaes, general manager van Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector.

De 300 leden van Denuo vormen

vandaag verplicht om 24 stromen

wordt om matrassen apart in te

de onmisbare schakel tussen

van materialen selectief aan

zamelen en zorgt voor een finan-

gebruikte materialen en het

de afvalophaler aan te bieden.

ciële stimulans.[MG1] ”

hergebruik, de recyclage en de

Recent zijn daar dus de matrassen

eindverwerking

ervan.

inspireert

adviseert

bijgekomen, en in bepaalde

Uit matrassen met pocketveren

de

sectoren ook keukenafval en

kan je heel makkelijk de metalen

overheid en de producenten

etensresten. Wat de matrassen

halen en terug smelten. Met

om de juiste stappen te zetten

betreft, hebben de producenten

schuimrubberen

richting een circulaire economie.

zich verenigd in de vzw Valumat.

wordt momenteel volop geëxpe-

Die zal er proberen voor te zorgen

rimenteerd. Matrassenproducent

dat het interessant en voordelig

Recticel

Stany

en

Vaes:

Denuo

“Bedrijven

zijn

matrassen

bijvoorbeeld

Europese

subsidies

proberen

om

krijgt om

uit

dit

te

soort

matrassen zoveel mogelijk materialen te hergebruiken.

Goede afspraken maken Ook nieuw sinds 1 januari van dit jaar is dus dat in bepaalde sectoren keukenafval

en

etensresten

gescheiden moeten worden opgehaald. Op 1 januari 2024 wordt dat voor alle sectoren verplicht.


Dossier | Facility

“De OVAM roept op om goede afspraken te maken met uw afvalop-

belangrijk, maar in die mate dat het recyclageproces ook economisch

haler. Wat doet u bijvoorbeeld met een reeks bokalen of potten met

verantwoord is. Is er geen afzetmarkt voor de gerecycleerde materialen,

voedingsmiddelen die ondertussen vervallen zijn? Moet u als afva-

dan moeten we proberen om er een te doen ontstaan, ofwel door als

laanbieder alle potjes openmaken en ledigen? Het is wellicht minder

overheid incentives te geven, ofwel door verplichtingen op te leggen.”

arbeidsintensief, efficiënter en dus goedkoper dat u dat toevertrouwt aan een inzamelaar die over een ontpakkingslijn of sorteerinstallatie

Gerecycleerde plastics

beschikt dan dat u zelf personeel inzet om elke bokaal individueel

“Zo wil Europa dat alle pet-drankverpakkingen tegen 2025 minstens

leeg te maken.”

25% gerecycleerde PET bevatten. Dat heeft een markt doen ontstaan voor gerecycleerde pet. Tegen 2030 zullen alle drankverpakkingen

Recycleren van luiers

30% gerecycleerd materiaal moeten bevatten, dus ook de HDPE (Hoge

Minister Zuhal Demir (N-VA) kondigde eind oktober aan een bedrag

Dichtheid Polyetheen) bijvoorbeeld, zoals in plastic melkflessen.

van 30 miljoen euro te willen investeren in recyclage-initiatieven. Een

Natuurlijk moeten we niet alleen via verplichtingen werken, maar af en

van de projecten is de recyclage van luiers en incontinentiemateriaal.

toe leidt dat tot mooie initiatieven.”

Jaarlijks gaan zo’n 65.000 ton luiers de verbrandingsoven in. Zo vindt Denuo het ook bemoedigend dat sinds 1 januari de verplich“We hopen dat uit de recyclage van luiers en incontinentiemateriaal

ting geldt om voor restafvalzakken, een product dat per definitie maar

een mooie, haalbare business case groeit, met nieuwe economi-

één keer gebruikt wordt, minstens 80% gerecycleerde plastics te

sche activiteit en tewerkstelling in Vlaanderen. In Nederland en Italië

gebruiken. Zulke beslissingen creëren nieuwe markten.

bestaan reeds goede verwerkingsinstallaties voor luiers. Onze overheid heeft er alvast inspiratie opgedaan.”

“En natuurlijk is het ook belangrijk dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft, en bijvoorbeeld bij het aanleggen van nieuwe wegen ook

Recyclage van luiers levert plastic granulaat op, dat verwerkt wordt in

gerecycleerd bouwgranulaat gebruikt of bij het bestellen van affiches

caps voor flessen, bloempotten, bankjes,… alsook houtvezelpulp dat

kiest voor gerecycleerd papier.”

naar de verpakkings- en papierindustrie gaat.

Controleren en sanctioneren

Tijd, moeite en energie

Stany Vaes verwacht dat de overheid, de milieu-inspectie en de OVAM

Stany Vaes stelt dat de Vlaamse bedrijven veel tijd, moeite en energie

steeds meer zullen controleren en sanctioneren wanneer bedrijven

investeren in de gescheiden ophaling van hun afval.

niet zorgvuldig hun afval selecteren: “Het is de verantwoordelijkheid van de afvalproducent én van de afvalinzamelaar om samen te werken.

“Je moet er als onderneming de plaats voor hebben en eventueel

Iedereen is afvalproducent. De overheid is er om te sensibiliseren, om

personeel voor opleiden. Als na zo’n intensief proces dient vastge-

de wetgeving aan te passen en om te sanctioneren.”

steld te worden dat er voor bepaalde gerecycleerde materialen geen

[MG1]die financiële stimulans komt niet van de overheid. De premie

afzetmarkt is en dat het dan maar verbrand wordt om energie op te

komt van Valumat, en dus van de bedrijven die deze vzw hebben opge-

wekken, dan is de geïnvesteerde moeite in feite verloren. Om zoveel

richt om aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor

mogelijk materiaal in de kringloop te houden, is sortering aan de bron

matrassen te voldoen. ▪

KMO overnamebemiddeling

Familiale opvolging

Bedrijfswaardering

Wat is de waarde van mijn bedrijf? Wanneer moet ik beginnen nadenken over overdracht? Hoe gaat een overdracht in z’n werk?

 Meer dan 25 jaar M&A praktijkervaring

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak www.davinci-cf.be ■ info@davinci-cf.be ■ +32 476 56 68 44

33


Niets onstsnapt aan onze aandacht

J&W Security nv Jagersdreef 4 b 2900 Schoten +32 (0)3 303 72 82

• Alarmsystemen

• Videofonie

• Camerabewaking

• Mobiele beveiliging

• Branddetectie

• Artikelbeveiliging

• Toegangscontrole

• Kluizen

BTW 0737.871.872 BNP BE09 0018 7332 7957 www.spidersecurity.be

B-1770

Ready for the future iOnLogistics delivers innovative and high-quality solutions for logistics management. The headquarters are based in Belgium, near Antwerp, at one of the most prominent trade and cargo hubs of the world.The mission is to optimize the costs of running your business while maximizing dayto-day operational efficiency. Finding the right solutions for your company’s logistics ques-

Vergund bedrijf voor Alarm- en Camerasystemen BE 0 737 871 872

tions, increases profitability and promotes your corporate reputation for reliability. iOnLogistics offers an outstanding range of logistics services.

iOnLogistics nv/sa Luxemburgstraat 20 B-9140 Temse info@ionlogistics.eu www.ionlogistics.eu

NEW RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN

Land Rover Metropool Zuid Boomsesteenweg 427, 2610 Wilrijk - T. 03/608.31.31 Land Rover Metropool Noord Bredabaan 1165-1167, 2900 Schoten - T. 03/641.65.90 www.metropool.be

1,4-1,7 L/100 KM. CO2: 32-38 G/KM (WLTP). Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.

Metropool_P05111_LRBE_BENL_RRE_PHEV_T3 Master_170x58,25mm.indd 1

2/09/20 09:58


Bedrijfsreportage | Descartes

Tim Van Der Linden

GLOBAL LOGISTICS NETWORK, HET KLOPPEND HART VAN SOFTWAREBEDRIJF DESCARTES Het Global Logistics Network, het eigen Value

voor u worden verzorgd. Deze tool voorziet

e-commerce ontwikkelde Descartes een E-WMS

Added Network van tech softwarebedrijf

tal van verschillende functionaliteiten zoals

oplossing om een zo optimaal functionerend

Descartes, connecteert alle klanten met tal van

document management, KPI reporting, pre-bil-

warehouse te hebben.

partners, klanten, overheden,… wereldwijd:

ling,… waarmee u de status van uw zendingen

carriers,

kan opvolgen en de prestaties van de carriers

15% van de omzet naar R&D

kan meten.

Liefst 15% van de omzet gaat bij Descartes naar

havens,

douanediensten,…

Binnen dit Global Logistics Network biedt marktleider Descartes fully SaaS oplossingen

onderzoek en ontwikkeling.

aan voor elk type bedrijf binnen de supply

Douanesoftware

Tim Van Der Linden: “Dat is een cijfer dat merke-

chain: producenten, transporteurs, retailers,

Deze oplossingen van Descartes staan tot uw

lijk hoger ligt dan bij andere techbedrijven. We

distributeurs, forwarders,…

dienst voor het opmaken van douaneaangiftes en

luisteren naar onze klanten én naar de markt

security aangiftes voor uw import en/of export.

en ontwikkelen onze producten voortdurend

Binnen het globaal logistiek netwerk ontwikkelt

verder door opdat onze klanten competitief en

Descartes software voor alle belangrijke pijlers

Global Trade Content

compliant blijven.”

van de logistiek.

Met de Global Trade Content oplossing van

Descartes is een van oorsprong Canadees bedrijf

Descartes hebt u alle handelsdata van over de

dat ondertussen wereldwijd aanwezig is en een

Rittenplanning en mobiele oplossingen

hele wereld binnen handbereik en steeds up

portefeuille van 20.000 klanten kan voorleggen.

to date, denk aan classificeren van goederen,

Zo’n veertig procent van de omzet wordt in

Tim Van Der Linden: “Een van onze pijlers is

in- en uitvoerrechten, douanetarieven, handels-

Europa gerealiseerd. De voorbije 15 jaar maakte

rittenplanning, mobiele oplossingen en tele-

verdragen, regelgeving,… Tim Van Der Linden:

Descartes een sterke groei door, enerzijds

matica. Daarmee richten we ons naar bedrijven

“Descartes biedt het grootste aantal data

gebeurde dat organisch door de uitbreiding van

die een eigen wagenpark hebben. Deze

content ter wereld. Een aanvulling op deze

het klantenbestand, anderzijds door acquisities.

software berekent voor elk van uw wagens

tool is de Denied Party Screening, waarmee u

Gemiddeld vindt er nog steeds elk kwartaal een

de meest optimale route en is ideaal wanneer

bedrijven en personen screent die op zwarte

overname plaats. Jaarlijks wordt tussen 350 en

u actief bent in last mile delivery. Uw B2B- of

lijsten staan.”

400 miljoen dollar omgezet. ▪ (NV)

B2C-klanten hebben realtime inzicht in de status van hun levering.”

Transport Management

Warehouse en e-warehouse management Met de Warehouse Management Tool richt u

Descartes, Duwijckstraat 17, 2500 Lier

De oplossing Transport Management bezorgt u

uw magazijn optimaal in zodat uw personeel

T 03 800 06 00, info@descartes.com

visibiliteit in zendingen die door derde partijen

zo efficiënt mogelijk kan werken. Specifiek voor

www.descartes.com

35


Smart maintenance

Oplossingen voor slim onderhoud

Pieter-Jan Pruuost en Laura Debrock van delaware.

Redactie | Edith Vervliet

Innovatieve technologie gebruiken om het onderhoud van installaties of een machinepark kostenefficiënter te maken, is niet alleen voor grote bedrijven weggelegd. Ook kleinere bedrijven kunnen hun profijt doen. KMOinsider sprak met delaware experten Laura Debrock, SAP EAM lead expert, en Pieter-Jan Pruuost, manager intelligent apps.

De eerste stap naar het digitale

die machines verkopen en onder-

Delaware, dat bedrijven begeleidt

houden als productiebedrijven met

in hun digitale transformaties

“Onderhoudsinnovaties

bestaan​​

eigen onderhoudsdiensten. Laura

met geavanceerde diensten en

al langer, maar we zien nu belang-

Debrock: “Uit een recente bevra-

oplossingen, heeft veel tijd geïn-

rijke verschuivingen naar data-

ging die delaware heeft gedaan, is

vesteerd in het observeren van

gedreven innovaties en de kracht

gebleken dat nog 40 à 50 % van de

techniekers op de werkvloer. “De

van IoT”, stelt Pieter-Jan Pruuost,

kmo’s onderhoudstechnici met pen

kennis en expertise die we vooral

manager intelligent apps delaware.

en papier de baan opstuurt. De stap

in grote en heel grote productie-

Heel wat bedrijven gaan nochtans

naar het digitale durven zetten,

bedrijven -waaronder wereld-

op maintenancevlak nog ‘old

wordt voor deze bedrijven echter

spelers- en de voedingsindustrie

fashion’ tewerk, zowel bedrijven

een noodzaak.”

hebben opgedaan, kunnen we nu toepassen op kmo’s. Smart maintenance

oplossingen

worden

op die manier ook bereikbaar voor kleinere bedrijven die - al dan niet in het kader van onderhoudscontracten - hun technici ter plaatse bij de klant onderhouds- of herstellingsopdrachten laten uitvoeren”, gaat Pieter-Jan Pruuost verder.


Dossier | Facility

Consultants

hun schaarse gespecialiseerde technici al te veel te laten rondvliegen.

Onze consultants gaan op de werkvloer na hoe onderhoudstechnici precies

Dat bespaart kosten en jetlags.”

te werk gaan: “Op basis van die inzichten passen we de standaardapp die

Ook voor ervaren technici die het zware werk fysiek niet meer

vendors bieden op maat van het bedrijf aan, zodat die op een efficiënte

aankunnen, is hiermee nog een toekomst weggelegd. “Vanop afstand

manier inspeelt op de planning en de werknoden. Planners en supervisors

begeleiden zij een minder ervaren technieker die ter plaatse gaat. Met de

gebruiken de app om de werkopdrachten voor techniekers in te plannen

smart glasses krijgt de helpdesk 3D-beelden door, waardoor die gerich-

en op te volgen. De tablet wordt het werkinstrument bij uitstek van de tech-

tere instructies kan geven dan met een smartphone”, licht Laura toe.

nieker. Naast de tablet zijn ‘smart glasses’ – een slimme headsetbril – een grote hulp bij troubleshooting als de technieker zijn opdracht uitvoert.”

Technicus toont wat hij doet Een technicus die aan het werk is, kan met een bodycam een opleidings-

Augmented en Virtual Reality (AR/VR)

filmpje maken en toelichten wat hij op elk moment precies doet. Op de

Met Virtual Reality zie je een door de computer gegenereerde wereld via

gecapteerde beelden en spraak wordt nadien AI losgelaten om de verta-

een speciale bril. Augmented Reality legt nog een laag informatie over

ling van spraak naar tekst te maken. “Ervaren specialisten kunnen zo een

die werkelijkheid waardoor de grens tussen echt en virtueel vervaagt.

soort trainingsbib samenstellen en hun kennis overdragen aan nieuwko-

Pieter-Jan Pruuost: “Door de transparante glazen van de bril zie je

mers. Die gespecialiseerde technici worden dan minder vaak gestoord

gewoon de werkelijke wereld om je heen, terwijl er 3D-elementen (holo-

door de minder ervaren collega’s die op diverse plekken aan het werk

grammen) worden toegevoegd door een computer. Die bril toont waar

zijn”, benadrukt Pieter-Jan.

de technieker moet zijn. Met een vingerknip – de ‘slimme bril’ herkent

de vinger- en handbewegingen van de technieker- kan hij zijn werkorder

Haalbaar voor kmo’s

identificeren, een handleiding en een klavier op een muur projecteren en

De coronacrisis heeft Smart Maintenance oplossingen in stroomversnel-

zo o.m. technische tekeningen opzoeken.”

ling gebracht.

Ook voorraad raadplegen, onderdelen bestellen of een kort werkrapport

Dat maakt dat deze innovatieve applicaties niet langer een privilege van

over de opdracht opstellen kan de technieker doen op het virtuele toetsen-

grote en heel grote ondernemingen zijn, maar bereikbaar, haalbaar én

bord dat hij door de bril voor zich ziet. Hij kan zelfs foto’s die hij tijdens zijn

betaalbaar voor kmo’s. En omdat er minder tussenstappen zijn, worden

opdracht met stemcommando heeft gemaakt aan zijn rapport toevoegen.

de foutenmarges kleiner.

Voordelen smart maintenance? “Oudere technici die minder vertrouwd zijn met technologie, maar wel tonnen technische ervaring hebben, worden soms afgeschrikt door de gedachte dat ze een tablet, AR en VR moeten gebruiken. Voorwaarde is dus dat de app heel gebruiksvriendelijk is en uit logische stappen bestaat”, zegt Laura Debrock. Digital natives gaan moeiteloos om met de tablet en de smart maintenance app, maar vaak hebben zij onvoldoende technische bagage. Dan is er Remote Assist. Pieter-Jan Pruuost: “Kmo’s kunnen zo heel de wereld bedienen zonder

Over delaware · Wereldwijd 2600 medewerkers, 330 miljoen euro omzet · 28 kantoren in 14 landen met hoofdkantoor in België · Delaware begeleidt bedrijven in hun digitale transformaties met geavanceerde diensten en oplossingen. Als systeemintegrator ontwikkelt delaware slimme onderhoudsoplossingen, met en bovenop SAP en Microsoft technologie. Het bedrijf biedt maatwerk voor mobiele en/of webapplicaties. Ook eigen SaaS-producten worden aangeboden, zoals gebruiksvriendelijke tools ter ondersteuning van field services en scheduling.

37


Bedrijfsreportage | UVOTec

CORONA DOET VRAAG NAAR TELESCOOPBANDEN EN ROLLENBANEN STIJGEN “Onze telescoopbanden en onze mobiele

Kosten- en tijdbesparend

FMH Conveyors heeft ook telescoopbanden

rollenbanen maken het mogelijk dat het laden,

De telescoopbanden en rollenbanen zorgen

die zeer geschikt zijn om de high cube contai-

het lossen en het palletiseren van goederen

niet alleen voor een coronaveilige werkomge-

ners van 2,7 meter hoog te laden of te lossen.

sneller kan gebeuren, en meer ergonomisch.

ving, ze betekenen ook een belangrijke bespa-

Met een telescoopband met hydraulisch in

Met de hulp van een telescoopband en/of een

ring van tijd en dus ook geld.

hoogte verstelbaar platform kan uw mede-

rollenbaan kunnen uw magazijnmedewerkers

Laurent Uvo: “Een van onze klanten vertelde

werker zware dozen op schouderhoogte vast-

ook coronaproof werken, met voldoende

dat het lossen van een container sinds de

nemen, zodat hij niet ‘boven zijn krachten’

social distancing.” Dat vertelt Laurent Uvo

installering van zijn twee telescoopbanden

moet heffen.

van UVOTec, die de vraag naar zijn producten

slechts een half uur meer duurt daar waar dat

sinds de eerste lockdown opmerkelijk zag

vroeger anderhalf tot twee uur in beslag nam.

Uitgebreid assortiment

stijgen.

Op de eerste dag na ingebruikname hoopte hij

UVOTec is exclusief verdeler voor de Benelux en

met twee ploegen zestien containers te kunnen

Frankrijk van FMH Conveyors, een Amerikaans

De stijging zag Laurent Uvo vooral in de

lossen. ’s Middags waren alle containers al

bedrijf, dat zijn productie voor Europa uitvoert

centraal-Europese landen. In Frankrijk en in

leeg.”

in het Verenigd Koninkrijk. FMH Conveyors

Nederland zijn de telescoop- of transport-

biedt een volledig assortiment aan van telesco-

banden en de flexibele rollenbanen al goed

Stijging van e-commerce

pische transportbanden (of telescoopbanden),

ingeburgerd, niet alleen voor het palletiseren,

Ook de toenemende e-commerce zorgt bij

vrijloop flexibele rollenbanen, aangedreven

maar ook voor het laden en lossen van stuk-

UVOTec voor een stijging van de vraag naar

flexibele rollenbanen en mobiele modulaire

goederen. Dat deze landen wet- en regelgeving

conveyors.

rollenbanen. ▪ (NV)

hebben rond ergonomisch werken, is daar niet

Laurent Uvo: “Heel wat handelaars hebben

vreemd aan.

door de coronacrisis een webshop (verder)

Laurent Uvo: “Sinds de coronacrisis zien we

uitgebouwd en de e-commerce bedrijven

duidelijk dat werkgevers oplossingen zoeken

zien de online bestellingen zienderogen

opdat ze geen twee tot drie mensen een

stijgen. In deze sector zien we met name de

container in moeten sturen om die te laden of

interesse voor de mobiele modulaire rollen-

te lossen. De veilige afstand van anderhalve

banen toenemen. Deze zijn configureer-

meter kan dan niet gerespecteerd worden en

baar op maat van uw magazijn, nemen niet

UVOTec

zware arbeid verrichten met een mondmasker

teveel plaats in en kunnen zeer snel worden

T 03 455 43 22, laurent@uvotec.eu

op is niet altijd evident.”

ingezet.”

www.uvotec.eu


Grip op uw business met de #1 handelssoftware +

Of u nu een kleine handelaar bent of een internationale groothandel met meerdere magazijnen en dropshipping. Breng uw financiële, logistieke en administratieve bedrijfsprocessen onder in één systeem.

De belangrijkste voordelen: + + + +

Order-, voorraadbeheer en boekhouden in 1 Werk efficiënt en met optimale voorraadniveaus Leverbetrouwbaarheid met sprongen omhoog Verbeterde klanttevredenheid

Ga naar www.exact.be/handel


Hoe gaat een overname in zijn werk?

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Wanneer is de tijd rijp om mijn zaak te verkopen?

Uw zaak verkopen? Daar komen tal van vragen bij kijken. Onze experts beantwoorden ze graag voor u! Contacteer ons via +32 15 29 33 90 of info@dealmakers.be. Zo zet u met een gerust gevoel uw volgende stap.

Hoe vind ik een betrouwbare koper voor mijn bedrijf?

Wat gebeurt er met mijn personeel?

www.dealmakers.be

     

  

ad kmo mag december 2020.indd 1

7/12/2020 12:11:15

Bedrijfsmatig verpakkingsafval recycleren, dat doen we allemaal samen.

Valipac begeleidt al meer dan 20 jaar lang alle economische spelers die hierbij betrokken zijn. Samen delen we de verantwoordelijkheid en werken we elke dag aan een duurzame toekomst. valipac.be

VAL_20136_ANNONCE MAG_170x58,25_NL_PROD.indd 1

7/12/20 09:40

bel met je SD Worx adviseur schakel soepel tijdelijke werkloosheid in

het juiste talent aantrekken en houden

Ook ‘n high score halen in de moeilijkste levels, dappere zaakvoerder? Met SD Worx, zĂŠker vandaag Schrijf je in voor al onze corona personeel-updates

met zaak en personeel de grens over

sdworx.be/LEVEL

Aanwerving en interim | Personeelsadmin | Payroll, verloningsbeleid en arbeidsorganisatie | Tijdregistratie en personeelsplanning | Slim omgaan met je talent

SD__20-011-KMO_Insider_1/4_liggend_58x170_NL_V01.indd 1

04/12/2020 10:59


Bedrijfsreportage | Cebeo

NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM LAAT CEBEO TOE NÓG SNELLER TE LEVEREN Installateurs

en

We opteren voor een semi-geautomatiseerd

strategisch ingeplant, aan het afrittencom-

elektrotechnisch materiaal kunnen bij Cebeo

centrum. Daarmee kunnen we niet alleen

plex van de E403 en de E42. Alle verkeer voor

tot 19 uur bestellen om ’s anderendaags

de service naar onze klanten een flink stuk

Cebeo wordt rechtstreeks naar het industrie-

beleverd te worden of om vanaf 5 uur in

verhogen, maar ook het welzijn van onze mede-

terrein geleid, zodat de woonkernen in de buurt

de ochtend hun pakket op te halen in een

werkers, dit door de implementatie van ergono-

volledig gevrijwaard blijven. Een geluidstudie

van de meer dan 50 filialen. Van zodra het

mische hulpmiddelen en methodieken.”

heeft uitgewezen dat de omwonenden op dat

gloednieuwe distributiecentrum operationeel

Het nieuwe gebouw zal ongeveer 40.000m²

vlak geen enkele hinder ondervinden.

is, zal er tot 23 uur (!) besteld kunnen

groot en 18 meter hoog worden waardoor het

worden.

distributiecenter

in volume ruim verdubbelt tov het huidige

wordt een toonbeeld van duurzaamheid,

distributiecenter. Buiten komt er nog een zone

met veel aandacht voor het welzijn van de

van 8.000 m² voor de stockage van kabels.

Dat

van

elektrisch

nieuwe

medewerkers.

Assortiment van 1,6 miljoen artikelen Cebeo verdeelt alle elektrisch en elektrotechnisch materiaal, (LED)verlichting, domotica,

BREEAM-excellent Als marktleider in ons land, met vorig jaar

warmtepompen, ventilatie, HVAC, bekabeling, huishoudelektro en tooling. Van de 1,6 miljoen

een omzetcijfer van meer dan 600 miljoen

Danny Gotink: “Wat duurzaamheid betreft,

beschikbare producten zijn er meer dan 50.000

euro, blijft Cebeo verder fors doorgroeien. Het

gaan we resoluut voor een ‘Excellent’ niveau

direct uit stock leverbaar. De eigen transport-

huidige 33.000 m² grote distributiecentrum

binnen BREEAM, een internationaal certificaat

firma zorgt ervoor dat alles snel geleverd wordt.

in Moeskroen barst stilaan uit zijn voegen. In

dat beoordeelt op 9 elementen (oa energie,

Cebeo stelt een duizendtal mensen te werk. ▪

maart start de bouw van een gloednieuw distri-

gezondheid, water, ecologie, afvalstromen,

(NV)

butiecenter in industriezone Tournai Ouest 3,

etc). Zo streven we naar maximale energie-

aan de rand van Doornik, op gronden die Cebeo

neutraliteit door enerzijds zelf groene energie

verwierf van intercommunale Ideta.

op te wekken en anderzijds zo weinig mogelijk energie te verbruiken. We kiezen oa voor

Semi-geautomatiseerd

zonnepanelen, geothermie en het gebruik van duurzame materialen.”

Logistiek directeur Danny Gotink: “Ons nieuw distributiecenter wordt binnen de groep

Strategisch gelegen

Sonepar, waarvan we deel uitmaken, een referentieproject op vlak van duurzaamheid.

Cebeo, Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem, De nieuwe vestiging van Cebeo wordt

T 056 23 81 10, info@cebeo.be, www.cebeo.be

41


Geboeid door techniek?

Een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf? Ook dat kan! Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen.

Volg één van onze praktijkgerichte opleidingen elektriciteit, gas of hefwerktuigen!

Meer info of inschrijven?

• Bekwaam omgaan met elektrische installaties?

Mail naar info@ocbtc.be Bel gratis 0800 13 890

• Risico’s kennen en alzo beperken? • De titel van Cerga-gecertifieerd vakman verkrijgen?

www.ocbopleiding.be

• Bedienaar vorklift, hoogwerker, rolbrug en verreiker worden?

Dat kan! Ontdek onze praktijkgerichte, professionele opleidingen.

TrainingCenter_Advertentie_KMOInsider2020.indd 1

8/01/2020 10:19:32

Ventileer je kantoorruimte, stop Covid-19 en geef je bubbel, je naasten en collega’s ademruimte! Distributeur worden? swiss

made

air purifiers

www.ergopolis.be info@ergopolis.be 015 52 03 60

Luchtreinigers aankopen? www.bedking.be info@bedking.be 015 52 03 60

KMO Dynamoo advertentie 170 x 58,25mm.indd 1

7/12/20 11:42

ERP - Power Apps - E-business - ICT Werk efficiënter

www.sde.be

CUSTOMS CHALLENGES? SMART SOLUTIONS! Waardevolle wereldwijde ervaring in logistiek en douane-activiteiten, vanuit onze thuishavens in België en Nederland. De experten van Portmade delen hun jarenlange sectorkennis graag met u. Geen uitdaging is ons te groot. Als innovatieve persoonlijke assistenten loodsen we uw bedrijf naar vlotte processen en efficiënte procedures. Met de focus op vereenvoudiging, optimalisatie en digitale dialoog. We zijn sterk vertegenwoordigd in diverse beroepsverenigingen. Op zoek naar specialisten in up-to-date oplossingen op maat, die mijlen vooruitdenken? Welkom aan boord, waar u geniet van onze snelle service en slimme meerwaarde.

WWW.PORTMADE.COM

2019-11•PORTMADE_advertenties_170x60,5_FORWARD BELGIUM.indd 1

24/11/2019 11:45


Bedrijfsreportage | Meraki

DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP KANTOORINRICHTING Viroloog Marc Van Ranst heeft het al meer-

In de jaren 2000 zagen we de creatieve werk-

ruimte wordt added value toegekend. Uw

maals laten optekenen. Na de coronacrisis

plekken ontstaan, met informele meeting

medewerkers moeten zich goed voelen op

zal thuiswerken een optie blijven, zeker

hoekjes met sofa’s, concentratieplekken,

kantoor, en over de juiste ruimtes beschikken

voor werknemers die verkouden zijn of

grotere vergaderruimtes,…

om zich creatief te kunnen outen en om zich geconnecteerd te blijven voelen met hun

wiens kinderen ziek zijn. Ook routineverEn toen kwam de coronacrisis…

collega’s.”

Concreet

worden,... Dit en veel meer blijkt ook uit de

Impact op productiviteit en motivatie

Het Office in motion concept van Meraki is

studie die Meraki tijdens de eerste lockdown

Erika Vazquez: “Mensen zijn massaal gaan

gebaseerd op de creatie van verschillende

uitvoerde en waaruit het nieuwe kantoorcon-

thuiswerken en meetings gingen online. Na

energie zones, verbonden door een ‘commu-

cept ‘Office in motion’ ontstond.

enkele maanden is gebleken dat mensen

nication street’. Deze zones en hun omgeving

minder gemotiveerd werden en dat hun

worden gevormd op basis van de natuurlijke

Meraki is expert in het strategisch en

productiviteit verminderde. Nu, thuiswerken

dynamiek van elke afdeling. Tegelijkertijd

duurzaam inrichten van kantoren en werk-

zal sowieso blijven bestaan na de corona-

creëert elke zone, eveneens op natuurlijke

plekken. Uw menselijk kapitaal staat daarbij

crisis, maar we zullen wel naar een nieuwe

wijze, de juiste ervaringen voor een perfecte

centraal.

balans evolueren. Zo kan bijvoorbeeld

balans in de werkomgeving voor elk van

gaderingen blijven digitaal, maar creatieve brainstorms zullen plaatsvinden op kantoor. Landschapsbureaus zullen herdacht

concentratiewerk perfect thuis blijven plaats-

uw medewerkers. Uw bedrijfsidentiteit en

Co-founder Erika Vazquez: “Het is boeiend om

vinden. Voor ander soort werk zullen we naar

-strategie worden vertaald door de perfecte

te zien hoe de inrichting van kantoren door de

kantoor trekken.”

MOTION. ▪ (NV)

jaren heen geëvolueerd is. In de jaren ’30 was de hiërarchie erg zichtbaar. De manager kreeg

Added value aan elke ruimte

een groter bureau. Vanaf de jaren ’50 begon

Het Office in motion-concept van Meraki stelt

men ook rekening te houden met het comfort

het organisch doel en de strategie op lange

van de werknemers en in de jaren ’70 werd het

termijn van uw bedrijf voorop.

begrip ergonomie op kantoor geïntroduceerd.

Meraki

Toen ontstonden ook de landschapskan-

Erika Vazquez: “We creëren de ‘right motion’,

Marnixlaan 17, 1000 Brussel

toren. Rentabiliteit per vierkante meter stond

de juiste flow waarbij we streven naar conti-

T 02 669 42 52 - talk@meraki-d.com

centraal.”

nuïteit in het gebruik van de ruimtes. Aan elke

www.meraki-d.com

43


Preventie van arbeidsongevallen een duurzaam beleid dat rendeert Wanneer je mensen laat voelen dat ze betekenisvol zijn, zullen ze hun best doen om dat ook écht te zijn. Vertel het hen op de juiste manier. NOA Academy: communicatietrainingen die de dingen laten werken, top-down, bottom-up.

Tieblokkenlaan 8/4 | 2300 Turnhout | Tel. 014/390 113 | www.noatrainings.be

Uw partner voor:

Oplossingen om uw processen in uw productie, magazijn of levering te optimaliseren Mobiele terminals van o.a. Panasonic, Zebra, Honeywell, Datalogic, ... Printers van o.a. Toshiba, Zebra, Panasonic, ... Supplies: labels en linten, van o.a. Zetes, Zebra, ... Contacteer ons voor meer info:

De Haven van Brussel, een onmisbare speler!

De Haven helpt ons leven beter te maken. Met 14 km kades en 200 bedrijven die gevestigd zijn op haar domein, doorkruist de Haven van Brussel het gewest van noord naar zuid. Ze vertolkt een vooraanstaande rol op het gebied van economische ontwikkeling, milieu, werkgelegenheid en mobiliteit. Haven en stad, een geheel

Verwen uw klanten en medewerkers met Xtra Present Met Xtra Present, het loyaltyplatform van ColliShop Professional, bekomt u: • Nog meer trouw bij uw klanten • Nog meer tevredenheid bij uw werknemers • Een handige loyalty-oplossing via ColliShop Professional Meer informatie? Wij helpen je graag verder. Contacteer ons via info@xtrapresent.be of 02/363 51 51 of surf naar www.collishopprofessional.be.

www.zetes.com info@be.zetes.com +32 2 728 37 11


Dossier

HR

De juiste jobmatch vinden, dat vraagt om vakmanschap

Vanuit hun 18 uitzendkantoren zetten de consultants van Jobmatch dagelijks de schouders onder het vinden van de juiste match tussen kandidaten en bedrijven. “Wij zoeken enkel kandidaten die zeer nauw bij de job aansluiten en stellen ze enkel voor als er een match is met de waarden van onze klanten, dat is echt heilig voor ons,” zegt Hilde De Bont, COO bij Jobmatch. “Die juiste match vinden, dat vraagt in de eerste plaats vakmanschap”, aldus Hilde. “Wij maken alle tijd en ruimte vrij om klanten en kandidaten eerst goed te leren kennen tijdens een persoonlijk of videogesprek.” Jobmatch profileert zich als een algemeen uitzendkantoor voor arbeiders en bedienden, met specialisaties in security, sales, zorg en voeding. Het bedrijf straalt kwaliteit uit in alles wat ze doen en streeft naar een stevige professionele relatie op lange termijn met zowel klant als uitzendkracht.

Waardengedreven “Onze consultants zijn stuk voor stuk mensen met expertise,” aldus Hilde De Bont. “Het zijn uitzendexperten die onze waarden uitdragen: ondernemingszin, teamspirit, eenvoud, integriteit en maatschappelijke betrokkenheid. Die combinatie van expertise en waardengedrevenheid maakt ons verschillend van de andere kantoren.”

Online sollicitaties en interviews Jobmatch loopt al enkele jaren voorop in het digitale uitzendwerk en gebruikt specifieke software voor de opvolging voor klanten en kandidaten. Voor de interviews gebruikt het een handige online tool. “Onze medewerkers, klanten en uitzendkrachten reageren zeer enthousiast op deze online tool en dat is geen toeval: het is gebruiksvriendelijk, makkelijk en efficiënt. Wie online solliciteert bespaart geld, vermindert stress en wint tijd. Ook zorgt de vertrouwde, huiselijke omgeving ervoor dat je je als sollicitant meer op je gemak voelt.“

46 DE IMPACT VAN

EEN BEWOGEN JAAR: ANDERE ACCENTEN BINNEN HR

Meer info over Jobmatch op p. 47 en via www.jobmatch.be

45


De impact van een bewogen jaar: andere

accenten binnen HR

Een persistente pandemie doet een hele maatschappij op zijn grondvesten daveren. Vanuit een economisch epicentrum regent het naschokken, die bedrijven én al hun medewerkers rechtstreeks raken. HR staat voor immense uitdagingen, met ingrijpende beleidsmatige bijsturingen. Na een grondige ontsmettingsbeurt halen we de glazen bol opnieuw boven, op zoek naar zekerheden in een onzekere toekomst.

Redactie | Frank Van Hoof

Meer dan één voorspelling stevig op de helling!

deelnemers het erover eens dat de strijdbijl niet definitief is begraven,

Trendwatchers moeten sowieso al koffiedik kijken, maar covid-dik

maar de economische krimp zorgt toch voor een vertraging van het

kijken blijkt nog een pak moeilijker. Veel van de ‘voorspellingen’ die

onstuitbare offensief van de voorbije jaren. In sommige sectoren

rond deze datum een jaar geleden gedaan werden, mochten een

kreeg War for Talent zelfs een andere klemtoon en belandde het

maand later al de vuilnisbak in. We wagen ons onder voorbehoud aan

talent zelf in de ‘warzone’. Vooral freelancers werden op korte tijd van

voorzichtige vooruitzichten.

gevraagde partij vragende partij en moesten voor dezelfde dienstverlening qua verloning soms stevig inleveren. Verwacht wordt dat

Wapenstilstand in de War for Talent?

het evenwicht op korte termijn tijdelijk wordt hersteld, waarna de

De talentenjacht werd in 2020 niet gestaakt, maar de intensiteit

situatie op middellange termijn opnieuw naar de pre-coronasituatie

waarmee het virus woedde, overtrof die van de War for Talent ruim-

zal overhellen én op lange termijn zelfs in structurele schaarste zal

schoots. In het recente KMOinsider breakfast panelgesprek waren de

uitmonden.

lees verder op p. 50


TEAM UP WITH TALENT ONS TALENT? DE KANDIDAAT VINDEN WAARMEE U VERDER GROEIT Dat doen we door de juiste link te leggen tussen onze kandidaat en uw openstaande functie. Of zoals onze naam het zegt: een jobmatch. Iedere dag gaan onze 18 kantoren tot het uiterste om voor u die perfecte match te maken, en dat vraagt vakmanschap. Vandaag doen we dat meer dan ooit ook digitaal. We zetten succesvol in op online solliciteren en online interviews. Op die manier zijn we voor u een flexibele, snelle én kwaliteitsvolle HR-partner in office & technics.

Volg ons op www.jobmatch.be


dat afstand tot afstandelijkheid leidt. Sommige bedrijven gaan ver daarin, ook letterlijk: onder het motto ‘als de medewerkers niet naar het bedrijf komen, komt het bedrijf wel naar de medewerkers’ schuimden CEO’s het land af om hun medewerkers én hun familie te trakteren op een ijsje in eigen tuin of hesen ze zich in kerstuitrusting om een pakje én persoonlijke wensen aan huis te brengen.

De medewerker als consument: een blijver! Een trend die werd voorspeld en die wél is uitgekomen. De klant blijft dan misschien koning, de medewerker was anno 2020 soms keizer. In de omgang met medewerkers zal menselijk maatwerk de trend en na verloop van tijd zelfs de norm worden. In veel bedrijven wordt de dagelijkse evolutie belangrijker dan de jaarlijkse evaluatie en ontstaat een duurzame dynamiek, met intensief tweerichtingsverkeer tussen verantwoordelijken en medewerkers. Veel bedrijven besteden meer dan ooit aandacht aan menselijk kapitaal, een investering met een ‘gewaarborgd rendement’, ook als het ooit opnieuw ‘business as usual’ wordt.

Als thuis voelen te letterlijk wordt genomen De kans is overigens erg klein dat het ooit écht opnieuw business as usual wordt en we binnen afzienbare tijd opnieuw massaal in de file staan voor een klassieke 9 to 5. De omstandigheden noopten tot een snelle shift en plots zat thuis werken in ijltempo in de lift. Met thuis werken ging ook het rendement pijlsnel de hoogte in. Johan Cruyff mocht dan oreren dat elk nadeel zijn voordeel heeft, het omgekeerde

Uit het oog, maar in het hart: vaak op afstand, nooit afstandelijk

gaat ook op: thuis werken zorgde in het beste geval voor een stag-

Menselijk maatwerk was en blijft een van dé speerpunten om

rijke bouwstenen een stevige terugval.

natie van creativiteit en innovatie, en veel vaker kenden beide belang-

geknipte medewerkers te vinden en die ook duurzaam te binden. Bedrijven waar waarden meer zijn dan woorden, vormen een vrucht-

Structurele strategieën voor telewerk

bare voedingsbodem voor een succesvolle werking waarin mense-

Telewerk evolueerde in korte tijd van ‘gunst’ naar ‘kunst’, en ook die

lijke en economische groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

blijkt niet voor iedereen weggelegd. In 2021 en daarna is het taak om

Doordachte doelstellingen en doorleefde daadkracht vormen een

die structurele shift een betrouwbare basis te geven. Facility staat

dynamisch duo op de werkvloer. Nu die werkvloer virtueel wordt, is

daar voor stevige uitdagingen. De mate waarin bedrijven de onmis-

het veel minder vanzelfsprekend om medewerkers te bereiken. Veel

bare ondersteuning geven om van woonplaatsen ook werkplekken te

bedrijven gingen in de loop van het jaar op zoek naar virtuele vari-

maken, zal een immense impact hebben op het welbevinden van de

anten en waagden zich op onontgonnen terrein. Zoom en consoorten

werknemers. Digitale autonomie wordt een prominente pijler, net als

zorgden voor een digitale communicatieboom. Na een tijdje werd

ergonomie. Omdat het soms zelfs met de allerbeste stoel ‘niet goed

deze ‘schermtijd’ niet louter zakelijk, maar ook informatief en verma-

zit’, is het een must dat ook HR attent meedenkt-en doet. Nooit eerder

kelijk: webinars, winetastings, First Fridays, e-sports events… Het

in de naoorlogse geschiedenis lag onze lichamelijke gezondheid zo

blijkt alvast geen eenvoudige evenwichtsoefening: voor sommigen

onder vuur. De meeste slachtoffers vielen echter op het tweede

is het niet meer dan een doekje voor het bloeden, voor anderen is

front, waar eerzaam sneuvelen de baan moest ruimen voor eenzaam

heel deze digitale dynamiek te veel van het goede. En dus gingen

sneuvelen en de geestelijke gezondheid van velen een enorme knak

bedrijven op zoek naar alternatieven om hun betrokkenheid te tonen

kreeg. De herkenningstune uit de tekenfilmserie Wonder Pets kan

of hun medewerkers te belonen. Een onverwachte ontbijtmand, een

perfect gerecycleerd worden als soundtrack in het nieuwe normaal:

kleine attentie, een écht kaartje met een persoonlijke boodschap,

Wat maakt ons sterk? Teamwerk! Met het oog op hun mentale welzijn

een ‘persoonlijk’ printmagazine met je eigen gezicht op de cover…

koesteren velen de wens dat ‘teams’ terugkeren in hun volle glorie en

Er werden en worden kosten noch moeite gespaard om te vermijden

niet langer gereduceerd worden tot een technologische toepassing.


Dossier | HR

Harmonie tussen well-being en HR Well-being speelde in heel wat bedrijven al een tijdje een ietwat

HR trekt meer en meer de kaart van mentale gezondheid. Gezonde

bescheiden bijrol naast HR. Dit jaar trad well-being echter uit de

mensen zijn in de regel immers ook gezonde en gemotiveerde mede-

schaduw van zijn bekendere broer, met wie het in een optimaal

werkers. Bedrijven die erin slagen om HR en well-being te harmo-

scenario het hoofdpodium deelt. ‘Gezondheid’ is meer dan een holle

niseren, creëren een breed draagvlak om duurzame relaties en een

slogan bij pot en pint geworden, het is het robuuste richtsnoer in

warm werkklimaat te realiseren. Ook niet onbelangrijk: die interne

de leef-en werkhouding van velen. Mensen zijn meer dan ooit met

optimalisatie draagt een stevige steen bij aan een goede reputatie.

hun fysieke gezondheid bezig. Met een ongeziene openheid wordt er ook gepraat over en gewerkt aan mentale gezondheid. Nuttig en

Remote control

nodig, aangezien het stresspeil piekt als nooit tevoren. De babbel aan

Veel leidinggevenden zijn een dagelijkse vorm van inspiratie en moti-

de koffieautomaat wordt erg gemist: om spanning en frustratie te

vatie voor hun medewerkers. Die haast vanzelfsprekende voorbeeld-

ontvluchten, volstond het vaak om informeel en ongeremd te kunnen

functie is heel wat minder evident als je gedwongen wordt tot een

luchten en dat kan momenteel natuurlijk niet meer. Opgehoopte

afstandelijke aanpak en dus niet langer het goede voorbeeld kan

stress bracht en brengt veel thuiswerkers in ademnood. Dat mag

geven. Transparant en toegankelijk communiceren is de sleutel om

je soms zelfs letterlijk nemen. Opgestapelde onrust zorgt voor een

ook vanop afstand te kunnen connecteren. Die communicatie mag

gejaagde gedachtegang en een dito ademhaling. Onbewust opper-

echter geen eenrichtingsverkeer zijn. Uiteraard kan pittige peptalk

vlakkige en ondiepe ademhaling leidt tot hyperventilatie. Op zich

helpen, maar het is nog belangrijker dat een leidinggevende als een

onschuldig, maar in tijden waarin de symptomen gelijkenissen

gepassioneerde people manager naar zijn of haar mensen kan luis-

vertonen met die van het virus dat rondwaart, kan dat leiden tot angst-

teren, om stress- of andere signalen op te vangen en het beleid bij

en paniekstoornissen. Een bezoek aan een arts of een psycholoog is

te sturen. Met een mix van energie en empathie kan een bekwame

dan geen overbodige luxe, maar de drempel die altijd al hoog was,

bedrijfsleider ook vanop afstand stuwen én sturen, door onder meer

wordt door de bestaande ‘besmetvrees’ nog aanzienlijk verhoogd.

bij de taakverdeling menselijk maatwerk te hanteren. Uiteraard zijn

De Moonbird waarover je in dit magazine kan lezen is een handige

competenties daarbij essentieel, maar autonomie én vertrouwen zijn

handheld die voor onmisbare, organische ondersteuning zorgt. Ook

ook belangrijke pijlers om op te bouwen. ▪

CARPORTS OVERKAPPINGEN FIETSBERGINGEN FIETSKLUIZEN

KOPPEN.BE

bvba

Belgisch fabrikant

Industriepark Brechtsebaan 22 IZ4 § B-2900 Schoten www.koppen.be § info@koppen.be § 03/680.12.34

49


Dossier

OUTSOURCING

Zo wordt outsourcing een succes Outsourcing is het overdragen van het beheer en/of van de dagelijkse uitvoering van bedrijfsprocessen en -activiteiten aan een gespecialiseerde externe partij, die deze activiteit als dienst levert. Door de jaren heen is het uitbesteden van werk aan externe partijen gegroeid, in tal van sectoren, denk aan IT, backoffice, klantenservice, callcenters, sales en marketing, facility management, boekhouding, personeelsadministratie en payroll services, juridisch advies, fleet management, logistiek,…

Maak kennis met de KMOinsider panelleden Hoe kan u als bedrijfsleider bepalen welke taken u best uitbesteedt en hoe kan u van outsourcing een succes maken? KMOinsider legde deze en andere vragen voor aan acht experten tijdens een boeiend panelgesprek. Dit zijn de panelleden: • Tanja Barella, directrice Belgische vereniging voor Facility Management (IFMA) • Liesbeth Debruyn, general manager bij Elmos en bij Elmos Expert • Matthias De Klerck, zaakvoerder van Pitch Perfect • Danielle Jacobs, CEO van Beltug • Dominique Kindt, oprichter van With • Cleo Kinnaer, business unit manager bij Acerta • Femke Lintelo, partner en verantwoordelijke projecten bij Bonache

52 KMOINSIDER BREAKFAST:

ZO WORDT OUTSOURCING EEN SUCCES

• Anaïs Volkers, director Corporate Accounts bij Hays Lees verder op pag. 52

51


Tanja Barella

"De mentaliteit moet veranderen van ‘what’s in it for me’ naar ‘what’s in it for us’."

Liesbeth Debruyn

"De klik moet er zijn. De geoutsourcete persoon moet passen in het team."

Zo wordt Moderator | Edith Vervliet en Arn Borstlap Auteur | Nicole Verstrepen

Liesbeth Debruyn, general manager bij Elmos en bij ElmosExpert. Tanja Barella, sinds drie jaar directrice van de Belgische vereniging

Elmos is IT-dienstverlener, Elmos Expert levert dezelfde diensten in

voor Facility Management IFMA

try & hire.


KMOinsider breakfast | Outsourcing

Matthias De Klerck

"Zonder goede voorbereiding ontstaan er strubbelingen en neemt het partnership nooit een hoge vlucht."

Danielle Jacobs

"Bepaalde beheersbare processen kan je uitbesteden, maar een digitale transformatie kan je niet aan een partner overlaten."

outsourcing een succes Matthias De Klerck, zaakvoerder van Pitch Perfect, gespecialiseerd in operationele commerciĂŤle ondersteuning via outsourcing van

Danielle Jacobs, CEO van Beltug, vereniging van CIO’s en digital

zelfstandigen en sales professionals.

technology leaders, IT-beslissers in middelgrote en grote bedrijven.

53


Dominique Kindt

"Outsourcing moet gemanaged worden. Het beheren van outsourcing is net iets anders dan het intern managen."

Cleo Kinnaer

"Je kan overgaan naar ontslag of naar tijdelijke werkloosheid, maar je kan dat ook voor een stuk oplossen door mensen te delen in sectoren waar er tekorten zijn."

Wordt in BelgiĂŤ nog teveel aan

Dominique Kindt, oprichter van With, nichebedrijf gespecialiseerd

Cleo Kinnaer, business unit manager bij Acerta, Belgische

in outsourcing en in het beheer van de portefeuille aan uitbeste-

HR-dienstengroep met +- 1600 werknemers, aanbieder van harde

dingscontracten, met de eigen software SourcingCockpit.­

en softe HR-diensten.


KMOinsider breakfast | Outsourcing

Femke Lintelo

"Door taken uit te besteden, kunnen bedrijven zich op hun corebusiness focussen. Outsourcen ontlast je als ondernemer."

AnaĂŻs Volkers

"Bedrijven besteden taken uit waar veel repetitie in zit en waaraan ze niet een van hun werknemers willen spenderen."

bodyshopping gedaan? AnaĂŻs Volkers, director Corporate Accounts bij Hays, recruitment Femke Lintelo, partner en verantwoordelijke projecten bij Bonache,

agency, actief in alle types organisaties, met alle types profielen en

actief in project outsourcing, met 130 vaste medewerkers in dienst.

contracten.

55


Zo wordt outsourcing een succes

verantwoordelijkheid vanaf dan volledig bij de andere partij ligt. Ze

Outsourcing is het overdragen van het beheer en/of van de dagelijkse

hebben best wel goed nagedacht over wat ze wensen uit te besteden

uitvoering van bedrijfsprocessen en -activiteiten aan een gespecia-

en wat niet, maar het loopt vaak fout bij het beheer. Outsourcing moet

liseerde externe partij, die deze activiteit als dienst levert. Door de

gemanaged worden. Het beheren van een outsourcing is net iets anders

jaren heen is het uitbesteden van werk aan externe partijen gegroeid

dan intern management.”

in tal van sectoren. Denk aan IT, backoffice, klantenservice, callcenters, sales en marketing, facility management, boekhouding, personeelsad-

Consolidatie?

ministratie en payroll services, juridisch advies, fleet management,

Dominique Kindt is het niet eens met het feit dat er een consolidatieslag

logistiek… Hoe kan je als bedrijfsleider bepalen welke taken je

aan de gang zou zijn. Hij ziet net het tegenovergestelde: “Veel bedrijven

best uitbesteedt en hoe kan je van outsourcing een succes maken?

bieden een nicheoplossing aan en ook kleinere bedrijven gaan vaker

KMOinsider legde deze en andere vragen voor aan acht experten

nicheservices inkopen. Denk daarbij aan social media en sales, maar ook

tijdens een boeiend panelgesprek.

én zelfs aan core-elementen van het bedrijfsproces. Het is vaak een taboe om core uit te besteden, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Dat kan

Femke Lintelo: “Wij merken de laatste drie jaar dat onze klanten bewust

perfect, zeker als dat een repetitief coreproces is. Wat wel belangrijk is, is

kiezen voor een vaste externe partner in een langdurige samenwerking,

om te evalueren of dit core-bedrijfsproces ook differentiërend is voor uw

en niet voor verschillende partijen. Ze bundelen bewust de taken die ze

onderneming. Dan is uitbesteden misschien niet de beste optie.”

outsourcen om het overzicht te bewaren. De arbeidsmarkt leent er zich

Als gevolg hiervan ziet Dominique Kindt een nieuwe rol ontstaan voor de

vandaag nog altijd niet toe om snel gespecialiseerde mensen aan te

IT-manager. Die wordt meer een integratiemanager, die ervoor zorgt dat

trekken en al zeker niet voor tijdelijke projecten. Een partner die speci-

de verschillende nichepartijen met elkaar kunnen samenwerken.

alisten in huis heeft, is dan een makkelijke, efficiënte en snelle oplos-

Danielle Jacobs kan zich hier helemaal in vinden. Uit de dagelijkse

sing. Door taken uit te besteden, kan je je op je corebusiness focussen.

contacten met IT-managers ziet zij in deze sector het probleem ontstaan

Outsourcen ontlast je als ondernemer. Je kan snel expertise laten insij-

van de stijgende complexiteit: “Bepaalde beheersbare processen kan je

pelen in je bedrijf.”

uitbesteden, maar een digitale transformatie kan je niet aan een partner

Anaïs Volkers ziet bedrijven twee soorten expertise inhuren: “Enerzijds is

overlaten. Alleen al weten wat er allemaal kan, is een gigantische uitda-

er de zeer complexe expertise, die voor even ingehuurd moet worden,

ging, laat staan kiezen met wie je je transformatie gaat realiseren. Je zit

zoals je in je privéleven voor je belastingaangifte een boekhouder zou

daar met een grote puzzel die moet samengelegd worden.”

inhuren. Voorbeelden zijn de loonadministratie, boekhouding of tijdelijk

Voor haar is het belangrijk dat je als kmo een ecosysteem bouwt rond

een IT-software developer. Aan de andere kant besteden bedrijven ook

je bedrijf, met een goed evenwicht tussen de kennis die je in huis wil

vaker taken uit waarin veel herhaling zit en waarvoor ze niet een van hun

houden en de kennis die je wil uitbesteden: “Je moet je partners goed

werknemers kunnen of willen missen. Denk daarbij aan receptiewerk,

beheren, zodat je weet wat je kan overlaten en wat niet en zodat je op

het verwerken van documenten… Door dit uit te besteden, kan je heel

de hoogte blijft van waar die mensen mee bezig zijn. Je moet constant

wat kosten besparen die anders voortkomen uit opleiding, tijdverlies en

bijsturen.”

inefficiënt werk.”

“Ook aan de kant van de partner kan er frustratie ontstaan”, stelt

Dominique Kindt vraagt aandacht voor het beheer van outsourcing:

Dominique Kindt. “Doordat outsourcers hun dienst bij hun klant niet

“In de meer dan 20 jaar dat ik outsourcing begeleid, heb ik het al zien

goed geïntegreerd krijgen. Als adviseurs moeten wij de partners soms

falen en zien werken. Bedrijven denken bij outsourcing vaak dat de

overtuigen om mee te doen in bepaalde dossiers.”

Taking engineered services to the next level Transformers

Rotating

Turbomachinery

A smart fit: Altijd de juiste oplossing voor uw machines Gegarandeerd, dankzij onze unieke Smart Fit approach. Machineonderhoud vereist vaak een snelle en efficiënte interventie tegen een aanvaardbare prijs. Lean & mean. Soms loont het echter de moeite om dieper te graven en een beroep te doen op gespecialiseerd maatwerk met een hoge toegevoegde waarde. Met een uitgebreide analyse van de context waarin de machines zich bevinden. Voor beide uitdagingen staat Maintenance Partners klaar met kwalitatieve oplossingen!

www.maintenancepartners.com

Learn more about our solutions Tel: +32(0)3 541 71 40 info@maintenancepartners.com


KMOinsider breakfast | Outsourcing

Outsourcing goed voorbereiden “Je haalt daar iets heel belangrijks aan”, vindt Matthias De Klerck. “We spreken volop over opvolging en communicatie nadat de dienstverlening is gestart, maar wat met de voorbereiding? Zonder goede voorbereiding ontstaan er strubbelingen en neemt het partnership nooit een hoge vlucht. De verwachtingspatronen zijn

" Als je ziet hoe weinig bedrijven een strategische voorbereiding hebben gemaakt voor ze gaan outsourcen, ..."

heeft er ook een.” Alles staat of valt volgens Matthias De Klerck met een goede communicatie en rapportering: “Met een goede voorbereiding, een goede communicatie en een goede rapportering, houd je de touwtjes in handen. Elk van onze partners hoor ik minimaal een keer per maand en elk van onze sales minimaal een keer per week. Zo zorgen we ervoor dat iedereen op gelijk welk moment up

dan niet op elkaar afgestemd.”

to date is. Het moet een win-win zijn voor alle

De zaakvoerder ondervindt dit in de praktijk:

partijen, waarbij de werknemer die geoutsourcet

“Wij zijn actief puur in sales. Als je ziet hoe weinig bedrijven

is zich kan focussen op de kern van zijn takenpakket. De informatie

een strategische voorbereiding hebben gemaakt voor ze gaan

die daaruit voortvloeit, moet op de juiste manier weergegeven

outsourcen,…”

worden, bottom-up en top-down.”

Partnership is ook het sleutelwoord voor Tanja Barella: “De mentaliteit moet nog meer veranderen van ‘what’s in it for me’ naar ‘what’s

Bodyshopping

in it for us’. Er moet een samenwerking gevonden worden.”

Dominique Kindt: “In vergelijking met andere landen rondom ons is

Femke Lintelo is het hiermee ook volledig eens.

in België de directe controle van de manager eerder staffing georiënteerd. Er wordt nog veel aan bodyshopping gedaan waarbij mensen

Resultaats- of middelenverbintenis?

beschouwd worden als poppetjes met wie je onder de manager kan

De panelleden krijgen een volgende vraag voorgeschoteld. Sommige

schuiven. In andere landen is er een evolutie in service outsourcing,

bedrijven vrezen dat ze met outsourcing van taken ook de controle

zoals je dat ziet in een resultaatsverbintenis, met een andere contro-

uit handen geven. Is hun vrees terecht of onterecht?

lerelatie. Die is bij een middelenverbintenis veel intensiever dan bij

“Van beide een beetje”, antwoordt Liesbeth Debruyn op deze vraag.

een resultaatsverbintenis. België is nog altijd ziek in het bedje van

“Wij hebben twee manieren van samenwerking: we werken via een

20 ‘poppetjes’ hier en 10 daar.”

resultaats- of met een middelenverbintenis. In het tweede geval

Volgens Matthias De Klerck, die deze stelling beaamt, zien bedrijven

leveren wij consultants, personen met kennis, die onze klant tijde-

in ons land niet goed het verschil tussen interim en outsourcing:

lijk verderhelpen, terwijl de klant de controle blijft houden. Wij

“Zeker binnen bepaalde sectoren, waaronder sales, waar

zien echter ook regelmatig dat afdelingen soms voor 80-90% uit

outsourcing nog niet ingeburgerd is. We zijn getransformeerd van

externen bestaan. Dan wordt het heel moeilijk voor de klant om de

transactional sales naar consultative sales.”

controle nog te behouden.”

“Het gaat niet altijd alleen maar over poppetjes plaatsen”, nuanceert

Nog volgens Liesbeth Debruyn weet de klant bij een resultaatsver-

Tanja Barella. “Bij heel wat diensten die worden uitbesteed, gaat

bintenis perfect wat hij krijgt, tegen wanneer, voor welke prijs: “Wij

het echt om het resultaat. Kijk maar naar facility management. Of

voorzien hierbij steeds een stuk kennisoverdracht, zodat de klant na

daar tien of drie mensen instaan voor bijvoorbeeld cleaning, maakt

oplevering perfect verderkan en terug de touwtjes in handen heeft.

niets uit. Ik ben het dus niet helemaal eens met de stelling dat er

Wij hebben als partner een verantwoordelijkheid, maar de klant

nog te veel gekeken wordt naar personen die moeten gecontroleerd

Waarom Toyota Van Dijck? • • • •

Uitstekende service Top showroom Eigen koetswerkafdeling Een vaste waarde voor professionals Erkend Toyota Verkoop- en Servicepunt

vandijck@toyotabelgium.net - vandijck.toyotanet.be

57


worden. In facility management gaat het heel vaak om een resultaatsverbintenis.”

Het moet klikken Volgens Anaïs Volkers is de reden waarom een bedrijf voor outsourcing of inhuur kiest net datgene wat doorslaggevend is voor de evaluatie nadien. Een manager die altijd met vast personeel heeft gewerkt, maar nu

" Door de pandemie is er momenteel een daling op vlak van outsourcing."

een feitelijke vereniging oprichten… De keuze voor een oplossing hangt af van jouw doelstelling als bedrijf, alsook van de termijn waarbinnen je medewerkers wil gaan delen. Matthias De Klerck merkt op dat de competenties van medewerkers in bepaalde sectoren moeilijk inpasbaar zijn en dat het ook gebeurt dat werknemers bepaalde taken in een andere

door bijvoorbeeld een vertrek of ziekte kiest voor

sector niet willen opnemen.” Enkele panelleden

outsourcing, gaat logischerwijs de link leggen met zijn

vallen hem hierin bij.

vorige werknemer. Het is normaal om mensen met

Het grote verschil met outsourcing is volgens

mensen te vergelijken. Als outsourcing echter ter sprake kwam omdat

Cleo Kinnaer dat je bij outsourcing gebruikmaakt van een flexibele

de vloer en toiletten regelmatig moeten gekuist worden, dan gebeurt

schil om kerntaken uit te besteden. Bij het delen van werknemers

de evaluatie ook meer door naar de service van de werkkracht te

moeten beide organisaties akkoord gaan om te delen, maar ook

kijken en komt men minder in de verleiding om enkel naar de persoon

de werknemer moet hiervoor openstaan. Delen gebeurt ook steeds

te kijken.

in een veilige omgeving, waarbij de werknemer zijn opgebouwde

“Ik vind het niet verkeerd dat we het totaalpakket evalueren bij een

rechten bij de uitlenende organisatie behoudt : “Werkgevers willen

outsourcingmodel. Uiteindelijk zijn de klik met de medewerker,

ook vooral werknemers delen met bedrijven die geen concurrenten

alsook de geleverde dienst, evenwaardig belangrijk om het bedrijf op

zijn of waarmee er al een samenwerking is op een ander niveau. In

lange termijn verder te helpen,” zegt ze nog.

september hebben we een bijkomend onderzoek gedaan naar hoe

“De klik moet er inderdaad zijn”, vindt ook Liesbeth Debruyn. "De

werknemers zelf dat zien. Twee op drie werknemers is bereid om

geoutsourcete persoon moet eerst en vooral de juiste kennis en

tijdelijk die stap te zetten.”

expertise hebben, maar moet zeker ook passen in het team. Vandaar

Anaïs Volkers: “Heb als bedrijfsleider dat gesprek maar eens met je

dat op voorhand één of meerdere interviews worden gedaan, anders

werknemer. Alleen al het gesprek opstarten zou kunnen betekenen

zou je consultants gewoon kunnen selecteren op basis van hun cv.”

dat die werknemer denkt ’Oei, ik heb hier niet meer genoeg werk-

Danielle Jacobs: “De partnerrelatie moet opgebouwd worden langs

zekerheid.’ Je riskeert een vertrouwensbreuk, ook al is de intentie

twee kanten. Voor security, GDPR, CRM… bijvoorbeeld moet je je

alleen maar positief. Het zijn remmingen die bedrijfsleiders ervan

partner kunnen vertrouwen.”

kunnen weerhouden om dit uit te testen. Wij als recruitment partner merken dat bedrijfsmanagers zich comfortabeler voelen bij een

Werknemers delen

samenwerking met een freelancer die twee à drie dagen per week bij

In het panelgesprek komt ook het recente onderzoek van Acerta aan

hen komt werken en dat eventueel combineert met serviceverlening

bod, naar de bereidheid van bedrijven om werknemers te delen. Niet

in een ander bedrijf.”

minder dan 62,4 % van de bevraagde bedrijven ziet dit zitten.

Femke Lintelo: “Dat gesprek met je medewerker moet je goed voorbe-

Cleo Kinnaer van Acerta licht toe: “Het delen van werknemers

reiden. Want er kunnen voordelen inzitten, ook voor je medewerker.

is gezien de economische context een hot item. Het bestaat al

Denk bijvoorbeeld aan een bore-out. Werknemers die niet voldoende

langer, in het kader van de arbeidskrapte, maar nu is het delen

uitdagingen hebben in hun job verlies je ook. Als je wel voor een

voor heel wat bedrijven een noodzaak geworden, doordat er door

uitdaging kan zorgen, heb je een grote troef om die medewerker aan

de crisis soms personeel te veel is. Je kan overgaan naar ontslag

je te binden.”

of naar tijdelijke werkloosheid, maar je kan dat ook voor een stuk oplossen door mensen te delen, in sectoren waar er tekorten zijn.

Impact van coronacrisis

Het is wel zo dat met het delen van de werknemer het oorspron-

Uiteraard komt ook de coronacrisis aan bod.

kelijk contract met hem blijft bestaan. In het andere bedrijf doet

Tanja Barella: “Door de pandemie, met minder werk in bepaalde

je werknemer ondertussen kennis en ervaring op. Je krijgt hem

sectoren tot gevolg, is er momenteel een daling op vlak van

verrijkt terug. Als werkgever moet je een belangrijke rol spelen in

outsourcing. De vaste medewerkers nemen die taken terug over, om

het faciliteren en stimuleren van duurzame inzetbaarheid van je

te zorgen dat ze niet op technische werkloosheid overgaan of niet in

medewerkers.”

een bore-out terechtkomen.”

Cleo Kinnaer legt verder uit dat er verschillende constellaties mogelijk

Matthias De Klerck: “Wij zien net de omgekeerde werking. Door de

zijn: “Er zijn 9 juridische mogelijkheden om werknemers te delen.

crisis is er extra nood aan geschoold personeel om snel te gaan

Eigenlijk is alles mogelijk. Je kan met twee arbeidscontracten werken,

schakelen op vlakken waar bedrijven kennis missen.” ▪


Een intense beleving! - Kenney Van Hoorick opende The Bakery op de site van Brouwerij De Koninck - Vanuit de winkel zie je hoe het brood wordt bereid in het open atelier - Zuurdesembrood, bierbrood, roggedesembrood en steengemalen brood.

(Stadsbrouwerij De Koninck) Boomgaardstraat 1 - 2018 Antwerpen T 03 230 12 01 - info@thebakery-bdk.be Openingsuren: Open van di tot vrij: 7.30u-18u Zaterdag: 7.30u-16u - Zondag: 7.30u-13u

INVENTORY OPTIMISATION

SLIMSTOCK IS ER VOOR U...

zeker nu!

Slimstock staat meer dan ooit klaar om de voorraadhoudende bedrijven te adviseren en te helpen om de effecten van het voorbije jaar zo veel waar mogelijk te minimaliseren. We zetten ons maximaal in om uw bedrijf de komende periode te ondersteunen.

FORECASTING

VOORRAADOPTIMALISATIE

slimstock.be

PROMOTIE MANAGEMENT

ASSORTIMENTSPLANNING

info@slimstock.be

OMNI-CHANNEL OPTIMALISATIE

PRODUCT LEVENSCYCLUS MANAGEMENT

ABC ANALYSE

+32 (0)15 40 01 64

59


Reeks | Auto & verkeer

Autotips

Renault presenteert Koleos editie 2021 Renault heeft zijn nieuwe Koleos voor 2021 voorgesteld. De Franse fabrikant koos zowel voor- als achteraan voor een nieuwe lichtsignatuur, met 100% led-koplampen, een nieuwe koetswerkkleur (Highland Grijs) en nieuwe lederen zetelbekleding (Riviera Camel). Op de 4x4 versies installeerde Renault Hill Descent Control. De ledverlichting levert 25% betere verlichtingsprestaties dan de klassieke halogeentechnologie, met een verminderd energieverbruik van 10%. De lederen zetelbekleding is verkrijgbaar op de uitvoering Intens en wordt aangevuld met inzetstukken in bruin hout op de deurpanelen en het dashboard. In ons land heeft u een nieuwe Koleos vanaf 39.350 euro.

Nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid verenigt beste uit twee werelden Na de 100% elektrische MG ZS EV zet MG nu ook een Plug-in Hybrid in de Europese markt, de MG EHS. Deze wagen heeft een vooruitstrevende aandrijftechniek, bestaande uit een 1,5 liter turbomotor, een ingenieuze 10-traps transmissie, een elektromotor en een 16,6 kWh lithium-ion batterij, goed voor 190 kW/258 pk systeemvermogen, 52 km elektrische range (WLTP) en 43 gram CO2/km. De SUV is uitgerust met flink wat slimme technologie voor veiligheid, efficiĂŤntie, infotainment, rijdynamiek en gebruiksgemak. De benzineversie verdiende 5 sterren bij Euro NCAP veiligheidstests. In de Beluxmarkt kan u de nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid kopen voor een prijs vanaf 34.985 euro.

Nieuwe Opel frontpartij nu ook op nieuwe Crossland Na de Opel Mokka werd nu ook de nieuwe Opel Crossland uitgerust met de nieuwe frontpartij, gekend als Opel Vizor, die de hele frontbreedte beslaat, met geĂŻntegreerde grille en koplampen. De sportieve GS Line vertoont daarbij opvallende zwarte en rode accenten. Maar de Opel Crossland heeft nog meer in zijn mars dan zijn opvallende frontpartij, zoals de verschuifbare achterbank en de kofferruimte tot 1.255 liter. Optioneel zijn de nieuwe ergonomische AGR-gecertificeerde stoelen in alcantara. Opel bracht ook verbeteringen aan het chassis en de stuurinrichting aan en rustte de Crossland ook uit met IntelliGrip adaptieve tractiecontrole. De nieuwe Opel Crossland is te koop voor een prijs vanaf 19.950 euro.


TAKING CARE OF BUILDINGS, END USERS AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

SAFELY BACK TO WORK WITH Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be

Gosselin Logistics offers agile groupage solutions for shipments from Shanghai, Ningbo and Yantian. Our strategic location and in-house services enable us to provide swift go-to-markets within Europe. With weekly departures from China, Gosselin Logistics is your partner par excellence. > > > > >

30 years of experience with imports from China Own container freight station 200,000 m² of warehouse space In-house customs clearance Swift distribution within Europe (Benelux, France and Germany), great connectivity

Send an email to sales.logistics@gosselingroup.eu for a free quote.

✓ ✓ ✓ ✓

Zonnevolgers Laadpalen Webasto® Tesvolt® batterij-opslag Lichtgewicht-zonnepanelen

Zonnevolgers geven een betere spreiding van de opgewekte energie en zijn daardoor interessanter voor zelfverbruik.

0495 10 91 76

info@e-technics.be

E-technics_KMO_insider_2021.indd 1

www.e-technics.be 19/01/21 11:48

61


Bedrijfsreportage | DP World Antwerp

© Claar visualisaties

DP WORLD ANTWERP INVESTEERT MILJOENEN IN UITBREIDING CONTAINERCAPACITEIT Het gaat goed met de containertrafiek in de

haven van Antwerpen, momenteel 10 modules

Steve Declercq: “Via 'Cargoes Flow'’ kunnen

Haven van Antwerpen. Om de verwachte

met automatische stapelkranen of 'Automated

verladers en expediteurs aan de hand van het

groei in de toekomst te kunnen opvangen

Stacking Cranes' in dienst. Tijdens het expansie-

containernummer onmiddellijk zien waar hun

werkt de Vlaamse Regering samen met het

plan wordt geïnvesteerd in 17 extra modules om

container zich bevindt, ongeacht of het om een

Havenbedrijf Antwerpen en met Maatschappij

de resterende traditionele straddle carrier-stacks

terminal van DP World gaat of niet. Het ‘Digital

Linkerscheldeoever aan de realisatie van

(bediend door middel van containerliften) om te

Freight Alliance’ platform is ontworpen voor

extra containerbehandelingscapaciteit. Dit

bouwen en verder te automatiseren.

expediteurs en heeft een handige zoekrobot

expansieproject zal in 2030 operationeel zijn.

Chief Business Officer Steve Declercq: “Het

waarbij de expediteur snel en eenvoudig land-,

DP World Antwerp, uitbater van de Antwerp

wordt een huzarenstukje want de terminal

zee- en luchttarieven kan opvragen, alsook

Gateway terminal aan het Deurganckdok,

draait tijdens de werken gewoon door. In de

zaken zoals invoerrechten, btw, terminal-

neemt in afwachting daarvan het heft al in

nieuwe ASC-modules kunnen de containers

kosten, natransport. Ook de volledige fiscale en

eigen handen en investeert meer dan 200

hoger (tot 6 hoog in plaats van 3 hoog) en

douaneafwikkeling kan via deze tool gepland

miljoen in de uitbreiding van de capaciteit van

dichter bij elkaar gestapeld worden dan in een

worden.” ▪ (NV)

zijn terminal met 1 miljoen TEU's (eenheid

traditionele straddle carrier-stack, waardoor 1

voor 20-voet containers).

miljoen TEU’s extra behandeld kunnen worden op dezelfde oppervlakte. Het expansieplan

Deze uitbreidingswerken gebeuren in 6 fases en

omvat verder de aankoop van bijkomende

moeten in 2026 klaar zijn.

kadekranen, hybride straddle carriers en de tweede railkraan voor bediening van het spoor.”

Nieuw operationeel gebouw De eerste fase van de uitbreiding zal worden

Twee nieuwe digitale tools

afgerond in het tweede kwartaal van 2021 met

DP World Antwerp zet ook resoluut in op digita-

de ingebruikname van een nieuw operationeel

lisering. In 2019 werd de trucker app Route 1700

gebouw voor havenarbeiders en bedienden.

gelanceerd. Het is de bedoeling om die app uit

Het oude gebouw zal vervolgens worden

te bouwen tot een hulpmiddel om interactie met

afgebroken, om plaats te maken voor extra

de terminal te vereenvoudigen en het bezoek van

containercapaciteit.

vrachtwagenchauffeurs op de terminal zo snel en

DP World Antwerp is een van de grootste containerterminals van de haven van Antwerpen. De containerbehandelaar maakt deel uit van het DP World-netwerk van 74 terminals, aanwezig op alle continenten. Vanuit de terminal in Antwerpen vertrekken ook tal van intermodale verbindingen naar het Europese hinterland. Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

efficiënt mogelijk te laten verlopen.

DP World Antwerp

Semi-geautomatiseerde terminal

Daarnaast heeft DP World ook verschillende

Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel

digitale producten voor de supply chain

T 03 730 33 00 - www.dpworld.com/antwerp

Antwerp Gateway heeft, als enige terminal in de

ontwikkeld.

communications.antw@dpworld.com


Bedrijfsreportage | ASA Surveys

FAMILIEVERHALEN TONEN PASSIE EN VAKKENNIS VAN EXPERTISEKANTOOR ASA SURVEYS ASA treedt al 30 jaar op bij (o.a. maritieme)

vliegtuigen en drones… en geeft daarnaast ook

schadegevallen in opdracht van verzekeraars,

preventief advies. Heel illustratief daarvoor is

maar ook rechtstreeks voor bedrijven.

de uitzonderlijke opdracht die het kantoor een

Als je Elie Claeyssens, CEO bij ASA, de

tijd terug kreeg.

familieverhalen hoort vertellen, weet je

Elie Claeyssens: “In Engeland diende een grote,

meteen ook alles over de passie en de

7.700 ton zware en metershoge breekinstallatie

vakkennis van het team.

te worden verplaatst in een granietmijn, zodat deze verder kon ontgonnen worden. Er werd een

ASA Surveys werd opgericht door Elies ouders.

speciale weg aangelegd, waarna een gespeci-

Vader Claeyssens was kapitein lange omvaart

aliseerde firma trailers onder de crusher reden

en werkte daarna voor verschillende over-

en de breker ophief. Wij hebben over de schou-

slagbedrijven. Vandaag heeft ASA kantoren in

ders van deze firma’s meegekeken om ervoor

Gent, Zeebrugge, Nantes (Saint-Nazaire) en

te zorgen dat de breekinstallatie veilig en wel

Montpellier.

beneden raakte. Beter voorkomen dan genezen.”

Zelf is Elie Claeyssens burgerlijk ingenieur

ASA Surveys adviseert ook preventief, bijvoor-

lucht- en ruimtevaarttechniek. Het team op

beeld voor het verpakken en vastzetten van

de hoofdzetel wordt aangevuld met o.a. een

ladingen, bij heavy lifts en andere risicovolle

jurist, ingenieurs, kapiteins en maritieme

transporten.

deskundigen. Elie Claeyssens: “Onze opleidingen zijn comple-

24/7 bereikbaar

mentair, onze ervaring gaat dertig jaar terug.

Het kantoor is 24/7 bereikbaar, en dat toont

We zorgen ervoor dat zowel de schadelijder

Elie Claeyssens aan met een bijzonder kerstver-

als de verzekeraar professioneel geholpen

haal: “Mijn vader diende de kerstdis te verlaten

worden. Herstellingen worden door ons opge-

omdat er een binnenschip in twee gebroken

volgd en het dossier wordt getoetst aan de

was. Bij het laden van steenkool werd een

polisvoorwaarden.”

verkeerd soortgelijk gewicht doorgegeven.

Dronediensten in en rond de haven Als ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek introduceerde Elie Claeyssens drone diensten die gegroepeerd zijn in dochtermaatschappij Smart Surveys. Elie Claeyssens: “Drones zijn heel handig om volumes van bulkgoederen te berekenen. Daarnaast gebruiken we ze ook voor inspecties van windmolens, kranen en op andere moeilijk bereikbare plaatsen. We doen ook expertises op gecrashte drones en begroten de schade hiervan.” Smart Surveys adviseert ook allerhande bedrijven over het kiezen van de juiste drone voor hun toepassing en helpt bij de nieuwe Europese drone wetgeving.

Wanneer je teveel massa in het midden van

Ook preventieve opdrachten

een lichter laadt, breekt deze gewoon in twee.

ASA Surveys, Traktaatweg 11, 9000 Gent

ASA

Het kerstmenu werd dan ook pas op tweede

T 09 231 80 00, info@asa.be

kerstdag verorberd!” ▪ (NV)

www.asa.be

Surveys

beoordeelt

schadegevallen

aan schepen, containers, lading maar ook

63


Spraakmaker | Christian Leysen

Christian Leysen

Maatschappelijk geëngageerd ondernemer Redactie | Dirk Haesevoets

Leysen houdt kantoor op de negende verdieping van Ahlers House

ondernemer vaak maatschappelijke standpunten in en was actief in het

aan de Antwerpse Noorderlaan met prachtig uitzicht op de stad en de

culturele leven. Wat je ook doet, doe het met passie en doe goed wat je

haven. Een ideale setting om bij te praten over de visie op de actualiteit

graag doet. Benut ten volle je talenten en wat je meekreeg. Er is meer

van deze gedreven captain of industry.

in het leven dan geld verdienen, doe ook iets wat de gemeenschap ten goede komt.

Cumulard KMOinsider: U had al vroeg maatschappelijke interesse, zelfs als

Ik studeerde handelsingenieur én rechten, ik was toen al een cumulard.

schoolkrantuitgever.

Het gaf me een brede vorming met doorgroeimogelijkheden. (Mijmert) Ik

Christian Leysen (CL): (Verbaasd) “Ah ja, da’s waar, ik was uitgever van

was graag architect geworden. Of ontdekkingsreiziger… Met mijn broer

het schoolkrantje “Spiriton” op het atheneum van Berchem. Later was

Thomas nam ik in Siberië de Trans-Siberische trein vanuit Irkoetsk aan

ik voorzitter van de studentenvereniging aan de VUB, voorzitter van de

het Baikalmeer naar Mongolië. Een fenomenale ervaring, waar veel voor-

“Solvay Kring” en nadien ook van het “Brussels Studentengenootschap”.

oordelen sneuvelden, zoals het is er altijd koud, de mensen zijn onvrien-

Geëngageerd zijn kreeg ik van thuis uit mee. Ook mijn vader nam als

delijk en de meren leeg. Het tegendeel bleek waar! Het Baikalmeer is

65


Patrick en Christian Leysen "Ik beleef het meeste plezier aan mensen kansen te geven en ze te zien groeien." twee kilometer diep en is de op één na grootste zoetwaterreserve ter

bleek een fraudeur die na levering het hazenpad koos. OP zo’n moment

wereld!

is het essentieel om te leren uit je fouten. Ik ken mensen die veel doen en

Het vele reizen, zowel zakelijk als privé, mis ik sinds begin 2020 door

veel fouten maken en die weinig doen en weinig fouten maken. Ik ken

de coronapandemie. Als CEO van Ahlers jogde ik veel in alle steden ter

er ook die nooit fouten maken: die doen niets. Word niet de gevangene

wereld. Ik liep zelfs de marathon van New York. Ondertussen ben ik

van het verleden, van wat goed werkt. Kijk naar de wereld die veran-

echter grootvader van tien en het elfde kleinkind is op komst. (Vertederd)

dert, analyseer de markt, luister naar noden van klanten, speel erop in,

Ik noem ze wel eens mijn “chicoufs” en ze zorgen alvast voor veel leven

neem berekende risico’s. Zoek niet naar klanten met grote namen uit het

en vreugde in de brouwerij!”

verleden, maar naar bedrijven die de toekomst vertegenwoordigen. Zou

KMOinsider: Na een korte managerscarrière werd u in 1984 ondernemer.

je tien jaar geleden liever zijn gaan werken bij Geely (nu Volvo-eigenaar) of

CL: “Klopt. Ik was werkzaam als auditor en financieel verantwoordelijke

voor General Motors, dat inmiddels overkop ging vooraleer te herrijzen?

bij twee kleinere bedrijven en daarna bij GIB-Inno-BM (nu Carrefour). Ik

Soms moet je geluk hebben. Mijn vader wou participeren in de bouw van

voerde er de streepjescode in de winkels in.

supergrote tankers bij de Boelwerf. Dat type tanker werd uiteindelijk niet

Met de opkomst van de pc startte ik in 1984 ICT-bedrijf Xylos. Die eerste

gebouwd: de brug in Temse liet geen doortocht toe. Gelukkig maar, want

IBM-pc’s waren echte blokkendozen. Ik kon rekenen op Ludo Wijckmans.

dat type kwam nooit in de vaart. Zo kan een kink in de kabel achteraf

Hij had de nodige technische bagage en volgde mij na vijf jaar op. Ik kon

bekeken een goede zaak blijken.”

op hem rekenen om het bedrijf in goede banen te leiden door zijn loyauteit, verantwoordelijkheidszin en harde werk.

Voluntarisme

Leren doe je bij de start met vallen en opstaan. Voor een snelle levering

KMOinsider: Wat is uw ondernemersstijl?

van 10 pc’s kwam de factuur terug: bestemmeling onbekend. De klant

CL: “Ik beleef het meeste plezier aan mensen kansen te geven en ze

NETWERKBEHEER SUPPORT MONITORING CONTINUÏTEIT CONSULTANCY BEVEILIGING TELEFONIE

Boomsesteenweg 524 - 2020 Antwerpen +32 3 210 92 60 - sales@acom.be - www.acom.be


Spraakmaker | Christian Leysen

te zien groeien. Dat laat ook toe te delegeren. Je hoeft dan niet altijd

en medewerkers waar nodig te heroriënteren naar nieuwe sectoren. Dat

de ultieme beslissingsnemer en eindverantwoordelijke te zijn. Soms

vereist een structurele modernisering van onze arbeidsmarkt. Dat bpost nu

ben ik wel wat ongeduldig en durf ik toch in de details te duiken. Maar

‘s zondags werkt, is hoopvol. We hebben flexibiliteit en veerkracht nodig.

meestal, als ik een oplossing zie, is het voor mij al opgelost. Van mijn

Moeten we bij afscheid een vakbondsafgevaardigde die écht niet functio-

opvolger-CEO’s verwachtte ik steeds dat ze hun eigen stempel drukten.

neert vier jaar opzeg geven en extra uitbetalen? “Verworven misbruiken”

Van mijn vader erfde ik voluntarisme, moed en een dosis lef. Hij dacht

moet je durven afschaffen, zoals ik deed bij de Antwerpse Waterwerken.

trouwens dat Thomas als ondernemer in de scheepvaart carrière zou

Gaan de komende generaties de lasten en schulden die we hen nalaten,

maken en ik in grote multinationals. Het is het omgekeerde geworden.

willen dragen? Wat men nu afschuift op de staat, zal iemand ooit moeten

(Lacht) Thomas speelt nu als voorzitter van grote ondernemingen in de

betalen.”

Champions League, terwijl ik als ondernemer in de Europa League mijn plaats tracht te verdedigen.

Politiek virus

Als managementauteur waardeer ik Henry Mintzberg. Hij omschreef

Fernand Huts zei ooit over politiek: “Het is fietsen op een racefiets zonder

strategische planning als een mengeling van geschiedenis, geluk en

ketting. Hoe hard je ook trapt, je komt niet vooruit.” Leysen ziet het

inspiratie. Strategie is de combinatie van keuzes durven maken, visie én

anders.

geluk hebben.

CL: “Politici zullen het voorbeeld moeten geven alvorens de bevolking

Mijn zoon Patrick is nu CEO van Xylos, nadat de voorbije drie decennia

iets te vragen, zeker als het weldra om financiële inspanningen gaat.

niet-familieleden het bedrijf leidden. ICT blijft me boeien: van adminis-

‘Lead by example’ is nu écht aan de orde. De combinatie van politiek en

tratieve processen naar automatisering, van databeheer naar dynamisch

zakenleven is voor mij alleszins verrijkend. De beste wijze om welvaart en

datagebruik om nieuwe businessmodellen uit te bouwen. Vandaag staat

welzijn te creëren is het goede samenspel tussen vrije markt en sociale

voor Xylos de digitale werkplek centraal, van infrastructuur tot commu-

regelgeving. Ik sta voor de vrijheid van het liberalisme, gekoppeld aan

nicatie, met dochterbedrijf Bagaar als bouwer van digitale platformen en

maatschappelijke verantwoordelijkheid en engagement.

producten. Ook bij Ahlers als logistieke dienstverlener speelt ICT steeds

Net als in het bedrijfsleven is netwerken in de politiek belangrijk. Zo

een grotere rol. We worden steeds meer business partner, waardoor

investeerde ik veel tijd in het leren kennen van collega-parlementariërs,

bedrijven zich kunnen toespitsen op hun core business.”

onder meer door ze uit te nodigen op kunsttentoonstellingen. Het leven als ondernemer die niets doet voor de maatschappij zou maar

KMOinsider: En wat met ondernemerschap in coronatijden?

triestig zijn. Dat hoeft niet noodzakelijk politiek te zijn, al vind ik het een

CL: “Informatica en logistiek zijn weinig rechtstreeks getroffen door de

waardevolle en plausibele piste. In 2019 kwam ik op als lijsttrekker om,

lockdown. Het gevaar van de huidige coronacrisis? Men zal door de

net als in het bedrijfsleven, meer nadruk te leggen op ondernemerschap

combinatie met de nulrente te veel bedrijven steunen aan het eind van

en het denken op lange termijn. Mobiliteit, klimaat, tewerkstellings-

hun levenscyclus. Daardoor worden de nodige transformaties afgeremd.

graad… Ik heb het voordeel dat ik geen nood heb aan jobzekerheid in

Veel beter zou men starters steunen of de overstap naar nieuwe activi-

de politiek. Zo heb ik toch wat meer bewegingsvrijheid. Jezelf blijven is

teiten aanmoedigen. Crisissen versnellen immers de onvermijdelijke

belangrijk, maar zonder voldoende teamwork geraak je nergens. Het is

verandering in vraag en aanbod. Veerkracht komt te weinig van de

zoals bij de oude Grieken, waar mannen op een bepaalde leeftijd zich

overheid, die sterk, slank en soepel moet zijn. Maar ja, de politiek wil

een tijd ten dienste moesten stellen van de “polis”. (Grapt) Aangenaam

liever elke crisis beheren en beheersen zonder iemand pijn te doen. Dat

neveneffect: zo kan ik mijn Ahlers-opvolger niet te veel lastigvallen. Zes

kan uiteraard niet. (Ferm) Dé grote uitdaging van de relance is bedrijven

maanden na zijn start vroeg hij of ik toch nog wat tijd voor hem had.

mn@mexiconatie.be - www.mexiconatie.com

67


Uiteraard besef ik: politiek is anders dan ondernemen, met andere spelregels en zonder duidelijk kiezersmandaat. Ondanks regeren met vier politieke families probeer ik stenen in de rivier te verleggen. (Fier) Twee wetsvoorstellen kon ik al laten stemmen: de ‘wederopbouwreserve’ om de solvabiliteit van bedrijven te ondersteunen had enkel PVDAtegenstemmen. En het afschaffen van de accijnzen op fruitsappersen in winkels, met de magere opbrengst van 90.000 euro jaarlijks, lager dan de kosten om ze te innen. Beide voorstellen werden unaniem goedgekeurd.” KMOinsider: Uw liefde voor Antwerpen is welbekend. U publiceerde heel wat over ‘t Stad. CL: “Ondanks de diamant, modehuizen en een wereldhaven met een grote chemiecluster, heeft Antwerpen de charme van een provinciestad.

Wie is Christian Leysen?

Een duurzame vooraanstaande rol in de kenniseconomie of opkomende

Als Handelsingenieur Solvay en Licentiaat in de Rechten (beide VUB,

industrieën moeten we nu waarmaken, op het moment dat de supre-

1976) startte hij zijn loopbaan bij het internationale auditkantoor

matie van het Westen voorbij is en de economische macht oostwaarts

Arthur Andersen & Co. In 1981 vervoegde hij de Belgische distributie-

verschuift. Europa kijkt te zelfgenoegzaam toe en moet een eigen plaats

groep GB-Inno- BM.

innemen, met sterke, internationaal opererende bedrijven die men kan aanspreken om zaken mee te doen elders in de wereld. Bij Ahlers is onze

In 1984 richtte hij Xylos op, dat nu 250 medewerkers tewerkstelt in

niche de voormalige Sovjetunie, nu het GOS en de Baltische Staten. Dat

Antwerpen, Brussel en Herentals. Xylos is een ICT- dienstverlener voor

betekent ook aanwezigheid in Oekraïne en Centraal-Azië, tot in China

de digitale werkplek, levert IT-infrastructuur en cloudoplossingen. Via

toe. In Zuidoost-Azië werken we met partners. Daar opereer je best waar

dochter Bagaar ontwikkelt het digitale platformen en producten.

je kritische massa hebt. En politiek Europa? Ik pleit ervoor dat we niet in het Belgische model vervallen, met compromissen die worden afgekocht

In 1989 werd Leysen Ahlers-CEO. Hij transformeerde het bedrijf van

door veel geld uit te delen aan iedereen.

een maritieme tot een logistieke dienstverlener met een uitgebreid

Ik hou van open debatten. Met het studiecentrum Antwerpen over-

internationaal netwerk. Ahlers biedt innovatieve en efficiënte logis-

Morgen heb ik de voorbije 20 jaar de dialoog willen stimuleren om

tieke ondersteuning bij het vervoer en de opslag van goederen,

samen te werken voor een betere leefomgeving. (Fijntjes) Antwerpen

alsook het faciliteren van handelsactiviteiten. Ahlers kwam terug in

mag gerust het bestuurlijke centrum worden van Vlaanderen. Misschien

familiale handen door de uitkoop van Stinnes in 1994, dat in 1970

is een stadstol in Brussel dan niet meer nodig.”

hoofdaandeelhouder werd. Vandaag telt Ahlers 650 medewerkers.

Leysen heeft een speciale band met Sint-Petersburg, als stad en haven

Leysen is voorzitter van de AXE Groep (Ahlers, Xylos en AXE

verbroederd met Antwerpen én het venster van Rusland op Europa.

Investments) en voorzitter van de Internationale Adviesraad van de

Ahlers is er al sinds de val van het IJzeren Gordijn actief en opende er pas

Antwerp Management School. Hij is stichtend voorzitter van ADM

een nieuw regionaal hoofdkwartier.

(een cluster van 150 IT-gerelateerde bedrijven) en richtte samen met o.a. Burggraaf Etienne Davignon het eerste bedrijvennetwerk op voor

Kunst in de natuur

sociale cohesie en duurzaam ondernemen (thans opgegaan in “The

Kunst intrigeert de topman. Zo was hij in 2008 een van de bezielers en

Shift”). Hij was bestuurder bij o.a. Agfa-Gevaert, bpost, Film Festival

sponsors van Green’Art, dat golf en kunst samenbracht op het golfterrein

Gent, KBC, VRT… en voorzitter van de Antwerpse Waterwerken begin

van Rougemont (Namen), dicht bij zijn buitenverblijf. “Ik woon niet ver

dit decennium.

van het Middelheimpark met zijn sculpturen in open lucht. Vooral heden-

Hij was gemeenteraadslid in de stad Antwerpen voor Open VLD (2000-

daagse kunst trekt me aan, zowel figuratieve als niet-figuratieve kunst in

2003) en is sinds mei 2019Kamerlid voor Open VLD. Hij is lid van de

de natuur.

Commissie Financiën en Begroting.

Vijf jaar geleden schreef ik me in op de Berchemse kunstacademie. Twee avonden per week maakte ik vrij om het diploma schilderen te behalen. Mijn eindwerken schilderde ik op historische familiedocumenten of krantenpagina’s. Weet u, ik had altijd wat met tekenen. Op zakenreis had

http://www.ahlers.com

ik altijd een tekenboekje bij om impressies op te tekenen op verloren

http://www.xylos.com

momenten. Nu doe ik dat nog sporadisch, gezien mijn politieke mandaat.”

http://www.christianleysen.be


IVECO & CAMMAERT Trucks. Your partners for Sustainable Transport

Cammaert Trucks Antwerpen

Cammaert Trucks St.-L.-Houtem

Cammaert Trucks Waasland

Cammaert NV Gooik

Transcontinentaalweg 1 2030 Antwerpen T 03 545 99 00 antwerpen@cammaertnv.be

Polbroek 44 9520 St.Lievens-Houtem T 053 62 22 64 billiet@cammaertnv.be

Kapelanielaan 4 9140 Temse T 03 711 14 44 temse@cammaertnv.be

Ninoofsesteenweg 48 1755 Gooik T 054 56 62 67 gooik@cammaertnv.be

Ontdek CAMMAERT Trucks via: www.cammaertnv.be

DE ONLINE MEUBELWINKEL, VOOR JOU SAMENGESTELD

www.hetmeubelhuis.be - info@hetmeubelhuis.be

HET MEUBELHUIS www.hetmeubelhuis.be

WE RENT EVERYTHING FOR YOUR HOME CHECK OUR WEBSITE!

www.homepost.be - info@homepost.be

TRANSPORT SOFTWARE MET EEN HART IN DE HAVEN www.go4logistics.be

nmbs Boek eenvoudig Thalys, Eurostar, TGV® en ICE. Vergelijk prijzen, beheer uw treinboekingen op 1 centraal platform en betaal via factuur. www.nmbs-internationaal.com/corporate +32 (0)2 528 27 06 - corporate@belgiantrain.be

69


Moonbird

Beter een ‘vogel’ in de hand Redactie | Frank Van Hoof

Als zus en broer hebben Stefanie en Michael Broes heel wat raakvlakken, maar nauwelijks een jaar geleden hadden hun professionele paden geen snijpunten. Geconfronteerd met de ademhalingsproblematiek van een gezamenlijke vriendin, kregen ze de ingeving om een hardwarematig hulpmiddel te ontwikkelen. Deze creatieve kiem werd meteen geplant en groeide op vruchtbare Vlaamse bodem in recordtempo uit tot een performant product. Op het moment van

het interview legden Stefanie en Michael in de ouderlijke woonst in Keerbergen -letterlijkde laatste hand aan hun knappe creatie. Het was nog even wachten op de oplaadkabels, maar de eerste Moonbirds zouden zeker uitvliegen voor de jaarwisseling.

Een inspirerende fruitschaal als start van een ‘vrucht’baar verhaal

aangeleerde

ademhalingsoefe-

ningen bleken geen toereikend tegengewicht om het onstuitbare offensief van een paniekaanval

Het verhaal start bij een bezoekje

te counteren. Dit relaas was de

van Michael aan zijn ‘kleine’ zus, bij

aftrap voor een bijzonder vrucht-

het begin van een jaar dat als virale

bare brainstorm: een tactiele tool

vintage de annalen zou ingaan.

moest soelaas bieden voor de

Stefanies huisgenote schoof mee

penibele situatie en de fruitschaal

aan tafel en vertelde over haar

bood de nodige inspiratie. Met

‘ademhalingsmoeilijkheden’:

een hoofd vol ideeën en een hand vol avocado stapte Michael de volgende dag naar een productontwikkelaar. De bal ging aan het rollen en zou -ondanks kuilen en bulten in het parcours- alleen maar aan kracht winnen.

Een complementaire combine Stefanie Broes van Moonbird

Door

andere

achtergronden

met specifieke specialisaties


Interview | Moonbird

blijkt de familiale tandem een bijzonder wendbaar en veelzijdig vehikel. Stefanie steekt van wal: “Naast master in de biomedische

wetenschappen

en

de

rechten ben ik doctor in de farmaceutische

wetenschappen.

Ondanks

die

titel had ik allesbehalve academische ambities. Ik ging in een commerciële functie aan de slag bij een start-up die een medisch toestel lanceerde. Bij een andere start-up belandde ik in een opera-

" Al doende leerde ik hoe het is om een toestel om een toestel op de markt te brengen én hoe je een consumer brand moet profileren."

naam, is Moonbird een Vlaams verhaal. Dat is een bewuste keuze: het onshoringverhaal is veel duurzamer én niet eens zo veel duurder, zeker nu corona de globale goederenstroom op de helling zet. Het doorslaggevende duwtje in de rug was overigens ook volledig Vlaams: imec istart is écht een ideale accelerator. Het feit dat experten ons voorstel hebben weerhouden, sterkte ons in de overtuiging dat er brood zat in ons idee. istart zorgde

tionele rol. Al doende leerde ik hoe het is

niet alleen voor centen, maar was ook én

om een toestel op de markt te brengen én

vooral van ‘kapitaal’ belang met krachtda-

hoe je een consumer brand moet profi-

dige coaching: hun ondersteuning is eigen-

leren. Ook de dynamische drive van een

lijk een maatwerk MBA. Ook Start it@KBC

klein en bevlogen team smaakte naar

zorgde voor onmisbare ondersteuning. Het

meer. Moonbird lijkt dan ook een logisch

lokale landschap is momenteel echt een

vervolg, omdat al die puzzelstukjes

vruchtbare voedingsbodem voor starters

samenvallen in een eigen start-up.”

met een overtuigend idee en een dito businessplan. Ook onze kapitaalronde gebeurde op Belgische bodem,

Michael doet zijn verhaal: “Ik ben econoom van opleiding. Bij de

net als de succesvolle speurtocht naar professionele partners. Het

investeringsmaatschappij waarvoor ik werkte, belandde ik al snel

Mechelse Achilles Design zorgt voor product development & design,

in een kwantitatieve rol, waarbij ik data moest analyseren en zelf

de elektronica is in handen van het Leuvense Zenso Electronics,

moest programmeren.”

Wappla levert Antwerpse app development en in Harelbeke vonden we in Assemblics een professionele partner voor PCB printing &

Als dynamisch duo kunnen Stefanie en Michael heel wat vaardig-

assembly.”

heden afvinken: Stefanie neemt de wetenschappelijke, commerfacet en de technologische toepassingen Michaels materie zijn.

Het zit vanbinnen: gezondheid moet met mentaal welzijn beginnen

Samen buigen ze zich over de strategie. Dankzij hun brede basis en

De Moonbird is een elegante eyecatcher én een hoogstand hulp-

veelzijdige vaardigheden kunnen ze uitstekend sparren met hun

middel. “We willen ademhaling en relaxatie van hun zweverige

professionele partners, waardoor onderling overleg de betrouw-

imago verlossen met een knap kleinood met geweldig gebruiks-

bare basis vormt van een organische ontwikkeling. Twee deel-

gemak. Een hip hebbeding is ideaal om mentale gezondheid letter-

tijdse medewerkers maken de Moonbirdequipe compleet: Jonatan

lijk en figuurlijk in de schijnwerpers te plaatsen.”

ciële en wettelijke kant voor haar rekening, terwijl het financiële

buigt zich over de digitale marketing en Karen vertaalt haar ademhalingsexpertise als klinisch psycholoog naar ons klantvriendelijke kleinood.”

Een Vlaamse Gaai: de Moonbird is een volledig Vlaamse ‘vogel’

De HR heeft zijn (t)huiswerk al klaar: de Moonbird als dé stressreductietool van het jaar Door corona werden gezondheid in het algemeen en mentale gezondheid in het bijzonder belangrijker dan ooit. In die optiek

Ik vraag me luidop af waar de naam ‘Moonbird’ vandaan komt.

zal welzijn een prominente plaats opeisen in het HR-beleid. De

Koestert mijn goedlachse gezelschap astronomische ambities met

Moonbird is een geknipte gezel om die nieuwe noden te lenigen. De

hun innovatieve idee?

hoogwaardige handheld beschikt over straffe software, en professi-

“Een Moonbird is een strandloper die jaarlijks migreert tussen de

onele psychologen zorgden met talloze audiogidsen voor optimale

Argentijnse Tierra del Fuego en Arctisch Canada. Die verre verplaat-

ondersteuning: aanhoudende ademhalingsbegeleiding met een

singen liggen aan de basis van zijn naam: de vlijtige vogel legt tijdens

leuke en laagdrempelige leercurve zorgt voor een structurele switch

zijn leven meer afstand af dan diegene die de aarde van de maan

en langetermijnrendement. Moonbird is een preferentiële partner

scheidt. Op die manier is hij een symbool van vitaliteit en duurzaam-

voor bedrijven die investeren in gezonde en gemotiveerde mede-

heid en past hij perfect binnen onze filosofie. Ondanks die Engelse

werkers. ▪

71


Covid-19

innovatie

Microkill: desinfectiebehandelingen Redactie | Edith Vervliet

De omvang en het tempo van de veranderingen die corona in ons leven teweegbrengt, zijn immens. In deze nieuwe vijfdelige reeks volgen we kmo’s (in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) die innovatieve diensten of producten op de markt brachten, gedreven door of onder invloed van corona. Zo ontwikkelde de Oost-Vlaamse ondernemer Theo Van den

Eeckhout, zaakvoerder van Exclutrans in Maldegem, een nieuwe business in Aalter: Microkill, gespecialiseerd in desinfectiebehandelingen B2B en B2C. 

Dedicated transport

autoconstructeurs naar evene-

Exclutrans doet zowel B2B als

menten en testcircuits, tot nieuwe

B2C

van

politiecombi’s die moeten bestic-

Van

kerd worden. Het bedrijf bewaart

exclusieve wagens, oldtimers en

en onderhoudt voertuigen voor

motoren voor privégebruik of

korte of lange periode in haar

deelname aan rally’s over gans

geacclimatiseerde

Europa en voornamelijk Zuid-

pots in Maldegem en Nice. Tussen

Europa, over prototypes van

beide opslagplaatsen is ook een

gesloten

bijzondere

transport

voertuigen.

stockagede-

pendeldienst georganiseerd. “Wij

zijn

gespecialiseerd

in

maatwerk. De klant bestelt bij ons een traject. Wij halen op de afgesproken plaats en uur zijn voertuig op en transporteren dat naar de opgegeven plaats tegen het gewenste uur. Meestal gaat het over bijzondere wagens met een hoge financiële waarde die voor de eigenaar vaak ook


Reeks | Covid-19 innovatie

een grote emotionele waarde hebben. In gespecialiseerde gesloten en

wordt ingesteld vooraleer het voertuig kan vrijgegeven worden.

vergrendelde vrachtwagens, beschermd tegen vandalisme en alle weers-

“We hebben dan een Exclutrans-trailer omgebouwd tot een gesloten

omstandigheden, vervoeren wij die exclusieve voertuigen op een veilige

desinfectieruimte die volledig kan gecontroleerd worden. Tot zes

en onopvallende manier, niet zichtbaar voor derden, van punt A naar

wagens kunnen tezamen in die desinfectiebox die voorzien is van een

punt B. Exclutrans beschikt over de nodige transportvergunningen en

‘turbofogger’ waarmee we de dichtheid van de verneveling bepalen.

verzekeringen. De lading wordt extra beveiligd door de aanwezigheid van

Elk kiertje van de wagen kunnen we ontsmetten, zowel het interieur

rookmelders en een track- en tracesysteem”, zegt Theo Van den Eeckhout.

als het exterieur. Het product dat we gebruiken brengt geen schade

Exclutrans is sterk afhankelijk van de evenementensector. Zo stockeert en

toe aan de auto-elektronica. Met de combinatie mobiele trailer

vervoert het bedrijf o.m. voor Bonhams de oldtimers die het veilinghuis

en fogger (vernevelingsinstallatie) kunnen we ter plaatse bij onze

op haar Zoute Sale tijdens de Zoute Rally in Knokke-Heist aanbiedt.

klanten gaan”, licht Theo toe.

“Vanaf het voorjaar tot oktober worden er tal van rallys georganiseerd. Dat is voor ons normaal een superdrukke periode. Met de eerste lockdown in

Van de ene activiteit komt de andere

maart werd onze agenda op een week tijd plots blanco. Twee maanden

Daarna vroegen klanten of Microkill ook hun showroom kon desinfec-

later zijn we opnieuw gestart. De verkoop van klassieke wagens hernam

teren. Nadat het bedrijf enkele marketingacties had gedaan, volgden

toen en old timer restaurateurs bleven werken, zodat we voldoende

al snel vragen vanuit diverse hoeken om kantoren en productiehallen

transporten konden uitvoeren. Vandaag bereiken onze activiteiten nog

te behandelen.

niet het niveau van 2019, maar in najaar 2020 kwamen er veel transporten

Theo Van den Eeckhout: “Tijdens de eerste lockdown was er wat

op ons af door de tumult rond de Brexit. Veel mensen wilden onderdelen

paniek. Bedrijven namen het zekere voor het onzekere. Wanneer bij een

of wagens voor het einde van het jaar uit de UK hebben”, gaat Theo verder.

of meerdere medewerkers corona was vastgesteld, vroegen bedrijven ons binnen 24u hun productiehal te desinfecteren. De meeste van die

Uit Exclutrans ontstond Microkill

bedrijven sluiten vaste contracten af na een besmetting, soms onder

Toen de winkels moesten sluiten en maatregelen treffen om corona-

druk van de vakbonden of de preventiedienst. Sommige bedrijven

proof te kunnen heropenen, bracht een klant die wagens in het exclu-

roepen onze hulp preventief in, voor eenmalige desinfectie of op weke-

sieve segment verkoopt Theo op het idee om voertuigen volledig te

lijkse, tweewekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis, al naargelang

desinfecteren, van binnen en van buiten.

de noden. Bij ziekenhuizen ligt de frequentie wel hoger.”

Theo Van den Eeckhout: “Een nieuwe auto neem je niet meteen uit de

Microkills taak bestaat erin om ruimtes te ‘resetten’ van virussen en

showroom mee naar huis. Een testrit helpt mensen over de brug. Die

opnieuw steriel te maken. Door het aantal besmette contactpunten

testauto’s moeten sinds corona ontsmet worden... Daar komt meer bij

weg te nemen en preventieve desinfectie kan bij een uitbraak het

kijken dan alleen de handgrepen, het stuur en de zetels ontsmetten.

besmettingspercentage zeer hard beperkt worden. De percentages

Als je een kwartier in een wagen zit, komt de complete binnenkant in

zijn afhankelijk van het aantal personen en welke andere voorzorgs-

contact met de microdruppels die je uitademt wanneer je (luid) praat,

maatregelen er nog toegepast worden.

hoest en niest… Het volledige interieur moet dus gedesinfecteerd

“Zo heeft Microkill onlangs een school waar een aantal besmettingen

worden om een steriele ruimte te kunnen garanderen.”

was vastgesteld volledig steriel gemaakt op een woensdagnamiddag.

Zo is Microkill ontstaan. In Nederland vond Theo een partner die hem

Dat is noodzakelijk, want in alle lokalen hangt wel een residu, ook

de producten, machines en meettoestellen aanlevert. Hij volgde er een

al zijn de mensen er niet meer. Op donderdag konden de lessen

opleiding om de hele procedure onder de knie te krijgen en de meet-

hernemen. Scholen zijn altijd in onze dienstverlening geïnteresseerd,

toestellen te bedienen waarmee de benevelingsconcentratie optimaal

maar het is vooral een kwestie van budgetten”, stelt Theo.

Duurzaam ondernemen! Een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Wist u dat er een verband bestaat tussen klimaatinnovatie, groei, een goede work-/life balance en gendergelijkwaardigheid? Laat uw bedrijf door X Kwadraat auditeren en wordt officieel de volgende gendergelijkwaardige onderneming. Neem contact op met info@XKwadraat.be of bel naar Wivina (+32 475 756 718) of Oxana (+32 478 154 443).

73


Hoe gaat Microkill te werk bij het desinfecteren van ruimten? “Eerst vragen we de klant info over de te behandelen oppervlakte, want dat is een bepalende factor voor de offerte. Sommige oppervlakten zijn zeer groot en moeten van onder tot boven behandeld worden. Andere hebben bijvoorbeeld een centraal ventilatiesysteem waar we kunnen op inwerken. Met onze vernevelingstechniek bestrijden we niet enkel de micro-organismen op de oppervlakken, maar ook die in de lucht hangen. Daarna

INTERNATIONALE PLANNEN VOOR UW ONDERNEMING ?

gaan we ter plaatse kijken. Als een werknemer besmet is, volgen we de route die deze persoon zou kunnen gevolgd hebben: van de parking naar de kleedruimten, toiletten, refter en werkruimten. Alle cruciale punten worden aangeduid: deuren, deurklinken, lockers, sloten, enz. Het materiaal en de dosering voor de desinfectiebeneveling wordt berekend op die inspectieroute”, preciseert Theo. Nog een aspect dat de prijs bepaalt, is het tijdstip wanneer Microkill kan desinfecteren. Opdat de klant zo weinig mogelijk tot geen hinder ondervindt, biedt Microkill een 24/7-service. Het tarief ligt tussen 200 en 350 euro voor een oppervlakte van 500 à 700 vierkante meter, maar kan enorm variëren. In een kantoor

Bestel dan het boekje ‘101 veelgestelde vragen over internationaal ondernemen’. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en ondernemen in het buitenland. > U kan het gratis bestellen op www.flanderstrade.be

met veel toetsenborden en deurklinken is er meer werk dan in een productiehal met één heftruck.

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

FLANDERSTRADE.BE

“Vooraleer we met de desinfectie starten, informeren we de klant over hoe we te werk gaan tijdens de verneveling en welke vochtgevoelige zaken, zoals documenten en elektronica, best opgeborgen of met folie

hoofdactiviteit. Momenteel verzekert hij de continuïteit van Microkill

ingepakt worden. Dit is de meest effectieve methode om complete

met twee freelance medewerkers. Bij de start van Microkill, toen er nog

ruimtes te ontsmetten. Op deze wijze wordt ook kruiscontaminatie

veel onduidelijkheid bestond over corona, was er grote belangstelling

vermeden. In klinieken gebruiken we onze desinfectiebox waarin grote

in desinfectie. Intussen hebben bedrijven de nodige voorzorgsmaat-

hoeveelheden professionele mondmaskers en kledij van het medisch

regelen getroffen en is thuiswerk verplicht voor alle functies die dit

korps en zorgpersoneel gaan. Zo kan dit materiaal na ontsmetting

toelaten. Kantoren hebben op die manier een beperkte personeels-

opnieuw gebruikt worden. Deze desinfectiewijze is sneller en budget-

bezetting. Daardoor is het risico op besmetting ingeperkt. “Bedrijven

vriendelijker dan alternatieve methodes”, benadrukt Theo.

met productiehallen blijven een beroep doen op ons. Ondertussen heb ik gemerkt dat mensen niet meer in paniek zijn omdat ze beter

Hoe ziet Microkill de toekomst tegemoet?

geïnformeerd worden. Ik sluit niet uit dat we de dienstverlening van

Voor Theo Van den Eeckhout is Exclutrans nog steeds de

Microkill zullen diversifiëren. We zijn ruimdenkend en flexibel.” ▪

Met lichte voet naar waar u moet

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE70 0689 0667 8225 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 NL - 12/2020

DVV_ADV_KMO_Insider_170x58,25.indd 1

14/12/2020 16:19


Bedrijfsreportage | Efficy

Kathy Mebis, Sales Account Executive en Cédric Pierrard, CEO

CRM-ONTWIKKELAAR EFFICY ONTVOUWT AMBITIEUZE GROEIPLANNEN De 100% Belgische CRM-ontwikkelaar Efficy

“Onze CRM-oplossingen zijn flexibel en heel

u sinds bijvoorbeeld zes maanden niet meer

heeft ambitieuze groeiplannen en geeft die

gebruiksvriendelijk. Ik kan er alle rapporten

bezocht of gecontacteerd hebt. Met een

momenteel volop vorm. “De voorbije tien

en lijsten uit genereren die ik wil. Zo kan ik

Excel-bestand snel over dezelfde informatie

jaar hebben we in de ons omliggende landen

mij focussen op mijn job en verlies ik geen

beschikken is heel wat moeilijker.” ▪ (NV)

één tot twee overnames per jaar gerealiseerd

tijd”, pikt Kathy Mebis in. Zij vervoegde het

en er is daarnaast nog heel wat ruimte voor

team van Efficy als aanspreekpunt voor de

Mooie nominaties en titels!

organische groei. We mikken binnen drie tot

provincies Antwerpen, Limburg en een groot

Efficy sleepte recent enkele mooie nomi-

vier jaar op een omzet van 100 miljoen euro én

deel van Vlaams-Brabant.

naties in de wacht. De CRM-ontwikkelaar is

tegen dan willen we op onze R&D afdeling 100

finalist EY L'Entreprise de l'Année® 2020 en

medewerkers aan de slag hebben, tegenover

CRM op maat van uw bedrijf

in de running voor Belgium Best Managed

40 vandaag”, legt CEO Cédric Pierrard uit.

De CRM-oplossingen van Efficy helpen u om

Companies van Deloitte. Voor de derde

uw gegevens semi-automatisch te koppelen

keer staat Efficy ook in de Deloitte Fast

Efficy werd zo’n 15 jaar geleden opgericht.

en te organiseren, zodat u alle benodigde

50-lijst. Dat is een overzicht van de 50 snelst

De CRM-ontwikkelaar en -integrator consta-

informatie snel vindt.

groeiende bedrijven in ons land. En dan

teert dat veel Amerikaanse CRM-bedrijven

Kathy Mebis: “We vinden het heel belangrijk

is er nog de mooie 9de plaats die Efficy in

een belangrijk marktaandeel hebben in

om uw werkprocessen in kaart te brengen

2020 behaalde in de categorie Middelgrote

Europa, dat samen oploopt tot zo’n 50%. “Wij

en om te luisteren welke eindresultaten u

bedrijven van de Brusselse Gazelle lijst van

vinden het een anomalie dat er geen krachtig

beoogt. We koppelen uw processen aan ons

Trends. Efficy is trouwens ook in 2021 weer

Europees CRM-bedrijf is. Efficy heeft in elk

systeem, waarbij we als het ware telkens een

genomineerd, voor het derde jaar op rij.

geval de ambitie om dat te worden”, stelt

nieuwe CRM-oplossing bouwen op maat van

Trends rangschikt in deze lijst de snelste

Cédric Pierrard. Nu reeds heeft het bedrijf

uw noden en wensen.”

groeiers onder de Brusselse bedrijven.

meer dan 185.000 gebruikers in zo’n 4.500 bedrijven over de hele wereld.

Efficy, ambitie 5³

Verhoging van uw productiviteit Cédric Pierrard: “Met de CRM-oplossingen

Zijn gezonde ambitie drukt Efficy uit met een

van Efficy verhoogt u uw productiviteit en

Efficy

wiskundige formule: 5³. Het bedrijf wil binnen

realiseert u meer efficiëntie. Om maar één

Kathy Mebis, Sales Account Executive

5 jaar, 5 keer zo groot zijn dan vandaag en 5%

voorbeeld te noemen: heel snel kan u een

T 02 648 18 98 - GSM: 0494 43 21 11

van de Europese markt bestrijken.

overzicht vragen van de klanten of leads die

kme@efficy.com - www.efficy.com

75


Tom Vandeput,

gedeputeerde van de provincie Limburg

“Nieuwe bedrijfsterreinen en nieuwe campussen geven boost aan bedrijfsleven”

©wikipedia

LIMBURG Redactie | Marcel Cools

Nieuwe bedrijventerreinen

“In het najaar van 2020 start

Tom Vandeput, gedeputeerde van

Drie

de Provinciale Ontwikke-

de provincie Limburg, is duidelijk.

centraal:

lingsmaatschappij Limburg

“Limburg is een provincie in volle

van bedrijfsruimte en nieuwe

Tom

haar acquisitie- en inter-

economische transitie. Het vertrek

campussen,

verzamelen

Limburg ligt mee aan de basis

nationaliseringswerking

van grote industriële bedrijven

van kennis over de Limburgse

van enkele belangrijke bedrij-

op. Voortbouwend op de

als Ford en Philips heeft Limburg

economie en de ondersteuning

activiteiten van ‘Locate

venterreinen. Denk maar aan

genoodzaakt tot een nieuwe

van

speer-

de ontwikkeling van het bedrij-

economische

Het

puntsectoren. Het gaat om logis-

venterrein Nieuwe Bunders in

provinciebestuur en de Provinciale

tiek, maakeconomie, energie,

Maasmechelen. Dit is een regio

Ontwikkelingsmaatschappij

circulaire economie, creatieve

waar de beschikbare bedrijfs-

spelen

economie, digitalisering, bouw en

ruimte relatief schaars was.

zorgeconomie.

Op vraag van de gemeente

in Limburg’ zullen we de economische troeven van Limburg in de verf zetten bij kandidaat-investeerders uit binnen- en buitenland. Binnen Vlaanderen beschikt Limburg nog over de meeste ruimte om te ondernemen. Tel daarbij onze centrale lig-

hoofdrol.

daarin

dynamiek.

een

absolute

kernactiviteiten

acht

de het

staan

ontwikkeling

belangrijke

Vandeput:

Maasmechelen

“De

heeft

POM

POM

Limburg een masterplan opgemaakt voor de ontwikkelings-

ging in Europa, vlakbij grote

mogelijkheden van het 74 ha

en internationale afzetmark-

grote terrein. Intussen is de

ten en dan is het duidelijk:

ontwikkeling volop aan de gang.

Limburg heeft een competi-

Op termijn zullen minstens

tief voordeel ten aanzien van

500 jobs gecreëerd worden op

andere regio’s.”

Nieuwe Bunders.”


Reeks | Gedeputeerde provincie Limburg

Corda Campus, EnergyVille en Droneport

Smart Port Limburg

“POM Limburg ondersteunt ook actief de campuswerking in de

“Op de voormalige Ford-terreinen in Genk ontwikkelen we Smart Port

provincie. Zowel financieel als inhoudelijk. De bestaande campussen

Limburg. Het is een incubator en demonstratieruimte voor innovatie in de

kennen een sterke eigen dynamiek door de combinatie van inno-

logistiek. De bestaande campussen bouwen we er verder uit tot hotspots

vatie, creatief talent en ondernemerschap. Het bekendste voorbeeld

voor ondernemerschap en talentontwikkeling. Het fysiek samenbrengen

is waarschijnlijk Corda Campus, de hightech-campus in Hasselt die

maakt ondernemers immers efficiënter en geeft hun extra slagkracht om

zeer snel is uitgegroeid tot één van de economische hotspots van

te excelleren in innovatief en internationaal ondernemerschap.”

de ganse Euregio en plaats biedt aan zowel startende, groeiende als gevestigde bedrijven. Op EnergyVille in Genk wordt dan weer

Maakcampus

volop gewerkt aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve,

Met de MaakCampus op het THOR-terrein te Genk wordt geïnvesteerd

duurzame energietoepassingen. Dit is een markt met een enorm

in een uniek kennis- & praktijkcentrum op het vlak van Industrie. De

groeipotentieel, omwille van de milieuproblematiek waarmee we

campus zal de Limburgse maaksector ondersteunen in de productie

geconfronteerd worden. Ook toekomstgericht is de ontwikkeling van

van nieuwe prototypes met beperkte schaalkansen en kleine geïn-

Droneport in Sint-Truiden. Op en rond de luchtmachtbasis zijn daar

dividualiseerde series, tot aan de uitrol naar grootschalige series of

alle nodige faciliteiten gecreëerd om drones in te zetten als nuttig

de productie op industriële schaal. Zo leren maakbedrijven welke

instrument in diverse sectoren zoals logistiek, bouw en landbouw,

materialen, programma’s en technologieën ze best gebruiken, en

en als leverancier van bijzondere data.”

worden ze ondersteund bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Op het vlak van campusontwikkeling maakt POM Limburg ook werk van

Belangrijke thema's zijn industriële artificiële intelligentie, via toege-

nieuwe campussen die in de komende jaren zichtbaar zullen worden.

voegde technologie mensen productiever maken, slimme interne

Bijvoorbeeld rond Health, Logistiek, Maak en Bouw. POM Limburg werkt

logistiek, digital twins, enz.

zowel ruimtelijk als inhoudelijk aan de masterplannen voor de totstandkoming van deze campussen.

Bouwcampus Voor de bouwsector staat de realisatie van een bouwcampus, naast de

Health & Care

Construction Academy en het Applicatiecentrum Beton, op de radar.

“De voorbije tien jaar is de sector van Health & Care met focus op biotech,

Het gaat om een demoruimte voor innovaties, een trainings- en oplei-

medtech en zorg versneld ontwikkeld. Om deze sector verder toekomst-

dingscentrum voor werkenden, werkzoekenden en studenten, een

gericht te ontwikkelen, moet er een sterke wisselwerking zijn tussen

incubatorruimte voor samenwerkingen met IT, cleantech en slimme

onderzoek, innovatie, ondernemerschap, opleiding en communityvor-

energie, gedeelde faciliteiten, een educatieruimte voor jongeren om de

ming. Innovaties kunnen leiden tot een vernieuwende zorg en tot de

instroom naar bouwberoepen te bevorderen en een open marktplaats

vooruitgang van biotech en medtech. Bioville is reeds een hotspot van

voor Limburgse bouwvacatures.

onderzoek, startersfaciliteiten, businessontwikkeling en onderscheidende geïntegreerde diensten. Er zijn al een aantal netwerkschakels die

Bedrijvencampus Noord-Limburg

voorhanden zijn of die de volgende jaren voorzien worden: de realisatie

POM en LRM onderzoeken of er meer ruimte gecreëerd kan worden

van een Digital Health House, de uitbreiding van BioVille met een derde

voor ondernemerschap door de ontwikkeling van een Bedrijvencampus

vleugel, de uitbouw van een centraal mobiliteitsplatform en de digitalise-

Noord-Limburg. Zo kunnen starters en groeibedrijven zich ontwikkelen

ring van de eerstelijnszorg.”

en kan specifieke begeleiding worden aangeboden. ■

77


MVO

(Gender)discriminatie als doodlopende straat: de maatschappelijke missie van X Kwadraat Redactie | Frank Van Hoof © Kurt Liefsoons

Als netwerkorganisatie wil X Kwadraat ondernemers connecteren en samenwerkingen faciliteren. Naast dat economische elan zet de organisatie ook én vooral in op een maatschappelijke meerwaarde, door resoluut de kaart van gendergelijkwaardigheid te trekken. Het gonst van de ‘bedrijvigheid’ bij X Kwadraat, met een eigen Award én een heus certificaat.

Corona zorgt ook bij X Kwadraat

Met Wivina Briers aan het roer,

voor turbulente tijden, maar

kan X Kwadraat rekenen op

ook daarna zal de organisatie

een ervaren en enthousiaste

Van een goedgevulde carrière

niet altijd de wind in de zeilen

kapitein die als prille zestiger

Voor we verwachtingsvol voor-

hebben: op weg naar een

al heel wat woelige water-

uitkijken naar de toekomst

gendergelijkwaardig

tjes

van X Kwadraat, gidst Wivina

gedach-

heeft

doorzwommen.

tegoed moet X Kwadraat tegen

Met elegante efficiëntie doet

me

een (onbewust) ongelijkwaar-

de warme wind van wervel-

haar

dige onderstroom in varen en

storm Wivina zijn werk: na

“Mijn

moeten heel wat conservatieve

twee uur ben ik helemaal om.

begon in 1996, met Riant

klippen

De rest van de wereld wacht!

Wonen,

genomen

worden.

in

vogelvlucht

veelzijdige

door

verleden.

‘ondernemersbestaan’ een

halfjaarlijks

magazine waarbij de naam als vlag ook de luxueuze lading dekte. De kracht van een sterk netwerk was ook toen al een van de pijlers van mijn aanpak. Voor de publicatie van elk nummer brachten we ondernemers uit de bouwsector bijeen in een sfeervolle setting met eten en drinken: dé manier om


Reeks | MVO

mensen te verbinden en samenwerkingen te beklinken. In januari

te stellen dat er inwendige onrust en frustratie borrelden en in

2008 verkocht ik het handelsfonds aan mijn fotograaf, maar dat liep

januari 2018 bereikten die hun culminatie- én fulminatiepunt op

helaas niet zoals gepland, met de nodige financiële calamiteiten

het nieuwjaarsevent van een netwerkorganisatie. Toen ik bij een

tot gevolg. Gelukkig werd ik opgepikt door Geert Joris, de toen-

kennis van jaren hengelde naar een job die me op het lijf geschreven

malige CEO van Boek.be. Geert was op zoek naar een commercieel

was, negeerde die mij straal ten voordele van een minder gekwali-

directeur om zijn ledenorganisatie te vermarkten. Tot 2010 had

ficeerde maar mannelijke kandidaat. Deze allesbehalve amusante

zelfs de Boekenbeurs, het vermaarde vlaggenschip, geen spon-

amuse was nauwelijks verteerd toen het horribele hoofdgerecht

soring. Ik begon eraan uit nood, maar die werd al snel een deugd:

werd geserveerd: volledig buiten mijn weten om werd een manne-

het was een fantastische functie! De naam ‘Boekenbeurs’ bleek

lijke nieuwkomer voorgesteld als nieuwe commerciële directeur van

zelfs in de nasleep van de bankencrisis een succesvolle sleutel om

de organisatie waarvan ik mee aan de wieg stond. Ik stond met de

heel wat deuren te openen. En zo ontstonden er fijne samenwer-

mond vol tanden én met lege handen.”

kingen met boeiende bedrijven, die op de Boekenbeurs voor een aanwezigheid van Royco bijvoorbeeld bracht letterlijk en figuur-

Een vruchtbare Valentijnsnacht: van kwaad naar X Kwadraat

lijk kleur. Als je door de drukte van de beurs dreigde in het rood te

“Het spreekt voor zich dat ik witheet van woede naar huis reed.

gaan, kon je letterlijk in het rood gaan zitten: Royco had de kille hal

Ik had enkele weken nodig om mijn situatie te analyseren en die

warm ingekleurd en voor comfortabele zitjes gezorgd, waardoor

woede naar positieve energie te kanaliseren. In een doorwaakte

je als bezoeker kon genieten van een prettige pauze. Het idee van

Valentijnsnacht zag X Kwadraat het licht én het was -geheel conform

Roy van Royco, de man die met de knop van de waterkoker ook de

de timing- liefde op het eerste gezicht: ik schreef mijn commer-

pauzeknop indrukte, is daar geboren. Na een bijzonder prettige

cieel plan en businessplan in één ruk uit en vergastte iedereen in

professionele periode ging ik nog twee jaar als marktgerichte

mijn netwerk op een mail met mijn prille, prestigieuze plannen.

matchmaker aan de slag bij een immokantoor dat wilde franchisen.

X Kwadraat startte als netwerkorganisatie, maar ik wilde niet het

Na twee jaar liep dat contract echter ten einde en op mijn 56 stond

zoveelste vrouwenclubje zijn waar vrouwen zeggen dat het moet

ik plots op straat.”

veranderen, maar praat niet door daad wordt gevolgd. Daarom

atypische aanpak kozen om hun product in de verf te zetten. De

koppelde ik er een magazine aan waarin ik sterke vrouwen in

… naar een onrechtvaardige barrière

de kijker zette. Ook die boodschap geraakte enigszins onder-

“Als marketeer dacht ik dat ik dat ik mijn vrouwtje wel zou kunnen

gesneeuwd: ‘voor vrouwen’ stond voor velen gelijk met ‘tegen

staan om mezelf aan de man te brengen. Ik maakte zelfs een filmpje

mannen’ en ik had geen zin om voor feministische furie versleten

om me te vermarkten. Het werd een onaangename odyssee: soms

te worden. Het was in het begin geen sinecure om het verhaal van X

werd ik geweerd omdat ik overgekwalificeerd was, nog vaker

Kwadraat letterlijk en figuurlijk verkocht te krijgen. ”

bleef de deur op slot omdat ik te oud of een vrouw was. Vrienden van marketing, mensen én het leven te verenigen in een functie

Een krachtige kickstart: de X Kwadraat-award

als coach, en zo startte ik Connaction. Al snel bleek dat ik op een

En uiteraard was dat verkopen wel essentieel: zonder het nodige

windei had zitten broeden: het concept had weinig overlevings-

kapitaal was het einde van het verhaal. Bea Machiels, naast Wivina’s

kansen in een verzadigde markt en ik kon mijn ei alvast niet kwijt

lokale bankdirecteur ook een krachtig klankbord,

als dertiende coach in een dozijn. Het is een understatement om

haar dat de financiële ondersteuning pas zou stijgen als ze ook

en kennissen raadden me aan om mijn complementaire kennis

Fle via Wie graag een verkennende babbel wil, kan een afspraak maken: bij jullie op kantoor of via digitale weg. Graag een seintje aan ingrid@ingridlarik.be +32 473 73 25 88 | www.ingridlarik.be www.2befuturefit.be

Duurzaam (samen)werken

Werkbaar Werk traject | Veerkracht en Initiatief • Scan van je organisatie a.d.h.v. de Connection4Balance tool (voldoet aan Wet Psycho-Soc. Risico’s - i.s.m. Instituut voor Duurzaam Werken) • Je projectleider/team opgeleid om zelf met de resultaten aan de slag te gaan, per team (co-creatie). • Een actieplan om pijnpunten duurzaam op te lossen en uitdagingen strategisch aan te pakken.

79

overtuigde


conceptueel nog hoger mikte. Dat bleek makkelijker gezegd dan

Kwadraat op zoek naar een betrouwbare basis om van de Award

gedaan. Pas op weg naar het Leuvense hoofdkantoor van de KBC

een objectieve onderscheiding te maken. Een audit zou soelaas

werd Wivina ‘overvallen’ door een innovatief idee: ze zou een Award

kunnen bieden, maar bleek onbestaande. Die hiaat werd gevuld

uitreiken aan het bedrijf dat het meest vrouwvriendelijk onderneemt.

door X Kwadraat met het eerste én enige Europese certificaat.

Het idee werd warm onthaald én naar een solide formule vertaald.

“Met de Raad van Advies hebben we een audit gecreëerd en die

“Na een partijtje ‘pingpongen’ in Leuven werd mijn premature

werd op mijn verjaardag dit jaar gevalideerd: op basis van een

plan al veel concreter en in de weken die volgden kreeg het vaste

positieve audit mag X Kwadraat als enige in Europa een certificaat

vorm, onder meer door gesprekken met gedreven gelijkgestemden.

uitreiken. Het X2 gender equivalent approved enterprise certificaat

Een van hen was Alexandra Limage, die recent de WOMED-award

wil bewustzijn rond gendergelijkwaardigheid creëren én inspan-

had gewonnen en een bijzonder enthousiaste ervaringsdeskun-

ningen honoreren: bedrijven die woorden naar waarden vertalen,

dige bleek. Het X Kwadraat- nieuwjaarsevent van 2019 bleek een

kunnen dit kwaliteitslabel behalen.”

afdoend antigif voor de pijnlijke ervaring een jaar eerder: vol trots verkondigde ik het prestigieuze plan om nauwelijks 6 maanden

Een ambitieus project met een vlindereffect

later een eerste Award uit te reiken. Ik ging op zoek naar een sterke,

Wivina wil met kleine stappen grote veranderingen in gang

evenwichtige jury en tot mijn voldoening voelden alle acht aange-

zetten: vijftig jaar na de maanlanding legt ook X Kwadraat de lat

sprokenen zich ook écht aangesproken. Het werden maanden van

astronomisch hoog, al wil de organisatie substantiële stappen

intensieve interactie met pittige discussies. En cours de route werd

zetten voor de hele mens-heid, niet alleen voor ‘man’kind.

het uitgangspunt vrouwvriendelijk eerst vervangen door genderge-

De

lijk en tenslotte door gendergelijkwaardig. Dat is ook de ongeremde

volledig overvleugeld door een vilein virus dat zich in

overtuiging: mannen én vrouwen zijn geenszins gelijkaardig, maar

ijltempo

beslist wél gelijkwaardig. We reduceerden elf inschrijvingen naar

vuldig verspreiden nu net dé intentie zijn van X Kwadraat.

drie nominaties, en tijdens een groots allurefeest in de schuur

“Als het op gendergelijkwaardigheid aankomt, volstaat het niet om

van de Rentmeesterij van Alden Biesen werd de eerste X Kwadraat

een steen te verleggen. Om diepgewortelde discriminatie en inge-

Award uitgereikt aan Everon Lighting. We vroegen bewust Herman

bakken vooroordelen weg te werken, moet elke steen omgedraaid

Verwimp van Bouwbedrijf Mathieu Gijbels als juryvoorzitter: uit

en in de vijver gegooid worden, met de bedoeling een duurzame

een mannelijke mond wordt de term gendergelijkwaardig ontdaan

deining te veroorzaken die gestaag aan kracht en omvang wint.

van elke karikaturale connotatie. Het was Herman zelf die na een

Gendergelijkwaardigheid is als één van de 17 sdg’s en is een doel

bijzonder geslaagde gala-avond de wens uitsprak dat een nieuwe

dat bijdraagt aan een andere én betere wereld, waarin mensen

traditie was geboren. Die intentie werd op de evaluatievergade-

zich kunnen onderscheiden op basis van hun potentieel en niet

ring geconcretiseerd. Op die vergadering werd ook beslist om elk

onderscheiden worden op basis van hun gender. Dat doel is heilig,

jaar twee gastjuryleden aan te stellen om een verfrissende visie te

de middelen zijn dat niet: in die optiek kan je de audit vergelijken

garanderen.”

met quota, die ondanks initiële huiver heel wat mensen én zaken

eerste over

voorzichtige de

‘vlinderslagen’

wereld

verspreidde.

werden Laat

dat

echter veel-

in beweging hebben gebracht. Het is overigens niet slecht om die

Hét paradepaardje van X Kwadraat: een Europees certificaat!

audit naar zijn Latijnse oorsprong terug te brengen als moment

Onder impuls van Robin Bruninx, een jurylid dat als inge-

is een aanzet voor een gendergelijkwaardig verhaal op wereldwijde

nieur elke dag werkt volgens het credo ‘meten is weten’, ging X

schaal. Change? Yes, we can!” ▪

waarop er naar jou en je verzuchtingen wordt geluisterd. De audit

The new AT Mesh – free to move, healthy, sustainable. wilkhahn.com 80% of the mesh on the backrest frame is made from recycled PET bottles Lange Lozanastraat 262 2018 Antwerpen + 32 3 232 93 91 info@wilkhahn.be


N M LU O C REDACTIE - Frank Van Hoof

Goede voornemens Op een clandestiene knal van een occasionele onverlaat na, werd het nieuwe jaar niet met de klassieke toeters en bellen ingeluid. Qua symboliek kon dat tellen: we hadden toen al ‘stilletjes’ door dat onze ongewenste gast zich niet aan de kunstmatige kalenderindeling zou houden. Meer nog, om zijn aanwezigheid in het nieuwe jaar wat kracht en luister bij te zetten, trakteerde onze verborgen vijand ons op een staaltje cynisme. Nu de Brexit een feit is en de deur op slot gaat voor een belegd broodje en een stukje Schotse zalm, lijkt de op de valreep bedongen deal een coronaclausule te bevatten, die vrij virusverkeer garandeert: de Britse variant zorgt voor het volgende horrorhoofdstuk in een viraal verhaal. Hoewel de vijand onzichtbaar en ongrijpbaar is, trakteert hij ons wel keer op keer op zijn lelijke lach en worden we moe en moedeloos van een globale gijzeling die nu al een jaar duurt. In het nieuwe normaal trekken we alle registers open om samen te leven met het virus, maar vergeten én verleren we om op een fijne manier samen te leven met elkaar. En net dat is dé essentie bij de start van 2021: geen grootse dromen of buitenissige verwachtingen, wél haalbare wensen, met daarin een absolute hoofdrol voor mensen. Die laagdrempelige en liefdevolle levenswijsheid moeten we ook in onze goede voornemens opnemen. Ook daar vergalopperen we ons klassiek aan astronomische ambities. Een bomvolle bucket list is na een paar weken leeggelekt, omdat we ons focussen op wat niet mag, terwijl we onze zegeningen vergeten te tellen. Laten we massaal werken aan een modeste, mooie moraal van het verhaal in het nieuwe normaal. Tegen het advies van alle virologen in, pleit ik ervoor om wél te omarmen, en de leuke lichtpuntjes aan het hart te drukken. Leiden we allemaal zo hard aan huidhonger dat we met zijn allen terugwillen naar business as usual? Is ‘huishonger’, waarbij we ons verliezen in werk en stress ten koste van kind, vriend en gezin, dan zo’n aantrekkelijk alternatief voor huidhonger? Uiteraard mis ik ongeremde en ongedwongen ontmoetingen, maar ondanks mijn moeite met die ‘dagen zonder vlees’, kijk ik nog meer uit naar dagen zonder vrees! Die komen er, én snel! Tot dan: stel het wel!

81


Creatief met ruimte

Uw gebouw draagt bij tot het succes van uw mensen. Ze willen er zich goed voelen. Bij Panisol Partitions + Creative space planners bouwen we met overtuiging aan moderne en kwalitatieve interieurafwerkingen, samen met U. Met veel glas en met fraaie toetsen zorgen we voor een maximale transparantie, aparte ruimtes en een gedegen karakter in uw kantoren, vergaderzalen, boardrooms, ed. Dit doen onze architecten al ruim 50 jaar met een eindeloze lijst tevreden klanten voor kantoorgebouwen, ziekenhuizen, luchthavens, industrie, scholen en vrije beroepen. Onze creatieve uitdaging en doel blijft: een optimale, flexibele en feel-good beleving van uw ruimte. Interesse? Neem gerust even contact met ons op voor een kennismaking:

INFO@PANISOL.BE | WWW.PANISOL.BE | T 03 231 20 01

186 maart april 2021

VOLGENDE EDITIES

HAVEN & INDUSTRIE

12.500 ex

Supply Chain/Haven/Transport/Distributie/E-commerce/Warehousing/ Packaging/Logistieke software/Douane & expeditie 1. Hoe sterk staan onze Vlaamse maak-kmo’s? 2. Belgische havens: samen sterk(er)? 3. Douane & expeditie gaan digitaal 4. Welke tools voor een goed draaiend magazijn? 5. Hoe scoor ik met mijn verpakkingen?

INTERNATIONALE Strategie/Structuuroptimalisatie/Internationale handel/MVO/Zakenreizen/ Expats/Start-ups HANDEL

Nieuw KMOinsider digital 188/1 11/03

188/2 25/03

188 mei juni 2021

188/3 08/04

188/4 22/04

IT

Telefonie/Bedrijfssoftware/IT-diensten & beheer/ Documentbeheer/IT- en databeveiliging/Cloudhosting 1. Wat zijn basisregels voor een succesvolle ERP-implementatie? 2. Bedrijfssoftware op maat van je kmo 3. Hoe bedrijfsgevoelige informatie beschermen? 4. Duurzaam documentbeheer 5. Hoe bouwt u een sterke website?

MARKETING SALES

Communicatie & huisstijl/Marketing/Contentmarketing/Organisatie events/ Meeting & event facilities/Catering/Salesopleiding/Direct Marketing/ Business & Lifestyle/Business Gifts & relatiegeschenken 1. Social media maar geen leads? 2. Event- en co-working ruimtes 3. Hoe efficiĂŤnt communiceren in digitale tijden? 4. Hoe stimuleer ik mijn verkoopteam? 5. Hoe krijg ik persaandacht voor mijn kmo?

12.500 ex

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be

Nieuw KMOinsider digital 188/1 11/03

188/2 25/03

1. Hoe scoor ik internationaal met mijn dienst of product? 2. Business travel in coronatijden 3. Wordt MVO nu echt de norm? 4. De provinciegouverneurs in de kijker 5. Van start-up naar scale-up

188/3 08/04

188/4 22/04

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.


SPIEGELFOLIES

www.medianoord.be

VIP ingang Europese Raad – Wetstraat

FOD Buitenlandse Zaken Brussel

ZANDSTRAALFOLIES www.zandstraalfolies.be

Skoda Garage

Anti doorloopfolie

Zandstraal folie Schiphol Rijk

Decoratieve folie VGD Wemmel

T 03 314 59 85 Skyline Antwerpen - Vitrapack

NBF bank - diamantwijk


“DOOR DE INTELLIGENTE UITLEENMUUR ZIJN WIJ VAN 375 NAAR 2 VERLOREN ASSETS PER JAAR GEGAAN EN IS ONZE SERVICE VERHOOGD.”

Contact +32 (0) 52 33 98 53 info@capturetech.com www.capturetech.com

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie januari-februari 2021