KMOinsider magazine editie november-december 2020

Page 1

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 186 | NOVEMBER & DECEMBER 2020 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER MOBILITEIT Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

SPRAAKMAKER KARL VERLINDEN QUALIPHAR

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

PANELGESPREK JONGE ONDERNEMERS

WWW.KMOINSIDER.BE

HET ACCENT OP TALENT

ANOUK LAGAE, CEO VAN ACCENT


Voor alle B2B supply chain vraagstukken bieden wij oplossingen, van verkoop tot levering. • • • • • •

Warehousemanagement Parcel shipping Douane (import, export, security filings) Home delivery B2B integratie Global Trade Data

www.descartes.nl | +32 3 800 06 00


Edito |

Positief denken en geloven Bert, Levi en Filip zijn jonge startende ondernemers die op een ochtend hun verhaal vertelden tijdens een KMOinsider panelgesprek. Samen met andere jonge wolven vertelden ze over hun passie en hun dromen. Een verhaal van vallen en opstaan dat u leest op p. 66. Ondanks de coronacrisis zijn heel wat mensen nieuwsgierig geworden naar het ondernemerschap. De eerste 9 maanden van dit jaar tellen we 46.875 starters in Vlaanderen en 7.752 in Brussel, zo blijkt uit UNIZO-cijfers. Mooi zo.

Dat Covid-19 voor veel start-ups een stevige stok tussen de wielen

naar opportuniteiten te zoeken, het hoort bij onze mentaliteit om niet

steekt, is geen verrassing. Maar, zo vertellen de starters tijdens het

bij de pakken te blijven zitten. We slaan ons er wel door.

panelgesprek, de crisis heeft toch ook positieve kanten. Zo noopt

Veel bedrijfsleiders zullen een beroep moeten doen op hun mede-

Covid-19 tot nog meer creativiteit en efficiëntie. Veel starters voelen

werkers om de inhaalrace tot een goed einde te brengen. Het motto:

de noodzaak om te rationaliseren, wat bijvoorbeeld leidt tot part-

als team samen hierdoor. KMOinsider duimt mee voor hun spoedig

nerships met andere bedrijven. Andere jonge ondernemers voelen

herstel of een snelle race!

dankzij corona zelfs een stevige wind in de rug.

Harde klappen

Content marketing Tot slot, communicatie en marketing zullen een belangrijkere

Toch kondigt 2021 zich voor veel kmo’s moeilijk aan. De coronacrisis

rol krijgen in de merkpositionering van uw kmo. Het belang van

raakt niet uitgeraasd. Het einde is nog lang niet in zicht. Voor sommige

contentmarketing neemt sterk toe, ook omdat dit effect heeft op

zijn de gevolgen dramatisch, andere zijn begonnen aan een col buiten

lange termijn. De artikels van onze storytellers op KMOinsider zetten

categorie of hebben een stevige inhaalrace voor de wielen.

uw activiteiten in het licht. Deze content wordt massaal gelezen en

Vanuit bepaalde sectoren horen we een luide kreet naar steun, subsi-

gedeeld via sociale media en via Google komen uw artikels die uw

dies, goedkope leningen, tijdelijke verlaging van lasten, … Maar de

expertise tonen, steeds opnieuw onder de aandacht.

steunmaatregelen van de overheid zijn vrees ik niet meer dan pleis-

Dat is waar KMOinsider u kan helpen. Waardevolle content die uw

ters die helpen om het bloeden te stelpen. Vooral het eerste kwartaal

doelgroep centraal stelt.

van 2021 dreigt een zware periode te worden, waar banken en

Blijf positief denken en geloven! Ook voor startende ondernemingen.

overheid de economie mee verder zullen moeten boosten.

Het is nu hét moment om dromen om te zetten in actie.

Pluim voor onze ondernemers Daarom wil ik een dikke pluim geven aan onze ondernemers voor hun

Veel leesplezier,

creativiteit, veerkracht en doorzettingsvermogen. Van kmo-bedrijfs-

Patrick Moens

leiders en startende werkgevers tot de schrijnwerker om de hoek. Ze

(patrick@kmodynamoo.be)

zijn stuk voor stuk een onmisbaar deel van ons dagelijkse leven. Want in elke crisis liggen opportuniteiten, ‘never waste a good crisis’,

Lees www.kmoinsider.be voor meer ondernemersverhalen. Mail me even en we

wie zei dat ook weer. Deze crisis kan het keerpunt zijn naar een tijdperk

bekijken samen hoe we uw bedrijfsverhaal gericht tot bij de KMOinsider community

van economische bloei. En ook al wordt het eerst erger voor het beter

kunnen brengen.

wordt, blijf positief denken en geloven. Het is aan ondernemers om

Ook KMOdynamoo zet uw communicatie op scherp. Bekijk www.kmodynamoo.be.

3


12

FACILITY

16

COVERSTORY Anouk Lagae kan bogen op een bijzonder divers en dynamisch professioneel parcours. Sinds 1 oktober staat deze sympathieke spraakwaterval aan het hoofd van Accent.

Het maatschappelijk besef groeit dat we de strijd tegen droogte en waterschaarste moeten versterken. Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water, toont kmo’s de weg hoe ze omzichtiger met water kunnen omspringen.

25

DOSSIER MOBILITEIT

3

EDITO Positief denken en geloven

12

32

JOOST KAESEMANS Onder meer door de lockdowns zal de daling in de autoverkoop voor het hele jaar 2020 oplopen tot wel 25%. Een gesprek met directeur communicatie van Febiac, Joost Kaesemans.

51 25

DOSSIER Mobiliteit

WTCTODAY

59

DOSSIER Vermogen

REEKS FACILITY

28

Efficiënt omspringen met water in je bedrijf

Flexibiliteit als must voor een sector

60

in beweging

Onverwachte ontwikkelingen

16

COVERSTORY Anouk Lagae, het accent op talent

22

REEKS ACTUEEL

24

KORTE BERICHTEN

32

JOOST KAESEMANS

op de vermogensmarkt

65

Impact corona op autofabrikanten

DOSSIER Jonge ondernemers

36

66

Waterstof een belangrijke optie om transport

Start me up! Over jonge wolven

te verduurzamen

en coronagolven

ADWIN MARTENS

KMOINSIDER BREAKFAST


Inhoudsopgave |

51

76

To grow, we have to let go. It’s not the strongest species that survives, nor is it the most intelligent one. It’s the species that has the ability to cope with drastic changes. It’s Darwin in a nutshell.

Dat de term ‘onroerend goed’ soms erg verwarrend is, wordt nog maar eens duidelijk door het coronaklimaat: er beweegt immers bijzonder veel in de sector van de immobiliën.

WTCTODAY

DE AANKOOPCOACH

78

66

SPRAAKMAKER KARL VERLINDEN

KMOINSIDER BREAKFAST

Qualiphar huist in een fraai pand in Bornem dat recent mooi werd gerenoveerd. Karl Verlinden is Qualiphars gezicht voor de buitenwereld.

In BluePoint Antwerpen verzamelden 8 beginnende ondernemers voor een ontbijtgesprek. Covid noopte tot een ongewone opstelling, maar gelukkig zorgde een veilige afstand geenszins voor een afstandelijke aanpak.

BEDRIJFSREPORTAGES 8 SD Worx

76

14 VINCI Facilities

DE AANKOOPCOACH

27 AM Group

Objectieve rechterhand in de zoektocht

34 TB Logistics

naar een pand

35 Koppen.be

78

92

Karl Verlinden, Qualiphar

Hoe doet de Nederlandse economie het?

84

98

Als één man achter onze ondernemers

De duurzame dienstverlening van Mobilant

86

101

Autotips

Schone Schijn

SPRAAKMAKER

WTC ANTWERP

REEKS AUTO & VERKEER

NOORDERBUREN

REEKS MVO

REDACTIECOLUMN

38 Forward Belgium 39 Imprenta 41 Land Rover Jaguar 43 Exact Software 45 NOA Trainings 46 Nestor Company 64 DVV Verzekeringen 74 Zetes 75 HomePost 89 Collishop Professional 90 Flexvia 97 Slimstock

5


look 78 inside for inspiring information

Colofon

"Ik ga ervan uit dat al onze medewerkers hun job aankunnen, anders waren ze hier niet." Karl Verlinden, CEO Qualiphar

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap - redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Edith Vervliet, Jan Van den Broeck, Dominique Berquin | Connection managers: Werner Diels - 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@kmoinsider.be | Business development manager: Ingrid Janssens - 0479 960 015 - ingrid.j@kmodynamoo.be | Marketing assistant & online marketeer: Uschi Van Den Wyngaert - uschi@ kmoinsider.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout - fanny@kmoinsider.be | Prepress: Ingrid Renders, Annemie Keersmaekers - prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Verzending: Budget Mail - Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www.budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@kmoinsider.be. Oplage: 12.500 ex. De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.


maandag

januari

dinsdag

februari

woensdag

maart

2021 mei

april

donderdag

juni juli augustus vrijdag

2022 september

zaterdag

oktober

Stockmans Kalenders Nijverheidsstraat 6 2570 Duffel bruno.devos@stockmans.be 03 645 68 60 www.stockmans.be

zondag

november

2023 december


Bedrijfsreportage | SD Worx

GESPECIALISEERD PERSONEELSPARTNER, VOOR ÀLLE KMO-ASPECTEN Het is minder bekend dat een van de pijlers van

slim en efficiënt in te zetten, én voldoende

SD Worx Staffing Solutions

sociaal secretariaat SD Worx zich specifiek richt

kansen tot ontwikkeling te bieden. Om een

Nog een mooi voorbeeld van het feit dat SD

op kmo’s. “Van de man of vrouw die met een

actueel voorbeeld te geven: hoe organiseer je

Worx een people company is, is de dienstver-

eigen zaak start, tot en met de uit de kluiten

thuiswerk zo, dat je medewerkers geëngageerd

lening die verleend wordt via SD Worx Staffing

gewassen kmo. We zijn gespecialiseerd in de

blijven? Het zijn allemaal domeinen waar we

Solutions. Deze partner ondersteunt u o.a. bij

uitdagingen van elke bedrijfsvorm en -grootte”,

met kennis van zaken over kunnen meepraten.”

aanwerving, interimarbeid of outplacement. Robin Beens: “Twijfelt u bijvoorbeeld of u wel of

stelt directeur KMO Robin Beens. Met enkele tientallen kantoren is er altijd een bij u in de

Kmo schakelt sneller

niet een student, een sales,… zou aanwerven?

buurt. Sociaal secretariaat dekt trouwens niet

De directeur KMO stipt verder aan dat een kmo,

Dan kunnen we u van dienst zijn met een tijde-

meer de lading. SD Worx is ook uw partner voor

anders dan een grote organisatie, vaak snel

lijke medewerker volledig in lijn met uw bedrijfs-

de menselijke kant van uw personeelsbeheer.

schakelt.

objectieven, waarden en verwachtingen.”

Robin Beens: “Het is aangewezen dat bedrijfsBij de aanwerving van personeel komt vandaag

leiders van kmo’s 24/7 over alle nodige infor-

veel meer kijken dan een uitstekende adminis-

matie kunnen beschikken. We zetten daar volop

Ook voor internationale tewerkstelling

tratieve afhandeling van de payroll en van de

op in door digitalisering. Vandaag werken we

Stelt u mensen in het buitenland te werk?

personeelsadministratie.

met software waarbij u voor 99% van de tijd het

SD Worx neemt ook voor hen de loonadmi-

stuur zelf in de hand hebt. Een aantal processen

nistratie op zich. In een tiental landen heeft

kan daardoor snel en volledig digitaal afgehan-

de HR-partner eigen filialen. In meer dan 100

Veel meer dan loonadministratie

deld worden. Online vindt u ook heel overzich-

andere landen kan SD Worx rekenen op zijn

Robin Beens: “Een werknemer doorloopt op

telijk het antwoord op de meest voorkomende

partner-netwerk. ■ (NV)

uw bedrijf een hele cyclus, de zogenaamde

actuele vragen. Dit wil echter niet zeggen dat

employee life cycle. Eerst komt de ‘werving en

we het menselijk contact uit het oog verliezen,

selectie’ kijken. Daarnaast is het van belang de

integendeel. We blijven een people company.”

verloning goed te regelen, en het werk goed te

De experten van SD Worx zijn dan ook graag uw

organiseren. Dat betekent: niet alleen juridisch

persoonlijk gesprekspartner en geven u prag-

sluitend, maar ook de ambities van werkgever

matisch advies en ondersteuning wanneer u

én werknemer, b.v. op het vlak van flexibiliteit

met andere vragen zit, zoals bijvoorbeeld hoe u

zo goed mogelijk verzoenend. Evengoed is het

afscheid moet nemen van iemand, of u al dan

SD Worx, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen

belangrijk om de talenten van uw werknemer

niet een bedrijfswagen zou aanschaffen,…

T 03 220 21 11, www.sdworx.be


Is your logistics ready for the future? iOnLogistics delivers innovative and high-quality solutions for logistics management. The headquarters are based in Belgium, near Antwerp, at one of the most prominent trade and cargo hubs of the world. The mission is to optimize the costs of running your business while maximizing day-to-day operational effiency. Finding the right solutions for your company’s logistics questions, increases profitability and promotes your corporate reputation for reliability. iOnLogistics offers an outstanding range of logistics services. The goal is to provide a set of computerized procedures, by guiding you from A to Z throughout the entire implementation process. Together with you, we are looking for the right partner for each section so that the global solution fits best with your company’s DNA.

ORDER2CASH

TMS Order Management WMS

Truck / Container / Train / Ship / Vessel

Invoicing

On-Board Computers

Planning

Platform Logistics Solutions OCR

GOS

Access Control

Customer Access

Gate

Slot Management

CONSULTING

DATA PORTAL

iOnLogistics nv/sa Luxemburgstraat 20 - 9140 Temse - info@ionlogistics.eu - www.ionlogistics.eu


Uw facility partners

Facility modules Immo

Richtlijnen omtrent binnenluchtkwaliteit Veel mensen zijn veilig aan de slag op de werkvloer, bijvoorbeeld in een productieomgeving

R U U TE H

of op kantoor. Veel bedrijven willen dat ook zo houden en doen er alles aan om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Toch zijn vele ondernemingen bezorgd over de

an & k n e n azij mag

binnenluchtkwaliteit en hebben vragen over de regels met betrekking tot ventilatie op het werk. Sinds vorig jaar is er een nieuwe wetgeving rond luchtverversing of ventilatie op de arbeidsplaats. Technologiefederatie Agoria vraagt meer aandacht voor de specifieke eisen

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

maakte Agoria een samenvatting van de basiseisen. U kan deze bekijken op de website van

www.denbosuil.be

Agoria (zoek op ‘luchtkwaliteit’).

Schoonmaak

Hoogwerker nodig?

Ergonomische oplossingen

n

T 03 658 45 20

omtrent goede ventilatie, in lijn met de richtlijnen omtrent binnenluchtkwaliteit. Daarom

Ergonomische kantoormeubelen

tore

Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

www.group-f.be info@group-f.be T +32 3 827 70 70

Gratis ergonomisch advies Woensdag en vrijdag: 9h30-18h00 Zaterdag: 9h30-12h30

Kerkstraat 63 • 9160 LOKEREN • T 09 247 07 01 info@ergo-advice.be • www.ergo-advice.be

Print professionals

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

GFhoogwerkers adv KMO-insider57x65.indd 1

De specialist in sanitair, CV-ketels en zonnepanelen

www.aservis.be

Zakenlunch

Fleetbeheer

Sanitair & verwarming

Facility Management

15/02/12 10:49

Ringlaan 2 | 2960 Brecht www.toyotavandijck.be

Material Handling

“Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

VEELZIJDIGE VERGADERMOGELIJKHEDEN & VERZORGDE BUSINESSLUNCH KLEISTRAAT 175 · 2630 AARTSELAAR +32 3 877 10 79 WWW.GUZTO.BE · INFO@GUZTO.BE

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS

www.vinci-facilities.be

03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BEWatermanagement

Efficiënt omspringen met water in je bedrijf Redactie | Edith Vervliet

Onder druk van de klimaatverandering groeit het maatschappelijk besef dat we de strijd tegen droogte en waterschaarste moeten versterken. Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water toont kmo’s de weg hoe ze omzichtiger met water kunnen omspringen.

Drinkwater is een luxeproduct

in de zomerperiode gelanceerd.

belangrijke stakeholder in de

“Om de versnippering van water-

Blue Deal. Vlakwa werkt samen

Water heeft een almaar groter

beheer tegen te gaan en droogte

met ondernemers, onderzoekers

strategisch, industrieel en maat-

aan te pakken, trekt Vlaanderen

en overheden en helpt hen bij

schappelijk belang in Vlaanderen.

500 miljoen euro uit en neemt

de zoektocht naar duurzame en

Dat de Vlaamse Regering de

het zo’n 70 maatregelen. Het

innovatieve wateroplossingen en

situatie ernstig neemt, wordt

Vlaams Kenniscentrum Water is

de implementatie ervan”, bena-

duidelijk met haar Blue Deal.

als onafhankelijke en neutrale

drukt Dirk Halet, strategisch coör-

Dit actieplan in de strijd tegen

intermediair die kennis over

dinator van Vlakwa.

droogte en waterschaarste werd

waterbeheer dissemineert, een

LED H2O: eerste aanspreekpunt voor watervragen “Met

ons

(Laagdrempelige

LED

H2O

Expertise

Dienstverleningscentrum

en

Water)

geven we kmo’s gratis eerstelijnsadvies. We begeleiden bedrijven om aan rationeel waterbeheer te doen door de juiste keuze te maken in waterbronnen, waterzuivering


Reeks | Facility

en waterhergebruik. Geregeld kloppen bedrijven bij ons aan met vragen

een nieuwe installatie gebruikt die het leidingwaterverbruik maximaal

van technische aard of rond een wetgevend kader, en om hen te onder-

reduceert en 65% van het proceswater recupereert d.m.v. biologische

steunen in een innovatieproject. Onze provinciale LED H20-adviseurs doen

zuivering op basis van membraanfiltratie (MBR en RO).”

ook basiswaterscans”, zegt Veerle Depuydt, waterinnovator bij Vlakwa. Een waterscan is een instrument waarmee de waterbehoefte bij bedrijven

Kijken naar het water van de buren

en particulieren in kaart wordt gebracht. Er wordt gekeken naar moge-

Meer en meer ontstaan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven om

lijke waterbesparingsmaatregelen en ook in hoeverre de grondwater-

regenwater op te vangen voor een productieproces.

winning of de drinkwaterfactuur, zowel technisch als economisch, kan

“Sinds begin dit jaar besloten enkele bedrijven met grote daken in

worden afgebouwd en vervangen door andere waterbronnen.

Ninove de handen in elkaar te slaan. Voor een wasserij die hun nieuwe

“Onze adviseurs inventariseren waterverbruikers, waterbronnen en

buur wordt, gaan ze samen hemelwater opvangen dat als waswater kan

afvalwaterstromen, berekenen het beschikbare volume hemelwater,

worden gebruikt. Hun daken zijn samen goed voor ongeveer 11.000 m3

enz. Met die scan kunnen we gerichter verwijzen naar de juiste gespeci-

regenwater per jaar waarvan de wasserij 80 m3 per week zal gebruiken”,

aliseerde dienstverleners. In de loop der jaren hebben we verschillende

zegt Dirk Halet.

databanken opgebouwd. Het gaat dan o.m. over een niet-limitatief

Over vijf jaar zou de gezamenlijke opvang en het hergebruik van regen-

overzicht van dienstverleners die watertechnologie en gedetailleerde

water voor de wasserij een feit moeten zijn. Er wordt ook nagegaan of

wateraudits tegen betaling aanbieden.”

het mogelijk is in natte periodes nog overtollig regenwater vertraagd en

Door kleine ingrepen kan elke onderneming op korte termijn honderden

gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen. Ook zal bekeken worden of

tot duizenden euro’s besparen op de waterfactuur. Verantwoordelijken

overtollig water door de stad Ninove kan ingezet worden om stadsplant-

voor facilitair management kunnen aan de hand van de checklist en

soenen te begieten en rioolputten te reinigen.

inventaris die Vlakwa met de werkgroep

“Met dit project willen we aantonen dat ook initiatieven op kleinere

‘Rationeel watergebruik binnen het patrimonium van steden en

schaal wel degelijk lonen”, stelt Veerle Depuydt.

gemeenten’ samenstelde, al eens nagaan welke de aandachtspunten zijn. Want wat voor gemeentegebouwen van toepassing is, geldt

Vlaamse kennis over waterbeheer uitdragen

eveneens voor bedrijfsgebouwen. Deze leidraden zijn eveneens getest

Vlakwa ondersteunt bedrijven met een internationale focus. “Op de

en relevant gebleken in de horeca, zorgsector en kapsalons.

internationale vakbeurs die IWA (International Water Association https://iwa-network.org) jaarlijks organiseert, neemt Vlakwa om de

De afvalkringloop sluiten

twee jaar een stand i.s.m. FIT (Flanders Investment and Trade) om onze

Dirk Halet: “Wij hebben een brug-

Vlaamse kennis en kunde over

functie: we proberen gericht door

water uit te dragen. Recent werden

te verwijzen en leggen linken met

we via FIT in contact gebracht met

partners om samen projecten op

de Poolse overheid die kampt met

te zetten. Vlakwa helpt niet alleen

waterschaarste in de regio en al

individuele bedrijven. We pakken de

grote interesse heeft getoond in

problemen ook grootschaliger aan.”

onze bedrijven die gespecialiseerd

“Met de federaties van o.m. de

zijn in afvalwaterzuivering en circu-

schrootsector, de landbouw en

lair watergebruik”, zegt Dirk Halet.

de wasserijsector hebben we al initiatieven genomen om aan hun

Vlakwa.be

waterproblematiek een oplossing

Op vlakwa.be kunnen kmo’s nagaan

te geven”, gaat Veerle Depuydt

met welke vragen zij voor informatie

verder. “Ik denk bijvoorbeeld aan

en advies bij Vlakwa terecht kunnen.

een project voor de schrootverwer-

Ook de checklist en inventaris over

kende industrie die af te rekenen

rationeel watergebruik (wateraudit)

heeft met afstromend hemelwater.

kan je er downloaden:

Ook voerden we enkele jaren

vlakwa.be/sites/vlakwa/

geleden een basisscan uit voor

files/2020-09/Checklist_Wateraudit.

Allgro, groothandel en versnijderij

pdf en vlakwa.be/sites/vlakwa/

van groenten en fruit. Dit heeft ertoe

files/2020-09/Inventaris_

geleid dat Allgro sinds voorjaar 2019

Wateraudit.pdf

13


Bedrijfsreportage | VINCI Facilities

ZO BOUWT U EEN STERKE EMPLOYER BRANDING UIT In de hedendaagse War of Talent is het

Ten onrechte volgens de HR-manager want

VINCI Fonds

belangrijk om een sterke employer branding uit

VINCI Facilities maakt deel uit van een grote

De HR-manager verwijst in verband met het

te bouwen. Werknemers hechten vandaag niet

groep, die wereldwijd 222.000 mensen tewerk

sociaal engagement van VINCI bijvoorbeeld

alleen belang aan een competitief salarispakket,

stelt, waarvan 2700 in ons land.

naar het VINCI Fonds in België dat jaarlijks

maar ook aan hoe u omgaat met duurzaamheid,

ongeveer 250.000 euro uitkeert aan goede

sociaal engagement, opleiding,… Aan Michèle

Kmo-sfeer op het werk

doelen.

Geoffroy, HR-manager bij VINCI Facilities

Michèle Geoffroy: “Het voordeel is dat de groep

Michèle Geoffroy: “We opteren daarbij meestal

vroegen we hoe zij het neerzetten van een

klein gestructureerd is, met verschillende

voor projecten rond sociale re-integratie.

krachtig werkgeversmerk aanpakt.

business units, die je kan beschouwen als

Werknemers die over zo’n project peter willen

kleine kmo’s. Onze werknemers kunnen dus

zijn, krijgen de ruimte om tijdens hun werkuren

VINCI Facilities maakt deel uit van VINCI Energies,

rekenen op de voordelen van een grote sterke

tijd aan het project te besteden.” ■ (NV)

aanbieder van innovatieve oplossingen en

groep, in een sector waarop corona weinig of

diensten in de industrie, infrastructuur, ICT en

geen impact heeft. We werken in een aange-

VINCI Facilities heeft momenteel vooral vaca-

dienstensector. Zelf is VINCI Facilities actief in

name kmo-sfeer, waarbij iedereen elkaar kent

tures voor technici in HVAC, voor brandertech-

Facility Management en coördinatie, technical

en bij de voornaam noemt. Als ik bij nieuwe

nici en voor koeltechnici. Geïnteresseerden

maintenance en services, energiebeheer, space

werknemers vraag hoe het gaat, vertellen ze

kunnen contact opnemen met Delia Becquet:

planning,… in de tertiaire sector.

tevreden zijn dat ze geen nummer meer zijn.”

hr.bp@vinci-facilities.com

Voordelen van een grote groep

Opleidingstrajecten

Michèle Geoffroy: “Het feit dat we een andere

Michèle Geoffroy: “Hoe we verder nog aan onze

merknaam hebben en dat het soms niet meteen

employer branding werken? VINCI hecht veel

duidelijk is hoe onze structuur in elkaar zit,

belang aan opleiding. We zorgen ervoor dat

maakt het werken aan onze employer branding

onze werknemers zich voortdurend kunnen

extra uitdagend. VINCI Facilities is sinds 2010 op

bijscholen in de snel evoluerende technologie.

de markt en het mooie is dat we steeds meer

Veiligheid van onze medewerkers staat uiter-

VINCI Facilities

bekend raken. Toch merken we op jobbeurzen

aard voorop. Verder hebben we charters rond

Havenlaan 86C, 1000 Brussel

dat mensen met technische profielen geneigd

diversiteit en human rights en onze aandacht

T 02 422 26 11

zijn om naar de standen van de echt bekende

gaat ook uit naar duurzaamheid en sociaal

hr.bp@vinci-facilities.com

grote merken te trekken.”

engagement.”

www.vinci-facilities.be


Maak kennis met de bedrijfssoftware van Exact en word een cijferheld +

Onze financiĂŤle software is het hart van elke onderneming. Want op ieder moment over de juiste cijfers beschikken om de beste keuzes te maken, is de basis voor iedere ondernemer. Wij geven u vanuit huis of kantoor realtime inzicht in de cijfers vanuit een ijzersterke financiĂŤle basis, zodat u een cijferheld wordt. Exact. Cloud business software.

Kijk voor meer informatie op Exactcijferheld.beCoververhaal | Anouk Lagae

Anouk Lagae, CEO van Accent

Het Accent op talent Anouk Lagae kan bogen op een bijzonder divers en dynamisch professioneel parcours. Sinds 1 oktober staat deze sympathieke spraakwaterval aan het hoofd van Accent. Als kapitein zet ze mee de koers uit van een vinnige en veelzijdige vloot die zich wendbaar door de woelige wateren van de roaring twenties beweegt.

Redactie | Frank Van Hoof

17


" We zitten niet in een tijdperk van verandering, we staan aan de vooravond van een verandering van tijdperk."


Coververhaal | Anouk Lagae

Anouk Lagae, CEO Accent: "Bij Moortgat mocht ik bijna acht jaar lang meeschrijven aan een verhaal waarin magie een centrale rol speelt."

In het mailverkeer dat voorafging aan het interview, was ik al gechar-

kregen de lokale afdelingen carte blanche. Ik mocht mijn steentje

meerd door Anouks energieke enthousiasme. De lat lag dus hoog,

bijdragen aan de magische metamorfose van Coca-Cola Light. Twee

maar Anouk wipte er met stijlvolle souplesse moeiteloos over. Na een

jaar werden er elf, waarvan acht in het buitenland. Ik hopte van

beklijvende babbel van twee uur stond ik in vuur en vlam voor deze

Londen naar Sydney en terug én van de ene mooie functie naar de

straffe madam: haar leefplezier staat garant voor leesplezier!

andere. Mijn man had zelf buitenlandse beroepsbezigheden en we werden trouwe tochtgenoten tijdens een prikkelende professionele

Een tevreden terugblik op wat was: een beknopte biografie met de zon als kompas

periode met een nomadenbestaan. Als ambitieuze professionials en trotse ouders hadden we een gevuld én vervuld bestaan. Toen ik als incubator director voor Coca-Cola heel Noordwest-Europa afreisde

Als ik bij Anouk pols naar haar verleden, neemt ze me mee op een

en Frederik ook professioneel plankgas gaf, raasden we over paral-

wonderlijke wereldreis die start in Kortrijk: “Hoewel ik van thuis uit

lelle paden zonder kruispunten.”

werd gemotiveerd om mijn eigen weg te gaan én ik dat ook altijd heb gedaan, ben ik toch echt een kind van mijn opvoeding. Dankzij een sterke, stimulerende papa en een zachte, zorgende mama leerde ik

The Duvel wears Prada: de Moortgatmagie krijgt een vrouwelijk vleugje

dat uiteenlopende karakters wél verwante zielen kunnen zijn. Zelf verenig ik die duale dynamiek: ik probeer een bedreven ondernemer

Omdat we niet naast maar met elkaar wilden leven en zin én gezin

en een gedreven mens te zijn. Een uit zijn voegen gebarsten ‘mini’on-

een centralere plaats wilden geven, wendden we de steven richting

derneming tijdens mijn opleiding tot handelsingenieur aan Solvay

België. We wilden de kinderen een Vlaamse verankering geven en ik

bleek een verleidelijk voorproefje van het ondernemersbestaan. Mijn

wilde aan de slag bij een Belgisch bedrijf met een familiaal funda-

professionele pad bracht me bij bedrijven waar intrapreneurship

ment, dat als het even kon ook nog als luxueus ‘lovebrand’ in de

gestimuleerd én gefaciliteerd werd. Bij Unilever mocht ik meteen aan

markt stond. Bij Moortgat klopte het hele plaatje. Wat een bedrijf!

den lijve ondervinden dat waarde en waarden ook bij een machtige

Als eerste vrouw in het directiecomité in vier generaties mocht ik

multinational huwbare partners kunnen zijn. Nu is dat visie, meer

bijna acht jaar lang meeschrijven aan een verhaal waarin magie

dan twintig jaar geleden was dat haast visionair. Het bedrijf deelde

een centrale rol speelt en deinde ik mee op de vibe van een tribe!

de ambitie om het zakencijfer te verdubbelen zonder de carbon foot-

Moortgat is een echt en hecht familiebedrijf, maar die medaille had

print te vergroten met het publiek.

voor mij maar één keerzijde: binnen het familiebedrijf kon ik op een

The Coca-Cola Company wist me te verleiden en ik kwam op het

bepaald moment alleen nog groeien in het buitenland. Aangezien dat

geknipte moment aan boord. Het bruisende bedrijf had net de

niet te verzoenen was met mijn persoonlijke plannen, scheidden onze

‘Colacrisis’ achter de rug en om het schip opnieuw vlot te trekken,

wegen in alle liefde en respect.”

19


" Als het leven te kort is om slechte wijn te drinken, is het zeker te kort om ongelukkig te zijn in je job."

De betoverende blend van Accent

“Als het leven te kort is om slechte wijn te drinken, is het zeker te kort om ongelukkig te zijn in je job. Nochtans is dat de rauwe realiteit voor 1 Belg op 3, omdat ze losgekoppeld zijn van hun potentieel. Hét

Tijd voor een nieuw hoofdstuk in Anouks verhaal.

talent van Accent is net het herkennen en erkennen van intrinsieke

“Ik wilde sowieso aan de slag voor een Belgisch bedrijf waar volu-

interesses en verborgen vaardigheden in iedere mens. Als CEO vervul

me-matig groeien het moest afleggen tegen mensen laten groeien. In

ik die krachtige corebusiness voor ‘mijn mensen’ en probeer ik er met

een gesprek aan de keukentafel vertaalde ik die wens in de vraag welk

menselijk maatwerk voor te zorgen dat iedereen op de juiste plaats

product de wereld beter zou maken als je er toch meer van verkoopt.

zit. Ik kan trouwens bouwen op een fantastisch fundament: Accent

Veggieburgers en yogaklassen passeerden de revue, tot onze jongste

werd meer dan 15 keer verkozen tot 'Great Place To Work'. Dit jaar

‘meer jobs voor Syrische vluchtelingen’ suggereerde. Een zaadje was

sleepten we bij de Employee Engagement Awards zelfs de Gold Award

geplant en het was Conny Vandendriessche die het licht en water gaf:

en de Millennial Award in de wacht.”

in een beklijvende babbel wist ze me ervan te overtuigen dat ik een ‘Accenter’ pur sang ben. Door te stellen dat ze met Accent niet de

Een surfer of life met een positieve drive

grootste maar de beste wil zijn, nam ze me de woorden haast letterlijk uit de mond en stak ze het vuur aan de lont. De yin en yang die

Zowel persoonlijk als professioneel kijkt Anouk hoop-en verwach-

mijn leven kleuren, zitten van bij de start in het dna van Accent: toen

tingsvol naar de toekomst. Uiteraard is ze niet blind voor de toekom-

Philip Cracco en Conny het bedrijf boven de wieg hielden, zorgde de

stige tsunami, maar ze raadt iedereen in haar organisatie aan om te

magische mix van een ambitieuze alfaman én een zorgzame zaken-

leren surfen in plaats van tevergeefse tsunamicontrole.

vrouw voor ecclectische energie. Ook nu bevindt Accent zich op het

“Corona is volgens mij immers nog maar het begin van wellicht

spannende snijpunt van twee werelden: Conny is als founding mother

veel grotere uitdagingen die op ons afkomen, zoals op het vlak van

nog erg actief betrokken, en private equity zorgt voor robuuste

klimaat en geopolitiek. We zitten niet in een tijdperk van verande-

ruggensteun.”

ring, we staan aan de vooravond van een verandering van tijdperk. Voor Accent was de impact initieel groot: kmo’s ageren en reageren

Talent als ‘fun’-dament

heel snel en door uitzendkrachten op non-actief te zetten, konden ze gelukkig snel hun kostenstructuur beperken. Ook wij stuurden snel

Sinds 1 oktober leidt Anouk een uit de kluiten gewassen uitzendkan-

en soepel bij, zetten nog meer in op digitale innovatie en zullen onge-

toor, dat met meer dan 1000 medewerkers zijn beste beentje voorzet

twijfeld sterker uit de ‘crisis’ komen. We hebben trouwens heel wat

om een 18.000 tal mensen per dag aan waardevol werk met werkple-

gemeen met kmo’s en zijn maar wat graag een preferentiële partner

zier te zetten.

van deze dynamische doelgroep!” ■Actueel - november 2020

Actueel - november 2020

Premie voor energierenovatie De EPC-labelpremie voerde de Vlaamse regering al eerder in voor nieuwe eigenaars. Vanaf 2021 wordt deze premie ook mogelijk voor bestaande eigenaars van woningen. Die premie kan oplopen tot 5.000, 3.750 en 2.500 euro voor renovaties tot respectievelijk label A, B en C. Ook wie een apparte-

Afgelastingen

ment renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan

Omwille van de verstrengde maatregelen tegen de coronapan-

een EPC-labelpremie van respectievelijk 3.750 en 2.500 euro

demie zijn alle sportieve en culturele activiteiten en alle

krijgen. Deze nieuwe premie is niet combineerbaar met de

ontspanningsmogelijkheden

bestaande totaalrenovatiebonus.

afgelast.

Ook

de

geplande

wandeltocht De Grote Schijn wordt afgelast, net als de kerstopenbare markten kunnen onder de bestaande veiligheids-

Sommige isolatiepremies worden verdubbeld

maatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand

De premies voor buitenmuurisolatie en hoogrendementsbegla-

houden) nog plaatsvinden. Ze worden gelijkgesteld aan de

zing worden verdubbeld.

schaatsbanen, de kerstmarkten e.d. Alleen de wekelijkse

supermarkten. Wie op de hoogte wil blijven van de recentste verplichte maatregelen in het kader van de coronapandemie, kan zich best informeren via www.info-coronavirus.be .

Overbruggingsrecht tot 31 december 2020 Het crisis-overbruggingsrecht is van toepassing op elke zelf-

Bewijzen dat thuiswerken niet kan

standige die ten minste een maand moest sluiten, geheel of

De overheid heeft – in het kader van de coronabestrijdings-

gedeeltelijk.

maatregelen – beslist dat thuiswerken verplicht is daar waar het kan. Uitzonderingen zijn toegestaan wanneer de aard van

Nieuwe effectentaks

de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering dit nood-

De nieuwe regering De Croo heft een taks op alle effectenreke-

zakelijk maakt. Er is ook een uitzondering toegestaan voor

ningen met een waarde van minstens 1 miljoen euro, ongeacht

werknemers van essentiële ondernemingen, zoals medisch

of die op naam van een particulier of een bedrijf staan. Het

personeel, politie en werknemers in de voedings- en energie-

tarief blijft 0,50%. Aandelen op naam tellen niet mee voor de

sector. Wie niet kan telewerken, moet van zijn werkgever een

berekening. De vorige taks op de effectenrekeningen werd

attest krijgen waarin duidelijk vermeld staat waarom tele-

alleen geheven op rekeningen van particulieren.

werken niet mogelijk is.

Basisbankdienst voor alle ondernemingen

Geen indexering belastingvermindering De regering De Croo schrapt met ingang van 2021 de indexering van een aantal belastingverminderingen. Pas vanaf het

De Kamer heeft op 23 oktober 2020 een wetsvoorstel goedge-

inkomstenjaar 2024 worden ze weer aangepast aan de stijging

keurd dat alle ondernemingen recht geeft op een basisbank-

van de levensduurte. Alleen voor het pensioensparen werden

dienst. Dankzij deze nieuwe wet zullen voortaan ook bedrijven

de maximumbedragen wel geïndexeerd. Dit wil zeggen dat men

die al door drie kredietinstellingen geweigerd zijn, toch recht

voor maximaal 990 euro aan pensioensparen kan doen met 30

hebben op een basisbankdienst waarmee zij eenvoudige beta-

procent belastingvermindering en voor maximaal 1.270 euro

lingstransacties kunnen uitvoeren, zoals domiciliëring, stor-

met 25 procent belastingvermindering.

tingen van contanten, overschrijvingen e.d. Bedrijven die door drie bankinstellingen geweigerd werden, zullen zich nu kunnen

UBO-register jaarlijks bevestigen

wenden tot een basisbankdienstkamer, die op haar beurt een

Sedert dit jaar zijn alle vennootschappen (met inbegrip van de

kredietinstelling zal aanwijzen die de basisbankdienst moet

vzw’s en stichtingen) verplicht om in het UBO-register infor-

aanbieden aan de onderneming.

matie op te nemen over hun uiteindelijke begunstigden. Deze


Actueel - november 2020

Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66 info@denbosuil.be www.denbosuil.be

verplichting is ondertussen ook opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In het konink-

TE HUUR

TE HUUR

Deurne, Bisschoppenhofln

Schoten, Metropoolstraat 11

Kantoor 1.021 m²

Kantoor verdiep-rechts Kantoor 300 m²

lijke besluit van 30 juli 2018 betreffende werkingsmodaliteiten van het UBO-register is bepaald dat de bevestiging van de informatie in het register minstens één keer per jaar (dus: jaarlijks) dient te gebeuren om ze up-to-date te houden. Voortaan moeten extra documenten worden toegevoegd die aantonen dat de informatie in het register correct en actueel is.

Online betaling registratierecht verandering familienaam

TE HUUR

TE HUUR

Voortaan kan de burger het vast recht van €140 voor de wijziging of toevoeging van een familienaam online betalen via www. myminfin.be. Wie een familienaam wil wijzigen of toevoegen, moet een aanvraag indienen bij de FOD Justitie en er het betalingsbewijs van dat registratierecht bijvoegen. Binnen 24 uur

Wijnegem, Industrieln 25

Schoten, Industrieln 52

Kantoor 1.175 m² Magazijn 5.735 m²

Kantoor 600 m² Magazijn 10.900 m²

na betaling is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, voorzien van een digitale handtekening van de FOD Financiën.

Strengere energielabels Vanaf 1 maart 2021 worden de huidige energielabels voor elektrische toestellen strenger. Je vindt de nieuwe labels al vanaf 1 november 2020 op sommige apparaten in de winkel. Elektrische

UW PARTNER VOOR TRANSPORT EN DISTRIBUTIE

apparaten (koelkasten, diepvriezers, was- en vaatwasmachine , elektrische schermen e.d.) krijgen standaard een energielabel zodat je weet hoe zuinig of energieverslindend ze zijn. De labels A+++, A++ en A+ verdwijnen. De rangschikking wordt voortaan aangegeven door de letters A tot en met G. Hoe verderop in het alfabet, hoe meer energieverslindend het apparaat is.

Nieuwe jaarrekeningmodellen De Nationale Bank stelt drie nieuwe modellen van jaarrekeningen ter beschikking voor verenigingen en stichtingen die zijn opgericht vanaf 1 mei 2019. Het gaat om een volledig, een verkort en een micromodel. De nieuwe modellen worden vanaf 6 januari 2021 aanvaard.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht In geval van sluiting van de school of opvang omwille van het

Kelderveld 23 | 2500 Lier | T 03 489 05 75 info@transverhaegen.be | www.transverhaegen.be

coronavirus (en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen) werd een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd dat ouders moet toelaten beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

23


Korte berichten

SD Worx levelt up in coronatijden Kmo’s gidsen door alle levels van het zaakvoerderschap en perso-

Push to Talk strijdt tegen #fakenews

neelsadministratie. Dat is het idee achter de LEVEL UP campagne

“Door Covid-19 staat de eventsector op zijn kop”. “Evenementen in

van sociaal secretariaat SD Worx dat een gaming controller als

ademnood.” De teneur omtrent de eventbranche is pessimistisch.

campagnebeeld gebruikt.

Tom Bellens, managing partner van de Antwerpse eventorganisator Push to Talk, is genuanceerder: “De revival van bedrijfse-

Buysse & Partners koopt Betonwerken Vets en Zonen

venementen is volop gestart want met digitale events kan je écht authentieke verhalen brengen."

Het familiebedrijf Betonwerken Vets en Zonen in Mol produceert betonnen welfsels. DaVinci Corporate Finance adviseerde het investeringshuis Buysse & Partners bij buyout van dit bedrijf. Simultaan heeft Buysse & Partners het Lommelse GSS overgenomen, specialist in randbekisting en valbeveiligingsproducten. Boven beide bedrijven werd Construct Materials Group opgericht.

Corona jaagt uitgaven voor technologie de hoogte in Liefst 12,8 miljard euro per week werd er wereldwijd meer

Compacte vrachtwagen voor EPS-isolatiemortel

besteed aan technologie tijdens de eerste coronagolf. Zo blijkt

Op het bedrijfsterrein van Tracs in Herentals arriveerde de aller-

uit een rondvraag door de onderzoeksafdelingen van KPMG en

eerste nieuwe vrachtwagen voor EPS-isolatiemortel van Overmat

Harvey Nash tussen juni en augustus dit jaar. Er werden 4.200

uit Italië. Overmat Belgium is exclusieve invoerder van deze

CIO’s bevraagd wereldwijd, waaronder meer dan 130 respon-

machines voor ons land. Ondertussen is deze handige EPS-machine

denten in België.

in gebruik genomen door IsoFlex van de Carro-Bel Group.

Verzeker de toekomst, bescherm wat belangrijk is VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ZAKELIJK HYPOTHEKEN

Mechelbaan 150, 2861 OLV Waver +32 (0)15 75 56 63 www.uwverzekeringsadviseur.be peter@uwverzekeringsadviseur.be


Dossier Flexibiliteit als must voor een sector in beweging

M O B I L I TE I T

GreenMobility is dé new talk of the town op het vlak van mobiliteit. Antwerpen en Gent mogen als eersten de Scandinavische succesformule verwelkomen. Het doordachte, duurzame en dynamische Deense concept maakt furore én fans door het groene gedachtegoed aan een ongeëvenaard gebruiksgemak te koppelen. Country Manager Steve Van Avermaet licht de flexibele, ‘futureproof’ formule enthousiast toe.

Een groene vloot zonder cijfers in het rood “GreenMobility is niet de eerste speler die inzet op een deelconcept met elektrische wagens, het is wel het eerste bedrijf dat erin slaagt om inno-

28 FLEXIBILITEIT ALS MUST VOOR EEN SECTOR IN BEWEGING 34 IMPACT CORONA OP AUTOFABRIKANTEN 36 WATERSTOF EEN BELANGRIJKE OPTIE OM TRANSPORT TE VERDUURZAMEN

vatief op lucratief te laten rijmen. De aftrap werd in 2016 in Kopenhagen gegeven en nauwelijks vier jaar later is het bedrijf al rendabel. Achter een vernieuwende en verfrissende visie zit ook een stevige structuur en een solide strategie, met een bijzonder betrouwbaar businessplan. Een must, aangezien het kapitaalintensieve concept niet zonder ingrijpende infrastructurele investeringen kan gerealiseerd worden. GreenMobility is ook genoteerd op de relatief kleine FirstNordbeurs en bereidt zich voor op een beursgang naar de bekendere namen.”

Moderne mobiliteit: een markt in beweging Steve Van Avermaet heeft al heel wat ‘kilometers op zijn teller’ staan. Als Sinjoor pur sang is hij bijzonder vertrouwd met stedelijke mobiliteit, al was immobiliteit in het geval van Antwerpen de laatste tijd een toepasselijkere term. Door initiatieven als Slim naar Antwerpen zijn er echter letterlijk en figuurlijk stappen gezet. Ook Steve is overtuigd van de noodzaak van een multimodaal verhaal als oplossing van de congestie op grote schaal. GreenMobility en Beep zijn innovatieve initiatieven om ervoor te zorgen dat steden in beweging en beweging in steden wel degelijk kunnen samengaan.

BEDRIJFSREPORTAGES

26 AM GROUP 34 TB LOGISTICS 35 KOPPEN.BE 38 FORWARD BELGIUM 39 IMPRENTA 41 LAND ROVER JAGUAR 43 EXACT SOFTWARE 45 NOA TRAININGS 46 NESTOR COMPANY

Lees het volledige artikel op p. 28

25


INTERNATIONALE PLANNEN VOOR UW ONDERNEMING ?

Bent u ook ondersteboven van de uitstekende service van B-CLOSE?

Bestel dan het boekje ‘101 veelgestelde vragen over internationaal ondernemen’. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en ondernemen in het buitenland. > U kan het gratis bestellen op www.flanderstrade.be

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

FLANDERSTRADE.BE

www.b-close.be

SENTRY KOLOMBESCHERMERS VERENDE VANGRAILS

Project in de kijker: koerierdienst in Puurs Door de coronacrisis kreeg e-commerce opnieuw een gigantische boost. Een van de bekendste koerierdiensten in België moest hierdoor enkele nieuwe vestigingen openen, waaronder een nieuwe logistieke hub in Puurs. Group Beyers werd gevraagd om de aanrijdbeveiliging en de belijningen te voorzien.

Ter bescherming van de wanden, voorzagen we de parking van verende vangrails. Ter hoogte van de mezzanine werden alle installaties extra beschermd doormiddel van een stalen crash barrier constructie. Interne kolommen werden tegen aanrijden en schade

beveiligd via een slowstop of Sentry oplossing. De aanrijdbeveiliging aan de poorten is voorzien van een zware slowstop oplossing specifiek voor vrachtwagens. Daarnaast werd ook de volledige belijning door Group Beyers aangebracht

BELIJNINGEN

SLOWSTOP KOLOMBESCHERMERS

CRASH BARRIERS

AANRIJDBEVEILIGING I BEBAKENING & PARKINGUITRUSTING I MARKERINGEN & BELIJNINGEN I VLOERCOATINGS I SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal

info@groupbeyers.com

+32 2 303 88 68

www.groupbeyers.com


Bedrijfsreportage | Fleetgroup Antwerpen - Mechelen

EEN MOBIELE WERKPLAATS OP MAAT VAN UW BEDRIJF aangepast aan de noden van uw vak? Bij de

Ook koelbestelwagens en hulpvoertuigen

Volkswagen Van Centers in de regio Antwerpen

De Volkswagen Van Centers hebben alle kennis

vervangwagens ter beschikking van Caddy tot

– Mechelen staat uw persoonlijke Volkswagen

en connecties in huis voor de aanpassing of

Crafter. Bij grote vloten zorgen we ervoor dat

Commercial Vehicles-adviseur u bij om in

ombouw van uw bestelwagen(s) op maat voor

zelfs de vervangvoertuigen zijn omgebouwd

3 stappen de bestelwagen op maat van uw

welke sector ook. U kan terecht als individuele

en ingericht volledig volgens de noden van

bedrijf 1) samen te stellen , 2) aan te passen

vakman of -vrouw of als zelfstandige, maar

onze klant”, stelt Edward Bauwens nog.

of om te bouwen en 3) te financieren. Uw

de Volkswagen Van Centers leveren ook grote

bestelwagen wordt kant en klaar afgeleverd,

vloten voor bouwondernemingen, wegen-

Financiering

sleutel op de deur.

werkers,… alsook ambulances en prioritaire

De Volkswagen CV-adviseurs zijn uiteraard

Bent u op zoek naar een bestelwagen,

en zorgen wij ervoor dat u uw bestelwagen slechts heel kort moet missen. Wij stellen ook

dienstvoertuigen, bijvoorbeeld voor de politie.

ook perfect op de hoogte van de verschil-

Actief als koerier, loodgieter, dakwerker, schrijn-

Uw bestelwagen wordt sleutel op de deur

lende vormen van financiering: verhuur op

werker, tuinman of -vrouw,…? De Volkswagen

geleverd, inclusief belettering.

lange termijn, financiële leasing, financiële renting of de klassieke financiering. Samen

Van Centers in de regio Antwerpen – Mechelen zijn een one-stop-shop voor zelfstandigen,

Nieuwe Volkswagen Caddy 5

kiest u de formule die het best bij u past. ■ (NV)

kmo’s en grote ondernemingen.

Met de Caddy, Transporter en Crafter heeft

U kan in de regio Antwerpen – Mechelen terecht

Volkswagen voor u steeds de juiste bestelwagen

in één van volgende Volkswagen Van Centers:

“We zijn ons zeer goed bewust van het feit dat

in het gamma. “En in november verwachten we

· AC kontich – Groeningenlei 4 – 2550 Kontich

mensen die op zoek zijn naar een bestelwagen

de Nieuwe Caddy 5 in onze showrooms. Hij is

· AC Puurs – De Buisseretlaan 51 – 2870 Breendonk

nood hebben aan gespecialiseerd advies. In

nu reeds configureerbaar en bestelbaar” stelt

· Rietje Kapellen – Antwerpsesteenweg 346 –

onze Volkswagen Van Centers hebben we deze

Edward Bauwens .

2950 Kapellen · Thuy Wommelgem – Herentalsebaan 495b –

kennis gecentraliseerd. Tot uw dienst staat uw gecertificeerd Volkswagen CV-adviseur,

Vervangbestelwagen

uw persoonlijk singel point of contact om u

Als geen ander beseffen de Volkswagen Van

van a tot z bij te staan. Onze adviseurs volgen

Centers ook dat immobiliteit gelijk staat

alle ontwikkelingen op de voet en hebben een

aan omzetverlies. “Onze werkplaatsen zijn

uitgebreide ervaring in de wereld van lichte

perfect ingericht en afgestemd op onderhoud

Bel voor meer info naar het Volkswagen

vrachtvoertuigen”, stelt Head of Business

en herstelling van lichte vrachtvoertuigen.

Commercial Vehicles team op 0472 04 17 55

Relations Edward Bauwens.

Daardoor minimaliseren wij onze hersteltijden

of stuur een mail naar info@am-fleet.be.

2160 Wommelgem

27


ty n

Flexibiliteit

als must voor een

sector in beweging GreenMobility is dé new talk of the town op het vlak van mobiliteit. Antwerpen en Gent mogen als eersten de Scandinavische succesformule verwelkomen. Het doordachte, duurzame en dynamische Deense concept maakt furore én fans door het groene gedachtegoed aan een ongeëvenaard gebruiksgemak te koppelen. Country Manager Steve Van Avermaet licht de flexibele, ‘futureproof ’ formule enthousiast toe. Redactie | Frank Van Hoof

Een groene vloot zonder cijfers in het rood

Met GreenMobility Belgium zet het bedrijf zijn eerste stappen buiten Scandinavië. Op korte termijn is het de bedoeling dat de verant-

“GreenMobility is niet de eerste speler die inzet op een deelconcept

woorde vloot ook de rest van Europa verovert.”

met elektrische wagens, het is wel het eerste bedrijf dat erin slaagt om innovatief op lucratief te laten rijmen. De aftrap werd in 2016 in

Moderne mobiliteit: een markt in beweging

Kopenhagen gegeven en nauwelijks vier jaar later is het bedrijf al rendabel. Achter een vernieuwende en verfrissende visie zit ook een

Steve Van Avermaet heeft al heel wat ‘kilometers op zijn teller’ staan.

stevige structuur en een solide strategie, met een bijzonder betrouw-

Als Sinjoor pur sang is hij bijzonder vertrouwd met stedelijke mobili-

baar businessplan. Een must, aangezien het kapitaalintensieve

teit, al was immobiliteit in het geval van Antwerpen de laatste tijd een

concept niet zonder ingrijpende infrastructurele investeringen kan

toepasselijkere term. Door initiatieven als Slim naar Antwerpen zijn

gerealiseerd worden. GreenMobility is ook genoteerd op de relatief

er echter letterlijk en figuurlijk stappen gezet. Ook Steve is overtuigd

kleine FirstNordbeurs en bereidt zich voor op een beursgang naar de

van de noodzaak van een multimodaal verhaal als oplossing van de

bekendere namen.

congestie op grote schaal. GreenMobility en Beep zijn innovatieve


Dossier | Mobiliteit

initiatieven om ervoor te zorgen dat steden in beweging en beweging in steden wel degelijk kunnen samengaan. “Uiteraard hopen we dat mensen voor GreenMobility

kiezen, maar het is nog

belangrijker dat we hen ervan overtuigen om niet met de eigen wagen naar de stad te komen. Een succesvolle strategie voor soepeler stadsverkeer is een combinatie van vlot openbaar vervoer, taxi’s en diverse

" Een succesvolle strategie voor soepeler stadsverkeer is een combinatie van vlot openbaar vervoer, taxi’s en diverse deelsystemen."

heeft bijzonder flexibele formules: naast een minuutprijs bieden we ook prepaidoplossingen en tijdspakketten aan. Dat laatste geeft de klant de zekerheid van ‘zijn’ wagen gedurende een op voorhand bepaalde én betaalde duur.”

Ongeëvenaarde ondersteuning Een optimale ontzorging maakt GreenMobility écht onderscheidend: milieuvriendelijk en klantvrien-

deelsystemen. In die laatste categorie is

delijk gaan hand in hand bij dit toekomstgerichte

GreenMobility een bijzonder sterke speler.

totaalconcept.

De naam van het bedrijf licht al een tip van

“Deelmobiliteit is een relatief jonge markt. Heel

de sluier: ons wagenpark is volledig elek-

wat potentiële gebruikers durven de sprong niet te

trisch en bestaat uit de sympathieke Zoe’s

maken en kleine frustraties deden early adapters

van Renault. De stijlvolle stadswagen is

soms afhaken. De laatste jaren is de markt echter

uitgerust met moderne, milieuvriendelijke technologie die garant staat

‘groter’ geworden in de twee betekenissen van het woord, en met die

voor een indrukwekkende autonomie: een opgeladen batterij levert

‘volwassen’ visie presenteert GreenMobility zich aan de -heel terecht-

meer dan 320 kilometer rijplezier. Daarnaast maken we echt het verschil

veeleisende gebruiker. We zetten daarbij vol in op kwaliteit én kwantiteit.

met het grootst mogelijke gebruiksgemak, optimale ondersteuning en

Dat laatste is gewoon essentieel: het systeem stuikt ineen als je al een

voordelige pakketten.”

hele ‘reis’ moet maken voor je een deelwagen vindt om aan je eigenlijke verplaatsing te beginnen. De app toont je de auto’s op wandelafstand en

Flexibel én transparant: mobiel maatwerk voor elke klant

hun batterijniveau. Vlot starten is één ding, op je bestemming geraken en daar ook nog parkeerplaats vinden is een ander paar mouwen. GreenMobility waar-

De deeleconomie is zijn kinderschoenen ontgroeid én is ook steeds

borgt een bijzonder aantrekkelijke all-in: verzekering, opladen en

vaker verlost van de daarbij horende kinderziektes. Wie beslist om voor

parkeren zijn naadloos geïntegreerd, zonder geld-en tijdrovende extra

GreenMobility te kiezen, moet niet bang zijn om comfort te verliezen.

procedures.

“Een uitstekende app is een belangrijke eerste stap. Achter een intuïtieve

Met gratis minuten stimuleren we onze gebruikers om hun Green opge-

interface zit klantgerichte content, waardoor alle belangrijke informatie

laden achter te laten, een oproep waaraan gretig gevolg gegeven wordt.

altijd en overal beschikbaar is. De app fungeert als ‘appstandsbediening’

Dankzij de royale autonomie van de Zoe’s is opladen tijdens de rit zelden

ook als sleutel voor je wagen. Niet alleen de app is overal beschikbaar,

of nooit aan de orde en dankzij een overeenkomst met Bluecorner is een

dat gaat ook op voor de wagens zelf: door de omvang van de vloot

eventuele oplaadbeurt een fluitje van een cent. Nummerplaatherkenning

en de strategische spreiding is er altijd een beschikbare wagen in de

zorgt voor ultiem gebruiksgemak bij het parkeren. Die zoektocht naar

buurt. GreenMobility is dus erg toegankelijk, en dat geldt ook voor

een parkeerplaats is binnen een stad vaak een lange lijdensweg met een

de tarifering, die drastisch daalt bij grotere volumes. GreenMobility

bijzonder pittig prijskaartje. GreenMobility heeft hét antwoord op die veel

EEN BINNENHAVEN OPEN OP DE WERELD 14 u

ANTWERPEN

24 u

ROTTERDAM

varen

varen

Quai de Maestricht, 14 B-4000 Liège

21893.PAL-Annonce-170x58-25-NL.indd 1

24 u

ZEEBRUGGE

70 u

DUINKERKE

varen

varen

T : +32 (0)4 232 97 97 portdeliege@skynet.be

Laat u verleiden door de Autonome haven van Luik

www.portdeliege.be 14/09/20 09:55

29


" Een uitstekende app is een belangrijke eerste stap."

voorkomende verzuchting:

“Vanuit een verantwoorde visie snoeien veel ondernemingen in hun

binnen de ruim afgebakende

wagenpark. Het motto ‘get the job done’ blijft uiteraard primordiaal,

zone parkeer je gratis op

en daarbij is een auto soms onmisbaar. Onze Delivery Service maakt

elke publieke parkeerplaats.

het bedrijven erg makkelijk. Op de dag van een belangrijke afspraak

Daarnaast zijn er binnen

van een van je medewerkers, staat er een auto klaar voor zijn deur.

die

heleboel

Instappen en wegwezen! Een buitenlandse meeting? Neem je Green

Hotspots, met VIP-plaatsen

naar Brussels Airport of Antwerpen Luchthaven en laat hem achter

die voorbehouden zijn voor

op de lokale Hotspot, waar bij je terugkomst ook een auto op je staat

GreenMobilitygebruikers.

te wachten.

zone

een

Dankzij een samenwerking met Indigo maak je gratis gebruik van een

Ook voor bedrijven is maatwerk mogelijk.”

voorbehouden plaats mét oplaadpaal in een van de vele parkings. Last but not least bieden we als Free Floater een fantastische flexibiliteit: aangezien GreenMobility niet station based is, moet je je deelwagen niet terugbrengen naar dezelfde vaste plaats waar je hem

Steve Van Avermaet is al 25 jaar actief in het Antwerpse trans-

hebt opgepikt, maar mag je hem na gebruik achterlaten op een wille-

portlandschap. Als CEO van DTM-taxi’s bouwde hij een enorme

keurige plaats binnen de zone.”

expertise én een dito netwerk op. De laatste jaren groeide de overtuiging steeds harder dat een ‘meervaksbaan’ de enige

B2B: GreenMobility zet uw kmo in beweging

manier is om de mobiliteit naar én in Antwerpen te vergroten: een modern mobiliteitsverhaal moet multimodaal. In die optiek houdt Steve meerdere ballen hoog en probeert hij met

GreenMobility legt momenteel de laatste hand aan een betrouwbare

innovatieve ideeën beweging te krijgen in de stedelijke mobili-

B2B-app en wil met een aantrekkelijk aanbod ook een preferentiële

teit. GreenMobility kadert perfect in dat verhaal. Met Beep wil

parter worden voor de doelgroep van dit magazine.

Steve het taxilandschap laagdrempeliger maken: transparante tarieven en een bijzonder toegankelijke app zijn daarbij een belangrijke stap. “Er is nog koudwatervrees ten opzichte van taxigebruik: voor veel mensen komt een taxi pas in beeld als alle andere opties uitgeput zijn. Verhalen over lopende meters én de bijhorende buitenissige bedragen voeden dat wantrouwen. Jammer, want een taxi levert snel en soepel mobiel maatwerk, meestal zelfs

Uw veilige investering met gewaarborgde inkomsten.  Op wandelafstand van het historische centrum van Gent

met een prima prijskaartje. Met Beep lanceren we een platform dat alle troeven van de taxi bundelt: een netwerk van zelfstandige chauffeurs garandeert een bijzonder snelle en soepele service voor de klant én de tarifering is toegankelijk en transparant. De gebruiksvriendelijke app begeleidt je pijlsnel door elke stap: van een overzicht waar de dichtstbijzijnde wagen staat tot een offerte op maat, op basis van de afstand en de drukte

 Zorgeloos beheer

van het traject. De prijs ligt dus op voorhand vast én wordt niet

 Minimum 25 jaar gewaarborgde inkomsten*

‘en cours de route’ aangepast. Akkoord gaan doe je met een

 Belastingvrije inkomsten  Studio’s vanaf € 144.000 ALL-IN (excl. aktekosten) * Cfr. de contractuele waarborgen tijdens de looptijd van de overeenkomst.

Info: www.dokflats.be

simpele druk op de virtuele knop en binnen de kortste keren pikt jouw Beeptaxi je op. Aangezien de kaarten op basis van je aanvraag al geladen zijn, is het echt instappen en wegwezen. Betalen kan in de app, maar ook cash of bancontact behoren nog tot de mogelijkheden. De vloot van veilige en vergunde voertuigen is een aantrekkelijke aanvulling in het streven naar moderne, milieuvriendelijke mobiliteit.” ■

7463_CANDOR_Dok Flats_KMO-insider_81x124,5.indd 1

15/10/20 15:04


Bij Jungheinrich Profishop vindt u alles voor de inrichting van uw kantoor, magazijn of werkplaats.

Ontdek ons gamma Ameise® lithium-ion transpalletten!

Elektrische transpallet Ameise® PTE 1.1 lithium-ion, capaciteit 1.100 kg € 1.390 excl. BTW

Elektrische transpallet Ameise® PTE 1.3 lithium-ion, capaciteit 1.300 kg € 1.590 excl. BTW

Elektrische transpallet Ameise® PTE 1.5 lithium-ion, capaciteit 1.500 kg € 1.990 excl. BTW

www.profishop.be 0800 35 211


Joost Kaesemans

Impact corona: autofabrikanten riskeren torenhoge boetes Redactie | Nicole Verstrepen

De verkoop in januari en februari deed Febiac, de federatie van de auto- en tweewielerindustrie, het beste vermoeden voor de omzet van dit jaar, maar dan kwam de lockdown, met in april bijvoorbeeld een omzetverlies van 90% tot gevolg. Met de tweede lockdown erbij zal de daling in de autoverkoop voor het hele jaar 2020 oplopen tot wel 25%. Een gesprek met directeur communicatie Joost Kaesemans.

“Het coronavirus heeft een impact

hun bestellingen bij de fabri-

gehouden. Volgend jaar, wanneer

op de verkoop, maar er zijn nog

kanten steeds ruimschoots op

de markt hopelijk aantrekt, zal

andere onaangename gevolgen

voorhand. Dat aan- en verkoop-

het

van de gezondheidscrisis”, stelt

mechanisme is nu erg verstoord.

opnieuw gedaald zijn. De dealers

Joost Kaesemans.

Joost Kaesemans: “Als je er

dreigen dus met dieselwagens te

vanuit gaat dat vandaag een op

blijven zitten.”

Verstoord door corona De invoerders van auto’s plaatsen

percentage

dieselwagens

drie verkochte wagens een diesel is, dan heb je daar bij je bestelling vorig jaar rekening mee

Auto's coronaproof ophalen Een verschil tussen beide lockdowns is wel dat tijdens de sluiting in het voorjaar geen bestelde wagens mochten uitgeleverd worden. In de tweede lockdown mogen consumenten hun bestelde wagen wel – coronaproof - ophalen. Dat maakt een belangrijk financieel verschil voor de verdelers.


Dossier | Mobiliteit

Online verkoop is moeilijk Nieuwe auto’s verkopen is een stuk minder evident. Online bestellen is in de praktijk niet haalbaar. Kopers willen een auto kunnen ‘voelen’ en er

Bedrijfswagens doen elektrificatie Belgisch wagenpark boomen

een testrit mee maken. Joost Kaesemans: “Tijdens de eerste lockdown lagen ook de assemblagefabrieken stil. Dat bracht een grote vertra-

Eén op de tien auto’s die vandaag in Europa verkocht worden is een

ging voor de uitlevering van wagens mee. Het is niet bevorderlijk voor

plug-in hybride of een elektrische. Met 17% scoort ons land dus

de verkoop als je als autodealer je klant niet kan informeren over de

bovengemiddeld op het vlak van de elektrificatie van zijn wagenpark.

levertijd.”

Joost Kaesemans: “Of dit komt dankzij inspanningen of stimuli van de overheid? In Vlaanderen zijn er weliswaar enkele fiscale aanmoedi-

Torenhoge boetes

gingen, maar Brussel en Wallonië hebben hun huiswerk niet gemaakt.

De autofabrikanten worden dan weer geconfronteerd met het probleem

Er is in ons land ook weinig activiteit rond de uitbouw van laadpalen.

dat ze de opgelegde reductie van hun CO2-emissies mogelijk niet halen.

In Brussel bijvoorbeeld zijn er een paar tientallen. In vergelijking met

Joost Kaesemans: “Gemiddeld mogen auto’s maar 95g CO2 meer

Amsterdam, waar 5.000 palen staan, is dat dramatisch slecht. Onze

uitstoten. Voldoe je als autoconstructeur niet, dan betaal je bijzonder

elektrificatiescore danken we vooral aan de bedrijfswagens.

zware boetes. Autofabrikanten berekenen daarom welke modellen zij uit het gamma moeten halen omdat ze teveel CO2 uitstoten en hoeveel

In vergelijking met de particulieren opteren ondernemingen veel

elektrische en hybride modellen ze moeten verkopen om zo de norm te

vaker voor een elektrische of plug-in hybride auto. Er zijn daarvoor

halen. Ze stemmen daar ook hun publiciteitscampagnes op af. Nu de

twee redenen. Een particulier kijkt veel meer naar wat zijn auto kost

autoverkoop is ingestort, kloppen die verkoopsprognoses niet meer.

op het moment van de aankoop, terwijl bedrijven vaker de Total Cost

Europa heeft al laten weten geen uitstel te willen verlenen om de norm

of Ownership in overweging nemen. Daarnaast willen veel bedrijven

van 95 g te halen. Zij vindt de klimaatuitdaging te belangrijk.”

hun ecologische voetafdruk verkleinen en hun corporate social responsability versterken, een evolutie die we alleen maar kunnen

Volgens Joost Kaesemans is de kans klein dat Europa op deze beslis-

toejuichen. ■

sing terugkomt: “Een branche, die toch groot werkgever is, dreigt in de problemen te komen. Met zo’n strakke houding, bereik je ook geen resultaat. Door de autoconstructeurs te straffen doordat ze door omstandigheden niet hebben kunnen verkopen, gaan er ook niet plots meer elektrische auto’s rondrijden.”

Over 60 sailings yearly, transporting steel and general cargo from Europe to the St. Lawrence River and the Great Lakes. Antwerp T 32.3.821.13.00 | commercial.antwerp@fednav.com Montreal T 1 514.878.6641 | fallineteam@fednav.com

KMO_March2020.indd 1

2020-03-10 15:50:00

33


Bedrijfsreportage | TB Logistics

TB LOGISTICS NEEMT DEFINITIEF AFSCHEID VAN OUDE BEDRIJFSNAAM TB Logistics, topspeler in maritieme groupage,

in de Antwerpse haven te vervoeren om hun

van de nieuwe (veiligheids)ontwikkelingen bij

heeft definitief afscheid genomen van de

wereldwijde bestemming tijdig te bereiken. In

vrachtwagens.

oude bedrijfsnaam, Transport Broodthaers.

de andere richting verhuizen zo ook dagelijks

Die naam, die een halve eeuw lang klonk als

ettelijke vrachten met maritieme stukgoederen

Maar state-of-the-art infrastructuur is niet alles

een klok, stond nog op de documenten en de

vanop de loskades naar locaties over gans

voor het welslagen van een onderneming.

facturen, maar ook daar heeft die nu plaats

België.”

Persoonlijke service en passie hebben TB

gemaakt voor TB Logistics. “TB Logistics is ondertussen ook uitgegroeid tot een begrip. Vandaar dat we de ietwat gedateerde

Logistics echt groot gemaakt.

Aandacht voor automatisering

firmanaam nu volledig schrappen”, stelt zaakvoerder Walter Palmaers.

Walter Palmaers: “Toen ik de firma in 1997 overnam, bestond deze al 33 jaar. Het bedrijf

TB Logistics heeft ook veel aandacht voor

was op dat ogenblik geen baby meer, maar ik

digitalisering. Het bedrijf werkt met moderne

beschouw het nog wel steeds als mijn kind.

De naam TB Logistics dekt vandaag ook beter

softwarepakketten, waarmee linken kunnen

Dagelijks ben ik al om 6 uur op post. Mogelijke

de lading dan Transport Broodthaers. De logis-

gelegd worden met uw boekhoudprogramma,

problemen zijn dan nog voor de kantooruren al

tiek dienstverlener is topspeler in de niche-

en waarmee u transportopdrachten geauto-

opgelost. Ook na 17 uur blijven we bereikbaar,

markt van maritieme groupage en verzorgt het

matiseerd kan doorgeven, waardoor dubbele

ook op vrijdag. Voor mijn klanten ga ik door het

transport, maar ook de opslag en de distributie

input van gegevens en onnodig emailverkeer

vuur. We zijn een dienstenbedrijf. Het enige wat

van stukgoederen van en naar de haven van

vermeden kunnen worden.

we kunnen doen is service geven. Daar zijn we ons goed van bewust.”  (NV)

Antwerpen. TB Logistics is zeer goed vertrouwd met de administratieve werking van de haven, zoals douaneformaliteiten, btw-afhandeling,

Passie en persoonlijke service

veiligheidsvoorschriften,… TB Logistics heeft moderne kantoor- en Walter Palmaers: “Onze vloot van negentien

magazijngebouwen ter beschikking, net als

voertuigen brengt de maritieme deelzendingen

een vernieuwd wagenpark, bestaande uit

uit heel België naar ons distributiecentrum.

trekkers, opleggers en andere vrachtwagens

TB Logistics

Daar worden ze veilig gestockeerd in onze

met laadkleppen, en met een laadcapaciteit

Terstratenweg 11, 2520 Ranst (Oelegem)

3.500 m² grote opslagruimte, om ze vervol-

variërend van 9 tot 29 ton. Walter Palmaers

T 03 485 81 55, info@tb-logistics.be

gens te verdelen en naar de juiste laadkades

houdt ook voortdurend de vinger aan de pols

www.tbtransport.be.


Bedrijfsreportage | Koppen.be

VEILIG EN COMFORTABEL IN CORONATIJDEN Het afgelopen jaar pasten bedrijven massaal

tegen het najaar aan kracht zou afnemen en

dropzones en boxen voor pakketjes behoren tot

en noodgedwongen hun werkomgeving

zolang het weer dit toestond. Met de winter in

de mogelijkheden.”

aan. COVID-19 heeft een grote invloed gehad

aantocht en met een feitelijke tweede golf gaan

Daarnaast kunnen wij bedrijven ook voorzien

op de manier waarop we onze kantoren

bedrijven op zoek naar oplossingen om bezoe-

van kwalitatieve fietsinfrastructuur. Het afge-

en werkvloeren inrichten, organiseren en

kers en personeel beter te beschermen tegen

lopen jaar zijn we met z’n allen meer beginnen

gebruiken. Met de winter in het vooruitzicht

corona en te beschutten tegen regen en wind.”

fietsen. Dit heeft de trend om de fiets te

vervangen bedrijven de geïmproviseerde voorzieningen voor een meer permanente infrastructuur. Zo kunnen ze de veiligheid en

gebruiken voor woon- werkverkeer versterkt.

Extra ruimte rondom het bedrijfsgebouw

het comfort van hun medewerkers blijven

Deze fietsers willen een veilige fietsenstalling met deurcontrole en oplaadpunten voor hun elektrische tweewielers.

garanderen, zegt Gerard Koppen, zaakvoerder

“We zien dat de voorlopige banken, schermen

van Koppen.be.

en tenten nu plaats moeten ruimen voor (semi)

Wij kunnen al deze zaken snel leveren als pref-

permanente buitenvoorzieningen. Vandaag

aboplossingen in bouwpakketten of professio-

willen bedrijven bezoekers en medewer-

neel gemonteerd door onze specialisten.” ■ JVDB

Beschermen en beschutten in wintertijden

kers op een comfortabele en veilige manier accommoderen met extra ruimte rondom het bedrijfspand.”

Volgens Gerard Koppen tonen ondernemingen, na de noodzakelijke investeringen in gezonde werkomgevingen, vandaag ook aandacht voor

Bijna eindeloze mogelijkheden

de ruimtes rond de gebouwen. “We stellen vast dat bedrijven dit jaar hard

Volgens Gerard Koppen zijn de mogelijkheden

hebben ingezet op veilige werkplaatsen.

voor dergelijke ruimtes bijna onbeperkt.

Dit gaat in de eerste plaats over kantoren,

“We hebben de afgelopen maanden al

productieruimtes, magazijnen enzovoort. Vele

meerdere beschutte en geventileerde wacht-

Koppen.be

bedrijven plaatsten daarnaast tijdelijke voor-

en , inloopzones of pauze- en lunchruimtes

Industriepark Brechtsebaan 22

zieningen om voldoende wacht-, pauze- en

gerealiseerd. We kunnen die inrichten met

2900 Schoten

lunchruimte te kunnen voorzien.

bijhorende infrastructuur zoals picknicktafels

+32 (0)3 680 12 34

Dit werkte zolang het leek dat de epidemie

en altijd met respect voor social distancing. Ook

https://koppenbe.com/

35


Adwin Martens Waterstof is een belangrijke optie om zwaar transport te verduurzamen Redactie | Edith Vervliet

Europa eist dat vrachtwagens 15 procent minder CO2 uitstoten in 2025 en 30 procent in 2030. Als we die norm willen halen, komen we er niet met dieselmotoren. Die stoten te veel C02 uit. Elektrische vrachtwagens zijn klimaatvriendelijker, maar voor lange afstanden minder geschikt. Is waterstof de toekomst? Een gesprek met Adwin Martens, stichter en directeur van WaterstofNet vzw.

WaterstofNet bouwt projecten rond waterstof

19 jaar bij VITO had gewerkt. Toen

op de payroll. “WaterstofNet ging

hij zicht had op een groot project

van start met één Interreg-project,

rond waterstof besloot VITO het

meer dan 20 partners en een

Met focus op Vlaanderen en

onderzoek te stoppen. Martens

totaal budget van 15 miljoen euro

Nederland ontwikkelt en reali-

liet zich niet ontmoedigen. Hij

en realiseerde o.m. de eerste fase

seert WaterstofNet - samen met

richtte

om

van het waterstoftankstation bij

industrie en overheden - projecten

concrete projecten rond water-

Colruyt en een tankstation op de

en roadmaps rond duurzame

stof te bouwen. Partners vond

Automotive Campus in Helmond.

waterstof voor zero-emissie trans-

hij in verschillende bedrijven en

Het waterstofstation van Helmond

port en energieopslag.

projectsteun bij de EU, Vlaanderen

is trouwens nog steeds van

Deze vzw werd in 2009 opgericht

en Nederland. Momenteel heeft

WaterstofNet.

door Adwin Martens die voordien

WaterstofNet 12 medewerkers

er in Vlaanderen twee water-

WaterstofNet

op

Momenteel

zijn

stofstations: Zaventem en Halle. Binnenkort komen er drie bij: in Wilrijk, Erpe-Mere en Haasrode. We moeten zeker naar 20 tankstations gaan om een dekkend netwerk in Vlaanderen te hebben”, zegt Adwin Martens. Met E-Trucks Europe, een KMO uit Lommel, ontwikkelde WaterstofNet een prototype van vuilniswagen op


Dossier | Mobiliteit

waterstof. “E-trucks is verder gegaan met het bouwen van dit type van vuilnis-

elektriciteit maakt uit waterstof en zuurstof en als restproduct water

wagen. Nu zijn er zo’n 20 in bestelling, waarvan er in 2021 twee in Antwerpen

overhoudt. Met een brandstofcel kun je de getankte waterstof direct

ingezet zullen worden. Deze vuilniswagens maken geen lawaai, stoten geen

omzetten in elektriciteit, die dan een elektromotor aandrijft. Een auto

emissie uit en kunnen gemakkelijk hun route rijden zonder bijtanken.”

met een brandstofcel rijdt dus elektrisch, maar dan zonder grote batterij. In de auto met brandstofcel zit nog wel een kleine elektrische batterij die

Wat is waterstof?

bij het remmen de vrijgekomen energie opslaat en kan hergebruiken.

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Het is een kleurloos, reukloos, niet giftig gas dat 14 keer lichter weegt dan lucht.

Zwaar wegtransport en scheepvaart

Adwin Martens: “Waterstof kan worden geproduceerd uit een brede

Adwin Martens stelt dat voor lange afstanden elektrische batterijen

waaier aan bronnen, zoals aardgas (‘reforming’), maar ook via elek-

minder geschikt zijn door hun gewicht en grootte. Ze nemen te veel

trolyse uit groene elektriciteit (zon- en windenergie) en water. In dit

plaats in. Elektrische vrachtwagens op waterstof zijn wel een optie om

laatste geval is de waterstof groen en duurzaam.

zwaar transport te verduurzamen.

Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en maken geen lawaai. Ze

“Wereldwijd rijden er nog geen 50 vrachtwagens op waterstof. De vracht-

moeten nooit aan de laadpaal. Hun actieradius en tanksnelheid gaan

wagen én de brandstof zijn duurder. De infrastructuur moet ook gebouwd

richting die van voertuigen op traditionele brandstof. Zo tankt een perso-

worden. Wel beweegt er momenteel erg veel, zowel op vlak van techno-

nenauto 5 kg waterstof in 5 minuten waarmee je 500 km kunt rijden. Die

logieontwikkeling als op regelgeving, maar het is nog geen mature zaak.

5 kg lijkt weinig, maar als je die in de lucht loslaat, heb je 55 m3 volume.

Het zit momenteel bij prototypes. Binnen ons project Waterstofregio 2.0

Dat is zeer groot. Om die reden wordt waterstof samengedrukt. In

is de eerste grote vrachtwagen op waterstof ontwikkeld door VDL Groep

kleine volumes gecomprimeerd betekent dat een grote capaciteit voor

uit Eindhoven. Als projectcoördinator van Waterstofregio 2.0. heeft

de opslag van energie. Waterstof wordt in voertuigen gasvormig onder

WaterstofNet dit proces begeleid in samenwerking met de partners en

druk (350 /700 bar) gebracht. Waterstof wordt reeds toegepast in bussen,

Interreg. In de scheepvaartsector is men bezig met klassieke verbran-

heftrucks, vuilniswagens, vaartuigen en auto’s. Onder implus van de

dingsmotoren om te bouwen voor een mengsel van diesel en waterstof.”

vooropgestelde EU-normen evolueren we voor vrachtwagens ook in

De verduurzaming van de supply chain is een groot aandachtspunt.

die richting. De transportsector zelf heeft grote belangstelling in zero-

Vraag is wanneer waterstof voor de eindgebruiker interessant genoeg

emissie voertuigen.”

wordt? Belangrijke voorwaarde is dat er eerst een oplossing komt om genoeg groene waterstof te kunnen opwekken.

Twee types: motoren en brandstofcellen We onderscheiden twee types omzetters om de waterstof te gaan

In een interview met KMOinsider in april zei Peter Van de Kerkhof van

gebruiken: met een verbrandingsmotor (waterstofmotor) en met een

Transport Roosens uit Kallo, dat ook inzet op een groene vloot: “Als ik

waterstofbrandstofcel (fuel cell).

zie wat er momenteel beweegt op de markt, dan zal de toekomst van het

De verbrandingsmotor of waterstofmotor werkt zoals een benzine- of

vrachtvervoer eerder in de richting van waterstof gaan dan brandstof.

dieselmotor. Hij verbrandt waterstof in cilinders die kinetische energie

Gezien wij in de transportsector met kleine marges werken, is het niet

genereren. Deze motoren zijn iets minder efficiënt dan de waterstof-

evident om koploper te zijn in investeringen en ontwikkelingen die een

brandstofcel. Voordeel van motoren is dat de waterstof minder zuiver

nog onzeker karakter hebben. Voor waterstof moet je bijvoorbeeld tanks

moet zijn. Motoren zijn vooral interessant voor de scheepvaart. Zo vaart

installeren als transporteur, wat niet zo evident is. We zullen als eerste

er in de Antwerpse haven al een ferryboot met een motor op waterstof.

bereid zijn om ook in deze vernieuwigen te stappen, zodra deze econo-

Een waterstofbrandstofcel kan je vergelijken met een batterij die

misch haalbaar zijn.” ■

37


Bedrijfsreportage | Forward Belgium

LEG UW BUSINESSCASE VOOR OP HACKATON VAN JONGE EXPEDITEURS Expediteurs van over de hele wereld

Sustainability

verzamelen eind oktober 2021 in Brussel voor

Interessante keynote speakers

het FIATA World Congres (WFC). FIATA is de

Het algemeen thema indachtig, opteert

grootste internationale logistieke organisatie

YOUNG FORWARD Belgium ervoor om uit

Van zodra de businesscases bekend zijn voor

ter wereld Ze telt meer dan 40.000 leden–

de Sustainable Development Goals voor de

de hackaton, nodigt YOUNG FORWARD Belgium

logistiek dienstverleners. De organisatie

hackaton vijf doelstellingen naar voor te

rond die thema’s interessante keynote speakers

van het congres is in handen van FORWARD

schuiven.

uit. Tia Meyvis: “Deze sprekers zullen vast een

Belgium en binnen deze organisatie geeft YOUNG FORWARD Belgium het programma

Tia Meyvis: “De thema’s waarrond we willen

extra licht op de topics laten schijnen. Ook het

van de Jongerendag mee vorm. Er vindt dan

werken zijn kwaliteitsonderwijs; waardig

netwerkaspect verliezen we niet uit het oog. ’s

onder andere een hackaton plaats, waarop

werk en economische groei; industrie,

Avonds zorgen we nog voor een leuke ‘verbroe-

ook u het internationale deelnemersveld een

innovatie en infrastructuur; verantwoorde

deringsactiviteit’. Het wordt een gevulde

interessante businesscase kan voorleggen.

consumptie en productie; klimaatactie.

Jongerendag op het FIATA wereldcongres.”

Deze vijf thema’s sturen we nu volop uit

FWC vindt plaats van 26 tot 29 oktober in The

naar bedrijven, universiteiten, hogescholen

Square Convention Centre Brussel. YOUNG

en andere organisaties. We hopen dat er

FORWARD Belgium heeft een speciaal toegangs-

mooie ideeën uit de bus komen, interessante

pakket uitgewerkt voor de Jongerendag. U kan

businesscases waarover we op de hackaton

zich nu reeds registreren als bezoeker, via fwc@

Voorzitter van YOUNG FORWARD Belgium Tia

kunnen brainstormen.”

fiata.com. ■ (NV)

Meyvis: “We vinden het superfijn om als jonge

Ook u kan een interessant logistiek vraagstuk

expediteurs mee te mogen werken aan de

indienen waarop de hackaton een antwoord

organisatie van de jongerendag, bijgestaan

of voorstel kan bieden. Meer informatie zal

uiteraard door de mensen van FIATA en door

binnenkort terug te vinden zijn op https://

FORWARD Belgium. Uit onze brainstormses-

www.fiata2021.com.

sies is het idee ontstaan om een hackaton op

Tia Meyvis: “Het zou helemaal fijn zijn dat de

FORWARD Belgium en

poten te zetten. De bedoeling is dat groepjes,

hackaton in de gespecialiseerde logistieke

YOUNG FORWARD Belgium

samengesteld uit internationale deelnemers,

opleidingen aan bod komt, als taak bijvoor-

Brouwersvliet 33, bus 1, 2000 Antwerpen

rond bepaalde businesscases een voorstel

beeld, en dat studenten de kans krijgen om aan

T 03 233 67 86, info@forwardbelgium.be

uitwerken.”

de Jongerendag deel te nemen.”

www.forwardbelgium.be

Het thema van het congres is ‘The Changing Climate of Logistics’.


Bedrijfsreportage | Imprenta

40 JAAR LANG DE SNELSTE RECLAMESPECIALIST Bijna 40 jaar is Imprenta dé referentie voor

wat onze klanten nodig hebben. Zo verzorgden

dat kunnen voorleggen. Daarnaast is het ook

reclame en fotoprinting in Antwerpen.

we het afgelopen jaar bijvoorbeeld de complete

een meerwaarde voor onze klanten dat wij alles

Het bedrijf ontstond uit de fusie van

rebranding van alle Nederlandse en Belgische

zelf doen. Zo is er altijd 1 aanspreekpunt en zijn

reclamepionier Van Bortel & Co en fotolabo

filialen van badkamerproducent X²O. Dat gaat

er geen extra partners in het spel. Dit betekent

ASAP in 2015 en groeide uit tot een allround

dan over signalisatie in de winkels, reclame-

tijdswinst kostenbesparing voor onze klanten.”

expert voor indoor en outdoor reclame.

doeken, vlaggen, etalagestickers en veel meer.”

Zaakvoerder Steven Vollebergh laat zijn licht schijnen op de succesformule van het bedrijf.

Digitale printspecialist

Digitale reclamepanelen In een sector die snel verandert moet je blijvend

Sinds 1992 is Imprenta ook een absolute speci-

innoveren. Daarom kijkt Steven Vollebergh

20 specialisten voor de beste reclamerealisaties

alist inzake digitale printing.

vandaag reeds naar de mogelijkheden van

“We investeren altijd in de nieuwste print-

digitale reclameschermen voor bedrijven.

Vandaag stelt Imprenta 20 mensen tewerk die

technologieën. Daarom kunnen wij de beste

“We zien dat digitale schermen aan een opmars

state-of-the-art producten en diensten leveren

kwaliteit in digitale prints leveren. Dit gaat van

bezig zijn. Deze schermen zien eruit als grote

aan bedrijven in alle sectoren.

kleine stickers tot grote raamstickers en textiel-

smartphones waarmee je een boodschap dyna-

“Elk nieuw dossier wordt toegewezen aan een

prints. We zijn al sinds 1992 gepassioneerd door

misch en flexibel kan overbrengen. Je kan filmpjes

projectmanager. Deze gaat ter plaatse voor

professionele fotoprints op groot formaat, of

tonen en interageren met je klanten via het touch

een bespreking met de klant. Nadien is het

wat we nu fine art printing noemen.”

screen. Alles is gemakkelijk te beheren in een

aan onze grafische studio voor het ontwerp.

abonnementsformule via je netwerk.” ■ JVDB

Na goedkeuring van de klant starten we met

Raam- en glasfolies

de productie. De installateurs zorgen voor een

“Met een derde tak van ons bedrijf specialiseren

vakkundige plaatsing. Onze sales- en admi-

we ons in raam- en glasfolies. Denk hierbij aan

nistratieve medewerkers verzekeren voor een

warmtewerende folies maar ook privacyfolies

vlotte opvolging. Drie medewerkers hebben

en veiligheidsfolies voor optimaal comfort en

ook een car wrap certficaat voor autobelette-

maximale discretie en veiligheid op het werk.”

Imprenta Industrieweg 11

ring en autoreclame.”

2630 Aartselaar

Branding van A tot Z

De snelste en meest ervaren reclamespecialist

“Er is niets wat met reclame te maken heeft dat

“We maken het verschil door onze 40 jaar

info@imprenta.be

niet van Imprenta kan komen. Wij leveren alles

ervaring. Er zijn weinig spelers in de regio die

www.imprenta.be

03 360 84 33

39


GEMENGDE BEDRIJVENPARKEN

BVI.BE is steeds op zoek naar interessante locaties voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvenparken en gebouwen op maat.

KMO-UNITS

L

ORIGINA

THE

I GATE 7 I Kontich

I GATE 7 I Kontich

BUILD-TO-SUIT GEBOUWEN

I PARC DE L’EUROPE I Waver

Ontdek het volledige aanbod op BVI.BE of contacteer ons voor een voorstel op maat: +32 (0)470 800 900 I info@bvi.be

bvi_3pijlers_170x80_201109.indd 1

09/11/2020 14:40

i-clearing.be D E ED R R A A P ?? EP EX T T I RE I P PR X R RE i-clearing BVBA B B R R O F FO

CUSTOMS BROKERS &

CONSULTANTS

Boerendijk 27 B-2180 Ekeren T +32 (0)3 540 09 50 F +32 (0)3 233 02 18

your neutral customs representative

CUSTOMS CHALLENGES? SMART SOLUTIONS! Waardevolle wereldwijde ervaring in logistiek en douane-activiteiten, vanuit onze thuishavens in België en Nederland. De experten van Portmade delen hun jarenlange sectorkennis graag met u. Geen uitdaging is ons te groot. Als innovatieve persoonlijke assistenten loodsen we uw bedrijf naar vlotte processen en efficiënte procedures. Met de focus op vereenvoudiging, optimalisatie en digitale dialoog. We zijn sterk vertegenwoordigd in diverse beroepsverenigingen. Op zoek naar specialisten in up-to-date oplossingen op maat, die mijlen vooruitdenken? Welkom aan boord, waar u geniet van onze snelle service en slimme meerwaarde.

WWW.PORTMADE.COM

2020-03•PORTMADE_advertenties_170x80,3_KMOinsider.indd 1

12/03/2020 17:32


Bedrijfsreportage | Jaguar Land Rover Metropool

“WE WORDEN DE ‘FYSIKALE’ CARDEALER VAN DE TOEKOMST” Jeroen Vergeylen, Concessiedirecteur van

auto’s voor bijna 100% fiscaal aftrekbaar zijn,

Interessante fleetwagens

Jaguar Land Rover Metropool Zuid, ziet de

nl. tussen 97% en 100%, afhankelijk van de

Door de fiscale stimuli zijn de nieuwe modellen

laatste jaren de duidelijke evolutie dat het

uitrusting die u verkiest.”

van Jaguar en Land Rover ook heel interessant als leasewagen. Jaguar Land Rover Metropool

merendeel van de klanten online de auto

heeft een deskundige fleetmanager in dienst,

de showroom binnen te stappen. “Een

Over fiscale aftrekbaarheid en TCO

gebruiksvriendelijke website is dan ook een

De elektrificatie van het Belgisch wagenpark

Jeroen Vergeylen: “Onze nieuwe modellen

must, maar het menselijk aspect en het live

wordt fiscaal gestimuleerd. Al is ook daar een

zijn nu qua kostenplaatje prima vergelijkbaar

contact blijven belangrijk. Ik illustreer dit

aanpak op maat van de klant essentieel.

met de typische leasewagens van andere

wel eens met de woorden dat we de ‘fysikale’

Jeroen Vergeylen: “We vinden het zeer

premiummerken. Onze fleetmanager toont het

cardealer van de toekomst worden, de

belangrijk om u goed te begeleiden en te kijken

u graag aan.”

samentrekking van fysiek en digitaal”, stelt

waarvoor u uw nieuwe wagen precies nodig

Online goede informatie geven en een handige

hij. Een toekomst die trouwens ook bij Jaguar

heeft, en wat daar fiscaal tegenover staat, zodat

configuratietool aanbieden gaat dus hand in

en Land Rover steeds geëlektrificeerder oogt.

we heel precies uw Total Cost of Ownership

hand met fysiek, persoonlijk advies. Jaguar

van hun dromen configureert alvorens

die u graag verder informeert.

kunnen berekenen. We houden met alles

Land Rover Metropool investeert volop in het

Om met de elektrificatie te beginnen.

rekening. Thuisverplegers bijvoorbeeld werden

‘fysikale’ dealership van de toekomst. ■ (NV)

Jeroen Vergeylen: “We waren het eerste

te nemen, omdat dit fiscaal het interessants

premium merk met een volledig elektrische

was, maar door de vele korte afstanden die zij

wagen, de Jaguar I-Pace. Ook trots zijn we

maken was dit niet altijd ideaal. Vandaag is voor

op de Land Rover Evoque en de Land Rover

hen een plug-in hybride zowel in de praktijk als

Discovery Sport, twee plug-in hybrides die in

fiscaal heel wat interessanter.”

hun klasse met een bereik van 65 km boven

“Legt u dagelijks enkele honderden kilometers

het marktgemiddelde scoren. In januari

af, dan is een plug-in hybride minder

verwachten we daarnaast ook nog de Range

aangewezen. Op lange afstanden blijft een

Rover Velar en Jaguar E-Pace en F-Pace. Deze

diesel qua energieverbruik het best scoren.

wagens komen alle ook als plug-in hybrides

Daar is het onze taak om samen met u dat

op de markt en blijven onder de magische

voordeel inzichtelijk af te wegen tegenover de

grens van 50 g CO2-uitstoot, waardoor deze

fiscale voordelen die een Plug-in Hybrid biedt.”

tot voor kort aangemoedigd om een diesel

Jaguar Land Rover Metropool Zuid Boomsesteenweg 427, 2610 Wilrijk T 03 608 31 31, jeroen@metropool.be Jaguar Land Rover Metropool Noord Bredabaan 1165-1171, 2900 Schoten T 03 641 65 90, jourik@metropool.be www.metropool.be

41


Beter gekeurd Beter gekeurd Bien vérifié Bien vérifié

Werken bij BTV is… een bedrijfswagen waarmee jij onze ambassadeur op de baan wordt; een aantrekkelijk loon en maaltijdcheques; de baan dagelijks als jouw kantoor;

elke week een koffietje bij jouw sectormanager op kantoor; jouw diploma elektriciteit of mechanica ten volle benutten; ’s avonds lekker thuis zijn met je gezin, werk-privébalans staat op nr. 1!

Solliciteer nu:

BTV_adv_KMOinsider_58,25x170mm_Q12019.indd 1

25/02/2020 10:58

‘Volg jij KMOinsider al via Facebook en LinkedIn?’ Volg echte verhalen van ondernemers via onze socialmediakanalen

03 491 83 75 · info@kmoinsider.be · www.kmoinsider.be

Ready for the future iOnLogistics delivers innovative and high-quality solutions for logistics management. The headquarters are based in Belgium, near Antwerp, at one of the most prominent trade and cargo hubs of the world.The mission is to optimize the costs of running your business while maximizing dayto-day operational efficiency. Finding the right solutions for your company’s logistics ques-

tions, increases profitability and promotes your corporate reputation for reliability. iOnLogistics offers an outstanding range of logistics services.

iOnLogistics nv/sa Luxemburgstraat 20 B-9140 Temse info@ionlogistics.eu www.ionlogistics.eu


Bedrijfsreportage | Exact

KRIJG GRIP OP UW CIJFERS In onzekere tijden wil je de impact van

Uniek recept

zelfs papier. We willen inzetten op de uitbrei-

elke beslissing zo goed mogelijk kunnen

Volgens Tom De Jongh is het succes van Exact

ding van ons aanbod voor Belgische onderne-

inschatten. Daarom maken veerkrachtige

ook te danken aan de unieke werkwijze en het

mingen en kmo’s”.

ondernemingen gebruik van software die

uitzonderlijke aanbod van het bedrijf.

Volgens Tom de Jongh blijft Exact daarom

inzicht biedt. In dit artikel vertelt Tom De

“Het financiële aspect van de bedrijven is onze

bouwen aan zijn aanwezigheid in België.

Jongh (Sales Manager Exact in België) hoe

core business. De boekhouding is onze kern.

de slimme software van Exact ondernemers

Daar bovenop bieden wij specifieke sector-

“In december vorig jaar namen we het Belgische

elke dag correct informeert. Want wie grip

toepassingen aan. Dit zijn oplossingen op

boekhoud- en bedrijfsmanagementsoftware-

heeft op zijn cijfers, neemt onderbouwde

maat van handelsondernemingen, projector-

bedrijf WinBooks over. Afgelopen september

beslissingen.

ganisaties, productiebedrijven en veel meer.

is daar HR-cloud softwareleverancier Officient

Recent brachten we de cloudsoftwareoplossing

bijgekomen. Beide bedrijven hebben hetzelfde

Marktleider in business software

Exact Bouw7 op de Belgische markt. Met deze

dna als Exact. Ze hebben sterke oplossingen

software hebben bouwbedrijven overal en altijd

die complementair zijn aan de onze en dus ook

Exact is al jaren marktleider in business

toegang tot de juiste informatie. Dit maakt een

perfect te integreren zijn met onze software.”

software in de Benelux. Ook in de rest van de

papieren administratie overbodig. Deze stan-

wereld kent het bedrijf succes. Volgens Tom de

daard en sectorspecifieke oplossingen kunnen

Wilt u ook grip op uw cijfers?

Jongh is dat onder meer te danken aan de vele

we aanvullen met maatwerkfeatures.”

Ga naar www.exact.be en ontdek de mogelijkheden. ■ JVDB

medewerkers die dagdagelijks het beste van “Exact heeft vestigingen en medewerkers over

Digitalisering en uitbreiding in België

de hele wereld. Vandaag stellen we 1850 gepas-

Hoewel Exact al sinds 1989 actief is in België

sioneerde mensen tewerk. Die leveren innova-

heeft het bedrijf hier nog niet dezelfde naams-

tieve oplossingen aan 500.000 ondernemers en

bekendheid als in Nederland. Tom De Jongh

accountants in meer dan 100 landen.

benadrukt dat daar in de toekomst verandering

Zelfstandigen en bedrijven uit alle sectoren

in zal komen.

kunnen bij ons terecht voor de automatisering

“Hoewel Exact wereldwijd aanwezig is, zijn de

van hun boekhoud-, financiële, ERP-, HRM- en

Nederlandse en Belgische thuismarkten de

Exact

CRM-processen. Zo helpen wij tijdsbeparing te

laatste jaren belangrijker geworden. We zien

Koningin Astridlaan 166

realiseren en bieden wij grip op de cijfers. Meer

dat er onwaarschijnlijk veel werk te realiseren

1780 Wemmel

tijd om te ondernemen en juiste beslissingen

is in België als het gaat om digitalisering van

T 0800 976 31

op basis van actueel inzicht’’.

kmo’s. Zij werken nog al te vaak met Excel of

www.exact.com/be

zichzelf geven voor de softwareontwikkelaar.

43


Niets onstsnapt aan onze aandacht

• Alarmsystemen

• Videofonie

• Camerabewaking

• Mobiele beveiliging

• Branddetectie

• Artikelbeveiliging

• Toegangscontrole

• Kluizen

J&W Security nv

www.spidersecurity.be

Jagersdreef 4 b 2900 Schoten +32 (0)3 303 72 82

BTW 0737.871.872 BNP BE09 0018 7332 7957

Vergund bedrijf voor Alarm- en Camerasystemen BE 0 737 871 872

B-1770

MAKE IT HAPPEN, TOGETHER!

Vastgoedmakelaars gespecialiseerd in winkel- en industrieel vastgoed

WINKELMAKELAARS

INDUSTRIEMAKELAARS

03 283 43 33

03 440 38 33

DG-RETAIL.COM

78-INDUSTRIES.COM

Brother Managed Print Services zorgt ervoor dat uw business blijft draaien  Goedkoper printen zonder verborgen kosten  Automatische levering van inkt en toner  Snelle support ter plaatse  Geavanceerde informatiebeveiliging  Flexibele betaalopties voor uw afdrukken www.brother.be/mps

Wij helpen uw onderneming vooruit met cloudgebaseerde oplossingen voor de logistiek. www.descartes.com


Bedrijfsreportage | NOA Trainings

“BEDRIJVEN ZETTEN MENS TERUG OP VOORGROND IN VEILIGHEIDSBELEID” “Wij ervaren vandaag sterk dat werknemers

softskill-trainingen. Goede veiligheidsopleidingen

Op maat van uw bedrijf

als mens terug meer op de voorgrond treden

zijn veel meer dan louter focussen op het behalen

NOA Academy begeleidt u op maat van uw

in het veiligheidsbeleid van bedrijven. De tijd

van een verplicht attest. Zo’n attest betekent

bedrijf.

dat alleen gefocust werd op het behalen van

eigenlijk niets als het gedrag van mensen niet

Ingrid Nys: “U kan opteren voor een of

de verplichte veiligheidsattesten gaat meer en

correspondeert met wat de training voorschrijft.

meerdere korte workshops, maar wil u het

meer voorbij. Een evolutie die we toejuichen.

Gaandeweg voelde ik de nood tot bewustma-

in één beweging top-down en bottom-up

Een effectieve en solide veiligheids- en

king steeds sterker worden en heb ik binnen NOA

aanpakken, dan hebben we het doorgedreven

gezondheidscultuur dragen immers bij tot het

Trainings de afdeling NOA Academy opgericht.”

5-stappen-traject, met o.a. een leiderschap-

succes en de professionele uitstraling van uw

NOA Academy richt zich vooral naar de mensen

straining, een nulmeting op de werkvloer en

bedrijf.” Dat zegt Ingrid Nys, zaakvoerder van

die de werknemers omringen: leidinggevenden,

workshops voor de werknemers. Vervolgens

NOA Trainings en NOA Academy.

preventieadviseurs, managers, (meewerkende)

zorgen we ervoor dat de kennis en aanpak

zaakvoerders, CEO’s,...

geborgd worden.”

Ingrid Nys richtte NOA Trainings op in 2011 Haar omgeving te creëren om arbeidsongevallen te

Goed leiderschap ontwikkelen

vermijden door goede veiligheidsopleidingen

Ingrid Nys: “We focussen 100% op goed leider-

waardoor u in aanmerking komt voor subsi-

te organiseren.

schap. Hoe communiceert u het best in uw

dies. ■ (NV)

NOA Trainings organiseert beroepsopleidingen

bedrijf? Hoe gaat u om met elkaar? Hoe zorgt

voornamelijk voor de sectoren logistiek, trans-

u voor elkaar? Veiligheid in uw bedrijf is zeer

port en bouw, denk aan het leren werken met

belangrijk. Nog al te vaak wordt onderkend dat

een heftruck, een hoogwerker, bouwplaatsma-

een veilige werkomgeving bijdraagt tot meer

chines, een training Code 95, opleidingen rond

motivatie en rendabiliteit. Ook in de War for

ladingzekerheid, rij- en rusttijden, veiligheid en

Talent heeft u als zorgend werkgever een flink

gezondheid,… NOA Trainings levert uiteraard

streepje voor, zowel naar aanwerving toe als op

ook de wettelijk vereiste certificaten af.

vlak van retentie van werknemers.”

missie was en is meer veiligheid in de werk-

NOA Trainings en NOA Academy zijn als dienstverlener erkend door de KMO-portefeuille,

De leiderschap skills die u via NOA Academy

NOA Trainings en NOA Academy

NOA Academy

verder ontwikkelt, komen u niet alleen voor het

Tieblokkenlaan 8, 2300 Turnhout

Ingrid Nys: “Van in het begin had ik daarbij steeds

veiligheidsaspect van uw bedrijf van pas. Uw

T 014 39 01 13 - i_nys@noatrainings.be

aandacht voor veiligheidsbewustmaking en voor

hele bedrijfscultuur heeft er baat bij.

www.noatrainings.be

45


THERMOMETER, DISPENSER, TOEGANGSCONTROLE ÉN GEZICHTSHERKENNING IN ÉÉN Als specialist in toegangscontrole en security

leverancier van camerasystemen of er interesse

bracht Nestor Company de thermische

was in temperatuurmeting met gezichtsher-

KAA Gent coronaproof met PTM001

scanner PTM001 op de markt. Met dit toestel

kenning. Bij ons was toen nog geen sprake

Maar ook in andere sectoren bewijst de PTM001

kan u in deze coronatijden heel eenvoudig

van corona, maar we bestelden het toestel

zijn diensten. De thermische scanner met

de temperatuur van uw medewerkers

toch om het uitvoerig te testen. Niet veel later

contactloze ontsmetting helpt KAA Gent om

of bezoekers meten. Vervolgens kan u

werden we hier in Europa zelf geconfronteerd

te voldoen aan de strenge protocollen van de

hen vanop afstand al dan niet toegang

met Covid-19 en konden we onze PTM001-zuil

UEFA. Zo eist de Associatie dat van alle mensen

verschaffen tot uw bedrijfsgebouw of winkel.

in roestvrij staal aanbieden aan onze klanten.”

die het stadion binnenkomen de tempera-

Ook na corona bewijst de PTM001 u zijn

tuur wordt gecontroleerd. Het toestel detec-

diensten als toegangscontrolesysteem en

De temperatuurscanner en gezichtsherkenner

teert automatisch de aanwezigheid van een

gezichtsherkenning. Daarenboven kan de

werden steeds verder verfijnd en uitgerust met

persoon, waarop het in meetmodus gaat en die

zuil worden uitgerust met een contactloze

een dispenser om de handen contactloos te

persoon uitnodigt zijn of haar pols te tonen voor

ontsmettingsdispenser.

ontsmetten, alsook met de mogelijkheid om er

contactloze temperatuurmeting. De meting

een volwaardig toegangscontrolesysteem op aan

gebeurt op zeer korte afstand, waardoor de

te sluiten, gezichtsherkenning en een ID-reader.

invloed van buitenaf en de temperatuursafwij-

Nestor

Company

werkt

nauw

samen

met diverse fabrikanten van security en toegangscontrolesystemen wereldwijd.

king zeer miniem zijn. Binnen de vijf seconden is Ondertussen

vond

de

PTM001-zuil

zijn

weg naar tal van bedrijven en instanties in Technical Director William Blancke: “Reeds in

de voedingsproductiesector, de zorg-, en

januari van dit jaar kregen we de vraag van onze

verzekeringssector.

het resultaat gekend. Iedereen kan ook meteen zijn handen ontsmetten. Detecteert het toestel iemand met koorts, dan


Bedrijfsreportage | Nestor Company

eventueel in combinatie met een akoestisch

Ook na corona interessant voor kmo’s

alarm. Vervolgens wordt automatisch een mail

Ook na de coronacrisis blijft de PMT001-zuil

uitgestuurd naar een verantwoordelijke, met

inzetbaar en interessant voor kmo’s. Hij kan

een foto van de persoon die een verhoogde

heel makkelijk omgebouwd worden tot een

temperatuur heeft. U kan dan bijvoorbeeld een

gewoon toegangscontrolesysteem, met tal

volgende deur voor deze persoon niet laten

van vrij te kiezen opties.

wordt het scherm rood in plaats van groen,

opengaan. William Blancke: “Zo is er een proximity William Blancke: “Vooral de correctheid van ons

reader mogelijk, waarmee toegangscontrole

systeem in combinatie met de snelheid en het

via Mifare-badges kan geactiveerd worden,

esthetisch mooi uitzicht van de PTM001-zuil in

maar ook toegang via een e-ID-reader is een

vergelijking met andere systemen overtuigde

optie. Wanneer u op voorhand de gegevens

KAA Gent met ons in zee te gaan. We hebben

van uw medewerkers of bezoekers inbrengt,

ondertussen al 7 toestellen geleverd aan de

weet u wie er op welk moment aan- of

club. KAA Gent wil nu ook zijn professionele

afwezig is en om hoe laat iemand aange-

spelers toegang verlenen via gezichtsscanning,

komen of vertrokken is.” ■ (NV)

waarbij ook hun temperatuur gemeten wordt en automatisch een rapport wordt doorge-

Specialist in toegangscontrole, security en automatisatie Nestor Company is gespecialiseerd in toegangscontrole, security en automatisatie en levert aan installateurs. Het bedrijf is tevens kennis- en opleidingscentrum en het beschikt over een grote testruimte. Alle producten, systemen en technologie worden uitvoerig getest, zowel binnen als buiten. William Blancke: “We bezoeken ook ter plaatse in het buitenland de fabrieken waarmee we samenwerken en bij het testen koppelen we onze bevindingen ook terug aan de producenten. Onze technici kennen onze producten en systemen van a tot z en staan onze klanten bij de installatie bij met technische support.”

stuurd naar de arts.” “Bij hun uitwedstrijd tegen KAA Gent was het team van Dinamo Kiev zodanig onder de indruk van de PTM001 dat de club nog dezelfde dag

Nestor Company, E3-laan 93B, 9800 Deinze

twee toestellen bestelde. Ze werden onmiddel-

T 09 380 40 20 - info@nestorcompany.be

lijk ingezet tijdens de terugmatch in Kiev.”

www.nestorcompany.be

De thermische scanners werken volgens het plug & play principe en zijn bovendien verplaatsbaar. Ze hebben een stevige vloerstandaard en zijn daardoor heel stabiel. Ze kunnen ook probleemloos stand-alone werken.

Met verkeerslicht Aan de PMT001-zuil kan ook een verkeerslicht gekoppeld worden, zodat bijvoorbeeld de instroom van bezoekers in winkels kan beheerd worden. De winkelbediende kan het verkeerslicht vanop afstand met een zendertje bedienen.

Temperatuur meten in groep Nestor Company biedt nog andere producten aan die nuttig kunnen zijn in deze gezondheidscrisis. Zoals de TCM001-scanner bijvoorbeeld. Die maakt het mogelijk om de temperatuur te meten bij personen in een groep. Dankzij het gebruik van intelligente infrarood- en pinpointtechnologie detecteert de TCM001 in een groep de personen met koorts.

47


De beste wensen voor

2021

Schrijft ook in 2021 verder aan straffe ondernemersverhalen!

Stay safe!

Wenst logistiek Vlaanderen en Nederland een succesvol 2021 toe

info@bctn.eu

www.bctn.eu

www.kmoinsider.be

KOM IN STIJL UIT UW KOT IN 2021

Uw partner in draadloze toegangscontrole, wenst u een veilig 2021!

Van Kasteren

T 014 21 37 00 - WWW.BLOK.BE Dendermonde

-

Sint-Niklaas

CAMMAERT TRUCKS

ANTWERPEN – GOOIK – S.L-HOUTEM – TEMSE

WIJ WENSEN U EEN VEILIG

Wenst u een veilig en milieuvriendelijk 2021!

2021 &

BENELUX@SCUTUM-GROUP.COM WWW.SCUTUM-GROUP.COM

T: 0800/35702

WWW.CAMMAERTNV.BE

ColliShop Professional wenst u en uw medewerkers een succesvol 2021!

wenst u een gezond en succesvol 2021 toe

02 363 51 50 - info@collishopprofessional.be

BEDRIJFSOVERNAMES www.davinci-cf.be ■ info@davinci-cf.be +32 476 56 68 44 ■ +32 478 24 88 84

Beste wensen voor 2021!

530845 DAF_adv. België_Kerst_v4.indd 1

13-11-2020 16:53


Rubriek | Rubriektitel

wenst je een veilig 2021 toe!

DVV en haar consulenten wensen u een warm en fijn 2021!

www.dif-rent.be | +32 (0)3 383 25 82

DVV, altijd langs uw zijde.

DVV_adv_BesteWensen2021.indd 1

12/11/2020 10:52

wenst je een succesvol en gezond 2021 toe

WISHES YOU A FANTASTIC NEW YEAR! www.dkt.be · info@dkt.be · +32 3 205 31 00

03 283 43 33 - www.dg-realestate.com ESQUENET MST WENST ZIJN KLANTEN EEN GEZOND EN VEILIG OOK IN 2021 ZIJN UW UITDAGINGEN ONZE SERVICE no nonsense accountancy & fiscaliteit Lamorinièrestraat 235 - 2018 Antwerpen T 03 230 06 64 - www.fid-antwerpen.be

in 2021 Group-f

wenst u een veilig 2021 toe! Ringlaan 2 | 2960 Brecht | www.toyotavandijck.be

49


Have a Solid Christmas and a Talented New Year!

WE WISH YOU A SUCCESSFUL 2021! POTVLIETLAAN 4 | 2600 BERCHEM | T +32 3 825 77 74 | WWW.STREAMSOFTWARE.BE

www.solid-talent.be info@solid-talent.be +32 3 540 55 40

Tuinaanleg, -onderhoud en -ontwerp

wenst je een kleurrijk en bloeiend 2021 www.rreac04.be ▪ info@rreac04.be ▪ +32 486 088 066

wenst je ook in 2021 alle succes toe met je onderneming www.seniorconsultantsvlaanderen.be

Wenst je een jaar vol topcontent en bouwt ook in 2021 verder aan jouw resultaten!

Een gezond jaar gewenst! Wenst u een veilig 2021 toe

Kelderveld 23 - 2500 Lier - T 03 489 05 75 - F 03 488 27 03 - info@transverhaegen.be

www.kmodynamoo.be

Happy New Year

We wish you a joyful EVM PRINT

smart solutions for a green future.

2021

T 32 (0)2 240 44 11 - INFO@EVMPRINT.BE PEFC/07-31-75 www.pefc.org

We wish you health. Stay safe.

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

922910_ad Origami 90x145.indd 1

hslbelgium@be-haegerundschmidt.com • www.be-haegerundschmidt.com • +32 3 2224234

NYKaart 69,5Hx81B.indd 1

10/11/20 10:06

2021

28/02/2019 10:37


Serving Lindner Hotels & Resorts

WTCtoday NOVEMBER - DECEMBER 2020 ANTWERP

02

THE (INTER)NATIONAL TRADE BULLETIN

World Trade Center Antwerp

To grow, we have to let go

p. 53

JUSTITIEPALEIS Antwerpen (detail foto: Ingrid Renders)

World Trade Center Association

300 WTC’s in almost 100 countries, a magic melting pot

WTCANTWERP.BE

p. 54


Partner in de kijker - Group-f

Ook in een onzekere tijd een baken van kwaliteit Met een gevarieerd gamma aan diensten, ontpopte Group-f zich tot een sterke speler in de poetsen onderhoudssector. Het bedrijf combineert die dynamische diversiteit steeds met een sterke focus op kwaliteit. Functionaliteit en flexibiliteit gaan hand in hand, met maatwerk voor élke klant: bij Group-f is hygiëne geen anoniem bandwerk, maar hoogwaardig handwerk. Covidfit Met diezelfde flexibiliteit speelt Group-f in op de nieuwe noden. In de overtuiging dat handhygiene in de bestrijding van corona een meer algemene aanvulling nodig heeft , blijft Group-f met een aangepaste aanpak én

“ Veiligheid en service gaan hand in hand”

aanbod hoogstaande hygiëne faciliteren en garanderen. Het professionele poetspersoneel houdt bij elke opdracht rekening met vergaande veiligheidsvoorschriften. Als marktleider voor de reiniging van hotels en de binnenkant van vliegtuigen, legde Group-f de lat nog hoger qua methodiek en materiaalkeuze. Ook andere klanten die voor het bedrijf kiezen, kunnen rekenen op deze enorme expertise. Een betrouwbare rechterhand voor elk type klant Group-f is ook een betrouwbare rechterhand voor de particuliere klant. Aangezien de professionele poetshulp én het menselijke maatwerk voor heel wat mensen veel betekenen, kunnen ze ook tijdens deze ongeziene crisis op on-

misbare ondersteuning blijven rekenen. Met een professioneel protocol gaan veiligheid én service voor de klant hand in hand. Quality? Check! Voor Group-f zijn klantvriendelijkheid en kwaliteit veel meer dan woorden: het zijn de waarden waarop het bedrijf is gebouwd. Een interne inspectiedienst volgt alle werkzaamheden nauwgezet op: op basis van een app hebben ze oog voor elke stap! Door alles nauwkeurig te controleren, kan Group-f ook écht topkwaliteit garanderen. ▪

Prins Boudewijnlaan 9 (unit 11) 2550 Kontich T 0800 96 096 - www.group-f.be

Lid in de kijker

Philippe Carels Resiplast nv

Lid in de kijker

Wilfried Deferme Met Freewheel Productions zet fotograaf Wilfried bedrijven én hun producten in de kijker. Voor onder meer makelaars en autodealers is hij een betrouwbare rechterhand en de innovatieve inkijk van een Virtual Tour is een absolute meerwaarde voor elke klant.

Sinds 1966 produceert Resiplast in Wommelgem kunstharsen voor wereldwijde bouwwerkzaamheden. Onze specialiteiten zijn Flooring, Liquid Membranes, Injection Resins en Geotech voor de professionele applicator. Topkwaliteit, uitmuntende voor- & naservice maken van Resiplast de betrouwbare partner.

Waarom WTC Antwerp? Als huisfotograaf sta ik op de eerste rij van een boeiende businessclub. Leuk is dat mijn activiteiten in de kijker staan terwijl ik anderen in de kijker zet.

Waarom WTC Antwerp? Philippe Carels: “WTC Antwerp biedt een enorm netwerk met lokale én internationale vertakking. De mondiale marktkennis is een absolute meerwaarde.”

www.freewheel.be

www.resiplast.be


“To grow, we have to let go” Board Bulletin by Fred Niemans

“ The future is now: it’s time for a resolute rush forward.”

It’s not the strongest species that survives, nor is it the most intelligent one. It’s the species that has the ability to cope with drastic changes. It’s Darwin in a nutshell.

His ‘survival of the fittest’ also goes for business ‘life’. Agility reduces fragility: companies and organisations that respond best to a drastically changed economic situation, will survive the current crisis. In fact, they could emerge stronger: what doesn’t kill you… Cry for help Corona has been shaking the foundation of the economic world in an unprecedented way. The cry for help by means of government support is gaining strength in certain sectors. Grants, cheap loans and temporary tax cuts are traditional tools to counter crises. Without substantial support, at least 20 % of companies would not survive the corona crisis. In the near past, the government continued to invest in certain sectors, which turned out to be the wrong approach. This government support resulted in a

dramatic increase in public debt and turned out to be of minor use for the society as a whole. Strong survival skills Companies and sectors with strong survival skills and a positive perspective deserve our full attention in this economic crisis. These companies embrace technology and innovation in their future-proof philosophy. Not every story will have a happy ending. We just have to realize that failure is an option on the road to success: running towards the future is not about the ability not to fall, it’s about the agility to get up again. This process of ‘creative destruction’ replaces dated mechanisms with new ones. Economic growth is powered by this energetic engine of continuous innovation. Since we are not experiencing an era of change but a change of era, we have to embrace this idea. The future is now: it’s time for a resolute rush forward. Those who only face the past, always turn their back to the future. Darwin shows the way: together we face a fine future! ▪ Fred Niemans, President WTC Antwerp

Word lid van een ijzersterk (inter)nationaal netwerk! Lid worden van WTC Antwerp heeft heel wat voordelen: • Je bent deel van een hecht lokaal netwerk. Seminars, netwerkavonden, bedrijfsbezoeken, lunchgesprekken en recepties brengen je in contact met interessante ondernemers, bedrijven en gastsprekers. • Je hebt toegang tot de bedrijfsgegevens van alle andere leden. Hallo shortcut naar prospects, leveranciers en stakeholders! • Door de band tussen de internationale World Trade Centers, kan je genieten van uitgebreide business services in het buitenland. • WTC Antwerp groeit! Nieuwe leden zorgen voor opportuniteiten als trainingsdagen, betaalbare kantoorgebouwen, internationale zakenreizen, marktinformatie, contactgegevens en exclusieve kortingen op conferenties. • Als lid beland je (bedrijf) vanzelf in the picture via bijvoorbeeld onze website of de bi-monthly bulletin. Zei er iemand exposure? • Lidmaatschap WTC Antwerp: €395 per 12 maanden, excl. BTW

Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk het boek “De rest is parking” van Bart De Clerck en Joost Houtman. Bart De Clerck is overigens te gast bij de WTC Academy op 28 januari 2021 (lees verder). Schrijf nu in bij WTC Antwerp via www.wtcantwerp.be

53


World Trade Center Association (WTCA)

300 WTC’s in almost 100 countries, a magic melting pot “ The WTCA network has proven to be very resilient and more relevant than ever” WTCtoday has an early Election Day conversation with Robin van Puyenbroeck, Executive Director Business Development of the World Trade Centers Association, in the Association’s New York headquarters. The City that never Sleeps is in an induced coma due to local lockdown, but Robin is pleased to say that the WTCA network is vital, very much alive with its activities are going ‘viral’. Member driven dynamism As befits a Real Fleming, Robin is modest about his own role. He insists on emphasizing the importance of the organization’s beating bottom-upheart. “Our Member Advisory Councils or ‘MACs’ generate a lot of activity worldwide. Those MACs focus on five key areas: real estate, trade services, business club, conferences & exhibitions and agriculture. Each council has an elected chair and vice-chair, but

the members themselves stimulate action and interaction. Our network has not been contaminated by COVID-19. On the contrary, throughout the crisis, the WTCA network has proven to be very resilient and more relevant than ever. In addition to regular virtual meetings to share best practices and discuss business opportunities, our MACs create important incentives for engagement. For example, an initiative of the agriculture MAC resulted in a WTCA-booth at CIIE, China’s biggest import expo, resulting in direct market access for over 30 companies.” United in Diversity “With over 300 WTC’s in almost 100 countries, the organization is a magic melting pot of innovative ideas from different backgrounds. This stimulates a diverse dynamism, but ‘United we stand as a global brand’. WTCA lives up to the expectati-

Robin van Puyenbroeck

ons created by its name and its mission to facilitate international trade and to foster Peace to Trade in global partnerships. As an example, the recent launch of WTC Kabul proves that the iconic ideas our brand stands for are very empowering, also in challenging conditions.” Broaden the economical footprint “WTCA aims to strengthen a legendary legacy with futureproof fundaments. Business is no longer about going your own way, it’s about going the right way, where economy and sustainability go hand in hand enforcing each other. We acknowledge and embrace the importance of SDG’s and ESG-principles. Our recent participation in The United Nations Global Compact is another important and innovative initiative in our persistent pursuit of supporting sustainable business models.”▪


WTC Antwerp

Een duurzaam verhaal in het nieuwe normaal Ook voor WTC Antwerp is het niet business(club) as usual. De ‘lockdown light’ drukt opnieuw de pauzeknop in. Toch willen we vooruit. Omdat we écht geloven in ons verhaal en dat scherper willen stellen. Met die vergrotende trap zetten we een substantiële stap naar een toekomst die lokaler, socialer, inclusiever, duurzamer en eologischer is. Spiegelen aan grote geesten Als bestuurders van WTC Antwerp spiegelen we ons daarbij aan grote geesten, die crises met creatie counterden. Zoals kunstenaars, architecten en designers. Zo laat Maria Kolesnikova, de Wit-Russische fluitiste, zich niet van de ‘wijs’ brengen door het regime. Integendeel, omdat velen muziek in haar zien, zal de huidige heerser een toontje lager moeten zin-

gen. Met een mix van humor, warm engagement en onverzettelijkheid gaan kunstenaars op hun doel af. Soms veranderen ze van koers, nooit van doel. Waarheid, durven en doen Wij moeten met vastberadenheid, verbeelding energieke empathie een beter bestaan boetseren. Het is waarheid, durven en doen in een volwassen versie. We moeten de waarheid onder ogen zien, out of the box durven denken en het nodige doen om een verleidelijk vervolg te schrijven aan het verhaal van het nieuwe normaal. ▪ Jean-Paul Christiaens, WTC Antwerp

Partner in de kijker - X

Kwadraat

Genderequivalence at work

“ Allesbehalve een vrouwenclubje” Als netwerkorganisatie zoekt X Kwadraat een elegant evenwicht tussen ondernemende opportuniteit en vriendschappelijke verbondenheid. Een goedgevulde agenda zet onder meer events, debatten, een congres en een awarduitreiking op de kaart, en krachtige communicatie is bij X Kwadraat de kers op de taart. Via podcasts, reportages en live-interviews krijgen de ambassadeurs en partners de kans om elkaar te informeren én te inspireren. De naamkeuze zinspeelt echter subtiel op de exponentiële extra waarmee X Kwadraat zich wil onderscheiden. Naast de klassieke core is er ‘room for more’: de organisatie wil niet alleen ondernemers bereiken en met initiatieven ‘verrijken’, ze wil ook en vooral het ondernemerslandschap her-ijken. Gendergelijkwaardig ondernemen is de speerpunt van de missie van X Kwadraat. Gelijkwaardig, niet gelijkaardig X Kwadraat is allesbehalve een ‘uitsluitend’ vrouwenclubje, wel integendeel. Is X Kwadraat er voor

vrouwen? Uiteraard, en net zo goed voor iedereen anders. X Kwadraat gelooft rotsvast dat mensen geweldige groeimogelijkheden hebben als ze zich kunnen onderscheiden op basis van hun potentieel, niet als ze onderscheiden worden op basis van gender. Om bedrijven én hun medewerkers te laten floreren, wil X Kwadraat dat gendergelijkwaardige gedachtegoed op de werkvloer implementeren. X2-certificaat De Raad van Advies van X Kwadraat bestaat uit een energiek elftal dat samen gendergelijkwaardige goals wil scoren. Als één van de 17 sdg’s is dat niet zomaar een ‘goal’, wel een duurzaam doel dat bijdraagt aan een andere én betere wereld. X Kwadraat wil bedrijven met een gendergelijkwaardige filosofie stimuleren én honoreren. Op basis van een objectieve audit kunnen ondernemingen het enige Europese certificaat in de wacht slepen. ▪ www.xkwadraat.be X Kwadraat - C-Mine 12 - 3600 Genk

55


Gerard Vaandrager, the very first elected representative

The E-RAC on track In November 2020, dynamic Dutchman Gerard Vaandrager (WTC Rotterdam / WTC Den Haag) has been elected to a two-year term on the European Regional Advisory Council. Gerard is the first elected representative in the relatively recent E-RAC. Gerard is Director External Relations for WTC The Hague and WTC Rotterdam and served as a WTCA Director from 2015 to 2019. Gerard earned his WTC wings and aims to introduce the direct Dutch drive on a European level: with a no-nonsense approach, he wants to ‘get the job done’.

“ The worldwide WTC ‘web’ needs a global guidemap.”

Tackle the poor presence in strong countries Speaking of job, the worldwide WTC organization is faced with various challenges, many of which need to be tackled at regional level. To consolidate or even strengthen the global lead as a brand name in real estate, the European division has to in-

crease the number of WTC’s and members in economically strong countries such as Germany and the UK, where presence is currently poor. Acta, non verba: the realisation of the accreditation Since the strong structure is not built as a franchise, the worldwide WTC ‘web’ needs a global guidemap. The much debated accreditation program finally has to be implemented: relevant information on the local situation will make clear what people can expect from a WTC. The coalition of the willing A modern organization needs ditto communication. Gerard emphasizes the urgency of a digital communication platform. As a representative of the E-RAC, he focuses on the European echelon. In addition to this digital dynamism, Gerard dreams of ‘real’ European encounters, with joint European events on a regular basis. ▪

LILLE

GIBRALTAR Connecting activity in an economic hub

With a wide range of physical and virtual events and demos, WTC Lille wants to connect members and aims to stimulate and facilitate collaborations. View all activities on www.wtc-lille.com

As the capital of the region, Lille is the beating heart of Hauts-deFrance. The region combines a prominent position in French economy with international appeal for investors. A great gateway to the south Situated on an international intersection, Lille benefits of an excellent location. The city is open-mindedly facing north, but is as well a great gateway to the south. From Belgium, there’s an excellent connection by land and by train. The latter option offers excellent connection to the rest of France without having to pass through Paris. Hello Lille As an ambassador of the new ‘Hello Lille’ brand, WTC Lille highlights the city’s strengths. First of all, the WTC emphasizes the region’s role as gateway by supporting local entrepreneurs in their export activities and by inspiring and connecting foreign companies. There’s a firm ‘Flemish connection’ with Ghent and Kortrijk as nearby cities.


Partner in de kijker -

Dilaw Greenfield Van studentendroom naar gereputeerd advocatenkantoor De proloog van het Dilaw Greenfield verhaal werd drie decennia geleden geschreven aan de toog van een Leuvens studentencafé. Rechtenstudenten Steven Boeynaems, Christiaan Hendrickx en Fred Niemans smeedden samen ambitieuze plannen om met een toekomstgericht triumviraat de juridische wereld te bestormen én te veranderen. Na meer dan dertig jaar komen de professionele paden van de drie hoofdrolspelers terug bij elkaar: met hetzelfde jeugdige enthousiasme van weleer beslissen de heren om hun plan opnieuw op te nemen en samen de ruggengraat te vormen van advocatenkantoor Dilaw Greenfield.

V.l.n.r.: Christiaan Hendrickx, Steven Boeynaems en Fred Niemans van Dilaw Greenfield voor het iconische Justitiepaleis in Antwerpen (zie detailbeeld voorpagina)

Als je beweert alles te kunnen, kan je eigenlijk niets Dilaw Greenfield zet zich vandaag in de markt als zakenkantoor, gekristalliseerd rond drie ijzersterke professionele pijlers: ondernemingsrecht, real estate en estate planning. Dilaw Greenfield betrekt via een nationaal en Europees vertakt netwerk over de kantoorgrenzen heen complementaire advocatenkantoren. Voor de cliënt blijft Dilaw Greenfield het single point of contact.

met een monoloog in juridisch jargon. Integendeel: ... het kantoor maakt écht het verschil door noden uit individuele verhalen naar menselijk maatwerk te vertalen. De ondersteuning van vennootschappen, aandeelhouders, eigenaars, families … gaat bij Dilaw Greenfield verder dan enkel juridische advies. De beeindiging van een ‘bestuursmandaat binnen een bedrijf’ kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot ‘ingrijpende wijzigingen’ op andere vlakken. Deze wijzigingen gaan dikwijls gepaard met veranderingen in sociale structuren, kunnen aanleiding geven tot financiële moeilijkheden, insolvabiliteit en zelfs nopen tot het doorvoeren van belangrijke ingrepen op vlak van vermogensrecht, real estate en estate planning. Dilaw Greenfield tekent krachtige krijtlijnen uit voor een toekomstgericht traject. Met een doelgerichte, dynamische en duurzame dienstverlening komt u als onderneming het verst : If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. ▪

Een verhaal in mensentaal Cliënten worden bij Dilaw Greenfield niet verveeld

Dilaw Greenfield - Cuylitsstraat 48, 2018 Antwerpen 03 238 87 88 - info@greenfield-law.be - www.dilaw.be LILLE

Solid as a ‘Rock’ Gibraltar’s gorgeous WTC was completed in February 2017. The brand new building is located in the North District of Gibraltar, next to the Ocean Village marina and accommodates grade A office space, networking spaces, restaurants and cafés. The relatively recent WTC is closely connected to WTC London and as such significantly expanding the range of services. That ‘London link’ is of a more general nature: though situated at the southern tip of the Iberian Peninsula as Europe’s attractive appendix, Gibraltar is a British Overseas Territory. Best of both worlds Gibraltar is a unique entity, that harmonizes a British brain with a Southern soul. WTC Gibraltar is putting strong effort to turn upcoming Brexit into a ‘Nexit’: as a resilient organization with a futureproof philosophy, they will do everything they can to be a gateway from the EU to the UK and vice versa. With Gibraltar’s most famous attraction within walking distance, the local WTC is solid as a ‘Rock’. Due to this particular position, Gibraltar certainly will be a place to consider for business opportunities. The local market is focused towards online gaming, financial services and insurance. The wonderful weather is a big bonus.

GIBRALTAR

Upcoming Events

WTC Gibraltar will be releasing several bitesize video pieces, accompanied by feature articles on the various sectors that drive the Rock’s economy and that make Gibraltar a leading and exciting place to conduct business. www.worldtradecenter.gi

57


Agenda WTC Academy januari 2021

Bart De Clerck

WTC Academy februari 2021

Sofie Geeroms

WTC Academy maart 2021

Jan Vermeiren

De WTC Academy is terug! In het begin van 2021 organiseert WTC Antwerp drie keynotes met sprekers Bart De Clerck, Sofie Geeroms en Jan Vermeiren. Van social media tot teamspirit en time management, het komt allemaal aan bod. Schrijf je snel in! www.wtcantwerp.be/agenda

Hoe succesvol twitteren als ondernemer?

Communicatie-expert Bart De Clerck neemt je mee in de wondere wereld van Twitter. Wat hebben Geert Noels, Marc Coucke, Eden Hazard en Paus Franciscus I gemeen? Zij zijn allemaal actief op Twitter. Bart De Clerck, die een boek schreef over het sociale netwerk, leidt je met veel plezier rond in Twitterland. Hoe krijg je meer volgers? Waarom is Twitteren ook netwerken? Wat met crisiscommunicatie? Met tal van verhalen en praktische tips, worden alle mogelijke vragen behandeld. Bart De Clerck runt in Antwerpen het communicatiebureau Com-Fort en specialiseert zich in mediarelaties, crisiscommunicatie, media training en social media. Hij is auteur van de boeken “Alles in Twitterland” en “De rest is parking - Waarom de Antwerpenaren zo Antwerps zijn”. Wanneer? Donderdag 28 januari 2021, 19u00 Waar? Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen. Schrijf je hier in:

E-commerce in tijden van corona: van disruptie naar acceleratie

Het bedrijfsleven stond in de hoek waar de klappen vielen toen corona de maatschappelijke mokerhamer bovenhaalde. Met een mix van creativiteit en flexibiliteit krabbelden bedrijven niet alleen recht, ze vochten zelfs terug door vol in te zetten op digitale dynamiek en online oplossingen. Onder impuls van de noden in het nieuwe normaal, zette de bedrijfswereld resoluut reuzenstappen in de richting van een technologisch en toekomstbestendig verhaal. Dynamische duizendpoot Sofie Geeroms doorzwom een waaier aan watertjes op een bijzonder prikkelend en polyvalent professioneel parcours. Sinds 2018 staat ze als Algemeen Directeur aan het roer van BeCommerce, een solide schip dat zich tijdens en door corona tot wendbare speedboat ontpopte. Wanneer? Donderdag 25 februari 2021, 19u00 Waar? Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen. Schrijf je hier in:

Hoe de vibe van je team verhogen?

70% van de vooropgestelde doelen van change projecten worden niet gehaald. Hoe komt dat? Jan Vermeiren legt het je uit. Ontdek waarom samenwerkingen niet optimaal verlopen en doorbreek weerstand bij verandering. In onzekere tijden daalt de vibe. Jan Vermeiren, oprichter van The Compassionate Leader en auteur van het gelijknamige boek, helpt je die tendens om te keren. Neem alvast een kijkje: www.thecompassionateleader.org. Wanneer? Donderdag 25 maart 2021, 19u00 Waar? Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen. Schrijf je hier in:

WTC Antwerp - Lange Kievitstraat 125, Antwerpen - wtc@wtcantwerp.be - +32 (0)3 227 77 40


Dossier

V E R M OGE N

Onverwachte ontwikkelingen op de vermogensmarkt Ook op het vlak van vermogensbeheer is 2020 een jaar als geen ander. Corona zorgde voor een massale besmetting van een markt die sowieso al gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Volledig naar analogie van de fysieke gezondheid werden sommige sectoren doodziek en herstelden anderen pijlsnel. Ondanks ‘voortschrijdend inzicht’ blijft de mondiale markt kwetsbaar.

Goud vasthouden Wereldwijd zorgde corona voor een eenentwintigste-eeuwse ‘goldrush’: begin maart werd de jacht op glimmende metalen geopend. Al is het niet al goud wat blinkt, edelmetalen bleken ook in het verleden een veilige verzekering in onzekere onheilstijden. Vooral als beleggingsproduct zit goud enorm in de lift: Gold Exchange Traded Funds groeiden in de loop van het jaar exponentieel, met stijgende goudprijzen als gevolg. Die prijzen zorgden voor een sterke daling van de vraag naar gouden juwelen en een voorzichtiger inkoopbeleid van centrale banken, die rijkelijk werd gecounterd door de hausse op de beleggersmarkt. Ook zilver en andere edelmetalen volgen -zij het in een rustiger ritme- dezelfde trend.

Cash is king: risico’s mijden in gevaarlijke tijden Ondanks de historisch lage rentevoeten, kiezen heel wat beleggers toch eieren voor hun geld. Of ze voor datzelfde geld veel eieren zullen kunnen

60 ONVERWACHTE ONTWIKKELINGEN OP

DE VERMOGENSMARKT

kopen, is nog maar de vraag: bij het begin van de crisis daalde de rentevoet van langlopende obligaties immers naar een historisch dieptepunt. Kiezen is in dit geval echt verliezen. De enige zekerheid die je hebt, is dat je aan het einde van de rit minder zal hebben: prijsstijgingen én een negatieve rente knagen genadeloos aan je centen.

BEDRIJFSREPORTAGES

64 DVV VERZEKERINGEN

Lees het volledige artikel op p.60

59


Onverwachte

ontwikkelingen op de vermogensmarkt Ook op het vlak van vermogensbeheer is 2020 een jaar als geen ander. Corona zorgde voor een massale besmetting van een markt die sowieso al gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Volledig naar analogie van de fysieke gezondheid werden sommige sectoren doodziek en herstelden anderen pijlsnel. Ondanks ‘voortschrijdend inzicht’ blijft de mondiale markt kwetsbaar.

Redactie | Frank Van Hoof

Goud vasthouden Wereldwijd zorgde corona voor een eenentwintigste-eeuwse ‘goldrush’:

Cash is king: risico’s mijden in gevaarlijke tijden

begin maart werd de jacht op glimmende metalen geopend. Al is het niet al goud wat blinkt, edelmetalen bleken ook in het verleden een veilige

Ondanks de historisch lage rentevoeten, kiezen heel wat beleggers

verzekering in onzekere onheilstijden. Vooral als beleggingsproduct zit

toch eieren voor hun geld. Of ze voor datzelfde geld veel eieren

goud enorm in de lift: Gold Exchange Traded Funds groeiden in de loop

zullen kunnen kopen, is nog maar de vraag: bij het begin van de

van het jaar exponentieel, met stijgende goudprijzen als gevolg. Die

crisis daalde de rentevoet van langlopende obligaties immers naar

prijzen zorgden voor een sterke daling van de vraag naar gouden juwelen

een historisch dieptepunt. Kiezen is in dit geval echt verliezen. De

en een voorzichtiger inkoopbeleid van centrale banken, die rijkelijk werd

enige zekerheid die je hebt, is dat je aan het einde van de rit minder

gecounterd door de hausse op de beleggersmarkt. Ook zilver en andere

zal hebben: prijsstijgingen én een negatieve rente knagen genade-

edelmetalen volgen -zij het in een rustiger ritme- dezelfde trend.

loos aan je centen.


Dossier | Vermogen

Never waste a good crisis: ‘injecteren’ in coronavirusaandelen

Een bank achteruit: grootbanken verliezen terrein

De rush op een vaccin woedt in alle hevigheid bij farmareuzen én minder

De bankencrisis zindert nog steeds na. Steeds vaker kiezen particu-

bekende bedrijven. In hun slipstream volgen beleggers en investeer-

lieren en ondernemers voor een alternatief dat het niet moet hebben

ders. De initiële hoop op een pijlsnelle return on investment is inmiddels

van naamsbekendheid of imago, dat trouwens nog steeds niet volledig

vervlogen en sommige bedrijven hebben indertussen ‘water gemaakt’

is hersteld na de dreun van 12 jaar geleden. Grootbanken blijven een

en hebben de strijd na een aantal technologische én financiële tegen-

belangrijke speler door lage instapkosten, maar een dito rendement en

slagen gestaakt. Investeren in potentiële producenten is dus niet risi-

een anonieme aanpak zijn de keerzijde van de medaille. Private bankers

coloos, al is het wel mogelijk om relatief veilig een maatschappelijk

en gespecialiseerde vermogensplanners slagen er steeds vaker in het

verantwoorde keuze te maken. Sommige bedrijven kunnen terugvallen

vertrouwen van de investeerder te winnen. Meer nog, vertrouwen en

op een bijzonder stevige structuur, met een polyvalent portfolio aan

advies op maat zijn dé verklaring van de stijgende populariteit van de

lucratieve producten, waardoor ze in de loop der jaren stabiele en consis-

relatief kleine vermogensplanners, die zich vooral richten op kmo’s,

tente rendementen opleverden voor beleggers. Een vaccin zou voor een

familieondernemers en directie-en kaderleden. Hun verdienmodel is niet

mooie meerwaarde zorgen, terwijl een uiterst betrouwbare basis door

gebaseerd op transacties, maar op discretionair beheer, waarbij klanten

een mislukte missie misschien wel zou beven maar niet breken.

betalen voor raad op maat. Ondernemers verkiezen deze persoonlijke piste boven het advies van banken, die vaak met twee petten onderhan-

Je bent jong en je wilt wat (bijverdienen)

delen omdat zij naast advies ook kredieten verstrekken en soms voor eigen ‘rekening’ rijden.

Een bevraging van Keytrade Bank bracht een verrassende vaststelling aan het licht: terwijl 55-plussers hoofdzakelijk risicoavers kiezen en consolideren, is corona voor jongeren onder de 35 net een aanjager om

Collateral advantage: meesurfen op de golf

te investeren. Crisissituaties creëren immers opportuniteiten om aan een lage prijs aan te kopen én op een forse stijging te hopen. Jongeren

Ook tijdens corona bepalen vraag en aanbod de economische wetmatig-

durven zich duidelijk talrijker achter dat ‘buy low, sell highprincipe’ te

heid, waardoor sommige producten en diensten boomen. Early adopters

scharen en wagen zich met vier keer meer aan de beursgang dan de

kunnen daar een quick win realiseren, al is het rendement op lange

55-plussers. Met relatief snelle winst via aandelen hopen de jongeren

termijn verre van gegarandeerd. De vraag is maar of we nog massaal

het financiële gat te kunnen dichten dat door de crisis en het daaraan

zullen investeren in een peperduur tuinkantoor als ‘het nieuwe normaal’

gekoppelde inkomstenverlies is ontstaan. Een krachtig signaal, ook voor

opnieuw moet wijken voor business as usual.

bedrijven die nu of in de toekomst geld willen ophalen en daarbij best

Voor sommige bedrijven betekent corona de definitieve doorbraak.

ook hun pijlen op jongeren richten.

Hét voorbeeld is misschien wel Netflix: wie de curve van het aantal

61


besmettingen naast die van het aantal abonnees zet, krijgt het gevoel dat

de diverse stakeholders leeft steeds vaker de overtuiging dat winst niet

hij dubbel ziet. Corona zorgt ervoor dat er bij de streaminggigant einde-

langer uitsluitend in kapitaal moet uitgedrukt worden.

lijk geld wordt verdiend.

Sportmerken versterken zich

Vastgoed in steen gebeiteld Vastgoed is en blijft een populaire belegging. Maar ook onroerend

En dan zijn er blijvers die al eerdere stormen hebben overleefd en die

goed kan door onvoorziene omstandigheden stevig wankelen, getuige

ook nu versterkt uit de crisis komen. Met een naam die verwijst naar de

daarvan de Spaanse situatie na de bankencrisis in 2008. Als voorzichtige

Griekse godin van de overwinning, mag het niet verbazen dat een bedrijf

investeerder kiezen Belgen meestal voor vertrouwd en veilig vastgoed,

als Nike met de pluimen én de winst gaat lopen nu mensen massaal aan

maar covid schudt daar stevig aan de boom. Het afgelopen half jaar

het sporten slaan. En dan zijn er bedrijven waar diverse factoren samen-

kregen veilig gewaande investeringen stevige klappen. Hotelkamers

komen. Een merk als Canyon was al jaren aan een sterke stijging bezig,

staan leeg, studentenkamers vinden geen nieuwe huurders, coworkings-

door kwalitatieve, kant-en-klare topfietsen online aan te bieden aan een

paces draaien op een minimale bezetting en zelfs woonzorgflats worden

bijzonder scherpe prijs. Corona was een enorme aanjager van het onli-

door oversterfte geconfronteerd met leegstand. De vastgoedmarkt

negebeuren en van de fietssport en heeft ervoor gezorgd dat Canyon als

ligt echter geenszins op apegapen, ook niet als investering, al tekenen

een komeet is gedemarreerd uit de kopgroep van de fietsproducenten.

zich nieuwe accenten af. De kantoormarkt lijkt de dupe te worden ten

omenteel is de vraag zelfs beduidend groter dan het aanbod.

voordele van het particuliere aanbod: Belgen zijn momenteel massaal op zoek naar een instapklare woning met buitenruimte. Die zoektocht

Investeren in de toekomst: dé kans op een ‘gezonde’ balans

tekent zich af in diverse prijssegmenten, maar vooral de rush op energie-efficiënte, goed gelegen nieuwbouwappartementen met een ruim terras is enorm. Omdat de rentevoeten historisch laag blijven, dienen

Het groene gedachtegoed waait ook over naar de manier waarop parti-

zich hier mooie kansen aan voor projectontwikkelaars en particulieren

culieren en ondernemers met hun vermogen omgaan. Uiteraard blijft

op zoek zijn naar een veilige investering.

profit belangrijk, maar people en planet winnen snel aan belang. Door corona is de ambitieuze aanpak van Europa wat ondergesneeuwd

Financiële gevolgen

geraakt, maar de Green Deal komt er hoe dan ook. Tegen 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale blok ter wereld worden. Dat zal immense

Een relativerende noot om mee af te sluiten. Het gros van de Belgen

investeringen vragen van de EU, de lidstaten én de private sector. Om die

wordt niet ‘gekweld’ door de vraag hoe ze hun geld het best kunnen

toekomstgerichte transitie te realiseren, biedt de EU onmisbare onder-

laten renderen, wel met de prangende kwestie of ze de facto voldoende

steuning om duurzame investeringen te stimuleren en te faciliteren: met

zullen hebben om de crisis door te komen. Meer nog, de meeste Belgen

1 biljoen euro aan financiële ondersteuning wil de EU nijpende noden en

zijn banger voor de financiële gevolgen van de crisis dan voor het virus

uitdagingen omsmeden in ongeziene opportuniteiten. Niet alleen van

zelf. Of hoe ook ‘economische gezondheidsproblemen’ vooral de risico-

buitenaf groeit de druk om een duurzame dynamiek te realiseren, ook bij

groepen treffen! ■


Efficiënter, sneller en eenvoudiger. Kies voor een digitale boekhouding met Wings Software! We leven in een maatschappij waarin bijna alles digitaal gebeurt. Waarom dan ook niet digitaal boekhouden? Met de slimme softwarepakketten van Wings kan het, efficiënt én veilig! De overstap naar Wings verloopt vlot en met behoud van al uw data. Een digitale boekhouding maakt het mogelijk om op eender welk moment, op eender welke plaats uw complete administratie te controleren en te beheren.

Contacteer ons voor meer informatie: info@wings.be of bel gratis 0800 84 029

Bent u klaar voor de toekomst? Schakel nu over op Wings Software, en wij helpen uw kmo groeien en bloeien. Meer info op www.wings.be.

Wings adv KMO insider sept20.indd 1

8/10/2020 15:27

Een intense beleving! - Kenney Van Hoorick opende The Bakery op de site van Brouwerij De Koninck - Vanuit de winkel zie je hoe het brood wordt bereid in het open atelier - Zuurdesembrood, bierbrood, roggedesembrood en steengemalen brood.

(Stadsbrouwerij De Koninck) Boomgaardstraat 1 - 2018 Antwerpen T 03 230 12 01 - info@thebakery-bdk.be Openingsuren: Open van di tot vrij: 7.30u-18u Zaterdag: 7.30u-16u - Zondag: 7.30u-13u

63


Bedrijfsreportage | DVV Verzekeringen

VERZEKERINGEN. WAAR U IN CORONATIJD (NIET) AAN MOET DENKEN duchtig door elkaar. In de bedrijfswereld

Extra cyberrisico’s

heeft de gezondheidscrisis onder andere een

“Telewerk brengt ook extra cyberrisico’s

weer operationeel is. De juridische adviseurs

boost van het telewerk tot gevolg gehad.

voor uw bedrijf met zich mee. Veel thuis-

staan u bij om bij een cyberattack te voldoen

Thuiswerken is tijdens piekperiodes in de

werkers gebruiken hun laptops en gsm’s

aan de GDPR- en andere wettelijke verplich-

crisis zelfs de norm, maar het zal ongetwijfeld

van het werk thuis, waar de cyberveiligheid

tingen en de communicatie-experten zorgen

ook na Covid deel blijven uitmaken van

van het wifi-netwerk niet altijd optimaal is

ervoor dat uw zorgvuldig opgebouwde repu-

onze samenleving. Ook het werken vanuit

en daardoor mogelijk meer vatbaar is voor

tatie niet op het spel wordt gezet.

een co-working space neemt toe. Werken

hacking. We zien ook dat er nu tijdens de

vanop afstand heeft evenwel gevolgen

coronacrisis meer phishing e-mails rondge-

Ook schadeloosstelling

voor bepaalde verzekeringen. Clara Grillet,

stuurd worden. Het is dus extra belangrijk om

“Uiteraard kan u ook rekenen op ruime

segment manager Business Insurance bij DVV

beducht te zijn op cyberrisico’s, en om up to

schadeloosstellingen, bijvoorbeeld voor het

Verzekeringen geeft meer toelichting.

date antivirusprogramma’s te installeren, net

volledig herstel en voor de herconfiguratie

als krachtige firewalls.”

van uw software. Met Digi Cover wordt u 24/7

Corona schudt al maanden onze levens

Zo heeft werken vanop afstand een invloed

De IT’ers van DVV Verzekeringen zorgen ervoor dat uw computersysteem zo snel mogelijk

professioneel ondersteund.” ■ (NV)

Clara Grillet: “Bij DVV Verzekeringen hebben

Maar een nul-risico bestaat helaas niet

we beslist dat medewerkers van onze verze-

“We kunnen ons goed voorstellen dat u zich

kerden die plots zijn gaan telewerken als

hulpeloos voelt bij een cyberaanval. Daarom

gevolg van de gezondheidscrisis automatisch

heeft DVV Verzekeringen met Digi Cover een

gedekt blijven door de afgesloten arbeids-

all-in one oplossing uitgewerkt, die u correct

ongevallenverzekering, ook al werden we

helpt en niet alleen louter een som geld

als verzekeraar niet op de hoogte gesteld

uitkeert. Met Digi Cover bieden we drie types

van het feit dat deze medewerkers zijn gaan

concrete en praktische bijstand: daadwerke-

thuiswerken.”

lijke hulp op IT-vlak, juridisch advies én raad

Clara Grillet geeft als tip mee dat u als bedrijfs-

en tips om een strategische communicatie

leider uw verzekeraar best op de hoogte brengt

naar de buitenwereld te voeren. We hebben

DVV Verzekeringen

wanneer uw medewerkers, of een deel ervan,

voor elk van deze domeinen de juiste exper-

Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

van thuis uit aan de slag gaan.

tise in huis.”

T 0800 93 300, www.dvv.be

op de arbeidsongevallenverzekering.


Dossier Start me up! Over jonge wolven en coronagolven

J O N GE O N D E R N E ME RS

In BluePoint Antwerpen verzamelden 8 beginnende ondernemers voor een ontbijtgesprek. Covid noopte tot een ongewone opstelling, maar gelukkig zorgde een veilige afstand geenszins voor een afstandelijke aanpak!

De meervaksbaan naar het ondernemersbestaan Na een smakelijk ontbijt zetten de dynamische disgenoten hun tanden in de vragen die moderator Edith Vervliet hun voorschotelt. Edith wil weten hoe en waarom haar disgenoten voor het ondernemersbestaan kozen. Filip Smets steekt van wal: “In mijn derde bachelor richtte ik een hostingbedrijfje op. Vervolgens heeft alles zich organisch ontwikkeld: eerst combineerde ik mijn bedrijf met werk in loondienst en pas later werd ik voltijds ondernemer. Ik had mijn strepen én centen al enigszins verdiend toen ik de stap zette en heb wel wat reserve bij mensen die denken dat hun carrière gelanceerd is met een selfie in de Starbucks. Eerst professioneel en dan pas ‘persoonlijk’ zelfstandig worden is wel een luxe: ik woonde nog thuis en kon professioneel plankgas geven zonder de zorg voor een gezin of afbetaling.”

66 KMOINSIDER PANELGESPREK: START ME UP! OVER JONGE WOLVEN EN CORONAGOLVEN

Michael Broes beaamt: “Stefanie en ik koesterden allebei de ambitie om iets te ondernemen, maar dat bleef lang bij plannen tussen pot en pint. Tot een gezamenlijke vriend ons vertelde over zijn worsteling met ademhalingsoefeningen. Onder het motto ‘alles kan beter’ begonnen we te brainstormen. De fruitschaal zorgde voor ‘vrucht’bare inspiratie: de avocado stond model voor ons initiële idee van een handheld wiens rustige ritme je organisch overneemt. .”

BEDRIJFSREPORTAGES

74 ZETES 75 HOMEPOST

Lees het volledige artikel op p. 66

65


Evelyne Van der Looven

"Retail per maat is een doodlopende straat"

Brent Luyckx

"We groeien gestaag, maar zitten toch ook met de ‘wat zonder corona’vraag"

Start Moderator | Edith Vervliet Auteur | Frank Van Hoof

Evelyne Van der Looven is zaakvoerder van Kunoka, een schoen-

Ex-profrenner Brent Luyckx demarreert als CEO van 4Gold uit het

merk dat zich onderscheidt door een aparte materiaal-en kleur-

peloton van de sportsupplementen, met een wetenschappelijke

keuze. Het bedrijf opteert bewust voor Europese productie.

werkwijze op basis van DNA-analyse.


KMOinsider breakfast | Jonge ondernemers

Levi Mariën

"Ik ga niet naar kantoor om te werken"

Pieterjan Verhaegen

"Het totaalbeeld ontbreekt soms bij telewerken."

me up! Levi Mariën is co-founder van Helexia. Zijn energieke enthousiasme

Pieterjan Verhaegen is co-founder en CEO van Bolt, een perfor-

past perfect bij zijn ‘business’: Helexia begeleidt bedrijven in hun

mant én pionierend platform dat als eerste in België huishoudens

zoektocht naar C02-neutraliteit en neemt daarbij zowel strategie,

de kans biedt om stroom rechtstreeks te kopen bij lokale, groene

uitvoering, beheer als financiering voor zijn rekening.

energie-opwekkers.

67


Elie Claeyssens

"Platforms schieten als paddenstoelen uit de grond, maar juridisch rijdt men enkele versnellingen trager."

Filip Smet

"Eerst professioneel en dan pas ‘persoonlijk’ zelfstandig worden is wel een luxe."

Over jonge wolven en coronagolven:

Elie Claeyssens is CEO van ASA Surveys, een expertisekantoor dat

Filip Smet is founder en CEO van Road21, een technologiegroep die

schadegevallen onderzoekt voor verzekeraars. Het familiebedrijf

ondernemerschap stimuleert en groeide naar een stevige speler

opereert internationaal met een polyvalent portfolio.

met meer dan honderd werknemers.


KMOinsider breakfast | Jonge ondernemers

Michael Broes

"Investeerders zoeken is leerrijk en motiverend."

Levi Vangoidsenhoven

"Het is als bedrijf essentieel om vast te houden aan waarden en missie."

een boeiende breakfastmeeting met beginnende ondernemers

Michael Broes hoopt een hoge vlucht te nemen met Moonbird, het bedrijf dat hij met zijn zus Stefanie boven de doopvont hield.

Levi Vangoidsenhoven is COO van Hopala, een bedrijf in de verzeke-

Michael is founder en chief strategy, finance en technology van een

ringssector dat garantie ook wil rijmen met transparantie. Hopala

start-up die met straffe software ĂŠn een hardwarematige handheld

biedt klanten de mogelijkheid om verzekeringen online met elkaar

zorgt voor adequate ademhalingsbegeleiding.

te vergelijken en af te sluiten.

69


De meervaksbaan naar het ondernemersbestaan

sportieve ‘strijdmakkers’. Net als Moonbird proberen we een product op

Na een smakelijk ontbijt zetten de dynamische disgenoten hun tanden in

jaar over gedaan om vijf producten te ontwikkelen, te optimaliseren én

de vragen die moderator Edith Vervliet hun voorschotelt. Edith wil weten

uitgebreid te testen bij ons netwerk van topsporters. Inmiddels hebben

hoe en waarom haar disgenoten voor het ondernemersbestaan kozen.

we twee patenten en onder meer overeenkomsten met Alpecin-Fenix en

Filip Smets steekt van wal:

Alberto Contador.”

de markt te brengen dat ook écht werkt. We hebben er meer dan een

“In mijn derde bachelor richtte ik een hostingbedrijfje op. Vervolgens heeft alles zich organisch ontwikkeld: eerst combineerde ik mijn bedrijf

Evelyne Van der Looven nam een atypische aanloop naar het onderne-

met werk in loondienst en pas later werd ik voltijds ondernemer. Ik had

mersbestaan: “Ik startte als belastingconsulente en nam daarna gedu-

mijn strepen én centen al enigszins verdiend toen ik de stap zette en heb

rende acht jaar het financiële facet van een modeagentuur voor mijn

wel wat reserve bij mensen die denken dat hun carrière gelanceerd is met

‘rekening’. De zin om zelf te ondernemen groeide geleidelijk en de loop

een selfie in de Starbucks. Eerst professioneel en dan pas ‘persoonlijk’

van het leven gaf het doorslaggevende duwtje: ik was het beu om uren

zelfstandig worden is wel een luxe: ik woonde nog thuis en kon professio-

in de file te staan en zette de stap. Als ‘schoenmaker’ bleef ik bij mijn

neel plankgas geven zonder de zorg voor een gezin of afbetaling.”

leest in de modesector, maar de overstap van een adviserende functie

Michael Broes beaamt: “Stefanie en ik koesterden allebei de ambitie

naar zelfstandig agentuur was wel een pittige position switch. Op latere

om iets te ondernemen, maar dat bleef lang bij plannen tussen pot en

leeftijd beginnen is anders dan jong starten: als mama van vijf heb ik

pint. Tot een gezamenlijke vriend ons vertelde over zijn worsteling met

meer verantwoordelijkheden. Ik ervaar die ‘stress’ meer als drang dan

ademhalingsoefeningen. Onder het motto ‘alles kan beter’ begonnen

als dwang om te slagen en ik probeer de ‘moet’ in mijn verhaal met een

we te brainstormen. De fruitschaal zorgde voor ‘vrucht’bare inspiratie:

d te schrijven.”

de avocado stond model voor ons initiële idee van een handheld wiens rustige ritme je organisch overneemt. Na een korte nachtrust nam ik

Ook Levi Mariën geeft zijn verfrissende visie: “Ondernemer worden was

de volgende dag vrij en stapte ik met ons prille plan naar een product-

voor mij de enige optie: in alle andere jobs waren er te veel zaken die ik

ontwikkelaar. Van dan af ging de bal aan het rollen en kreeg Moonbird

echt niet wilde doen. Nu doe ik wat ik graag doe op de manier waarop

letterlijk en figuurlijk vaste vorm. Experts gaven ons raad én goesting. We

ik het wil. Er jong aan beginnen is een absolute aanrader, maar heeft in

behielden onze jobs en staken al onze vrije tijd in ons geesteskind, een

een kapitaalsintensieve sector als de onze een ‘maar’: we werken met

aanpak die werk- noch leefbaar is als er echte kinderen in het spel zijn.

externe investeerders en credibiliteit is nét wat minder evident op jonge

We hadden inmiddels een vennootschap opgericht en groeiden gestaag:

leeftijd.”

de validatie van de ene stap was de aanzet voor een volgende. Pas in februari van dit jaar besliste ik om een sabbatical te nemen.”

Levi Vangoidsenhoven is geen oprichter, hij is wel ongeremd ondernemend: “Ik maakte op vraag van de CEO zeven maanden geleden

Brent Luyckx zou zonder Crohn nog wielerprof zijn. Nu zet hij zijn beste

de overstap naar Hopala. Ik deel zijn overtuiging dat je als start-up

beentje voor op een ondernemende omloop: “Tijdens mijn carrière

grotere groeimogelijkheden hebt door te kiezen voor externe expertise.

gaapte er een kloof tussen mijn individuele behoeften als sporter en de

Ondernemend zijn is een krachtige constante in mijn leven: als ik als

supplementen die deze noden moesten lenigen. Dat gat probeert 4Gold

jonge kerel ergens kwam, maakte ik altijd een kritische analyse, en in de

dicht te rijden met een innovatieve insteek, met revolutionaire raak-

overtuiging dat (ik) het beter kon, besloot ik voor het ondernemerschap

vlakken tussen sportvoeding en DNA. Leeftijdsgenoot en ex-ploegmaat

te kiezen.”

Mathieu Van der Poel en enduro-motorcrosser Axel Roelants zijn mijn

Elie Claeyssens sluit de rij: “Leuk om te horen dat de weg naar het

HEB JE AL GEDACHT AAN SALES OUTSOURCING? Wij maken een plan, werken hard en leveren resultaat matthias@pitchperfect.be • +32 499 64 81 66 • www.pitchperfect.be


KMOinsider breakfast | Jonge ondernemers

ondernemerschap geen eenvaksbaan is. Bij mij lagen de belofte

dat sporters gaan intensifiëren en optimaliseren met onder meer supple-

van vrijheid en een familiaal fundament aan de basis van mijn

menten. We groeien gestaag, maar zitten toch ook met de ‘wat zonder

ondernemerschap.”

corona’vraag.”

De impact van Covid: valse noot of Cov-hit?

Levi Mariën merkt op dat er verschillen zijn met het ‘precoronatijd-

De voorbeelden van start-ups die op het punt stonden om met hun

van de lockdown waren de meeste bedrijven louter met overleven

verhaal viraal te gaan maar gedwarsboomd werden door een virus dat

bezig. Energiebesparing, een strategie is op (middel)lange termijn, was

hen voor was, zijn legio. Zorgde covid voor een valse start(up) of voor

geenszins hun eerste zorg. Het waren moeilijke maanden, maar vrij snel

rugwind?

maakte paniekvoetbal plaats voor de drang om te rationaliseren en te

perk’, maar dat er ook al flink geschakeld is sinds maart: “Bij het begin

optimaliseren. Binnen dat plaatje past Helexia perfect. Bedrijven die De campagne van Moonbird begon op 1 maart. Toch is het niet louter

meewillen in de toekomstgerichte transitie zijn opnieuw bezig met hete

kommer en kwel voor Michael: “We haalden de media wel, maar uiter-

hangijzers als de brexit en de Green Deal. Die laatste zal de wereld én

aard stonden de schijnwerpers op corona. Datzelfde virus zorgde ervoor

Helexia beter maken. Door energiebesparende maatregelen niet alleen

dat fysiek en mentaal welzijn in ijltempo top of mind werden. Ook

als noodzaak te erkennen, maar ook daadwerkelijk op te leggen, zal de

ademhaling stond plots in de schijnwerpers. Ik vermoed dat die evolutie

vraag naar de financiering ervan stijgen: enter Helexia! Door ‘energy as

Moonbird op termijn vleugels zal geven.”

a service’ aan te bieden in een totaalpakket dat beter is voor het milieu en de portefeuille, denk ik dat we snel kunnen schalen om financiële en

Levi Vangoidsenhoven pikt in op dat woord ‘termijn’ en hoopt dat onder-

duurzame doelstellingen te halen. “

nemingen hun horizon niet uit het oog verliezen nu hun blik vertroebeld vast te houden aan waarden en missie. Zo geef je de klant vertrouwen

Werken in het nieuwe normaal: een complex verhaal

en kan je duurzaam aan de toekomst bouwen. Hopala wil verzekeringen

Als moderator Edith de nieuwe workflow als gespreksstof serveert, is

transparant maken. Covid verandert daar niets aan.”

iedereen het erover eens dat er veel veranderd is.

wordt door de rook van de huidige brand. “Het is als bedrijf essentieel om

Michael heeft geen ‘precorona’ meegemaakt met Moonbird. Als start-up Pieterjan Verhaegen gaat akkoord, maar bekijkt de zaak ook vanuit prag-

met beperkte bezetting is de Moonbirdequipe steeds ‘gaan’ werken. Met

matisch perspectief: elk verhaal stopt als de rekening niet klopt! “Bolt

lege wegen en dito kantoorruimte zorgde corona voor meer lust dan last

heeft duurzame doelstellingen, maar om die te realiseren is het essen-

én grotere efficiëntie. Filip, die ook naar kantoor bleef gaan, deelt die

tieel om zo snel mogelijk breakeven te draaien. Voor B2C-contacten én

mening: “Het is een goede zaak dat de meetingcultuur kritisch onder

-contracten zijn evenementen essentieel, maar die vlieger ging dus niet

de loep wordt gehouden. Bij Road21 monitoren we vergaderingen en

op, waardoor ook Bolt moeizamer van grond komt. Corona is zeker een

hebben we een duidelijk beeld van de kostprijs van een meeting met

remmende factor.” Brent vindt zich in die visie: “Ook bij 4Gold zijn evene-

pakweg 8 senior managers. Voor alle duidelijkheid: meetings moeten

menten cruciaal voor de groeistrategie. De Ronde van Vlaanderen en

blijven, maar ze moeten beperkt worden in frequentie en duur. Er is ook

Parijs-Roubaix zijn sleutelmomenten die zijn weggevallen. Het feit dat

nood aan bijsturing: een vergadering is een startpunt, geen eindpunt.

meer Vlamingen nu sporten is zeker positief, maar voor 4Gold wordt die

Te veel meetings worden afgesloten zonder concrete call to action en

winst geneutraliseerd omdat elke vorm van competitie is weggevallen:

taakverdeling, waardoor de stap van praat naar daad niet wordt gezet.”

het is pas in de voorbereiding naar een concreet doel zoals de 10 miles

Instemmend geknik rond de tafel, en het gevoel dat de nieuwe manier van

SAFELY BACK TO WORK WITH Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be

71


werken in heel wat opzichten anders én beter is. Levi Vangoidsenhoven

geleerd dat een klein bedrijf online niet moet onderdoen in performantie

haalt een persoonlijk voorbeeld aan: “Sinds corona is de universele taal

én een meerwaarde biedt qua transparantie. Eén letter onderscheidt Bol

digi-taal. Optimale onlineservices zijn daar een voorbeeld van: ik heb een

en Bolt, maar die ‘t’ van transparantie is een wereld van verschil: onze

hypothecair krediet afgesloten zonder fysieke contacten of papierwerk.”

klanten weten perfect waar hun stroom vandaan komt en welk initiatief

Pieterjan vult aan met een herkenbaar verhaal: “Een van onze mede-

ze eventueel steunen. Door samen te werken, kunnen we ook de grote

werkers is een verkoper pur sang die heelder dagen de baan opgaat om

spelers uitdagen om transparanter te zijn.”

potentiële klanten te strikken. Noodgedwongen werd de telefoon zijn

Elie Claeyssens snapt de neiging om de krachten te bundelen, maar

belangrijkste wapen. Nu combineert hij twee tactieken en stapt hij niet

plaatst een kanttekening: “Alles gaat bijzonder snel en platforms schieten

meer in de wagen als er geen intrinsieke interesse is.”

als paddenstoelen uit de grond. Juridisch rijdt men enkele versnellingen

Ook Brent vindt het een goede zaak dat er niet langer meteen in de auto

trager. Het gevaar bestaat dat constructies worden opgezet op juridisch

of het vliegtuig gesprongen wordt, maar plaatst wel een kritische kant-

drijfzand.”

tekening bij die ‘afstandelijke aanpak’: de boeiende babbel die zich nu

Er wordt voorzichtig geopperd dat de grote platformen ook wel kansen

rond de tafel ontspint, sterkt hem in de mening dat ‘You only build trust

genereren. Verschillende tafelgenoten gebruikten tijdens de crisis

around the table.’

UberEats en Deliveroo om te genieten van lokaal lekkers. En waarom je

Goedkeurend geknik én de overtuiging dat dat vertrouwen niet alleen

waren niet aanbieden op een performant platform met een brede basis?

op klanten slaat, maar ook en misschien nog meer op collega’s en

Brent is heel duidelijk: “Grote platforms profileren zich als prijsbreker.

medewerkers.

4Gold wil vooral onnavolgbare kwaliteit bieden. Voor het onlineverhaal

Pieterjan heeft alvast het gevoel dat Bolt steviger ‘onder stroom’ staat

spiegelen we ons aan Canyon, met topkwaliteit, vlijmscherpe prijzen,

door de fysieke groepsdynamiek: “Voor ons is Zoom zeker niet dé manier

straffe service en toffe testmogelijkheden.” Filip vult aan en zegt dat een

van werken. Micromanagement via een tool is arbeidsintensiever en

groot platform kansen én gevaren combineert: “Als een artikel aanslaat,

volgens mij minder efficiënt dan het ‘klassieke’ kantoor, waarbij je

kopiëren grote platformen het als wit product dat ze bovenaan de lijst

meteen kan kortsluiten met collega’s. Het totaalbeeld ontbreekt soms bij

plaatsen.”

telewerken. Dan zwijg ik nog over het sociale aspect: een virtuele vergadering met bier is toch niet hetzelfde als het echte plezier.”

Let’s talk about the money

Dat kan iedereen beamen: de confidentiële koffiebabbel wordt gemist.

Als laatste onderwerp wil Edith graag ‘de balans’ opmaken. Komt ‘zelf-

Gewoon even luchten of lachen is essentieel voor het welbevinden.

standigheid’ wat in het gedrang als er externe investeerders in het spel

In heel wat bedrijven gaan sociale contacten veel verder dan vluch-

zijn? En gaat door corona de vinger op de knip of financieel engagement

tige ontmoetingen. Filip noemt Road21 zelfs een ‘family’! Levi Mariën

op de wip?

gooit er met ‘Ik ga niet naar kantoor om te werken’ een onweerstaan-

Michael ziet vooral voordelen in samenwerkingen met investeerders:

bare oneliner tegenaan. De boodschap achter de boutade is duidelijk:

“Hardware bouwen zonder kapitaalinjectie is onmogelijk. Investeerders

werken kan altijd en overal, maar échte contacten met collega’s zijn

zoeken was dus een noodzaak, maar die zoektocht bleek leerrijk en

onvervangbaar.

motiverend en zorgde voor een optimalisering van ons businessplan. Met onze investeerders hebben we duurzame samenwerkingen: naast

Samen sterk?

de nodige centen zijn hun ondersteuning en coaching van kapitaal

Moeten de ‘kleintjes’ in platforms hun krachten bundelen tegen gulzige

belang. Een succesverhaal wat ons betreft, en daar willen we graag een

giganten van deze wereld? De meningen zijn verdeeld.

internationaal hoofdstuk aan breien.” Levi Mariën opereert binnen de

Evelyne Van der Looven denkt dat het die kant opgaat: “De huidige retail

Helexiagroep, die hoofaandeelhouder is: “Die substantiële steun van de

zal volgens mij vervangen worden door winkels die fungeren als pas-en

groep voelt veilig, maar we willen wel zo snel mogelijk winst maken, al

belevingscentrum, met leveringen aan huis vanuit een centrale stock. Dit

is het maar om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen opereren. Uiteraard

systeem zou voor handelaar én consument een win-win zijn. De winke-

willen we ook groeien, maar ik stoor me een beetje aan de giganten waar

lier werkt op commissie en waagt niet langer de gok van een stock, maar

marketshare belangrijker is dan rendement.”

beperkt zich tot één exemplaar in elke maat. Als klant kies je de geknipte

Dat gevoel delen de meeste aanwezigen: ook al lopen de ‘reuzen’ op

maat en de gewenste kleur en binnen de kortste keren staat je pakje voor

onstabiele ondergrond, het is bijna onmogelijk om hen bij te benen. Levi

de deur.”

Vangoidsenhoven merkt op dat de Belgische investeerdersmarkt niet zo

Dat online een belangrijke blijver is, staat voor iedereen als een paal

heel groot is, zeker niet als je met een B2C-product zit: “Covid noopt tot

boven water. Past de term ‘lokaal’ in dat verhaal, of is de toekomst

nog meer efficiëntie. Veel start-ups voelen de noodzaak om te rationa-

globaal?

liseren, wat leidt tot partnerships met andere bedrijven als alternatief

Pieterjan is overtuigd van het eerste: “Eén van de speerpunten van Bolt

voor bijvoorbeeld digital marketing met een win-win aan klanten. En zo

is lokaal, maar we brengen die boodschap wel digitaal. Corona heeft

heeft de crisis toch positieve kanten.” ■


Volledig via het web

Kalenderfunctie - Voicemailboxen

Doorschakeling - 1 nummer - IVR

Uitgebreide callflow functies

Volledig provider onafhankelijk

.....

Beekhoekstraat 1 * 2547 Lint info@allescloud.be

Bel vandaag nog : +32-3-304.90.60

250 + verbonden Softwares

Begrijp alles over VoIP Tijd- en geldbesparend

Voor een gratis demo bij u op kantoor. Directe ervaring van onze VoIP-oplossing !

The new AT Mesh – free to move, healthy, sustainable. wilkhahn.com 80% of the mesh on the backrest frame is made from recycled PET bottles Lange Lozanastraat 262 2018 Antwerpen + 32 3 232 93 91 info@wilkhahn.be

verpakking (non)food - maatwerk - cleanroom & stofarme ruimte - groendienst - staalboeken - palletten

www.entiris.be

Entiris Gaston Geenslaan 92 3200 Aarschot Aarschot - Bornem - Diest - Heist-op-den-Berg Kampenhout - Kessel-Lo - Mechelen

info@entiris.be +32 16 44 14 60

nmbs Boek eenvoudig Thalys, Eurostar, TGV INOUI en ICE. Vergelijk prijzen, beheer uw treinboekingen op 1 centraal platform en betaal via factuur. www.nmbs-internationaal.com/corporate +32 (0)2 528 27 06 - corporate@nmbs.be

73


Bedrijfsreportage | Zetes

OPMARS OMNICHANNEL EN E-COMMERCE HEEFT INVLOED OP LOGISTIEKE PROCESSEN Als gevolg van de coronacrisis ziet Zetes,

bonnen volop plaats voor voice-oplossingen.

adviseur

oplossingen,

Gilbert Wellemans: “Order-pickers worden

een sterke opmars van e-commerce en

uitgerust met een voice-terminal en een headset

omnichannel. Dat heeft een invloed op de

waardoor ze hun handen vrij hebben om orders

logistieke processen. “Om deze groei te

voor te bereiden. Het picken van bestellingen

ondersteunen, wordt digitalisering steeds

verloopt zo heel wat sneller en efficiënter.”

in

supply-chain

belangrijker. We merken duidelijk dat de first en last mile van het leveringsproces

Proof of delivery

volop geoptimaliseerd worden. Digitalisering

Voor de last mile van uw logistieke afhandeling is

van deze processen vormt een belangrijke

een correcte levering in één keer zeer belangrijk.

groeiopportuniteit”, stelt Gilbert Wellemans,

Gilbert Wellemans: “Mislukte leveringen door

country manager bij Zetes.

vergissingen bij verzending, slechte zichtbaarheid van de keten, inefficiënties, menselijke

Om het met een cijfer te illustreren: de online

fouten,… het leidt tot reputatieschade, minder

verkoop in Europa is sinds de COVID-crisis

loyaliteit van uw klanten, extra kosten, en extra

toegenomen met 129%.

milieubelasting.”

Gilbert Wellemans: “Zelfs slagers nodigen vandaag

In één keer correct leveren bereikt u met een

uit om hun vleeswaren online te bestellen en aan

goede electronic proof-of-delivery oplossing

huis te laten leveren. De digitalisering neemt

(ePOD). Deze software registreert elke stap in

een echte vlucht vooruit, vooral in sectoren die

het leverproces en helpt u om een flexibel logis-

geen negatieve impact hebben van corona, zoals

tiek model te voeren.

doe-het-zelvers, groothandels in food, non-food,

Gilbert Wellemans: “Zo kunnen uw bezorgers

electro,... De groei van e-commerce en omni-

b.v. in real-time langs een andere route worden

channel brengt mee dat je logistieke processen

omgeleid om een specifiek bezorgmoment te

meer bestellingen aan moeten kunnen.”

halen. De klant krijgt een automatische update

Handscanners e.a. ontsmetten met Zetes UVC-cabinet Als adviseur voor een goed presterende supply chain spreekt het vanzelf dat Zetes ook oplossingsgericht werkt tegen het coronavirus. Met de Zetes UVC-cabinet kan u uw handscanners, printers en mobiele computers op 60 seconden desinfecteren. Het ultraviolet licht deactiveert 99,99% van de virussen, bacteriën en andere ziektekiemen. Gilbert Wellemans: “Een UVC-cabinet heeft ongeveer de grootte van een oven. Je kan er tot 10 handscanners tegelijk en op slechts één minuut in ontsmetten. Dat is veel sneller en ook beter voor uw materiaal. Ontsmettingsgel tast op den duur het plastic aan.”

van de verwachte aankomsttijd. U kan ook nog

Voice-picking

snel een nieuwe bezorgafspraak maken met de

Zetes Belgium, Da Vinci Science Park, Straats-

Wat de first mile betreft, maakt het picken van

klant, of op het laatste moment het bezorgpunt

burgstraat 3, 1130 Brussel - T 02 728 37 11

orders in de magazijnen op basis van papieren

wijzigen. ■ (NV)

info@be.zetes.com - www.zetes.com


Bedrijfsreportage | Homepost

EXPATS ZITTEN OP ROZEN MET HOMEPOST Homepost verhuurt al meer dan 25 jaar

Uitgebreide catalogus

cultuurverschillen. Verzorgt hij bijvoorbeeld

meubelen en inboedels aan bedrijven,

Steven Claes komt persoonlijk naar het nieuwe

de inboedel van een Azerbeidjaan, dan vult hij

ambassades, sportclubs,… die een tijd lang

huis of appartement om samen met u de

de huisraad zeker aan met een vleesmolen.

buitenlandse

gewenste items te selecteren, maar u kan ook

Azerbeidjanen zijn het gewend om zelf hun vers

een selectie maken uit de catalogus.

vlees te vermalen.

van Homepost houdt Steven Claes eraan om

De cataloog van Homepost is zeer uitgebreid

Steven Claes: “Japanners houden er dan weer

de lijnen kort te houden. Zo is hij meestal zelf

en wordt voortdurend aangevuld. Steven Claes

van dat je je schoenen uitdoet, wanneer je

aanwezig bij het monteren van de meubels.

bezoekt elke jaar enkele meubelbeurzen om

bij hen binnenkomt. Dat ligt moeilijker. De

de vinger aan de pols te houden van de nieuwe

Belgische wetgeving legt immers op dat we

Klanten zijn met andere woorden geen nummer

tendensen en modes. Corona heeft voor de

veiligheidsschoenen

voor Homepost, en dat mag u letterlijk nemen.

beurzen van dit jaar wel een stokje gestoken.

meubels monteren. Als we dat uitleggen,

werknemers,

diplomaten,

gedetacheerde militairen, sporters,… in ons land moeten huisvesten. Als zaakvoerder

dragen

wanneer

we

kunnen we wel op begrip rekenen, en langs Steven Claes: “Klanten die mij opbellen hoeven

Steven Claes: “Wenst u bijvoorbeeld een elek-

onze kant doen we zeker onze schoenen uit

hun contractnummer niet te vermelden. Hun

trisch toestel of een merk van toestellen dat

wanneer we bijvoorbeeld voor een kleine bijbe-

naam volstaat meestal opdat ik weet wie ik aan

niet voorkomt in de catalogus? Dan bekijken

stelling moeten terugkomen.”■ (NV)

de lijn heb.”

we graag samen met u of we aan uw wens tegemoet kunnen komen.”

Homepost is actief over heel België en ook net over de Nederlandse grens.

Service

Steven Claes: “We installeren al het meubilair

Tijdens de duur van het contract staat

in de woon- en eetkamer, de slaapkamer(s) en

Homepost ook in voor vervanging of repa-

de keuken en indien gewenst kunnen wij ook

ratie van het meubilair. Aan het einde van het

servies, bestek, potten en pannen, verlichting,

contract worden alle gehuurde meubelen en

elektrische toestellen,… tot en met gordijnen

toestellen door Homepost terug opgehaald.

toe leveren. U kan kiezen uit een kwalitatief aanbod, dat volledig aan uw levensstijl beant-

Cultuurverschillen

Homepost, Kerkhofstraat 70, 2850 Boom

woordt. We opteren steeds voor eerste keus

Zoveel landen, zoveel culturen. Steven Claes

T 03 448 23 87, info@homepost.be

meubelen.”

houdt zoveel mogelijk rekening met de

www.homepost.be

75


De aankoopcoach

Objectieve rechterhand in de zoektocht naar een pand Redactie | Frank Van Hoof

Dat de term ‘onroerend goed’ soms erg verwarrend is, wordt nog maar eens duidelijk door het coronaklimaat: er beweegt immers bijzonder veel in de sector van de immobiliën. Meer dan ooit is er nood aan objectieve ondersteuning: enter De aankoopcoach. In een markt vol emotionele elementen, geeft Filip De Greef raad op maat met rationele argumenten.

Een eminence grise met dertig jaar expertise

strepen in de makelaardij. Toen zijn kinderen op zoek gingen naar

Bijstand voor vastgoedkopers

een eigen woning, voelde hij de nijpende noodzaak aan betrouw-

Filip De Greef: “Terwijl we

Filip kan bogen op meer dan

bare bijstand aan de koperszijde.

pakweg een nieuwe smartp-

drie decennia ervaring in de

Het zaadje was geplant en Filip

hone uitgebreid kunnen testen

vastgoedsector. In het familiale

zette de stap naar de overkant:

in een winkel en op het internet

bouwbedrijf droeg hij letterlijk

met kennis van zaken helpt hij

duizenden

en figuurlijk een stevige steen bij

kopers om een goede keuze te

lezen, beschikken potentiële

en vervolgens verdiende hij zijn

maken.

vastgoedkopers over heel wat minder

reviews

achtergrond

kunnen

als

ze

voor een van de belangrijkste keuzes van hun leven staan. In die optiek is betrouwbare bijstand geen overbodige luxe. Dergelijke dynamische dienstverlening

was

onbestaande

op de Belgische markt.

Als

‘aankoopcoach’ hou ik rekening met de wensen van de mensen


Interview | Filip De Greef

en met mijn technische, bouwkundige expertise en kennis van de markt. Het resultaat is een voorstel op maat en een ongebonden opinie. Een pand is dan misschien geen open boek, het laat zich wel lezen met de juiste kennis van zaken. Dat lezen mag je soms letterlijk nemen: veel potentiële kopers gaan bij het bekijken van een EPC-attest of een elektrische keuring niet verder dan een vluchtige voorbladinspectie,

" Als je betaalt wat een huis voor jou persoonlijk waard is, zal je je nooit bedrogen voelen."

De dunne lijn tussen onroerend en ontroerend goed Onderzoek heeft uitgewezen dat de keuze van kandidaat-kopers meestal wordt gemaakt tijdens de eerste drie minuten van het bezoek. Liefde op het eerste gezicht dus, maar liefde maakt ook blind: de bijkomende blik van Filip slaat de brug tussen emotionele elementen

terwijl een grondige lezing en correcte inter-

en rationele argumenten.

pretatie veel extra informatie en de nodige

“De meeste jonge kopers willen hun keuze

nuancering kunnen bieden. Een strikt cijfer

graag bevestigd zien door hun ouders, maar

zegt eigenlijk heel weinig bij een EPC: een

die hebben de neiging om zich blind te staren

vrijstaande villa uit de jaren ‘70 met EPC 210 is zonder twijfel geweldig

op de ‘maren’. Zo wordt keuren té vaak afkeuren. Werkpunten hoeven

geïsoleerd, terwijl een appartement op de eerste verdieping met

niet altijd minpunten te zijn: ik kan meestal prima inschatten of ingrepen

hetzelfde cijfer misschien enkel glas heeft. Soms is de realiteit ook

technisch haalbaar en betaalbaar zijn. Meer nog, ik neem die elementen

anders dan wat het attest vermeldt. Bij de opmaak van het EPC houdt

mee naar de onderhandelingen met de verkoper en kan op die manier

men alleen rekening met werken die via aankoopbewijzen of facturen

een correcte prijs bedingen. Die prijszetting blijft een heikel punt, maar

kunnen gestaafd worden: als dat niet het geval is, wordt de bereke-

ik probeer mijn klanten ervan te overtuigen dat de koper de uiteindelijke

ning gemaakt op basis van de geldende normen uit het bouwjaar.

prijs van een huis bepaalt. Uiteraard zijn er marktgebonden maatstaven,

Zonder schriftelijke bewijzen van de ingrijpende isolatiewerken die

maar persoonlijke parameters zijn nog belangrijker: als je betaalt wat

recent zijn uitgevoerd, zal een prachtig en energiezuinig art décohuis

een huis voor jou persoonlijk waard is, zal je je nooit bedrogen voelen.

uit een waanzinnige waardering krijgen."

Zo is een huis vlakbij de ouders voor veel jonge gezinnen een mooie meerwaarde die de meerkost ook rechtvaardigt. Anderzijds raad ik mijn

Interpreteren van cijfers

klanten ook aan om niet de hoofdprijs te betalen als een of meerdere persoonlijke criteria niet zijn afgevinkt: het huis is zijn hogere prijs

Filip De Greef: "Voor veel potentiële kopers zijn EPC-waarden die

misschien wel waard, maar niet voor hen.”

rood kleuren een reden om een pand af te keuren. Dat is niet altijd nodig: als aankoopcoach kan ik die cijfers correct interpreteren en

Veilig rendement, ongeacht de trend

zal ik bepaalde zaken ook ter plekke controleren. Het is trouwens een mes dat langs twee kanten snijdt: mensen laten zich door een

De afschaffing van de woonbonus zorgde voor een stormloop op

attest soms verleiden en misleiden. Zo is het perfect mogelijk dat je

vastgoed die nog maar net is gaan liggen, of corona zorgt voor nieuwe

een positief keuringsattest kan voorleggen

deining. Filip is duidelijk: hij is geen fan van

waarbij de elektriciteit als conform wordt

haast en spoed, maar met (investeringen in)

beschouwd, terwijl een deel van de instal-

immobiliën zit je ‘vast goed’.

latie van voor 1981 dateert en is geregula-

“Vastgoed blijft zowel persoonlijk als zakelijk een

riseerd. Als de aarding blijkt te ontbreken,

belangrijke investering die veelal rendeert als je

zal je ondanks een positief attest toch tijd

met kennis van zaken verstandige keuzes weet

én geld in je elektrische installatie moeten

te maken. Als coach ondersteun ik de klanten

steken.

bij nagenoeg elk aspect van hun aankooptra-

Ook de informatie van de syndicus is vaak

ject. Dat kan gaan van proactieve prospectie

onvolledig: veel mensen gaan overstag als

over huisbezoeken tot de onderhandelings-en

ze horen dat de maandelijkse kosten redelijk

afrondingsfase: niet alleen het huis moet

zijn, maar ze hebben niet geïnformeerd naar

waterdicht zijn, het contract moet aan dezelfde

werken die in de nabije toekomst gepland zijn.

voorwaarden voldoen. Door mijn klanten te

Een mooie deal wordt al gauw een kat in een

ontzorgen probeer ik hen optimaal te verzorgen

zak als je het eerste jaar ‘mag’ bijdragen aan

en zo begeleid ik particulieren, zelfstandigen en

een nieuw dak.”

investeerders naar kwalitatieve keuzes.” ■

77Spraakmaker | Karl Verlinden

Karl Verlinden, CEO Qualiphar

Redactie | Dirk Haesevoets

Qualiphar huist in een fraai pand in Bornem dat recent mooi

KMOinsider: Ben je als ondernemer geboren?

werd gerenoveerd. De hal wordt niet gesierd met een “wall of

Karl Verlinden (KV): “Mijn ouders begonnen samen een apotheek met

fame” met allerlei oorkondes of trofeeën. “We hebben nog

omzeggens niets. Ze haalden hun living leeg en startten daar met occa-

niets gewonnen en we stellen ons zeker ook geen kandidaat

siemeubelen van een uitverkoop. Het was het begin van een opmerkelijk

voor die dingen”, steekt Karl Verlinden van wal. Karl, die samen

parcours. Als kind werden we groot met verkopen, aankoop, concur-

met broer Marc het bedrijf leidt, is Qualiphars gezicht voor de

rentie… Dat behoort dan als het ware tot je DNA.

buitenwereld.

Farmacie studeren lag niet voor de hand. Wiskunde en wetenschappen waren niet mijn sterkste kant. Als je in ondernemersmiddens opgroeide en vanuit dat perspectief met een aantal laatstejaars in het middelbaar

Mooi verhaal

naar verder studeren keek, kwam je snel uit bij de combinatie rech-

De naam Qualiphar vindt zijn oorsprong in “Qualité Pharmaceutique”.

ten-economie als goede vertrekbasis.

Het was een Brusselse, Franstalige dame die in 1917 het bedrijfje

Uiteraard heb ik in het begin wat andere dingen gedaan. Zoals een

startte. Vader Eduard Verlinden redde het in 1970.

stage in Brussel bij meester Carl Bevernage van advocatenkantoor De

79


"Ik ga ervan uit dat alle medewerkers hun job aankunnen, anders waren ze hier niet."

Bandt-Van Hecke. Ik zat daar in een

geleden met de professionalisering van het geheel, door bekwame

week meer in de bib dan tijdens

mensen aan te trekken die een structuur en een manier van werken

mijn vijf jaar rechten in de universi-

integreerden die we voordien niet hadden. Zij krijgen vanuit hun

teitsbib. Echt niks voor mij. Ik was

goede attitude veel autonomie om dat in te vullen. Professionele

ook actief op de studiedienst van de

rapportering en slimmer vergaderen zijn substantiële stappen in een

Kredietbank en daar had ik het geluk

optimaliseringsproces dat een continu gebeuren van opvolgen en

om drie maanden bij KB New York te

bijsturen is.”

mogen werken op het credit department. Een fantastische periode die

“Plakker”

bijblijft, want de toenmalige baas

KMOinsider: Vanwaar je keuze voor Unizo en niet – zoals men zou

Luc Philips heeft zich toen over mij en mijn echtgenote ontfermd.

verwachten van een groot bedrijf - Voka of het VBO?

Daar én van hem heb ik veel opgestoken. Ook van mijn voorganger

KV: “Dat is een bewuste keuze, wat niet betekent dat ik niet

als Unizovoorzitter, Flor Joosen. Zijn heel simpele maar juiste raad

deelneem aan Voka- of VBO.-activiteiten. Maar Unizo staat voor

luidde ‘blijf jezelf’. Flor is een rasechte ondernemer met een opmer-

ondernemers-mensen, terwijl het bij Voka en het VBO gaat om

kelijk verhaal: 20 jaar investeren in de productie van kaviaar, nu de

ondernemingen- organisaties. Dat ervaar ik als heel wat anders. De

eerste eitjes maar geen vissen mogen kweken in een vijver omwille

intensiteit van gesprekken onderling, met ‘kleine’ zelfstandigen zoals

van protesten van de milieubeweging, naar Wallonië uitwijken en ook

een cafébaas én grotere spelers, de manier van gesprekken voeren,

daar tegenwerking krijgen… Doe het maar, hé. (Peinzend) Je maakt

de beleving, het is écht anders. Het is veel emotioneler, niet ratio-

wat mee als ondernemer. En toch, ik zou niks anders willen! Ik kan

neel. De intensiteit van beleving die een ondernemer ervaart als het

het niet uitleggen: het benoemen, is het kapot maken. Op bepaalde

moeilijk gaat, vind je niet terug bij anderen. Dat beleefde ik vaak bij

ankerpunten in je leven kom je dus wel mensen tegen die iets speci-

lokale Unizo-afdelingen, waar ik als “plakker” vaak lang uitlopende

aals betekenen. Maar inspiratie uit managementboeken ofzo? Zelden

avonden met hoog oplopende gesprekken meemaakte. Pakweg

neem ik er een ter hand.”

twintig jaar geleden was het hier bijna gebruikelijk om Kris Peeters tegen het lijf te lopen. Elke keer vroeg hij om eens naar het toenmalige

Ploegspeler

NCMV te gaan. Op den duur voel je je er thuis en steek je er veel tijd in.”

KMOinsider: Wat voor baas ben je?

Verlinden is niet enkel actief buiten Qualiphar vanuit bedrijfsecono-

KV: “Ik werk graag met veel vertrouwen en in ploeg. Ik ga ervan uit

mische hoek. Ook maatschappelijke betrokkenheid en relevantie als

dat alle medewerkers hun job aankunnen, anders waren ze hier niet.

ondernemer kenmerken hem.

Het is aan mij om ze als ploeg te doen draaien en te motiveren om

KV: ”Ik ben lid van de Raad van Bestuur van Huize Eyckerheide,

het beste uit zichzelf te halen. De behoefte om dagelijks af te punten

een voorziening voor volwassenen met een motorische en ernstige

of ze hun vijf opgelegde taken deden, voel ik niet. Als familiebedrijf

mentale beperking. We voorzagen hen van een voorraad mondmas-

moeten we een ondernemende cultuur hebben en die krijg je door

kers en labojassen, zodat ze meer middelen hebben om hun eigen

vertrouwen te geven. Natuurlijk moet je opvolgen en moeten targets

mensen en de meest kwetsbaren te beschermen.

gehaald worden, maar het is niet omdat ik denk dat dit of dat het

We dragen ook bij aan liefdadigheidsorganisatie Dokters Van De

beste is, dat dat de enige en juiste weg zou zijn.

Wereld. Ondanks moeilijke omstandigheden, blijft die operationeel

Dat werkte altijd goed, maar niettemin startten we enkele jaren

voor daklozen, vluchtelingen en andere kwetsbaren die volledig

NETWERKBEHEER SUPPORT MONITORING CONTINUÏTEIT CONSULTANCY BEVEILIGING TELEFONIE

Boomsesteenweg 524 - 2020 Antwerpen +32 3 210 92 60 - sales@acom.be - www.acom.be


Spraakmaker | Karl Verlinden

"Een onderneming hebben is een grote verantwoordelijkheid, zowel ten opzichte van wie hier werkt als ten opzichte van de volgende generatie."

afgesneden zijn van het zorgsysteem. (Fier) En zag je de twee windmolens Duurzaam

hier

al?

ondernemen

hé, knap toch! Door die molens zal Qualiphar in de nabije toekomst 100% CO2 neutraal produceren. (Zucht) Maar wat een lijdensweg, twintig jaar heeft het geduurd! Tegen alle politici die ik jarenlang tegenkwam, zei ik

het. Tevergeefs, ik werd genegeerd of tegengewerkt. Maar over duurzaam ondernemen congressen organiseren en zo, dat deden ze wel. Het is wellicht kort door de bocht, maar het zijn wel weer de ondernemingen die het ‘m doen. Afval scheiden doen we ook al twintig jaar, net zoals farmaceutisch materiaal correct vernietigen. Hetzelfde met corona: mondmaskers, alles ontsmetten, thuiswerken, wat kunnen we nog meer doen? Alles stilleggen? Maar loopt er toch iets mis, dan zal het wel op het werk geweest zijn. Stop daar toch mee! Pff, als ondernemer heb je het a.l.t.i.j.d. gedaan!"

Up-to-date zijn KV: “Meegaan met je tijd, op alle terreinen, ook dat is belangrijk. Er is veel blabla daarrond, maar je moet het wél doen. Zo voerde ik bij Unizo verjonging door en bracht ik veel meer vrouwen in het bestuur dat voordien – oneerbiedig gezegd – een “bende oude venten” was. Bij Qualiphar trek ik die lijn eveneens door voor bekwame en geschikte medewerkers. Zo ving ik katholieken uit Aleppo op. Er was een apotheker bij die solliciteerde voor ons labo. “Pakt die toch aan”, zei ik onmiddellijk. Waarom zou ik niet helpen? Zo heb ik een fantastische Algerijnse dame op het oog voor export. Alle vergunningen, attesten en waanzinnige wachttijden maken van prachtige plannen

mn@mexiconatie.be - www.mexiconatie.com

81


echter vaak een lange lijdensweg…” KMOinsider: Bij je afscheid als Unizo-voorzitter vroeg Karel Van Eetvelt

Wie is Karl Verlinden?

wanneer je in de politiek zou stappen…

Karl Verlinden behaalde in 1989 het diploma van Licentiaat in

KV (luid lachend): ”Zeker niet! Schoenmaker, blijf bij je leest. Dat is

de Rechten aan de KU Leuven na kandidaturen aan de toenma-

één van de dingen die ik leerde dankzij mijn Unizo-voorzitterschap.

lige UFSIA. Twee jaar later werd hij, gedeeltelijk via avondschool,

Zo stelde ik het ook in het Unizo-ledenmagazine bij mijn afscheid als

Licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen aan de

voorzitter. De complexiteit van de politiek staat in schril contrast met

EHSAL (nu Associatie KU Leuven). Daarnaast volgde hij vervol-

het simplisme dat er de ronde over doet. Er gelden andere wetma-

makingsopleidingen aan het Instituut voor Farmaceutische

tigheden en de neerbuigendheid van sommige ondernemers over

Bedrijfskunde en bij Vlerick. Vanaf 2005 is hij Voorzitter-

politiek is dus niet altijd juist. En omgekeerd. Toegegeven, ’s avonds

Gedelegeerd Bestuurder van Qualiphar en sinds 2010 Président

aan de toog durf ik ook wel eens de populistische toer op te gaan. De

van het Franse Gifrer SAS in Lyon.

twee werelden hebben elkaar niettemin nodig.”

Naast bedrijfsmatige activiteiten was hij rechter in handelszaken

Toekomstuitdagingen

in Mechelen tot 2001 en vanaf 2013 tot op heden in Antwerpen. Tevens is hij lid van de Kmo Commissie Corporate Governance

KMOinsider: Is de opvolging al geregeld?

(Code Buysse), lid van enkele adviesraden en raden van toezicht

KV: “Tja, op dit moment is er geen familiecharter of zo. Nodig?

en bestuur. Na 9 jaar voorzitterschap van Unizo Internationaal

Wellicht. Moeten we eraan denken? Wellicht. We staan ervoor open,

was hij vanaf 2014 tot midden dit jaar Voorzitter Unizo Nationaal.

maar het was tot nu toe nog geen noodzaak: we hebben nog jonge

Verlinden is volgens Hilde Crevits een man met flair en humor.

kinderen en er heerst een heel goede verstandhouding. Er waren al

Luisterend, betrokken, met uitgesproken meningen én zonder

aanzetten, maar het kwam er nog niet van. Er is wel een raad van

schroom om ze te uiten. Volgens velen komt hij soms scherp uit

bestuur die bestaat uit mijn broer, ikzelf en drie onafhankelijken. Dat

de hoek, maar is hij bovenal een heel warmhartig man.

zijn geen jaknikkers, maar kritische, positief ingestelde mensen, die meedenken om stappen te kunnen zetten. Het is telkens een soort van examen bij hen: ze helpen, maar dagen ook uit met vragen die je

Over Qualiphar

niet wil horen.

Vandaag is Qualiphar een van de toonaangevende Belgische

Een onderneming hebben is een grote verantwoordelijkheid, zowel

familiebedrijven binnen de OTC-sector (“over the counter”, zelf-

ten opzichte van wie hier werkt als naar de volgende generatie. Een

zorggeneesmiddelen vrij van voorschrift en gezondheidspro-

onderneming is niet iets dat je erft van je ouders, maar een kostbaar

ducten), met een top-3 positie in belangrijke markten zoals

goed dat je in bruikleen krijgt van je kinderen. Met alle voorbehoud

hoest,

en nuance, maar ik vind het een andere vorm van verantwoordelijk-

menten, insectwerende producten en neushygiëne. Qualiphar

heidsbesef als je uitsluitend met de aandelen van het bedrijf bezig

telt momenteel als groep 430 medewerkers en realiseerde over

bent en de rijkdom die daaruit voortvloeit voor jezelf en je omgeving.

2019 een omzet van nagenoeg 85 miljoen euro. Het specialiseert

Vergeet trouwens de digitale uitdaging niet. Intern weten we wel van

zich sterk op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, productie

aanpakken: dat is relatief gemakkelijk, want dat beslis je grotendeels

en commercialisatie van producten. Het wil groeien op basis van

zelf: de website, databeheer, planning tools… Maar met corona nu

export, van merken en merkenportefeuilles, niet via bedrijfs-

is er geen globaal, sluitend antwoord. In onze markt is het ook niet

overnames. Diensten en knowhow worden aan derden aange-

simpel: we mogen zelf geen voorschriften leveren, het regelgevend

boden in België en in meer dan 60 exportlanden.

keelpijn,

ontsmetting/wondzorg,

voedingssupple-

kader dat erg weinig toelaat kijkt mee, ook logistiek gaan we niet voor één doos vitaminen naar Hasselt rijden. (Aarzelt) Ik weet niet wat er

Samenwerking met Belgische en Franse universiteiten met focus

nog aankomt… Daarom voel ik me ook niet geroepen om iedereen

op nieuwe merken, laat toe nieuwe producten op de markt te

raad te geven. Ja, een goede bankrelatie bijvoorbeeld is belangrijk

brengen als ‘afweer’ tegen farmareuzen. Qualiphar gaat voor het

en bekwame adviseurs ook. Maar toch...veel is afhankelijk van de

duurzame en ecologische in een strategische bedrijfsfilosofie

situatie.”

waarin de klant (apotheek, arts en ziekenhuis) centraal staat. Qualiphar beoogt met zijn producten de consument gelukkiger en gezonder te maken en te beantwoorden aan een specifieke wens of het verhogen van de levenskwaliteit. www.qualiphar.com


TRANSPORT SOFTWARE MET EEN HART IN DE HAVEN www.go4logistics.be

IVECO & CAMMAERT Trucks. Your partners for Sustainable Transport

Cammaert Trucks Antwerpen

Cammaert Trucks St.-L.-Houtem

Cammaert Trucks Waasland

Cammaert NV Gooik

Transcontinentaalweg 1 2030 Antwerpen T 03 545 99 00 antwerpen@cammaertnv.be

Polbroek 44 9520 St.Lievens-Houtem T 053 62 22 64 billiet@cammaertnv.be

Kapelanielaan 4 9140 Temse T 03 711 14 44 temse@cammaertnv.be

Ninoofsesteenweg 48 1755 Gooik T 054 56 62 67 gooik@cammaertnv.be

Ontdek CAMMAERT Trucks via: www.cammaertnv.be ai160615198240_AutoNatie_WTC-premium-partner_170x45mm.pdf

Y

ID.4

18:20

0%

M

The new

23/11/2020

10

C

3

Auto Natie Antwerpen Groenendaallaan 397 - 2030 Antwerpen I 03/231 59 30 Automobiel Center Kontich Groeningenlei 23 - 2550 Kontich I 03/450 80 50

CM

MY

Autobedrijf Claessens Wilrijk Boomsesteenweg 67 - 2610 Wilrijk I 03/830 01 01

CY - Maak een afspraak op www.janssens-automotive.be

CMY

K

Proud Premium Partner

Cleaning & Facility Services

|

Hotel Services

|

Dienstencheques

|

Rental

Proud Premium Partner

83


WTC Antwerp Als één man achter onder onze (lokale) ondernemers! Redactie | Arn Borstlap

Veel bedrijven rijden

Voorzitter Fred Niemans: “Het was

Harde klappen

enige wat sommige van hen nog

op dit moment een

een nooit eerder geziene schokgolf

Want het einde van de crisis is nog

in leven houdt, zijn de steun-

die in maart van dit jaar wereld-

lang niet in zicht. WTC bestuurslid

maatregelen. Maar de overheid

wijd door ons economisch land-

Patrick Moens: “Voor sommige

zal met haar steun, onder welke

een stevige col buiten

schap ging. Met z’n allen dachten

zijn de gevolgen dramatisch. Veel

vorm ook, niet elk bedrijf kunnen

categorie begonnen.

we dat dit snel zou voorbij zijn.

sectoren zijn heel hard getroffen,

redden. Deze steun is vaak niet

Ondertussen weten we beter

zoals de reis-, horeca- en even-

meer dan een pleister die helpt

en moeten we leren leven met

tbranche.

om het bloeden te stelpen.

Antwerp geeft onze

het ‘nieuwe covid-normaal’ en

sectoren horen we een steeds

Bovendien, wie zal deze steun later

ondernemers een

moeten veel bedrijven het hoofd

luidere kreet naar steun, subsi-

terugbetalen? Zal deze niet als een

boven water houden. Ik bewonder

dies, goedkope leningen, tijdelijke

boomerang weerkeren, op de kap

onze ondernemers voor hun moed

verlaging van lasten, …”

van particulieren en bedrijven?“

aanmoediging. Een

en creativiteit om zo goed en zo

Fred Niemans voegt toe: “Vele

uitgebreid lokaal en

kwaad als het kan hun business-

ondernemingen, groot en klein,

doelstellingen proberen te halen.”

hebben het uitermate zwaar. Het

zware koers of zijn aan

Businessclub WTC

duw in de rug. Een

internationaal netwerk

Vanuit

bepaalde

Kunstmatige economie “We leven in een kunstma-

en ondernemerskansen

tige economie,” vervolgt Fred

ook. Een gesprek met

Niemans. “De overheid neemt alsnog een zeer voorzichtige

de WTC bestuursleden

houding aan wat betreft de inning

Fred Niemans, Jean-

van sociale bijdragen, bedrijfs-

Paul Christiaens,

belastingen en boetes. Ook de ondernemingsrechtbanken

Patrick Moens en Peter Nuiten.

zijn

soepeler merk ik bij het verlenen Peter Nuiten, Fred Niemans en Patrick Moens: Bestuursleden WTC Antwerp

van uitstel van betaling.


Interview | WTC Antwerp

Maar wat als hun houding weer verstrengt? Met andere

in mijn straat leveren. Ik fronste de wenkbrauwen.

woorden, we leven in een kunstmatige economie die een

Waarom laat iemand vis uit Nederland komen, dacht ik,

vals gevoel van veiligheid geeft en die niet gelijkt op de

terwijl je een paar straten een nette winkel met verse vis

reële economie die veel slachtoffers zou kunnen eisen.

vindt. Ik begreep dit niet goed.”

Bedrijfsexperts voorspellen dat vooral het eerste kwartaal

Fred Niemans weet het wel duidelijk. “Koop lokaal,

van 2021 wel eens een zware periode dreigt te worden.”

steun de plaatselijke winkels en horeca. Waarom zou je Bol of Zalando verzoeken om je met een bestel-

WTC Antwerp steunt

wagen een fijn product te bezorgen, terwijl je dit net

Net daarom wil het WTC Antwerp gezelschap iedereen

zo goed bij een lokale winkel om de hoek kan kopen?

een hart onder de riem steken. “Met onze kennis en met

Meer nog, ik gun de lokale horeca gerust enkele euro’s

Jean-Paul Christiaens, Bestuurslid WTC Antwerp

onze regionale, nationale en internationale relaties

of eurocenten als fooi extra voor een drankje of afhaal-

kan WTC Antwerp onze ondernemers helpen om erva-

maaltijd. Het is een kleine geste, maar als we dit met

ringen en inzichten te delen,” zegt Peter Nuiten.

z’n allen uit onze mouw schudden, helpen we samen de dijken te stutten.”

Voordelen lidmaatschap “WTC Antwerp groeit en onze nieuwe leden zorgen voor opportuniteiten

WTC Academy

als trainingsdagen, betaalbare kantoorgebouwen, internationale zaken-

“ Onze leden zijn lid van een hecht lokaal netwerk,” zegt WTC bestuurslid

reizen, marktinformatie, contactgegevens en exclusieve kortingen op

Jean-Paul Christiaens. “Seminars, netwerkavonden, bedrijfsbezoeken,

conferenties. Als lid beland je (bedrijf) vanzelf in the picture via bijvoor-

lunchgesprekken en recepties brengen hen in contact met interessante

beeld onze website of de tweemaandelijkse bulletin. Door de band

ondernemers, bedrijven en gastsprekers.

tussen de internationale World Trade Centers genieten onze leden van uitgebreide business services in het buitenland. Op die manier helpen

Door de lockdown is de agenda van de WTC Academy aangepast:

ondernemers en de diverse sectoren elkaar. Samen erdoor!”

28 januari 2021: Hoe succesvol twitteren als ondernemer? Communicatie-expert Bart De Clerck neemt je mee in de wondere wereld

E-RAC: nog meer synergie

van Twitter.

“Een van onze speerpunten is het ontwikkelen van een sterkere synergie

25 februari 2021:

tussen de diverse WTC’s wereldwijd,” vervolgt Peter Nuiten. “Dat is ook

E-commerce in corona: van disruptie naar acceleratie.

een van de taken van het nieuwe E-RAC, het European Regional Advisory

Dynamische duizendpoot Sofie Geeroms is Algemeen Directeur en staat

Council. De verschillende WTC’s nog dichter bij hun leden brengen, en het

aan het roer van BeCommerce.

aantal WTC’s uitbreiden in sterke economieën zoals Duitsland en het VK,

25 maart 2021: Hoe de vibe van je team verhogen?

waar de aanwezigheid van WTC nog eerder bescheiden is.”

70% van de vooropgestelde doelen van change projecten worden niet gehaald. Hoe komt dat? Jan Vermeiren legt het je uit.

Eigen handelaars eerst

22 april 2021: Priority - & Time Management

Voorzitter Fred Niemans van WTC Antwerp steekt de lokale ondernemer

Chantal Smedts, zaakvoerder van Qlick, Master Certified Coach en gast-

een hart onder de riem. “Ik zag onlangs in mijn buurt een bestelwagen

docent bij ESHAL, maakt je wegwijs in de methodes van effectief time

rondtoeren. De bestelwagen zocht het juiste adres en droeg het opschrift

management

van een Nederlandse vishandel. Hij kwam duidelijk zijn waren ergens

U bent van harte welkom!

Boost YOUR BUSINESS Uw netwerk vergroten

LID WORDEN FO L LO W U S

W W W. B 1 9. B E

Proud Premium Partner

85


Autotips Nieuwe Hyundai Tucson: meest geëlektrificeerde motorenpalet in zijn klasse Hyundai lanceert een nieuwe Tucson. De compacte SUV heeft het meest geëlektrificeerde motorenpalet in zijn segment, waaronder een hybride, een plug-in hybride en een 48 volt milde hybride. Volgens Hyundai heeft de vierde generatie Tucson in zijn klasse ook de beste veiligheidsuitrusting. De Zuid-Koreaanse fabrikant introduceert ook een unieke designinnovatie: de Parametric Hidden Lights, dagrijlichten die onmerkbaar geïntegreerd werden in de juweelachtige grille. Sinds zijn lancering in 2004 werden wereldwijd al meer dan 7 miljoen Tucsons verkocht. De nieuwste Tucson ging in Europa 1,4 miljoen keer over de toonbank. Het is over de hele wereld de best verkopende SUV van de constructeur.

Soepel rijgedrag in combi met geavanceerde hybride prestaties: ziehier de nieuwe Swace De samenwerking tussen Toyota Motor Corporation en Suzuki leverde een tweede nieuw voertuig op, de Swace. In Europa start de verkoop deze winter. De Swace is een stijlvolle en veelzijdige break met een soepel en comfortabel rijgedrag in combinatie met geavanceerde hybride prestaties. Omdat het oog ook wat wil, gaven Toyota en Suzuki hun nieuw product een dynamisch en atletisch design, met brede spatborden en een bijzonder sportieve snuit, dankzij de strak afgelijnde bi-beam led-koplampen en het grote radiatorrooster in honingraat. Zijn stoere look wordt nog extra onderstreept door de bumper, die erg laag gepositioneerd is.

Nieuwe Opel Crossland: nu reeds bestelbaar U kan hem nu reeds bestellen, de nieuwe Opel Crossland. Hij staat begin 2021 bij de Opel dealers. Zijn prijskaartje start in ons land vanaf 19.950 euro, inclusief btw. De nieuwe Crossland is ook volgens de nieuwe Opel Vizor-look ontworpen: hij rekt de breedte optisch uit en bevat een minimum aantal elementen, met focus op het legendarische ‘Blitz’-embleem. Dat prijkt opvallend trots in het midden. De nieuwe Crossland heeft standaard Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition en Intelligent Cruise Control. De ruime keuze trims gaat van Crossland, Edition, Elegance tot aan de nieuwe GS Line. De sportieve look van deze laatste kenmerkt zich door zijn zwarte en rode accenten en zijn lichtmetalen velgen.


Proud Premium Partner

HÉT ZAKELIJKE TOPADRES IN BELGIË · 14 conferentieruimtes, 32-410 m², waaronder 3 vernieuwde Sky Lounges op de 12e verdieping · Capaciteit: zalen tot 200 personen · Airco & Daglicht · High Speed wireless Wifi · Beamer, Digiboards & Flipchart · Barco Clickshare · 360° Lounge & Bar · WTC Antwerp Business Lounge Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp | Lange Kievitstraat 125 | 2018 Antwerpen | E-mail: meetings.antwerpen@lindnerhotels.be | Tel.: +32 3 2277700

Proud Premium Partner

‘Als ik glamour wil lezen, ga ik wel naar de kapper.’ (Daarom zijn wij altijd op zoek naar echte verhalen.)

03 491 83 75 · info@kmo-insider.be · www.kmo-insider.be

Proud Premium Partner

Jij werkt overal met software

https://valke.net/software

Wij zorgen dat jouw software overal werkt. Al je files overal, altijd, veilig beschikbaar. Werken waar en met wie jij maar wilt. Met software die werkt zoals jij dat wilt.

Proud Premium Partner

87


uw onderneming blijft draaien waar u ook werkt ERP voor groothandel, retail, industrie, project oplossingen, security, hardware, Microsoft Office.

UW EXPERT IN OPLEIDINGEN! • kleine blusmiddelen - brandwacht - werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming besloten ruimtes -werken op hoogte aanslaan kritieke lasten - flensmonteur • 2-daagse, 3-daagse EHBO-opleiding met simulant heffen en tillen - rugbesparend werken • opleiding preventieadviseur niveau 3 • industriële touwtechnieken • Opleiding voor de “Hiërarchische lijn” • VCA opleidingen & VCA examens • Interne transportmiddelen • ….

FURBO PROFESSIONELE PARTNER IN LEGAL, HR & SAFETY

Wij doneren jouw aankoop aan een held! Koop nu een cadeaubon voor Antwerp bowling of AB e-karting en wij schenken hetzelfde bedrag aan mensen in noodzakelijke sectoren, zodat ook zij kunnen ontspannen na het harde werk tijdens deze coronacrisis! En we maken ook een Wall of Fame, waar we de naam zullen opschrijven van iedereen die ons én Kom jij ook op onze een hulpverlener gesteund heeft. Doe jij mee? ? l Wal of Heroes

www.antwerpbowling.be www.ab-ekarting.be

voor meer info: www.furbo.be


Bedrijfsreportage | Collishop Professional

MET XTRA PRESENT MAAKT U UW KLANTEN, PERSONEEL,… EXTRA BLIJ We hoeven het u eigenlijk niet te vertellen.

Xtra Present Benefit/Deal

Voor alle duidelijkheid, ColliShop Professional

Tevreden werknemers zorgen voor betere

De tweede formule bestaat erin dat u uw

staat los van de webshop van ColliShop, die

werkprestaties en melden zich minder vaak

gebruikers toegang geeft tot mooie acties, voor-

sinds 15 oktober uit de ether is. Deze divisie van

ziek en trouwe klanten kopen sneller dan

delen, interessante deals,… bij tal van Colruyt

Colruyt Group blijft gewoon bestaan.

nieuwe prospecten en zullen uw producten

Group-partners.

Meer informatie? Het team van ColliShop

of diensten ook sneller aanbevelen in hun

Joke Baeyens: “Door samen te werken met

Professional staat tot uw dienst op 02 363 51 50

netwerk. Blije klanten, werknemers, leden,

Xtra Present opteert u voor een 100% Belgisch

of via info@collishopprofessional.be. ■ (NV)

zakenrelaties,… bereikt u met het Xtra Present

bedrijf en bouwt u zelf aan een verhoging

loyalty platform van ColliShop Professional,

van uw rentabiliteit en van de loyalty van uw

Keuze te over…

onderdeel van Colruyt Group. Via dit platform

klanten en werknemers. De administratie die

… aan Colruyt Group partners waar de

beloont u uw doelpubliek met voordelen op

Xtra Present Benefit/Deal mee zich brengt blijft

geschenkkaarten

maat van uw bedrijf.

beperkt tot een absoluut minimum.”

kunnen worden of waar promo’s of acties

of

punten

besteed

mee kunnen worden opgezet: DreamLand

Ook geschenkkaarten

– Dreambaby – Klassewijnen – OKay –

ColliShop Professional denkt met u mee om een

Uw medewerkers, klanten, leden, zakenrela-

Colruyt Laagste Prijzen – Bio-Planet – Spar

aanbod op maat uit te werken om uw klanten,

ties,… eenmalig verrassen kan ook, met een

Colruyt Group – ZEB – ZEB For Stars – The

leden, medewerkers,… te belonen, bedanken,

geschenkkaart, te besteden bij een of meerdere

Fashion Store – Newpharma – MyComfort24

motiveren, trouw te houden,…

partners van Colruyt Group. Zo geeft u voor

– Colruyt Group Academy – DATS24

Marketeer Joke Baeyens: “We werken graag

elk wat wils. U bepaalt zelf de waarde van de

een belonings- of bedankingsinitiatief op maat

geschenkkaart, die u ook gratis kan laten perso-

uit. Afhankelijk van uw doelstelling kan u kiezen

naliseren met uw logo, uw bedrijfsnaam,…

uit verschillende formules.”

Joke Baeyens: “Mogelijks doet u ook zelf financieel voordeel wanneer u kiest voor een

Xtra Present 2Save

geschenkkaart met btw-aftrek of -recuperatie.

Een eerste formule bestaat erin dat uw gebrui-

Vanaf een bestelling van 500 euro betaalt u

kers voor punten sparen. Die kunnen vervol-

geen verzendings- of administratiekosten. De

ColliShop Professional

gens verzilverd worden in een food of non-food

geschenkkaarten kunnen ook digitaal bezorgd

T 02 363 51 50

voucher, besteedbaar in de Colruyt-winkels en/

worden, indien gewenst zelfs rechtstreeks aan

info@collishopprofessional.be

of een of meerdere partners van Colruyt Group.

het doelpubliek.”

www.collishopprofessional.be

89


Bedrijfsreportage | Flexvia

WERKBAAR WERK VOOR IEDEREEN MAAKT UW BEDRIJF CRISISBESTENDIGER Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier

evaluatie van het psychosociale welzijnsbeleid

Werkbaarheidscheques

in zijn werk, leert meer, blijft langer werken

is het een goed idee om een Werkbaar Werk-

Nog tot einde december kan u voor een

en is minder vaak ziek. “Studies van de Vlerick

traject in uw bedrijf op te starten. Dat gaat een

Werkbaar Werk-traject aanspraak maken

Business School en de Antwerp Management

stuk verder dan alleen het oplijsten van de pijn-

op

School wijzen dat uit. Bedrijven die inzetten

punten. Bij zo’n traject zit Ingrid Larik eerst met

ervan loopt op tot 10.000 euro. De overheid

op duurzaamheid - en dan gaat het zeker

u samen om de doelstellingen die u met uw

denkt er bovendien aan om de uitkering van

niet alleen over het ecologisch aspect - zijn

bedrijf en uw werknemers heeft, duidelijk af te

Werkbaarheidscheques te verlengen, gelet

crisisbestendiger. In deze coronatijden wordt

bakenen.

op het feit dat de coronacrisis bij veel werk-

dat nu nog duidelijker”, stelt Ingrid Larik van

“Als alle medewerkers de Connection4Balance

nemers een invloed heeft op hun (psychisch)

Flexvia, co-founder 2BeFutereFit, facilitator

vragenlijst invullen krijgen we een totaalbeeld

welzijn.

van samenwerking en partnership. Larik is

in de organisatie. Deze individuele scan blijft

ook als trainer verbonden aan het Instituut

strikt persoonlijk. Alleen de (geanonimiseerde)

Teletraject

voor Duurzaam Werken.

teamscans worden gedeeld. Zo krijgt u als zaak-

Het Werkbaar Werk-traject kan nu in deze

voerder of directielid zicht op het leiderschap in

coronatijden

uw bedrijf, op de onderlinge communicatie,…”

afstand. Ook de gesprekken kunnen plaats-

Werkbaar en duurzaam werk, dat gaat een stuk verder dan stress en burn-out vermijden. aandacht voor de werkdruk, maar ook voor de capaciteiten van uw werknemers. We gaan na of

“In plaats dat uw werknemers over bepaalde

zij nog de juiste competenties hebben, hoe het

punten klagen en de verantwoordelijkheid bij

met hun energie zit en welk leertraject we daar

de directie of het bedrijf leggen, laten we ze

kunnen aan koppelen,…, Zowel de jobinhoud als

zelf aan de slag gaan om hun zelfredzaamheid

de omgeving zijn belangrijk. Ook de situatie thuis

te versterken. We geven de teamleiders een

heeft onmiskenbaar een invloed op het werk. We

opleiding zodat zij zelf de co-creatieworkshops

nemen alles dus in vizier: ook de communicatie-

kunnen faciliteren.”

en leiderschapsstijl van de organisatie”

Alle informatie verwerkt Ingrid Larik dan in

Psychosociale risico’s op het werk In het kader van de verplichte regelmatige

perfect

Het

opstarten

bedrag

vanop

vinden vanachter het computerscherm net

Zelf het heft in handen nemen

Ingrid Larik: “Bij werkbaar werk is er niet alleen

Werkbaarheidscheques.

als de opleiding om de cocreatieworkshops te kunnen begeleiden. ■ (NV)

Fle via

samenspraak met het Instituut voor Duurzaam

Flexvia, Pauwenlaan 30/2, 2660 Hoboken of

Werken en haar 2BeFutureFit-collega Sabine

Wellingstraat 169 te 9070 Heusden

Lebrocquy in een analyserapport, waarmee u

T 0473 73 25 88, ingrid@ingridlarik.be

verder aan de slag kan.

www.2befuturefit.be, www.ingridlarik.be


DE BESTE VERPAKKING VOOR UW PRODUCT ▶ ▶ ▶

O P T IM A L E B E S CHER MIN G T IJD ENS T R A NS P O R T O PLOS S IN G VO O R EL K E V ER PA K K IN G S B EH O EF T E RUIM A A NB O D V ER PA K K IN G S M AT ER I A A L VO O R G R OT E ÉN K L EINE G EB RUIK ER S

ADVIES OVER HET OPTIMA AL VERPAKKINGSPROCES

0800 90 567 | sales@storopack.be | www.storopack.be

Volg ons op LinkedIn

Geboeid door techniek?

Bestel uw verpakkingsmateriaal online w w w.s toropack-shop.be

Een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf? Ook dat kan! Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen.

Volg één van onze praktijkgerichte opleidingen elektriciteit, gas of hefwerktuigen!

Meer info of inschrijven?

• Bekwaam omgaan met elektrische installaties?

Mail naar info@ocbtc.be Bel gratis 0800 13 890

• Risico’s kennen en alzo beperken? • De titel van Cerga-gecertifieerd vakman verkrijgen?

www.ocbopleiding.be

• Bedienaar vorklift, hoogwerker, rolbrug en verreiker worden?

Dat kan! Ontdek onze praktijkgerichte, professionele opleidingen.

TrainingCenter_Advertentie_KMOInsider2020.indd 1

Website op maat nodig?

8/01/2020 10:19:32

Heeft u de voorbije maand al nieuwe klanten gemaakt via uw website? Wij nemen uw website onder de loep en bouwen aan straffe teksten en landingspagina’s. Mét een strategie die ervoor zorgt dat bezoekers op uw website komen, blijven en conversie genereren.

Meer weten? Bel onze online specialisten op +32 (0)3 491 83 70 of stuur een e-mail naar info@kmodynamoo.be

91


Noorderburen in coronatijden

Hoe doet de Nederlandse economie het? Redactie | Edith Vervliet

De reeks ‘Noorderburen’ loopt ten einde. In deze laatste aflevering staan we stil bij enkele zaken die ons in de afgelopen maanden in Nederland zijn opgevallen. Hoe doet Nederland het in coronatijden? Wat is de impact van corona op het bedrijfsleven?

Hoe is de coronasituatie in Nederland?

totaal 68.607 personen positief

afstand houden, iedereen ouder

bevonden. De week voordien

dan 13 moet een mondmasker (in

(van 19 tot 25 oktober) waren er

Nederland zegt men ‘mondkapje’)

Ook Nederland is getroffen door

dat nog 63.020. Hoewel dit een

dragen in alle publiek toegankelijke

het coronavirus. In de week van

toename van 9 procent bete-

ruimten (dus ook in winkels) en

26 oktober tot 1 november was

kende, kon men vaststellen dat

drukte is te vermijden.

het aantal besmettingen per 100

de groei van het aantal gemelde

Er is een dringend advies

000 inwoners 394. Op 1 november

besmettingen

het

tot thuiswerken. Thuis moet

lagen 2.493 patiënten met covid-

afvlakken was, vergeleken met de

je het contact beperken tot

klachten in Nederlandse zieken-

week voordien.

maximaal 1 groep van maximaal

huizen en 583 op intensieve zorgen.

In Nederland gelden dezelfde basis-

2 personen per dag en ervoor

In

werden

regels als bij ons: geregeld handen

zorgen dat mensen 1,5 meter

245.147 testen uitgevoerd en in

wassen en ontsmetten, 1,5 meter

afstand

diezelfde

week

sterk

aan

tot

elkaar

kunnen

houden en ook de hygiënemaatregelen naleven. De zogenaamde

‘knuffelcontacten’

heeft men in Nederland op die manier al veel minder. Buiten de eigen woning mogen maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband

ergens

heen


Reeks | Noorderburen

gaan. Kinderen tot en met 12 jaar worden hier niet meegerekend.

de vorige pakketten was de TVL alleen beschikbaar voor ondernemers in

(bronnen: De Volkskrant van 2 november en https://www.rijksover-

direct getroffen sectoren, met als gevolg dat heel wat indirect getroffen

heid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatrege-

bedrijven niet in aanmerking kwamen.

len-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen )

De Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) blijft overeind. Hiermee kunnen werkgevers die meer dan 20% omzetverlies lijden,

Nederlandse overheid breidt steun fors uit voor door corona getroffen bedrijven Het kabinet Rutte trok eind oktober een half miljard extra uit aan coro-

tot maximaal 80% van de loonkosten vergoed krijgen. Als in het vierde kwartaal evenveel horeca- en cultuurondernemers van de NOW zullen gebruikmaken als dit voorjaar, lopen de uitgaven met 900 miljoen extra op.

nasteunmaatregelen. Het is het derde steunpakket en dat kan ‘vele miljarden meer’ gaan kosten dan de 3,5 miljard die deze zomer werd

Veel zzp’ers zitten op hun tandvlees

begroot. Nederland is aan zijn tweede gedeeltelijke lockdown toe en die

Voor corona lag het gemiddeld uurtarief van freelancers en zelfstandig

duurt wellicht nog tot een stuk in december. In sport- en fitnessclubs kan

ondernemers zonder personeel (zzp’ers) – gebaseerd op 15.000 offertes

je alleen gaan sporten, of in teamverband met niet meer dan 2 personen

– op 49 euro. Nu is dat nog 43 euro. De onderlinge verschillen zijn echter

op 1,5 meter afstand. In totaal zijn 30 personen toegestaan in een sport-

groot. Freelancers in de booming digitale wereld doen het bijzonder

zaal. Contactsporten en sportgroepslessen kunnen niet. Winkels zijn

goed en verdienen zelfs meer. Maar zzp’ers in de getroffen sectoren zijn

ook open, maar horeca en culturele instellingen zijn alvast gesloten en

vaak afhankelijk van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig

kloppen voor steun aan bij de overheidsloketten.

ondernemer’ of Tozo. Die vult het inkomen van de zzp’er aan tot het

Er is een eenmalige omzetafhankelijke tegemoetkoming horeca.

bestaansminimum (1.050 euro voor alleenstaanden en 1.500 euro voor

Gemiddeld bedraagt de premie 2.500 euro. Ook al is die steun meege-

koppels). In juni werd wel een drempelverhogende factor ingevoerd: de

nomen, Nederlandse horecaondernemers ervaren dit als een druppel

Tozo wordt verminderd met het inkomen van de partner.

die al verdampt is voor hij op de gloeiende plaat valt. Maaltijdbezorging en take away zijn een mogelijkheid, maar niet elke ondernemer is erop

Bedrijven die zich doen opmerken

ingesteld. In totaal voorziet de Nederlandse overheid 40 miljoen euro

Een van die bedrijven is het op AEX beursgenoteerde betaalplatform

steun voor de horeca.

Adyen dat het globale betaalverkeer uit alle digitale betalingssystemen

Voor de evenementenbranche trekt het kabinet nu 11 miljoen euro uit

van bedrijven veilig en vlot doet verlopen. Oprichter Pieter van der Does

om zo’n 800 ondernemers een vergoeding van gemiddeld 14.000 euro te

haalde grote klanten met veel online transacties binnen zoals Uber,

geven.

De Bijenkorf, eBay en Spotify. Nu in coronatijd online betalen versneld

Voor vrije cultuurmakers – want die vielen bij de vorige steunmaatregelen

gegroeid is, rukt transactieverwerker Adyen ook op in de betaalterminals

uit de boot – is nu in het derde steunpakket 40 miljoen euro uitgetrokken.

van modemerken, bakkers, restaurants en supermarkten.

Vrije theaterproducenten kunnen daarmee bijvoorbeeld de door hen

Zorgbedrijf Pacmed in Amsterdam kwam zes jaar geleden als idee uit

gemaakte kosten van bijvoorbeeld decors en scenario’s vergoeden en

de Nationale Denktank. Dat is een stichting die jaarlijks een groep jonge

nieuwe investeringen een duwtje in de rug geven.

academici bij elkaar brengt om over een maatschappelijk thema na te

Sportclubs en -verenigingen kunnen wederom een tegemoetkoming

denken. De jonge oprichters dachten na over hoe via de technologie

voor vaste lasten (TVL) als huur krijgen. Er wordt 60 miljoen voorzien.

van gamification grote hoeveelheden data Nederland gezonder kunnen

Een uitbreiding van TVL voor huur en abonnementskosten van maximaal

maken. Pacmed was het resultaat. Het bedrijf zet in op het ondersteunen

90.000 euro voor alle ondernemers met meer dan 30% omzetverlies en

van beslissingen van artsen door geavanceerde data-analyse toe te

vaste lasten boven de 3.000 euro komt er in het vierde kwartaal wel. In

passen op massa’s zorgdata. Met de Pacmed software heeft de arts een

Expertises & Preventie in Transport

W W W. A S A . B E

Traktaatweg 11 - 9000 Gent info@asa.be +32 9 231 80 00

93


aanvullende bron van informatie bij het nemen van onder meer de

De e-fiets heeft de afgelopen jaren enorm terrein gewonnen op de

ontslagbeslissing. In deze coronatijd is Pacmed heel actueel. Het maakt

gewone toer- of stadsfiets. In 2019 werden 410.000 e-fietsen en 340.000

deel uit van een samenwerkingsverband dat in een veertigtal zieken-

gewone fietsen verkocht. Nederlanders stappen vooral in hun vrije tijd

huizen data verzamelde van coronapatiënten op de intensive care, om

op de elektrische fiets. En die trend zet zich met corona nog meer door.

met die gegevens betere behandelingen te (onder)zoeken.

(Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 2020)

Wat met icoon Shell?

Ook de vogelgriep is in Nederland

Royal Dutch Shell werd door de coronacrisis bikkelhard getroffen. De

En dat voor de vierde keer in zeven winters. De grote vogeltrek naar het

koers van het aandeel daalde de afgelopen maanden met 2/3 tot het peil

zuiden was nog maar net begonnen en eind oktober werd al een zeer

van 1994.

besmettelijke vorm van vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf

De Nederlands-Britse multinational maakte in september 2020 bekend

met 35.000 dieren in Gelderen, dat nochtans de hoge hygiënestan-

dat

er wereldwijd van de 83.000 banen ongeveer 8.000 worden

daarden respecteert. Medewerkers van het bedrijf kregen uit voorzorg

geschrapt. Dat zou een kostendaling van 2 à 2,5 miljard dollar per jaar

een griepprik, hoewel mensen slechts zelden geïnfecteerd worden door

moeten betekenen. Bij Shell in Nederland werken 9.000 mensen.

de variant van het huidige virus. Een week tevoren was de ophokplicht

Het concern heeft geld nodig om zijn aandeelhouders tevreden te houden.

al afgekondigd voor alle commerciële pluimveebedrijven, omdat in de

Die werden al minder aangenaam verrast met een dramatische dividend-

provincie Utrecht bij twee wilde zwanen vogelgriep was vastgesteld.

verlaging, iets wat sinds WO II nog nooit was gebeurd. Dividendverhoging

De impact van de vogelgriep heeft grote economische gevolgen voor de

leek een gevestigde waarde voor Shell-aandeelhouders en een lokmiddel

exportpositie van de Nederlandse pluimveesector, volgens de sectorfe-

voor beleggers. Om zijn aandeelhouders vast te houden, geeft het bedrijf

deratie Nepluvi.

hun nu alweer dividendperspectieven.

Ook dierentuinen, kinderboerderijen en bezitters van zogenaamde

Maar dan moet de gigant zijn hoge schulden verminderen van 73,5

‘hobbyvogels’ zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen

miljard dollar naar 65 miljard dollar. Volgens de interne bedrijfsregels is

om te voorkomen dat ze in contact komen met de voor het virus zeer

de schuldenlast momenteel zo hoog dat het bedrijf niet kan bijlenen. Het

gevoelige wilde watervogels en hun uitwerpselen.

gaat dan ook acht raffinaderijen en enkele chemische fabrieken in diverse

Niet alleen corona is afkomstig uit China, ook vogelgriep kwam in 1996

landen van de hand doen. Shell wil zijn inspanningen in bestaande olie-

voor het eerst voor in China. Daarna verspreidde het virus zich verder in

en gaswinningen concentreren en investeren in hernieuwbare energie:

Zuidoost-Azië en werd onvoldoende efficiënt bestreden. Zo kon het virus

wind, waterstof en biomassa. Het bedrijf moet groener. Dat wordt al

voortdurend overspringen op vogels in het wild en kwam het ook in onze

jarenlang beloofd, maar tot nu toe is daar heel weinig geld aan uitge-

contreien terecht.

geven. Vooral in Europa zijn jongere beleggers niet meer in Shell geïnteresseerd, aangezien zij niet meer in olie willen beleggen. Olie zal nooit

Nederland wacht op Sinterklaas

meer worden wat het was...

Gelukkig komt Sinterklaas niet uit China! In Nederland viert men

(Bron: webcast Shell)

Sinterklaas op 5 december, terwijl wij dat in België op 6 december doen. 5 december is in Nederland sinterklaasavond, of pakjesavond. Nederlanders

Nederland fietsland

vieren die avond de verjaardag van Sinterklaas en geven elkaar uit naam

Onze noorderburen hebben niet minder dan 64.632 km fietspad ter

van de goedheilig man cadeautjes. Corona zet dit jaar wel een domper op

beschikking. Nederlanders zitten ruim een kwartier per dag op de fiets

de feestelijkheden die in beperkt gezelschap zullen verlopen, maar peper-

en leggen dan zo’n 3 km af.

noten, chocoladeletters, mandarijntjes en marsepein zullen er zijn. ■

UW DISTRIBUTEUR VAN ELEKTROTECHNISCH MATERIAAL www.cebeo.be


TIR

Wilt u uw kmo ook vleugels geven met een opslagruimte of kantoor?

Logistics centre

Ons TIR Logistics Centre is ideaal gelegen op de Havenlaan in Brussel nabij het kanaal, de ring en het stadscentrum. De kantoren (vanaf 25m²) en magazijnen (vanaf 75m²) worden verhuurd tegen gegarandeerd zeer concurrerende prijzen! Interesse? Neem contact op met ons +32 2 421 66 31 of rent@port.brussels voor onze beschikbaarheden en tarieven.

www.port.brussels

Stevedoring

Waterway Transport

Road Transport

UW GEKOELDE LADING VIA DE WATERWEG: HET KAN! Oude Leeuwenrui 39v2 - 2000 Antwerpen - www.jogologistics.com - info@jogologistics.com - +32 499 731 631

Enabling Smarter Trade to Create a Better Future DP World Antwerp - Deurganckdok - www.dpworldantwerp.com

95


Hoe veilig is uw ICT-infrastructuur? Hoe kwetsbaar is uw data? Vraag een security audit aan! Ga naar aurelium.be/audit/security of contacteer ons via info@aurelium.be

Hoe gaat een overname in zijn werk?

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Wanneer is de tijd rijp om mijn zaak te verkopen?

Uw zaak verkopen? Daar komen tal van vragen bij kijken. Onze experts beantwoorden ze graag voor u! Contacteer ons via +32 15 29 33 90 of info@dealmakers.be. Zo zet u met een gerust gevoel uw volgende stap.

Hoe vind ik een betrouwbare koper voor mijn bedrijf?

Wat gebeurt er met mijn personeel?

www.dealmakers.be

ad kmo mag november 2020.indd 1

12/10/2020 9:57:39

Uw ongeadresseerd drukwerk accuraat, betaalbaar ĂŠn ecologisch vriendelijk bedeeld? Met of zonder opmaak en drukken? Dat kan voortaan ook voor uw bedrijf!

OK

Persoonlijke service dragen wij hoog in het vaandel. Neem vrijblijvend contact met ons op, u merkt dadelijk het verschil.

“

“

ZEG

Turnhoutsebaan 185 B-2970 Schilde 0800 64 400 info@vlaamsepost.be www.vlaamsepost.be

voor een accurate en efficiĂŤnte bedeling


Bedrijfsreportage | Slimstock

Wim Van Loo Business Development Manager

UW VOORRAAD OPTIMALISEREN (MET AI) LEVERT U VEEL GELD OP Bijstand tijdens corona

maximaal rendement bij een optimaal

Business Intelligence en Artificial Intelligence

voorraadbeheer en dat is een permanent

De excepties, b.v. sku’s waar minder of meer vraag

aandacht

proces van ontwikkeling, kennis vergaren

naar is dan verwacht, lijst Slim4 reeds netjes

meedenken met de klanten. Dit bleek eens te

en bijsturen: steeds efficiënter plannen,

op, zodat u daar zelf kunt ingrijpen. Business

meer tijdens de coronacrisis.

betere afspraken met leveranciers maken,

Intelligence zorgt ervoor dat u via rapporten,

Wim Van Loo: “Corona heeft een duidelijke impact

de

Voorraadhoudende

bedrijven

halen

een

Er gaat bij Slimstock ook bijzonder veel uit

naar

het

begeleiden

en

assortiment

dashboards en simulaties de evolutie van de

op voorraadbeheer. Op onze website staan heel

perfectioneren,... Slimstock helpt u daarbij,

belangrijkste KPI’s en de manier van afhandelen

wat white papers en praktische tips rond voor-

met de Slimstock Academy, met de Slim4-

van de excepties goed kan opvolgen en sturen.

raadbeheer en corona. Bepaalde klanten zagen

software én met de introductie van Artificial

Wim Van Loo: “Met AI gaan we nog een stap

hun omzet kelderen, bij andere ging die net spec-

Intelligence, op maat van uw bedrijf. Slim4 zet

verder, zodat het aantal te overlopen excepties

taculair omhoog. We hebben extra professionals

u als supply chain manager gelijk in de cockpit,

nog flink vermindert en Slim4 u op basis van

ingezet om onze klanten te adviseren en vaak ook

met een overzicht van de bevoorradingsketen

patronen nog meer helpt om de juiste beslis-

om een aantal uren of dagen per week met onze

op één dashboard.

singen te nemen en dit ook automatiseert.”

software voor hen te werken.”

Een optimaal beheer van uw stocks levert u

Inzichten in voorraadbeheer

tendag, om alle klanten te informeren over de

veel geld op. Slimstock heeft daarin meer dan

Slimstock ontwikkelt niet alleen software. Het

nieuwste ontwikkelingen. Door corona werd

25 jaar ervaring en investeert voortdurend in

bedrijf heeft ook een Academy uitgebouwd,

dit jaar geopteerd voor een live-uitzending via

onderzoek en ontwikkeling.

waar u opleidingen en trainingen kunt volgen

YouTube. Een samenvatting kunt u opvragen

om inzicht te krijgen in het beheren van uw

bij info@slimstock.be U kan ook steeds terecht

Hoe excepties behandelen?

voorraad. U hoeft niet eens de Slim4-software

voor een demo en meer informatie. ■ (NV)

Wim Van Loo: “Slim4 werkt met de data uit

te installeren om deze principes toe te passen

uw ERP-systeem om automatisch prognoses

maar hij helpt natuurlijk wel voor de accuraat-

en besteladviezen te genereren. Voor 80% van

heid en de efficiëntie. Door de ontwikkelingen

de artikelen in uw assortiment verloopt dit

in de markt moeten voorraadbeheerders niet

automatisch. Het principe ‘Management by

zozeer meer rekenwerk verrichten om de

Exception’ laat u toe om ook de andere - afwij-

juiste voorraden aan te leggen, maar worden

Slimstock, De Regenboog 11, 2800 Mechelen

kende - artikelen vlot bij te sturen. Met Machine

zij steeds meer ingezet als verbinders in de

T 015 40 01 64, info@slimstock.be

Learning wordt dit nog gemakkelijker.”

supply chain en dit vraagt een bredere kennis.

www.slimstock.be

samenstelling

van

het

Slimstock organiseert ook jaarlijks een klan-

97


Van cliënt

naar klant

De duurzame dienstverlening van Mobilant Redactie | Frank Van Hoof

Met een dynamische dienstverlening ondersteunt Mobilant mensen met een beperking in hun zoektocht naar zelfstandigheid. Met menselijk maatwerk laat Mobilant een frisse wind waaien: ook in de sociale sector is klant koning!

De mooie, moderne Mobilant-

beklijvend en bevlogen betoog

modern Mobilant, blikt Bert even

thuisbasis aan de Antwerpse

gidst het toegewijde tweetal me

terug om het plaatje van ‘zijn’ vzw

Plantin en Moretuslei vormt de

door een uniek universum.

te schetsen: “Mobilant is gegroeid

sfeervolle setting voor een interessante inkijk in de ‘buitengewone’ bedrijvigheid van Mobilant.

uit De Bricke, een vzw die drie

Autonomie? Geen utopie!

Ik schuif aan tafel bij algemeen

decennia geleden een innovatief alternatief wilde bieden voor de klassieke, residentiële gehandi-

directeur Bert Blancke en Nathalie

Alvorens dieper in te gaan op de

captenzorg. Met begeleid wonen

Obbels, manager partnerships

actuele aanpak én de innovatieve

zette het een substantiële stap

en

ideeën voor een wendbaar en

in de richting van autonomie en

klantprocessen.

Met

een

dat is nog steeds hét kernwoord in onze filosofie. Anno 2020 is Mobilant een uit de kluiten gewassen vzw waarin ongeveer 50 medewerkers met subsidies van het VAPH 500 à 600 klanten met een beperking ondersteunen in hun drang naar zelfstandigBert Blancke en Nathalie Obbels, directeur en manager partnerships bij Mobilant

heid. Met de meest uiteenlopende achtergronden en een even groot


MVO | Mobilant

gamma aan beperkingen blinkt onze doelgroep uit in diversiteit, maar

moet je verdienen, elke dag! Met onder meer transparante tarieven en

het streven naar autonomie zorgt voor onlosmakelijke verbondenheid.

flexibele formules hopen we dat klanten de weg naar ons vinden en dat

En net dat streven is de robuuste rode draad waar Mobilant voor staat én

ze zich aan en met ons binden.”

vol overtuiging voor gaat.”

Verbonden, niet gebonden!

Mobilant en de sociale shift

Verbinden. Een ander sleutelwoord binnen de Mobilantwerking: de Met autonomie als speerpunt had Mobilant altijd al oog én oor voor de

bottom line is immers autonomie in verbondenheid. Bert en Nathalie

persoonlijke wensen van hun zorgbehoevende mensen, maar sinds de

hopen vurig dat ze met een sterk netwerk de vertaalslag van woorden

invoering van de persoonsvolgende financiering is die focus nog scherper

naar waarden kunnen realiseren.

gesteld. De filosofie achter de ingrijpende innovatie die op 1 januari 2017

“Dat netwerk is ‘under construction’, maar de basis wordt almaar breder

werd ingevoerd, is dan ook helder: de sector wordt getriggerd om de

en betrouwbaarder. In een ideaal scenario ontstaat er een soort van

omslag te maken van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg en

Mobilantmarktplaats, waarbij de wet van vraag en aanbod geldt en

ondersteuning. In mensentaal: de klant betaalt, dus de klant bepaalt!

onze klanten met concrete vragen en verwachtingen terechtkunnen bij een van de partners binnen het netwerk. Dat aanbod groeit overigens

Rigide regelgeving

gestaag: een klant wordt niet ingesnoerd in het krappe keurslijf van een vaste begeleider die de strategie bepaalt, maar krijgt de vrijheid om te

Bert Blancke “We hebben altijd al geprobeerd om creatief en progres-

‘shoppen’ en van de ene ondersteuning naar de andere te hoppen. Kan

sief om te springen met de relatief rigide regelgeving van de sector. De

je beter aarden bij paarden? Geen probleem: dan kies je voor hippothe-

intentie om te optimaliseren was in het belang van de vzw, maar altijd

rapie in plaats van een gesprek. In plaats van klanten te binden met een

in de eerste plaats ten dienste van de klant. Die klant is -geheel terecht

all-informule volgens het one-size-fits-allprincipe, proberen we ze te

overigens- veel mondiger geworden. Hij is niet langer de passieve passa-

verbinden met een divers en dynamisch dienstenaanbod dat inzet op

gier van een uitgestippeld traject, maar zit zelf aan het stuur van een

menselijk maatwerk.”

autonoom avontuur. Vanuit eigen talenten en wensen bepaalt de klant een persoonlijke purpose in zijn leven en probeert hij zijn doel na te streven. Vanuit Mobilant gaan we als copiloot mee aan boord en wijzen

Energiek netwerk vol inpandige expertise

we op de bulten in het parcours. We zorgen ook voor organisatorische ondersteuning: als duidelijk is dat het doel niet in zicht komt, veranderen

Dat dienstenaanbod wordt gefaciliteerd door een groot en gevarieerd

we de aanpak, niet het doel. We geven de klant verantwoordelijkheid en

gamma van partners, maar door de eigen medewerkers te ‘mobiliseren’,

vragen daar geen verantwoording voor terug. Die autonomie is overigens

doet Mobilant zijn naam eer aan. Nathalie vertelt vol vuur over een team

expliciet ingebakken in de nieuwe regelgeving: de klant krijgt op basis

met een ondernemende natuur:

van zijn beperkingen en de daaraan verbonden noden zélf een budget

Nathalie Obbels: “Omdat meten weten is en eerlijk het langst duurt,

en hij bepaalt ook zélf hoe en waar hij zijn zorg inkoopt. Het hoeft geen

monitoren we de prestaties van onze medewerkers en verwachten we

betoog dat die omslag zich laat voelen. Mijn titel is dan misschien wel

dat iedereen een aantal “billable hours” kan voorleggen door recht-

‘algemeen directeur’, maar mijn jobinvulling leunt aan bij die van een

streekse samenwerkingen met de klant. Een van hen is Isabelle van

sociale entrepreneur. Om het sloganesk te verwoorden: 600 klanten? Die

‘Kwaffuur oep Wielen’. Isabelle is beslagen als kapster en pedicure en

Kom snel langs 2 en ontdek 1000m aan slaapplezier!

RUIME KEUZE BEDDEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN, KASTEN,

ZETELBEDDEN, RELAXZETELS,

...

WIJ ZIJN ELKE ZONDAG OPEN van 10u-12u en van 13u30-18u STENENBRUG 155-157 - 2140 ANTWERPEN / BORGERHOUT

T: 03-235.07.14 - info@slaapboetiek.be

WWW.SLAAPBOETIEK.BE

Alle dagen open van 10u - 18u30 ZON open van 10u-12u en van 13u30-18u - WOE gesloten

Gratis privé parking om de hoek - Xaveriusstraat 4

99


gaat met haar bakfiets de baan op om daklozen te ‘verzorgen’. Maar

en krachten in een voorstel dat focust op jongeren met nood aan een

eigenlijk geeft zij een klassiek (aan)pak een moderne snit: achter de

sociaal netwerk en ondersteuning bij dagplanning, praktische taken en

vernieuw(en)de verpakking schuilt een vertrouwde inhoud. Door zich

hobby’s. Door in te zetten op samen-werken willen de initiatiefnemers

letterlijk in de biotoop van haar klanten verplaatsen, wint Isabelle hun

het aangename aan het nuttige koppelen. CULTuurtjes serveert cultu-

vertrouwen en verstrekt ze zorg in de lichamelijke én geestelijke zin van

rele uitstappen met een sociale speerpunt: kleine groepjes proeven

het woord. Isabelles ‘privlileges’ zorgden voor animo bij haar collega’s,

op een leuke, laagdrempelige en leerrijke manier van cultuur én van

en daardoor rijpte het innovatieve idee om het menselijke kapitaal via

de dynamiek van een groep. De deelnemers zijn gebeten om te weten

‘talentpijlers’ optimaal te laten renderen en het ondernemerschap van

én te eten: tijdens een ‘smakelijke’ stop kunnen ze de inwendige mens

onze medewerkers te stimuleren. Onder impuls van Wouter Vanhove,

verwennen en elkaar beter leren kennen. Ook de andere interessante

onze manager HR & welbevinden, kregen onze medewerkers een

initiatieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de uitbouw

keuzepoll voorgeschoteld. Sommige mensen zijn op hun best in de

van de klantgestuurde community die Mobilant ambieert en waarin

‘klassieke’ klantenondersteuning en het blijft een optie om daar vol

het potentieel van elke deelnemer optimaal wordt benut. In die

voor te gaan. Anderen gedijen het beste door hun inzet te verdelen over

optiek opereren onze medewerkers nu als dynamische duo’s en niet

de klant en de interne keuken van Mobilant."

langer in grotere teams waar je je als individu kon verstoppen achter of verdwijnen in de groepsdynamiek. De duo’s garanderen een nauwe

Bistro Buiten-gewoon

samenwerking met een vaste rechterhand: een succesvolle strategie, ook voor de klant!”

Nathalie Obbels: "Een derde optie was om aan te sluiten bij een van onze partnerprojecten. Een voorbeeld is Bistro Buiten-gewoon in Kapellen, een innovatief én lucratief initiatief dat we mee onder-

Ondernemers aller landen, verenigt u

steunen. Tenslotte kregen de medewerkers ook de kans om naar analogie van ‘Kwaffuur oep Wielen’ een zelfstandig project voor te

Het is duidelijk dat er heel wat beweegt bij Mobilant. Een sterk team

stellen, waarin de noden en de wensen van de klant en hun eigen

probeert met een wendbare werkwijze klantvriendelijke (levens)kwali-

‘droom’ een stevig, sociaal snijpunt vormen. Dat sociale staat echt

teit te leveren. Alle medewerkers kijken met een bril met positieve

bovenaan het prioriteitenlijstje van onze klanten, die vragende partij

focus naar mensen met een beperking: bij Mobilant zoomt men in op

zijn voor groepsactiviteiten en onderlinge contacten.

de mensen, niet op de beperking. Ook mensen zonder budget maar mét een beperking, proberen zij snel en soepel te ondersteunen: een

Positieve respons

handicap laat zich immers geen twee jaar op een wachtlijst zetten. Met een sterke ondernemingszin probeert Mobilant non-profit en profit te

Nathalie Obbels: "Tot trots en tevredenheid was de respons overwel-

verenigen in een humane harmonie. Bert en Nathalie doen een warme

digend. Er kwamen maar liefst dertien valabele voorstellen binnen,

oproep aan de lezers van dit blad en ondernemers in het algemeen om

en hoewel het prille plannen betreft, lichten we graag een tipje van de

contact op te nemen met Mobilant indien er interesse is om samen

sluier. M-eet-UP verenigt de M van Mortsel, een kook- en eetcomponent

te werken. In dit ruime kader zijn alle voorstellen welkom. Zelf zijn ze

en de intentie om te UPliften in een ongedwongen en opbouwende

actief op zoek naar partners die een meerwaarde kunnen bieden op het

ontmoeting van klanten. Vier medewerkers bundelden hun ideeën

vlak van goede huisvesting voor hun klanten. ■

✓ ✓ ✓ ✓

Zonnevolgers Laadpalen Webasto® Tesvolt® batterij-oplsag Lichtgewicht-zonnepanelen

0495 10 91 76 E-technics.indd 1

info@e-technics.be

www.e-technics.be 31/08/20 09:41


N M LU O C REDACTIE - Frank Van Hoof

Gemaskerde daden Met zijn symmetrische structuur droeg het getalbeeld van 2020 de belofte van een spannende jaargang in zich. Europa stond voor uiteenlopende uitdagingen. De Green Deal die aan het einde van 2019 was voorgesteld, zou een substantiële stap zijn in de duurzame dynamiek waarmee het ‘oude’ continent nieuwe noden zou aanpakken. Geen eenvoudige klus, zeker niet nu de opwarming van de aarde ook voor oververhitting van haar bewoners had gezorgd: de Britse ‘buur’ was altijd al een verre vriend geweest, maar nu was het water tussen het vasteland en de overkant wel erg diep geworden. De initiële koudwatervrees had bij heel wat Belgische bedrijven plaatsgemaakt voor de drive om in dat diepe water de borst nat te maken én de verschillende varkentjes te wassen. Vlak nadat sommigen hun vierjaarlijkse verjaardag hadden gevierd, werd het schrikkeljaar een schrikjaar: ver-van-ons-bed werd plots ziek in ons bed en -helaas- soms erger. Met een vilein virus kwamen ook de angst en de onzekerheid binnen, en een voldragen zwangerschap later hebben we nog geen oplossing gebaard. Het ontbreekt alvast aan uniformiteit, ondanks het universele uniform dat we nu al maanden dragen. Voor velen is dat mondmasker een mom om niets te doen, al weerhoudt het hen er niet van om ongeremd te praten in tijden waarin ademruimte een kostbaar goed is geworden. Dat konden kmo’s helaas aan den lijve ondervinden: de crisis bracht heel wat Vlaamse bedrijvigheid in acute ademnood.

Sommige

collega’s belandden helaas op ‘intensieve zorgen’, maar heel wat bedrijven schakelden snel én vindingrijk van gisteren naar morgen! Ondernemers sloten zich massaal aan bij het motto dat coverdame Anouk Lagae aanhangt: als je de golven niet kan controleren, moet je leren surfen. Parallel met een golf van besmettingen, creëerden jullie een gigantische golf van inventiviteit en solidariteit, waarop jullie vol overtuiging een uitdagende toekomst tegemoet glijden. Als echte ondernemers maakten jullie van problemen opportuniteiten: ook mét een mondmasker heb je de handen vrij om dingen te doen. Dankzij die dynamische dadendrang licht er schuchter maar stellig een hoopgevende horizon op: 2021 wordt anders én beter! ■

101


Waarom Toyota Van Dijck? • • • •

Uitstekende service Top showroom Eigen koetswerkafdeling Een vaste waarde voor professionals Ringlaan 2 - 2960 Brecht - Tel.: 03 313 05 79

Erkend Toyota Verkoop- en Servicepunt

vandijck@toyotabelgium.net - www.toyotavandijck.be

WWW.UVOTEC.EU I INFO@UVOTEC.EU

187 januari februari 2021

VOLGENDE EDITIES

Nieuw KMOinsider digital 187/1 187/2 14/01 28/01 12.500 ex

186 maart april 2021

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be

FACILITY

187/3 11/02

187/4 25/02

Onderhoud & schoonmaak/Maatwerkbedrijven/Gebouwenbeheer/Kantoorinrichting /Flexibele werkplekken/ Security/Immo/Recyclage & afvalbeheer/Energiebeheer/Bedrijventerreinen/Groenaanleg en -onderhoud/ Hotel/Facility opleidingen/Keuringen & controle/Safety & bedrijfsveiligheid 1. Hoe duurzaam is groene energie? 2. Hoe gaan we ‘post-covid’ om met kantoorruimtes? 3. Onderhoud & schoonmaak 4. Hoe beveilig ik mijn bedrijf? 5. Hoe op een duurzame manier afval sorteren?

HUMAN RESOURCES

Personeel/Interim & rekrutering/Opleiding/Loopbaanbegeleiding/Incentives/Teambuilding/Gezond op het werk/Toegangscontrole & tijdsregistratie 1. Online trainingen en opleidingen 2. Gezond op het werk: is ergonomie een overbodige luxe? 3. Hoe je medewerkers tevreden houden? 4. Hoe haal je als kmo de witte raaf binnen? 5. Waar is da (personeels)feestje?

HAVEN & INDUSTRIE

Supply Chain/Haven/Transport/Distributie/E-commerce/Warehousing/ Packaging/Logistieke software/Douane & expeditie 1. Hoe sterk staan onze Vlaamse maak-kmo’s? 2. Belgische havens: samen sterk(er)? 3. Douane & expeditie gaan digitaal 4. Welke tools voor een goed draaiend magazijn? 5. Hoe scoor ik met mijn verpakkingen?

INTERNATIONALE Strategie/Structuuroptimalisatie/Internationale handel/MVO/Zakenreizen/ Expats/Start-ups HANDEL

Nieuw KMOinsider digital 188/1 188/2 11/03 25/03

188/3 08/04

188/4 22/04

1. Hoe scoor ik internationaal met mijn dienst of product? 2. Business travel in coronatijden 3. Wordt MVO nu echt de norm? 4. De provinciegouverneurs in de kijker 5. Van start-up naar scale-up

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.


Since 1894

Since 1894

CUSTO

Seamlessly Seamlessly crossing borderscrossing borders Since 1894 Since 1894 CUSTOMS BROKERS

Seamlessly crossing borders

CUSTOMS BROKERS

TRANSPORT OF LIQUIDS

Since 1894

eamlessly crossing borders Since 1894

TRANSPORT OF LIQUIDS

TRANSPORT OF LIQUIDS

CUSTOMS BROKERS

CUSTOMS BROKERS

PROJECT F

CUSTOMS BROKERS

TRANSPORT OF LIQUIDS

TRANSPORT OF LIQUIDS

PROJECT FORWARDING

PROJECT FORWARDING

NSPORT OF LIQUIDS PROJECT FORWARDING

Project Heavy PROJECT& FORWARDING lift forwarding - budgeting - project planning - feasibility studies

Customs brokers

- EU compliance - UCC regulation - fiscal representation - duty & tax recovery - AEO certified

PROJECT FORWARDING

Herbert Watson

Boerendijk 27, 2180 Ekeren Antwerp - Belgium +32 (0) 3 220 00 00 Herbert Watson info@herbert-watson.be

Warehousing & Logistics

- ideal geographical location - perfect water, road and rail connections - client friendly customs environment

Liquid Bulk

- tank storage service provider - VAT storage compliant - own flexitank (bag in box) concept


Piekseizoen komt eraan: bent u er klaar voor? December is er weer. Logistiek- en bezorgprocessen komen onder hoge druk te staan. Om productief te werken en downtime te vermijden is een goede voorbereiding essentieel. Van mobiele computers, scanners en labelprinters tot batterijen, etiketten en andere benodigdheden: het is NU tijd voor een controle!

Mobiele computers en barcodescanners Hebt u genoeg goed werkende apparaten voor alle processen in het magazijn, de winkel en/of de bezorgdienst? Gaan de batterijen in de apparatuur de hele dag mee? Werken alle headsets goed?

IndustriĂŤle en mobiele printers Werken de printers goed en leveren ze de snelheid en de prestaties die u nodig hebt?

Etiketten en benodigdheden Hebt u genoeg etiketten en printerlinten om uw bedrijfskritische processen probleemloos te kunnen uitvoeren?

Desinfectie van apparatuur Kunt u uw mobiele apparatuur na elke dienst veilig en snel desinfecteren om de gezondheid van uw medewerkers te beschermen? Met onze speciaal ontworpen UV-C kast deactiveert u in seconden 99,99% van de virussen, bacteriĂŤn en andere ziektekiemen op draagbare terminals, scanners en desktopprinters.

www.zetes.com info@be.zetes.com +32 2 728 37 11