__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 92

Noorderburen

Het Nederlandse Midden-Brabant ademt logistiek Redactie | Edith Vervliet

Het logistieke landschap

In totaal telt Midden-Brabant

koppositie te danken aan ‘de som

ongeveer 2.500 bedrijven met

der logistieke delen’ of het logis-

Midden-Brabant, de regio rond

logistieke activiteiten. Hiervan

tieke ecosysteem: de gunstige

Tilburg en Waalwijk, is de uitvals-

hebben 1911 bedrijven indirect

ligging, de investeringen door

basis voor tal van innovatieve regi-

(groothandel) te maken met

bedrijven én de lokale overheden

onale logistieke bedrijven zoals

de logistieke sector en zijn 651

die zijn én worden gedaan in

GVT Group of Logistics, Claassen

direct in de sector werkzaam

beschikbaarheid

Logistics,

Logistics

(vervoer en opslag/informatie en

van arbeid, transportnetwerken,

de regio een proeftuin

en Kivits Drunen. Verder runnen

communicatie). Samen hebben

onderwijs en bedrijventerreinen.

zijn voor de transitie

mondiale logistieke dienstverle-

zij zo’n 28.000 directe en indirecte

De logistieke hotspots bevinden

naar verantwoorde

ners er operaties, zoals Syncreon

medewerkers in dienst (1 op de 7

zich op de bedrijventerreinen van

voor o.m. Google en Sonos, het

werkenden is actief in logistieke

de regio Tilburg-Waalwijk. Het

Franse ID Logistics Benelux voor

activiteiten) en behalen ze een

binnenscheepvaart- en spoorweg-

Sony, en Ingram Micro voor o.m.

omzet van 2,1 miljard euro.

verkeer concentreert zich steeds

bol.com en de Bijenkorf.

Midden-Brabant

Voor de tweede keer op rij (2019 én 2020) is Midden-Brabant gekozen tot dé Logistieke Hotspot van Nederland. Ook de komende jaren wil

distributie. Een gesprek met Twan van Lankveld,

Versteijnen

heeft

zijn

en

kwaliteit

meer in en via Midden-Brabant.

programmamanager

De spoorwegterminal Railport

van Midpoint Brabant

Brabant, de binnenvaartterminal

Smart Logistics (MBSL),

Barge Terminal Tilburg en het

dat de cruciale schakel vormt in de verdere uitbouw van slimme en duurzame logistiek in Midden-Brabant.

Regionale

Overslag

Centrum

(ROC) Waalwijk verladen containers uit de hele wereld. Bedrijven krijgen op die manier toegang tot de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie september-oktober 2020  

KMOinsider magazine editie september-oktober 2020