Page 1

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 175 | SEPTEMBER 2019 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK SPRAAKMAKER GUIDO PELEMAN Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

PLATTELANDSTV, EEN ZENDER DIE GOED BOERT S H O PPI N G N I G HT D O N D E R DAG 12 SE PTE M B E R

TRENDS IN E-COMMERCE

van 19u tot 22u.

Tijdens onze “In store” modeshow

D I N S DAG TOT ZATE R DAG Do o r lo pend van 0 9 . 3 0 u t ot 1 8 . 0 0 u

R U I M E PA R K I NG VO O R DE DE U R

S P E K K E S T R A AT 4 2500 LI E R 0 3 4 8 0 6 4 37 I N F O@ M A R I E F L E U R . B E

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

DE HAVEN VAN LUIK

O NT D E K O N Z E N I E UWST E H E R FS TC O L L E C T I E

OPE N I N G S U R E N

PANELGESPREK ONDERNEMEN MET EEN BEPERKING

“IK MAG MEZELF OPNIEUW UITVINDEN. HEERLIJK!”

WWW.KMOINSIDER.BE

ANDRÉ VAN HALEWYCK , UITGEVER


Storage meets intelligence

Er is al een Kona Electric vanaf

€ 30.462 excl. btw

1 1 in één laadbeurt en 0 g CO -uitstoot. Ontsnap stad – en keer terug. Met tot 449km km Ontsnap aanaan de de stad – en keer terug. in één laadbeurt en 0 g CO 22 -uitstoot. Met tot 449

Wij bieden u dé oplossing voor uw magazijninrichting.

Verlaat de stad in alle vertrouwen. uitzonderlijke elektrische rijbereikvan vande deall-new all-newKONA KONAElectric Electric laat laat u toe om Verlaat de stad in alle vertrouwen. HetHet uitzonderlijke elektrische rijbereik om meer meer te ontdekken énbeleven. te beleven. twee krachtige batterijen: 39,2 kWhvoor voor298 298km kmrijbereik rijbereikof of64 64 kWh kWh voor voor 449 449 km. te ontdekken én te KiesKies uit uit twee krachtige batterijen: 39,2 kWh km. Ook dat dat geeft Bovendien kanall-new de all-new KONA Electric 80% herladen worden minderdan dan1 1uur uurvia viaeen eensnellader snellader22.. Ook geeft Bovendien kan KONA Electric tottot 80% herladen worden inin minder Ontsnap aande de stad – enover keer terug. vertrouwen. Ontdek er meer op hyundai.be. vertrouwen. Ontdek1er meer over op hyundai.be.

Met tot 449 km in één laadbeurt en 0 g CO2-uitstoot.

De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive You electrify De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive it. it. You electrify it.it. Verlaat de stad in alle vertrouwen. Het uitzonderlijke elektrische rijbereik van de all-new KONA Electric laat u toe om meer te ontdekken én te beleven. Kies uit twee krachtige batterijen: 39,2 kWh voor 298 km rijbereik of 64 kWh voor 449 km. Bovendien kan de all-new KONA Electric tot 80% herladen worden in minder dan 1 uur via een snellader2. Ook dat geeft vertrouwen. BERCHEM BRASSCHAAT DEURNE Grote Steenweg 571 op hyundai.be Kapelsesteenweg 76 Bisschoppenhoflaan 515 Ontdek er meer over

Moorkens Antwerpen

If it can be done , consider it done.

0 L/100KM 0 G CO /KM (NEDC 2.0) 0 L/100KM 0 G CO /KM (NEDC 2.0)

• 2600 Berchem 2930 BRASSCHAAT 2100 DEURNE WAARBORG ZONDER 2 • KILOMETERBEPERKING WAARBORG ZONDER 03 449 71 80 03 641 91 40 03 360 50 81 • 0 L/100KM 0 G CO /KM (Volgens WLTP waarde) De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive it. You it. 2 electrify KILOMETERBEPERKING

2

MECHELEN Antwerpsesteenweg 273 2800 MECHELEN 015 28 01 90

• 0 GZonder 0 L/100KM CO Kilometerbeperking /KM (Volgens WLTPgeldt waarde) * De 5 Jaar Garantie van Hyundai enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai 2

www.moorkensantwerpen.be

verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. * De 5**De Jaarkrachtige GarantieLithium-Ion Zonder Kilometerbeperking Hyundai geldt enkel voor wagenskm, dieafhankelijk oorspronkelijk verkocht zijnvan door een erkende Hyundai Polymeerbatterij isvan gedekt door een garantie van 8Hyundai jaar of 200.000 van wat het eerst toepassing is. Voor meer verdeler aan eenen eindklant, zoals vastgelegd in dekunt algemene voorwaarden vanofhet informatie details over deze voorwaarden, u terecht op Hyundai.be bij garantieboekje. een Hyundai verdeler in uw buurt. **De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt doorPierstraat een garantie 8 Kontich jaar of 200.000 afhankelijkRPR vanAntwerpen wat het eerst van toepassing is. 5503 Voor meer Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), 229,van 2550 - BTW BEkm, 0404.273.333 - BELFIUS IBAN BE 36 3947 informatie details over deze voorwaarden, kunt uMilieu-informatie: terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. 0081 -en BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. (K.B. 19/3/2004): hyundai.be Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik 0081 kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader. - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

BATTERIJ GAR ANTIE BATTERIJ GAR ANTIE

0 L/100KM • 0 G CO2/KM (NEDC 2.0)

1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader.

WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

Nedcon nv ● Bannerlaan 83 C2 ● B-2280 Grobbendonk Tel: +32 14 24 19 80 ● Fax: +32 14 24 19 89 ● Sales.b@nedcon.com ● www.nedcon.com

BATTERIJ GAR ANTIE

0 L/100KM • 0 G CO2/KM (Volgens WLTP waarde)

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. **De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader.

2019_09_Adv KMO Insider_Kona Electric.indd 1

10/09/19 09:13


Edito |

Tussen haven en heftruck Medio oktober vindt in Antwerp Expo de tweejaarlijkse vakbeurs Transport & Logistics plaats, de hoogmis van de logistieke professionals. KMOinsider is er als jarenlange mediapartner voor de negende keer te gast met een eigen businesspaviljoen. Kom gerust langs, welkom in de wereld van de last mile, supply chain en modal shift. Ik vind het altijd heerlijk rondstruinen in de verschillende themahallen

De first en last mile

van deze beurs, een interessant schouwspel van zoveel logistieke oplos-

In het dossier ‘Transport & Logistiek’ in deze KMOinsider leest u alles over

singen en zoveel meningen van insiders op de conferenties en semina-

dergelijke nieuwe logistieke oplossingen, waarbij Engels de voertaal lijkt.

ries. Dat Antwerp Expo dit jaar 2.000 m2 extra beursruimte reserveert

Welkom in de wereld van de first en last mile, modal shift, supply chain,

voor het logistieke geweld is een bewijs van de toenemende aantrek-

e-commerce en ‘state of the art’ los- en laadsystemen.

kingskracht en uitstraling van deze sector.

Hoge verwachtingen

Een pint tussen haven en heftruck Interesse in logistiek? Kom ’s langs - tussen haven en heftruck - voor

De wereld van chauffeurs, verladers en expediteurs, is een sector die

een koffie of een pint op het businesspaviljoen van KMOinsider in Hall 3

boomt en aantrekt. Maar ook een die kermt en kreunt onder de hoge

(stand: 3.112). Ik nodig u persoonlijk uit om met onze co-exposanten in

verwachtingen. Het nijpende chauffeurstekort en de ellenlange files zijn

gesprek te gaan op het gezamenlijke businesspaviljoen.

maar enkele van de uitdagingen. Om van de brexit maar te zwijgen. En

U bent ook van harte welkom op de opening in de ochtend van 15 oktober.

staan het succes van de e-commerce en de internationalisering van de

Aan de ontbijttafel zetten havenbaas Jacques Vandermeiren, Itinera-man

transportsector nog in verhouding met de ecologische situatie?

Ivan Van de Cloot en Marc Van Gastel van Flanders Investment & Trade hun visie op de toekomst van Vlaanderen in de wereldhandel uiteen.

Slim bundelen van goederenstromen

Neem mee plaats tijdens de Business @ Breakfast dat KMOinsider orga-

Op deze beurs vindt u vele bedrijven die slim omgaan met deze uitda-

niseert in samenwerking met WTC (lees meer op p 35).

gingen. Die kiezen voor oplossingen waar economie en ecologie hand in hand in hand gaan. Vaak biedt technologie hierbij ondersteuning. Denk

Veel leesplezier,

aan de slimme technologie die fabrikanten, verzenders en transporteurs met elkaar verbindt, zodat er kostbare tijd gewonnen wordt. Apps en platformen die vraag en aanbod van vracht en transport samenbrengen.

Patrick Moens

Interessant is het bedrijf Uber dat in Europa na de taximarkt ook de transportmarkt wil veroveren en zijn eerste passen bij onze noorderburen zet. De app werkt ongeveer op dezelfde manier als de klassieke

Lees andere inspirerende ondernemersverhalen op www.kmoinsider.be.

versie van Uber, alleen worden de personen vervangen door trans-

Bekijk ook onze nieuwe corporate website: www.kmodynamoo.be - Zin

portgoederen. Wanneer verschijnen de eerste reviews van en over

om een goed gesprek te plannen over het verhaal van uw onderneming?

vrachtwagenchauffeurs?

We horen het graag – patrick@kmodynamoo.be

3


29

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

15

FACILITY Bedrijfsleiders zijn verplicht om een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk op te richten om het welzijn van hun werknemers te waarborgen.

24

COVERSTORY Uitgever André Van Halewyck oogt opnieuw vitaal en strijdlustig en zit vol nieuwe ideeën. Al stopt hij niet weg dat het de laatste jaren lastig was.

32

EEN GROENE VERSNELLING VOOR DE LOGISTIEKE KWELLING Op het professionele pad wisselde Tom Van Lier, ex-onderzoeker aan de VUB, geregeld van traject en vehikel. Die dynamiek is volgens hem ook dé sleutel voor een toekomstbestendige logistiek.

3 EDITO

44 DOSSIERARTIKEL Een doosje snoeptomaten op het werk

65 TRANSPORT & LOGISTICS PROGRAMMA

Wat moet uw preventieadviseur kennen en

51 DOSSIERARTIKEL

67 KORTE BERICHTEN

weten?

De toekomst oogt multimodaal en

15 REEKS FACILITY

21 REEKS ACTUEEL 24 COVERSTORY André Van Halewyck: “Ik mag mezelf opnieuw uitvinden. Heerlijk!”

geautomatiseerd

52 TRANSPORT & LOGISTICS BEURSPLAN 54 DOSSIERARTIKEL Interview Jo van Moer

32 DOSSIERARTIKEL Een groene versnelling voor de logistieke kwelling

38 DOSSIERARTIKEL Webwinkels zitten op goudmijn aan data

58 TRANSPORT & LOGISTICS LIJST STANDEN 61 BUSINESSPAVILJOEN KMOINSIDER

83 REEKS HOE DOEN ONZE ZUIDERBUREN HET? De haven van Luik is de derde binnenhaven in Europese ranking

86 REEKS 20 BURGEMEESTERS Vincent Van Quickenborne, Kortijk

88 REEKS 20 BURGEMEESTERS Veerle Heeren, Sint-Truiden


Inhoudsopgave |

54

HOE DE LOGISTIEKE SECTOR AANTREKKELIJKER MAKEN?

86

BEDRIJVENZONES DICHTER BIJ STADSCENTRUM KMOinsider sprak met Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, over de kansen en uitdagingen voor handel en nijverheid in zijn stad.

De Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten (ESPA) riep Jo Van Moer, eigenaar van Van Moer Logistics, uit tot Maritieme Man van het Jaar 2019.

96

KMOINSIDER BREAKFAST

106

SPRAAKMAKER GUIDO PELEMAN Voorzitter Guido Peleman van Peleman Industries is nog altijd erg begeesterd en bij de pinken. Een nobele onbekende bij het grote publiek, maar een naam als een klok in ondernemersmiddens.

In het Crowne Plaza hotel organiseerde KMOinsider een panelgesprek rond ondernemen met een beperking.

91 REEKS AUTO & VERKEER 92 REEKS DUURZAAM ONDERNEMEN PlattelandsTv, een zender die goed boert

94 KMOINSIDER BREAKFAST

BEDRIJFSREPORTAGES 8 Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp 10 Imprenta 12 Valipac 16 Card Advance 30 Toyota Van Dijck 36 Lenovo 40 Easyfairs 42 Forward Belgium

104 INTERVIEW

46 Stream Software

106 SPRAAKMAKER Guido Peleman

121 REDACTIECOLUMN Schone schijn

113 Sportpaleis Group 115 The Invoice Managers 117 Candor 118 Prime Facility

18 Omnia Travel

Ondernemen met een beperking

Isabel Lowyck

81 Guzto

BEDRIJFSCOLUMNS 21 3W Interim Management 22 Argus Team 23 VIB Ponet & LVP Advocaten

48 Haven van Brussel 63 BCTN 69 DB Schenker 71 Vervoer Verhaegen 73 TVM Belgium 75 3rd Wave 77 Mexico Natie 79 Geodis

5


look inside

for inspiring information

106

" Echt ondernemerschap is meer dan een bedrijf beheren zoals een manager."

Colofon

Guido Peleman

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap | Storyteller - publicist: Johan Van Rooy | redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet - Wouter Peeters | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Marc Balduyck, Edith Vervliet | Connection managers: Werner Diels - 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@kmoinsider.be | Digital Business Developer: Steve Schnieders - 0488 625 000 - steve@kmoinsider.be | Marketing assistant & online marketeer: Uschi Van Den Wyngaert uschi@kmoinsider.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout - fanny@kmoinsider.be | Prepress: Ingrid Renders, Annemie Keersmaekers - prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Office management: Ria Van Bortel - ria@kmoinsider.be | Verzending: Budget Mail - Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www. budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@ kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@kmoinsider.be. Oplage: 18.000 ex De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.


ALLE ALLEVOORDELEN VOORDELENVOOR VOORUU!!

WAAROM ONS? WAAROM KIEZEN VOOR ONS?

EXTRATROEVEN... TROEVEN... EXTRA

State-of-the-art State-of-the-artdata datacenter center

Geen meer! Geen zware investering meer!

Meerderegeografische geografischelocaties locaties Meerdere

Onafhankelijkvan vantelecomoperatoren telecomoperatoren Onafhankelijk

Perfect schaalbaar Perfect

Disaster Disasterrecovery recoverywerkplekken werkplekken

24/24uur uurtoegankelijk toegankelijk 24/24

Alle risico’s risico’s geëlimineerd Alle

Garantie Garantieopop99,999% 99,999%uptime uptime

Allegewenste gewensteflexibiliteit flexibiliteit Alle

Perfecte connectiviteit Perfecte

Uitmuntende Uitmuntendeinfrastructuur infrastructuur

Begeleidingbijbijdedemigratie migratie Begeleiding

Permanente monitoring en bewaking Permanente bewaking

Hoogopgeleide Hoogopgeleidemensen mensen

Interesse in ons Datacenter? Interesse Datacenter? Wijgeven gevenuu graag graag vrijblijvend vrijblijvend een Wij een persoonlijke persoonlijke rondleiding rondleiding


Bedrijfsreportage | Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp

ZAKENMENSEN ZIJN THUIS IN LINDNER WTC HOTEL & CITY LOUNGE Het is iets meer dan een jaar geleden dat het

de aangepaste en ideale accommodatie. De

zakenmensen met elkaar in contact te brengen

World Trade Center Antwerp en Lindner Hotels

12de verdieping van het hotel is de WTCA Sky

en dat doet hij in een relaxte sfeer. Elke

& Resorts een samenwerking zijn aangegaan.

Lounge. Deze etage werd in een kleurrijk nieuw

donderdag en vrijdag organiseert hij een after

In functie daarvan onderging het moderne

jasje gestoken en bestaat nu uit drie indivi-

work drink met lekkere hapjes en drankjes,

viersterren hotel een ware metamorfose en

duele lounges, met een capaciteit van 12 tot

onder begeleiding van een Live Lounge DJ.

het werd herdoopt naar Lindner WTC Hotel

180 personen. De lounges zijn uitgerust met

& City Lounge Antwerp. Algemeen directeur

state-of-the-art draadloze en spraakgestuurde

Strategische locatie

Peter Nuiten blikt tevreden terug op het

audiovisuele technologie.

Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp is

eerste werkjaar als gastheer van het WTCA.

strategisch heel goed gelegen, direct naast het

“Het is heel fijn om mee te kunnen werken

Peter Nuiten: “Verder beschikken we over een

Centraal Station en in de nabijheid van bus en

aan (internationale) business opportuniteiten

15-tal polyvalente ruimtes, die voor verschil-

tram. Met de auto bent u er via afrit Borgerhout

voor kmo’s uit onze regio”, stelt hij.

lende

kunnen

in een wip, zonder dat u door het centrum van

worden. Zo kunt u in de board rooms luxueus

Antwerpen moet. U rijdt zo de ondergrondse

Zeker voor kmo’s die internationale ambities

meetings organiseren. Het is daarnaast ook

Parking onder het hotel in. Wandelt u door het

hebben of voor buitenlandse bedrijven die

mogelijk om een op een te meeten of te werken

station, dan bent u meteen in het bruisende

zich in het Antwerpse willen vestigen, biedt

in de hiervoor gemaakte co-working spaces.”

centrum en winkelhart van de stad Antwerpen.

B2B-doeleinden

gebruikt

Het hotel is met andere woorden ook een

het World Trade Center Antwerp interessante opportuniteiten.

Thuishaven voor start-ups

aanrader voor leisure.  (NV)

Start-ups kunnen hun maatschappelijke zetel Peter Nuiten: “Als lid van WTCA heeft u automa-

onderbrengen in het World Trade Center

tisch toegang tot de andere WTC’s ter wereld,

Antwerp en er kantoor houden op maat van

en dat zijn er inmiddels een 350-tal, verspreid

hun bedrijf: enkele uren per week, een of

over zo’n 90 landen. Zonder extra kosten gaan

meerdere dagen per week, per maand,... Zij

er veel internationale deuren voor je open.”

kunnen daarbij rekenen op secretariële ondersteuning en hun post komt terecht in een eigen

Meetingzalen en -rooms

Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp

postbus.

Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen

Om zakelijke ontmoetingen, meetings, productvoorstellingen, events,… te faciliteren heeft

After Work

het Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp

Peter

Nuiten

T 03 22 777 00, peter.nuiten@lindnerhotels.be vindt

het

belangrijk

om

www.lindnerhotels.be


YARIS HYBRID YARIS HYBRID YARIS HYBRID Eindelijk: milieubewuste technologie, Eindelijk:milieubewuste milieubewuste technologie, technologie, Eindelijk: nu nuvoor vooriedereen. iedereen. nu voor iedereen.

STANDAARD MET TOYOTA STANDAARD MET TOYOTA (1) SAFETY SENSE STANDAARD MET TOYOTA (1) SAFETY SENSE (1) SENSE • ZeerSAFETY complete en unieke

DE ENIGE HYBRIDE DE ENIGE HYBRIDE STADSWAGEN DESTADSWAGEN ENIGE HYBRIDE STADSWAGEN De enige Hybride in zijn categorie

• • •DeGeen enige Hybride innodig, zijn categorie stopcontact de • De enige Hybride in zijn categorie Geen stopcontact nodig, de wagen laadt zichzelf op tijdens • Geen stopcontact nodig, de wagen laadt zichzelf op tijdens het rijden wagen laadt zichzelf op tijdens rijden •het Vlotte en stille rijervaring rijden • het Vlotte en stille rijervaring • Vlotte en stille rijervaring

• Zeer complete en unieke veiligheidsuitrusting voor • Zeer complete en unieke veiligheidsuitrusting voor een stadswagen veiligheidsuitrusting voor stadswagen • een Pre-Collision System stadswagen •• een Pre-Collision System Lane Departure Alert en nog • Pre-Collision System Lane Departure Alert en nog veel meer… • Lane Departure Alert en nog veel meer… veel meer…

MULTIMEDIA- EN MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM* MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM* NAVIGATIESYSTEEM* Bluetooth®-verbinding

• Bluetooth®-verbinding •• Navigatiesysteem met 3 jaar • Bluetooth®-verbinding Navigatiesysteem met 3 jaar map updates (2)(2) • Navigatiesysteem met 3 jaar map updates • DAB-radio, online diensten (2) map updates • (Coyote®,…) DAB-radio, online diensten • DAB-radio, (Coyote®,…)online diensten *Verkrijgbaar naargelang de versies (Coyote®,…) *Verkrijgbaar naargelang de versies *Verkrijgbaar naargelang de versies

Toyota Van Van Dijck Toyota Dijck Toyota Ringlaan 2 –Van 2960Dijck Brecht Ringlaan 2 – 2960 Brecht Ringlaan 2 –05 2960 Tel: 03 313 79 Brecht Tel: 03 313 05 79 Tel: 03 313 05 79 3,7-4,0 L / 100 KM | 3,7-4,0 L / 100 KM || 3,7-4,0 L / 100 KM

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be

84-91 G / KM (NEDC) | www.toyota.be 84-91 G / KM (NEDC) || www.toyota.be 84-91 G / KM (NEDC) www.toyota.be (3)

(3) (3)

Afgebeeld voertuig met opties. (1) Toyota Safety Sense is standaard beschikbaar op de Yaris en bevat PCS, LDA en AHB vanaf de Pure-versie en RSA vanaf de Comfort-versie. (2) Vereist een compatibele mobiele telefoon met Bluetooth® MAPAfgebeeld met opties. (1) en Toyota Safetyevenals Sense iseen standaard beschikbaar op de ‘Mijn Yaris Toyota en bevat PCS, LDA en AHB profiel, eenvoertuig gegevensabonnement tethering, inschrijving in het portaal Ruimte’ op www. vanaf de Pure-versie en RSA vanaf Comfort-versie. (2) Vereist eentot compatibele mobiele telefoon met Bluetooth® Afgebeeld voertuig opties. (1)de Toyota Safety Sense is standaard beschikbaar op de Yaris en bevat PCS, enMAPAHB toyota.be.(3) 5 jaar met gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in hetLDA erkende profi el, gegevensabonnement tethering, evenals eentot inschrijving injaarlijkse hetmobiele portaal ‘Mijn Toyota Ruimte’ op www. vanaf deeen Pure-versie en RSA vanaf deen Comfort-versie. (2) Vereist een compatibele telefoon met Bluetooth® MAPToyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride batterij 10 jaar mits gratis check-up in het erkende toyota.be.(3) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare tot –10 jaar mits jaarlijks onderhoud in hetop erkende profi el, een gegevensabonnement tethering, evenals een in het portaal Toyota Ruimte’ www. Toyota-netwerk: aanbiedingen onderen voorwaarden. Meerwegbijstand info op inschrijving toyota.be toyota.lu of bij uw‘Mijn erkend Toyota-verkooppunt Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride tot 10tot jaar10 mits gratis check-up in het erkende toyota.be.(3) jaar gratis waarborg, Toyota Eurocarebatterij wegbijstand jaarjaarlijkse mits jaarlijks onderhoud in België of in 5 het Groothertogdom Luxemburg. Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info optot toyota.be toyota.lu of bijgratis uw erkend Toyota-verkooppunt Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride batterij 10 jaar –mits jaarlijkse check-up in het erkende in België of in hetaanbiedingen Groothertogdom Luxemburg. Toyota-netwerk: onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg.


Bedrijfsreportage | Imprenta

OOK U HEBT EEN GEPRINT ITEM IN UW BEDRIJF Imprenta is allround gespecialiseerd in

Branding voor uw bedrijf

digitaal drukwerk voor binnen en buiten en

U leest het, Imprenta is uw partner voor

realiseert letterlijk al uw printwerk, van kleine

het ontwerp en de realisatie van een sterke

stickers, over raamstickers, vloerstickers

branding van uw bedrijf.

en

etalagebelettering,

tot

carwraps

en

parasols,

Steven Vollebergh: “We hebben alles in huis

bedrukt

om de bekendheid van uw bedrijfsnaam, uw

behangpapier, hoge kwaliteit fotoprints op

merknaam, uw logo,… te verhogen. Weet u dat

papier of op andere materialen, textielprints

autobestickering de goedkoopste vorm is om

en raamfolies. Zaakvoerder Steven Vollebergh

efficiënt reclame te maken voor uw bedrijf? Het

kan de activiteiten van zijn bedrijf niet beter

is bovendien een publiciteitsmedium dat niet

omschrijven dan met de uitspraak dat er op elk

door de overheid getaxeerd wordt.”

wagenbestickering, (beach)vlaggen,

banners, spandoeken,

bedrijf minstens één geprint item te vinden is.

The proof of the pudding…

Print your design Een heel persoonlijke toets aan je bedrijfs-, winkel- of privé interieur geef je met de collectie ‘inter+deco by Imprenta’. De textielprinters van Imprenta printen on demand je eigen foto, tekening, ontwerp, logo,… op gordijnen, placemats, tafellopers, sierkussens, behang, bedovertrek, zitzakken, textielframes, canvasdoeken, chromaluxe, ledframe, akoestische panelen,… Een van de topproducten van deze collectie zijn de chromaluxe tafels. Je creativiteit kan je naar hartenlust botvieren op je bureau, tafel, bijzettafel, salontafel,… Een leuke tip voor

Van oorsprong is Imprenta een beletterings-

The proof of the pudding is in the eating. Deze

bedrijf. Twee decennia geleden werden de

uitspraak indachtig ontwikkelden Steven

letters nog handmatig uit gekleurde folies

Vollebergh en zijn echtgenote Imme een eigen

gesneden. Vandaag wordt alles digitaal geprint.

gin, de Kumquat-gin, op basis van de gelijkna-

Imprenta heeft daarvoor alle printtechnieken

mige Chinese citrusvrucht en handgeplukte

en -machines in huis en print op alle mogelijke

sinaasappels uit Valencia en waarvoor Imprenta

ondergronden. De eigen ontwerp-, productie-

ook de branding van a tot z zelf verzorgde, een

en plaatsingsteams zorgen voor een vlotte en

mooi en succesvol visitekaartje. Imprenta

perfecte realisatie van elk project. Ook kleine

creëerde het logo en bedrukte zitzakken, beach-

projecten zijn een kolfje naar de hand van

vlaggen, bierkaartjes, lichtbakken en parasols

Imprenta. U wil toch dat ook de stickeraan-

en zorgde ook voor bestickering van enkele

Imprenta, Industrieweg 11, 2630 Aartselaar

duiding van de vergaderzaal of het toilet in uw

auto’s. Zin om de Kumquat-gin te proeven? Dit

T 03 360 84 31 - info@imprenta.be

bedrijf piekfijn gedrukt en aangebracht is?

kan via www.kumquat-gin.be.  (NV)

www.imprenta.be

architecten, interieurarchitecten, meubelfabrikanten,… en b.v. ook heel tof als je actief bent in de horeca. Laat je inspireren op www.inter-deco.be.


?

Was iemand u voor en ontbreekt onze leaflet vol informatie over onze schitterende locatie voor uw volgende meeting, teambuilding of personeelsfeest? Geen zorgen. U kan alles én meer terugvinden via

WWW.HOTELBEVEREN.BE

Hotel Beveren • Gentseweg 280 • 9120 Beveren • 03 775 86 23 • sales@hotelbeveren.be


Bedrijfsreportage | Valipac

Communication manager Ingrid Bouchez en advisor materials and operations Tom Vanwezer tonen hoe sterk de pallethoezen uit gerecycleerde plastic zijn.

PALLETHOEZEN MET 50% GERECYCLEERDE PLASTIC: EEN BELGISCHE PRIMEUR! Valipac, het beheersorganisme voor bedrijfs-

over nieuwe toepassingen voor gerecycleerde

plastic. Partners hierin zijn polymeerproducent

matige verpakkingen, heeft samen met enkele

plastic”, legt Francis Huysman uit.

Dow, Mima Films en Rymoplast en flagship

partners een succesvol pilootproject opgezet

bedrijven Reynaers Aluminium en Colruyt.

om pallethoezen te maken uit 50% gerecy-

Technische vereisten

cleerde plastic. Om het product bekend te

De pallethoezen met 50% gerecycleerd mate-

“Wikkelfolie is dunner dan krimpfolie, wat het

maken is Valipac nu op zoek naar 50 kandi-

riaal voldoen perfect aan de technische

technisch moeilijker maakt om hoogwaardig

daat-bedrijven om de pallethoezen uit te

vereisten en hebben met succes de testen voor

recyclaat te behalen, maar het hoeft geen 50%

proberen. “Er is vandaag geen enkele reden

transportveiligheid doorstaan.

te zijn om al een mooie verwezenlijking te zijn.

om nog hoezen te gebruiken die voor 100%

We houden u op de hoogte”, besluit Francis. 

uit nieuw materiaal bestaan”, stelt Francis

“Wienerberger gaat ze nu ook effectief

Huysman, managing director van Valipac.

gebruiken. Dit project heeft de technische haal-

(NV)

baarheid aangetoond, wij hopen nu dat andere

Kandidaat-bedrijven

De partners waarmee Valipac het proefpro-

bedrijven dit voorbeeld volgen zodat deze

werken aan een groenere wereld en de

ject organiseerde zijn baksteenproducent

pallethoezen de referentie worden.”, aldus nog

pallethoezen met 50% gerecycleerde

Wienerberger,

Francis Huysman.

plastic willen uitproberen, kunnen contact

leverancier

van

maalgoed

die

mee

willen

opnemen met Tom Vanwezer, advisor

Rymoplast en hoezenproducent Oerlemans. Total ontwikkelde de polymeren waarmee het

Parallel met papier

materials and operations bij Valipac,

regranulaat van Rymoplast werd verrijkt. Fema

De recyclage van plastic is vergelijkbaar met

T 02 456 84 41 of tom.vanwezer@valipac.be.

en Go4Circle faciliteerden de contacten met

de recyclage van papier. De vezels van papier

handelaren in bouwmaterialen en de ophalers/

worden na elke recyclageronde korter, maar

sorteercentra en Vlaanderen Circulair zorgde

toch kan er, door nieuwe, lange vezels toe te

voor financiële steun.

voegen, opnieuw papier van gemaakt worden. Bij gerecycleerde plastic worden de koolstof-

Naar een circulaire economie

ketens (of polymeren) korter, een euvel dat de

“De selectieve inzameling is al goed inge-

polymeeringenieurs van Total oplossen door er

Valipac

burgerd in ons land, maar het is slechts één

lange koolstofketens aan toe te voegen.

Koningin Astridlaan 59A, bus 11

van de schakels van de circulaire economie.

1780 Wemmel

Willen we tegen 2030, zoals vooropgesteld in

Pilootproject stretchfolie

de Belgische wetgeving, 65% plastic verpak-

Ondertussen werkt Valipac ook aan een piloot-

info@valipac.be

kingen recycleren, dan dienen we ons te buigen

project rond stretchfolie met gerecycleerde

www.valipac.be

T 02 456 83 10


366 www.stockmans.be bruno.devos@stockmans.be T +32 3 645 68 60

Verlicht uw bedrijfsadministratie met Wings Software Een succesvolle wisselwerking tussen de boekhouding en administratie van een KMO is niet voor elk administratief pakket weggelegd. Wings Software biedt een totaaloplossing met een flexibele software die kan worden ingesteld volgens de noden en toekomstige groei van uw kmo. Verlicht uw administratie met Wings, en geniet van de vele voordelen. • Altijd en overal toegang via de cloud • Efficiënt en gebruiksvriendelijk • Aanpasbaar aan de werking van uw kmo

Contacteer ons voor meer informatie Probastraat 7 - Blok A - 2235 Westmeerbeek www.wings.be - info@wings.be of bel gratis 0800 84 029

Wings adv KMO-insider v4.indd 1

Ontdek Wings Software op www.wings.be en simuleer uw softwarepakket op maat via simulator.wings.be

14/08/19 15:17

13


Uw facility partners

Facility modules Immo

Ziekenhuis AZ Sint-Maarten in de prijzen AZ Sint-Maarten won tijdens de afgelopen IFMA Facility Awards niet één maar twee awards. Zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury gingen naar het FELOZA- en nieuwbouwproject van het ziekenhuis. De nieuwbouw van het AZ Sint-Maarten, ontstaan uit de fusie van drie ziekenhuiscampussen, namelijk Rooienberg in Duffel, en Leopoldstraat en Zwartzustersvest in Mechelen, was een unieke kans om de zeer complexe facilitaire organisatie in een ziekenhuisomgeving onder de loep te nemen en te optimaliseren. De exploitatie van het ziekenhuis werd bijgevolg gepland over een periode van vijftig jaar voor het gebruik van de hard en soft facilities. Daarbij ligt de focus op kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt door medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Die insteek was doorslaggevend voor de vakjury om voor AZ Sint-Maarten te kiezen.

Ergonomische kantoormeubelen

kan n & e n j azi mag

tore

n

T 03 658 45 20

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

www.denbosuil.be

Schoonmaak

Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

Hoogwerker nodig?

Ergonomische oplossingen

R U U TE H

www.group-f.be info@group-f.be T +32 3 827 70 70

Gratis ergonomisch advies Woensdag en vrijdag: 9h30-18h00 Zaterdag: 9h30-12h30

Kerkstraat 63 • 9160 LOKEREN • T 09 247 07 01 info@ergo-advice.be • www.ergo-advice.be

Print professionals

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

Film

IT-oplossingen

GFhoogwerkers adv KMO-insider57x65.indd 1

15/02/12 10:49

Een flexibele, klantgerichte instelling en een doordachte investering in state-of-the-art materiaal laat ons toe kort op de bal te spelen, efficiënt te werken én de kwaliteit te bieden die u zoekt. Onze crew verzorgt kwaliteit aan betaalbare prijzen.

Zakenlunch

Our local Service Desk Professionals -System and Network Experts

Field Engineers Our Engineer, Your Ambassador

are ready for a longterm assignment

DCI IT Industriepark-West 73 9100 Sint-Niklaas Tel: +32 (0) 3 780 96 31 resources@dcinet.be www.dcinet.be

Certified and professional

Our local Service Desk Professionals -System and Network Experts

Field Engineers Our Engineer, Your Ambassador Your partner in high quality ICT profiles

Certified and professional

Our local Service Desk Professionals -System and Network Experts

Our Engineer, Your Ambassador

Facility Management “Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

KLEISTRAAT 175 · 2630 AARTSELAAR +32 3 877 10 79 WWW.GUZTO.BE · INFO@GUZTO.BE

Certified and professional

Your partner in high quality ICT profiles

are ready for a longterm assignment

VEELZIJDIGE VERGADERMOGELIJKHEDEN & VERZORGDE BUSINESSLUNCH

Your partner in high quality ICT profiles

Material Handling Field Engineers

DCI IT are ready for a longIndustriepark-West 73 term assignment 9100 Sint-Niklaas Tel: +32 (0) 3 780 96 31 resources@dcinet.be www.dcinet.be

DCI IT Industriepark-West 73 9100 Sint-Niklaas Tel: +32 (0) 3 780 96 31 resources@dcinet.be www.dcinet.be

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS

www.vinci-facilities.be

03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


Facility Wat moet uw preventieadviseur kennen en weten? Bedrijfsleiders zijn verplicht om een interne dienst voor bescherming en preventie op het

Bij meer dan 20 werknemers kunt

dat hoe geringer de wettelijk

en arbeidsgeneeskunde kunnen

u één of twee personeelsleden

opgelegde aanvullende vorming

nooit uitgeoefend worden door

aanstellen

preventieadvi-

van de interne preventieadvi-

dezelfde preventieadviseur.

seur. U kunt ook een bijkomend

seur, hoe meer toevertrouwd

Een

beroep doen op een externe

moet worden aan de externe

minimaal basiskennis te hebben

dienst voor preventie en bescher-

‘preventie en bescherming op

over het welzijn op het werk. Hij

ming op het werk.

het werk’ dienst.

moet een verplichte aanvullende

tot

preventieadviseur

opleiding

volgen

dient

naargelang

Wat doet een preventieadviseur?

Welke taken heeft de preventieadviseur?

Een preventieadviseur adviseert

Het advies van de preventie-

Voor de preventieadviseurs van de

over alles wat met het welzijns-

adviseur heeft betrekking op

externe diensten voor preventie

hun werknemers te

beleid te maken heeft. Hij of zij

arbeidsveiligheid, psychosociale

en bescherming bestaan er speci-

adviseert de werkgever en de

aspecten, bedrijfshygiëne, ergo-

fieke vormingsvoorwaarden.

waarborgen. Wie

werknemers rond de toepassing

nomie en arbeidsgeneeskunde.

van de welzijnswet. Daarbij geldt

De disciplines arbeidsveiligheid

werk op te richten om het welzijn van

minder dan 20 werknemers in dienst heeft, mag zelf de

de grootte van het bedrijf en de risico’s die de werknemers lopen.

Welke preventieadviseurs bestaan er? •

beidsgeneesheer •

De preventieadviseur voor psychosociale aspecten

rol van preventie-

adviseur op zich

nemen.

De preventieadviseur-ar-

De preventieadviseur ergonomie De preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne

15


Bedrijfsreportage | Card Advance

NIEUW ALTERNATIEF FINANCIERINGS CONCEPT IN VLAANDEREN: CARD ADVANCE ‘CARD Advance’ is een nieuwe alternatieve

de kop kan tikken, een handelaar die het vakan-

wanneer de afbetalingen iets langer duren dan

vorm van financiering waarbij u als kleine

tiegeld van zijn personeel moet betalen,… de

zes maanden, bijvoorbeeld wanneer de omzet

kmo’er, handelaar, winkelier, of horeca-

cashflow of cash reserve kan dit misschien niet

wat minder is door de weersomstandigheden.”

uitbater,… een voorschot ontvangt op uw

altijd opvangen en dan is ‘CARD Advance’ de

Sandra Smet: “U betaalt enkel een premie,

omzet. U kan een bedrag ontlenen tussen

ideale oplossing.”

waarin de rente inbegrepen is. We rekenen

2.000 en 50.000 euro. Terugbetalen doet u via een vast percentage dat wordt afgehouden van de betalingen via uw betaalterminal.

geen dossierkosten, noch transactiekosten aan

Laagdrempelig en eenvoudig

en we nemen geen zekerheden. U hoeft bijgevolg niets te verpanden, niet naar de notaris te gaan,… En op slechts enkele dagen tijd staat

De Nederlandse financieel adviseur Diederik

Alternatieve financiering via CARD Advance is

het geld op uw rekening. Betaalt u sneller terug

Werdmölder maakte kennis met het concept

heel laagdrempelig en eenvoudig. U bezorgt

dan vooropgesteld, dan krijgt u een deel van de

in Hong Kong en introduceerde ‘PIN Voorschot’

uw banktransacties van de laatste 12 maanden

premie terug.”

zo’n vier en een half jaar geleden in Nederland.

aan CARD Advance en u spreekt een aflossings-

Diederik

De formule wordt nu verder uitgerold naar

percentage af dat goed bij u past, bijvoorbeeld

verwachten dat CARD Advance snel ingang zal

Vlaanderen, onder de naam ‘CARD Advance’.

15%.

vinden in Vlaanderen. In Nederland sluit PIN

Diederik Werdmölder: “Kleine kmo’s, hande-

Diederik Werdmölder: “Van elk bedrag dat uw

Voorschot dagelijks zo’n 6 leningen af.  (NV)

laars én horeca hebben vaak veel moeite om

klanten betalen via uw betaalterminal wordt

aan een kleine financiering te geraken, zeker

dan 15% afgehouden ter aflossing van het

wanneer ze actief zijn in bepaalde sectoren,

krediet. Dat gebeurt automatisch. De software

zoals bijvoorbeeld de horeca. Banken zien daar

van uw Bancontact-kastje kan vanop afstand

vaak geen brood in en oordelen ook snel dat

aangepast worden. U betaalt op deze manier

deze financieringen risicovol zijn.”

het ontleende bedrag terug op een periode van

Sales manager Sandra Smet: “Een bakker

drie tot zes maanden. We zijn daar heel soepel

wiens broodmachine het plots laat afweten,

in. Ontleent u een bedrag voor een verbouwing,

European Merchant Finance B.V.B.A.,

een café dat de mogelijkheid krijgt zijn terras uit

dan is het logisch dat u tijdens deze verbouwing

Rubensstraat 104/70, 2300 Turnhout

te breiden, een winkelier die met een belang-

geen omzet realiseert en dan dient u nog geen

Mobiel: 0493 55 31 38

rijke korting een stock uit een faillissement op

aflossingen te verrichten. We tonen ook begrip

s.smet@cardadvance.be, www.cardadvance.be

Werdmölder

en

Sandra

Smet


vraag onze nieuwe folder!

blancefloerlaan 181 B, Antwerpen - t 03 238 66 36 Je vindt ons binnenkort naast Antwerp Bowling op Linkeroever, Blancefloerlaan 191 C

Neem zeker ook een kijkje op onze website: www.ab-ekarting.be

volg ons & @ab_ekarting


Bedrijfsreportage | Omnia Travel

Jan Van Steen

LUCY SPEELT IN OP NIEUWE BEHOEFTEN VAN DE ZAKENREIZIGER Omnia Travel heeft deze maand ‘Lucy’ online

interessante overstap-luchthavens gekozen

routes vliegen, dan kunnen we bij de lucht-

laten gaan, een booking tool die inspeelt

heeft, dan staan we u uiteraard graag bij om

vaartmaatschappij extra kortingen bedingen”,

op de nieuwe behoeftes van de (millennial)-

de prijs, de reistijd,… tegen elkaar af te wegen”,

stelt Jan Van Steen nog.

zakenreiziger en een aantal handige en

gaat Jan Van Steen verder.

financieel interessante features aanbiedt, die Vanzelfsprekend kan u uw zakenreizen ook

Direct Connect met luchtvaartmaatschappijen

‘offline’ blijven boeken. De medewerkers van

Uniek aan Lucy is de ‘Direct Connect’ met

Omnia Travel staan graag tot uw dienst.

de luchtvaartmaatschappijen waardoor het

uniek zijn voor een Vlaams booking platform.

CO2-compensatie Via Lucy kan u tevens snel de CO2-uitstoot van uw zakenreizen in statistieken gieten, zodat u die, indien u dat wenst, kan compenseren.  (NV)

platform bij de vergelijking van de tarieven ook

Omnia Travel heeft zes reiskantoren,

“We zien duidelijk dat het gedrag van de

automatisch de prijzen op de eigen websites

verspreid

zakenreiziger evolueert. Zo neemt de millen-

van de luchtvaartmaatschappijen capteert. Zo

hoofdkantoor is gevestigd in Leuven.

nial-zakenreiziger voor zijn business trips een

kan Omnia Travel u steeds de financieel inte-

Daarnaast zijn er kantoren in Antwerpen,

aantal gewoontes over van zijn privéreizen.

ressantste oplossing aanbieden. Het is ook

Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare, samen

Vooral korte zakenreizen naar bestemmingen

mogelijk om via Lucy bij de lagekostenmaat-

goed voor een honderdtal medewerkers.

in Europa wil de nieuwe generatie snel zelf

schappijen te boeken.

U kan bij Omnia Travel terecht voor

boeken, en liefst via de smartphone. Lucy

Lucy zoekt ook uit of het interessanter (sneller,

zakenreizen, vakantiereizen, groepsreizen

komt hieraan perfect tegemoet”, vertelt general

goedkoper) is om met de ene luchtvaartmaat-

en teambuildings & incentives.

manager Jan Van Steen.

schappij heen te vliegen en met de andere terug

De afgelopen succesvolle testperiode bij drie

te komen. In dat geval kan u twee one-way

klanten van Omnia Travel heeft aangetoond dat

tickets boeken.

over

Vlaanderen.

Lucy een stuk sterker en gebruiksvriendelijker is dan de klassieke booking platformen.

Financieel efficiënt

Eens uw bedrijfsgegevens, uw travel policy en

Lucy toont u snel welke medewerkers waar

de reisprofielen van uw medewerkers inge-

naartoe vliegen of gevlogen zijn, in wat voor

Omnia Travel

geven zijn, kan u met Lucy zowel offline als

hotel ze verbleven hebben, of ze business of

Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven

online een zakenreis boeken.

economy reizen,… zodat u kan nagaan of uw

T 016 24 38 22

“Bent u bezig met een online booking en

reisbudget efficiënt gebruikt wordt. “Zien we

www.omniatravel.be

vraagt u zich bijvoorbeeld af of u de meest

dat uw medewerkers regelmatig op bepaalde

sales@omniatravel.be

Het


DE NIEUWE

OPEL CORSA-e SIMPLY ELECTRIC. Tot 330 km rijbereik • Laadt tot 80% op in 30 min • 0-50 km/u in slechts 2.8 sec •

NU TE BESTELLEN! CORSA-E EDITION

€ 472

(1)

/MND. FULL TCO.

(1) Voorbeeldprijs voor een duur van 48 maanden en 80.000 km, diensten inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit, verzekeringstarieven en catalogusprijzen. Free2Move Lease, Verhuur op Lange Termijn voorbehouden voor vrije beroepen, zelfstandigen en KMO’s, met als verhuurder ARVAL BELGIUM N.V., Ikaroslaan 99 te 1930 Zaventem, KBO nr 0436.781.102, inschrijvingsnummer FSMA 047238 A. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomerbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, BIV, BA verzekering, Perfecta met beperkt eigen risico, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één categorie lager bij immobilisatie >24u. Actie geldig van 01/08/2019 tot 30/09/2019 en onderworpen aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW.

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be. De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn conform aan de procedure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11. 14,3 kWh/100 km • 0g/km; autonomie 330 km (WLTP) Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Van Mossel GMAN Wilrijk Van Mossel GMAN Antwerpen Van Mossel GMAN Mechelen

VanMosselGMAN_CORSA-e_Adv_210x297_01_B2B.indd 1

Boomsesteenweg 501 · 2610 Wilrijk · T. 03 828 10 00 Noorderlaan 32 · 2060 Antwerpen · T. 03 220 99 11 Jubellaan 82 · 2800 Mechelen · T. 015 43 04 30

WWW.VANMOSSELGMAN.BE

20/08/2019 14:10


Puntgaaf werk verkoopt uw merk. Get noticed Waar vakmanschap en inspiratie elkaar ontmoeten, ontstaan ontwerpen die uw merk versterken. Brandle geeft vorm aan elke communicatiedrager, van flyer of e-mailing tot website of catalogus. Bekijk ons werk op brandle.be

digital & brand design agency

STRATEGIE EN CONCEPT | CAMPAGNES | CONTENT MARKETING EN COPYWRITING | WEB DEVELOPMENT ANALYTICS EN OPVOLGING | HUISSTIJL EN BRANDING | GRAFISCH ONTWERP | FOTOGRAFIE EN BEELDVORMING

927536_Ad Brandle_KMO Insider 170x124,5.indd 1

02/07/2019 13:47

Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66 info@denbosuil.be www.denbosuil.be

TE HUUR

TE HUUR

Wijnegem, Industrielaan

Schoten, Toekomstln. 113B

Unit 25-27-29 Magazijn 5735 m² Kantoor 1175 m²

Nieuwe gevel- Beschikbaar 1/9/19 Magazijn 559 m² Kantoor 476 m² Terrein 2500 m²

TE HUUR

Content marketing is zoals een eerste date. Als je alleen maar over jezelf praat, komt er geen tweede.

TE HUUR

Deurne Bisschoppenhofln.

Schoten, Wijnegembaan

kantoorruimte vanaf ca 600 m² tot 1.280 m²

Unit 20-22 Magazijn 1388 m²

Wil je ook weten hoe je succesvol online kan adverteren? Kijk op www.kmodynamoo.be


Actueel

In de zomermaanden werden deze maatregelen van toepassing Sedert 1 juli 2019 is de nieuwe wet van de verplichte verzeke-

BEDRIJFSCOLUMN - Boudewijn Dupont

ring in de bouwsector van toepassing. Het betreft de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverlegiedeskundigen en veiligheidscoördinatoren.

HR Tech Startups

Sedert 1 juli is er een verhoging van de werkgeverstussenkomst

Boudewijn Dupont is Managing Director van 3W en van het Business

voor woon-werkverplaatsingen met de trein voorzien.

Coaches Network.

Wie onterecht op de pechstrook rijdt met zijn wagen, riskeert

Vandaag zijn er HR Tech Startups waarvan sommige succesvol zijn terwijl

sedert juli 2019 een boete van 174 euro. Ook de boete voor

andere snel verdwijnen. Meestal bij gebrek aan voldoende draagvlak of

middenvak-rijden werd verdubbeld (tot 116 euro).

aan een adequaat commercieel luik. Desondanks monitort 3W alle HR

ners in de bouwsector, zoals architecten, studiebureaus, ener-

Tech Startups om te kijken welke tools in onze werking geïmplementeerd De verkeersbelasting is vanaf juli gestegen met ruim 1,8

kunnen worden om die nog efficiënter te maken.

procent door de jaarlijkse indexering.

Verschillende marktspelers voorspellen dat interim management providers zoals 3W door digitale disruptie in de toekomst zullen verdwijnen. 3W is er

De kilometervergoeding die werkgevers aan hun werknemers

echter van overtuigd dat dit niet zo zal zijn. Wij verwelkomen zelfs HR Tech

mogen betalen voor hun verplaatsingen tijdens de werkuren en

Startups om uit het aanbod de beste te selecteren voor implementatie in

voor opdrachten van het bedrijf, bedraagt 0,3653 euro per kilo-

het 3W bedrijfsproces. Op die manier wordt 3W voor een belangrijk deel

meter voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

geautomatiseerd en efficiënter gemaakt. Maar we zijn er nog meer van overtuigd dat het persoonlijk contact primeert.

Vrachtwagens, autobussen, autocars en andere voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 2,5 ton die het

Vermits 3W over het quality label beschikt, dienen ook geïmplementeerde

inhaalverbod bij neerslag negeren, worden beboet met 116

HR Tech tools aan strenge kwaliteitsvereisten te beantwoorden. Door dit

euro.

alles wordt het 3W-proces verkort en versneld en de dienstverlening, de ontzorging van de klant, geoptimaliseerd.

De leeftijdgrens voor de aankoop van tabak is sedert augustus

Dit gaat gepaard met voorspelbare data, haast artificiële intelligentie,

2019 verschoven van 16 naar 18 jaar. Voortaan wordt dezelfde

om de klant te overtuigen van de competenties van een kandidaat voor

maatstaf toegepast als voor alcoholische dranken. De maat-

die bepaalde opdracht. Efficiëntie en snelheid zijn belangrijk, maar

regel geldt ook voor de elektronische sigaret (e-sigaret).

nog belangrijker is het persoonlijk contact. Human Capital kan nooit geautomatiseerd worden.

De eerste aanmaning voor het betalen van de waterfactuur is

Wij geloven in people’s management. Door de implementatie van HR Tech

voortaan gratis en mag niet eerder dan 30 dagen na de verzen-

Tools wordt het verrassingseffect naar de klant toe sterk verbeterd. Het

ding van de factuur verzonden worden.

zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde rapportering en HR Analytics.

Sedert 1 augustus 2019 kan men een premie aanvragen van

Kortom, de implementatie van HR tools kan onze business zeker

maximaal 3.200 euro voor de aankoop van een thuisbatterij.

versterken, maar nooit doen verdwijnen. Waarom zou data,

Voorwaarde is wel dat de aanvrager over een digitale meter

automatisering en de Human Touch niet hand in hand kunnen gaan?

beschikt. Een loodbatterij is uitgesloten. De batterij moet ook geplaatst worden door een erkend installateur. De aanvraag gebeurt via: www.omgevingvlaanderen.be

www.3W.be

21


Actueel Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de voorwaarden versoepeld voor de ‘estuaire vaart’, de binnenschepen die vracht vervoeren naar zee. In de toekomst moeten er meer binnenschepen kunnen varen tussen bv. Zeebrugge en Antwerpen, Brussel of Genk.

BEDRIJFSCOLUMN – Pierre Ketels

Rendabel beveiligen? Het kan!

Op basis van aanbevelingen van UGent en Lloyd’s Register wordt het onderscheid tussen tankschepen en niet-tankschepen weggewerkt en zal niet elk schip nog een eigen MOB-reddingsboot moeten hebben. Er wordt niet geraakt aan de veiligheidsvoorschriften. Omdat de Westerschelde betrokken partij is, moest een akkoord gemaakt worden met Nederland. Een recent KB wijzigde enkele bepalingen m.b.t. tewerkstelling van jobstudenten. Voortaan mogen jongeren niet langer blootgesteld worden aan asbest. Schilderwerken waarbij wordt gebruikgemaakt van lood, voor zover deze door de mens kunnen

Uw bedrijf degelijk, maar ook rendabel beveiligen, met oog voor uw

worden opgenomen, zijn verboden. Landbouwmachines mogen

KPI’s, terwijl u hoge ROI-eisen kan stellen? Het kan wel degelijk. Hoe u

niet langer door jobstudenten gebruikt worden. Er kan van

dat doet? Door een neutraal en onafhankelijk beveiligingsadviesbedrijf

afgeweken worden als de werkgever de juiste preventiemaat-

zoals het Argus Team onder de arm te nemen, specialist in Integrated

regelen heeft getroffen en wanneer een leidinggevende toezicht

Security Management.

uitoefent.

Anno 2020 is security een multifunctionele business unit binnen uw

De Vlaamse overheid heeft samen met de havenbedrijven van

bedrijf geworden, die rendabel kan en moet zijn. Durf dan ook uw

Antwerpen, Zeebrugge en Gent een vijfjarig steunprogramma

bestaande security procedures in vraag te stellen. Het Argus Team

uitgewerkt dat tot doel heeft de modal shift van wegvervoer

benadert de security van uw onderneming met een helicopterview.

naar spoorvervoer te bevorderen door het bundelen van ladingstromen op consolidatiepunten in de haven. De subsidie

Het succes van uw security omgeving hangt van uw totaalconcept. Argus

dekt een deel van de extra kosten die met het bundelen van

Team kijkt samen met u hoe u uw security uitgaven kan en wil hervormen

containers gepaard gaan. Het Vlaamse Gewest en de havenbe-

en stelt een Investment Development Project Plan op. Binnen de

drijven zullen elk 50% van het voorziene steunbedrag voor hun

bestaande budgetten en systemen wordt naar nieuwe strategieën

rekening nemen.

gezocht. Zelfstandigen die minstens een week niet kunnen werken omdat De besparingen die u realiseert, adviseert het Argus Team te

ze ziek zijn of slachtoffer geworden zijn van een ongeval, kunnen

herinvesteren, zodat de security van uw bedrijf op slechts twee jaar tijd

voortaan vanaf de eerste ziektedag een uitkering krijgen.

evolueert naar een kwalitatief en technologisch hoogstaand systeem. Innovatie is ook slimmer investeren in security zodat uw budget en de

Nieuw vanaf september 2019

kwaliteit van uw beveiligingssystemen erop vooruitgaan.

Verkooppunten mogen voortaan onverkoopbare producten schenken aan een goed doel, nu ook mogelijk zonder btw, op voor-

Security awareness is wellicht het meest onderschatte onderdeel van uw

waarde dat de goederen niet langer in het economische circuit

beveiligingsniveau. Hierdoor missen de gemaakte investeringen kans op

terechtkomen. Daarom blijven duurzame goederen uitgesloten. De

een optimaal rendement en 100% efficiëntie.

schenker mag op geen enkele manier een vergoeding vragen.

Meer weten? Bel security change manager

Een werknemer in de privésector kan onder bepaalde voorwaarden

Pierre Ketels op 0473 77 10 03.

vanaf het nieuwe schooljaar 125 uur opleidingsverlof opnemen zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten dan

www.argusteam.be

terug aan de werkgever.


Actueel

Vanaf september wordt ook het principe van opleidingscheques ingevoerd. Daarmee kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen (max. 250

B E DRI J FS CO LU M N - Raf Van Gysel

euro). Vanaf september wordt ook ‘opleidingskrediet’ ingevoerd om het aantal knelpuntberoepen te verkleinen. Werknemers die zich willen herscholen en hiervoor een opleiding moeten volgen, kunnen hun loopbaan daarvoor volledig, halftijds of voor één vijfde

Het nieuw Scheepvaartwetboek

onderbreken. Ze krijgen dan een premie van de Vlaamse overheid,

In het Staatsblad van 1 augustus 2019 verscheen de Wet van 8 mei 2019

bovenop de federale ondersteuning.

tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen

Het opzet van het Scheepvaartwetboek is enerzijds alle relevante

van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het

regels samenbrengen in een allesomvattende, gestructureerde wet en

gebruik van contanten, voorziet in het invoeren van een register van

anderzijds er voor zorgen dat de wetgeving meer aansluiting krijgt bij de

uiteindelijke begunstigden in België, het zogenaamde UBO-register

hedendaagse scheepvaartrealiteit en de internationale tendensen. Zo is

(Ultimate Beneficial Owner). Bedrijven hebben tot 30 september

er bijvoorbeeld aandacht voor deklading en het vervoer van gevaarlijke

2019 de tijd om de uiteindelijke begunstigden te registreren. Info:

goederen.

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register.

Voortaan maakt het (privaatrechtelijk) binnenvaartrecht deel uit van het Scheepvaartwetboek, met dien verstande dat er uiteraard nog

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, maakt voortaan

bijzondere bepalingen op van toepassing zijn (o.a. het bewarend

aanspraak op een belastingvermindering van max. 124 euro als de

scheepsbeslag en de beperking van aansprakelijkheid van de eigenaar

polis aan een aantal voorwaarden voldoet. Op het belastingformu-

van een binnenschip).

lier van de aangifte 2020 zal hiervoor een nieuwe aftrekpost voorzien

Belangrijk is dat de ‘gebruiken en de algemene scheepvaartrechtelijke

worden.

beginselen’ als bijzondere bronnen van scheepvaartrecht worden

Fietsers mogen, ook op gewestwegen in Vlaanderen, nu ook naar

beschouwd. Dit betekent dat de gecodificeerde én ongeschreven

rechts afslaan bij een rood stoplicht.

havengebruiken

en

de

algemene

contractvoorwaarden

van

beroepsorganisaties en individuele dienstverleners aan belang zullen De aanvraagprocedure in Vlaanderen voor de sloop- en herop-

winnen.

bouwpremie wordt eenvoudiger. Wie zijn te renoveren woning

Er werd in het algemeen getracht om een belangenevenwicht tussen de

sloopt en in de plaats een energiezuinigere nieuwbouw plaatst, kan

verschillende actoren tot stand te brengen. Zo staat de scheepseigenaar

hiervoor een premie krijgen van 7.500 euro. Het is niet langer nodig

niet langer in voor handelingen die de kapitein uitdrukkelijk stelt

dat het om de woning gaat die u zelf gebruikt. De premie geldt niet

als vertegenwoordiger van een andere, duidelijk identificeerbare

voor de 13 Vlaamse kernsteden, want daar kan u aanspraak maken

contractpartij.

op een verlaagd btw-tarief van 6 procent.

dwingende bescherming van de Regels van Den Haag en Visby tot andere

Anderzijds is er voortaan een uitbreiding van de

transportdocumenten en wordt er een regeling ingevoerd met betrekking De wet verbiedt voortaan het roken in de wagen in aanwezigheid

tot aansprakelijkheid voor vertraging.

van minderjarigen, jonger dan 16 jaar. Deze wet was al eerder goed-

De nieuwe wetgeving treedt op 1 september 2020 in werking.

gekeurd, maar de uitvoeringsbesluiten zijn pas nu bekendgemaakt. Vanaf nu kan je met ecocheques ook steps, eenwielers en hoverboards kopen, op voorwaarde dat ze geen motor of een elektrische motor hebben.

www.ponet-law.be

23


Coververhaal | André Van Halewyck

André Van Halewyck, uitgever

“Ik mag mezelf opnieuw uitvinden. Heerlijk!” De tijd vliegt: het is alweer vier jaar geleden dat de overname van Uitgeverij Van Halewyck door Pelckmans werd aangekondigd op de Boekenbeurs in Antwerpen. André oogt op dit moment opnieuw vitaal en strijdlustig en zit vol nieuwe ideeën. Al stopt hij niet weg dat het de laatste jaren lastig was. “In 2015, toen de overname een feit was, voelde dat aan als een bevrijding. Ik zat zonder energie. Ik was moegestreden. Gelukkig borrelen de nieuwe ideeën opnieuw op. Ik ben klaar voor nieuwe ondernemingen. Ik blijf wel dicht bij mezelf en mijn professionele passie: ik ben al sinds mijn studententijd verknocht aan de uitgeverswereld en die liefde is nog lang niet bekoeld. Het belooft echter een ‘onuitgegeven’ onderneming in dat voor mij magische milieu te worden. Ik ben 68 en mag mezelf opnieuw uitvinden. Heerlijk!”

Redactie | Johan Van Rooy

25


“Wederzijds vertrouwen is een essentieel element om aan een (succes) verhaal te bouwen.”

Uitgever André Van Halewyck

Een gevarieerd gamma, waar gerenommeerd vaak rijmt op gecontesteerd

klok. In snelheid zou ik altijd gepakt worden door politici pur sang

Wie Van Halewyck zegt, weet dat de uitgever onlosmakelijk verbonden

het verkeerde been kunnen zetten en écht rad en ras van tong zijn. Ik

is aan enkele bekende Vlamingen. Beursgoeroe en miljardair Jean-

kan daarvan genieten, maar het is mijn ding niet. Gelukkig ontdekte ik

Pierre Van Rossem, opstandige priester Rik Devillé, judocoach en poli-

ook snel wat ik wel goed kan: ik heb oog en oor voor mensen met een

ticus Jean-Marie De Decker, muzikant en wereldreiziger Jan Leyers,

boeiend en prikkelend verhaal. Mensen die iets te vertellen hebben en

kerkjurist Rik Torfs: het is een kleine greep uit een aantrekkelijk maar

dat bovendien ook goed en gedreven kunnen vertellen. Het vermogen

apart aanbod. André glimlacht minzaam als ik hem vertel dat er

om me grondig in te leven en mensen vertrouwen te geven vormt het

een rode draad loopt langsheen al die persoonlijkheden: ze strijken

fundament van mijn professionele leven. In de loop der jaren kon ik

graag in tegen de haren van de goegemeente. Dat non-conformisme

mijn maatschappelijke antenne steeds beter afstellen, waardoor ik

is op het eerste zicht afwezig bij de strafste uit zijn stal: prominent

op dezelfde golflengte zat als de mensen met wie ik samenwerkte. Als

prijsbeest Jeroen Meus brengt een breed publiek zonder boude

uitgever probeerde ik hun belangrijke boodschap helder en ‘zonder

uitspraken maar mét aanstekelijk ambacht naar een ‘kookpunt’. “Die

ruis’ bij het publiek te brengen.

heeft ons inderdaad dat jaar uit de rode cijfers gehaald. Maar dat hij

Ik heb altijd een zwak gehad voor mensen die durfden stellen: de

voor zijn uitgaven van ‘Dagelijkse kost’ voor Van Halewyck koos, is wel

keizer heeft geen kleren aan. Voor dergelijke sterke stemmen wilde ik

niet toevallig: het klikt écht tussen ons.”

graag een maatschappelijke megafoon zijn.”

Een megafoon met een kritische toon: een bevlogen blik op de rol van de uitgever

Geloven is gegoven

André koppelt een bewogen carrière aan een bevlogen karakter: de

ging in zee met mensen wier verhalen wat meer deining en dynamiek

bedreven uitgever is in de eerste plaats een gedreven mens.

garandeerden.

“Mijn gedrevenheid heb ik ontdekt bij Kritak (Kritische Actie) in

Hij kan een glimlach niet onderdrukken als hij gretig in de oude doos

Leuven: ik zat al op jonge leeftijd bij de bron én ontdekte even snel

grabbelt.

wat ik wel en niet kon. Ik drijf al mijn hele leven op enthousiasme en

“Journaliste Desirée De Poot kwam op mij afgestapt met een verhaal

engagement, maar haal niet op eender welke positie het gewenste

over bankier en meesteroplichter Erik Goven. Als topbankier bij de

rendement. Zo voelde ik als student al dat ik als schrijver tekortkwam

KB was hij er dertien jaar lang onopgemerkt in geslaagd een put van

en besefte ik dat ik geen politieke aspiraties moest koesteren: ik ben

destijds ruim 850 miljoen frank te maken. Ik smulde van het verhaal

wel in staat om een sterke analyse te poneren, maar niet tegen de

en van de protagonist: oplichters zijn klootzakken die hun malafide

als Bart De Wever of Louis Tobback, die een tegenstander verbaal op

Van Halewyck paste altijd voor veilig voortkabbelende verhaaltjes en


Coververhaal | André Van Halewyck

mechanisme verbergen met een innemende intelligentie en heer-

die geen rendement oplevert. Als uitgever moet je verplicht op zoek

lijke humor. Ik vertrouwde Desirée meteen na een eerste gesprek van

gaan naar een balans tussen professionele passie en economische

nauwelijks een uur en we hebben ‘Gegoven is gegoven’ met succes

haalbaarheid: boeken op de plank zijn heerlijk, maar er moet uiter-

uitgegeven. Dat is mijn manier van werken: wederzijds vertrouwen is

aard ook brood op die plank. Ik heb economie gestudeerd en één van

een essentieel element om aan een (succes)verhaal te bouwen. Als

de dingen die ik heb onthouden is de ‘wet van Pareto’: 20% van het

een schrijver mijn vertrouwen wist te winnen, kon het echte werk

aantal producten zorgt voor 80 % van de omzet. In de boekensector

beginnen. Ik ben er vandaag meer dan ooit van overtuigd dat we voor

helt de balans nog ingrijpender over: 5% van de titels zorgt voor 95%

een gedreven schrijver met een goed verhaal altijd wel een publiek

van de omzet. Dat wil dus ook zeggen dat 95% van de titels voor

vinden. Als uitgever zal ik van bij het begin ongeremd mijn rol als

slechts 5% van de omzet zorgt. Dat houdt in dat je als uitgever perma-

intermediair spelen en vol overtuiging mijn netwerk en mediarela-

nent aan interne subsidiëring moet doen. Tot voor een tiental jaar

ties delen. Ik wil goede verhalen een sterke stem geven, al is die stem

sprak men in Nederland van een bestseller als een boek de kaap van

steeds dissidenter in een milieu waar de hamvraag steevast ‘is daar

100.000 exemplaren overschreed. Dat gebeurde slechts een twintigtal

wel een publiek voor?’ luidt. Dat is eigenlijk zeggen: we moeten bij

keer per jaar, maar het deed flink deugd: auteur en uitgever hielden

voorbaat weten of het genoeg zal opbrengen of we beginnen er niet

er dan iets aan over. Helaas zijn die pieken flink afgetopt. Vandaag is

aan. Dat is een managementstijl die mij minder ligt.”

20.000 het nieuwe 100.000. Bij Van Halewyck hebben we met Jeroen Meus enkele keren zo’n piek gehaald en ik ben dankbaar dat ik dat

Uitgever, een woord dat voor de nodige begripsverwarring zorgt

heb mogen meemaken.”

interne keuken van de uitgeverswereld. Daar staan heel veel potjes

Het drukdilemma: zwart op wit in een sector waar net dat niet kan

op het vuur te pruttelen, maar zelden of nooit is het één grote vetpot.

André praat vol passie over zijn vak, dat gerust als ‘risicoberoep’ kan

“Wie als uitgever hoopt om de jackpot te winnen, kan beter met de

omschreven worden.

echte lotto meespelen in zijn queeste naar snel fortuin. Uitgaven doen

Vol overtuiging heeft hij veel verhalen aan het papier toevertrouwd,

hun naam soms in elk opzicht eer aan: ze blijken vaak een investering

waarbij op datzelfde papier geen enkele garantie op slagen kon gezet

André schakelt een versnelling hoger en opent de deur naar de

worden. De onvoorspelbaarheid van het publiek zorgt ervoor dat heel wat uitgeverijen -excusez le mot- de boeken moeten sluiten.

Bedrijfsvastgoed

“Je kan nooit echt voorspellen of een boek het tot een bestseller schopt. J.K Rowling leurde met haar eerste Harry Potterverhaal ‘De

Uw First Immo contact: Steffen Nuyts steffen@firstimmo.be 03/2910531 Te huur Magazijn

Steen der Wijzen’ bij tal van uitgevers: Bloomsbury was als dertiende in de rij geenszins de preferentiële partner, maar zij wilden wel de gok wagen. De rest is geschiedenis: Rowling verkocht tot op vandaag in totaal een half miljard boeken.”

Gezien worden om gelezen te worden Kan je als uitgever het lot een handje helpen? Zijn er truukjes om een Doornstraat 239, Wilrijk Vg, Wg, Gmo, Gvkr

Te huur Kantoor

boek top of mind te maken? Op welke brandstof werkt de motor van een goede marketingmachine? “Visibiliteit is zeker belangrijk en televisie is het meest geschikte

Kattendijkdok-Westkaai 29-30, Antwerpen Vg, Wg, Gmo, Gvkr

medium om succes te ‘boeken’. Herman Brusselmans verkoopt meer boeken als hij zetelt in de jury van De Slimste Mens of wat vuilbekkerij komt spuien op televisie bij Matthijs van Nieuwkerk in het Nederlandse programma ‘De Wereld draait door’(DWDD). Een geslaagde passage in dat programma is trouwens een betrouwbare barometer waarbij

Te huur Magazijn

de druk in meer dan één betekenis van het woord stijgt. Ooit is het Kwade Heide 16, Kalmthout Vg, Ab, Gmo, Gvkr

ons bijna gelukt om Jeroen Meus bij Matthijs aan tafel te krijgen, maar door een agendaprobleem werd het interview afgeblazen. Zonde: als een auteur het daar goed doet, kan je al meteen een herdruk van 10.000 exemplaren bestellen. Jeroens marktwaarde zou

27


in Nederland in een klap vertienvoudigd zijn. Jammer voor Jeroen.

eventuele rentree.

Jammer voor de uitgever, al zou het heel zuur van me zijn om Jeroen

Ik vraag me luidop af of er tussen podcasts en sociale media nog wel

en jammer in dezelfde zin te gebruiken: hij heeft met en voor ons een

plaats is voor uitgeverijen. André zweert trouw aan papier, maar zit hij

heel schoon succesverhaal geschreven. Mijn medewerkster Lut werd

daardoor niet bij voorbaat in slechte papieren?

getipt over Meus: “Er loopt daar in Leuven een gastje rond, een kok, zo heeft het.’ Bij de kleine club die Van Halewyck was, kon je met innova-

Professionele content in een verleidelijke verpakking

tieve ideeën en nieuwe namen komen aanwaaien. En bij belangrijke

“Angèle Manteau, de iconische uitgeefster, stelde dat er om de tien

beslissingen volgden we vaak ons buikgevoel. Jeroen publiceerde

jaar een bedreiging is voor het boek. Wel: datzelfde boek houdt al vijf-

toen al her en der gerechten en was al wel eens opgedoken in een

honderd jaar stand. Als uitgever moet je wel anders sturen en stuwen.

praatprogramma op tv met Ben Crabbé. Tot daar zijn adelbrieven. Dat

Ik hoop met mijn nieuwe projecten een soort van keurmerk te kunnen

hij het gezicht zou worden van een dagelijks programma op Eén en

zijn, een supplementaire stempel die professionele content in een

een van de uithangborden van de zender, konden wij niet voorzien.

verleidelijke verpakking garandeert. Ik denk dat een uitgeverij met

Het is wel onze verdienste dat we steeds met open blik naar de wereld

een reputatie, kan zorgen voor een krachtige en gefundeerde tegen-

keken, wat ons in staat stelde om onbevangen talent te herkennen en

stem voor het salvo aan losse flodders dat via sociale én andere media

te erkennen. Joy-Anna Thielemans is een ander voorbeeld. Het grote

op de wereld wordt losgelaten. Anuna De Wever heeft een belangrijke

publiek kende haar uit ‘Thuis’: niet noodzakelijk dé referentie om

boodschap waarmee ze een massa mensen kan mobiliseren, maar

een uitgever mee te overtuigen, zeker niet als je nog maar negentien

het incident op Pukkelpop bewijst dat diezelfde massa en een deel

lentes telt en op onontgonnen terrein als ‘social media’ wil scoren.

van de publieke opinie zich tegen haar kan keren als ze die boodschap

Joy-Anna bleek even aardig als geloofwaardig: op de boekenbeurs

op een verkeerd moment in de wereld zet. Ik denk dat een beklijvend

stond een rij van tientallen jonge meiden tijdens haar signeerses-

boek bij een sterke uitgever, zoals De Bezige Bij er beslist een is, haar

sies. Het vertrouwen dat er tussen ons was, was er duidelijk ook een

klimaatboodschap extra envergure kan geven.

gedreven…Met hem moet je eens gaan praten. Hij is twintig, maar hij

tussen Joy- Anna en haar publiek. Doordat we erin slaagden talent te lanceren, konden we een reputatie opbouwen bij boekenwinkels, die

Daarnaast zijn er nog tientallen verhalen die tegen de haren instrijken

al snel doorhadden dat we geen gebakken lucht verkochten.”

van de machthebbers en die erom smeken om verteld te worden. Het kriebelt om ermee naar buiten te komen. En als het kriebelt, moet

Scripta manent

je schrijven! Ik ben zelf heel benieuwd welke rol ik ga spelen in dat

In de herfst van zijn leven denkt André als een fiere feniks aan zijn

volgend hoofdstuk!” 

“Er zijn nog tientallen verhalen die tegen de haren instrijken van de machthebbers.”

André Van Halewyck


BESCHADIGDE STELLINGEN HERSTELLEN

Dossier

Wie heftrucks of andere magazijnvoertuigen heeft rondrijden, weet dat

TRANSPORT & LOGISTIEK

hij vroeg of laat wordt geconfronteerd met deuken in de staanders van

32 Een groene versnelling voor de logistieke kwelling

de stellingen. Dit kan gevaarlijk zijn voor de stabiliteit van de stellingen

38 Trends in e-commerce

en kan de werknemers in gevaar brengen.

44 Een doosje snoeptomaten op het werk 83 De haven van Luik is de derde binnenhaven in

ROS-BeLux, gevestigd in Kon¬tich, weet raad met deuken. Met een speciaal systeem kan het de magazijnstellingen herstellen in hun origi-

Europese ranking

nele staat, zonder verlies aan draagkracht. De gedeukte profielen van de

TRANSPORT & LOGISTICS

stellingstaanders worden weer recht geperst worden zonder de rekken

51 De toekomst oogt multimodaal en geautomatiseerd

te moeten leeg maken. De palletten kunnen dus gewoon in de rekken

52 Beursplan

blijven staan.

54 “Nadenken hoe we de logistieke sector aantrekke-

Met andere woorden: de beschadigde stelling wordt snel, duurzaam én goedkoper hersteld dan een traditionele herstelling of vervanging.

lijker kunnen maken” 58 Lijst standen 61 Businesspaviljoen KMOinsider

Veiligheidscontrole stellingen

65 Programma

Dankzij een procedure die ROS-Intl. heeft ontwikkeld, worden uw magazijnstellingen eerst op veiligheid gecontroleerd. "Wij voe¬ren een inspec-

BEDRIJFSREPORTAGES

tieronde op veiligheid uit in het magazijn, iets wat nu nog te vaak aan zijn

36 Lenovo

lot wordt overgelaten", zegt Christophe Van Dessel van ROS-BeLux. "Deze

38 Easyfairs

geïn¬formatiseerde tour door het warehouse geeft een duide¬lijk beeld

42 Forward Belgium

of er herstellingen nodig zijn of niet. Beschadigde stellingen kunnen we

46 Stream Software

herstellen zonder dat het rek dient afgebroken of ontladen te worden."

48 Haven van Brussel 63 BCTN

Internationaal actief met gepatenteerd systeem

69 DB Schenker 71 Vervoer Verhaegen

De ROS-reparateurs herstelden inmiddels al meer dan 1.000.000 staan-

73 TVM Belgium

ders in 25 landen. Het systeem is gepatenteerd en heeft met goed gevolg

75 3rd Wave

kwaliteitstesten ondergaan van toonaangevende testbureaus in binnen-

77 Mexico Natie

en buitenland. Het is bovendien gecertificeerd door een van de grootste

79 Geodis

keuringsorganisaties van Europa.

81 Guzto

DON’T REPLACE, REPAIR SAVE MONEY AND TIME ontdek alles op pagina 31

29


Bedrijfsreportage | Toyota Van Dijck

KOM NAAR DE FLEET PROFESSIONAL DAYS VAN TOYOTA VAN DIJCK Toyota Van Dijck houdt de hele maand

gamma personenwagens van Toyota ook

geplande onderhoudsbeurten en mechanische

oktober Fleet Professional Days. Op alle

verkrijgbaar is in hybrideversie. Toyota is echt

en elektrische herstellingen gedekt.

fleetwagens

verrassende

pionier op dit vlak. 22 jaar geleden reeds startte

Toyota

kortingen. Het gamma van Toyota telt heel

Toyota met een hybridemodel van de Prius.

gens ter beschikking. De afdeling carros-

wat interessante fleet wagens. De nieuwe

Dieselpersonenwagens worden vandaag niet

serie

Toyota Camry bijvoorbeeld, die – met een

meer geproduceerd door Toyota”, vertelt zaak-

verzekeringsmaatschappijen.

interessant prijskaartje - perfect naast een

voerder Chris Covens.

U vindt bij Toyota Van Dijck ook een uitgebreide

Mercedes E, Audi A6 of BMW 5 kan staan.

De cijfers liegen er niet om. Chris Covens schat

keuze aan grondig geteste tweedehands-

Naast de personenwagens zijn er natuurlijk

dat er vandaag zo’n 75% van de verkochte voer-

wagens. Die worden verkocht met 12 tot 36

ook de handige bestelwagen Toyota Proace

tuigen hybride is.

maanden garantie op onderdelen en werkuren.

(Van of Verso), de nieuwe pick-up Toyota

Een hybride motor is dankzij de lage

Hilux en de stoere Toyota Landcruiser.

CO2-uitstoot niet alleen beter voor het milieu,

Black Friday

hij is ook goedkoop in onderhoud.

Geraakt u er niet in oktober tijdens de Fleet

gelden

dan

Van is

Dijck erkend

stelt

5

door

vervangwaverschillende

Professional Days? Noteer dan alvast de datum Toyota Van Dijck heeft begin september een geslaagd

opendeurweekend

gehouden,

Dé referentie voor professionals

waarbij de nieuwe Corolla Crossover gelan-

Toyota Van Dijck is door de jaren heen uitge-

ceerd werd. Die is uiteraard nog steeds te

groeid tot dé referentie voor professionals in de

bewonderen tijdens de Fleet Professional Days,

Noorderkempen. Het aanbod aan personenwa-

net als alle andere fleetoplossingen. Of u nu

gens, 4X4 en industriële voertuigen is groot.

op zoek bent naar een compacte stadswagen,

Bij aankoop van een wagen geniet u tot 5 jaar

een mooie directiewagen, een voertuig met

garantie, tot 10 jaar Eurocare wegbijstand en

veel trek- en laadvermogen of een handige

tot 10 jaar dekking op de hybride batterij.

bestelwagen, Toyota Van Dijck presenteert ze

Voor onderhoud en herstellingen kan u rekenen

u tijdens de maand oktober met interessante

op de eigen ervaren technici en dankzij een

kortingen.

ruime voorraad originele wisselstukken bent

van 22 november in uw agenda. Dan is het Black Friday en dan trakteert ook Toyota Van Dijck met grote kortingen.  (NV)

u zeker van een snelle service. Bij elke onder-

Toyota Van Dijck, Ringlaan 2, 2960 Brecht

Specialist in hybride wagens

houdsbeurt krijgt u een gratis veiligheidscheck

T 03 313 05 79, vandijck@toyotabelgium.net

“Vermeldenswaard is dat zowat het volledige

en dankzij een Full Service Plan zijn alle

www.vandijck.toyotanet.be


DON’T REPLACE, REPAIR SAVE MONEY AND TIME

BESPAAR GELD Reparatie in plaats van vervanging bespaart tot 80% aan kosten.

BESPAAR TIJD Het verplaatsen of uitladen van goederen is niet meer nodig.

BESPAAR OP C02 UITSTOOT Geen nieuwe onderdelen nodig. In deze tijd waar duurzaamheid gevraagd wordt past onze reparatiemethode perfect bij elk bedrijf. Wij reduceren de C02 uitstoot.

GARANTIE Er wordt garantie gegeven op al onze reparaties.

Voor meer informatie kijk op onze website www.ros-belux.eu. Nieuwsgierig hoe het werkt? Bel: +32 3458 3396 of mail: info@ros-belux.eu ons voor het maken van een afspraak bij uw bedrijf.

WWW.ROS-BELUX.EU


Tom van Lier Een groene versnelling voor de logistieke kwelling Tom van Lier heeft al heel wat kilometers op de teller staan. Op dat professionele pad wisselde hij echter geregeld van traject en van vehikel. Die flexibele dynamiek is volgens hem ook dé sleutel voor een toekomstbestendige logistiek. Tom blijkt een bijzonder geanimeerde én geïnformeerde gesprekspartner die actief meewerkt aan werkbare ontsnappingsroutes uit het logistieke labyrint. Redactie | Johan Van Rooy

Een polyvalent parcours

En zo woei er -letterlijk- tussen pot en pint plots een nieuwe wind. Als

Toms persoonlijke piste blijkt even veelzijdig als verrassend. Een curri-

doctor in spe maakte ik van logistiek onderzoek mijn domein: in plaats

culum waaraan op het eerste zicht geen touw vast te knopen valt, blijkt

van me tot één doorgedreven studie te beperken, besloot ik aan diverse

logistiek en duurzaamheid als robuuste rode draad te hebben.

kortlopende projecten te werken. Ik doctoreerde dan ook met een bonte

“Ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur bouwkunde. Met dat

bundeling aan papers, met duurzaamheid en kwantificering van externe

diploma heb ik nooit iets gedaan: ik belandde in een MBA aan de VUB,

transportkosten als rode draad. Vervolgens rolde ik nog in een postdoc

waar ik voor het eerst aan den lijve ondervond dat economie mij écht

en uiteindelijk werd ik ZAP’er: het statuut van zelfstandig academisch

interesseert en inspireert. Die opleiding combineerde ik met de boeiende

personeel zorgt ervoor dat je je titel als prof kan honoreren én met zelf-

en uitdagende professionele praktijk bij Katoen Natie, waar ik vooral

standige onderzoeken en werkzaamheden kan combineren.”

actief was op logistiek vlak. Terwijl de liefde en de expertise op logistiek sche educatie nog steeds behoorlijk gloeide. Na vijf jaar trok ik de profes-

Flexibiliteit als toverwoord in het duurzaam discours

sionele poort tijdelijk dicht en besloot ik om aan de VUB een opleiding tot

Na die beknopte en beklijvende biografie steekt Tom van wal over logis-

handelsingenieur te volgen."

tiek en transport en de huidige noodzaak om een dynamische draai te

vlak gestaag groeiden, voelde ik ook hoe het verlangen naar economi-

geven aan die sectoren. Al gauw blijkt dat er best wel wat parallellen

Toevallige ontmoeting zorgt voor wending

bestaan tussen Toms persoonlijke verleden en onze logistieke toekomst:

Rond het tijdstip van mijn afstuderen zorgde een toevallige ontmoeting

ook hier benadrukt Tom het belang van diversifiëren en flexibel evolu-

in het cultuurcafé van de VUB voor een onvoorziene wending in mijn

eren. “Ik ben ervan overtuigd dat er geen eenduidige oplossing of defi-

traject: ik geraakte aan de praat met professor Cathy Macharis over het

nitieve doorbraak bestaat om de transportsector te verduurzamen. We

onderwerp van de thesis waarop ik zou afstuderen, en niet veel later

zullen moeten blijven zoeken om gestage vooruitgang te boeken. En

kreeg ik de vraag of ik geen zin had om te doctoreren.

zoeken betekent ook onderzoeken: in die optiek is het belangrijk dat


Dossier | Transport & Logistics

Vlaanderen zijn wetenschappelijke wagonnetje aanpikt aan de grotere

onmogelijk is om dit duurzamere alternatief te realiseren. Door de

grensoverschrijdende trein van onderzoek naar toekomstbestendige

enorme concurrentie leveren vrachtwagenbedrijven bijzonder snelle en

transformaties.”

flexibele diensten aan vlijmscherpe prijzen, waardoor de keuze voor de meeste bedrijven snel gemaakt is. En zo worden we constant geconfron-

Een gebied met een enorme congestie: de pijnpunten van de ‘Vlaamse kwestie’

teerd met enorme uitdagingen om haalbare en schaalbare oplossingen te vinden.

Tom haalt het zelf al aan: een duurzame ontwikkeling van logistiek in

Vele kleintjes maken één groot

Vlaanderen valt niet los te zien van evoluties in de Europese context. Daarnaast is de situatie op eigen bodem vaak veel complexer dan in landen die economisch én staatkundig groter zijn: er is in Vlaanderen figuurlijk én letterlijk minder ruimte om te diversifiëren en te optimaliseren. “Het Vlaamse landschap is enorm complex: het is een bijzonder complexe evenwichtsoefening

om

een

hoge

“Logistiek is voor de meeste actoren een noodzakelijk kwaad en de duurzaamheid ervan geen oprechte bekommernis."

bevolkingsdichtheid te verenigen met de haven van Antwerpen en de enorme economische bedrijvigheid die

Tom is echter geenszins een doemdenker. In plaats van star te sleutelen aan dé oplossing, adviseert hij om alvast met kleine ingrepen een grote impact te bewerkstelligen. “Ik denk dat het belangrijk is om reeds maximaal te kiezen voor haalbare oplossingen waarbij ecologie en economie hand in hand gaan. Het Lean and Greenproject van VIL, waarbij bedrijven een actieplan opstellen om de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten met 20 percent te reduceren over een periode

van 5 jaar, is daar een mooi voorbeeld van.

laatstgenoemde rechtstreeks en onrechtstreeks genereert. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is verre van optimaal, en er is nauwelijks

Ook het rijden met een lege of halfvolle vrachtwagen is zowel econo-

manoeuvreerruimte. Bovendien is logistiek voor de meeste actoren een

misch als ecologisch onverantwoord: als bedrijf kan je proberen te opti-

noodzakelijk kwaad en de duurzaamheid ervan geen oprechte bekom-

maliseren. Nog beter is het om samen te werken met concullega’s met het

mernis, waardoor het economische vaak blijft primeren op het ecologi-

oog op optimale bezetting. Er is echter heel wat koudwatervrees, omdat

sche. Uiteraard wordt er nagedacht over duurzame verbeteringen, maar

concullega’s vaak als concurrenten worden gezien: er wordt nu gewerkt

vaak genereert een oplossing een nieuw probleem.”

aan platformen waarbij je kan optimaliseren zonder je eigen ‘geheimen’ bloot te leggen. Het grote voordeel is dat de ideologische strijd gestreden

Over ‘laagheid’ en de trein der traagheid

is: de klimaatontkenner is gelukkig een uitstervend ras aan het worden.

“Als antwoord op de congestie denkt men al lang na over een modale

En zo zie je dat de omslag in denken en doen zich langzaam maar zeker

verschuiving met een uitbreiding van de binnenvaart als een belangrijke

doorzet bij bedrijven en particulieren. Vaak biedt technologie hierbij

piste. Zo zou het geen probleem zijn om één of twee lagen containers

ondersteuning: vrachtwagens en personenauto’s gebruiken steeds vaker

extra op een schip te zetten. Klinkt goed en veelbelovend, tot blijkt dat

automatisch de ecodrive, wat zowel economisch als ecologisch voordelig

alle huidige bruggen dan moeten afgebroken worden omdat ze te laag

is en dus voor een win-win zorgt. Steeds meer mensen zijn trouwens

zijn.

ook bereid om een ‘groen’ offer te brengen: almaar meer consumenten

Ook het spoorverkeer zou een oplossing kunnen bieden, maar het

verkiezen een groene en verantwoorde levering boven een pijlsnelle

systeem is zo traag en rigide dat het economisch vaak moeilijk of zelfs

levering."

33


Gratis retours

Naast een meersporenbeleid is het belangrijk om een aantal hete hang-

Met wat meer durf en overtuiging kunnen we in dezelfde context

ijzers meteen aan te pakken. De elektrificatie is zich met een zekere

misschien ook het principe ‘gratis’ terugzenden aanpakken: want wat

snelheid aan het doorzetten. Maar ook hier rijzen er problemen: terwijl

voor de consument gratis is, eist op het vlak van emissie en congestie

elektrische bestelwagens op termijn de norm zullen worden, kan die

een hoge tol. Alleen is het voor consumenten momenteel niet altijd even

shift nog niet gerealiseerd worden bij vrachtwagens, omdat de batterijen simpelweg nog niet krachtig genoeg

duidelijk wat de duurzaamheidsimpact is van een bepaalde keuze, door het ontbreken van internationaal aanvaarde, consistente standaarden om de impact van transport op duurzaamheid te berekenen. Huidig onderzoek tracht deze lacune evenwel op te lossen.”

Waarheid, durven en doen “Er is steeds meer kennis over mogelijke oplossingen, in

Vlaanderen

maar soms

het aan

ontbreekt moed

“Het rijden met een lege of halfvolle vrachtwagen is zowel economisch als ecologisch onverantwoord."

en

zijn. Toch blijft elektrificatie een substantieel speerpunt."

Overheid moet verantwoordelijkheid opnemen "De overheid moet ook verantwoordelijkheid durven opnemen bij de ‘verdeling’ van de duurzame energie: het aanbod aan duurzame energie is in theorie onbeperkt, maar de captatie van wind en zonne-energie zorgt voor uitdagingen en

mogelijkheden om de daad bij het woord te voegen. In buurland

schaarste. Uit grafieken blijkt dat de transportsector als enige niet in

Nederland staat men verder: dat heeft met een meer progressieve

staat is gebleken om op eigen houtje te starten met decarboniseren,

politiek te maken, maar ook met praktische punten als ruimte en de

dus het lijkt essentieel dat de overheid daar voor substantiële support

daaraan verbonden ordening.

zorgt door de verstandige toewijzing van duurzame energie. Uiteraard zijn er kapers op de kust: sommige kapitaalkrachtigere sectoren willen maar wat graag meer betalen voor die groene energie en het is de taak van de overheid om ecologische voordelen op lange termijn zwaarder te laten doorwegen dan momentaan economisch gewin. In een ideaal maar voorlopig ideëel scenario zouden daaraan voorwaarden kunnen gekoppeld worden: transportbedrijven mogen van de voorzieningen profiteren als ze hun kilometers limiteren. "

De juiste man op de juiste plaats Tom zette in februari zijn academische ambt stop en plande een aantal rustige maanden om uit te zoeken welke brandstof hem de nodige energie geeft om verder te racen op de snelweg van het leven. Een job als energie(k) adviseur behoorde zeker tot de opties, maar na een korte time-out ging hij in zee met een vriend die met drones fotogrammetrie doet. Voor KMOinsider heeft Tom toch nog wat gratis advies klaar: “In de transportsector is er geen one size fits all-oplossing: optimaliseren staat gelijk aan diversifiëren. Het komt er in essentie op neer om de “juiste” transportoplossing te kiezen. Zo kan een drone bijvoorbeeld bijzonder nuttig zijn om een donorhart snel en secuur op de juiste plaats te krijgen, maar voor de levering van pakjes is het complexer om de maatschappelijke wenselijkheid in te schatten. Onderzoek heeft geconstateerd dat het gebruik van elektrische drones in plaats van dieselvoertuigen het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen. Maar in andere gevallen zou het gebruik van bestelwagens, vooral als ze zijn uitgerust met elektrische aandrijving, efficiënter en schoner zijn. Energieefficiëntie is het hierbij een sleutelelement. Een goed begrip hiervan is bijvoorbeeld ook essentieel om de modale verandering te realiseren!”


Officiële opening Transport & Logistics 2019 15 oktober om 8 uur

Business@breakfast netwerkevent

Vlaanderen op het schaakbord van de wereldhandel Jacques Vandermeiren

Ivan Van de Cloot

Panelgesprek

Met Jacques Vandermeiren, Ivan Van de Cloot en Marc Van Gastel brengt KMOinsider 3 belangrijke stemmen rond de tafel. Gespreksonderwerpen zijn er voldoende. Uiteraard komen de recente evoluties in de wereldhandel aan bod: we zitten in volle brexit-spurt en de handelsoorlog tussen de VS en China blijft de mondiale gemoederen meer dan beroeren. Hoe groot is de drang van China om vanaf 2025 economisch en technologisch de belangrijkste wereldspeler te zijn? Maar wat zijn de kansen van Vlaamse ondernemers op dit internationale schaakbord? Wat zijn hun slaagkansen in de wereld? Wat is het belang van de Antwerpse haven als spil in de Vlaamse economie en als 2de grootste haven van Europa? Welke rol speelt Flanders Investment & Trade om business en tewerkstelling te creëren, buitenlandse investeerders aan te trekken en Vlaamse bedrijven te helpen bij het internationaal ondernemen? Tot slot: wat zijn de gevolgen van de wereldhandel op ecologisch gebied? Kan Vlaanderen een rol spelen als ecologisch ambassadeur van een krachtig klimaatbeleid? • Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp • Ivan Van de Cloot, Chief Economist bij Itinera Institute • Marc Van Gastel, Head of Department Invest van Flanders Investment & Trade Datum: 15

Marc Van Gastel

Arn Borstlap

Registreer je nu! Gratis registratie met code 3040 via www.transport-logistics.be Fred Niemans

Bijvoegsel KMOinsider september 2019

oktober 2019

Programma Business@breakfast 08:00: Ontvangst met breakfast & koffie 08:30: Welkom Dirk Van Roy, CEO Artexis Belgium Arn Borstlap, redactiecoördinator KMOinsider 08:40: Panelgesprek ’Vlaanderen op het schaakbord van de wereldhandel’ 09:40: Einde panelgesprek 09:40 - 09:55: Vragen 09:55 - 10:00: Slotwoord Fred Niemans, World Trade Center Antwerp 10:00: Officiële start Transport & Logistics Locatie: Antwerp Expo - Hal 3 - ingang 1 (Jan Van Rijswijcklaan), Presentation Theatre


THINKBOOK, PROFESSIONELE LAPTOP, DIE JONGE GENERATIES WEL ZIEN ZITTEN Computerfabrikant

met

is. Zij kopen steeds meer online aan of in

een vingerafdruklezer, zodat uw werknemers

ThinkBook een hippe laptop in de markt gezet,

grote distributieketens. Maar als bedrijfsleider

geen paswoord moeten onthouden of kunnen

die volledig voldoet aan de professionele

van een kmo verwacht u wel dat de laptops

vergeten. De laptop heeft ook een security chip

vereisten van een moderne kmo en vooral de

van

professionele

(dTPM2.0) die ervoor zorgt dat persoonlijke

‘Z’ en ‘Millennials’ generaties zal bekoren. Het

functionaliteiten uitgerust zijn en voldoende

data, identificatie en dergelijke versleuteld

pluimgewicht (minder dan 1,4 kg), uitgevoerd

beveiligd zijn”, stelt Danny Amelryckx, solutions

kunnen worden”, legt Danny Amelryckx verder

in

technologist bij Lenovo.

uit.

zilvergrijs

Lenovo

aluminium,

heeft

beantwoordt

uw

werknemers

met

helemaal aan de verwachtingen van deze

Lenovo speelde hierop in met de ontwikkeling

jonge werknemers om op het werk een device

van de ThinkBook, een ultra-slanke Windows

De camera, handig voor skypegesprekken, heeft

te hebben zoals thuis. Voor u als werkgever is

10-laptop, voorzien van zakelijke functies voor

een ingebouwde shutter, de ThinkShutter, en

het geruststellend dat de configuratie volledig

de kmo.

standaard zit er ook een Vantage WiFi Security

is afgestemd op uw business.

in de ThinkBook. Deze software meet of een

Beveiligd met ThinkShield

open WiFi-netwerk dubieus is of niet.

“De Millennials en de mensen van Generatie Z

Dolby® Audio™ en Harman speakers

vinden volop hun weg naar de arbeidsmarkt.

“Terecht besteedt u veel aandacht aan de

Deze

andere

beveiliging van uw computers en van uw

verwachtingen op het vlak van computers

netwerk. Er werden bij ThinkBook dan ook

op het werk. Daarnaast zien we ook dat het

verschillende

beveiligingsmechanismen

De luidsprekers van ThinkBook zijn van

aankoopgedrag van bedrijven volop in evolutie

ingebouwd. De aan- en uittoets is tegelijkertijd

het kwalitatieve merk Harman en voor het

digital

natives

hebben


Bedrijfsreportage | Lenove

geluid werkte Lenovo samen met Dolby

beschikbaar zijn. ThinkVantage waarschuwt u

Audio. Uw werknemers kunnen hiermee in

bijvoorbeeld ook wanneer u bepaalde updates

optimale omstandigheden videoconferenties

beter doet op een moment dat uw batterij goed

houden. Dolby zorgt ervoor dat alle onnodige

opgeladen is”, legt Danny Amelryckx nog uit.

achtergrondgeluiden weg gefilterd worden. De

De batterijduur is trouwens niet min. Afhankelijk

Dolby-technologie (Dolby® Vision™ ) werd ook

van het type toestel gaat de ThinkBook 10 tot 11

gebruikt voor het scherm van de laptop: het

uur mee.

kleurenpallet is prachtig en nauwkeurig en weergegeven.

Accidental Damage Protection

Vliegensvlug gebruiksklaar

Het klavier van de ThinkBook is morsbestendig.

de afbeeldingen worden heel gedetailleerd

De eigenschappen van ThinkBook 13s nog eens op een rijtje: - Het scherm van de ThinkBook-laptops kan 180° opendraaien en is voorzien van ultrascherpe randen om een groter scherm in een klein draagbaar pakket te verpakken. - Uitgevoerd in aluminium en magnesium-

Morst u per ongeluk een beetje water of koffie

metalen in een Mineral Grey afwerking,

“Klapt u de ThinkBook toe? Met de ‘modern

op het toetsenbord, dan is er niets aan de hand.

met een gewicht van minder dan 1,4 kg ”.

stand-by functie’ is hij bij het openklappen op

Anders wordt het wanneer er een hele kop

- Eéntrapsauthenticatie en inschakeling

een fractie van een seconde weer daar”, vertelt

of een heel glas over heen gaat, of wanneer

met de vingerafdruklezer ingebouwd in

Danny Amelryckx nog.

u uw ThinkBook per ongeluk laat vallen. Met

Power-on toets

de Accidental Damage Protection - optionele

ThinkVantage Toolbox denkt met je mee

garantie uitbreiding - beschermt u uw laptop tegen schade die niet onder garantie valt.  (NV) De ThinkBook resellers vindt u op https://

De Lenovo Vantage Toolbox waarmee je

www.lenovo.com/be/nl/dealer-locator/

“Klikt u op dit programma, dan voert uw laptop

gingsfuncties en gebruikersversleuteling mogelijk te maken. - Fysieke ThinkShutter™ camera-afdekking voor privacycontrole

ThinkBook uitgerust is, helpt u om uw laptop zelf te onderhouden.

- Discrete TPM 2.0 om Windows 10 beveili-

Lenovo, www.lenovo.com

- Scharnieren gecoat met indiummetaal om WiFi interferentie te verminderen

automatisch een configuratiecheck uit. Hij weet

- Luid en helder geluid mogelijk gemaakt

u het serienummer te vertellen, hoe lang u nog

door Dolby Audio™ via HARMAN® -luid-

garantie hebt,… en de functie ‘system update’ controleert of er updates of bijwerkingen

sprekers - Hoogwaardige FHD-schermen met Dolby Vision® (op ThinkBook 13s) voor rijke, ultra-levende beelden. - Morsbestendig toetsenbord ontworpen om tot 60 cc vloeistof te weerstaan. - Tot 11 uur batterijduur en RapidCharge op ThinkBook 13s. ThinkBook 13s heeft een startprijs vanaf 799 euro.

De

wereldwijd

grootste

IT-hardware

groep Lenovo staat op de Fortune Global 500-ranglijst met een kapitaal van 50 miljard US dollar en 57.000 werknemers. Lenovo is actief in 180 markten.

37


Trends in e-commerce Webwinkels zitten op een goudmijn aan data, maar wat doen ze ermee? Redactie | Nicole Verstrepen

E-commerce is nog steeds booming business in ons land. De sector groeit nog altijd met dubbele cijfers en er komen voortdurend spelers bij, ook buitenlandse. Ons land kreeg de voorbije jaren het label opgeplakt dat het achterop hinkt op Nederland, maar dat onderschrijft de Nederlandse professor digitale commerce Jesse Weltevreden maar ten dele. KMOinsider had met de professor een gesprek over de evolutie en de trends in e-commerce in de Lage Landen.

“Als je kijkt naar sterke inter-

wanneer het om e-commerce

e-commerce. Toch was het niet

nationale e-commerce spelers,

readiness gaat in Nederland.

altijd kommer en kwel voor de

dan heeft Nederland er een stuk

We hadden al heel vroeg snel

Belgische e-commerce.

meer dan België, denk aan bol.

internet op veel plekken in ons

com en Coolblue, bedrijven die

land. Er vestigden zich ook veel

“In de periode 1995 – 2000

ook in Vlaanderen een groot

hosting providers in Nederland.

waren Belgische online boeken-

marktaandeel hebben”, stelt

De Nederlandse consument kon

winkels best wel dominant in

Jesse Weltevreden.

daardoor al vroeg heel makke-

Nederland, maar spelers als

lijk online shoppen.”

bol.com kregen ondertussen de

De professor wijt dit aan de goede

infrastructuur

voor

e-commerce in Nederland.

overhand.” Ook op het vlak van wetgeving was er al vroeg voldoende ruimte boven de Moerdijk en

“Er staan veel lichten op groen

er zijn goede opleidingen rond

België koploper internationale e-commerce verkoop Wanneer het op verkopen over de grens aankomt, doet België het wel beter dan Nederland. “Over de grens komen de Nederlandse webwinkels vaak niet verder dan Vlaanderen en een beetje Duitsland. België is een tweetalig land. Handelaars die online verkopen hebben vaak


Dossier | Transport & Logistics

een tweetalige website en dat maakt het makkelijker om in Franstalige

Grote spelers krijgen volgens de professor net geen monopolie, maar

landen én in Nederland te verkopen.”

wel een heel dominante positie. Partijen die in het middensegment zitten, krijgen het lastig. Ben je een nichespeler, en bied je een product

Duurzaamheid in de leveringen

aan dat niemand anders heeft, dan heb je wel nog een reden van bestaan.

We blijven met zijn allen steeds meer online bestellen en we willen de pakketjes zeer snel en gratis thuis bezorgd krijgen, en ook gratis kunnen

Marktplaatsen trekken omzet naar zich toe

terugsturen. Een duidelijke trend vandaag is de opkomst van de marktplaatsen. Zij “Gratis bestaat natuurlijk niet. Sterker nog, dat kost heel veel geld,

trekken een steeds groter aandeel van de e-commerce omzet naar zich

zoveel dat grote partijen als Amazon retourzendingen gewoon

toe.

weggooien. Het kost ze teveel om de producten terug in de verkoop te brengen. Of de consument bereid zal zijn om langer te wachten op zijn

Professor Weltevreden verwacht dat bedrijven als bol.com tussen nu

pakketje? Ik zie twee bewegingen. Door de sterke concurrentie bieden

en twee jaar de helft van hun omzet uit een marktplaats zullen halen,

de webwinkels steeds kortere

" De consument zal door de klimaatdiscussie steeds kritischer worden over het bezorgen en het retourneren van producten"

door verkoop van derden.

bezorgtijden

aan en andere leverop-

“Voor die partijen is zo’n marktplaats een heel beschermd model. Ze

ties, zoals bezorgen op

lopen geen risico’s, ze hebben weinig kosten en ze vangen een vette

zondag.

commissie.”

Tegelijkertijd

is er ook de discussie over

duurzaamheid.

Voordeel halen uit big data

De consument zal door de

klimaatdiscussie

Een andere belangrijke trend in e-commerce is de ontwikkeling van data.

steeds kritischer worden over het bezorgen en

“Veel webwinkels zitten op een berg data. Voor kleine webwinkels is het

het

van

een grote uitdaging om die gegevens voor zich te laten werken en daar

producten en wat daarbij

retourneren

mooie dingen mee te doen. Grote bedrijven hebben data scientists in

komt kijken qua (plastic)

huis om de gegevens te ontleden. Kleine of middelgrote spelers hebben

verpakkingsmateriaal.

die niet en dat zal leiden tot een verdere versteviging van de concurren-

In een tegenbeweging

tiepositie van de grote spelers.”

zullen er consumenten opstaan voor wie het

Jesse Weltevreden hoopt dat kleine webwinkels beseffen dat ze met

prima is ze later geleverd worden. Het aantal bezorgopties dat webwin-

die data op een goudmijn zitten en specialisten of tools in huis halen

kels aanbieden, zal toch blijven toenemen, want de consument die niks

om met de data aan de slag te gaan.

om het milieu geeft, wil vandaag geleverd worden. De consument die wel milieubewust is, wil de optie hebben om zijn pakje op een meer

“Niks doen is geen optie. Je hoeft echter geen data scientist aan te

duurzame manier geleverd te krijgen.”

werven en je hoeft ook niet zelf een algoritme te schrijven. Dat hebben Google, Amazon, IBM,… al voor je gedaan. Zij hebben mooie tools en

Shakeout in de webwinkelmarkt

packages ontwikkeld waarmee je het beste uit je eigen gegevens kan halen.”.  (NV)

De concurrentie op de e-commercemarkt in de Lage Landen is heel hevig, zeker sinds buitenlandse partijen actief zijn. “Retailers uit andere landen palmen hier een stuk van de markt in. China roert zich en spelers als Alibaba en Amazon groeien hier verder door. Dat heeft zijn weerslag op de gevestigde bedrijven. Ik verwacht dat de komende jaren een shakeout gaat plaatsvinden in de webwinkelmarkt. Een aantal bedrijven gaat de handdoek in de ring gooien. Zij zullen de concurrentie niet meer aan kunnen.”

Professor Jesse Weltevreden is sinds 2010 lector Online Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft vele nationale en internationale publicaties op zijn naam staan over de gevolgen van e-commerce voor consumentengedrag, de detailhandel, mobiliteit en winkellocaties. Hij is ook een fervent topspreker op binnen- en buitenlandse e-commerce evenementen.

39


Nadine Francus

TRANSPORT & LOGISTICS ANTWERP, LIEFST 2.000 M² GROTER De vijfde hal die Antwerp Expo momenteel

Tegelijkertijd kreeg Antwerp Expo een nieuw

Grenzen. De logistiek van deze organisatie is

aan het bijbouwen is, zal mooi op tijd klaar

logo en een nieuwe huisstijl.

indrukwekkend strak geregeld.

zijn voor Transport & Logistics op 15, 16 en 17

Nadine Francus: “We zijn helemaal klaar om als

Hal 2 is het decor voor de IT- en softwarebe-

oktober. Het grootste community evenement

eerste event onze community in de vernieuwde

drijven die in de sector actief zijn. In deze hal

van de sector in de Benelux wordt zo nog

Antwerp Expo te ontvangen. Met de bouw

richt Transportmedia ook zijn live studio in, van

een flink stuk groter. “We ontvangen meer

van de nieuwe hal, kwam er ook een ingang

waaruit nieuws en interviews de ether van Ant-

dan 320 exposanten en we verwachten

bij. Daardoor zullen de exposanten in alle

werp Expo in zullen gestuurd worden.

10.000 professionals. We zijn ook trots op

hallen meteen na de opening toeloop mogen

Nadine Francus: “Big data, IoT, Virtual en Aug-

het boeiend contentprogramma dat we

verwachten op hun standen.”

mented reality,… op Transport & Logistics

hebben samengesteld, met een interessant panelgesprek, een groot multimodaal debat, een jobdag, seminaries georganiseerd door onze partners, een mini hackaton, en zoveel

Antwerp maakt u kennis met de hot topics op

Verschillende thema-hallen

IT-gebied.”

De verschillende hallen van Transport & Logistics hebben een eigen thema. In hal 1 en

Theater- en netwerkzone

hal 4 staan vooral logistieke dienstverleners en

Samen met een aantal HR-dienstverleners,

transporteurs. Ook ‘Logistics in Wallonia’ heeft

waaronder VDAB, vult HR-platform TL Hub een

Easyfairs investeerde niet alleen in een nieuwe,

er samen met een aantal co-exposanten een

village in hal 3. Op donderdag houden deze

vijfde hal, maar ook in de vernieuwing van de

paviljoen. Onze partner VIB organiseert in deze

spelers een jobdag. Deze hal herbergt ook het

gevel van Antwerp Expo en in een facelift van

zaal een aantal seminaries. Een kopje koffie

theater en een netwerkzone, waar de seminaries

inkom 2. Hal 4 werd in stijlvol zwart geschilderd.

kan u drinken aan de stand van Artsen Zonder

en de andere activiteiten plaatsvinden.

meer”, vertelt Group Event Director Nadine Francus van organisator Easyfairs.


Bedrijfsreportage | Easyfairs

Nadine Francus: “Hier houden we samen met

product te geven. Hier zal ook de mini hackaton

Transportmedia en opleidingscentrum Atrium

doorgaan op dinsdag en woensdag.”

ook de tweede editie van de wedstrijd ‘Best

Spui uw ideeën, neem deel aan de Ideation van Hack Belgium

De bezoekers kunnen hier de deelnemende

Grote opening met primeurnieuws

heftrucks zelf testen op de 250 m² demozone en

De officiële opening van Transport & Logistics

engagement op en verwelkomt Hack

ook stemmen voor hun favoriete heftruck.”

Antwerp wordt verzorgd door kmoinsider en

Belgium in Antwerp Expo. De bekende

Een andere prijsuitreiking op Transport &

Easyfairs in samenwerking met WTC Antwerp.

organisator van hackathons zal op Transport

Logistics is het Gala van de Trends Gazellen

CEO Jacques Vandermeiren van het Antwerps

& Logistics een Ideation op het getouw

2019, georganiseerd door Transportmedia, dat

Havenbedrijf houdt de openingsspeech, waarna

zetten, waarop u van harte welkom bent.

op dinsdagavond 15 oktober plaatsvindt. Op

hij samen met econoom Ivan Van de Cloot en

Zo kan u met andere spelers van gedachten

het gala krijgen we een diner voorgeschoteld

Marc Van Gastel van Flanders Investment and

wisselen over de grootste uitdagingen van

van Vicky Geunes, een bekende Antwerpse

Trade deelneemt aan een panelgesprek. Daarin

de logistieke en transportsector. Schrijf u in

sterrenchef.

komen de veranderingen in de wereld aan bod

via de website van Easyfairs.

Tot slot vindt u in deze hal ook nog de partner-

en hun impact op de Belgische economie en

village van Easyfairs, een start-up village in

vooral op de Antwerpse haven en industrie.

samenwerking met Start-It @ KBC én het

Lineas houdt op de openingsdag in de

paviljoen van kmoinsider met een aantal co-

namiddag een klantenevent en zal een

exposanten.

belangrijke nieuwsboodschap verkondigen.

Multimodaliteit is het hoofdthema van de beurs,

Voor meer informatie en voor de laatste updates

De 2.000 m² grote nieuwe hal van

met de mobiliteitsknoop in het achterhoofd

verwijzen we u graag naar www.transport-

Antwerp Expo kan u ook afhuren voor al

een thema dat alsmaar belangrijker wordt.

logistics.be, waar u zich ook kan registeren voor

uw evenementen en feesten. Daarmee

de beurs en voor de verschillende seminaries

heeft u een originele locatie op een

en activiteiten. Kom naar Transport & Logistics

strategisch en goed ontsloten adres in het

en houd de vinger aan de pols van de nieuwste

Antwerpse. Vraag naar de voorwaarden

ontwikkelingen in transport en logistiek.  (NV)

bij Farida Martens, T 0800 112 58

of Handling’, de beste heftruck van het jaar.

Port of Antwerp En dan is er nog de mooie, nieuwe hal 5, die de naam Antwerp Avenue meekreeg, waar Port of

Transport & Logistics neemt ook een

Nieuwe expo-hal Antwerp Avenue ook voor bedrijfsevents

of sales@easyfairs.com.

Antwerp prominent aanwezig zal zijn, met een in het oog springende netwerkbar en de haven is ook present met een eigen stand. Nadine Francus: “Ook Brucargo, Lineas

Jan Van Rijswijcklaan 191

en andere multimodale spelers tekenen

2020 Antwerpen

hier present. Er worden in deze hal drones

Transport & Logistics Antwerp

T 03 260 81 20

gedemonstreerd en in de Inspiration Corner

Gratis toegang mits registratie online:

antwerpexpo@easyfairs.com

kunnen exposanten een timeslot boeken om

www.transport-logistics.be

www.antwerpexpo.com

een presentatie over hun bedrijf, dienst of

Uw code: 2060

41


Bedrijfsreportage | Forward Belgium

FORWARD BELGIUM BEHARTIGT BELANGEN VAN ÀLLE EXPEDITEURS Het is nu enkele maanden geleden dat de

verenigingen werden aan de 170 leden-be-

FIATA-congres 2021 voor, dat hij naar ons land

Antwerpse expediteursvereniging VEA werd

drijven van Forward Belgium toegevoegd.

heeft weten te halen.

omgedoopt tot Forward Belgium en een nationale werking kreeg. Het nieuws is in

Forward Belgium wil een echt uithangbord

de sector met veel enthousiasme onthaald.

van de Belgische expediteurssector worden

Forward Belgium eindejaarsviering

Forward Belgium verwelkomde al tal van

en toegevoegde waarde bieden voor expedi-

“Of we als Forward Belgium ook een einde-

bedrijven uit andere provincies als lid. De

teurs over heel het land. In dat kader lopen er

jaarsfeest blijven organiseren? Reken maar.

nieuwe structuur krijgt ook steeds meer vorm.

bijvoorbeeld momenteel gesprekken met de

Vorig jaar hebben we voor het eerst een kerst-

luchthaven van Luik en met Air Cargo Belgium

cruise met walking dinner gehouden, op het

om de samenwerking te verstevigen.

schip Ocean Diva. Deze formule kende veel

“We speelden al langer met de idee om naar

bijval. Dit jaar zorgen we voor een schip dat een

één vereniging te evolueren. We constateerden dat het voor lokale organisaties steeds moei-

Raad van bestuur

maatje groter is, zodat we expediteurs van over

lijker werd om toegevoegde waarde te blijven

Om de continuïteit te garanderen, werd beslist

het hele land kunnen verwelkomen”, belooft

bieden aan hun leden. VEA is al meer dan 100

om de huidige raad van bestuur in functie te

Olivier Schoenmaeckers.

jaar een begrip in de sector en ook financieel is

houden, maar er kwamen wel enkele mandaten

onze vereniging gezond. Vandaar de beslissing

bij. Olivier Schoenmaeckers hoopt dat deze

Kennis maken met Forward Belgium kan u ook

om onze deuren te openen voor expediteurs,

snel worden ingevuld door afgevaardigden van

op Transport & Logistics. U vindt de organisatie

logistiek dienstverleners en douanevertegen-

bedrijven uit andere provincies en dat er ook

op stand 3.124J.  (NV)

woordigers over gans België en om enkele

niet-Antwerpse bedrijven actief worden in de

aanverwante verenigingen in onze struc-

verschillende commissies .

tuur te laten opgaan”, legt directeur Olivier

FIATA-congres 2021

Schoenmaeckers uit.

Door de samensmelting van de expedi-

Toegevoegde waarde

teursverenigingen vervalt het mandaat van

Concreet

(Confederatie

CEB-voorzitter Marc Huybrechts. Huybrechts

Forward Belgium

Expediteurs van België), Secorex vzw, AVEV

zal wel de externe relaties op nationaal,

Brouwersvliet 33, bus 1, 2000 Antwerpen

(Algemeen Vlaamse Expediteurs Verbond) en

Europees en wereldvlak blijven verzorgen en

T 03 233 67 86, info@forwardbelgium.be

Poolarex vzw ontbonden. De leden van deze

hij bereidt ook volop de organisatie van het

www.forwardbelgium.be

werden

CEB


Bedrijfsreportage | Forward Belgium

FORWARD BELGIUM ONTWIKKELT TWEE HANDIGE TOOLS Dat Forward Belgium toegevoegde waarde

de expediteurs en de Douane. De leden van

biedt voor haar leden, bewijst de organisatie

Forward Belgium kunnen ingeval van een

Contracten digitaal ondertekenen

al meteen met de recente ontwikkeling van

claim of een ander probleem rekenen op een

De tweede tool die Forward Belgium heeft

twee handige tools voor expediteurs. Met de

bevoorrechte behandeling door de Douane.

laten ontwikkelen, gaat rond deze tijd online.

cloud-based digitale Compliance checklist

Met het manifest werken we samen met de

Het betreft een app waarmee de uitwisseling

kan u als douanevertegenwoordiger heel

Douane aan de omzetting daarvan in de

en ondertekening van contracten met uw

laagdrempelig uw processen controleren in het

praktijk. Wil je als expediteur door de Douane

klanten een flink stuk eenvoudiger wordt.

kader van de samenwerkingsovereenkomst

bevoorrecht behandeld worden, dan dien je

“Het laten ondertekenen van contracten

met de Douane en met de e-contracts app is het

aan te tonen dat je de aanbevelingen ter harte

door de klanten brengt vandaag vaak een

gedaan met de administratieve rompslomp

neemt”, stelt Olivier Schoenmaeckers, direc-

hele administratieve rompslomp met zich

die komt kijken bij het ondertekenen van de

teur van Forward Belgium.

mee: mails die over en weer gaan, contracten die moeten worden ingescand en terugge-

aangiftecontracten door uw klanten.

stuurd,… Met de app kan je als expediteur je

Eind 2018 tekenden Forward Belgium en de

Periodieke digitale compliance checklist

Douane en Accijnzen een samenwerkingsover-

Om haar leden hierbij te helpen, heeft Forward

Die krijgt automatisch een berichtje dat er een

eenkomst. Deze overeenkomst houdt enerzijds

Belgium een cloud-based tool laten ontwik-

contract klaar staat. Je klant kan het contract

concrete principes in de strijd tegen illegale

kelen, waarmee u als expediteur periodiek

vervolgens aanvinken als ‘gelezen en goed-

handel en fraude in, en anderzijds afspraken

een checklist kan doorlopen en kan nagaan

gekeurd’. Deze digitale handtekening wordt

rond een betere informatie-uitwisseling.

(en aantonen) of u nog voldoet aan alle

juridisch aanvaard en betekent een flinke

contracten digitaal doorsturen naar je klant.

aanbevelingen.

vermindering van de administratie”, aldus nog

Forward Belgium heeft in navolging van

“Hoe screen je best een nieuwe klant zodat

Olivier Schoenmaeckers.  (NV)

de samenwerkingsovereenkomst een best

je weet dat je niet met een malafide bedrijf in

practice uitgeschreven voor de sector van

zee gaat? Zitten je contracten goed in elkaar?

douanevertegenwoordigers.

Heb je rekening gehouden met de oorsprong

“Zowel de sector als de Douane willen niet dat

van je goederen? Zijn alle douane- aangiftes

deze overeenkomst dode letter blijft. Vandaar

correct ingevuld? Het zijn allemaal vragen die

Forward Belgium

dat wij een manifest opgesteld hebben rond

je aan de hand van de digitale checklist kan

Brouwersvliet 33, bus 1, 2000 Antwerpen

hoe de job van Douane er vandaag volgens

beantwoorden”, legt Olivier Schoenmaeckers

T 03 233 67 86, info@forwardbelgium.be

ons uit moet zien en met de ‘spelregels’ tussen

verder uit.

www.forwardbelgium.be

43


Verpakkingen

Een doosje snoeptomaten op het werk Redactie | Edith Vervliet

Stoffels-Tomaten uit Rijkevorsel is uitgegroeid tot een toonaangevend en duurzaam verticaal geïntegreerd bedrijf. Het wil de keten van producent naar consument zo kort mogelijk houden. “We zijn niet meer aangesloten bij een veiling. We telen, verpakken en vermarkten onze tomaten zelf, wat uniek is in België”, zegt Paul Stoffels.

Pionier in innovatie

Ook in de ontwikkeling van

De tomatenkwekerij die land-

verpakkingen en marketingcon-

bouwingenieur Paul Stoffels in

cepten komt Stoffels-Tomaten

1995 oprichtte en runt met zijn

innovatief uit de hoek.

echtgenote, Petra Veldman, heeft momenteel 250 medewerkers

Petra Veldman: “Naast de

en telt ongeveer 30 ha teeltop-

gewone keukentomaat

pervlakte, waarvan een gedeelte

is er ook qua vorm,

contractteelt is. 70% van de

kleur en doeleinden

door Stoffels geteelde tomaten

een

gaat onder eigen branding. De

aanbod

helft van de tomatenproductie is

gekomen.

bestemd voor de Belgische retail

bijzondere concept-

en de andere helft wordt naar 16

verpakkingen

Europese landen uitgevoerd.

willen we de klant

Tomatenteler

heeft

meteen

duidelijk

ervoor gekozen om in te zetten op

maken

waarvoor

smaakvolle

je een bepaalde

Stoffels

tomatenvariëteiten

uitgebreid tomaten Met

in plaats van hogere volumes

tomaat

smaakloze tomaten te draaien.

gebruiken en wat

kunt


Dossier | Transport & Logistics

de consumptiemogelijkheden zijn. Het snoeptomaatje is misschien wel het meest gekende voorbeeld.”

De Stoffels-AuTomato, een ‘pick & mix’ verhaal Enkele jaren geleden ontwikkelde

Stoffels

samen met een designbureau de AuTomato,

“ We zijn op zoek naar een partner die focust op kleinmazige distributie aan de bedrijfsmarkt.”

een gepatenteerde dispenser met de navulbare

Het productverlies betreft het afval dat de winkel heeft omdat de meeste pick & mix-systemen niet werken volgens het first in/first out principe. Oudere producten en producten die op de grond terechtkomen, moeten daardoor weggegooid worden. Bij de AuTomato zorgt de dispenser voor een perfect geregeld first in/first out.

Toma’Box. “Zo kan de consument zelf tomaten verpakken. We streven naar zoveel mogelijk biobased verpakkingen met een duidelijk 'end

Distributiepartner gezocht

of lifeverhaal': recycleerbaar of degradeerbaar. In 2016 ontvingen wij

De dispenser wordt voor verschillende soorten tomaten gebruikt. Met

voor deze zelfbedieningsoplossing in retail de Fruit Logistica Innovation

de Toma’Box navulformaten van 1 en 2 kg kan de AuTomato een alter-

Award, de belangrijkste innovatieprijs in de internationale fruit- en groen-

natief zijn voor de fruitmanden die bedrijven aan hun personeel ter

tesector”, vertelt Paul Stoffels. “De Belgische voedingssector was op dat

beschikking stellen. Voor deze tomatendispenser met ‘gezonde snacks’

moment nog niet klaar voor ons ‘pick & mix-verhaal’. Nu is er een almaar

betaalt een bedrijf een waarborg voor de machine en de bekerhouder.

groeiende belangstelling van retailers, omdat de consument meer open-

“De kmo-markt reageert enthousiast op de AuTomato. Alleen zijn we nog

staat voor zelfbediening. Denk aan het opkomend fenomeen van verpak-

op zoek naar een partner die focust op kleinmazige distributie aan de

kingsvrije winkels. De hoge kwaliteitsnormen die we onszelf opleggen

bedrijfsmarkt. Want onze expertise ligt in de grootdistributie en hiervoor

geven ons een streepje voor. Bij de AuTomato wordt het productverlies

werken we met gespecialiseerde transporteurs”, besluit Paul Stoffels, die

beperkt tot een minimum en gebeurt alles op een bijzonder hygiënische

een warme oproep doet aan mogelijke geïnteresseerden. 

manier”, voegt Petra Veldman eraan toe.

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001 / AEO / SQAS VCA*/ VCA**/ VCA Petrochemie / ISO 45001 Op No Nonsense wijze implementeren wij bovengenoemde certificatieschema’s in uw organisatie. Uitvoeren Risico Analyse (RI&E) www.isovca.com info@isovca .com

uw certificatiespecialist in provincie Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen

45


Bedrijfsreportage | Stream Software

“EEN IT-DIPLOMA IS VANDAAG NIET MEER VOLDOENDE” Niet minder dan tien nieuwe medewerkers

geprogrammeerde robot gedaan en dat is

van de Streamliner software suite, waardoor

heeft Stream Software het voorbije jaar

uniek in onze wereld. Niemand heeft het op ooit

een logistieke provider door Stream Software

aangeworven. De ontwikkelaar van hightech

deze schaal gedaan.

volledig bediend wordt.

douane- en logistieke softwareoplossingen

Johan Palsterman: “Met een .NET-platform ben

kent een gestadige groei en gaat er prat op

je niet meer afhankelijk van de vaste pakketten

NxtPort consignment info

dat alle personeelsleden, tot de receptioniste

op je platform. Je hebt de modelering volledig

Stream Software is aanwezig op Transport &

toe, een doorgedreven kennis hebben van

in eigen hand en je kan veel flexibeler je soft-

Logstics (stand: 4.004).

de sector. “Een IT-diploma alleen is vandaag

wareoplossingen ontwikkelen. In de loop van

Sam Jespers: “Op Transport & Logistics tonen

niet meer voldoende. Iedereen is geschoold

2020 rollen we bij onze klanten nieuwe versies

we de nieuwe afgewerkte modules die voor

in expeditie of douaneformaliteiten. De

van onze producten uit, die een volledig geau-

onze klanten voordeel opleveren, waaronder

combinatie heeft een enorme toegevoegde

tomatiseerde zelfcontrole kunnen uitvoeren.

flexible checks, de zelfcontrole en de integratie

waarde”, stelt bestuurder Johan Palsterman.

Onze klanten gaan versteld staan.”

van de zendinginformatie van NxtPort. Er loopt momenteel een pilootproject met een grote

Onze gesprekspartners Johan Palsterman en

Meer dan 25 jaar ervaring

industriële verlader dat een schoolvoorbeeld

sales manager Sam Jespers hebben de soft-

Stream Software is al meer dan 25 jaar gespe-

is van de toegevoegde waarde van de software.

wareontwikkeling door de jaren heen heel sterk

cialiseerd in logistieke en douanesoftware.

De complexe logistieke inbound flow verloopt

zien evolueren.

Bedrijven die goederen declareren voor eigen

van A tot Z automatisch waarbij het systeem

“De oplossingen vandaag bieden tal van

rekening, of voor derden, worden met de

alleen bij uitzonderingen menselijke inter-

toepassingen,

ventie vraagt.”  (NV)

toegevoegde

Customs Streamliner volledig ontzorgd. Met de

waarde leveren. Een uitgebreide kennis van de

die

allemaal

gegevens uit het ERP-systeem gaat Streamliner

sector is onontbeerlijk”, zegt Sam Jespers.

aan de slag voor een efficiënte afhandeling van douaneadministratie en fiscale optimalisatie.

Uniek in de markt

Daarnaast

Stream Software heeft niet alleen zijn perso-

Integrated Logistics Streamliner aan, een

neelsbestand flink uitgebreid. Het bedrijf

software voor de automatisering van de logis-

schakelde het afgelopen jaar ook over van een

tieke processen van een bedrijf. Beide soft-

Stream Software

Unipaas-omgeving naar een .NET-platform.

wareoplossingen vormen één geïntegreerd

Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

De

geheel.

T 03 825 77 74, info@streamsoftware.be

Facturatie en boekhouding sluiten het geheel

www.streamsoftware.be

ingenieurs

van

Stream

Software

hebben de conversie aan de hand van een

biedt

Stream

Software

ook


ORDER2CASH

TMS Order Management WMS

Truck / Container / Train / Ship / Vessel

Invoicing

On-Board Computers

Planning

Platform Logistics Solutions LPR / OCR

GOS

Access Control

Customer Access

Gate

Slot Management

CONSULTING

DATA PORTAL

Ready for the future iOnLogistics delivers innovative and high-quality solutions for logistics management. The headquarters are based in Belgium, near Antwerp, at one of the most prominent trade and cargo hubs of the world. The mission is to optimize the costs of running your business while maximizing day-to-day operational effiency. Why choose iOnLogistics? Finding the right solutions for your company’s logistics questions, increases profitability and promotes your corporate reputation for reliability. iOnLogistics offers an outstanding range of logistics services. The goal is to provide a set of computerized procedures, by guiding you from A to Z throughout the entire implementation process. Together with you, we are looking for the right partner for each section so that the global solution fits best with your company’s DNA.

iOnLogistics nv/sa Industriepark West 75 - 9100 Sint-Niklaas info@ionlogistics.eu - www.ionlogistics.eu


DE HAVEN VAN BRUSSEL HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN Sinds het ontstaan van de gewestelijke

tonen dat alternatieven mogelijk zijn. Transport

werd er een eerste stedelijk overslagcentrum

vennootschap van de Haven van Brussel

over de waterweg heeft als unieke troef dat

(SOC) gevestigd in Anderlecht, dat zijn nut al

25 jaar geleden, is de Haven almaar blijven

het de hoofdstad kan ontlasten, aangezien

ruimschoots heeft bewezen. Ook werd er een

groeien. Vandaag is ze een belangrijke speler

de waterweg nog veel meer trafieken aankan

tweede overslagcentrum aangelegd in het

die inspeelt op de logistieke behoeften grote

zonder dat daarvoor investeringen nodig zijn.

Vergotedok: dat wordt vooral geëxploiteerd

en kleine bedrijven.

Door de interactie tussen de verschillende

door bouwbedrijven en ligt dichtbij het TIR

transportmodi te verbeteren, kunnen we effi-

Logistics Centre, een opslagcomplex dat vele

De Haven is gelegen midden in onze hoofdstad,

ciëntere logistieke modellen creëren die in de

mogelijkheden biedt voor samenwerking.

op 5 uur varen van de haven van Antwerpen en

lijn liggen van ons engagement voor een mili-

In dit belangrijke distributiecentrum van de

de Noordzee. Ze plukt duidelijk de vruchten van

euvriendelijker transport”, benadrukt ir. Alfons

Haven worden naast magazijnen ook heel wat

die strategische ligging, gezien de trafieken al

Moens, directeur-generaal van de Haven van

kantoren te huur aangeboden van uiteenlo-

jaren blijven toenemen (de eigen trafiek is in 25

Brussel.

pende grootte.

Een troef voor stadsdistributie Tegelijk streeft de Haven van Brussel ernaar

Onze logistieke expertise tot uw dienst

om het transport van paletten per schip

De Haven van Brussel heeft onder meer als

We stellen vast dat de wegen steeds meer

verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling

opdracht om op te treden als logistiek facili-

dichtslibben en dat vrachtwagens veel CO2

om goederen zo dicht mogelijk bij hun eind-

tator. Daarom stelt ze gratis logistiek deskun-

uitstoten. Dat is een reëel probleem voor de

bestemming te brengen en zo de kosten van

digen ter beschikking van haar klanten en van

bevoorrading van de stad. “We willen bedrijven

de last mile logistics te beperken. Daarom

bedrijven die goederen transporteren van en

jaar tijd toegenomen met +49%).

Een multimodale aanpak is essentieel


Bedrijfsreportage | Haven van Brussel

naar Brussel, binnen een straal van 100 km rond

Amerikaanse markt dus ook per boot vervoerd

de hoofdstad. De deskundigen analyseren de

worden van Brussel naar Antwerpen.

types goederen en de gebruikte transportmodi,

Stedelijke integratie: een noodzaak Een binnenhaven die gevestigd is middenin

waterweg te integreren in de logistieke keten.

Werfgrond vervoerd over de waterweg

Indien dat het geval is, kan een multimodale

Net als in vele andere hoofdsteden, is de

Daarom worden er tal van projecten opgezet

aanpak zowel economische – als milieuvoor-

vastgoedsector in Brussel in volle bloei. De

om om te gaan met de uitdagingen van de

delen opleveren. Wenst u ook meer informatie

wijken rondom het kanaal worden dan ook

havenontwikkeling in de stad. Vorig jaar werd

over de unieke mogelijkheden bij de Haven van

erg gewaardeerd door ondernemers. Zij zien

er een cruiseterminal ingehuldigd in de voor-

Brussel? Neem dan zeker contact met ons op

er immers een opportuniteit in om de kanaal-

haven om het toerisme en de daguitstappen

via bdo@port.brussels.

zone nieuw leven in te blazen. Maar wie vast-

per boot in Brussel een boost te geven. Dit jaar

goedproject zegt, zegt bouwwerven en dus

gaat er een skatepark aangelegd worden onder

Een performante containerterminal

ook… tonnen uitgegraven grond die moet

een oude havenkraan, op een boogscheut

worden afgevoerd en materialen die moeten

van de terminal. De komende jaren gaat ook

De trimodale containerterminal van de Haven

worden aangevoerd. “We hebben een

het nautisch centrum voor sport en recreatie

van Brussel, die in concessie gegeven werd

beheersplan ingevoerd voor de werven, om

volledig opnieuw uitgedacht en gemoderni-

aan het bedrijf Trimodal Terminal Brussels, is

te kunnen anticiperen op de inkomende en

seerd worden. Allemaal projecten die er mee

al sinds 2004 actief. Al van in het begin kent de

uitgaande stromen die de werven genereren.

voor zorgen dat de havenactiviteit verzoend

terminal een indrukwekkende groei, met in 2018

Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk

wordt met het residentiele karakter van de

een totale trafiek van bijna 37 000 TEU (Twenty

stromen te laten verlopen over het water. Zo

omgeving. 

Foot Equivalent Unit). De terminal is ongetwij-

kunnen we efficiënte logistieke oplossingen

feld belangrijk omwille van de verbinding met

vinden op alle vlakken. Er kan makkelijk

de Haven van Antwerpen, die op ongeveer 5 uur

geladen en gelost worden op de kaden nabij

varen ligt van Brussel. De operatoren zijn steeds

de werven en er is een rechtstreekse posi-

op zoek naar nieuwe partners om mee samen

tieve impact op de mobiliteit. Door beroep

te werken. Zo werd er recent een contract

te doen op de waterweg, kunnen immers

ondertekend met brouwerij Lindemans en een

tientallen vrachtwagens uit de hoofdstad

Haven van Brussel

pilootproject opgezet dat de nodige vruchten

gehouden worden, waar de wegen almaar

Redersplein 6 - 1000 Brussel

afgeworpen heeft. Voortaan zullen hun export-

meer dichtslibben”, herhaalt ir. Alfons Moens,

T 02 420 67 00 - info@port.brussels

containers met bier voor de Aziatische en

directeur-generaal van de Haven van Brussel.

www.port.brussels/nl

en beoordelen vervolgens of het nuttig is om de

de hoofdstad, moet rekening houden met de stedelijke omgeving waarbinnen ze evolueert.

49


Smart Warehouses Where people and technology join forces! Smart Warehouses

Where people and technology join forces! Conditioned warehouses

Conditioned warehouses

Flexible storage solutions

Flexible storage solutions

Direct multimodal connection Direct multimodal connection

Real-time stock visibility Real-time stock visibility

info@odth.be

On-site manipulation On-site manipulation

Certified for pharmaceuticals

Dagelijks België - Zwitserland - België | neutraal douane-agent | distributie België | global forwarding

WWW.INTERFREIGHT.BE N o o rde rlaan 157 - Ha ven 190 - B-2030 An twer pen | T 03 541 99 90 | F 03 541 97 99 | info@inter fr eight.be


Transport & Logistics De toekomst oogt multimodaal en geautomatiseerd Logistics stijgt het aantal expo-

Logistieke prijzen en awards

santen

Het

Dit jaar worden er in Antwerp

resultaat is ook dit jaar een multi-

Expo opnieuw prijzen uitgereikt.

modaal aanbod van logistieke

Zo wordt tijdens de tweede editie

spelers binnen weg, water, spoor,

van de ‘Best of Handling award’

Dinsdag 15-10-2019

in Antwerp Expo.

lucht en pijplijn. Een vakbeurs

de innovatiefste vorkheftruck

10:00 - 19:00

bekroond. Zelf testen (met certi-

Woensdag 16-10-2019

Met vijf hallen vol

die voor het eerst vijf hallen van Antwerp Expo in beslag zal

ficaat) is toegestaan. Nieuw is de

10:00 - 20:00

logistieke dienst-

nemen.

‘Flows logistics rookie of the year’

Donderdag 17-10-2019

die het talent van nieuwkomers

10:00 - 18:00

verleners, trans-

Kennisprogramma met conferenties

in de logistieke sector in de kijker zet. Verder is er de ‘Transport &

Adres

Dit tweejaarlijkse event heeft

Logistics Gazellen’, dat de snelst

Antwerp Expo, Jan Van

een gevuld kennisprogramma

groeiende bedrijven in de sector

Rijswijcklaan

op maat van de transport &

lauwert en de deelnemers in een

Antwerpen

logistieke

dynamische sfeer bijeenbrengt.

Met stip te noteren: vakbeurs Transport & Logistics van 15 tot 17 oktober 2019

porteurs, IT- en softwarebedrijven staat dit tweejaarlijks event symbool

Elke editie van Transport & en

bezoekers.

community.

Het

is de moeite waard om een

Praktische info Openingsuren

191,

2020

Toegang?

bezoekje aan de paviljoenen te

Paviljoen KMOinsider

Gratis mits registratie op

brengen en advies in te winnen

Transport & Logistics is dé

de website van Logistics &

op veel belangstel-

bij experts. De vele netwerkbij-

hoogmis voor al wie actief is in

Distribution:

de transport- en logistieke sector.

easyfairs.com/nl/trans-

ling kan rekenen.

eenkomsten en conferenties zijn opgebouwd rond actuele

U bent welkom op het paviljoen

port-logistics-antwerp-2019

Editie 2019 oogt

topics zoals multimodaliteit en

van KMOinsider dat media-

digitalisering en innovaties in

partner van deze vakbeurs is

veelbelovend.

logistiek.

(lees meer op p. 61).

voor een sector die

https://www.

Standenllijst: zie p.58

51


15-16-17I10I2019 ANTWERP EXPO hall 5 5.083

5.010

5.081

5.012

5.064

Transport Hackaton

Port of Antwerp 5.079

5.025

5.066

Network bar

Drones 5.091

5.075

5.070

5.073

5.023

5.072

hall 4

ENTRANCE 3

5.018

5.020 A+B 5.045

5.040

4.017

4.064

4.106

4.062 4.103 4.151

4.107 4.065

4.061

4.102

4.067

4.060

4.101

4.068

4.149

4.148

4.021

4.153

4.156

TL H Job Day

Presentation Theatre

hall 3

4.058

4.146 4.065 4.159

4.013 4.145

4.109

4.100

4.070

3.055

4.025

4.029

4.143A

4.161

4.143B

4.098

Network Plaza

4.012

4.072 4.053

4.162

4.142

4.110

4.097

4.051

4.073

4.030

DEMO: Best Of Handling

4.011 4.163

4.096

Business point Easyfairs

4.095

4.048

4.138

4.094

4.112

hall 2

4.031

Charlie’s Burgers & Salad

4.077

4.140

Logistics in Wallonia

3.175

4.010 4.050

4.075

4.032

2.001

2.003

2.004

2.005

4.007

4.033

2.057

4.168

2.

2.031 2.031A

2.032

2.030

2.056

2.054

2.053

2.

2.052

4.005 4.113

4.093

4.046

4.034 4.004

4.079

4.171

2.061

2.062

2.063

2.065

2.060

4.136 4.091

4.135

4.134

4.090

4.080

1.001

4.045

1.002

1.004

1.003

1.005

1.006

1.035 4.172 4.042

4.082

1.039

4.035

1.046

1.044

4.003

4.173A

4.132

4.114

4.130

4.115

4.002 4.086

4.041A

4.084

4.001

4.116

4.085

1.07 1.080 1.081

4.040 4.175

ENTRANCE 2

4.041B

4.173

T&L2019-plan-420x297.indd Alle pagina's

1.043

1.041

1.040

4.036

hall 1

1.133

1.130

1.129

1.085

1.128

1.127

1.126

1.077

1.124

1.089

1.122

1.075

1.121

1.095

FAS FRE


TL Hub Job Day Village

Partner Village Start it @ KBC Village MDO Software Solutions

3.045

3.054

3.055

3.050

3.061

3.043A

3.046

3.063

3.043

3.044

3.041

3.039

3.065

3.063

3.017

3.019

3.038A

3.038

3.042

3.037

3.015

3.007

3.069

3.087

3.021

3.081

3.124A 3.124C3.124D3.124E 3.087

3.124F3.124G3.124H 3.124I 3.124J

3.112 3.091

FAST & FRESH

3.175

2.006

.005

3.117

2.010

2.007

2.012

2.014

2.028

2.051

2.052

2.049

2.041

2.047

2.046

5

2.065

2.066

1.006

2.018

2.016

3.105

2.020

3.093

2.021

2.022

ENTRANCE 1

2.042

2.044

2.044A

2.043

2.081

2.073

2.069

2.071

1.007

2.025 2.025B

2.045

2.070 2.063

3.107

2.024

2.037 2.037A

2.053

3.109

2.027A

2.027

2.030

2.054

2.015

3.111

2.026

2.029

2.031 2.031A

3.113

3.115

2.075

2.074

1.009

1.008

1.010

1.023

2.077

2.079

1.012

1.021

1.075

1.121

1.051

1.049

1.074

1.073

1.095

1.097

FAST & FRESH

1.052

1.053

1.054

1.019

1.020

1.055

1.056

1.057

1.070

1.099

1.119

1.117

1.101

1.116

1.115

Transportmedia Live Studio

1.015

1.018 1.017

1.046

Welcome area

1.058

Inspiration corner

1.062

1.102

1.103

1.114

1.065

1.105

1.113

1.112

1.107

1.060

1.110

53 10/09/19 12:25


Jo Van Moer

Maritieme Man 2019

“We moeten nadenken hoe we de logistieke sector aantrekkelijker kunnen maken” Redactie | Freddy Michiels

De Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten (ESPA) heeft met algemeenheid van stemmen Jo Van Moer, eigenaar van Van Moer Logistics uit Zwijndrecht, uitgeroepen tot Maritieme Man van het Jaar 2019. Op 10 oktober 2019 zal hem deze begeerde onderscheiding uitgereikt worden, in aanwezigheid van een reeks politieke, maritieme en logistieke afgevaardigden.

De Maritieme Man is een onder-

Jo Van Moer is nog maar relatief

met een dynamisch en duurzaam

scheiding die jaarlijks uitge-

recent maritiem actief. Hij richtte

beleid op diverse fronten, een

reikt wordt aan een persoon of

zijn bedrijf (Van Moer Logistics)

magazijnoppervlakte van 400.000

organisatie die zich verdienste-

op in 1990 als transportbedrijf.

m2 en een omzet van 130 miljoen

lijk gemaakt heeft in de natio-

Vandaag telt het bedrijf 1.200

euro. En zeggen dat het voor Jo

nale maritieme sector. Vorige

werknemers, van wie 400 chauf-

Van Moer persoonlijk allemaal

laureaten zijn onder meer Rob

feurs, die samen een vloot van 420

niet zo veelbelovend begon. In

Harrison (DP World Antwerp),

trucks ter beschikking hebben.

1997 brandde zijn gloednieuwe

Paul Valkeniers (CEPA), Walter

Op nauwelijks 29 jaar tijd is het

magazijn, inclusief privéwoning,

Van Mechelen (Alfaport), Karine

bedrijf uitgegroeid tot een van de

volledig af. Drie jaar lang woonde

en Fernand Huts (Katoen Natie).

grootste Belgische transporteurs,

hij met zijn gezin in een caravan.

Constante groei Van Moer Logistics kan de laatste jaren terugblikken op een onwaarschijnlijke, jaarlijkse groei van 30 procent, door zowel uitbreiding van de diensten als overnames. "Dit jaar en volgend jaar is het de bedoeling om het iets rustiger te doen en de bestaande activiteiten


Dossier | Transport & Logistics

en omzetten te consolideren, eerder dan uit te breiden. Tenzij klanten er ons om verzoeken natuurlijk", zegt Jo Van Moer. Hij voegt er toch fijntjes aan toe dat het bedrijf de eerste helft van dit jaar een omzetstijging van 10 procent noteert. Jo Van Moer: "Groei betekent vaak dat grotere bedrijven groter worden en kleinere het steeds moeilijker hebben om het hoofd te bieden aan de harde wetten van de economie. Groei betekent ook nood aan meer medewerkers. Iedereen zit in dezelfde kleine vijvertjes te vissen in de hoop de beste medewerkers binnen te halen. Voor knelpuntberoepen zoals vrachtwagenchauffeur, heftruckchauffeur, IT’er of ingenieur is dit bijvoorbeeld echt geen evidentie. We moeten constant een slimme en creatieve manier vinden om de leemten te vullen.

"Dit jaar en volgend jaar is het de bedoeling het iets rustiger te doen en de bestaande activiteiten en omzetten te consolideren, eerder dan uit te breiden."

mogelijk is. Dat trekt chauffeurs aan. We hebben bij onze chauffeurs een enquête gehouden en gevraagd met welk vrachtwagenmerk zij het liefst rijden. Uit deze enquête zijn vijf merken naar boven gekomen. Meer dan de helft kiest voor Volvo, dan volgt DAF en vervolgens Scania, Mercedes-Benz en MAN. Het is belangrijk dat een chauffeur met een truck rijdt waarin hij zich goed voelt. Bovendien merk je dat de chauffeurs die belang hechten aan een merk, meestal de goede chauffeurs zijn. Zij doen hun werk met passie. Chauffeurs die zich niets aantrekken van het merk waarmee ze rijden, doen hun job vaak niet graag."

Mobiliteitsproblemen zijn een rem De mobiliteitsproblemen en de bereikbaarheidspro-

Samen met onderwijsinstellingen op alle niveaus moeten we zoeken

blemen zijn natuurlijk een ernstige rem op uw ambities. Jo Van Moer: ‘Ook

naar manieren om jonge, ambitieuze krachten snel te kunnen inzetten.

hier zullen we op een innovatieve manier moeten inspelen op de druk en

We moeten nadenken hoe we de logistieke sector aantrekkelijker kunnen

frustraties van alle betrokkenen. Ik denk hierbij aan de verdere uitbouw

maken bij onze jongeren, want de jongeren van vandaag hebben andere

van nachttransport. ‘Nachtlogistiek’ is eigenlijk een meer geschikte term:

verwachtingen dan de vorige generaties."

om te slagen moet elke stakeholder instappen op de figuurlijke nachttrein. Ook de intermodal shift kan soelaas brengen. Niet in het minst de

Gelukkige koeien geven meer melk

overheid heeft hier een grote verantwoordelijkheid qua investeringen en

Mogelijk het grootste knelpunt voor de toekomst ligt in de aanwerving van

infrastructuur, inzake slimme heffing van wegentaksen en een correcte

vrachtwagenchauffeurs. De gemiddelde leeftijd van een truckchauffeur in

regelgeving die de eerlijke concurrentie tussen de verschillende soorten

België is 54 jaar en de vergrijzing binnen dit beroep neemt jaarlijks toe

wegtransport ondersteunt.’

volgens de jongste rapporten. De instroom van vrachtwagenchauffeurs (400) is exponentieel kleiner dan de uitstroom (1500). Alle transporteurs

Van Moer Logistics werd in het verleden al herhaaldelijk geprezen voor

lopen aan tegen een muur van onbegrip en desinteresse voor het beroep.

het gevoerde beleid, met als voorbeeld het veiligheidsbeleid in samen-

De sector maakt een ongezond opbod van de lonen mee, waardoor de

werking met de organisatie DrivOlution, dat bedrijven begeleidt om hun

transporteurs onderling krachten van elkaar afsnoepen.

medewerkers veiliger en zuiniger te laten rijden. In het voorbije jaar heeft

Van Moer Logistics tracht nieuwkomers te verleiden door een modern

het bedrijf elf procent minder ongevallen en boetes gehad. Ze ontvingen

vrachtwagenpark met nieuwe voertuigen aan te bieden. Jo Van Moer: "We

hiervoor de Truck Safety Award.

werken constant aan ons imago, zodat het voor iedereen aantrekkelijker

Jo Van Moer: "Het afgelopen jaar hebben onze inspanningen, zoals het

wordt om bij ons te komen werken. We hebben de uurlonen verhoogd en

aanstellen van preventiemedewerkers en het opleiden en bijsturen van

we hebben gezorgd dat onze vloot voertuigen zo nieuw en comfortabel

chauffeurs op basis van maandelijkse rijstijlrapporten, duidelijk geloond.

Stevedoring

Waterway Transport

Road Transport

Oude Leeuwenrui 39v2 - 2000 Antwerpen - www.jogologistics.com - info@jogologistics.com - +32 499 731 631

55


We hebben ons tot doel gesteld om het aantal ongevallen tegen 2020 met 35 procent terug te dringen, maar ook het brandstofverbruik nog verder te laten dalen."

Maritieme uitbreiding in de Kempen In februari 2018 nam Van Moer Logistics de binnenvaartterminal van Antwerp East NV (DP World) over in Grobbendonk. Deze terminal

"We hebben ons tot doel gesteld om het aantal ongevallen tegen 2020 met 35 procent terug te dringen."

was al sedert 2013 actief, maar ondervond problemen wegens het niet-respecteren van de geluidsnormen. De Raad

en vrachtverkeer tijdens de daguren maximaal te drukken. Tijdens de nachturen staan de vrachtwagens van Van Moer Logistics in voor het transport van containers. Overdag fungeert de nachthub als distributie-en collectiepunt voor containers die ’s nachts voor klanten gehaald of gebracht moeten worden van of naar de terminals rond het Deurganckdok. Op die manier halen we 9 vrachtwagens per dag van de weg. Bovendien: de geplande werken aan de Oosterweelverbinding zullen ervoor zorgen dat het mobiliteitsprobleem er de komende vijf jaar niet op

zal verbeteren."

van State annuleerde de eerder door de provincie toegekende vergunning en liet alleen toe dat de terminal actief mocht zijn tussen 7 en 19 uur.

Uitbreiding magazijnen

Van Moer liet een muur van 58 meter optrekken, met aan de waterkant

Er kwam een nieuwe, grote groei voor Van Moer Logistics toen de

geluidsisolerende panelen. Op die manier werd de geluidsoverlast voor

rederij MSC plannen bekendmaakte om te verhuizen van Rechter- naar

de buurt geminimaliseerd. Sedertdien kan er opnieuw dag en nacht

Linkeroever (Deurganckdok). Jo Van Moer besliste om massaal lege

gewerkt worden.

magazijnen op Linkeroever te kopen.

Jo Van Moer: "We hebben ongeveer een miljoen euro geïnvesteerd in

Jo Van Moer: ‘Vandaag zitten al die magazijnen nokvol. Jarenlang heb ik

deze binnenvaartterminal. Niet alleen in de muur, maar ook in geluid-

250.000 euro tol per jaar betaald om door de Liefkenshoektunnel te rijden

dempende rubberen matten. Ons personeel kreeg een opleiding om

om onze containers op Rechteroever te gaan halen.’

geluidarm te werken en onze grote containerkraan is voortaan elektrisch

Sedert enkele jaren worden de activiteiten van het wegtransport ook

aangedreven, dus niet langer met diesel. Deze terminal is een hub buiten

uitgebreid naar het watertransport, met een sterke aanwezigheid in de

de haven (Albertkanaal-red.). Containers met goederen uit de buurt

binnenvaart met eigen binnenschepen die pendelen tussen de haven

kunnen hier op binnenschepen geladen worden om ze zo rechtstreeks

van Antwerpen en de Inland Container Terminal (ICT) die het bedrijf

naar de haven van Antwerpen, Rotterdam of Zeebrugge te brengen en

in Vilvoorde bezit in de zone Cargovil. Met deze werkwijze wou Jo Van

omgekeerd. Zo vermijden we talloze ritten via de weg. We hebben ook

Moer een alternatief aanbieden voor het drukke wegverkeer op de as

afspraken met rederijen dat lege containers hier mogen blijven staan

Rotterdam-Antwerpen-Brussel.

zodat ze niet constant van en naar Antwerpen moeten."

Van Moer Logistics heeft een contract met het Europees distributiecentrum van Caterpillar Distribution Services. Op 500 meter van de container-

Nachthub in Arendonk

terminal is op de vroegere DHL-site een splinternieuw centrum van 68.000

In 2018 lanceerde Van Moer Logistics ook een nachthub in Arendonk.

m2 opgetrokken.

Sinds de lancering werden al bijna 4.000 ‘dagcontainers’ van de weg

Jo Van Moer: ‘Daar komen wekelijks 480 containers met wisselstukken

gehaald. Jo Van Moer: "Met deze nachthub willen we een antwoord bieden

toe, die weer voor de export wereldwijd vertrekken. Wij verzorgen het

op de groeiende congestieproblematiek in Antwerpen door efficiënt

vervoer per schip tot onze Inland Container Terminal en zorgen voor de

nachttransporten van en naar de haven van Antwerpen te organiseren

behandeling en het vervoer tot het distributiecentrum en vice versa. Elke

Over 60 sailings yearly, transporting steel and general cargo from Europe to the St. Lawrence River and the Great Lakes.

Antwerp T 32.3.821.13.00 | commercial.antwerp@fednav.com Montreal T 1 514.878.6641 | fallineteam@fednav.com

KMO_august2019.indd 4

2019-08-26 16:59:46


Dossier | Transport & Logistics

dag varen twee lichters van ons tussen Antwerpen en Vilvoorde, een in elke richting. Op de heenreis stoppen de schepen bij Umicore in Hoboken

Leerstoel Dennie Lockefeer

om daar containers te lossen. We hebben daar een twaalftal medewer-

Dennie Lockefeer (foto) overleed begin dit jaar aan de gevolgen

kers op de site werken om de containers met scrap te lossen, te kiepen

van een verkeersongeval. Hij was de leidende figuur bij Van Moer

en te spoelen. Zo kunnen we vermijden dat ze per vrachtwagen worden

Logistics, die zich thuis voelde binnen de havengemeenschap

aangevoerd. Vroeger passeerden jaarlijks 7.000 containers door het stads-

en er ook sterk gewaardeerd werd, in het bijzonder in de wereld

centrum, die nu door de binnenvaart worden vervoerd.’

van de binnenscheepvaart voor zijn inzichten en expertise. Ter nagedachtenis van Dennie werd aan de Universiteit Antwerpen

Internationale speler

een leerstoel geopend voor fundamenteel onderzoek inzake

Jo Van Moer heeft van het transportbedrijf dat zijn naam draagt op 25

intermodaal vervoer. De leerstoel kreeg zijn naam.

jaar tijd een internationale speler gemaakt die zijn stempel drukt op de

Christa Sys van Universiteit Antwerpen wil via deze leerstoel jonge

maritieme en logistieke wereld. Ook zijn inspanningen om in de logistieke

binnenvaartonderzoekers vleugels geven. Research naar nieuwe

sector het voorbeeld te geven van een duurzaam beleid met aandacht

ontwikkelingen is meer dan ooit nodig. Men is op zoek naar

voor geluidsisolerende en geluiddempende maatregelen, hebben indruk

een behoorlijk aantal mensen die een academische loopbaan

gemaakt. De inlandterminal kan jaarlijks zo’n 75.000 containers behan-

willen uitbouwen in deze specifieke domeinen. Daarom zoekt

delen, een belangrijke schakel om de mobiliteit in en rond Antwerpen te

het Departement Transport en Ruimtelijke Economie van de

verbeteren.

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie een veelbelovend

Jo Van Moer: ‘In de afgelopen jaren hebben we veel met onze klanten

talent voor een voltijdse betrekking.

gecommuniceerd. We proberen naar hun behoeften te luisteren en

Meer info via www.uantwerpen.be/nl/jobs.

"We hebben bij onze chauffeurs een enquête gehouden en gevraagd met welk vrachtwagenmerk zij het liefst rijden." de zwakke punten in hun processen te achterhalen. Welke methoden gebruiken ze bijvoorbeeld om goederen van punt A naar punt B te verplaatsen? Hoe transporteren, bewaren en reinigen ze? Zo trachten we tot oplossingen te komen om eventuele zwakheden weg te werken of te voorkomen. We kijken altijd naar het proces als geheel en dan pas bedenken we complete, op maat gemaakte concepten om de logistiek van onze klanten te verbeteren.”

CONTAINERTRANSPORTEN HUIFWAGENS DIEPLADERS TA N K T R A N S P O RT E N T+32 (0)3 775 01 01 - www.roosens.be

WELKOM OP ONZE NIEUWE LOCATIE IN KALLO!

Ervaren en goed opgeleide chauffeurs vervoeren elke lading veilig van en naar de Benelux, Frankrijk of Duitsland.

57


TRANSPORT & LOGISTICS 2019 -LIJST STANDEN Beursplan: zie p. 52 360 Payment Solutions

2.004.

Coeman Packaging

2.054

FORWARD Belgium

3.124J

4i & Turbel

2.051

Colson Europe

1.116

Gamma Wopla SA

1.008

Actemium

2.044A

Consoveyo, S.A.

4.051

GC-advice bvba

1.107.

Afsluitingen Noyez nv

4.138

Cordeel

2.025a

GCC

4.103

AGO Jobs & HR

4.017

Corneel Geerts Transportgroup nv

1.023

Generix Group Benelux nv

2.062

AKANEA

3.109

Cosimco nv

4.097

Geodis Wilson Belgium nv

2.057

All-Connects

2.073

Crown Handling nv

4.146

GeoTracer

4.149

Alstef | B2A Technology

3.039

DACHSER Belgium N.V./S.A.

1.099

Getra NV

4.062

Ambrogio nv

1.110

Dalosy

2.047

Globis

2.018

ANSUL Solutions BV

4.142

Dataction

3.054

Go4Logistics NV

4.001

AR Racking - Storage Solutions

4.093

DB Schenker

1.085

GOBO International nv

1.007

Arcade Logistiek en Industrie Bvba

2.012

DDD Technics Bvba

4.161

Goodman Belgium

4.112

AS Technomar & Adrem

3.021

De Putter & Co

1.124

Gosselin Logistics

1.081

As4

1.070

de Ronde & Drubbel nv

1.044

GPS-Buddy Belux bvba

2.003

A-Safe Bvba

2.043

De Vlaamse Waterweg Nv

5.070

Griptech B.V.

4.171

ASK Romein Malle

4.042

De Vreese Logistic

1.049

Group Beyers bvba

4.077

ASSA ABLOY Entrance Systems nv

4.035

Deceuninck Hendrik

4.082

Haagh Protection bv

3.093

Atmosafe

3.112D

Delporte en zonen nv

4.135

Hamann International Logistics nv

4.007

Atrium Opleidingen

3.063

Den Doelder Pallets bv

1.006

Hamer Technical Installations nv

4.085

Aucxis RFID solutions

2.049

DESCARTES SYSTEMS (BELGIUM)

1.113

Hazgo Belgium bvba

1.040

AVIA - Belgomine NV

1.117

Deufol

4.032

Hermans Heftrucks

4.132

AWP

3.081

DFDS Group

1.053

Hilaire Van Der Haeghe nv

4.113

B&B Logistik

1.112

DHL FREIGHT (BELGIUM) N.V.

4.021

Hoppecke Belgium N.V.

4.058

b.Alert

4.068

DKV Euro Service Benelux

2.026

HSM GmbH + Co. KG

2.025b

Battery Supplies nv

4.159

DSV Road / Air & Sea / Solutions nv

4.045

Human Workspace

2.069

B-CLOSE

1.003

Durwen Benelux bv

4.005

I.C.T.C. NV

5.023

BCTN

3.112E

Easyfairs

1.060

IDELUX

5.064

Belepal v.z.w./EPAL Belgium

2.074

Easytrip Transport Services

2.037a

Identification Products Int.

2.027

BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H

1.105

ECS European Containers nv

1.012

In Concrete bvba

4.080

BE-Trans & BE-Logistics

2.032

Efaflex bvba

1.043

Intervest Offices & Warehouses

4.163

Bodet Belgium

3.112C

Elevate - IT NV

1.021

Intrasys nv

4.065

Bolckmans Nv

4.172

Emrol bvba

4.030

Intris nv

4.064

Bolloré Logistics Belgium

1.041

Enersys bvba

4.098

IOnLogistics nv

2.063

Bolzoni Auramo bv

4.100

Engels Logistics nv

1.121

Isitec Benelux

1.115

Boplan BVBA

4.109

Ergoline

3.105

IXOLUTION B.V.

2.010

Bring Cargo bv

4.107

Ergopack Deutschland GmbH

1.101

JAS Forwarding Worldwide Belgium nv

1.089

BRUSSELS AIRPORT COMPANY

5.045

Esquenet

4.010

Jetcar nv

1.077

C.H. Robinson Belgium

5.066

ETI Bvba

5.073

Jost sa

4.086

Capture Rights Bv

2.029

Euro-Sprinters nv

2.007

Kärcher Belux Nv

4.102

Cascade Benelux

4.055

Eurotracs nv

1.005

KAUP GMBH & CO.KG

4.067

Casters-Landtmeters BVBA

4.041A.

Expresso Manutention SPRL

4.036

Kempisch Trainingscentre

3.112G

CBRE

4.095

Fast Lines Belgium

3.112B

Keuleers & Co

1.127

Chris Wens

1.128

Fleet Complete

3.041

Kmodynamoo // Kmoinsider

3.112

Cimcil BVBA

1.126

Fleet-Telematics

3.111

KMOinsider Businesspaviljoen

3112

Clevermac bvba

4.168

Flows

3.124A

Kuehne + Nagel nv

1.051

Codipack Group

3.061

FOD Financiën

2.041

L-Door Industrial bvba

4.033


LeBeck

2.021

Panalpina World Transport N.V.

1.046

Topa Packaging

Leeward Transport & Logistics law

3.115

Pasec nv

1.054

Toshiba TEC Germany Imaging 3.015

firm

1.133

PGS Group & 5G Multimodal

1.056

Systems

Locus

2.006

PICS Belgium

3.124F

Toyota Material Handling Belgium

4.079

Logflow NV

4.060

PLASTIBAC NV

2.028

TracingInMotion bvba

1.002

Logi Signs bvba

2.061

Polypal Belgium

2.037

Transics Belux bvba

4.031

Logistiekdirect

4.115

Port of Antwerp

5.025

Transoplast bvba

2.056

Logitrans Belgium nv

4.116

Port of Zeebrugge

1.009

Transport & Logistiek Advocaten

2.004

Mabo-Lifting - Mabo E&A nv

4.025

Portilog

3.124C

Transport Joosen nv

1.103

Magetra International

1.102

Portmade nv

3.112A

Transport M. Roosens N.V.

1.095

MAHIEU Construct NV

4.106

PostNL België

1.062

Transport Media

2.081

Mainfreight N.V.

2.077

PROFI REGAL s.r.o.

4.162

Transports Dandoy NV

4.013

Marine Digital System

3.091

PTV Group

4.050

Transuniverse Forwarding nv

4.073

May Courier International bvba

1.129

Pyroban

2.060

Trends Top

2.024

MDO Software Solutions BVBA

3.087A

QEOS

2.052

Trilogiq Benelux

2.044

Mecalux Belgium

4.134

RAJA: de Europese Nr. 1 in verpak-

2.016

Trimble Transport & Logistics nv

4.003

Meeus Group

4.070

king,

TVH Group NV

4.034

Mexico Natie

1.074

opslag, onderhoud en veiligheid!

TVM Belgium

4.084

Microtron

2.075

RAM Mounts Benelux

4.011

UBIDATA SA

4.173A

Miretti Benelux

4.091

RAVAS Europe

4.140

UPTR

1.057

Mopal Palletindustrie nv

1.119

Romass Business

3.019

Uretek Benelux

2.071

MSTS Tolls

1.020

Rotom

1.035

V.I.B. - Opleiding en Informatie

3.124E

Multimodaal.Vlaanderen

5.010

Ruggedizers by Alcom

2.020

V2S.eu

4.156

Multiprotexion BVBA

3.043

Sany Group

1.004

Valcke Prefab Beton

4.101

Multitube Engineering B.V.

1.065

SATO Benelux bv

2.066

valueXstream

4.002

NaviTrans Belux nv

4.029

Scanfor bvba

1.001

Van Berlo | Experts in funderingen en

4.075

Nefab Packaging Belgium nv

4.012

Schoeller Allibert

2.079

bedrijfsvloeren

Nippon Express Belgium nv

2.053

Score bvba

1.055

Van Mieghem Logistics NV

2.027A

Noa Trainings

1.019

Shipify

1.114

Vanas Engineering nv

4.046

Noordzee Drones

5.091

Siebens Spoorbouw BVBA

2.031

VDAB Antwerpen

5.083

NORTH SEA PORT

2.045

Softpak B.V.

4.040

Veko Lightsystems

4.048

NxtPort

1.010

Software A.G. Belgium S.A.

2.042

Vervoer Van Peteghem-Debraekeleer

5.020A

ODTH First Class Logistics

2.065

Solid Rack

4.143A

VIL

1.080

On Time Logistics

1.052

Spider Robotics

3.037

Visual Safety

4.153

ONE2ID - Etiketten en barcode labels

2.014

SSI Schäfer nv

4.145

Vlamytal

1.107

STILL NV

1.039

Vulsteke Bedrijfsgebouwen

5.020B 3.017

voor magazijn en logistiek

magazijn,

inpakafdeling,

Orditool

3.112F

Storax Benelux sa

4.061

VVSnv Signalisatie . Straatmeubilair .

Organi

4.090

Stow International nv

4.053

Sensobility

3.043A

Stream Software NV

4.004

WANZL bvba

1.015

SUFILOG

2.046

Warehouses De Pauw

4.096

Suivo

4.114

Willy Naessens Industriebouw nv

4.072

Syntra Bizz

3.112H

Winlock Systems bvba

4.148

OTM OTM -

Belgian

Organizer

Shippers' Unique

Council 3.124I Logistics

Hackathon Oudimmo Logistics bvba

2.005

TANS Belgium bvba

3.007

Yusen Logistics Benelux bv

1.075

P. Raymakers & Zoon BVBA

4.041A

Tespack

1.122

Zetes

3.050

Packaging Service Center nv

1.058

The Beacon

3.124G

Zumtobel

2.015

Paletco nv

2.001

TIMOCOM

1.018

Palletcentrale Group

2.030

TL Hub

3.051

Pallex Benelux

1.130

TLCC

3.117

59


TACHOGRAAF DOWNLOADS inclusief Track & Trace over heel Europa compatibel met de nieuwe tachograaf Het draadloos uitlezen van tachografen en chauffeurskaarten en het verwerken van deze gegevens maakt nu al een belangrijk deel uit van Orditool. De vrachtwagen mag zich hierbij om het even waar in Europa bevinden. Onze nieuwe Track & Trace service is nu ook beschikbaar voor gemengde vloten van vrachtwagens en lichte bedrijfswagens, die we op een merkonafhankelijke wijze kunnen ondersteunen over heel Europa. DE ORDITOOL OPLOSSINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DE: » HR-dienst, met Orditach voor de analyse van tachograafgegevens en de berekening van prestaties. » Technische afdeling, Ordifleet, planning en opvolging van onderhoudsbeurten. » Dispatching, Orditrack voor de Track & Trace. OpenICT | Haachtsesteenweg 322 C - 1910 Kampenhout T +32 2 342 01 90 | F +32 2 342 01 93 info@openict.be | www.orditool.com Vraag vrijblijvend een

GRATIS DEMO

STAND 3.112F

bij u ter plaatse.

Transport van of naar uw hoofdzetel?

Kies voor onze Sofa Style Service

Totaaloplossing. Transport nodig? Wij nemen het 100% over. Geniet van onze Sofa Style Service!

(H)echte partner. Als familiebedrijf zijn onze communicatielijnen kort en onze aanpak efficiënt.

Veelzijdige diensten. Welke logistieke service je ook zoekt: reken op onze vloot, onze mensen en ons ijzersterk netwerk.

WWW.FAST-LINES.COM

LOGISCH-TIEK IN TRANSPORT

ADV-Fastlines_V4.indd 1

22/09/17 14:52


Dossier | Transport & Logistics

WELKOM OP HET PAVILJOEN VAN KMOINSIDER

Stand 3.112

Op 15, 16 en 17 oktober 2019 staat Transport & Logistics in Antwerp

 Portmade: in het dienstenpalet van Portmade Customs Nv, onderdeel

Expo drie dagen in het teken van alles wat rijdt, vaart, spoort

van de Portmade Group Antwerpen, is de douanegerelateerde aangifte

en vervoert. Een prima gelegenheid om inspiratie op te doen en

één van de specialiteiten.

waardevolle contacten te leggen.

 BCTN Terminals: Binnenlands Container Terminal Netwerk, terminaloperator en -exploitant.

KMOinsider partners op het Business Paviljoen Mediapartner KMOinsider is aanwezig met een superpaviljoen, een opvallend B-to-B platform. Kom langs en ontmoet deze innoverende bedrijven:  Atmosafe: beschermt tegen schadelijke stoffen. Het bedrijf analyseert de luchtkwaliteit en brengt de chemische risico’s in uw onderneming in kaart.

• Syntra: flexibele opleidingen op maat van bedrijf of organisatie. Op bedrijf of bij Syntra.  SD Worx: HR-partner die tools en ondersteuning biedt voor personeelsadministratie en loonverwerking  KMOinsider: maandelijks b-to-b magazine voor de kmo-bedrijfsleider en kmo-manager (print en online).

 Orditool: de Orditool software van OpenICT biedt een set tools om het technische beheer van een vrachtwagenvloot onder controle te houden.  Fast Lines: provider van intermodale logistieke oplossingen. Logischtieke en veelzijdige oplossingen.  Kempisch Trainingcentre: specialist in logistieke opleidingen. Dit opleidingscentrum werd door de Vlaamse overheid erkend in 2016 als Opleidingscentrum voor de Nascholing Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs met rijbewijs cat C en/of D.  Bodet: oplossingen voor tijdsbeheer, toegangscontrole, klokken en scoreborden. Bodet produceert zelf zowel de hardware- als software.

Vereenvoudig het beheer van uw personeel en vebeter uw toegangscontrole dankzij BODET

PERSONEELSBEHEER

TOEGANGSCONTROLE

RESERVATIE VAN VERGADERZALEN

BEHEER VAN UW BEZOEKERS

HR-BEHEER VIA APP

BRANDOEFENINGEN

Bezoek ons in hal 3 op de KMOInsider stand 3.112 tijdens de beurs Transport & Logistics in Antwerpen of surf naar onze website:

Software

www.bodet.be

61


ORD DE NIEUWE F ENS ! G BEDRIJFSWA R VOOR A BETROUWBA WERK. HET STEVIGE mber van de Geniet in septe OOL condities. BACK TO SCH

NEW TRANSIT 2T

Denayer

Bisschoppenhoflaan 515-517 2100 ANTWERPEN 03 360 50 80

Permeke

Jan Van Rijswijcklaan 298 2020 ANTWERPEN 03 827 79 10

De Kort

Kapelsesteenweg 76 2930 BRASSCHAAT 03 641 98 00

Deprince

Mechelsesteenweg 258 2500 LIER 03 4 881 881

Van de Ven

Starrenhoflaan 1    2950 KAPELLEN 03 664 04 90

Gonthier

Antwerpsesteenweg 273 2800 MECHELEN 015 55 60 71

WWW.FORD-ANTWERPEN.BE

Diesel

7,7-11,3 L/100KM.

202-296 G/KM. (WLTP)

5,5-9,5 L/100KM.

144-250 G/KM. (NEDC)

Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. ford.be

AD KMO insider-124,5x170__2019-DEF_Drukklaar.pdf

the

1

6/09/19

20:37

group presents:

Chateau La Colombie ho te l | fe e stza a l | co nfe re nti e

rel a x i n styl e

ART

the of

fine

cooking

c ate r i ng op ni ve au

“Ideale plek voor uw training of event” Ruimte nodig voor een brainstorm? Op zoek naar de ideale locatie voor uw event? Domein Martinus biedt u een brede waaier aan mogelijkheden... High end catering voor uw bedrijfsevent? “the art of fine cooking” maakt het waar!

Sniederspad 133 2980 Halle-Zoersel Tel 03/384 02 23 info@domeinmartinus.be m-group.be


Bedrijfsreportage | BCTN

DAVID HUYBRECHTS (BCTN) ROEPT OP TOT MULTIMODALE PARTNERSHIPS Alleen al met zijn drie Belgische inland

Maar er moeten voor hem wel betere afspraken

kabel, dan wil ik dat graag onmiddellijk weten

terminals vervoert BCTN jaarlijks meer dan

gemaakt worden.

zodat ook wij kunnen schakelen. Er kan daar-

140.000 containers over het water van en

“De service die wij onze klanten kunnen geven,

naast ook tijd bespaard worden door douane

naar de Antwerpse en Rotterdamse havens.

is rechtstreeks gerelateerd aan de service die

statussen proactief te communiceren, docu-

Vervoer per barge blijft sterk in de lift

we zelf krijgen op de containerterminal in

menten en forecasten via EDI-berichten door te

zitten. “Er is nog altijd meer dan voldoende

de zeehavens. Het kan toch niet zijn dat een

sturen…”

capaciteit op de waterweg, maar willen we de

container die vanuit Amerika naar Antwerpen

Van gedachten wisselen met David Huybrechts

Europese distributiecentra in onze achtertuin

komt, nog eens bij wijze van spreken evenveel

over dit onderwerp kan o.a. op Transport &

houden, dan dienen er partnerships gemaakt

tijd nodig heeft om van Antwerpen in het

Logistics Antwerp waar BCTN co-exposant is op

te worden met alle partijen in de keten”, stelt

binnenland tot bij de eindklant te geraken?”

het paviljoen van kmoinsider.

directeur David Huybrechts.

BCTN laakt vooral het feit dat de diepzeeterminals de gemaakte afspraken vaak niet nakomen

BCTN,

David Huybrechts, commercieel directeur van

en dat heeft een negatief cascade-effect op de

Netwerk, heeft een uitgekiend netwerk aan

Binnenlands

Container

Terminal

de BCTN-groep, blijft al een tijd op dezelfde

rest van de supply chain.

inland terminals in Geel, Meerhout, Beringen, Alblasserdam, Den Bosch, Nijmegen, Venray

nagel kloppen. “Wij blijven geloven en verder bouwen aan

Rondetafelgesprekken

en Roermond. In 2020 opent BCTN een 9de

multimodaal vervoer. Dat is en blijft de

Er vonden vanuit de Antwerpse haven reeds

terminal in Deventer. BCTN is de grootste

toekomst. Het vervoer over de weg raakt

rondetafelgesprekken plaats rond dit thema,

binnenland terminal van de Benelux. De

immers steeds meer in de knoop. Maar ook de

maar die zijn volgens de BCTN-directeur te high

afdeling ‘Customer Service’ wed recent

barge- en terminaloperatoren staan vandaag

level, waarbij te veel over de hoofden heen wordt

versterkt met meer dan 10 medewerkers.  (NV)

voor een uitdaging: het oplossen van de

gesproken, terwijl de afspraken met de operati-

congestie bij de aansluiting op het deep sea

onele mensen zouden moeten gemaakt worden.

verkeer in de Zeehavens”, stelt hij.

BCTN wil nu zelf het initiatief nemen om een

Voor David Huybrechts blijft het bundelen van

betere samenwerking met de volledige keten

de volumes in de containerbinnenvaart de

op het getouw te zetten.

oplossing voor de opstoppingen in de havens

“De deep sea terminal, de rederij, de inland

van Antwerpen en Rotterdam. Hij neemt dan

terminals en de verlader-ontvanger, we moeten

BCTN, Nikelaan 1, 2450 Meerhout

ook met veel overtuiging deel aan het proefpro-

als één team werken, opdat elke partij zijn

T 013 67 08 50, dhuybrechts@bctn.eu

ject ‘minimum call size’, dat momenteel loopt.

werking kan optimaliseren. Is er een kink in de

www.bctn.eu

63


OPLEIDING MOBIELE WERKMIDDELEN VEILIGHEIDSTRAININGEN NASCHOLING CODE 95

Flexibele opleidingen

op maat van je bedrijf of organisatie

Management \ Bedrijfsbeheer \ Elektro \ Techniek \ Bouw \ FinanciĂŤn \ Verzekeringen \ Zorgverlening Grafische & audiovisuele technieken \ Informatica \ Talen \ Redactie \ Transport \ Logistiek \ Voertuigen Vastgoed \ Veiligheid \ Preventie \ Milieu \ Verkoop \ Marketing Campus Antwerpen, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem (vlakbij Berchem Station) Campus Leuven, Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee Campus Mechelen, Oude Baan 2, 2800 Mechelen Of bij jou in het bedrijf of de locatie die jezelf kiest

KMOInsider_BeursT&L_092019.indd 1

Contacteer ons! T 078 15 40 05 E opmaat@syntra-bizz.be W www.syntra-bizz.be 19/08/2019 11:34:57


Transport &Logistics

Ontmoet, ontdek en beleef Transport & Logistics Antwerpen 2019 (15-16-17 oktober) lonkt. Alles staat in het teken van ontmoeting en beleving. Bezoekers kunnen deelnemen aan conferenties en lezingen rond hot topics zoals digitalisering, de doorbraak (of niet) van multimodaliteit en cybersecurity. Ook zeker de moeite waard: een bezoekje aan de verschillende paviljoenen om topadvies in te winnen bij Port of Antwerp, Logistics in Wallonia, Brucargo, VIB, Multimodaal Vlaanderen... Bekijk het programma.

Dinsdag 15 oktober

Woensdag 16 oktober

Donderdag 17 oktober

08u00-10u00 Officiële beurs-

09u30-12u00 VIB

08u00 Flows Logistics Rookie of

opening

Digitalisering in logistiek

the Year

Business@Breakfast (zie p. 35)

Congress Center

Uw 'rookie' op het podium van de

Presentation Theater Hal 3

eerste Flows awards? 11u00-12u30 Kuehne+Nagel

15u00-18u30 Lineas

Digital innovations in logistics

09u30-12u00 VIB

Presentation Theater Hal 3

Presentation Theater Hal

Risicomanagement in logistiek en SC

18u00-01u00 Trends Transport

13u30-15u00 Alex van Breedam

& Logistics Gazellen

Port of Antwerp en Logistics in

Stand Transportmedia Hal 2

Wallonia

10u00-14u00 TL Hub

De 'Gazellen' lauweren de

Multimodaliteit

Job Day

snelst groeiende bedrijven in

Multimodaal Vlaanderen

Presentation Theater Hal

de sector en brengt de commu-

Presentation Hal

Een samenwerking met TLHub.

nity in een dynamische sfeer bijeen.

TLHub,

het

belangrijkste

20u00 Netwerkdrink

Belgische

‘Maritieme Pint’ ism ATC

voor de transport en logis-

Het volledige programma vindt u op: www.easyfairs.com/nl/transport-logistics-antwerp-2019/ (klik door naar Programma & events)

Congress Center

wervingsplatform

tieke sector organiseert een Job Day tijdens het event. De focus ligt op Vlaamse ondernemingen, jobaanbiedingen en

Beursplan: p. 52

dit alles met een internationale

Standenlijst: p. 58

uitstraling.

65


Uitgebreid assortiment hoge kwaliteit maatwerk voor grote en kleine series totaalservice partner die meedenkt flexibile leveringtermijnen

Kisten en kratten Paletten en bodems Maatwerk Spoedorders HT ISPM 15 Plaatmaterialen Verpakkingshout / kaleerhout Bouwhout Douglas

www.keuleers.be NV KEULEERS & co Berlaarbaan 100 A 2820 Bonheiden +32 15 560 590 info@keuleers.be

Verlaging operationele kosten Volledige controle over uw trailers: ook als deze zijn afgekoppeld! Temperatuurregistratie en alarmering als temperatuur afwijkt van de ingestelde waarden Snelle en efficiënte communicatie met uw chauffeurs Op afstand downloaden van tachograafdata Driver app

Planner app

Planning, communicatie en emballage- registratie in één omgeving Modulaire opbouw: u betaalt alleen voor de modules die u gebruikt

info@gps-buddy.com - www.gps-buddy.com - +32 (0) 38 08 24 69

experienced logistics and transport since 1967 8 strategic sites in Belgium, France and Slovakia 95.000 m² logistics global solutions intermodal alternatives - organisation of road, air and sea freight

we look forward doing business with you! www.eutraco.eu info@eutraco.eu


Rubriek | Inside information

Inside information

Zalando test social delivery in Denemarken Thuisadressen als afhaalpunt op basis van een netwerk van buurtgenoten die elkaars pakketjes ontvangen en bezorgen. Zalando gaat

Frietjes invriezen met eigen groene stroom

dit systeem testen in Denemarken in samenwerking met PostNord

Het Antwerpse opslagbedrijf Luik Natie is van plan tot 90 procent

en het Nederlandse bedrijf Homerr. De ophaal- en afgiftepunten

van zijn stroomverbruik te dekken met zelfgemaakte groene

zullen zich in de woonwijken van Aarhus en Kopenhagen bevinden.

stroom. Het gaat om een installatie van 3.800 zonnepanelen, een 2 miljoen euro waarmee het opslagbedrijf tegen midden 2020 het

Fietsen Mintjens opent zesde filiaal in Merksem

aandeel van zelf geproduceerde groene stroom kan optrekken van

Fietsen Mintjens opent een nieuw filiaal op de Bredabaan in

circa 66 naar 90 procent. De afspraak is dat Engie Electrabel via een

Merksem. Dit is de zesde vestiging naast de winkels in 's-Gra-

derde-investeerdersmodel alles financiert en dat Luik Natie na tien

venwezel, Sint-Job-in-'t-Goor, Kapellen, Belsele en Lokeren. In

jaar eigenaar wordt van de installaties.

Merksem vult Fietsen Mintjens de volledige benedenverdieping met

grote batterij en elektrische laadpalen. De investering bedraagt

een ruime keuze aan e-bikes. Moooby, de B2B-partner van Fietsen

DPD test elektrische bestelwagen

Mintjens, wil op de tweede verdieping bedrijven helpen met slimme

Pakketjesbezorger DPD levert in Mechelen pakjes met een volledig

fietsplannen op maat.

elektrisch aangedreven bestelwagen. Het gaat om een test in samenwerking met Stad Mechelen, Essent.be en Volkswagen. Op basis van de resultaten zal DPD de aanpak verder verfijnen.

Intris integreert klanten met NxtPort-diensten Met de nieuwe versie van TRIS worden de klanten van softwareleverancier Intris geïntegreerd met drie import-API's van NxtPort: Import Consignment, Next Mode of Transport en Green Lights. “Hierdoor zijn de data uit NxtPort bereikbaar voor logistieke spelers die gebruikmaken van de Belgische havens,” zegt Geert De Wilde,

ZIEN én GEZIEN worden?

CEO NxtPort.

Ooms Bouwonderneming wordt Ooms Woonrealisaties Met de gezegende leeftijd van 65 jaar koestert Ooms uit Rijkevorsel meer dan ooit ambitieuze toekomstplannen. De naam van het bouwbedrijf verandert in Ooms Woonrealisaties en het bedrijf kijkt uit naar een nieuwe moderne toonzaal met kantoorruimte. Last but not least stelt Ooms een nieuwe slagzin voor: ‘Don’t worry, build happy!’

LED STRIPES:

> Lichtverdeling tot in de kleinste hoeken > Geen verblinding van omstaanders > Aanduiding van de rijrichting

VERTILIGHT:

> Uiterst brede lichtstraal tussen bodem en hefhoogte > Geen verblinding van omstaanders

MEER WETEN? Vraag nu een vrijblijvende offerte aan.

Motrac Handling & Cleaning Noorderlaan 612 l B-2030 Antwerpen l Tel. +32 3 360 11 11 Fax +32 3 360 11 10 l info@motrac.be l www.motrac.be

67


ATMOSAFE BVBA Breathing Safety Your partner in air quality monitoring

ATMOSAFE BVBA Beliweg 315, Antwerpen +32 (0)3 844 49 89 info@atmosafe.be www.atmosafe.be


Bedrijfsreportage | DB Schenker

DE VOORDELEN VAN HET ‘WIELTJESZUIGEN’ IN DE LOGISTIEK De wielerliefhebbers onder ons hebben ze

transportbedrijf gespecialiseerd in zelfrijdende

dienstverlener heeft 140 jaar ervaring. Met

de afgelopen weken in de Tour de France

voertuigen, als eerste een autonome en

4.000 medewerkers en 34 strategisch geloka-

en de Vuelta vast aan het werk gezien: de

volledig elektrisch gestuurde vrachtwagen

liseerde logistieke centra en kantoren behoort

wieltjeszuigers of wieltjesplakkers. Er bestaan

op de weg gebracht. De T-Pod werd tijdens de

het bedrijf in de Benelux tot de top 3 in logis-

tabellen met kengetallen over. Twee vluchters

Transport Logistic beurs in juni in München

tieke dienstverlening.

kunnen zo’n 5% sneller rijden dan een

voorgesteld aan het publiek en gaat in Zweden

koploper die alleen rijdt. Ook in de logistiek

reeds de openbare weg op.

biedt het ‘wieltjeszuigen’ voordelen. DB

Gratis toegangsticket voor Transport & Logistics

logistiek en supply chain management, heeft

Landtransport: aansluiting naar heel Europa

onlangs deelgenomen aan ’s werelds eerste

“Landtransport is een belangrijk onderdeel

Transport & Logistics, op 15, 16 en 17 oktober

praktijktest met vrachtwagenpelotons.

van

Schenker, wereldwijd marktleider in transport,

Onder het motto ‘logistics connected – shaping the future’ is DB Schenker ook aanwezig op

hebben

in Antwerp Expo. “We presenteren er onze

daarvoor een heel uitgebreid netwerk. Vanuit

duurzame en digitale innovaties en onze

heeft

onze vestigingen in Zwevegem,

nieuwe diensten, die transport en logistiek nu

uitgewezen dat ‘platooning’, het

Mechelen en Eupen vertrekken

en in de toekomst in beweging zetten”, stelt

systeem waarbij minstens twee

dagelijks transporten naar de

Miranda van der Meijden.

vrachtwagens, ondersteund door

meeste Europese bestemmingen.

DB Schenker vindt u op Transport & Logistics in

technologie, in strak konvooi rijden,

We vervoeren palletzendingen voor

hal 1, stand 1085.

grote en kleine ondernemingen. We

Ga naar www.dbschenker.com/be voor uw

Het

pilootproject

leidt tot een efficiënt ruimtegebruik

Miranda van der Meijden

onze

dienstverlening.

We

op snelwegen, tot minder congestie en

zoeken een oplossing van deur tot deur op maat

tot

verkeersveiligheid.

van het bedrijf en zijn klanten. Dit kan gaan om

Vrachtwagenpelotons brengen bovendien een

een levering op een vooraf bepaalde datum en

vermindering van het brandstofverbruik met 3

voor een bepaald uur. Die garantie kunnen we

tot 4% met zich mee.

bieden”, legt Miranda van der Meijden uit.

een

verhoogde

gratis toegangsticket.  (NV)

“Dat zijn beloftevolle resultaten. Als logistiek dienstverlener dragen we graag ons steentje bij

Top 3 in de Benelux

aan innovatie in onze sector”, stelt Miranda van

Naast landtransport verzorgt DB Schenker ook

DB Schenker

der Meijden, Chief Commercial Officer BeNeLux.

wereldwijde lucht- en zeevracht, contractlogis-

sales.be@dbschenker.com

Zo heeft DB Schenker samen met Einride,

tiek en supply chain management. De logistiek

www.dbschenker.com/be

69


60.000 people in 90 countries

Working together to support the entire supply chain

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS 03 821 08 38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE BOOMSESTEENWEG 174 - 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) І 12 RUE DU GRAND CHAMP - 5380 FERNELMONT (NAMUR) WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


Bedrijfsreportage | Vervoer Verhaegen

VERVOER VERHAEGEN GROEIT, ORGANISCH EN DOOR OVERNAMES Goede chauffeurs aantrekken

Vervoerbedrijf Verhaegen uit Lier kan een

combineren. “Vandaag voeren we distributie

mooie groeicurve voorleggen. Zaakvoerder /

uit in de hele Benelux. Oorspronkelijk was dit

eigenaar Ilse Daems en directeur Jan Franck

uitsluitend B2B, maar ondertussen ook steeds

Vervoer Verhaegen is zeer selectief wanneer het

realiseren deze groei door voortdurend te

meer B2C. Daarbij maken wij zelf de afspraken

om de aanwerving van chauffeurs gaat.

investeren in materieel, in IT en, last but not

met de consumenten. We sturen hen sms’en

“We zoeken geen chauffeurs die hun vracht-

least, in personeel én door enkele uitgekiende

met het levervenster en zorgen ervoor dat we

wagen tegen de kaai zetten en wachten tot

acquisities te doen.

de goederen netjes binnen dit venster afle-

die gevuld of geledigd is. Onze bestuurders

veren”, stelt Ilse Daems.

steken zelf mee de handen uit de mouwen. De

Ilse Daems verhuisde haar vervoerbedrijf, dat opgericht werd in 1945, in 2015 naar een gloednieuw distributie- en verwerkingscentrum op

Modern, aangepast wagenpark

goederen moeten uit de vrachtwagen gehaald en neergezet worden, daar waar onze klanten ze hebben willen”, legt Jan Franck uit.

het industrieterrein Duwijck in Lier. Het wagenpark van Vervoer Verhaegen leent

Chauffeurs die in dienst komen bij Vervoer

“De investeringen hebben ervoor gezorgd dat

zich uitstekend om ook B2C te leveren. De

Verhaegen kunnen rekenen op degelijk mate-

Vervoer Verhaegen vandaag een bedrijf is op

vrachtwagens, trekker-opleggers, bak- en

riaal, fijne collega’s en een correcte verloning.

moderne leest geschoeid. We zijn de voorbije

bachéwagens en bestelwagens zijn alle uitge-

“We zijn een partner, die continu een goede

drie jaar zo’n 30% gegroeid en we groeien

rust met laadkleppen, achteruitrijcamera’s,

service aanbiedt, met gedreven en gemoti-

gestaag verder, mede door de overname van

noodremassistentie, enz. “We hechten veel

veerde werknemers. We vinden het ook heel

de afdeling meubeltransport van een Mechels

belang aan een goede en moderne vloot, die

belangrijk dat er een goede klik is met onze

verhuisbedrijf en van transportbedrijf Luma”,

ons bedrijf de juiste uitstraling geeft. Onze

klanten en dat onze chauffeurs respectvol

stelt Jan Franck.

klanten vinden het belangrijk dat er een dege-

behandeld worden”, besluit Ilse Daems.  (NV)

lijke vrachtwagen voor de deur stopt. Pannes

Huistransport, distributie, opslag en behandeling

worden door preventief onderhoud in ons eigen atelier vermeden. Daarnaast komt een extern bedrijf onze vrachtwagens meerdere malen

Waar Verhaegen voordien vooral actief was

per maand poetsen zodat deze er allemaal

in huistransport, startte Ilse Daems zo’n

steeds netjes uitzien”, aldus Ilse Daems. Vervoer

Vervoer Verhaegen, Kelderveld 23, 2500 Lier

decennium geleden ook met distributie. Zij

Verhaegen heeft dagelijks 65 tot 75 vrachtwa-

T 03 489 05 75, info@transverhaegen.be

ontving meer en meer vragen om vrachten te

gens op de baan.

www.vervoerverhaegen.be

71


Uw toegangspoort naar azië portofzeebrugge.be - commercial.department@mbz.be KMO Insider_2019.indd 1

7/03/2019 16:10:34

www.hetmeubelhuis.be - info@hetmeubelhuis.be

HET MEUBELHUIS www.hetmeubelhuis.be

DE ONLINE MEUBELWINKEL, VOOR JOU SAMENGESTELD

WE RENT EVERYTHING FOR YOUR HOME CHECK OUR WEBSITE!

www.homepost.be - info@homepost.be


Bedrijfsreportage | TVM

VAN WIELENVERZEKERAAR NAAR ALGEMEEN LOGISTIEK VERZEKERAAR OVER WEG EN WATER Transportverzekeraar TVM Belgium houdt

dekking arbeidsongevallen en rechtsbijstand.

“Om onze klanten van nabij te ondersteunen

de vinger aan de pols van de evoluties in

Naast transport- en logistieke bedrijven kunnen

gaan we mee in de evolutie, en dus willen we

de markt. In navolging van de toenemende

natuurlijk ook bedrijven die beschikken over

ons meer richten op de logistieke keten. Onze

multimodaliteit lanceerde de kwaliteitsver-

vrachtwagens en andere voertuigen voor

focus is puur naar bestaande binnenvaart-

zekeraar onlangs een interessante binnen-

de uitoefening van hun beroepsactiviteiten

bedrijven en transportbedrijven die in de

vaart- en pleziervaartverzekering en begin

(vervoer eigen rekening) bij ons terecht. En onze

richting van een logistiek bedrijf evolueren, en

2020 gaat het bedrijf van start met een

Package bedrijfswagen is dan weer de ideale

straks eventueel een binnenvaartschip gaan

specifieke pakketpolis voor lichte vracht-

verzekering voor (transport)bedrijven die over

aankopen.”

wagens, alsook een vernieuwde polis voor

een of meerdere firmawagens beschikken.”

vrachtwagens.

Marie Durnez: “TVM verzekeringen werd in Sinds kort biedt TVM Belgium via de moeder-

1962 opgericht door een groep transporton-

Van oudsher richt TVM verzekeringen, een

maatschappij ook binnenvaart- en plezier-

dernemers die voor bepaalde producten niet of

Nederlands

brancheof-

vaartverzekeringen aan. De expertise hiervoor

nauwelijks bij de reguliere verzekeraars terecht

fice in Antwerpen-Berchem, zich op de

haalde TVM verzekeringen Nederland in huis

konden. Als nicheverzekeraar voelen we ons

B2B-verzekeringen van het goederenvervoer

door twee overnames van gespecialiseerde

zeer betrokken bij de sector. We kennen de

over de weg. Het gaat dan over het klassieke

scheepsverzekeraars in 2012.

sector door en door en we staan ook zeer dicht

bedrijf

met

een

verzekeren in BA en in omnium, maar ook,

bij onze makelaars.”

specifiek voor de doelgroep van transport, een

“We zijn van oorsprong altijd een wielenver-

verzekering Transportaansprakelijkheid (CMR),

zekeraar geweest”, zegt Jan van Waterschoot,

TVM Belgium staat op 15, 16 en 17 oktober op

een CTA verzekering en een verzekering werk-

commercieel directeur bij TVM Belgium. “Maar

Transport & Logistics in hal 4, standnummer

materieel (voor bijvoorbeeld heftrucks, kiepin-

transportbedrijven worden hoe langer hoe

4.084.  (NV)

stallaties, koelunits, pompen, enz.).

meer multimodaal. Ze kiezen voor hun goederentransport steeds vaker voor een combinatie

Verantwoordelijke marketing Marie Durnez:

van vrachtwagen, binnenvaart en ook spoor.

“Onze transportverzekeringen kunnen we

Het aantal bedrijven dat wegtransport en

TVM Belgium

eenvoudig bundelen tot één pakketpolis:

binnenvaart integreert, is nog beperkt, maar

Berchemstadionstraat 78 - 2600 Berchem

alle verzekeringen in één polis, inclusief een

wel groeiende.”

T 03 285 92 00 - info@tvm.be - www.tvm.be

73


n e g n i l l e t s r o o v a r t x E s e c c u s t o o r g wegens opera

film muziek

musical

evergreens

operette

De Grungblavers – dat zijn Guillaime Van der Stighelen, Jan Van Looveren, Paul “Boogie Boy” Ambach, Gène Bervoets, Erik Goossens, Dirk Cassiers, Nathan “N8N” Ambach, Marc Fransen en nieuwkomer Stany Crets. Al zes jaar staan De Grungblavers op het podium, de pannen van ’t dak te spelen met evergreens in hun favoriete taal, Antwerps.

Op 25 en 26 oktober maken ze er een feest van in de Antwerpse Opera, dameudenimisse!

Tickets en info

degrungblavers.be / 070 22 02 02 boekingen en info .be


Bedrijfsreportage | 3rd Wave

Lieven Van Nuffel

MET QRM MEER PRODUCEREN MET DEZELFDE MENSEN EN MIDDELEN Quick Response Manufacturing, kortweg

valt een machine stil, waardoor een volgende

productieproces en geven in realtime de capa-

QRM, is de methode ontwikkeld door de

stap on hold dient te worden gezet, bepaalde

citeit van je fabriek weer. Indien je ERP-systeem

Amerikaanse professor Rajan Suri, waarbij

onderdelen zijn uit voorraad of worden niet

verouderd is of niet voldoet, beschikt 3rd Wave

high mix, low volume productiebedrijven een

snel genoeg geleverd,…

over een eigen ERP-systeem.

flink stuk efficiënter gaan produceren (door

Lieven Van Nuffel: “Via het overzichtelijk dash-

kortere doorlooptijden te realiseren). Het

Lieven Van Nuffel: “Met de QRM methode

board kan je bekijken op welk moment je voor

Belgisch bedrijf 3rd Wave begeleidt u bij de

herleid je je productiebezetting bewust tot

welke klant je aan welk product aan het werken

introductie van QRM én ondersteunt dit met

gemiddeld 70% én kan je je werknemers cros-

bent.”

een eigen ontwikkelde software.

strainen, zodat ze naast hun eigen taak ook andere taken kunnen uitvoeren. Daarnaast is

QRM University

“De theorie rond Quick Response Manufacturing

het belangrijk om je medewerkers te betrekken

Om u te begeleiden in het veranderingsproces

bestaat in Amerika al zo’n twintig jaar en vindt

en inspraak te geven. Zo zorg je er samen voor

op uw bedrijf heeft 3rd Wave de QRM University

sinds een jaar of vijf ook meer en meer ingang

dat bestellingen snel en efficiënt verwerkt

opgericht. Met alleen een QRM-opleiding

in Europa. Met de methode realiseer je een

worden. Het introduceren van QRM gaat

zonder de software en met alleen de software,

groei, met dezelfde mensen en met dezelfde

gepaard met veranderingsmanagement, maar

zonder QRM-opleiding realiseer je een door-

middelen, én zonder dat je werknemers harder

brengt heel wat voordelen met zich mee.”

looptijdverkorting van zo’n 20 tot 30%. De combinatie van beide geeft een doorlooptijd-

moeten werken. De QRM-principes gaan ervan uit dat je met hetzelfde menselijk kapitaal en

De 30% bezetting die vrijkomt, kan gebruikt

met dezelfde machines 50% tot 80% sneller kan

worden om onvoorziene of dringende orders

produceren. Je doorlooptijd wordt dus aanzien-

te verwerken, om nieuwe producten te

lijk korter”, legt Lieven Van Nuffel, business

ontwikkelen, om werknemers op te leiden,…

development manager bij 3rd Wave, uit.

Betrokken werknemers zijn ook gelukkige

verkorting, die oploopt tot 80 à 90%.  (NV)

werknemers, zodat er minder uitval is.

Productiebezetting van 70% de tijd echt aan de productie van je producten

Overzichtelijke QRM-software tools

besteed. De rest van de tijd, en dit kan oplopen

De QRM-software van 3rd Wave kan makkelijk

3rd Wave, Hoogstraat 52, 9340 Lede

tot 90%, bestaat uit wachten: orders komen

aan je ERP-systeem gekoppeld worden. De

T 0471 62 34 46, lieven.vannuffel@3rdwave.be

niet vlot doorgestroomd naar de werkvloer, er

verschillende extra modules geven inzicht in je

www.3rdwave.be

In de praktijk wordt slechts een beperkt deel van

75


info@landtmeters.com +32 (0)3 233 31 31

Huidige adres: Noorderlaan (72-74) Ingang Tjalkstraat 2030 Antwerpen

www.landtmeters.com

yachting & scheepvaart Nieuwe adres vanaf najaar 2020: Vosseschijnstraat 20 2030 Antwerpen (achter bioscoop Kinepolis) OP

FAL

SH

SEAMEN ON C

SINDS 1895

Onze winkel ’t FALCON SEAMENinSHOP stad op het Falconplein sinds 1895

Alle afdekzeilen op maat gemaakt

Bandera

Meer dan 250.000 nautische onderdelen in voorraad

De vlaggenmakerij van ’t stad

Zeevaart- en havengebonden toebehoren

Alle toebehoren voor zeil- en moterjachten, superyachts, binnen- en kustvaart, zeevaart & industrie


Bedrijfsreportage | Mexico Natie

MEXICO NATIE NEEMT UITBREIDING VAN 30.000 M² IN GEBRUIK Het gaat hard voor goederenbehandelaar

magazijn Tijl waar general cargo en verpakte

voor alle interlandtransporten ontsluiting via

Mexico Natie. Het nieuwe magazijnen-

goederen in opgeslagen worden, het magazijn

de weg, het spoor én de binnenvaart.

complex Blue Star op Linkeroever van de

Tampico voor de opslag van levensmiddelen

logistiek dienstverlener is nu zo goed als

(FAVV-keuring) en andere goederen en last

Verder participeert Mexico Natie op LO in de

voltooid. Mexico Natie neemt op Linkeroever

but not least het 25.000 m² grote magazij-

Antwerp Euro Terminal, in een joint-venture

het 3de magazijnencomplex van 30.000 m² in

nencomplex Altamira, waar vooral gevaarlijke

met Grimaldi, een 135 hectare grote ro-ro

gebruik vanaf 1 september 2019.

producten van de verschillende IMDG-klassen

terminal, waar jaarlijks auto’s, vrachtwagens,

staan.

machines en duizenden tonnen stukgoed verladen worden. Mexico Natie heeft ook

Het nieuwe magazijnencomplex Blue Star,

In 2017 werd een drumming- en dedrumming-

een participatie in de Sallaum ro-ro terminal

gelegen aan de Canadastraat 13 te 2070

installatie geïnstalleerd voor het overpompen

op rechteroever. Die is 23 hectare groot en

Zwijndrecht is zo goed als voltooid. Naast de

van vloeibare producten uit ISO-tanks in

goed voor een opslagcapaciteit van 12.500

twee magazijnen respectievelijk gebouwd

drums, cans of IBC’s en vice versa. Sinds het

voertuigen.

in 2015, 20.000 m² en 2017, 25.000 m² werd

begin van dit jaar beschikt Mexico Natie ook

het laatste gedeelte van 30.000 m² in 2019

over de nodige installaties om droge bulk

Investeringen in IT

voltooid. Dit complex is volledig geïsoleerd

producten te verpakken of herpakken.

Verder investeert Mexico Natie ook volop

en gecompartimenteerd, geschikt voor zowel

in zijn IT infrastructuur, om zoveel mogelijk

ADR producten als voor voeding (food-feed)

Kaai 740 - 748

klanten rechtstreeks te kunnen connec-

evenals voor hoogwaardige producten. De

In januari 2018 is de stouwerij afdeling van

teren via EDI-verbindingen. Dit is één van de

resterende open ruimte op het terrein zal later

Mexico Natie verhuisd naar kaai 740 – 748 aan

grootste uitdagingen voor de toekomst in de

ingevuld worden in samenwerking met de

het Bevrijdingsdok: 29 hectare groot. Deze kaai

huidige mondiale economie.  (NV)

klanten in functie van een value added service.

is uitgerust met 60.000 m² magazijnen en een diepgang van meer dan 16 meter, waardoor

Warehousing en stockage op RO

de grootste schepen er kunnen aanmeren.

Ook op rechteroever is Mexico Natie goed

De kaai biedt veel mogelijkheden voor zowel

Mexico Natie

geëquipeerd, met vier grote magazijnen: een

stukgoed, lijndiensten, containerdiensten als

Transcontinentaalweg 6 - 2030 Antwerpen

magazijn geschikt voor de opslag van staal

free-out/free-in partijen ijzer, staal, chemica-

T 03 303 12 30 - mn@mexiconatie.be

en lang ijzer, ontsloten via weg en spoor, het

liën, grondstoffen,… Mexico Natie heeft hier

www.mexiconatie.com

77


Geboeid door techniek?

Volg één van onze praktijkgerichte opleidingen elektriciteit, gas of hefwerktuigen!

• Bekwaam omgaan met elektrische installaties? • Risico’s kennen en alzo beperken? • De titel van Cerga-gecertifieerd vakman aan uw visitekaartje toevoegen?

Een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf? Ook dat kan! Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen.

Dat kan! Ontdek onze praktijkgerichte, professionele opleidingen.

Meer info of inschrijven? Mail naar info@ocbopleiding.be Bel gratis 0800 13 890

www.ocbopleiding.be

Is Modern Desktop, Microsoft Teams, SharePoint of Power BI iets voor uw KMO? Ontdek het tijdens een gratis workshop! Ga naar aurelium.be/training/workshops en schrijf in voor één van onze gratis workshops.

KMO Insider - Advertentie_v3.indd 1

28/08/2019 09:03

uw meest flexibele partner voor heftruck verhuur

T +32 3 541 64 19 - WWW.KEULEERS-LIFTTRUCKS.BE • REACHSTACKERS • EMPTY

CONTAINERHANDLERS

• TERMINAL • PORT

EQUIPMENT

nmbs Boek eenvoudig Thalys, Eurostar, TGV® en ICE. Vergelijk prijzen, beheer uw treinboekingen op 1 centraal platform en betaal via factuur. www.nmbs-internationaal.com/corporate +32 2 528 27 06 - corporate@b-rail.be

TRACTORS

• HEFTRUCKS van 1 tot 45 ton • CONTAINER BEHANDELING • FULL SERVICE VERHUUR • KORTE TERMIJN - LANGE TERMIJN • FLEXIBELE CONTRACTEN • 24/7 SERVICE • MEER DAN 800 UNITS IN VERHUUR


Bedrijfsreportage | Geodis

Alain De Heldt (Geodis)

“VEEL INVESTEREN IN GESPECIALISEERD PERSONEEL” Alain De Heldt, managing director Belgium

van deze transporten is essentieel, net als het

ook verder inzetten op de uitbouw van de

bij Geodis, wereldspeler op het vlak van

vertrouwen tussen uzelf en onze operatoren.

contractlogistiek, naar het Nederlands en Frans

transport en logistiek, beseft goed dat hij

Onze operatoren dokteren heel precies uit

voorbeeld van de groep. Differentiëren is de

met het aanbieden van toegevoegde waarde

welke combinatie van transportmodi tot de

boodschap.  (NV)

het verschil kan maken. Hij investeert veel

gewenste levertijd leidt. Ze blijven ook voort-

in gespecialiseerd personeel. “We kunnen

durend met u in communicatie en overleg. Ook

rekenen op toegewijde medewerkers, die

heel belangrijk is dat we kunnen bouwen op

met kennis van zaken handelen en waar we

partners die zelf ook 24/7 opereren.”

voor onze urgentietransporten ook na de kantooruren en in het weekend beroep op kunnen doen”, stelt hij.

Adviseren rond douaneformaliteiten Op het vlak van de afhandeling van de douane-

Met het aanbieden van dringende transporten

formaliteiten hecht Alain De Heldt veel belang

ging Geodis FF Belgium zo’n anderhalf jaar

aan de optimalisatie van de cashflow van de

geleden van start.

klanten.

Alain De Heldt: “Onze critical desk is 24/7

Alain De Heldt: “Het declareren van goederen

bemand, een departement dat ondertussen een

is geen rocket science, maar het mag zeker

mooie groeicurve vertoont. Vliegtuig-, scheeps-,

geen automatisme worden. Met een doorge-

machineonderdelen, documenten, medische

dreven kennis van de HS-codes kunnen we u

toestellen of onderdelen,… Het is soms cruciaal

performant adviseren zodat u zeker geen cent

dat deze zeer snel op hun bestemming zijn. Wij

invoerrechten teveel betaalt maar ook niet

zorgen ervoor, vaak met een combinatie van

in de ‘danger-zone’ komt qua compliance. In

transportmodi: vliegtuig, vrachtwagen,… tot

ons team tellen we dan ook medewerkers die

een motor toe wanneer dit nodig is.”

een douane-achtergrond hebben en u perfect

Geodis is als logistiek specialist en expediteur actief over alle continenten, met een directe aanwezigheid in 67 landen en een netwerk van 120 landen. Als freight forwarder biedt Geodis u multimodale transportoplossingen met toegevoegde waarde aan voor al uw goederen: over zee, in de lucht, over de weg en via het spoor (met specifieke diensten op maat voor grootschalige projecten in olie en gas, de mijnindustrie, petrochemie, spoorwegen en energie). Als contractlogistieker beheert Geodis uw flows waarbij het bedrijf een daling van uw inventariskosten, een verhoging van de rotaties in uw stock en een efficiënte supply chain voor ogen heeft.

kunnen informeren.”

Andere ‘architectuur’

Bisschoppenhoflaan 645, 2100 Deurne

Heldt flink wat meer ‘architectuur’ kijken.

Contractlogistiek groeit verder

Alain De Heldt: “Een nauwgezette opvolging

De managing director wil de volgende jaren

https://geodis.com

Bij deze nichedienst komt volgens Alain De

T 03 328 12 11, info.ff.be@geodis.com

79


Uniting the

People & Technology that move the world

Voor alle mogelijke logistieke vraagstukken bieden wij oplossingen, wereldwijd of lokaal, over weg, zee of door de lucht.

U kunt bij ons terecht voor oplossingen op het gebied van:  Douane  Transportmanagement  Netwerk services  Global trade data  eCommerce

descartes.com | info@descartes.com | +32 3 800 06 00

Weten wat Slimstock voor uw bedrijf kan betekenen? Kom naar de Slimstock kijkdagen en maak kennis met ons bedrijf, onze software, onze diensten, onze mensen en onze cultuur. Voorraad verlagen

Servicegraad verhogen

Efficiënter werken

www.slimstock.com/kijkdagen ▶

Experts in inventory optimisation

WWW.UVOTEC.EU I INFO@UVOTEC.EU

Guaranteed. Certified. Now in sight. Tol afhandeling met uw DKV partner op de Europese wegen. dkv-euroservice.com/toll-europe

DKV_AZ_EETS_Typo_170x58_NL_RZ_TEMP.indd 1

15.07.19 10:32


Bedrijfsreportage | Guzto

“REGELMATIG CULINAIRE INSPIRATIE OP DOEN IN HET ZUIDEN” Een kleurrijke en pure mediterrane keuken,

Italië, maar ook Griekenland, Zuid-Frankrijk,

is het uiteraard ook mogelijk om ’s avonds te

met verse producten en zuiderse wijnen, dat

Portugal, Marokko,… Hij houdt ervan om ter

genieten van een fijn diner? Het kan allemaal!

vindt u in restaurant Guzto, in Aartselaar.

plaatse te gaan en zich te laten begeesteren

Grotere feesten en events (+ 30p) kunnen privé

Dirk Vermeulen en zijn echtgenote Melissa

door verse kruiden en originele ingrediënten,

in het restaurant worden georganiseerd.

trekken tweemaal per jaar naar het

dit alles onder het motto: Relax – Smile – Eat –

Middellandse Zeegebied om telkens met een

Share – Love.

U kan bij Guzto ook terecht voor een (snelle) zakenlunch. Liefst 18 soorten wijn kunnen per

korf vol inspiratie voor nieuwe gerechten terug te keren. Elke maand staan er dan ook

Natuur als inspiratiebron

glas gedronken worden. Guzto verzorgt ook

nieuwe suggesties op de kaart. Guzto heeft

Dirk Vermeulen: “Ik laat me ook graag inspi-

catering op locatie, bij u thuis, op uw bedrijf, in

ook een interessant aanbod aan diensten en

reren door de natuur. Kom ik op een plek waar

een feestzaal, op een vergaderlocatie (warm,

formules voor bedrijven.

een bepaalde vis wordt gevangen, dan gebeurt

koud, originele broodjes, walking dinner,...).

het dat ik daarmee aan de slag ga om een Dirk Vermeulen wist al op zijn elfde dat hij kok

nieuw gerecht te ontwikkelen. Zo staat er nog

Teambuildings

zou worden. Na zijn opleiding aan de hotel-

niet zo lang een nieuwe paella op de kaart met

Met een groep tussen 10 en 25 mensen kan u

school deed hij ervaring op in diverse restau-

risotto, alleen op basis van vis en schaaldieren,

bij Guzto ook een toffe kookworkshop orga-

rants, als kok en chef-kok, om zo’n tien jaar

heel smeuïg en heel lekker. Voor een van de

niseren, een leuke activiteit als teambuilding.

geleden met een eigen restaurant te beginnen.

bereidingswijzen van mosselen koos ik dit jaar

Onder leiding van een topchef bereidt u een

Sinds drie jaar huist Guzto in een mooi villa-

voor Marokkaanse kruiden, heel smaakvol.”

heerlijk menu waar u achteraf uiteraard ook zelf van geniet.  (NV)

pand in de Kleistraat in Aartselaar, waar meer

goede bereikbaarheid langs een doorgangsweg

Faciliteiten en formules voor vergaderingen, feestjes, events,…

die belangrijke verkeersaders verbindt, maken

Voor feestjes, events, vergaderingen, semina-

het plaatje compleet.

ries,… beschikt Guzto over een stijlvolle zaal

ruimte is en een prachtige tuin, waarin het in de zomer heerlijk toeven is. De ruime parking en de

met plaats tot 30 personen en kan uitgerust

Relax – Smile – Eat – Share – Love

worden met scherm, beamer, flipchart,… Uw vergadering of seminarie van start laten

Voor zijn keuken laat Dirk Vermeulen zich inspi-

gaan met een heerlijk ontbijt? ’s Middags een

Guzto, Kleistraat 175, 2630 Aartselaar

reren door de Mediterraanse landen: Spanje en

gezonde, lichte lunch? Na een dag vergaderen

T 03 877 10 79, info@guzto.be, www.guzto.be

81


15-16-17I10I2019 ANTWERP EXPO

REGISTREER VOOR GRATIS TOEGANG met code: 2060 www.transport-logistics.be

HET GROOTSTE EVENT IN DE BENELUX

T&L-2019-adv-A4-visitors.indd 8

ROUTES, HIGH LEVEL CONFERENTIES EN AWARDUITREIKINGEN

6/08/19 11:36


Zuiderburen

Reeks | Zuiderburen

De Autonome Haven van Luik is de derde binnenhaven in de Europese ranking Redactie | Edith Vervliet

In 2018 registreerde de Autonome Haven van Luik (Port Autonome de Liège of PAL) een totaal trafiek (water-spoor-weg) van 21,3 miljoen ton. Dat is een stijging van 1,3% (+276.430 ton) in vergelijking met 2017. De beste prestatie in de afgelopen vijf jaar. Met directeurgeneraal Emile-Louis Bertrand hadden we een gesprek over de troeven van de haven van Luik.

2018: een absoluut recordjaar

© Aerialmedia

is de juiste geweest”, steekt Emile-

85.521 TEU (twintig voet equiva-

Louis Bertrand van wal.

lente eenheden), een stijging van

In 2018 gingen de trafieken op

15% (+11.090 TEU) t.o.v. 2017. En

Sinds het wegvallen van de staal-

zowat alle fronten fors vooruit.

ons jaarresultaat had nog beter

industrie kent de haven van Luik

Het containervolume is meer

kunnen zijn! De droge zomer van

al enkele jaren opnieuw groeiende

dan verdubbeld in vijf jaar. "Het

2018 had een historische daling

volumes. "De reconversie van de

aantal containers groeit jaarlijks

van het Rijnwaterpeil tot gevolg

haven van Luik en onze keuze voor

aan in onze haven. 2018 was een

waardoor het scheepsverkeer in

gediversifieerde havenactiviteiten

absoluut recordjaar. We telden

de tweede jaarhelft stabiliseerde. Dit heeft de Luikse havenverkeersstatistieken licht beïnvloed. Ongeveer 250.000 à 300.000 ton werd minder uitgevoerd naar Duitsland en Oost-Europa.” Dit jaar hadden we alweer een droge zomer. Het kanaal GentTerneuzen had met de wijzigende klimatologische

© Liege Container Termina

omstandig-

heden af te rekenen met een laag waterpeil.

83


Vormt dit een bedreiging voor de PAL? Emile-Louis Bertrand: “Het operationele beheer van de waterwegen dat door de Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures (nvdr: een openbare instelling zoals De Vlaamse Waterweg die een afdeling is binnen het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid) regelt de stromen tussen de verschillende waterlopen en kanalen. Het objectief is alle (economische) gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn en bovendien de ecologische omstandigheden te garanderen. Tijdens periodes van tekorten (laag waterpeil) moet dit gecoördineerd beheer vooral zorgen voor een juiste verdeling van de beschikbare stromen tussen waterlopen en kanalen. Aan alle gebruikers kunnen besparingsmaatregelen opgelegd worden zoals b.v. een vermindering

“ De haven van Luik is rechtstreeks verbonden met de zeehavens van Antwerpen, Rotterdam, Duinkerke en Zeebrugge.”

langs

het

Albertkanaal.

Beide

worden

beheerd

door DPW Liege Container Terminals. De derde containerterminal is gelegen in de haven van Monsin en wordt beheerd door Euroports Inland Terminals.

Trilogiport Door de sluiting van de vroegere Arcelorsite verloor Luik

vooral

van ontrekkingen en lozingen, beperkt verkeer, ... In de haven van Luik

rentrafiek.

kent wij het fenomeen ‘laagwater’ niet aangezien het constante waterni-

is

intussen

bulkgoede“Dat

verlies

gedeeltelijk

gecompenseerd met de

veau van het Albertkanaal en de continue regulering van de Maas.”

ontwikkeling van Trilogiport”, stelt de directeur-generaal. “Trilogiport

Kmo’s kiezen steeds meer voor vervoer via waterwegen

bestaat uit een trimodale containerterminal van 15 ha die bereikbaar

De kwaliteit van het vervoer, de frequentie, de vele bestemmingen én de

terreinen met moderne magazijnen (41,7 ha), 22 ha aan andere logis-

interessante prijs trekken steeds meer kmo’s aan om hun goederen te

tieke terreinen, een zone van 1,8 ha bestemd voor tertiaire diensten en

vervoeren via de waterwegen. De haven van Luik is de eerste Belgische

een milieu-integratiezone van 25 hectaren. Zo’n grote oppervlakte langs

binnenhaven en de derde Europese binnenhaven. Geografisch

een kanaal is uniek in ons land. De ontwikkeling van Trilogiport laat ons

beschouwd, is de haven van Luik erg strategisch gelegen, in een druk

toe meer containertrafiek en meer trafieken met toegevoegde waarde

netwerk van multimodale verbindingen.

aan te trekken.”

E.-L. Bertrand: “De haven van Luik is rechtstreeks verbonden met de

Op Trilogiport vind je o.m. Tempo Log Belgium dat de logistiek voor de

zeehavens van Antwerpen, Rotterdam, Duinkerke en Zeebrugge. Onze

Brazilaanse groep Alpargatas (Havaianas) voor zijn rekening neemt en de

haven is toegankelijk voor binnenschepen, voor duwkonvooien met

transport- en logistiekgroep Jost.

twee bakken (4.500 ton) en voor kleine kustschepen zoals coasters van

Het Luikse havenbedrijf en Weerts Supply Chain (WSC) hebben onlangs een

2.500 ton. Die coasters vervoeren onder meer speciale staalsoorten uit

concessieovereenkomst ondertekend voor 21 ha. WSC zal op Trilogiport

Spanje en het Verenigd Koninkrijk en in omgekeerde richting varen ze

twee hypermoderne logistieke magazijnen bouwen met een totale

met staal naar het VK, Ierland en Portugal.”

oppervlakte van 88.000m². Voor de commercialisering van Trilogiport is

is via het water, de weg en het spoor. Verder heeft de site logistieke

de haven van Luik van bij het begin een economisch samenwerkingsver-

Drie containerterminals

band aangegaan met de haven van Antwerpen en de intercommunale

Met drie containerterminals is de haven van Luik goed uitgerust. Liege

Services Promotion Initiatives van de provincie Luik. “We zijn ook partner

Container Terminal is in de haven van Renory én het multimodaal

van AWEX, het Waals agentschap voor de export. Door die samenwer-

platform Trilogiport ligt ten noorden van Luik in Hermalle-sous-Argenteau

kingen kunnen we onze bedrijven een vlotte distributielogistiek op

1969-2019 50 years in intermodal transport www.ambrogiointermodal.com


Reeks | Zuiderburen

Wie is Emile-Louis Bertrand? ° 1956 in Luik Na zijn rechtenstudies aan de Universiteit van Luik vulde EmileLouis Bertrand diverse functies in de administratie en ministeriële kabinetten in. In 1998 werd hij administratief directeur van het Autonoom Havenbedrijf van Luik. Sinds 2004 is hij er directeur-generaal. Daarnaast vult E.-L. Bertrand een aantal bestuursmandaten in waaronder: - Secretaris van de Raad van Bestuur van het Autonoom Havenbedrijf van Luik - Beheerder van de economische belangenorganisatie Liège Trilogiport - Vertegenwoordiger voor België in het directiecomité van EFIP (European Federation of Inland Ports) - Vertegenwoordiger van het Autonoom Havenbedrijf van Luik bij SPI+, (Ondernemingen, Promotie en Initiatieven van de provincie Luik) - Afgevaardigde van de Belgische regering bij de International Navigation Association PIANC - Bestuurder van het Fonds der Belgische Rijnvaart vzw. 

“ Onze keuze voor gediversifieerde havenactiviteiten in de haven van Luik is de juiste geweest.”

maat garanderen”, zegt Emile-Louis Bertrand.

Modal shift

Situatieschets van de Autonome Haven van Luik Opgericht in 1937 beheert de Autonome Haven van Luik een dertigtal

De Autonome Haven

haveninstallaties en haventerreinen, gelegen langs de Maas en het

van Luik blijft een essen-

Albertkanaal, met een totale logistieke oppervlakte van ca. 382

tiële speler in duurzame

ha die in concessie worden toegekend aan privé-ondernemingen.

ontwikkeling: 75% van

Een uitzonderlijke zone van 120 hectare langs het Albertkanaal in

het verkeer dat in de

Hermalle-sous-Argenteau werd in 2016 geopend. Dit multimodale

verschillende havenge-

platform, genaamd Liège Trilogiport, is volledig voorbehouden voor

bieden wordt afgehan-

logistiek en uitgerust met een containerterminal van een twaalftal

deld, gaat over het water, wat een echte prestatie op Europees niveau is. Emile-Louis Bertrand is ervan overtuigd dat er nog meer moet ingezet worden op multimodaal vervoer om het aantal vrachtwagens op onze wegen te verminderen. “Een nieuwe definitie van de relatie tussen zeehavens en binnenhavens dringt zich op, waarbij zeehavens zich richten op de binnenhavens die een belangrijke rol in het goederentransport spelen. De binnenscheepvaart is de beste modus om de explosieve groei van het containertransport op te vangen. We moeten bedrijven

hectaren. Dit platform is als het ware een ‘logistiek dorp’ in het hart van Europa. De haven van Luik is verbonden met: • de haven van Antwerpen (129 km) via het Albertkanaal (diepte van 3,40 m); • de haven van Rotterdam (250 km) via het Juliana-kanaal (2.80 m diep) en de Maas; • het

Europese

rivierennet

(Schelde,

Rijn,

Main,

Donau,

Mittellandkanaal, ...).

sensibiliseren om meer gebruik te maken van de waterwegen want deze

De haven bevindt zich ook in de onmiddellijke nabijheid van de

transportmodus is ecologisch, betrouwbaar, snel en economisch. Om die

luchthaven (Bierset), het treinstation van Luik en de snelwegen E25,

reden hebben wij geïnvesteerd in Liège Container Terminal en het multi-

E42, E40, E313.

modaal platform Trilogiport.”

Omzet 2018: 4.511.806 €, wat een omzetgroei van 2,6% (+112.982 €)

Met de collega’s van de Vlaamse havenbedrijven - Jacques Vandermeiren

t.o.v. 2017 betekent.

(Antwerpen), Daan Schalck (Gent) en Joachim Coens (Zeebrugge) – heeft

De waterwegen tonnages zijn gestegen van 15.949.972 ton in 2017

de haven van Luik sinds vele jaren een goede samenwerking. “Die relatie is gebaseerd op vertrouwen. We hebben regelmatig contact en vragen aan de collega’s dan ook advies voor nieuwe PAL-projecten”, beklemtoont de heer Bertrand. 

tot 15.959.357 ton in 2018, een stijging met 9.385 ton. Niet-metaalhoudende minerale producten blijven de belangrijkste sector in het havenbedrijf van Luik, met 38% van de handel, gevolgd door aardolieproducten (21%) en kolen (10%).

85


Vincent Van Quickenborne Kortrijk wil bedrijvenzones dichter bij stadscentrum Redactie | Marcel Cools

“Waarom

“We hebben een levendig handels-

De regio Zuid-West Vlaanderen

Kennedypark, enz.

centrum en via reconversie creëren

staat bekend voor zijn dynami-

tweetal jaren merken we dat de

we ruimte voor nieuwe bedrijven.

sche bedrijfsactiviteiten en wordt

vraag naar bijkomende bedrijven-

Dichter

stadscentrum

niet voor niets het Texas van

zones almaar aangroeit. In het

moeten vestigen?

zelfs. Bovendien kunnen starters,

Vlaanderen genoemd. Uit cijfers*

kader van de betonstop willen we

Da’s nogal duidelijk.

groeiers en gevestigde waarden

van het Graydon City Dashboard

echter niet zomaar opnieuw open

zich in ons Ondernemerscentrum

blijkt het aantal ondernemingen

ruimte innemen, maar opteren we

met raad en daad laten bijstaan

het afgelopen jaar met 0.9%

veeleer voor reconversie. De verhuis

de economisch

om hun business in Kortrijk nog

gestegen te zijn. Is er nog wel

van Van Marcke is daarvan een

welvarendste steden

aantrekkelijker te maken.”

plaats voor nieuwkomers?

goed voorbeeld. De onderneming

Aan het woord is Vincent Van

Vincent Van Quickenborne: “In

heeft zopas een nieuw Europees

Quickenborne, burgemeester van

Kortrijk bevinden zich een aantal

distributiecentrum

ontsloten, zowel over

Kortrijk. Met hem spraken we over

grote kmo-zones, zowel langs de

het industrieterrein Lar-Zuid, langs

de autowegen als

de kansen en uitdagingen voor

autostrade als in Kortrijk-Noord,

de snelweg. Daardoor komt aan

handel en nijverheid in zijn stad.

het Beneluxpark, het President

de Weggevoerdenlaan, dichtbij de

ondernemers zich in Kortrijk zouden

Kortrijk is één van

van het land. Perfect

via het spoor en het water. Hier bevinden zich de grootste ondernemingen van het land: Barco, Van de Wiele, Konvert Interim, … “

bij

het

Sinds een

geopend

op

binnenstad, een terrein van 14 ha vrij. Van Marcke brengt zijn activiteiten van de Mewag-site ook over naar Lar-Zuid, waardoor nogmaals 10 ha bedrijventerrein beschikbaar worden.” Blijkbaar opteert het stadsbestuur ervoor om de bedrijventerreinen beter aan te sluiten bij het


Reeks | 20 Burgemeesters - Kortrijk

stadscentrum, terwijl men ze vroeger liever wat verder weg vestigde. Welke visie zit daarachter? “Als de bedrijventerreinen dichter bij het stadscentrum aanleunen, zijn de werknemers tijdens de middagpauze veel meer geneigd om naar het stadscentrum te trekken, wat daar dan de levendigheid verhoogt. Als je bovendien de mobiliteit via het openbaar vervoer zoals het spoor wil verhogen, dan moet je kantoren en bedrijven hebben die dichter bij het station liggen” Wie in de binnenstad rondwandelt, ziet een levendig

"Digital Arts & Entertainment is een school met meer dan duizend leerlingen die worden opgeleid voor de gamingindustrie."

handelscentrum, maar hier en daar ook wat leegstand.

“Om het winkelen in de binnenstad voor consumenten nog aantrekkelijker te maken, willen we nog meer mikken op kwaliteit. In dat opzicht zeggen we nee tegen aanvragen van bijkomende pitabars en moeten we ook streng zijn bij het opduiken van al die beachvlaggen die de openbare ruimte wel eens storen. Belangrijk is dat we de stad nog meer dan nu willen indelen in zones op basis van de aard van de bedrijvigheid. Een zone met voornamelijk voedingszaken, eentje met antiquairs, eentje met modezaken, enz. We denken dat een dergelijke zonering de sfeer in

Welke actie onderneemt het stadsbestuur om dat tegen te gaan?

het handelscentrum ten goede komt. Bezoekers zullen veel gerichter hun weg

“Kortrijk is van oudsher een winkelstad. In 1962 openden wij de eerste auto-

vinden en het geheel aantrekkelijker vinden.”

vrije winkelstraat van het land. We bedienen als centrumstad niet alleen onze

Hoe stimuleert het stadsbestuur de horeca in Kortrijk?

eigen 77.000 inwoners, maar we zijn een inkoopstad voor een hinterland

“We hebben in het verleden een horecabeleidsplan uitgewerkt en een hore-

van 300.000 consumenten. Tussen 2009 en 2011 hebben we een belang-

camanager aangesteld. Deze coördineert de communicatie met de hore-

rijke investering naar kleinhandel opgetekend via de opening van de K, een

ca-uitbaters in verband met vergunningen, taksen, uniforme terrassen, enz.

shoppingcenter met een 85-tal winkels in het hart van de stad. Daardoor

Verder hebben we de nachtvergunningen afgeschaft en gaan we ook de

hebben we grotere ketens zoals Zara bijvoorbeeld kunnen aantrekken, want

terrastaks afschaffen. Dit laatste in ruil voor goede afspraken rond netheid en

die hadden we vroeger niet. Vandaag zien we – net als in vele steden – toch

rokersruimtes.”

wel wat leegstand. We ramen het aantal op zo’n 10 procent. Intussen merken

Kortrijk blijkt de jongste jaren in te zetten op nieuwe technologieën,

we wel dat de huurprijzen geleidelijk aan toch zo’n 30 procent goedkoper

waaronder de gaming-industrie. In welke mate stimuleert de stad deze

worden. Bovendien hebben we een specifiek actieplan tegen leegstand uitge-

ontwikkeling?

werkt. Wie een handelspand van minder dan 100 m² huurt, betaalt gedurende

“In Kortrijk hebben we vandaag Digital Arts & Entertainment, een school met

maximaal één jaar slechts 300 euro per maand. Dat is er weinig, maar eige-

meer dan duizend leerlingen die worden opgeleid voor de gamingindustrie.

naars die er niet op ingaan, betalen straks wel een leegstandsheffing van 3 tot

Dat is momenteel wereldwijd de snelst groeiende sector; groter dan de film-

5.000 euro. In die panden krijgen starters trouwens de kans om hun onderne-

en muziekindustrie samen. Dagelijks spelen er meer dan 2,5 miljard gamers

mingszin eens uit te testen. Zo hebben we toch een dertigtal panden opnieuw

spelletjes. De beste gamingopleiding bevindt zich dus in onze stad. Om die

kunnen invullen. Vanuit het stadsbestuur willen we ook inspanningen onder-

sector te stimuleren hebben we onlangs in het parlement een taxshelter goed-

nemen om de binnenstad nog groener en aantrekkelijker te maken.”

gekeurd. Bedoeling is om in Kortrijk een cluster uit te bouwen met starters die

Wat zijn naast de initiatieven om de leegstand weg te werken nog

actief zijn in deze sector.”

aandachtspunten binnen het strategisch commercieel plan dat in 2016

*Het Graydon City Dashboard maakt aan de hand van economische data de bedrijvig-

werd uitgebracht.

heid per stad of gemeente inzichtelijk (graydon.be/citydashboard).

KORTRIJK Kerncijfers Kortrijk

ECONOMISCHE KERNCIJFERS (2013-2019) Trend werkgelegenheid (2013-2019)

Kerncijfers Kortrijk

Trend werkgelegenheid (2013-2019)

Actieve ondernemingen

11.317

Eén jaar ervoor

11.216

Toename

0.9%

Werkende populatie

28.457

Starters (2013-2019)

4.293

Stoppers (2013-2019)

2.371

Faillissementen (2013-2019)

286

32.000

Werkende populatie

31.000 30.000

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

29.000 28.000 27.000 26.000 25.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29.750

30.514

29.741

31.082

28.190

28.532

28.457

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

87


Veerle Heeren

Sint-Truiden biedt als ‘smart city’ innovatiekansen in Droneport Redactie | Marcel Cools

Sint-Truiden is een slimme stad in volle ontwikkeling. Wifi op de Grote Markt, glasvezel voor de lokale handelaars in de binnenstad en voor de ondernemers op de industrieterreinen Schurhoven en Brustem. Inwoners, stadsdiensten en handelaars zijn digitaal verbonden via de Sint-Truiden -app. Bestellingen plaatsen bij de bakker, documenten aanvragen bij de stadsdiensten, problemen melden,… het kan allemaal via deze digitale toepassing.

Daarnaast creëert de stad ruimte

bedrijven, winkels en zelfstan-

mét een evenwichtige balans

voor innovatie. Droneport bijvoor-

digen aan te trekken?

tussen werk en privé. De prima

beeld. Voor burgemeester Veerle

“Onze stad ligt in de ruit Leuven-

levenskwaliteit is zo onze grootste

Heeren is het duidelijk: “Ook

Brussel-Hasselt-Luik, en is makke-

troef.”

een stad heeft nood aan slimme

lijk bereikbaar vanuit deze grotere

Hoe evalueert u het huidig onder-

technologie. Als budgetten onder

steden. Toch hebben wij hier ons

nemersklimaat in Sint-Truiden?

druk staan en de complexiteit van

landelijk, groene karakter en ons

“De stad Sint-Truiden heeft een zeer

thema’s stijgt, is de toepassing

erfgoed behouden, wat van Sint-

aantrekkelijk ondernemersklimaat.

van slimme technologie geen luxe,

Truiden vooral in de bloesempe-

Wij zijn gekend als een winkel- en

maar een noodzaak.”

riode een toeristische trekpleister

horecastad, maar ook de landbouw-

Uit het Graydon City Dashboard*

maakt met heel wat dag- en

en fruitsector is hier sterk vertegen-

blijkt dat het aantal onderne-

weekendtoeristen. De technologi-

woordigd, alsook de zorgsector.

mingen in de stad het afgelopen

sche vooruitstrevendheid gecom-

Onze automotive cluster is er

jaar met 0,4 % is toegenomen.

bineerd met een aangename

een van wereldformaat, die werk

Wat zijn op dit moment de belang-

omgeving maakt van Sint-Truiden

verschaft aan duizenden mensen

rijkste troeven van uw stad om

een bloeiende ondernemersstad,

uit de regio. Er zijn verscheidene bedrijven uit de automotive-sector – zoals Punch Powertrain, Tenneco en VCST – die als toeleverancier wereldspelers zijn. Dan is er ook de ontwikkeling van de Droneport, die Sint-Truiden op de wereldkaart zal plaatsen als ondernemende en innovatieve stad.”


Reeks | 20 Burgemeesters - Sint-Truiden

Droneport

is

een

initiatief

van

de

Limburgse

ReconversieMaatschappij (LRM), de stad Sint-Truiden, POM Limburg en Limburg Regional Airport, waarbij de voormalige militaire vliegbasis in Brustem getransformeerd werd tot een test- en businesscentrum voor onbemande vliegtuigsystemen. Drones dus. Droneport Incubator maakt deel uit van de Droneportcampus en vormt een test- en bedrijvencentrum voor start-ups en groeibedrijven in de dronesector. Drone-

"Droneport Incubator is een test- en bedrijvencentrum voor start-ups en groeibedrijven in de dronesector."

piloten kunnen er experimenteren in drie gecontroleerde

waren, hebben die gekregen. De oude wagens van de stadsdiensten zijn vervangen door elektrische wagens. En een aantal van hen kunnen ook door onze inwoners gehuurd worden. Van dat aanbod wordt trouwens zeer regelmatig gebruik gemaakt.” In welke mate zet het stadsbestuur in op stadskernvernieuwing? “De stationsbuurt heeft al deels een nieuw aangezicht gekregen, maar dat vernieuwingsproces is nog niet klaar. In het nieuwe polyvalente complex ‘GAZO’ zijn

outdoor testzones waarin hoger kan gevlogen worden dan elders wettelijk

sinds dit najaar een basisschool, een muziekacademie en een fuifzaal onder-

toegelaten.

gebracht. Aan de andere kant van het station komt er een middelbare school.

Waarop mikt het Shop&theCity-concept?

Momenteel stoppen de bussen van De Lijn ook aan het station. Met zoveel

“We hebben inderdaad een unieke “Shop&Go”-klantenkaart. Deze geperso-

pendelaars en schoolgaande jeugd rond het station moet de Stationsbuurt

naliseerde klantenkaart geeft je tal van voordelen bij lokale ondernemers.

een echte mobility hub worden, een toegangspoort tot Sint-Truiden. Uiteraard

Je spaart punten, krijgt kortingen en neemt automatisch deel aan onze

trekken we ook de groene kaart en stimuleren we zoveel mogelijk fietsverkeer.

“Shop&theCity”-loting waarin je elke twee maanden heel wat prijzen kunt

In de binnenstad zorgden we voor brede fietspaden, van een gedeelte van de

winnen, met als hoofdprijs een wagen. Het concept heeft veel succes en trekt

Stationsstraat maakten we een fietsstraat waar de zwakke weggebruiker

bezoekers aan van ver buiten onze stadsgrenzen.”

voorrang heeft. Op die manieren maken we het veilig en aantrekkelijk om de

Een vlotte bereikbaarheid en voldoende parkings zijn voor klanten en

fiets als vervoersmiddel te kiezen.

ondernemers een belangrijke voorwaarde om naar een stad te komen.

We leven in digitale tijden en ‘Smart Cities’, waarbij smart wordt gebruikt

Hoe scoort Sint-Truiden op dat vlak?

als verbonden met het internet. Hoe speelt uw bestuur in op de digitale

“Om de luchtkwaliteit én winkelkwaliteit te garanderen, hebben we gekozen

evolutie? In welke mate legt de gemeente databestanden aan, om vanuit

voor een autoluwe -maar geen autoloze- Grote Markt. Betalend parkeren

die kennis het beleid te sturen?

kan in de binnenstad, en aan de rand van de stad is er nog gratis ruimte voor

“We hebben enerzijds een databank met cijfermateriaal over de stad, ‘Sint-

langparkeerders. Vanop de gratis parking Veemarkt ben je na een goede 5

Truiden in cijfers’ en nu zetten we in op het bouwen van dashboards, geba-

minuten wandelen aan de Grote Markt. Op onze website en op de stadsapp

seerd op de datacaptatie van sensoren, smartphones, onze stadsapp, het

is een overzicht met alle beschikbare parkings in de stad, gepaard met een

burgermeldsysteem, de Shop & The City-kaart, het wifi-netwerk, het glas-

wegbeschrijving. In het fietspunt Sint-Truiden aan het station kan je fietsen

vezelnetwerk, enz. Door al die data in verschillende digitale systemen met

huren, ideaal als je met het openbaar vervoer naar de stad komt.”

mekaar te verbinden kunnen patronen zichtbaar worden. En het is met deze

“Een middeleeuwse stad is niet ontworpen voor verkeer van de 21ste eeuw.

gegevens dat wij als beleidsploeg aan de slag moeten.”

De voorbije legislatuur hebben we de mobiliteit in onze stad al aan een kriti-

*Het Graydon City Dashboard maakt aan de hand van economische data de bedrijvig-

sche blik onderworpen. De straten die aan een dringende opknapbeurt toe

heid per stad of gemeente inzichtelijk (graydon.be/citydashboard).

SINT-TRUIDEN Kerncijfers Sint-Truiden

ECONOMISCHE KERNCIJFERS (2013-2019)

Kerncijfers Sint-Truiden

Trend werkgelegenheid (2013-2019)

Trend werkgelegenheid (2013-2019)

Actieve ondernemingen

5.358

13.000

Eén jaar ervoor

5.339

12.500

Toename

0.4%

Werkende populatie

12.043

Starters (2013-2019)

1.930

Stoppers (2013-2019)

1.131

Faillissementen (2013-2019)

171

Werkende populatie

12.000 11.500

sint truiden

11.000 10.500

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

10.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10.575

10.735

10.986

10.911

11.349

12.072

12.043

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

Bron: Graydon Belgium – City Dashboard (data 08/08/2019)

89


Investeer Dit jaar nog!

BIJ BUGA-AUTO J BUGA-AUTO UITZONDERLIJKE TZONDERLIJKE SALON VOORWAARDEN! ALON VOORWAARDEN!

DUCATO

3.5T M-H2 2.3 mjEt 130pk Airco, camera, radio + nav + touchscreen

Vanaf € 19.900* € 322

Leasing /maand (excl.BTW) Op een termijn van 60 maanden en een restwaarde van 15%.

BESTE PRIJS...ÉÉN DE BESTEDE PRIJS...ÉÉN ADRES! *ADRES!

excl. BTW, van toepassing wanneer alle kortingen zijn inbegrepen.

Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12 Tel. 03 286 80 20 Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12 Tel. 03 286 80 20 Antwerpen F. Van Antwerpen F. 355 Van Hombeeckplein 1249Hombeeckplein Tel. 03 286 80 2012 Wijnegem Tel. 03 355 80 Wijnegem Naast Shopping Center Naast Tel. 03Shopping 49 80Center Wijnegem Naast Shopping Center Geel Antwerpseweg 84 Tel. 014 57 55 00 Naast Center Tel. 355 49 80 Geel AntwerpsewegWijnegem 84 Tel. 014 57 55Shopping 00 Antwerpen F. Van03 Hombeeckplein

Tel Tel 12 T Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12 Tel. 03 286 80 20 Geel Antwerpseweg 84 TelT Geel Antwerpseweg 84 Tel. 014 57 55 00 www.buga-auto.be Wijnegem www.buga-auto.be Wijnegem Naast Shopping Center Naast Tel.Shopping 03 355 49Center 80

www.buga-auto.be www.buga-auto.be www.buga-auto.be www.buga-auto.be www.buga-auto.be Geel

BasisDucatoAdv.indd 1

Geel84 Antwerpseweg

Antwerpseweg 8400 Tel. 014 57 55

20/08/19 14:47

T


Rubriek | Auto & verkeer

Autotips Opel presenteert vier nieuwe modellen Opel presenteert 4 nieuwe modellen. De nieuwe Opel Corsa is voor het eerst verkrijgbaar in een elektrische versie met batterij (rijbereik volgens WLTP tot 330 km). De nieuwe Opel Grandland X Hybrid4 met vierwielaandrijving biedt 4 rijmodi: elektrisch, hybride, AWD en Sport. De CO2-uitstoot van de nieuwe Opel Astra ligt in vergelijking met zijn voorganger tot 21% lager. En dan is er nog de nieuwe Opel Zafira Life, de 4de generatie, verkrijgbaar in 3 lengtes en met ruimte tot 9 personen. “In plaats van één bepaalde weg voorwaarts op te dringen, bieden we onze klanten het volledige aandrijvingsportfolio aan, van baanbrekende elektrische en hybride aandrijvingen tot efficiënte verbrandingsmotoren”, aldus Michael Lohscheller, CEO van Opel.

Nieuwe Hyundai i10 goes Big ‘Go Big’, dat is de slogan waarmee Hyundai zijn nieuwe stadswagen i10 lanceert. Het jongste model in het i-gamma kreeg een nieuw design, dat het ‘levendige en actieve karakter’ van de auto moet benadrukken. De Zuid-Koreaanse fabrikant zorgde voor een uitgebreide connectiviteit en voor een geavanceerde veiligheidsuitrusting, het SmartSense veiligheidspack. Het model werd in Europa ontworpen en ontwikkeld en rolt er ook van de band. U kan kiezen uit tien basiskleuren voor het koetswerk, waaronder drie nieuwe, Dragon Red, Brass en Aqua Turquoise. Optioneel kan u opteren voor een contrasterend dak in zwart of rood. Het interieur is verkrijgbaar in vier kleurencombinaties.

Oude borstbollenfabriek wordt nieuwe BMW-garage De Kalmthoutse BMW garage Meeusen heeft op de site van de vroegere borstbollenfabrikant Wycam’s langs de Brasschaatsteenweg 318 een gloednieuwe concessie opgetrokken. De oude productiehal van Wycams werd mee geïntegreerd in het nieuwe gebouw. Er kwam een extra verdieping op om wagens te parkeren en te stockeren. Meeusen investeerde fors in hernieuwbare energie. Op het dak kwamen zonnepanelen, goed voor een opbrengst van 201.000 kilowatt per jaar, of het equivalent van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 45 gezinnen. Er kwam ook meer dan 2.000 m² aan groendaken, die voor een buffering van het regenwater zorgen à rato van 35 l/m². Het ontwerp is van architect Bart Van Winckel. Bolckmans N.V. zorgde voro de realisatie.

91


PlattelandsTv Een zender die goed boert

Redactie | Frank Van Hoof

Nieuwe oogst

dat de zender verder in de juiste richting stuurt. Diederik volgt

Een

beetje

De boer op met een positieve boodschap

onderzoekswerk

vanaf 1 augustus Patrick op als

leerde me dat Patrick Vaernewijck

CEO. Laatstgenoemde blijft als

Voor ik Diederik aan het woord

de stichter en bezieler is, maar

rechterhand in daad en woord

laat over de toekomst van de

iets resolutere research bracht me

nog even mee aan boord. Het

zender, richt ik me tot Patrick,

bij me dat hij niet langer alleen de

werd een boeiende babbel over

die zich jaren geleden op onont-

ploeg trekt, maar met Diederik

een specifieke en speciale speler

gonnen terrein waagde.

De Clercq een sterk span vormt

in het medialandschap.

Waar haalde hij de inspiratie om te zaaien op braakliggende bodem?

Š Seppe Van Rooy

Net als menig Vlaming zap ik af en toe wat lukraak in het rond en nog niet zo lang geleden bleef ik hangen op vruchtbare grond: op kanaal 22 maakt PlattelandsTv al meer dan een decennium furore met een programmatie die ook mij wel kan bekoren. De journalist in mij was meteen gebeten om meer te weten: een interview drong zich op!

Diederik De Clercq en Patrick Vaernewijck

En hoe slaagde hij erin om jaar na jaar met succes te oogsten? “Persoonlijke prikkels liggen aan de basis van het concept: mijn professionele parcours liep door de media, maar op mijn persoonlijke pad kwam ik elke dag thuis in een landbouwersgemeente -en gemeenschap, waardoor ik een insider was in twee uiteenlopende


© Seppe Van Rooy

Reeks | Duurzaam ondernemen

Schoenmaker blijf bij uw leest, boer blijf bij uw beest: focus op de core én aandacht voor a little bit more Met een verleden bij VTM en VRT weet ik dat tv maken handenvol geld kost. Is een concept als PlattelandsTv betaalbaar en schaalbaar? Met welke visie maakt men televisie? En vooral: zijn er nog kansen om te groeien en de zender te laten bloeien? Als uit één mond doen Patrick en Diederik de filosofie van het bedrijf uit de doeken. “Het is van het grootste belang om de specifieke ‘smoel’ van onze zender te behouden: een poging om te generaliseren en met de grote zenders te concurreren, zou zelfmoord zijn. We moeten trouw blijven aan onze missie: er is wel degelijk plaats voor niche, ook voor de onze. Omdat we als geen ander weten dat ‘monocultuur’ ook veel risico’s impliceert, hebben we ons aanbod gediversifieerd: “Boerenstebuiten” blijft de speerpunt, maar met jacht&visvangst, hippotv en countrylife hebben we een dynamisch drietal om een bredere doelgroep te informeren en te amuseren. De focus ligt op eigen producties, maar in het kader van een attractief en afwisselend aanbod zitten er ook aangekochte documentaires in de programmatie. Op die manier ‘bedienen’ we een zeer gerichte groep mensen die steeds opnieuw trouw blijven kijken, maar slagen we er ook in om mensen als jij te bereiken.”

Niche=nice Wat er ook van zij: PlattelandsTv is enig in zijn soort. De weinig tot de verbeelding overlatende naam helpt misschien wel om een publiek te vinden, maar het lijkt me minder evident om die kijkers ook te binden. “Het is inderdaad essentieel om ons nichepubliek maatwerk te bieden. Onze redacteurs en medewerkers mogen niet de fout maken om mee universums. Elke dag opnieuw zag ik het harde werk van de boeren op

te willen surfen op het succes van Netflix en aanverwanten: wij hebben

het veld en met dezelfde regelmaat zag ik de nog hardere blik waarmee

een vaste afspraak met de kijker en onze piek ligt buiten de klassieke

de media op dat moment naar de landbouwsector keken. Het zaadje

prime time. Uiteraard zullen we in onze programma’s moderniseren

om een programma te maken waarin de boerenstiel met een eerlijk

en variëren, maar het blijft ook primordiaal om onze trouwe kijkers

en positief perspectief werd bekeken, groeide toen en het ontkiemde

vertrouwde ‘boerenkost’ te serveren.”

ongeremd op de vruchtbare grond van mijn eigen productiehuis. ‘Boerenstebuiten’ was geboren en van bij het begin werd duidelijk dat het een groot publiek kon bekoren. Toen Telenet lang geleden en met

Zuiver in de leer: verdienmodel gaat niet ten koste van ‘bedienmodel’

een klein klantenbestand digitale televisie wilden uitrollen, boden wij ons als pionierende partner aan voor het on demandaanbod. Die

Als ondernemer en journalist ben ik uiteraard geïnteresseerd in het

aanpak werd een heuse hit, in die mate dat onze programma’s alleen

verdienmodel van PlattelandsTv: mijn korte kijkervaring werd alvast

grote kanonnen als VRT en VTM moesten laten voorgaan. We bekleedden

niet verstoord door aanhoudende advertenties of prominent product

de op drie na hoogste plaats in de on demandrangschikking: straffe

placement.

cijfers die ook Telenet zelf verrasten en overtuigden, zodanig zelfs dat

“We maken wel degelijk reclame en publireportages, maar onze redac-

ze ons voorstelden om van eigen programma’s naar een eigen kanaal

tionele bijdragen proberen we bewust zo zuiver mogelijk te houden.

te springen. Na lange onderhandelingen was PlattelandsTv geboren en

We proberen winst te maken zonder aan onze integriteit te raken en in

de cijfers bewijzen dat de zender met een uniek universum kan scoren:

heel die aanpak regeert het gezonde ‘boeren’verstand. Soms kunnen

kanaal 22 van Telenet, kanaal 95 van Proximus en kanaal 28 van Orange

we diverse doelstellingen combineren zonder de mensen te irriteren:

lokken elke maand liefst zes miljoen kijkers.”

als je een programma maakt over de oogst, moet je wel tractoren en

93


maaidorsers in beeld brengen. Voor heel wat instanties zijn we ook de preferentiële partner en dat levert ons heel wat betalende klanten op.

Een plek onder de zon: het gaat verder zoals het begon

Als de overheid de boeren wil informeren, is een programma op onze zender de aanpak die het beste zal renderen: 90 à 95 % van de landbou-

Ons gesprek loopt op zijn laatste benen. De timing is wel bijzonder: ik tref

wers volgt onze zender. Naast redactionele content zijn er ook promo-

Diederik en Patrick enkele dagen nadat laatstgenoemde de spreekwoor-

tionele programma’s, met dat verschil dat naast bij ons vaak letterlijk

delijke fakkel heeft overgedragen.

kan genomen en geen synoniem is voor tijdens. Publireportages worden

Hoe blikken beide heren hierop terug? En vooral, hoe kijken ze naar de

trouwens steeds als dusdanig aangekondigd. ”

toekomst? Patrick: “De moeilijke vraag over de opvolging stelt zich in heel wat

Een kmo met wekelijks anderhalf miljoen klanten

kmo’s. Ik heb lang nagedacht en een en ander geprobeerd. Op een bepaald moment kwam mijn broer mee aan boord, maar dat liep niet helemaal zoals gehoopt. Op zo’n moment kies ik niet ‘tegen’ mijn broer,

PlattelandsTv huist in een voormalige architectenvilla. Zowel qua accom-

maar voor mijn creatieve kind. De keuze voor Diederik is even positief als

modatie als bemanning valt de kleinschaligheid op. Patrick en Diederik

bewust en dat stemt me gerust. Ik loop nog een tijdje mee om Diederik te

kunnen die observatie onderschrijven: hun bedrijf leunt aan bij de k in de

assisteren, omdat hij bepaalde zaken voor de eerste keer zal doen en ik

‘definitie’ van kmo. Diederik licht toe:

hem dus een en ander kan leren.

“We zijn met een vijftiental vaste medewerkers: de redactie bestaat uit

Maar ik wil en zal me geenszins als een bemoeizieke schoonmoeder

vier mensen en er zijn twee verkopers; de rest van de ploeg werkt in de

gedragen. Goede raad? Speel geen baas, maar geef het goede voorbeeld.

productie en de montage. Enkele freelancers vervolledigen dit relatief

Dat kan heel eenvoudig zijn: wees als CEO altijd op tijd als stiptheid een

kleine kransje. We opereren volledig autonoom en zijn een lineaire

speerpunt is van je beleid! Ik ben ervan overtuigd dat Diederik de zender

zender die alles in eigen handen heeft. Deze modus operandi is trouwens

zal sturen en te stuwen in een permanente evolutie, maar net als ik geen

uitermate geschikt: Patrick komt soms met bijzonder eigenwijze ideeën

brood ziet in een resolute revolutie. ”

aandraven, waarvan soms pas achteraf blijkt dat ze de juiste zijn. Binnen

Diederik pikt beamend in: “Het televisielandschap zal blij-

een klein bedrijf slaagde hij er altijd in om iedereen met zijn enthousi-

ven(d) veranderen en uiteraard zullen we mee-evolueren, maar

asme te overtuigen, terwijl er in een grotere groep altijd wel iemand niet

de niche waarin we onze content produceren, zal nagenoeg

zal buigen.”

dezelfde blijven. Dat biedt ook voordelen: zo beschikken we over

Patrick kan een glimlach niet onderdrukken en vult aan: “Inmiddels

de grootste beeldbank van de hele Benelux als het ‘agrarische

hebben we ons bestaansrecht al ruimschoots verdiend, maar het is niet

aangelegenheden’ betreft. Dat is kostbaar kapitaal, dat ook van

zo dat er steeds applaus op alle banken weerklinkt. Meer nog, we startten

kapitaal belang zal zijn in de toekomst: op die manier kunnen

bij de gratie van enkele early believers, want er was best wat tegenwind

we nieuwe nicheprogramma’s blijven produceren en bestaande

uit ‘het veld’. In die optiek is onze beperkte bezetting ideaal: zoals in veel

kwaliteit recycleren.

kmo’s kan de CEO als vurige voorstander van zijn ideeën de vonk doen

Het vertrekpunt blijft hetzelfde: we willen in de eerste plaats de land-

overslaan in persoonlijke contacten. Hier kan je als CEO echt zeggen dat

bouwsector in een positief daglicht stellen en in die optiek verdienen we

je de vloer kent én de vloer bent!”

ook als zender een plaats onder de zon.” 


Tel. 03 658 45 20 - Fax 03 658 00 66 info@denbosuil.be - www.denbosuil.be

TE HUUR

TE HUUR

Wijnegem, Industrielaan

Schoten, Toekomstln. 113B

Unit 25-27-29 Magazijn 5735 m² Kantoor 1175 m²

Nieuwe gevel- Beschikbaar 1/9/19 Magazijn 559 m² Kantoor 476 m² Terrein 2500 m²

TE HUUR

TE HUUR

Deurne Bisschoppenhofln.

Schoten, Wijnegembaan

kantoorruimte vanaf ca 600 m² tot 1.280 m²

Unit 20-22 Magazijn 1388 m²


Luc Demarez

Lien Van Rampelberg

"Er zouden geldstromen in een andere bedding moeten geraken."

"Bijkomende ondersteuning zou nog meer geïntegreerd moeten worden in bestaande programma’s van organisaties als Unizo en Voka."

Ondernemen met een beperking: Moderator | Johan Van Rooy Redactie | Nicole Verstrepen

Luc Demarez: afgevaardigd bestuurder van Hazo vzw, een van de 3 organisaties die het project Talenticap dragen (naast NSZ en Alin).

Lien Van Rampelberg: onderzoeker bij Stichting Innovatie & Arbeid

Talenticap informeert ondernemers met een beperking.

binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).


KMOinsider Breakfast | Ondernemen met een beperking

Jan Bal

"Je zou als werkgever moeten nadenken over de noden en het comfort van àl je werknemers."

Johan Cremery

“Een samenleving die erop gericht is dat elke mens, wat ook zijn beperking is, zich maximaal kan ontplooien.”

focus niet op wat niet kan Johan Cremery: heeft eigen consultingbedrijf, JHL Consultancy, Jan Bal: algemeen directeur van Levanto, actief in begeleiding,

met als missie te zorgen dat mensen met een beperking kunnen

opleiding en bemiddeling van en voor mensen, die langdurig werk-

kiezen voor werk, zonder drempels, noch fysiek, noch financieel,

zoekend zijn.

noch administratief,…

97


Kristof Nijs

"Er schort vaak iets aan de toegankelijkheid van websites."

Lynn Formesyn

"Ik leef bewuster, een mindset die veel mensen die niet ziek zijn, ook kunnen gebruiken."

“Ik voel mij bevoorrecht Lynn Formesyn: kreeg toestemming om in bijberoep te onderKristof Nijs: starter, actief als computerprogrammeur. Richtte

nemen, op maat van haar lichaam. Oprichtster van schrijfbedrijf ‘De

Velgenweb.be op, een zoekertjeswebsite voor kopers en verkopers

Averechtse’, tevens aanspreekpunt en spreekbuis voor langdurig

van autovelgen.

zieken, geeft ook lezingen.


Pieter Leuridan

"Belangrijk dat invaliditeit in onze samenleving van secundaire orde wordt"

Erik Moniquet

"Je dient ervanuit te gaan dat iedereen competentie heeft om bij te dragen tot de arbeidsmarkt."

om te kunnen ondernemen� Erik Moniquet: oprichter van het bedrijf Moniquet & Company, helpt Pieter Leuridan: manager Routeplan 2025 binnen VOKA Kamer

middelgrote en grote niet-beursgenoteerde bedrijven en over-

van Koophandel Antwerpen – Waasland. Actief in verschillende

heden bij het oplossen van hun moeilijkste uitdagingen op vlak van

projecten rond arbeidsmarktwerking.

strategie, performance en financiĂŤn.

99


Op de foto v.l.n.r.: Boven: Jan Bal, Lien Van Rampelberg, Lynn Formesyn, Kristof Nijs en Pieter Leuridan. Onder: Johan Cremery, Luc Demarez en Erik Moniquet .

Luc Demarez, Johan Cremery en Erik Moniquet zitten in een rolstoel.

Kristof Nijs kan zich vinden in die redenering: “Ik krijgt meestal positieve

Kristof Nijs heeft zijn witte stok bij. Het is meteen duidelijk dat deze

reacties. Mensen zijn vaak verwonderd over hoe ik websites ontwikkel,

panelleden met een beperking leven. Terecht zal Johan Cremery later

zonder dat ik het scherm zie. Ik werk met spraaktechnologie. Mijn broer

in het panelgesprek vragen of we niet allemaal een beperking hebben,

helpt wel af en toe om te kijken of alles goed staat en/of de kleuren goed

een opmerking om over na te denken!

op elkaar afgestemd zijn.”

Aan de buitenkant van Lynn Formesyn zie je niet dat ze aan een chroni-

Ook Johan Cremery deelt de mening van Lynn Formesyn dat je beper-

sche ziekte lijdt. Moderator Johan Van Rooy vraagt haar of het niet lastig

king eigenlijk je USP is: “Dat je geen probleem hebt om over je beper-

is om dit gegeven steeds op tafel te moeten leggen.

king te vertellen, maakt dat je sterker staat dan je concurrenten. Je hebt

Lynn Formesyn: “Ik heb een ‘omdenkproces’ doorgemaakt. Ik vind het

bewezen dat je iets kan overwinnen. Om problemen van klanten op te

niet moeilijk om erover te praten. Op mijn website staat trouwens bijna

lossen, ga je anders, creatiever en doortastender werken.”

letterlijk de realiteit. Weet je, ik ben dankbaar voor de uren die ik kan

“Ik vind het vermelden van mijn beperking niet relevant voor het werk dat

werken en die zet ik dan ook optimaal in. Zo wordt mijn beperking mijn

ik doe”, pikt Luc Demarez in. “Mijn beperking kan wel ter sprake komen,

kracht. Ik leef bewuster en dat is een mindset die veel mensen die niet

b.v. wanneer iemand mij belt en een email- of postadres wil doorgeven.

ziek zijn, ook kunnen gebruiken.”

Dan zeg ik dat ik door mijn handicap niet snel kan schrijven, en vraag ik

CARE LAAT ÙW BEDRIJF SCHITTEREN Door goed af te stemmen met u als klant, zorgen wij dat alles proper is en blijft. Alle diensten worden uitgevoerd door een Care-team dat gemotiveerd en met de glimlach net dat tikkeltje meer doet. Het resultaat: een aangename werkomgeving voor uw medewerkers om zelf ook uit te blinken in hùn job.

ONZE EXPERTISE Care Office Cleaning Kantooronderhoud, glaswas, computerreiniging Care Expert Cleaning Cleanrooms en labo’s Care Industrial Cleaning

NOOD AAN EEN SPECIALIST ZOALS CARE?

Contacteer Chantal Moerenhout (sales manager) via chantal.moerenhout@care.be of op 0474/84 28 66.

20190102_JAN_AD KMO Insider_02.indd 1

www.care.be 14/01/2019 14:01


KMOinsider Breakfast | Ondernemen met een beperking

om het adres te mailen. Als ervaringsdeskundige is mijn handicap een

Nvdr: Voor informatie over ondernemen met een handicap of chronische

meerwaarde voor het werk dat ik doe.”

ziekte kan u Talenticap ook telefonisch bereiken, op het gratis nummer

Erik Moniquet: “Mensen bekijken me wel eens raar, maar eens ik mijn

0800-611.69, op woensdag van 11 tot 17.30 uur en op vrijdag van 14.30

mond open doe, is de idee van mijn gehandicapt zijn best snel weg.

tot 16.30 uur.

Mijn betrachting is om mijn onderneming groot te maken zoals andere

In dit verband stipt Johan Cremery aan dat we in ons land denken in

bedrijfsleiders dat willen. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich

twee groepen: “Mensen met en mensen zonder beperking en de mensen

mee, maar die zijn eigen aan ondernemen.”

zonder beperking denken dat ze moeten zorgen voor de mensen met een

“Makkelijk is het inderdaad niet, denk aan de mobiliteit, als ik ergens

beperking. Ik heb een tijd in Californië verbleven. De samenleving is er

naartoe moet…”, stelt ook Kristof Nijs. “Ook schort er vaak iets aan de

daar op gericht dat elk mens, wat ook zijn beperking is, zich maximaal

toegankelijkheid van websites. Zo is de website van Google aangepast en

kan ontplooien. Hier wordt beperkt gedacht over mensen met een

minder toegankelijk geworden. Dus moet ik weer een mail sturen om te

beperking.”

vragen om dat op te lossen. Maar de hindernissen houden me niet tegen

“Dat zit onbewust in de hoofden van de mensen”, stelt Erik Moniquet.

om te ondernemen.”

“Dat zijn cognitieve vooroordelen, kortsluitingen in ons brein. Ik raad iedereen aan om daar een boek over te lezen. Waarom moet op tafel

Gebrek aan informatie

gegooid worden dat iemand in een rolstoel zit? Zo zouden bedrijven en

Van Lien Van Rampelberg, die vanuit de SERV onderzoek gedaan heeft

overheden altijd toegankelijk moeten zijn zodat dit niet eens ter sprake

naar ondernemerschap bij mensen met een arbeidshandicap, wil de

moet komen.”

moderator weten of er obstakels zijn die altijd terugkomen.

“België heeft ongeveer tien jaar geleden een VN-verdrag ondertekend,

Zij vertelt dat er voor ondernemers met een beperking enerzijds vaak

waarin artikel 27 stipuleert dat de tewerkstellingskansen gelijkwaardig

financiële onzekerheid is (hoe ga je je de volgende dag of de volgende

moeten zijn. Dat wordt nog niet voldoende toegepast”, illustreert Luc

week voelen? Leningen worden minder vaak toegestaan,... ) en ander-

Demarez.

zijds een gebrek aan informatie: “Geen enkele organisatie heeft alle

Jan Bal: “Bij vacatures selecteer je als ondernemer op kennis en ervaring.

informatie verzameld.”

Als iemand nood heeft aan een verstelbaar bureau, vergt dat een inves-

Pieter Leuridan vraagt zich af het gebrek aan informatie niet moet meege-

tering. Het zit voor een stuk tussen de twee oren, want dat zijn niet de

nomen worden in het doelgroepenbeleid dat de SERV samen met Voka

grote aanpassingen. Je zou als werkgever moeten nadenken over de

en met de sociale partners uittekent. Lien Van Rampelberg antwoordt

noden van àl je werknemers, en over hun omstandigheden en comfort,

dat Voka, Unizo, e.a. de kennis zouden moeten hebben om ondernemers

denk aan een alleenstaande werknemer met kinderen, die een aanpas-

met een beperking te kunnen doorverwijzen: “Het is niet zo dat ze dat

sing van het uurrooster vraagt. Zo reduceer je het verhaal tot technische

nu nog niet doen. Maar het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn.”

aspecten.”

Met Talenticap wil Luc Demarez daar alvast aan verhelpen: “Op onze

Erik Moniquet: “De perceptie leeft dat een persoon met een handicap per

website (www.talenticap.be, red.) is bijna alles te vinden dat met onder-

definitie leidt tot rendementsverlies. Dat is een zeer negatief uitgangs-

nemen met een handicap te maken heeft. Maar inderdaad, uit het onder-

punt en niet bewezen. De overheid heeft hier een grote rol te spelen.”

zoek van de SERV blijkt ook dat het niet evident is om relevante websites te vinden. Wij bekijken momenteel of we niet aan werkgeversorganisa-

Financiële onzekerheid

ties input kunnen geven, zodat op termijn initiatieven als Talenticap en

De panelleden snijden het tweede aspect uit het antwoord van Lien Van

Hazo overbodig worden.”

Rampelberg aan.

Maak van uw merk of bedrijf een icoon U wil uw naamsbekendheid verhogen? Meer webbezoekers of directe leads verkrijgen? Of gewoon uw verhaal of dat van uw klanten vertellen? Contentcommunicatiebureau KMOdynamoo helpt u graag. Met unieke contentcreatie, budgetvriendelijke mailings, authentieke storytelling en zoekmachine-optimalisatie maken we van uw merk of bedrijf een icoon bij uw doelgroep. Lintsesteenweg 69 | 2500 Lier | T: 03 491 83 70 info@kmodynamoo.be | www.kmodynamoo.be

101


“Werkgevers krijgen toch een premie als ze mensen met een beperking te werk stellen?”, vraagt Pieter Leuridan. Erik Moniquet adviseert om die premie deels aan de werknemer toe te kennen: “De kost om te gaan werken voor mensen met een beperking, is best groot. Er is risico op verlies van de integratietegemoetkoming en het vervangingsinkomen is hij of zij sowieso kwijt. Met een ondersteuningspremie zouden er meer mensen met een beperking aan het werk zijn. Zelf ben ik het recht op alle premies kwijt geraakt op het moment dat ik mijn vennootschap

"Zelf ben ik het recht op alle premies kwijt geraakt op het moment dat ik mijn vennootschap oprichtte."

oprichtte.” Dit blijkt anders te zijn voor mensen die beperkt worden na een (arbeids) ongeval. Johan Cremery legt uit: “Dan wordt je economische werkonbekwaamheid bepaald en dat bepaalt je uitkering. Wat ik voor de rest doe, bepaal ik zelf. Werk ik of werk ik niet, it’s up to me. Geef de mensen de mogelijkheid om te kiezen voor werk, in het tempo dat ze willen.”

Financiële onzekerheid Het verhaal van Lynn Formesyn is een illustratie van financiële onzekerheid: “Je opties worden je niet in de schoot gegooid. Omdat ik het niet zag zitten om tot het einde van mijn dagen arbeidsongeschikt thuis te zitten, kreeg ik het advies om in bijberoep een eenmanszaak op te starten. Veel mensen krijgen dat advies niet eens. Maar het beleid is heel repressief. Na zeven maanden wordt standaard 10% van je invaliditeitsuitkering weggehaald. Je hebt dus maar 7 maanden de tijd om rendabel te geraken,… Ik kan niet in hoofdberoep werken. Ik kan mij niet verzekeren voor gewaarborgd loon. In 2022 zal het RIZIV voor mijn personenbelasting drie jaar terug in de tijd kijken om te bepalen of ik nog steun krijg. Maar het plafond kan het RIZIV mij vandaag niet meedelen. Ik moet dus een verdienmodel op poten zetten dat hopelijk niet over het plafond gaat, of ik riskeer mijn uitkering te verliezen. Ik mag maar 23 uur per week werken. Nu, ik heb het gouden ei nog niet gevonden om op die tijd zoveel winst te draaien zodat ik mijn uitkering niet meer nodig heb…” Erik Moniquet kan erover meespreken: “Ik heb eerst 8 jaar in loondienst gewerkt. Op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om een onderneming uit te bouwen. Je neemt een risico, maar dat is voor een stuk eigen aan een ondernemer. Daar komt wel bij dat je integratietegemoetkoming wegvalt, de vergoeding voor de kosten om ergens te geraken. Waar ik de lat leg, gaat dat in de grootorde der dingen op lange termijn niet meer spelen. Maar je gaat best moeilijke tijden door.”

Passieve situatie “Het Riziv houdt langdurig zieke mensen vandaag in een passieve situatie”, stelt Jan Bal vast. “Terwijl periodes van inactiviteit benut zouden moeten worden om te kijken hoe deze mensen versterkt kunnen worden? Daarvoor zou een stuk van de uitkering moet kunnen ingezet worden,…”

Kristof Nijs: “Je hebt als gehandicapte een uitkering. Als je gaat werken of als je ondernemer wordt, is je handicap niet weg. Het is niet logisch om de uitkering, die voor de handicap bedoeld is, te compenseren.”

Kantelpunten Erik Moniquet geeft enkele concrete cijfers mee: “De kantelpunten die vandaag bestaan, liggen niet in verhouding. Heb je een loon van 1500 euro en 700 euro aan integratiepremie en je loon verhoogt tot 1550 euro, dan wordt de integratiepremie in mindering gebracht. Dat is

wetgeving die nog uit de jaren ’80 dateert. Die verhoudingen kloppen niet in relatie tot de zelfredzaamheid die niet toeneemt.”

Switch maken Johan Van Rooy: “Hoe staan de overheid en de sociale partners tegenover het doorvoeren van zulke maatschappelijke hervormingen?” Jan Bal: “We hebben een zeer sterk zorgkader en de medische wereld is gefocust op het bieden van zorg, en niet op veerkracht, emancipatie en zelfontplooiing. De verschuiving naar een PAB (persoonlijk assistentie budget) is een eerste stap, maar het zou verder mogen gaan, naar een heus persoonlijke ontwikkelingsplan, waarbij gepeild wordt naar wat iemand op lange termijn wil bereiken?” “Er zijn tal van organisaties, die er niet bij gebaat zijn dat er veranderingen gebeuren”, gooit Erik Moniquet de knuppel in het hoenderhok. “Ik heb situaties meegemaakt waarbij absurde bedragen van het Persoonlijk Assistentie Budget naar de werking van vzw’s gingen. Dit is een verhaal van invloed uit verschillende hoeken.” Ook voor Luc Demarez zouden bepaalde geldstromen in een andere bedding moeten geraken: “Er gaat veel geld naar maatwerkbedrijven. Men zou meer moeten kijken naar de individuele mogelijkheden, zodat men aan het werk geraakt op een inclusieve basis, zoals iedereen, en niet in maatwerkbedrijven en organisaties waar belangen en geld zitten en men niet geneigd is te veranderen.” Volgens Johan Cremery heeft de overheid schrik van de vakbonden: “Die vrezen dat wanneer er iets aan de wetgeving verandert, straks iedereen met een beperking verplicht zal worden om 100% te werken. Laat mensen kiezen. Ik ben zeker dat als je met dit verhaal met de vakbonden rond de tafel gaat zitten, er geen weerstand gaat komen.” Pieter Leuridan maakt een mooie conclusie: “Het onderwijs, de media, de ondernemingen, de werkgeverorganisaties,… ze hebben allemaal een rol te spelen opdat invaliditeit in de samenleving van secundaire orde wordt. Veel belangrijker is wie je als persoon bent en wat je competenties zijn.” Erik Moniquet beaamt: “Ik blijf erbij dat ondernemen iets prachtig is en me toelaat dag in dag uit impact te maken en de mening van anderen over personen met een handicap om te draaien.” 


STOROPACK IS TROTS LID VAN DE ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE Een wereldwijd initiatief om plastic afval in het milieu aan te pakken

& Lees meer: www.storopack.be/alliantie

BE_Storopack_Alliance.indd 9

06.08.2019 08:42:45

al meer dan 70 jaar hét aanspreekpunt voor accountancy, audit, tax, legal en business solutions!

contact@vdl.be - www.vandelanotte.be

We go the extra mile!

NASCHOLING CODE 95 C/D

OPLEIDING MOBIELE ARBEIDSMIDDELEN

OPLEIDING STELLINGBOUW

OPLEIDING BRANDPREVENTIE

T: 014 22 25 65 KMO: DV.O104836 E: info@kempischtrainingscentre.be W: www.kempischtrainingscentre.be A: Atealaan 51, 2270 HERENTHOUT

103


Isabel Lowyck De kracht van verwondering en ondernemingszin Redactie | Frank Van Hoof

Na een lange carrière in de culturele sector en een tussenepisode bij Shaved Monkey staat Isabel Lowyck te popelen om aan de volgende etappe op haar professionele pad te beginnen. Isabel is ervan overtuigd dat ze veel voldoening zal vinden door twee ‘uitersten’ te verbinden: ze wil haar creatieve kant koppelen aan haar ontloken ondernemingszin. Vol enthousiasme praat ze over een gemengd huwelijk vol heerlijke harmonie.

De muze aan de macht

en bestaande meesterwerken te

Bijzonder ondernemend

“Ik heb meer dan twintig jaar

aanschouwen, maar ik voelde

Zonder

in de culturele sector gewerkt,

ook steeds de drive om actief

klinken: ik zie het leven als

onder meer bij M-Museum in

aan de slag te gaan en zelf iets

één groot geschenk, dat ik

Leuven. De aanwezigheid van

op te bouwen. Verbeelding en

heel graag met anderen wil

kunst heeft op mij een creatieve

verwondering zijn een rode

delen. In die optiek ben ik

invloed, in de meest letterlijke

draad in mijn leven en ze zijn

altijd bijzonder ‘ondernemend’

betekenis

vaak de lont om ergens vurig

geweest:

voor te gaan.

schoonheid van kunst en musea

van

het

de schaduw van kunst te nestelen

woord:

uiteraard vind ik plezier om me in

zweverig

ik

te

willen

wilde

de

ook bereikbaar maken voor minder voor de hand liggende doelgroepen.

Zo

managede

ik een passionele ploeg die prachtige

projecten

opzette

voor mensen in de psychiatrie, in

verzorgingstehuizen

in

een

en

kinderziekenhuis.

Een kunstzinnig kader bleek voor

mij

een

voedingsbodem

vruchtbare om

mijn

ondernemingszin te stimuleren.


Interview | Isabel Lowyck

Een kader is natuurlijk mooi en veilig, maar spannend wordt het

verleidelijk verlengstuk kan genieten en in de toekomst raad op maat

pas als je ook buiten de lijntjes durft te kleuren: Shaved Monkey is

kan ontvangen. Het is mijn taak om musea, bedrijven en organisaties

als

" Om écht ‘content’ door het leven te kunnen gaan, had mijn jobinvulling een creatieve en kunstzinnige content nodig."

verhalenverteller

te enthousiasmeren en de Belgische bodem te ontginnen voor deze

dan wel met creatieve

toekomstbestendige technologie, waarin de customer journey een

content bezig in woord

centrale plaats bekleedt."

en beeld, het blijft een corporate context

Re-public: een belevingsreis

waar

gelden.

"In het verlengde daarvan liggen de plannen voor een eigen bedrijfje,

Als managing director

‘Re-public’. Ook hier zet ik in op een belevingsreis tussen bedrijven

draaide ik mee aan

en hun klanten, tussen organisaties en hun publiek: in plaats van

de knoppen en was

eenmalige prikkels te stimuleren, wil ik circulaire cont(r)acten

ik

stimuleren.

regels

actief

betrokken

bij de gestage groei van het bedrijf. Ik kon

In heel veel bedrijven zit er een flink lek in de ‘band’ met de klant,

overigens

best

waardoor er heel wat energie ontsnapt. Ik ben ervan overtuigd dat

aarden in de omgeving:

volop inzetten op dat enorme menselijke kapitaal dat klanten bieden,

ik

creatieve

ook tot omzetstijging kan leiden. Meer nog: oprecht in mensen

collega’s en bezieler

investeren zal van begin tot einde renderen. Ik wil organisaties dus

Robin Ibens is een

bewustmaken van de nood aan een blijvende band met en kennis

charismatische

man

van de klant. Dit is voor mij het onontgonnen goud. Bedrijven hebben

die een visionaire visie

allemaal verhalen binnen het bedrijf of de organisatie en vertellen

weet te koppelen aan

deze veel te weinig. De podcatcher van Guide ID is de ideale drager voor

een maatschappelijke

deze verhalen. Veel bedrijven hebben zo’n boeiende business, maar

missie.

rendez-

houden die onbewust verborgen voor hun publiek. Het succes van

vous met een prehistorisch reliëf in le-roc-de-Sers (Charente) zorgde

een initiatief als openbedrijvendag is doorslaand: mensen die de weg

voor een coup de foudre: het kunstwerk voerde me terug in de én

naar het hart van je bedrijf vinden, zullen zich sneller en langer binden.

mijn tijd, en zorgde voor een nieuwe connectie met mijn invulling

Tenslotte ga ik ook aan de slag als freelancer voor het Nationaal

van creativiteit. Om écht ‘content’ door het leven te kunnen gaan,

Orkest, waar ik mee mag sleutelen aan een dynamische en duurzame

had mijn jobinvulling een creatieve en kunstzinnige content nodig.

publiekswerking. ”

ook

had

Een

Het is dan ook op dat moment dat ik besloten heb om Shaved Monkey en mijn job als managing director te verlaten.

Van verwondering naar bewondering Isabel zit vol plannen en dromen. En in haar eigen verhaal zullen

Die aha-erlebnis op die prehistorische plek heeft me dusdanig ontroerd

verhalen een centrale rol spelen!

dat ze me naar mijn nieuwe bestemming heeft gevoerd, waarin ik mijn voorliefde voor kunst en cultuur met mijn ondernemingszin wil

“Ik ben meer dan ooit overtuigd van de kracht van sterke verhalen.

combineren.”

Ik hoop dat ik een blijvende binding tussen organisaties en hun publiek zal creëren, door de combinatie van oprechte interesse

Een creatieve koorddanser

voor het publiek en het onverwoestbare geloof in het eigen

Met blinkende oogjes en prikkelende passie vertelt Isabel over haar

verhaal, dat ook echt verteld moet worden. De boodschap die

toekomst, waarin ze met bestaande organisaties in zee zal gaan én

ik voor bedrijven heb, wil ik nu al graag delen met kmo’s: deel je

ook zakelijk op eigen benen wil staan.

kennis en je passie en verruim zo je visie en je potentieel. Ik zie ook een toekomst dat bedrijven hun business beter ontsluiten via het

“Een drietal dingen zal mijn atypische agenda vullen. Ik word de

creëren van een beleving, bijvoorbeeld via een bezoekerscentrum.

Belgische business manager voor Guide ID, een Nederlands bedrijf

Doordat bezoekers zich met eigen ogen en oren om het verhaal

dat al 10 jaar Podcatchers produceert en wereldwijd verspreid.

konden verwonderen, gaan ze het bedrijf nog meer bewonderen.

Een podcatcher is een innovatief en intrigerend toestel dat je

Ik bezocht het bezoekerscentrum van Jules Destrooper, ik kan in

museumbezoek tot een echte ervaring kan omtoveren: hij is niet

de winkel niet voorbij de koekjes lopen zonder me het verhaal van

alleen een gedroomde gids tijdens je bezoek, maar hij vergaart

Jules te herinneren. Ik wil een verbindende rol spelen en die rijkdom

ook een schat aan informatie waardoor je achteraf nog van een

delen.” 

105


Spraakmaker | Guido Peleman

Guido Peleman, Voorzitter Peleman Group

Redactie | Dirk Haesevoets

Wie van Mechelen naar Sint-Niklaas rijdt, kan er niet naast kijken langs

Never give up

de Rijksweg in Puurs. Tegenover Pfizer staat een grote, glazen piramide, ontworpen door Axel Enthoven. Het is de thuishaven van Peleman

KMOinsider: Was het gemakkelijk om in 1976 door te starten als

Industries, wereldwijd marktleider in zijn sector. Met Unibind heeft het

ondernemer?

bedrijf een vlaggenschip van jewelste en een universele merknaam

Guido Peleman (PL): “Mijn ouders hadden een bedrijfje met vijftien

in huis. Pelemans ouders startten de zaak in 1939 met de productie

medewerkers en wilden graag dat ik ingenieur zou worden. In die

van ringmappen voor verzekeringsmaatschappijen en banken.

periode werd ik verliefd op een Italiaanse en na mijn studies zijn we

Voorzitter Guido Peleman is niet meer zo jong, maar nog altijd erg

twee jaar naar Marokko gegaan. Toen ik terugkwam, waren mijn ouders

begeesterd en bij de pinken. Hij is een nobele onbekende bij het grote

overleden, was mijn schoonbroer in de zaak gekomen en ging het niet

publiek, maar een naam als een klok in ondernemersmiddens. Dat is

goed.

niet enkel te danken aan het prachtige parcours dat hij realiseerde,

In 1976 kwam het ongeluk ĂŠn tegelijkertijd het geluk van de overstro-

maar ook aan talrijke mandaten in ondernemersorganisaties.

mingen in Ruisbroek. Peleman was het grootste slachtoffer, met totale

107


partners. We konden als nichespeler op de kleine Belgische markt niet overleven, dus gingen we snel internationaal. Dat maakte dat mijn echtgenote hier op het bedrijf paste en ik jaren kende van 150 vluchten. (Even stil) Gelukkig heb ik een goede gezondheid: ook dat kan een doorslaggevende factor zijn in een succesvolle onderneming.” Guido Peleman ontwikkelde een nieuw bindsysteem, liet het patenteren en richtte Unibind op. Sindsdien legt de onderneming sterke nadruk op innovatie, productvernieuwing en verbetering. Op elke nieuwe vondst wordt steevast een patent genomen.

Emotioneel product KMOinsider: Papier en digitaal, vloekt dat niet? GP: “(Ferm) Als iets écht belangrijk is, willen mensen nog altijd een papieren document.

Guido Peleman

"Echt ondernemerschap is meer dan een bedrijf beheren zoals een manager."

In een kantooromgeving wordt inderdaad minder

ingebonden

door de trend van paperless office. Maar vergis u niet, er werd nog

nooit

zoveel

vernieling van voorraad en machines. Ik heb in die periode mijn zus

geprint als vandaag.”

uitgekocht en ben zo in het ondernemerschap gerold. Van bij de start

Peleman heeft het dan over rapporten voor de raad van bestuur, conclu-

heb ik het motto “never give up” gehuldigd, dat volgens mij ook de

sies in een belangrijke rechtszaak, een mooie offerte, jubileumboeken,

essentie van ondernemen inhoudt. Dromen worden niet altijd werke-

écht belangrijke documenten die prestigieuzer zijn en voor de buiten-

lijkheid: je moet blijven doorgaan en desnoods je dromen aanpassen.

wacht bedoeld. Die moeten het imago van een organisatie uitstralen en

Dat is een kwaliteit die elke ondernemer moet hebben: zich kunnen

uitnodigen tot lezen.

aanpassen aan ontgoochelingen en vol gaan voor een nieuwe droom,

Hij vervolgt: “Vandaar onze bedrijfsslogan “because it matters”: we

die zelfs beter kan zijn dan het oorspronkelijke opzet.

willen waarde toevoegen aan wat we afleveren. En vandaar de trend

Echt ondernemerschap is meer dan een bedrijf beheren zoals een

naar samengestelde producten: we leveren een totaalpakket aan de

manager. Het is ook je eigen kapitaal erin steken, risico’s nemen, je eigen

klant, die bij ons van een ‘all-in’ kan genieten. De economische crisis

inkomen verdienen. Na de overstroming in 1976 hadden we een negatief

van 2008 heeft ons samen met de explosieve groei van e-mail en de

eigen vermogen van 10 miljoen BEF. Ik moest me verantwoorden bij de

digitale doorbraak een zware klop bezorgd, maar die zijn we nu te boven

Mechelse rechtbank van koophandel. We waren feitelijk failliet. Maar de

gekomen. Never give up!”

rechters zeiden: “Ah, ge zijt van Ruisbroek? Ga dan maar verderwerken.”

Print wordt trouwens nog steeds aandachtiger gelezen dan een vluchtige

Toen is mijn echtgenote er ook ingestapt en werden we professionele

mail. Voor alles wat emotioneel is, geniet papier de voorkeur. Dergelijke

Op zoek naar de ideale locatie voor uw opleidingen, workshops, seminaries in Antwerpen, Brussel of Luik?

BluePoint biedt all-in formules! Contacteer ons en laat u begeleiden door onze experten : www.bluepoint.be facebook.com/bluepointvenues

ad kmo mag september 2019.indd 1

back to school

t smar

18-07-19 10:55:35


Spraakmaker | Guido Peleman

hoogwaardige documenten ook hoogwaardig bundelen met bijvoor-

GP: “(Enthousiast) Kijk, ik ben begaan met diversiteit en heb een oude

beeld een hardcover, is Pelemans professionele speerpunt. Klanten

band met Marokko. Met dit initiatief wilde ik jonge Marokkanen

maken steeds vaker een kwalitatieve keuze. “Een goede zaak voor ons.

overtuigen van het nut van een diploma en eigen initiatief. Ik breng

Dat is het duurdere marktsegment, waar we als de beste gepercipieerd

dergelijke positieve verhalen ook graag naar buiten en wil mensen

worden. Trouwens, we hebben nooit papieren klassementssystemen

inspireren door er bijvoorbeeld in scholen over te praten. Tot mijn

aangeboden die helemaal aan het wegdeemsteren zijn.”

spijt is het project na een vijftal jaar langzaam uitgedoofd. Toch

Ook in de consumentenmarkt is men steeds actiever, voornamelijk met

probeer ik altijd te helpen: behulpzaamheid is immers het begin van

harde kaften en boeken om digitale foto’s te bewaren zoals geboorte-

duurzaamheid.”

boeken. “Nogmaals, alles wat emotioneel is, willen mensen nog steeds

Peleman trekt ook voluit de kaart van duurzaam ondernemen:

op papier.” Peleman had onder meer een exclusief contract met Apple

het bedrijf heeft sinds 2011 twee grote windmolens. Als Belgische

tussen 2005 en 2011 voor hun fotoboeken, onderhandeld met Steve

primeur is er zelfs een batterij-unit bij de Puurse productiehallen

Jobs himself. Unibind werd ook actief in het out of print-gamma: zo zijn

opgesteld. Die maakt dat 95% van de stroomproductie zélf opgewekt

individuele boekherdrukken mogelijk, net als uitgeefmogelijkheden

wordt. “Dat is het resultaat van een samenwerking met Eneco.

voor mensen die schrijven voor familie en omgeving. Maar ook die

Sommige van onze producten hebben ook het FSC-certificaat: dat

markt wijzigt. Peleman:

duidt aan dat er bij de productie gelet wordt op duurzaam woudbe-

“In de VS selecteer je

heer, een voorwaarde om te mogen leveren aan bepaalde bedrijven.”

"Alles wat emotioneel is, willen mensen nog steeds op papier"

in de supermarkt aan een digitale kiosk het gewenste

VOKA-bezieler

formaat

en kan je zelfstandig

Een rode draad door het ondernemingsleven van Guido Peleman is

je album naar keuze

zijn engagement voor VOKA. “Op college bij de jezuïeten leer je dat je

inbinden. Die techno-

iets moet terugdoen voor de maatschappij uit erkentelijkheid voor een

logie noopte Unibind tot het ontwerp van een nieuw personalisatiesys-

goede opleiding. Met VOKA heb ik mijn steentje bijgedragen. Ik was acht

teem, de CaseMaker, waarmee je in de shop een gepersonaliseerde kaft

jaar voorzitter van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

met stalen rug kan maken.”

en heb samen met de Kamerdirecteurs de structuur volledig hervormd,

KMOinsider: Is het daarom dat Peleman Industries een wel erg ruim

dankzij een accreditatieproject op basis van een studie van de Vlerick

percentage van zijn omzet in research & development investeert?

School. Door deze professionalisering, die gepaard ging met fusies tot

GP: “Wij zijn actief in een sector die snel verandert. Dat houdt in dat we

provinciale Kamers (behalve Antwerpen), waren de Vlaamse Kamers

voortdurend moeten vernieuwen. Onze ontwerpafdeling voor nieuwe

klaar voor een intense samenwerking met het VEV. Een volledige

producten telt niet minder dan twaalf medewerkers. Jaarlijks gaat meer

samensmelting met het VEV is toen niet gelukt. In die periode was ik

dan 5% tot soms zelfs 10% van onze omzet daarnaartoe.”

tevens negen jaar voorzitter van VOKA Mechelen. Als executief voorzitter stak toch de helft van mijn tijd in deze herstructureringen op federaal

Duurzaam engagement

en Mechels niveau. In het leven krijgt men altijd terug wat men gegeven heeft. Even belangrijk is het om mensen te helpen groeien, binnen en

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt Guido nauw aan het

buiten een bedrijf.”

hart. Het project met Marokkaanse Belgen zoals ondernemer Najib El

KMOInsider: Hebt u als selfmade ondernemer ook iemand als

Massnaoui haalde zelfs de pers.

voorbeeld?

Beter Betergekeurd gekeurd Bien Bienvérifié vérifié

“Wie personeel tewerk stelt, moet om de 5 jaar zijn elektrische installatie laten nakijken” BTV, erkend voor meer dan 150 soorten controles. BTV voert als erkend controleorganisme en als Externe Dienst voor Technische Controle wel 150 soorten controles uit bij professionelen en particulieren, jaarlijks goed voor meer dan 500.000

BTV_adv_KMOinsider_58,25x170mm.indd 1

keuringen bij meer dan 100.000 klanten verspreid over heel België. Onze missie is om ongevallen en schade op de werkvloer of thuis te voorkomen. Sowieso is het wettelijk verplicht om een aantal keuringen uit te laten voeren.

Welke keuringen zijn dit? Ontdek dit snel op: www.btvcontrol.be 14/01/2019 15:25

109


GP: “Niet echt, maar ik bewonder wel iemand als Bill Gates. Ik zie zelf hoe moeilijk het is een bedrijf te laten groeien. Je moet het maar doen: in een garage starten en een bedrijf als Microsoft, Google of Apple tot een absolute wereldspeler met honderdduizenden werknemers uitbouwen. Gates leverde het ultieme bewijs dat een onderneming nog altijd een mensenbusiness is, met alles daarrond: aanwerven, motiveren, opleiden... Zelf geef ik mensen vrijheid: ze weten wat hun taak is en er is erg weinig personeelsverloop. Die projectmatige professionele piste is typisch Amerikaans en iedereen gedijt goed bij deze werkwijze, die enthousiasmerend en minder controlerend is.”

Wie is Guido Peleman? Guido Peleman behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur, specialisatie elektromechanica, aan de KULeuven. Zijn carrière bouwde hij helemaal binnen het familiebedrijf op. Momenteel is hij executief voorzitter van de Peleman Group en bekleedt hij nog een aantal andere mandaten. Zo is hij al 24 jaar voorzitter van het Emile Verhaeren Genootschap met het literair museum in Sint-Amands.

Over Peleman Group Een constante trend in ondernemen is het volgen van de verande-

KMOInsider: Hoe hebt u uw opvolging aangepakt? GP: “Mijn twee dochters kwamen hier als kind wel eens spelen, maar ik heb hen toch moeten overtuigen het als CEO te proberen. Mijn dochter Esmeralda was tot een jaar geleden verantwoordelijk voor Europa, Afrika en Azië, terwijl mijn andere dochter Brigitte vanuit Atlanta leiding gaf aan Noord- en Zuid-Amerika. Gaf, want zij besloot samen met haar echtgenoot bijna een jaar geleden een eigen bedrijf in de States te starten. Zo krijgt Esmeralda, die haar sporen reeds succesvol verdiende in heel het bedrijf, nu geleidelijk aan het hele gebeuren onder haar hoede. Als voorzitter hou ik op afstand een oogje in het zeil, maar ik heb alle vertrouwen in een grote toekomst onder leiding van Esmeralda.”

ringen in de samenleving en zo zélf te wijzigen om te kunnen groeien. Peleman volgt ook deze veranderingen. Vanaf de start veertig jaar geleden groeide het bedrijf onder de merknaam Unibind. Die verwijst sterk naar binden, maar vandaag doet Peleman veel meer: niet alleen bindproducten verkopen, maar oplossingen voorstellen om boodschappen die het waard zijn met de beste zorg uit te dragen. Dat gebeurt via speciale papieren in combinatie met covers, panelen, magneten, eventueel met speciale toestellen. Zo’n samengestelde oplossingen aanbieden voor belangrijke communicaties “Because It Matters” gebeurt nu onder de merknaam PELEMAN, niet meer Unibind. Om verdere groei te realiseren kan Peleman rekenen op een zeer sterk

Van Rotary Clubvoorzitter tot District Gouverneur Guido Peleman is als sinds1973 lid van Rotary Willebroek Klein-Brabant, en van diezelfde afdeling was hij van 1985 tot 1987 voorzitter. In 2008 werd hij gekozen tot Gouverneur van het district 2170, met 93 clubs onder zijn hoede in het Rotaryjaar 2010-2011. “Dankzij een dynamisch comité, met onder andere een uitmuntende CFO, werd de structuur geprofessionaliseerd en gemoderniseerd. Tot een nieuwe districtindeling van België kwam het niet tijdens mijn gouverneurschap, maar die plannen werden wel gerealiseerd in 2017.”

internationaal managementteam in filialen in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Polen, Cyprus, Zwitserland, Verenigde Staten en China, samen met distributeurs in meer dan honderd landen wereldwijd. In het Spaanse filiaal in het centrum van Valencia start in juli een belevingsshop om klanten vertrouwder te maken met talrijke oplossingen om optimaal te communiceren via waardevolle geprinte documenten. Peleman verkoopt via meerdere kanalen, zoals webshop, telefoon, bezoeken, retail en dus ook de eigen belevingsshop. Die zal men de komende jaren internationaal massaal uitrollen in eigen shops en als corners in derdenshops. www.peleman.com


PERSONAL TAILORING AT YOUR HOME OR OFFICE

MAATKOSTUUMS 100% MADE IN ITALY voor inlichtingen of afspraak: +32 15 21 76 24 - info@bennytailors.be www.bennytailors.be

Eye for talent PA R T N E R I N H R

WWW.H U D S O N S O LUTI O N S.C O M

UW EXPERT IN MAATWERK! FURBO LEGAL

Advies en ondersteuning: • Gepersonaliseerde, onmiddellijk toepasbare antwoorden op alle juridische en PROFESSIONELE PARTNER dito HR-vragen IN LEGAL, HR & SAFETY Audits en optimalisatie: • Doorlichting van het bedrijf op alle juridische procedures Juridische opleidingen: • Uitgebreid aanbod: arbeidsduur, social media, hoe het best inspectie te woord staan, … • Aanbod toelichting nieuwe wetgeving Aanbod “packages”: • Opmaak arbeidsreglement • Opmaak allerlei policy’s • Opmaak bonusplannen • Opmaak: arbeids-, zelfstandigen-, commerciële contracten, …

Professionals in Safety, Legal, and HR

voor meer info: legal@furbo.be

Uw partner in draadloze toegangscontrole. Wie mag waar en wanneer toegang hebben, u bepaalt het zelf!

T 014 21 37 00 - WWW.BLOK.BE

111


Uw wasgoed altijd in goede handen Hotels - Restaurants - Feestzalen - Bedrijven info@wasserij-dester.be T 014 - 54 50 54 www.wasserij-dester.be

Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be

VIBE

GO YOUR OWN WAY

TAKING CARE OF BUILDINGS, END USERS AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

Commercieel vastgoedadvies nodig? Cushman & Wakefield verwelkomt u in haar gloednieuwe kantoor in Antwerpen. Jan van Genstraat 7, 2000 Antwerpen Info.antwerp@cushwake.com www.cushmanwakefield.be T +32 (0)3 376 05 00

Antwerpen.indd 1

02/05/2019 14:49


Bedrijfsreportage | Sportpaleis Group

SPORTPALEIS GROUP GAAT VOOR (VOETBALVELD VOL) CIRCULAIRE BEKERS Als je als uitbater van een aantal evenementen-

Inbev en Renewi zet de Sportpaleis Group

worden er ongelooflijke volumes water verzet.

en theaterzalen voor een concert of ander

rond deze tijd een pilootproject op het getouw.

Doorheen de jaren hebben we dan ook geïnves-

groot

voor

Samen met de bezoeker willen we gaan voor

teerd in waterbuffers en vangen we regenwater

iedereen moet inslaan, dan hanteer je

een recyclage van minstens 90% van alle bekers.

op. Op vlak van mobiliteit waren we pionier om

al snel de term ‘voetbalveld vol’. Katrien

Sportpaleisgroep zorgt voor de communicatie.

een modal shift te realiseren. Van overheids-

Verheven, Food & Beverage Manager van de

Zo zullen vrijwilligers de bezoekers wegwijs

wege werd ons opgelegd om tegen 2020 40%

Sportpaleis Group, wil niet aan greenwashing

maken, zodat de beker niet meer op de grond

bezoekers uit de auto te halen. We zitten nu al

doen, gewoon om te voldoen aan de nieuwe

of in het milieu belandt, maar wel in de speciale

bijna aan 50% en dit aantal blijft tot onze tevre-

wetgeving cateringmateriaal die in 2020 van

vuilbakken. Renewi zal deze bekers vervolgens

denheid groeien”, aldus nog Chris Bergs.

kracht gaat maar ze wil echt de kaart van het

ophalen en zorgen voor de scheiding van het PP

De Sportpaleis Group test momenteel ook het

milieu trekken. Ze zat hiervoor rond de tafel

en het PMD. Van de opgehaalde bekers zullen

gebruik van probiotische schoonmaakmid-

met enkele partners en er lijkt een mooie

dan nieuwe bekers gemaakt worden. We gaan

delen en op het dak van het Sportpaleis liggen

oplossing uit de bus te komen. Rond deze tijd

dus voorlopig volop voor circulariteit, maar

zonnepanelen.

start een pilootproject.

ondertussen blijven we uitkijken naar nieuwe,

“Bij elke fase van onze exploitatie denken we

betere ontwikkelingen in de zeer snel verande-

na over hoe het groener en ecologischer kan”,

rende markt ”, aldus nog Katrien Verheven..

besluit Chris Bergs.

event

genoeg

drinkbekers

“Om een concertweekend te overbruggen

En dat voetbalveld vol bekers? Reken maar dat

zouden we bijna een voetbalveld aan herbruikbare bekers nodig hebben. Als je niet alleen

Groene werkgroep

die tijdens een event gevuld geraken. De voor-

rekening houdt met de footprint van de herbruik-

“Groene bekers zijn slechts een onderdeel van

raden drank die het Sportpaleis aanlegt, zijn

bare bekers zelf, maar ook met die van andere

ons ecologisch verhaal. We hebben een aantal

indrukwekkend.  (NV)

factoren zoals vervoer, het wassen en drogen,…

maanden geleden een werkgroep opgericht om

dan blijkt dat het aanbieden van herbruikbare

op zoveel mogelijk gebieden de groene kaart te

bekers voor ons niet ecologischer is”, legt ze uit.

trekken”, voegt Chris Bergs, B2B manager van de

Sportpaleis Group

Sportpaleis Group, eraan toe.

Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem

Circulair pilootproject

Een van die gebieden is het sanitair. “Als je

T 03 400 60 00 - info@sportpaleisgroup.be

In samenwerking met Fost Plus, Coca Cola,

20.000 mensen in huis hebt, en het is pauze, dan

www.sportpaleis.be

113


Hoe gaat een overname in zijn werk?

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Wanneer is de tijd rijp om mijn zaak te verkopen?

Uw zaak verkopen? Daar komen tal van vragen bij kijken. Onze experts beantwoorden ze graag voor u! Contacteer ons via +32 15 29 33 90 of info@dealmakers.be. Zo zet u met een gerust gevoel uw volgende stap.

Hoe vind ik een betrouwbare koper voor mijn bedrijf?

Wat gebeurt er met mijn personeel?

www.dealmakers.be

Wie wint de Leeuw van de Export 2019 ? Xavier Ramon, CEO BOPLAN Winnaar Leeuw van de Export 2018

Ontdek het live, schrijf nu in ! LEEUWVANDEEXPORT.BE

Een degustatiebox als persoonlijk relatiegeschenk?

www.rewardu.be

WIL JE OOK MEER KLANTEN BEREIKEN MET EEN GEPERSONALISEERDE BOODSCHAP VIA DIRECT MAILING? BOES MAILING SERVICES, uw partner in direct mail Gepersonaliseerd drukwerk

Verpakken onder (bio)folie of omslag

Metropoolstraat 11 unit 26 2900 Schoten

Van standaardtot maatwerk

Optimaliseren van portokosten

Vraag een offerte en advies: +32 (0) 3 640 10 70 info@boesenco.be


Bedrijfsreportage | The Invoice Managers

Bert De Bie

“DE BETALINGSTERMIJN VAN ONZE FACTUREN IS GEHALVEERD” hun

opzicht ook eenvoudiger om de facturenopvol-

debiteuren- en factuurbeheer uit. Wanneer

ging door een externe partij te laten uitvoeren.

Wat spreekt u zo aan bij The Invoice Managers?

uw facturen extern opgevolgd worden

Wij zijn in zee gegaan met Henri De Swaef van

Bert De Bie: “Ik vind het een voordeel dat The

door The Invoice Managers, powered by

The Invoice Managers.”

Invoice Managers de debiteurs afwisselend op

Steeds

meer

bedrijven

besteden

CashflowByWeb®, hebt u geen zorgen meer

verschillende aanmaant: per telefoon, per brief, per mail,… Dat is volgens mij de goede insteek.

brengt niet alleen een goede en zorgeloze

Diende u speciale software aan te kopen?

nachtrust mee, ze zorgt er bovendien voor

Bert De Bie: “Nee, we hebben geen extra software

voorkom je dat je debiteurs geen attentie meer

dat uw cashflow verhoogt en u geen of minder

aangekocht. We hebben wel voor een link tussen

hebben voor aanmaningen. Verder voel ik ook dat

krediet nodig hebt.

onze boekhouding en het platform van The

onze klanten met respect behandeld worden.”

op dit terrein. Een gezonde liquiditeitspositie

Door het proces regelmatig te veranderen,

Invoice Managers gelegd opdat onze facturen Bij Boekhoudkantoor De Bie & Anthonissen

automatisch en simultaan in het systeem van

in Gent buigt kantoorleider Bert De Bie zich

The Invoice Managers terecht komen.”

samen met zijn 12 medewerkers al 20 jaar over

Kan u een indicatie geven hoe uw debiteurenbeheer geëvolueerd is?

Hij moet er daarnaast natuurlijk over waken

Hoe verloopt de samenwerking praktisch?

dat de eigen facturen van het kantoor betaald

Bert De Bie: “De facturen worden naar onze

de cashflow. We zijn van een betalingstermijn

worden. Sinds vijf jaar werkt Bert De Bie voor

klanten verstuurd door The Invoice Managers.

van gemiddeld 90 dagen naar een gemiddelde

het beheer en de opvolging van zijn debiteuren

Henri De Swaef en zijn team kunnen contro-

termijn van 45 dagen gegaan, een halvering

samen met The Invoice Managers.

leren of onze klanten de factuur geopend

dus.”  (NV)

de in- en uitgaande facturen van hun klanten.

Bert De Bie: “Het aantal openstaande debiteuren is significant gedaald, ten voordele van

hebben of niet. Zo wordt alvast de discussie

Waarom hebt u ervoor gekozen uw debiteurenbeheer uit te besteden?

rond het al dan niet toekomen van een factuur vermeden. Naast het uitsturen van de facturen volgt The Invoice Managers ze ook verder op. We

Bert De Bie: “In debiteurenbeheer kruipt veel

hebben elke maand telefonisch overleg over de

The Invoice Managers

tijd en ik vind het niet meteen een leuke bezig-

facturen die vervallen zijn en over de actie die

Blauwtorenplein 2, 2000 Antwerpen

heid. Ik stelde de opvolging van de facturen ook

desgevallend moet ondernomen worden: een

T 03 289 69 60

altijd uit om andere dingen te doen. Je hebt ook

rappel, een aangetekend schrijven, een juridi-

information@theinvoicemanagers.com

een band met je klanten en ik vond het in dat

sche invordering, uitstel van betaling,…”

https://theinvoicemanagers.com

115


GRATIS ONTWERP | SPACE PLANNING | FABRICATIE | TOTAALINRICHTING

NIEUW! ELEKTRISCH VERSTELBARE WERKPLEKKEN BEL OF MAIL VOOR GRATIS CATALOGUS

JORA NV | Heirbaan 49 | 2640 Mortsel | info@jora.be | +32 (0)3 448 35 00


Bedrijfsreportage | Candor

SMART BUILDING, DE GROOTSTE UITDAGING VOOR ELKE PROJECTONTWIKKELAAR EN ARCHITECT “We kunnen er niet meer onder uit.

denk b.v. aan zonnepanelen, warmtepompen,

toekomstbestendig maken van steden, zonder

Smartbuilding,

fitnessruimte, co-working space, gemeen-

aan levenskwaliteit in te boeten. Leegstaande

schappelijke ruimtes, e.d.

kantoren, oude loodsen, e.d. moeten plaats

slimme

en

innovatieve

technieken doortrekken in de realisatie van een gebouw is een absolute must geworden.

maken voor nieuwe, duurzame ontwikke-

Hierbij is het belangrijk om compacter te

Compacter wonen

bouwen, zonder aan kwaliteit in te boeten.”

Demografische gegevens tonen aan dat het

Dat zegt Louis Van Hulle, sales manager bij

bevolkingsaantal blijft stijgen, maar de beschik-

Candor ontwikkelt duurzame projecten op

bouwpromotor Candor.

bare woonoppervlaktes niet.

weloverwogen locaties. Vanuit de sterke

lingen.  (NV)

overtuiging dat elke bouwgrond de juiste “Het is dus noodzakelijk om compacter te

bestemming moet krijgen, realiseert de

Slimme innovaties

bouwen, zonder aan comfort in te boeten.

bouwpromotor projecten in uiteenlopende

“Bouwprijzen per vierkante meter worden

Gemeenschappelijke ruimtes (tuin, fitness,

vastgoedtakken

steeds duurder en comforteisen steeds hoger”,

lounge, e.d.) worden een steeds belangrijkere

menten, studentenflats, kantoren, hotels,

stelt Louis Van Hulle. “Daarom is het belangrijk

vereiste voor de bewoners van een gebouw.

enzovoort. Voor de exploitatie van de

geworden om slimme innovaties te ontwik-

Het zijn gelegenheden om sociale contacten te

gebouwen doet Candor beroep op gespeci-

kelen in sectoren zoals vastgoed. Dit kan door

onderhouden”, gaat Louis Van Hulle verder.

aliseerde partners.

bijvoorbeeld compacter en hoger te bouwen op

De generatie van de toekomst denkt niet meer

de juiste locaties, bij voorkeur binnenstedelijk.”

in termen van materialisme, maar in termen

Om in het verhaal van smart building te kunnen

van ervaringen. ‘Sharing is caring’ is daarom

stappen, moeten we ‘slimmer’ nadenken

ook een enorme trend geworden. Groot wonen

over de optimalisatie van ruimte, diensten en

is geen must meer, net zo min als een eigen

wooncomfort voor de gebruiker. Dit kan door

auto of fiets.

(residentiële

apparte-

het gebouw compacter te maken en door meer diensten te voorzien, waardoor het een

Iedereen stedeling

Candor

stuk comfortabeler wonen wordt. We moeten

Een andere evolutie is de verstedelijking.

Jules Bordetlaan 160, 1140 Evere

meedenken met de mensen die uiteindelijk

De vele files in België dragen hiertoe bij.

T 0800 997 33, info@candor.be

in het gebouw zullen investeren of wonen,

We leggen meer en meer de focus op het

www.candor.be

117


PRIME FACILITY INTRODUCEERT HET ECO-CONCEPT Schoonmaakbedrijf Prime Facility Solutions

milieuaspect, zoals milieuvriendelijke grond-

meebrengen en de lege flessen terug meenemen

& Services lanceert rond deze tijd zijn ‘Prime

stoffen of energie-efficiëntie bij de productie,

om te hervullen, zodat er ook geen extra trans-

Eco-Concept’, een project waarbij ecologische

staat het Europees Ecolabel voor een lage mili-

porten moeten georganiseerd worden.”

schoonmaakmiddelen onder eigen label bij

eubelasting voor de hele levenscyclus van het

de klanten afgeleverd worden in herbruikbare

product, vanaf het winnen van de grondstoffen,

doseerflessen én waarbij de schoonmakers

de fabricage, de gebruiksfase tot en met de

Training ecologisch schoonmaken

een technische en functiegerichte opleiding

afvalfase.”

Het derde onderdeel van het nieuwe Prime Eco-Concept bestaat uit een training van de

krijgen. “Want naast ecologische middelen en ecologisch materiaal is het vanuit

De

Prime

eco-schoonmaakmiddelen

zijn

milieu-oogpunt ook belangrijk om de juiste

biologisch afbreekbaar en volledig in over-

schoonmaaktechnieken te beheersen”, stelt

eenstemming met de Europese Richtlijn (EG)

business partner Ronny Verept.

n°648/2004. Prime Facility levert ze exclusief in navulbare doseerflessen.

Het Prime Eco-Concept bestaat dus uit drie onderdelen.

Geen extra transporten

medewerkers in ecologisch schoonmaken.

“Maar ook ecotechnieken zijn belangrijk”

Ronny Verept: “Onze producten worden Ronny Verept: “In de eerste plaats gaat het om

enkel en alleen aangeleverd in navulbare

Ronny Verept: “Binnen deze on the job

de producten. We produceren onder private

doseerflessen, met een nauwkeurig doseersys-

training leren onze medewerkers alles over

label professionele reinigingsproducten die

teem van 20 ml. Zo kunnen onze medewerkers

schoonmaken met zorg voor het milieu. Het

effectief werken en mens en milieu optimaal

geen overdosissen van de producten nemen.

doel van deze training is om de eco-schoon-

ontzien. Ze zijn alle voorzien van het Europees

Alle doseerflessen worden herbruikt, zodat

maaktechnieken van onze medewerkers te

Ecolabel keurmerk ECO-flower. Terwijl veel

wij geen verpakkingsafval meer produceren.

optimaliseren, zowel in theorie als in praktijk.

andere milieulabels staan voor een gelimiteerd

Het zijn onze supervisors die de producten

De cirkel van Sinner bijvoorbeeld, toont


Bedrijfsreportage | Prime Facility

aan dat ook de temperatuur van het water

mensen aan boord en de nodige professionele

belangrijk is. Met water op de juiste tempera-

tools in huis. Een goed onderhouden gebouw

tuur heb je een minimum aan schoonmaak-

bespaart u onderhoudskosten in de toekomst

middel en ook minder kracht nodig om iets

en geeft een nette uitstraling aan uw bedrijf.”

proper te krijgen.”

Prime Facility gaat zorgvuldig te werk bij de

Prime Damage Solutions, gespecialiseerd in brand-, roet- en waterschadesanering

personeelsselectie en besteedt veel aandacht

“Goede follow-up, duidelijk werkplan, stabiele ploeg van medewerkers”

aan opleiding.

Wij wensen het u niet toe, maar wanneer

Het bedrijf onderscheidt zich verder door

er zich een brand of andere calamiteit

een vlakke organisatiestructuur, met korte

voordoet in uw bedrijf, is het belangrijk

Het

ambitieuze

communicatielijnen. Communicatie ziet Prime

dat brand-, roet-, water- en andere

schoonmaakbedrijf Prime Facility Solutions

Facility als de sleutel tot een aangename en

schade goed en snel gereinigd en

& Services staat voor schoonmaak op maat

volgehouden samenwerking. Uw persoon-

gesaneerd wordt.

aan een correcte prijs-kwaliteitverhouding.

lijk contactpersoon kan snel reageren op uw

Ronny Verept: “Wij reinigen en saneren

“Schoonmaak waar u geen omkijken naar

vragen en wensen. Door de vlakke structuur is

getroffen

heeft. Dat is onze dienstverlening waarbij we

ook elke schoonmaakmedewerker direct inzet-

inboedels, machines, wagens, kleding,

gaan voor een goede follow-up, een duidelijk

baar op elke locatie zodat vakantie en ziekte

tapijten, textiel,… zowel B2B als B2C. We

werkplan én een stabiele ploeg van medewer-

van de medewerkers geen invloed hebben op

voeren onmiddellijk een schadestop uit

kers”, legt Ronny Verept uit.

de schoonmaak in uw bedrijf.

om verdere contaminatieschade te voor-

Prime Facility gaat als het ware even op uw

Ronny Verept: “Prime Facility staat ook

komen. Indien nodig evacueren we de

stoel zitten en beoordeelt de locatie die u wenst

in voor een opleveringsschoonmaak bij

inhoud uit de getroffen ruimtes en drogen

te laten schoonmaken. Daarbij wordt een

een

deze in onze speciale droogkamers.”

analyse gemaakt van de functie en het gebruik.

renovatie en Prime Window Cleaning is onze

Ondergelopen ruimtes worden leeg-

Gecombineerd met uw eigen wensen en uw

afdeling die zorgt voor glasbewassing en

gepompt en geventileerd, en Prime

budget wordt er vervolgens een doordacht

gevelreiniging.”  (NV)

Damage Solutions zorgt indien nodig

jonge,

enthousiaste

en

verhuis,

verbouw,

nieuwbouw

of

gebouwen,

appartementen,

schoonmaakplan opgemaakt.

ook voor de heropbouw en alle interieur-

Ronny Verept: “Kantoren, werkplaatsen, maga-

werkzaamheden (schilderen, behangen,

zijnen, recepties, vergaderzalen, kantines,

elektriciteit,

scholen, kleedruimtes,… De schoonmaak van

loodgieterij,

installatie-

werken, bevloering,…

deze plekken vraagt telkens een andere aanpak,

Prime Facility Solutions & Services,

Prime Damage Solutions biedt een totaal-

met andere middelen en andere apparatuur.

Mechelsesteenweg 584, 1800 Vilvoorde,

pakket aan en staat 24/24 voor u klaar.

Voor elke locatie hebben we de juist opgeleide

T 02 88 12345, admin@pfss.be, www.pfss.be

119


www.easypost.org

 WORLDWIDE TRANSPORTS  Export/import – ook door/door  LCL/FCL/Breakbulk  Douaneformaliteiten

De Keyser Thornton Group Brouwersvliet 25 B 2000, Antwerpen - Belgium Tel +32 3 205 31 00 sales@sdk-anr.be

UW DISTRIBUTEUR VAN ELEKTROTECHNISCH MATERIAAL www.cebeo.be

tachograaf download vanop afstand rijgedraganalyse ecodrive stand

ALL-C

NNECTS

Track & trace | Asset management | Protection | IoT All-Connects-ad sept 2019-B.indd 1

connect met ons www.all-connects.be

2.073 03/09/2019 11:31:33


C

O

LU

M

N

Redactiecolumn | Schone Schijn

REDACTIE - Johan Van Rooy

Leve de luiheid! Wat heb ik toch weer een fenomenale desillusie opgelopen! Het laatste greintje vertrouwen in de langere medemens is volledig verdwenen. Mijn noodgedwongen putsch in mei had maar één enkele, eerlijke bedoeling: bescheiden pleitbezorger zijn van een kwaliteitsinjectie op deze pagina. Maar wat las ik hier in de juni-editie? Alweer een resem kleine, zielige en vooral inspiratieloze verwijten van een Grote Onvriendelijke Reus. Conclusie uit het hart: ik ben nog liever volledig blind en doof dan nog verder aandacht te besteden aan Frank. Beste ondernemer, laat ons het vizier richten op gezond positivisme, op wat er echt toe doet in het leven van een ondernemer, wat ons echt voortstuwt in de vaart der volkeren, wat ons leidt naar een geiser van genot. Inderdaad: luiheid. Rondlummelen. Doelloos dwalen door bos, velden of op het strand van de wijdbruisende zee. Laat het harde werken en het vele uren kloppen over aan de medemens. Wie echt iets wil bereiken in het leven, wie

Ja, er mag daarna wel een inspanning volgen om zo’n dagenlange

roem en rijkdom wil vergaren, kan maar beter deze raad opvolgen:

dagdroom te concretiseren. Maar niet te veel uiteraard. Ik ben

leg je lijf in een mals stukje weide en blijf uren turen naar een fris

ervan overtuigd dat mijn jeugdidool Erwin Vandenbergh uren lag

kabbelend beekje, gun het jezelf om helemaal stoned te worden

te dromen over de doelpunten die hij scoorde en de voorafgaande

van het staren naar de wolken, laat je oren genieten van het symfo-

baltoetsen. Eigenlijk was het feitelijk scoren van 39 doelpunten

nisch ruisen van een maïsveld. In mijn agenda heb ik een week

in één seizoen een detail: niet meer dan de afwerking van zijn

geblokkeerd om tijdens de late septemberzomer op mijn rug in de

dagdromen.

tuin trekvogels te tellen. Op zo’n momenten vergeet ik al wat overbodig is en waarvan ik stenen kloten krijg. Zoals vergaderingen

Net zo met Roald Dahl. Waarom is hij als RAF-piloot neerge-

die afsluiten met ‘gàààn’ of ‘doén!’. Of erger nog: sujetten die

stort? Omdat hij simpelweg niet geschikt was om te vliegen voor

hun mislukte carrière camoufleren door in poepsjieke gebouwen

het vaderland. Hoog boven de wolken begon hij te dagdromen

eindeloze vergaderingen te organiseren met maar één hopeloze

en raakte hij uit koers. Dat dagdromen van de beroemde Britse

missie: hun eigen ego opkrikken.

schrijver is nooit meer gestopt. Gelukkig maar. Want uit zijn dromerijen is de Grote Vriendelijke Reus, bedenker van onnoeme-

Kortom, laat ons dus voluit gaan om het dagdromen weer helemaal

lijk veel slimme plannen, geboren. Een voorbeeld voor velen van

te laten herleven.

ons die graag eens echt op eenzame hoogte vertoeven.

121


Brother Managed Print Services zorgt ervoor dat uw business blijft draaien  Goedkoper printen zonder verborgen kosten  Automatische levering van inkt en toner  Snelle support ter plaatse  Geavanceerde informatiebeveiliging  Flexibele betaalopties voor uw afdrukken www.brother.be/mps

Wil jij ook bij het interessantste netwerk van Vlaanderen horen? Word lid • Je wordt lid van een sterk ondernemersnetwerk

• Je plaatst zelf nieuwsberichten • Je kan je registreren als dé expert in een domein www.kmoinsider.be/word-lid

OKTOBER 2019: FINANCE

VOLGENDE EDITIES

Dossier - Accountancy/Debiteuren & Kredietverzekering/ Banken/ Incasso/ Financiering/ Subsidies/Overname & overdracht/Verzekeringen - Hoe stapt u over op digitaal boekhouden? - Hoe krijgt u uw project gefinancierd? - Wat is de echte waarde van blockchain? - Alternatieve financieringsvormen? - Wat is de toekomst van de cijferberoeper?

NOVEMBER 2019: MOBILITEIT

Dossier - Bedrijfsvoertuigen & trucks/Auto & onderdelen/Leasing & renting/Inrichting voertuigen/Bijstand & tools - Wat is de toekomst van voertuigen op waterstof? - Hoe kiest u een elektrische auto? - Autoleasing anno 2019: wat zijn de trends? - Wat is CNG en wat zijn de troeven? - Kiest u cash for car of het mobiliteitsbudget?

DECEMBER 2019: VERMOGEN

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be

Dossier - Private banking/Private equity/ Beleggingsvastgoed/ Successieplanning/Groepsverzekering & IPT - Alternatieve beleggingen - Waarom en hoe investeren in private equity? - Wat zijn digitale tools van de private banker? - Hoe wordt de onroerende voorheffing bepaald? - Vermogensbeheer: zelf doen of een specialist inschakelen?

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.


Storage meets intelligence

Er is al een Kona Electric vanaf

€ 30.462 excl. btw

1 1 in één laadbeurt en 0 g CO -uitstoot. Ontsnap stad – en keer terug. Met tot 449km km Ontsnap aanaan de de stad – en keer terug. in één laadbeurt en 0 g CO 22 -uitstoot. Met tot 449

Wij bieden u dé oplossing voor uw magazijninrichting.

Verlaat de stad in alle vertrouwen. uitzonderlijke elektrische rijbereikvan vande deall-new all-newKONA KONAElectric Electric laat laat u toe om Verlaat de stad in alle vertrouwen. HetHet uitzonderlijke elektrische rijbereik om meer meer te ontdekken énbeleven. te beleven. twee krachtige batterijen: 39,2 kWhvoor voor298 298km kmrijbereik rijbereikof of64 64 kWh kWh voor voor 449 449 km. te ontdekken én te KiesKies uit uit twee krachtige batterijen: 39,2 kWh km. Ook dat dat geeft Bovendien kanall-new de all-new KONA Electric 80% herladen worden minderdan dan1 1uur uurvia viaeen eensnellader snellader22.. Ook geeft Bovendien kan KONA Electric tottot 80% herladen worden inin minder Ontsnap aande de stad – enover keer terug. vertrouwen. Ontdek er meer op hyundai.be. vertrouwen. Ontdek1er meer over op hyundai.be.

Met tot 449 km in één laadbeurt en 0 g CO2-uitstoot.

De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive You electrify De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive it. it. You electrify it.it. Verlaat de stad in alle vertrouwen. Het uitzonderlijke elektrische rijbereik van de all-new KONA Electric laat u toe om meer te ontdekken én te beleven. Kies uit twee krachtige batterijen: 39,2 kWh voor 298 km rijbereik of 64 kWh voor 449 km. Bovendien kan de all-new KONA Electric tot 80% herladen worden in minder dan 1 uur via een snellader2. Ook dat geeft vertrouwen. BERCHEM BRASSCHAAT DEURNE Grote Steenweg 571 op hyundai.be Kapelsesteenweg 76 Bisschoppenhoflaan 515 Ontdek er meer over

Moorkens Antwerpen

If it can be done , consider it done.

0 L/100KM 0 G CO /KM (NEDC 2.0) 0 L/100KM 0 G CO /KM (NEDC 2.0)

• 2600 Berchem 2930 BRASSCHAAT 2100 DEURNE WAARBORG ZONDER 2 • KILOMETERBEPERKING WAARBORG ZONDER 03 449 71 80 03 641 91 40 03 360 50 81 • 0 L/100KM 0 G CO /KM (Volgens WLTP waarde) De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive it. You it. 2 electrify KILOMETERBEPERKING

2

MECHELEN Antwerpsesteenweg 273 2800 MECHELEN 015 28 01 90

• 0 GZonder 0 L/100KM CO Kilometerbeperking /KM (Volgens WLTPgeldt waarde) * De 5 Jaar Garantie van Hyundai enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai 2

www.moorkensantwerpen.be

verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. * De 5**De Jaarkrachtige GarantieLithium-Ion Zonder Kilometerbeperking Hyundai geldt enkel voor wagenskm, dieafhankelijk oorspronkelijk verkocht zijnvan door een erkende Hyundai Polymeerbatterij isvan gedekt door een garantie van 8Hyundai jaar of 200.000 van wat het eerst toepassing is. Voor meer verdeler aan eenen eindklant, zoals vastgelegd in dekunt algemene voorwaarden vanofhet informatie details over deze voorwaarden, u terecht op Hyundai.be bij garantieboekje. een Hyundai verdeler in uw buurt. **De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt doorPierstraat een garantie 8 Kontich jaar of 200.000 afhankelijkRPR vanAntwerpen wat het eerst van toepassing is. 5503 Voor meer Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), 229,van 2550 - BTW BEkm, 0404.273.333 - BELFIUS IBAN BE 36 3947 informatie details over deze voorwaarden, kunt uMilieu-informatie: terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. 0081 -en BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. (K.B. 19/3/2004): hyundai.be Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik 0081 kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader. - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

BATTERIJ GAR ANTIE BATTERIJ GAR ANTIE

0 L/100KM • 0 G CO2/KM (NEDC 2.0)

1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader.

WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

Nedcon nv ● Bannerlaan 83 C2 ● B-2280 Grobbendonk Tel: +32 14 24 19 80 ● Fax: +32 14 24 19 89 ● Sales.b@nedcon.com ● www.nedcon.com

BATTERIJ GAR ANTIE

0 L/100KM • 0 G CO2/KM (Volgens WLTP waarde)

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. **De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader.

2019_09_Adv KMO Insider_Kona Electric.indd 1

10/09/19 09:13


INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 175 | SEPTEMBER 2019 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK SPRAAKMAKER GUIDO PELEMAN Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

PLATTELANDSTV, EEN ZENDER DIE GOED BOERT S H O PPI N G N I G HT D O N D E R DAG 12 SE PTE M B E R

TRENDS IN E-COMMERCE

van 19u tot 22u.

Tijdens onze “In store” modeshow

D I N S DAG TOT ZATE R DAG Do o r lo pend van 0 9 . 3 0 u t ot 1 8 . 0 0 u

R U I M E PA R K I NG VO O R DE DE U R

S P E K K E S T R A AT 4 2500 LI E R 0 3 4 8 0 6 4 37 I N F O@ M A R I E F L E U R . B E

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

DE HAVEN VAN LUIK

O NT D E K O N Z E N I E UWST E H E R FS TC O L L E C T I E

OPE N I N G S U R E N

PANELGESPREK ONDERNEMEN MET EEN BEPERKING

“IK MAG MEZELF OPNIEUW UITVINDEN. HEERLIJK!”

WWW.KMOINSIDER.BE

ANDRÉ VAN HALEWYCK , UITGEVER

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie september 2019  

KMOinsider magazine editie september 2019