Page 8

bedrijfsreportage | Dessain Printing

“ FOLDER IS SCHOOLVOORBEELD VAN CIRCULAIRE ECONOMIE” “De papieren reclamefolder is een perfect

van de lokale winkels”, stelt Geert Gielen. “De

voorbeeld van circulaire economie. Het

folder zorgt voor heel wat tewerkstelling, bij

(gecertificeerd!) papier wordt tot 7 à 8 keer

reclamebureaus, design-ontwerpers, drukke-

toe opnieuw gerecycleerd. Reclamefolders

rijen, beschutte werkplaatsen, uitreikers in de

maken en verspreiden zorgt voor heel wat

distributiesector, maar ook supermarkten,…”

tewerkstelling, ook voor laaggeschoolden

Grootste retaildrukker in West-Europa Dessain Printing maakt deel uit van de internationale drukkerijgroep Em. de

en vergeet niet dat digitale communicatie

Digitale milieu-impact

Jong, die 7 vestigingen telt (3 in België,

een niet te onderschatten impact heeft op

Geert Gielen benadrukt nog dat de mili-

3 in Nederland en 1 in Duitsland), 1.300

het milieu. Het energieverbruik om alle

eu-impact van digitale communicatie en

mensen te werk stelt en de grootste retail-

servers operationeel te houden is gigantisch.”

e-commerce niet te onderschatten is. “De

drukker in West-Europa is. Em. de Jong

Geert Gielen, CEO van retaildrukker Dessain

ontbundeling van leveringen product per

drukt in vellen-offset, rotatie-offset en

Printing, reageert op de berichten dat een

product brengt een verhoogd gebruik van

digitaal en heeft meer dan 30 machines ter

aantal steden en gemeenten het verspreiden

karton mee en heeft een zware impact op de

beschikking. U kan terecht voor kleinere

van folders sterk aan banden wil leggen.

mobiliteit tot gevolg, met verhoogde uitstoot

oplages folders die huis-aan-huis bedeeld

van CO2 en Nox. Dat mobiele toestellen en

worden tot grotere regionale of natio-

Bij onze noorderburen opteert een aantal

computers om de paar jaar moeten vervangen

nale verspreidingen, mogelijk aangevuld

steden en gemeenten er reeds voor om te

worden, wordt meer en meer een milieu-

met winkelpakketten voor de winkel-

werken met ‘Ja-Ja’ stickers. Wil u reclame

probleem. Ik ben van mening dat er met het

punten, bestaande uit affiches en ander

ontvangen in uw brievenbus, dan dient u zulke

thema ‘reclamefolder’ op zijn minst genuan-

POS-materiaal. Geert Gielen: “We kunnen

sticker te kleven. In ons land is het vooralsnog

ceerd moet worden omgegaan.”  (NV)

grote volumes over verschillende machines

net omgekeerd en krijgt u pas geen reclamefol-

verdelen en de garantie geven dat we tijdig

ders meer wanneer u een ‘Nee-Nee’ sticker of

kunnen leveren. Dessain Printing is binnen

een ‘Nee-Ja’ sticker hebt gekleefd.

onze groep een van de meest flexibele

“De retailsector moet de mogelijkheid hebben

bedrijven, waar last minute orders op een

om te prospecteren en mogelijke consumenten

goede manier verwerkt worden. Dessain

te informeren. Wanneer niet of minder ‘gefol-

Dessain Printing, Regenboog 7, 2800 Mechelen

kan snel schakelen zodat klanten met rush

derd’ kan worden, kan dat leiden tot 30% omzet-

T 015 45 03 10, sales@dessain.com

orders op tijd beleverd worden.” 

verlies, met een grote impact op de leefbaarheid

www.dessain.com

Huis-aan-huisfolders en inserts

in kranten en magazines De Regenboog 7 B-2800 Mechelen T. +32 (0) 15 45 03 10 sales@dessain.com

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.