Page 79

Reeks | Hoe doen onze zuiderburen het?

‘ondergedompeld’ worden in andere culturen. Ik merk stilaan een verandering. Mijn zoon heb ik enkele jaren geleden aangespoord om zijn studies in

Door de veranderende Amerikaanse handelspolitiek van Trump en de heron-

het Engels in Maastricht te doen. Met de jongere generatie die haar intrede

derhandeling van het ex-NAFTA-akkoord kijkt Mexico, met een populatie van

doet op de arbeidsmarkt, merk je dat er verandering op til is. En dat er meer

125 miljoen inwoners, meer naar alternatieve markten. En dat houdt oppor-

competitiviteit komt in Wallonië. Maar we hebben hier een achterstand van 20

tuniteiten in voor onze ondernemers.

jaar in te halen”, zegt Fornieri.

François Fornieri: “Om een bedrijf groot te maken, moet je je openstellen voor de internationale markt. Bij Mithra doen we dit al vanaf het begin. Eerst

Deelname aan handelsmissies

hebben we ervoor gezorgd dat we de beste in eigen land zijn. Want pas dan

Samen met een 120-tal Belgische bedrijven nam Mithra van 16 tot 24 februari

verhoog je je geloofwaardigheid en kan je het gemakkelijker waarmaken in

2019 deel aan de Prinselijke handelsmissie naar Mexico.

het buitenland. Het komt erop aan dat we nu onze licenties kunnen verkopen.

Focus van deze multisectorale handelsmissie lag o.m. op gezondheid, biowe-

Die missies helpen om ons buitenlands netwerk uit te bouwen. Missies met

tenschappen, biotechnologie en de farmaceutische sector. Deze handels-

aanwezigheid van iemand van onze koninklijke familie hebben een acce-

missie was een gezamenlijk initiatief van FIT, AWEX en Invest-Export Brussels,

lererend effect. Tijdens de missie naar Mexico hadden we contact met de

respectievelijk de Waalse en Brusselse tegenhanger van FIT.

nationale Minister van Gezondheid. Dat is een heel belangrijke introductie

De timing van de missie was goed gekozen, want de EU en Mexico staan op het

voor Mithra, want de gezondheid van de vrouw is een thema dat hoog op de

punt om een nieuw genegotieerd vrijhandelsakkoord formeel af te ronden.

agenda van de Mexicaanse overheid staat.” 

Mithra in cijfers Mithra telt 220 medewerkers, waarvan 60 % vrouwen in diverse

Wie is François Fornieri? François Fornieri (°Luik, 1962) is de kleinzoon van Italiaanse

functies en afdelingen. Tegen 2020 komen er 80 nieuwe mede-

migranten en zijn vader was metaalarbeider bij het vroegere

werkers bij.

Cockerill Sambre. In 1986, na zijn studies van chemisch inge-

Begin maart smulde de financiële pers van het nieuws dat

nieur, startte François Fornieri als productmanager bij Sanofi.

François Fornieri aankondigde: de omzet van Mithra over 2018

Een jaar later stapte hij over naar Schering, mondiaal speler in

bedroeg 65,5 miljoen euro, een stijging van meer dan 42% ten

contraceptie. Het ondernemerschap kriebelde en in 1998 verliet

opzichte van 2017, waarvan 7 miljoen gerealiseerd in België en

Fornieri Schering. Hij richtte in 1999 Mithra Pharmaceuticals

de rest in het buitenland. Er werd een brutobedrijfswinst van

op in samenwerking met het laboratorium van Prof. Dr. Jean-

38,3 miljoen euro gerealiseerd.

Michel Foidart (Universiteit van Luik).

Mithra sloot 2018 af met een kaspositie van 119 miljoen euro

Momenteel is Fornieri CEO van Mithra met hoofdkantoor in

tegenover 36,2 miljoen euro in 2017. Dat record is voor een

Luik, staat hij aan het hoofd van het centrum voor onderzoek,

groot stuk te danken aan de kapitaalverhoging van 77,5 miljoen

ontwikkeling en productie in Flémalle en is hij verantwoordelijk

euro. Ook de verkoop van Mithra’s klassieke activiteiten, de

voor business development.

generische anticonceptiemiddelen, aan Ceres Pharma dat in

In 2011 werd Fornieri door Trends/Tendances verkozen tot

handen is van Marc Coucke, heeft hiertoe bijgedragen. Er was

‘Manager van het jaar’ voor het Franstalige landsgedeelte en

ook de deal met Gedeon Richter voor de distributie in Europa en

een jaar later tot 'Officier du Mérite wallon 2012'.

Rusland van Estelle.

Fornieri is gehuwd, vader van drie kinderen, gepassioneerd

https://www.mithra.com

door kunst en bezieler van de businessclub B19 afdeling Luik.

Check & collect : Kredietadvies en incasso, speciaal voor de kmo • • • • •

Incasso Kredietadvies Persoonlijke begeleiding Economische studies Marktanalyses

Vraag een gratis offerte aan via www.check-and-collect.be of bel 02 404 01 11

Vorstlaan 100 Boulevard de Souverain • 1170 Brussel/Bruxelles T. +32 (0)2 404 01 11 • www.coface.be • info.belgium@coface.be

79

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.