Page 75

Spraakmaker | Conny Vandendriessche

vaak niet eens wat genieten van hun succes.”

ook het onze in het begin. Daarnaast waren ook Aimé Desimpel en mijn vader voorbeelden omwille van hun ondernemerschap, hun drive iets te

Tupperware en Mylène

willen bereiken, iets te laten groeien én zelf heel actief te zijn. Zelf wil ik

KMOinsider: Wat hebt u geleerd van uw deelname aan het tv-pro-

mensen inzetten op hun talent met een coöperatief model als doel."

gramma“De leeuwenkuil”? CVDD: “Ik heb vier collega-leeuwen leren kennen en ook enkele sterke

Investeren in vrouwelijke ondernemers

ondernemers (m/v) bij de tachtig kandidaten die we gezien hebben.

KMOinsider: Waarom is vrouwelijk ondernemerschap meer en meer

Sommigen zijn zelfs vrienden geworden. Ook de manier waarop die

uw dada?

collega’s naar investeringen kijken, bleef me bij: ieder zijn eigen denk-

CVDD: “Ik had me voorgenomen om het op de leeftijd van vijftig wat

piste, iedere input had zijn meerwaarde. Onze jury had ook de ideale samenstelling om startups vanuit verschillende oogpunten te beoordelen, met mensen zoals Jürgen Ingels en Bart Verhaeghe . Ik keek vooral naar de mensen achter de startup: is het een productontwikkelaar, welk talent heeft zij of hij, hoe hard is de persoon gebeten om het waar te maken…” KMOinsider: U stond de startups bij met raad. Wat is het beste advies dat u meekreeg? Kwam dat van

rustiger aan te doen. Maar toen het zover was, voelde

"Eigenlijk wou ik vooral bewijzen tegenover mijn vader dat vrouwen ook kunnen ondernemen."

een voorbeeldondernemer voor u? Was er een

ik me een werkloze. Ik kan hoegenaamd niet stilzitten en wilde iets bijdragen aan de ondernemerswereld. Zo zagen Stella P. en later We Are Jane het daglicht. Met We Are Jane willen we investeren in vrouwelijke ondernemers, hen de financiële kans geven die ze weinig of niet krijgen van de bank. We hebben een veertigtal bedrijven bekeken en met een vijftal zijn we al op heel transparante wijze in een tweede en derde gespreksronde. Die vijf bedrijven geloven in funding, in ons en wij vragen hen hoe sterk ze het willen, hoe

inspiratiebron?

flexibel ze zijn en in welke mate ze geloven in ons proces? En uiteraard

CVDD: “Via professor Hans Crijns van de Vlerick School leerde ik de stich-

willen we ook dat ze op de hoogte zijn dat we na een jaar of vijf willen

teres van Mylène kennen, Rosa Mortelmans. Ik denk dat haar man net

uitstappen en een rendement wensen.

als zijzelf dierenarts was en dat zij potjes nertsolie of iets dergelijks uit

Stella P. – de P van Polaris, de poolster als richtbaken van vertrouwen -

zijn praktijk begon te verkopen omdat die producten goed bleken voor

startte in 2014 nadat ik de operationele fakkel bij Accent Jobs had over-

de menselijke huid. Haar businessmodel was dat van Tupperware en was

gedragen. Dan zit je daar aan de keukentafel en vraag je je af: wat wil ik

75

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.