Page 68

Werner Sels Sociaal rijmt wel degelijk op kapitaal Redactie | Frank Van Hoof

Werner Sels is de bezieler van Ondernemers Zonder Grenzen, een vereniging die in Afrika met langdurige lokale projecten sleutelt aan een duurzame dynamiek met en voor de plaatselijke populatie. Ondernemers Zonder Grenzen stampt met de bevolking toekomstgerichte projecten uit de grond, waarbij je dat laatste bijna letterlijk mag nemen: door in de bodem te investeren en hem op te waarderen, ontstaat een mechanisme dat ook op lange termijn zal renderen.

Het zijn de ‘locals’ die het meeste

entrepreneur’ te bestempelen.

een momentum: ik zat nog vol

werk verzetten en die letterlijk en

Hij is een vlotte verteller die zich

ambitie en energie en wilde die

figuurlijk de vruchten plukken

in het gesprek etaleert als een vat

op een zinvolle manier kwijt. In

van hun inspanningen. De rol van

vol ideeën, idealisme én gretige

de westerse visie die gericht is op

Ondernemers Zonder Grenzen

goesting. Ik vraag me luidop af

welvaart was ik al ‘gelukt’, maar ik

kan echter nauwelijks overschat

waarom hij voor een Afrikaanse

had nog geen sustainable stempel

worden: zij zijn de motor achter

avontuur heeft gekozen.

gedrukt. In plaats van ingrij-

het mechanisme, met Werner als

"Hoewel het fenomeen meestal

pend het geweer van schouder

toonbeeld van aanstekelijke en

een negatieve connotatie heeft,

te veranderen, koos ik voor een

‘groene’ energie.

wil ik er graag een positieve draai

uitgebreider arsenaal: vanaf toen

aan geven: ik ben gestuwd door

moest kapitaal ook samengaan

IT is not it

de ‘drive van de midlife’. Als jonge

met ecologie en sociaal. Ik begon

Het is geenszins een overdrij-

veertiger in de IT-sector maakte

dus gretig aan een ander leven,

ving om Werner als ‘energieke

ik van een moeilijk moment

waarin ik opnieuw écht goesting zou krijgen én ook zin zou geven."

De keuze voor Afrika: met het nulpunt als begin is elke stap een win Werner zegt bijzonder zinnige Werner Sels en Ondernemen Zonder Grenzen willen grote Afrikaanse gebieden herbebossen.

dingen. Ik volg zijn denkpiste helemaal, maar zijn pad dat naar Afrika voert, volg ik niet meteen:

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.