Page 56

Frank Boogaerts (Lier)

Horeca en kleinhandel zijn de motor van Lierse stadseconomie Redactie | Marcel Cools

We zetten de

Aan het woord is Frank Boogaerts,

Waarom zouden ondernemers

arm genomen. Samen hebben we

komende maanden

voor de 2de maal burgemeester

zich in Lier komen vestigen? Wat

onder andere onderzocht wat de

van een College van N-VA- en

zijn uw troeven?

economische aantrekkingskracht

Open-VLD-schepenen.

“Dat Lier een levendige stad is, is

is van Lier op de omliggende

een praatstoel bij 20 Vlaamse burge-

evident. Ons historische erfgoed

gemeenten. Omgekeerd, hebben

meesters. Hoe zetten

Met hem hadden we een gesprek

en de meer dan 400 evenementen

we bekeken voor welke zaken

ze hun beloftes

over de economische speer- en

die jaarlijks in de stad plaatsvinden

Lierenaars zich naar de buurge-

aandachtspunten van de Lierse

zijn sowieso een aantrekkings-

meenten begeven. Wel uit die

economie. Uit cijfers van het

pool. Niet alleen trouwens voor de

studie blijkt dat het economisch

Graydon City Dashboard* blijkt

35.000 Lierenaars, maar evenzeer

verzorgingsgebied van Lier zo’n

dat er in Lier 4.454 bedrijven

voor talrijke shoppers uit de regio.

200.000 inwoners telt.”

actief zijn. Samen goed voor

Sinds enkele jaren hebben we

13.057 arbeidsplaatsen.

een externe retailexpert onder de

om in daden? Frank Boogaerts, burgemeester van Lier, bijt de spits af. “Dankzij onze

En toch heeft Lier niet het officiële statuut van ‘centrumstad’…

levendige horeca en

“Dat klopt. Dat betekent bovendien

kleinhandel en de

dat we voor de verdere uitbouw

talrijke evenementen kunnen de Lierse

van de stad niet kunnen rekenen op overheidssubsidies, terwijl we in de praktijk dus wèl de functie

handelaars rekenen

van een centrumstad uitoefenen.

op een potentieel van

Onze handelaars en horeca-uitba-

200.000 klanten uit Lier en omgeving."

ters hebben dat al jarenlang goed begrepen. Uit tellingen blijkt dat er in het kernwinkelgebied zomaar

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.