Page 47

Dossier | Bedrijfsbeheer & internationale handel

economisch heel gedurfde, maar wetenschappelijk sluitende stelling.

7 of 8 paar zijn. Het overgrote deel van de schoenen belandt na enige tijd

“Laten we de manier waarop we de voorbije 150 jaar schoenen hebben

op een vuilnisbelt omdat het te duur is om de materialen te recycleren.

geproduceerd volledig uitwissen en alleen nog focussen op de oudste en

De meeste schoenen die wij dragen zijn voor te weinig geld geproduceerd

op de nieuwste technieken, want die hebben het meeste te bieden voor

en zijn daarna te duur om er nog economisch profijt uit te halen. In elke

ons lichaam en voor de omgeving.” Deze boude bewering verdedigt ze al

schoen zitten immers te veel soorten lijm en rubber.”

vele jaren en formuleert ze ook in haar meest recente boek ‘Do you want your feet back?’.

Terug naar het verleden Oké, het moet anders. Maar hoe weten we dan wat wel goed is voor onze

Wat is er fijn aan pijn?

voeten? En hoe kunnen we die massaproductie en de onvermijdelijk afval-

Hoe is het zo ver kunnen komen? Waarom hebben wij onze voeten over-

berg dan wel aanpakken? Voor haar onderzoek trok Catherine onder meer

geleverd aan de massaconsumptie? En waarom heeft Catherine Willems

naar Indië en Namibië. “Ik vroeg me af of er daar nog schoenen bestaan

haar levenswerk gemaakt van het herontdekken van onze voeten? “Als

die gemaakt zijn met respect voor onze natuurlijke anatomie en die de

antropologe stelde ik vast dat vooral vrouwen zich nog steeds in een

wereld ook niet uitputten. De Indische Kolhapurigemeenschap gebruikt

oncomfortabele rol laten duwen. Blijkbaar omdat ze zich graag groter

nog steeds vegetaal gelooide buffelhuiden zonder toxische lijmen voor

voordoen en omdat een onnatuurlijke manier van stappen aanlokkelijk

hun inheems schoeisel, de Kolhapurisandaal. Een voorbeeld van verant-

lijkt.” Wetenschappelijke literatuur over het dragen van hoge hakken

woord schoenen maken. Ik leerde er ook dat de ondergrond een grote

toont nochtans dat er geen of weinig positieve effecten zijn. Behalve dan

impact heeft op de keuze van vorm en materialen. En ook dat bewijst dat

de status die het dragen van hoge hakken met zich meebrengt."

schoenen er anders uitzien naargelang het doel dat ze dienen. Wanneer je schoeisel draagt voor landbouw op een rotsachtige ondergrond, heb je

Hakken en punten bannen

een dikke zool nodig. Voor ceremoniële aangelegenheden primeren deco-

"Kijk naar de plateauschoenen, ‘cothurnen’, van de Griekse en Romeinse

ratieve elementen en een fijne zool. En wie loopt, heeft graag het gevoel

theaterspelers: de protagonist wordt er vaak letterlijk op hoge hakken

dat er helemaal geen schoenen rond zijn of haar voeten zitten.”

gezet. Maar ook de Louboutins met rode zool en hak van meer dan tien cm geven eerder status dan een gemakkelijk stappatroon. Catherine

Namibische Bushmen

vergelijkt dit gedrag graag met dat van een pauw. “Die grote, waaier-

In Namibië werkt Catherine samen met de JuI'hoan San, ook wel

vormige staart is niet bepaald handig om mee door het leven te laveren,

Bushmen genoemd. Deze van oorsprong nomadische groep van jagers

maar toch gebruiken de mannetjes dit weelderige verenarsenaal om

en verzamelaars, die nu veelal gesetteld leeft, beschikt nog steeds over

vrouwtjes te lokken. Bij de mensen zien we dat vrouwen willen behagen

de vaardigheden die noodzakelijk zijn om aan ‘persistence hunting’

met hoge hakken en dat mannen zich in pijnlijke puntschoenen wringen.

(uitputtingsjacht) te doen. Dat betekent dat ze op het heetst van de dag

Het is dus cultureel bepaald, maar heel schadelijk voor onze rug. Laat

jagen met een aantal mannen, omdat het dier op dat moment sneller

ons dus die hakken en punten bannen!”

uitgeput zal zijn. Tot medio vorige eeuw droegen de San voor de jacht een

En dan is er de enorme afvalberg die onze schoenindustrie genereert.

specifieke sandaal, gemaakt uit de huid van een antilope. De koloniale

Catherine staaft met cijfers. “Elke persoon, wereldwijd, koopt 2 à 3 paar

geschiedenis, jachtrestricties en het uitdunnen van de elandpopulatie

schoenen per jaar. In het westen kan dat bij vrouwen jaarlijks makkelijk

zorgden ervoor dat de sandaal vervangen werd door een versie gemaakt

47

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.