Page 43

Bedrijfsreportage | Easyfairs

BEST OF WALLONIA: NETWERKEN, LEREN ÉN ZAKEN DOEN Het is geen toeval dat Alibaba op de luchthaven

Waalse Exportfederatie. Deze laatste installeert

ex-CEO van Charleroi Airport en huidig CEO van

van Luik zijn eerste logistieke hub plant. Uit

een Chinees paviljoen waar u kennis kan maken

Pairi Daiza.

een studie van PwC uit 2017 blijkt dat Wallonië

met verschillende Chinese logistieke bedrijven.

de 4de aantrekkelijkste regio in Europa

AWEX zal ook een high level conferentie brengen

Networkbar

is om een distributiecentrum te vestigen.

over de logistieke mogelijkheden en uitdagingen

Centraal in Namur Expo bent u ook zeer welkom

Wallonië heeft heel wat logistieke troeven: 2

voor de Waalse economie.

op de grote networkbar, waar u met uw sector-

luchthavens, 4 binnenhavens, een kilometers

DTIM (promotie van de binnenvaart en intermo-

genoten van gedachten kan wisselen.

lang netwerk van water- en spoorwegen

daliteit in Wallonië) verzamelt op haar paviljoen

Nadine Francus: “En dit uniek netwerkevent

én minder files. Kom kennis maken met de

de 4 binnenhavens van Wallonië (Luik, Namen,

wordt ’s avonds afgesloten met de tweede

business opportuniteiten en de nieuwste

Charleroi en PACO) om de modale transfert in

Trends Gazellen Transport & Logistics uitreiking

logistieke en transportontwikkelingen op Best

het transport van goederen te bevorderen.

van Transportmedia en Trends Top. De geno-

of Wallonia op 28 mei a.s. in Namur Expo.

Er is ook een paviljoen van Logistics in Wallonia,

digden van de Gazellen genieten nadien van een

dat op het event ook zijn jaarlijkse algemene

galadiner met een Waalse sterren chef en een

Best of Wallonia verzamelt de belangrijkste logis-

vergadering organiseert, goed voor meer dan

streepje live muziek.”

tieke en transportorganisaties, -federaties en

300 leden uit de Waalse logistieke community.

Best of Wallonia is een organisatie van Easyfairs

overheidsinstanties, aangevuld met een vijftigtal

en Transportmedia. Alle informatie op www.

bedrijven uit Vlaanderen en Wallonië, actief in

Job Day

bestofwallonia.be, waar u zich ook kan

transport & distributie, opslag en behandeling

TL Hub organiseert in samenwerking met

inschrijven als bezoeker, voor conferenties en/

van goederen en datacommunicatie & software.

Randstad, TempoTeam en FOREM (de Waalse

of voor het galadiner. Ook als exposant kan u

Group Event Director Nadine Francus: “Op

VDAB) een Job Day waar bedrijven niet alleen

zich nog aanmelden.  (NV)

dit gloednieuwe ééndagsevent zijn ‘content

kunnen kennis maken met toekomstige mede-

en netwerken’ dé twee sleutelwoorden. We

werkers, maar ook met laatstejaars studenten

hebben verschillende strategische partners aan

van de Waalse Hogescholen (richting logistiek).

boord die seminaries en andere informatieve

Atrium

activiteiten organiseren.”

richten een demozone in voor vorkheftrucks en

en

verschillende

heftruckmerken

logistiek materieel.

Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

Themapaviljoenen

Best of Wallonië wordt officieel geopend met

T 03 280 53 28, F 03 280 53 53

Best of Wallonia krijgt de steun van wegtrans-

een begeesterende toespraak van Franstalig

nadine.francus@easyfairs.com

portfederaties Febetra en UPTR en van AWEX, de

manager van het jaar Jean-Jacques Cloquet,

www.bestofwallonia.be

43

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.