Page 35

Dossier | Bedrijfsbeheer & internationale handel

gevraagd om in de zaak te komen werken. Ik vond dat een zeer gezonde

binnenlandse markt en internationalisering. We zoeken niet bewust naar

houding van hem. Het is mijn eigen keuze”, benadrukt Thomas, die intussen

dealers. We laten de zaken op ons afkomen. Als iemand ons contacteert

alle facetten van de bedrijfsactiviteit doorliep. “Zo heb ik zicht gekregen op

met een voorstel, staan we daarvoor open.”

onze business. Nu zijn we de overdracht van het algemeen management aan het regelen, zodat mijn vader zich over enkele jaren minder met het

Werken met lokale dealers

operationele moet bezighouden.”

“Elk bedrijf dat aan internationaliseren denkt, doet er best aan om te werken met lokale mensen die de cultuur en geplogenheden kennen.

Specialiseren en focussen

Zo hebben wij toch onze showrooms in het buitenland aangepakt”, stelt

In België zijn we extreem verwend met maatwerk. In de loop der jaren

Geert Ostyn. “Onze dealers moeten zich inleven in ons DNA. In New York

heeft Obumex hierin een enorme knowhow opgebouwd. Niet minder dan

is onze dealer een Duitser die daar al heel wat jaren werkt en woont. Hij

20 in house-architecten zijn begaan met innovatie in keukenconcepten en

kent de Europese spirit, maar ook de Amerikaanse mentaliteit." Zo zijn

totaalinrichting.

Amerikanen gehecht aan ‘hun’ Duits systeem van laden. Obumex heeft een

Thomas Ostyn: “Om de drie maanden pakken we uit met nieuwe mate-

eigen ladensysteem ontwikkeld, maar als de Amerikanen hun laden beter

rialen en kleuren. Veel tijd en ernergie gaat naar productontwikkeling en

vinden, dan passen wij ons aan. Voor de Amerikaanse markt kopen wij het

opleiding van medewerkers. De afwerking tot in het kleinste detail is heel

Duitse ladesysteem in, gespecifieerd naar onze kleuren en vormen. Zo blijft

belangrijk. Zo maken we geen twee keer dezelfde keuken. Iedereen krijgt

ons product zijn eigenheid behouden.”

iets gepersonaliseerd.”

Samenwerking met internationale designers en architecten

In het buitenland een luxemerk In het buitenland richt Obumex zich tot de B2B-markt en positioneert het zich als luxekeukenmerk. De concurrentie in high-end projectontwikkeling

Obumex ontwikkelde ook keukenconcepten met o.m. John Pawson,

is er groot. Internationale toparchitecten willen zich met hun woontorens

Bruno Moinard, Gilles & Boissier, Joseph Dirand en Glenn Sestig. “Deze

onderscheiden door bv. een luxekeuken.

signatuurkeukens worden wereldwijd gemakkelijk opgepikt en zijn een

“Wij maken dat verschil in hun projecten. Dat betekent dat wij telkens uit

aantrekkingspool om onze maatwerkkeukens te profileren. De sociale

onze pijp moeten komen met een innovatief concept. Als je ziet wat er soms

media werken onze internationalisering als nichespeler op de luxemarkt in

door de concurrentie internationaal wordt aangeboden... Alleen al met

de hand. Op Instagram hebben we bijna 40.000 volgers. Ook via Pinterest

hetgeen in België als ‘normaal’ beschouwd wordt, maken wij het verschil”,

krijgen we aandacht”, zegt Thomas.

benadrukt vader Ostyn.

De thuismarkt blijft voor Obumex heel belangrijk

"Momenteel zijn we keukens aan het ontwikkelen voor residentiële projecten in London, Chelsea en New York”, vult Thomas aan.

Een goed decennium geleden begon de internationalisering voor Obumex,

Geert Ostyn: “Elke keuken stellen we in ons atelier volledig op. Want we

zonder deel te nemen aan internationale vakbeurzen of handelsmissies.

willen het eindresultaat zien. We maken detailfoto’s en een montage-in-

Geert Ostyn: “De afgelopen vijf jaar moeten we echt rekening houden met

structie. De keuken wordt gedemonteerd, verpakt en we rekenen vier

dat gegeven. Maar onze hoofdfocus is gericht op onze thuismarkt, die

weken voor de verscheping. Elke keuken moet perfect geplaatst worden.

we blijven koesteren. Onze groei zit hem in de spreiding van onze order-

In feite is er geen tolerantie. De werfbewaking doen we zelf, zodat we ons

portefeuille. Het komt erop aan evenwicht te behouden tussen onze

ervan kunnen gewissen dat de Obumex-kwaliteit altijd en overal gelijk is.” 

35

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.