Page 32

hun invloed het grootst. In die sector speelt een wereldwijde wet: schaal-

Uiteraard willen we de goederenstroom faciliteren, maar daarnaast

vergroting als middel voor kostenverkleining. Schepen van meer dan

willen we als ambassadeur Vlaamse bedrijven inspireren en activeren:

20.000 containers drukken nu eenmaal de kost per container, en het zijn

we sporen hen aan om met ons in zee te gaan en vervolgens in Afrika aan

niet louter de Chinezen die deze politiek prediken."

land te gaan."

Moderne zijderoute

Op missie naar Cotonou

"Met de Chinezen delen we overigens de intentie om een moderne

We zetten actief in op die regio en organiseren binnenkort een missie

zijderoute te starten, als aanvulling van het vervoer over water. Die stra-

naar Cotonou. Dankzij onze onkreukbaarheid zijn we erin geslaagd om

tegie wekt wantrouwen: hoe kan je als haven nu het vervoer over land

het vertrouwen te winnen en legden we een bijzonder stevige basis om

promoten? Toch is het geenszins contradictorisch: het is de supply chain

intercontinentale handel te beginnen. Samen met FIT beschikken we

manager van een bedrijf die al dan niet voor een bepaalde haven kiest,

over een veelzijdige expertise om Belgische bedrijven én kmo’s te gidsen

en een pakket van meerdere mogelijkheden is een must om hem over

in een Afrikaans avontuur.”

de streep te trekken. Laat het duidelijk zijn dat het treinverkeer slechts die tot 8000 containers of meer laden en lossen aan. Als je weet dat één

Woelig water of storm in een glas water? Over de Brexit en het drugsprobleem

trein maximaal 100 containers kan vervoeren, besef je dat de logistieke

In de binnenlandse pers wordt de Haven van Antwerpen steeds vaker

piste over land aanvullend is en dat rails de maritieme route nooit zullen

afgeschilderd als de draaischijf van de Europese drugshandel en ook

vervangen. Met dagelijks treinverkeer doorheen heel Europa en naar

door de Brexit dreigt fikse imagoschade voor Europa. Leeft die pessimis-

Rusland bieden we een bijkomende dienstverlening, zonder ook maar

tische perceptie ook in het buitenland?

enigszins van de core op het water af te wijken.”

“Het drugsprobleem is zeker geen heet hangijzer: al onze zakenpartners

een fractioneel facet is: dagelijks meren er in de haven meerdere schepen

beseffen dat het drugsrisico inherent is aan de sector. Het is ook niet zo

It’s time for Africa

dat men gewoon laat betijen: het stroomplan bestrijdt actief én reactief

Afrika is de groeimarkt, en de haven van Antwerpen heeft de boot daar

de drugtrafiek.

niet gemist: met 55 % is Antwerpen de absolute marktleider in de stroom tussen Europa en West-Afrika. Naast goederen stroomt er ook heel wat

De Brexit is wel een hot item, in die mate dat de onzekerheid over de

kennis naar onze verre zuiderburen.

toekomst mogelijke investeerders afremt. Ik vermoed dat de impact op

“In West-Afrika faciliteren we contacten met een absolute meerwaarde.

de haven als entiteit zal meevallen, maar voor kmo’s is het echt wel één

Via onze dochterondernemingen Port of Antwerp International en het

voor twaalf: nog steeds zijn er te veel bedrijven die ervan uitgaan dat het

trainingscentrum Apec investeren we echt in Afrika, met een win-win voor

probleem zichzelf zal oplossen. Zeker bedrijven die niet bedreven zijn

de lokale én de Belgische markt. Op basis van vergaand vertrouwen zijn

in handel buiten de EU en de administratieve verplichtingen die daarbij

we erin geslaagd een ijzersterke naam op te bouwen. In de strijd tegen

komen kijken, zullen met enorme problemen geconfronteerd worden als

de corruptie besliste de regering van Benin bijvoorbeeld om de belang-

ze onvoorbereid de transitie ingaan.

rijke haven van Cotonou tijdelijk te privatiseren. Er werd een tender

Ook de RoRohavens mogen zich aan het ergste verwachten: in havens als

uitgeschreven en die werd gewonnen door Havenbedrijf Antwerpen,

Dover en Calais dreigt complete chaos. We verwachten ons in Antwerpen

waardoor negen Antwerpse expats momenteel instaan voor de operatio-

wel aan collateral damage, maar hopen dat de impact beheersbaar kan

nele leiding van een belangrijke Afrikaanse haven.

gehouden worden.” 

 Real-time customer platform  Less-than-container load (LCL)  Online quotes & bookings  Global sailing schedules  Track & Trace  Reduced paperwork  Invoices  Increased visibility, interaction & efficiency

For free registration & professional use: http://ecu360.ecuworldwide.com/#/login ECU WORLDWIDE BELGIUM Schomhoeveweg 15 - 2030 Antwerpen - www.ecuworldwide.com Contact: Sam Cole - Sales & Marketing Manager - T: +32 3 544 47 16 - SamCole@ecuworldwide.com

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.