Page 31

Dossier | Bedrijfsbeheer & internationale handel

Het Antwerpse energiebeleid is solution driven en die kennis proberen we echt te exporteren naar plaatsen waar in het beste geval aan damage control wordt gedaan.”

Authenticiteit als grootste kwaliteit Vanuit de Antwerpse thuis’haven’ reist Luc de wereld rond en komt hij in contact met een veelzijdige en veelkleurige waaier aan mensen. Het lijkt me geen sinecure om niet te struikelen in een kluwen van geplogenheden én gevoeligheden. Er staat ook heel wat op het spel, want contacten en contracten hebben niet alleen qua woordbeeld veel gemeen. Raakte Luc nooit verstrikt of verstikt in zijn communicatie? “Alleen door jezelf te verliezen, kan je volgens mij de weg echt kwijtspelen. Ik denk dat authenticiteit hét belangrijkste is in elk contact: met wie ik ook praat, zelf ben ik altijd Luc, Antwerpenaar en Belg. Als je dat Luc Arnouts, directeur internationale relaties en netwerken van het Havenbedrijf Antwerpen

vergeet, mag je het ook echt vergeten. Uiteraard zijn er wel verschillen in stijl en aanpak, maar dat maakt het boeiend. Noord-Amerikanen komen snel ‘to the point’: na een korte introductieronde komen mensen uit de

Luc Arnouts: "Die internationale naam en faam willen we bestendigen

VS of Canada tot de kern van de zaak. En ‘zaak’, daar gaat het ook echt

door de kwalitatieve kaart te trekken en een veelzijdige voorloper te zijn

over: binnen de kortste keren wordt de vraag ‘What’s in it for me’ bijna

in een traditionele omgeving. Port of Antwerp gooit wereldwijd hoge

letterlijk gesteld en dat blijkt telkens het ijkpunt om al dan niet zaken te

ogen door zijn voortrekkersrol op het vlak van duurzaamheid, van inno-

doen.

vatie en van digitale én energietransitie.

Uiteraard is dat de hamvraag van elke businessmeeting, maar Chinezen

Om die ‘futureproof focus’ te bestendigen, is het wel belangrijk om onze

en Afrikanen zijn toch afwachtender. Zo is dineren met Chinezen geen

ambassadeursrol ter harte te nemen en ons unieke verhaal te vertellen

informeel zakenmoment, maar wel een mogelijkheid om elkaar echt te

in een wereld waarin cijfers veelal de protagonisten van het verhaal

leren kennen: tijdens de relatief korte tafelmomenten gaat het expliciet

zijn. Met vijftien internationale vertegenwoordigers promoten we ‘onze’

niet over zaken, wel over de mensen rond de tafel.”

haven in het buitenland, waarbij we kwantiteit en kwaliteit verenigen in onze unieke branding.”

Met alle Chinezen Nu we toch in China zijn, lijkt het me boeiend om daar even te blijven.

‘Educatieve’ export: kennis als kernproduct

Want Antwerpen mag dan een grote Europese haven zijn, naast de

“De magische mix van factoren en actoren zorgt ervoor dat Antwerpen

Aziatische mastodonten is enige bescheidenheid toch op haar plaats.

niet steeds gedwee de weg volgt maar soms ook de weg wijst.

Bepalen de grote jongens door hun omvang ook mee het beleid van de

Op het vlak van duurzaam energiebeleid draaien we echt mee aan de

andere spelers?

knoppen: de aanwezige chemische bedrijven zorgen voor permanente

“Ook in het beleid lijkt het me belangrijk om een evenwicht te zoeken

prikkels. Hun innovatieve expertise daagt ons uit om nieuwe methodes te

tussen authenticiteit en eigenheid enerzijds en moderne markteisen

implementeren, en dat gaat veel verder dan afval of uitstoot reduceren.

anderzijds. Aangezien de grote rederijen de belangrijkste klanten zijn, is

Uw palletzending in no time naar Zuid-Europa 5 pallets verzenden = 3 betalen* voortaan tot 5 europallets via groupage transport online tracking & rapportage betrouwbaar en veilig transport van deur tot deur meest uitgebreide Europese landtransportnetwerk snelste looptijd & voor 10 uur geleverd met Premium 10 service *Geldig voor uw 1ste boeking in mei 2019 van België naar Portugal, Spanje en Italië. Info en actievoorwaarden op dbschenker.com/be/landtransport sales.be@dbschenker.com - tel: +32 (0) 15 29 74 61

31

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.