Page 23

Actueel Nieuw vanaf mei 2019 .In principe is vanaf 1 mei 2019 de nieuwe vennootschapswet van toepassing, die 15 vennootschapsvormen herleidt tot 4; maatschap, naamloze vennootschap, besloten vennootschap en coöperatieve vennootschap. Vermits de huidige regering een regering ‘in lopende zaken' is, bestaat de kans dat deze maatregel door de nieuw te vormen regering dient overgenomen te worden. Onthardingsprojecten kunnen aanspraak maken op subsidie. De onthardingsprojecten moeten bebouwde gebieden klimaatrobuuster maken door meer ruimte te geven aan water dankzij effectieve ontharding op het terrein of concrete ontharding die

BEDRIJFSCOLUMN - Boudewijn Dupont

Het netwerkgehalte van 3W

inzet op een meer klimaatvriendelijke en CO2-arme mobiliteit. Dit is ook van toepassing voor bedrijven op bedrijventerreinen

Boudewijn Dupont is Managing Director van 3W en van het Business

in watergevoelige gebieden. Wie interesse heeft in een dergelijke

Coaches Network.

subsidie kan tot 15 mei 2019 een aanvraag indienen voor een

Om onze Interim Managers persoonlijk beter te leren kennen, organiseren

subsidie. De subsidie kan dan tot 75 procent van de kosten dekken en bedraagt maximaal 250.000 euro. Info: www.vlaio.be

we onder meer doelgerichte diepte-interviews, netwerkevents, ronde tafels en de 3W Academy. Al deze events bestaan uit een inhoudelijk en een

Je kan ook tot en met 15 mei 2019 subsidie aanvragen voor de

netwerksegment om up-to-date kennis te delen en elkaar beter te leren

aanleg van groendaken of groengevels. Info: www.vlaio.be

kennen. Terwijl concullega’s zich specialiseren in HR, IT of financiën, bezit het

In het kader van de strijd tegen klimaatverandering keurt .

uitgebreid netwerk van 3W profielen met expertises uit alle sectoren.

de Vlaamse Regering haar ‘Actieplan Klimaat’ goed. Om

Zelfs de meest specifieke of complexe niches worden in ons netwerk snel

investeringen in broeikasemissie-reducerende maatregelen via het Klimaatfonds te versnellen, wordt 75 miljoen euro vanaf de maand mei 2019 ter beschikking gesteld.

gevonden. Als een Interim Manager een opdrachtvoorstel krijgt dat hem minder enthousiasmeert, geeft hij dat door aan iemand die zich daar wel prima in kan vinden. Zo ontstaat instroom van nieuwe kandidaten vanuit

Nieuw op komst

dat netwerk.

Vanaf 1 januari 2020 vermeldt Car-Pass ook niet-uitgevoerde

Dat brengt ons tot het Leadfee programma. Omdat Interim Managers

terugroepacties. De autoconstructeurs of invoerders zullen dit

zelfstandige profielen zijn met elk een eigen netwerk en daarin

verplicht moeten meedelen. De lonen mogen de komende twee jaar stijgen met maximaal

opportuniteiten detecteren die niet altijd binnen hun profiel of beschikbaarheid passen, maken zij opportuniteiten aan ons over. Als

1,1% boven op de eventuele indexaanpassingen. Het is nog niet

er een deal gerealiseerd wordt, ontvangt de aangever een interessante

bekend vanaf wanneer deze maatregel definitief mag starten.

vergoeding. Het 3W netwerk omvat al onze stakeholders, de zogenaamde ‘ecopartners’.

Uiterlijk op 31 december 2021 moeten, volgens een Europese

Want het gaat om een uitgebreid ecosysteem van kennisinstellingen,

richtlijn, vingerafdrukken op identiteitskaart verplicht worden

businessclubs, netwerkorganisaties, consultancybedrijven, overheden

in heel Europa. Op de identiteitskaart moeten een foto en twee vingerafdrukken staan die opgeslagen worden op een chip.

en sectorfederaties en commerciële organisaties waar we win-winpartnerships mee aangaan om het 3W netwerk te verstevigen.

Vanaf januari 2020 kan iedereen die op zoek is naar

Daarnaast werkt 3W ook samen met Buy-in Manager, een platform voor

zijn biologische ouder(s) of kind terecht in een Vlaams

managers die zich in een bedrijf wensen in te kopen. Vooral voor scale-ups

afstammingscentrum. Je zal daar een DNA-staal kunnen

die nog niet over voldoende middelen beschikken is het interessant om een

achterlaten.

bepaalde expertise te verwerven. Ook familiale kmo’s zonder opvolging

BTW op fietsen en elektrische fietsen zakt van 21 naar 6 procent vanaf een nog later te bepalen datum in 2020.

kunnen dankzij het 3W netwerk mensen vinden om een management buyin te verwezenlijken of zelfs het bedrijf over te nemen. M&A huizen behoren daardoor ook tot onze ecopartners.

.De snelheid op de Ring rond Antwerpen zal in 2025 (tijdens de werken) verlaagd worden naar 80 km/u.

www.3w.be

23

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.