Page 12

Jean-Paul Van Avermaet

“Ons diversiteitsbeleid is een weerspiegeling van de maatschappij” Redactie | Edith Vervliet

‘Securing your

Zorgen voor de klant, én de eigen medewerkers

zegt Jean-Paul Van Avermaet.

gebouwen en goederen nam

Bedrijven van alle types en alle

vooral toe op kritische plaatsen,

sectoren en overheden waar

net als de personencontrole.

“We richten ons hoofdzakelijk tot

veiligheid, beveiliging en risico’s

“Alleen al op Brussels Airport

de B2B-markt, maar bieden ook

spelen, vormen de grootste doel-

stellen we 900 mensen tewerk

waarvoor G4S staat.

‘op maat’ B2C-diensten, hoewel

groep van G4S.

die de veiligheid en controle

Zorgen voor ‘peace

dat een kleine doelgroep voor ons

Sinds de terroristische aanslagen

verzekeren van de 25 miljoen

is. Met ons SOHO-concept (small

van 22 maart drie jaar geleden

passagiers op jaarbasis. Op de

office, home office) doen we de

in Zaventem en Brussel steeg de

site van de Europese Commissie

klant, voor iedereen.

installatie van alarmsystemen,

securityvraag met 20% procent,

hebben we 850 medewerkers.

Dat is al jaren de

de monitoring via de meldkamer

waarvan nu nog de helft over

Ons kantoor daar bevindt zich

en interventies bij particulieren”,

is. De statische bewaking van

vlak bij metrostation Maalbeek.

world’ is de oneliner van G4S en die drukt perfect uit

of mind’ voor de

basisfilosofie van dit

Met de terroristische aanslagen

bedrijf dat zich over

in dat metrostation en op de

quasi alle aspecten

luchthaven, ondervonden we dat er een grote solidariteit bestaat

van safety, security &

onder onze medewerkers. De

hospitality ontfermt.

medewerkers ter plaatse hielpen

Een gesprek met

met het toedienen van de eerste

Jean-Paul Van

zorgen aan de slachtoffers. Zij

Avermaet, managing director G4S.

Jean-Paul Van Avermaet

kregen nadien zelf psychologische begeleiding. Toen deze bewakingsagenten

het

werk

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.