__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 184 | JUNI 2020 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER MARKETING & SALES SPRAAKMAKER PETER VERSCHELDEN Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

PANELGESPREK BIG DATA

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

VIRTUELE BEURZEN

DE ECONOMIE IS GEEN DOEL MAAR EEN MIDDEL VOOR LEVENSKWALITEIT

WWW.KMOINSIDER.BE

RUDY AERNOUDT, PROFESSOR UGENT


Langzaam worden de lockdownmaatregelen versoepeld. Bent u voorbereid op een veilige heropstart?

Schoonmaakbedrijf Care en haar gespecialiseerde partners zetten u goed op weg. Onze extra diensten in tijden van Corona • Grondige reiniging, gecombineerd met extra desinfectie: bureaus, stoelen, tafels, sanitair, lichtschakelaars en bedieningspanelen. • Herindeling van uw kantoorruimte: inkombalies met plexiglas, uitgestippelde looproutes en veilig ingerichte werkplekken en cafetaria’s. • “Schoon en Veilig” check voor inzicht in de factoren die de veiligheid van een werkomgeving bepalen. • Indien nodig een volledige desinfectie van uw werkplek.

Producten nodig?

L

Kan ook in pakket ND

W IPE S

HA A SK ER M O NDM

met deze duurzame koffiebeker!

GE

Leuk om te starten

Laat Care het voor u regelen, met een e-mail naar corona@care.be.


Edito |

Op weg naar een duurzame economie? “Economie mag geen doel zijn, maar een middel voor levenskwaliteit.’ Dat zegt professor Aernoudt die een noodzakelijke link ziet tussen onze economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een oneliner als een interessante binnenkomer van dit magazine dat onze redactie digitaal naar uw scherm brengt. Ik neem u graag mee naar enkele ‘must-reads’ van dit juni-nummer. Rudy Aernoudt is professor economie aan de Universiteit Gent. Op p.

Panelgesprek over data

12 maakt hij een interessante analyse van de impact van de coron-

In ons maandelijks panelgesprek brachten we met een videocall enkele

acrisis. Hij hoopt dat de crisis een ‘sense of urgency’ wakker maakt.

data-experten samen. In deze digitale tijden groeit het belang van big data

Hij wil naar een waarden-gedreven economie waar milieu, lokale

explosief omdat alles en iedereen online is en meer dan ooit geconnec-

dimensie, en sociale waarden naast profit worden geplaatst. Hij ziet

teerd. Maar zijn ‘big data’ de meest overschatte of onderschatte woorden

economie als een middel ten dienste van de mens. Een middel om

vandaag? Of zijn ‘big data’ een ‘big bubble’? De experten lieten hun licht

levenskwaliteit te bestendigen. Het is alleszins een positieve visie:

hijnen. U leest het verslag van deze boeiende groepsbabbel op p. 34.

ecologie als motor en niet als rem voor de economie.

Duurzame economie

Botsing der culturen Aan het eind wil ik vragen om even door te zetten en te bladeren naar

Die roep naar meer verstrengeling tussen ecologie en economie klinkt

p. 51. Na een onfortuinlijke botsing en val met zijn bromfiets kroop

steeds luider. Terwijl we in België nog hard nadenken wie de architecten

onze columnist Frank, geschaafd, in de pen. De manier waarop hij

kunnen zijn van een structureel relanceplan, zetten buurlanden als

op een fijne manier inspeelt op de brandende actualiteit mondt uit

Nederland, Duitsland en Frankrijk heel duidelijke stappen naar een meer

in een grandioos warm stukje tekst. Een kleinood om mee te nemen

duurzame economie. Ook Europa wil met de Green Deal het pad op, now

als u binnenkort, net als wij, op de welverdiende pauzeknop duwt, en

or never, naar een hoop forse groene investeringen. Dit is hoopgevend en

van een deugddoend verlof geniet.

ik ben benieuwd of Europa alle landen mee in dit bad kan trekken. Veel leesplezier en een fijne vakantie!

Medewerkers als ambassadeurs Helemaal in de visie naar meer levenskwaliteit zien we de drang van de

Patrick Moens

jonge kerels van FOURTEEN dat kmo’s strategisch helpt om een meer

(patrick@kmodynamoo.be)

menselijke en maatschappelijke koers uit te zetten. Op p. 24 leest u hoe zij de medewerkers van een kmo altijd centraal zetten. Want geënga-

Lees www.kmoinsider.be voor meer informatie over de impact van het coronavirus op het

geerde medewerkers zijn in hun ogen essentieel om betere resultaten

bedrijfsleven, en andere ondernemersverhalen. Ook KMOdynamoo zet uw communicatie

te halen. Ook hier: een interessante (en correcte) visie!

op scherp. Bekijk ook www.kmodynamoo.be.

3


28

12

AVATRS OP DE BEURSVLOER Het economische leven is sinds het lossen van de coronamaatregelen terug op gang. Maar organisatoren van beurzen, congressen en seminaries kijken met een bang hartje naar het najaar.

COVERSTORY Rudy Aernoudt, professor Corporate Finance & European Enterprise Policy aan de UGent heeft een even verrassende als verfrissende visie op een aantal hedendaagse hangijzers.

10

FACILITY De versoepeling van de coronamaatregelen maakt dat de terugkeer naar de werkvloer niet meer in dezelfde omstandigheden gebeurt. Hoe moet het verder met onthaalbalies en landschapskantoren?

21

DOSSIER MARKETING & SALES

30

BERT VAN WASSENHOVE Hoe krijg je in een digitale wereld meer controle over je marketingcommunicatie? Bert Van Wassenhove zet ons op de digitale marcom-weg.

3

EDITO

18

REEKS ACTUEEL CORONA

21

30

24

Hoe moet het verder met onthaalbalies en

FOURTEEN

HOE KRIJG JE IN EEN DIGITALE WERELD MEER CONTROLE OVER JE MARKETINGCOMMUNICATIE?

landschapskantoren?

Bedrijvigheid in de lift dankzij stijlvolle shift

32

12

28

Op weg naar een duurzame economie

10

REEKS FACILITY

COVERSTORY Rudy Aernoudt: Een energieke economist met een filosofische twist

DOSSIER MARKETING & SALES

VIRTUELE EN HYBRIDE BEURZEN BOOMEN DANKZIJ COVID-19

INSIDE INFO

34

KMOINSIDER BREAKFAST Panelgesprek ‘Big data, big business?’


Inhoudsopgave |

48

CARL VAN DYCK Carl Van Dyck is kersvers directeur van UNIZO Provincie Antwerpen. Terwijl Covid-19 niet meer van het scherm te branden was, stelde Carl zijn team op scherp.

34

KMOINSIDER BREAKFAST BIG DATA? BIG BUBBLE? Het belang van data groeit explosief omdat alles en iedereen online is en almaar meer geconnecteerd. Verschillende experten lieten hun licht schijnen tijdens een online panelgesprek.

42

SPRAAKMAKER PETER VERSCHELDEN Peter Verschelden, Managing Partner Moore Belgium, licht het Moore-DNA toe en legt uit hoe Moore ondernemersuitdagingen wil helpen waarmaken.

51

COLUMN SCHONE SCHIJN: Botsing der culturen

42

SPRAAKMAKER

BEDRIJFSREPORTAGES

Peter Verschelden, Managing Partner Moore Belgium

47

REEKS AUTO & VERKEER

7 BTV CONTROL

50

Autotips

KORTE BERICHTEN

48

51

INTERVIEW ONDERNEMER Carl Van Dyck

REDACTIECOLUMN Schone schijn

17 WILKHAHN 22 ACOM 33 FLANDERS INVESTMENT & TRADE

BEDRIJFSCOLUMNS 18 ARGUS TEAM 20 VIB

5


look inside

for inspiring information

42

"Wat ik verwacht van medewerkers? Ondernemen, delen en innoveren."

Colofon

Peter Verschelden

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap | Storyteller - publicist: Johan Van Rooy | redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet - Wouter Peeters | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Marc Balduyck, Edith Vervliet, Dominique Berquin | Connection managers: Werner Diels - 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@kmoinsider.be | Digital Business Developer: Farrelle Evers - 0488 625 000 - farrelle@kmoinsider.be | Marketing assistant & online marketeer: Uschi Van Den Wyngaert - uschi@kmoinsider.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout - fanny@kmoinsider.be | Prepress: Ingrid Renders, Annemie Keersmaekers - prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Personal Assistant & Office Manager: Heidi Cools - heidi@kmoinsider.be | Verzending: Budget Mail - Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www.budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@kmoinsider.be. Oplage: 12.500 ex. De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.


Bedrijfsreportage | BTV Control

NIEUW REGLEMENT OP ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN VOEGE GEGAAN voorzien worden: wasmachine, afwasma-

Het nieuwe reglement met de voorschriften Beter gekeurd

voor elektrische installaties, nl. het KB van

chine, droogkast, elektrisch fornuis, elektri-

Bien vérifié

sche kookplaat en elektrische oven.

08/09/2019 dat het AREI vervangt, is op 1 juni jl.

BORD:

in voege getreden. Zowel voor huishoudelijke

Spanning: 3 x 400V + N - 3 x 230 V - mono 230 V

als niet-huishoudelijke elektrische installaties

Filiatietechniek toegepast: ja / neen

Icc:

Netsysteem: TN-C – TN-C-S - TN-S – TT – IT

www.btvcontrol.be

brengt het wijzigingen met zich mee. Joris

Periodieke controle: opgelet met de ‘technische ruimtes!’

Breugelmans, commercieel directeur van

Joris Breugelmans: “Ook moeten nu de

Elke elektrische installatie dient periodiek

erkend controleorganisme BTV, legt uit

verplichte markeringen van de schakel- en

gecontroleerd te worden: 25-jaarlijks voor

waarop u moet letten.

verdeelborden goed zichtbaar, onuitwisbaar

de huishoudelijke installaties, jaarlijks voor

en individueel aangebracht worden. Het

verplaatsbare/tijdelijke/mobiele

Joris Breugelmans: “Voor niet-huishoude-

gaat om het volgnummer, de voedingsspan-

ties en voor elektrische installaties in zones

lijke installaties moeten er nu bijkomende

ning, het aardverbindingssysteem, de te

met ontploffingsgevaar en 5-jaarlijks voor

documenten beschikbaar zijn. Naast de

verwachten maximale kortsluitstroom en het

andere elektrische installaties. Nieuw is hier

stroombaanschema’s (de vroegere principe-

gebruik van de filiatietechniek. We hebben al

dat het begrip ‘technische ruimte’ in voege

schema’s) en documenten met de uitwendige

een voorbeeld ter illustratie.”

komt met een 5-jaarlijkse keuringplicht. Dit

installa-

is b.v. de stookruimte of liftmachinekamer.

invloeden, moeten er nu ook situatieplannen

Het kan dus zijn dat in eenzelfde elektrische

opgemaakt worden.

Huishoudelijke installaties: bijkomende aparte kringen

Indien van toepassing moeten verder ook

In nieuwbouw (huizen en appartementen)

lijke en niet-huishoudelijke vallen. Geen

de zoneringsplannen en het zoneringsver-

met gemeenschappelijke funderingen kan

vereenvoudiging dus.

slag, de lijst van evacuatiewegen en van de

men gebruik maken van een gemeenschap-

U kan het nieuwe reglement op papier

moeilijk evacueerbare ruimten, het plan van

pelijke aardverbinding. Dit is ook zo voor

bestellen via de website van BTV Control of

en de lijst met de veiligheidsinstallaties en/of

wooneenheden op campings of in vakan-

u kan zich inschrijven voor de gloednieuwe

kritische installaties beschikbaar zijn."

tiedorpen indien deze toebehoren aan de

online webinar van BTV waarin de belang-

Deze documenten dient u nog aan te vullen

eigenaar van het vakantiedorp of domein.

rijkste wijzigingen worden toegelicht. ■ (NV)

met functionele schema’s, uitvoeringssche-

Joris Breugelmans: “Eén van de belangrijkste

ma’s en samenstellingsplannen van de uitrus-

nieuwigheden in de huishoudelijke elektri-

BTV Control, Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

tingen indien noodzakelijk voor het begrip,

sche installaties is dat er ten minste voor de

T 03 633 51 93

de correcte installatie en veilige uitbating.

volgende toestellen een aparte kring moet

com@btvcontrol.be - www.btvcontrol.be

en situatieplannen van de aardverbindingen

installatie gedeeltes onder het huishoude-

7


Uw facility partners

Facility modules Immo

Zorg voor gezonde lucht op kantoor Aangezien we 85% van onze tijd binnen doorbrengen, kunnen we er maar best voor zorgen dat de lucht die we inademen zo zuiver mogelijk is. Ervaring en kennis leren dat binnenlucht een breed scala aan verontreinigingen kan bevatten. De drie belangrijkste symptomen die volgens specialist Atmosafe worden gemeld in meer dan 70% van de gebouwen zijn: droge ogen, droge keel en hoofdpijn. Deze klachten kunnen meerdere oorzaken hebben, zoals VOC of vluchtige organische componenten. Tientallen VOC kregen het label ‘hoog-risico’ met zich mee. Ondanks de gekende risico’s wordt volgens Atmosafe het effect van VOC in woon- en werkruimten nog steeds onderschat. Ook de wet erkent het belang van kwalitatieve binnenlucht, dat is verankerd in het KB van 02.05.2019. Die wetgeving verplicht de werkgever de nodige maatregelen te treffen.

Ergonomische kantoormeubelen

Schoonmaak

mag

a

an & k n e zijn

n tore

T 03 658 45 20

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

www.denbosuil.be Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

Hoogwerker nodig?

Ergonomische oplossingen

R U U TE H

www.group-f.be info@group-f.be T +32 3 827 70 70

Gratis ergonomisch advies Woensdag en vrijdag: 9h30-18h00 Zaterdag: 9h30-12h30

Kerkstraat 63 • 9160 LOKEREN • T 09 247 07 01 info@ergo-advice.be • www.ergo-advice.be

Print professionals

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

De specialist in sanitair, CV-ketels en zonnepanelen

www.aservis.be

Zakenlunch

Fleetbeheer

Sanitair & verwarming GFhoogwerkers adv KMO-insider57x65.indd 1

Facility Management

15/02/12 10:49

Ringlaan 2 | 2960 Brecht www.toyotavandijck.be

Material Handling

“Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

VEELZIJDIGE VERGADERMOGELIJKHEDEN & VERZORGDE BUSINESSLUNCH KLEISTRAAT 175 · 2630 AARTSELAAR +32 3 877 10 79 WWW.GUZTO.BE · INFO@GUZTO.BE

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS

www.vinci-facilities.be

03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


Een kloon van jezelf, zou dat niet handig zijn? Geef toe, als bedrijfsleider of hr-expert zou je graag werk maken van meer werkbaar werk. Maar je komt er gewoon niet aan toe. Daar brengt DRIVE van ESF verandering in, want je kan nu gratis hr-steun inroepen op maat van jouw kmo. Ook tijdens deze coronatijden. Zo krijg jij ademruimte om meer te focussen op werkbaar werk ĂŠn extra zuurstof te creĂŤren voor toegewijd, gedreven en enthousiast personeel. Doe een beroep op gratis hr-steun via www.esf-vlaanderen.be/drive


Facility

en corona

Hoe moet het verder met onthaalbalies en landschapskantoren? Redactie | Edith Vervliet

De versoepeling van de coronamaatregelen maakt dat de terugkeer naar de werkvloer niet meer in dezelfde omstandigheden gebeurt. KULeuven-professor Lode Godderis zegt dat de stap naar thuiswerk is gezet. Wie wil er straks terug naar het 'normaal'?

De stap naar thuiswerk is gezet Onlangs

en laptops om thuiswerk mogelijk

preteachingopdracht die ouders

te maken en dat zal gedeeltelijk

erbij kregen.

stelde

professor

zo blijven. Want wie wil er straks

Godderis,

hoogleraar

terug naar het 'normaal'? Elke

aan

dag files trotseren om dan in

de KULeuven, in het Radio

een open kantoor te zitten waar

Is er nog een toekomst voor het landschapskantoor?

1-programma

Wereld

je je moeilijk kunt concentreren

En toch is het noodzakelijk dat

Vandaag’ dat thuiswerk met

en bijgevolg minder productief

kantoormedewerkers

de Covid-19 crisis danig terrein

bent? Toegegeven, de thuiswerk-

‘touch base’ doen. Maar tegelijker-

heeft gewonnen. Veel werkgevers

plek was soms ook niet ideaal

tijd beseffen we dat het niet voor

investeerden in extra computers

met kinderen in de buurt en de

de hand liggend is om de nodige

Lode

Arbeidsgeneeskunde ‘De

geregeld

fysieke afstand te garanderen in ruimten waar tientallen mensen aan bureaus werken. Plots zijn onze kantoren te klein geworden. In

datzelfde

radio-interview

meent professor Godderis dat medewerkers die een bureaujob uitvoeren daarom geleidelijk aan zullen terugkeren naar kantoor, waarbij bijvoorbeeld de helft van


Reeks | Facility

de werknemers eerst nog thuis zal blijven werken. Intussen zijn allerlei dingen bedacht om kantoren ‘coronaproof’ te maken in lijn met de anderhalvemetereconomie, zoals markeringen met linten en stickers op de grond en in één richting lopen. Dat laatste is voor vergeetkoppen een tijdrovende zaak, want je moet een extra kantoorblokje om lopen als je iets vergeten bent. In sommige landen gebruikt men een camera of een trackingsysteem dat bewegingen van het personeel op de werkvloer ‘op geheel vrijwillige basis’ via een app volgt. Op die manier krijgen medewerkers het gevoel dat ze weer veilig

" Wellicht zullen we in de nabije toekomst meer ruimtes krijgen waar geconcentreerd alleen kan gewerkt worden, in combinatie met vergaderzalen en flexruimtes."

ontwikkelde een handvrije deuropener. Je opent en sluit er deuren mee met je onderarm. Zo is er geen direct contact van de hand met de klink nodig, wat de kans op besmetting verkleint. Aanvankelijk was die deuropener bedoeld om de medewerkers van Materialise te beschermen, maar al gauw werd een downloadbare handleiding om de deuropener te 3D-printen online gezet. Bij oppervlaktereiniging is het noodzakelijk de reinigingsdoeken vaak genoeg te vervangen. Je werkt best met een kleurcodesysteem. Elke ‘zone’ krijgt een kleur en het poetsen gebeurt telkens met een doek in die kleur. In landschapskantoren moet op

naar kantoor kunnen, maar weet de werkgever ook wie zich wel en wie zich niet aan de afgesproken looprichting houdt.

en rond elk bureau telkens een nieuwe propere doek gebruikt worden

Plexischotten worden tussen de bureaus gemonteerd om te voorkomen

om kruisbesmetting te voorkomen. Extra aandacht vragen de toiletten,

dat je in het gezicht van je collega zou hoesten.

waarbij bijvoorbeeld rode poetsdoeken voor de wc-zone zelf en gele voor de rest van het sanitaire blok zoals wastafels, kranen, spiegels, tegels,

Hoe gaan we werken?

enz. kunnen gebruikt worden.

Voor de coronacrisis wisten we reeds dat er nogal wat bezwaren zijn

Zo voorkom je dat een doek die eerder is gebruikt om een toilet schoon

tegen open landschapskantoren. Medewerkers klagen al langer over

te maken, wordt gebruikt om een bureau af te stoffen en op die manier

een gebrek aan concentratie en open offices zouden een onderliggende

ziektekiemen over te dragen.

oorzaak zijn van kantoorverzuim op basis van stress en burnout. Om die

En het spreekt voor zich dat de schoonmaker zelf eveneens beschermd

redenen adviseerden heel wat bedrijfsartsen al dat open kantoren beter

moet worden met persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiënische

worden afgeschaft. Het coronavirus maakt dat landschapskantoren nu

handschoenen.■

nog meer in de verdrukking komen. Wellicht zullen we in de nabije toekomst meer ruimtes krijgen waar geconcentreerd alleen kan gewerkt worden, in combinatie met vergaderzalen en flexruimtes voor overleg en brainstorms, waar meer prikkels kunnen. Ook thuiswerk wordt een belangrijk onderdeel in de nieuwe werkcultuur.

Coronanormen verplichten bedrijven om hun medewerkers en bezoekers doeltreffend te beschermen. Dit begint bij het onthaal. Aan onthaal-

Bent u ook ondersteboven van de uitstekende service van B-CLOSE?

Meer aandacht voor veiligheid en hygiëne

balies zullen pen en papier of toetsenborden van tablets om jezelf te registreren na elk gebruik zorgvuldig moeten gedesinfecteerd worden. Is de job van receptionist(e) aan een comeback toe, nu achter plexiglas? Zullen volautomatische virusbestendige virtuele receptionisten zoals de Bringme Desk, infraroodsensoren en thermische camera’s om lichaamstemperatuur op afstand te meten en contactloze biometrische toegangscontrolesystemen zoals bijvoorbeeld Palmki (zie KMOinsider van april) nu versneld hun intrede doen? Zeker is dat op kantoor veel meer aandacht moet gaan naar hygiëne: mogelijkheden om handen te wassen met handzeep en te ontsmetten met handgels, en schoonmaken. Via een vloer zal je niet zo snel een virus overdragen. Belangrijker is deurklinken, schakelaars en dingen die mensen dagelijks aanraken en vastpakken, frequent te desinfecteren.

Handvrije deuropener Materialise, software developer en 3D-printing specialist uit Leuven,

www.b-close.be

11


Coververhaal | Rudy Aernoudt

Rudy Aernoudt, professor UGent

Een energieke economist met een filosofische

'twist'

De wikipediapagina van Rudy Aernoudt toont in een oogopslag dat de professor Corporate Finance & European Enterprise Policy aan de UGent een bijzonder dynamische duizendpoot is die zich niet in een vakje laat stoppen. Ook met een even verrassende als verfrissende visie op een aantal hedendaagse hangijzers toont hij zich ‘beyond the box’.

Redactie | Frank Van Hoof

13


Professor Rudy Aernoudt: "In landen als Denemarken draait een groot gedeelte van de economie nu al op ecologie."

Verenigd in diversiteit: het gemengde huwelijk tussen ecologie en economie Op de vraag of de crisis het moeilijke evenwicht tussen economie en ecologie niet dreigt te verstoren, is Aernoudt bijzonder duidelijk: het is meer dan ooit noodzakelijk dat de twee niet naast maar met elkaar functioneren. Rudy Aernoudt: “Het duale platonische denken mag hier niet aan de orde zijn: we moeten opteren voor een en/en-verhaal met een toekomstbestendige filosofie. Vanuit het besef dat we geen uitgeputte planeet willen doorgeven, zijn we allemaal een beetje ecologisten geworden. Net als heel wat andere -ismen is

“ Het klinkt misschien hard, maar voor de economie is het een goede zaak dat bedrijven die terminaal waren, nu de geest geven."

ecologisme in zijn huidige vorm echter vaak antiproductief: de ecofiscalisatie is een dood spoor dat de economie fnuikt én de

ecologisten uit hun loopgraven komen en inzien dat samenwerken ‘duurzamer’ is dan tegenwerken. Dat gemengde huwelijk is de manier om de ecologische uitdaging te counteren volgens het machiavellistische model, waarbij de ondernemer het onderscheid maakt tussen obstakels en opportuniteiten en beide in zijn voordeel ombuigt. In landen als Denemarken draait een groot gedeelte van de economie nu al op ecologie."

Economie als middel voor levenskwaliteit

planeet geen dienst bewijst. In die optiek pleit ik voor een veranderde visie en een positief perspectief, met ecologie als motor en niet als rem

Rudy Aernoudt: "Die economie is geen doel op zich maar een middel

voor de economie. Ford heeft op zijn nieuwe productiehal in Michigan

om een duurzame levenskwaliteit te bestendigen voor de aarde en

een dak gelegd dat het bedrijf depollueert terwijl het draait en nieuwe,

haar bewoners. Daarom moeten we omzichtig omgaan met onze

verantwoorde energie oplevert. De investering was op drie jaar terugver-

planeet, maar ook met onze economie. Dankzij de economie kunnen

diend, hét bewijs dat maatschappelijk verantwoord en ondernemen wel

we technologische vooruitgang financieren en realiseren, waardoor

degelijk hand in hand gaan. Meer nog, de opportuniteiten zijn enorm en

de mortaliteit van corona bijvoorbeeld een fractie bedraagt van een

ecologie kan een bron zijn van economische welvaart, op voorwaarde dat

vergelijkbaar virus in een technologiearm tijdperk.”


Coververhaal | Rudy Aernoudt

De mens centraal in het hele verhaal Rudy Aernoudt: “De crisis brengt mensen en bedrijven uit balans, maar het zou een zware inschattingsfout zijn om ‘balans’ alleen vanuit eng economisch perspectief te bekijken in een poging de schade te beperken. Ik heb niet alleen economie maar ook filosofie gestudeerd en daardoor kijk ik met een bredere blik naar de zaken: de aristotelische gulden middenweg is meer dan ooit brandend actueel en alles is een kwestie van evenwicht. Menselijk kapitaal is dé werkelijke waarde van het bedrijf, al is personeel in de boekhouding alleen als kostenpost terug te vinden. Door een langetermijnrelatie op te bouwen met dat personeel, kan een bedrijf duurzaam rendabel zijn. Door de crisis maken veel bedrijven water, maar het zou -ook letterlijk- een kapitale denkfout zijn om langetermijnvisie en duurzame dynamiek overboord te gooien als strategie om het hoofd boven water te houden. Toch spelen veel bedrijven paniekvoetbal, niet in het minst door uitzinnige én onzinnige uitspraken van collegae-professoren die aan doemdenken doen en in hetzelfde bedje ziek zijn als de extreem-ecologisten. Wie de grootste recessie voorspelt, haalt de krantenkoppen. Dat is crimineel: de mensen worden bang, verliezen hun koopkracht én gaan nog eens oppotten. Een dodelijke cocktail voor de economie. Economie is immers geen exacte wetenschap, maar een menswetenschap en economisten, een ras waartoe ik zelf behoor, kunnen alleen voorspellen wat al gebeurd is. Enige bescheidenheid zou dus veel meer sieren dan spectaculaire speculaties die een self-fulfilling prophecy worden.”

Survival of the fittest Aernoudt heeft weinig begrip voor onheilsprofeten, maar heeft uiteraard wel begrepen dat het ook niet het moment is om de ‘blijde boodschap’ te verkondigen. Toch is hij ervan overtuigd dat de crisisklappen een gezond bedrijf misschien even doen wankelen, maar

15


" Ik pleit voor een veranderde visie en een positief perspectief, met ecologie als motor en niet als rem voor de economie."

niet KO krijgen. Meer nog, bedrijven die overleven, zullen versterkt uit de

Met de handrem op kan je niet volgen

crisis komen. Rudy Aernoudt: “Het klinkt misschien hard, maar voor de economie

Rudy Aernoudt: “Politiek is er trouwens nog veel werk aan de -excusez le

is het een goede zaak dat bedrijven die terminaal waren, nu de geest

mot-winkel. Zeker in ‘normale’ tijden is de overheid op economisch vlak

geven. Ook gezonde bedrijven zullen de crisis voelen, maar door

een bemoeizieke schoonmoeder die 52% van het Bruto Binnenlands

nieuwe businessmodellen en strategieën te omarmen, zullen ze beter

Product afroomt. België behoort economisch tot de meest communis-

gewapend uit deze crisis komen. We merken een enorme explosie

tische landen van Europa, waardoor initiatief wordt gefnuikt. Dat moet

van enerzijds lokaal én anderzijds digitaal koopgedrag. Door die twee

veranderen. Uiteraard moet een overheid wel interveniëren als het nodig

synergetisch samen te brengen in een gewaagde maar geslaagde

is, maar ook dan is voorzichtigheid geboden: linksdenkenden hebben

combinatie, kunnen ondernemeningen écht een substantiële sprong

nog altijd niet begrepen dat de overheid het niet de facto beter doet als

voorwaarts maken. De viruscrisis heeft ervoor gezorgd dat digitali-

de markt faalt. Als sociaal-liberaal ben ik wel een grote voorstander van

satie een kwantumsprong heeft gekend. Zelfs Delvaux, het Belgische

technische werkloosheid: de maatregel is per definitie tijdelijk en er is

prestigemerk dat bijna 200 kaarsjes mag uitblazen, gaat sinds corona

eigenlijk geen aanvaardbaar alternatief."

digitaal."

Houd Belgische online kopers op Belgische bodem

Garantieregelingen Rudy Aernoudt: "Daarnaast ben ik een grote pleitbezorger, ook in nietcrisis tijden, van garantieregelingen. Als die goed zijn beheerd, zorgen

Rudy Aernoudt: "Door de rigide Belgische arbeidsreglementering heeft

zij ervoor dat de informatieasymmetrie wordt overbrugd. Ze hebben

het lokale onlineverhaal een trage, valse start gekend en hadden we

bovendien een enorm multiplicatoreffect: Europese studies stellen dat

de voorbije jaren een achterstand op bijvoorbeeld Nederland, waar

één euro garantie het dertigvoud in het economisch systeem doet injec-

zaken niet dogmatisch maar pragmatisch bekeken worden. Het attrac-

teren. Dat is pas good value for public money. Door de switch te maken

tievere aanbod zorgt ervoor dat 72 % van de Belgische onlineconsu-

van subsidies naar garantieregelingen, zullen de overheidsgelden veel

menten zijn of haar aankopen in het buitenland doet. Deze crisis moet

beter worden besteed. Natuurlijk moeten alle spelers de spelregels dan

de beleidsmakers inspireren om het onlineverhaal te stimuleren en de

volgen en moet misbruik gemeden en bestraft worden. Data tonen dat

kopers op Belgische bodem te houden. We moeten daarbij creatieve én

spookbedrijven zonder activiteit coronasteun vragen en zo het imago van

kwalitatieve keuzes maken en zorgen dat het economisch antwoord ook

ondernemerschap aantasten. Denemarken besliste dat alle bedrijven

ecologisch verantwoord is. Het gaat niet op dat één bestelling van vier

die constructies hebben in fiscale paradijzen uitgesloten zijn van steun.

dozen wijn vier levermomenten en evenveel bestelwagens vereist, wat

Terecht, wie niet bijdraagt moet ook niet aankloppen als het slecht gaat.

mij recent overkwam.”

Fiscale en sociale fraude zijn ook een virus voor de economie.”■


Bedrijfsreportage | Wilkhahn

TELEWERK DOET VERKOOP ERGONOMISCHE BUREAUSTOELEN BOOMEN Dat we door de coronacrisis massaal zijn gaan

Wilkhahn biedt een aantal kantoorstoelen in

samenkomsten. Zulke processen optimali-

telewerken, heeft een boost gegeven aan de

‘quickship’ aan, die na online bestelling snel

seert Wilkhahn graag met aangepast meubilair,

verkoop van ergonomische bureaustoelen.

geleverd worden.

denk b.v. aan zit/sta tafels, waar u ook op kan

Wilkhahn, toonaangevend Duits fabrikant in

schrijven of waarop u iets kan projecteren.”

seating en conferencing, komt aan de nieuwe

In package met zit/sta tafel

noden tegemoet, met een assortiment

Kristel Serroyen: “Uw thuiswerkplek is pas

Bijzonder lange levensduur

quickship kantoorstoelen en met aangepaste

ergonomisch compleet met een aangepaste

Wilkhahn hanteert het Bauhaus-principe voor

thuispakketten,

zit/sta-tafel, die ook in hoogte verstelbaar is. In

de creatie van zijn producten, waarbij vorm

combinatie met een kantoorstoel worden zit/

functie volgt.

sta-tafels voor uitzonderlijke packageprijzen

Kristel Serroyen: “Vorm en functie staan op

Ook na de coronacrisis zullen we naar alle

aangeboden. Zulke tafel kan thuis ook dienen

eenzelfde niveau. Ons meubilair is zeer functi-

verwachting meer dan ooit van thuis uit blijven

wanneer u een feestje hebt. Een opklapbare

oneel én gaat jaren mee. Wil je ecologisch zijn,

werken. Maar zeven tot acht uur op een keuken-

tafel kan u na uw werktijd dan weer makkelijk

dan produceer je best zo weinig mogelijk. Wij

of livingstoel zitten, dat is niet echt je dat. Daar

wegbergen.”

proberen onze producten een zo lang mogelijk

bestaande

uit

een

kantoorstoel en een zit-/sta werktafel.

komen rug- en nekklachten van.

leven te geven. Er zijn klanten die ons na 25 jaar

Wilkhahn België, tekende de voorbije maanden

Optimalisering van kantoorruimte

dan ook een stijgende vraag naar ergonomi-

Wilkhahn adviseert u ook in het optimale

dat wij de stoel na een kwart eeuw opnieuw

sche bureaustoelen op: “Wie een afgesloten

gebruik van uw vierkante meters kantoor- en

kunnen stofferen. We kunnen onze kantoor-

bureauruimte heeft, opteert vaak voor een

werkruimte, met ergonomisch en functioneel

stoelen na die tijd vaak ook nog mechanisch

‘echte’ kantoorstoel, met alle bijhorende

kantoor-, vergader-, wacht- en ontvangstmeu-

herstellen.” ■ (NV)

features. Thuiswerkers die hun werkplek inte-

bilair. Het meubilair kan indien nodig voorzien

greren in hun leefruimte vinden ook het design

worden van multimediatechnologie.

van de stoel belangrijk. Hij moet passen in het

Kristel Serroyen: “We hebben de voorbije

interieur. Zo is er bijvoorbeeld onze kantoor-

maanden weliswaar online leren verga-

stoel ‘light’. Deze stoel staat op wielen en is in

deren, en dat blijft interessant, zeker voor

Wilkhahn, Lange Lozanastraat 262,

hoogte verstelbaar, maar heeft tegelijkertijd

eenrichtingsvergaderingen,

2018 Antwerpen - T 03 232 93 91

een elegant design.”

processen en workshops vragen vaak nog live

Kristel

Serroyen,

general

manager

van

maar

contacteren met een stoel die mechanisch nog perfect in orde is. Zij vinden het dan heel fijn

creatieve

info@wilkhahn.be - www.wilkhahn.com

17


Actueel - juni 2020 Corona-versoepelingsmaatregelen Algemeen Alle bedrijven kunnen hun activiteiten hervatten, met inachtneming van de maatregelen die de werknemers

BEDRIJFSCOLUMN – Pierre Ketels

De security (vakantie) checklist van Argus Team Met de vakantiemaanden voor de deur heeft Argus Team, specialist in Integrated Security Management, een checklist opgesteld voor een geïntegreerd safety en security beleid. Benieuwd of u als rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijke voor security, safety en/of hygiëne alle puntjes kan aanvinken? In de traditioneel wat rustigere zomermaanden heeft u vast tijd om de uitdaging aan te gaan en uw beleid onder de loep te nemen.

beschermen: afstand houden (van 1,5 meter), alles herhaaldelijk ontsmetten, veelvuldig handenwassen en mondmaskers dragen. Speelhallen en casino’s mogen vanaf 1 juli de deuren openen onder dezelfde voorwaarden en met maximaal 50 gasten. Kermissen en dorpsfeesten zijn verboden tot 1 augustus. Nachtclubs, discotheken, fuiven en andere massa-evenementen blijven tot 31 augustus verboden.

Financiële hulpprogramma’s De Vlaamse regering heeft de hinderpremie eenmalig verlengd voor bedrijven die door corona hun zaak moesten sluiten en nog altijd geen perspectief hebben. Het gaat om een extra

Een goed geïntegreerd securitybeleid sluit ontevredenheid uit, geeft betere

premie van 2.000 euro, bijvoorbeeld voor de evenementen-

resultaten en is innovatief. U zal ervan versteld staan hoe u met bestaand

sector. De steun geldt voor alle bedrijven die een omzetverlies

budget kan innoveren. Zo’n beleid rust op vier pijlers: juridisch/concept-

van minstens 60% lijden in een periode van 1 maand vanaf de

matig, technisch/duurzaam, houding/gedrag en voldoen aan alle KPI’S.

heropening, ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar.

De (vakantie)checklist: juridisch alles ok? innovatieve concepten? strategisch inzicht? doelstellingen en finaliteit uitgeschreven? manbewaking nodig? technische en preventieve elektronische beveiligingsmaatregelen tegen inbraak/brand?

De meest kwetsbaren in onze maatschappij krijgen van de Vlaamse regering extra steun. Er werd een bedrag van 45 miljoen euro voor uitgetrokken. De steun kan zowel financieel zijn als in de vorm van trajectbegeleiding. Wie permanent of tijdelijk terugvalt op een inkomen onder de 2.213 euro, krijgt gedurende drie maanden 40 euro extra per kind. Soepeler bankenplan voor kmo’s. De federale regering stelt

camera systemen? GDPR/CAO 68 hierrond ok?

50 miljard aan garanties voor kredieten ter beschikking. Om

virtuele bewaking?

meer bedrijven de kans te geven van deze maatregel gebruik te

toegangscontrole?

maken werd de definitie van ‘gezond bedrijf’ versoepeld. Er zijn

remote controle

ook plannen om de looptijd van het krediet langer dan één jaar

bouwkundige beveiliging?

te laten lopen. Bedrijven konden de door de overheid gega-

security awareness – ondersteuning op AEO -TAPA -ISPS codes?

randeerde leningen oorspronkelijk tot 30 september opnemen

food defense? cybersecurity ok? …

en die periode wordt nu verlengd tot 31 december. Banken dragen de eerste 3% van de kredietverliezen en de helft van de volgende 2%. Daar zal eerstdaags nog een aanpassing worden

Zijn al deze punten reeds geoptimaliseerd? Laat het ons zeker weten. Wij

bekendgemaakt. Ook het belastinguitstel wordt verlengd tot

zijn steeds op zoek naar referentiekaders als voorbeeldige voorbeelden.

het einde van het jaar.

Wenst u advies door een van onze 15 neutrale specialisten? Neem even

De Vlaamse regering wil onze economie te hulp snellen met

vrijblijvend contact op met info@argusteam.be. Uw vraag wordt met de

aanlokkelijke voorstellen om spaargelden ter beschikking

nodige discretie behandeld. Argus

te stellen van de bedrijfswereld. Via een ‘Welvaartsfonds’ en

Team wenst u allen een veilige en

vriendenaandelen wil Vlaanderen de burgers overtuigen om

gezonde toekomst toe.

slapend spaargeld te investeren in de economie. Vlaanderen


Actueel

Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66

parkeert 240 miljoen euro in dit fonds (via PMV) en verwacht

info@denbosuil.be www.denbosuil.be

dat de burgers met 260 miljoen euro hetzelfde doen. Dat welvaartsfonds moet beleggen in kapitaalsverhogingen bij

TE HUUR

TE HUUR

Deurne, Bisschoppenhofln

Schoten, Metropoolstraat 11

Kantoor 1.021 m²

Kantoor verdiep-rechts Kantoor 300 m²

ondernemingen of achtergestelde leningen op 4 jaar of meer. In ruil krijgen de participanten de eerste drie jaar een fiscaal voordeel van 2,5% en een goedkopere overdracht bij overlijden. Economisten twijfelen of de burgers hierop

zullen

ingaan, want de deelname houdt ook risico’s in voor de beleggers. .Alle leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen, ontvangen 50 euro per maand extra tot het einde van het jaar.

TE HUUR

TE HUUR

Organisatoren van evenementen die afgelast zijn wegens . corona, krijgen drie maanden langer de mogelijkheid om mensen een voucher te geven in plaats van een ticket te moeten terugbetalen. Voor de horecasector wordt de btw verlaagd van 21 naar 6% gedurende de periode van één jaar. De verlaging geldt niet voor

Schoten, Metropoolstraat 11

Schoten, Wijnegembaan

Unit 20 Magazijn 1.300 m²

Unit 20-22 Magazijn 1.388 m²

alcohol. De bankgarantie voor ondernemingen wordt verlengd. .Wie computerapparatuur schenkt aan scholen, krijgt tot 31 augustus een fiscaal voordeel. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen die wegens corona niet kunnen werken, is verlengd tot 31 augustus. Ook zelfstandigen die slechts in beperkte mate kunnen werken, krijgen een aangepast overbruggingsrecht. De werkgever mag 300 euro ‘consumptiecheque’ geven aan werknemers, op voorwaarde dat het gespendeerd wordt in enkele zwaar getroffen sectoren zoals horeca en cultuur. Kmo’s die door corona sterk getroffen worden, kunnen voortaan ook staatswaarborg krijgen voor leningen die ze pas over 12 tot 36 maanden moeten terugbetalen. De Vlaamse regering trekt bijkomend 300 miljoen euro uit

Content marketing is zoals een eerste date. Als je alleen maar over jezelf praat, komt er geen tweede.

voor sectoren die extra zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Hieronder vallen o.a. de sectoren cultuur, sport, toerisme en jeugdorganisaties. Zo krijgen busbedrijven overbruggingskredieten en een forfaitaire vergoeding per bus die stilstaat. Er zijn subsidiemogelijkheden voor de nationale en regionale radio- en tv-omroepen. Sportverenigingen krijgen via de lokale besturen steun. Alle sportfederaties (samen) en de organisatoren van grote sporte-

Wil je ook weten hoe je succesvol online kan adverteren? Kijk op www.kmodynamoo.be

venementen krijgen 10 miljoen extra Vlaamse overheidssteun. De Vlaamse regering trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die door de coronacrisis getroffen worden. Voor Antwerpen gaat het om 7,3 miljoen euro. Contacteer uw lokaal bestuur om meer details te vernemen.

19


Actueel Stad Antwerpen heeft alle maatregelen om ondernemingen te steunen in het kader van de coronacrisis gebundeld op een specifieke website: www.ondernemeninantwerpen.be/ startersgeschenk

BEDRIJFSCOLUMN - Chris Meyer is Marketing en Program Development Manager bij VIB

Inzicht in inkoop Vib

Back to business De laatste maanden hebben wij noodgedwongen op een laag pitje gewerkt. VIB staat namelijk voor netwerking, voor boeiende interactie, uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Inkoop en Supply chain professionals. Met de beperkende Corona-maatregelen was het onmogelijk om onze ledenactiviteiten, events of opleidingen te laten doorgaan. Dus hebben we een pauze ingelast. Ook in onze opleidingen staat kwaliteitsvolle interactie tussen docenten en cursisten centraal. Online learning kan dit waardevolle aspect van open trainingen nooit vervangen.

Nieuwe opleidingen Samen met onze opleidingspartners hebben we nieuwe opleidingen uitgewerkt en bestaande opleidingen uitgebreid, inspelend op nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor een toekomstgerichte aanpak van inkoop en Supply chain management. Je vindt ons aanbod op www.bevib.be

Veilig deelnemen Voor al onze opleidingen hebben wij afspraken gemaakt met de locaties zodat onze docenten en cursisten in alle veiligheid kunnen deelnemen. We beperken de groepen tot maximaal 15 cursisten en zorgen voor voldoende afstand. Er worden mondmaskers en handgel voorzien, en de lunchpauze zal bestaan uit individueel verdeelde maaltijden. We zijn heel blij dat we terug kunnen starten in september en we hopen dat jullie opnieuw zullen kiezen voor onze VIB-opleidingen die een garantie bieden voor boeiende interactie met de docenten en tussen cursisten onderling. Vooral dit laatste aspect wordt door veel cursisten genoemd als een enorme toegevoegde waarde. Je leert minstens evenveel van elkaar, omdat je bij een open opleiding terecht komt in een heterogene groep van zeer uiteenlopende bedrijven en sectoren. Je vindt ons aanbod op www.bevib.be

Tewerkstelling & Veiligheid Voor ambtenaren wordt thuiswerken voortaan de norm, maar het wordt niet verplicht. Tijdelijke .

werkloosheid

door

corona-overmacht

wordt

verlengd tot 31 augustus. Werkloosheidsuitkeringen kunnen tijdelijk ook niet dalen. Corona-ouderschapsverlof wordt verlengd tot 31 augustus. .Zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid kunnen de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing krijgen. Om een aangetekende zending in ontvangst te nemen dient de bestemmeling niet langer een ontvangstbewijs af te tekenen. Het volstaat dat de postbode de naam en de datum vermeldt op het bericht van ontvangst. Bedoeling is zoveel mogelijk coronabesmettingsgevaar te vermijden. De federale overheid staat toe dat wettelijk verplichte algemene vergaderingen tot vijf maanden na het einde van de crisisperiode mogen uitgesteld worden. Dat geldt ook voor de algemene vergaderingen van mede-eigenaars van woonblokken. Als uiterste datum wordt 8 september vermeld. Info: www.info-coronavirus.be

Andere nieuwe regels Vanaf 1 juli 2020 krijgen kmo’s geen subsidies meer voor . rijlessen van hun medewerkers. De Vlaamse regering heeft dit uit het aanbod geschrapt van de kmo-portefeuille. Wie van plan is zonnepanelen te installeren, kan dit maar beter nog dit jaar doen. Vanaf 2021 vervalt de optie om te kunnen profiteren van de terugdraaiende teller. In de plaats komt een Vlaamse premie van 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Voor alle wat boven dat geïnstalleerd vermogen uitkomt, is geen steun meer. Voor ene installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt u dus 1.500 euro steun. De Vlaamse regering zet licht op groen voor privaat verhuur zonder tussenkomst van een immokantoor. Private eigenaars die een geërfd huisje zelfstandig wilden verhuren, konden dit voorheen tijdelijk niet. De helft van de verkochte woningen in

www.bevib.be

ons land vinden plaats zonder immokantoor.


Dossier Fourteen: bedrijvigheid in de lift dankzij stijlvolle shift

MARKETING & SALES

Het interview met FOURTEEN was het eerste fysieke face-to-facegesprek in tijden. Een boompje opzetten zorgde voor een stevige streep schaduw op een zonovergoten middag én voor tal van interessante, innovatieve inzichten. KMOinsider ging op de (ijs)thee bij Yves Decat en Gert Van Kerckhove. De boeiende babbel was ‘besmettelijk’, ook op veilige afstand.

Communicatie en merkbeleving Onder impuls van een dynamisch driemanschap verenigt FOURTEEN strategische skills, krachtige communicatie en een veelzijdige merkbeleving. Voor én met menig bedrijf herschrijft FOURTEEN het verhaal, maar steevast staat de mens centraal. FOURTEEN zorgt dus voor visie en onmisbare ondersteuning als one-stopshop, al is de term non-stopshop beter gekozen: verandering is immers geen project, maar een steeds evoluerend en toekomstgericht traject!

Organisaties beter maken

 Yves Decat, Gert Van Kerkhove en Stéphane Cremers beschikken over zeer verschillende vaardigheden, maar ze hebben wel hetzelfde doel voor ogen: organisaties ‘beter’ maken, waarbij beter als vlag een dubbele dynamiek dekt. Met FOURTEEN timmeren Stéphane, Yves en Gert sinds anderhalf jaar

24 FOURTEEN: BEDRIJVIGHEID IN DE LIFT DANKZIJ STIJLVOLLE SHIFT

28 VIRTUELE EN HYBRIDE

BEURZEN BOOMEN DANKZIJ COVID-19

30 HOE KRIJG JE IN EEN DIGITALE

WERELD MEER CONTROLE OVER JE MARKETINGCOMMUNICATIE?

vol overtuiging aan de toekomst, maar de laatste twee delen ook een verleden. Gezien zijn leeftijd gaat dat verleden net wat verder terug in de tijd bij Gert, die van wal steekt: “Toen ik vijfentwintig jaar geleden aan de slag ging in de communicatiewereld was er geen sprake van een verbindende visie. Bedrijven werkten met communicatiesilo’s, die vooral reclame- en campagnegericht waren. Employer branding, toen in feite nog een neologisme, was cruciaal en ik ging als één van de eersten in België op ontdekking op deze blue ocean.”

BEDRIJFSREPORTAGES

22 ACOM 33 FLANDERS INVESTMENT & TRADE

Lees het volledige artikel op p. 24

21


Bedrijfsreportage | Acom

“ UW IT-CONTINUÏTEIT VERZEKEREN, DAT IS ONZE KERNMISSIE” Wanneer het internet uitvalt, één van uw

betaalbaar. Het kost u per laptop slechts 15

IT-manager op afroep

bedrijfslaptops crasht of uw software een

euro (excl. BTW) per maand.

Als klant krijgt u bij Acom een vast team aan

systeemfout geeft, dan kan u dat voor uw

IT-managers toegewezen. Uw team fungeert

bedrijf vergelijken met het stilvallen van de

Redundant internet

alsof het uw interne IT-medewerkers zijn.

lopende band in een fabriek. Ten alle tijden

Met een redundant internetverbinding valt u

Maarten Avonts: “Acom telt 29 medewerkers,

continuïteit verzekeren, dat zijn dan ook de

nooit zonder internet.

waaronder 23 IT-managers. Tussen deze laatste

kernwoorden in de missie en de visie van

Maarten Avonts: “U opteert in dat geval voor

zijn er heel wat kruisbestuivingen en wordt veel

Acom. De IT-dienstverlener heeft daar een

meer dan één - minimaal twee - internetcon-

kennis gedeeld, en dat komt uw bedrijf alleen

enthousiast en ervaren team aan IT-managers

necties. De meest aangewezen oplossing is om

maar ten goede.”

voor én verschillende handige tools.

te kiezen voor een vaste lijn en een 4G-modem.

Beroep doen op Acom kan u via een vast

4G werkt misschien een beetje trager dan de

contract of ‘op afroep’. In het eerste geval kan

Zo neemt het snapshot-systeem van Acom niet

kabel, maar het verschil is minimaal en er

u rekenen op een vast maandelijks contact en

alleen een back-up van uw gegevens, maar

zal steeds continuïteit in uw internetverbin-

onderhoud, in het tweede geval kan u de hulp

van uw volledige computeromgeving, inclusief

ding zijn en dat wordt vandaag de dag steeds

van uw IT-manager inroepen wanneer nodig.

Windows.

belangrijker.”

Salesmanager Maarten Avonts: “Met alleen

Acom richt zich vooral op kmo’s. Het advi-

diefstal of een crash verplicht om eerst een

Computerbeveiliging op maat

nieuwe laptop te installeren en dat neemt

Acom vindt het ook belangrijk om uw bedrijf op

makkelijk twee tot vijf uur in beslag, afhanke-

maat te beveiligen en het bijhorende kosten-

lijk van het type laptop. Daarna kunnen we pas

plaatje daarvoor beperkt te houden.

alle gegevens van de back-up naar de nieuwe

Maarten Avonts: “Je kan een gebouw nog

laptop kopiëren. Met een snapshot hoeven

zo duur beveiligen, als een medewerker de

we op de nieuwe laptop maar één bestand te

achterdeur per ongeluk open laat staan, kan

installeren. Hierdoor is de installatie vanaf 0

de dief nog altijd binnen. We zetten dan ook

niet meer nodig en bespaart u dus kostbare

heel hard in op sensibilisering van onze klanten

Acom, Boomsesteenweg 524, 2020 Antwerpen

tijd.”

voor de addertjes onder het gras van hun

T 03 210 92 60 - F 03 210 92 69

cybersecurity.”

info@acom.be - www.acom.be

een back-up van uw gegevens zijn we bij een

Een

snaphotsysteem

is

vandaag

heel

seren, installeren, herstellen, onderhouden en bewaken van uw IT-omgeving zijn de specialisaties van deze dienstverlener. ■ (NV)


28-29 OCT 2020

Nekkerhal - Mechelen

NEW EVENT & LOCATION EXPOSANTEN Automatisering logistiek en verpakking, Smart systems, Tech solutions, System integrator, Logistieke dienstverlening, Magazijninrichting. VERSTERK UW MERK Maak deel uit van de logistieke community, verhoog de visibiliteit van uw merk en netwerk met nieuwe klantenrelaties.

www.logistics-automation.be

Co-located with EMPACK

Interesse? Bianca.peeters@easyfairs.com +32 3 280 53 45

by EASYFAIRS

PROGRAMMA Carbon-Free Futures, Virtual Factory tours, Conferenties, Awards,‌


FOURTEEN: bedrijvigheid in de lift dankzij een stijlvolle shift Het interview met FOURTEEN was het eerste fysieke face-to-facegesprek in tijden. Een boompje opzetten zorgde voor een stevige streep schaduw op een zonovergoten middag én voor tal van interessante, innovatieve inzichten. KMOinsider ging op de (ijs)thee bij Yves Decat en Gert Van Kerkhove. De boeiende babbel was ‘besmettelijk’, ook op veilige afstand. Redactie | Frank Van Hoof

Onder impuls van een dynamisch driemanschap verenigt FOURTEEN

vol overtuiging aan de toekomst, maar de laatste twee delen ook een

strategische skills, krachtige communicatie en een veelzijdige merk-

verleden. Gezien zijn leeftijd gaat dat verleden net wat verder terug in

beleving. Voor én met menig bedrijf herschrijft FOURTEEN het verhaal,

de tijd bij Gert, die van wal steekt: “Toen ik vijfentwintig jaar geleden

maar steevast staat de mens centraal. FOURTEEN zorgt dus voor visie en

aan de slag ging in de communicatiewereld was er geen sprake van

onmisbare ondersteuning als one-stopshop, al is de term non-stopshop

een verbindende visie. Bedrijven werkten met communicatiesilo’s,

beter gekozen: verandering is immers geen project, maar een steeds

die vooral reclame-en campagnegericht waren. Medewerkers hadden

evoluerend en toekomstgericht traject!

bovendien geen rol te spelen. Ik voelde meer voor een cohesieve, strategische langetermijnaanpak vanuit de kern. Employer branding, toen in

Organisaties beter maken

feite nog een neologisme, was cruciaal en ik ging als één van de eersten

Yves Decat, Gert Van Kerkhove en Stéphane Cremers beschikken over

in België op ontdekking op deze blue ocean.” En daar komt Yves aan

zeer verschillende vaardigheden, maar ze hebben wel hetzelfde doel

boord én aan het woord: “ Merken hebben het in zich om zoveel meer

voor ogen: organisaties ‘beter’ maken, waarbij beter als vlag een dubbele

te bieden dan gewoon hun product of dienst.. Omdat ik na mijn studies

dynamiek dekt. ‘Het goed doen’ als economisch objectief, maar ‘goed

niet meteen voor één merk aan de slag wilde gaan, ging ik op zoek naar

doen’ voor alle stakeholders is voor veel organisaties ook dé core in hun

een agency waar ik diverse bedrijven en merken in al hun geledingen

toekomstbestendige taak.

kon leren kennen en begeleiden. Gert voer die krachtige koers en ik bood me aan om met hen in zee te gaan. Na een prikkelende periode

Van visie naar visionair: een blik in het babyalbum van ‘employer branding’

wilde ik het verhaal wel eens langs de klantkant beleven en stroomlijnde

Met FOURTEEN timmeren Stéphane, Yves en Gert sinds anderhalf jaar

Belgisch bedrijf dat de internationale markt bestormde. Doordat ik op

ik het brand management, de marketing en de communicatie van een


Dossier | Marketing & Sales

een missiegedreven manier invloed had op het beleid, zorgde ik er mee voor dat bedrijven anders én beter werden geleid. Om die expertise te scalen wilde ik die als externe kracht met andere merken delen. In die optiek kwam een samenwerking met Gert opnieuw in zicht en zag FOURTEEN het licht!”

Van woorden naar waarden: een (bedrijfs)cultuur waarin mensen optimaal aarden Gert en Yves laten er geen twijfel over bestaan: hun begeleiding bestaat niet uit wollige woorden, wel uit een no-nonsense aanpak met de handen uit

" Bedrijven die met een menselijke en maatschappelijk missie hun koers uitzetten, zullen er niet alleen in slagen om medewerkers en klanten te vinden, maar zullen die ook op een waarden-volle manier aan zich kunnen binden."

de mouwen en de voeten in de klei. Mensen staan

een corporate identity: dat is geen tijdelijk project met finaal een poster aan de muur, wél een project van onbepaalde duur, waarbij woorden vertaald worden naar waarden, die te allen tijde bewaard én bewaakt worden. Vaak moeten we de bestaande situatie eerst analyseren én de sterke punten kanaliseren: marktanalyse, enquêtes en strategisch onderzoek zijn soms noodzakelijk om een betrouwbaar beeld te schetsen. De corporate identity bestaat niet alleen uit een visie op lange termijn, maar ook uit de missie om die op korte termijn te realiseren. In die optiek zijn geëngageerde

dan wel centraal, er is ook ruimte voor de economische realiteit in het

ambassadeurs essentieel, en daar komen de medewerkers in beeld:

verhaal: een win- win dus, of met het oog op de bedrijfsbalans, win-winst.

authentieke change agents zijn dé machtigste motor van elke bijsturing

“Wat twintig jaar geleden nog buikgevoel was, is inmiddels empirisch

of optimalisatie. In een laatste fase is de innovatieve interne situatie voer

onderbouwd: employer branding en geëngageerde medewerkers zijn

voor externe communicatie en wordt de vertaalslag van brand building

essentiële elementen om betere resultaten te halen. Als het menselijk

naar brand doing gemaakt. Onze core bestaat erin om ervoor te zorgen

kapitaal rendeert, zal ook de rest volgen. Medewerkers empoweren

dat bedrijven zo authentiek, eerlijk en sterk mogelijk functioneren en zich

kan echter niet in losse campagnes of met een kortetermijnstrategie.

ook als dusdanig profileren. Bedrijven die met een relevante menselijke

FOURTEEN doet geen oplapwerk met tijdelijke truukjes, maar zorgt voor

en maatschappelijk missie hun koers uitzetten, zullen er niet alleen in

een betrouwbare basis en positief perspectief, met een langetermijnvisie

slagen om medewerkers en klanten te vinden, maar zullen die ook op een

en een duurzame strategie."

waarden-volle manier aan zich kunnen binden.”

Alles zal blijven veranderen "We komen ook niet alleen in crisissituaties aan boord: bedrijven doen

Als crisis geen verlies is: hoe echte ondernemers niet uit zijn op een gelijkspel

voornamelijk een beroep op ons omdat ze dingen willen veranderen,

De twee heren vullen elkaar aan in een bevlogen betoog, en de vonken

niet omdat ze om dringende of dwingende redenen moeten veranderen.

spatten eraf in een dynamische dialoog. Ik grijp de kans aan om

Zo moet je als bedrijf soms zo snel schalen en schakelen dat je voeling

twee experts hun licht te laten schijnen over de afgelopen maanden.

verliest met de basis en dan is een externe helikoptervisie zeker een

Beschouwen zij de crisiscommunicatie ook als een communicatiecrisis?

meerwaarde. De coronacrisis toont overigens aan dat er slechts één ding

Hoe hebben politiek, media en bedrijven gereageerd?

vaststaat, en dat is dat alles zal blijven veranderen. Die verandering kan

“Voor Covid-19 volstaat de term ‘onvoorziene omstandigheden’ niet: het

alleen duurzaam zijn als de onmisbare onderstroom meewil en daarom

betreft hier écht ongeziene omstandigheden. Premier Wilmès kreeg van

willen we die belangrijke basis van bij de start betrekken én empoweren:

de media en allerlei opgetrommelde specialisten gratuite kritiek, die door

‘get the job done’ gaat zo veel makkelijker als je geen werknemers maar

Jan met de Pet gretig werd opgepikt. Wij zijn het daar volmondig oneens

‘medewerkers’ hebt. Een belangrijke bouwsteen is het vastleggen van

mee: uiteraard is er ruimte voor vormelijke verbetering, maar inhoudelijk

NIEUWE LAND ROVER DEFENDER

CAPABLE OF GREAT THINGS

NU TE ONTDEKKEN IN ONZE SHOWROOM Land Rover Metropool Zuid

Boomsesteenweg 427, 2610 Wilrijk - T. 03/608.31.31

Land Rover Metropool Noord

Bredabaan 1165-1167, 2900 Schoten - T. 03/641.65.90 www.metropool.be

8,9-12,5 L/100 KM – CO2: 234-283 G/KM (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.

P05114_LRBE_BENL_Defender_MetropoolZN_170x58.indd 1

19/06/20 14:22

25


zijn er beslist meer argumenten pro dan contra. Zo heeft Wilmès van bij

zowel in aanloop naar de onafwendbare crisis als momenteel, nu de

de start gekozen voor kordate communicatie en een duidelijke motivatie.

gevolgen zich aan de horizon beginnen af te tekenen maar media hun

Ronduit verfrissend is dat in die communicatie aandacht werd besteed

blik tot navelstaarderij beperken. In veel bedrijven kiest men ook voor

aan de juiste man op de juiste plaats: met FOURTEEN pleiten wij ervoor

een conservatieve koers en rijmt het verhaal niet op en met ‘het nieuwe

om niet steeds de CEO aan het woord te laten maar de specifieke speci-

normaal’: met een defensieve houding probeert men zo snel mogelijk

alist ter zake zijn of haar zegje te laten doen, en dat heeft Wilmès als

een status quo te bereiken. Hoewel nagenoeg alle spelregels van het

‘CEO van België’ uitstekend begrepen door de experts uitvoerig aan het

bedrijfsspel op korte tijd veranderd zijn, blijven bedrijven gaan voor

woord te laten. Nog verfrissender is dat die experts niet te beroerd waren

een gelijkspel, terwijl dat in de nieuwe ‘competitieformule’ geen punten

om hun fouten toe te geven: zoals reeds aangehaald verandert alles

meer oplevert. Andere bedrijven delen met Cruijff een visionaire visie

permanent, en dat geldt zeker voor de inzichten rond een ongrijpbaar

én hebben door dat de aanval de beste verdediging is: door de veran-

virus. Uiteraard is er soms te snel gereageerd, maar ook dat is volstrekt

deringen niet alleen te accepteren maar ook duurzaam te implemen-

volgens de regels van de kunst: in crisiscommunicatie is het beter om

teren, kiezen zij voor de vlucht vooruit. In plaats van te wachten op een

snel te reageren en een foutenmarge toe te staan dan niet te reageren

vaccin, hebben deze bedrijven ingezet op een actief antigif en kijken ze in

en anderen de boodschap te laten invullen. Als je dat laatste doet, gaat

blakende gezondheid uit naar een lang leven.” ■

de crisis jou beheersen en niet omgekeerd, en dat is even ‘dodelijk’ als het virus zelf."

FOURTEEN: Johan Cruijff indachtig De naamkeuze ‘FOURTEEN’ is een verwijzing naar het rugnummer

Fouten toegeven

van én een hommage aan Johan Cruijff, die met zijn sublieme spel en

"Uiteraard zijn er fouten gemaakt, maar het is net een teken van sterkte

zijn stijlvolle savoir vivre een internationaal icoon werd op en naast

dat die gewoon worden toegegeven. Wat een verademing in vergelij-

het voetbalveld. Met een vernieuwende voetbalvisie gaf Cruijff al zijn

king met de Trumps en de Johnsons van deze wereld, die faliekant in

teams een unieke ‘smoel’, en naast een onstilbare zegehonger diende

de fout gaan maar dat toedekken, waardoor het potje nog harder gaat

hij ook een hoger doel. Met die fantastische filosofie gaat FOURTEEN

stinken. Schril in contrast met deze verfrissende visie was de aanpak

ook aan de slag voor bedrijven, om de missie te herijken en op de

van de media: In deze gezondheidscrisis toonden de meeste media zich

‘juiste’ manier doelen te bereiken.

door bloedarmoede een risicopatiënt. We missen vooruitziendheid,


LET’S ROCCA

Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be

CARPORTS OVERKAPPINGEN FIETSBERGINGEN FIETSKLUIZEN

KOPPEN.BE

bvba

Belgisch fabrikant

Industriepark Brechtsebaan 22 IZ4 § B-2900 Schoten www.koppen.be § info@koppen.be § 03/680.12.34

Woensdag 30 september 2020

Hof Van Reyen, Veldkant 14, 2530 Boechout

Energiebesparing en energieprestatiecontracten, bespaar jij al op je factuur? Jan Viroux, co founder & CEO Helexia Flanders Wil je met je bedrijf besparen op je energierekening, dan kun je via een energie-audit een beeld krijgen van waar er besparingspotentieel is. Helexia Flanders biedt je zo’n audit, maar gaat als ESCO (Energy Service Company) nog veel verder, onder meer met energieprestatiecontracten die uniek zijn in de markt. Ontdek de vele voordelen: - Volledige ontzorging op het vlak van energievoorziening- en besparing - Een grondige audit van je installaties - Een gegarandeerde besparing, anders krijg je het verschil terug - Mogelijk om te subsidiëren via de kmo-portefeuille Ben je ook benieuwd hoe Helexia Flanders jouw onderneming kan helpen?

Schrijf je in! Contacteer

lunch@kmoinsider.be

03 491 83 75

27


Avatars

op de beursvloer

Virtuele en hybride beurzen boomen door Covid-19 Redactie | Nicole Verstrepen

Het economische leven mag sinds het lossen van de coronamaatregelen terug op gang gekomen zijn, organisatoren van beurzen, congressen, seminaries en andere evenementen kijken met een bang hartje naar het najaar. Zal hun event fysiek kunnen plaatsvinden? Zowel bij het nog jonge bedrijf Fairtual Technologies, organisator van virtuele beurzen en events, als bij het ervaren ExpoPolis, aanbieder van softwareoplossingen voor virtuele evenementen, staat de telefoon vandaag roodgloeiend. KMOinsider sprak met de zaakvoerders van beide bedrijven.

organi-

Extra voordelen zijn dat je geen

Fairtual Technologies, komt

seerde begin 2020 effectief zijn

locatie nodig hebt en dat je

uit de HR-sector (rekrutering).

eerste virtuele jobbeurzen, die

minder beperkt bent in tijd.”

Hij verkocht zijn bedrijf eind

meteen succesvol bleken, en

2016 en begon in 2019 na te

nauwelijks twee maanden later

denken over het organiseren

was de coronacrisis daar…

Diego

Dupont,

CEO

van

Fairtual

Technologies

van virtuele jobbeurzen. “Al

Virtueel evenementencomplex van 84 hectare

snel merkten we dat het belang-

Diego Dupont: “Met een virtuele

rijk was om ook van andere

versie van hun evenement nemen

Fairtual

evenementen virtuele versies te

organisatoren in deze coronatijd

momenteel een groot virtueel

bouwen”, vertelt hij.

het zekere voor het onzekere.

evenementencomplex, 84 hectare

Technologies

bouwt

groot, met 8 paviljoenen met verschillende oppervlaktes. Als organisator kan je dit complex of een deel ervan voor een bepaalde periode afhuren en er een event (beurs, jobbeurs, congres, corporate event…) in onderbrengen. Diego Dupont: “Je paviljoenen worden volledig gecustomized


Dossier | Marketing & Sales

met je logo’s, standen, wapperende bedrijfsvlaggen. Allemaal volledig in

Je ziet meteen welke exposanten dit aanbieden, waarna je contact met

3D, net zoals je fysieke event er zou uitzien. Je bezoekers krijgen een echt

hen kan leggen.”

‘streetviewgevoel’. We benaderen de realiteit zo dicht mogelijk, zodat je bezoekers zeker niet het gevoel hebben dat ze in een computergame

De oplossingen van ExpoPolis zijn standaad beschikbaar in het Engels,

beland zijn. Je kan ook interactie organiseren tussen je bezoekers en je

Frans en Nederlands, maar er zijn ook extra talen mogelijk.

exposanten via chat, videoconferenties, het bekijken van productvoorstellingen, shoppen…”

Avatars op de beursvloer?

In plaats van paviljoenen af te huren van het evenementencomplex kan

ExpoPolis blijft ook vandaag inzetten op zijn 2D-oplossingen: “Met een

je ook een eigen virtueel gebouw laten bouwen, of een virtual twin van je

3D-oplossing creëer je een soort game-omgeving. Sommige beursorga-

bedrijfsgebouw of je toonzaal. Neem je zelf deel aan een virtuele beurs?

nisatoren voegen daar nog avatars aan toe. Wij vinden dat dat teveel

Dan ontwerpt Fairtual Technologies je eigen virtuele exporuimte.

aan ‘second life’ doet denken. Onze klanten identificeren zich ook niet met avatars. Het nadeel daarvan is ook dat als je er pakweg 800 laat

Diego Dupont verwacht een mooie toekomst voor virtuele events,

rondlopen in een hal, zij bij wijze van spreken over elkaar heen lopen.

zonder dat fysieke beurzen gaan verdwijnen: “Ze gaan elkaar versterken.

Om je een idee te geven: wij hebben beurzen waar simultaan 3.000

In Amerika en in het Verre Oosten worden hybride beurzen al jaren geor-

bezoekers zijn. Sinds de coronacrisis hebben wij nu ook aanvragen voor

ganiseerd. Op onze virtuele jobbeurzen kwamen ook bezoekers uit

beurzen met 50.000 en 100.000 bezoekers. Dat vang je perfect op met een

Nederland, de Verenigde Staten, en zelfs Japan af. Geen enkele fysieke

2D-oplossing en is onmogelijk in 3D.”

jobbeurs in Europa heeft 100.000 bezoekers op één maand tijd en al helemaal niet met een dergelijke diversiteit.”

Hybride beurzen worden de toekomst

3D- of 2D-omgeving?

Thibault Van der Auwermeulen is er van in het begin steeds vanuitgegaan dat zijn oplossingen de fysieke beurzen nooit zouden vervangen, maar

Reeds in 2000 schreef Thibault Van der Auwermeulen, co-founder en

wel zouden versterken door er iets extra’s aan toevoegen. Sinds corona

managing director van ExpoPolis, zijn businessmodel: “In 2009 zijn we

ziet hij een duidelijke mentaliteitswijziging in gang gezet: “We zijn met

begonnen met de ontwikkeling van onze oplossing. Daarmee kon je in

zijn allen gaan thuiswerken en we hebben ook het online vergaderen

een 3D-omgeving van stand naar stand wandelen. Van 3D zijn we later

ontdekt. Fysieke meetings hebben hun belang, maar korte samenkom-

afgestapt. Dat had op zich geen toegevoegde waarde, maar wel zijn

sten, zeker wanneer we daar lang voor zouden moeten rijden, zullen ook

beperkingen. Al het beeldmateriaal in 3D opladen voor de verschillende

na corona online blijven plaatsvinden. Die mix gaan we ook terugvinden

standen was vrij zwaar.”

bij events en beurzen. Een bedrijf zal bijvoorbeeld misschien niet meer zijn hele team naar het andere eind van de wereld sturen voor een beurs.

Werken in 2D bracht geen enkele beperking met zich mee, noch qua

Een deel van de teamleden zal de beurs virtueel bezoeken.”

aantal exposanten, noch qua aantal deelnemers. ExpoPolis werkt met verschillende modules, waaruit je als organisator kan kiezen: een

ExpoPolis ontving sinds de coronacrisis al meer dan 500 aanvragen voor

module voor vakbeurzen, voor jobbeurzen, voor conferenties…

virtuele events. Thibault Van der Auwermeulen: “Een klant van ons in Frankrijk plant alvast 12 virtuele onderwijsbeurzen in september en

Thibault Van der Auwermeulen: “Voor jobbeurzen bijvoorbeeld bieden

oktober en wil van al zijn 120 beurzen hybride versies maken.” ■

we een geïntegreerd systeem, waar bedrijven vacatures kunnen publiceren en bezoekers hun cv kunnen aanmaken en opladen. Met onze

www.virtualfair.be

Catalogus Module ga je als bezoeker op zoek naar je favoriete product.

www.expopolis.com

29


Bert Van Wassenhove

Hoe krijg je in een digitale wereld meer controle over je marketingcommunicatie? Redactie |Edith Vervliet

Door fysiek afstand te moeten nemen, zijn we versneld in een digitale wereld gaan leven. Meer dan ooit is het belangrijk dat bedrijven hun marketingstrategie daarop afstemmen. Bert Van Wassenhove, auteur van ‘De Marketingbijbel voor een digitale wereld’, zet ons op de digitale marcom- weg.

Met de Marketingbijbel kunnen

te zetten in een duurzaam bedrijf.

je over een langere periode,

bedrijfsleiders

gefundeerde

“Je moet een digitaal marketing-

want experimenteren, testen en

beslissingen nemen over de

plan bouwen”, beklemtoont Bert

evalueren zijn cruciaal en vragen

prioriteiten in hun marketing-

Van Wassenhove. Bewust zegt hij

tijd. Elk jaar opnieuw moet je

plan, bestedingen, keuzes van

niet: schrijven. “Zo’n plan ‘bouw’

die

contentformats

digitale

marcom-aanpak

en

opnieuw in vraag stellen. Er zijn

de organisatie van

altijd nieuwe kanalen, formats en

hun marketing.

methodes aan de horizon.”

Auteur

Bert

Van

Wassenhove noemt

Bezin voor je begint

zichzelf ‘uitgever van

Bert Van Wassenhove: “Eerst en

ondernemingen’.

vooral moet je de doelgroep afba-

Met meer dan 25

kenen op basis van zijn behoeften

jaar

ervaring

als

en die goed leren kennen. Je moet

marketingman

en

influencers opsporen en met hen

digitaal expert en

contact maken. Ga ook na of

met

van

jouw product of dienst aan een

zijn netwerk, helpt

latente dan wel aan een actieve

Van

behoefte beantwoordt. Welke

behulp

mensen

Wassenhove om

een

kanalen lenen zicht het best om

innovatief idee om

de consument te benaderen in de


Dossier | Marketing & Sales

“Een website blijft belangrijk. Zorg ervoor dat hij ook goed werkt op smartphones.” Bert Van Wassenhove

verschillende fasen van zijn aankoopgedrag: onstaan van een behoefte,

content van je website is het allerbelangrijkste. Linken naar jouw website

exploratie, beslissing, gebruik, nieuwe behoefte. Bepaal een of meer

zijn de levensaders van zoekmachines en ook sociale media helpen om

conversiemomenten op basis waarvan je zult evalueren. Beslis wat je op

succesvol te zijn in zoekmachines.”

korte en middellange termijn wil bereiken door het inzetten van digitale media.”

Heb ik nog een website nodig?

Hoe belangrijk zijn sociale media voor je marketingaanpak? “Waarschijnlijk kan je er niet omheen. Onderschat echter niet de investe-

In coronatijd hebben ondernemers de noodzaak van een website

ring die met een ambitieuze sociale media-aanpak gepaard gaat. Naast

ingezien. “Veel freelancers en zelfstandige ondernemers dachten nog

het kiezen van de relevante sociale mediakanalen moet je jouw aanwe-

dat ze er met een facebookpagina kwamen. Maar op facebook realiseer

zigheid op een professionele manier organiseren én levendig houden.

je geen sales. Je hebt een echt verkoopkanaal nodig. Waar zet je jouw

Vergeet niet je medewerkers te briefen hoe ze gepast moeten reageren,

online shop als je geen site hebt? Als je wil ‘productizen’ of gesofisti-

wat kan en wat niet kan, om de conversation ongoing te houden. Maak

ceerder te werk gaan, kan dat moeilijk via social mediaplatformen. Als

een social media policy”, zegt Bert.

ondernemer wil je iets opbouwen: bijvoorbeeld lijsten van prospects en klanten. Ga je reservaties en boekingen via Facebook of LinkedIn laten verlopen? Als je geen website hebt, geef je de controle af aan die derde partij. Een e-mailadres is van jou”, licht Bert Van Wassenhove toe.

Marketingstrategie canvas

De Marketingbijbel verscheen in 2019. Net voor de coronacrisis kwam de tweede druk op de markt. Wat zou je er nu aan veranderen? “De principes blijven. Wel is de customer journey, de weg die de klant

Veel mensen gebruiken Van Wassenhoves Marketingbijbel echt als een

aflegt, grondig veranderd. Funshoppen zal mettertijd wellicht terug-

gids om hun (digitale) marketingplannen concreet vorm te geven. “Ik

komen, maar sinds corona gaan we veel rationeler om met aankopen.

kreeg regelmatig de vraag naar een hands-on aanpak om zo'n strategie

De manier waarop mensen bij jou terechtkomen, is een pak digitaler

uit te werken. In mijn boek geef ik wel alle basisprincipes en inzichten

geworden. Nog meer dan vroeger zoeken we online. Elke kmo moet nu

mee die je nodig hebt, maar een concreet stappenplan ontbrak. Daarom

met zijn klanten praten en de analyse van de nieuwe customer journey

ontwikkelde ik een marketingstrategie canvas dat zowel voor klassieke

maken: hoe ben je bij mij terechtgekomen? Door corona zijn we ook

als digitale marketingplannen gebruikt kan worden.”

meer lokaal gaan kopen. Als de lokale handelaar telefonisch de bestel-

Met volgende link stelt Bert dit gratis ter beschikking: http://marketing-

ling op een papiertje noteert, vinden we dat charmant. Nu nog. Maar

bijbel.be/marketing-strategie-canvas

klanten zijn digitaler geworden en zullen ook bij hun lokale handelaar de bestelling online willen doorgeven. En nadien ophalen op afspraak of

Wat je moet weten over zoekmachineoptimalisatie (SEO)

thuis geleverd krijgen, zonder in de file te moeten staan. Lokale handel moet ook digitaliseren. Anders zal dit ongetwijfeld tot irritatie leiden.” ■

“Zoekmachines zijn er om consumenten te helpen”, zegt Van Wassenhove. Er bestaan geen wonderrecepten om hoog te scoren in zoekmachines.

“De Marketingbijbel voor een digitale wereld” van Bert Van Wassenhove

Wel is de SEO-piramide die de auteur in zijn boek toelicht een goede

is uitgegeven door LannooCampus en van Duuren Management (www.

leidraad. “Zorg dat je website leesbaar is voor zoekmachines. Maar de

venturepublisher.com en www.marketingbijbel.be).

31


Inside info Nieuwe Hyundai i30

al meteen (een hoop) problemen op? Wat kunt u doen? Wat zijn uw rechten? En vooral, waar kunt u terecht? Op het onlineplatform Travelcure van advocatenkantoor Advox krijgen reizigers gratis en vrijblijvend juridisch advies.

Tijd voor duurzame e-commerce

Hyundai Motor heeft de nieuwe details van de nieuwe i30 vrijgegeven. De i30 krijgt een nieuw design, geavanceerde connectiviteitsvoorzieningen en een geëlektrificeerde mild hybrid-aandrijving met 48-voltbatterij om het brandstofverbruik te drukken.

Showtuinen van rreac

Online winkels namen tijdens de lockdownperiode een hoge vlucht. Tegelijk eisen consumenten ook snellere en stiptere leveringen. In een nieuw onderzoeksrapport geeft logistiek dienstverlener Zetes evenwel aan dat 20% van pakketten niet bij de eerste poging wordt geleverd. Dit heeft een sterke impact op kosten en ook het milieu.

UZ Brussel heeft beste bedrijfsvideo De beste corporate video’s van het land zijn bekend. Begin juni 2020 Wie het werk van de Antwerpse tuinaannemer rreac04 in levenden

vond de 21e editie van de Video Experience Day plaats. De awards

lijve wil zien, kan terecht in twee toontuinen in Aartselaar en Berlare.

werden uitzonderlijk uitgereikt tijdens een tv-special op Kanaal Z.

Je kunt er vier seizoenen lang ervaren wat voor kleurrijke pracht

UZ Brussel met Topdokters-gezicht Dimitri Aerden kaapte een van

een prairietuin met een weelde aan vaste planten en siergrassen

de prijzen weg.

oplevert. Beslist een bezoekje waard!

Kmo’s overtuigd van digitaal boekhouden

SD Worx neemt GlobePayroll over

Twee keer zoveel ondernemers en kmo’s leverden afgelopen maand mei 2020, in vergelijking met mei 2019, documenten aan hun boek-

Payroll- en HR-dienstenverlener SD Worx heeft alle aandelen

houder of accountant via een digitaal systeem. Dat meldt Wolters

verworven van het Franse GlobePayroll, payrollspecialist. Dat

Kluwer Tax & Accounting België.

bedrijf, opgericht eind 2015, ontwikkelt technologie voor HR en payroll in de cloud. Met deze overname wil SD Worx de ontwikkeling

Gratis online juridisch reisadvies

van digitale HR- en payroll-technologie voor Europese werkgevers

U bent nog niet op die langverwachte reis vertrokken en er duiken

versnellen.


Bedrijfsreportage | FIT

HOE FLANDERS INVESTMENT & TRADE IN CORONATIJD ONZE EXPORT STEUNT Flanders Investment & Trade (FIT) blijft de

liquiditeitstekorten zo efficiënt mogelijk

een lagere kost en verbeterde betalingsvoor-

Vlaamse bedrijven bij hun internationale

wegwijs in het aanbod aan financiële steun

waarden deelnemen aan FIT-groepsstanden

activiteiten ondersteunen, ook in tijden van

op Vlaams, federaal en Europees niveau. Dat

op

corona. Het Agentschap heeft een corona-

gebeurt via webinars, via up-to-date infor-

niche-evenementen. ■ (NV)

exitplan opgemaakt en met toestemming

matie op www.exportadvies-corona.be en via

van de Vlaamse regering drie extra

wekelijkse nieuwsbrieven. FIT houdt tevens

Meer info bij het FIT-kantoor in uw buurt. De

financiële steunmaatregelen uitgewerkt.

de vinger aan de pols van de sectoroverkoe-

adressen vindt u op www.flanderstrade.be/

Alle initiatieven zijn samengebracht op

pelende en Europese maatregelen om de

contact om dan door te klikken naar 'kantoren

de website www.exportadvies-corona.be.

economische effecten van de gezondheids-

in Vlaanderen'.

Hieronder volgt een samenvatting.

crisis te bestrijden.

internationale

(vak)beurzen

en/of

Alle up-to-date informatie over internatioDe internationale handel een flinke duw in

3 miljoen aan steunmaatregelen

naal ondernemen in coronatijden op www. exportadvies-corona.be.

de rug geven wil FIT onder andere door zijn businessprocessen verder te optimaliseren

De Vlaamse regering gaf recent groen licht voor

en door de nieuwe post corona noden en

volgende concrete steunmaatregelen:

wensen van bedrijven in kaart te brengen. FIT vernieuwt momenteel het MyFIT-portaal,

- Het Corona-Steunpakket Internationalisering:

waar u een nog meer gepersonaliseerd

een subsidie van 5.000 euro, beschikbaar

aanbod aan interessante events, export-

vanaf het najaar 2020, voor maximaal 1.000

kansen,

ervaren exporteurs, om hun exportactivi-

handelsvoorstellen,

contactop-

ties,… zal kunnen vinden. FIT zet ook volop

teiten te versterken.

in op webinars, virtuele trefdagen, kleinscha-

- Het Corona-Starterspakket internationali-

lige zakenreizen op maat en digitale commu-

sering: een subsidie van 7.000 euro, beschik-

Flanders Investment & Trade,

nicatie over relevante handelsvoorstellen.

baar vanaf het najaar 2020, voor maximaal

Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

300 nieuwe exporteurs exportactiviteiten op

T 02 504 87 11

te starten.

www.flanderstrade.be

In tijden van corona maakt FIT kmo’s, start-ups en scale-ups die kampen met

- Het ‘Reboot your export’-pakket: tegen

info@fitagency.be

33


Foto @ Filip Van Roe

Stijn Viaene

Jo Caudron

"We zijn data producerende en data consumerende wezens geworden in een enorme wolk van economische actoren."

"Voor het gros van de klassieke spelers zijn data een mogelijke oplossing van een probleem waarmee ze al langer worstelden."

Big data, Moderator | Edith Vervliet Auteur | Nicole Verstrepen

Jo Caudron, digitaal ondernemer en medeaandeelhouder van Stijn Viaene, professor Digital Transformation aan de Vlerick

Scopernia (voorheen Duval Union Consulting), auteur van het boek

Business School en aan de KULeuven

‘De wereld is rond’ (uitgeverij Pelckmans Pro)


KMOinsider Breakfast | Big data

Foto @ Digita Karoly Effenberger

Tom Haegemans

Nico Huybrechts

"Het gaat niet alleen over data-activatie, maar ook over het interconnecteren van gegevens en over het ontstaan van een digitaal ecosysteem."

"Kmo’s kiezen vaak eerst technologie en bedenken dan wat ze ermee kunnen doen."

big business? Nico Huybrechts, CEO en cofounder van Datashift, helpt klanten om Tom Haegemans, parttime prof aan de KULeuven en oprichter van

met technologie en data businessimpact te genereren en data als

Digita, softwarebouwer voor het beheer van persoonsgegevens

een asset te beheren.

35


Kurt Jonckheer

"Of we nu GDPR-wetgeving hebben of niet, de Amerikaanse Patriot Act en de Cloud Act overschrijven die regels."

Pascal Kemps

"Big data the new oil? Olie heeft zijn waarde omdat het een zeldzaam goed is. Wij vergelijken data meer met zeewater."

Big data, Pascal Kemps, cofounder & Business Development Manager bij Kurt Jonckheer, CEO en cofounder van Klarrio, bouwer van realtime

TeRoCo, gespecialiseerd in trainbare systemen voor robotge-

streaming frameworks

stuurde procesautomatisering (RPA)


KMOinsider Breakfast | Big data

Wilco Ravestein

Gerrie Smits

"Veel beleidsmakers weten niet wat de IT-afdeling doet en de IT-afdeling weet niet wat de beleidsmakers voor ogen hebben."

"Veel innovaties zijn gebeurd door net niet te hard te vertrouwen op een hele hoop data."

big bubble? Gerrie Smits, freelancer, helpt bedrijven en organisaties bij innoWilco Ravestein, country manager voor Paessler AG, Duits bedrijf

vatie en digitalisering, tevens gastdocent en spreker, o.a. in Antwerp

dat technische teams helpt om alles te monitoren van traditionele

Management School en auteur van het boek ‘Blockchain is WTF*

IT- infrastructuren, Cloud en IoT-omgevingen

(*Waarschijnlijk Toch Fundamenteel)

37


Eric Van den Broele

Maarten Verschuere

"In de algoritmes die je ontwikkelt, moet je ook duidelijk en transparant zijn over de foutenmarges en over de beperkingen."

"Niet instappen in big data en digitalisering is zelfmoord plegen als bedrijf."

Eric Van den Broele, leidt R&D binnen Graydon Belgium, lid van de High Level Expert Group for Trustworthy AI, de commissie binnen Europa die zich bezighoudt met de ontwikkeling van ethische regelgeving rond AI en sinds half maart lid van de Task

Maarten Verschuere, CEO en oprichter van Ailvis.com, gespecia-

Force economie.

liseerd in datastrategie en -analyse.


KMOinsider Breakfast | Big data

Digitale data en AI-systemen bestempelde EU-commissievoorzitter

bedrijven die instappen, vaak door acquisitie, als ze zien dat de markt

von der Leyen onlangs als ‘de belangrijkste brandstoffen van de

meer matuur is en ‘enterprise-ready’. En dan heb je een speciale,

economie’. Het belang van data groeit explosief omdat alles en iedereen

derde categorie, de Big Tech, die de ‘puppet masters’ willen zijn, zij

online is en almaar meer geconnecteerd. Dankzij al die data kunnen

die volgens velen vandaag al ‘too big to fail’ zijn. Ze zijn bij de grootste

AI-algoritmes steeds meer statistische verbanden leggen en in snel-

private werkgevers vandaag. Weinigen durven vandaag aan hun

tempo leren hoe de wereld in mekaar zit. Is ‘big data’ het meest over-

macht te tornen.”

schatte of onderschatte woord vandaag? Zijn ‘big data’ big business? Of zijn ‘big data’ een big bubble? Verschillende experten lieten hun

Stakeholders van big data

licht schijnen op deze vragen tijdens het jongste online panelgesprek

Op de vraag van de moderator wie de stakeholders van big data

van KMOinsider, onder leiding van moderator Edith Vervliet.

zijn, geeft Gerrie Smits een opsomming, telkens gekaderd vanuit het standpunt van een CEO: “In de eerste plaats heb je de spelers die data genereren. Dat zijn mensen, maar ook derde partijen, zoals Facebook

Stijn Viaene stelt dat hij een koele minnaar is van het woord big

of interne data… Zijn die data correct? Een tweede stakeholder is

data: “Het werd op een bepaald moment in de geschiedenis van de

de opslag van data, lokaal of door derde partijen (IT-providers of

data-economie geïntroduceerd, maar in feite gebruikt de economie

Amazon-cloudachtige oplossingen). Gebeurt dat veilig? Een derde

al verschillende decennia meer en meer data om waarde te creëren

partij stakeholders is bezig met de verwerking van data. Dat zijn de

en heruit te vinden.”

algoritmebouwers. Als CEO hoop je dat die algoritmes juist zijn.”

Maar volgens hem is het toch valide om op een bepaald moment over

“De datavalidatoren zijn ook stakeholder. Het gaat vaak om manuele

big data te spreken in plaats van over data, en wel om twee redenen:

outsourcing om data te taggen en om de algoritmes beter te leren. En

“We hadden ten eerste nood aan

dan heb je nog de business intelligence people, die moeten beslissen

nieuwe technologie om met volatielere, complexere en sneller

wat te doen met de inzichten. De CEO gaat ervan uit dat er genoeg

bewegende data om te gaan. De term is in dat verband naar boven

materiaal is om de juiste beslissing te nemen.”

gekomen. Ten tweede groeide de ambitie. Bedrijven werden bereid om meer beslissingen toe te vertrouwen aan technologie, denk aan

Verder stelt Gerrie Smits dat er twee ‘olifanten’ in de kamer met stake-

autonome beslissingsname.”

holders zijn: “De eerste is de mens die niet veel van data kent en zich laat wegpraten door datamensen. In de marge daarvan zijn er ook wel

Vandaag zijn we volgens de professor data producerende en data

wat parallelle stroompjes die aan het bubbelen zijn rond het uitdagen

consumerende wezens geworden in een enorme wolk van econo-

van de waardestroom van data, zowel economisch, als ethisch, als

mische actoren, die direct of indirect met data waarde proberen te

moreel… Dat gedecentraliseerd denken leidt tot nieuwe producten,

creëren.

zoals Brave, een browser die ervan uitgaat dat data van mensen zijn en dat we aandacht aan het verhandelen zijn op basis van data. De

Onder die wolk heb je de technologieproviders, met een interessante

assumptie ‘data is the new oil’ kan misschien ooit in vraag gesteld

driedelige opdeling: “Aan de ene kant heb je de providers die de echte

worden.”

edge van de technologie opzoeken. Sommige zijn nieuwe spelers,

Eric Van den Broele ziet de maatschappelijke verantwoordelijkheid

andere afgesponnen van bestaande techbedrijven. Daarnaast heb je

ook als algemene stakeholder.

Volledig via het web

Kalenderfunctie - Voicemailboxen

Doorschakeling - 1 nummer - IVR

Uitgebreide callflow functies

Volledig provider onafhankelijk

.....

Beekhoekstraat 1 * 2547 Lint info@allescloud.be

Bel vandaag nog : +32-3-304.90.60

250 + verbonden Softwares

Begrijp alles over VoIP Tijd- en geldbesparend

Voor een gratis demo bij u op kantoor. Directe ervaring van onze VoIP-oplossing !

39


Kmo’s en datatechnologie De moderator wil vervolgens graag weten welke toepassingen interessant zijn voor kmo’s. Jo Caudron vindt dat kmo’s nog niet te hard van stapel moeten lopen. Hij geeft het voorbeeld van een grote retailer die sinds drie jaar een CRM heeft en op nauwelijks een jaar tijd 90% van de klantendata verzamelde: “Het bedrijf investeerde vervolgens in AI om op marketingvlak ‘funky’ dingen te kunnen doen. Het resultaat was beperkt. De technologie staat nog niet ver genoeg om alle beloftes al

" Grote spelers zijn niet groot geworden door alleen data driven te zijn, maar door verschillende departementen snel te overbruggen, snel te schakelen en snel beslissingen te nemen."

waar te maken.”

Pascal Kemps is het met hem eens: “Het is belangrijk er gewoon aan te beginnen. Elke reis begint immers met één stap en je medewerkers geraken onderweg geïnspireerd als je ze betrekt. Als je dan je basics op orde hebt en weet waar je naartoe wil, zit je goed.” “Het gaat niet alleen over data-activatie, maar ook over het interconnecteren van gegevens en over het ontstaan van een digitaal ecosysteem”, stelt Tom Haegemans. “Daar ligt de waarde van big data, eerder dan in het vergaren van klantengegevens.” Eric Van den Broele stelt dat de dataverzamelaar

voortdurend kwaliteit moet nastreven: “In de algoritmes die je ontwik“Data is the new oil, hoor je vaak”, vervolgt hij. “Er zijn spelers die

kelt, moet je ook duidelijk en transparant zijn over de foutenmarges en

data gebruiken als de essentie van hun USP. Het gaat om een handvol

over de beperkingen. Een algoritme mag nooit sturend en leidend zijn.

bedrijven, zoals Google en Facebook… Zonder data bestaat hun busi-

De mens moet altijd het eerste en het laatste woord hebben.”

nessmodel niet. Voor het gros van de klassieke spelers zijn data een mogelijke oplossing van een probleem waarmee ze al langer worstelen

Een mening waar ook Maarten Verschuere zich in kan vinden: “Niet

(financieel, logistiek, klantprobleem…). Laat hen best daar eerst op

instappen in big data en digitalisering is zelfmoord plegen als bedrijf.

focussen, zonder zich te vergapen aan toekomstbeloftes van de onge-

Ik ben ervan overtuigd dat de wereld na Covid nog sneller, nog digi-

breidelde mogelijkheden van AI.

taler, en nog globaler zal zijn dan ooit tevoren. De vrees die kmo’s moeten hebben is niet om foute verbanden te leggen, maar wel om te

Nico Huybrechts is het met hem eens: “Kmo’s kiezen vaak eerst tech-

worden weggeconcurreerd als ze niet snel genoeg mee kunnen. Kijk

nologie en bedenken dan wat ze ermee kunnen doen. De kunst is te

naar Facebook dat met e-commerce begint en naar Google dat lokaler

zoeken naar zaken die relatief eenvoudig zijn en onmiddellijk impact

begint te werken.”

genereren. Nieuwe spelers als Uber, Strava… sleuren geen erfenis mee. Die bouwen van nul een nieuwe organisatie op rond data. Je moet

Gerrie Smits: “Data kunnen enorm goed zijn voor de optimalisatie van

rekening houden met die spelers en zien dat je ermee kan samen-

bepaalde processen, maar ze gebruiken om naar de kern van je orga-

werken of kan integreren.”

nisatie te gaan en ze te vertalen naar een nieuwe visie, is veel moeilijker. Veel innovaties zijn gebeurd door net niet te hard te vertrouwen

Voor Pascal Kemps zijn data net niet the new oil: “Olie heeft zijn waarde

op een hoop data. Ik wacht op een boeiende entrepreneur die alle data

omdat het een zeldzaam goed is. Wij vergelijken data meer met zeewater.

vergeet en zijn bedrijf omdraait vanuit een kern. Die zal ook succesvol

Je ziet bedrijven echt onder water lopen met data. Kmo’s hebben

kunnen zijn.”

nochtans heel eenvoudige tools ter beschikking om snel te schakelen. Veel AI-oplossingen zijn heel betaalbaar en toegankelijk. Een kmo kan

De mens als cultureel wezen

daarmee heel gericht marketing- en salesactiviteiten ondernemen.”

“Ik kom even terug op wat Maarten Verschuere opmerkte over de versnelling van de technologie”, stelt Eric Van den Broele. “De mens

Kloof in de economie

is een cultureel bepaald wezen en gebruikt drie instrumenten om zijn

Volgens Stijn Viaene hebben veel kmo’s het zo niet begrepen. Hij ziet

toekomst te bouwen: staat, technologie en economie. Die instrumenten

een enorme kloof in de economie, met aan de ene kant de serial data

moeten ten dienste staan van de mens en niet omgekeerd. Het gevaar

entrepreneurs, die wereldwijd groter en groter worden, en aan de

is nu dat het technologisme de mens overheerst. Met als sublieme en

andere kant veel kmo’s die niet eens in staat zijn om de basisregels van

tegelijk walgelijke uiting dat de drie instrumenten samenkomen in hun

waardecreatie met technologie te (willen) snappen: “Ze slagen er niet

machtsverhouding, wat ik technologisch staatskapitalisme noem.”

in om een minimale basis te leggen, laat staan een serieuze investering te doen in technologie. De gap wordt steeds groter. Je zal met de basics

Volgens Eric Van den Broele moeten we de grote culturele stromingen

moeten starten en die ga je versneld moeten introduceren.”

in de ontwikkeling van datatechnologie onder de loep nemen: “In de


KMOinsider Breakfast | Big data

opkomst van de gezichtsherkenning. Een sigaret

veel van die toepassingen de burger of consu" Wij vergelijken data ment beschouwen als object en niet als subject.” meer met zeewater. Je ziet bedrijven echt Corona Moderator Edith Vervliet gaat niet voorbij onder water lopen aan de actualiteit: “Corona heeft onze wereld duchtig door elkaar geschud. In de strijd tegen met data."

op de grond gooien leidt uiteindelijk tot uitslui-

het virus gebruiken verschillende landen

VS is datatechnologie in eerste instantie gericht op het beheren en het beheersen van de consument. Netflix en Amazon vertellen mij wat ik moet kijken of kopen. In het Oosten en in China in het bijzonder draait alles om het beheren en beheersen van de burger. Denk maar aan de

ting van de gezondheidszorg. Binnen Europa is er gelukkig een andere

digitale surveillance, big data en cybertracking. België volgt die inter-

stroming, waarbij men op zoek gaat naar het maatschappelijk verant-

nationale trend en doet aan data-analyse in overeenstemming met

woord zijn, m.a.w. het ondersteunen van de mens. Dat is een nobel

de EU dataprivacy wetgeving. Maar er dreigt fragmentatie binnen

streven.”

Europa. In tijden van extreme crisis is er een achterpoort en mogen individuele data gebruikt worden bij toepassingen die proportioneel

GDPR en privacy

zijn en passen binnen de democratie. Hoe zien jullie dat?”

Het hele vraagstuk wordt volgens Van den Broele zo herleid naar het zoeken naar evenwicht tussen de privélevenssfeer en het belang van

Jo Caudron: “Zij die hun vrijheid opofferen voor veiligheid, verdienen

de persoon enerzijds en het gerechtvaardigd belang binnen de GDPR

geen van beide, zo sprak Benjamin Franklin. Na corona zullen veel

en de algoritmecontext anderzijds: “Een evenwicht dat we zeer nauw-

dingen aanvaard worden die wij daarvoor niet aanvaardden. Veel

keurig moeten monitoren en bewaken.”

mensen geven hun datagebruik morgen af als ze daardoor overmorgen opnieuw op café mogen gaan. Dat is gevaarlijk.”

“Of we nu GDPR-wetgeving hebben of niet, de Amerikaanse Patriot Act en de Cloud Act overschrijven die regels”, merkt Kurt Jonckheer op. “In

Corona doet volgens Jo Caudron de data-adoptie versnellen: “Zonder

essentie geven die wetten de mogelijkheid aan grote spelers als Amazon

digitale plek functioneer je niet in lockdown. Voor digitalisering zijn

en Google om zonder gerechtelijke onderzoeksreden alle data uit de

kennis en expertise nodig, maar dat kost geld en veel kmo’s hebben

cloud te trekken. Gelukkig tracht men daar nu op Europees niveau iets

dat niet. Aan de andere kant zijn ook veel slimme dingen mogelijk

aan te veranderen, met initiatieven als GAIA-X, IDSA (International Data

met weinig geld. Maar vaak ontbreken de wil, de goesting én het

Spaces Association).”

vertrouwen. In welk jaar gaan we Unilever zijn data zien delen met Colruyt om via de zender van VTM over het platform van Telenet de

Kurt Jonckheer haalt in dit verband ook het fenomeen freemium

eindconsument te bereiken, die dan slim gaat kopen?”

economy aan: “Toen het internet ontstond, had freemium economy het doel om alles open te maken, in de Apple of Google store. Daar

Eric Van den Broele ziet in zijn organisatie nochtans wel beweging,

zitten ongeveer 650.000 apps, die de meesten onder ons, zonder enige

gebaseerd op vertrouwen: “Wij noemen dat community data in

vorm van schroom, op hun mobile handsets installeren. Candy Crush

tegenstelling tot big data. Wij zien bedrijven bereid om bepaalde

bijvoorbeeld is al 2,4 biljoen keer gedownload. Dat zuigt alle data die jij

concurrentiële data te delen, die wij dan gebruiken om voor hen tot

en ik gebruiken uit onze devices. Daar gaat je privacy.”

conclusies te komen. Die beweging is aan het groeien.”

In deze nieuwe economische wereld ontstaat het concept data dignity,

Wilco Ravestein: “Veel beleidsmakers weten niet wat de IT-afdeling

waarbij je als consument het recht hebt om te beslissen welke data je

doet en de IT-afdeling weet niet wat de beleidsmakers voor ogen

wel of niet deelt. Misschien word je daar ook economisch voor vergoed.”

hebben. Dat moet op elkaar afgestemd worden en als we elkaar daar niet begrijpen, hebben we nog een lange weg te gaan. Training

“De man die het internet heeft uitgevonden, Tim Berners-Lee, is

en opleiding zijn daar heel belangrijk in, om letterlijk de vertaalslag

momenteel bezig aan een standaard die ervoor zorgt dat we meer

te kunnen maken. Begrijpen wat je doet, is fundamenteel in dezen.”

controle krijgen over onze data”, voegt Tom Haegemans eraan toe. “Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een gegevenskluisje aanbieden,

Gerrie Smits sluit zich bij Wilco Ravestein aan: “Grote spelers zijn

waarin je alle data kan bundelen en kan controleren wat er met je

niet groot geworden door alleen data driven te zijn, maar door

gegevens gebeurt.”

verschillende departementen snel te overbruggen, snel te schakelen en snel beslissingen te nemen. Als er een duidelijke strategie

Eric Van den Broele volgt het gegeven dat je als consument je data

en visie zijn, kunnen data daar heel snel in geplaatst worden. Dat is

eventueel kan verkopen, maar hij vindt dat we moeten beseffen dat

een competitief voordeel voor kmo’s.” ■

41


Spraakmaker | Peter Verschelden

Peter Verschelden, Managing Partner Moore Belgium

Redactie | Dirk Haesevoets

De kick van het ondernemen

Ondernemersgenen

In deze turbulente tijden nam de overheid al diverse maatregelen om bedrijven te ondersteunen. Niettemin blijven deskundig advies

KMOinsider: Moore legde als familiaal gestarte organisatie een indruk-

en doeltreffende begeleiding meer dan ooit van goudwaarde. Een

wekkend parcours af. Kreeg u het ondernemerschap met de spreekwoor-

van de mogelijke partners om daarop aan te spreken, is Moore, een

delijke paplepel en moedermelk mee?

dienstengroep die bulkt van ambitie en “compagnon de route” wil zijn voor zoekende ondernemingen. Peter Verschelden licht het

Peter Verschelden (PV): “Zeker weten. Mijn vader startte zijn accounts-

Moore-DNA graag toe en legt uit hoe Moore ondernemersuitdagingen

kantoor op zijn dertigste, na een overheidsjob. Dat was 52 jaar geleden

wil helpen waarmaken.

in Sint-Niklaas onder de naam “Verschelden Accountants”. Mijn moeder

43


KMOinsider: Wat is er “more” aan “Moore”? PV: (Fier) “Onze globale groei mag gezien worden. Op dik een halve eeuw groeiden we uit tot een onderneming met momenteel een 500-tal medewerkers, tot nummer 6 in de sector na de “Big Four” en BDO. Een jaarlijkse organische groei van 10% en een 25-tal gerichte overnames zitten achter dat unieke succesverhaal. Moore is een ideale mix van een familiebedrijf, een corporate-organisatie met schaalgrootte, maar ook en vooral het ondernemerschap van 43 partners-eigenaars. Die “magische mix” met het DNA van een familiebedrijf onderscheidt ons van de concurrentie en maakt het verschil. Onze CEO, Hans Cools, is ook een Unileverman met wie ik Moore leid, want toegegeven, een échte manager ben ik niet.”

Voorloper KMOinsider: Naast de coronapandemie is er ook de digitale disruptie. PV: “Klopt. We besteden veel geld en tijd aan die digitale dynamiek. Al een zestal jaar geleden stelden we 5 medewerkers fulltime vrij van klantactiviteiten om zich uitsluitend te wijden aan de beste en snelste robotisering en digitalisering. Dat project heet “OKTAV”, naar mijn grootvader Octaaf. Meer dan 3.000 klanten werken zo digitaal met ons, een proces dat recent in een stroomversnelling kwam door de beperkte fysieke corobeheerde tegelijkertijd een bankagentschap van de groep die nu Fintro

na-contactmogelijkheden. We nemen 7 extra medewerkers aan om zelfs

heet. Tijdens de vakanties van mijn universitaire opleiding was ik een

met artificiële intelligentie klantgericht te werken. Moore wil écht een

maand vrij, een maand werkzaam in het kantoor van vader en een

voorloper zijn."

maand actief op de boekhouding bij Roger Lambrecht, bekend als voormalig voorzitter van voetbalploeg Lokeren en de bandencentrales. Daar

PV: "Weet u, boekhouden zal in de toekomst zelfs gratis worden, inkom-

was ik al werkzaam van mijn 16e tot mijn 24e."

sten zullen van adviesactiviteiten moeten komen. Daarom zijn we al sinds een zestal jaar bezig met het verbreden van onze dienstverlening.

PV: "Na mijn rechtenstudies aan de UGent deed ik nog een MBA bij Vlerick

Naast het corporate financegebeuren zijn er ook al een 80-tal consul-

om na mijn legerdienst - als KRO bij de zeemacht - aan de slag te gaan bij

tants aan de slag om bedrijfsprocessen te verbeteren, ISO-certificaten

Unilever. Zij deden aan campusrekrutering bij Vlerick en met drie van de

te helpen behalen, strategieën op te zetten en te implementeren. Deze

37 ‘collega’s’ van mijn MBA werd ik geselecteerd. Ik startte bij Unilever en

zaken kunnen ingebed worden in het bredere kader van change manage-

tegelijkertijd deed ik ’s avonds nog twee jaar fiscaliteit bij EHSAL en twee

ment rond processen, procedures en hr."

jaar master accountancy bij VLEKHO erbij." PV: "Vier jaren werden het bij Unilever, eerst op de aankoopafdeling

Business Analytics

van wat toen Iglo-Ola heette en daarna internationaal aankopen van

PV: "We hebben bijkomend een “business analytics”-afdeling met 75

diepvriesgroenten in Europa. Een boeiende job met veel buitenlandse

medewerkers. Die afdeling ontwikkelt tevens slimme datatoepassingen

verplaatsingen: de helft van de week zat ik in het buitenland. Als expat

voor klanten, waarbij we data structureren in een datawarehouse.

in Italië gaan werken was een optie, maar toen mijn vader in 1995 een

Uit zo’n datawarehouse vloeien dan sturende rapporten voort.. Een

tweede kantoor in Aalst wilde opstarten, heb ik toegehapt. Ik doorliep

voorbeeld: we doen op basis van historische data voorspellingen voor

tegelijkertijd een driejarige stage als accountant en ik ben beëdigd in 1998

vleesverwerkende bedrijven vanuit een algoritme dat verpakte vleespro-

en in 2000 als bedrijfsrevisor. Er kwamen kantoren bij in Dendermonde

ducten qua timing en hoeveelheid optimaal in de rekken plaatst.

en Oudenaarde, waardoor we organisch uitgroeiden van 8 naar 35 mede-

(Mijmert) Mijn vader zou nogal ogen trekken bij het opzetten van zo’n

werkers in 2008. Dat jaar – vader ging met pensioen - fuseerden mijn

initiatief als 'boekhouder'.

broer-accountant, ikzelf en oom Frans opnieuw met de afgesplitste tak

Dergelijke initiatieven passen in ons bedrijfsverhaal: een klankbord zijn

“Verschelden Audit” met kantoren in Gent en Antwerpen. Die was onder-

voor onze klant, meer doen dan het cijfermatige, als rechterhand hem

tussen toegetreden tot het internationale netwerk van Moore Stephens.

een spiegel voorhouden en met hem brainstormen. Die klant is één van

We waren toen met 90 mensen bij Moore Stephens Verschelden. Na de

onze vier stakeholders. Je best doen voor hem loont altijd. Naast de klant

rebranding van vorig jaar is de naam kort en krachtig “Moore”.

zijn er de medewerkers, zij ontvingen een winstpremie over 2019. En ook


Spraakmaker | Peter Verschelden

"Dagelijks neem ik tien beslissingen en twee daarvan zullen wel fout zijn."

aandeelhouders en de maatschappij. Waar voordien de nadruk vooral

12 deelnemers in Zwitserland. De eerste is Bart De Smet, CEO van Ageas,

op aandeelhouderswaarde lag, evolueren we steeds meer in de richting

voor wie ik veel ontzag had als bestuurder van het toenmalige VMA,

van corporate social responsability. We hebben dus steeds meer oog

later Lead-in. Zijn nuchterheid, het menselijke, zijn leiderschapsstijl en

voor onze plaats als onderneming in de samenleving. Ik probeer mijn tijd

toegankelijkheid zijn een voorbeeld. Daarnaast is er Oliver Ongena, de

evenwichtig te verdelen over deze vier stakeholders."

toenmalige Lead-in-ondervoorzitter, die een meer holistische leiderschapsstijl en inzichtrijke benadering nastreeft, met duurzaam onder-

Ondernemen, delen en innoveren

nemen en zijn aparte visie op de mensheid. De derde is de nu 80-jarige

PV: "De basis van waaruit ik vertrek en die ik ook verwacht van onze

Wilfried Silon, nog steeds inspirerend en dagelijks beheerder van de

medewerkers, zijn deze belangrijke, gedragen waarden: ondernemen,

Managers Marathon Club, een vereniging die lopers naar de marathon

delen – teruggeven dus -, en innoveren. Passie voor ondernemerschap

begeleidt. Hij trok me over de streep om te gaan lopen toen ik (lacht) 100

drijft ons. Vanuit die passie willen we onze klanten en onze mensen actief

kilo woog… Daar is nu 15 kilo van af.”

ondersteunen op weg naar groei. We willen samen met hen belangrijke knopen doorhakken of taken uit handen nemen, zodat zij zich op de

Ingroeien

belangrijke zaken kunnen concentreren. Want Moore is er voor het grote

KMOinsider: Wat biedt Moore op het vlak van corporate finance?

werk én de kleine zaken die het verschil maken.”

PV: “Daartoe hebben we onder andere ‘Dealmakers’ opgericht, een aparte entiteit voor de kmo-markt, geleid door Philippe Craninx, één

Zwitserse inspiratie

van onze 6 kernaandeelhouders en bestuurder. We zijn in elke Vlaamse

KMOinsider: Elk succesverhaal kent zijn mislukkingen en cours de route…

provincie aanwezig en richten ons op begeleiding van kopers of verko-

PV: “Goh, dagelijks neem ik tien beslissingen en twee daarvan zullen wel

pers van kmo’s. Dat geldt voor ondernemingen met een ondernemings-

fout zijn. Maar we hebben er nooit een wiel afgereden. Niettemin, bij de

waarde van €10 tot €15 miljoen. Daarnaast begeleidt Moore Corporate

25 overnames die we deden zijn er toch enkele waarvan ik achteraf dacht:

Finance ook middelgrote bedrijven met een waarde van €50 tot €100

beter niet. (Denkt na) Dé oorzaak lag voornamelijk bij het ontbreken van

miljoen. We willen met hen een win-winsamenwerking uitbouwen, ze

een “klik” met de overgenomen partij, vaak omwille van attitude, onvol-

helpen groeien, een echte compagnon de route zijn op alle mogelijke

doende kwaliteit, verschil in aanpak en bedrijfscultuur. Trouwens, uit

terreinen. Corporate finance helpt hen daarbij: we begeleiden groeifi-

verkeerde beslissingen leer je veel.”

nanciering, aandeelhoudersstructuren, schuldherstructurering…”

KMOinsider: Heb je inspiratiebronnen?

KMOinsider: Zijn er opvallende trends in die sector?

PV: “Naast mijn vader Marcel en oom Frans zijn dat drie andere mensen.

PV: “Je ziet heel veel beweging in de automobielbranche. Maar ook

Twee leerde ik kennen tijdens een week rond spiritueel leiderschap met

in andere sectoren is het nog steeds erg actief, hoewel nogal wat

45


Wie is Peter Verschelden? Geboren Dendermondenaar Verschelden is jurist van opleiding (1989). Hij behaalde ook een Vlerick-MBA (1990). Hij is eveneens beëdigd accountant en bedrijfsrevisor. Afstandslopen is zijn favoriete sport. Een lichaamsgewicht van meer dan 100 kilo zette hem aan tot marathons lopen. Peter reist graag, zonder vaste voorkeurbestemming, maar tracht telkens lopen en vakantie te combineren, zoals woestijnlopen in Namibië. Verder vertoeft hij erg graag in de natuur en in zijn hotelletje in het Ardense Gedinne, nabij Bouillon. Als rasechte bourgondiër houdt hij van gezellig tafelen en het bezoeken van zijn kleine Franse champagnedomein dat hem jaarlijks 400 flessen oplevert. Het typeert trouwens Verscheldens opinie over geld en rijkdom. Geld was nooit belangrijk voor hem, hij werkte nooit voor het geld, wel voor de kick van het ondernemen. Naar eigen zeggen heeft hij zelfs geen spaarrekening met wat geld opzij. Geld dient om te investeren – kredieten aangaan is heel normaal - en om uit te geven, want geld kan je niet eten of drinken. Dus liever een fles verfijnde champagne “van eigen bodem” in de koelkast dan geld op de spaarrekening.

Over Moore Moore Belgium werd in 1967 opgestart en uitgebouwd door de ondernemers terughoudender zijn omwille van corona. Schulden

broers Marcel en Frans Verschelden. Na een splitsing van het bedrijf

herstructureren wordt alsmaar urgenter. Vorig jaar was niettemin het

in 1990 in twee takken (Audit en Accountancy) en de toetreding van

beste ooit, met een verdrievoudiging van het zakencijfer met een ruime

"Verschelden Audit" tot het Moore Stephens netwerk, kwamen beide

dealflow.

entiteiten opnieuw samen in 2008. De organisatie groeide uit van

Opvallend zijn de “ingroeiende partnerships”. De CEO of eigenaar neemt

"Verschelden Accountancy", over "Moore Stephens Verschelden"

- verstandig als hij is - een opvolger aan die voor een bepaald percen-

naar "Moore Stephens Belgium" tot het huidige “Moore Belgium”

tage in het aandeelhouderschap intreedt. Als de “klik” – people, plan,

in 2019, na diverse fusies met kantoren als Walkiers, Moens-Van

product - er is tussen de huidige CEO of eigenaar en de opvolger, kan die

Peteghem, X-Stra, Winx, Element61, Lava, enz.

stelselmatig zijn aandeel opdrijven om tenslotte de ganse onderneming

Moore Belgium ontstond vanuit een sterke ondernemerszin die de orga-

over te nemen. Professionele liefde op het eerste gezicht met een “happy

nisatie vandaag de dag nog altijd kenmerkt. Dat uit zich in de bedrijfs-

ending” als het ware.”

visie: “We willen het beste accounting- en consultingbedrijf in België zijn als het erom gaat klanten te helpen groeien.” Dromen waarmaken,

Loslaten

meedenken én meewerken om langetermijnrelaties op te bouwen.

KMOinsider: Hoe belangrijk is “netwerken” voor u?

Moore Belgium groeide de voorbije jaren uit tot de grootste onafhanke-

PV: “Zeer belangrijk. Ik ben een “sociaal beestje”. Ik netwerk niet om te

lijke accountancy- en consulting-dienstverlener in België, met in totaal

netwerken. Maar ik ben heel graag tussen de mensen. Ik schuim geen

ongeveer 500 medewerkers. De groepsomzet steeg door een combi-

recepties en events af om zo veel mogelijk kaartjes uit te delen. Ik heb

natie van organische en niet-organische groei tussen 2008 en 2015

geen businesskaartjes meer. Als mensen mij nodig hebben, zullen ze mij

telkens met meer dan 10% per jaar om te evolueren van €8 miljoen in

wel weten te vinden.”

2008 naar €53 miljoen in 2019 en een budget van €62 miljoen in 2020.

KMOinsider: Graag nog een ultieme wijze raad voor de kmo-bedrijfsleider.

Moore wil niet de grootste of snelste zijn, maar legt de nadruk liever op

PV: (Nadrukkelijk): “Weet waar je goed én slecht in bent, dat is mijn

een professionele, persoonlijke, kwalitatief hoogstaande service. Met

sterkte. Dat besef en daarnaar handelen, betekent ook loslaten waar

10 lokale kantoren verspreid over het land en 4 key centra (Antwerpen,

je slecht in bent. En dus capabele mensen aantrekken die het beter

Brussel, Gent en Hasselt) is Moore regionaal sterk vertegenwoordigd.

kunnen dan jij en hen uiteraard de nodige autonomie en vertrouwen geven.” ■

www.moore.be - www.moore-cf.be - www.moulindeboiron.com


Reeks | Auto & Verkeer

Autotips

Peugeot Expert nu ook volledig elektrisch De Peugeot Expert, waarvan sinds de introductie in 2016 meer dan 195.000 exemplaren verkocht zijn, is nu ook volledig elektrisch aangedreven verkrijgbaar. De e-Expert is verkrijgbaar in drie lengtevarianten en leverbaar met twee verschillende batterijen. Het bedrijfsvoertuig heeft een rijbereik van 330 km (WLTP), een trekgewicht tot 1.000 kg en een laadvermogen tot 1.275 kg. Het laadvolume is gelijk aan dat van de Expert met verbrandingsmotor. “De e-Expert is met andere woorden het perfecte bedrijfsvoertuig voor de last mile delivery. De afmetingen van de Compact-versie zijn uitermate geschikt voor krappe straten en drukke binnensteden”, zo klinkt het bij de Franse fabrikant.

Ook Citroën Jumpy gaat 100% elektrisch Ook de lichte bedrijfswagen van Citroën, de Jumpy, komt uit als de 100% elektrisch aangedreven Ë-Jumpy. Volgens de WLTP-cyclus heeft de 50 kWh-batterij een actieradius van 230 km en de 75 kWh-batterij een bereik van 330 km. Het bedrijfsvoertuig is hiermee zeer geschikt om in stedelijk gebied en in de toenemende milieuzones te gebruiken. De laadruimte is identiek aan die van de Jumpy met verbrandingsmotor en dankzij de elektromotor kan u moeiteloos accelereren. De Ë-Jumpy komt in de tweede helft van 2020 op de markt. Vanaf 2021 zullen alle lichte bedrijfswagens van Citroën aangeboden worden met elektrische aandrijving. Van de Jumpy werden sinds de lancering in 2016 bijna 145.000 stuks verkocht.

Opel legt laatste hand aan nieuwe Mokka De ingenieurs van Opel leggen momenteel de laatste hand aan de nieuwe generatie Mokka. Die moet tot wel 120 kg lichter worden dan de vorige generatie met nagenoeg dezelfde wielbasis en wielafmetingen. Begin 2021 wordt hij bij de dealers verwacht. Rijdynamiek, efficiëntie en hoogwaardige kwaliteit zijn de sleutelwoorden bij de ontwikkeling van deze nieuwe Opel. De experts trokken naar de bevroren meren en besneeuwde wegen in Lapland om de wielophanging en de rijhulpsystemen te optimaliseren. Opel gebruikt zeer sterke staalsoorten voor zijn nieuwe paradepaardje, waardoor het gewicht veel lager uitvalt en de carrosseriestijfheid sterk toeneemt, met een stevige 30%.

47


Carl Van Dyck,

kersvers directeur UNIZO Provincie Antwerpen

Een stormachtige maidentrip op een uiterst solide schip Redactie | Frank Van Hoof

Terwijl covid-19 de laatste maanden niet meer van het scherm te branden was, stelde Carl Van Dyck achter dat scherm met zijn team alles in het werk om ervoor te zorgen dat zijn ‘leden’ hun naam zo weinig mogelijk eer aandeden in de werkwoordelijke betekenis van het woord. UNIZO bleek een bijzonder betrouwbare belangenbehartiger en vanuit dat perspectief durft Carl tevreden terugblikken op zijn vuurdoop in woelige wateren.

Een ondernemende natuur aan het stuur

“Tijdens

mijn

studies

(Antwerp

Business

School

handels-en financiële weten-

Organisation Committee), dat

schappen ontwikkelde ik een

allerlei

parcours

vurige voorliefde voor het

seerde om het studentenleven

loopt over polyvalente paden.

ondernemerschap. Die vonk

en de bedrijfswereld dichter

Zijn passie voor ondernemen

werd zeker gevoed door de

bij elkaar te brengen. Ik leerde

vertaalde zich niet in een eigen

colleges van lectoren die zelf

er netwerken, een ‘vaardig-

bedrijf, maar vormt wel een rode

aan het roer stonden van een

heid’ die me nog dagelijks van

draad in zijn beroepsmatige

onderneming.

pas komt en die eigenlijk een

‘bedrijvigheid’.

was ik erg actief in Absoc

Carls

professionele

Als

student

activiteiten

onmisbare

organi-

ondernemerstool

is. Starten deed ik in de banksector bij Bacob, het latere Dexia. Enkele jaren voor er tijdens de bankencrisis enkele etterende builen openspatten, voelde ik zelf dat de sector te weinig affiniteit had met zijn klanten. In 2005 maakte ik de overstap naar VKW, het huidige Etion, waar werken met én


Interview | Carl Van Dyck

voor mensen en een ethische aanpak wél het DNA bepalen. Op relatief korte tijd groeiden het aantal leden en activiteiten exponentieel en leerde ik duizenden bedrijven van binnenuit kennen. Ik leerde er dat medewerkers de echte waarde van een bedrijf bepalen en met die ‘mensenkennis’ ging ik een tijd aan de slag in de HR bij Securex. Tot een oude liefde riep: als commercieel directeur van Argenta koos ik opnieuw voor het bancaire bestaan. Vier jaar later startte ik als consultant en was ik voor het eerst zélf zaakvoerder van een zelfstandige onderneming: ik leerde er erg veel, ook én vooral dat ik een teamspeler ben en liever bruggen bouw dan branden

" Door de crisis zijn een aantal zaken in een stroomversnelling gekomen. Op dit moment vertelt nagenoeg elke ondernemer zijn verhaal ook digitaal, en dat wordt volgens mij een belangrijke blijver."

Een surreële situatie: ‘blind getrouwd’ in een latrelatie Carls start aan het hoofd van de Antwerpse afdeling is met een understatement apart te noemen: op zijn eerste werkdag werd hij meteen door twee collega’s naar huis gestuurd, waar hij ook de volgende maanden aan de slag zou blijven. “Ondanks die ongewone omstandigheden, merkte ik meteen dat ik ‘blind’ kon vertrouwen op een even passionele als professionele ploeg. Met een wendbare werk-

blus. Met die visie belandde ik ook bij

houding maakten we van de nood

UNIZO Provincie Antwerpen, al stond bij

een deugd en schakelden we over

mijn start het hele land in brand. Mijn

op een digitale dynamiek, zowel

laatste ‘stop’ voor deze job was er een bij ING.”

voor onderling overleg als in contact met leden. Met een andere aanpak probeerden we dezelfde doelen te bereiken: met allerlei

De unieke UNIZO-mentaliteit: solidariteit in tijden van solitariteit

afstandsinitiatieven slaagden we erin ondernemers te verenigen. We waren bevoorrechte getuige van een vergaande verbondenheid tussen onze lokale leden, die met elkaar en voor hun klanten

Carl kijkt als kersverse kapitein met bijzonder veel warmte en

een bijzonder krachtige korte keten vormden. Ook in het opzet om

respect naar zijn organisatie en haar leden: op een moment dat

onze leden te versterken met begeleidings-en opleidingsprogram-

‘afstand houden’ de boodschap was, groeiden de UNIZO-leden

ma’s zijn we geslaagd: webinars bleken een handig hulpmiddel om

steeds dichter naar elkaar toe.

onze leden te bereiken én ‘verrijken’.”

“Voor een ledenorganisatie als UNIZO kan deze coronacrisis als lakmoesproef gelden, en die hebben we in mijn ogen met verve doorstaan. Als belangenbehartiger op federaal, regionaal en

De toekomst van de zelfstandige ondernemers: veerkracht geeft meer kracht

lokaal niveau waren we prominent van de partij, waarbij we resoluut kozen voor impact op het beleid en niet voor publiciteit:

Carl merkte bij zijn organisatie en haar leden een wonderlijke

zeker tijdens een crisis is het tijd voor daadkrachtige dynamiek,

weerbaarheid, en dat sterkt hem in het vertrouwen dat onderne-

niet voor holle retoriek. Onze ondernemerslijn, die tijdelijk werd

mers aan een succesvolle toekomst kunnen bouwen.

omgedoopt tot coronalijn, werd overstelpt met 51000 oproepen

“Door de crisis zijn een aantal zaken in een stroomversnelling

met uitermate uiteenlopende vragen. Omdat we vinden dat onze

gekomen. Op dit moment vertelt nagenoeg elke ondernemer zijn

leden ongeremde ondersteuning verdienen, beslisten we om hen

verhaal ook digitaal, en dat wordt volgens mij een belangrijke

zo goed mogelijk te ‘bedienen’: we zorgden ook in het weekend

blijver. Ik wil even benadrukken dat het een en-verhaal is: ‘winkel-

voor bemanning van de coronalijn, die we op vraag van de leden

hieren’ en een online aanbod zijn wel degelijk huwbare partners in

ook openstelden voor zelfstandige ondernemers die geen lid

een robuuste relatie. Meer nog, het lokale ‘netwerk’ waarover we

zijn van UNIZO. Vanop afstand boden we te allen tijde een luis-

het graag hebben, moet ook een digitale dynamiek kennen als we

terend oor én garandeerden we actief expertise en oplossingen.

niet langer willen meewerken aan een geldstroom van 8 miljard

Daarnaast hebben we ook volop ingezet op krachtige en kernach-

euro naar buitenlandse bedrijven waarvan geen euro terugvloeit

tige communicatie: we oogstten veel lof voor de A4 waarop we de

naar Belgische bodem. Wie de toekomst wil omarmen, zal moeten

befaamde persconferentie in één behapbare brok goten. Tijdens

kiezen voor de tandem technologie-mens, waarbij het belangrijk

deze eerste maanden mocht ik tot mijn voldoening ondervinden

is dat die laatste aan het stuur blijft zitten. Dat faciliteren is de

dat UNIZO een goed geoliede machine is die ook bij flinke weer-

rol van UNIZO, waarbij we vanuit een lokaal economisch denken

stand fantastisch functioneert.”

nabijheid willen creëren voor de ondernemer.” ■

49


Korte berichten Distributiecentrum Engels Group in Malle

Dit ‘vriendenkapitaal’ maakt deel uit van het herstelplan van de Vlaamse regering en komt boven op de maatregelen zoals de hinderpremies en compensatiepremies.

Kortere betalingstermijnen voor kmo’s Grote bedrijven misbruiken soms hun machtspositie ten opzichte van kleinere contractanten. Leveranciers worden onder druk gezet om lange betalingstermijnen te aanvaarden. Dit kon oplopen tot 120 dagen of meer. Deze vrijheid wordt nu gedeeltelijk ingeperkt. Na meer dan 90 jaar verlaat Engels bv de Paardenmarkt in

Betalingstermijnen van grote bedrijven ten opzichte van kmo’s

Antwerpen. Op het industrieterrein van Malle komt in 2022 een

mogen vanaf 29 april 2020 niet meer dan 90 dagen bedragen.

nieuw distributiecentrum van waaruit de goederen van de 3 businessunits van de Engels Group zullen worden verdeeld: Thermo

Vergaderen aan de Schelde

Comfort, Engels Surfaces en Engels Electro Groothandel.

Laadpalenbedrijf haalt 350.000 euro op De

jonge

scale-up

Pluginvest is gespecialiseerd in laadinfrastructuur

voor

elektrische

wagens. Met een kapitaalverhoging van 350.000

Zaakvoerders Marjan Van den Eynde en Frans De Maesschalck van

euro wil Pluginvest haar

Event Connect BV wonen al 27 jaar in Temse aan de Schelde. Ze

positie in de groeiende

besloten om hun lievelingsplek, hun woning, te delen met anderen.

markt van elektrische

De volledige benedenverdieping van de woning werd verbouwd tot

wagens versterken. Het jonge bedrijf zet met de investering in op het

een vergaderzaal en kookstudio. Klaar voor een nieuw vergader-

uitbouwen van partnerships met autodealers, leasingmaatschap-

en belevingshuis: HOFsite. Kmo’s, ondernemers én particulieren

pijen en immo-ontwikkelaars.

kunnen deze plek afhuren om te vergaderen en te netwerken.

Met Shavatar altijd de juiste kledingmaat

AFAS en Cheops kiezen voor bedrijvenpark Gate 7 in Kontich

Een probleem voor wie kleding bestelt vanuit het eigen kot: de juiste maat kiezen. Met de technologie van Shavatar, spin-off van UAntwerpen en imec, bestelt u in de toekomst altijd de juiste maat. De technologie kan de menselijke 3D-lichaamsvorm voorspellen en visualiseren op basis van een beperkt aantal parameters (met een foutenmarge van 7mm ten opzichte van de echte lichaamsvorm). U kunt dit thuis doen, een scanner is niet nodig.

Vriendenkapitaal: fiscaalvriendelijk investeren in kmo’s

IT-bedrijf AFAS heeft op het bedrijvenpark Gate 7 in Kontich een

Als uitbreiding van de winwinleningen waarmee particulieren aan

mensen tewerk te stellen op de site. Michel Meers, oprichter van BVI.

een ondernemer geld kunnen lenen, kunnen ze nu ook hun spaar-

BE, de projectontwikkelaar van de site: “We zijn blij dat we in volle

geld in vriendenkapitaal of win-winaandelen investeren. Wie 75.000

coronacrisis contracten blijven afsluiten.” Eerder dit jaar kocht ook

euro in het kapitaal van een kmo stopt, krijgt een fiscaal voordeel.

het Belgische IT-bedrijf Cheops al een gebouw op Gate 7.

gebouw gekocht van 3.385 m2. Het verwacht in de toekomst 100


N M LU O C REDACTIE - Frank Van Hoof

Botsing der culturen Na drie maanden veilige afstand, kwam mijn strikte social distancing gisteren tot een abrupt einde tijdens een onverwachte ochtendlijke ontmoeting: ik moest de bocht die ik als de mijne beschouwde onverwacht delen met een fietsster. Luttele tellen nadat de zwaartekracht zijn werk had gedaan, probeerde ik de schade op te meten. Mijn onderlichaam lag gekneld onder mijn Vespa, die zijn naam van ‘wesp’ alle eer aandeed, getuige de stekende pijn en fikse zwelling in mijn linkerenkel. Wat hogerop trachtte een geel-zwarte verschijning zich uit de ongewenste omhelzing los te maken. Het bleek geen fan van de lokale voetbalploeg, wel een donkerkleurige dame wier huidskleur prachtig en krachtig contrasteerde met haar fluorescerende, felgele fietsuitrusting. Ondanks het feit dat ze zelf onzacht met het asfalt en met ondergetekende in aanraking was gekomen, was ze één en al begrip en bezorgdheid. Ze had nochtans alle redenen om zich op te winden en ‘territoriale aanspraken’ te maken: in tegenstelling tot mij kende zij wel haar plaats op het parcours, waarop ze met aangepaste snelheid én kledij had gereden. Met knikkende knieën liet ik me haar woordenstroom welgevallen, waarbij ik door een weldoende Wilmèservaring werd overspoeld: het accent maakte duidelijk dat Nederlands niet haar moedertaal was, maar mijn ‘speed date’ vond wel de juiste woorden én was duidelijk doordrongen van de juiste waarden. Het was kort na de doldrieste dood van George Floyd, in de dagen waarin corona het wereldnieuws moest delen met het vernietigende virus dat al eeuwenlang rondwaart en tot op vandaag miljoenen mensenlevens verwoest. Het is tijd dat we ons massaal afzetten tegen de harde, verarmende monoloog en -net als deze ebbenhouten engel- resoluut kiezen voor een hartverwarmende dialoog. Al moet ik toegeven dat mijn inbreng beperkt was. Het enige wat ik kon uitbrengen, was of zij ongedeerd was. ‘Alleen wat krassen’, antwoordde ze luchtig. Ik hoop zo hard dat ze niet op haar ziel staan.

51


Storytelling: get your story out Zorg ervoor dat je boodschap blijft hangen! Contentcommunicatiebureau KMOdynamoo helpt u graag. Met unieke contentcreatie voor print of online, budgetvriendelijke mailings met een sterke boodschap en authentieke storytelling die uw klanten kan overtuigen.

Let’s get in touch!

Communicatiestrategie

Websites

Online marketing SEO

360° advies

Webdesign

Contentmarketing

Development

SEA

Conceptontwikkeling

Optimalisatie

E-mailmarketing

Mediastrategie

Zoekwoordenanalyse

Social media

Lintsesteenweg 69 | 2500 Lier | T: 03 491 83 70 info@kmodynamoo.be | www.kmodynamoo.be

SEPTEMBER 2020: TRANSPORT & LOGISTIEK

VOLGENDE EDITIES

Dossier - Supply Chain/Haven/Transport/Distributie/E-commerce/ Warehousing/Packaging/Logistieke software/Douane & expeditie/ - Hoe uw logistiek op een slimme manier organiseren? - The last milie: de logistiek achter e-commerce - Nieuwe technologie en gespecialiseerde software - Hoe uw magazijnbeheer effectief aanpakken? - Transport Management Systemen

OKTOBER 2020: FINANCE

Dossier - Accountancy/Debiteuren & Kredietverzekering/ Banken/ Crowdfunding/ Financiering/ Subsidies/ Overname & overdracht/Verzekeringen - Boekhouding 4.0 - Hoe krijgt u uw facturen sneller betaald? - De opkomst van de instant verzekeringen - Het succes van microkredieten en alternatieve financieringsvormen - Adviezen voor een geslaagde franchising

NOVEMBER 2020: MOBILITEIT

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be

Dossier - Bedrijfsvoertuigen & trucks/Auto & onderdelen/Leasing & renting/Inrichting voertuigen/Bijstand & tools - Wat is de toekomst van voertuigen op waterstof? - Hoe kiest u een elektrische auto? - Autoleasing anno 2019: wat zijn de trends? - Wat is CNG en wat zijn de troeven? - Kiest u cash for car of het mobiliteitsbudget?

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.


Website op maat nodig? Heeft u de voorbije maand al nieuwe klanten gemaakt via uw website? Wij nemen uw website onder de loep en bouwen aan een site die niet alleen goed vindbaar is, maar ook een die conversie oplevert. We bouwen, of

Hoe vindt men uw zaak op het net?

verbouwen. Wij helpen u graag om vlijmscherpe teksten voor uw landingspagina’s te schrijven, een strategie uit te bouwen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw website

die ervoor zorgt dat bezoekers op uw website komen,

hoog eindigt in de zoekresultaten van

blijven en conversie genereren.

Google? Een aanzet in zeven stappen: 1. Weet wat u onderscheidt 2. Verbeter de techniek van uw website 3. Ken uw potentiële bezoekers en weet hoe ze zoeken 4. Achterhaal de woorden die ze gebruiken 5. Schrijf en optimaliseer met zoektermen 6. Promoot uw content 7. Meet wat werkt en verbeter uw strategie

Let’s get in touch! Meer weten over hoe KMOdynamoo uw website laat scoren? Bel onze online specialisten op +32 (0)3 491 83 70 of stuur een e-mail naar info@kmodynamoo.be.


Schrijf je in voor de nieuwsbrief van KMOinsider en mis niets van de kmo-wereld!

Wil jij ook regelmatig nieuws, boeiende verhalen en tip & tricks over de kmo-wereld in je mailbox ontvangen? Niet de zoveelste nieuwsbrief die je inbox doet uitpuilen, maar relevante berichten waar jij als ondernemer van wakker ligt!

Schrijf je in via www.kmoinsider.be en mis niets van de laatste nieuwtjes en insights!

Wil je graag adverteren op www.kmoinsider.be of in onze nieuwsbrief? Bereik duizenden beslissingsnemers in de kmo-wereld met jouw boodschap! Contacteer ons via marketing@kmoinsider.be of bel ons op +32(0)3 491 83 70

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie juni 2020  

KMOinsider magazine editie juni 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded