KMOinsider magazine editie december 2019

Page 62

Peopleware

Werner Valgaeren en Marc Schijvaerts

Software op (mensen)maat Redactie |Frank Van Hoof

kwarteeuw langs even diverse

laat ik hun antwoorden vanuit

mij zelden of nooit

Een zilveren bruiloft én een gouden toekomst

als prikkelende projecten. De

één mond klinken.

‘zachte’ connotaties op.

Vijfentwintig

geleden

tandem is inmiddels een passi-

Als ik binnenwandel bij

beslisten Marc en Werner om

onele professionele ploeg van

hun

hun

zestig medewerkers geworden,

Een streepje softwaregeschiedenis

expertise in de IT te verenigen.

met dezelfde twee gezichten die

Ik wil van de heren zelf graag

Het dynamische duo week met

de dans leiden. Als complimen-

horen hoe ze er in het dicht-

zijn verfrissende visie bewust af

taire combinatie zorgen Marc

bevolkte digitale landschap in

van de conservatieve koers en

en Werner voor dito communi-

geslaagd zijn om het verschil te

hun toekomstgerichte traject

catie: ze vullen elkaars woorden

maken: PeopleWare kan immers

voert hen inmiddels al een

naadloos aan en voor het gemak

zowel nationaal als internationaal

De IT-sector roept bij

Werner Valgaeren en Marc Schijvaerts van PeopleWare, verwacht ik dan ook niet dat de heren zich van hun zachtste zijde zullen

jaar

enthousiasme

en

tonen. Eén interessant

met een prachtige portefeuille

interview later moet ik

pronken.

mijn mening bijstellen: de innovatieve insteek waarmee PeopleWare zijn softwarematige steen bijdraagt, is een essentieel element in

“De naam van het bedrijf vat het eigenlijk

goed samen: klanten

die voor PeopleWare kiezen, doen een beroep op échte mensen en hun expertise. De omvang van ons bedrijf is ideaal in die filo-

de sustainable shift van

sofie: doordat we een pak kleiner

dit bedrijf.

zijn dan ‘de grote jongens’ én