Page 1

€ 1849

*

VERHUUR

21% BTW

· Capaciteit 1500 kg · Dubbele vorkwielen · Tractiebatterij 2 x 12V

SERVICE Ontdek onze NIEUWE VESTIGING! Genk - Henry Fordlaan 51 Vanaf begin 2022 vindt u hier & Hangcha) én kwalitatieve tweedehandsproducten.

Bij aankoop van 1 nieuwe elektrische transpallet nemen we 1 manuele transpallet terug aan € 249 btw, in welke toestand ze zich ook bevindt.

*

www.Jorisvandijck.be www.Hangcha-Belgium.be

JUBILEUMUITGAVE 20 JAAR

nieuwe toestellen (CESAB

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

VERKOOP

KMOinsider sept-okt 2021

Grensstraat 6/8 Industriezone Klein Gent 2200 HERENTALS 014 23 11 10 info@jorisvandijck.be

KMO 190 | SEPTEMBER - OKTOBER 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

KMO i nsider


De Actros

De Atego

+ Tot 250 ton + 17 cabinevarianten + Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks voor ombouw oplossingen op maat + Uitgebreide standaard veiligheidsuitrusting inclusief Active Brake Assist 5

+ Tot 16 ton + Geoptimaliseerde achterasgeleiding en directe, fijngevoelige stuurinrichting + Elektronisch remsysteem met ABS, ASR, Active Brake Assist en rolsper

24H SERVICE

INSTALLATEUR & IJKER TACHOGRAAF

VERDELER VAN ERKENDE MERCEDES-BENZ ONDERDELEN

OPLEIDING CODE 95

Uw betrouwbare partner voor Logistiek & Transport

»

VAN MOSSEL IS UW ONE-STOP-SHOP VOOR PROFESSIONEEL TRANSPORT

»

E-HUB

Welkom bij Van Mossel Trucks Belgium Bisschoppenhoflaan 275 2100 Deurne BINNENKORT OPEN!

»

ERKEND MERCEDES OntdekHÉT achteraan in dit magazine, VERKOOPENservice SERVICEPUNT uw nieuwe Truck in Antwerpen IN UW REGIO Welkom bij Van Mossel Trucks Belgium

UITLIJNING

A. Stocletlaan 204 2570 Duffel ULTIEME FOCUS OP TRUCKS UNIEK IN BELGIË

Tel. 03 202 50 90 info.mb.trucks.antwerpen@vanmossel.be www.vanmossel.be

VANS & BUSSEN

OP- EN OMBOUW SPECIALISTEN


INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 190 | SEPTEMBER - OKTOBER 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK SPRAAKMAKER RUDY AERNOUDT

Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

HERMAN VAN ROMPUY

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

PANELGESPREK BACK TO REALITY NA COVID?

ONDERNEMERS MENTAAL IN BALANS

WWW.KMOINSIDER.BE

TAHA RIANI, ILSE JAQUES EN SANDRA LEISTRA


WAREHOUSING

Hazardous & non- hazardous chemicals, food, feed, steel

ADDED VALUE LOGISTICS

Drumming/dedrumming liquids & packing/repacking solids

STEVEDORING General cargo & containers

TRANSPORT Road & barge & rail

Transcontinentaalweg 6  2030 Antwerp - Belgium  Tel: +32 (0) 3 303 12 30  Fax: +32 (0) 3 541 36 05 mn@mexiconatie.com  www.mexiconatie.com


Edito |

Sterk merk en platform voor kmo’s Precies 20 jaar geleden sprong ik

Mijlpalen

als jonge ondernemer in een ‘koud

Enkele mijlpalen van ons 20-jarig bestaan

zwembad’. Samen met Freddy Michiels,

lees je wat verder in deze uitgave, in de

toenmalig

Antwerpen

tijdlijn die onze redactie uittekende. Eéntje

Positief, begon ik aan het toen nog

redacteur

licht ik er graag uit. In 2017 besloot ik samen

onzekere

KMOinsider,

met onze Nederlandse collega’s Raymond

aanvankelijk een nieuwsbrief met econo-

en Martijn om het geweer van schouder te

misch nieuws. Nu, 20 jaar later, is het een

wisselen. We dachten na hoe we de kmo-be-

sterk merk en een volwaardig crossme-

drijfsleider nog meer konden helpen om

diaal forum voor kmo’s.

zijn/haar verhaal naar buiten te brengen en

bestaan

bij van

te verbinden met de juiste doelgroepen. Toegegeven, in het begin voelde het zwembad ijskoud aan, maar als je hard

Dit mondde uit in een schakelmoment,

voor authentieke kmo-verhalen. Daarvoor

genoeg stampt, wordt het water warmer

de switch van magazine-uitgeverij naar

wil ik graag het KMOinsider team bedanken.

en aangenamer. Dat heb ik de afgelopen

contentmarketingbureau. Een succesvolle

Ik ben trots op deze dynamische ploeg. Het

jaren gedaan, samen met het team van

ingreep: KMOinsider kreeg een nieuwe

doet deugd om te zien hoe ze vol passie

KMOinsider, én samen met mijn gezin: hard

layout en merkidentiteit, op het spoor

voor klanten werkt.

genoeg gestampt.

gezet door een nieuwe contentgerichte website. Een jaar later, in 2018, konden

Onze mensen, maar ook onze klanten,

Ondernemen is voor mij: stevig werken,

we ons redactie-, productie- en salesteam

maken het verschil. Zij maken het bedrijf, en

veerkracht

versterken met nieuwe kennisprofielen.

houden het groot. Bedankt allemaal en een

tonen

en

je

business

dikke proficiat!

constant aanpassen aan de behoeften van de markt en de tijd. Maar vooral:

Sterk merk

genieten van alle successen die op het

20 jaar lang staat KMOinsider als een sterk

Patrick Moens, CEO & uitgever

pad komen.

communicatiemerk. Als een bindmiddel

(patrick@kmodynamoo.be)

Werken wanneer en hoe men wil De voorbije 20 jaar is onze maatschappij

accountants ooit vroeg wat er veranderd

Toekomstdenken

op vele manieren veranderd, o.a. door de

is de voorbije twitig jaar voor hun beroep,

Het is veelbetekenend. De periode van korte-

invloed van de sociale media maar ook

kreeg ik als antwoord: ‘Twintig jaar geleden

termijn-denken, van financiële constructies

door de veranderende tijdsgeest.

was de boodschap van de klant: zorg dat

buiten de boekhouding, ligt achter ons. Niet

ik niet teveel belastingen moet betalen!

alleen om fiscale of financiële redenen, maar

Vandaag is de vraag: zijn mijn cijfers goed?’

omdat het vroeger de gewoonte was dat de

Toen ik tijdens een panelgesprek met

3


zoon of de dochter het bedrijf van de ouders

Door het internet en nieuwe informatie-

overnamen. Kinderen gaan vandaag hun eigen

drager (Google), is mondiale concurrentie

weg. Hoe beter de cijfers, hoe verkoopbaarder

ontstaan. Ook voor de lokale kmo.

een bedrijf is. Toekomstdenken heeft het kortetermijndenken overgenomen. Elke dag begint

De winkelier-ondernemer die zijn openings-

een nieuwe toekomst.

uren aanpast aan zijn privéwensen, ziet zijn cliënteel verhuizen naar het online shoppen.

Allesoverheersende technologie

Vele bedrijven zijn genoodzaakt om zich te

De grootste verandering de voorbije twee

filosofie van het ondernemen ernstig door

decennia is alleszins de alles overheer-

elkaar geschud. De toekomst zal duurzamer

sende technologie. Mobiele telefonie heeft

(klimaatvriendelijker, elektrisch) moeten,

de wereld op zijn kop gezet. Iedereen moet

met meer aandacht voor een betere balans

plots altijd bereikbaar zijn. Het menselijk

tussen werk en gezinsleven. De jeugd van

brein is belangrijker geworden om nieuwe

vandaag zijn de ondernemers van morgen.

toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen.

Wat laten wij hen na?

herbronnen. De recente pandemie heeft de

Freddy Michiels, senior writer

Landschap vol kmo-verhalen Deze jubileumuit-

moeten lijmen, tot de grote logistieke bedrijven die hun toeleverings-

gave kunt u lezen

keten moeten stroomlijnen.

als een leerzame ballonvlucht, een

vlucht

als

Wat brengt de toekomst?

over

Wie 20 wordt, heeft nog alles open liggen. Daarom kijken we ook

20 jaar kmo-ondernemerschap. Uitkijken over een landschap van

vooruit. In een reeks panelgesprekken laten we kmo-bedrijfslei-

reportages over kmo’s en ondernemers vol dromen en plannen

ders aan het woord over hoe ze de toekomst zien. Hoe veel sneller

die ambities worden, en als het even kan resulteren in kansen en

kan de technologie ons nog doen schakelen? Zal ‘het nieuwe

successen.

werken’ de balans vinden tussen de groeiambities van een onderneming en het welzijn van medewerkers (anno 2021 telt België een

Soms ook niet. Dat het ondernemerschap niet altijd van een leien

half miljoen langdurig zieken!)? Welke sleutels hebben kmo’s in

dakje loopt, onthoud ik van de vele gesprekken met bedrijfsleiders

handen om het klimaatvraagstuk op te lossen?

die ik voor dit blad mocht interviewen.

Moet het altijd hoger, beter, verder? Ondernemen is ook: niet opgeven als het even tegen zit. Volgens

Soms is het goed om de voet van het gaspedaal te halen. Om de

Machiavelli, de Italiaanse filosoof en strateeg, is een onder-

gashendel in de luchtballon terug te schakelen. Even vaart minderen,

nemer iemand die begrijpt dat er maar weinig verschil is tussen

omkijken, luisteren, mijmeren, leren. Voormalig voorzitter van de

een obstakel en een beperking. En die in staat is ze allebei in zijn

Europese Raad, Herman Van Rompuy, vatte zijn notities van afge-

voordeel te vertalen.

lopen jaren samen in het boek ‘Mijmeringen’ (lees p. 94).

U leest reportages over kleine en grote bedrijven, interviews met

Dat wens ik u dan ook toe: even vaart minderen, omkijken, doorbla-

bestuurders en (ex-)politici en meningen van zelfstandigen en starters

deren en lezen. Vanwege het hele team van KMOinsider: veel leesplezier!

die het knap lastig hadden en hebben. Van de eventorganisator en horeca-uitbater die na Covid de gebroken (financiële) potten weer

Arn Borstlap, redactiecoördinator


look 144 inside for inspiring information

" Wees redelijk, vraag het onmogelijke"

Colofon

Prof. Rudy Aernoudt

Een uitgave van dynamoo bvba - Lintsesteenweg 69 - 2500 Lier - T 03 491 83 75 - F 03 458 62 05 - info@kmoinsider.be - 0477.561.088 RPR Mechelen | Directie & Verantw. uitgever: Patrick Moens - 0479 200 200 - patrick@kmoinsider.be | Redactiecoördinator: Arn Borstlap - redactie@kmoinsider.be | Redactie: Dirk Haesevoets, Frank Van Hoof, Nicole Verstrepen - Edith Vervliet | Senior Writer: Freddy Michiels | Bedrijfsreportages: Nicole Verstrepen, Edith Vervliet, Jan Van den Broeck en Loes Van Hoof | Connection managers: Werner Diels 0483 312 122 - werner@kmoinsider.be, Brigitte Vonck - 0470 222 888 - brigitte@kmoinsider.be | Business development manager: Ingrid Janssens - 0479 960 015 - ingrid.j@kmodynamoo.be, Michelle Martens - michelle@kmodynamoo.be | Communication Coördinator / Project manager: Fanny Maenhout - fanny@kmoinsider.be en Steven Hus - steven@kmodynamoo.be | Prepress: Ingrid Renders prepress@kmoinsider.be | Fotografie: Wilfried Deferme, Stéphanie Fraikin, Stockfoto's: Ingimage | Verzending: Budget Mail - Miranda Schmidt - miranda@budgetmail.be - www.budgetmailengine.be - KMOinsider kiest voor een bio-folie. De folie is gemaakt van planten, niet van aardolie. | Persberichten: redactie@kmoinsider.be | Adreswijziging: marketing@kmoinsider.be. Oplage: 20.000 ex. De redactie tracht betrouwbare informatie te verstrekken, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van bedrijfsreportages, bedrijfscolumns en advertenties. Niets mag uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, door middel van druk, offset, fotokopie of overname in digitale publicatie.

5


22

VIL DE INNOVATIEVE MOTOR VAN DUURZAME DYNAMIEK

12

In de statige thuisbasis van het Vlaamse Instituut Logistiek (VIL) werd KMOinsider hartelijk ontvangen door Liesbeth Geysels en Domien Stubbe voor een interessante inkijk in een sector ‘in beweging’.

FACILITY KMOinsider sprak met Joris Jansen van YOKUU, een schoonmaakbedrijf dat met producten op basis van bacteriën en natuurlijke ingrediënten de schoonmaakwereld op zijn kop zet.

19

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK 3

52

LET’S TALK ABOUT THE MONEY

KMOINSIDER BREAKFAST NA DE CORONACRISIS BACK TO REALITY? KMOinsider zette een aantal bedrijven uit diverse sectoren rond de tafel en vroeg hoe ze het afgelopen jaar beleefden. De crisis was niet voor elke kmo even negatief, zo blijkt.

Banken lagen mee aan de oorsprong van de vorige mondiale crisis. Wim Ost van Moore Corporate Finance schetst de uitdaging omtrent het vinden van de juiste financieringspartner.

EDITO

62

20 jaar KMOinsider

12

62

KMOINSIDER BREAKFAST

REEKS FACILITY

36

Na de coronacrisis, back to reality?

Gebouwen gezonder maken door te poetsen met bacteriën

Bram Vanderborght Robots in de supply chain

Reeks MVO

16

46

SurePure recycleert polyurethanen uit matrassen

‘t Schoederkloptje

74

REEKS ACTUEEL 19 DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

TWS Projects en

49

DOSSIER FINANCE

22

52

De innovatieve motor van een duurzame dynamiek in de logistiek

Let’s talk about the money

32

Inside Info

VIL

UPTR De drempels waar de transportsector over moet

Wim Ost

58 59

DOSSIER BACK TO REALITY?

70

Interview Benny en Rudy Cockx, TheStart

77

DOSSIER 20 jaar KMOinsider

84

Rik Vera Van trendwatcher naar trendcatcher

88

KMOINSIDER BREAKFAST Elektrisch rijden


Inhoudsopgave |

88

KMOINSIDER BREAKFAST

77

Hoe ziet de toekomst van de bedrijfsauto en het elektrisch rijden eruit? We vroegen het aan enkele spelers uit de sector. Onze auto wordt onze thuisbatterij!

DOSSIER 20 JAAR KMO INSIDER

94

Herman Van Rompuy mijmeren, maar ook analyseren

100

KMOINSIDER BREAKFAST Het Nieuwe Werken

106

BEDRIJFSREPORTAGES

94

HERMAN VAN ROMPUY De voormalig voorzitter van de Europese raad schrijft een boek. Meer nog, een dagboek. In ‘Mijmeringen’ verzamelde Herman Van Rompuy notities die hij maakte sinds 2004 en, uiteraard, enkele nieuwe haiku’s.

Tom Palmaerts

118 Herman Konings: leeft u ondertussen al in het ‘nieuwe normaal’?

Acom

11 Stream Software 14 LCR Telecom 20 Forward Belgium 27 B-CLOSE 29 Stream Software 31 Valipac 34 Group-f Rental 41 Exact 43 Slimstock 45 EasyFairs 50 Vandelanotte

112

High-Performance Coaching

BluePoint

9

44 Antargaz

De toekomst voorstellen in plaats van voorspellen

KMOINSIDER BREAKFAST

8

56 Coface 57 Moore-Dealmakers

144

60 De Koolputten

Rudy Aernoudt

98 The Bakery

150

110 Cevora

SPRAAKMAKER

76 Vlaams Neutraal Ziekenfonds 99 E-Technics

REEKS COVID-INNOVATIES

111 Cowize

KMOINSIDER BREAKFAST

Cargo Velo

120 Guzto

Digitalisering

154

124

132 Jo Caudron: in de digitale wereld hebben we steeds minder spullen nodig

136

Dirk Sterckx

BEDRIJFSNIEUWS

156

REEKS AUTO & VERKEER

157

De Europese Unie is een zacht

REDACTIECOLUMN

lappendeken met weeffoutjes

Schone Schijn

123 Toyota Van Dijck 130 Vanroey.be 131 ASV 135 Nestor Company 140 Pandava 141 Altius 142 JoGo Logistics 143 Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp 153 Ilse Jaques

7


Bedrijfsreportage | BluePoint

“ MENSEN BEREIKEN EN PERSOONLIJKE INTERACTIE IS ZÒ BELANGRIJK” Wie events, conferenties en vergaderen zegt,

ons is deze aanpak geen modegril, maar een

tegelijk prikkelt. Ook via de virtuele weg

fluistert BluePoint. Deze toonaangevende

zeer bewuste keuze die wij trouw naleven. De

kunnen we die betrokkenheid genereren.

marktleider bleef ondanks een woelig jaar

inspanningen die we daartoe leveren, resul-

Mensen bereiken en persoonlijke interactie op

trots overeind in een fel geteisterde sector.

teren al vele jaren in het behalen van een

touw zetten, daar gaat het ons om. Gedurende

Green Key Label. Dat ecolabel wordt uitgereikt

de lockdowns werd pijnlijk duidelijk hoeveel

Een klantgericht full-servicepakket

aan instanties binnen de recreatieve sector

nood we hebben aan mensen zien, aan echt

die actief werken aan een duurzaam beleid. Zo

contact. Wij zijn er trots op dat we dit mogelijk

"Ons startpunt is steeds een grondige behoef-

gaan we bijzonder spaarzaam om met water

maken - in de meest veilige omstandigheden.”

te-analyse. Wat wil u bereiken met uw event?

en elektriciteit, houden we er een strak afval-

Wat zijn de doelstellingen, waarom komt u

beleid op na en kiezen we steevast voor lokale

Samen vieren, samen werken

samen, wie verwachten we? Vervolgens nemen

en milieuvriendelijke producten. Wanneer

Naast de knappe en hoogtechnologische event-

we onze adviserende rol op, zodat we een zo

bedrijven met ons in zee gaan voor hun verga-

locaties, biedt dochterbedrijf Tech.Lounge, in

compleet mogelijk voorstel kunnen uitwerken.

deringen of events, kiezen ze dus zowel voor

Antwerpen en Brussel, talloze mogelijkheden

Als organisatie fungeren we graag als de

kwaliteit als voor ecologisch verantwoord

om samen te werken.

one-stop-shop voor al uw events en bijeen-

ondernemen."

"Zowel

voor

onze

meetingfacilities

als

kantoorruimtes bieden we een ruim aanbod

komsten. Een eenvoudig telefoontje volstaat om uzelf volledig te ontzorgen en vol

Eventgarantie

office-formules. U kan gebruik maken van

vertrouwen te kunnen rekenen op een onbe-

“Hoe onzeker deze pandemische tijden ook

ons hele dienstenpakket: IT, telefonie, recep-

rispelijk servicepakket. U boekt niet enkel

zijn: wij zijn op alles voorbereid - en uw event

tiediensten, een persoonlijke omkadering

een zaal, u krijgt er alle wenselijke diensten

dus ook. We zijn immers voorzien op iedere

en zelfs douches. Dat alles gaat door in een

bovenop. Onze expertise komt tot uiting op

mogelijk denkbare situatie en verandering.

professioneel kader dat meteen de juiste toon

zowel audiovisuele technologie als hybride

Verstrengingen of versoepelingen? Laat ze

zet voor uw activiteiten.

oplossingen die zo actueel zijn. Ook de

maar komen: uw event gaat door. Hetzij

BluePoint biedt locaties aan in Antwerpen,

catering nemen wij met veel toewijding voor

virtueel dankzij onze technologische topin-

Brussel en Luik. ▪

onze rekening."

stallaties, hetzij hybride, hetzij live. We vinden het enorm belangrijk om te blijven

BluePoint is green

investeren in dergelijke evenementen. Een

"Er wordt vandaag de dag vaak uitgepakt

menselijke samenkomst is en blijft de meest

T 02 706 88 04

met begrippen als groen en duurzaam. Bij

pure vorm van marketing die alle zintuigen

www.bluepoint.be www.techlounge.be


Bedrijfsreportage | acom

ACOM INTRODUCEERT HYPERGECONVERGEERDE IT-INFRASTRUCTUUR VOOR KMO’S Als een van de eerste IT-bedrijven in ons land

alle handelingen maar één keer uitgevoerd te

De sales manager voegt er nog aan toe dat

introduceert

worden.”

u als klant kan rekenen op een persoonlijke

IT-infrastructuur voor kmo’s. Deze technologie

Uw IT’er of IT-afdeling hoeft zich dan alleen

contactpersoon, die er voor u is bij vragen en

is dus niet langer alleen voor multinationals

nog om de software te bekommeren en kan

problemen, maar er ook voor zorgt dat u goed

weggelegd. “Wanneer u on premise een

meer focussen op de optimalisatie van uw

begrijpt wat de mogelijkheden allemaal zijn

of meerdere servers hebt en tegelijk met

bedrijfsprocessen.

van de producten en diensten die u afneemt.

bepaalde producten in de cloud werkt, dan

Maarten Avonts: “Meer nog, heeft u in

Het zou jammer zijn dat u de minder gekende

wordt er een virtuele laag over beide gelegd

bepaalde periodes meer werk dan in andere

diensten van uw Microsoft pakket niet zou

zodat uw IT’er nog maar één plek dient te

en tijdelijk nood aan extra servercapaciteit?

gebruiken, terwijl ze voor u wel heel nuttig

beheren en louter nog moet focussen op de

Dan kan u heel flexibel resources bij huren in

kunnen zijn.”

software. Zo kan al zijn aandacht naar de

de cloud voor de tijd die u nodig hebt, zelfs

Een goed IT-manager houdt ook het finan-

optimalisatie van uw bedrijfsprocessen gaan”,

per uur.”

ciële luik onder controle. U mag zich elk

Acom

hypergeconvergeerde

legt sales manager Maarten Avonts uit.

jaar verwachten aan een financieel rapport

Transparante dienstverlening

waarin duidelijk, gedetailleerd en transpa-

Voor heel wat bedrijven, denk aan produc-

Acom werd 33 jaar (!) geleden opgericht

rant staat uitgelegd wat u precies betaalt

tiebedrijven bijvoorbeeld, is het geen goed

en specialiseerde zich in IT-producten en

voor welke diensten, en voor welke redenen

idee om hun ICT volledig naar de cloud te

diensten voor kmo’s.

u een bepaalde investering zou maken. ▪ (NV)

brengen. Zij kunnen het zich niet permit-

Maarten Avonts: “We zijn als het ware uw

teren dat het internet hapert of uitvalt en

IT-manager op afroep. We onderscheiden

hun productieproces stilvalt. Ze opteren voor

ons door ons groot aantal technische mede-

servers on premise, maar hebben vaak wel

werkers in verhouding tot onze commerciële

bepaalde producten in de cloud draaien, b.v.

mensen. Van de iets meer dan 30 medewer-

hun e-mailserver.

kers, hebben er 25 een technisch profiel, én

Maarten Avonts: “In dat geval dient de

we werken niet met freelancers. We vinden

IT-afdeling minimaal twee plekken te onder-

dat een zeer eerlijke manier van werken.

houden. Een nieuwe gebruiker bijvoorbeeld

Technische mensen hebben geen baat bij

Acom

moet dan zowel in de cloud als op de server

een commercieel praatje. Ze focussen op de

Boomsesteenweg 524, 2020 Antwerpen

aangemaakt worden. Met ons Microsoft Azure

goede werking van uw IT, zodat ze zelf geen

T 03 210 92 60 - sales@acom.be

Stack Hypergeconvergeerde platform dienen

kopzorgen hebben.”

www.acom.be

9


Uw facility partners

Facility modules Immo

De voordelen van schone lucht Gezonde en veilige gebouwen zijn nu belangrijker dan ooit. De binnenlucht is vaak tot 5 keer vuiler is dan de buitenlucht. We brengen 90% van onze tijd binnenshuis door en delen 9 uur per dag ruimtes met anderen. Openbare ruimten, zoals kantoren, zorginstellingen en scholen zijn broedplaatsen van bacteriën, virussen, stof en allergenen, chemicaliën en geuren. Daarom is het belangrijk om de luchtkwaliteit in gedeelde binnenruimtes te monitoren en verbeteren. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de AeraMax Pro luchtreinigers binnen een uur na activatie 99,99 procent van de aerosolen van een surrogaat coronavirus uit de lucht weten te verwijderen. Bovendien heeft ook de Belgische Federale Overheidsdienst Aeramax Pro goedgekeurd als veilig systeem. Dit betekent dat Fellowes luchtreinigers geregistreerd en gecontroleerd zijn als veilige ventilatie-zuiveringssystemen in strijd tegen COVID-19.

Ergonomische kantoormeubelen

Schoonmaak

R U U TE H

an & k n e n azij mag

tore

n

T 03 658 45 20

F 03 658 00 66 - info@denbosuil.be

www.denbosuil.be Telefonie Sonal Cloud Telefonie Dankzij Sonal Cloud telefonie ervaart u de levensnoodzakelijke vrijheid die uw organisatie in staat stelt tot het leveren van grootse prestaties.

Ergonomische oplossingen

Gratis ergonomisch advies Woensdag en vrijdag: 9h30-18h00 Zaterdag: 9h30-12h30

Kerkstraat 63 • 9160 LOKEREN • T 09 247 07 01 info@ergo-advice.be • www.ergo-advice.be

Print professionals

www.sonal.be +32 (0)3 448 08 48

Sanitair & verwarming

De specialist in sanitair, CV-ketels en zonnepanelen

www.aservis.be

Zakenlunch

Facility Management

Fleetbeheer

Ringlaan 2 | 2960 Brecht www.toyotavandijck.be

Material Handling

“Taking Care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu

VEELZIJDIGE VERGADERMOGELIJKHEDEN & VERZORGDE BUSINESSLUNCH KLEISTRAAT 175 · 2630 AARTSELAAR +32 3 877 10 79 WWW.GUZTO.BE · INFO@GUZTO.BE

SALES l RENTAL l SERVICE l PARTS

www.vinci-facilities.be

03/821.08.38 І YALE@VANDERHAEGHE.BE WWW.YALEHEFTRUCKS.BE І WWW.HH-INDUSTRY.BE


Bedrijfsreportage | Stream Software

PILOOTPROJECTEN BEWIJZEN INNOVATIEKRACHT VAN STREAM SOFTWARE Softwareproducent Stream Software is speci-

een douanedocument. Voordien was dit niet

pilootsoftware leveranciers die de elektro-

alist in kwaliteitssoftware voor de douane- en

nodig voor zendingen van lage waarden uit

nische globalisatie ontwikkelde. Het bedrijf

logistieke sector. Met het vizier op voortdu-

niet-EU-landen. Dit veranderde dus recent.

stapte in 2020 al mee in een piloottraject.

rende innovatie blijft deze Belgische speler

Stream Software ontwikkelde daarom een

Vandaag kan de softwareleverancier met trots

een voorloper in beide domeinen. Getuige

oplossing die juiste douaneanalyses maakt

melden dat naast pilootaccount Bleckmann,

daarvan zijn enkele recente pilootprojecten

én een scenario bepaalt voor elk pakket. Deze

meerdere klanten reeds live in productie zijn.

in e-commerce en e-globalisatie en de oprich-

nieuwe software vereenvoudigt het proces

ting van een interne R&I-afdeling die alle

aanzienlijk. Momenteel is deze nieuwe software

Innovatiekracht

nieuwe ontwikkelingen in de sector nauw-

voor e-commerce live bij meerdere klanten van

Deze piloottrajecten en de constante evolutie

gezet opvolgt, ten dienste van de klanten.

Stream Software in België. Momenteel legt

in kwalitatieve software bewijzen de innovatie-

Stream Software de laatste hand aan de opleve-

kracht van Stream Software. Innovaties staan bij

ring voor DECO (e-Commerce) voor Nederland.

dit bedrijf met meer dan 50 medewerkers altijd

Stream Software is al meer dan 25 jaar markt-

ten dienste van (en gaan vaak hand in hand met)

leider in douane- en logistieke software in België. In een tijd waarin wetgeving en tech-

Elektronische globalisatie

haar klanten. Het maakt van deze softwarespe-

nologie vaak wijzigen, is het belangrijk om

Stream Software werkte ook mee aan de

cialist een voorloper in kwaliteitssoftware voor

als softwarespecialist de nieuwe ontwikke-

ontwikkeling van een nieuw systeem van globa-

de douane- en logistieke sector. ▪

lingen op de voet te volgen. Stream Software

lisatieaangiftes, de zogenaamde elektronische

richtte daarom in haar Antwerpse vestiging

globalisatie of e-globalisatie.

een interne R&I-afdeling op waar 3 medewerkers alle nieuwe updates op de voet volgen en

Wat is e-globalisatie?

inzetten in het voordeel van klanten.

De steeds toenemende volumes van ingevoerde goederen zetten de capaciteiten van

Douanesoftware voor e-commerce

onze douane onder druk. Vandaag geven de meeste bedrijven globalisaties ter controle bij

Potvlietlaan 4 - 2600 Antwerpen

Daarnaast ontwikkelt Stream Software met

de douane aan in een Excel-file die ze per mail,

T +32(0)3 825 77 74

regelmaat nieuwe gespecialiseerde software,

usb of cd-rom bezorgen. Aan deze omslachtige

Sam Jespers – sam.jespers@streamsoftware.be

zoals recent de douanesoftware voor e-com-

en verouderde procedure komt een einde. Meer

Koen Meyskens –

merce, volledig cloud-based. Sinds 1 juli 2021

efficiëntie en digitalisering van de aangiftes

koen.meyskens@streamsoftware.be

moet je immers elke zending aangeven met

dringt zich op. Stream Software is één van de

www.streamsoftware.eu

11


Joris Jansen Gebouwen gezonder maken door te poetsen met bacteriën Redactie | Edith Vervliet

Met YOKUU, een

De mens is een planeet aan microben

er ook uit. Het continu doden van

klassieke desinfectie. Met YOKUU

bacteriën met chemische bestrij-

heeft Joris Jansen grote ambities:

“Kinderen die opgroeien in een

dingsstoffen zorgt er zelfs voor dat

“Tegen 2025 willen we de job van

landbouwomgeving of huisdieren

ze uiteindelijk resistent worden

5.000 professionele schoonmaak-

bacteriën en na-

hebben, ontwikkelen minder aller-

en niet meer kunnen worden

hulpen vereenvoudigen, 100.000

gieën omdat zij meer in aanraking

bestreden”, zegt Joris Jansen.

gezinnen

tuurlijke ingredi-

komen met bepaalde bacteriën.

Die bevindingen brachten Joris

‘besmetten’ met onze positieve

Een hogere blootstelling aan

op het idee om in de leefom-

bacteriën, 10.000.000 single-use

ënten, wil oprich-

bacteriën traint ons immuunsys-

geving een natuurlijk systeem

plastic flessen vermijden en de

teem. Bovendien kan je microben

op te bouwen met miljarden

tijd verminderen die men aan

ter Joris Jansen

gewoon niet wegkrijgen uit het

goede bacteriën die stof, geur en

schoonmaken besteedt.”

binnenmilieu. De mens zit nu

andere viezigheid wegwerken. Hij

de schoonmaak-

eenmaal zelf vol microben en stoot

ontwikkelde een alternatief voor

parel vol goede

wereld op zijn kop zetten en de mens weer in harmonie brengen met de natuur.

en

hun

woningen

Al miljarden jaren doet de natuur het ons voor YOKUU ontleent zijn naam aan de Japanse term ‘Shinrin-yoku’, die letterlijk vertaald ‘bosbaden’ betekent. Het is een natuurtherapievorm ontstaan in de jaren ’80 van vorige eeuw waarbij de zintuigen worden blootgesteld aan de bosatmosfeer om de gezondheid te verbeteren.


Reeks | Facility

Bacteriën vormen de basis van natuurlijke zuivering, in rivieren of in het bos, waar de bodem ervan krioelt. Goede bacteriën houden de boel schoon. Joris Jansen: “Met YOKUU herstellen we het verbroken evenwicht en laten we de goede bacteriën opnieuw hun werk doen, zoals ze dat al altijd hebben gedaan in de natuur.”

Schoonmaakmiddel dat gezonder is voor mens én milieu “Een binnenmilieu is voor bacteriën een voedingsarme omgeving. Door er preventief goede bacteriën aan te brengen, zullen vuil en viezigheid zich moeilijker kunnen hechten op oppervlakken. YOKUU werkt dus preventief en langdurig, want na elke schoonmaakbeurt blijven zuiverende bacteriën achter. Op die manier wordt een systeem gebouwd dat onze hygiëne en gezondheid ondersteunt”, gaat Joris verder. Jansen koos ervoor om dit te realiseren via een neutrale maar erg effectieve allesreiniger in parelvorm. De oplosbare parels zijn licht, compact en makkelijk transporteerbaar, waardoor er minimale impact is op het milieu. Een parel YOKUU bevat wel 15 miljard goede bacteriën die opgelost in water nog drie maanden actief blijven.

Wie is Joris Jansen en wat is YOKUU? In een kadertje midden in de tekst en bij de foto van Joris Jansen Joris Jansen is biochemicus van opleiding. Hij promoveerde in 2013 aan UA met zijn thesis ‘bacteriën en lucht’. In 2015 behaalde hij een manama in veiligheidswetenschappen en maakte zijn thesis over de aanpak van zorginfecties. Met logistieke ondersteuning van accelerator Startit@kbc in 2019 en eigen middelen lanceerde hij begin 2020 YOKUU. Wat later kende Unizo aan Joris Jansen de titel ‘Antwerpse ondernemer van het jaar 2020’ toe. Van stad Antwerpen ontving YOKUU 80 000 euro subsidie omdat het inspeelt op de circulaire economie. Recent haalde Probibel bv, de vennootschap achter YOKUU, met een win-wincampagne 168 000 euro op om verder door te groeien. Dit kapitaal fungeert als hefboom naar een grotere financiering. Volgende stap is om tegen eind 2021 nog 500 000 euro extra op te halen via een financieringsmix. Investeerders met een eco-sociale impact mindset mogen zich altijd melden. YOKUU wordt verdeeld via de eigen webshop, externe webshops en bio/zero waste verkooppunten. www.yokuu.be - joris@yokuu.be - gsm +32 472 659806

Die vloeistof vernevel je over een oppervlak en met een vochtige doek neem je het vuil weg. Op zich niets nieuws dus.

Die vloeistof vernevel je over een oppervlak en met een

Joris Jansen: “Maar YOKUU gaat verder dan het zichtbaar reinigen van

vochtige doek neem je het vuil weg. Op zich niets nieuws dus.

oppervlakken. Naast het initieel schoonmaken zet je miljoenen goedaar-

Joris Jansen: “Maar YOKUU gaat verder dan het zichtbaar reinigen van

dige bacteriën aan het werk die dagenlang nazuiveren. Ze eten, letterlijk,

oppervlakken. Naast het initieel schoonmaken zet je miljoenen goedaar-

fijn organisch materiaal waardoor er zich minder stof en minder geuren

dige bacteriën aan het werk die dagenlang nazuiveren. Ze eten, letterlijk,

kunnen vormen. Daarnaast werken de bacteriën samen en vormen ze

fijn organisch materiaal waardoor er zich minder stof en minder geuren

een natuurlijke barrière. Vuil en vet hechten zich minder snel aan een

kunnen vormen. Daarnaast werken de bacteriën samen en vormen ze

oppervlak en hardnekkige vlekken worden makkelijker verwijderbaar.”

een natuurlijke barrière. Vuil en vet hechten zich minder snel aan een

YOKUU-bacteriën kunnen veel, maar af en toe hebben ook zij hulp

oppervlak en hardnekkige vlekken worden makkelijker verwijderbaar.”

nodig. “Tegen kalksaanslag en vlekken lanceren we dit jaar nog nieuwe

YOKUU-bacteriën kunnen veel, maar af en toe hebben ook zij hulp

producten, waarbij bacteriën versterkt worden met enkele natuur-

nodig. “Tegen kalksaanslag en vlekken lanceren we dit jaar nog nieuwe

lijke additieven. Maar onze YOKUU-bacteriën bieden al een natuurlijke

producten, waarbij bacteriën versterkt worden met enkele natuur-

bescherming. Kalk zal minder snel terugkomen en onze bacteriën vormen

lijke additieven. Maar onze YOKUU-bacteriën bieden al een natuurlijke

een beschermlaag waardoor vlekken zich minder snel vastzetten.”

bescherming. Kalk zal minder snel terugkomen en onze bacteriën vormen

Onlangs heeft Jansen in een rusthuis waar met YOKUU gepoetst wordt

een beschermlaag waardoor vlekken zich minder snel vastzetten.”

gedurende zes weken de luchtkwaliteit gemeten en een microbio-analyse

Onlangs heeft Jansen in een rusthuis waar met YOKUU gepoetst wordt

gedaan. De resultaten toonden aan dat er tijdens schoonmaken met YOKUU

gedurende zes weken de luchtkwaliteit gemeten en een microbio-ana-

minder chemische dampen vrijkomen die ongezond zijn voor bewoners

lyse gedaan. De resultaten toonden aan dat er tijdens schoonmaken met

en schoonmakers.“Een binnenmilieu is voor bacteriën een voedingsarme

YOKUU minder chemische dampen vrijkomen die ongezond zijn voor

omgeving. Door er preventief goede bacteriën aan te brengen, zullen vuil

bewoners en schoonmakers.

en viezigheid zich moeilijker kunnen hechten op oppervlakken. YOKUU werkt dus preventief en langdurig, want na elke schoonmaakbeurt blijven

Sociaal schoonmaken

zuiverende bacteriën achter. Op die manier wordt een systeem gebouwd

Joris Jansen wil bijdragen aan het welzijn van professionele schoonmaak-

dat onze hygiëne en gezondheid ondersteunt”, gaat Joris verder.

hulpen.Hijzietheelwatmogelijkhedenbijkmo’senschoonmaakbedrijven.

Jansen koos ervoor om dit te realiseren via een neutrale maar erg

“Ik ben nog op zoek naar ‘bacteriepartners’ om samen het systeem

effectieve allesreiniger in parelvorm. De oplosbare parels zijn licht,

te besmetten met positieve impact! Wij willen het zware beroep van

compact en makkelijk transporteerbaar, waardoor er minimale

schoonmaker draaglijker en gezonder maken door met YOKUU de goede

impact is op het milieu. Een parel YOKUU bevat wel 15 miljard goede

bacteriën te verspreiden en een deel van onze winst te herinvesteren in

bacteriën die opgelost in water nog drie maanden actief blijven.

sociale projecten.” ▪

13


ZIEHIER WIE U AAN DE LIJN KRIJGT BIJ TELECOMPROVIDER LCR TELECOM LCR Telecom, aanbieder van kostenbespa-

bellen via internet. Daarnaast bieden we

dat de gegevens en de klantencontracten in de

rende data- en telecomoplossingen voor

bijvoorbeeld ook SIM-kaartjes voor gsm’s aan.

computer terecht komen.”

kmo’s en aanverwante organisaties, gaat er

We zijn met andere woorden een one-stop-

prat op flexibel, servicegericht en snel te zijn.

shop voor data- en telecomoplossingen.

Wanneer u LCR Telecom opbelt, hoort u geen

Het fijne aan de job is dat je kan aangeven

Klanten kunnen bellen of mailen

computerstem, hoeft u geen keuzemenu te

waar je je goed bij voelt. Zo verdiep ik mij

Heeft u een vraag of een probleem? Dan kan

doorlopen of minutenlang naar wachtmuziek

momenteel vooral in onze VoB-diensten,

u daarvoor naar Martine, Els of Natasja bellen

te luisteren. U krijgt onmiddellijk Martine, Els

Voice over Broadband, ons nieuwste product

of mailen. Uw vraag wordt onmiddellijk beant-

of Natasja van de klantendienst aan de lijn. Zij

waarmee u uw telecommunicatiekosten super

woord, uw probleem meteen in behande-

vertellen hier hoe ze u graag van dienst zijn en

optimaliseert.”

ling genomen. Vaak is het nog dezelfde dag

verder helpen.

Ook Martine is al even aan boord bij LCR

opgelost.

Telecom: “Sinds 2005 om precies te zijn. We

Martine: “Onze klanten appreciëren het om

Els is al het langste in dienst van LCR Telecom:

zijn met ons drieën goed op elkaar afgestemd.

onmiddellijk iemand aan de lijn te krijgen. We

“Dat moet ondertussen al ongeveer 20

Tijdens vakanties of verlofdagen kunnen we

hebben ondertussen met een aantal van hen

jaar zijn. Ik heb steeds op de klantendienst

zonder probleem elkaars werk overnemen,

een echte vertrouwensrelatie opgebouwd.

gewerkt. Mijn job is in de loop der jaren wel

zodat onze klanten steeds geholpen worden.”

We noemen elkaar bij de voornaam en deze

geëvolueerd. Vroeger bood LCR Telecom alleen

“Met mijn zes jaar ervaring werk ik het minst

klanten hoeven niet altijd opnieuw hun uitleg

vaste telefoniediensten aan, voor analoge

lang van ons gedrieën voor LCR Telecom”,

te doen.”

toestellen en telefoonlijnen. Nu opteren de

voegt Natasja eraan toe. “Ik ben vooral actief

Els: “We merken ook dat veel klanten lang ‘bij

klanten meestal voor digitale telefonie of

op de eerstelijnsdienst en ik zorg er ook voor

ons’ blijven. De telecomsector kenmerkt zich


Bedrijfsreportage | LCR Telecom

door telefoonhoppers. LCR Telecom kan mooie

bekijken of het voor hen interessant is om over

cijfers voorleggen op dat vlak, waarbij klanten

te stappen.”

gemiddeld acht jaar bij ons blijven, terwijl de

LCR Telecom, al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in telecom voor kmo’s

een gemiddelde klantenrelatie van drie jaar. En

Preventieve controle op uitzonderlijk verbruik

als klanten soms overstappen horen we vaak

Martine: “LCR Telecom heeft ook speciale

Telecomprovider LCR Telecom legt zich

dat ze het jammer vinden en ons gaan missen.

controlesystemen waarmee we zeer snel

sinds 1994 toe op het aanbieden van

Ik sluit een opzegging meestal af met een

uitzonderlijk hoog verbruik van data kunnen

kostenbesparende data- en telecomop-

‘steeds welkom terug’. Dat blijken soms geen

detecteren en proactief actie kunnen onder-

lossingen voor kmo’s en andere organisa-

loze woorden :-).”

nemen. We verwittigen onze klanten dan

ties. De operator biedt totaaloplossingen

waardoor ze hoge kosten vermijden.”

aan, waarvoor hij samenwerkt met tal

Vrijblijvende simulatie van uw besparing

Els: “Zo herinner ik me het voorval dat een

van ICT- en PABX-partners. LCR Telecom

van onze klanten aan het zeilen was op de

was een van de eerste alternatieve teleco-

U kan voor de meest uiteenlopende vragen bij

Middellandse Zee en volop met zijn gsm aan het

maanbieders in ons land. Heel wat kmo’s

de klantendienst terecht.

bellen was, maar zijn boot bevond zich buiten

maken vandaag volop de overstap van

meeste telecomoperatoren kunnen rekenen op

Natasja: “In het begin van de maand krijgen we

het reguliere netwerk. Zonder dat onze klant

traditionele telefonie, met vaste telefoon-

vaak telefoontjes over de facturatie van klanten

het wist, was hij via satelliet aan het telefoneren

toestellen, naar software based telefonie,

die graag wat meer uitleg bij hun factuur willen,

en dat kost waanzinnig veel geld. We zagen de

met applicaties en headsets. LCR Telecom

of die willen overstappen op digitale facturatie

honderden euro’s er maar bijtikken. Onze klant

houdt eraan om beide technologieën te

of die een paswoord wensen waarmee ze zelf

was ons zeer dankbaar dat dit opgemerkt werd

blijven ondersteunen. Zaakvoerders Jan

op onze website alle facturen en de details van

tijdens de dagelijkse controles.” ▪ (NV)

Van den bosch en Tim Verwimp: “Via part-

hun gesprekken kunnen opvragen.”

nerships en samen met leveranciers van

Els: “Mensen die interesse hebben in onze

telefooncentrales en met leveranciers van

dienstverlening stellen we graag voor om vrij-

netwerken en IT bepalen we wat voor uw

blijvend een simulatie te maken van de bespa-

bedrijf of organisatie op vlak van telecom

ring die ze kunnen realiseren. Het geeft vaak

de meest ideale producten en diensten

een grote voldoening als we horen dat een

zijn.”

klant door de overstap naar een ander tarief-

Net als voor elektriciteit, gas, verzeke-

plan maandelijks een mooi bedrag bespaart.

ringen is het nuttig om voor uw telecom

We denken graag met onze klanten mee.”

regelmatig de tarieven te vergelijken.

Martine: “Telkens er een nieuw tariefplan is,

LCR Telecom, Ternesselei 330,

Martine, Els en Natasja maken u graag

worden onze klanten hiervan verwittigd en

2160 Wommelgem, T 03 213 95 95,

wegwijs.

kunnen ze ons vrijblijvend contacteren om te

www.lcrtele.com

15


Actueel september - oktober

Actueel september - oktober

Coronapremie De nog bestaande of nieuwe coronapremie is niet langer een cash premie, maar wel één die kan worden toegekend in de vorm van een consumptiecheque. Bedrijven die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, zullen Elke maand veranderen er belangrijke juridische, maat-

deze premie aan hun werknemers kunnen toekennen. De

schappelijke en fiscale regels. We sommen ze kort en bondig

toekenning moet het voorwerp uitmaken van een collectieve

voor u op.

arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau of van een individuele overeenkomst met de werknemers

Meerdere beperkingen vallen weg

voor

Vanaf 1 september zijn vele beperkingen die door de

De premie zal gebruikt kunnen worden in de horeca,

coronacrisis

zijn

cultuursector, sportsector en kleine handelszaken, maar

geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of

ook in wellnesscentra, rijscholen, zwembaden, fitnesscentra

in toeristische logies, net zomin als beperkingen voor

e.d. De coronapremie kan worden toegekend tot en met 31

activiteiten in georganiseerd verband of op het vlak van

december 2021. Het totale bedrag van de door de werkgever

privéfeesten en erediensten. Evenementen met meer dan

toegekende coronapremie mag niet meer zijn dan 500 euro

200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers

per werknemer.

werden

opgelegd,

weggevallen.

Er

ondernemingen

zonder

vakbondsafvaardiging.

buiten zullen gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake

Vennootschap oprichten

mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. Vanaf 1 oktober

Wie een vennootschap wil oprichten, moet niet meer fysiek

wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen

langsgaan bij zijn/haar notaris om de oprichtingsakte te

met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

ondertekenen. Het kan voortaan digitaal. Zo’n digitale

Voortaan is het niet langer verplicht om het mondmasker te

oprichtingsakte kost de ondernemer niets extra. De

dragen in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen,

digitalisering werd opgelegd door een Europese richtlijn, die

openbare besturen of verenigingen en in de culturele,

nu is omgezet in een Belgische wetgeving.

feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en privéfeesten met minder dan 200

Kmo-portefeuille

aanwezigen binnen en 400 aanwezigen buiten, tenzij de

Volgende diensten zijn voortaan uitgesloten voor de

lokale overheid daar anders over beslist. Vanaf 1 oktober

kmo-portefeuille: diensten inzake shiatsu, mindfulness,

mogen de discotheken opnieuw openen, zal je op café

reflexologie,

opnieuw mogen dansen en zullen er geen beperkingen meer

sjamanisme. Ook de diensten die gericht zijn op het verbeteren

zijn op de bezoekersaantallen tijdens evenementen.

van de fysieke en mentale gezondheid (uitgezonderd de

astrologie,

Bachbloesemtherapie

en

diensten gericht op erkende medische beroepen). Verder zijn

Premie voor zonnepanelen

ook uitgesloten: diensten inzake Jungiaanse psychoanalyse,

De nieuwe premie voor zonnepanelen is ondertussen

levenscoaching,

bekend. Wie dit jaar nog zonnepanelen installeert, geniet

examen en/of examenbegeleiding, diensten met betrekking

het meest. De premie bedraagt maximaal 1.500 euro voor

tot pendelen, kaartleggen, hypnose, behalen van rijbewijs

2021, 1125 euro voor 2022, 750 euro voor 2023 en 375 euro

AM, A of B, brevet vliegtuig- of helikopterpiloot, vaarbewijs,

voor

teambuilding, netwerksessies, wandelcoaching of -therapie,

2024.

Meer

info:

https://landing.houseprotec.be/

zonnepanelen-nieuwe-premie

bewegingstherapie,

studiereizen of retraites.

het

afnemen

van


Rubriek | Rubriektitel

Actueel september - oktober

Forfaitaire btw-regeling

Actueel september - oktober

Elektronisch betalen Vanaf begin 2022 zal u in elke winkel elektronisch kunnen

Kleinhandelaars die nog altijd zonder boekhouding werken,

betalen. Het is een verplichting die de federale regering

zullen dat vanaf 2028 wel moeten doen. De regering maakt

winkeliers en andere verkooppunten oplegt. Betaling via

komaf met de forfaitaire btw, die door almaar minder zaken

bankkaart mag vanaf dan niet langer geweigerd worden.

gebruikt wordt.

Regeling btw

RSZ-vermindering Werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers

Sedert 1 juli 2021 is de btw-vrijstelling voor de invoer

terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen,

van goederen met een waarde van niet meer dan 22 euro

maken aanspraak op een RSZ-vermindering. Concreet

verdwenen. Omzeggens alle goederen die van buiten de EU

geldt de vermindering voor maximaal vijf werknemers per

worden geleverd, zijn voortaan onderworpen aan invoer-btw.

vestiging. Bedrijven die zwaar getroffen werden, zullen meer

Ook online aankopen, ongeacht hun waarde, zijn voortaan

vermindering krijgen.

onderworpen aan deze regel. Informeer u voor meer details bij de FOD Financiën.

Laadpalen Het installeren van laadpalen wordt

fiscaal voordeliger

Kilometervergoeding

vanaf 1 september 2021 door een belastingvermindering van

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen

45 procent. Deze maatregel geldt zowel voor eigenaars als

wagen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen

huurders. Het bedrag kan maximaal 1.500 euro per laadpaal

van de gemaakte kosten. Deze terugbetaling van kosten is

bedragen en per belastingplichtige. Het laadstation moet

vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen

wel ‘intelligent’ zijn en mag enkel gebruikmaken van groene

indien het maximumbedrag per kilometer (max. 24.000 km)

stroom. Het fiscaal voordeel (voor particulieren) wordt wel

niet wordt overschreden. Sedert 1 juli 2021 tot 30 juni 2022

stelselmatig afgebouwd in de tijd: vanaf 2023 daalt het naar

bedraagt de kilometervergoeding 0,3707 euro per kilometer.

30 procent en nog later naar 15 procent.

Meer rouwverlof

Opleidingsverlof

Het rouwverlof werd uitgebreid van drie naar tien dagen.

Het Vlaams opleidingsverlof wordt dit schooljaar eenmalig

Nabestaanden zullen die dagen flexibel kunnen opnemen,

verdubbeld van 125 naar 250 uur. Het is enkel geldig als

binnen het jaar na het overlijden. Deze regeling geldt ook

de werkgever de opleiding suggereert. Het verlof kan niet

voor pleegouders en -kinderen en voor zelfstandigen. Deze

verplicht worden. Het is de werknemer die beslist om in te

laatsten krijgen voor die dagen een inkomen.

gaan op het voorstel van de werkgever.

17


19-20-21I10I2021 ANTWERP EXPO

REGISTREER VOOR GRATIS TOEGANG met code: BAAC1000 www.transport-logistics.be

HET GROOTSTE EVENT IN DE BENELUX

ROUTES, HIGH LEVEL CONFERENTIES EN AWARDUITREIKINGEN


Dossier

TRANSPORT & LOGISTIEK

VIL: de innovatieve motor van een duurzame dynamiek in de logistiek Op een zomerdag die zijn naam niet echt eer aandeed, fietste ik richting Berchem voor één van mijn eerste ‘fysieke’ interviews van deze virale vintage. In de statige thuisbasis van VIL werd ik hartelijk ontvangen door Managing Director Liesbeth Geysels en Project Leader Domien Stubbe. Het dynamische duo trakteerde me op koffie én een interessante inkijk in een

22 VIL: DE INNOVATIEVE

MOTOR VAN EEN DUURZAME DYNAMIEK IN DE LOGISTIEK

32 UPTR: DE DREMPELS WAAR

DE TRANSPORTSECTOR OVER MOET

36 BRAM VANDERBORGHT:

ROBOTS IN DE SUPPLY CHAIN

sector ‘in beweging’.

Een ‘hands-on’ organisatie met de focus op innovatie Minister Crevits beweert dat alle wegen náár VIL leiden, maar na een bevlogen betoog van bijna twee uur had ik de indruk dat VIL eerder het vertrekpunt is van talloze toekomstgerichte trajecten. Voor we die toekomst plankgas tegemoet rijden, blikt Liesbeth Geysels even in de achteruitkijkspiegel van ‘haar’ organisatie. “In 2003 hield de Vlaamse regering de volledig gesubsidieerde vzw VIL boven de doopvont, met de bedoeling kennis over en voor de logistieke dienstverleners samen te brengen in een competentiecentrum. In 2008 werd een versnelling hoger geschakeld en maakte VIL de transitie naar toepasbare trajecten, met en voor bedrijven. Binnen de organisatie gingen operationele profielen aan de slag, met kennis én kunde in de sector. De rode draad blijft om bedrijven -ook financieel- te stimuleren om met innovatie te ‘experimenteren’ én duurzame innovaties te implementeren.” Lees meer op p. 22

BEDRIJFSREPORTAGES

20 FORWARD BELGIUM 27 B-CLOSE 29 STREAM SOFTWARE 31 VALIPAC 34 GROUP-F RENTAL 41 EXACT 43 SLIMSTOCK 44 ANTARGAZ 45 EASYFAIRS 19


Bedrijfsreportage | FORWARD Belgium

Dirk Van den Bosch, Jens Roemer en Patrick Kockx

LOGISTIEKE KNELPUNTEN OP TAFEL Expediteursvereniging FORWARD Belgium

- Verouderde laad- en losinfrastructuur.

“Een goede planning en digitalisering zijn

bracht onlangs drie stakeholders uit de

- Nauwere aflevervensters, waardoor expedi-

daarvoor sleutelwoorden. Maar bedrijven

logistieke keten samen om van gedachten

teurs weinig tijd hebben om containers free of

hebben hun eigen IT-systemen en een eigen

te wisselen over de knelpunten waarmee de

charge aan te leveren.

data policy…”

sector geconfronteerd wordt. Patrick Kockx,

- Het gebrek aan ‘grijze’ of neutrale containers

Jens Roemer betreurt het in dat verband dat

managing director van rederij CMA CGM, Dirk

waarin ladingen gebundeld kunnen worden.

hij voor elke haven een andere interface moet

Van den Bosch, CEO van containerterminal

- Beperkte openingsuren van de magazijnen in

hebben om gegevens te kunnen uitwisselen.

DP World Antwerp en Jens Roemer, als vertegenwoordiger van FORWARD Belgium

het achterland. - Te weinig multimodaliteit.

hebben gelijkaardige visie over de mogelijke

De drie heren zijn ervan overtuigd dat de coronacrisis de sector inspireert om de neuzen in dezelfde richting te brengen: “Dat

Visie over de toekomst

we hier met drie stakeholders aan tafel zitten,

Patrick Kockx: “Wat de multimodaliteit betreft,

toont dat we eenzelfde visie hebben over

De consumptieboom die door de coronacrisis in

moeten we met zijn allen misschien afstappen

waar het antwoord ligt”, verwoordt Dirk Van

het najaar van 2020 is ontstaan, leidt wereldwijd

van het just in time principe en ladingen

den Bosch het.

tot congestie. Schepen worden vaak met (veel)

bundelen in binnenlandse hubs om ze vervol-

“Ondertussen kunnen we gelukkig rekenen

vertraging gelost en dat heeft een impact op

gens, bij voorkeur via de waterweg of het spoor

op onze ‘heroes’ van de logistiek, onze

alle partijen. Jens Roemer legt de vinger op de

naar de terminal te brengen, in functie van de

medewerkers die voortdurend plannen,

wonde: “Niemand heeft de consumptieboom

closing van de cargo.”

herplannen en bijsturen en er zo voor zorgen

kunnen voorzien, maar omdat de supply chain

“Met betrekking tot de waterweg moet er meer

dat de containers hun bestemming geraken”,

op de landzijde al jaren zijn limieten bereikt,

in het weekend gewerkt worden en met betrek-

stelt Jens Roemer, en dat wordt alleen maar

haalt één tegenslag de hele keten overhoop.”

king tot de nachtopening heeft de overheid

beaamd door zijn gesprekspartners. ▪ (NV)

oplossingen.

nog werk voor de boeg. Politici praten wel over Concreet komen tijdens het gesprek volgende

nachtwerk, maar concreet is er nog niet veel uit

knelpunten uit de bus:

de bus gekomen”, vult Dirk Van den Bosch aan.

- De grootte van de schepen, tot wel 23.000 TEU, waardoor op de terminals meer hande-

Planning en digitalisering

FORWARD Belgium

lingen nodig zijn.

Hij stelt verder dat het voor een terminal

Brouwersvliet 33/1, 2000 Antwerpen

veel makkelijker werken is wanneer de next

T 03 233 67 86 - info@forwardbelgium.be

mode of transport op voorhand bekend is:

www.forwardbelgium.be

- Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en trailers.


VIA DE WEG, DOOR DE LUCHT EN OVER ZEE: WERELDWIJD VERBONDEN. DACHSER Interlocking

DACHSER Belgium N.V. / S.A. • Antwerpen Logistics Center Schoondonkweg 13 • 2830 Willebroek Tel.: +32 3 866 9300 • Fax: +32 3 866 9350 dachser.willebroek@dachser.com

dachser.be


VIL: de innovatieve motor van een

duurzame dynamiek in de logistiek Op een zomerdag die zijn naam niet echt eer aandeed, fietste ik richting Berchem voor één van mijn eerste ‘fysieke’ interviews van deze virale vintage. In de statige thuisbasis van VIL (Vlaams Instituut Logistiek) werd ik hartelijk ontvangen door Managing Director Liesbeth Geysels en Project Leader Domien Stubbe. Het dynamische duo trakteerde me op een interessante inkijk in een sector ‘in beweging’.

Redactie | Frank Van Hoof

Een ‘hands-on’ organisatie met de focus op innovatie

“In 2003 hield de Vlaamse regering de volledig gesubsidieerde vzw VIL boven de doopvont, met de bedoeling kennis over en voor de logistieke dienstverleners samen te brengen in een

Minister Crevits beweert dat alle wegen náár VIL leiden, maar na

competentiecentrum. In 2008 werd een versnelling hoger gescha-

een bevlogen betoog van bijna twee uur had ik de indruk dat VIL

keld en maakte VIL de transitie naar toepasbare trajecten,

eerder het vertrekpunt is van talloze toekomstgerichte trajecten.

met en voor bedrijven. Binnen de organisatie gingen operati-

Voor we die toekomst plankgas tegemoetrijden, blikt Liesbeth

onele profielen aan de slag, met kennis én kunde in de sector.

Geysels even in de achteruitkijkspiegel van ‘haar’ organisatie.

De rode draad blijft om bedrijven -ook financieel- te stimuleren


Dossier | Transport & Logistiek

Domien Stubbe en Liesbeth Geysels

om met innovatie te ‘experimenteren’ én duurzame innovaties te

tijd hebben om in een project te investeren. Het blijkt een

implementeren. We analyseren de noden van de sector en kana-

gemeten voorzet, die Domien vol overtuiging binnenkopt:

liseren die naar innovatieve ideeën die we aan de realiteit willen

Log!Ville in Niel, dat op 4 oktober uit de startblokken zal schieten, zal een

toetsen. We schrijven een projectvoorstel uit, vragen het fiat en de

afdoend én attractief antwoord vormen op deze terechte verzuchting.

nodige subsidies van de Vlaamse overheid en gaan dan op zoek naar

“Maar liefst 72 % van onze leden zijn kmo’s. We begrijpen dat veel van

bedrijven die via een kleine cofinanciering kunnen participeren in

hen niet de ruimte hebben om deel te nemen aan projecten, maar

een pilootproject. Bedrijven die hebben ingetekend, ondervinden

we volgen niet de overtuiging van sommigen dat innovatie altijd (te)

aan den lijve of een innovatie werkt. Dat ‘aan den lijve’ mag je soms

duur en ingrijpend is. Met een bijzonder dynamisch demonstratie-en

letterlijk nemen: zo liep er een tijdje geleden een proefproject met

belevingscentrum willen we bedrijven overtuigen van het feit dat

exoskeletons. Exoskeletons komen uit de medische sector: het pak

haalbare en betaalbare innovaties -vaak letterlijk- binnen handbe-

vormt een soort tandem met de drager, waardoor die laatste sneller

reik liggen. Een begeleid bezoek aan onze splinternieuwe site is een

én beter opnieuw leert stappen. We vertaalden deze technologische

beperkte investering in tijd die een hoog rechtstreeks rendement kan

toepassing naar een innovatief idee voor onze sector en onder-

opleveren. Op enkele uren maak je kennis met innovatieve én markt-

zochten of de pakken ook een structurele steun zouden kunnen

mature mogelijkheden in je sector. In de virtuele belevingsruimte krijg

bieden in magazijnen, waar het fysiek zware werk tot hoog ziekte-

je een visueel en virtueel voorproefje op de logistiek van de toekomst:

verzuim leidt. De resultaten zijn genuanceerd: positief voor eerder

zo kan je bijvoorbeeld met een VR-bril ‘binnenkijken’ in een geauto-

statische taken, minder geschikt voor dynamische taken. Met deze

matiseerd warehouse. De fysieke demonstratiezone is het kloppende

bevindingen gingen enkele producenten van robotpakken aan de

hart van Log!Ville: een medewerker gidst je door diverse, marktklare

slag. Momenteel zien we de eerste mature pakken voor de logistieke

innovaties die door partners zijn gerealiseerd en als tastbare toepas-

markt verschijnen.

singen worden gepresenteerd. Geen gedoe met vlotte verkopers en

Ongeveer de helft van de projecten leidt onmiddellijk tot een

flashy folders, wel ongebonden ondersteuning van VIL, dat helpt

duurzame doorbraak, andere hebben nog een ontwikkelingsproces

om optimale oplossingen te vinden en professionele partijen ook

nodig. In een laatste fase stellen we het project voor aan het grote

wil verbinden met elkaar. Omdat het innovatie betreft, hebben de

-professionele- publiek.

standen een ‘houdbaarheidsdatum’ en worden ze na zes maanden vervangen door iets nieuws én vernieuwends. In het duurzame land-

Log!Ville, het logistieke demo-en belevingscentrum: een absolute ‘must go’ voor de kmo

markgebouw - waarvan de provincie Antwerpen als Log!Ville-partner de bouwheer is - bevindt zich ook een hoogtechnologisch meeting center, waar Log!Ville via evenementen en seminaries kennisdeling en innovatieve samenwerking wil stimuleren tussen startups, mature

Ik opper voorzichtig dat heel wat kmo’s personeel noch

bedrijven en kennisinstellingen. Log!Ville richt zich op B2B, met een

23


focus op alle professionele partijen die met supply te maken hebben

én duurzamer zijn om aan te sluiten op het performante logistieke

en op kmo’s in het bijzonder. Een absolute aanrader dus!”

netwerk dat op relatief korte tijd is uitgebouwd. Heel veel plaatsen zijn -onder invloed van grote spelers die dagelijks duizenden pakjes

Kleine koerswijzigingen met (middel)grote gevolgen: ‘tips and tricks’ voor kmo’s

versturen- afhaalpunten geworden. Als kmo kan je je bedeling optimaliseren door pakjes geografisch te centraliseren bij die diverse afhaalpunten, gaande van het benzinestation tot de lokale bloemenwinkel.”

We moeten je als lezer én kmo’er niet overtuigen van het feit dat je -vaak met een kleine crew- heel wat ballen moet hooghouden. Omdat het essentieel is om de focus te houden op de kerntaken,

De brandende ambitie van een Vlaamse koppositie

is het logisch dat je wat moet ‘besparen’ op andere zaken. Externe expertise kan dan een dynamisch duwtje in de rug zijn. Liesbeth en

Kmo’s kunnen meewerken aan én profiteren van de toekomstge-

Domien gaan in op de rol van VIL als strategische steunpilaar. “Als

richte transformaties die op grotere schaal gerealiseerd worden. De

competentiecentrum verenigt VIL een schat aan kennis, die bij heel

congestie doet het tegendeel vermoeden, maar er beweegt heel wat

wat leden ontbreekt. Uiteraard geven we die graag door en bewijzen

in Vlaanderen. “VIL wil Vlaanderen in de Europese top positioneren:

we met kleine koerswijzigingen dat duurzaam en duur geen syno-

het kwartet krijtlijnen bestaat uit digitale transformatie, groene

niemen hoeven te zijn. Ons Lean & Greentraject is daar een mooi

supply chains, hoogwaardige hinterlandconnectie en een econo-

voorbeeld van. Met Lean & Green stimuleren en ondersteunen we

misch en ecologisch duurzame last mile. Ambitieus, en in die optiek

bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport-en logistieke acti-

is het noodzakelijk om diverse partijen én hun expertise samen te

viteiten drastisch te verminderen. Die drastische daling vergt vaak

brengen. VIL verenigt bedrijven en kennisinstellingen, maar ook

geen disruptieve dynamiek: zo kan je als transporteur je impact én

steden zijn leden. Op die manier kunnen we aan toekomstbestendige

je factuur al stevig doen dalen door je spoilers juist af te stellen, je

totaaloplossingen werken, waarbij we de noden van de industrie én

bandenspanning op peil te houden en het rijgedrag van je chauf-

de ‘beperkingen’ van een stad aligneren. Microhubs voor de stede-

feurs te optimaliseren. Soms is sensibiliseren belangrijker dan inves-

lijke supply chain groeiden van een VIL-proefproject naar succesvol

teren. VIL zorgt daar voor krachtdadige coaching. Kmo’s moeten ook

concept, dat onder meer in Mechelen, Gent en Antwerpen wordt

over het muurtje durven kijken en samenwerken met concullega’s.

uitgerold. We bouwen verder op dit initiële idee en verfijnen het

Het klopt dat je als kmo veel moet doen, maar niemand zegt dat

met verschillende vervolgtrajecten. Token, een EU-project waaraan

je dat allemaal zelf moet doen. Veel fysieke winkels ontdekten

VIL deelneemt, integreert blockchaintechnologie binnen die stede-

tijdens COVID willens nillens de lusten én de lasten van online-

lijke omgeving en onderzoekt mogelijkheden om venstertijden voor

verkoop. Een onlineshop opzetten is één ding, pakjes bij je klant

levering dynamisch te maken, afhankelijk van het type vervoer en het

krijgen nog iets anders. Vaak kroop de zaakvoerder zelf in de (bestel)

type goederen dat je als transporteur in de binnenstad wilt leveren.

wagen en doorkruiste hij ‘op de wilde boef’ het hele land, op weg

Feit is dat de neuzen de laatste jaren steeds vaker in dezelfde richting

naar de individuele klant. In de optimalisatie van de route zou al

wijzen en dat bij alle partijen de overtuiging heerst dat een duurzame

heel wat te winnen zijn, maar het zou nog verstandiger, efficiënter

dynamiek nodig is.’ ▪

2014-08-19_ad hori_182x65mm.pdf 1 19-8-2014 15:33:54


KEEPING IN TOUCH MEANS STAYING CONNECTED AT ALL TIMES

At Storopack we care about protecting goods and your well-being. In times like these, we can help you pack all your goods reliably, and from a safe distance.

Follow us on LinkedIn www.storopack.be

UW EXPERT IN OPLEIDINGEN! • Kleine blusmiddelen - brandwacht - werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming besloten ruimtes -werken op hoogte aanslaan kritieke lasten - flensmonteur • 2-daagse, 3-daagse EHBO-opleiding met simulant heffen en tillen - rugbesparend werken • opleiding preventieadviseur niveau 3 • BA4/BA5 • opleiding hoogwerker • VCA opleidingen & VCA examens • interne transportmiddelen • ….

FURBO PROFESSIONELE PARTNER IN LEGAL, HR & SAFETY

voor meer info: www.furbo.be

CUSTOMS CHALLENGES? SMART SOLUTIONS! Waardevolle wereldwijde ervaring in logistiek en douane-activiteiten, vanuit onze thuishavens in België en Nederland. De experten van Portmade delen hun jarenlange sectorkennis graag met u. Geen uitdaging is ons te groot. Als innovatieve persoonlijke assistenten loodsen we uw bedrijf naar vlotte processen en efficiënte procedures. Met de focus op vereenvoudiging, optimalisatie en digitale dialoog. We zijn sterk vertegenwoordigd in diverse beroepsverenigingen. Op zoek naar specialisten in up-to-date oplossingen op maat, die mijlen vooruitdenken? Welkom aan boord, waar u geniet van onze snelle service en slimme meerwaarde.

WWW.PORTMADE.COM

2019-11•PORTMADE_advertenties_170x60,5_FORWARD BELGIUM.indd 1

24/11/2019 11:45

25


www.cardadvance.be

|

Snelle en makkelijke financiering al vanaf €2.000,- tot €50.000,-

Persoonlijk contact jdens het hele proces

Looppjd van 3 tot 12 maanden

Eenvoudig en automaasch aflossen via de betaalterminal

info@cardadvance.be

|

Tel. 0492/12.32.01

Een betere relatie met uw klant begint met Efficy CRM!

CRM ontwikkelaar en integrator

Onafhankelijk én Europees

Voor iedere bedrijfsgrootte

CUYPERS VORKLIFTEN CUYPERS VORKLIFTEN succes wordt gedragen door sterke partners

succes wordt gedragen door sterke partners VERHURING VAN VERHURING VAN  VORKLIFTEN  VORKLIFTEN  TERMINAL-TREKKERS  TERMINAL-TREKKERS  CONTAINERSTAPELAARS  CONTAINERSTAPELAARS Haven 73, Ketelhof 8, 2030 Antwerpen

Haven 73,3 Ketelhof · T +32 3 542 33 30 Tel: +32 542.33.30 • 8, Fax:2030 +32 3 Antwerpen 541.80.20 F +32 3 541 80 20 •· www.cuypers.be verhuur@cuypers.be · www.cuypers.be verhuur@cuypers.be


Bedrijfsreportage | B-CLOSE

100% BELGISCHE SERVICE OP ALLE HEFTRUCKMERKEN B-Close is al meer dan 45 jaar dé specialist

magazijntoestellen. Deze producent is wereld-

rasechte, Belgische kmo. Volgens Kurt Boudt

in heftrucks en magazijntrucks in België

wijd de aanbieder met het breedste gamma

komt dit de dienstverlening alleen ten goede.

met meer dan 125 techniekers, 1400 actieve

van transpalletten, pallettrucks, reachtrucks,

“Daardoor kunnen we nog dichter bij onze

klanten en 4000 servicecontracten. Het

stapelaars, heftrucks en big-trucks tot 50 ton.

klanten blijven, meer maatwerk bieden en

geheim van dit succes? Volgens marketing

Daarnaast verdelen we ook exclusief de zijla-

flexibeler werken. We zijn immers niet meer

manager Kurt Boudt is dat een combinatie

ders van Bullmor, de elektrische heftrucks tot

gebonden aan de structuren van een interna-

van uitstekende service, premium merken,

20 ton van Carer en de industriële trekkers van

tionale onderneming.

flexibiliteit en maatwerk.

Charlatte. Ook voor industriële banden van

Specialist sinds 1973

Daarnaast verkopen we uiteraard ook met

Gebruikte toestellen onder garantie

“B-Close bestaat sinds 2013 onder de huidige

kennis van zaken tal van producten waarvan

B-Close beschikt ook over gebruikte toestellen.

naam”, begint Kurt Boudt het gesprek. “Maar

we niet de exclusieve invoerder van zijn.

Zo wil het ook kleinere ondernemers en occa-

Continental kunnen klanten bij ons terecht.”

sionele heftruckgebruikers bereiken.

het bedrijf bouwt al sinds 1973 een ruim cliënteel en een brede expertise op.”

Service centraal

“We refurbishen onze gebruikte toestellen

“Service is onze kernactiviteit. We doen dit

“Maar we zijn nóg meer servicebedrijf dan

en brengen ze onder garantie opnieuw op

voor grote bedrijven en kleine kmo’s en zelf-

verkoper”, gaat de marketing manager verder.

de markt. We doen dat met 3 verschillende

standigen en zowel aan trucks met 50 ton

“Het is door onze uitgebreide expertise en

labels, bronze, silver en gold, die elk voor een

hefcapaciteit als aan kleine pallettrucks en

ervaring in het onderhoud dat de fabrikanten

verschillende mate van vernieuwing staan.

stapelaars. Daarnaast verdelen we ook het

ons gevonden hebben. Ook bedrijven die hun

Zo hebben we voor elke nood en elk budget

hele spectrum van premium transport- en

materiaal niet bij ons kopen, kunnen op ons

ook een tweedehands oplossing.” ▪ (JVDB)

heftoestellen.”

rekenen voor hun onderhoud. We staan dicht bij al onze klanten, vandaar ook de naam

Transport- en heftoestellen voor elk bedrijf

B-close.”

Trotse, Belgische onderneming

B-CLOSE nv

met

De ‘B’ van B-close staat dan weer voor Belgisch.

Haachtsesteenweg 1459, B-1130 Haren

we

Waar het bedrijf vroeger deel uitmaakte van

T +32 2 244 47 51 - F +32 2 245 00 92

exclusieve verdeler van Hyster heftrucks en

een internationale groep is het sinds 2013 een

KBoudt@b-close.be

Volgens Kurt Boudt vindt elk bedrijf zijn gading in het gamma van B-Close. “We

werken

verschillende

op

exclusieve

producenten.

basis

Zo

zijn

27


Brother Managed Print Services zorgt ervoor dat uw business blijft draaien  Goedkoper printen zonder verborgen kosten  Automatische levering van inkt en toner  Snelle support ter plaatse  Geavanceerde informatiebeveiliging  Flexibele betaalopties voor uw afdrukken www.brother.be/mps

LET’S CREATE YOUR NEXT OFFICE Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be

✓ Zonnevolgers ✓ Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen (BIPV) maatwerk en kleur naar keuze

✓ Tesvolt® batterij-opslag ✓ Lichtgewicht-zonnepanelen

0495 10 91 76 E-technics_KMO_insider_2021.indd 1

SNEL B2B-VERKOOP BOOSTEN?

info@e-technics.be

www.e-technics.be 27/09/2021 10:04

WIJ MAKEN KWALITATIEVE VERKOOPAFSPRAKEN VOOR JE BEDRIJF Zoveel afspraken als je zelf wilt. Altijd met decision makers aan tafel. Enkel betalen voor kwalitatieve afspraken.

www.victussales.be


Bedrijfsreportage | Stream Software

EFFICIËNTE STRUCTUREN, KWALITATIEVE SOFTWARE EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN Stream Software, elk jaar met 5 tot 10% in

Onderzoek en ontwikkeling voor kwaliteit

omzet en personeel. Vandaag stelt het bedrijf

Koen Meyskens: “Een goede structuur is één

ongeveer 50 mensen tewerk in kantoren

ding. Het succes van Stream Software is ook

Samen in de frontlinie

in België en Nederland. Het recept van dit

in grote mate het resultaat van ons voort-

Wanneer de wetgeving voortdurend wijzigt en

succes? Volgens CEO Koen Meyskens en CCO

durende onderzoek naar innovatieve oplos-

technische veranderingen elkaar snel opvolgen

Sam Jespers ligt dat in een combinatie van

singen. De structuur moet ten dienste staan van

is het volgens de CEO en CCO belangrijk om als

duidelijke structuren, voortdurende innovatie

deze zoektocht naar kwalitatieve software en

softwareproducent zelf op de eerste rij van deze

en doorgedreven kennis.

services voor de logistieke- en douanesector.”

ontwikkelingen te staan.

Sam Jespers: “Daarom richtten we een interne

Herstructureren om te groeien

Koen Meyskens: “Wij staan samen met de

R&I-afdeling op die alle relevante ontwikke-

douane in de frontlinie van nieuwe ontwikke-

Toen oprichter Albert Palsterman in het najaar

lingen in onze sector, en dat zijn er de laatste

lingen. Zo begrijpen we wat op onze klanten

van 2019 een punt zette achter een rijkgevulde

jaren veel op korte tijd, nauwgezet opvolgt ten

afkomt en kunnen we hen snel ontzorgen.”

carrière, kwam een nieuw team aan het roer

dienste van onze klanten.”

Sam Jespers: “Of het nu gaat om de Brexit,

Sinds 1997 groeit specialist in douanesoftware

van het familiebedrijf. Hun ambities? Kwaliteit

configureerbaar zijn en dus naadloos aansluiten bij de processen en noden van onze klanten.”

e-globalisatie of e-commerce, wij ontwikkelen

bieden, continuïteit verzekeren en blijven

De taal van de klant

vernieuwen.

Die klanten zijn volgens Koen Meyskens en

Koen Meyskens: “Stream Software groeit elk

Sam Jespers onder te verdelen in drie, grote

jaar. Om die groei vast te houden, moesten

groepen; verladers, douaneagenten en logis-

we herstructureren. We startten met een

tieke dienstverleners.

nieuw managementteam in 2019. Naast

Koen Meyskens: “Douane is onze core business.

Sam Jespers en mezelf bestaat dat team uit

Automatisering om efficiëntiewinst te reali-

CFO Wouter Palsterman en COO Johan Van

seren, is ons doel. We maken het verschil

Staey.”

doordat al onze softwarespecialisten doorge-

Sam Jespers: “Ondertussen bleven we groeien

dreven douanekennis hebben en de taal van

Potvlietlaan 4 - 2600 Antwerpen

en kregen we voet aan wal bij onze noorder-

onze klanten spreken.”

T +32(0)3 825 77 74

buren. In 2019 verworven we Unitas Software in

Sam Jespers: “Dat geldt ook voor onze salesme-

Sam Jespers – sam.jespers@streamsoftware.be

Rotterdam. In november vorig jaar openden we

dewerkers. In salesfase bieden we al een deel van

Koen Meyskens –

ons nieuwe kantoor in Eindhoven. Daar werken

de oplossing. De software die wij ontwerpen kan

koen.meyskens@streamsoftware.be

ondertussen 4 mensen.”

je zien als standaardoplossingen die op maat

www.streamsoftware.eu

steeds als eerste nieuwe procedures en doen dat hand in hand met onze klanten.” ▪

29


2DE EDITIE

GROOTSTE B2B-EVENT

REBOOST UW NETWERK 27 & 28 OKTOBER 2021 27 & 28 OKTOBER 2021 EXPO HASSELT

REGISTREER GRATIS OP LIMBURG.BEDRIJVENNETWERKDAGEN.BE

SPONSORS

adv_A4.indd 3

MEDIASPONSORS

17/09/2021 11:29


Bedrijfsreportage | Valipac

DE CIRCULAIRE ECONOMIE VAN BEDRIJFSMATIGE VERPAKKINGEN Belgische

de Interregionale Verpakkingscommissie.”

Valipac verschillende ambitieuze campagnes

bedrijven zich aan bij Valipac en steeg het

“Onze focus ligt op het scheppen van samen-

uit.

recyclagepercentage

van

bedrijfsmatige

werkingsverbanden tussen de verschillende

“Zo zetten we al voor het tweede jaar op rij

verpakkingen

74%

naar

90,5%.

partijen én op het creëren van een toegevoegde

een campagne op poten waarbij een selectie

Daarnaast bouwt Valipac dagelijks aan een

waarde voor onze partners. Onze missie stopt

kmo's een starterskit krijgt met onder andere

circulaire economie. De uitdagingen voor

vandaag niet bij recyclage. We helpen bedrijven

3 gratis foliezakken. Deze zakken worden mee

de toekomst? CEO Francis Huysman vat

op weg naar een circulaire economie.”

opgehaald met het karton. De campagne van

Sinds

1997

sloten

van

7200

ze samen in 4 punten: het recyclagecijfer

2021 loop nog tot en met 28 oktober.”

de lokale recyclage aanmoedigen en de

Plasticfolie en kmo’s als uitdaging

circulariteit stimuleren.

Aan die economie bouwt Valipac elke dag. Toch

met gerecycleerd materiaal. We brengen

is de cirkel nog niet helemaal rond. “Vandaag

er producenten van gerecycleerde folie in

Collectief werken aan een circulaire economie

stellen we vast dat het recyclagepercentage van

contact met gebruikers ervan. Het gehalte

hout en karton al goed zit, al blijft er natuurlijk

recycled content in de verpakkingen wordt

Valipac is ontstaan als een collectieve oplos-

altijd ruimte voor verbetering. Ook metaal scoort

door externe bureaus gecertifieerd. Hiermee

sing voor de Europese wetgeving die stelt dat

behoorlijk. Daar leggen we onze doelstellingen

willen we de afzetmarkt voor recyclaat stimu-

bedrijven verplicht zijn om aan te tonen dat

hoger én werken we aan een beter registratie-

leren. Dit project wordt eerst enkel in de

hun verpakkingen gerecycleerd worden.

systeem. De grootste uitdaging lig bij plastic-

bouwsector uitgerold, maar zal na evaluatie

“Valipac geeft een globaal antwoord op de

folie. Slechts iets meer dan de helft daarvan

uitgebreid worden naar al onze klanten.” ▪

uitdaging van de uitgebreide producenten-

wordt vandaag ingezameld en gerecycleerd.”

verantwoordelijkheid

bedrijfsmatige

“Folie is een cruciale factor om de cirkel rond

verpakkingen. Wij coördineren de inzameling

te maken. We moeten daarbij vooral de kmo's

van de verpakkingen en werken samen met

die bescheiden hoeveelheden verpakkingsfolie

verpakkingsverantwoordelijken,

en -afval produceren, overtuigen van selectieve

verhogen, de traceerbaarheid garanderen,

van

ophalers,

ontpakkers, traders en recyclagebedrijven.

“Daarnaast werken we ook aan een digitaal platform voor plastic verpakkingen gemaakt

inzameling.”

We analyseren de informatie over de verpak-

Gratis foliezakken en een digitale marketplace

Kon. Astridlaan 59 A/Bus 11 - 1780 Wemmel

kingsafval dat opgehaald en gerecycleerd wordt. Deze informatie rapporteren we aan

Om deze doelstellingen te realiseren werkt

www.valipac.be

king die op de markt komt en over het verpak-

+32 2 456 83 10 - info@valipac.be

31


UPTR

De drempels waar de transportsector over moet Redactie | Nicole Verstrepen Van links naar rechts: Martin Berben (Penningmeester), Ronald Tiebout (juridisch adviseur en Nederlandstalig woordvoerder), Michaël Reul (secretaris-generaal), Alain Adriaens (vice-voorzitter), Herman Ginis (vice-voorzitter) en Bruno Velghe (voorzitter)

Beroepsfederatie UPTR heeft een nieuw logo, een nieuwe baseline, een nieuwe juridische structuur (vzw) en nieuwe bestuurders in haar bestuursorgaan. ‘Samen met u op weg’ is de nieuwe slogan, een weg die helaas niet volledig bestaat uit vers gestort fluisterasfalt. “Er zijn inderdaad uitdagingen. We zijn actief in een aantal lobbydossiers. Voor Vlaanderen werken we aan de dossiers rond 50-tonners met 6 assen, opleidingen voor Lange Zware Voertuigen en de nieuwe regels rond cabotage”, vertellen secretaris-generaal Michaël Reul en juridisch adviseur en woordvoerder Ronald Tiebout.

UPTR werd opgericht in 1937

We

en

heeft

de

Belgische

als

hoofdmissie

blijven

‘onze’

bedrijven

Uitdagingen

professioneel en geëngageerd

Een van de dossiers waarin

en

verdedigen en dat doen we door

UPTR de belangen van haar

ondernemingen

kordate en transparante commu-

leden behartigt, is dat rond de

te vertegenwoordigen en te

nicatie. In Vlaanderen willen we

50-tonners. Ondertussen is daar

informeren.

onze positie extra versterken

voor Vlaanderen vooruitgang

Michaël Reul: “Met ons nieuw

door nog meer Vlaamse trans-

in geboekt, al is het resultaat

logo en onze nieuwe baseline

porteurs en logistieke spelers als

niet helemaal wat de federatie

zijn we klaar voor de toekomst.

lid te verwelkomen.”

gehoopt had.

Logistieke

Transport

Ronald

Tiebout:

“50-tonners

zijn vrachtwagens met een extra as en een extra paar wielen zodat zij, door een betere spreiding van de draagkracht, meer gewicht kunnen vervoeren. Concreet gaat het over maximaal 50 ton in plaats van 44 ton. Enkele jaren geleden is het gewest Wallonië akkoord gegaan om 50-tonners toe te


Dossier | Transport & Logistiek

laten op zijn wegennet. Het spreekt vanzelf dat we dit ook graag in de

Het is jammer dat we achterlopen op onze Noorderburen. Daar lopen

andere Gewesten zouden zien. In Vlaanderen heeft een studie uitge-

ondertussen al projecten met super-LVZ’s, terwijl we bij ons nog maar

wezen dat 50-tonners geen probleem vormen voor de kwaliteit van

proefdraaien met standaard LVZ’s. Op Belgisch grondgebied rijden

wegen en bruggen.”

vandaag bijna 100 eco-combi’s, maar meer dan 50 daarvan komen uit

Tegen het einde van dit jaar verwacht UPTR nieuwe regelgeving.

Nederland… In Nederland zelf zijn er dagelijks 2000 LVZ’s op de baan.

Ronald Tiebout: “Maar tussen de regelgevingen in Vlaanderen en

Zo’n eco-combi is 7 meter langer dan een gewone vrachtwagen. Dat

Wallonië is er jammer genoeg een verschil. Vrachtwagens die met

valt nauwelijks op. Terwijl rijden met zulke voertuigen ook weer beter

50 ton mogen rijden in het zuiden van ons land, zullen niet noodza-

is voor het milieu en minder druk legt op de mobiliteit doordat je het

kelijk in Vlaanderen met 50 ton kunnen rijden. In Vlaanderen is het

met minder vrachtwagens kan doen.”

correcter om te spreken over 48 ton. Tot 50 ton kan je in Vlaanderen Waar in Wallonië we standaard over 50 ton spreken, moeten we in

Nieuwe cabotageregels ondermijnen businessmodellen

Vlaanderen praten over 48 ton, met een mogelijke verhoging naar

De regelgeving rond cabotage, het vervoeren van goederen tussen

50. Transporteurs zullen zich dus altijd aan de strengste regelgeving

twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land,

moeten aanpassen.”

legt op dat je na een internationale rit drie lokale cabotageritten moet

En dan is er nog het Gewest Brussel, waar het nog wachten is op

doen.

nieuwe regelgeving. UPTR hoopt dat er op termijn geen drie verschil-

Ronald Tiebout: “Nieuw aan deze regelgeving is de invoering van een

lende regelgevingen zullen zijn.

cooling off periode. Nadat je in een bepaald land gecaboteerd hebt,

Michaël Reul: “Voor elke 6 vrachtwagens met 44 ton kan je over-

mag je met dezelfde vrachtwagen niet meer binnen de vier dagen

stappen naar 5 vrachtwagens met 50 ton. Dat is niet alleen goed voor

terug naar dat land. Voor een klein land als België is dit een probleem.

het milieu, je vermindert ook de druk op de mobiliteit.”

Wij gaan vaker naar onze buurlanden om te leveren. Wanneer een

enkel gaan door extra gewicht, b.v. door emissievrije technologie.

ondernemer bijvoorbeeld naar het zuiden van Frankrijk rijdt, wordt

Opleiding Lange Zware Voertuigen (LZV)

zijn rit meer rendabel wanneer hij op de terugweg een aantal keer

Om te mogen blijven rijden met een vrachtwagen dienen chauffeurs

nationaal vervoer kan verzorgen. Dat is in feite niet meer dan een

met een rijbewijs C of CE binnen een periode van vijf jaar hun vakbe-

standaard businessmodel. Door de cooling off periode kan deze

kwaamheid opnieuw aan te tonen in heropfrissingscursussen.

ondernemer niet meer werken op deze manier. Europa gaat voorbij

Ronald Tiebout: “Wij zouden graag bekomen dat de opleiding voor

aan het feit dat veel transporteurs niet over een reusachtige vloot

het besturen van een LZV of eco-combi meetelt voor de algemene

voertuigen beschikken. Als je maar één vrachtwagen hebt, waarmee

nascholing vakbekwaamheid. In Vlaanderen wachten we trouwens

je dagelijks naar het buitenland rijdt…. En als dat voortaan nog maar

nog steeds op het eerste erkende opleidingscentrum dat deze oplei-

om de vier of vijf dagen kan…”

dingen aanbiedt.”

UPTR is een juridische procedure gestart. Op haar beurt heeft de

Wat het gebruik van LZV’s zelf betreft, zitten we in Vlaanderen, net als

federale regering zich nadien ook aangesloten bij de procedure die

Wallonië, nog steeds in de proefprojectfase.

Malta reeds tegen de cooling off periode heeft aangespannen. De

Michaël Reul: “Het eerste proefproject is in 2014 van start gegaan. Sinds

procedure heeft de regeling ondertussen niet geschorst. UPTR hoopt

2017 – 2018 loopt er een tweede fase, met iets soepelere voorwaarden.

dat een positief resultaat niet lang op zich laat wachten. ▪

33


Bedrijfsreportage | Group-f Rental

GROUP-F RENTAL: BEANTWOORDT VOLLEDIG AAN UW ‘HOGE’ VERWACHTINGEN Met hypermoderne hoogwerkers is Group-f

wagenpark voor diverse doeleinden. We

Op die manier beperken we de uitstoot en de

Rental dé preferentiële partner voor talloze

hebben een gevarieerd gamma hoogwerkers

geluidsoverlast tot een absoluut minimum.”

taken. Het uitgebreide wagenpark biedt

op bestelwagens en vrachtwagens, met een

innovatieve infrastructuur voor een waaier

reikwijdte die varieert van 16 tot 57 meter.

Raad én daad op maat

werkzaamheden van korte én lange duur.

Deze voertuigen zijn geschikt voor talloze

“Bij Group-f Rental willen we klanten optimaal

Bovendien beschikt Group-f Rental over

toepassingen, van telecomwerkzaamheden

adviseren én gaan we aan de slag om zijn

personeel met kennis van zaken die bij die

tot gevelwerken. Daarnaast zijn we marktleider

plannen mee te realiseren. We leveren naast

werkzaamheden ook echt het verschil maken.

voor hoogwerkers op een gesloten bestel-

fantastische faciliteiten ook menselijk maatwerk

Door ook de

signalisatie en de rijplaten

wagen. Deze voertuigen beschikken over een

en doen er alles aan om een snelle en flexibele

te verzorgen richt heel de aanpak zich op

aangepaste accommodatie voor elektrici-

afhandeling te garanderen. Op vraag van de klant

optimaal ontzorgen. Operational Manager

teitswerken. Ondanks hun relatief compacte

nemen we de signalisatie en de rijplaten voor

Tristan van den Bosch brengt ons enthousiast

omvang beschikken ze over een laadruimte én

onze rekening, wat een aanzienlijke tijds-en geld-

op de ‘hoogte’ van het reilen en zeilen.

een polyester kooi, waardoor elektrische werk-

besparing oplevert. Ook op de werf maken onze

zaamheden vlot én veilig kunnen uitgevoerd

mensen het verschil. De klant kan tot een werk-

Een veelzijdige vloot hoogwaardige hoogwerkers

worden. De spinhoogwerkers zijn door hun

hoogte van 30 meter huren en zelf bedienen,

beperkte breedte het geknipte gezelschap voor

vanaf 30 meter leveren we steeds een meewer-

“Dé betrouwbare basis bij verhuur is moderne,

werkzaamheden op grote hoogte op moeilijk

kende operator mee. Als professionele partner

betrouwbare infrastructuur. Ik durf beweren

bereikbare plaatsen. Snoeiwerken in de achter-

draagt die een stevig steentje bij, zodat de klant

dat we op dat vlak onklopbaar zijn. Al onze

tuin zijn een vaak voorkomend voorbeeld,

zich kan focussen op zijn corebusiness .” ▪

voertuigen zijn jong en perfect onderhouden,

maar ook binnen zijn ze van grote waarde.

waardoor we technische problemen en

Bij Group-f stappen we mee in toekomstbe-

de daaraan gekoppelde vertragingen tot

stendige transities en maken we werk van een

een minimum herleiden en zelfs nagenoeg

duurzame dynamiek. Onze hybride zelfrijders

vermijden. Onze unieke vloot maakt ons

zijn daar een mooi voorbeeld van. De toestellen

voor veel bedrijven de professionele partner

beschikken over een krachtige batterij met een

bij uitstek. Die kwaliteit koppelen we aan

autonomie van acht uur, die door de motor

Group-f

kwantiteit, met een uitstekend én uitgebreid

in een mum van tijd kan opgeladen worden.

0800 99 099 - Rental@group-f.be


UW PARTNER IN HOOGWERKER VERHUUR

Hoogwerkers op bestel- of vrachtwagen Je kan hoogwerkers huren op bestel- of vrachtwagens rijbewijs B en C met of zonder professionele begeleiding.

Spinhoogwerkers De spinhoogwerker heeft een smal werkplatform zodat je de hoogwerker kan gebruiken in situaties waar de ruimte moeilijk bereikbaar is. Je kan ze zowel binnen als buiten inzetten.

Zelfrijders Snel en comfortabel een schaarlift, telescoopwerker of knikhoogwerker huren? In ons ruim assortiment hebben we op elk moment het juiste toestel op voorraad. Zo kan je altijd veilig op hoogte werken.

Group-f Rental bv

0800 99 099

Rental@group-f.be


Prof. Bram Vanderborght

Robots in de supply chain Redactie | Edith Vervliet

In manufacturing worden al een tijd ‘cobots’ of ‘collaborative robots’die ontworpen zijn om

Robots inzetten in de logistiek is niet vanzelfsprekend

bewerken van objecten. Menselijke

Prof. Vanderborght duidelijk dat

arbeid is nog altijd de meest

het inzetten van robots in de logis-

flexibele vorm. Machines gaan te

tiek niet zo vanzelfsprekend is.

“Het is een paradox in robotica:

werk volgens een bepaald proces,

Corona heeft een enorme impuls

een taak die moeilijk uit te voeren

maar je kan ze niet meteen on

gegeven aan e-commerce en de

is voor robots, is makkelijk voor

the spot andere handelingen

ontwikkeling van robots voor

mensen en omgekeerd. Het mense-

samen te werken

laten uitvoeren. In robotica zijn

logistieke toepassingen een extra

lijk lichaam werkt heel ingenieus

al

evoluties

duw gegeven. Maar robots komen

met mensen, inge-

en het is een gigantische uitdaging

gemaakt en er zijn zeker al heel

nog niet de pakjes aan onze

om die menselijke handigheid

wat robots in de logistiek, denk

voordeur zetten.

over te brengen naar een robot.

aan aan Amazon en zelfrijdende

in de logistieke sec-

Naast dingen grijpen, zijn mensen

trucks, maar heel de logistieke

tor? Professor dr. ir.

ook in staat tot veel complexere

sector overnemen blijft toekomst-

Fetch, Freight en Stretch

handelingen zoals assemblage en

muziek.” Met die uitspraak maakt

Bram Vanderborght: “Fetch, Freight

zet. Maar hoe zit dat

Bram Vanderborght,

indrukwekkende

en Stretch zijn logistieke robots.

hoogleraar robotica

Fetch heeft een arm om dingen op

verbonden aan Bru-

te pakken en Freight kan objecten

botics (VUB) en Imec, deelt enkele impressies over robots in de supply chain.

vervoeren. Stretch is een grotere robot die dingen in de rekken grijpt. Boston Dynamics, de ontwikkelaar van Stretch, is onlangs overgenomen door Hyundai van Softbank. Met deze technologie


Dossier | Transport & Logistiek

hopen robotica-onderzoekers de werkomstandigheden van arbeiders te

onderzoek naar exoskeletons in samenwerking met psychologen, socio-

verbeteren en nieuwe economische mogelijkheden te benutten, maar de

logen, vakbonden en bedrijven als bv. Carglass, DEME en Daikin. Het gaat

capaciteit is nog beperkt. Amazon heeft al menselijke arbeid vervangen

telkens om andere omgevingen en andere bewegingen die op verschillende

door duizenden robots die als mieren de rekken opnemen en naar de order-

gewrichten en spieren werken. Vaak zie je in bedrijven technologie die niet

pickers brengen zodat die niet meer zoveel moeten rondlopen. Maar door

wordt gebruikt omdat ze te complex of te moeilijk is. Of omdat er weerstand

de verscheidenheid aan objecten, blijft het oppikken zelf en dingen in de

is van de arbeiders. Toen de cobot bij Audi werd geïntroduceerd, moesten

doos steken een gigantisch moeilijke opdracht voor die robots. In delivery

we de arbeiders duidelijk maken dat die hun werk niet kwam afpakken maar

moesten mensen blijven werken en zich blootstellen aan de risico’s van

hen wel kwam helpen. Daarom is een mensgecentreerde aanpak nodig bij de

corona omdat de robotinfrastructuur er nog niet was om snel om te scha-

ontwikkeling en implementatie.

kelen. Uber stelt zijn deadline om voertuigen zonder chauffeur te laten rondrijden ook continu uit. Last mile leveringen laten uitvoeren door drones, is

Pleidooi voor een veerkrachtigere industrie

eveneens nog heel moeilijk omdat de omgeving vaak complex is.”

Prof. Vanderborght: “Laat onze overheid, onderzoekscentra en maakindustrie samenwerken om een meer veerkrachtige indus-

Bionische technologie

trie te bouwen. Want er komen nog meer crisissen aan. Het Wereld

De opkomst van bionische technologie verlegt de grenzen van de huidige

Economisch Forum lijst in zijn Global Risk Report 2021 de meest waar-

fysieke barrières van de mens. Slimme kleding, smart glasses, bionische armen

schijnlijke risico's op, zoals extreem weer en klimaat, natuurrampen,

en zelfs slimme contactlenzen hebben het potentieel om logistiek personeel

digitale machtsconcentratie en ongelijkheid, en cybersecurity. Ze zijn

te ondersteunen op vlak van communicatie, procesuitvoering of optimalisatie

onvermijdelijk, maar we kunnen ze het hoofd proberen te bieden.”

en tevens gezondheids- en veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Exoskeletons

Een veerkrachtige en lokale maakindustrie die zich sneller kan aanpassen,

doen hun intrede in industrie en logistiek, maar zijn nog volop in ontwikkeling.

is daarbij een belangrijk instrument. “De huidige automatisering en robots

“Exoskeletons zijn een soort draagbare robotpakken die het menselijk

zijn nog niet flexibel genoeg voor snel variërende productiemethoden

lichaam een boost geven in kracht en uithoudingsvermogen. Ze worden

en logistiek. Bovendien zijn robotinstallaties een dure aangelegenheid.

gebruikt voor het hanteren van zware gereedschappen om fysieke belas-

Cobots kan je veel intuïtiever programmeren en nieuwe gedragingen

ting te verminderen bij orderpicking, verpakken of stapelen van colli,

aanleren. Ze zijn dan ook beter inzetbaar bij kmo’s waar het om kleinere

laden en lossen van vrachtwagens. VUB en imec doen multidisciplinair

volumes gaat”, besluit Prof. Vanderborght. ▪

LOGISTIEKE AUTOMATISATIE: VERHOOG EFFICIËNTIE EN VERMIJD FOUTEN VW

Over 60 sailings yearly, transporting steel and general cargo from Europe to the St. Lawrence River and the Great Lakes.

Antwerp T 32.3.821.13.00 | commercial.antwerp@fednav.com Montreal T 1 514.878.6641 | fallinemontreal@fednav.com

KMO_March2020.indd 1

2020-03-10 15:50:00

37


Niet helemaal zen? Onze keurders denken altijd aan jouw veiligheid en die van je onderneming. Zelfs als ze helemaal zen zijn. OCB, voor alles wat gekeurd moet worden binnen jouw onderneming. Onze 200 keurders zijn trouwens actief in heel België. Meer info of eens kennismaken? www.ocb.be 0800/13 890

We zijn nog op zoek naar technische medewerkers die het OCB-team komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een boeiende job? Laat dan zeker van je horen!

Ready for the future iOnLogistics delivers innovative and high-quality solutions for logistics management. The headquarters are based in Belgium, near Antwerp, at one of the most prominent trade and cargo hubs of the world.The mission is to optimize the costs of running your business while maximizing dayto-day operational efficiency. Finding the right solutions for your company’s logistics ques-

tions, increases profitability and promotes your corporate reputation for reliability. iOnLogistics offers an outstanding range of logistics services.

iOnLogistics nv/sa Luxemburgstraat 20 B-9140 Temse info@ionlogistics.eu www.ionlogistics.eu

Wil jij ook bij het interessantste netwerk van Vlaanderen horen? Word lid • Je wordt lid van een sterk ondernemersnetwerk

• Je plaatst zelf nieuwsberichten • Je kan je registreren als dé expert in een domein www.kmoinsider.be/word-lid

"TAKING CARE" VAN GEBOUWEN , EINDGEBRUIKERS EN HET MILIEUmn@mexiconatie.be - www.mexiconatie.com

IVECO & CAMMAERT Trucks. Your partners for Sustainable Transport

Cammaert Trucks Antwerpen

Cammaert Trucks St.-L.-Houtem

Cammaert Trucks Waasland

Cammaert NV Gooik

Transcontinentaalweg 1 2030 Antwerpen T 03 545 99 00 antwerpen@cammaertnv.be

Polbroek 44 9520 St.Lievens-Houtem T 053 62 22 64 billiet@cammaertnv.be

Kapelanielaan 4 9140 Temse T 03 711 14 44 temse@cammaertnv.be

Ninoofsesteenweg 48 1755 Gooik T 054 56 62 67 gooik@cammaertnv.be

Ontdek CAMMAERT Trucks via: www.cammaertnv.be

Uw partner voor:

Oplossingen om uw processen in uw productie, magazijn of levering te optimaliseren Mobiele terminals van o.a. Panasonic, Zebra, Honeywell, Datalogic, ... Printers van o.a. Toshiba, Zebra, Panasonic, ... Supplies: labels en linten, van o.a. Zetes, Zebra, ... Contacteer ons voor meer info:

Taking engineered services to the next level Transformers

Rotating

Turbomachinery

www.zetes.com info@be.zetes.com +32 2 728 37 11

A smart fit: Altijd de juiste oplossing voor uw machines Gegarandeerd, dankzij onze unieke Smart Fit approach. Machineonderhoud vereist vaak een snelle en efficiënte interventie tegen een aanvaardbare prijs. Lean & mean. Soms loont het echter de moeite om dieper te graven en een beroep te doen op gespecialiseerd maatwerk met een hoge toegevoegde waarde. Met een uitgebreide analyse van de context waarin de machines zich bevinden. Voor beide uitdagingen staat Maintenance Partners klaar met kwalitatieve oplossingen!

www.maintenancepartners.com

Learn more about our solutions Tel: +32(0)3 541 71 40 info@maintenancepartners.com


Bedrijfsreportage | Exact

EXACT LEGT DE VINGER AAN DE POLS VAN DE BELGISCHE KMO softwarebedrijf Exact een onderzoek naar

Positieve perspectieven en optimale processen

Dataverzameling en prognoses

de staat van de kmo. Begin 2021 boden 1030

De resultaten geven weer dat de Belgische

Deze inningen zijn volgens Sigrid Jansegers een

kmo’s een antwoord op vragen over omzet,

kmo’s ook tijdens de coronacrisis positief naar

andere bekommernis van Belgische kmo’s. Het

cashflow

de toekomst keken.

aantal onbetaalde facturen ligt immers hoger

zaken. Dit onderzoek werpt een licht op de

“Achteraf bekeken is dat misschien ook terecht.

dan ooit.

uitdagingen waar onze kmo’s voor staat.

Natuurlijk zijn er sectoren die het bijzonder

“Ondernemers hebben signaleren een nood

Sigrid Jansegers, Sales Director bij Exact,

zwaar te verduren kregen, zoals de event- en

aan forecast. Data en de slimme software

vat de belangrijkste conclusies samen.

cultuursector. In andere sectoren hebben

van Exact (machine learning) kunnen ingezet

bedrijven bepaalde ontwikkelingen zoals digi-

worden

Voor het eerst sinds COVID-19 organiseert

en

financieel-administratieve

omzetsimulaties

en

cashflows

talisatie ondertussen structureel verankerend.

te voorspellen. We gebruiken ze ook om

Trends in het coronatijdperk

We stellen vast dat dit positieve gevolgen heeft

toekomstig betaalgedrag in te schatten

Als ontwerper van bedrijfssoftware houdt

op de optimalisering van bedrijfsprocessen.”

op basis van historische betalingen en om

Exact de vinger aan de pols van de Belgische

klanten vervolgens persoonlijker en sneller

de coronajaren 2020 en 2021 interessante

Digitale administratie creëert efficiëntiewinst

verschuivingen in de noden en prioriteiten van

“Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat de

je benieuwd wat digitalisering kan betekenen

Belgische ondernemingen.

administratieve druk de belangrijkste zorg is

voor jouw kmo? Neem zeker een kijkje op de

“De resultaten van de KMO Barometer zijn

voor ondernemers”, gaat Sigrid Jansegers verder.

website van Exact. ▪

belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe

“We zien echter dat veel bedrijven het afge-

softwareoplossingen.

COVID-periode

lopen jaar resoluut voor een digitale opvolging

zorgde voor wijzigingen in de prioriteiten van

van hun administratie gingen. We stellen vast

bedrijven en voor een exponentiële toename

dat de digitale administraties bij accountants

van de digitalisatiegraad. Dit is zeker zo in

met meer dan 25% stegen tussen april 2020 en

België dat op vlak van digitalisering toch

maart 2021. Bovendien zien we dat de automa-

enkele jaren achter hinkt op Nederland. Door

tisering van de administratie en de boekhou-

Exact

het onderzoek in beide landen gelijktijdig

ding, efficiëntiewinst creëert en dus ook ruimte

Koningin Astridlaan 166 - 1780 Wemmel

te voeren, kunnen we ze ook met elkaar

voor de optimalisering van andere processen,

0800 976 31 - info@exactonline.be

vergelijken.”

zoals inningen.”

www.exact.com/benl

kmo’s. Volgens Sigrid Jansegers veroorzaakten

De

te benaderen. Wil je meer weten over het onderzoek? Of ben

41


2000791893

Arbeidsongevallen. Wat betekent veiligheid voor u?

/D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Globale planning /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH van uw financiële toekomst YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU

NOA TRAININGS BV | opleidingen ter preventie van arbeidsongevallen Tieblokkenlaan 8 | 2300 Turnhout | T 014 39 01 13 | info@noatrainings.be | www.noatrainings.be

2000791893

Pension

Pensioen

2000791893

Patrimoine

Patrimoine /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Globale planning /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH van uw financiële toekomst YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Fiscaliteit Succession YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Globale planning /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Fiscalité Succession van uw financiële toekomst YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Pensioen Patrimoine Pension Patrimoine /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Globale planning /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Pension Vermogen Pension Patrimoine Fiscaliteit Succession Pensioen Patrimoine van uw financiële toekomst YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Pension YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Patrimoine Fiscalité Succession /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Globale planning /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Globale planning van uw financiële toekomst Fiscaliteit Succession van uw financiële toekomst YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Pensioen Patrimoine Pension Vermogen Pension Patrimoine YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU 2000791893

2000791893

<RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Patrimoine Fiscalité Succession Successie

Pension Fiscalité

Fiscalité Succession /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Succession Fiscaliteit Fiscalité Pensioen Patrimoine Pension Vermogen Fiscalité YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Pension Patrimoine Successie Succession <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Pension Patrimoine YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Fiscalité Succession /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Succession Fiscaliteit Successie Succession Fiscalité Fiscalité YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Pension Vermogen Pension Patrimoine YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Fiscalité Succession Your Financial<RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Partner 2000791893

Pension

<RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU

Successie Succession VermogenFiscalité Pension Fiscalité Patrimoine <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU

<RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Fiscalité Successie Globale planning /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU van uw financiële toekomst YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Fiscalité

Succession

<RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU <RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU

Pension

Pensioen

VANAF

€20,00

p.p. ONTDEK GENT EN OMSTREKEN Patrimoine

Patrimoine

SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH /D SODQL¿FDWLRQ JOREDOH GH Fiscaliteit Succession RWUH DYHQLU ¿QDQFLHU YRWUH DYHQLU ¿QDQFLHU Fiscalité Succession

VANOP HET WATER

BOEK ÉÉN VAN ONZE BOOTTOCHT FORMULES! • OPSTAPPEN IN JACHTHAVEN MERELBEKE, OP LOOPAFSTAND VAN HET HOTEL • VERSCHILLENDE ROUTES • CATERINGMOGELIJKHEDEN WWW.HOTELGENT.BE

Pension

Pension

Vermogen Patrimoine

<RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU

<RXU )LQDQFLDO 3DUWQHU Successie

Fiscalité

Fiscalité

Succession


Bedrijfsreportage | Slimstock

UW VOORRADEN OPTIMALISEREN? DA’S MAKKELIJK MET SLIM4 AS A SERVICE Als voorraadhoudende kmo weet u dat

Ondersteuning van A tot Z

Vrijblijvend kennis maken met Slim4 (as

een optimaal beheer van uw stocks u veel

Slimstock ondersteunt u van A tot Z bij de

a service)? Elke derde donderdag van de

geld kan opleveren. De software Slim4

implementatie van Slim4. Uw consultant

maand is er bij Slimstock een kijkdag. U kan

van Slimstock, Europees marktleider in

zorgt ervoor dat uw SaaS-omgeving wordt

daarnaast ook steeds een demo aanvragen.

voorraadoptimalisatie, helpt u daarbij. Slim4

ingericht zoals u het graag heeft, waarbij u

Inschrijven voor de kijkdag of een demo

kan u nu ook ‘as a Service’ gebruiken. Zo

bepaalt welke informatie u op uw scherm wil

aanvragen kan via www.slimstock.be. ▪ (NV)

hoeft u niet te investeren in een eigen server

zien staan.

voorraadgegevens te monitoren. Met een

Bij de ingebruikname van de software hoort

Snel prognoses en besteladviezen genereren

login en een paswoord kan u meteen aan

een gratis opleiding. Verder kan u als klant

Slim 4 laat u toe om met de gegevens uit

de slag. Slim4 optimaliseert uw voorraden,

steeds gratis de trainingen (online en in class)

uw ERP-systeem automatisch en snel prog-

volledig op maat van uw bedrijf.

van de Slimstock Academy volgen, niet alleen

noses en besteladviezen te genereren. Het

de praktische om met Slim4 te werken, maar

programma werkt volgens het principe

Door Slim4 ook aan te bieden via een online

ook de theoretische rond het beheren en opti-

‘Management by Exception’. Excepties,

platform neemt Slimstock de drempel voor

maliseren van stocks. Op www.slimstock.be

artikelen waar meer of minder vraag naar

kleine en middelgrote ondernemingen weg om

vindt u een overzicht en de kalender.

is dan verwacht kan u snel en vlot opvolgen

te werken met software voor voorraadoptimali-

Daan Majoor: “Wanneer u al een tijdje werkt

en bijsturen.

satie. Een investering is niet nodig. Het volstaat

met Slim4 is de tweedaagse herhalings-

dat Slimstock een connectie tot stand brengt

training een aanrader. Zo wordt alles nog

met uw ERP-systeem. U betaalt maandelijks een

eens opgefrist. Natuurlijk kan u met al uw

vergoeding, op maat van uw noden en geba-

vragen ook steeds terecht bij onze support

seerd op het aantal gebruikers en op de hoeveel-

afdeling.”

en geen IT-expertise in huis te halen om uw

heid artikels die u voert, geen cent teveel dus. Daan Majoor van Slimstock: “De kennis over uw

Beveiliging

stocks zit vaak in de hoofden van uw medewer-

Het spreekt vanzelf dat Slimstock de beveiliging

kers. Nog een voordeel van werken met Slim4

van uw gegevens zeer hoog op de agenda heeft

is dat die kennis in een structureel systeem

staan. Zo laat Slimstock voor zijn cybersecu-

Slimstock, De Regenboog 11, 2800 Mechelen

gebracht wordt, zodat uw medewerkers zonder

rity zeer regelmatig externe penetratietesten

T 015 40 01 64, info@slimstock.be

probleem elkaars werk kunnen overnemen.”

uitvoeren door ethische hackers.

www.slimstock.be

43


Bedrijfsreportage | Antargaz

ENERGIEPARTNER MET BLIK OP DE TOEKOMST Antargaz is al jaren Belgisch marktleider in de

bakkerijen, de glas- en staalsector en carrosse-

noden zijn wij de geschikte partner. Zo

verdeling van propaan en butaan in gasflessen

riebedrijven. Daarnaast heeft propaangas ook

kunnen bedrijven die verschillende vork-

en propaan in gastanks. Vandaag levert het

verschillende toepassingen in de landbouw-

heftrucks hebben, bij ons terecht voor een

bedrijf ook elektriciteit, aardgas en LPG.

sector. Denk aan verwarming, onkruidverdel-

gastank met verdeelzuil, of skid installatie.

Jarenlange ervaring en een toekomstgerichte

ging, drogen van voeding en dergelijke.”

Bedrijven

blik maken van Antargaz de geschikte

die

verschillende

gebouwen

moeten verwarmen op één groot terrein

Ontzorging en oplossingen op maat

kunnen dan weer beroep doen op onze

Ondernemingen vinden er steeds de gepaste energieoplossing, klinkt het bij Wendy Binst,

Volgens Wendy Binst maakt Antargaz dage-

werken met één centrale tank.”

sales director voor de Benelux en Duitsland bij

lijks het verschil met uitstekend advies en een

het departement ‘propaangas in tanks’.

uitmuntende klantenservice.

Biopropaan voor de toekomst

“Onze klanten kunnen vanaf het eerste contact

“Vandaag zijn onze producten en oplossingen

rekenen op het juiste advies en de gepaste

reeds een perfecte aanvulling op hernieuwbare

Nichespecialist voor bedrijven

begeleiding. Onze vertegenwoordigers zijn

energiebronnen. Zo dragen we ook nu al bij aan

Antargaz bedient een brede waaier aan

opgeleide adviseurs die het hele proces van a

een duurzame economie.

klanten met een ruim gamma aan producten

tot z opvolgen en die samen met de klant alle

Als we kijken naar de toekomst, dan ligt

en diensten. Hoewel particuliere klanten een

mogelijke stappen doorlopen tot we tot een

onze focus op de energietransitie. We zetten

groot deel van het cliënteel uitmaken, vinden

oplossing op maat komen.

daarbij volop in op biopropaan (brandstof

ook steeds meer bedrijven de weg naar ons als

Nadien blijven we 24/7 bereikbaar. We streven

die uit biologische restproducten wordt

energieleverancier, aldus Wendy Binst.

daarbij een volledige ontzorging na. Zo kunnen

onttrokken)”. ▪

“Met propaan en butaan bevinden we ons in een

we het verbruik van de klant nauwgezet opvolgen

belangrijke nichemarkt. Deze producten zijn

zodat we perfect weten wanneer we opnieuw

een goed alternatief en leveren energie voor alle

gas moeten leveren. Onze klanten hoeven dus

toepassingen wanneer de klant zich (voorlopig)

niet langer dat zelf na te kijken en kunnen zich zo

niet kan aansluiten op het aardgasnetwerk.

concentreren op hun core business.”

energiepartner

voor

uitdagende

tijden.

expertise in de aanleg van propaangasnet-

Voor ondernemingen, waarvoor hun productemperaturen vereisen, hebben wij de juiste

Gespecialiseerde producten en diensten

Woluwelaan 135 – Diegem

oplossing in huis. Zo leveren we aan industriële

“Ook voor ondernemingen met specifieke

02 246 00 76 – info.be@antargaz.be

tieprocessen een sterke vlam en precieze


Bedrijfsreportage | Easyfairs

MEET, GREET, DO BUSINESS,… ALLEMAAL LIVE OP TRANSPORT & LOGISTICS ANTWERP Transport & Logistics Antwerp is er terug. Na

transportbedrijf succesvol naar de toekomst

met Antwerp Traffic Club. Ook de Haven van

de coronacrisis is het in ons land de eerste

loodsen? Je ontdekt het op Transport & Logistics.

Antwerpen samen met Logistics in Wallonia

logistieke beurs die terug live plaatsvindt,

richten conferenties en netwerkmomenten in

de Benelux. Bijna 250 exposanten & partners

Gevuld seminarie- en conferentieprogramma

en de tientallen experten en keynote sprekers

Transport & Logistics Antwerp verwelkomt drie

hopen u op 19, 20 en/of 21 oktober te verwel-

dagen lang ook tal van experten en keynote

Maatregelen corona

komen in Antwerp Expo. De 5 beurshallen van

sprekers die hun expertise en kennis delen in

Wat corona betreft, valt de organisatie van een

dit complex zijn goed voor een oppervlakte

conferenties, seminaries, debatten, live inter-

beurs onder het handelsprotocol en voor de

van meer dan 20.000 m². Kom ook inspi-

views, een panelgesprek,…

catering op het event geldt het protocol van de

ratie opdoen, kennis vergaren, netwerken,

Nadine Francus: “Zo kan u op de eerste dag

horeca. Bij het perse gaan van deze KMOinsider

business opportuniteiten ontdekken,...

het panelgesprek bijwonen dat we samen met

waren nog enkele maatregelen van kracht: het

KMOinsider organiseren. Tijdens ‘Business@

mondmasker, het ontsmetten van de handen

De sector is klaar om terug evenementen bij te

Breakfast kan u luisteren naar Hans Maertens,

en het respecteren van 1,5 meter. Of er tijdens

wonen. Dat wijzen de surveys uit die Easyfairs

gedelegeerd bestuurder van Voka, Carine

de beurs nog maatregelen zullen gelden, is nog

als organisator van Transport & Logistics

Lucas, expert digital innovation bij Agoria

niet duidelijk. Easyfairs laat zich in elk geval bege-

Antwerp heeft laten uitvoeren.

en Anne-Marie Van Asbroeck, program lead

leiden door een gespecialiseerd bedrijf SGS om

Group event director Nadine Francus: “Liefst

mobility en logistics bij Imec.”

de coronaveiligheid te kunnen garanderen. ▪ (NV)

85% van onze bezoekers wil er graag terug bij

“Verder is er een seminarie van Supply Chain

zijn. Zo’n 10% heeft nog twijfels. We maken ons

Masters, een Jobday in samenwerking met TL

sterk dat een aantal daarvan ook nog present

Hub waarvoor zich al 25 bedrijven inschreven,

zal tekenen. Met 90% van ons reguliere aantal

een jongerenprogramma samen met Logos, de

bezoekers zijn we meer dan tevreden.”

uitreiking van Rookie of the Year en de uitreiking

meteen ook het grootste community event van

van de Trends Gazelle Awards met een gala-

en Transportmedia heeft een live studio op de beurs,… Kortom, teveel om op te noemen.”

19-20-21I10I2021

De toekomst van de transporten logistieke sector

diner in samenwerking met Transportmedia

Registreer u voor een GRATIS TOEGANGSTICKET

en Trends Top. Transporteconoom Alex Van

via www.transport-logistics.be met code

De transport- en logistieke branche is volop

Breedam zal ook weer van de partij zijn in één

BAAI1000 en download uw gratis toegangsticket.

in beweging. De digitalisering zet zich nu

van onze conferenties. Op woensdagavond

Vragen? Wend u tot Bianca Peeters,

echt versneld door. Hoe je logistieke of

is er de ‘Maritieme pint’ in samenwerking

T 03 280 53 45 of bianca.peeters@easyfairs.com.

45


TWS Projects en ’t Schoederkloptje

Together We’re Strong!

Redactie | Edith Vervliet

TWS Projects brengt ondernemers met een hart samen rond MVO door het realiseren van lokale, provinciale en nationale maatschappelijke samenwerkingsprojecten. ‘t Schoederkloptje – wat zoveel als ‘het schouderklopje’ in het West-Vlaams betekent – in Kortemark is een vereniging die alvast kan rekenen op de steun van TWS Projects en zijn meer dan 200 leden-ondernemers.

Armoedebestrijding

nemen”, zegt Sarah Bordon-Soens

Samen met vrijwilligers en mede-

Kleine

een

die er coördinator-groepswerker

standers zet ’t Schoederkloptje

steentje bijdragen aan een warme

organisatie

die

is. “'t Schoederkloptje is ontstaan

zich op verschillende vlakken

samenleving, deze vereniging uit

op vraag van mensen in armoede

in voor mensen die niet altijd

Kortemark is er een mooi voor-

en werd in 2001 als vzw opgericht.

aansluiting vinden in onze maat-

beeld van. “’t Schoederkloptje

We richten ons tot iedereen in

schappij, want niet iedereen voelt

is een welzijnsschakel én een

Groot-Kortemark die met kans-

zich thuis in onze maatschappij.”

vereniging waar mensen in een

armoede geconfronteerd wordt

Als Sarah het woord ‘kansar-

kwetsbare situatie, het woord

en daar bewust wil rond werken.

moede’

uitspreekt,

heeft

zij

het niet alleen over financiële armoede.

’t

Schoederkloptje

wordt ook met heel wat sociale armoede geconfronteerd.

’t Schoederkloptje is een ‘welzijnsschakel’. Wat betekent dat? “Elke persoon telt mee en verdient respect. Dat is de overtuiging

van

Welzijnsschakels


Interview | TWS Projects

“Samen met

vzw, een vereniging van 188

om rond te komen. Sterk staan om de deuken in het leven op te vangen

vrijwilligers en

welzijnsschakelgroepen

met

is vaak zeer moeilijk. Wij willen steeds nieuwe mensen bereiken en

duizenden mensen die zich vrij-

betrekken bij onze activiteiten. Via huisbezoeken komen vrijwilligers in

willig inzetten in de strijd tegen

contact met mensen in armoede. We leren elkaar kennen en waarderen.”

medestanders zetten we ons in voor mensen die niet altijd aansluiting vinden in onze maatschappij.”

armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en voor een recht-

Samen met andere organisaties

vaardige en duurzame samen-

Om meer mensen meer kansen te geven, gaat ’t Schoederkloptje in

leving. ’t Schoederkloptje is één

gesprek met andere organisaties, maatschappelijke diensten en lokale

van die welzijnsschakels. Wij

besturen. “Er zijn uitwisselingen met andere welzijnsschakels, samen-

kijken eerst naar wat mensen

werkingen met het Sociaal Huis, - het vroegere OCMW -, scholen, zieken-

met

nodig

fondsen, sociale huurkantoren en huisartsen. Een apotheker uit de buurt

hebben in hun omgeving. Het is

komt toelichting geven over eerste hulp en gebruik van medicijnen”, licht

belangrijk dat mensen met en

Sarah toe.

zonder armoede-ervaring elkaar

“Wij organiseren heel uiteenlopende activiteiten, persoonlijke contacten

echt ontmoeten en leren kennen.

en groepsinitiatieven”, vult Ariane aan. Zij is eveneens vrijwilliger en

armoede-ervaring

Door naar elkaar te luisteren of

verantwoordelijk voor de wekelijkse koffieklets. “Iedere dinsdag kunnen

samen dingen te doen, leren wij van elkaar. We doen samen positieve

mensen hier binnenlopen en hun verhaal doen. Er komen jonge moeders

ervaringen op. Zo krijgen mensen met armoede-ervaring een stem en

met kinderen. De oudste bezoeker is tegen de 90 aan. ’t Schoederkloptje

een plaats in de samenleving. Mensen voelen dat ze iemand mogen zijn”,

is een plek waar je samen deugd kunt hebben van een openhartige

verduidelijkt Sarah.

babbel, van begrip, waar je aan zelfvertrouwen wint. Wij zijn een luisterend oor. Moeilijk benoembare thema’s maken we bespreekbaar tijdens gespreksavonden.

Armoede is niet ...

Wij proberen oplossingen aan te reiken en geven ondersteuning waar

leven met een laag inkomen

we kunnen. We vergeten ook de maandelijkse maaltijd niet. Het is een

of geen werk hebben

moment van ontmoeting en ontspanning. In november worden er

of in een slecht huis wonen

computerlessen georganiseerd en één keer per maand is er een hobby-

of het moeilijk hebben op school

clubje aan het werk. Vier keer per jaar organiseren we een uitstap en

of geen goede gezondheid hebben of alleen staan met alles of... Armoede is alle problemen op een hoop, tegelijkertijd en door elkaar heen.

(Uit: Waar is iedereen? Verhalen over Armoede, ’t Hope 2003 )

Netwerk tegen armoede Daarnaast maakt ’t Schoederkloptje ook deel uit van het netwerk tegen armoede. De 58 verenigingen waar armen het woord nemen vind je in alle Vlaamse provincies, in centrumsteden en op het platteland, grote en kleine verenigingen. “Allemaal bieden ze een warm onthaal aan mensen in armoede, zonder drempels. Samen met hen gaan we op weg om hen uit hun sociaal isolement te halen, sterker te maken, en na te denken over oplossingen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting”, gaat Sarah verder.

Een luisterend oor en oplossingsgericht “Wij willen onze omgeving tonen dat armoede bestaat”, zegt uittredend voorzitter Maurice die ’t Schoederkloptje mee heeft opgericht. “Een tegenslag kan veel veranderen. Niet iedereen heeft het even gemakkelijk

47


“We willen onze computerklas graag uitbreiden met vijf nieuwe laptops.”

en kinderen voor drie dagen op

TWS brengt ‘Ondernemers met een hart’ samen

vakantie.”

Geert Devloo, founder-bezieler van TWS Projects: “TWS Projects reali-

elk jaar gaan wij met volwassenen

Sarah:

“Onze

laten

seert lokale, provinciale en nationale maatschappelijk verantwoorde

we

deelverantwoordelijkheden

projecten zoals ’t Schoederkloptje vanuit de kracht van het onderne-

opnemen. Zoals b.v. in ’t Snuffeltje,

merschap met een directe return voor de ondernemers. Voor elk project

onze weggeefwinkel die op zaterdag

hebben we 30 à 35 ondernemers nodig die zich engageren. Tijdens een

open is. Een team van vrijwilli-

individueel gesprek van anderhalf uur gaan we met de ondernemer die

gers sorteert de goederen die we

hiervoor openstaat na hoe we mekaar kunnen versterken.”

ontvangen. Mensen die ’t moeilijk

De organisatie kan rekenen op het engagement van meer dan 200

hebben kunnen gratis kledij, klein

leden-ondernemers. “TWS Projects wil met zoveel mogelijk onderne-

huishoudelijk materiaal en speel-

mers in andere gemeenten over heel Vlaanderen lokale MVO-projecten

goed bekomen.”

opzetten. Door samenwerkingsprojecten zoals ’t Schoederkloptje

vrijwilligers

kunnen ondernemers steun verlenen aan maatschappelijke organisaties

TWS Projects en zijn ‘Ondernemers met een hart’ helpen enkele prangende dromen van ‘t Schoederkloptje realiseren

én tegelijkertijd zelf groeien en elkaar versterken. Elke ‘ondernemer met een hart’ kan zijn steentje bijdragen”, beklemtoont Geert Devloo.

Ieder jaar stelt ’t Schoederkloptje een projectdossier samen om aan

Return voor leden-ondernemers

te tonen dat het voldoet aan de criteria van het Vlaams Netwerk Tegen

“Met ondernemers die zich vinden in de TWS Projects-filosofie gaan we

Armoede en zo aanspraak te maken op subsidies.

een lidmaatschap aan voor vier jaar”, stelt Geert. “In die vier jaar onder-

“Die subsidies vullen we aan met giften. Het Sociaal Huis steunt ons

houden we de band met onze leden en bevragen we hen geregeld over

eveneens. Maar dan nog zijn die middelen ontoereikend om de werking

hun verwachtingen van de samenwerking. Nieuwe leden ontvangen een

van onze vereniging te verzekeren. We zijn blij dat TWS Projects en zijn

vragenlijst. Die is gebaseerd op een marktonderzoek dat we deden bij

‘Ondernemers met een hart’ onze mensen een hart onder de riem steken

ondernemers uit diverse sectoren en resulteerde in een 14 punten-actie-

en logistieke en materiële ondersteuning bieden om drie van onze meest

plan met wat leden-ondernemers belangrijk vinden. Onze ondernemers

dringende dromen waar te maken. Het dak van onze weggeefwinkel moet

ervaren zo dat we hen op die indirecte manier vooruit helpen met hun

vernieuwd worden. We zouden onze computerklas graag uitbreiden met

sales en marketing.”

vijf nieuwe laptops. In afwachting dat ons stadsbestuur en De Lijn een

Ondernemers met een hart die meer willen vernemen over hoe deze

beter mobiel traject uitwerken, hebben we nood aan een eigen busje.

win-win situatie precies werkt, kunnen terecht bij:

Op die manier kan ’t Schoederkloptje na 20 jaar verder zijn activiteiten

Geert Devloo, +32 475 42 60 71 en info@twsprojects.be

ontplooien en zijn doelgroep zorg op maat blijven bieden!”, besluit Sarah.

www.twsprojects.be - www.ondernemersmeteenhart.be


Dossier

F I N A NCE

Uw boekhouding en administratie 100% correct verzorgd Fiduciaire Antwerpen is sinds 1971 een rots in de branding van ondernemingen. Professionals die alle

facetten van boekhoudrecht, BTW,

personenbelasting, vennootschapsbelasting en loonadministratie (als niet-erkend sociaal secretariaat) tot in de puntjes beheersen.

In dialoog met ondernemers Fiduciaire Antwerpen telt een 20-tal medewerkers en is erkend IAB accountant & belastingconsulent. Wij begeleiden ondernemers, kmo’s en filialen van internationale ondernemingen begeleiden bij hun boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Geen saaie accountants, wel passievolle cijferspecialisten die zich aansluiten bij wat u wenst.

Klankbord dat mee zoekt naar oplossingen De accountant behoort tot de cijferberoepen en is bij uitstek de persoon of organisatie om u bij te staan bij het vervullen van uw boekhoudkundige, fiscale en overige verplichtingen als ondernemer. De visie van Fiduciaire Antwerpen rijkt echter verder dan dat. Als ondernemer zoekt u een klankbord, een persoon die naar uw ideeën en of problemen luistert. Geen meeloper doch een waardig opponent, een persoon die uw ideeën kan kaderen en u wijst op eventuele zwaktes maar ook iemand die zoekt naar oplossingen om deze ideeën te versterken. Hij

52 WIM OST: LET’S TALK

ABOUT THE MONEY

58 INSIDE INFO

volgt voor u het klimaat op want ja, ook het investerings-, economische- en fiscale klimaat spelen een rol bij uw ondernemersplannen.

Een persoonlijke aanpak die werkt Fiduciaire Antwerpen staat garant voor een persoonlijke aanpak van uw boekhoudkundige, administratieve en financiële vraagstukken. Door de verscheidenheid van onze klanten hebben we uitgebreide expertise in de meeste sectoren van ons bedrijfsleven. Lees meer op p. 51

BEDRIJFSREPORTAGES

50 VANDELANOTTE 56 COFACE 57 MOORE-DEALMAKERS 49


Bedrijfsreportage | Vandelanotte

MYVANDELOTTE: DIGITAAL EN DICHTBIJ Een digitale samenwerking voorbij de cijfers en

“Onze klanten kunnen bij ons ook terecht

het persoonlijk contact te verliezen. Het huidige

een vertrouwensrelatie die de klant niet alleen

voor juridisch advies en payroll, begeleiding

portaal bestaat al meer dan 4 jaar. Onze klanten

ontzorgt, maar hem ook helpt om zijn doelen

bij aanvragen van subsidies, overnamebe-

kunnen er vandaag hun boekhoudstukken

te bereiken: dat is het DNA van accountancy-

geleiding en ga zo maar door. We gaan tot

in aanleveren, betalingen doen, juridische

en

Volgens

het uiterste om onze klanten echt goed te

templates consulteren en meer. Ze kunnen er

vennoot Iris De Groote staat het digitale

leren kennen. Elk van hen heeft een centraal

onze periodieke rapportering in raadplegen

ondernemersplatform myVandelanotte dan

aanspreekpunt dat waakt over alle diensten die

en krijgen er een accuraat inzicht in hun cijfers

ook centraal in de manier waarop het bedrijf

zij van Vandelanotte krijgen.”

mee.”

De klant centraal

Groei, betrokkenheid en creativiteit

Complete service voor elke klant

Iris De Groote is vennoot, accountmanager voor

Die brede dienstverlening is nodig om klanten

Vandaag krijgt myVandelanotte een grondige

een groot aantal kmo’s en verantwoordelijk

te helpen groeien, benadrukt Iris De Groote.

update. In de loop van het vierde kwartaal

voor alles wat met digitalisering te maken heeft

“Bij Vandelanotte zetten we altijd in op groei.

gaat een pilootproject van start. In 2022 zal het

binnen het accountancyteam van Vandelanotte.

Dat ligt in onze kernwaarden naast betrokken-

volledig operationeel zijn.

“Bij Vandelanotte zetten we de ambities van onze

heid en creativiteit. We produceren dus niet

“Met het nieuwe platform willen we ook de

klanten centraal en werken we op zo’n manier

alleen cijfers maar gaan volop voor een proac-

klanten ontzorgen die voor hun boekhouding

dat zij zich maximaal kunnen bezighouden

tief advies op regelmatige basis. Digitalisering

niet met ons samenwerken. We bieden hen

met hun core business. Digitalisering is daarbij

is daarbij belangrijk omdat het inzichten biedt

dezelfde complete service aan en maken van

onmisbaar. Maar we blijven een familiale onder-

waarmee we groei kunnen realiseren.”

myVandelanotte dé centrale plaats om finan-

auditkantoor

Vandelanotte.

naar de toekomst kijkt.

ciële rapporten, payroll en tal van andere

neming en dat wil zeggen dat we ook in digitale tijden dicht bij onze klanten blijven staan.”

Van accountancy tot overnamebegeleiding

Van boekhoudportaal naar digitaal ondernemersplatform

documenten, zoals notariële aktes te digitaliseren en te consulteren.” ▪

In deze ambitie speelt het digitale ondernemersplatform myVandelanotte een cruciale rol,

Volgens Iris De Groote betekent dat ook dat

aldus Iris De Groote.

bedrijven en ondernemers niet alleen op

“myVandelanotte is een platform waarmee we

Vandelanotte kunnen rekenen voor hun

onze klanten willen ontzorgen en een middel

boekhouding.

dat de samenwerking verbetert zonder daarbij

contact@vdl.be - www.vandelanotte.be


ACCOUNTANCY

-

FISCALITEIT

-

PAYROLL

“Uw accountantskantoor met een hart voor ondernemers”

Fiscaal en financieel ontzorgen Fiduciaire Antwerpen is een erkend ITAA accountant & belastingconsulent. Met een persoonlijke aanpak ontzorgen we ondernemers en kmo’s op boekhoudkundig en administratief

De expertises van Fiduciaire Antwerpen: - Accountancy - Loonadministratie - Bedrijfsadvies - Fiscaliteit

vlak. Wij zijn een team van experten met een passie voor cijfers. Integer, betrouwbaar en respectvol. Een klankbord voor elke ondernemer.

ITAA 50.377.554

Lamorinièrestraat 235 - 2018 Antwerpen T 03 230 06 64 - www.fid-antwerpen.be


Wim Ost:

Let’s talk about the money

Banken lagen mee aan de oorsprong van de vorige mondiale crisis in 2008. Op tien jaar tijd is er veel veranderd: tijdens de coronacrisis zijn diezelfde banken niet de oorzaak, maar een deel van de oplossing, samen met een groeiend gamma ‘alternatieve’ aanbieders van kapitaal. Wim Ost van Moore Corporate Finance schetst de uitdaging omtrent het vinden van de juiste financieringspartner.

Redactie | Frank Van Hoof

Met echte kennis van zaken het verschil maken

verantwoordelijke voor Debt & Equity Funding. Wim werkte twaalf jaar voor een Belgische grootbank, eerst als corporate banker, later als specialist Structured Finance. Bij Moore begeleidt hij ‘onderne-

Met een polyvalente professionele ploeg maakt Moore het verschil

mende’ klanten als strategische partner naar de optimale financie-

voor zijn klanten. Door specifieke sectorervaring spreken heel wat

ringsoplossing voor hun projecten. Wim gidst me met enthousiaste

Moore-medewerkers écht de taal van de klant en ontpoppen ze zich

expertise rond in het ‘kapitale’ kluwen van banken, private equity

tot strategische rechterhand. Dat geldt zeker voor partner Wim Ost,

en mezzaninefinancieringen.


Dossier | Finance

De bank: een partner in woelig water “Traditionele banken kampen momenteel met heel wat uitdagingen. Het klassieke business model staat onder druk. Enerzijds roomt de aanhoudende lage rentestand de marges af. Anderzijds worden banken geconfronteerd met strikte regelgeving en administratieve verplichtingen als erfenis van de bankencrisis. Door die verhoogde focus op interne kosten en procedures hebben banken minder tijd en ruimte voor hun rol als preferentiële adviseur. Aan en van die bedrijven wordt nu gevraagd om zélf een ijzersterk dossier op papier te zetten als ‘akte van vertrouwen’. Het credo ‘building trust around the table’ volstaat niet langer, een goed onderbouwd financieringsdossier is meer dan ooit bepalend voor de uitkomst van de kredietvraag. We zien dan ook een groeiende vraag van ondernemers om hen te begeleiden bij dit proces.”

There’s Mo(o)re on the market “Die rol spelen we graag, maar daarnaast ligt onze toegevoegde waarde voornamelijk in het strategisch meedenken over de optimale financieringsstructuur. Tegenover elk project staat immers een andere ideale financieringsvorm. Doordat banken zich meer dan vroeger focussen op risico-inschatting en de regels ook strenger werden, ontstond er een financieringskloof, die snel werd gevuld door diverse dynamische nieuwkomers. Moore Corporate Finance heeft kennis van én contact met alle betrokken spelers op de markt. Samen met de ondernemer gaan we op zoek naar dé ideale oplossing. Om te bepalen welk ‘pak’ als gegoten zit, is het uiteraard belangrijk om ‘de juiste maten’ te nemen. Maatwerk is

Wim Ost van Moore Corporate Finance: "Een goed onderbouwd financieringsdossier is meer dan ooit bepalend voor de uitkomst van de kredietvraag."

dan ook cruciaal: we gaan de behoefte van de klant grondig analyseren, om vervolgens samen de aangewezen financieringsstructuur te bepalen en de zoektocht naar geknipte partners te begeleiden.”

is daarom zeker niet altijd de beste. Soms kan het voordeliger zijn om een hogere kostprijs te betalen in ruil voor bijkomende flexibi-

Kiezen zonder te verliezen: Moore zorgt voor externe expertise

liteit op vlak van terugbetaling of waarborgen. De ideale financieringsmix is complex maatwerk geworden met belangrijke gevolgen voor de toekomstige bedrijfsvoering en vereist een grondige

Beschikbaarheid van kapitaal is vandaag niet de grootste uitdaging

aanpak. Een goed voorbeeld is de financiering van overnames

in de markt. Ondernemer Steven Peleman noemt geld in ditzelfde

of management buy-outs. Door bijvoorbeeld traditionele bank-

nummer zelfs ‘de goedkoopste grondstof die er momenteel is’. Maar

financiering te combineren met een achtergesteld krediet of een

elke financiering heeft wel haar eigen dynamiek.

mezzaninelening, kan de overnemer zijn financieringsstructuur

“Momenteel biedt de financieringsmarkt enorm veel mogelijk-

versterken zonder bijkomende waarborgen te moeten verstrekken

heden, maar het groeiende aantal spelers maakt de markt er niet

of te verwateren in kapitaal. Dergelijke oplossingen worden vaak

transparanter op. We gidsen onze klant op basis van zijn behoeften

gekozen als aanvulling van de eigen middelen. Maar ook bij groei-

én onze expertise door het grote en gevarieerde aanbod. Een juiste

bedrijven zien we het belang van een gezonde financieringsmix

financiering vraagt een continue evenwichtsoefening waarbij je

toenemen. Deze bedrijven kunnen vaak maar moeilijk terecht

als bedrijf een afweging moet maken tussen kostprijs enerzijds,

bij banken door een gebrek aan waarborgen of een beperkte

en flexibiliteit en zeggenschap over de onderneming anderzijds.

kapitaalstructuur. Een combinatie met risicokapitaal of achter-

Daarnaast moeten de financiële ratio’s van de onderneming ook op

gestelde leningen kan hier een uitweg bieden. Moore biedt niet

een gezond niveau gehouden worden. De goedkoopste oplossing

alleen ondersteuning bij de opmaak van het businessplan, maar

53


onderliggende financieringsbehoefte: er is een groot verschil tussen pakweg een overname, een specifiek investeringsproject of groeifinanciering. Een inschatting van de haalbaarheid is de volgende belangrijke stap, een ‘quality check’ als het ware. Op basis van een beproefde methodiek maken we een scan van de onderneming en het project. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve info zijn hier belangrijk. Deze haalbaarheidsstudie resulteert in een advies op maat van de onderneming. Dit is overigens niet altijd een goednieuwsshow: we staan erop om als strategische partner professionele feedback te geven die de klant echt vooruithelpt. Soms is de onderneming gebaat om de plannen bij te sturen om het project succesvol te kunnen realiseren. Na groen licht én onderling overleg over de te volgens strategie, start de zoektocht naar kapitaal en partners die passen in het verhaal.”

Een ervaren copiloot met internationale terreinkennis “Veel van onze klanten zijn familiale bedrijven en spelers uit de midmarket: ze hebben een enorme expertise inzake hun bedrijfsbegeleidt deze groeibedrijven door een gestructureerd markt-

activiteit, maar rekenen voor hun financieringsoplossingen op

proces ook bij het vinden van de juiste investeerder die naast een

iemand die meedenkt en hen begeleidt. Moore positioneert zich

financiële ook een strategische hefboom voor de onderneming

hier als compagnon de route. Financieringstrajecten zijn vaak lang

kan betekenen.”

en complex. Door onze klanten tijdens dit proces te ontzorgen, laten we hen toe zich te blijven focussen op hun kerntaken. We gaan ook

Grondige kennis van de klant alvorens te dingen naar een hand

verder dan de klassieke consultancy en blijven aan boord tot de deal gerealiseerd is en het geld bij wijze van spreken op de rekening staat.

Voor er sprake is van een optimale oplossing, is er een veelzijdige

Banken blijven veruit de belangrijkste financieringspartners van

voorbereiding. Alles start met de analyse van de financieringsbe-

Belgische kmo’s, maar de laatste jaren zorgen alternatieven binnen

hoefte van de klant. “De allereerste vraag die je je moet stellen is in

én buiten België voor een belangrijke aanvulling. We zien in de

welke levensfase jouw onderneming zich bevindt. Geen complexe

praktijk dat een combinatie van verschillende financieringsbronnen

vraag, maar wel één die meteen richting geeft: zo zal een scale-up

vaak veiliger is en, indien goed gestructureerd, leidt tot belang-

een heel andere aanpak vergen dan een matuur bedrijf met een

rijke concurrentiële en strategische voordelen. Dat is exact wat we

constante casfhlow. Vervolgens maken we een analyse van de

samen met de ondernemer willen bereiken.” ▪

KMO overnamebemiddeling

Familiale opvolging

Bedrijfswaardering

Wat is de waarde van mijn bedrijf? Wanneer moet ik beginnen nadenken over overdracht? Hoe gaat een overdracht in z’n werk?

 Meer dan 25 jaar M&A praktijkervaring

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak www.davinci-cf.be ■ info@davinci-cf.be ■ +32 476 56 68 44


Uw bedrijfsadministratie vanop afstand en zonder zorgen! Wings Software biedt totaaloplossingen voor de bedrijfsadministratie van uw KMO. Onze softwarepakketten zorgen voor een efficiënte wisselwerking tussen al uw boekhoudkundige taken. Van een semiautomatische verwerking van pdf-facturen tot volledig automatische boekingen van bankuittreksels. En dit alles steeds veilig, betrouwbaar en in de cloud. Zo raadpleegt u ook vanop afstand en zonder zorgen uw administratie. Want met Wings Software is uw KMO in goede handen!

Contacteer ons voor meer informatie www.wings.be - info@wings.be of bel gratis 0800 84 029

Kent u WingsConnect al? Scan uw papieren facturen en mail ze naar Wings zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken. Elektronische facturen worden zelfs volledig automatisch geboekt! Deze functie is volledig geïntegreerd in Wings Online en of u nu zelf Wings Online boekhouding gebruikt, of uw externe accountant beheert uw dossier met Wings, met de gratis WingsApp heeft u alle boekhoudkundige documenten altijd bij de hand! Ga voor meer info naar www.wings.be

Probastraat 7 - Blok A - 2235 Westmeerbeek

Wings adv KMO-insider mei 2021.indd 1

10/05/2021 08:56

Storytelling: get your story out Zorg ervoor dat je boodschap blijft hangen! Contentcommunicatiebureau KMOdynamoo helpt u graag. Met unieke contentcreatie voor print of online, budgetvriendelijke mailings met een sterke boodschap en authentieke storytelling die uw klanten kan overtuigen.

Let’s get in touch!

Communicatiestrategie

Websites

Online marketing SEO

360° advies

Webdesign

Contentmarketing

Development

SEA

Conceptontwikkeling

Optimalisatie

E-mailmarketing

Mediastrategie

Zoekwoordenanalyse

Social media

Lintsesteenweg 69 | 2500 Lier | T: 03 491 83 70 info@kmodynamoo.be | www.kmodynamoo.be

55


Bedrijfsreportage | Coface

MEER DAN EEN VERZEKERAAR. UW ADVISEUR IN HANDELSRISICO’S Coface is in België al lange tijd een toonaan-

een kredietverzekeraar. “We zijn vandaag

Risk Academy. “We zetten onze expertise in de

gevende kredietverzekeraar. Vandaag wil het

vooral bekend als verzekeraar. Toch is de

markt via een centraal platform. Daar vinden

bedrijf zichzelf sterker profi leren als infor-

kredietverzekering pas een laatste stap in

bedrijven economische analyses, publicaties

matiebedrijf en risicoadviseur. Dat is de taak

ons omvangrijk aanbod van diensten; Check,

en webinars. Daarnaast bieden we ook work-

van Muriel Douchain, sinds meer dan 1 jaar bij

Collect, Protect. We willen in de eerste plaats

shops aan voor klanten. In deze workshops

Coface verantwoordelijk voor marketing en

een informatiebedrijf zijn, advies verlenen en

brengen we verschillende departementen van

communicatie in België en Luxemburg. “We

expertise delen. Preventie is immers cruciaal

een

willen onze klanten bijstaan in het maken

voor Coface en voor elk bedrijf dat deals sluit.”

samen, denk aan de commerciële en Risk

van de juiste beslissingen, lang voor ze een kredietverzekering afsluiten.”

bedrijf,

met

verschillende

doelen

Underwriting dienst, en betrekken hen bij het

Bedrijfsinformatie als toegevoegde waarde

assessmentproces.”

De enorme hoeveelheid bedrijfsinformatie

Gespecialiseerde podcasts

“Voor ik bij Coface begon, had ik verschillende

die Coface beschikbaar stelt, biedt hierbij een

Om ondernemingen nóg beter op maat te

leidinggevende functies in de communicatie-

enorme toegevoegde waarde. “De bedrijfsin-

informeren, werkt Coface ook aan een podcas-

wereld”, gaat Muriel Douchain van start. “Daar

formatie die wij verzamelen is rijker dan wat

treeks. “Met deze podcasts geven we iedereen

werkte ik in opdracht van grote, internationale

je elders op de markt vindt. Wij krijgen voort-

die niet aanwezig kan zijn op onze webinars

merken. Die ervaring komt vandaag goed van

durend signalen over, onder andere betalings-

toegang tot essentiële expertise en analyses

pas. Aangezien Coface een Frans merk is, is

achterstanden en delen die informatie real

van een hoog niveau. De afleveringen, die in

zijn reputatie niet zo sterk op onze markten.

time. Met behulp van deze informatie geven

het Nederlands en het Frans te beluisteren

Daarom is een sterke brand building nodig

we ondernemingen een kredietwaardig-

zullen zijn, worden gehost door een econo-

om de bekendheid te vergroten en vooral om

heidsscore (DRA). Op basis daarvan delen we

mische journalist die in gesprek gaat met een

het verschil met de concurrentie duidelijk te

mee hoeveel kredietlimiet wij aan een bedrijf

underwriter en onze CEO Kris Degreef”.▪

maken.”

zouden geven.”

Complete partner voor bedrijven

Publicaties, webinars en workshops

Dat verschil zit volgens Muriel Douchain

Om deze ambities te realiseren zet Coface

in het gegeven dat Coface een completere

in op een gestructureerde en impactvolle

partner kan zijn voor bedrijven dan louter

communicatie via het platform ‘Coface Trade

Een sterk merk bouwen

www.coface.be


Bedrijfsreportage | Dealmakers

DE WAARDEBEPALING VAN JOUW BEDRIJF: VOER VOOR SPECIALISTEN Wie denkt aan de verkoop van zijn bedrijf vraagt

Een koper heeft immers een ander perspectief

praktische toets van de rendementswaarde en

zich natuurlijk af wat de onderneming waard

dan een verkoper.”

intrinsieke waarde.”

De vergelijkingswaarde

leggen, vertelt Anthony Hernaut, Director van

Intrinsieke waarde en rendementswaarde

Dealmakers, adviesbureau voor ondernemers

Volgens Anthony Hernaut zijn de twee

dering op basis van de rendementswaarde is

bij de verkoop van hun levenswerk.

meest gebruikte waarderingsmethoden de

het volgens Anthony Hernaut belangrijk om

is. Om dat te bepalen zijn er diverse waarderingsmethoden, die elk hun eigen klemtonen

Naast de intrinsieke waardering of de waar-

bepaling van de intrinsieke waarde en van de

Kwaliteit, structuur en focus

te kijken naar vergelijkbare transacties in het

rendementswaarde.

recente verleden. Die beïnvloeden immers ook

Volgens Anthony Hernaut ontwikkelde het

“De intrinsieke waarde, of het gecorrigeerd

de waarde van de onderneming.

Wemmelse adviesbureau een unieke methode

netto actief (GNA), is de waarde van het patri-

“We gebruiken de vergelijkingswaarde, of

rond kwaliteit, aangepaste structuren en een

monium dat een onderneming in het verleden

multiples, vaak omwille van hun eenvoud.

duidelijke focus.

heeft opgebouwd: de som van het eigen

Maar daar zit ook de adder onder het gras. Een

“Kwaliteit komt voort uit onze onafhanke-

vermogen en de verborgen meer- en minder-

grondige onderbouwing ervan is broodnodig

lijke werkwijze waarin vertrouwen, ervaring,

waarden op activa en passiva.

voor een relevant resultaat. En zelfs dan is een

kennis en betrokkenheid centraal staan. Ons

De rendementswaarde (DCF) kijkt naar het

vergelijking met andere methoden noodzake-

klein team bestaat uit bekwame experten

rendement dat de activa genereren en niet naar

lijk voor een correct inzicht in de echte waarde

met bewezen expertise in Corporate Finance.

de financieringswijze van het bedrijf.”

van de onderneming.”

De financieringswaarde

Een combinatie is essentieel

We behouden steeds een duidelijke focus op advies en begeleiding.”

“Ook de financieringswaarde is een belangrijk

Verschillende waarderingsmethoden

“De waarde van een bedrijf bestaat dus niet”

element bij een overname”, benadrukt Anthony

besluit Anthony Hernaut. “Een combinatie van

Hernaut.

verschillende methoden is dan ook aangewezen.

“Ons werk begint vaak bij de waardering van de

“Het is dan ook enorm zinvol voor de

Rekenen is essentieel maar er spelen daarnaast

onderneming”, gaat Anthony Hernaut verder.

verkoper om dit te kennen en de verhouding

nog andere factoren een belangrijke rol.” ▪

“Bij deze waardebepaling spelen verschil-

ervan tot de DCF- en de GNA-waarde in kaart

lende numerieke maar ook strategische en

te brengen. Zo staat hij van bij het begin van

emotionele factoren een rol. Bovendien zijn

de onderhandeling sterker tegenover kandi-

er meerdere waarderingsmethoden. Welke

daat kopers.”

methode het meest aangewezen is, hangt ook

De financieringswaarde volstaat echter niet

DEALMAKERS

van de positie die je inneemt in de transactie.

als waarderingsmethode maar eerder als

www.dealmakers.be

57


Korte berichten

Korte berichten Cowboy goes VS

1.000 euro voor wie een nieuwe chauffeur aanbrengt

Het Belgische e-bike merk Cowboy breidt zijn activiteiten uit naar de Verenigde Staten. Ook in Europa gaat het fietsenmerk er stevig tegenaan. Met extra activiteiten in Zweden en Denemarken komt het totale aantal markten waar Cowboy actief is, op twaalf. Vrachtwagenchauffeur is al jaar en dag een knelpuntberoep, maar sinds begin deze zomer gaat het nog harder dan ooit. Na een dip

Bedrijvennetwerkdagen in Antwerpen en Hasselt

door de coronacrisis is de transportsector vandaag overbevraagd en is er een stevige ‘war for talent’ aan de gang. Transportbedrijf Xwift betaalt 1.000 euro aan wie hen aan een nieuwe chauffeur kan helpen.

Industrieel vastgoed heeft de wind in de zeilen Vastgoedspeler JLL maakt een voorlopige balans op van de industriële en logistieke vastgoedmarkt anno 2021, met een focus op

De netwerkbeurs Bedrijvennetwerkdagen strijkt binnenkort neer in

Vlaanderen. Met nog vier maanden te gaan, ziet het ernaar uit dat

Antwerpen en Hasselt. Een ideaal moment om de lokale onderne-

de uitstekende resultaten zal neerzetten. Begin september was er in

mingen beter te leren kennen. In Antwerpen kunt u terecht in Antwerp

industriële en logistieke panden in Vlaanderen 917.000 m² verhuurd

Expo op 13 en 14 oktober, in de Expo Hasselt op 27 en 28 oktober.

en verkocht.

4 overnames in minder dan een jaar tijd

Minder vertrouwen en Facebook en Twitter als nieuwsbron

De Belgische CRM-provider Efficy heeft het Zweedse APSIS overge-

Belgen hebben steeds meer vertrouwen in nieuws dat ze ontvangen

nomen, de Scandinavische marktleider in data-gedreven marke-

via traditionele media dan via sociale mediaplatformen. Dat blijkt

ting. Efficy realiseert hiermee zijn 4de overname op minder dan een

uit een onderzoek van Kantar waarbij 3.000 Belgen vertrouwens-

jaar tijd. Het doel is om tegen 2024 een marktaandeel van 5% van de

scores toekenden aan 39 nieuwsmedia. Traditionele media krijgen

Europese CRM-markt te bereiken.

een gemiddelde score van 8,31 op 10, terwijl sociale mediaplatformen gemiddeld 6,19 op 10 halen.

Krëfel geeft retourgoederen tweede leven De consument doet meer en meer aankopen online. Hierdoor stijgt

Cebeo neemt Lumatec & InnoVent over

ook het aantal retourgoederen. Vanuit die optiek hebben Krëfel

Elektrotechnisch distributeur Cebeo neemt vanaf 1 november 2021 de

en het veilingplatform Vavato de handen in elkaar geslagen om

elektrische distributieactiviteit van Lumatec & InnoVent over. Lumatec

de teruggestuurde goederen te koop aan te bieden in een online

& InnoVent is goed voor een jaaromzet van ongeveer 7 miljoen euro. Alle

veiling.

10 medewerkers van Lumatec & InnoVent treden in dienst bij Cebeo.


Dossier Wettelijke middelen om leveranciersschuld en fiscale schuld te spreiden

BACK TO REALITY?

Wanneer uw onderneming zich in woelige vaarwateren bevindt, kan het slim zijn om een expert in te schakelen. Allianz KMO Consultants is al 25 jaar uniek in haar vakgebied en geeft u alle informatie over de wettelijke middelen die u kan gebruiken om uw leveranciersschuld en fiscale schuld te spreiden.

Goede afspraken Samen leggen we een belangrijk traject af dat bepalend is voor het voortbestaan en het succes van uw onderneming. Bij ons weet u voorafgaand waar u aan toe bent en hoe dat dient geregeld te worden. Aan de hand van een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, zoeken wij naar de gepaste financiële oplossing voor uw probleem.

Wees zelf niet de oorzaak van de mislukking Klinkt hard, maar het is wel waarheid : vaak is de terughoudendheid, verlegenheid of drempelvrees de oorzaak van het falen. Als het nodig is: bel ons vandaag en maak een afspraak. Er is altijd een oplossing, wees daar gerust in.

En die oplossing is altijd meer waard dan de kostprijs De oplossing die wij voor u bereiken is in waarde vele malen groter dan de kostprijs. Vaak betekent onze tussenkomst de redding van het bedrijf.

Contacteer ons daarom in alle vertrouwen

62 KMOINSIDER BREAKFAST

NA DE CORONACRISIS, BACK TO REALITY

U mag van het allereerste contact rekenen op een uiterst confidentiële behandeling. Wat u ons meedeelt, mailt of op andere wijze communiceert blijft uiteraard volledig discreet. U leest meer info over Allianz KMO Consultants op p. 61

BEDRIJFSREPORTAGES

60 DE KOOLPUTTEN

59


Bedrijfsreportage | De Koolputten

WERKEN EN ONTSPANNEN OP EEN UNIEKE SITE Een uitmuntende en veelzijdig horecalocatie

“In het restaurant kunnen onze gasten genieten

verduistering voor productieve en comforta-

met een aanbod op maat van zakelijke

van een fijn diner of een lichte lunch. De kunst-

bele werkmomenten, meetings en events.”

klanten, dat is de Koolputten in Waasmunster.

galerij en de bar zijn dan weer de ideale ruimtes

Van een gastronomisch diner of een werklunch

om gezellig iets te drinken. In onze eventlocatie

De lat steeds hoger leggen

tot een meerdaags bedrijfsevenement en een

kan alles van vergaderingen voor een klein

De Koolputten bestaat ondertussen 4 jaar. De

ontspannende drink; De Koolputten biedt het

team tot productlanceringen en bedrijfsfeesten

eigenaars herstelden de vervallen site in al zijn

volledige pakket aan en doet dat op een hoog

plaatsvinden. Het totaalplaatje klopt: we zijn

glorie en leidden hem, samen met Peter Serneels

niveau, vertelt manager Peter Serneels.

goed gelegen, midden tussen Antwerpen, Gent

en de rest van het team, een nieuwe tijdperk in.

en Brussel, en we hebben voldoende parking,

“Natuurlijk deelden we ook in de klappen

een veelzijdige infrastructuur en een keuken

die corona uitdeelde. Maar vandaag merken

die op hoog niveau draait.

we dat we vol vertrouwen en ambitie naar de

Symbiose tussen werk en ontspanning

toekomst mogen kijken. We hebben alles in

Peter Serneels begon 3 jaar geleden als manager van De Koolputten. De rijke geschiedenis, een

Veelzijdige infrastructuur

huis om te blijven groeien en om de lat elke

beloftevolle toekomst en de mogelijkheid om

Vandaag wil Peter Serneels De Koolputten nog

dag een beetje hoger te leggen. Onze kok kreeg

het perfecte samenspel te realiseren tussen

sterker in de markt zetten als een plaats waar

dit jaar de titel ‘eerste kok van België 2021’ en

werk en ontspanning overtuigden hem meteen.

klanten kunnen genieten én bouwen aan de

bracht onze keuken op een nieuw niveau. In de

“Als manager ben ik verantwoordelijk voor de

toekomst van hun bedrijf.

toekomst willen we de andere aspecten van het

exploitatie van de totale site. Die bestaat uit een

“Daar ligt voor ons nog een enorm poten-

bedrijf naar een hoger niveau brengen om zo dé

kunstgalerij, een bar, een orangerie, een feest-

tieel. We willen ons daarom nog sterker

geprefereerde horecapartner te worden voor

zaal en een restaurant. Daarnaast is er ook nog

positioneren als zakelijke partner. De

bedrijven in de regio.” ▪

de B&B die wordt uitgebaat door twee collega’s

unieke sfeer van de site is daarbij slechts

die daar ook wonen en die dus van de vroege

één aspect. Even belangrijk zijn onze goed

tot de late uurtjes beschikbaar zijn voor onze

uitgeruste ruimtes die we volledig kunnen

gasten.”

aanpassen naargelang de noden van onze gasten. Van enkele mensen tot een publiek

DE KOOLPUTTEN

Compleet aanbod

van meer dan 150; we kunnen ze allemaal

Koolputten 2 – 9250 Waasmunster

“Het unieke aan De Koolputten is dat we hier

accommoderen in de galerij of in onze poly-

(+32)052506060

een bijzonder compleet aanbod hebben”, gaat

valente zaal Mira. Al onze ruimtes zijn uitge-

info@dekoolputten.be.

Peter Serneels verder.

rust met moderne infrastructuur, airco en

www.dekoolputten.be


 Advies bij liquiditeitsproblemen  Faillissementspreventie  Begeleiding bij herfinancieringen  Begeleiding bij WCO I II III (Gerechtelijke Reorganisatie)  Begeleiding bij doorstart of faling  Begeleiding bij groeipijnen

ALLIANZ KMO Consultants is al 25 jaar uniek in haar vakgebied Waarom? Omdat wij een doorwinterd doe-bedrijf zijn. Vijfentwintig jaar expertise- en ervaring met kleine en middelgrote ondernemingen – vrije beroepen en vzw’s zetten wij om in daadkrachtige adviezen en acties die uw problemen oplossen. Verwacht geen ingewikkelde, belerende rapporten en lange theoretische beschouwingen, maar woord en daad.

Onze werkwijze is al even uniek. Op basis van uw probleemschets, formuleren wij onmiddellijk de diverse mogelijkheden. U beslist, maar wij staan u bij. In de uitvoering naar oplossingen vormen wij een alliantie met alle mogelijke specialisten, nodig om uw probleem te verhelpen. Of, in vele gevallen zelfs zonder dat er een werkelijke task force moet worden samengesteld. Wij handelen ook daadwerkelijk voor u. Afhankelijk wat de weg naar de oplossing vergt. Voor ieder ernstig bedrijfsprobleem leveren wij een oplossing in uw belang. Want uw belang staat centraal.

Vraag je intakegesprek. ALLIANZ KMO Consultants Krijgslaan 257 B-2610 Wilrijk Antwerpen - T 03 827 64 21 - office@allianz-kmoconsult.be WWW.ALLIANZ-KMOCONSULT.BE


Dirk Broeckx

Hans Danneels

“Je moet een service aanbieden die voor iedereen bereikbaar is: voor de nerd met zijn super smartphone, maar ook voor de migrant die nauwelijks Engels verstaat.”

“Door automatische metingen en telemonitoring krijgen zorgkundigen meer tijd voor het menselijk aspect van de job.”

Na de coronacrisis, Moderator | Edith Vervliet Auteur | Nicole Verstrepen

Dirk Broeckx, titularis van apotheek Broeckx, apotheek die drie jaar

Hans Danneels, co-founder en CEO van Byteflies, actief in digitale

geleden volledig verbouwd werd naar de ‘apotheek van overmorgen’,

gezondheidszorg. Byteflies ontwikkelt technologie om patiënten buiten

zoveel mogelijk gedigitaliseerd.

het ziekenhuis te monitoren, met toepassingen zoals CovidCare@Home.


,

KMOinsider Breakfast | Back to reality?

Carolien Krijnen

Hans Mathieu

“Ik ben er redelijk zeker van dat niemand rond deze tafel precies wist wat je wanneer, waar en met hoeveel mocht doen.”

“Het is ook op ecologisch vlak en op vlak van kosten/baten,… niet meer verantwoord om mensen van overal ter wereld in te vliegen voor een congres.”

back to reality? Carolien Krijnen, zaakvoerder van Chocalicious (chocolade workshops als teambuilding) en van Antwerp Connection (lifestyle tours door

Hans Mathieu, zaakvoerder van Storycatchers, actief in het communi-

Antwerpen).

ceren via video voor bedrijven, en organisator van virtuele events.

63


Edwig Laenen

Barbara Sauter

“Door telewerk verlaagt de drempel om ontslag te nemen. Op kantoor had ik de wrevel misschien opgemerkt.”

“Wie mee wil met de technologie en een online event wil, moet je kunnen bedienen. Maar wie daar moeite mee heeft en voor een live ontmoeting opteert, moet je ook van dienst kunnen zijn.”

De impact van

Edwig Laenen, zaakvoerder van Sealogis Freight Forwarding Belgium,

Barbara Sauter, sales & operations manager van evenementenlo-

voorheen Challenge International, actief in maritieme expeditie en logis-

catie BluePoint en van Tech.Lounge co-working, met vestigingen in

tiek. Opgericht in 1995.

Antwerpen, Brussel en Luik.


KMOinsider Breakfast | Back to reality?

Nena Shaw

Tomas Wijns

“De overheid ging ervanuit dat 10% steun genoeg was, vanuit de redenering dat de vaste kosten 10% bedragen.”

“Het is belangrijk dat de overheid haar databanken maximaal benut om in crisissituaties de financiële steun op een meer correcte manier te verdelen.”

COVID op ondernemingen Nena Shaw, zaakvoerder van atelier-eetcafé en expositieruimte ‘Who’s

Tomas Wijns, zaakvoerder van Eventa Rent feestverhuur, one-stop-shop

Afraid of Red, Yellow and Blue’, organisator van creatieve workshops voor

voor feestmateriaal: springkastelen, tafels, stoelen, servies, licht en

volwassenen en voor kinderen.

geluid,…

65


De coronacrisis heeft er stevig ingehakt. Bedrijven werden geconfronteerd met een verstoorde markt, een versnelde digitalisering en businessmodellen en -processen die in vraag moesten worden gesteld. Om de economische schade te beperken, kwam de overheid met flink wat financiële steun over de brug. KMOinsider zette een aantal partijen uit diverse

" Er was nauwelijks controle. Daar is ongetwijfeld enorm van geprofiteeerd."

sluiten en maakte geen aanspraak op een volledige vergoeding, hoewel er geen afzetmarkt was: onze klanten mochten niets organiseren. Wij hebben met drie mensen dag en nacht gewerkt in een poging wat omzet te genereren om ons bedrijf te redden. Zo hebben wij de testcentra in Luxemburg kunnen voorzien van tenten en koeling en konden particulieren onze springkas-

sectoren rond de tafel om te vernemen hoe zij

telen huren voor een interessante dagprijs.”

de coronacrisis ervaren hebben. De impact van

Nena Shaw heeft begrip voor dit standpunt:

de crisis was niet voor elke partij negatief.

“Er was nauwelijks controle. De centen werden bijna automatisch op de rekening gestort. Daar

Rond onze tafel zaten ook enkele mensen uit de evenementensector

is ongetwijfeld enorm van geprofiteerd.”

en de horeca, twee sectoren die zwaar getroffen werden. “Hebben jullie het gevoel gehad er alleen voor te staan?” vraagt moderator

“In Nederland keek men naar de omzet van het jaar voordien, en

Edith Vervliet hen.

daarvan werd een percentage genomen. Dat is logischer”, voegt

Nena Shaw bijt de spits af: “Als zelfstandige sta je er altijd wel een

Tomas Wijns er nog aan toe.

stukje alleen voor. De overheid ging ervan uit dat 10% steun genoeg

Barbara Sauter: “Onze sector (eventlocaties, red.) werd niet

was. Ze redeneerde dat de vaste kosten 10% bedragen. Bij mij – en

gehoord. In mei 2020 heeft Bruno Schaubroeck namens de eventfe-

ik denk bij veel bedrijven - lopen die op tot 30%. Het dubbele over-

deraties een brief geschreven waarin hij aanstipte dat de kracht van

bruggingsrecht was al iets. Ik denk wel dat we met zijn allen nu de

de sector ons human capital is. Als je dan meer dan een jaar niets

financiële put zullen moeten vullen. Ik vernam onlangs dat perso-

mag organiseren, terwijl de horeca wel af en toe mocht opengaan...

neel dat werkloos werd gesteld zich mag verwachten aan meer dan

Wat is het verschil? Het was voor ons onmogelijk om onze mensen

30% belasting. We zijn er nog lang niet uit.”

voltijds in dienst te houden. Gelukkig konden we terugvallen op economische werkloosheid.”

Geen goed gevoel over steunmaatregelen Aan de financiële steunmaatregelen houdt Tomas Wijns geen goed

Kritiek is oneerlijk

gevoel over: “Ik ben blij dat de overheid haar verantwoordelijk-

De antwoorden van de panelleden worden gewikt en gewogen door

heid heeft genomen, maar ben teleurgesteld dat er zo met geld is

Edwig Laenen: “Te weinig steun in verhouding tot de vaste kosten,

gegooid dat zal moeten worden terugbetaald. Wij hebben bijvoor-

te veel steun om goed te zijn… De kritieken vind ik begrijpelijk, maar

beeld hetzelfde bedrag ontvangen als collega-ondernemers in

een beetje oneerlijk. Je mag niet vergeten dat er begin 2020 een

bijberoep. Enkelen hebben hun aanbod flink kunnen uitbreiden

tsunami op ons afkwam, waarvan niemand wist hoe die zou aflopen.

met dit overheidsgeld. Voor ons was dit absoluut niet voldoende om

De overheid moest snel beslissen. De economen smeekten om geld

de vaste kosten te dekken… De vergoedingen hebben de markt in

te pompen in de economie, zodat die staande zou blijven. Dat heeft

negatieve zin verstoord: zij die niets deden, werden beloond. Onze

gewerkt. De economie sterkt nu aan tegen een hoge snelheid. We

sector (verhuur feestmateriaal, red.) is nooit verplicht geweest te

kunnen nu fileren en analyseren: wie heeft te veel gekregen, wie te

Met lichte voet naar waar u moet

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE70 0689 0667 8225 RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 NL - 12/2020

DVV_ADV_KMO_Insider_170x58,25.indd 1

14/12/2020 16:19


KMOinsider Breakfast | Back to reality?

weinig, wie niets, wie onterecht… maar de collateral damage is mijn inziens al bij al goed beheerst geweest.” Carolien Krijnen: “Als stadsgids ben ik zeer goed geholpen door de stad. We kregen bv. gratis coaching. Mijn chocoladeworkshops zijn een heel ander verhaal. Ik kreeg nergens antwoorden. Ik was lang verplicht gesloten. Eén van de redenen was dat bezoekers

" Met het dubbel overbruggingsrecht hadden sommigen meer omzet dan wanneer ze zouden werken."

Tomas Wijns is ook van oordeel dat mensen in technische werkloosheid binnen hun bedrijf kunnen worden ingezet voor andere taken om als bedrijf sterker te staan na de crisis: “Nu zijn talloze werknemers verplicht thuisgezet, op kosten van de belastingbetaler zonder hun bedrijf of de samenleving te verrijken.” Deze gedachtegang kan op goedkeuring van Barbara Sauter rekenen.

moesten neerzitten en bij mij gaat dat niet. Er

Barbara Sauter: “We hebben onze mensen zo

mocht ook geen materiaal gedeeld worden en

weinig mogelijk op technische werkloosheid

bij workshops gaat het net om samenwerken.

gezet en hen andere dingen laten doen, maar het

Ik ben er redelijk zeker van dat niemand rond deze tafel precies wist

was niet mogelijk om iedere dag voor iedereen werk te creëren. Wij zijn

wat je wanneer, waar en met hoeveel mocht doen.

innovatief geweest en hebben ons aanbod voor virtuele evenementen verder uitgebouwd, net als onze coworking faciliteiten onder de naam

Bal misgeslagen

Tech.Lounge, maar we hebben veel omzetverlies geleden en de kosten

Apotheker Broeckx pikt in op Edwig Laenen: “Het was inderdaad

bleven doorlopen. Veel bedrijven zullen nog klappen krijgen, eens de

goed, zeker in het begin, om veel geld in de economie te pompen.

technische werkloosheid stopt,….”

In de startfase kan je niet anders dan ‘one size fits all’-maatre-

“Het nieuwe uitgangsgedrag van jongeren gaat ook een probleem zijn

gelen treffen. Maar men heeft de bal na twee, drie maanden misge-

voor de horeca- en evenementensector”, merkt Carolien Krijnen op.

slagen. We hadden het voorbeeld van Nederland moeten volgen. De

“De jeugd gaat op de Scheldekaaien en pleintjes blijven zitten met zelf

middenveldorganisaties hadden samen met de overheid moeten

meegebrachte drank.”

uitzoeken wat het beste was voor elke sector. De bedrijfsrevisoren

Dirk Broeckx: “De Covidcrisis was de eerste maanden een gezond-

hebben aangeboden om een intermediaire rol te spelen. Men had

heidscrisis. Het afgelopen jaar is het een gedragscrisis geworden. Het is

veel meer maatregelen op maat kunnen nemen.”

jammer dan men altijd virologen aan het woord heeft gelaten en dat de

Onze politieke structuur, met zijn 9 ministers van gezondheid, én het

psychologen er te laat en sporadisch bijgehaald werden.”

feit dat we een overgangsregering hadden, maakten het er volgens Edwig Laenen niet makkelijker op om de juiste beslissingen te

Nieuwe business opportuniteiten

nemen: “Vergelijk het met een voetbalwedstrijd. Dan staan er 30.000

Voor Hans Mathieu heeft de coronacrisis nieuwe business met zich

trainers langs de lijn, die het allemaal beter weten.”

meegebracht: “Bij ons werden in het begin van de crisis belangrijke

Tomas Wijns: “We dienen wel degelijk te beseffen dat de grote

opdrachten geannuleerd. Later kregen we vragen uit sectoren die we

uitgaven niet betekenen dat er veel kmo’s in het hart zijn getroffen.

niet meteen verwachtten. Ik denk aan apothekersverenigingen die over

Ik pleit ervoor om de databank van de Belastingen te gebruiken en

de crisis wilden communiceren naar hun leden. In het najaar wisten

het geld op een meer correcte manier te verdelen in functie van

we niet meer hoe we het moesten bolwerken. We kregen offertes niet

de noden, de kosten van het afgelopen jaar en de grootte van het

meer buiten en we vonden geen geschikt personeel,… Veel mensen

bedrijf.”

in de audiovisuele wereld waren door de subsidies niet bereid om

NIEUWE F-PACE PLUG-IN HYBRID Jaguar Metropool Zuid Boomsesteenweg 427, 2610 Wilrijk - T. 03/608.31.31 Jaguar Metropool Noord Bredabaan 1165-1167, 2900 Schoten - T. 03/641.65.90 www.metropool.be 2,2-2,5 L/100KM. CO2 : 49-57 G/KM (WLTP) Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieuinformatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid.

Metropool_F-PACE_170x58,25mm.indd 1

18/03/2021 15:35

67


elders te gaan werken. Met het dubbel overbruggingsrecht hadden sommigen meer omzet dan wanneer ze zouden werken.” De zaakvoerder van Storycatchers zit hiermee

" De drempel om ontslag te nemen verlaagde door het telewerk.”

was je eigenlijk maar geïnteresseerd in één spreker? We gaan veel efficiënter worden. Het is ook op ecologisch vlak en op vlak van kosten/ baten,… niet meer verantwoord om mensen van

op dezelfde golflengte als Tomas Wijns. Edwig

overal ter wereld in te vliegen voor een congres.”

Laenen stelt dat ook voor de coronacrisis

Tomas Wijns: “Er moeten nieuwe evenwichten

misbruik van uitkeringen werd gemaakt.

gevonden worden. Naar analogie van de pakjesdiensten verwacht men ook in andere sectoren veel flexibiliteit. Ik krijg

Versnelling van de digitalisering

soms telefoon om binnen het uur een springkasteel te leveren... Er

Moderator Edith Vervliet lanceert een nieuw thema: de versnelling van

moet een nieuw evenwicht komen.”

de digitalisering.

Hans Mathieu: “Wie daar een goed antwoord op heeft…”

Ze richt zich tot de apotheker in het gezelschap en vraagt hem meer

Edwig Laenen: “In ons bedrijf hebben twee mensen in de lockdown

toelichting rond de innovatie in zijn sector.

ontslag genomen. Ik wijt dat aan het telewerk. Ze zaten al maanden

Dirk Broeckx: “Bij de verbouwing van onze apotheek drie jaar geleden

thuis. Op kantoor, live, had ik de wrevel of de situatie misschien

hebben we elke mogelijke innovatie en technologie geïntegreerd:

kunnen oplossen. De drempel om ontslag te nemen verlaagde door het

productrobotten, vrije circulatie, touch screens,… We hechten vandaag

telewerk.”

ook veel belang aan preventie, met sensibilisering, aan de hand van

Volgens Dirk Broeckx staat elke sector voor zijn eigen omnichannel

metingen,… Er loopt bij ons nu een tiental innovatieve projecten

uitdaging: “De farmasector is de snelst groeiende online verkoopsector.

tegelijk. Zo werken we mee aan een project om sensibiliseringsme-

Dat is voor ons een gigantische uitdaging. We willen er met twaalf zelf-

tingen digitaal te delen en aan een studie over hoe we noodpillen met

standige apotheken binnen de Antwerpse Singel voor zorgen dat wie

meer correcte en meertalige info kunnen afleveren, met terugbetaling,

iets nodig heeft niet naar de klassieke online jongens surft, maar eerst

zonder voorschrift van de arts. We werken ook aan ‘kijksluiters’: via

bij ons terecht komt, ook digitaal. We ontwikkelen daarom een lokale

een QR-code krijg je in een videootje met uitleg in het Turks, Arabisch,

online strategie.”

of Nederlands. We evolueren absoluut naar nieuwe modellen en dat

Barbara Sauter vraagt zich af hoe je je adviserende rol als apotheker

moet bottom-up gebeuren. Dat gebeurt in onze sector te weinig. Men

dan nog kan opnemen.

wacht altijd op terugbetaling van het RIZIV. Wij doen het omgekeerd en

Nena Shaw: “In mijn sector is live connectie met mensen nog belangrijk.

wanneer het werkt, gaan we naar de ziekenfondsen.”

Ik heb tijdens de coronacrisis pakketten voor thuis gemaakt, maar mijn corebusiness is mensen ontvangen in mijn atelier en bedienen aan tafel.”

CovidCare@Home

Hans Danneels komt terug op de voordelen van zijn telemonitoring

Wie ook niet op terugbetaling door het RIZIV gewacht heeft, is

systemen: “In de gezondheidssector hebben zorgkundigen, artsen,…

Hans Danneels: “We hebben redelijk snel in de crisis het initiatief

vaak geen tijd voor sociaal contact. Door automatische metingen

‘CovidCare@Home’ opgestart (= een telemonitoring oplossing die

krijgen ze meer tijd voor het menselijk aspect van de job.”

Covid-19 patiënten helpt om thuis te herstellen, red.), aanvankelijk

Dirk Broeckx: “Ik vrees dat we met de technologie de bovenkant

zonder terugbetaling. We hebben het systeem, ook bottom up, gratis

van de maatschappij sterker maken, maar de onderlaag verder en

aan ziekenhuizen geleverd. Als start-up met 30 medewerkers zijn we

verder achter ons laten en dat gaat zich wreken. Je moet een service

hier echt op gesprongen. Op enkele maanden tijd is de helft van de

aanbieden die voor iedereen bereikbaar is: voor de nerd met zijn super

Vlaamse ziekenhuizen ‘CovidCare@Home’ beginnen te gebruiken. De

smartphone, maar ook voor de migrant die nauwelijks Engels verstaat.”

overheid heeft snel beslist om terug te betalen. Zulke gezondheidstools

Barbara Sauter projecteert deze zienswijze op haar sector: “Het is een

zullen alleen maar toenemen.”

en-enverhaal. Wie mee wil met de technologie en een online event wil,

Dirk Broeckx: “Teleconsultaties waren voor artsen ‘no pasaran’. Tot ze

moet je kunnen bedienen maar wie daar moeite mee heeft en voor een

plots terugbetaald werden. De sky werd de limit. We gaan veel meer

live ontmoeting opteert, moet je ook van dienst kunnen zijn. We zijn

digitaal, maar tegelijk moeten we een oplossing vinden voor onze

een one stop shop.”

sociale contacten. Ik zit mee in het lokaal bestuur van apothekers. We

“Begeleiding bij digitale events is belangrijk”, stelt Hans Mathieu. “Zo’n

breken ons hoofd momenteel hoe we terug op korte termijn een social

virtuele conferentie, met break out rooms, wie dat nog nooit heeft

event kunnen organiseren waar mensen naartoe willen komen. We

gedaan,… Wij organiseren oefensessies voor sprekers zodat ze bijvoor-

voelen aan dat onze oude formules (zomerfeesten, nieuwjaarsrecep-

beeld slides leren delen. Zo krijg je veel mensen mee.”

ties) veel minder volk zullen trekken dan vroeger.” Hans Mathieu: “Hoe vaak ben je niet naar conferenties geweest, maar

Hybride maatschappij: here we come!


Cloud

Cloud

Altijd bereikbaar! Naadloze overgang van kantoor, mobiel naar thuiswerk

ANTWERPSESTRAAT 145 I B - 2640 MORTSEL I T +32 3 448 08 48 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE ANTWERPSESTRAAT 145 I B - 2640 MORTSEL I T +32 3 448 08 48 I F +32 3 440 40 19 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE

SNEL AAN DE SLAG MET EDI-COMMUNICATIE. Via een webportaal kunt u eenvoudig orders van retailers ontvangen en eenvoudig oderbevestiging, pakbon en facturen terug sturen. En dat alles binnen een paar klikken. ANTWERPSESTRAAT 145 I B •- 2640 I T (maandelijks +32 3 448 08 48 F +32 3 440• 40 19 I INFO@SONAL.BE I WWW.SONAL.BE Lage MORTSEL investering vastI bedrag) Koppeling met artikelgegevens

• Printen van SSCC labels

• Gebruiksvriendelijke interface

www.webedi-online.nl

Uw ongeadresseerd drukwerk accuraat, betaalbaar én ecologisch vriendelijk bedeeld? Met of zonder opmaak en drukken? Dat kan voortaan ook voor uw bedrijf!

OK

Persoonlijke service dragen wij hoog in het vaandel. Neem vrijblijvend contact met ons op, u merkt dadelijk het verschil.

Turnhoutsebaan 185 LEUKEINDOOR INDOORACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 8 8LEUKE 8 8LEUKE B-2970 Schilde LEUKEINDOOR INDOORACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 0800 64 400 info@vlaamsepost.be ONDER1 1DAK. DAK.100% 100%FUN FUNVERZEKERD VERZEKERD !DAK.100% ONDER VERZEKERD ONDER ONDER1 1!DAK. 100%FUN FUN VERZEKERD! ! www.vlaamsepost.be

E-KARTS E-KARTS

ZEG

BOWLING BOWLING

ESCAPE E-KARTS ESCAPE KARAOKE BOWLING KARAOKE BOWLING ROOM E-KARTS ROOM

ESCAPE ESCAPE ROOM ROOM

KARAOKE

KARAOKE voor een accurate en efficiënte bedeling

“Your best taste for great fun”

8 8LEUKE LEUKEINDOOR INDOORACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 88 LEUKE LEUKE INDOOR INDOOR ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ONDER ONDER1 1DAK. DAK.100% 100%FUN FUNVERZEKERD VERZEKERD ONDER ONDER 11 DAK. ! !DAK. 100% 100% FUN FUN VERZEKERD VERZEKERD ! ! E-KARTS E-KARTS

BINNENBINNENBOWLING BOWLING SPEELTUIN SPEELTUIN BINNENSPEELTUIN

Onze evenementen locatie exclusief voor uw bedrijf, vraag de voorwaarden

ESCAPE ESCAPEE-KARTS ESCAPE ESCAPE LUNAPARK BINNENBINNENPOOLBILJARTDARTS DARTS LUNAPARK E-KARTS KARAOKE KARAOKE BOWLING BOWLING KARAOKE KARAOKE POOLBILJART POOLBILJART DARTS LUNAPARK POOLBILJART DARTS LUNAPARK ROOM ROOM ROOM ROOM SPEELTUIN ESCAPE ROOM LUNAPARK SPEELTUIN BOWLING DARTS KARAOKE POOLBILJART

E-KARTS 8 LEUKE INDOOR ACTIVITEITEN ONDER 1 DAK. 100% FUN VERZEKERD !

E-KARTS

BOWLING

ESCAPE ROOM

KARAOKE

9 en 15 Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijnen 3 , 35 , , 5bereikbaar 9 , en 15 -15 -met het openbaar vervoer. Tramlijnen 3 , 35 , 59 en Makkelijk Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijnen BINNENBINNENBINNENBINNEN15 Makkelijk bereikbaar met het vervoer. Tramlijnen , , 9 en Blancefloerlaan 181,of2050 Antwerpen | ,82info@ab-ekarting.be | LUNAPARK 03LUNAPARK 238 66openbaar 36 81| ,POOLBILJART www.ab-ekarting.be DARTS DARTS LUNAPARK LUNAPARK DARTS DARTS 8182,POOLBILJART 83 en 82 POOLBILJART 83 85 - halte ‘Linkeroever’. halte ‘Sporthal’ of met buslijnen 81 ,POOLBILJART 83, en 85 -85halte ‘Linkeroever’. halte ‘Sporthal’ of met de de buslijnen ‘Linkeroever’. ‘Sporthal’ met de de buslijnen 81 , , 82 , en 83 en -85halte - halte ‘Linkeroever’. halte ‘Sporthal’ of met buslijnen SPEELTUIN SPEELTUIN halte SPEELTUIN SPEELTUIN

BINNENSPEELTUIN

DARTS

2 uur karaoke plezier karaoke plezier speciale aktie 2 uur speciale aktie gebruik code Nieuwswijzer gebruik code Nieuwswijzer POOLBILJART LUNAPARK voor voor dede

karaoke room karaoke room

-

karaoke plezier aktie * * 2 uur 2 uur karaoke plezier speciale aktie 99,00 €€99,00 €€speciale 99,00 99,00* * voor dede voor € 130 ipvipv € 130

karaoke room karaoke room

* Actie is geldig t/m 30 september Niet cumuleerbaar met andere of kortingen. * Actie is geldig t/m 30 september 2021.2021. Niet cumuleerbaar met andere actiesacties of kortingen.

gebruik code Nieuwswijzer gebruik code Nieuwswijzer

ipvipv € 130 € 130

69

* Actie is geldig t/m 30 september 2021. Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. * Actie is geldig t/m 30 september 2021. Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.

| info@ab-ekarting.be | www.ab-ekarting.be Blancefloerlaan 2050 Antwerpen 03 Blancefloerlaan 238 66 36 | | | | | 181,181, 2050 Antwerpen 66 36 | info@ab-ekarting.be | 03| 238 | www.ab-ekarting.be Blancefloerlaan 181,181, 2050 Antwerpen 66Blancefloerlaan 36 2050 Antwerpeninfo@ab-ekarting.be info@ab-ekarting.be03| 238 03 238 66 36www.ab-ekarting.be www.ab-ekarting.be


Steven Peleman

SurePure recycleert polyurethanen uit matrassen Redactie | Frank Van Hoof

Met Triple Helix Molecules as a Service ontwikkelde Steven Peleman een nieuw en echt vernieuwend model. Deze sustainable strategy heeft potentieel als globale gamechanger voor de circulaire economie. Op korte tijd timmerde Steven aan een stevige credibiliteit en aan een solide structuur van gerenommeerde gelijkgestemden. Na nauwelijks anderhalf jaar zetten ze de stap van praat naar daad: SurePure is een innovatief bedrijfsproject waarbij het model voor het eerst in de praktijk wordt gebracht.

Koorddansen tussen analyse en creativiteit

me in vogelvlucht door zijn ge(s)

veelvuldig geprikkeld. Op mijn

laagde

“Mijn

professionele pad ervoer ik die

analytische aard voerde naar

persoonlijkheid.

polyvalente persoonlijkheid lang

een vorming als econoom en

eerder als een last dan als een

Alvorens in te gaan op de ‘zaken’,

materiaalkundige, maar als zoon

lust: ik was te creatief voor de

is het nuttig om even met Steven

van een professionele trompet-

analytische wereld en vice versa.

kennis te maken. Mijn gepassi-

tist en een textielartieste werd

De voorbije 25 jaar merkte ik wel

oneerde gesprekspartner gidst

mijn creatieve kant vaak en

dat werken rond innovatie zorgde voor intrinsieke motivatie: zo was ik als zelfstandige betrokken bij de oprichting van Tomorrowlab en had ik een bijzonder prettige professionele

periode

bij

Huntsman, waar ik onder meer verantwoordelijk was voor de innovatieportefeuille.”

Diep dal Steven Peleman: “Nauwelijks


Reeks MVO | Steven Peleman

drie jaar geleden bleken zowel mijn persoonlijke als mijn professionele pad doodlopende straten. Ik zat in een diep dal, terwijl ik als wedstrijdskiër gewoon ben om de hoogte op te zoeken. Het was in die biotoop dat ik het totale plaatje én perspectief zag: toen ik in de zomer van 2018 in Chamonix was, zag ik tot mijn ontsteltenis dat de befaamde Mer de Glace

" Chemie is een structurele sleutel om het klimaatvraagstuk op te lossen."

Vijf pijlers voor een efficiënt ecosysteem Molecules as a Service bekijkt materialen niet als losse onderdelen met een lineair leven, wel als een soort van infrastructuur die je ter beschikking stelt en zo lang mogelijk in topvorm wilt houden. Om dat dynamische doel te bereiken, ontwikkelde

ingrijpend geslonken was. Ik realiseerde

Steven een model met 5 pijlers. “MatLoop,

me dat ‘mijn’ industrie -die grondstoffen

LoopIT, Bioloop, Recycling Assets as a

ontgint, verwerkt en producten maakt-

Service en CirfFin ofte circulair finance zijn

mee aan de basis ligt van deze concrete

5 substantiële schakels die onlosmakelijk

catastrofe én de opwarming van de aarde

met elkaar verbonden zijn in een krach-

in het algemeen. Confronterend, zeker

tige ketting. Als die cirkel niet rond is, is

als het alleen bij deze vernietigende vast-

het ook niet circulair. Sterker nog: tenzij

stelling zou blijven. Niet veel later slaagde ik er echter in om mijn

het helemaal goed zit, is het fout. Behoorlijk ambitieus, maar laat

constructieve én mijn creatieve kant te aligneren, met een innova-

dat net essentieel zijn voor een duurzame dynamiek. In plaats

tief model om het tij te keren: chemie zou niet langer uitsluitend

van op die hoge eisen af te haken, stimuleren we professionele

een oorzaak zijn van het klimaatvraagstuk, maar ook een structu-

partners om de juiste keuzes te maken: samenwerken is dé sleutel

rele sleutel om het op te lossen. Ik ordende mijn gedachten in een

tot succes in een circulaire economie. Als we de wereld écht beter

paper voor The Journal of Business Chemistry. Door constructieve

willen maken, stopt ons engagement niet aan de poort van de

contacten met gelijkgestemde ‘grote geesten’ ging de (sneeuw)

eigen fabriek.”

bal aan het rollen en vanaf toen ging het snel: in ijltempo vielen alle persoonlijke en professionele puzzelstukjes op hun plaats en

Polyurethanen uit matrassen

vond ook ik écht mijn plaats, in een polyvalente functie waarin kennis van de markt en van materialen, innovatieve ideeën én een

Steven Peleman: “Ook onze betrokkenheid eindigt niet bij de

duurzaam doel symbiotisch samensmelten.”

ontwikkeling van dit theoretische model. Momenteel bereiden we in Antwerpen met de steun van onder meer Port of Antwerp de

Menselijk kapitaal centraal

bouw voor van een erg concrete ‘case’ in de vorm van een fabriek van 50 miljoen euro: SurePure gaat polyurethanen uit onder meer

Als skiër denderde Steven alleen de helling af, nu maakt hij vaart

matrassen recycleren. SurePure is een fabriek en dus een ‘asset’

met een topteam dat zijn sterke schouders mee onder dit innova-

uit de RaaS-pijler, maar staat of valt met een gedegen logistiek

tieve initiatief zet.

en digitale oplossing. Hiervoor werken we in parallel meteen

“Eind 2019 liep ik Paul Thoeng tegen het lijf. Paul had mijn paper

met professionele partners die met hun externe expertise de

gelezen. Op basis van zijn ervaring met het opbouwen van ecosys-

cirkel kunnen sluiten op vlak van een aantal MatLoop-en LoopIT-

temen oordeelde hij dat mijn model mits wat finetuning een massa

aspecten. Deze oplossingen kunnen vervolgens een eigen leven

mogelijkheden bood. Paul kan niet alleen prat gaan op enthousi-

beginnen te leiden en ter beschikking gesteld worden van andere

aste expertise, hij kan ook bogen op een immens internationaal

materiaalclusters en ecosystemen. De overkoepelende organisatie

netwerk: het bleek een magische mix om mensen te inspireren en

van Molecules as a Service zoekt die partners zelf en zet ook de

te activeren. Momenteel staat de teller op meer dan twintig toplui,

krijtlijnen uit van het toekomstbestendige traject.”

wier belangrijkste inbreng bestaat uit kennis en netwerken. Vaak zijn het ondernemers die een substantiële steen willen bijdragen aan een betere wereld. Eén van hen vat het plastisch samen:

Een futureproof ‘fabriekjesfabriek’ voor de circulaire economie

“As a generation we fucked up, so this is the least I can do.” Het kernteam bestaat naast Paul en mezelf uit Ief Winckelmans, de

Achter een ijzersterk ecologisch model zit een even solide econo-

CEO van impact investor Impact Vista en Sofie Baeten, doctor in

mische constructie. Molecules as a Service verenigt kennis en

de materiaalkunde en managing partner en CEO van Qbic met een

kapitaal in een soort venture studio van bedrijven, die inzetten op

enorme expertise op het vlak van venture capital.”

precompetitieve maar performante toepassingen.

71


“Het team van Molecules as a Service verenigt een enorme exper-

Innoveren, niet renoveren

tise op het vlak van fundraising en venturing. Uiteraard zetten we ook nu een economische koers uit, maar de ecologische horizon

“Uiteraard is het belangrijk om langetermijndoelstellingen uit te

bepaalt wel te allen tijde de eindbestemming. Die letterlijk levens-

tekenen, maar het is minstens even essentieel om te beseffen dat

belangrijke boodschap brengen we ook over aan investeerders. Het

de toekomst nu al begonnen is. Daarom richten we ons op precom-

is geen al te grote uitdaging om geld op te halen, wél om die inves-

petitieve, innovatieve ideeën, in het besef dat het niet volstaat om

tering naar een maatschappelijke missie te vertalen. Momenteel

bestaande bedrijfsstructuren wat bij te sturen. Zie ons als een veer-

is geld misschien wel de goedkoopste grondstof ter wereld, en

krachtige vloot van wendbare speedbootjes, niet als tanker die te

steeds meer investeerders staan open voor een duurzame dialoog.

traag gaat en toch niet tijdig kan corrigeren. We hopen wel dat we die

‘You can’t win in a losing world’ is onze overtuiging die gestaag

bestaande bedrijven stimuleren en zouden het niet erg vinden als ze

gedeeld wordt.”

onze aanpak zouden kopiëren. We gaan het model en de voordelen niet monopoliseren, wat in de klassieke industrie helaas te vaak gebeurt.

Geen club van adviseurs

Het is expliciet de bedoeling om de aarde beter te maken, maar met een realistisch verdienmodel, zodat alle betrokkenen beter af zijn!”

We hopen echt dat SurePure ons eerste ‘boekenwinkeltje’ wordt en dat we met ons model als alternatieve Amazon de wereld

‘Afval’ als core, maar ‘room for more’

kunnen veroveren én vooral verbeteren. We zijn dus geen clubje van afstandelijke adviseurs, maar willen iets bouwen met de

Steven is bijna aan het einde van zijn boeiende betoog, maar nog

handen uit de mouwen: het model dat we als holding zelf hebben

lang niet aan het einde van zijn verhaal.

uitgetekend, willen we concretiseren door telkens opnieuw op zoek te gaan naar circulaire financiering. Met start-ups willen

“Schaalgrootte is voor dit initiatief belangrijk, omdat recht evenredig

we een afdoend antwoord geven op de nieuwe noden die zich

met het aantal initiatieven ook de impact exponentieel vergroot.

‘en cours de route’ stellen. Zoals het een starter betaamt, doen

Naast schalen is er zeker ook ruimte om te schakelen. We bekijken

we nu samen met onze partners nagenoeg alles zelf. Zo zal ik

alles met een holistische blik: een duurzame wereld staat centraal,

een tijdje het operationele onderdeel van SurePure voor mijn

maar daarnaast denken we graag lokaal én is er aandacht voor de

rekening nemen, maar het is de bedoeling om zo snel mogelijk

mens in dit verhaal. Zo loopt er een project waarbij we maatwerk-

professionele maar frisse managers en entrepreneurs in resi-

bedrijven en een lokale én sociale schakel in de circulaire keten

dence te installeren én taken te delegeren. Zodra alles loopt,

integreren. Momenteel richten onze pijlen zich op afval dat we

wil ik graag als entrepreneurial evangelist de ‘blijde’ boodschap

opwaarderen, maar het is heel goed mogelijk dat we ons model op

gaan verkondigen.”

termijn ook in andere sectoren valideren.” ▪

‘Volg jij KMOinsider al via Facebook en LinkedIn?’ Volg echte verhalen van ondernemers via onze socialmediakanalen

03 491 83 75 · info@kmoinsider.be · www.kmoinsider.be


TE HUUR Kantoorruimtes Deurne Bisschoppenhoflaan 645 • Kantoren 560 m2 - 1.021 m2 • Mogelijk archief-opslag • Ruime parkeermogelijkheden • Goede bereikbaarheid

Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66 info@denbosuil.be www.denbosuil.be


Benny en Rudy Cockx, TheStart

Seriële speelvogel kiest voor de vlucht vooruit Redactie | Frank Van Hoof

Met ‘De code van Coppens’ maakten de broertjes Coppens het grote publiek bekend met de spannende situaties en de strategische uitdagingen van escape rooms. De broers Benny en Rudy Cockx gaan nog een stevige stap verder door dat ‘publiek’ tot hoofdrolspeler te bombarderen. In TheStart ontsnap je in magische missies even aan de realiteit…én hopelijk uit je kamer!

Door de ‘lol’ geverfd: ‘level up’ voor een ondernemer uit de entertainmentsector

in dat verhaal stond de klant

aanpak. Het fantastische aan

steeds

TheStart is dat ik dat credo nu

centraal.

Benny

zag

vanop de eerste rij hoe dit unieke

kan

omzetten

van

woorden

universum een enorme evolutie

naar daden. In het concept van

Benny Cockx blijkt een bedreven

onderging en de drang naar realis-

TheStart escape rooms staat de

en gedreven gesprekspartner.

tische ‘beleving’ steeds groter

klant letterlijk als hoofdrolspeler

Benny verdiende zijn strepen bij

werd. TheStart is hét attractieve

middenin een veelzijdig verhaal,

een sterke speler in de verkoop

concept waar de klant nog meer

waarin strategie, spanning en

van videogames en spelcon-

dan ooit centraal staat.

samenwerking

soles. Gedurende ruim 25 jaar

“De vraag ‘Wat wil de klant?’ is

De deelnemers combineren het

zette hij mee het beleid uit, en

een rode draad doorheen mijn

plezier van een spannend spel

samenkomen.

met de meerwaarde van een unieke ervaring.”

TheStart = State of the Art Escape rooms zijn van ‘oosterse origine’.

Een

jaar

of

tien

geleden waaide de trend over naar Europa, en sinds enkele


Interview | Benny en Rudy Cockx

jaren is er ook in de Benelux sprake van een heuse hype. TheStart legt de lat kwantitatief én kwalitatief hoog, met zes zinderende avonturen op een totale oppervlakte van 700 m2. “De oorsprong van escape rooms ligt in computerspelletjes. ‘Crimson Room’, een eenvoudige kamer waar je wat puzzels moest oplossen, werd in 2004 een instant klassieker en is nog steeds populair.

TheStart lanceert exclusief escape roomsproject op Belgische bodem ®

Het Japanse SCRAP, dat dateert uit 2008, is de

opdrachten om een strenge sollicitatieprocedure te doorlopen. In Harbour Hotel worden de zenuwen en het vernuft op de proef gesteld en zal je de ‘psyche’ van een zestienjarige jongen ervaren van wie de ouders vermist zijn geraakt. TheStart, you won my heart: ik sta te popelen om mijn enthousiasme te delen en een of meerdere uitdagingen te ‘spelen’.

eerste ‘fysieke’ versie. In 2013 landde het concept

door enkele puzzels op te lossen. De laatste jaren stijgen het aantal

Voor ieder wat skills: uiteenlopende uitdagingen voor particulier plezier én bindende ‘bedrijvigheid’

en het niveau pijlsnel, en TheStart mikt op een prominente plaats in

Het is inmiddels duidelijk dat ‘escape room’ een understatement is voor

dat topsegment. In het bijzonder attractieve aanbod combineren we

de beklijvende belevenissen in TheStart. Alles is veel groter én grootser,

’s werelds beste VR-escape rooms met drie unieke livemissies van

en in een spannende en ontspannende missie worden in een strategi-

eigen makelij. De VR-rooms zijn ontwikkeld door Ubisoft, één van de

sche spelvorm veelzijdige vaardigheden getest. Samenwerken is een

grootste en meest gerenommeerde ontwikkelaars van computer-

noodzaak, en dat maakt TheStart tot uitstekende uitvalsbasis voor kleine

spellen. De dynamische, detailrijke decors uit kaskrakers als Assassin’s

en grote bedrijven.

Creed en Prince of Persia vormen de adembenemende achtergrond

“TheStart werkt altijd op reservatie. In het (lange) weekend kunnen

van magische missies die je volledig coronaproof met vier spelers moet

families en vrienden zich met 4 of meer personen uitleven in een

voltooien. Ubisoft werkt uitsluitend met preferentiële partners die hun

adembenemend avontuur en nakaarten in de luxueuze lounge. In de

VR-rooms ‘mogen’ aanbieden, en we zijn niet weinig trots dat we een

week mikken we op bedrijven, met een gevarieerd gamma aan flexi-

van de 300 ‘game’changers wereldwijd zijn. Nog véél trotser zijn we

bele formules. Ik heb in mijn hele carrière nooit gesproken over werk-

op onze unieke live escape rooms! Het is heerlijk om een persoonlijke

nemers of medewerkers, maar altijd over samen-werkers, omdat

passie -het schrijven van scripts- te kunnen integreren in een professi-

een gezamenlijk gedragen strategie dé sleutel is tot succes. Ook in

oneel project. Innovatieve en intrigerende ideeën die jarenlang rijpten

onze escape rooms is samenwerken een absolute must om te slagen:

in mijn creatieve koker, worden door een topteam vakkundig vertaald

allerlei verschillende vaardigheden moeten samengebracht worden

naar magische missies met een verbluffend verhaal, een sublieme

om uiteenlopende uitdagingen tot een goed einde te brengen. Qua

setting en uiteenlopende uitdagingen.”

team building kent de formule zijn gelijke niet. We werken ook volop

in de Benelux, en de eerste escape rooms deden hun naam eer aan: vaak was het niet meer dan een kamertje waaruit je kon ontsnappen

aan formules waarbij we met behulp van externe expertise de groepsBenny is een passionele prater, en als hij het over zijn ‘geesteskindjes’

dynamiek analyseren om de werking van een bedrijf te optimaliseren.

heeft, geraakt hij helemaal op dreef. Als marketeer is Benny het

De leuke locatie is ook bijzonder geschikt om teamcoaching, trai-

gewoon om de hemel te beloven, als journalist geef ik wat tegengas

ningen en bedrijfs- en productpresentaties aan te bieden, in combi-

met het credo ‘eerst zien en dan geloven’. Er blijkt geen woord gelogen,

natie met een onvergetelijke escape room als leuke en lekkere kers

integendeel. Een blik achter de schermen overtreft zelfs mijn stoutste

op de taart. Wat ‘lekkers’ betreft: voor wie iets te vieren heeft, is er

verwachtingen. De lange, steile trap blijkt een ‘Stairway to Heaven’.

smakelijke streetfood, waardoor TheStart echt een polyvalente plek

Achter anonieme deuren zitten verbluffende decors, en zelfs zonder

wordt voor allerlei feestelijke formules. Met een barcapaciteit van 50

missie gaat mijn hartslag de hoogte in. Chernobyl zou gelanceerd

mensen mikken we zeker ook op kmo’s, voor wie dit (inter)actieve én

worden op 26 april, exact 35

exclusieve event een keer

jaar na de ramp. Corona stak

per jaar volledig aftrek-

daar een stokje voor, maar

baar is, op voorwaarde dat

ik ben ervan overtuigd dat

alle medewerkers worden

deze missie nog veel aanste-

uitgenodigd.

kelijker zal zijn dan het

groepen ontvangen we over

verdraaide virus. 9Rooms

meerdere dagen.

Grotere

geeft als naam veel prijs: niet één kamer maar liefst 9, met

Work hard, play hard? Het

net zoveel uiteenlopende

kan allemaal in TheStart!” ▪

75


Bedrijfsreportage | VNZ

VLAAMS, NEUTRAAL EN SOCIAAL: HET VERLEIDELIJKE VNZ-VERHAAL Het

Vlaams

&

Neutraal

Ziekenfonds

dienstverlening. Al die troeven zorgen ervoor

om hun leven én hen zelf beter te maken. Het

combineert een Vlaamse visie en neutraliteit

dat we sterk gewapend de strijd willen én

VNZ wil voor zijn leden een betrouwbare rech-

in een gedreven sociaal beleid. Naast deze

kunnen aangaan met de concullega’s. Met

terhand zijn tijdens de hele levenscyclus. Goed

drie sterke speerpunten biedt het VNZ talloze

substantieel succes overigens: met 25 nieuwe

begonnen is half gewonnen: bij de geboorte

troeven voor zijn leden. Bovenop een waaier

leden per dag is het VNZ het snelst groeiende

geven we tot bijna 1.000 euro financiële onder-

aan waarborgen en terugbetalingen, gaat het

ziekenfonds. Nauwelijks drie decennia geleden

steuning. Als gezondheidsorganisatie met een

VNZ prat op een dynamische en duurzame

hadden we 9.000 leden, momenteel hebben we

sterk sociaal karakter hebben we ook speciale

dienstverlening met een verrassend sterke

de kaap van 125.000 gerond. Nog frappanter:

aandacht voor de mindervaliden. Per nieuw lid

hospitalisatieverzekering. Algemeen directeur

we hebben nu dubbel zoveel kantoren dan

schenken we een euro aan G-Sport Vlaanderen

Jürgen Constandt toont zich de geknipte

we toen medewerkers hadden. De 20 perso-

en we betalen tot 250 euro terug voor kampen

gesprekspartner om het ‘sterke verhaal’ van

neelsleden werden er 153, verspreid over 43

en uitstappen van jongeren met een beperking.

VNZ te vertellen.

kantoren. Deze enthousiaste ploeg zet vol in op

Bovendien hebben we vol overtuiging onze

straffe service en wil met kennis van zaken een

tanden gezet in een toereikende tandzorg en

menselijk verschil maken.”

doen dat zonder een extra facultatieve bijdrage

Een Vlaamse strekking én de meest diverse dekking

te vragen. Op de webstek vind je een opsomming van de vele én veelzijdige voordelen. De

stevige Vlaamse verankering. Die oprechte

Innoveren en investeren in een ‘gezonde’ toekomst

overtuiging leeft nog steeds én is een vrucht-

“Het VNZ verlaat de platgetreden paden en

onze ledenlijst hetzelfde blijft doen! Veranderen

bare voedingsbodem van een gestage groei.

komt met innovatieve ideeën. In 1995 ging

van ziekenfonds is trouwens heel eenvoudig via

Steeds meer mensen onderschrijven onze

ons ‘verhaal’ ook digitaal. We waren daarmee

vnz.be of 015 28 90 90.”▪

visie over de communautarisering van de

het eerste ziekenfonds op Vlaamse bodem. Als

ziekte- en invaliditeitsverzekering. Door lid te

ziekenfonds zetten we vol in op preventie om

worden, zorg je voor een stevige stemverster-

het leven van onze leden goed te houden. We

king in ons persistente pleidooi voor een eigen

doen dat door te sensibiliseren, maar ook door

Vlaamse sociale zekerheid. Uiteraard moet die

preventieve keuzes financieel te honoreren. We

Vlaamse vlag een sterke lading dekken: voor

betalen tot 300 euro per persoon terug, gaande

een ziekenfonds is ‘daad’ veel belangrijker dan

van oordoppen tot sportmedische keuring, en

Hoogstratenplein 1 – 2800 Mechelen

‘praat’. We bieden onze leden een groot gamma

ook brillen tot 100 euro. En uiteraard bieden

Ruim 40 kantoren en 230 postbussen over heel

aan veelzijdige voordelen én een ijzersterke

we onze leden de onmisbare ondersteuning

Vlaanderen - 015 28 90 90 – www.vnz.be

“Het VNZ heeft sinds zijn start in 1916 een

lijst groeit gestaag, en uiteraard hopen we dat


x

84 BEDRIJFSREPORTAGES 76 VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS 98 THE BAKERY 99 E-TECHNICS 110 CEVORA 111 COWIZE 120 GUZTO 123 TOYOTA VAN DIJCK 130 VANROEY.BE 131 ASV 135 NESTOR COMPANY 140 PANDAVA 141 ALTIUS 142 JOGO LOGISTICS 143 LINDNER WTC HOTEL & CITY LOUNGE ANTWERP

RIK VERA: VAN TRENDWATCHER NAAR TRENDCATCHER

88 KMOINSIDER BREAKFAST ELEKTRISCH RIJDEN 94 HERMAN VAN ROMPUY: MIJMEREN, MAAR OOK ANALYSEREN 100 KMOINSIDER BREAKFAST HET NIEUWE WERKEN 106 TOM PALMAERTS: DE TOEKOMST VOORSTELLEN IN PLAATS VAN VOORSPELLEN

112 KMOINSIDER BREAKFAST HIGH-PERFORMANCE COACHING 118 HERMAN KONINGS: LEEFT U

ONDERTUSSEN AL IN HET ‘NIEUWE NORMAAL’?

124 KMOINSIDER BREAKFAST DIGITALISERING 132 JO CAUDRON: IN DE DIGITALE WERELD HEBBEN WE STEEDS MINDER SPULLEN NODIG

136 DIRK STERCKX: DE EUROPESE UNIE IS EEN ZACHT LAPPENDEKEN MET WEEFFOUTJES

77


20 jaar

2004 Nieuwsbrief wordt magazine De nieuwsbrief evolueert naar een maandelijks kmo-magazine dat duiding geeft over financiële, juridische, HR en andere aspecten die reilen en zeilen binnen een onderneming. KMOinsider wordt een fullservice uitgeverij dat naast het magazine ook brochures, folders, nieuwsbrieven en ander communicatiemateriaal

2005

2004

KMOinsider 2005 Even googlen Google is de zoekmachine van de massa geworden. Op 1 maart 2005 had de zoekmachine meer dan 8 miljard webpagina's geïndexeerd, terwijl dat in het begin van 2004 nog 4 miljard was. In juli 2007 stond de teller op iets meer dan 10 miljard webpagina's.

maakt. De eerste medewerker komt in dienst in de persoon van Pierre Ketels. We lanceren ook de website en de digitale nieuwsbrief.

2001 Het begon met een eenvoudige nieuwsbrief … Uitgever Patrick Moens en redacteur Freddy Michiels zetten economische nieuwsbrief op

2006 Nieuw pand in Lier

16 bladzijden. De verspreiding

Van een woonkamer en veranda

gebeurt 3-maandelijks naar

in Kontich naar een kmo-pand in

bedrijven in het arrondissement

Lier. De groei van KMOinsider is

Antwerpen. Vanaf mei 2002

nu echt een feit. Op enkele weken

schakelen we over naar een

tijd wordt een kantoorgebouw

maandelijks ritme, met 10 edities

gestript en klaargemaakt voor

per jaar.

een nieuw tijdperk.

2001

KMOinsider op de kaart met een


2008

2001 - 2021

2008 Economische crisis In de VS gaat de New Yorkse zakenbank Lehman Brothers failliet en de Amerikaanse kredietcrisis slaat om in een wereldwijde economische crisis. In België krijgen diverse banken financiële injecties overheid. Pas in de loop van 2011

2007 Eerste smartphone van Apple

2008 Wereldhaven zonder grenzen

Apple verandert de smartphone

grootste zeehaven van Europa:

markt totaal. In 2007 komt de

de haven van Antwerpen. In

eerste smartphone van Apple

2008 wordt er 190 miljoen

uit: de iPhone. De eerste iPhone

ton goederen overgeslagen.

had toegang tot 2G internet.

De jongste 20 jaar groeide dit

met de eedaflegging van de

Mobiel internet wordt niet

aantal naar 231 miljoen ton in

regering-Di Rupo. Deze formatie

alleen voor de zakenwereld

2020. Hiermee is Antwerpen

was de langste formatie in de

een gegeven, maar ook voor de

de tweede grootste haven in

geschiedenis van België en

gewone consument.

Europa.

duurde 541 dagen.

België bezit de op een na

stabiliseert de situatie zich.

2011 De langste formatie

2011

2007

van de federale en Vlaamse

De moeizame regeringsformatie wordt uiteindelijk op 6 december 2011 afgerond

79


20 jaar

2011 10 jaar KMOinsider: Malta!

2013

KMOinsider 2013 Bootcruises en congressen KMOinsider laat Antwerpse kmo’s, ondernemers en zelfstandigen met elkaar kennismaken en organiseert druk bijgewoonde netwerkevents zoals ontbijtpanelgesprekken,

KMOinsider

bootcruises, seminaries en

bestaat 10 jaar

congressen. Memorabele

en pakt uit met

ochtenden en avonden die lang

een prachtig

blijven heugen… In november

jubileumboek.

2013 startte Patrick Moens met

De KMOinsiders

het eerste KMO Connected

trekken op team-

netwerkcongres.

building naar Malta. Nieuwe ideeën zien het licht onder de Malteekse zon. De publicatie

2011 Bedrijfswagens pieken Volgens de ‘Corporate Vehicle Observatory barometer 2011’, gebaseerd op cijfers van

2011

van het jubileumboek gaat gepaard met een groot feest in een vliegtuigloods in de luchthaven van Deurne met meer dan 400 ondernemers.

voertuigen. Daarvan zijn 78%

2013 Nieuwe burgemeester van ‘t Stad

personenwagens: 4,2 miljoen

Op 1 januari 2013 volgt Bart De

privéwagens, 770.000 bedrijfs-

Wever (NVA) Patrick Janssens

wagens en 325.000 wagens van

(spa, huidig Vooruit) op als

zelfstandigen.

burgemeester van Antwerpen.

FEBIAC en RSZ, telt het voertuigenpark in België 6.810.000


2015 KMO Connect Days

2017 Nieuwe vertrekhal Luchthaven Antwerpen

Nieuw hoogtepunt. Het KMO

Luchthaven Antwerpen pakt uit

Connect Days Congres, een

met een vernieuwde vertrekhal

mix van interessante keynote

en dat loont. Twee jaar later, in

sprekers en netwerkborrels is met

2019, verwelkomt de luchthaven

5 topsprekers een groot succes

Antwerpen 306.000 passagiers en

met bijna 2.000 bezoekers.

telt de luchthaven 36.372 vluchten.

2017 Content is king! Get your story out! KMOinsider breidt het team verder uit en switcht van magazine-uitgeverij naar een

2017

2015

2001 - 2021

2017 Oosterweelverbinding

contentmarketingbureau.

De Vlaamse regering, de stad

KMOdynamoo wordt als

Antwerpen en de actiegroepen

nieuwe aanvullende merknaam

Ringland, Ademloos en

gelanceerd om kmo’s te helpen

stRaten-generaal sluiten een

om hun verhaal crossmediaal

historisch akkoord over de

(online, print, social media)

Oosterweelverbinding. Met

naar buiten te brengen en

de Oosterweelverbinding

te verbinden met de juiste

wil de Vlaamse regering de

doelgroepen. KMOdynamoo

bereikbaarheid van de stad

specialiseert zich in SEO en SEA.

Antwerpen en de haven fors

Get your story out!

verbeteren.

81


20 jaar

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 162 | APRIL 2018 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER BEDRIJFSEVENTS TEAMBUILDING & INCENTIVES

2018

KMOinsider

ETIQUETTE IN HET ZAKENLEVEN Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

SPRAAKMAKER GLENN ROGGEMAN CEO AED GROUP

FOCUS OP NIEUWE CAMERAWET

DIRK VERSEES & COACHING

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

HACKERBUSINESS LEVERDE1BILJOEN DOLLAR OP

NA DE MAT OP ONDERNEMERSPAD

GELLA VANDECAVEYE

2018 Aantal kmo’s boven 1 miljoen

KMOinsider magazine wordt in een nieuw

Eind 2019 telde België 1.009.018

jasje gestoken en voorzien van een nieuw

actieve, btw-plichtige kmo's.

contentmodel op basis van authentieke

Dit is een stijging van 3,5 %

ondernemersverhalen. Een frisse layout

ten opzichte van 2018. De

zet de story’s van kmo’s en ondernemers

kmo-dichtheid in België ligt

centraal. Een nieuwe website www.kmoin-

iets hoger dan het gemiddelde

later ook Belgische handelszaken

sider.be gaat live en geeft kleine en grote

van de Europese Unie in 2018

en winkels gesloten en andere

bedrijven, ondernemers en starters een druk

(64 kmo's per 1.000 inwoners

noodmaatregelen genomen.

bezocht online forum. KMOinsider bereikt

in België tegenover 58 voor de

Lockdown en thuiswerken is de

85.000 beslissingsnemers bij Vlaamse kmo’s.

Europese Unie).

boodschap.

2019

2018 Nieuw magazine, blinkende website

2019 Corona, corona! Het coronavirus doet eind 2019 in China zijn intrede. Om de verspreiding van het virus in te dijken, worden enkele maanden


2021

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 179 | JANUARI 2020 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER FACILITY SPRAAKMAKER HERMAN DAEMS Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

PANELGESPREK CREATIVITEIT & INNOVATIE

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

MAATWERKBEDRIJVEN

“SAMEN DE BROER OP”

WWW.KMOINSIDER.BE

STEVEN EN DIETER COPPENS

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 170 | FEBRUARI 2019 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER HUMAN RESOURCES SPRAAKMAKER THOMAS VAN DEN DRIESSCHE

Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

WAALSE ONDERNEMERS MOETEN MEER DURVEN

DUURZAAM ONDERNEMEN JOHAN JACOBS

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

2020 Crisis doet omzet fors dalen

PANELGESPREK CYBERSECURITY

DE RENTRÉE VAN EEN CORYFEE LYNN WESENBEEK

WWW.KMOINSIDER.BE

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

De Belgische handel, de

KMO 186 | NOVEMBER & DECEMBER 2020 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER MOBILITEIT

hard te verduren door de

2021 KMOinsider viert 20-jarig jubileum: een vaste waarde in het kmo-landschap!

coronacrisis. De omzet daalt

Community en communitymarketing. Naast

vrijetijdsbesteding, het toerisme, de horeca, het transport en

SPRAAKMAKER KARL VERLINDEN QUALIPHAR

Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

PANELGESPREK JONGE ONDERNEMERS

aanvankelijk (-4,2 %) maar stort in het tweede kwartaal van 2020 helemaal in (-19,6 %) door de

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

de evenementen krijgen het

WWW.KMOINSIDER.BE

HET ACCENT OP TALENT

ANOUK LAGAE, CEO VAN ACCENT

inperkingsmaatregelen.

KMOinsider helpt KMOdynamoo tientallen kmo’s bij contentmarketingstrategie (blogs, SEO landingspagina’s, social media, enz). Internetmarketing is een wedstrijd om

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 189 | MEI - JUNI 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

aandacht. Je bedrijf in Google vindbaar

2020 Recordaantal starters

DOSSIER IT Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

SPRAAKMAKER FLOR JOOSEN PANELGESPREK DE OOSTERWEELKNOOP

Ondanks de coronacrisis noteert

maken is dé nieuwe uitdaging voor elke kmo. Daar zetten onze copywriters, marketeers en digitale strategen zich graag voor in.

2020 een recordaantal starters (65.555 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen) in Vlaanderen, met een stijging van 1,1% ten opzichte van de cijfers van 2019.

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

2020

GIG ECONOMIE LOONT VOOR INTERIM-MANAGERS

MET EEN NEUS VOOR ZAKEN WWW.KMOINSIDER.BE

KRISTOF LEFEBRE, MIGLOT (GEURENLABO)

83


Van trendwatcher naar trendcatcher

Rik Vera’s ‘tastbare’ toekomstvisie over ondernemen Redactie | Frank Van Hoof

Nomen est omen. In het geval van Rik Vera blijkt dat écht te kloppen. In een bijzonder bevlogen digitale dialoog slaat hij met een resem ‘waarheden’ de spijker op de kop. Als trendwatcher kiest Rik in een sappige stijl voor een atypische aanpak. Bij hem geen verre en vage ‘visioenen’, wel actuele aandachtspunten met een hoog hands-ongehalte. Riks verfrissende visie is een echte eyeopener voor elke ondernemer.

Over oude wijn in nieuwe zakken en de manier om wél een concurrentiële voorsprong te pakken

economie was decennialang

dwong ondernemers om een

gestoeld op oneindige groei,

stap terug te zetten en vanop

maar het besef ‘groeit’ dat dit

afstand naar de economie in

geen haalbaar model is. We

het algemeen en hun bedrijf

souperen de aarde nu al in een

in het bijzonder te kijken.

recordtempo op. Schalen is niet

Vanuit de externe dwang om

langer het buzzword, wel scha-

te veranderen groeide bij heel

“Het oude economische model

kelen. Covid zorgde voor een

veel bedrijven ook de interne

loopt op zijn laatste benen. De

krachtige katharsis. De crisis

drang om te veranderen. Digitaal bleek de universele taal in het nieuwe normaal. De manier waarop we met die digitale

dynamiek

omgaan,

zal de levensvatbaarheid van bedrijven bepalen. Heel wat bedrijven maakten een ‘designfout’ en serveerden oude wijn in nieuwe zakken. Ze probeerden hun klassieke core een digitaal jasje aan te meten, en dat zat


Trendwatcher | Rik Vera

niet altijd als gegoten. Businessmodellen die ‘digital by design’ zijn, hebben een concurrentiële voorsprong. Ze hanteren een andere ‘fysica’. Vergelijk het met een hoogspringwedstrijd. Een bedrijf dat vanuit de klassieke kern heeft bijgestuurd, wipt misschien over 2,40. Een topprestatie, die echter verbleekt bij een nieuwkomer die vlotjes een meter hoger gaat. Wie digital by design is, ontwikkelt vanuit een

" Covid leerde heel wat ondernemers dat digitaal helemaal niet hoeft te rijmen op catastrofaal."

andere ‘techniek’ een duurzame dynamiek.”

minder bedreigend is dan ze leek. Enerzijds konden ze bepaalde vernieuwingen snel integreren, anderzijds merkten ze dat de nieuwe spelers hen niet

meteen

Klassieke

zouden

supprimeren.

taxibedrijven

verdwenen

niet door de komst van Uber. En ook showrooms bleven als paddestoelen uit de grond rijzen, hoewel Tesla succesvol bewijst dat het ook zonder kan. Veel bedrijven klampen zich vast aan die

​ adenken over een N alternatief: digitaal is helemaal niet zo disruptief

zekerheid. Ze zijn blij dat ze kunnen overleven en voelen (nog) niet dat dat leven pijnlijk én palliatief is. De geruststelling dat ook hun model kan blijven

“Het woord digitaal werd jarenlang steevast

bestaan, is een rem om voluit voor

gevolgd door disruptie. Door dat pessimisti-

vernieuwing te gaan. Onder het motto

sche perspectief werd digitaal een angstgegner. Covid leerde heel

‘tene quod bene’ combineren ze beproefde tactieken met voorzich-

wat ondernemers dat digitaal helemaal niet hoeft te rijmen op

tige vernieuwingen. Die duale dynamiek blijkt een moeilijke spagaat,

catastrofaal. Van disruptie was geen sprake. Meer nog, de voor-

die verhindert dat je echt vooruitgaat. Consequente keuzes maken

zichtige digitale dynamiek zorgde voor innovatieve inzichten en

en daar vol voor gaan is dé remedie tegen stilstaan. Een uniforme

interne optimalisatie. Het besef groeide dat ‘anders’ en ‘slechter’

filosofie en dito ‘design’ zorgen voor een solide structuur.”

geen synoniemen zijn. Door de alternatieve aanpak werd heel wat ‘idle capacity’ geactiveerd. En laat ook dat een essentieel element zijn in een succesvolle strategie voor optimaal ondernemen. Idle

Online merges with offline in een uniform design

capacity is de verzamelnaam voor de massa mogelijkheden die je als bedrijf onbenut laat. Die vlag dekt veel verschillende ladingen.

Het is veel beter om één stevige strategie te ontwikkelen waarin

Kantoorruimtes die onbezet blijven, zijn een vorm van idle capacity.

offline en online op dezelfde leest geschoeid zijn. Ik neem als voor-

Door ze via een app aan te bieden, ga je rationaliseren en optimali-

beeld een warenhuis, maar het model is hanteerbaar voor elke kmo.

seren. Ook menselijk kapitaal staat centraal. De blauwdruk van een

Wie nadenkt over het klassieke warenhuis, beseft dat dit eigenlijk

organisatie gaat vaak ten koste van de mogelijkheden van de mens

niet zo’n klantvriendelijk concept is. Zonder het zelf te beseffen,

binnen die organisatie. Binnen het strakke stramien van het corpo-

ben je als klant immers een magazijnier. Met je boodschappen-

rate keurslijf blijven heel wat menselijke mogelijkheden onbenut. De

lijstje in de hand pick je als klant je order. Vervolgens mag je dat

recente ‘crisis’ resulteerde in heel wat bedrijven voor echte eyeope-

zelf verpakken, vervoeren en thuis op de juiste schabben plaatsen.

ners. Digitale meetings effenden het pad voor stille krachten, die na

En in plaats van betaald te worden, betaal je zelf voor al die arbeid.

jaren discretie innovatieve én interessante inzichten aandroegen.

Veel mensen wensten niet meer als magazijnier te functioneren,

Met het verdwijnen van de tafel taande het imperium van de tafel-

wat warenhuizen aanzette om een onlineverhaal te organiseren.

springer. De digitalisering zorgde ook voor onverwachte opportu-

Door een gebrek aan strategie bleek dit vaak een moeilijk en eindig

niteiten. Bepaalde medewerkers bleken onverwacht ‘digital savvy’.

verhaal. Warenhuizen boogden op grote magazijnen, die gewoon

De interne bijsturingen zorgden voor een win-win: door ook de ‘idle

waren grote hoeveelheden over grote afstanden te vervoeren.

capacity’ te laten renderen, slaagden bedrijven erin hun werking te

Onlineklanten daarentegen hebben behoefte aan persoonlijke

optimaliseren. Digitaliseren is essentieel om dat toekomstbestendig

pakjes op een kleine afstand. Winkels die de onlinevraag naar

traject te realiseren. Door zelf in eentjes en nulletjes te denken, kan

hun fysieke winkelpunt verschoven, zorgden voor onhoudbare

je naadloos ‘connecteren’ met stakeholders, collega’s en concur-

bijkomende belasting op het personeel. Warenhuizen die de vraag

renten die dezelfde ‘taal’ spreken.”

op de centrale magazijnen afschoven, pleegden een aanslag op de structuur die daar heerste. Omdenken en openstaan voor de

Consequent kiezen is geenszins verliezen

OMO-gedachte biedt soelaas. Het vertrekpunt is een klassieke winkelmarkt van 1000m2, met volgestouwde schabben. Door van elk

“De recente realiteit leerde ondernemers dat de digitale disruptie

product één exemplaar te etaleren, kan je die front-end ingrijpend

85


verkleinen. Gebruik de resterende ruimte voor een modern magazijn waarmee je zowel de fysieke als de onlineklanten kan bedienen. Door dat magazijnwerk te robotiseren, kan je de idle capacity van je personeel activeren. Fysieke klanten worden persoonlijk begeleid, terwijl een robot hun bestelling klaarzet. Simultaan worden online orders gepickt én gepakt. En zo wordt één uniforme logistiek de krachtige motor van de duale dynamiek. Durven en kunnen omdenken is -nog meer dan technologie- een toekomstbestendige tool.”

" Kmo's houden te vaak vast aan hokjesdenken en zien collega's als concurrenten, tegen wie ze hun expertise moeten bedenken."

hele dag plaats aan een oranje tafel. Tien ondernemers schoven aan en één van hen legde een professioneel probleem voor, dat ik probeerde op te lossen. Door de kwestie vanuit onbevangen ooghoek te benaderen, werd een uitdaging een opportuniteit. In al die jaren heb ik misschien drie keer moeten passen. Meestal boekten we in een uurtje echter meer vooruitgang dan in maanden of jaren die voorafgingen. Omdenken is de boodschap, anders naar de bestaande bouwstenen van je bedrijf kijken. De laatste jaren ben ik vooral voor grote

Van hokjesdenken naar omdenken

bedrijven aan de slag, maar eigenlijk ben ik helemaal in mijn sas in de ‘korte keten’ van een kmo. Ik kan er de decision maker

Rik is helemaal op dreef. Het warenhuis is een concrete

persoonlijk prikkelen en hem of haar stimuleren om ook eens te

case, maar volgens hem zijn de voorbeelden legio. Ik ben

‘gluren bij de buren’. Kmo’s houden te vaak vast aan hokjesdenken

alvast helemaal in de ban van zijn bevlogen betoog. Rik

en zien collega’s als concurrenten, tegen wie ze hun expertise

lijkt me ook de geknipte gesprekspartner voor kmo’s in een

moeten beschermen. Ecosystemen laten zich echter niet indijken

partijtje professioneel pingpongen. Met zijn verfrissende visie

door bedrijfsmuren. Door samen te werken kunnen kmo’s hun

slaagt hij erin van moeilijkheden mogelijkheden te maken.

positie versterken. Ik wil wel even benadrukken dat ik in niets lijk

“Ik heb jarenlang de opening keynote gedaan voor de ‘week

op een klassieke consultant. Geen theoretische trajecten of lijvige

van de ondernemer’ in Nederland. Dat evenement was gespreid

dossiers, wel enkele ‘bliksembezoeken’ waarin de vonk hopelijk

over diverse dagen en locaties en richtte zich op mkb’s, het

overslaat.” ▪

Nederlandse equivalent van kmo’s. Na die introductie, nam ik een


EE RSTE H U L P NA THUI SW ER K EN

Sommige gewoontes zullen je werknemers moeten afleren…

Tussen vergaderingen door de strijk doen.

Ongestoord aan de conditie werken.

Felix lekker mee op schoot nemen.

Maar PMD sorteren zoals thuis? Die gewoonte brengen ze wél gewoon mee. Presenteren alsof ze nog thuis zijn.

Het is voor iedereen weer wat aanpassen. Maar PMD sorteren, dat doe je ook gewoon op de werkvloer, net zoals thuis. Dat is niet alleen verplicht, dankzij de nieuwe uitgebreide PMD-sorteerregels is het nu ook makkelijker dan ooit. Bovendien geven we je met een welkomstpremie een duwtje in de rug. Waar wacht je op? En vergeet niet: sorteren is goed, zero afval nog beter.

Start nu met PMD sorteren in je bedrijf. Alle info op sorterenophetwerk.be

Samen goed sorteren, beter recycleren


Dirk Broeckx

Hans Dierckx

“Jammer dat de meeste particulieren zich niet realiseren dat je elektrisch veel goedkoper kan rijden dan met fossiele brandstoffen.”

“Particulieren hebben hun investering vaak pas terugverdiend na 200.000 tot 400.000 km.”

De toekomst Moderator | Edith Vervliet Auteur | Nicole Verstrepen

Dirk Broeckx, titularis van Apotheek Broeckx en door technologie en

Hans Dierckx, journalist AutoGids, AutoWereld en Moniteur Automobile,

innovatie gedreven en gepassioneerd kmo-ondernemer. Early adopter

drie magazines uitgegeven door Produpress-groep. Noemt de elektrifi-

van elektrisch rijden. Rijdt al 6 jaar met Tesla. Tweede wagen is een

catie de interessantste periode die er ooit zal geweest zijn sinds de uitvin-

Volkswagen e-up!.

ding van de automobiel.


KMOinsider Breakfast | Elektrisch rijden

Bart Massin

“Elektrische wagens zijn goedkoper als je de restwaarde meerekent, die van dieselwagens vermindert door de fiscale regels en lage-emissiezones”.

Steve Van Avermaet

“Onbekend is onbemind. Voor veel klanten zijn onze deelwagens een eerste kennismaking met elektrisch rijden.”

van de

(bedrijfs)auto

(vanaf 2026)

Steve Van Avermaet, managing director van GreenMobility, een effiBart Massin, stichter-CEO dienstenbedrijf Stroohm, actief in leasing van

ciënt free-float autodeelplatform, actief in meerdere Europese steden

elektrische auto’s, in het plaatsen van laadpunten, inclusief thuislaad-

en het enige platform dat 100% duurzaam is. In ons land aanwezig in

palen, en in alles wat nodig is om de elektrificatie te realiseren.

Antwerpen, Gent en Brussel.

89


Robrecht Van den Broeck

“Veel mensen zijn zich niet bewust dat slechts 10% van je energie langs de weg wordt opgeladen. Elektrische auto’s worden vooral thuis opgeladen.”

Onze auto wordt onze thuisbatterij Robrecht Van den Broeck, strategic consulting expert EV Alphabet, aanbieder van mobiliteitsoplossingen aan bedrijven, maar ook actief in wagenparkbeheer en in het leveren van bedrijfsvoertuigen. Least ook elektrische wagens en zorgt ook voor de laadinfrastructuur.


KMOinsider Breakfast | Elektrisch rijden

Ondernemingen kunnen vanaf 2026 alleen nog elektrische bedrijfs-

aankoopprijs, maar de TCO (Total Cost of Ownership, red.). Geen inbe-

wagens fiscaal inbrengen. Met die maatregel wil de overheid het

drijfstellingtaks. Je rijtaks is quasi nul. Banden en remschijven verslijten

Belgische wagenpark vergroenen. De rush naar voldoende aanbod

nauwelijks, want je remt door recuperatie op je motor. Onderhoud is

van elektrische voertuigen én laadpalen is daarmee ingezet. Wat is de

miniem. Ik betaal vandaag voor de elektriciteit ongeveer 2/3de van wat ik

toekomst van de mobiliteit en van de (bedrijfs)wagen in het bijzonder

vroeger uitgaf aan brandstof. Elektrisch rijden in combinatie met zonne-

vanaf 2026? Zijn er pijnpunten? We vroegen het aan enkele spelers uit

panelen reduceert de kosten nog veel meer.”

de sector, die we samenbrachten voor een panelgesprek.

Bart Massin: “Elektrische wagens zijn goedkoper als je de restwaarde meerekent. Die van dieselwagens vermindert door de fiscale regels en

Moderator Edith Vervliet legde de deelnemers bij de start de vraag voor of

lage- emissiezones. Wie wil er straks nog een dure diesel kopen waar je

er tegen 2030, wanneer er -volgens onderzoek van de VUB- zo’n 600.000

nergens mee mag rijden?”

elektrische auto’s zullen rondrijden, voldoende oplaadinfrastructuur zal zijn. Vandaag zijn er in ons land ongeveer 12.000 publiek toegankelijke

Stroom genoeg?

laadpalen.

Elektrische auto’s moeten opgeladen worden. Het thema laadinfrastructuur wordt aangesneden. “Mensen moeten absoluut niet vrezen om

Volgens Bart Massin spreken sommige bronnen zelfs over 800.000 of

zonder stroom te vallen,” bevestigen Bart Massin en Steve Van Avermaet.

900.000 elektrische auto’s en gaat het in het VUB-onderzoek over de

Robrecht Van den Broeck: “Omdat veel mensen zich er niet van bewust

echte salariswagens: “Sowieso oogt de toekomst elektrisch. Vanaf 2030

zijn dat slechts 10% van je energie langs de weg wordt opgeladen,

mogen er geen dieselwagens meer in Brussel rijden en tegen 2030 moet

opteren bestuurders vaak voor een plug-inhybride. Dat geeft hen meer

de 95 gram-emissienorm gereduceerd worden met 45% naar 59 gram.

gemoedsrust, wat opladen betreft. Maar de praktijk leert dat elektrische

Verbrandingsmotoren zijn ten dode opgeschreven.”

auto’s vooral thuis worden opgeladen.”

“Diesel- en benzinewagens die voor 01.07.2023 aangekocht zijn, zouden

Steve Van Avermaet: “Onbekend is onbemind. Voor veel klanten zijn

nog fiscaal aftrekbaar blijven. Druist dat hier niet tegen in?”, vraagt Edith

onze deelwagens een eerste kennismaking met elektrisch rijden. Eens de

Vervliet.

drempel over, krijgen we zeer positieve feedback. Denk ook aan de stilte

Bart Massin: “Inderdaad, maar het gaat hier alleen over de bedrijfswa-

en de rust die je ervaart in een elektrische wagen (en in het straatbeeld).”

gens. Van de 6,5 miljoen wagens in ons land is 11% een bedrijfswagen. Voor de particuliere wagens zijn nog geen zware beslissingen genomen

De moderator vraagt of er nog stroom zal zijn wanneer we met zijn

richting elektrificatie. In Vlaanderen blijft het voorlopig nog relatief

allen op hetzelfde moment onze wagens gaan opladen. Een onterechte

gunstig rijden met diesel en benzine.”

bezorgdheid, volgens Bart Massin: “Qua elektriciteitsverbruik zijn er

Hans Dierckx vestigt de aandacht op de fiscale aftrekbaarheid die voor

’s ochtends en ’s avonds telkens gedurende twee tot drie uur pieken.

bedrijfswagens speelt: “Particulieren hebben hun investering vaak pas

Wanneer je je auto daarbuiten oplaadt, worden elektrische wagens zelfs

terugverdiend na 200.000 tot 400.000 km.”

een deel van de oplossing (in plaats van een probleem).”

Dirk Broeckx: “Toch moeten ook particulieren zich realiseren dat je elektrisch veel goedkoper rijdt dan met fossiele brandstof. Vergelijk niet de

In de zomer kan je overdag opladen met de reststroom van je

91


zonnepanelen. ’s Nachts opladen, wanneer windmolens blijven draaien

voor onze elektriciteit, waardoor je geld kunt verdienen als je je wagen

terwijl de consumptie van elektriciteit sowieso naar beneden duikt, zorgt

inzet als batterij voor het net.

voor een meer gelijkmatig gebruik van de stroom.

Steve Van Avermaet lanceert een interessante opmerking: “Je gaat er

Bart Massin: “Veel auto’s hebben vandaag een stopcontact waar je je

daarbij vanuit dat er in de toekomst evenveel wagens op de baan zijn.

grasmachine, strijkijzer, wafelijzer… kan insteken. Vergelijk het met een

Wij gaan ervan uit dat we naar een meer gedeelde mobiliteit gaan, ook

batterypack voor je gsm, maar dan in het groot voor je huis. Elektrische

voor bedrijven. Jonge bedrijven opteren vandaag al meer voor pool- of

wagens zijn niet het probleem, maar een deel van de oplossing voor het

deelwagens.”

probleem van de energiemarkt. Ze kunnen energie teruggeven tijdens

De CEO van GreenMobility vindt het fascinerend om te zien hoe bedrijven

piekuren.”

innovatief inspelen op de elektrificatie: “Als excuus hoor je soms ‘ik heb

Steve Van Avermaet vertelt dat GreenMobility momenteel bekijkt hoe

geen oprit, ik moet de kabel over de stoep leggen’. Bedrijven ontwik-

daarop in te spelen en de batterijen zodanig in te zetten dat hun energie

kelden een boordsteen waar je je kabel kan inleggen, zodat die voorbij-

optimaal gebruikt wordt.

gangers niet meer stoort.”

Bart Massin berekende samen met de CREG dat het bijkomend verbruik van een miljoen auto’s die elk 25.000 km rijden, slechts 3 tot 4% en dus

Gebruiksgemak

bijna marginaal is: “De meeste mensen denken dat het over 30 tot 50%

Dirk Broeckx: “Ik wil een lans breken voor meer gebruiksgemak. Laat

gaat. Vandaag zijn er slimme laadpunten, die meten wat het verbruik is

ons stoppen met al die verschillende laadsystemen en laadkaarten. Elke

van je woning, dat terugkoppelen en je auto met ‘reststroom’ opladen in

paal zou moeten werken met standaard bankkaarten, zodat de kosten,

de daluren. We moeten ons elektriciteitsnet niet verzwaren. We moeten

ongeacht de provider, eenvormig afgerekend worden.”

de bestaande infrastructuur met een goede ‘timing’ optimaal benutten.”

Europa werkt hier volgens Bart Massin al aan, met de Alternative Fuel

Bart Massin voegt ook toe: “De eerste energieleveranciers zijn al met

Directive, die volop geïmplementeerd wordt, zodat je met een bank-

dynamic pricing begonnen en communiceren prijzen op uurbasis: ook

kaart, Payconiq… kan betalen. “De transactiekost is voorlopig wel nog

strijken, tv kijken, warmtepomp opladen… zal je kunnen programmeren

duur.”

aan de laagste meterprijs. Voorwaarde is dat je een slimme meter hebt.”

“De tarieven moeten ook transparanter. Het is onduidelijk wat je wanneer betaalt”, vindt Robrecht Van den Broeck, hierin bijgestaan door

Innovatie

Bart Massin: “Het is absurd om pas een maand na datum, via je factuur,

Dirk Broeckx: “De meeste elektrische auto’s krijgen regelmatig een

te weten wat het tarief was aan de laadpaal.”

update. Nieuwe technologieën zoals het terug afgeven van stroom

Europa heeft ondertussen al wel de standaardisering van de stekkers in

kunnen in de software ingebouwd worden. Zelfs auto’s van tien jaar oud

orde gebracht.

blijven zo actueel.”

Dirk Broeckx: “Als ik in mijn auto stap, weet die via de koppeling met mijn

De moderator gooit een knuppel in het hoenderhok: “Wat met de hypo-

agenda waar ik naartoe moet en hoe ver dat is. Voor dagelijkse ritten

these dat werknemers hun wagen opladen op het werk en ’s avonds de

heb ik elke ochtend altijd genoeg stroom in de batterij, want de auto

elektriciteit ervan voor hun huishouden gebruiken?”

slorpt stroom op wanneer die het goedkoopst is. Voor een rit van meer

Volgens Bart Massin heb je daar een ander type laadpunt voor nodig, met

dan 400 km stelt de auto zelf voor waar en hoe lang ik kan opladen. Een

een huidige meerkost die je niet terugverdient met de elektriciteit die je

rit naar Zuid-Frankrijk van 1.100 km doe ik relaxed op één dag, inclusief

zou kunnen gebruiken van je wagen. Anderzijds zullen de prijzen van die

tweemaal een klein halfuurtje gezonde rust tijdens het snelladen.”

laadpunten in de toekomst dalen en krijgen we dynamische uurprijzen

Het is duidelijk, de toekomst oogt elektrisch. ▪


KINNARPS’ VISION IS, WITH A HOLISTIC VIEW, TO CREATE INSPIRING AND EFFECTIVE WORKSPACES WHICH WILL LEAD TO PROSPERITY. 3P

3P

3P 3P

3P 3P

3P 3P

3P

A

3P

MW

HI

MW fp83

90-

S

C

MW

-H

R

-H

90-fp8

3

3P

B

Q 90-f p83

H H

U

3P

3P

P MW

MW

HH

3P

3P

3P

kitchenette 3P

HH

O

3P

D

3P

T

fp83

90-

fp83

90-

3DO 3DO

fp83

90-

H

L 3P

3P

3P

J HH

3P

H

3P

MW

MW

3P

3P

MW

3DO

MW - H

3P

5P

MW

I

MW

H

2DO

MW

5P

G

E MW

3DO

3DO

3P

MW - HH

3P

F

K

90-fp83

3DO

M

N H

H

H

2020 was het jaar van het thuiswerk, in 2021 gaan we op zoek naar een nieuwe balans. Maar wat zijn de toekomstige uitdagingen, behoeften en kansen die u moet overwegen? Op basis van inzichten die we hebben verkregen uit een reeks interviews met verschillende professionals in Europa, hebben we deze verschuivingen bestudeerd en bekeken wat u kunt doen om deze veranderingen te benutten. Zo kunnen we samen met u uw future proof werkomgeving creëren.

Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be


Herman Van Rompuy

Mijmeren, maar ook analyseren met een Europees president emeritus Redactie | Nicole Verstrepen

Voormalig voorzitter van de Europese raad, graaf Herman Van Rompuy, heeft een nieuw dagboek gepubliceerd. ‘Mijmeringen’ is een verzameling van notities die hij maakte tussen 2004 en 2021, aangevuld met 100 nieuwe haiku’s. U leest geen beschouwingen over de (inter)nationale politiek, maar bespiegelingen over kunst, politiek, filosofie, literatuur, geloof en het leven in het algemeen, ingegeven door gebeurtenissen, ontmoetingen en dingen die hij de afgelopen jaren hoorde of las.

Voor KMOinsider nam Herman Van Rompuy de politiek wel onder de loep en ontleedde hij hoe Europa gereageerd heeft op de coronapandemie en hoe de Europese Unie geëvolueerd is.

Hoe heeft Europa de coronacrisis aangepakt?

gezondheid behoren toe aan de individuele lidstaten en soms zelfs, zoals bij ons, aan regio’s. Toen de crisis in maart vorig jaar

Herman Van Rompuy: “Strikt

uitbrak, namen landen dan ook

genomen heeft Europa haast

individueel

geen zeggenschap over gezond-

het sluiten van de grenzen toe.

heid. De bevoegdheden rond

De mensen stelden zich al snel

maatregelen,

tot

de vraag waar Europa was in de crisis. Om dan de boodschap te kunnen verkondigen dat je niet bevoegd bent: dat is een onmogelijke opdracht. Het bizarre was dat de man in de straat in dat crisisklimaat vragende partij was voor meer Europa!” “De Europese Commissie heeft vlug het geweer van schouder veranderd. Ze wilde kost wat


Interview | Herman Van Rompuy

kost de economische groei en de werkgelegenheid zoveel mogelijk

rise to the occasion’ en beslissingen genomen op het niveau van deze

vrijwaren, en het beste wat ze daarvoor kon doen, was de pandemie

kolossale uitdaging.”

bestrijden en daarna zo vlug mogelijk een relanceprogramma uitwerken.”

Is de pandemie vergelijkbaar met de financiële crisis van 2008 - 2009?

“Dat relanceprogramma kwam in een stroomversnelling toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president

“De coronacrisis is iets helemaal anders. Ze trof de gezondheid, het

Emmanuel Macron in mei 2020 een fonds opzetten van 500 miljard.

leven zelf van 25.000 mensen in ons land en daarbovenop de economie.

Niet met goedkope leningen, maar met giften, die moesten gaan naar

Bij de financiële crisis dienden we eerst de banken te redden. Er was

de landen die het sterkst getroffen waren door de pandemie. Dat was

een enorme vertrouwensschok. Geen enkele bank is gevallen. In ons

nooit gezien. Merkel trok zich niets aan van de zogenaamde Frugal

land hebben we weliswaar het moeilijke Arco-probleem gehad, maar

Four -de ‘gierige’ Nederlanders, Denen, Zweden en Oostenrijkers die

de grote banken zijn blijven rechtstaan, ook omdat de staat er veel geld

vonden dat het geld moest worden terugbetaald- en ook niet van

in gepompt heeft. Dat geld is men nu aan het terugkrijgen.”

de stroming die bij haar eigen volk bestaat om geen geld te geven aan landen als Spanje, Italië en Griekenland, die erg zwaar getroffen

“Na de financiële crisis kwam de crisis van de Eurozone. Deze

waren doordat het toerisme stilgevallen was.”

Europese staatsschuldencrisis heeft geduurd tot 2013. De eurocrisis heeft dus vier jaar geduurd, terwijl we van de coronacrisis bij wijze van

“Na vier dagen en vier nachten onderhandelen kwam er op 21 juli

spreken op goed anderhalf jaar min of meer af zijn. Onze Belgische

een groot akkoord, met een fonds van 500 miljard euro en een pakket

economie kende in 2020 een achteruitgang van iets meer dan 6%. Dit

van 250 miljard aan goedkope leningen, in totaal 750 miljard euro,

jaar kunnen we een groei optekenen van iets meer dan 5%. Op ruim

of 5% van het Europese BBP. De Europese Raad heeft daarvoor veel

een jaar tijd hebben we het verlies eigenlijk goedgemaakt. Qua duur

lof gekregen. Niemand achtte dit mogelijk. Voorwaarde was dat het

en intensiteit is de staatsschuldencrisis economisch veel langer en

geld dient geïnvesteerd te worden in het klimaat en in de digitale

intenser geweest.”

transitie.”

Vaccinatiecampagne

Heel andere aanpak “Europa heeft voor de crisis van de eurozone een heel andere

“Een volgende etappe in de Europese besluitvorming rond de coron-

aanpak gehanteerd. Alle landen moesten toen budgettair besparen.

acrisis was de vaccinatie. Europa oordeelde dat iedereen een vaccin

Verschillende naties hadden een heel hoge schuld, waarvan men

moest kunnen krijgen. Grote landen kunnen makkelijker met multi-

vermoedde dat ze die niet zouden kunnen terugbetalen. In de coron-

nationale farmaceutische bedrijven onderhandelen en het laken naar

acrisis heeft men, om de economie op dreef te houden, wel een tijde-

zich toetrekken. Een klein land als België heeft niet dezelfde onder-

lijk overheidstekort aanvaard. Bedrijven die moesten sluiten, werden

handelingspositie. Europa is dan overgegaan tot een gezamenlijke

vergoed en de technische werkloosheid werd enorm opgedreven.

aankoop, zodat alle landen op voet van gelijkheid behandeld werden.

Voor een aantal bedrijven heeft de publieke sector bijna meer dan een

De Europese Commissie heeft in het begin pech gehad omdat Pfizer

jaar de lonen van de private sector feitelijk betaald.”

en AstraZeneca toezeggingen hadden gedaan, die ze niet konden waarmaken. Er kwam toen veel kritiek op de Europese Commissie,

“Daardoor zijn er relatief weinig faillissementen geweest, in vergelij-

omdat we achterliepen met de vaccinatiecampagne. Maar die achter-

king met wat dat had kunnen zijn. Er is natuurlijk altijd iemand die

stand is een voorsprong geworden, en ons land heeft later een koppo-

betaalt. Maar wanneer de economie heel sterk herleeft, dan weegt de

sitie ingenomen. Vandaag spreekt niemand nog over de mislukking

schuld voor de nationale economie veel minder zwaar. Als het BBP in

van de vaccinatie, integendeel. Voor de volksgezondheid, voor de

de noemer van je breuk sterk groeit, dan neemt het gewicht van de

economie en voor uw lezers is vaccinatie het enige middel tegen het

schuld in je teller af. Dat is wat er zich nu voordoet.”

coronavirus.” Herman Van Rompuy denkt dat het deficit in Europa in 2020 opge“Vervolgens is het vaccinatiecertificaat er gekomen, zodat

lopen is tot 6 à 7%: “Dat is vrij ‘gematigd’. In de Verenigde Staten is het

Europeanen zo vrij mogelijk kunnen reizen. Elk land blijft wel soeve-

tekort onder president Trump zelfs opgelopen tot 20%. Het Verenigd

rein om te bepalen wie er binnen mag en wie niet, maar als Europa

Koninkrijk kampt met een deficit tussen 15 en 20%. Ons land klokt af

niet zulk certificaat in het leven had geroepen, zou het helemaal een

op nog geen 10%. De beurzen hebben nagenoeg niet geleden onder

chaos geworden zijn. Europa heeft in de coronacrisis gehandeld ‘to

de crisis en degenen die geïnvesteerd hebben in technologische

95


"China heeft in de coronacrisis zeer drastische maatregelen genomen. In een dictatuur moet je niet vragen of je bevolking akkoord gaat." waarden, zijn zich blijven verrijken. Tijdens de staatsschuldencrisis

Van de ene crisis in de andere

heeft men budgettair enorm bespaard. Griekenland bijvoorbeeld heeft zich kapot bespaard en heeft een vierde van zijn economie

“Of Europa geëvolueerd is? Sedert 2008 is de Europese Unie eigen-

verloren. Een gepensioneerde Griek zag zijn inkomen met 25%

lijk van de ene crisis in de andere gevallen. Meestal kwamen die van

afnemen. Het Griekse volk heeft dat destijds aanvaard.”

buitenuit. Na de bankencrisis en de eurocrisis, die tot in 2013 duurde, zijn we een jaar later in de vluchtelingencrisis terechtgekomen,

“De financiële markten geloofden toen niet dat de eurozone zou

met meer dan een miljoen mensen die op een paar weken tijd naar

overleven. Mochten we toen nog meer staatsschulden gemaakt

Europa kwamen. We waren daar nauwelijks van bekomen, toen we

hebben, dan was er geen sprake meer geweest van de euro. Er was

te maken kregen met de terroristische aanslagen in Frankrijk, België,

veel wantrouwen, terwijl de financiële markten de schulden die we

Spanje en het Verenigd Koninkrijk, en toen die goed en wel voorbij

vandaag aangaan oké vinden. In België betalen we vandaag nog altijd

waren, diende de pandemie zich aan. Ondertussen kenden we ook

een rente die bijna nul is op de lange termijn. In Duitsland is de rente

de Brexit. Velen vragen zich af wat de volgende crisis zal zijn: expect

zelfs negatief. De Europese commissie lanceert nu leningen waar

the unexpected.”

degenen die ze onderschrijven, moeten betalen! Dat was allemaal niet het geval geweest, moest er echt wantrouwen geheerst hebben.

“In 2014 verwachtte Europa dat het een hele lange periode kalm zou

De financiële markten hebben in deze crisis op een geheel andere

zijn, zodat men zich kon bezighouden met grote uitdagingen zoals

manier gereageerd.”

het verstevigen van de economie, het versterken van de concurrentiekracht, de strijd tegen de klimaatverandering,… Het is helemaal

Corona in een dictatuur en in een democratie

anders uitgedraaid…” ▪

China heeft in de coronacrisis zeer drastische maatregelen genomen.

Mijmeringen “In een dictatuur moet je niet vragen of je bevolking akkoord gaat. In 2020 heeft China geen achteruitgang van de economie gekend,

‘Mijmeringen’ is het derde dagboek dat Herman Van Rompuy

alleen een mindere groei, nl. van 2 tot 3%. In een democratie houden

uitgeeft, na ‘De binnenkant op een kier, avonden zonder

mensen die verkozen moeten worden altijd rekening met de wil van

politiek’ (2000) en ‘Dagboek van een vijftiger’ (2004). Het

de kiezer. Paradoxaal genoeg was de publieke opinie in ons land

boek telt ongeveer 240 pagina’s en werd uitgegeven door

in september 2020 vóór een verstrenging van de maatregelen. De

Davidsfonds Uitgeverij, die vandaag ressorteert onder de

regering heeft toen versoepelingen doorgevoerd omdat ze dacht dat

Standaard Uitgeverij.

het volk niet anders zou aanvaarden. Dat was een verkeerde inschat-

Meer info op www.davidsfonds.be.

ting. Deze zomer oordeelt een goed deel van de publieke opinie op eenzelfde wijze over het houden van grote festivals.”


Welkom aan boord van Brussel

Kijk om je heen. Zie je Brussel veranderen? Ja, de hoofdstad zet koers naar een duurzamere en circulaire economie. Met een meer energiezuinige habitat, een zachtere mobiliteit en werkgelegenheid voor iedereen. In het hart van dit project ligt de Haven van Brussel met haar bouwbedrijven, haar containerterminal, haar schepen. Het schoonste vervoer. Hier ontstaat een nieuwe economie. Dat maakt deel uit van ons masterplan. Start-ups, creatieve mensen, visionaire geesten... wees welkom in het hart van de Brusselse verjonging.

Een kloppend hart in de stad


Bedrijfsreportage | The Bakery

THE BAKERY ZUURDESEMBROOD: LAAGDREMPELIGE LEKKERNIJ MET AMBACHTELIJKE AANPAK Uniek én voor een breed publiek

brood en banket van de bovenste plank.

The Bakery desembrood: een beetje duurder, veel duurzamer

Na vijf jaar is bezieler Kenney Van

“Voeding is de laatste jaren steeds vaker

ambassadeur zijn van zuurdesembrood. Met

Hoorick meer dan ooit een gedreven en

een massaproduct geworden. In die indus-

toegankelijke prijzen én smaken wil hij hij een

bedreven bakker. Zijn missie: met kennis

trie primeert kwantiteit op kwaliteit en zijn

breed publiek met het krokante kleinood laten

van zaken én smaken het publiek met

kunstmatige toevoegingen en verbeteraars

kennismaken. “Het woord zuur in zuurdesem

zuurdesembrood vertrouwd maken. Tot

gangbaar. Ook brood kwam in die kwantitatieve

schrikt veel mensen wat af. Bij The Bakery

Kenneys tevredenheid zit de ambachtelijke

keten terecht en kampte met imagoschade.

werken we bewust met zachte desems. Op die

aanpak in de lift en maken veel mensen een

Bij The Bakery opteren we bewust voor

manier maken we laagdrempelige lekkernijen

‘smaakvolle’ shift.

de ambachtelijke aanpak. Kwaliteit is veel

die bij een breed publiek in de smaak vallen. Er

belangrijker dan kwantiteit en we werken

is voor ieder wat wils, van klassiek wit tot rogge-

alleen met natuurlijke, gezonde grondstoffen.

brood met veel pit! Corona dwong mensen

Ons zuurdesembrood is een prachtproduct

anders te leven en velen ontdekten de ambacht-

Een artisanaal verhaal

dat ‘dagelijks brood’ opnieuw een gezonde,

slui in hun buurt. Nieuwe klanten wisten de weg

Met energiek enthousiasme doet Kenney zijn

goede naam kan geven. Het arbeidsintensieve

naar The Bakery te vinden en met ons aantrek-

-artisanaal-verhaal: “De site van De Koninck

procedé verloopt traag en gestaag, wat de iets

kelijk aanbod konden we hen ook binden. We

wil het ambacht opwaarderen. De buurt werd

hogere kostprijs verklaart. De veelzijdige voor-

merken dat steeds meer mensen zuurdesem-

een hotspot waar verschillende vaklui hun

delen rechtvaardigen dat prijskaartje volledig.

brood proberen én waarderen.” ▪

vakmanschap etaleren. Ik voel me dan ook

Zuurdesembrood is een gezond en ambach-

helemaal in mijn element op deze prachtige

telijk product, dat de spijsvertering bevordert.

plek. Als bakker heb ik van bij de start mijn

Voor mensen met bepaalde gevoeligheden

tanden gezet in de ambachtelijke aanpak. Bij

is het een attractief alternatief voor ‘klassiek’

The Bakery doen we alles zelf en kiezen we

brood. En het allerbelangrijkste: zuurdesem-

(Stadsbrouwerij De Koninck) Boomgaardstraat 1

bewust voor kleinschalige kwaliteit. In het

brood heeft een heerlijke, unieke smaak! De

2018 Antwerpen - T 03 230 12 01

gevarieerde gamma ligt de nadruk op zalig

krokante korst en de smeuïge kruim zorgen

Open: Dinsdag t.e.m. vrijdag van 7.30-17.00

zuurdesembrood.”

voor een sublieme smaakbeleving.”

Zaterdag 7.30-15.30 - Zondag 7.30-13.00

In de sfeervolle site van stadbrouwerij De Koninck maakt bakkerij The Bakery

In The Bakery wil Kenney een ambachtelijke


Bedrijfsreportage | E-Technics

BUILDING INTEGRATED PV: ZONNEPANELEN ÉN GEVELBEKLEDING IN ÉÉN Zelf elektriciteit opwekken, hoe u het ook

veranda, een afdak,… De zonnecellen kunnen

Wim Schrijvers: “Een zonnevolger brengt

draait of keert, het blijft altijd goedkoper

zodanig verdeeld worden over het glas dat ze

gemiddeld 40% meer elektriciteit op dan

dan dat u elektriciteit moet aankopen én

een uitgekiend percentage licht doorlaten.

conventionele zonnepanelen. De systemen

u draagt bij tot een duurzaam milieu. Met

Wim Schrijvers: “Zo heeft de Rotterdamse

gaan minimaal 20 jaar mee. Ze zijn bestand

BIPV’s, Building Integrated Photovoltaics,

universiteit een overdekt binnenplein gereali-

tegen extreme weersomstandigheden, en

slaat u twee vliegen in één klap. U

seerd met een dak in dambordeffect waarbij

tegen windsnelheden tot 180 km per uur.”

brengt een moderne, strakke gevelbe-

BIPV’s afgewisseld worden met standaardglas.

kleding aan én tegelijkertijd installeert u

En waarom zou u deze zonnepanelen niet

zonnepanelen.

gebruiken als zonnewering? De panelen op

In combinatie met laadinfrastructuur

zich zorgen voor schaduw in uw kantoren én ze

Alle zonnevolgers kan u laten connecteren met

Deze soort BIPV’s zijn van glas en kunnen dus in

leveren u tegelijkertijd elektriciteit op.”

uw laadinfrastructuur voor elektrische fietsen

alle soorten gevels of ramen worden ingewerkt.

Op de gebouw geïntegreerde zonnepanelen

en wagens. Zo laden uw medewerkers op een

Zaakvoerder Wim Schrijvers: “Op het dak van

kan u ook een logo, een tekening of een kleur

milieuvriendelijke manier hun fiets- of auto-

uw bedrijf staat mogelijk een airco-installatie

aanbrengen.

batterij op.

of lopen er buizen van uw ventilatiesysteem.

E-Technics informeert u graag vrijblijvend of u

Op een schuin dak zijn zonnepanelen ook vaak

Zonnevolgers

recht heeft op een zonnepanelen subsidie. Het

niet mogelijk. BIPV’s vormen de uitkomst. Ze

Staat er de hele dag schaduw op uw gevel en is

bedrijf heeft de expertise om u bij uw project

zijn niet alleen mooi om te zien, ze vormen

uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? Dan

op dat vlak te begeleiden. ▪ (NV)

tegelijkertijd een mooie gevelbekleding én het

kan u opteren voor een of meerdere zonnevol-

is mogelijk om tussen de panelen en de gevel

gers of zonnetrackers. Dat zijn draaibare frames

extra isolatie aan te brengen.”

op een mast waarop zonnepanelen geïnstalleerd worden. Ze volgen automatisch de stand

Ook als dakbekleding of zonnewering

van de zon. De panelen staan zo voortdurend

De gebouw geïntegreerde zonnepanelen

zonlicht op te vangen. Is de ruimte die u beschik-

E-Technics, Moerhoflaan 18, 2970 Schilde

fungeren ook prima als dakbedekking,

baar heeft eerder beperkt? Dan is een compacte

T 0495 10 91 76, info@e-technics.be

bijvoorbeeld voor een fietsenstalling, een

zonnevolger de aangewezen oplossing.

www.e-technics.be

in de ideale hoek om steeds het maximum aan

99


Kristel Minten

Jessica De Bels

“Door je ‘slapende’ menselijke kapitaal te laten renderen, kan je je organisatie ingrijpend optimaliseren!”

“Bedrijfsleiders mogen dus wel een nieuwe strategie rond telewerken ontwikkelen, maar ze mogen die alleen voorleggen en niet opleggen.”

Na ‘business as usual’ en Moderatie | Edit Vervliet Redactie | Frank Van Hoof

Kristel Minten, senior HR-consultant bij Acerta

Jessica De Bels, advocaat en managing associate bij PWC Legal


KMOinsider Breakfast | Het nieuwe werken

Sven Mastbooms

Jeroen Diels

“In die nieuwe rol ontpoppen mensen zich tot ‘bemiddelingsmanagers’, die eerst luisteren én dan praten, en die als coach uitblinken in ‘soft skills’.”

“Als het echte virus is bedwongen, is het belangrijk om die ‘kinderziektes’ aan te pakken.”

‘het nieuwe normaal’ Sven Mastbooms, trusted advisor en futurist, Kindred Spirits

Jeroen Diels, director bij wervingskantoor Robert Half

101


Na een winter vol virtuele vraaggesprekken,

naar het precoronatijdperk overwegen,

brak met de eerste zon ook een welge-

dreigen naast de war for talent ook een deel

komen ‘vormelijke verandering’ door. Op 22

van hun eigen personeel te verliezen.”

juni verzamelde een kwartet klasbakken in over het nieuwe werken. Twee dynamische

Een bevlogen beleid dat inzet op betrokkenheid

dames en even veel dito heren zorgden

Jeroen benadrukt dat ‘people management’

voor een bevlogen en bewogen betoog.

een essentieel element is in de ‘nieuwe’

Moderator Edith Vervliet leidde dit ener-

leiderschapsstijl. “Thuiswerken gaf mede-

gieke enthousiasme in goede banen.

werkers van de ene dag op de andere auto-

BluePoint Berchem voor een panelgesprek

Zonder ‘remote’ mis je de boot

Cartoon van panellid Sven Mastbooms

nomie en verantwoordelijkheid. Sommigen floreerden bij die zelfsturende aanpak, anderen dobberden stuurloos rond en gingen

Churchills bekende boutade luidt dat het zonde is om een

kopje onder. Hoewel de fysieke afstand waarschijnlijk groter blijft, moet

goede crisis te verspillen. Hoewel corona volgens velen een

de nieuwe leider dichter dan ooit bij zijn medewerkers staan. Afstand mag

voetnoot in de geschiedenis zal worden, veroorzaakte de crisis

geen synoniem zijn voor afstandelijkheid, integendeel. De grote uitdaging

een stevige schok in bedrijven. De klassieke ‘werkvloer’ ruimde

blijft om de collegiale cohesie te stimuleren en medewerkers op een even-

massaal de baan voor thuiswerk. Ontstond uit die dwang

wichtige manier tussen autonomie en leadership te laten balanceren. Aan

om te veranderen een blijvende drang om te veranderen?

technologische tools zal het niet ontbreken, maar dé grote uitdaging is om

Jobsite Stepstone en dienstverlener Acerta deden in het voorjaar een

de menselijke missie tot een goed einde te brengen.”

enquête bij drieduizend werkende Belgen. De vraag over een terugkeer naar de klassieke werkomgeving zorgde voor extreme verdeeld-

Agility als remedie tegen fragility

heid bij de respondenten. Als betrokkene bij de bron mag

Sven Mastbooms beaamt dat het toekomstige traject een prikkelend parcours zal blijken.

Het nieuwe werken: een noodzaak

“Wendbaar en werkbaar zullen onafscheidelijk zijn in de toekomst.

Kristel Minten van Acerta de spits afbijten en wat toelichting geven.

‘The ability for agility’ wordt een substantiële speerpunt binnen orga-

“De ‘gemengde gevoelens’ die uit de enquête naar voor kwamen,

nisaties. Eigenlijk kan je het bedrijfsleven vergelijken met onderwijs.

kan je perfect projecteren naar de teneur die leeft binnen bedrijven.

Het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’ zou voor een dynamische drive

Voor corona was ‘het nieuwe werken’ vaak een heet hangijzer of een

moeten zorgen binnen bedrijven. Toch klampen veel bedrijven zich

theoretisch twistpunt, maar door COVID werd een andere aanpak een

vast aan het tene quod beneprincipe en missen ze de boot. Intrinsieke

noodzaak. Naar analogie van toekomstbestendig transport wordt

motivatie is een enorme uitdaging, en ook daar loopt een parallel

ook het nieuwe werken een multimodaal verhaal, waarin het niet of

met het onderwijs: het gebrek aan ‘goesting’ dat bij afstandsonder-

maar en zal zijn. Zowel bij werkgevers als bij werknemers is er een

wijs de kop opstak, zal ongetwijfeld ook minder gedreven medewer-

grote drang om thuiswerk blijvend te integreren en het werk op een

kers gecontamineerd hebben. Toch zorgde corona ook voor positieve

andere manier te organiseren. Terwijl de vraag naar een thuiswerkbe-

prikkels. De Socratische spreuk dat zelfkennis het begin van de wijsheid

leid voor de crisis veelal een schoorvoetende suggestie was bij sollici-

is, werd in de praktijk gebracht. Medewerkers werden gedwongen om

tanten, krijgt ze nu vaak een prominente plek bij de aanvang van een

zelf én over zichzelf te denken en leerden zichzelf willens nillens beter

sollicitatiegesprek.”

kennen. Sommigen exploreerden onontgonnen opportuniteiten die aan de basis lagen van een nieuwe uitdaging of een andere aanpak

Flink sleutelen aan thuiswerk

van het professionele parcours. Voor anderen was die kennismaking

Jeroen Diels pikt in: “Thuiswerk is inderdaad een blijver, maar er moet

met zichzelf minder aangenaam. Sommigen werden geconfronteerd

wél flink gesleuteld worden aan deze prille professionele procedure. Elk

met een gebrek aan motivatie en stelden persoonlijk plezier resoluut

nadeel heeft dan wel zijn voordeel, het omgekeerde gaat helaas ook op.

boven professionele plichten. Ook het omgekeerde gebeurde: anderen

De initiële hoerastemming werd na een tijdje overstemd door diverse

bezweken onder een gebrek aan coördinatie en werden niet alleen

dissonanten: tegenover een hogere productiviteit stond een lagere crea-

stuurloos maar ook remloos, waarbij ze professioneel plankgas bleven

tiviteit, en bij gebrek aan collegiaal klankbord werd sluimerende stress

geven ten koste van het persoonlijke, tot ze zich te pletter reden.

problematisch. Als het echte virus is bedwongen, is het belangrijk om die

Toekomstbestendige teams moeten hoe dan ook agile ageren en dat

‘kinderziektes’ aan te pakken. Essentieel is een bevlogen beleid dat ook

kan pas als er binnen het hele bedrijf dezelfde duurzame dynamiek

vanop afstand inzet op betrokkenheid. Bedrijven die een rigide retour

heerst. Change? Yes, we can!”


KMOinsider Breakfast | Het nieuwe werken

De deelnemers van KMOinsider breakfast: v.l.n.r.: Jeroen Diels, Jessica De Bels, Kristel Minten en Sven Mastbooms.

Een toekomstbestendig traject met (juridische) valkuilen

het telewerken maakt dat een holistische visie erg belangrijk is bij het

Recente regeringsbesluiten lieten geen speelruimte voor interpre-

visie en de waarden binnen de organisatie moet worden gekeken. Meer

tatie: op afstand werken was geen keuze, maar een verplichting. In

nog, deze zouden moeten uitgeschreven worden in een policy waaraan

het kielzog van de pandemie zullen ook de ministeriële besluiten

medewerkers zich ook wel degelijk te houden hebben. Op de weg is het

verdwijnen. Mogen werkgevers ook boude en bindende beslissingen

dan misschien rustiger geweest tijdens corona, maar het communica-

nemen en hun medewerkers verplichten om thuis te werken? Als

tie’verkeer’ was drukker dan ooit. In het nieuwe werken zal een geslaagde

bedreven en gedreven gids leidt Jessica De Bels ons door dit moei-

organisatie ook een ‘gelaagde’ organisatie moeten zijn: naast een beleid

lijke mijnenveld: “Juridisch is er een onderscheid tussen thuiswerken

op bedrijfsniveau is er nood aan charters op teamniveau én een indivi-

en structureel telewerken. Het al dan niet gebruiken van informatie-

duele arbeidsovereenkomst. Kristel beaamt dat het erg belangrijk is om

technologie ligt aan de basis van die dualiteit, die inhoudelijk enigs-

op meerdere niveaus te werken: “Met Acerta begeleiden we die charters

zins gedateerd is. Dertig jaar geleden was het veilig om te stellen dat

op teamniveau. Door de medewerkers bij die afspraken te betrekken,

bijvoorbeeld een vertaler geen gebruik maakte van informatietech-

voelen en gedragen ze zich ook echt meer betrokken. Het is een win-win:

nologie, maar die vlieger gaat niet meer op. Momenteel bestaan er

door de gedragenheid van de medewerkers te verhogen, vergroot je ook

nog nauwelijks jobs waarbij je geen IT gebruikt en de kloof tussen

de draagkracht van de organisatie.”

uitwerken van je strategie, waarbij ook naar procesmatige, de beleids-

structureel thuiswerken en telewerken is inhoudelijk gedicht, al blijft die bruuske beleidswijzigingen verhinderen. Zo zijn de bepalingen

Van middle manager naar bemiddelingsmanager

voor structureel telewerk vastgelegd in cao 85. Volgens die cao kan

Het ‘middenkader’ had dan al wel enkele jaren een hippere naam gekregen,

en mag structureel telewerken niet opgelegd worden, maar moet het

ook dat middle management stond vóór corona onder druk in heel wat

een vrijwillig karakter hebben. Bedrijfsleiders – al dan niet van een

organisaties. Het afgelopen anderhalf jaar werd de functie opnieuw

kmo- mogen dus wel een nieuwe strategie rond telewerken ontwik-

cruciaal. Werken met ‘Teams’ lukte nog wel, maar werken in teams bleek

kelen, maar ze mogen die alleen voorleggen en niet opleggen.”

moeilijkere materie. Vanuit de nieuwe noden in het verander(en)de verhaal

ze juridisch overeind. Er zijn overigens wel meer juridische restricties

staat een motiverende middle manager -letterlijk en figuurlijk- centraal.

Schakel niet te drastisch

Jeroen Diels merkt op dat de functie door een innovatieve invulling zelfs

Jessica De Bels: “Veranderingen zullen steeds gestoeld zijn op indivi-

een prominentere positie krijgt: “De pandemie confronteerde bedrijven

duele arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer, waarin

met de nood tot diversificatie. Een algemene policy volstaat niet meer

ook wordt ingegaan op modaliteiten als frequentie, locatie, technische

om mensen te informeren en te stimuleren. Normaal is er binnen een

support, inhoud en onkosten van het telewerk. Geen makkelijke materie!

organisatie een stimulerende stroom van informele communicatie,

Hoewel ik het eens ben met de stelling dat ‘agility’ essentieel is voor een

maar die viel volledig weg. Vanuit een concrete nood ontstonden diverse

organisatie, is het toch mijn advies om niet te snel en zeker niet te dras-

levels, en de middle manager heeft de belangrijke taak om in kleinere

tisch te schakelen. Zo is het verleidelijk om in je bedrijfsoppervlakte én je

kring een doorleefde dialoog te stimuleren en ‘zijn’ mensen te verbinden

overhead te snoeien, maar op iets langere termijn zou wel eens kunnen

en te motiveren. Daarnaast krijgt de middle manager de rol van ‘vertaler’

blijken dat je daarbij in je eigen voet hebt geschoten. De gelaagdheid van

tussen de diverse deelgroepen.”

103


Bemiddelingsmanagers

Legal en veiligheid zijn elementair

Sven Mastbooms is het volledig eens met Jeroen: “Vroeger was een

Voor Jessica De Bels is het als expert ter zake het moment om in te haken:

middle manager een functie, nu is dat in de eerste plaats een mens,

“Er is inderdaad een stevige schaduwzijde aan het ideaalbeeld. Voor de

voor wie empathie een belangrijke basisvoorwaarde is. In die nieuwe

werkgever zou het een bijzonder complex kluwen worden, waarbij er

rol ontpoppen mensen met fijn afgestemde antennes zich tot ‘bemid-

heel wat fout kan gaan. Fiscaliteit is één aspect, maar ook legal én veilig-

delingsmanagers’, die eerst luisteren én dan praten, en die als coach

heid zijn elementaire aspecten die op losse schroeven zouden komen

uitblinken in ‘soft skills’. In kmo’s, waar vaak geen middle manage-

te staan. Wat indien het sociaal zekerheidsregime van de betrokken

ment is, komen die uitdagingen ook op de zaakvoerder af. Het ‘lead

werknemer wijzigt door de buitenlandse tewerkstelling? Het toekom-

by example’ door keihard te werken wordt heel wat minder evident

stige traject biedt naast een massa mogelijkheden ook een massa

als je mensen je niet meer aan de slag zien, en dan wordt empathisch

moeilijkheden, en het zal een werk van lange adem zijn om de lasten te

enthousiasme belangrijk om je medewerkers te bezielen. Dat is niet

verkleinen en de lusten structureel te vergroten.”

weggelegd voor elke bedrijfsleider. Geen ramp, zolang je de openheid dat geval kan je perfect die deeltaak doorgeven aan een begeesterde

Hybride blijkt solide: het beste van twee werelden

bruggenbouwer.”

De vier gesprekspartners zijn het erover eens dat een Belgisch compromis

hebt om jezelf te kennen en de nijpende noodzaak te erkennen: in

wel eens een betrouwbare basis zou kunnen vormen van het nieuwe

Business as usual?

werken wereldwijd. Menselijke ontmoetingen blijven cruciaal, maar

Door COVID werden ondenkbare opties plots mogelijk, vaker dan

een deel van het werk kan vanop afstand en digitaal. De krijtlijnen zijn

verwacht tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Terwijl de eerste

getrokken, maar het wordt geen sinecure om ook netjes binnen die lijnen

maanden nog de intentie leefde om de bres te dichten en de overtui-

te kleuren. ‘Hybride’ wordt een blijver, waarbij het belangrijk wordt dat

ging bestond dat het snel opnieuw ‘business als usual’ zou worden,

diverse dynamieken mét elkaar en niet naast elkaar bestaan. Zo werd de

groeide gestaag de bereidheid om de sluizen te openen en innova-

hybride vergadering unaniem als miskleun beschouwd: sommige mede-

tieve ideeën de vrije loop te laten. Sommige grote spelers hebben al

werkers op kantoor en anderen aan hun scherm bleek niet te ‘werken’.

te kennen gegeven dat ze hun medewerkers nooit meer op kantoor

Er is nood aan een stevige maar soepele structuur voor een optimale

verwachten.

‘employee experience’. Nog belangrijker: er moet niet alleen gesleuteld worden aan contracten maar ook én vooral aan contacten. Rond de tafel

Digitale nomaden

leeft de teneur dat de schroom om opnieuw te ‘gaan werken’ geleidelijk

Is ‘Get the job done’ het credo van het nieuwe werken en zullen

zal verdwijnen én dat de tijd op kantoor anders zal besteed worden dan

digitale nomaden de (werk)wereld verkennen én veroveren? Als

daarvoor. Quality time zal niet langer een biljart of een tafeltennistafel

futurist vermoedt Sven Mastbooms dat het niet zo’n vaart zal

zijn, wel een goed gesprek in een verbaal partijtje pingpong.

lopen: “Er zijn wel degelijk professionals die op paradijselijke plekken aan de kost komen, maar er hangt ook een massa maren

Einde van het ‘War for Talentbestand’

aan dit idyllische ideaalbeeld. Heel veel jobs kunnen niet vanop

Een boeiende babbel loopt op zijn einde, maar alvorens de wegen

afstand uitgevoerd worden, en als het wel kan, geef je voor je

snijden is er nog tijd om één heet hangijzer aan te snijden.

vrijheid vaak heel wat zekerheid op. De recente realiteit leerde ons

Jeroen Diels: “Bij het begin van de crisis was er even een fase waarbij

dat wie besmet geraakte op een goedkoop exotisch eiland, vaak

het aanbod groter was dan de vraag en werkgevers een aantal troef-

verstoken bleef van geknipte gezondheidszorg én de mogelijkheid

kaarten in handen leken te hebben. Het vertrouwen in een econo-

om terug te keren. In de War for Talent zou het wel eens kunnen

misch herstel kwam echter snel terug en de War for Talent woedt

dat bedrijven in dergelijke dynamiek gaan investeren en die moge-

heviger dan ooit én op verschillende fronten. Naast de uitdaging

lijkheden structureel gaan faciliteren. Zie het als ‘Life as a service’,

om nieuwe mensen te vinden, groeit de nood om de huidige mede-

waar niet meer massaal wordt geïnvesteerd in één centraal

werkers te binden. Heel veel mensen ontdekten nieuwe kanten van

kantoor met een massa faciliteiten, maar in een persoonlijk

zichzelf en willen die ook professioneel ontplooien. Bedrijven die erin

parcours op maat van de medewerkers. Aan het blinkende bestaan

slagen deze ‘idle capacity’ aan te boren, staan sterker dan tevoren!”

van de ‘digital nomad’ hangt ook een minder knappe keerzijde.

Omdat meten weten is, beaamt Kristel die stelling met straf cijfermate-

Veel Mechanical Turks van Amazon zijn ook digitale nomaden, die

riaal: “Maar liefst 37 % van de bevraagde medewerkers overweegt een

niet op een beeldschone bestemming werken, maar in een trailer-

carrièreswitch. Echte ondernemers zien hierin geen probleem, maar

park voor een hongerloon. Op het vlak van fiscaliteit en legaliteit

een uitdaging: van werk veranderen is immers geen synoniem voor van

bezorgt die geografisch gespreide tewerkstelling bedrijven overi-

werkgever veranderen. Door je ‘slapende’ menselijke kapitaal te laten

gens heel wat hoofdbrekens.”

renderen, kan je je organisatie ingrijpend optimaliseren!” ▪


EVM PRINT

smart solutions EVM PRINT

for a green future. smart solutions

for a green future. PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

922910_ad Origami 90x145.indd 1

PEFC/07-31-75 www.pefc.org

28/02/2019 10:37

7-31-75

efc.org

922910_ad Origami 90x145.indd 1

28/02/2019 10:37

EVMPRINT COMMERCIAL, DIGITAL AND SECURITY PRINTING T 32 (0)2 240 44 11 • INFO@EVMPRINT.BE


Tom Palmaerts

De toekomst voorstellen in plaats van voorspellen Redactie | Frank Van Hoof

Tom Palmaerts geniet internationaal naam en faam als trendwatcher. In zijn polyvalente portfolio prijken onder meer een partnership in Trendwolves, meerdere boeken en ronkende referenties als trend consultant én spreker. In die laatste functie weet hij ook mij helemaal te overtuigen: na een dynamische dialoog ben ik gewapend met innovatieve inzichten.

Beter een goede buur dan een verre vriend of hoe de toekomst vandaag begint

trendverschuivingen

waarmee

science-fictionfilm zijn en creëren

je ook vandaag aan de slag

ze een afgelijnd totaalbeeld. Dat

kan.

bood-

is behoorlijk beperkend, omdat

schap voor ondernemers, die

je dan als ondernemer en mens

de toekomst kunnen capteren

een voorgekauwde visie voor-

Tijdens zijn boeiende betoog

als ze met open vizier naar hun

geschoteld krijgt en je enige

trakteert Tom me niet op vage

onmiddellijke omgeving kijken.

keuze eruit bestaat om daar al

visioenen of flitsend futurisme,

“Te vaak denken trendwatchers

dan niet in mee te stappen. Veel

maar pakt hij uit met tastbare

dat ze de regisseurs van een

voedzamer is het om in scena-

Een

belangrijke

rio’s te denken, waarbij je de toekomst niet tracht te voorspellen, maar voor te stellen. Op die manier stretch je je ‘brein’ en maak je je bedrijf klaar voor een soepele strategie. Bij die diverse scenario’s is een open vizier erg belangrijk. Je strategie aanpassen aan een concurrent die een voorsprong heeft, is een doodlopende straat: imiteren


Trendwatcher | Tom Palmaerts

in plaats van innoveren blijkt al na een jaar of drie een achterhaalde aanpak. Door waarden centraal te stellen en te kijken naar de veranderende noden en wensen van je consu-mensen, verleng je de

Je eigen genetisch materiaal als betrouwbare basis voor je toekomstverhaal

‘houdbaarheidsdatum’ naar een middellange termijn van tien jaar. Met DESTEP-strategie kan je écht substantiële stappen zetten, door

“Over het muurtje kijken -zelfs al is dat de Chinese muur- is sowieso

naar Demografische, Ecologische, Sociaal-culturele, Technologische,

belangrijk. Ook binnen het bedrijf is het belangrijk om mensen uit diverse

Economische en Politieke parameters te kijken. Door de geboortecij-

‘silo’s’ samen te brengen als je over de toekomst nadenkt. Een polyva-

fers van nu onder de loep te nemen, creëer je al een vrij duidelijk beeld

lente ploeg met diverse dynamieken is een absolute meerwaarde, net

van de toekomst. Een huidige babyboom zal ervoor zorgen dat er over

zoals het essentieel is om samen hetzelfde duurzame doel na te streven.

pakweg twintig jaar een substantiële stijging zal zijn van de vraag naar

De zoektocht naar een strategie begint altijd bij je eigen DNA. De manier

arbeidsplaatsen en betaalbare starterswoningen. Het is essentieel om

van eten is bijvoorbeeld drastisch aan het veranderen, en de klassieke

nu al actief na te denken over structurele strategieën en de toekomst

carnivoor krijgt het gezelschap van flexitariërs, vegetariërs en dies meer.

niet als ver-van-mijn-bedshow weg te zetten. Dat laatste is helaas iets

Voor een slager is het de ‘hamvraag’ hoe hij daarmee omgaat. Niet

te vaak de teneur in het ietwat behoudsgezinde Belgische bedrijfs-

veranderen is de slechtste strategie: stilstaan is achteruitgaan en finaal

leven. Zo gaf ik in 2008 mijn eerste lezing over e-commerce voor de

eruitgaan. Onder het motto ‘the trend is your friend’, kan je je gamma

retail en leefde de overtuiging dat dergelijke dynamiek niet geknipt

aanpassen, met naast vlees aantrekkelijke alternatieven. Een derde

was voor Belgische bedrijven. De realiteit haalde ons echter pijlsnel

optie is om je vast te bijten in je core en die te verbeteren. Vlees blijft je

in, en door te wachten waren veel Belgische bedrijven (te) laat. Ook

passie en je product, maar je doet er alles aan om duurzaam en kwalita-

Facebook werd in het begin lacherig weggezet als iets voor tieners. Een

tief te werken. Je omringt je met een passionele ploeg, met wie je schrijft

inschattingsfout, want de tieners van toen zijn de decision makers van

aan een ijzersterk verhaal. Dat verhaal breng je ook naar buiten, zodat

vandaag. Helaas herhaalt de geschiedenis zich: vandaag oogst ik vooral

klanten weten welk vlees ze in de kuip hebben. Voor ondernemingen kan

meewarige reacties als ik TikTok aankaart. Ik beweer hier geensins dat

veranderend consumentengedrag dat haaks staat op hun manier van

TikTok de nieuwe Facebook wordt, maar ik zoom wel graag in op het

werken verademend zijn om hun eigen missie nog scherper te stellen.

mechanisme waarbij systemen ‘voor jongeren’ niet op hun potentieel

Zoals het een ondernemer betaamt, ziet hij in een moeilijkheid een

worden getaxeerd. TikTok is momenteel vooral bij jongeren erg populair

mogelijkheid. Het voorbeeld van de superieure slager bewijst dat, maar

is en ligt sociaal en geografisch buiten de perimeter van de doorsnee-on-

je kan net zo goed tegen de onlinestroom inroeien en trouw blijven aan

dernemer. Het lijdt echter geen twijfel dat het big business is, getuige

het klassieke winkelverhaal. Op die manier creëer je een vorm van luxe,

de prominente plek waarmee de reclame voor de app Euro 2020 domi-

en die moet je dan ook waarmaken: als je niet meegaat in de onlinever-

neerde en de app zelf bij uitbreiding Europa in zijn geheel zal veroveren.”

koop, moet je in de winkel ook écht het verschil maken voor de klant die

107


Een dynamische denkoefening: je ogen openen door ze te sluiten Als trend consultant begeleidt Tom bedrijven. “De eerste vraag die ik krijg, is hoe ik de toekomst zie. Die bal kaats ik terug door de vraag te stellen aan deelnemers hoe zij de toekomst zien. Ik gids hen wel door een toekomstig traject, dat ze zelf moeten concretiseren. Ik vraag de deelnemers om hun ogen te sluiten en ‘de doorsnee dag in 2030’ zo concreet mogelijk in te vullen, op basis van eenvoudige parameters als voeding, werk, vervoer en ontspanning. De reacties zijn steevast onder te brengen in vier categorieën. De eerste groep bestaat uit mensen die kreunen onder deadlines en stress en geen abstractie kunnen maken van hun to-do list. In die grote groep zitten ook heel wat zaakvoerders, topmanagers en beleidsmakers, wat toch een kritische kanttekening verdient: wie het heden niet kan loslaten, kan uiteraard niet nadenken over de toekomst. Ik woonde ooit een lezing bij van een topcoach die managers verloste van het waanbeeld dat zij aan topsport doen: topsporters zijn maar vier uur per dag met hun core bezig en in tegenstelling tot ondernemers maken zij wél tijd voor mentaal en sociaal welzijn. Een tweede groep vormt zich meteen een heel duidelijk beeld op basis van wat ze gelezen en gezien hebben. Ze doen dat zonder emotie of interpretatie en zijn creatief noch innovatief. zich de moeite getroost om tot bij jou te komen. Blijf trouw aan je DNA én

Ze zien de toekomst als een vaststaand gebeuren, zonder bedreiging

zet een duidelijk doel uit. Agile zijn betekent niet dat je je eindbestem-

maar ook zonder opportuniteiten, en het is belangrijk om deze mensen

ming verandert, wel de manier waarop je die bereikt. Als bedrijf mag je

te triggeren. Een derde groep gaat wel individualiseren, maar dat leidt

gerust overschakelen op trendgevoelige ‘kleuren’, zolang je maar binnen

tot angst. Geen prettige emotie, maar wel een positieve prikkel, aange-

de lijnen kleurt die je zelf hebt uitgezet!”

zien je kan anticiperen. De laatste groep tovert een grote glimlach om de gesloten ogen, omdat ze de opportuniteiten visualiseren. Bij hen

Kijken met een bifocale bril

bestaat de uitdaging erin om die ook te realiseren en het niet bij een vluchtig visoen te laten.”

Te vaak vormen we ons een beeld van de toekomst met een weinig accurate aanpak: door krampachtig in een verrekijker te turen, zien we

Opveren én duurzaam oriënteren

niet wat er aan onze voeten gebeurt. Tom gebruikt een ‘bifocale bril’ om zijn wereldbeeld als trendwatcher te vormen: door de actualiteit

Tom ziet de nabije toekomst positief in, maar benadrukt ook de nood aan

aandachtig onder de loep te nemen, kan hij zijn vizier voor de toekomst

bijsturing.

op scherp stellen. Hij nodigt ondernemers uit om hetzelfde te doen.

“De hoge vaccinatiegraad en de bestaande welvaart creëren in België

“Ik neem TikTok nog een keer als voorbeeld van een trendbeweging die

een betrouwbare basis om recht te veren. Er is ook grote goesting om

veraf lijkt te liggen, maar die bij nader inzien -letterlijk in dit geval- grote

opnieuw te ‘gaan’ werken en te consumeren. Het mag echter niet

gevolgen kan hebben. Westerse jongeren werden in volle lockdown

‘business as usual worden’. We moeten dit momentum pakken om bij

op TikTok geconfronteerd met beelden van grote groepen feestende

te sturen. Macro-economisch moeten we het anders aanpakken in de

leeftijdsgenoten in Beijing. Het begrip ‘vrijheid’ kreeg hier een contra-

strijd tegen andere blokken. Europa staat daar al jaren in de hoek waar

dictorische connotatie: omwille van beperkte bewegingsvrijheid en

de klappen vallen. In The Economist staat: "Of the 19 firms created in the

systematische tracking, kregen de Chinezen plots meer speelruimte,

past 25 years that are now worth over $100 billion, nine are in America

terwijl onze vrijheid aan de basis lag van de beperking ervan. Onze

and eight in China. Europe has none." Ook onze binnenlandse blik

huidige jongeren bepalen over tien jaar mee de visie rond privacy,

moeten we bijsturen. In Antwerpen zijn 3 op de 4 kinderen van andere

security, tracking en big data, en misschien is er nu al wel een zaadje

origine. Nieuwe voorkeuren op vlak van kleding, voeding, huisinrichting

geplant. Ook volwassenen opperden overigens al dat striktere structuren

en cultuur zullen dominant worden, ook op de werkvloer. Die verande-

de manier zijn om deze crisis in het bijzonder en crises in het algemeen

ringen moeten we nu analyseren om het beleid tijdig en toekomstbe-

te counteren.”

stendig te kanaliseren. De tijd dringt én dwingt!” ▪


HR Consulting Talent & Reward Management

De wereld draait snel. Zelfs al lijkt het of hij stilstaat. Dus spelen wij snel in op wat u en uw medewerkers nodig hebben. Bij Hudson draait alles om mensen en mogelijkheden, om denken

Gespecialiseerde Rekrutering

en doen. Alles wat telt, is wat u verder helpt.

Innovatieve HR Tools

Verder dan vandaag. Verder dan morgen. Verder dan verwacht.

Interim Management & Contracting

Ontdek hoeveel verder uw organisatie raakt met Hudson.

hudsonsolutions.com

Outplacement

Beyond commitment. HUDSON_KMO Insider_210x297mm v1.indd 1

24/08/2021 15:02:09


Bedrijfsreportage | Cevora

GROEIEN ALS BEDRIJF DANKZIJ OPLEIDINGEN "Samen leren en groeien" luidt de slogan van

en het succes van uw bedrijf is maar zo sterk

Kosteloos bijscholen

opleidingscentrum Cevora. Dat dekt absoluut

als de kracht van uw medewerkers. Inzetten

Prijkt er "Paritair Comité 200" op uw loonbrief

de lading van hun gedachtengoed. Al meer dan

op tevredenheid, stressreductie, ergonomie

of die van uw medewerkers? Dan komt u in

30 jaar ontwikkelen en geven zij opleidingen,

en een gezonde work-life balance zijn verstan-

aanmerking voor de talloze kosteloze oplei-

binnen heel verscheiden thema's. Hun doel?

dige keuzes met het oog op een langdurige

dingen die Cevora aanbiedt. Doordat iedereen

Werknemers en werkgevers voorbereiden op

relatie. Stéphane Verbrugge, Head of Marketing

binnen PC200 samenlegt, kan zelfs de kleinste

de jobs van morgen.

en Insights: "Praten met uw mensen en luis-

kmo zijn werknemers laten bijscholen. Als

teren naar hun behoeften loont de moeite.

bedrijf hebt u er dan ook alle baat bij om uw

Leven na Corona

Werknemers die tevreden zijn in hun job zijn

bijdrage volop te benutten en uw medewerkers

In het nieuwe normaal ziet onze loopbaan,

de beste marketing die er is. De succesver-

de opleidingen aan te bieden waarop ze recht

werkplek en werkwijze er helemaal anders uit.

halen zullen ook uw andere personeelsleden

hebben. Wist u dat bestaande medewerkers

Er komen voortdurend nieuwe jobs bij, terwijl

motiveren."

bij- of omscholen een stuk voordeliger is dan

anderen voorgoed verdwijnen. Professionele

nieuwe mensen aanwerven?

trajecten zijn voortdurend in beweging en

Blijvend optimaliseren

Op hun website kan u eenvoudig filteren per

levenslang leren vormt een fundamenteel

Net als u wil ook uw werknemer zich voortdu-

thema of sector en vindt u beslist onderwerpen

onderdeel van onze carrière.

rend verbeteren. Niet zelden liggen eventuele

die aansluiten bij uw interesse of nood. Het

Tijdens de pandemie kwam de nood aan wend-

doorgroeimogelijkheden aan de basis voor het

aanbod is zeer divers en wordt voortdurend

baarheid heel fel tot uiting. Hybride werken

aanvaarden van een nieuwe job. De mogelijk-

geactualiseerd. ▪

wordt de norm, maar vraagt ook om nieuwe

heid bieden tot regelmatige zelfontplooiing in

skills. Uw team managen vanop afstand, thuis-

harmonie met een fijne werkomgeving, resul-

werk zo efficiënt mogelijk inrichten en voortdu-

teert beslist in een hogere betrokkenheid én

rend bijblijven met de digitale vernieuwingen

loyaliteit bij uw personeel. Zijn er momenteel

zijn enkele van de vele voorbeelden.

nog talenten onbenut? Hoe kunnen we het werk zo afwisselend en uitdagend mogelijk inrichten?

Competente en gelukkige werknemers

Hoe zorgen we voor de nodige verbondenheid

Als bedrijfsleider weet u als geen ander hoe

te schenken aan het ontwikkelingstraject van

belangrijk gemotiveerd personeel is. Uw werk-

uw medewerkers, draagt u dubbel bij aan het

nemers zijn de motor van uw onderneming

succes van uw organisatie.

onder collega's? Door voldoende aandacht

www.cevora.be


Bedrijfsreportage | Cowize

COWIZE: EEN ERVAREN COPILOOT DIE DE KMO-DYNAMIEK VERGROOT In een gezonde kmo gonst het van de

Cowize gaat echter verder dan adviseren:

begint het echte werk: employer branding is

bedrijvigheid. Bedrijfsleiders hebben hun

met krachtdadige consultancy en trainingen

essentieel. Een duidelijke visie, een betrokken

handen vol met het zakelijke verhaal,

op maat helpen we de doelstellingen ook te

beleid en wederzijds vertrouwen zijn belang-

waardoor ze soms te weinig tijd én oog

realiseren. Met kmo’s hebben we een hoog

rijke pijlers om op te bouwen. We helpen om

hebben

Voor

hands-ongehalte gemeen: bij Cowize staat

een optimale omgeving te creëren en orga-

Cowize is dat human capital de speerpunt.

communicatie dan wel centraal in elk transi-

niseren trainingen om het ownership van de

Als

voor

copiloot

menselijk

externe

tieverhaal, we koppelen ook steeds raad aan

medewerkers te optimaliseren. Met executive

betrokkenheid

daad. Kmo’s zijn trouwens de omgeving bij

coachings sturen we ook de bedrijfsleiders en

in de vorming van een (h)echte equipe.

uitstek om met kennis van zaken snel en effi-

hun specifieke stijl bij. In veel familiebedrijven

Cowize zorgt voor een duurzaam en dynamisch

ciënt het verschil te maken. Een kmo is relatief

zijn functies ‘erfelijk’, maar persoonlijkheid

duwtje in de rug, waardoor mensen niet naast

compact, wat de mogelijkheid biedt tot recht-

is dat niet. We coachen bedrijfsleiders om

maar met en voor elkaar werken.

streeks contact, zowel met de medewerkers

menselijk maatwerk te bieden en begeleiden

als met de decision makers.”

ook hem of haar naar een takenpakket dat

expertise

met

verenigt

kapitaal. Cowize

bevlogen

Een trio troeven voor een toekomstgerichte transitie

als gegoten zit. De synergie tussen bevlogen

Met menselijke motivatie het verschil (s)maken

leiderschap enerzijds en ownership anderzijds

Inge De Pauw, founder en eigenaar van Cowize, werkte jarenlang bij diverse bedrijven.

“De professionele én menselijke match

van een organisatie, en Cowize is daarbij een

Ze merkte daarbij dat hard werken en goede

tussen al die betrokken partijen is de sleutel

maatgerichte matchmaker.’ ▪

werking geen synoniemen zijn. Als het human

tot succes. Onder het motto ‘goed begonnen

capital onderbenut blijft, kan het bedrijf zelf

is half gewonnen’ bieden we objectieve

ook niet optimaal renderen.

ondersteuning bij rekrutering. Onze software

“Cowize zoomt echt in op de zachte zijde van

kwantificeert persoonlijkheid én potentieel,

HR. Pas als mensen op hun best zijn, kunnen

waardoor van bij de start aan strategische

ze ook het beste van zichzelf geven. Cowize

langetermijndoelstellingen

stuurt én stuwt kmo’s in alle geledingen. We

worden. Daarin maken we echt het verschil: de

beschikken daarbij over een trio troeven om

meeste bedrijven zijn zich bewust van de ‘War

een organisatie onder de loep te nemen. Zelf

for Talent’, maar wij overtuigen hen ervan dat

ontwikkelde digitale tools garanderen een

ze met rekrutering één veldslag maar niet de

Kapelsesteenweg 195/2, 2180 Ekeren

betrouwbare basis om de koers uit te zetten.

oorlog gewonnen hebben. Integendeel, dan

T 03 297 50 40 - info@cowize.be - www.cowize.be

kan

is het recept voor een lang én gezond ‘leven’

gewerkt

111


Frederic Mahieu

Ilse Jaques

“Het jaar dat ik met Ilse Jaques gewerkt heb, was levensveranderend. Het is mijn grootste ROI.”

“Focus zorgt ervoor dat je kan doen wat je op dat moment moet doen.”

Wat u mag verwachten van een Moderator | Edith Vervliet Auteur | Nicole Verstrepen

Ilse Jaques: Eigenaar en founder van het gelijknamig bedrijf, actief in High-Performance Coaching. Ondersteunt ondernemers, Frederic Mahieu: Co-founder en CEO van Luxetra, aanbieder van high

investeerders,… naar maximale doelen toe. Daarnaast investeerder

end interieurproducten en meubilair, B2B en B2C.

in een aantal andere ventures.


KMOinsider Breakfast | High-performance coaching

Sandra Leistra

Samuel Caulier

“Ik ben nu een half jaar in een traject en ik zie mijn omzet heel sterk groeien.”

“We zijn als mens zelfsaboterende machientjes. Ben ik wel goed genoeg? Slim genoeg? Je moet gewoon durven. Een business coach kan helpen.”

n HighPerformance Coach Sandra Leistra: Directeur-eigenaar van Atom Retail, gespeciali-

Samuel Caulier: CEO en zaakvoerder van IT-dienstverlener Projinit.

seerd in creatieve, flexibele oplossingen voor winkelinrichting.

Daarnaast eigenaar van ‘The Scale Up Factory’ en investeerder in

Vooral actief in pop-up oplossingen.

groeibedrijven.

113


Het ondernemerschap vergt een grote inzet en toewijding. Van een ondernemer-investeerder pur sang wordt verwacht dat hij of zij een innovator en een game changer is, die snel en gemakkelijk inspeelt op transformatie. Om vooruit te geraken, moeten ondernemers van een flinke dosis volharding getuigen. Maar vaak worden zij onbewust geleid door bepaalde patronen. Dat kan gaan van het over denken en over analyseren tot het nemen van impulsieve, niet-onderbouwde beslissingen. Tijdens dit panelgesprek wisselen we van gedachten met enkele ondernemers en of investeerders die beroep doen of deden op Taha Riani

“Kies je voor het ondernemerschap, dan moet je altijd in beweging zijn en jezelf verder ontwikkelen.”

High-Performance Coach Ilse Jaques. Zij zorgt ervoor dat ondernemer-investeerders niet blijven hangen in middelmatigheid, maar wel laserscherp focussen en blijven transformeren teneinde hun hoger doel te bereiken, targets te overschrijden en daarbij hun operationele teams naar een hoog, performant niveau te brengen.

Wat verwachten jullie van een coach? Het panelgesprek wordt gemodereerd door Edith Vervliet. “Wat verwachten jullie van een coach? Moet die meer zijn dan een klankbord?”, is haar eerste vraag. Sandra Leistra: “Ik kan echt spreken van een tijd voor Ilse Jaques en een tijd na Ilse Jaques. Ons bedrijf is veel sneller gegroeid doordat we nieuwe doelen zijn gaan creëren en veel meer resultaatgericht zijn gaan ondernemen. Iedere keer liet Ilse Jaques me een volgende stap nemen. Ze laat ons veel beter nadenken over een nieuw punt B.” De moderator wil graag weten over welke tijdspanne dit gaat. Sandra Leistra: “Dat gaat heel snel. Ik ben nu een half jaar in een traject en ik zie mijn omzet heel sterk groeien.” Frederic Mahieu: “Voor mij is Ilse Jaques iemand die eerst en vooral luistert, vervolgens problemen detecteert, ze durft benoemen, bepaalde patronen blootlegt, en daar een oplossing voor biedt. Ze toont hoe het anders kan. Daarnaast heeft ze me geleerd om doelen te durven stellen, uitspreken, opschrijven en overschrijden. De meeste mensen willen wel iets creëren, maar hebben beperkende gedachten. Ilse Jaques vormt zulke gedachten om. Het jaar dat ik met Ilse gewerkt heb was levensveranderend. Er is zelfs een nieuw bedrijf uit voortgekomen. Het is mijn grootste return on investment.” Edith Vervliet: “Klinkt jullie dat bekend in de oren, Samuel en Taha?” Samuel Caulier: “Je weet meestal vanbinnen wel ergens wat de limieten zijn, die je jezelf oplegt. Het is een kwestie om die samen met Ilse Jaques als coach te overstijgen en daar een bepaalde accountability tegenover te stellen.” Taha Riani: “Heel belangrijk aan een High-Performance Coach is om

Taha Riani: managing partner van communicatiebureau Allyens,

‘no bullshit’ te krijgen. Ilse Jaques zegt wat er gaande is. Als onder-

gespecialiseerd in inclusieve marketing. Ondersteunt bedrijven en

nemer raak je soms in een tunnelvisie en vergeet je welke richting

organisaties om sterke voeling te creëren met de steeds diverser

je wil opgaan. Dan is het fijn om een coach te hebben die je daarop

wordende samenleving.

attent maakt en je terug de juiste richting laat uitgaan.”


KMOinsider Breakfast | High-performance coaching

De deelnemers aan KMOinsider Breakfast: v.l.n.r.: Samuel Caulier, Ilse Jaques, Taha Riani, Frederic Mahieu en Sandra Leistra

Wat is high-performance coaching?

dan zullen de andere dat ook niet zijn. Ook daar besteedt

“Fijn om een coach te hebben die je de juiste richting laat uitgaan”

Tijd om Ilse Jaques zelf aan het woord te laten. Edith Vervliet vraagt

Ilse Jaques aandacht aan.”

haar wat we precies moeten verstaan onder High-Performance

“Focus is steeds primordiaal”,

Coaching.

pikt Ilse Jaques in. “En dat

Ilse Jaques: “Echte High-Performance Coaching betekent dat je je

trainen wij soms tot in den

cliënten begeleidt naar Champions League toe. Je let echt op elk

treure toe. Focus zorgt ervoor

detail. Vergelijk het met de begeleiding van een atleet, die veel talent,

dat je kan doen wat je op dat

potentieel, goesting en wilskracht heeft en minimaal een medaille op

moment moet doen.”

de volgende Olympische Spelen wil halen. Die heeft niet voldoende

Aan Sandra Leistra vraagt de

aan een trainingsschema en een goed voedingspatroon,… Die heeft

moderator Edith of onderne-

een trainer nodig die naast hem staat en kijkt of hij zijn knie wel lood-

mers ook mogen falen en of dat ook aan bod komt tijdens het traject

recht boven zijn enkel zet. Dat kan de atleet onmogelijk zelf zien. Dat

bij Ilse Jaques.

is wat ik doe.”

Sandra Leistra: “Falen is een ruim begrip en heel subjectief. Wat ik

“Het gaat over een transformatie op ieder domein van je leven. Als je

heel prettig vind, is dat falen voor ondernemers een volgende kans

echt Champions League wil spelen dan mag je geen patronen tonen

biedt. Het is altijd een les.”

waarbij je uitstelt, compenseert, niet naar de realiteit kijkt, dingen op zijn beloop laat, projecteert,…”

Het coachen praktisch

Samuel Caulier getuigt vanuit de praktijk. Hij heeft vier jaar samengewerkt met Ilse Jaques: “Een doel zetten gaat van heel breed, naar

Ilse Jaques legt uit hoe het High-Performance Coachen praktisch in

soms heel detaillistisch. Het hangt er ook van af welke persoon je wil

zijn werk gaat:

worden. Privé ga je een andere persoon zijn dan op zakelijk gebied.”

“Bij een-op-een traject houd ik er een hoog tempo op na. Ik wil elke

“Voor ondernemerschap moet je ook mentaal in balans zijn”, voegt

cliënt minimaal wekelijks een uur kunnen spreken. Dat is hoofdzake-

Taha Riani eraan toe. “Is een aspect van je leven niet gebalanceerd,

lijk telefonisch. Dat is efficiënt en je komt onmiddellijk tot de kern.

115


De meeste cliënten hebben vaak ook niet de tijd om over en weer te

altijd beter willen worden en volgende stappen willen zetten.”

rijden. In het begin van het traject zit ik wel graag eens fysiek samen

Sandra Leistra: “Bepaal je doel. Wil je topsport bereiken, of vind je

om een connectie te maken en een vertrouwensband te creëren.

het prettig om in de middelmatigheid te blijven? Bepaal vooraf je

Het gebeurt vaak dat we halfweg of na een paar maand terug een

doel en houd je focus.”

strategische fysische sessie hebben, of een sessie met een busines-

Samuel Caulier: “We zijn als mens zelf-saboterende machientjes.

spartner of een investeerder erbij. Ik bied een full high end service.

Ben ik wel goed genoeg? Slim genoeg? Wat als ik niet slaag? Hoe

Je hebt eigenlijk met mij een Secret Agent naast jou. Mensen

kom ik over als ik niet slaag? En dan is het vaak van ‘laat het dan

kunnen mij ook ten alle tijden bereiken via WhatsApp. Ze krijgen

maar’. Dat is het ergste wat je kan doen. Je moet gewoon doen. Een

altijd binnen de 48 uur antwoord.”

High Performance Coach kan helpen om dat niet te laten gebeuren,

“Voor ik een client effectief aanneem, is er een klein voortraject

ook in het verdere traject. Want die vragen komen altijd terug. Een

nodig waarbij we elkaar leren kennen en ik kan observeren hoe

goede begeleiding is cruciaal.”

iemand voor de dag komt. Waar spreekt iemand over? Wat heeft iemand tot op heden gedaan? Welke capaciteiten heeft iemand?

Netwerken

Hoe integer is iemand? Ik kijk ook of iemand de zaken die we ter beschikking stellen niet alleen intellectueel begrijpt, maar ze ook

Ilse Jaques brengt ondernemers ook fysiek samen: “Nu er meer stabi-

kan implementeren.”

liteit is in de coronacrisis overwegen we om terug kleine, besloten

“Of ik ook met starters werk? We tellen 20% starters onder ons

‘Hidden Leader Events’ te organiseren, waarbij we maximaal drie

cliënteel, mensen die snel willen gaan. Ik stond ooit twee broers

leiders samen brengen, die zich via onze website kandidaat stellen

bij, jonge mensen, die op vijf jaar tijd graag een succesvolle product

of die al in ons netwerk zitten. Dat zijn meestal gamechangers, inno-

design studio wilden hebben, met een digital product dat ze inter-

vators waarmee we kruisbestuivingen willen organiseren.”

nationaal konden scalen en een investeringsfonds. Ze hebben het

De High-Performance Coach stelt nog dat sommige ondernemers

gerealiseerd, en sneller dan vooropgesteld. Dus het antwoord is ja.”

terughoudend blijken om haar te durven contacteren. “HighPerformance Coaching is er écht niet alleen voor de happy few. Er zijn

Tips van ondernemers voor ondernemers

gedreven ondernemers die niet onmiddellijk binnen onze typische nichemarkt vallen, of waarvoor een één-op-één traject een brug te

De moderator vraagt de panelleden vervolgens of ze tips hebben

ver is. Voor die ondernemers hebben we onze groepstrajecten.

voor andere ondernemers.

Ze besluit met de mededeling dat ze momenteel aan een boek werkt

Taha Riani: “Kies je voor het ondernemerschap, dan moet je altijd

en een tech-bedrijf waarbij gedrag via technologie getransformeerd

in beweging zijn en jezelf verder ontwikkelen. De reden dat wij hier

wordt. Jaar na jaar releast Ilse Jaques vernieuwing in de wereld van

allen aangetrokken zijn door een High-Performance Coach is dat we

de personal development. Dus hou deze dame in het oog. ▪


ERGONOMISCH R GON OM ISCH EN ESNELLER E N SN E LLOSSEN LER LADEN EN L AD E N EN LOSSEN

DE BESTREACH TM TELESCOOPBANDEN TM MET D INE HOOGTE VERSTELBAAR B EST R E ACH T E L ES C O O P BA N D E N OPERATOR M E T I NPLATFORM H O O GT E VE R ST E L BA A R OP E R ATO R P L AT FO R M

WWW.UVOTEC.EU/BESTREACH WWW.UVOTEC.EU/BESTREACH

INFO@UVOTEC.EU INFO@UVOTEC.EU


Generatietrends

En, leeft u ondertussen al in het ‘nieuwe normaal’? Redactie | Nicole Verstrepen Trendanalist en veranderingspsycholoog Herman Konings

Trendanalist en veranderingspsycholoog Herman Konings ‘krabbelde’, zoals hij het zelf noemt, tijdens de eerste negen maanden van de coronacrisis tal van schriftjes vol met inzichten, resultaten van studies, bedenkingen… Hij goot zijn schrijfsels vervolgens in een boek, zijn zevende. In ‘Gap the mind’ onderzoekt hij de impact van de coronacrisis op de menselijke geest, de markt en de maatschappij. Mét een interessante visie op de marketing en economie van vandaag.

Als trendanalist kijkt Herman

vanuit mijn achtergrond als

Konings is daarbij vooral gepas-

Konings kritisch naar tendensen

theoretisch en wetenschapspsy-

sioneerd door de verschillende

en probeert hij zijn klanten te

choloog. Daarbij kijk ik naar de

generaties en hoe die evolueren:

behoeden om bepaalde stro-

mens, naar zijn veranderingsge-

“Hoe gedragen twintigers zich

mingen uit Amerika of uit andere

drag en naar hoe dat gestuurd of

vandaag in vergelijking met de

Europese landen al te makkelijk

geremd kan worden. Ik belicht

twintigers van 20 jaar geleden?

over te nemen. “Bijvoorbeeld

het

van

Generatie Y was tien jaar geleden

omwille van de andere cultuur.

leven, beleven, consumeren,

tussen 15 en 30 jaar oud. Vandaag

Mijn adviezen geef ik altijd

werken…”

zijn de millennials tussen 25 en

menselijke

aspect

40 jaar oud. Ze dragen ondertussen verantwoordelijkheid. Als je elke dag om halfnegen bij je werkgever moet zijn, ga je niet meer uit tot diep in de nacht.”

Marketing voeden door de samenleving Kennis van de samenleving


Trendwatcher | Herman Konings

en van de generaties is volgens Herman Konings belangrijk om je marketing te voeden. Hij geeft het voorbeeld mee van Sébastien Bazin, CEO van de Accor hotelketen: “Die besloot in 2012 om de tien jongste mensen van het middenkader een nieuw hotelconcept uit de grond te laten stampen. De millennialgeneratie voelt zich niet echt thuis in een traditioneel hotel. Ze kozen voor een vibrant en kleurrijk interieur en een collaborative kitchen waar

Veranderingspsycholoog Herman Konings over de impact van de pandemie

je samen met de chef je eigen potje kan koken. Het

veranderingen. Een mooi voorbeeld daarvan is het telewerken. Zulke evoluties zullen we veel meer vanuit intro- en extravertie moeten gaan benaderen.”

Beschavingsprocessen In het derde hoofdstuk illustreert Herman Konings hoe de beschavingsprocessen door de coronacrisis een boost gekregen hebben.

samenwerken en coöperatieve zijn zeer kenmerkend voor deze generatie.”

“Een

beschavingsproces

is

een

megat-

rend en die kabbelt doorgaans traag voort. Een ander voorbeeld is de showroom van het

Duurzaamheid bijvoorbeeld evolueert traag.

automerk Lynk & C°, een écht millennialmerk van de

Vandaag zijn er meer mensen vegetarisch,

Chinese autoconstructeur Geely.

veganistisch of flexitariër ten opzichte van vijf jaar geleden. In 2019 telden we 8% flexitariërs,

“De Lynk & C° Club in Amsterdam is een typische ‘millenni-

tegenover 5% een decennium geleden. Door de pandemie is dat

al-showroom’. De traditionele toonzaal met de glazen wanden trekt

cijfer sterk gestegen. De omzet aan plantaardige alternatieven voor

nog maar een kwart van de bezoekers. Deze showroom is gedempt

vlees is in ons land 10% tot 20% gestegen.”

en gevestigd in een historisch gebouw. Het is er rustig, je kan er een cocktail drinken en er staat maar één auto, die je van buitenaf niet

“Maar naast de versnelling van de beschavingsprocessen ontstaat

eens kan zien staan.”

er ook misbruik. Zo krijg je bij de digitalisering vandaag de excessen van de digitale wereld te zien, zoals bijvoorbeeld het onfatsoen

Naar het nieuwe normaal?

van de big techbedrijven, die miljarden winst maken en nul euro belastingen betalen. Of de ergernissen rond de uitspraken van Elon

Nu de coronacrisis is tussengekomen en iedereen spreekt over het

Musk, die door zijn investering van anderhalf miljard euro in bitcoin

nieuwe normaal, is het de vraag of we daar met zijn allen naartoe

iedereen aanspoort om ook te beleggen in virtuele munten, om

evolueren. Herman Konings doet het uit de doeken in het tweede

dan twee weken later te tweeten dat hij zijn geld terugtrekt omdat

hoofdstuk van zijn boek.

bitcoins zeer milieuvervuilend zijn. Dat is toch de grootste ‘zwans’ die ik de laatste jaren gehoord heb. Ik ben geen expert, maar ik

“De vraag is ‘wie gaat naar het nieuwe normaal?’ Er zullen mensen

weet wel dat het ‘minen’ van bitcoins energie verslindt. Mij ga je niet

zijn die opnieuw naar het oude vertrouwde willen, en mensen

zeggen dat Elon Musk dat niet weet, bezig als hij is met milieupro-

die naar het nieuwe normaal evolueren. De meerderheid zal zich

ducten. Het resultaat is dat Musk gigantisch veel winst gemaakt

houden aan een soort van hybride tussenoplossing.

heeft. Jan met de pet die zijn weinige spaargeld ingelegd heeft, blijft achter zonder winst…”

Degenen die naar het nieuwe normaal gaan, zijn de introverten. Degenen die de draad van voor de coronacrisis opnieuw willen

Zulke uitwassen van de digitale wereld beginnen meer en meer

oppakken, zijn de extraverten. De meeste mensen zijn ambivert en

zichtbaar te worden.

zitten daartussenin.” Herman Konings schat dat één op zes mensen zich echt opval-

Beschavingsprocessen generationeel bepaald

lend anders zal gaan gedragen en dat één op zes absoluut niets te maken wil hebben met vernieuwing. Vier op zes evolueert naar ‘het

Elk beschavingsproces is generationeel bepaald. Dit wil zeggen dat

volgende normaal’, en dat is niets anders dan de ontwikkeling die

elke generatie een beschaving verder zit.

we altijd al gekend hebben. “Maar je kan discussiëren over de definitie van beschaving. Kijk “De geschiedenis staat bol van veranderingen. Dat is haar essentie,

bijvoorbeeld naar mobiliteit. Honderd jaar geleden waren paarden

maar de coronacrisis zorgt wel voor een versnelling van deze

hét vervoermiddel bij uitstek, tot de automobiel in het straatbeeld

119


verscheen. Sindsdien werden al duizenden mensen het slachtoffer van de auto. Ze overleden of leden lichamelijke of geestelijke schade. De overheid is autoproducenten beginnen verplichten om te investeren in veiligheid: gordeldracht, ABS, een robuustere carrosserie… Er kwamen ook afgescheiden fietspaden en andere infrastructurele ingrepen. Zo zijn we in een hoger beschavingsniveau terechtgekomen. Het milieu ondervindt echter veel schade van de automobiliteit. Nu begint men daarin te investeren. Er ontstaan lage emissiezones in de steden, dieselwagens worden uitgerust met roetfilters, en motorvoertuigen evolueren steeds meer naar autonoom, geconnecteerd, elektrisch en gedeeld. Dat is opnieuw een beschavingsniveau hoger. Deze evolutie zou zich ook zonder COVID-19 hebben gemanifesteerd, maar we zouden langer moeten wachten op het niveau waar we vandaag reeds staan.

Behoefte aan resonantie groeit Voor ondernemers en marketeers zijn veerkracht en weerklank belangrijke termen en daarover kan u lezen in het vierde hoofdstuk van ‘Gap the mind’. “Veerkracht is antifragiliteit en dat is belangrijk voor de economie.

Resonantie is ook belangrijk in marketing en in het vermarkten

We hebben geleerd dat je een buffer moet realiseren, waarop je kan

van producten. Zo zie je in de audiovisuele reclame steeds meer

terugvallen wanneer er zich stressoren en shocks voordoen. Een

non-scripted reclamefilmpjes: mensen van vlees en bloed figureren

onderneming mag niet statisch zijn: ze moet in staat zijn te veran-

zonder voorgekauwd script. Ze vertellen gewoon een verhaal.

deren, zo niet is ze ten dode opgeschreven. Door deze pandemie hebben we geleerd om onze bedrijven meer antifragiel te maken.”

Na zo’n moment van ontroering, stelt Rosa Hartmut, ontstaat een moment van self efficiency en transformatie en ga je in essentie iets

Weerklank is volgens Herman Konings een interessantere term.

willen veranderen aan je leven. We leven volop in een cultuur van

Hij verwijst in dit verband naar de Duitse socioloog en politiek

resonantie. We zullen goederen blijven consumeren, maar we willen

wetenschapper Hartmut Rosa die stelt dat het in dialoog treden

daarbij ook een resonantie ervaren. De belevingseconomie is aan het

met mensen, cultuur, kunst en natuur ongefilterd moet gebeuren,

versnellen. We evolueren steeds meer naar beleving en minder naar

zonder gebruik van digitale structuren en waarbij de emotie intens

bezit.”

en liefst empathisch kan beleefd worden.

Resonantie en marketing

Purpose marketing in de lift Purpose marketing en purpose ondernemen zitten in de lift. Als bedrijf

“Dat noemen we resonantie en de behoefte eraan is in onze samen-

heb je een duidelijk, vaak maatschappelijk doel voor ogen, zoals duur-

leving sterk gegroeid. Denk maar aan het applaudisseren voor de

zaamheid. De consument hecht hier steeds meer belang aan.

zorgsector tijdens de eerste lockdown. Dat gaf weerklank, letterlijk. “Jammer is dat je ook ziet dat purpose gebruikt wordt als een Wanneer je reist, transformeer je en word je zelf een beter mens. Aan

soort van cosmetisch opsmukmiddel. Je kan een bedenking maken

de grondslag ervan ligt resonantie. Er is eerst een emotionele shock

wanneer je hoort dat Heineken zoveel mogelijk plastic probeert te

nodig om aan jezelf te kunnen bouwen. Neem het aanschouwen van

bannen, maar tegelijkertijd wel gigantische bedragen blijft spon-

het noorderlicht als voorbeeld. De indruk die je krijgt, is veel sterker

soren in de Formule 1…” ▪

en krachtiger dan wanneer je bijvoorbeeld naar vuurwerk kijkt. Dat is een resonant moment, dat niet reproduceerbaar is.

Gap the mind is uitgegeven bij Lannoo. Meer info op www.nxt.be.


EEN HART VOOR EEN HART VOOR ONDERNEMERS ONDERNEMERS

www.groups.be www.groups.be Meer dan een sociaal secretariaat ondernemingsloket | fonds voor zelfstandigen | sociaal secretariaat | KidsLife kinderbijslag | human resources | sociaaljuridische begeleiding | rechtsbijstand

Meer dan een sociaal secretariaat

ondernemingsloket | fonds voor zelfstandigen | sociaal secretariaat | KidsLife kinderbijslag | human resources | sociaaljuridische begeleiding | rechtsbijstand

NL_Trends Gazellen gids_20200330 .indd 1

21-09-21 13:37:51

NL_Trends Gazellen gids_20200330 .indd 1

21-09-21 13:37:51


Bedrijfsreportage | Guzto

GUZTO: GASTRONOMISCH VERWEND MET EEN MEDITERRAAN ACCENT Restaurant Guzto in Aartselaar groeide uit tot

er geen graten in om het gerecht naar je wensen

een heerlijke hotspot voor fans van de mediter-

aan te passen. Ook klanten met vegetarische of

Een smakelijke totaalaanpak: drie zaken onder één dak

rane keuken. In een sfeervolle setting serveert

veganistische voorkeur of met bepaalde into-

In april 2020 opende Guzto zijn delitrai-

de enthousiaste equipe constante kwaliteit,

leranties komen ruimschoots aan hun trekken.

teur-foodmarket in de Kern, in het hartje

mét klantgerichte flexibiliteit. Ook zakelijke

Een bezoekje aan Guzto staat garant voor

van Wilrijk. “Guzto en Guztavo vullen elkaar

klanten blijven hier niet ‘op hun honger’.

gastronomisch genieten op een leuke locatie. Op

wonderwel aan. Voor sommige mensen is

het bord en in de prachtige tuin brengen we een

Guztavo een eerste kennismaking met de

stukje mediterrane sfeer naar Aartselaar.

kwaliteitsvolle keuken van Guzto. Trouwe

Constante kwaliteit en klantvriendelijke flexibiliteit

restaurantbezoekers kunnen bij Guztavo

Eigenaar Dirk Vermeulen vertelt vol enthou-

Ook B2B ‘the place to be’

terecht voor hun favoriete gerecht of die fles

siasme over de smakelijke speerpunten van

“Guzto heeft een smakelijk aanbod voor zake-

wijn die zo in de smaak viel. Het grote gamma

Guzto: “Bij Guzto doen we er alles aan om onze

lijke klanten. Bij het lunchmenu verwelkomen

kwaliteitswijnen is ook te verkrijgen via de

gasten te trakteren op culinaire kwali-tijd. We

we hoofzakelijk een professioneel publiek, maar

webshop Guztini di Vini.” ▪

proberen daarbij in te spelen op de wensen

ook de omgekeerde beweging is mogelijk. Als

van onze bezoekers. Op elf jaar tijd bouwden we

attractief alternatief voor het klassieke broodje

een trouw cliënteel op. Veel klanten hebben een

leveren we warme lunches bij bedrijven.

vaste voorkeur en komen telkens terug voor hun

Daarnaast hebben we een gevarieerd gastro-

favoriete gerecht. Voor die grote groep behouden

nomisch gamma voor bedrijven die het nuttige

we bewust de vaste kaart, die we aanvullen met

aan het aangename willen koppelen. Onze

smakelijke suggesties. Om constante kwaliteit

flexibele feestzaal is ideaal voor presentaties of

te garanderen, werden twee jonge chefs als

incentives in combinatie met een ontbijt, lunch

partner aangetrokken. De gerechten worden dus

of diner. Uiteraard kan je ook zonder profes-

steeds door dezelfde vaardige handen bereid,

sionele ‘plichten’ met het hele team komen

wat zorgt voor constante kwaliteit. Bij Guzto is

genieten. Ga je als bedrijf liever niet buiten de

Guzto Restaurant

klant écht koning: we ontvangen iedereen in een

deur? Guzto komt met plezier ter plaatse als

Kleistraat 175 - 2630 Aartselaar

hartelijke sfeer en doen net wat meer. In de mate

traiteur. Op zoek naar een originele teambuil-

T +32 3 877 10 79 - info@guzto.be

van het mogelijke leveren we ‘maatwerk’. Zie je

ding? Guzto begeleidt kwalitatieve kookwork-

www.guzto.be

op de kaart een heerlijk gerecht maar lust je een

shops: niets leuker dan samen iets te maken en

www.guztavo.be

bepaald bestanddeel niet echt? Bij Guzto zien we

het daarna te laten smaken!

www.guztinidivini.be

DELI TRAITEUR

GUZTAVO FOODMARKET Est. 2021


Bedrijfsreportage | Toyota Garage Van Dijck

YARIS CROSS: HET BESTE VAN TWEE WERELDEN De Yaris Cross is een stijlvolle en polyvalente

een geknipte gezinswagen. De in drie delen

het gezelschap van een elektrische, moderne

nieuwkomer in het aantrekkelijke aanbod

neerklapbare achterbank en de modulaire

motor van de bovenste plank! Een grandioos

van Toyota. De stijlvolle SUV verenigt

bodem geven de koffer onverwachte opberg-

gebruik rijmt hier echt op én met een verwaar-

een

grootste

mogelijkheden. Dankzij de innovatieve, intel-

loosbaar verbruik!”

gebruiksgemak onder één dak. De stad

ligente vierwielaandrijving (AWD-i) voelt de

is de natuurlijke biotoop van de Cross,

Yaris Cross zich thuis op elk terrein. In de stad

maar met zijn vierwielaandrijving raast hij

combineert hij flexibiliteit met pit, maar hij is

net zo graag door het bos! Bij garage Van

net zo goed te vinden voor een ‘ruigere’ rit!”

ruim

interieur

en

het

Dijck in Brecht is Toyota’s jongste telg te bewonderen vanaf 16 oktober. Zaakvoerder Chris Covens geeft de KMOinsider-lezer al

Een veelzijdige verleider voor elk type rijder

“Met de Yaris Cross kan je even aan de drukte ontsnappen. Ook hier zorgt de wagen

Een solide hybride: goed voor het milieu én de portefeuille

een smakelijk voorproefje van het prachtige paradepaardje.

Connectie tot in de perfectie

voor een magische mix: je kan voor rust kiezen zonder de connectie te verliezen. Het 9 inch HD-touchscreen met de innovatieve

“Toyota’s benzinemotor blijft als schoonste

Toyota Smart Connect is jouw venster op de

op de markt moeiteloos onder de Europese

buitenwereld. In combinatie met je telefoon

emissienormen. Klanten die kiezen voor een

heb je draadloze én naadloze toegang tot je

versie met klassieke verbrandingsmotor zitten

muziek, je contacten en je berichten. Dankzij

nog voor jaren goed. De hoogstaande hybri-

Apple CarPlay en Android Auto heb je de

deversie

wereld binnen handbereik.” ▪

combineert

toekomstbestendige

“Toyota ging de uitdaging aan om op basis

technologie met ultiem rijgemak. Toyota was

van de eigen expertise voor een geslaagd

de voorloper én is de koploper op het vlak van

‘gemengd huwelijk’ te kiezen. De Yaris Cross

hybride wagens. Die zorgvuldig opgebouwde,

combineert de ervaring op het vlak van stads-

decennialange expertise komt samen in

auto’s met de succesvolle SUV-expertise.

dit moderne model. In de hybride uitvoe-

Dankzij het relatief compacte koetswerk is hij

ring combineert de Yaris Cross ook moto-

geknipt gezelschap in de dynamische drukte

risch het beste het beste van twee werelden.

van de stad. Het interieur koppelt ruimte aan

Dankzij een innovatieve, unieke samenwer-

comfort, met een verhoogde zitpositie als

king tussen benzinemotor en elektromotor

Ringlaan 2 - 2960 Brecht - T 03 313 05 79

belangrijke troef. In combinatie met de verras-

voldoet de wagen aan alle verwachtingen. De

vandijck@toyotabelgium.net

send ruime koffer maakt dit van de Yaris Cross

vertrouwde veiligheid van een volle tank krijgt

vandijck.toyotanet.be

123


Dominic De Gruyter

Sebastien Deleersnyder

“Digitaal vind ik een oud woord. Alles is ondertussen digitaal: je wagen, je telefoon… tot je ijskast toe.”

“VLAIO ondersteunt kmo’s bij hun cybersecurity. Tot 45% van je security budget kan je gesubsidieerd krijgen.”

Moderator | Edith Vervliet Auteur | Nicole Verstrepen

Digitalisering, een noodzakelijk k Dominic De Gruyter, oprichter en eigenaar van audiovisueel bedrijf PFL Group, actief over de hele wereld, en waartoe ook Abbit Meeting

Sebastien Deleersnyder, medeoprichter en CTO van Vlaams bedrijf

Innovators behoort. Maakt zich sterk binnen vijf jaar het meest duurzame

TOREON, actief in het beveiligen van kritische dataprocessen bij kmo’s,

audiovisuele bedrijf van Europa te zijn.

en in de ontwikkeling van diensten rond cybersecurity en privacy.


KMOinsider Breakfast | Digitalisering

Ondernemers die hun bedrijf toekomstbestendig willen maken, moeten inzetten op digitale transformatie. België scoort in vergelijkende rankings ondermaats op drie belangrijke zaken die de digitale transformatie kunnen faciliteren: menselijk kapitaal, integratie van digitale technologie en aantal afgestudeerden in IT. De Voka Digitale Quick Scan van april 2021 wijst uit dat in Vlaanderen meer dan 1 op 10 van de ondernemingen nog niet heeft nagedacht over een strategie rond digitalisering. Bijna 6 op 10 heeft nog geen actieplan. Bij kmo’s ligt de adoptiegraad van bepaalde digitale technologieën bedroevend lager dan bij grotere ondernemingen. KMOinsider legde deze bevindingen voor aan Dominic De Gruyter, Sebastien Deleersnyder en Stefan Stefan Dierckx

“Niemand zal nog het vliegtuig nemen om te vergaderen als je op het scherm alle gezichtsexpressies goed kan zien.”

Dierckx. Moderator Edith Vervliet vroeg het drietal eerst om toe te lichten wat we precies moeten verstaan onder ‘digitalisering’ en ‘digitale transformatie’. Sebastien Deleersnyder: “Bedrijven die meer en meer digitale tools inzetten ter ondersteuning van hun bedrijfsprocessen, dat is voor mij digitale transformatie. Bij bedrijven die specifieke digitale diensten aanbieden, spreken we over digitalisering van een proces. Veel hangt af van het type dienstverlening.” Stefan Dierckx: “We moeten niet met zijn allen naar Silicon Valley om geïnspireerd te raken. In ons land zijn er genoeg bedrijven die digitaal zeer geavanceerd zijn. Er zijn twee types: bedrijven die echt vanaf dag 1 digitaal volledig mee zijn, b.v. Collibra, Team Blue of Deliverect… en andere bedrijven, zoals Belfius, die een echte digitale transformatie hebben ondergaan. Ofwel heb je de luxe om van start te gaan met een digitaal bedrijf, ofwel heb je een bestaande business en moet je transformeren. Dat is een compleet andere insteek.” De moderator verwijst vervolgens naar de bevinding van de Digitale Quick Scan van VOKA dat 1 op 10 bedrijven “zelfs nog niet aan digitalisering toe is…” “Digitalisering moet gedragen worden aan de top van een bedrijf,

k kwaad?

zoniet geraakt het niet uit de startblokken”, stelt Stefan Dierckx. “De vraag moet ook gesteld worden of het topic voldoende aan bod komt op bestuursorganen. Ik zit in bestuursorganen en ik ben soms de enige die digitalisering op de agenda zet. Voor dit thema verwijst men naar de CIO. Maar die zit vaak niet mee aan tafel. Een van de missies die we samen met Guberna hebben opgezet, is om digitalisering structureel in de governance codes op te nemen.”

Stefan Dierckx, oprichter van Projective, begeleider van grote verande-

Dominic De Gruyter vindt digitaal een oud woord: “Alles is digitaal: je

ringstrajecten in de FinTech-sector. Overname (2019) van Exellys, dat

wagen, je telefoon… tot je ijskast toe. Het is een absolute noodzaak

jong talent bij klanten over gans België plaatst, ook actief in SmartFin en

voor elk bedrijf om in te zetten op nieuwe technologieën, maar dan

Fast Forward Belgium.

denk ik eerder aan AI, AR, bots en dergelijke.”

125


De deelnemers aan KMOinsider Breakfast: v.l.n.r.: Sebastien Deleersnyder, Dominic De Gruyter en Stefan Dierckx

De

moderator

verwijst

naar

de

paper

‘Succesfactoren voor digitale transformatie’ van april 2021 van het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, met 11 ‘lessen voor ondernemers’ om aan de slag te gaan met digitale transformatie. Ze vraagt in hoeverre zulke charters bedrijven echt aanzetten tot actie. Dergelijke charters vallen niet in goede aarde bij Stefan Dierckx: “Wij van Fast Forward vinden dat je met zulke charters een open deur intrapt.

" Je helpt bedrijven echt vooruit in hun digitale transformatie met concrete tips en tricks."

en in Europa en wat je eraan kan doen. Als je die survey invult, krijg je een verslag op maat en de stappen die je moet zetten. Dat is veel concreter dan een algemene survey waarin staat dat België achterloopt.” Hij vervolgt nog dat Forward Belgium ook ‘go and sees’ organiseert om geïnspireerd te geraken: “Je kan je inschrijven en in groepjes van maximaal 20 personen gaan luisteren hoe bedrijven als Tomorrowland, Port of Antwerp…

Je helpt ondernemingen echt vooruit met

de digitalisering aanpakken. Zo proberen we

pragmatische, concrete tips en tricks. Analyses

een steen te verleggen.”

van netwerkorganisaties blijven te high level. In samenwerking met McKinsey hebben we een

“Een vierde domein is ‘tooling’. Zeker bij kmo’s

gratis survey uitgewerkt waarmee je als bedrijf

is er een beperkte kennis over de tools die

kan nagaan waar je staat, waar je bench-

gebruikt worden door digitale bedrijven, op

marks zijn ten opzichte van je peers in België

het vlak van CRM, HR, finance…”, gaat Stefan


KMOinsider Breakfast | Digitalisering

Dierckx verder. “Die brengen we allemaal in kaart, waarbij we ook Belgische bedrijven die te weinig bekend zijn, vermelden. We werken momenteel aan een overzicht in boekvorm ‘De 50 tools die je zou moeten gebruiken als klein, middelgroot en groot bedrijf’. Dat boek zal gratis zijn.” “Dan is er nog onze samenwerking met Digitaal Vlaanderen, waarbij we een aantal initiatieven definiëren om de brug te maken tussen publiek en privé. Er worden meer en meer overheidsservices gebouwd, waarvan de data perfect zouden kunnen gebruikt worden door de privésector. Dat willen we extra pushen.”

" Heel wat functies zullen niet meer nodig zijn en vervangen worden door zeer accurate, zelfsturende technologie."

in Data Protection Institute, aanbieder van opleidingen voor Data Privacy Officers: “Heb je te maken met het verwerken van gegevens en heb je een DPO nodig? Die moet wettelijk voldoende kennis hebben. We breiden de opleiding uit met cybersecurity. Privacy en security gaan hand in hand. Vandaar dat Data Protection Institute en Toreon samen volwaardige trainingen uitwerken.” Dominic De Gruyter stipt aan dat digitalisering belangrijk is voor zijn bedrijf: “Het zit in ons DNA. We zijn wel naar Silicon Valley en China geweest, om daar te gaan kijken hoe bedrijven als Microsoft, Google, Tencent, Aruba en soortgelijke het doen. We hebben een aantal nieuwe

Sebastien Deleersnyder vertelt dat Toreon

technologieën

meteen

geïmplementeerd.

een meerderheidsaandeel genomen heeft

Gelukkig hebben wij vooral techneuten in

127


dienst, die graag de nieuwste technologieën gebruiken. Maar dat is

te vergaderen als je op het scherm alle gezichtsexpressies goed kan

niet voor elk bedrijf zo eenvoudig.”

zien. Voor zelfrijdende auto’s wordt de reactietijd tien keer zo snel.” Edith Vervliet: “Hoe meer mensen digitaal verbonden zijn, hoe beter

5G

de wereld wordt. Maar het web loopt ook over van criminaliteit, manipulatie van verkiezingen, haatberichten... En dan is er nog de

“Steeds meer landen investeren in de uitrol van 5G-netwerken. Ons

almacht van de grote techbedrijven. Hebben we de grenzen bereikt

land blijft jammer genoeg achter. Wat maakt 5G zo uniek en noodza-

van connectiviteit en vrijheid?”

kelijk?” Edith Vervliet lanceert een nieuw thema.

Sebastien Deleersnyder: “Een Vlaamse kmo moet niet bang zijn om technologieën in te zetten, maar hij moet ze wel begrijpen. Zorg

Dominic De Gruyter geeft aan dat hij er echt op zit te wachten: “Heel

dat je iemand aan boord hebt die je kan uitleggen wat de techno-

wat functies zullen niet meer nodig zijn en vervangen worden door

logie inhoudt en probeer er zoveel mogelijk voordelen uit te halen.

zeer accurate, zelfsturende technologie.

Qua beveiliging bestaat 100% niet, maar een aanvaardbaar niveau

Twee jaar geleden heb ik in China reeds voorbeelden gezien, op vlak

is perfect mogelijk. Onderken de risico’s en ga er op een goede

van face recognition (security). Maar ook op het vlak van het aansturen

manier mee om. VLAIO verleent kmo’s steun voor cybersecurity, via

op afstand van robots of drones, met simpele handbewegingen. Om

pakketten en dienstverleners. Wij zijn zo’n dienstverlener. Tot 45%

nog maar te zwijgen over de vele AR-toepassingen, die ons het leven

van je security budget kan je gesubsidieerd krijgen.”

letterlijk en figuurlijk door een andere bril zullen laten zien.”

De woorden Digitaal Vlaanderen zijn al gevallen. Het Agentschap

Stefan Dierckx denkt dat het gros van de kmo’s er net niet op zit te

bundelt de Vlaamse ICT- en digitale competenties en geeft dataver-

wachten: “Zeker niet kmo’s die nog altijd met Excels werken. Wat niet

werking een centrale plaats.

wegneemt dat het triestig is dat er voor de licenties nog geen duidelijke oplossing is. Dat is het verdriet van België. Maar er zullen veel

Stefan Dierckx: “Met een budget van een miljard kan je al iets doen.

toepassingen ontstaan. Ik denk aan Port of Antwerp. De zaken die het

Een van de projecten is om elke Vlaming een datakluis te geven.

Havenbedrijf volop uittest, zijn fantastisch.”

Onder controle van de overheid beheer je daarin je eigen data (adres, status…). Schrijf je je in op een bepaalde service op internet,

Dominic De Gruyter: “Digitaal samenkomen zal veel realistischer

dan volstaat het om je solid link door te geven en moet je je adres

lijken. Alsof je echt aan tafel zit met iemand aan het andere eind van

niet telkens intikken. Tegen het einde van het jaar moet de piloot

de wereld.”

klaar zijn.”

Stefan Dierckx: “Inderdaad, niemand zal nog het vliegtuig nemen om

Blockchain Een nieuw thema komt op tafel: blockchain. “Moeten ondernemers er rekening mee houden dat blockchain het einde van ‘tussenpersonen’ in de financiële sector kan betekenen?” vraagt Edith Vervliet. Stefan Dierckx: “Blockchain werd drie, vier jaar geleden een echte hype. Elk platform dat gebouwd werd, moest blockchaintechnologie bevatten. Ook al was het totaal niet van toepassing. Het is niet de holy grail, maar er zijn interessante toepassingen. Zo hebben we een bedrijfje dat geconnecteerd is aan alle pensioenverzekeraars in Nederland. Verander je van werkgever, dan neem je je pensioenplan gewoon mee. Daarvoor is een centraal platform gebouwd, waarvoor blockchain interessant is.” Digitalisering blijft hoe dan ook een containerbegrip waarvan heel wat managers veronderstellen dat het betekent dat ze de organisatie van hun bedrijf compleet door elkaar moeten schudden. Maar vaak gaat het over kleinere dingen waarmee je een bedrijf efficiënter laat werken. Het nastreven van uniformiteit en standaardisering is een van de belangrijkste stappen die een kmo eerst moet zetten. ▪


Motiveer je medewerkers met heerlijke koffie Via de nieuwe webshop coffeeathome.be kan je als bedrijf interessante kortingen aanbieden aan je collega’s, zonder dat het jou iets kost. Neem snel contact op met Miko Coffee Service voor een gepersonaliseerd voorstel: info.mcs@miko.be

Erkend Toyota Verkoop- en Servicepunt

Speciaa voor jou l thuiswe w rkers... exclus ie kortin ve op kof g fie!

Ringlaan 2 - 2960 Brecht Tel. 03 313 05 79 vandijck@toyotabelgium.net vandijck.toyotanet.be

129


Bedrijfsreportage | VanRoey.be

VANROEY.BE EXPERIENCE CENTER: ERVAAR DE MAGIE VAN IT Anno 2021 zijn de digitale mogelijkheden

“VanRoey.be beschikt over talloze troeven om

werkplek heel wat operationele ondersteuning

nagenoeg onbeperkt. Voor ‘leken’ is het vaak

voor een diverse doelgroep een polyvalente

bieden. Andere bedrijven laten we kennis-

onbegonnen werk om door de bomen het bos te

IT-partner te zijn. We willen de klant écht laten

maken met attractieve alternatieven voor hun

zien. Meer nog, in dat ‘virtuele verhaal’ is vaak

ervaren hoe we voor hem de klus kunnen

klassieke kantooromgeving. De set-up met drie

niets te zien. VanRoey.be brengt daar veran-

klaren. Het Experience Center is dan ook een

beweegbare camera’s en grote beeldschermen

dering in. In zijn Experience Center zijn talloze

ideale eerste ontmoetingsplaats met poten-

brengt de klant in contact met virtuele vergade-

toepassingen te ervaren én te aanschouwen om

tiële klanten. VanRoey.be wil niet met holle

ringen met ongekende opties. Concrete noden

als bedrijf een digitale dynamiek op te bouwen.

praatjes binden, maar laat prospects de veelzij-

én ervaringen vormen de betrouwbare basis

Marketing Manager Tom Hufkens gidst ons rond

dige voordelen van IT ondervinden. Onder het

van een structurele samenwerking.”

in dit innovatieve en interactieve initiatief.

motto ‘work smarter, not harder’ laten we hen

rond een kwartet krijtlijnen. Security, unified

Een maatschappelijk verantwoord kapitaal over menselijk kapitaal

communication & collaboration, connectivity

“Onze core is digitaal, maar de mens staat

“Het citaat ‘technology is at it’s best when

en optimize organisations komen aan bod in

steeds centraal. Met workshops en events

it brings people together’ siert de muur van

diverse dynamische opstellingen.”

maken we klanten en studenten deelgenoot.

in de praktijk kennismaken met organisatori-

Geen futuristische voorspelling maar een actuele, actieve voorstelling

sche optimalisaties. Het centrum is opgebouwd

ons Experience Center en is meteen ook de

Met dergelijke kruisbestuivingen willen we

van het centrum een ontmoetingsplaats

‘Try before you buy’: op maat gemaakte meerwaarde

maken voor klanten, collega’s, docenten en

“We willen ondernemers of beslissingmakers

Kempus willen we kennis én kennissen

studenten. Volledig in lijn met ons Kempische

even weghalen uit hun operationele omgeving.

samenbrengen.” ▪

karakter, heeft het Experience Center een hoog

In een dynamische dialoog analyseren we waar

hands-ongehalte: geen futuristische fictie van

we het verschil kunnen maken. Met visuele voor-

wat zou kunnen komen, wel een actieve én

stellingen en praktische proefopstellingen laten

interactieve voorstelling van toekomstbesten-

we bezoekers aan den lijve ondervinden wat

dige technologie die al marktmatuur is.”

VanRoey.be voor hen kan betekenen. We zorgen

leidraad in het Geelse gebouw. We willen

Van praat naar daad: Experience Center als klantgerichte catalogus

mensen connecteren én hun human capital laten renderen. Ook in de

voor een gerichte ‘guided tour’ op maat van het

VanRoey.be

bedrijf. Zo geven we bij servicebedrijven zeker

Kempenlaan 2 - 2300 Turnhout

een demonstratie van Hololens. Microsofts

Antwerpseweg 116H - 2440 Geel

augmented realitybril kan engineers op de

T 014 47 06 00 - www.vanroey.be

gloednieuwe


Bedrijfsreportage | ASV

ASV: EEN SPRINGLEVENDE SCHEEPVAARTVERENIGING MET EEN RIJK VERLEDEN KMOinsider viert dit jaar zijn twintigste

van een bedrijf. Zoals de originele naam doet

digitale tijden heeft elk schip dat aanloopt een

verjaardag. In vergelijking met ASV is dit

vermoeden waren het vaak Franstaligen. Terwijl

agent aan wal nodig, die het hele proces stuurt

blad nog een prille puber. De Antwerpse

de naam van de organisatie ‘Vlaams’ werd, is de

én kan bijsturen waar nodig. Naast operationele

Scheepvaartvereniging blaast maar liefst 120

haven zelf steeds internationaler en globaler

ondersteuning kan een agent ook een commer-

kaarsjes uit. De energieke eeuwling is nog lang

geworden. Die tendens heeft zich ook doorgezet

ciële meerwaarde bieden voor de rederijen die

niet aan het einde van zijn Latijn. Integendeel,

binnen ASV. Naast onafhankelijke lokale agen-

hij vertegenwoordigt. Dat kan onder meer door

in de nabije toekomst zal hij meer dan ooit

turen tellen we onder onze leden ook heel wat

actief op zoek te gaan naar lokale ladingen

nuttig en nodig zijn. KMOinsider sprak met de

rederijkantoren die een grote internationale

voor de schepen die in Antwerpen aanmeren.

twee enthousiaste ‘eminences grises’ van ASV

speler vertegenwoordigen.”

Ook in de scheepvaart van de toekomst zullen

over het verleden én de toekomst van hun vereniging en van de haven van Antwerpen en de zeescheepvaart in het algemeen.

ASV: lokaal verankerd, globaal georiënteerd

menselijke handelingen een rol blijven spelen,

De scheepsagent: een onmisbaar onderdeel in een krachtige keten

en de scheepsagent is de persoon bij uitstek die menselijk maatwerk levert.”

voor verschillende verwachtingen en diverse

Antwerpen: haven ‘onder stoom’ in de stad aan de stroom

Directeur Eddy Wouters en voorzitter Philippe

doelstellingen. Onze leden zijn in de dagelijkse

“Uiteraard verdedigen we als beroepsvereni-

Oyen vullen elkaar aan in een dynamisch

realiteit concullega’s van elkaar, maar ze worden

ging ‘onze’ belangen, maar ASV is ook een

dubbelinterview waarin het reilen en zeilen

ook gebonden door gezamenlijke beroepsma-

constructieve partner in het grote geheel. Als

van ASV wordt toegelicht. “Op 15 januari 1901

tige belangen. Die belangen botsen soms met

vaste pilaar van de koepelorganisatie Alfaport-

verenigden 77 scheepsagenten en makelaars

die van andere partijen, zeker in een wereld-

Voka zijn we bijzonder actief betrokken bij

hun belangen in de ‘Fédération Maritime

haven als Antwerpen, die een knooppunt is van

het onderlinge overleg met alle actoren in de

d’Anvers’. De nieuwe organisatie wilde in de

allerlei activiteiten. Als politieke of professionele

Antwerpse haven, met als gezamenlijke doel

eerste plaats de belangen van scheepsagenten

plannen in het vaarwater van de scheepsagenten

om de werking te optimaliseren en de sterke

behartigen en de relaties tussen werkgevers en

komen, behartigt ASV als beroepsvereniging

positie van Antwerpen te consolideren.”

werknemers verbeteren. Van bij de start brak ze

de gezamenlijke belangen. Aangezien meer

ook een lans voor de scheepvaartbelangen en

dan 95 % van alle agenten ook lid zijn van ASV,

de Antwerpse haven. Die drie dynamische speer-

kunnen we een krachtige koers uitzetten. Het

punten zijn ook 120 jaar later prominente pijlers,

belang van een scheepsagent kan trouwens

Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw

al is er sinds de start heel veel veranderd. Bij de

onmogelijk overschat worden. Per jaar ontvangt

Brouwersvliet 33, bus 6, 2000 Antwerpen

start waren nagenoeg alle agenten eigenaars

de Antwerpse haven 15000 zeeschepen. Ook in

T+32 3 222 99 00 - info@asv.be - www.asv.be

“Die verscheidenheid in ons ledenbestand zorgt

131


Jo Caudron

In de digitale wereld hebben we steeds minder spullen nodig Redactie | Edith Vervliet ©FilipVanRoe

Voor sommigen is de impact van technologie op onze samenleving beangstigend. Maar angst is een slecht pad om te bewandelen. KMOinsider sprak met digitaal ondernemer Jo Caudron over de kansen die technologie brengt en hoe we de risico’s ervan kunnen beheersen.

Omgaan met digitalisering en technologische ontwikkelingen vergt een holistische kijk.

wordt

verstoord.

Bestaande

In hun ogen is iedereen boven

dingen veranderen en zijn niet

de 30 jaar een Neanderthaler”,

altijd makkelijk om te volgen.

zegt

Wat we niet kennen, creëert

27

onzekerheid en botst op weer-

Hij stelt vast dat de digitale

stand. Het vraagt veerkracht

kloof blijft hoewel ze telkens

voor een zekere adoptie. Het is

anders

“We leven nu eenmaal in een

niet verwonderlijk dat 14-jarigen

intussen

wereld waar de status quo

met argusogen naar ons kijken.

biologische wezens die door

Jo

Caudron

jaar

evolutie

in

is.

het

vak

“Iedereen

internet. gedreven

Wij

die zit.

heeft zijn

worden,

maar digitalisering en technologische

vooruitgang

betekenen ook een maatschappelijke evolutie met zowel uitdagingen als legio mogelijkheden. Alleen staan we er niet meer bij stil om technologische evoluties te omarmen. Bij sommigen gaat acceptatie snel, bij anderen trager. Kijk


Trendwatcher | Jo Caudron

om je heen, we moeten elke opportuniteit grijpen. Dat vraagt een evenwichtsoefening. Alles gaat almaar sneller en Covid-19 heeft ons zeer zeker nog sneller doen schakelen. We zitten nu in een absolute digitale en technologische race. Een work in progress dat niet meer te stoppen is. Door die digitale veranderingen komen businessmodellen onder druk

“ Smartphones zullen niet langer te veel tijd en plaats in ons leven innemen.”

Wordt er voldoende rekening gehouden met ethiek en moraliteit bij technologische ontwikkelingen? Jo Caudron: “Technologie geeft een enorme gebruiksgemakconvenience, maakt ons het leven gemakkelijker. Maar voor je het weet, rijdt de auto van de nabije toekomst je naar

te staan. Denk aan het bankwezen dat gecon-

een bepaalde winkel waar je vindt wat je zoekt,

fronteerd wordt met cryptocurrency.”

zonder dat je daarin een keuze hebt, omdat die wagen wordt betaald door de winkel.

Niet alleen digitale, ook maatschappelijke disrupties zetten bedrijven onder druk

Mensen moeten geïnformeerd worden over die ‘mogelijkheden’, hun voor- én nadelen. We mogen dat niet laten ontsporen en moeten er over waken dat we als gebruiker weten wat er

“Een autoproducent moet o.m. rekening houden met het mobili-

gebeurt en waarom dat zo is. Onze data en hoe die door anderen

teitsvraagstuk, met telewerken of met een andere maatschappe-

gebruikt worden of zelfs misbruikt worden, is een heel belangrijk

lijke insteek zoals b.v. het feit dat de jongere generatie het gebruik

maatschappelijk thema. We moeten ook het eventuele onveilig-

van iets boven het bezit apprecieert. Een bouwfirma heeft te

heidsgevoel blijven managen. Als je ziet wat technologie al over

maken met de evoluties rond stadsvernieuwing én mobiliteit. Dit

ons weet dan moeten we ons wel afvragen of met die informatie

beïnvloedt dan weer de strategie van b.v. een retailer: baanwinkels

altijd ethisch wordt omgegaan, gdpr complient.”

worden minder bereikbaar, mensen winkelen anders. Niemand ontsnapt eraan. Ondernemers, theatermakers, restauranthou-

Wie heeft nog controle over ontwikkelingen?

ders, het onderwijs, ... kortom iedereen die initiatieven neemt, moet volgen. Anders riskeert men uit de boot te vallen. Je moet al

“Dat is een terechte vraag! Het is ying en yang, donker en licht.

in een heel bijzondere business zitten om er niet mee om te gaan.”

Technologie heeft beide in zich, de misbruiker kan morele grenzen overschrijden. We moeten voldoende empowered zijn om ons

Thierry Geers, CEO van Google België, heeft het in zijn boek

te beschermen. De overheid moet wanpraktijken voorkomen en

‘Homo digitalis’ over ‘ambient computing’. De term refereert

het evenwicht bepalen tussen wat aanvaardbaar en wenselijk is

aan het feit dat technologie overal aanwezig is en met de

zodat technologie met respect wordt ingezet na jaren van ‘digitale

dag beter wordt: “Technologie zal overal aanwezig zijn, maar

onwetendheid’. Nu is het zo dat Europa toch stringenter toekijkt

verdwijnt achter het behangpapier. Smartphones zullen niet

op die thematiek en het beleid om burgers en consumenten te

langer te veel tijd en plaats in ons leven innemen.” Hoe moeten

beschermen omzet in wetgeving. Ook hier gaan we erover moeten

we dit interpreteren?

waken dat de slinger dit keer niet te ver doorslaat, waardoor innovatie fundamenteel zou afgeremd worden.”

Jo Caudron: “Jongeren gebruiken ‘de computer’ haast niet meer. Tegenwoordig dient de smartphone om series te bekijken, naar

Consumentenartikelen zijn binnen handbereik als je voor midder-

vrienden “te sturen” of de hulp van Siri in te roepen om het licht

nacht bestelt. In Nederland, en binnenkort ook in ons land, scheren

aan te doen of muziek te streamen. Maar een gsm/smartphone is

flitsfietsbezorgers zoals Gorillas, Gehr en Flink over de wegen om

ook een computer. We komen in een wereld waar elk apparaat tech-

een kwartier later je bestelling te brengen. Uber rijdt je rond en

nologie in zich heeft. Denk aan robots die stofzuigen, het zwembad

Uber Eats bezorgt je maaltijden. De platformeconomie, worden we

schoonmaken, het gras maaien, ...dat zijn ook computers. Als die

daar een beter mens van?

grasmaaier niet uitrijdt omdat het regent, is die beslissing genomen door een computer. We staan er niet meer bij stil dat het computers

Jo Caudron: “We worden geen beter mens van technologie, van te

zijn. Meer en meer krijgen we een wereld vol geconnecteerde tech-

consumeren of niet te consumeren. Het gaat altijd over contrast,

nologiedomotica, maar we gaan er minder en minder van merken.

over het vinden van de balans. Spelers van de platform- en deeleco-

Als ik in mijn auto stap is die verbonden met mijn digitale agenda

nomie kunnen hier wel toe bijdragen: het evenwicht faciliteren en

en stippelt de weg uit die ik moet rijden. Of je gaat de supermarkt

een nieuw economisch model teweegbrengen. Uber en Cambio

binnen en sensoren meten hoeveel mensen er zijn.”

bijvoorbeeld voorkomen dat meer mensen een auto hebben. De

133


moeten betalen. Geld verdienen is een goede zaak, maar niet ten koste van onze planeet. De mantra van Scopernia is: doing well by doing good. Bedrijven moeten het effect van hun werking op de rest van de wereld beperkt houden. Groener en duurzamer. Herstellen in plaats van weg te werpen. Een bedrijf verdient daarom niet minder. De consument betaalt meer, en gebruikt iets langer.” Met de kennis en inzichten in technologische evoluties die je hebt, wat zou je doen als je nu 20 was?

“Eigenlijk had ik op

“Ik denk dat ik alle zelfde levenskeuzes zou maken”, zegt Jo

mijn 20ste een Bentley

Caudron zonder aarzelen. “Tot nu toe heb ik al een fantastische

long life car moeten

journey mogen meemaken. Op mijn twaalfde kreeg ik mijn eerste computer. Al op jonge leeftijd had ik mijn eerste internetbedrijf,

kopen. Dat zou pas een

The Reference. Misschien heb ik een foute beslissing genomen

duurzame investering

door dit niet te verkopen een of twee jaar voor de internetbubble.

geweest zijn!”

Ik heb boeken geschreven. Nog steeds werk ik te hard. Altijd wil ik stoppen, maar geniet nog steeds van wat ik doe én ik doe relevanter werk dan voordien.” ▪

Jo Caudron is digitaal ondernemer en oprichter van het deeleconomie maakt het verschil tussen het bezit en het gebruik

digitaal adviesbureau Scopernia, het vroegere Duval Union

van dingen. Minder dingen hebben en meer delen, dat triggert ook

Consulting. Als één van de eersten in België sprong hij op de

het duurzaamheidsaspect.”

internetsneltrein en maakte toen naam met The Reference. De transformatiestrategen van Scopernia helpen bedrijven

Stop aan de economische groei?

en organisaties in heel Europa zich voor te bereiden op de toekomst. Ze geven bedrijfsleiders en beleidsverantwoorde-

Jo Caudron: “Zodra een automerk beslist om een auto in een

lijken inzichten in de digitale en maatschappelijke disrupties

deelmoment in een vloot aan te bieden, moeten er niet meer

en hoe hiermee om te gaan.

zoveel auto’s verkocht worden. Maar ze worden dan wel optimaal gebruikt. Dat betekent minder verbruik van grondstoffen, minder

Midden september verscheen de herwerkte editie van ‘De

productie. Mercedes zal dan niet meer de motivatie hebben om

wereld is rond’, boek waarin Caudron de lezer wil overtuigen

de auto elke vier jaar te laten vervangen, maar wel extra en geld

dat de toekomst er niet zo zwart uitziet als we vaak denken. Hij

verdienen omdat zoveel meer mensen in de auto stappen en die

staaft dat met voorbeelden van hoopvolle maatschappelijke

ook daadwerkelijk gebruiken. De motivatie om een wagen langer

transformaties die zich op microschaal aan het voltrekken zijn.

in gebruik te houden wordt daarmee groot en dat helpt onze

In “Peak Stuff Economy”, vrij vertaald ‘Het einde van de spul-

duurzaamheidsuitdagingen Als Apple voor x euro/maand een

leneconomie’, heeft Caudron het over het tijdperk van de

device aanbiedt waarmee je dit en dat allemaal kunt doen, dan

almaar kortere levensduur van consumentenproducten dat

heeft Apple er geen baat meer bij om elk jaar een nieuw model

op zijn retour lijkt. In onze digitale wereld bezitten we hoe

te lanceren. Het komt erop aan dat objecten en voorwerpen zo

langer hoe minder dingen (stuff). Al heel wat grote bedrijven

lang mogelijk meegaan en herstelbaar zijn. Dan wordt er winst

verkopen nog amper producten en richten zich op digitale

gemaakt door gebruik en niet meer door verkoop! Platformen

diensten, op platformen en ‘oplossingen’. Het product staat

laten dit soort modellen toe en kunnen de economie ten goede

niet langer centraal, wel de gebruikservaring. Abonnementen

veranderen. Probleem is nog dat mensen die voor die platformen

komen in de plaats van eenmalige aankopen.

werken vaak worden ‘uitgebuit’. Die medewerkers zouden deftig moeten vergoed worden, terwijl diegene die de guilty pleasure ervaart, een soort ‘boete’, nl de reële kost of een klimaatkost, zou

www.jocaudron.com en www.scopernia.com


Bedrijfsreportage | Nestor Company

NESTOR COMPANY: FUTUREPROOF TOTAALCONCEPTEN VOOR TOEGANGSAUTOMATISERING EN BEVEILIGING van Nestor Company heb je als organisatie -

De magische mix van ervaring én moderne mogelijkheden

letterlijk en figuurlijk - de handen vrij om je met

Met meer dan veertig jaar ervaring heeft Nestor

je core business bezig te houden. Het dynami-

Company een enorme kennis van de markt

sche Deinse bedrijf is al meer dan vier decennia

en de nieuwe noden die zich ontwikkelen.

een ronkende referentie inzake toegangsau-

Nestor Company volgt de maatschappelijke

tomatisering, elektronische beveiliging en

evoluties

branddetectie. Het bedrijf groeide gestaag

technologische revoluties op de voet. Door

mee met een business in evolutie. Als ‘one stop

exclusiviteitscontracten

shop’ voor installateurs, installatiebedrijven

contacten met technologische topbedrijven, is

en de projectmarkt in de Benelux en Frankrijk

het bedrijf uitstekend geplaatst om met kennis

doelgroepen, gaande van ambassades en de

is Nestor Company de professionele partner bij

van zaken de juiste producten én advies aan

grootste ziekenhuizen van het land tot de parti-

uitstek van jouw kmo.

te bieden. Nestor Company gaat met en voor

culiere klant. Die producten verdeelt Nestor

de klant op zoek naar maatoplossingen die

Company aan gerenommeerde installateurs,

Een breed assortiment én professionele ondersteuning

flexibel én futureproof zijn. Zo speelde het

installatiebedrijven en de projectmarkt in

bedrijf meteen in op de nijpende noden van het

Frankrijk en de Benelux. Als betrouwbare brug-

Nestor Company biedt klanten een kwalitatieve

‘nieuwe normaal’. Thermische scanapparaten

genbouwer verbindt het bedrijf het beste van

en complete keuze, met duizenden premium

garanderen

een

de markt met het beste voor jouw specifieke

producten van ruim twintig topproducenten en

verhoogde veiligheid in openbare ruimten,

situatie. De verschillende domeinspecialisten

-merken. Het bedrijf gaat bewust op zoek naar

sportstadions, winkels en bedrijven. Dankzij

hebben elk hun expertise, waardoor de klant

betaalbare topkwaliteit, waarbij degelijkheid en

de modulaire formule kunnen deze veelzijdige

voor een op maat gemaakte totaaloplossing

scherpe prijs samengaan. Het brede gamma mikt

scanapparaten voor talloze toepassingen

kan kiezen. ▪

dan ook op een zo ruim mogelijk publiek. De

ingezet worden, ook na de coronacrisis.

Dankzij het grote en gespecialiseerde gamma

en

de

tijdens

daaraan en

de

gekoppelde uitstekende

pandemie

“ Nestor Company is steeds bereikbaar voor raad en advies van de juiste specialisten. Het gamma van producten is heel uitgebreid zodat er voor bijna elke toepassing een oplossing geboden wordt. Niets dan lof qua service!”

Benny De Tollenaere (L-Tricop)

professionele productspecialisten zijn bijzonder

producten en systemen te kiezen. In de zoek-

Ontelbare mogelijkheden, één totaaloplossing: klantgerichte kwaliteit als speerpunt van het beleid

E3-laan 93 - 9800 Deinze - T 09 380 40 20

tocht naar een optimale oplossing biedt Nestor

In het aanbod van Nestor Company zitten

info@nestorcompany.be

Company onmisbare én degelijke ondersteuning.

ongeveer 8000 producten voor zeer diverse

www.nestorcompany.be

onderlegd en gedreven gidsen in dat diverse assortiment. Op basis van hun sterke expertise helpen zij professionele klanten om de geknipte

135


Dirk Sterckx

De Europese Unie: een zacht lappendeken met weeffoutjes Redactie | Frank Van Hoof © VRT - Guillaume Van Laethem

In de zoektocht naar een geknipte gesprekspartner voor een diepgravende dialoog over Europa, stond Dirk Sterckx hoog op de verlanglijst. Op Dirks professionele en politieke

Een gewaagd gemengd huwelijk

over het Europese verhaal, maar

dit een pril project, waarbij we

we lijken daarbij vergeten te zijn

met een kritische maar trotse blik

Als voorbereiding op het gesprek

dat datzelfde verhaal minder

kunnen terugblikken op woelige

had ik Dirk enkele losse leidraden

dan tachtig jaar geleden steevast

maar welvarende wittebroods-

gestuurd, met wat kritische kant-

met bloed werd geschreven.

weken én moeten werken aan een

tekeningen over het Europese

‘Europese’

overgang naar de toekomst.”

project.

eeuwenlang

Die

speldenprikjes

en

‘Unie’

waren

onverzoenbare

worden stijlvol gepareerd én

begrippen, en het verenigen van

gecounterd. Een diepgravende

die woorden én van de waarden

dialoog wordt een meeslepende

waarop de Unie steunt, is op

monoloog én een beklijvend

zich een ongeziene overwinning.

betoog. Dirks rode draad is er één

Ondanks

‘echtelijke

twisten’

Alle Menschen werden Brüder: een ambitieus ideaal na het grootste conflict op wereldschaal

waarvan ik me als geschiedenisle-

hebben verschillende naties en net

“Het is logisch dat landen die gedu-

pad stond de wegwij-

raar ook vaak bediende: om het

zo veel uiteenlopende belangen

rende vijf jaar een strijd op leven en

zer immers lang op

heden te begrijpen, moet je het

zich verenigd in een gewaagd maar

dood hadden gevoerd, niet meteen

verleden kennen.

geslaagd ‘gemengd’ huwelijk. In

stonden te springen om samen te

“Er wordt vaak meewarig gedaan

het licht van de geschiedenis blijft

werken. Dat ‘niet meteen’ mag je in

‘het oude continent’ gericht. Met de hem typerende serene standvastigheid én oprechte overtuiging geeft hij zijn verhelderende visie over de Europese Unie.

dit geval ook letterlijk nemen: het is pas onder druk van de Amerikanen en met de hete adem van de SovjetUnie in de nek dat West-Europese landen zich verenigden. Die schuchtere toenadering tussen eeuwige erfvijanden was niet zozeer tot elkaar maar tegen een gezamenlijke ‘vijand’ gericht. Het idee dat Europese integratie het enige


Interview | Dirk Sterckx

afdoende antwoord was tegen het moordende nationalisme, vond gelukkig

in het buitenland afspelen, is televisie het geknipte medium voor die

een vruchtbare voedingsbodem bij een aantal politieke protagonisten vlak na

‘beeldvorming’. In 1980 werd ik EG-correspondent, iets wat ik tot mijn

de oorlog. De Duitse kanselier Adenauer koos expliciet vóór de ‘Westbindung’

aanstelling als chef-redactie in 1996 graag én gedreven heb gedaan.”

-de democratische economische wederopbouw en intensieve samenwerking Adenauer het verrassende voorstel van Stalin om Duitsland te herenigen mét

Onbevoegd is niet gelijk aan onbekwaam: hoe beperkte ‘kennis’ leidt tot slechte naam

een eigen leger en steunde hij de Europese eenwording voluit, zelfs al had

Als (gewezen) journalist kan Dirk Sterckx onmogelijk een tekort aan

Duitsland initieel minder rechten dan andere landen. De rol van Jean Monnet

kritische zin verweten worden. Wanneer de Europese instellingen door

kan onmogelijk overschat worden: hij was de architect van het Franse naoor-

gebrek aan een krachtdadige koers in woelige wateren belanden, zal hij

logse economische herstel en had als adviseur en kabinetschef een immense

ook de nodige tegenwind geven. Die kritiek heeft echter steevast een

impact op Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse zaken. Die

gefundeerde grond. Net die ontbreekt bij het gros van de criticasters.

lanceerde in 1950 zijn Schumanplan, dat Frans-Duitse verzoening beoogde.

“Door een gebrek aan kennis van zaken dreigt ‘de publieke opinie’ een

Nauwelijks een jaar later was de EGKS een feit en werd de aftrap gegeven

karikatuur van Europa te maken. Gewone mensen én populistische

van een Europees project: exact zeventig jaar later hebben we al waan-

politici meten zich de rol aan van sportverslaggever in een discipline

zinnig veel bereikt én tegelijk staan we voor een veelvoud aan uitdagingen.

waarvan ze de regels niet kennen. Te vaak wordt ‘Europa’ als een joker

Niet alleen de Unie is complexer geworden, de wereld in zijn geheel is dat

voorgesteld die we kunnen inzetten als het ons uitkomt, maar die we

ook.”

niet moeten gebruiken als we ‘goede kaarten’ hebben. Als het op vluch-

met het vrije westen- en daardoor impliciet tegen de Sovjet-Unie. Zo verwierp

telingen aankomt zijn we maar wat blij dat we aan de Noordzee liggen

Van journalistieke start naar keuze van het hart

en niet aan de Middellandse Zee: een klein landje als België zou geen

“Als product van ‘vintage 46’ liep er een verrassende parallel tussen

letterlijk- uit de boot vallen. Als we zelf uit de boot dreigen te vallen, is de

mijn persoonlijke ontwikkeling én die van West-Europa als consis-

toon anders: wat de aankoop van een vaccin betreft, brullen we dan weer

tent continent: tijdens de jaren waarin ik volwassen werd, was ook de

wel luid om Europa. Als zich een probleem aandient, verwacht Jan met

wereld rondom mij tot wasdom gekomen. Duitsland was in de jaren

de Pet ook nog eens dat dit snel en eensgezind wordt opgelost. Laat het

vijftig en zestig als een feniks uit zijn as herrezen en had een waar

duidelijk zijn dat eensgezindheid in de Unie een utopie was, is én altijd

Wirtschaftswunder gerealiseerd. Ook in België en zijn buurlanden

zal blijven. Binnen de Europese instellingen is onderlinge onenigheid

zorgden ongeremde opportuniteiten voor een economisch elan. De rol

altijd de rode draad, en dat is er met 27 lidstaten niet eenvoudiger op

van België mag overigens niet onderschat worden: de Benelux werd al

geworden. Dankzij een sterke structuur met afgebakende bevoegdheden

in 1944 opgericht en die drie landen vormden de helft van de aanwe-

is er binnen die complexe coalitie toch sprake van een constructieve

zigen toen in 1951 in het verdrag van Parijs de EGKS boven de doopvont

coëxistentie, die al tot heel wat belangrijke beslissingen heeft geleid.

werd gehouden. Die EGKS was overigens een succes en in het verdrag

Wat veel mensen niet weten is dat de Unie louter en alleen datgene mag

van Rome in 1957 werden ‘kolen en staal’ uitgebreid met Euratom en

doen waarvoor ze van de lidstaten de bevoegdheid heeft gekregen.

de Europese Economische Gemeenschap, een akkoord over een doua-

Zo is het beleid op het vlak van onder meer cultuur, onderwijs, sociaal

ne-unie tussen de zes. Tien jaar later was de douane-unie af zoals was

beleid en gezondheidszorg nagenoeg over de hele lijn nationale materie.

afgesproken én tot ieders grote verbazing. De drie organisaties -EGKS,

Voor die persoonsgebonden materies is dat ook goed zo. Daarvoor

EEG en Euratom- werden in het Fusieverdrag samengevoegd tot de

moeten beslissingen zo dicht mogelijk bij de mensen genomen worden:

Europese Gemeenschappen. Vanaf het begin in 1951 was er een supra-

subsidiariteit. De Unie moet “coördineren” en “faciliteren”, de lidstaten

nationale structuur met de Commissie, de Raad en het Parlement. Zelf

blijven bevoegd. Nemen we de gezondheidszorg: daar zijn wel een

kwam ik vanaf 1976 -letterlijk en figuurlijk-in beeld. Ik was in 1975 bij de

aantal dingen Europees afgesproken. Op dat laatste domein bestaat

voormalige BRT begonnen en toen het jaar daarna in 1976 beslist werd

zoiets als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat tijdens de

om het Europees Parlement rechtstreeks te verkiezen, maakte ik een

COVID-crisis zijn nut ruimschoots heeft bewezen, en die COVID-crisis

reportage over die onbekende, ietwat exotische instelling die bestond uit

zal waarschijnlijk tot substantiële samenwerkingen en meer slagkracht

nationale parlementsleden, een beetje zoals het Beneluxparlement dat

leiden. Crises leiden wel vaker tot een omslag naar ‘meer Europa’: de

ook bestaat zonder dat iemand dat weet. Zo is het begonnen. Voor veel

Europese Centrale Bank is pas echt in beeld na de financiële crisis die in

Vlamingen was die reportage een eerste kennismaking. Ook voor mij: het

2008 ontbrandde. Toch blijven er ook heel wat domeinen waar binnen de

was de eerste keer dat ik me vastbeet in de Europese materie, en die ‘hap’

EU het bordje ‘verboden toegang voor onbevoegden’ geldt. Er is gemord

smaakte naar meer. Na de rechtstreekse verkiezingen in 1979 kwam alles

over gebrek aan Europese coördinatie bij de evacuatie uit Afghanistan,

in een stroomversnelling. Om herverkozen te worden, moeten politici

maar alle militaire materie is heel expliciet verboden terrein voor de EU.

immers in beeld blijven bij hun achterban en als hun activiteiten zich

Je ziet dat de discussie over een Europese snelle interventiemacht nu

soelaas kunnen bieden voor de vele duizenden mensen die -helaas ook

137


opnieuw bovenkomt. Binnen de Unie is het dikwijls eerder een zaak van

kostte een fortuin. Sinds de Europese wet van 15 juni 2017 wordt heel de

niet mogen dan van niet willen.

EU ook op dat vlak als binnenland beschouwd, waardoor je in alle lidstaten van je abonnementsvoordelen kan genieten. Af en toe wacht mensen die

De complexe koorddans sussen samenhang en eigenbelang

bijvoorbeeld naar Italië reizen bij terugkomst toch nog een onaangename

“Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de Unie. Met

door Zwitserland-geen EU-staat- hen vele tientallen of honderden euro’s.

de Raad van Ministers deelt het de wetgevende macht. Het Parlement kan

Telefonie was vroeger ook een staatsmonopolie met waanzinnige prijzen

wetsvoorstellen aannemen, wijzigen of verwerpen en beslist samen met

en een gebrekkige dienstverlening tot gevolg. Neem de euro: wie kan zich

de Raad van Ministers over de begroting. In die Raad van Ministers, zitten

-persoonlijk of professioneel- nog indenken dat hij rekening moet houden

de vakministers van elke lidstaat. De Raad varieert dus van samenstelling,

met wisselkoersen? Mijmeraars naar hun nationale munt lijken vergeten

afhankelijk van de behandelde materie. De Europese Commissie is de

te zijn dat die met de regelmaat van de klok gevoelig was voor desastreuze

uitvoerende macht. Elke lidstaat stelt een Commissaris voor en dat college

devaluaties en een dito dip in de welvaart. Laat dat laatste hét argument

moet de goedkeuring krijgen van een meerderheid van het Parlement.

zijn voor de EU, eerder dan een lange lijst van verwezenlijkingen: elke stap

Vandaar de “hoorzittingen” voor elke nieuwe Commissaris in het Parlement.

naar meer integratie heeft nooit tot een verlaging van de sociale uitgaven

De Europese Commissie heeft de uitvoerende macht. Elke commissaris

in het bijzonder en de welvaart in het algemeen geleid, wel integendeel.

moet onafhankelijk van zijn land het algemene Europese belang dienen.

Dankzij de EU is het leven in de lidstaten anders én beter geworden. Zelfs

Commissarissen zijn geen stromannen van lidstaten en hebben vaak open-

de minder ‘fortuinlijken’ kunnen op een menselijke manier hun bestaan

lijke onenigheden met ‘the country they know best’. De Commissie heeft het

uitbouwen, waarmee de EU zich onderscheidt van grote delen van Azië en

recht van initiatief en heeft op die manier het monopolie om nieuwe wetten

Afrika, maar ook van giganten als India, China, Rusland en de VS: bij de

voor te stellen. Daarnaast controleert ze de naleving van die wetten bij de

groten der aarde is er minder belang voor individuele waarde(n) of voor

diverse lidstaten. Bij niet-naleving is het Hof van Justitie van de Europese

een sociaal vangnet. De grote vraag is of we de dingen die we verworven

Unie een stok achter de deur, want het Hof beschikt wel degelijk over stevige

hebben ook kunnen vasthouden.”

verrassing. Door onoplettendheid of onwetendheid kost hun passage

slagkracht om lidstaten die buiten de lijntjes kleuren op de vingers te tikken.”

De Europese vlag dekt de lading: over vrij verkeer van goederen en andere mijlpalen

Europa: een sterk merk met nog heel wat strategisch werk Dirk beloont het Europese project met een mooi tussentijds rapport, maar

Dirk maakt zich sterk dat er dankzij de verwezenlijkingen van de EU

legt ook de vinger op de pijn-en de werkpunten. De Europese ‘strijd’ voor

-letterlijk en figuurlijk- een hele wereld is opengegaan, niet in het minst

meer en sterkere samenwerking zal nog lang en lastig zijn, maar het is er

voor ondernemingen.

wel een die nuttig én nodig is. Naast interne ‘operationele’ objectieven

“Toen aan zanger Rick De Leeuw werd gevraagd wat Europa voor hem

hebben we een samenhangend strategisch ‘buitenlandbeleid’ nodig.

betekende, kon hij dat heel tastbaar maken. Met de hit ‘Met hart en ziel’

“Ik geloof niet in een wereldbeeld waarin alleen reuzen en kneuzen

zette hij in 1990 zijn Tröckener Kecks op de Vlaamse kaart, om daar nooit

bestaan. Ik weiger nog minder mee te gaan in de stelling dat de EU tot

meer te verdwijnen. In België komen optreden was anno 1990 echter geen

de laatste categorie zou behoren. Economisch én cultureel is het ‘oude’

sinecure. De grenscontrole, waar de volledige uitrusting moest aangegeven

continent springlevend. Europa heeft op relatief korte tijd een betrouw-

en geïnventariseerd worden, was een tijd- en geldrovende procedure.

bare balans én een duurzame dynamiek bewerkstelligd tussen de

Sinds het Verdrag van Maastricht in 1992 en de invoering ervan op 1 januari

verantwoordelijkheden en de belangen van het individu enerzijds en de

1993 zijn de meeste controles verdwenen en hebben we een “eenheids-

grote groep anderzijds. Dat model staat onder druk en moet dringend

markt”. Dat dit een wereld van verschil vormt, konden we zelf aan den

aangepast en gemoderniseerd worden. We moeten het verdedigen

lijve ondervinden door de sluiting van de grenzen tijdens de pandemie:

tegen blokken die hun visie als globale gamechanger willen opdringen.

Nederland werd plots het onbereikbare buitenland. De eenheidsmarkt is

Dat belooft een strategische strijd op het scherpst van de snee te worden

op tal van vlakken ‘grensverleggend’ geweest. Zo was luchtvaart vroeger

en daarvoor hebben we een samenhangende strategie nodig. Dat wordt

een staatsmonopolie. De EU wilde van de sector een vrije markt maken,

dé uitdaging voor de komende vijftig jaar in een Unie waar met het

maar die ‘vlieger’ ging lang niet op door tegenkanting van de lidstaten. Het

aantal lidstaten de veelheid aan verschillende visies gestaag groeide.

was goedkoper om van Brussel naar New York te vliegen dan van Brussel

Maar ‘moeilijk gaat ook’ is al langer het devies binnen de EU. Laten we

naar Rome, aangezien er op transatlantische vluchten wél concurrentie

niet vergeten dat we al bijzonder hete hangijzers hebben aangepakt en

speelde. Sinds de markt in 1997 werd vrijgemaakt, steeg het aanbod én

dat talloze lidstaten de ondenkbare stap van haten naar praten hebben

daalde de prijs evenredig. Neem de markt voor telecom. We herinneren

gezet. Belangrijk is nu om niet langer uitsluitend te focussen op ‘binnen-

ons allemaal de torenhoge facturen als we terugkwamen van een buiten-

landse besognes’, maar in onderling overleg als Unie ook een strategi-

landse reis: bellen met het thuisfront of even snel een bestemming googlen

sche stellingname te kiezen voor een ‘buitenlands’ beleid.” ▪


ai163119300345_Flexmail_ A4 advertentie DRUK.pdf 1 9/09/2021 15:10:03

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Bedrijfsreportage | Pandava

PANDAVA, TRENDSETTER IN DUURZAAM ONDERNEMEN In 1978 werd Pandava opgericht als de eerste

kiezen. Mochten we ons énkel tot dat segment

segmenten van onze onderneming: de klant

Belgische drukkerij die met gerecycleerd

beperken zou ons marktaandeel echter te

het zo makkelijk mogelijk maken. Iedere klant

papier werkte. Toen was de toon al gezet:

klein zijn. Daarom kiezen we voor een bredere

krijgt bij ons een persoonlijke consulent toege-

ethisch ondernemen met milieuvriendelijke

aanpak: we bieden àlle producten aan,

wezen die écht de moeite neemt om diens

producten. Anno 2021 klinkt duurzaam overal

naast elkaar. Daarin gaan we heel ver: recent

métier te leren kennen en de bijhorende noden

hip en hot, maar bij Pandava is het geen loze

voegden we gereedschap, drank en voeding

en wensen in kaart te brengen. Daarbij denken

marketingtruc. Het is de ziel van het bedrijf.

en tal van hygiënische producten toe. We

we actief mee met onze klant, geen vraag is ons

Zelfs de naam werd in dat licht gekozen.

merken dat heel wat bedrijven de elektrische

teveel. Zit een gewenst product nog niet in ons

De Pandava zijn de 5 zonen van Pandu, die

fietsers douches aanbieden op het werk, dus

gamma? Dan zoeken wij het voor u op.”

volgens een prachtige oud-Indische legende

er wordt ook douchegel aangeboden.”

ten strijde trokken voor een betere en rechtvaardigere wereld.

Customer first

Duurzame overtuiging “We horen vandaag overal termen als groen

“Eén van onze krachtigste USP’s is onze

en ecologisch, wat we absoluut toejuichen.

Meer dan 40 jaar later is Pandava allang geen

gebruiksvriendelijke webshop. Om het proces

We zien onszelf als grondleggers van maat-

drukkerij meer, maar kennen we hen als

van bestellen te vereenvoudigen, werken we

schappelijk verantwoord ondernemen in

marktleider binnen de verkoop van kantoor-

bv. met groepaccounts. Daarin kan iedere werk-

België. Puur uit overtuiging, niet omdat

materialen. Ook daar deden ze aan pioniers-

nemer of filiaalleider eenvoudig online ingeven

het trendy is of omdat de markt het vraagt.

werk: Pandava was de allereerste online

wat hij/zij nodig heeft. Deze ‘verlanglijsten’

Ecologie zit in ons DNA ingebakken, als

kantoorwinkel in Europa. Doorheen de jaren

worden vervolgens naar de hoofdaccount van

tweede generatie duurzame ondernemers.

kende dit een forse groei, waarbij de e-shop

het bedrijf verstuurd, die als enige de mach-

Dat en onze klantvriendelijke service zijn de

uitgroeide tot een volwaardige one-stop-

tiging heeft om de bestelling effectief door te

sleutels van ons succes.” ▪

shop voor alles wat een bedrijf nodig heeft.

voeren. Op die manier houdt één eindverant-

Het aanbod milieuvriendelijke materialen

woordelijke de vinger aan de pols, kunnen

bleef daarbij de centrale spil.

dubbele of overdadige bestellingen worden voorkomen en maken we een efficiënt over-

Zóveel meer te ontdekken

Verrassend aanbod

zicht mogelijk. Onze klanten waarderen deze

Pandava

Stefan Loones, gedelegeerd bestuurder: “We

feature enorm - geen gedoe met rondvragen,

Hoge weg 123A – 2940 Hoevenen-Stabroek

merken bij klanten een toenemende bereid-

mailtjes of lijsten.

T +32 3 660 05 10 – www.pandava.com

heid om voor ecologische producten te

Diezelfde filosofie trekken we door naar alle

voor 16u besteld, volgende werkdag geleverd


Bedrijfsreportage | Altius

“ ONZE KRACHT ZIT IN DE UNIEKE MIX VAN VERENIGD TALENT” Altius is Latijn voor ‘hoger’. Dat is precies

voortdurend blijven heruitvinden. Daarom gaan

krachtdadig advies. Beknopt en to the point, dat

wat dit lijvige advocatenkantoor nastreeft:

we ook al 32 jaar mee.

is ons handelsmerk. Die resultaatgerichtheid vertaalt zich overigens in onze integrale visie.

hogere service, hogere kwaliteit. Omdat de naam Altius net als wij dit jaar 20 kaarsjes

Unieke blended mix

Wanneer we een zaak voorgelegd krijgen, stellen

mag uitblazen, spraken we met Sylvie Dubois,

Door het feit dat we heel veel diverse expertises

onze experts de vraag: hoe kunnen wij hier een

Managing Partner.

in huis hebben, is onze werkwijze veel completer.

oplossing bieden? Indien we de cliënt niet kunnen

We combineren verschillende materies met elkaar

verderhelpen, zijn we ook zo fair hem te oriënteren

“Ooit begonnen we met een team van 4 advo-

en stellen onze klant een team voor dat vanuit

naar een gespecialiseerde partij. In the long run

caten. Vandaag telt ons kantoor bijna 100

verscheidene invalshoeken naar het probleem

levert die authentieke aanpak ons heel wat op.

medewerkers. Naarmate onze groei toenam,

kijkt. We denken niet in hoekjes vanuit onze

stelden zich ook steeds andere uitdagingen,

persoonlijke specialisatie - nee, we bieden ons

Veelzijdig en compleet

vraagstukken waarbij we onszelf telkens in vraag

cliënteel een multidisciplinaire juridische aanpak.

We noemen onszelf terecht een full service law firm,

stelden en de zaken moesten herdefiniëren.

We zijn ook niet blind voor evoluties binnen onze

waarbij we alle kleppen hebben opengezet - zowel

Precies daarom hebben we een soft spot voor

métier. Het juridische beroep wordt weleens

naar de markt als naar sectoren toe. We zien een

het KMO-landschap: we hebben precies dezelfde

in vraag gesteld: is het nog wel voldoende? Bij

sterk toenemende vraag op vlak van digitalisering,

evolutie doorgemaakt.”

complexe IT-gerelateerde dossiers kan men zich

life sciences, mobiliteit, energie, sport en media.

de vraag stellen hoe je het beroep van jurist en

Eén van onze sterktes is onze veelzijdige, heden-

De uitdagingen van expansie

IT-specialist nog van elkaar kan losdenken. Die

daagse werkwijze. We denken (pro-)actief mee

In volle groei stellen zich steeds onvoorziene

problematiek zijn we graag voor, want in derge-

met onze klant en streven ernaar een breed

uitdagingen die je zelf niet kon voorzien, vooral

lijke combinaties zit volgens mij het grootste

cliënteel te handhaven. We gaan voorbij aan de

bij plotse grote sprongen. Waar ik met trots

potentieel. Daarom halen we al onze talenten

klassieke, typische rol van de advocaat, waar een

op terugkijk, zijn de etappes waarin we straffe

regelmatig uit hun comfortzone om teams te

lopende procedure al snel 2 jaar in beslag neemt.

moeilijkheden overkwamen. We hebben altijd

creëren waar voluit aan kennisdeling wordt

We denken liever in termen van partnerships: jullie

geleerd uit onze evolutieve stappen. Eén van de

gedaan. Deze interne kruisbestuivingen zijn

hebben dit nodig, wij bieden dat aan. Binnen dat

belangrijkste lessen die we meenamen is: onze

bijzonder vruchtbare oefeningen.

principe van vraag en aanbod vinden we elkaar. ▪

werking dient zich aan te passen aan de vraag en de markt - niet andersom. We houden een

Verfijnen en optimaliseren

scherpe blik op de actualiteit en iedereen die

Wat ons eveneens onderscheidt zijn onze effi-

een rol speelt in de maatschappij van vandaag.

ciënte adviezen. Bij ons doorploeg je geen 100

Aan de hand van die analyse willen we onszelf

pagina’s, maar ontvang je een snel, kort en

www.altius.com

141


Bedrijfsreportage | Jogo Logistics

JOGO LOGISTICS: DE KLANT CENTRAAL IN EEN MULTIMODAAL VERHAAL Jogo Logistics wil het vervoer via de

zouden wel eens de motor kunnen zijn van

binnenvaart

die duurzame dynamiek. Klanten verwachten

Meerdere modi, nog meer mogelijkheden

brengen.

in

een

Ecologisch

stroomversnelling resulteert

steeds vaker toekomstbestendig transport van

“De binnenvaart wordt vaak onterecht geredu-

gelukkig niet in economisch verliezen. Het

kiezen

bedrijven én zijn bereid daar wat meer voor te

ceerd tot transport van bouwmaterialen. Jogo

bedrijf biedt naast vervoer over water immers

betalen. Omdat klant koning is, zullen bedrijven

beschikt over een flexibele fleet voor veelzijdig

ook vervoer over land en overslag aan. Door

verplicht worden om die duurzame drang te

vervoer. We vervoeren big bags en stukgoed,

klanten optimaal te ontzorgen en het hele

vertalen naar verantwoorde vervoerverhalen.

maar palletvervoer via binnenvaart is één van

traject te verzorgen, bouwt Jogo Logistics

‘My way or the highway’ kan je binnenkort

onze absolute troeven. In één binnenschip

actief aan de logistiek van morgen.

letterlijk nemen, waarbij die ‘my way’ steeds

passen tot vijftig vrachtwagenladingen. Door

vaker de waterweg zal zijn.”

de cross-overtechniek is laden en lossen even

De consument als motor van een toekomstgerichte transitie

Jogo Logistics: een multimodale onestopshop

CEO en bezieler Peter Joos heeft in zijn

Als

zaakvoerder

carrière al heel wat ‘watertjes’ doorzwommen.

wat

er

In die lange loopbaan was vervoer over water een rode draad. Peter is ervan over-

tegen de economische flow van bedrijven

maat van uw kmo kunnen bieden. Van mest-

tuigd dat die modus een groene draad zal

ingaan. Bij Jogo Logistics combineren we het

stoffen over zoutoplossingen tot gekoelde

worden in het transport van de toekomst.

beste van diverse werelden. De vrachtwagen

ladingen: welkom aan boord bij een partner

“De laatste klimaatrapporten zijn somberder

blijft in ons aanbod bestaan, maar we halen

van zijn woord!” ▪ (FVH)

dan ooit. Krachtdadige koerswijzingen zijn

hem zo veel mogelijk van de baan. Binnen het

bijzonder dringend én dwingend. In plaats

bedrijf hebben we de infrastructuur én de exper-

van te praten over een revolutie, moeten we

tise om voor de optimale oplossing te kiezen, in

nu werk maken van een ecologische evolutie.

overleg met én op basis van de concrete noden

Sommige oplossingen liggen letterlijk klaar,

van de klant. Dat multimodale maatwerk kost

zoals een waterwegennetwerk dat smeekt om

de klant niet meer moeite of geld. We verzorgen

vaker én beter gebruikt te worden. Ik hoop

het volledige traject, met oog voor elk aspect.

en denk dat bedrijven meer gaan inzetten

Met kennis van zaken kunnen we economisch

op een multimodaal verhaal. Consumenten

en ecologisch verantwoorde keuzes maken.”

eenvoudig als bij een vrachtwagen. Ons kraan-

massa mogelijkheden, waardoor we een prefe-

kmo-collega’s.

rentiële partner zijn voor heel wat bedrijven en

“Die ecologische stroomversnelling mag niet

meer dan waarschijnlijk ook een oplossing op

bij

zijn

Peter

‘lastigere’ ladingen. Onze schepen bieden een

perfect

leeft

weet

schip biedt een eenvoudige oplossing voor

www.jogologistics.com


Bedrijfsreportage | Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp

Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp als polyvalente partner voor ‘het nieuwe werken’

KNAPPE CONCEPTEN DIE ‘WERKEN’ Als Antwerps World Trade Center heeft het

meerwaarde. Daarnaast biedt onze cowor-

WTC-status een ronkende reputatie als

Lindner Hotel fantastische faciliteiten om

king space bedrijven en ondernemers de

professionele pleisterplaats. Die naam willen

professionals optimaal te ontvangen. Met

mogelijkheid om te schalen en te schakelen

we behouden en daarom hebben we ons

innovatieve ideeën vergroot Lindner WTC

zonder infrastructurele investeringen. In onze

aanbod aangepast aan de nieuwe noden.

Hotel & City Lounge Antwerp zijn attractieve

ruime en rustige werkruimte creëren we met

Hoogwaardige hybride meetings zijn een

aanbod. Een knappe coworking space en

ergonomisch en technologisch topmateriaal

aanvulling voor klassieke, fysieke vergade-

hoogstaande

vormen

een optimale omgeving om te werken én

ringen. Ze zijn zeker een attractief alternatief

een attractieve aanvulling op de klassieke

hybride

te netwerken. Met transparante tarieven en

voor de statische en vaak saaie set-up van

kantoorconcepten. Werken in het nieuwe

flexibele formules die maandelijks kunnen

virtuele vergaderingen. Het knappe kader van

normaal wordt multimodaal, met Lindner

aangepast worden, hebben we een afdoend

onze WTC Sky Lounge zorgt voor een adem-

WTC Hotel & City Lounge Antwerp als

antwoord

verwachtingen.

benemende achtergrond. Een professionele

preferentiële partner in dit verhaal!

Als professionele partner bieden we onder-

partner zorgt voor beklijvende bewegende

nemingen die willen tegemoetkomen aan

beelden en een vlekkeloze verbinding. Onze

Flexibele formules in een ideaal gelegen coworking space

de nieuwe noden van hun medewerkers een

hybride meetings zijn levendige livestreams,

stevige HR-troef. Veel bedrijven schonken hun

die voor diverse doeleinden kunnen gebruikt

thuiswerkers een bureaustoel of boostten hun

worden. Zo presenteerde een Antwerps mode-

Volgens directeur Peter Nuiten is flexibili-

internet. Die troeven hebben wij uiteraard ook,

label vanuit de Sky Lounge zijn nieuwste

teit de sleutel om een organisatie optimaal

maar dan wel op een makkelijk bereikbare

collectie en bracht een bierproeverij vanop

te ondersteunen. Met een massa moge-

bestemming zonder huiselijke ‘stoorzenders’.

onze bovenste verdieping de geanimeerde

lijkheden op een uitgelezen locatie is

Omdat de boog niet altijd gespannen kan

gasten thuis in ‘hogere’ regionen.” ▪

Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp

staan, bieden we onze gasten naast wenselijke

uitstek.

werkomstandigheden ook ontspanningsmoge-

“Uiteraard zijn we niet de enige speler op de

lijkheden, met gratis gebruik van onze fitness

markt, maar we onderscheiden ons wel door

en sauna.”

wendbare

meetings

werkplek

bij

op

veelzijdige

een aantal unieke troeven. Als World Trade van een sterk ‘merk’, dat globaal business

Hybride, maar dan stijlvol én solide

stimuleert en genereert. De enorme energie

“Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp

Lange Kievitstraat 125 - 2018 Antwerpen

van dit wereldwijde netwerk is een absolute

geniet door zijn infrastructuur en zijn

T +32 3 22 777 00 - www.lindnerhotels.be

Center zijn we het Antwerpse ankerpunt

143Spraakmaker | Rudy Aernoudt

Prof. Rudy Aernoudt

Redactie | Dirk Haesevoets

In een vorig nummer van KMOinsider kwam Rudy Aernoudt uitgebreid

geborgenheid biedend stadje. De nabijheid van de zee zorgt af en toe

aan het woord om zijn economische inzichten toe te lichten. Wat

voor een frisse bries openheid. Want geef toe, zo’n kleine stad heeft ook

hem drijft en wat zijn achtergrond is, dat wordt zelden uit de doeken

wat claustrofobisch. Een vaste job met vaste wedde nastreven, dat waar-

gedaan. Zonde, want deze briljante persoonlijkheid heeft heel veel

borgde een zekere toekomst. Na mijn middelbaar moest ik dus zeker

expertise in huis om kmo’s met concrete raad en daad bij te staan.

‘regent’ worden, dat was bijna voorbestemd in de familie. In mijn familie waren er ook wel ondernemers: ze waren verkopers van

Generalist

uiteenlopende producten, van stookketels tot landbouwmachines. Een

KMOinsider: U bent geboren in het West-Vlaamse Torhout, in de regio

ding hadden ze gemeen: ze hadden hoop en al een handvol medewer-

waar het archetype van de hardwerkende West-Vlaamse ondernemer

kers en ze vertegenwoordigden de ‘k’ van kmo’s. Die k stond ook voor

wortelt.

de ‘kost’ die ze goed verdienden. Een mooie Mercedes was nooit veraf .

Rudy Aernoudt (RA): “Ik kom uit een klassiek, katholiek “onderwijsnest”,

Zelf wilde ik onafhankelijk zijn. Vakantiejobs bezorgden me dat voor

met veel leraars in de familie én vier nonkels missionarissen. (lachend)

een stuk en ze zorgden ervoor dat ik zélf de studies van mijn keuze kon

Dat verklaart misschien mijn zendingsdrang. Torhout is een gezellig,

bekostigen. Ik werkte onder meer in een kippenslachterij, bij boeren in

145


doen. Fun is een essentieel element van de job: als je je kan amuseren is het veel makkelijker om impactvolle verandering te realiseren. Ik startte als secretaris-generaal – toegegeven, nogal provocerend – tijdens mijn openingsspeech met een grap over een man die overvallen wordt: “je geld of je leven”. De man zegt: “Ik heb geen geld, ik ben ambtenaar.” “Loop maar door,” zegt de overvaller daarop, “want dan heb je ook geen leven.” Tezelfdertijd kondigde ik aan de prikklok af te schaffen, om te leren denken in termen van output. Ik raakte op die manier aan een heilig huisje en vakbondsaffiches met “Aernoudt moet buiten” erop waren de dag erna mijn deel (schatert).” Verandering van spijs doet eten, ook op professioneel vlak: ik verander graag én vaak van

" Ik blijf met een stokoude wagen rijden en durf maanden niets te doen."

job. Ik wil geen etiket opgeplakt krijgen en brede beroepservaringen vergroten je impact. Creatief zijn, durven nadenken en zaken in vraag stellen: dat zijn mijn dynamische drijfveren. Een functie houden omwille van zekerheid, wedde of prestige is niet aan mij besteed. Wat nadien komt, zien we wel. Velen vinden dat naïef en zelfs dom. Je kan immers rustig op je stoel blijven zitten zonder je elke keer opnieuw te moeten

Normandië, in de hotelsector in Zwitserland… Op die manier kon ik het

bewijzen. In de privé kan je zelfs rijk worden door niets of niets goeds

geplaveide en platgetreden pad verlaten en mijn eigen weg uitstippelen.

te doen en toch een riante ontslagvergoeding op te strijken. (Denkt na)

En die weg leidde dus niet naar het regentaat in de buurt van de kerk-

Vlamingen zijn toch zo zelfgenoegzaam, ook de ondernemers.”

toren, wel naar de universiteit in het ‘verre’ Leuven, waardoor ik op kot kon gaan. Als generalist zei een vakgebonden vorming zoals tandarts

Beeldenstormer

me niets: ik wilde met een panoramisch perspectief naar de wereld

KMOinsider: Men omschrijft u al wel eens als een bulldozer qua

kunnen kijken! Het werd een combinatie van zuivere economie én filo-

aanpak. Geen blad voor de mond, rake(nde) dingen zeggend, provoca-

sofie, een gewaagd maar geslaagd gemengd huwelijk. Omdat ik niet van

tief, ambetantenaar, te kritisch: de bloemlezing is lang…

grenzen hou maar wel van Europa, volgde ik ook nog studies aan het

RA: ”Als je een ei wil bakken, moet je het eerst breken. Ik heb ook de luxe

Europacollege.”

dat ik van niemand afhang. Als het mij niet meer aanstaat, kan ik de deur achter mij sluiten. Ik ben niet materialistisch, maar onthecht: zo blijf ik

Zelfgenoegzaam

met een stokoude wagen rijden en durf ik gerust enkele maanden niks

KMOinsider: En dan aan het werk!

te doen. Ik wil vrij zijn en doe geen zotte financiële dingen. Het enige wat

RA: “Ja. Eerst als econoom bij de Europese Commissie, dan als

erg zou zijn en wat helaas al gebeurde, is dat mijn gsm of laptop gestolen

Waalse en federale kabinetschef, vervolgens als Vlaamse kabin-

worden. Onthecht zijn is belangrijk om een helder standpunt te kunnen

teschef bij Fientje Moerman en tenslotte als secretaris-ge-

innemen, om onbevooroordeeld en onafhankelijk te kunnen opkomen

neraal van een Vlaams ministerie waar ze nog nooit met een

voor je opinie. Als geld een doel wordt, loert corruptie om de hoek, zoals

ondernemer gesproken hadden: Economie, Wetenschap en Innovatie.

ik beschreef in mijn roman “De duivelszak”.

Ik had altijd een dubbel doel op dat professionele pad: enerzijds wilde ik

Die boodschap geef ik ondernemers mee: de zin van het leven is niet

het algemeen belang dienen, anderzijds wilde ik met kennis van zaken

geld verdienen, maar rechtvaardigheid. Bij corruptie is er altijd iemand

écht het verschil kunnen maken. Dat had net zo goed in de privésector

die het gelag betaalt: de belastingsbetaler, de ondernemer met het beste

kunnen en mogen zijn. Ik hou niet van kuddegeest en wil mijn ding

bod die de opdracht niet binnenhaalt, enz. Bij corruptie worden mensen


Spraakmaker | Rudy Aernoudt

monsters door geld, het is het COVID-virus in de economie. Door onregel-

“Jongens, dit is wat ik wil en financier mij maar?” Je staat dan ontstel-

matigheden op het kabinet van toenmalig minister Moerman publieke-

lend zwak, dus zorg ervoor dat je je rating kent.

lijk aan te klagen, werd ik ontslagen als secretaris-generaal. Haar ontslag

Tweede advies: de beste belegging voor een ondernemer is zijn eigen

volgde twee weken later. Iedereen steunde me onder vier ogen maar

onderneming. Als je dat niet doet, heb je wel een financiële melkkoe,

publiekelijk leek er een omerta te heersen. Medestanders zijn op zo’n

maar als er vervolgens slechte tijden komen zoals nu, is er geen “melk”

moment op één hand te tellen. Alleen Jean-Marie Dedecker stak echt zijn

meer. Veel bedrijven zitten daardoor, ondanks de overheidsmaatre-

nek uit. Hij kende me al van toen hij nog een BBL-kantoor leidde, ik was

gelen, met liquiditeitsproblemen. Faillissementen zullen volgen. Leg dus

er toen account manager. Hij is een echte sportman en kan altijd vanuit

reserves aan en spaar zo een vermogen bijeen dat je bij de verkoop kan

een schijnbaar verloren positie terugkomen.”

realiseren.”

KMOinsider: Nooit zélf ondernemer willen worden?

KMOinsider: Ook met zwart geld?

RA: “Niet echt, maar ik vind mezelf zeer ondernemend en creatief.

RA: “Tja, dan zit je nu met problemen. De fiscus weet steeds meer. Als je

(Nadrukkelijk) Maar ik ben geen manager. Ik wil dingen lanceren, maar

je bedrijf overlaat en winsten gingen vooral naar de zwarte kas, dan is

zodra het op poten staat en de boordtabellen klaar zijn, dan begint het

het veel minder waard. Het is jezelf in de voet schieten. En wat doe je met

uitvoeren en is de lol eraf. Ik heb bijvoorbeeld wel de Europese afdeling

zwart geld? Je wordt al snel belast op indiciën als je een fancy jachtboot

van de ngo One Laptop per Child geleid -een spin-off van het prestigieuze

of een kasteel zou kopen.

MIT- maar ik had nooit een eigen bedrijf met privékapitaal. Wel stak ik

Niettemin blijft het lanceren van het idee van een vermogensbelasting

centen in bedrijven van anderen. Ik heb over heel Europa het concept

of iets dergelijks nefast. Als je zoiets verkondigt, wordt men automatisch

van business angels gepromoot en vond het mijn plicht om het goede

bang, wordt geld opgepot en verschraalt de economie. Merkwaardig

voorbeeld te geven (n.v.d.r.: hij wordt de vader van de business angels in

toch: de middenklasse is goed voor 70% van het Bruto Binnenlands

Europa genoemd).

Product maar betaalt 80% van de belastingen. België is zo het enige

Vanuit mijn ervaring in de overheidswereld wéét ik dat daar ook heel

land in Europa waar het aandeel van de middenklasse in de belastingen

ondernemende mensen zijn. Anderzijds zijn niet alle mensen in de

groter is dan in de economie. Dat betekent dat de middenklasse niet

ondernemerswereld ondernemende mensen. Meer nog: volgens studies

enkel de minder begoeden ondersteunt maar ook nog de rijken helpt

blijft 50% van het groeipotentieel van Belgische ondernemers onbenut.

rijker te maken. Dus is er maar één oplossing: simpelweg één unieke

Dat heeft heel veel met hokjesdenken te maken. Stel je eens voor: een ondernemende bankier! Het is de mindset die bepaalt of iemand ondernemend is, niet zijn functietitel of professionele omgeving. We hebben in Vlaanderen wel veel managementscholen, maar waar zijn er ondernemersopleidingen waar ze je die mindset bijbrengen? Internationaal hangen we aan het staartje qua ondernemerschap.”

Fancy jachtboot KMOinsider: U doceert onder andere aan de Universiteit van Nancy en Gent het vak bedrijfsfinanciering. Welke raad kan u de kmo’er meegeven vanuit die discipline? RA: “Eigenlijk wilde ik leraar wiskunde worden, een échte mathematicus, filosoof én wetenschapper tegelijkertijd, zoals de bekende professor-filosoof Jean-Pierre Van Bendeghem. Maar het werd dus zuivere economie. Bedrijfsfinanciering vind ik een heel tof vak omdat het heel concreet is én omdat ik ook daar een verschil wil én kan maken. Enerzijds voor mijn studenten, omdat ze er bij een bank of in een bedrijf mee in aanraking komen, maar bovenal voor ondernemers. Wat is een ondernemer? Machiavelli definieerde het zo: een ondernemer is iemand die begrijpt dat er weinig verschil is tussen een beperking en een obstakel. En die in staat is ze allebei in zijn voordeel te vertalen. Kijk, het is toch erg hoe ondernemers naar de bank stappen zonder gedegen kennis over bedrijfsfinanciering. Banken werken met “ratings” en maar één op vier kmo’s kent zijn eigen rating. Als je jezelf niet kent, hoe wil je dan serieus met een bank of financier onderhandelen? Met

147


" Onze middenklasse is goed voor 70% van het bbp, maar betaalt 80% van de belastingen."

taks van 21% invoeren, op alle inkomsten, huur, meerwaarde, lonen…

Als uitsmijter nog een laatste tip voor politici met lef. “Bij de overheid

En daarnaast uiteraard een goed sociaal beleid voeren. Die dynamiek is

vraagt men een headhunter voor een topfunctie en die geeft dan een

beter dan de verstikkende progressiviteit van de belastingsschalen.

shortlist van bijvoorbeeld vijf kandidaten. Die lijst heeft geen rangschik-

Derde raad: succesvolle ondernemers zijn zij die het graag doen en

king. Dan begint het politieke benoemingsspel op basis van die lijst.

gepassioneerd zijn.

Meestal wordt één van de 4.500 kabinetsmensen er geparachuteerd

En tenslotte een vierde. Winsten zouden niet vanuit korte termijn moeten

of men creëert zelfs een nieuw agentschap. Dus als u een headhunter

bekeken worden maar vanuit langere termijn. Dan kijk je anders naar het

inschakelt, vraag geen shortlist maar een klassement en geef de functie

geheel. Personeel is dan een asset en geen kost. Duurzaam ondernemen,

aan de numero uno.” ▪

ecologie erbij betrekken, dat zijn de speerpunten van de bedrijven van de toekomst. De grote hoop ”zombiebedrijven” zonder perspec-

Over Rudy Aernoudt

tief die productief kapitaal en arbeidskrachten uit de markt opslorpen

Aernoudt is een veelgevraagd en begenadigd spreker, bijvoor-

verdwijnen zo en dat is gezond voor onze economie. Ook de horeca kan

beeld aan de Sorbonne of voor de ondernemersklassen van The

een toekomstsector worden: na de crisis willen mensen zich amuseren

Wall Street Journal. Hij houdt niet van pessimisten, betuttelaars

en goed eten en drinken horen daarbij.”

en middelmatige mensen. Zijn lievelingsfilosofen zijn Derrida,

Dupe

Nietzsche en Heidegger. Nietzsche zei het al: je moet hartstochtelijk leven en dat kan alleen maar door hard te provoceren.

Aernoudt geeft nog talloze voorbeelden van hoe hij een overheidsad-

Hij is een heel productief auteur van meer dan 300 papers en meer

ministratie efficiënt wilde maken, want 40% van de competitiviteit van

dan 25 boeken, waaronder bestsellers. Zo was zijn “Vlaanderen –

een regio hangt ervan af. Hij zaaide echter op dorre grond, want politieke

Wallonië, je t’aime moi non plus” het op een na best verkochte

benoemingen kunnen niet meer in zijn visie. “Helaas zijn ondernemers

boek van dat jaar na het “Vaginaboek” van Goedele Liekens.

daar de dupe van. Politiek is te vaak een job, er komt te weinig passie bij

Kortstondig was hij in de politiek actief met de “schone” partij

kijken en dat is een van de redenen waarom ondernemers de politiek al

LiDé, waarvoor hij 28.000 voorkeurstemmen haalde. Het gaf

snel voor bekeken houden. Goed nadenken dus als u als ondernemer in

hem de kans om aan te tonen dat Walen niets hebben tegen

de politiek wil. Er is daar geen visie, geen plan, geen gerichtheid op het

Vlamingen. Niet de burgers zijn het probleem …

algemeen belang, enkel het partijbelang.”


Gosselin Logistics offers agile groupage solutions for shipments from Shanghai, Ningbo and Yantian. Our strategic location and in-house services enable us to provide swift go-to-markets within Europe. With weekly departures from China, Gosselin Logistics is your partner par excellence. > > > > >

30 years of experience with imports from China Own container freight station 200,000 m² of warehouse space In-house customs clearance Swift distribution within Europe (Benelux, France and Germany), great connectivity

Send an email to sales.logistics@gosselingroup.eu for a free quote.

Hoe veilig is uw ICT-infrastructuur? Hoe kwetsbaar is uw data? Vraag uw Security Explore traject aan! Ga naar aurelium.be/nl/security-explore of contacteer ons via info@aurelium.be

Aurelium KMO Insider - Adv 170x58,25.indd 1

13/07/2021 15:30

Ventileer je kantoorruimte, stop Covid-19 en geef je bubbel, je naasten en collega’s ademruimte!

swiss

made

air purifiers

KMO Dynamoo advertentie 170 x 58,25mm2.indd 1

Geboeid door techniek?

Volg één van onze praktijkgerichte opleidingen elektriciteit, gas of hefwerktuigen! • Bekwaam omgaan met elektrische installaties? • Risico’s kennen en alzo beperken? • De titel van Cerga-gecertifieerd vakman verkrijgen? • Bedienaar vorklift, hoogwerker, rolbrug en verreiker worden?

Geregistreerd volgens Ministerieel Besluit Numac: 2021041483 als efficient hulpmiddel in de strijd tegen Covid-19.

www.bedking.be info@bedking.be 015 52 03 60 20/08/21 16:03

Een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf? Ook dat kan! Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen.

Meer info of inschrijven? Mail naar info@ocbtc.be Bel gratis 0800 13 890

www.ocbopleiding.be

Dat kan! Ontdek onze praktijkgerichte, professionele opleidingen.

TrainingCenter_Advertentie_KMOInsider2020.indd 1

8/01/2020 10:19:32

149


Covid-innovatie

Cargo Velo: fietskoeriers in vorm Redactie | Edith Vervliet

Flitsbezorgbedrijven zijn een recent fenomeen in de trend om de klant almaar sneller te bedienen. Maar fietskoeriers zijn al langer ingeburgerd in algemene logistieke dienstverlening. KMOinsider sprak met Sander Vandenberghe, founder en gedelegeerd bestuurder van fietskoerierbedrijf Cargo Velo. Het zal nog drukker worden op onze fietspaden.

De fiets, een cruciale schakel in de logistiek van onze platformeconomie

rijden al een tijdje duizenden

Flitskoeriers

flitskoeriers rond op elektrische

guilty pleasures en goestingen van

fietsen. Net voor de zomer ging

studenten en drukbezette 30’ers

de Berlijnse start-up flitsbezorger

en 40’ers die plots merken dat ze

Wat Deliveroo of Takeaway.com zijn

Gorillas van start in Brussel en

een bepaald product niet hebben.

voor het bezorgen van restaurant-

Antwerpen. Sinds begin augustus

Even online bestellen en de flits-

maaltijden, zijn ‘flitskoeriers’ voor

flitst eSupply, na een jaartje

koerier spurt vanuit het depot of

het leveren van boodschappen.

proefdraaien in thuisstad Leuven,

‘dark store’ in ijltempo naar de

In grootsteden in het buitenland

ook in Gent en Antwerpen rond.

besteller.

vervullen

vooral

Springt Cargo Velo ook op de markt van flitsbezorgkoeriers? “Raar maar waar, maar Cargo Velo is al jaren actief in ‘flits’bezorging. Express leveringen in tijdspannes van 30 minuten of 1 uur zijn schering en inslag. Zij het dan hoofdzakelijk in de B2B- markt, Sander Vandenberghe © Jimmy Kets

met klanten als ziekenhuizen,


Reeks | Covid-innovatie

labo’s, drukkers, bloemisten, etc.”, zegt Sander Vandenberghe. “Deze

“Je kan voor- of tegenstander zijn van dat circulatieplan, maar in

activiteiten zijn de basis geweest van onze groei tot allround fietskoerier-

gepolariseerde tijden proberen we een neutrale dienstverlening

dienst met activiteiten in grootstedelijk Gent, Antwerpen en Brussel. We

te garanderen waarmee iedereen is gebaat”, gaat Sander verder.

vervoeren een zeer gevarieerd gamma van goederen, tot 150 kg per fietsrit.

Met de invoering van de lage emissiezone (LEZ) in Antwerpen rolde de

We onderscheiden een drietal segmenten. Ten eerste, het lokale en meer

fietskoerierdienst midden 2018 zijn activiteiten uit in de sinjorenstad.

B2B express-gebeuren van A naar B binnen een stad. Daarnaast voeren

“Als extra stimulans konden we rekenen op een financiële ondersteu-

we vanuit onze hubs ook meer en meer last-mile operaties uit, waar we

ning van Stad Antwerpen met ‘Slim Naar Antwerpen’. Onder impuls van

ons soms ook in grotere logistieke systemen inpassen om zo met part-

klanten die naast Gent en Antwerpen ook vroegen naar dienstverlening

nerships volledige flows in en uit de stad te behandelen. Tot slot zijn we

in Brussel, zette Cargo Velo in oktober 2019 de stap. Sinds de uitrol van

ons door de COVID-crisis ook versneld gaan profileren in thuisleveringen

onze Brusselse activiteiten hebben we daar een mooi partnership met

van e-commerce pakketten. Zo bieden we met onze Velopack-service een

de fietskoeriers van GO2, een bedrijf met jarenlange ervaring en profes-

kwaliteitsvol alternatief voor elke webshop of retailer die onversneden

sionele terreinkennis.”

duurzame pakketleveringen wil opzetten in Gent, Antwerpen of Brussel.”

In 2020 passeerde de COVID-crisis niet zonder gevolgen. Gezien

Sander heeft vastgesteld dat zich door de COVID-crisis een nieuwe golf

het groot aandeel van B2B-activiteiten daalde de omzet stevig.

aan logistieke opportuniteiten aanbiedt in de markt, met nieuwe spelers

Sander Vandenberghe: “Crisismanagement en het aangrijpen van nieuwe

en grotere kapitaalsrondes in de sector als gevolg. “Dit maakt het extra

opportuniteiten zorgen voor enkele verschuivingen. De in house ontwik-

boeiend om te ondernemen en op te volgen welke initiatieven overleven

kelde software werd geëxternaliseerd en momenteel onafhankelijk

en welke niet.”

verder gecommercialiseerd als ‘CitySlim’. Het hoofdaandeelhouderschap heb ik intussen terug naar mij toegetrokken. Om onze verdere groei te

Reeds 9 jaar pionierswerk in duurzame logistiek

garanderen zit Cargo Velo in de laatste fase van een succesvolle kapitaals-

In 2012 besliste Sander Vandenberghe, bio-ingenieur met een passie

nieuwe minderheidsaandeelhouders aangetrokken die Cargo Velo als

voor avontuurlijke fietsreizen, om een fietskoerierdienst op te starten.

professionele logistieke speler de nodige body zullen geven.”

verhoging. Op die manier werden voldoende cash en enkele interessante

“Ik was geïnspireerd door initiatieven in binnen- en buitenland én was ervan overtuigd dat veel stedelijke transporten met een fiets konden

Doen jullie alles met de fiets?

uitgevoerd worden. Aanvankelijk lag de focus op grotere cargo. We

“Tot eind 2018 reden wij op pure menselijke trapkracht. De reden

werkten nauw samen met Flits Fietskoeriers, actief sinds de jaren 90,

hiervoor was vooral praktisch: de fietsen zijn lichter, robuuster, vragen

dat we in 2015 overnamen. Op beleidsniveau werd men zich toen meer

minder onderhoud en zijn dus betrouwbaarder. Voor veel ladingen is

en meer bewust van het belang van duurzaam stedelijk transport.

extra ondersteuning overkill. Sinds 2019 gebruiken we ook elektrische

Nieuwe niches ontstonden en er kwamen nieuwe spelers op de markt.”

cargofietsen omdat we steeds vaker grote en zware rondes rijden met

Door zijn groei en ambities werd de bedrijfsstructuur van Cargo Velo in de

de fiets. Voor onze cargofietsen werken we nauw samen met o.a. de

loop der jaren al een paar keer gewijzigd. In de zomer van 2017 werd een

Gentse fietswinkel Cyclart. Momenteel experimenteren we met elek-

CVBA opgericht die nu in het kader van een nieuwe kapitaalsverhoging

trische deelwagens van Partago ter ondersteuning van onze fietsacti-

tot een bv wordt omgevormd.

viteiten. We kunnen zo grotere volumes ophalen en naar ons depot

Nog in 2017 haakte Cargo Velo in op de lancering van het Gentse circula-

brengen om de zendingen dan per fiets te leveren. Elektrische deelwa-

tieplan en verhuisde het zijn depot naar een beter toegankelijke locatie

gens zijn ook een belangrijke factor om de Velopack-service intercityle-

om in te spelen op alle stadsdistributienoden.

veringen te realiseren”, licht Sander toe.

151


kantoormateriaal en schoonmaakproducten, en B2B-toeleveringen aan winkelfilialen of interne klanten. Zo hebben we al interessante zaken opgezet met o.m. Stad Gent, Universiteit Gent, Proximus, L’Oréal ...” Het sterkst groeiende segment zijn momenteel de thuisleveringen van e-commerce. “Met onze Velopack service bieden we een 100% duurzame pakketlevering met uitgebreide track&trace-mogelijkheden voor zowel grotere retailers (Krëfel, Nespresso, etc.) als kleinere webshops. Die thuisleveringen worden opgezet vanuit onze hub of vanuit de winkel van onze klanten (ship-from-store). We bieden hier dus een kwalitatief alternatief voor de klassieke pakketbezorging in steden”, maakt Sander duidelijk. KMOinsider wil graag weten welke tarifering van toepassing is. “Voor all-round lokale leveringen werken we hoofdzakelijk met een ritgebaseerde pricing die bepaald wordt door een aantal factoren. Eerst en vooral zijn dat timing en dringendheid: als we minder kort op de

Medewerkers van Cargo Velo zijn het gezicht van het bedrijf én de klanten

bal moeten spelen, komen we minder duur uit de hoek. Meer dan

Koerierbedrijven nemen al eens een loopje met de werkomstandig-

gende leveringen wordt een express-tarief aangerekend. Afstand

heden en vergoeding van medewerkers. KMOinsider is benieuwd of

is een tweede criterium: we zijn actief in Gent, Antwerpen, Brussel

Cargo Velo met vaste medewerkers of met studenten en flexi-jobbers

en alle randgemeenten. De leveringskost hangt af van de afstand

werkt.

tussen het pick up- en droppunt en van hoe ver beide van het stads-

“Cargo Velo streeft duurzaamheid na in alle facetten van zijn dienstver-

centrum verwijderd zijn. Tenslotte is het (volume)gewicht bepalend:

lening. Een duurzaam HR-beleid met een correcte verloning volgens

per schijf van 10 kg gaat de leverkost omhoog”, zegt Sander.

de gangbare barema’s in de logistiek is dan ook een belangrijke focus.

Last-mile en Velopack-leveringen gaan de baan op tegen een uniforme

Dit resulteert in een gemotiveerde team spirit en werknemers die

pakketprijs in een bepaald postcodegebied. De focus ligt op kleine

met plezier de soms harde job van fietskoerier uitvoeren. Zij zijn het

pakketten en het exacte tarief hangt af van aantallen en de gewenste

gezicht van Cargo Velo en het verlengde van de dienstverlening en het

tijdslots waarin geleverd moet worden.

drie uren speling betekent een zee van tijd bij ons. Voor hoogdrin-

imago van al onze klanten naar hun klanten. Om de nodige flexibiliteit te behouden (bv. opstart nieuwe klanten, piekmomenten, etc.)

Van transport van documenten tot voeding

werken wij ook nog met een bescheiden flex-pool, met veelal interim-

Sander Vandenberghe: “Leveringen kunnen op verschillende manieren

krachten die volgens dezelfde voorwaarden per uur verloond worden.

geboekt worden: vast ingeplande opdrachten, ad-hocopdrachten

Werken met zoveel mogelijk vaste medewerkers heeft een positieve

via telefoon/mail/website, automatische orders via API-koppeling

impact op de kwaliteit van onze dienstverlening”, benadrukt Sander.

van IT-systemen, enz. Bij het boeken geeft de klant zoveel mogelijk info zodat we de leveringen zo goed mogelijk kunnen inplannen.

Cargo Velo ten dienste van kmo’s

Onze centrale dispatching in Gent stuurt de drie steden waar Cargo

Alle leveringen die Cargo Velo dagelijks combineert in Antwerpen,

Velo actief is aan en de dynamische routes van de fietskoeriers

Gent en Brussel zijn in een drietal categorieën onder te brengen.

worden bijgewerkt naargelang de dag vordert. Ze worden op de

Sander Vandenberghe: “Als allround lokale speler kunnen we aller-

baan ondersteund door een app die ook de track&trace faciliteert.

hande transporten voor lokale bedrijven opzetten. Dit kunnen A naar B

Betalingen verlopen via maandelijkse facturatie aan onze klant.”

(express) ritten zijn, maar ook city drops en pick-ups van en naar onze

Net zoals bij een verzending met de post of een autokoerierdienst

hub. Denk aan transport tussen labo’s, ziekenhuizen en dokters (bv. AZ

moet de klant ervoor zorgen dat pakketten, drukwerk, docu-

Sint-Lucas Gent), binnenpost voor overheden (bv. Stad Gent) en univer-

menten goed verpakt zijn in een omslag, in een doos... en voorzien

siteiten (bv. Ugent), bedeling van fruitmanden (bv. Fruit At Work), affi-

van de adresgegevens. De zendingen gaan in stevige, duurzame

chage van posters (bv. Guidooh), etc. Alle soorten leveringen kunnen,

en waterdichte koeriertassen, afsluitbare boxen of zelfs trailers.

een ware mix van ad-hoc-, repetitieve en echte maatwerkopdrachten.”

Voeding transporteert Cargo Velo alleen indien de klant ze aanbiedt in

In zijn structurele last-mile operaties focust de fietskoerier

verpakkingen die transport per fiets toelaten. Dat wil zeggen: lekvrij en

op diverse partnerships, o.m. met City Depot, en zet het zijn

trilbestendig zodat niets van de inhoud kan omvallen of uitlekken. Alle

schouders onder collileveringen die onderdeel zijn van grotere

voeding gaat in isotherme boxen, al dan niet vergezeld van koel- of

logistieke

warmhoudelementen. ▪

stromen.

“Denk

aan

facilitaire

stromen

van

bv.


Bedrijfsreportage | Ilse Jaques

“ A GOAL IS A DREAM WITH A DEADLINE” “Succes ervaren, is groei ervaren op

“Dat wilden deze twee jonge wolven bereiken in

ieder

een

minder dan vijf jaar. Of ze het gehaald hebben?

Klaarstomen voor de ‘Olympische Spelen’

heel vervuld leven en veel voldoening

Hell, yes! Ze zijn erin gelukt, maar het is geen

Ilse Jaques vergelijkt haar dienstverlening met

en succes ervaren, zijn mensen die hun

walk in the park geweest. Ze hebben vele uren

een trainer die zijn atleet klaarstoomt voor

dromen omzetten in concrete projecten

moeten werken in het begin. Ze hebben zich

de Olympische Spelen: “Je hebt als atleet de

en doelen, en die er vervolgens alles aan

ook voortdurend moeten uitdagen: investeer-

lichaamsbouw, de skills en de juiste informatie

doen om daadwerkelijk minimaal datgene

ders zoeken, een andere go to market-strategie

om het te maken, maar zelf zie je b.v. niet dat

te bereiken dat ze vooropgesteld hebben,

implementeren,… Uiteindelijk hebben ze het

je knie misschien niet helemaal loodrecht

binnen de vooropgestelde termijn. Ze

in drie jaar gehaald in plaats van de vooropge-

boven je enkel staat, waardoor die teveel belast

blijven niet hangen in wensen, willen, hopen

stelde vijf jaar.”

wordt. Dat is precies mijn job.”

en creëren, daadkracht tonen, niet bang

Blind spots zo snel mogelijk en steeds opnieuw doorprikken

Word een high-performant leider

zijn om te doen wat nodig is én zich laten

Deze échte high-performance coach is een

“Als high-performant leider draait het in je organi-

bijstaan om de vinger kunnen te leggen

expert op vlak van het transformeren van

satie om het bereiken van je volgende milestone.

op hun blind spots en patronen.” Dat stelt

menselijk gedrag op een heel diep level ten

Je maakt van het volgende plafond je nieuwe

high-performance coach Ilse Jaques. Zij is

behoeve van het behalen van de vooropgestelde

vloer en je hebt de wil en de bereidheid om je

de geheime agent van tal van succesvolle

doelen, tijdens een bewezen 1-op-1-traject.

medewerkers te helpen om steeds krachtiger te

ondernemers en ze begeleidt hen efficiënt

“Ik houd daarbij een hoog tempo aan.

worden en naar hun volle potentieel te leven.”

en doeltreffend in hun blijvende honger

Wekelijks spreken we elkaar. Doet er zich

Naast een 1-op-1 traject is het ook mogelijk

naar groei en expantie.

ergens een blind spot voor? Ontstaat er

om een dag-seminar, een 3-daag symposium

een patroon in je team dat alles vertraagt?

of een van de ‘High-Performance Circles’ (The

Ilse Jaques haalt er het voorbeeld bij van de

Worden

Mastery Sessions, The Scale-up Collective of

twee jonge cliënten die ze de voorbije tijd

dend?,… Je kan geen week wachten om actie

bijstond. Ze richtten een start-up op en stelden

te ondernemen. Iedereen heeft blind spots,

voorop om een degelijke, winstgevende digital

weet je, dingen die we niet zien van onszelf

designstudio te hebben, met daarnaast een

en onze omgeving en hoe groter het spel, hoe

Ilse Jaques

softwareproduct dat ze wereldwijd konden

meer risico er is op het creëren of ontstaan

High-Performance Coach Ilse Jaques

scalen én een investeringsfonds.

van blind spots.”

ilsejaques@ilsejaques.be - www.IlseJaques.be

domein.

Ondernemers

die

en proberen,… maar onderscheiden zich van anderen doordat ze urgentie ervaren

medewerkers

plots

terughou-

The Venture Builders) te volgen. ▪ (NV)

153


Bedrijfsnieuws

Overname Ergo Advice door Buro International: een perfecte match Enkele maanden geleden werd de overname van Ergo Advice door

werkplek? Die bereik je dankzij persoonlijk advies en workshops.

Buro International een feit. Dit is een echte win-win want Ergo

Buro International heeft al meer dan 35 jaar ervaring in kantoorin-

Advice kan zich blijven ontwikkelen en Buro International breidt

richting. Wil je als bedrijf of ondernemer het kwalitatief kantoor-

zo zijn dienstverlening nog meer uit. Ergo Advice is al jaren gespe-

meubilair van Buro International eens van dichtbij komen bekijken?

cialiseerd in ergonomische producten. En

De hoofdzetel met showroom van dit

dit gaat veel verder dan enkel een ergo-

bedrijf is in Tielt en daarnaast kan je ook

nomische bureaustoel. Bert Claerhout,

terecht in de showrooms in Sint-Niklaas en

kinesitherapeut en adviseur ergonomie

Maldegem. Aanraken mag!

van opleiding, is de CEO van dit succesvol bedrijf dat zowel preventieve als cura-

www.ergo-advice.be - T 0475 53 27 68

tieve oplossingen aanbiedt voor een

Contact: Bert Claerhout,

betere werkplek. De meest optimale

info@ergo-advice.be

Transportbedrijf Willaert-Van Boom is al jaren een gevestigde waarde Al meer dan 55 jaar kan je rekenen op Willaert-Van Boom voor transporten. Deze onderneming bes hikt over kwalitatieve vrachtwagens en ervaren chauffeurs die het (inter)nationale wegennet op hun duimpje kennen. Zij zorgen ervoor dat een goederenpartij of palletgoederen binnen de afgesproken termijn op de afgesproken plaats worden afgeleverd. En dit trouwens altijd voor de juiste prijs: je betaalt de afgelegde kilometers en de uren van de chauffeur. Transparantie troef! Een last minute opdracht? Dankzij hun flexibiliteit is dit geen probleem en zoeken ze snel de gepaste oplossing. Naast een betrouwbare vrachtwagenvloot beschikt Willaert-Van Boom ook over een betrouwbaar distributienetwerk over heel België. Je kan

je best over aan een logistiek bedrijf met de nodige ervaring en exper-

ervan op aan dat de distributie van palletgoederen binnen of buiten

tise zoals Willaert- Van Boom.

België vlot afgehandeld wordt door de ervaren chauffeurs. Want dit

www.willaert-vanboom.be T 03 889 14 44

soort opdrachten gaat gepaard met een heel logistiek proces. Dat laat

Contact: Chris Willaert, info@willaert-vanboom.be

Care, experts in cleaning Schoonmaakspecialist Care is thuis in de kmo- en bedrijfswereld. Care

De deurklink wil niet mee of de airco laat het afweten. Deze issues kan

Office Cleaning is een schoonmaakbedrijf voor kantoren: poetsen is

u laten oplossen of in de toekomst preventief laten aanpakken door de

er onze hoofdactiviteit. Maar daarnaast voeren onze medewerkers

klusjesdienst van NNOFCARE.

ook andere taken uit die het dagelijks werk bij onze klanten heel wat aangenamer maakt. Care Expert Cleaning reinigt cleanrooms en is een aparte Business Unit binnen Care met een andere aanpak. We hechten veel belang aan de aanwerving van de juiste mensen en de opleiding van onze cleaning operators. Care Industrial Cleaning reinigt industriële sites. Het dochterbedrijf HIS begint namelijk daar waar de poetsvrouw stopt: alle moeilijk te reinigen oppervlakten, al dan niet op hoogte. HIS heeft meer dan 10 jaar ervaring en kan op sterke referenties rekenen. Klusjesdienst NNOFCARE zorgt ervoor dat uw bedrijf echt up-to-date blijft. Want wanneer uw gebouw of werkomgeving

www.care.be T 03 287 06 10

niet goed onderhouden wordt, kunnen er wel wat dingen mislopen.

Contact: Chantal Moerenhout, chantal.moerenhout@care.be


| Bedrijfsnieuws

Bedrijfsnieuws

Transport & Logistics Antwerp op 19, 20 en 21 oktober 2021 (Antwerp Expo) Transport & Logistics Antwerp is na de coronacrisis de eerste logistieke beurs die weer live plaatsvindt. Het grootste community event van de Benelux vindt op 19, 20 en 21 oktober plaats in

“Verder is er een seminarie van Supply Chain Masters, een Jobday

Antwerp Expo. Kom ook inspiratie opdoen, informatie verzamelen,

in samenwerking met TL Hub waarvoor zich al 25 bedrijven

kennis vergaren, netwerken, business opportuniteiten ontdekken.

inschreven, een jongerenprogramma samen met Logos, de uitrei-

Nadine Francus: “Zo organiseren we in samenwerking met

king van Rookie of the Year en de uitreiking van de Trends Gazelle

KMOinsider op de eerste dag ‘Business@Breakfast, met Hans

Awards met een galadiner in samenwerking met Transportmedia

Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, Carine Lucas, expert

en Trends Top. Kortom, teveel om op te noemen!”

digital innovation bij Agoria en Anne-Marie Van Asbroeck, program

www.transport-logistics.be T 03 280 53 34

lead mobility en logistics bij Imec.”

Contact: Nadine Francus, nadine.francus@easyfairs.com

Keuleers Lifttrucks: specialist in verhuur van heftrucks en hoogwerkers Keuleers Lifttrucks nv is de specialist in heftruck- en hoogwerkerver-

komen. Ook een on-site onderhoudscontainer en vervangtoe-

huur. Zowel voor het huren van vorkliften, heftrucks als ander logistiek

stellen behoren tot het aanbod.

materieel op korte of lange termijn bent u hier aan het juiste adres in

www.keuleers-lifttrucks.be T 03 541 64 19

de Antwerpse haven. Keuleers heeft het breedste gamma heftrucks,

Contact: Mark Keuleers, info@keuleers-lifttrucks.be

vorkliften en ander logistiek materieel te huur in België (hoogwerkers, verreikers, schaarliften, machines voor container handling voor behandeling van volle of lege containers, terminal tractors, …). Het bedrijf opteert steeds voor premiummerken en ontzorgt u volledig bij de huur van de toestellen. Aangezien we met meerdere merken werken, krijgt u steeds de meest geschikte machine voor uw specifieke toepassing. Het bedrijf heeft onder andere de merken Hyster, Toyota, Still en Nissan. Keuleers is VCA-gecertificeerd en heeft eigen onderhoudsspecialisten die met volledig uitgeruste servicewagens naar uw bedrijf

GO4Logistics automatiseert containerproces bij Van Moer en Molenbergnatie Sinds 2020 kunnen rederijen, expediteurs,

wordt geblokkeerd of een container wordt

transporteurs en terminals dankzij Secure

plots op een andere kaai vrijgegeven, dan

Container Release (SRC) op een veilige en

wordt dit automatisch meegedeeld. Zo ben

pincode-vrije manier containers vrijgeven.

je steeds zeker dat je over de meest recente

Van Moer en Molenbergnatie gebruiken als

informatie beschikt.

eerste de SCR oplossing van T-Mining. Dankzij

Joeri Lyssens, CTO bij Go4Logistics: “Met

de integratie met het Transport Management

verschillende container transporteurs in onze

Systeem Go4TMS van Go4Logistics verloopt

klantenportefeuille kennen we de markt van

het container release proces bovendien

containertransport maar al te goed. De vraag

volledig automatisch. Dankzij de integratie met de SCR oplossing van

naar digitalisatie is groot. Met de integratie van Go4TMS met SCR bij

Go4Logistics verlopen je administratieve processen een stuk eenvou-

zowel Van Moer als Molenbergnatie zetten we een grote stap vooruit.”

diger, want je moet minder gegevens invullen en dus win je tijd. Ook

www.go4logistics.be T 03 443 12 15

de real time informatie is goud waard. Als een container onverwacht

Contact: Joeri Lyssens, info@go4logistics.be

155


Autotips

Opel pakt uit met drie nieuwtjes Opel heeft drie nieuwtjes voor ons. Ten eerste focust het Duitse merk vanaf 2028 in Europa volledig op elektrische auto’s, ten tweede keert Opel – als volledig elektrische automerk - terug naar China, de grootste automarkt ter wereld en ten derde maakt de legendarische Opel Manta een comeback, weliswaar 100% elektrisch. “De toekomst van de auto-industrie is elektrisch en Opel maakt daar deel van uit. Opel vindt zichzelf opnieuw uit en transformeert tot een jong, groen, cool en wereldwijd merk”, aldus CEO Michael Lohscheller. De CEO is ervan overtuigd dat Opel in China winstgevend zal groeien. De nieuwe elektrische Opel Manta mogen we halverwege het huidige decennium op de markt verwachten.

Nieuwe Peugeot 308 SW is een echte blikvanger Peugeot presenteert zijn nieuwe Peugeot 308 SW, een wagen met een sportief profiel, een expressieve look en een opvallende achterzijde. De 308 SW heeft een lengte van 4,64 meter en een wielbasis van 2,73 meter, wat zich vertaalt in veel ruimte voor de passagiers. Heel wat spullen kan u kwijt in de vele opbergvakken in het interieur alsook in de grote middenconsole. De achterbank is in delen neerklapbaar met bediening vanuit de bagageruimte. De bagageruimtevloer heeft twee hoogtestanden en opent automatisch via de achterklep. Het ontwerp van de 308 SW is super aerodynamisch en dat resulteert in een indrukwekkend laag brandstofconsumptie en bijgevolg ook in een lage CO2-uitstoot.

4 Euro Ncap sterren voor nieuwe Renault Kangoo De nieuwe Renault Kangoo heeft de Euro Ncap 2021 testen met succes doorstaan. Het model haalde in het veiligheidsbeoordelingsssyteem 4 sterren op basis van het strengere protocol van 2020. De gezinswagen ging voor een verstevigde koetswerkstructuur, nieuwe rijhulpsystemen, airbags (6) voor iedereen en een betere bescherming van de inzittenden, met een gordelspanner en spankrachtbegrenzer en 3 Isofixbevestigingspunten. Bij paspoppen van 6 en 10 jaar is de bescherming optimaal voor alle lichaamsdelen. Met de 4 sterren-score neemt de meest recente bestelbreak van Renault - de nieuwe Kangoo is te koop sinds juni – een plaats in op het beste niveau in zijn segment.


N M LU O C REDACTIE - Frank Van Hoof

Ovatie voor de ondernemer De zomer van 2021 beloofde een absoluut hoogtepunt te worden na vijftien moeilijke maanden. Pukkelpop en Tomorrowland zouden een zinderende zomer afsluiten, maar eerst werden we getrakteerd op anderhalve maand topsport van de bovenste plank. Begin juni werd -letterlijk- de aftrap gegeven voor een maand waarin de belangrijkste bijzaak ter wereld dagelijks het scherm én stadions verspreid over heel Europa vulde. Rode kaarten bleken plots belangrijker dan rode zones. Ik treurde mee toen onze nationale trots, geheel conform hun ‘duivelse’ afkomst, met de staart tussen de benen moest afdruipen. Maar ik herinner me toch vooral hoe in het Boedapestse Ferenc Puskasstadion 60.000 plaatselijke primaten in blote bast in elkaars gezicht brulden dat het een lieve lust was. De beschamende beelden gingen viraal, COVID zelf volgde ongetwijfeld. In juli haalde Wout Van Aert allerlei fantastische ‘Touren’ uit. La Grande Boucle was nauwelijks afgelopen toen na vijf jaar eindelijk opnieuw Olympische activiteit op het menu stond. De Belgische hockeyheren deden waarvoor ze gekomen waren op de mooist mogelijke manier: door te domineren en te imponeren. Als sport delen hockey en voetbal hetzelfde DNA, maar de verschillen kunnen moeilijk groter zijn. Geen matennaaierij, schwalbes, geleuter tegen de scheidsrechter of gespuw op het veld bij hockey. Wel snel en snedig spel, dat ondanks een veelheid aan regels flitsend en uitermate fysiek is. Onze hockeyers zijn échte wereldsterren, maar dan zonder de kapsones die sommige andere groten der aarde typeert. De toppers zijn allemaal benaderbare en beschaafde ideale schoonzonen. En dan was er Nina Derwael. Haar prachtprestatie deed me aan het werk van een ondernemer denken. Ik dicht de meesten onder jullie niet dezelfde elegantie toe, maar voor het overige zijn er heel wat parallellen. Een ondernemer van een kmo speelt elke dag een ‘allroundfinale’ en moet goed zijn in veel verschillende dingen. Heel vaak is zijn of haar werk een complexe evenwichtsoefening op een heel smalle balk. Een foutje, één tegenslag en jaren werk kunnen -bij Nina letterlijk en bij een kmo figuurlijk- tussen de handen wegglippen. De manier waarop Derwael goud pakte was symbolisch: het bleef oorverdovend stil in de Tokiose turnarena. Ook ondernemers moeten niet op applaus rekenen, wel op pek en veren als wagen niet rijmt op slagen. Laat deze column een onhoorbare ovatie zijn aan de prachtprestaties die jullie dag na dag met en voor een enthousiaste equipe leveren. En dan nog een belangrijke ‘bijsluiter’ voor een gezond en lang leven als ondernemer die ik uit het interview met Tom Palmaerts pluk. Tom woonde ooit een lezing bij van een topcoach die ondernemers verloste van het waanbeeld dat zij aan topsport doen: topsporters zijn maar vier uur per dag met hun core bezig en in tegenstelling tot ondernemers maken zij wél tijd voor mentaal en sociaal welzijn. Ik toost op alle ondernemers én op het leven!

157


Tel. 03 658 45 20 Fax 03 658 00 66 info@denbosuil.be www.denbosuil.be

TE HUUR

TE HUUR

Deurne, Bisschoppenhofln

Deurne, Bisschoppenhofln

2de verdieping Kantoor 640 m²

3de verdieping Kantoor 1.021 m²

TE HUUR

Spot u als eerste de nieuwe Leeuwen?

TE HUUR

Op woensdagavond 29 september reikt FIT voor de 20e keer zijn Leeuw van de Export uit: dé bekroning voor Vlaamse bedrijven met straffe exportresultaten.

Wijnegem, Industrieln 25 Kantoor verdiep-links 352 m² Kantoor verdiep-rechts 456 m²

VOLGENDE EDITIES

Wie wint? Registreer u nu voor het online event via www.leeuwvandeexport.be en u ontdekt het als eerste!

Schoten, Metropoolstraat 11 Kantoor verdiep-rechts Kantoor 300 m²

191

192

meer info? 03 491 83 75 of info@kmoinsider.be

november december 2021

januari februari 2022

LEEUWVANDEEXPORT.BE

MOBILITEIT

Bedrijfsvoertuigen & trucks/Auto & onderdelen/Leasing & renting/ Inrichting voertuigen/Bijstand & tools 1. Hoe overschakelen naar een elektrisch wagenpark? 2. Wat zijn de voordelen van fietsleasing? 3. Autoleasing : hoe staat het met de wetgeving? 4. Hoe kan ik mijn kostbare goederen traceren? 5. Kan je de ecologische voetafdruk van je fleet verkleinen?

VERMOGEN

Private banking/Private equity/Beleggingsvastgoed/Successieplanning/ Groepsverzekering & IPT 1. Wat zijn de voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap? 2. Vermogensplanning: wat mag ik zeker niet doen? 3. Is hotelvastgoed nog hot? 4. De meest rendabele pensioenformules voor zelfstandigen? 5. Alternatieve beleggingen

FACILITY

Onderhoud & schoonmaak/Maatwerkbedrijven/Gebouwenbeheer/Kantoorinrichting/Flexibele werkplekken/Security/Immo/Recyclage & afvalbeheer/Energiebeheer/ Bedrijventerreinen/Groenaanleg en -onderhoud/Hotel/Facility opleidingen/ Keuringen & controle/Safety & bedrijfsveiligheid 1. Facility & digitalisering 2. Onderhoud & schoonmaak: duurzame schoonmaakmethodes 3. Klaar voor de energietransitie? 4. Kantoor & inrichting: multifunctionele kantoorruimtes 5. Digitale toegangscontrole

Personeel/Interim & rekrutering/Opleiding/Loopbaanbegeleiding/Incentives/ HUMAN RESOURCES Teambuilding/Gezond op het werk/Toegangscontrole & tijdsregistratie 1. Hoe uw medewerkers belonen? 2. Gezond op het werk 3. Waar vind ik de witte merel? 4. Strategisch HR-beleid 5. Loopbaanbegeleiding & coaching

Privacystatement: Dynamoo bvba bewaart de persoonsgegevens waarvan zij kennis heeft, al dan niet in de uitvoering van een opdracht, op een veilige wijze. Dynamoo bvba is een content communicatiebureau en heeft het rechtmatig belang om deze gegevens ook te gebruiken in het kader van haar marketing - en communicatieactiviteiten. Zo zal Dynamoo bvba deze gegevens ook gebruiken bij het versturen van elektronische communicatie, doch met respect van de E-privacy verordening en de regels van de AVG/GDPR. Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen de werkwijze van Dynamoo bvba, kan hij/zij dit steeds melden en zal er met het bezwaar rekening gehouden worden. Elke betrokkene kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die over haar of hem worden opgeslagen en hij of zij kan vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze waarvan de betrokkene in kennis is gesteld. Dynamoo bvba doet er alles aan opdat alle data die zij opslaagt en verwerkt worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buiten af. Dynamoo bvba verwijst ook naar haar privacybeleid.


WAREHOUSING

Hazardous & non- hazardous chemicals, food, feed, steel

ADDED VALUE LOGISTICS

Drumming/dedrumming liquids & packing/repacking solids

STEVEDORING General cargo & containers

TRANSPORT Road & barge & rail

Transcontinentaalweg 6  2030 Antwerp - Belgium  Tel: +32 (0) 3 303 12 30  Fax: +32 (0) 3 541 36 05 mn@mexiconatie.com  www.mexiconatie.com

www.eXago.eu - info@eXago.eu - +32 89 61 50 62


INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

KMO 190 | SEPTEMBER - OKTOBER 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

De Actros

De Atego

+ Tot 250 ton + 17 cabinevarianten + Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks voor ombouw oplossingen op maat + Uitgebreide standaard veiligheidsuitrusting inclusief Active Brake Assist 5

+ Tot 16 ton + Geoptimaliseerde achterasgeleiding en directe, fijngevoelige stuurinrichting + Elektronisch remsysteem met ABS, ASR, Active Brake Assist en rolsper

SPRAAKMAKER RUDY AERNOUDT

Tweemaandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

HERMAN VAN ROMPUY

24H SERVICE

INSTALLATEUR & IJKER TACHOGRAAF

VERDELER VAN ERKENDE MERCEDES-BENZ ONDERDELEN

OPLEIDING CODE 95

Uw betrouwbare partner voor Logistiek & Transport

»

VAN MOSSEL IS UW ONE-STOP-SHOP VOOR PROFESSIONEEL TRANSPORT

»

HÉT ERKEND MERCEDES VERKOOP- EN SERVICEPUNT IN UW REGIO

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

PANELGESPREK BACK TO REALITY NA COVID?

UITLIJNING

E-HUB

VANS & BUSSEN

OP- EN OMBOUW SPECIALISTEN

Welkom bij Van Mossel Trucks Belgium Bisschoppenhoflaan 275 2100 Deurne BINNENKORT OPEN!

»

A. Stocletlaan 204 2570 Duffel

ULTIEME FOCUS OP TRUCKS UNIEK IN BELGIË

ONDERNEMERS MENTAAL IN BALANS

Tel. 03 202 50 90 info.mb.trucks.antwerpen@vanmossel.be www.vanmossel.be

WWW.KMOINSIDER.BE

TAHA RIANI, ILSE JAQUES EN SANDRA LEISTRA


De Actros

De Atego

+ Tot 250 ton + 17 cabinevarianten + Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks voor ombouw oplossingen op maat + Uitgebreide standaard veiligheidsuitrusting inclusief Active Brake Assist 5

+ Tot 16 ton + Geoptimaliseerde achterasgeleiding en directe, fijngevoelige stuurinrichting + Elektronisch remsysteem met ABS, ASR, Active Brake Assist en rolsper

24H SERVICE

INSTALLATEUR & IJKER TACHOGRAAF

VERDELER VAN ERKENDE MERCEDES-BENZ ONDERDELEN

OPLEIDING CODE 95

Uw betrouwbare partner voor Logistiek & Transport

»

VAN MOSSEL IS UW ONE-STOP-SHOP VOOR PROFESSIONEEL TRANSPORT

»

E-HUB

Welkom bij Van Mossel Trucks Belgium Bisschoppenhoflaan 275 2100 Deurne BINNENKORT OPEN!

»

ERKEND MERCEDES OntdekHÉT achteraan in dit magazine, VERKOOPENservice SERVICEPUNT uw nieuwe Truck in Antwerpen IN UW REGIO Welkom bij Van Mossel Trucks Belgium

UITLIJNING

A. Stocletlaan 204 2570 Duffel ULTIEME FOCUS OP TRUCKS UNIEK IN BELGIË

Tel. 03 202 50 90 info.mb.trucks.antwerpen@vanmossel.be www.vanmossel.be

VANS & BUSSEN

OP- EN OMBOUW SPECIALISTEN


€ 1849

*

VERHUUR

21% BTW

· Capaciteit 1500 kg · Dubbele vorkwielen · Tractiebatterij 2 x 12V

SERVICE Ontdek onze NIEUWE VESTIGING! Genk - Henry Fordlaan 51 Vanaf begin 2022 vindt u hier & Hangcha) én kwalitatieve tweedehandsproducten.

Bij aankoop van 1 nieuwe elektrische transpallet nemen we 1 manuele transpallet terug aan € 249 btw, in welke toestand ze zich ook bevindt.

*

www.Jorisvandijck.be www.Hangcha-Belgium.be

JUBILEUMUITGAVE 20 JAAR

nieuwe toestellen (CESAB

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier | Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

VERKOOP

KMOinsider sept-okt 2021

Grensstraat 6/8 Industriezone Klein Gent 2200 HERENTALS 014 23 11 10 info@jorisvandijck.be

KMO 190 | SEPTEMBER - OKTOBER 2021 | WWW.KMOINSIDER.BE

KMO i nsider