Page 1

Belgian Freight Forwarding Association Editie 13 | december 2020

David Bellon

In- en uitvliegen coronavaccins?

“Brussels Airport zal er staan” Er verschijnen stilaan lichtpuntjes aan het einde van de coronatunnel. Binnen afzienbare tijd zijn er vaccins klaar. Maar hoe zorgen we ervoor dat elke Belg zijn spuitje krijgt? “Meer nog, hoe zorgen we er ook voor dat heel veel andere mensen wereldwijd gevaccineerd geraken? Brussels Airport heeft de expertise en de infrastructuur om daar een sleutelrol in te spelen. Het is de voorkeursluchthaven in Europa voor de farmaceutische sector. We zullen er staan”, stelt David Bellon, voorzitter van Air Cargo Belgium.

Welke leveranciers van vaccins de Belgische regering ook kiest, er zullen sowieso vaccins vertrekken vanuit Brussels Airport en er zullen er ook ingevlogen worden vanuit andere werelddelen. Om dit alles in goede banen te leiden richtten Brussels Airport en Air Cargo Belgium task force BRUcure op. David Bellon: “In de werkgroep hebben we zoveel mogelijk stakeholders bij elkaar gebracht, althans spelers die zich geroepen voelen om in het transport van de coronavaccins een

1

rol van betekenis te spelen. Niet iedereen bezit immers de expertise of de infrastructuur voor dit type transport. Wie meent een waarde in de import of export van de vaccins te hebben, heeft zich aangemeld: luchtvrachtexpediteurs, afhandelingsbedrijven, airlines,… We luisteren uiteraard ook naar de farmaceutische producenten die in ons land aanwezig zijn.”

Bepalen van de in- en outflows Echt veel zekerheden over de flows zelf zijn er nog niet. lees verder p.3


Positieve test. 2020, een jaar om zo snel mogelijk te vergeten… Ik hoor het mensen rondom mij meermaals zeggen de laatste dagen en iedereen zal zich daar ongetwijfeld voor een deel in kunnen vinden. Naast de economische moeilijke omstandigheden, is er vooral het menselijk leed dat we nog geruime tijd met ons zullen meedragen. ‘Never waste a good crisis’, ‘we moeten lessen trekken uit het verleden, het positieve onthouden’… het zijn woorden die we dezer dagen ook meermaals horen uitspreken tijdens toespraken van politici, economen en keynote speakers tijdens de overvloed aan webinars, Teams- en Zoom meetings. Binnen FORWARD hebben we alvast ons lijstje klaar met positieve ontwikkelingen op gebied van digitalisering & facilitering die we in de toekomst structureel willen verankerd zien. Hetgeen mij de laatste dagen het meest treft, zijn de berichten omtrent de pessimistische gevoelens onder jongeren. Zijn we er aanvankelijk niet allemaal van uitgegaan dat het voor hen slechts een kleine moeite was om zich tijdelijk op te sluiten, de mooie studentenjaren even on hold te zetten,… zij zijn toch de digitale generatie opgegroeid met social media….? Laat ons eens nadenken hoe we deze jongeren perspectief kunnen bieden op een mooie toekomst binnen onze sector. We hebben de vorige maanden aangetoond welke essentiële rol logistieke bedrijven vervullen in de bevoorradingsketen, toiletpapier, E- commerce artikelen, mondmaskers en de wereldwijde distributie van COVID 19 vaccins. Voortaan kunnen we tegen jongeren zeggen dat we een goede ‘work – life balance’ hoog in het vaandel dragen want we bieden structureel telewerk aan. Ervaring de vorige maanden heeft immers aangetoond dat dit wel degelijk mogelijk is binnen onze sector én zijn we niet allemaal positief verrast geweest door het engagement van onze collega’s en medewerkers? Digitalisering en innovatie vinden jongeren belangrijk. De laatste maanden is gebleken dat er meer mogelijk is dan we vorig jaar nog voor mogelijk hielden. Versnelde initiatieven en projecten hebben papieren documenten voorgoed naar de prullenmand verwezen. Maar er ligt nog veel werk op de plank en jonge, creatieve geesten kunnen ons daar bij helpen. Klimaatmarsen zijn dan wel uit het straatbeeld verdwenen maar niet uit het hoofd van de jongeren. De aandacht voor duurzaamheid en klimaat is niet weg. “Changing the climate of logistics”, is de leuze die we hebben gekozen voor het FIATA World Congress volgend jaar in Brussel. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we als logistieke sector daarin een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Bedrijven die jongeren deel laten uitmaken van het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties door in te zetten op duurzame logistiek, zullen een grote aantrekkingskracht hebben op jonge werkzoekenden. Nadenken over een goed evenwicht tussen productie & consumptie met daaraan gekoppeld de vraag naar transport, de afhankelijkheid van productie in goedkope loonlanden en de mogelijkheden van reshoring en nearshoring, 3D printing, e- commerce en reverse logistics, modal shift en bundelen van volumes, zelfrijdende voertuigen, CO2 neutraal transport, diversiteit op de werkvloer, investeren in opleiding… En welke sector kan haar jongeren meer Party & Plezier bieden dan binnen onze logistieke wereld? De netwerkevents, nieuwjaarsrecepties, kwissen, ViEstA’s, bedrijfsevents, businesslunches,… vormen het ideale speelveld voor jongeren om hun sociaal netwerk uit te breiden, vrienden te maken, de liefde te vinden en vooral geluk te beleven in hun professionele leven. Misschien kunnen we de komende maanden die boodschap geven en kansen bieden aan jongeren en met een positieve blik 2021 tegemoet gaan. En niet te vergeten… never waste a good crisis! ■ Olivier Schoenmaeckers

colofon Brouwersvliet 33 / Bus 1, 2000 Antwerpen - T 03 233 67 86 - F 03 231 82 02 - Verantwoordelijke uitgever: Olivier Schoenmaeckers - Administratie: Ines De Bruyn - Marketing: Vanessa Thijs Adreswijziging: Ines De Bruyn, ines@forwardbelgium.be - Redactie: Nicole Verstrepen, Olivier Schoenmaeckers - Prepress: Ingrid Renders - Concept & Realisatie: dynamoo.biz - E-mail: info@forwardbelgium.be https://forwardbelgium.be

2


“ UITERAARD ZIJN EEN HOGE VISIBILITEIT EN TRACEABILITY PRIMORDIAAL VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, MAAR OOK EEN SNELLE UITVOERING IS CRUCIAAL”

(David Bellon)

vervolg van p.1

Het is nog niet duidelijk van waar alle vaccins moeten komen, hoe groot de hoeveelheden zullen zijn en waar ze precies naartoe moeten gevlogen worden. De exacte import- en exportstromen zijn dus nog te bepalen, maar ondanks de onzekerheden bereidt de werkgroep zich volop voor.

houd met droog ijs diepgevroren blijft voor transport. Zo kunnen deze vaccins perfect door gekoelde vrachtwagens getransporteerd worden. Een ander model bestaat erin dat de vaccins diepgevroren aangeleverd worden en herverpakt dienen te worden. Ook in dat geval gebruiken we droog ijs. Het gebruik van droog ijs is echter niet zonder gevaren, het verdringt zuurstof in afgesloten ruimtes. Voor vervoer per vliegtuig dien je daar wel rekening mee te houden.”

Logistieke processen tot -70°

Er wordt momenteel overleg gepleegd met vliegtuigmaatschappijen om goed af te bakenen hoeveel droog ijs er maximaal kan gebruikt worden op elke vlucht. Vanzelfsprekend biedt een cargotoestel daar meer mogelijkheden dan een passagiersvliegtuig. Zo zal er flow per flow, land per land en klant per klant een logistiek model opgezet worden.

Dat voorbereiden is een voortdurend proces. Naargelang het type vaccin, zullen er wellicht andere temperaturen vereist zijn. Voor bepaalde vaccins spreekt men over grote logistieke processen bij een temperatuur van -70°. Andere kunnen getransporteerd worden onder een meer conventionele temperatuurcontrole. De verschillende temperatuurvereisten, de verschillende verpakkingsmethodes, de verschillende verzendingsmethodes,… Het komt allemaal aan bod. David Bellon noemt het gigantische pallet aan vereisten en mogelijkheden een ‘moving target’, dat constant moet worden bijgestuurd.

“We zullen klaar zijn” Uit virologische hoek komt wel eens de opmerking dat de logistieke wereld niet klaar zal zijn voor het transport van de vaccins.

Commercieel perspectief

“Dat begrijp ik. Niet alle zekerheden zijn vandaag bekend, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat we in staat zullen zijn om de oplossingen die nodig zijn te bieden. We zijn ons zeer grondig aan het voorbereiden.”

De voorzitter vertelt ook dat individuele transporteurs op hun beurt vanuit een commercieel perspectief en individueel met hun klanten gaan praten.

Visibiliteit primordiaal

“Wij zoeken wel naar een gemeenschappelijk platform waarbij we een uniforme procedure proberen te ontwikkelen en waarbij ook de overheidsdiensten betrokken worden. Zij zijn de gatekeepers voor onze volksgezondheid. Maar ook de individuele, commerciële belangen van de bedrijven die aan dit transport deelnemen, moeten gevrijwaard worden.”

“Of er van overheidswege op het vlak van administratie, vergunningen,… oponthoud zou kunnen zijn? We focussen ons momenteel volop op de transportoplossingen en zorgen ervoor dat er voldoende vrachtwagens, vliegtuigen, warehouses,… voorzien worden en dat de procedures op punt zullen staan. Het laatste wat je dan wil zijn factoren die een snelle behandeling in de weg zouden kunnen staan. Uiteraard zijn een hoge visibiliteit en traceability primordiaal voor de volksgezondheid, maar ook een snelle uitvoering is cruciaal. We kunnen ons niet permitteren dat er ergens stopmomenten zouden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de verschillende stakeholders en overheidsdiensten goed zullen samenwerken om dit te vermijden.”

Praktisch “Of we op Brussels Airport beschikken over voldoende ‘diepvriezers’ om vaccins te stockeren? Pure diepvriesopslagruimte is eerder beperkt momenteel. Medicijnen dienen dan ook over het algemeen op kamertemperatuur of koelkastfris bewaard te worden. Daarvoor zijn we uiteraard wel heel goed uitgerust. De diepvriesopslagruimtes worden momenteel meestal gebruikt voor de opslag van bloedstalen, plasma,… Maar dit betekent niet dat we vaccins die op heel lage temperaturen dienen bewaard te worden niet kunnen importeren of exporteren. Droog ijs is hier het sleutelwoord.”

David Bellon stelt nog dat hij trots is op de farmaceutische expertise en infrastructuur van Brussels Airport. Hij illustreert dit met het voorbeeld van de griepvaccins die jaarlijks wereldwijd vanuit ons land verstuurd worden. Het harde werk dat de voorbereidingen in de werkgroep met zich meebrengt, neemt hij er graag bij: “Wij werken momenteel hard, ja, maar onze zorgkundigen en dokters werken tien keer zo hard. Daar gaan wij als logistiekers dus niet over beginnen zeuren. Ik wil trouwens nog in de verf zetten dat Brussels Airport er ook nu, ondanks de moeilijke tijd die de luchthaven doormaakt, volop staat. Ondanks de crisis blijft Brussels Airport voluit de vrachtactiviteiten ondersteunen en dat is fantastisch.” ■

Zo is er een model waarbij de vaccins verpakt worden op de productiesite, voorzien van een grote hoeveelheid droog ijs. David Bellon: “Het kwaliteitsdepartement van de producent zal bepalen en kunnen garanderen hoe lang de in-

3


FORWARD-voorzitter Jef Hermans blijft hameren op samenwerking Nog geen twee weken na zijn officiële aanstelling als nieuwe voorzitter van FORWARD Belgium kreeg Jef Hermans de eerste lockdown op zijn bord. Het coronavirus zorgde er ook voor dat de fakkel zonder veel plichtplegingen doorgegeven werd, maar dat is het minste. Covid-19 blijft voorlopig nog een factor waar de voorzitter rekening mee moet houden bij het aanpakken van de uitdagingen in de sector. Uitdagingen genoeg, maar er is ook een heel mooi najaarsproject 2021 op komst bij FORWARD Belgium, met name de organisatie van het FIATA wereldcongres.

“We hebben onder invloed van het coronavirus ook de digitalisering zien versnellen, vooral bij de overheden. Voor de crisis wilden zij daar niet echt in meegaan. Eenieder schermde telkens met de privacywetgeving. Nu worden we met zijn allen gedwongen om te digitaliseren en de overheid ziet in dat het zo ook kan. Een elektronische CMR bijvoorbeeld, daar kan je toch niet meer tegen zijn?”

Het feit dat het coronavirus een globaal probleem is, heeft gevolgen voor de toe- en afvoer van goederen.

Een ander gevolg van de coronacrisis is dat het momenteel in de pers wel heel erg stil blijft rond de Brexit.

Jef Hermans: “In zijn geheel is de goederenstroom gedaald. In de maanden mei en juni zijn we geconfronteerd geweest met heel wat blank sailings, maar ik merk wel dat iedereen aan het werk is gebleven. Een drastische daling van de toe- en afvoer is het niet echt geweest. Het hangt natuurlijk af van het soort goederen dat je in- of uitvoert, maar doorgaans zal een polyvalent expeditiebedrijf, actief in meerdere goederenstromen, ‘slechts’ een lichte daling van het volume gekend hebben. Wij hopen dat de gevolgen van de tweede lockdown beperkter blijven. Er wordt in onze sector voor het laatste kwartaal van 2020 een daling van 4,5% voorspeld. Het is nog even afwachten.”

Jef Hermans: “Daar lezen we bijna niets meer over. Het is heel jammer dat die op de achtergrond is geraakt. Niet dat onze bedrijven daardoor in slaap zijn gewiegd. VOKA, FIT, de Douane, FORWARD Belgium,… we zijn aan het werk gebleven om de sector te bereiken en te sensibiliseren.”

Brexit: “Wat komt er op ons af?”

De voorzitter vertelt dat hij zijn hart vasthoudt voor de Brexit. “Hoe je het ook draait of keert, de Brexit zal zeker een invloed hebben, alleen al op de keuze van leveranciers bij heel wat bedrijven, ook in de UK. Bij elke import of export zullen er langs beide kanten van de grens, formaliteiten moeten vervuld worden. De Incoterms bepalen hoe zwaar die zullen zijn. We leggen daar bij elke webinar en tijdens elke lezing de nadruk op.”

Telewerk en digitalisering Toch is het niet allemaal kommer en kwel wat corona teweeg heeft gebracht.

“We weten niet wat er op ons afkomt. De ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel en die zwakste schakel kan net de kleinste zending zijn in een vrachtwagen of container, waardoor misschien tientallen andere zendingen geblokkeerd worden en de UK niet kunnen bereiken. Hoe we ons daarop moeten voorbereiden? De haven van Zeebrugge heeft er zelfs aan gedacht om het vliegveld van Oostende in gebruik te nemen om voldoende plaats te hebben om vrachtwagens te laten wachten. Allerlei noodscenario’s doen

Jef Hermans: “We hebben het telewerken ontdekt. Dat was vroeger ondenkbaar in de logistiek. Door de verschillende media die we kunnen gebruiken om te communiceren, zien we dat het wel kan. Ook post Covid zullen we deels blijven telewerken. Werknemers nemen hun verantwoordelijkheid en stellen zich flexibel op. Dat vind ik toch wel een heel positieve ervaring.”

4


de ronde om een worst case scenario te vermijden. Er zijn veel partijen actief in de ketting. We weten niet of die allemaal degelijk voorbereid zijn.”

Samenwerken, samenwerken, samenwerken Een thema dat Jef Hermans nauw aan het hart ligt is de Douane. Hij is dan ook nog steeds voorzitter van de Commissie Douane binnen FORWARD Belgium. Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat de sector door de Douane niet als betrouwbare stakeholder aanzien wordt. Jef Hermans: “Wij handelen wel degelijk als een goede huisvader en wij zijn partner van de Douane, in de strijd tegen drugs, tegen namaak, tegen sluikinvoer,… Dat trachten wij met alle middelen waarover wij beschikken te laten zien. Maar er is nog steeds achterdocht. De Douane is er nog altijd niet van overtuigd dat wij medestanders zijn. Er is nog veel werk aan de winkel om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen.” De voorzitter streeft niet alleen naar een betere samenwerking met de Douane, maar ook met de terminals, agenturen, verladers,…

FIATA World Congress 2021 Brussels -

Jef Hermans: “We moeten echt meer gaan samenwerken. We bekijken met andere logistieke sectorverenigingen welke gezamenlijke projecten we kunnen opzetten, maar ik pleit er daarnaast hard voor om onze data te delen en te hergebruiken. We zien vandaag veel eigen platformen ontstaan: bij reders, bij terminals,... Sommigen zijn niet meteen geneigd om hun data te delen. Als goederenvertegenwoordigers kunnen wij dan niet anders dan connecteren met al die platformen, terwijl het platform van NxtPort zou kunnen uitgroeien tot één grote datagemeenschap waar wij via een uniform bericht bepaalde datasets zouden kunnen ophalen.”

The changing climate of logistics Het FIATA wereldcongres is een jaarlijks event en één van de grootste internationale bijeenkomsten in de logistieke sector. FORWARD Belgium is ‘host’ van het FIATA wereldcongres dat zal plaatsvinden van 26 t.e.m. 29 oktober in het ‘Square Convention Centre’ – een unieke locatie in het hart van Brussel.

Centen in plaats van euro’s

Het congres staat in het teken van ‘The changing climate of logistics’ waarbij duurzaamheid, klimaatverandering en innovatie hoog op de agenda staan. Ondanks de uitdagende COVID 19- tijden voor de organisatie van zulk event, zijn we ervan overtuigd dat we een succesvol ‘live’ congres zullen kunnen organiseren. De voorbereidingen lopen in sneltreinvaart verder.

De voorzitter juicht het bestaan van NxtPort toe, maar hij heeft wel een puntje van kritiek in verband met het nieuwe Certified Pick-up (CPU) systeem van NxtPort dat op 1 januari a.s. in voege gaat. Jef Hermans: “Begrijp me niet verkeerd. CPU is noodzakelijk, maar het bijhorende kostenplaatje is niet realistisch. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat je betaalt voor het verkrijgen van gegevens, maar we zouden dan over centen moeten spreken, en niet over euro’s. Dat NxtPort door de sector gefinancierd moet worden, staat als een paal boven water, maar alleen het CPU-platform kostendekkend laten werken is niet realistisch. We moeten met zijn allen samenwerken en meer applicaties bouwen. Zo kunnen de kosten van NxtPort gespreid worden over de verschillende apps en kunnen we over centen spreken en niet meer over euro’s.”

Tijdens het congres wordt ook een beurs gehouden, waarbij logistieke bedrijven en toeleveranciers de mogelijkheid hebben om zich internationaal in de picture te plaatsen van de logistieke wereld. Er zal alvast een ‘Belgian Logistics Paviljon’ worden voorzien met de Belgische havens en luchthavens en de Belgische Douane. Bedrijven die een eigen stand wensen te reserveren, kunnen contact opnemen met fiata2021@aimgroup.eu.

FIATA Wereldcongres 2021

Meer info over dit unieke congres kan u vinden op www. fiata2021.com

Tot slot roept de voorzitter iedereen op om deel te nemen aan het FIATA wereldcongres dat FORWARD Belgium onder leiding van Marc Huybrechts organiseert van 26 tot 29 oktober 2021: “De crème de la crème van de wereldlogistiek zal in Brussel neerstrijken. Het is heel belangrijk dat dit event naar ons land wordt gebracht. Echt niet te missen!” ■

Het FIATA Congres biedt u een unieke gelegenheid om uw bedrijf op de kaart te zetten aan de hand van verschillende sponsorformules. U kan de sponsorbrochure opvragen bij het FORWARD Belgium secretariaat. ■

5


Leg uw businesscase voor op de hackaton op FIATA 2021 businesscases waarover we op de hackaton kunnen brainstormen.”

Expediteurs van over de hele wereld verzamelen eind oktober 2021 in Brussel voor het FIATA World Congres. FORWARD Belgium is trots de organisatie daarvoor in handen te hebben. De organisatie kan voor de samenstelling van het programma van de eerste dag rekenen op meer dan een helpende hand van YOUNG FORWARD Belgium. Die dag vindt onder andere een hackaton plaats, waarop ook u het internationale deelnemersveld een interessante businesscase kan voorleggen. Een woordje uitleg van Tia Meyvis, voorzitter van YOUNG FORWARD Belgium.

Hoe kunnen de lezers deelnemen aan de hackaton? “Iedereen kan een interessant logistiek vraagstuk indienen waarop de hackaton een antwoord of voorstel kan bieden. We hebben alle informatie gebundeld in een brochure die kan opgevraagd worden bij het Young FORWARD secretariaat (jongeren@forwardbelgium.be).Het zou helemaal fijn zijn dat de hackaton in de gespecialiseerde logistieke opleidingen aan bod komt, als taak bijvoorbeeld, en dat studenten de kans krijgen om aan de Jongerendag deel te nemen.”

“We vinden het superfijn om als jonge expediteurs mee te mogen werken aan de organisatie van de Jongerendag, bijgestaan uiteraard door de mensen van FIATA en door FORWARD Belgium. Het thema van het congres is ‘The Changing Climate of Logistics’. Uit onze brainstormsessies is het idee ontstaan om een hackaton op poten te zetten. De bedoeling is dat groepjes, samengesteld uit internationale deelnemers, rond bepaalde businesscases een voorstel uitwerken.”

Wat staat er naast de hackaton nog op het programma op de ‘Jongerendag’? “Van zodra de businesscases bekend zijn voor de hackaton, nodigen we rond die thema’s interessante keynote speakers uit. Deze sprekers zullen vast een extra licht op de topics laten schijnen. Ook het netwerkaspect verliezen we niet uit het oog. ’s Avonds zorgen we nog voor een leuke ‘verbroederingsactiviteit’. Het wordt een gevulde Jongerendag op het FIATA wereldcongres.”

Wat komt er precies aan bod op de hackaton? “Het algemeen thema indachtig hebben we ervoor geopteerd om voor de hackaton uit de Sustainable Development Goals vijf doelstellingen naar voor te schuiven. De thema’s waarrond we willen werken zijn kwaliteitsonderwijs; waardig werk en economische groei; industrie, innovatie en infrastructuur; verantwoorde consumptie en productie; klimaatactie. We sturen deze vijf thema’s nu volop uit naar bedrijven, universiteiten, hogescholen en andere organisaties. We hopen dat er mooie ideeën uit de bus komen, interessante

Het FIATA wereldcongres vindt plaats van 26 tot 29 oktober 2021 in The Square Convention Centre Brussel. YOUNG FORWARD Belgium heeft een speciaal toegangspakket uitgewerkt voor de Jongerendag. U kan zich nu reeds registreren als bezoeker, via fwc@fiata.com. FIATA is de grootste internationale logistieke organisatie ter wereld. Ze telt meer dan 40.000 leden–logistiek dienstverleners. ■

FORWARD E- Contract - applicatie digitale handtekening Momenteel maken een 10- tal leden van FORWARD Belgium gebruik van de gratis applicatie die door FORWARD werd ontwikkeld voor de digitale ondertekening van contracten.

eisten van de digitale handtekening. Inmiddels heeft ook de Douane- administratie bevestigd dat zij het gebruik van de applicatie ondersteunen voor de contracten douanevertegenwoordiging. De applicatie vormt daarbij eveneens een ideale tool om de rechtstreekse band tussen de douanevertegenwoordiger en de klant (importeur / exporteur) aan te tonen. ■

We hadden reeds gemeld dat de digitale handtekening in de FORWARD E- Contract applicatie voldoet aan de wettelijke ver-

6


Young FORWARD Belgium De commissie Young FORWARD Belgium staat open voor alle jongeren die werkzaam zijn bij een FORWARD Belgium aangesloten bedrijf.

Wie zijn we? Enthousiaste jongeren tussen de 18 en 40 jaar met ambitie binnen de logistieke sector. Young FORWARD Belgium is een commissie die jonge professionals in de logistieke dienstverlening informeert, betrekt en inspireert. Ze biedt jongeren de kans om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen, waardoor ze hun professioneel netwerk verder kunnen uitbouwen. Daarnaast wil de commissie inzetten op de persoonlijke ontwikkeling van zijn leden en de promotie van de sector bij jongeren.

Wenst u meer te weten te komen over de werking Young FORWARD? Kent u jongeren binnen uw bedrijf die interesse hebben om deel uit te maken van Young FORWARD? Contacteer dan het Young FORWARD Belgium secretariaat: jongeren@forwardbelgium.be. ■

Certified Pick Up Ter vervanging van de huidige pincode release voor containers, zal het nieuwe CPU – Certified Pick Up door het Havenbedrijf Antwerpen gelanceerd worden op 1 januari 2021. Dit project is ingegeven door de strijd tegen drugs en criminaliteit en moet het afleverproces in de haven veiliger maken. Deze nieuwe procedure zal via NxtPort verlopen. Alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van containers zullen zich hierop moeten aansluiten. Tijdens de veelvuldige werksessies waar alle betrokken spelers vertegenwoordigd zijn en waarin verschillende

expediteurs namens FORWARD Belgium zetelen, wordt de implementatie momenteel verder voorbereid. Het is van belang om de nodige stap-

pen te ondernemen om als expediteur in staat te zijn om containers in ontvangst te kunnen nemen op de Antwerpse terminals in de haven. ■

Toolkit on demurrage and detention Hoewel het onderzoek van de FMC zich beperkt tot de US, zijn de principes wereldwijd hanteerbaar. Dit referentiedocument kan gebruikt worden door bedrijven om eventuele misbruiken aan te kaarten maar dient ook zijn weg te vinden voor rechtbanken bij het beoordelen van claims.

FIATA heeft onder leiding van Jens Roemer, Voorzitter FIATA WG Sea en FORWARD Belgium Commissie Zeetransport, een ‘FMC (Federal Maritime Commission) final rule on demurrage and detention’ toolkit gelanceerd. Dit baanbrekend document is tot stand gekomen na een uitgebreid onderzoek van 6 jaar door de Federal Maritime Commission in de US en vormt een leidraad om te beoordelen of het aanrekenen van demurrage en detention op een redelijke manier gebeurt.

De toolkit kan gedownload worden op de website van FIATA: https://fiata.com ■

7


‘COVID 19 - steunmaatregelen & telewerk’ Onlangs organiseerde FORWARD Belgium een webinar met als thema ‘COVID 19 – Steunmaatregelen & telewerk’.

Werkloosheid en steunmaatregelen tijdens de coronacrisis Van bij de start van de ‘lockdown’ bleek zeer snel dat de wetgeving in België niet voorzien was op een dergelijke crisissituatie. De overheid heeft hierdoor zeer snel maatregelen moeten nemen. Sommige maatregelen kwamen te laat of sommige werden ingevoerd met terugwerkende kracht.

COVID 19 & telewerk: een blijver? Bij de start van de ‘lockdown’ moesten de bedrijven zeer snel schakelen naar telewerk. Deze noodgedwongen omschakeling was het grootste experiment rond thuiswerken ooit.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat 8 op de 10 werkgevers momenteel telewerk aanbieden. De invoering van telewerk leeft onder de bedrijven en zal het nieuwe normaal worden. Niet alleen langs werkgeverszijde maar ook langs werknemerszijde. Werknemers verwachten dat telewerken een blijver zal zijn en verwachten meer flexibiliteit.

Telewerk – thuiswerkpolicy / addendum arbeidsovereenkomst Om telewerk goed te laten verlopen, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Voor de leden van FORWARD Belgium werd een voorbeeld van thuiswerkpolicy alsook een voorbeeld van addendum aan de arbeidsovereenkomst opgemaakt. Deze documenten kunnen door ieder bedrijf naar eigen behoeften gebruikt en/of aangevuld worden en kunnen door FORWARD leden bij het secretariaat opgevraagd worden: info@forwardbelgium.be ■

Samen naar #ZEROPELLETLOSS FORWARD Belgium zet met haar Commissie Duurzaamheid sterk in op duurzaam ondernemen en organiseerde een infosessie rond Operation Clean Sweep®, een initiatief van PlasticsEurope om kunststofkorrels in het milieu te voorkomen. Zwerfaval vormt een groot probleem en heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier. ‘Pellet loss’ komt niet enkel voor bij de producent zelf maar ook tijdens de opslag en het vervoer doorheen de logistieke keten. Het vormt dus een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de ganse keten is betrokken. Ook expediteurs en logistieke dienstverleners kunnen een belangrijke rol opnemen door zelf maatregelen te nemen en toe te kijken op de naleving door hun klanten en leveranciers.

“ With a zero pellet loss target you can help preserve our marine environment! You can make a real difference!” OCS heeft 6 doelstellingen voor ogen: 1) verbeteren van de werklocatie. 2) opstellen van interne procedure. 3) opleiding van medewerkers. 4) controleren van de maatregelen. 5) respecteren van lokale en nationale regelgeving. 6) aanmoedigen van partners om OCS te ondertekenen. ■ Voor meer informatie, verwijzen wij u graag door naar de volgende websites: https://www.plasticseurope.org http://www.opcleansweep.eu/