__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Belgian Freight Forwarding Association Editie 10 | augustus 2019

Geert De Wilde

Geert De Wilde, CEO van NxtPort

“De toekomst begint vandaag! Bouw haar mee uit” CEO van NxtPort Geert De Wilde is sinds zijn aanstelling op 1 april jl. al met zo’n 200 bedrijfsleiders in gesprek gegaan. “Bedrijven willen hun gegevens delen als dat in vertrouwen kan. Dat vertrouwen kunnen we geven en garanderen dankzij een sterk governance model. Het Antwerps Havenbedrijf én FPIM hebben gezorgd voor belangrijke kapitaalsverhogingen. NxtPort telt ondertussen ook al 600 subscribers, die de data van op één na alle rederijen kunnen hergebruiken”, stelt hij. Dataplatform NxtPort is ontstaan op initiatief van de private havengemeenschap.

Geert De Wilde: “In “ NXTPORT IS VOOR EEN GROOT de loop van 2018 STUK DE OPLOSSING VOOR hebben er een aantal DE VELE UITDAGINGEN DIE WE GAAN kapitaalsverhogingen KENNEN IN HET ANTWERPSE” plaatsgevonden. Dat kapitaal werd samen- (Geert De Wilde) gebracht door de Port of Antwerp en door overheidsinvesteringsfonds FPIM (Federale Participatie- en Het vertrouwen van de aandeelhouders Investeringsmaatschappij). Zij worden in NxtPort als data sharing platform voor hiermee de grootste aandeelhouders, de hele gemeenschap vindt de CEO met 95% van de aandelen. De privaeen goede evolutie, enerzijds omdat er te havenkoepel heeft nog een kleine zo voldoende kapitaal is om te groeien participatie in het kapitaal, goed voor en anderzijds omdat NxtPort usecases één afgevaardigde in de Raad van Bekan bouwen die te maken hebben met stuur.” veiligheid en douane. lees verder p.3

1


What’s in a name? Zoals onlangs VEA veranderde in FORWARD Belgium, wijzigt ook de naam van deze periodieke nieuwsbrief van VEA FORWARD in FORWARD. What’s in a name? De wijziging betreft meer dan een loutere naamsverandering. VEA, opgericht in 1905, als wettelijk erkende beroepsvereniging voor de Antwerpse expediteursgemeenschap, stelt voortaan haar deuren open voor expediteurs, logistieke dienstverleners en douanevertegenwoordigers over gans België. De laatste jaren is gebleken dat het voor kleinere regionale expediteursorganisaties steeds moeilijker werd om zelfstandig te overleven en toegevoegde waarde te blijven bieden aan de leden- bedrijven. Daarom werd besloten om VEA, met haar 170 leden- bedrijven in en rond Antwerpen, om te vormen tot nationale organisatie.

“FORWARD BENADRUKT DE TOEKOMST VAN HET EXPEDITEURSBEROEP”

Aanverwante organisaties zoals CEB (Confederatie Expediteurs van België), Secorex vzw, AVEV (Algemeen Vlaamse Expediteurs Verbond) en Poolarex vzw werden ontbonden en ondergebracht in het nieuwe FORWARD Belgium. Vanuit haar stevige structuur, met een bekwaam team, een gedreven raad van bestuur, verschillende actieve commissies en een bloeiende jongerenafdeling, zal FORWARD Belgium voortaan de belangen behartigen van de ganse Belgische sector van expediteurs, logistieke dienstverleners en douanevertegenwoordigers.

De regio’s die voordien reeds deel uitmaakten van CEB (Gent, Zeebrugge, Brussel, Brussels Airport) zullen ook binnen FORWARD Belgium vertegenwoordigd blijven. De naam FORWARD Belgium werd gekozen vanuit een internationaal perspectief (Belgian Freight Forwarding Association) maar tevens met een sterke nadruk op de toekomst van het beroep van expediteur. De bestaande leden zullen weinig verschil merken van deze wijziging. Enkel wordt intern bekeken op welke manier de communicatie gerichter kan gebeuren naargelang de regio waar leden actief zijn of volgens hun activiteitenveld. De besparing in administratieve workload door het integreren van 5 verenigingen in slechts 1 zal ons in staat stellen om nog meer in te zetten op toegevoegde waarde voor de leden. In deze FORWARD kan u alvast enkele nieuwe ontwikkelingen ontdekken! Wij zien de toekomst van onze organisatie en van onze sector alvast met veel vertrouwen tegemoet. En met een voormalig expediteur en bestuurslid van VEA aan het hoofd van NxtPort is de digitalisering van het beroep van expediteur alvast verzekerd. ■ O. Schoenmaeckers

colofon

Brouwersvliet 33 / Bus 1, 2000 Antwerpen - T 03 233 67 86 - F 03 231 82 02 - Verantwoordelijke uitgever: Olivier Schoenmaeckers - Administratie: Ines De Bruyn - Marketing: Vanessa Thijs Adreswijziging: Ines De Bruyn, ines@forwardbelgium.be - Redactie: Nicole Verstrepen, Olivier Schoenmaeckers - Prepress: Ingrid Renders - Concept & Realisatie: dynamoo.biz - E-mail: info@forwardbelgium.be https://forwardbelgium.be

2


vervolg van p.1

Geert De Wilde: “Dan is het belangrijk dat de aandeelhouders die daarbij betrokken zijn, zeggenschap hebben. Het feit dat de overheid én een grote haven achter het dataplatform staan, geeft vertrouwen om NxtPort wereldwijd te vermarkten.”

Belangrijke efficiëntiewinst Geert De Wilde: “Volgens een studie van McKinsey in 2015 is er met een platform als NxtPort een efficiëntiewinst van zo’n 1 miljard euro te realiseren in de haven van Antwerpen. Heel duidelijk is dat een belangrijk deel van de besparingen ligt in de relatie tussen de rederijen en de terminals. Dat is ook logisch. Als een schip 10.000 containers op een kaai zet, vraagt het enorm veel tijd om uit te klaren voor wie ze zijn, waar ze naartoe moeten, met welke modus ze moeten vervoerd worden,... In het vervolgproces is er op dat ogenblik reeds minimaal 1 partij die weet wat er met de zending moet gebeuren. Door dit zichtbaar te krijgen en de data te delen zijn er belangrijke efficiëntiewinsten te realiseren. Zo is de Next Mode of Transport module ontstaan. Hier zit ook voor expediteurs een bron aan extra data om hun dienstverlening te verbeteren.”

NxtPort praktisch Vandaag staan alle manifestgegevens van op één na alle containerrederijen op NxtPort. Vooraleer je die data kan hergebruiken (als declarant kan je dat bijvoorbeeld door het bill of ladingnummer en het containernummer in te typen) dient er een overeenkomst gemaakt te worden door de data provider en de data user.

Onze beveiliging is dan ook ongeëvenaard en ook uniek aan ons platform is dat je kan blijven volgen wat er met de data gebeurt die je ‘open’ zet. Jij houdt de sleutel in handen. Pas wanneer er een akkoord is met een ontvanger, kan deze laatste over jouw data beschikken.”

Geert De Wilde: “NxtPort zet de data van de provider in een soort van digitale kluis en de data user krijgt een sleutel om die kluis te openen. Dat gebeurt volledig in het platform zonder dat je daarvoor nog een mail moet sturen.”

Ook Douane gelooft in port community’s Ook de Belgische Douane gelooft in de kracht van digitale port community’s en heeft beslist om een aantal modules vanaf 2021, die ze vandaag zelf beheert, via een port community systeem beschikbaar te stellen.

Wie actief is in de containersector kan nu reeds van 14 usecases op NxtPort gebruik maken. Voor de breakbulk sector worden momenteel volop apps ontwikkeld die dit najaar live gaan. Geert De Wilde: “De rol van NxtPort is om partijen samen te brengen in community’s die baat hebben bij het hergebruik van data, denk aan een community van tussenpersonen zoals expediteurs en douanedeclaranten, een community van bedrijven op een industrieterrein,… en zo kunnen we ook connecteren met andere havens in binnen- en buitenland, met luchthavens, met de Douane,…

NxtPort, ook voor expediteurs zit er wat in Ook voor ons, expediteurs, kan NxtPort zijn diensten bewijzen. “Durf als expediteur mee op de kar te springen. Het vertrouwen is er, daar kunnen we genoeg referenties voor voorleggen, met name een heel mooie lijst met bedrijven die in ons geloven. NxtPort is ook heel laagdrempelig en betaalbaar”, stelt Geert De Wilde. “Wacht niet tot het te laat is, want van zowel de verscheper als de ontvanger verhoogt de druk om te digitaliseren en zij vragen ook transparantie. Als expediteur kan je de import consignment gegevens hergebruiken voor je inklaringen. Je leest je next mode of transport in en je krijgt ‘groene lichten’ in return, informatie over waar en wanneer je container gelost wordt. Met een deelname aan NxtPort kan je meehelpen aan het oplossen van de mobiliteitsproblematiek en doordat je data deelt en een aantal ontbrekende datasets kan invullen, kan je makkelijker je CO2 berekenen. NxtPort kan bijdragen tot de oplossing voor de vele mobiliteitsproblemen die we gaan kennen in het Antwerpse.”■

Een mooi voorbeeld daarvan is e-Click waarvoor NxtPort een community gebouwd heeft. Een volledig proces van ‘documenten opmaken en telkens laten afstempelen’ is niet meer nodig. In een eerste applicatie is het proces van de tankcleaningcertificaten volledig hertekend dankzij datasharing.

Market place met applicaties NxtPort is met andere woorden een marktplaats van applicaties, netjes opgelijst, waaruit je die apps kan kiezen die voor jouw bedrijf interessant zijn. Geert De Wilde: “We krijgen vandaag heel wat vragen vanuit het buitenland, en vooral ook van Nederlandse bedrijven.

3


Geplande FORWARD Belgium events najaar 2019

K al e nder

Young FORWARD Belgium ‘Start to golf’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 september 2019 Incoterms 2020: what’s New? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 september 2019 3 oktober 2019 Infosessie Tarbel / FORWARD Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ste FORWARD Belgium Quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 oktober 2019 deelname beurs Transport & Logistics (stand 3.124J) . . . . . . . . . . . 15-17 oktober 2019 10de FORWARD Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 oktober 2019 FORWARD Belgium congres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 november 2019 FORWARD Belgium Christmas cruise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 december 2019 Young FORWARD Belgium Kerstdrink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 december 2019 De volledige agenda is raadpleegbaar op: https://forwardbelgium.be/~agenda.aspx

FORWARD Belgium Quiz Op donderdag 10 oktober slaan FORWARD Belgium & Young FORWARD Belgium de handen weer in elkaar voor de 8ste FORWARD Belgium quiz … dé dag waarop de strijd zal aangegaan worden om de fel begeerde FORWARD Belgium quiz wisselbeker in ontvangst te nemen. Wil je samen met uw collega’s de uitdaging aangaan en de titel ‘SLIMSTE EXPEDITEUR 2019’ opstrijken? Schrijf dan snel in en verdien eindeloze roem! Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de websitepagina: https://forwardbelgium.be/quiz2019.aspx ■

ViEstA Op donderdag 6 juni was het weer zover … dé avond waar de ganse maritieme / logistieke sector naar uitkijkt …. ViEstA! Ook dit jaar werd gekozen voor Bocadero, dé ultieme locatie om de meer dan 1.000 deelnemers uit de ganse logistieke sector te doen genieten van een onvergetelijke avond. ■

4


Young FORWARD Belgium Nadat de Antwerpse vereniging VEA wijzigde in FORWARD Belgium, werd ook de jongerenafdeling recentelijk omgedoopt tot Young FORWARD Belgium. De nieuwe naam bracht ook een nieuw logo met zich mee. ■

FORWARD Academy’s Door Young FORWARD Belgium werd 3 jaar geleden de FORWARD Academy in het leven geroepen. Dit zijn korte infosessies/opleidingen die de persoonlijke ontplooiing en carrière van jongeren binnen onze sector moeten versterken. Bedrijven zijn vaak eerder geneigd om te investeren in opleidingen die onmiddellijk aansluiten bij het beroep en focussen daarbij eerder op kennisgerichte opleidingen. Jongeren hebben echter ook behoefte aan persoonlijk ontwikkeling en daarom werd de FORWARD Academy - die zich eerder richt op soft skills – in het leven geroepen. Tijdens de vorige FORWARD Academy kwamen de deelnemers te weten hoe ze hun eigen Obama-factor kunnen versterken om zo meer charisma uit te stralen. De volgende FORWARD Academy zal plaatsvinden op dinsdag 22 oktober @ Chocolate Nation waar gastspreker Jef Brouwers de deelnemers zal vergezellen op een boeiende avond. Voor meer informatie hierover kan u het Young FORWARD Belgium secretariaat contacteren: jongeren@forwardbelgium.be ■

4de FORWARD Cup afterwork edition Op vrijdag 17 mei organiseerde Young FORWARD Belgium voor de 4de keer op rij de FORWARD Cup! 230 spelers met hun talrijke supporters waren aanwezig. Na een spannende wedstrijd op de terreinen van SV Groenendaal in Merksem mochten de Altun Eagles uiteindelijk de FORWARD cup wisselbeker in ontvangst nemen. ■

5


Compliance tool Douane - FORWARD Belgium Naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst die FORWARD Belgium eind vorig jaar heeft gesloten met de AAD&A, biedt FORWARD Belgium aan haar leden een compliance tool aan. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met een externe IT- partner, Sway- It.

het aangifteproces, professionele vakbekwaamheid,… Op korte termijn zal ook een hoofdstuk worden ingevoerd m.b.t. dual use. Aan de hand van de tool is het mogelijk om interne controles uit te voeren, te monitoren alsook rapporten te genereren.

Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van de voordelen van het samenwerkingsakkoord is dat de douanevertegenwoordiger kan aantonen dat hij de samenwerkingsovereenkomst naleeft. Hiervoor dient hij een intern controlesysteem te hebben. De compliance tool is erop gericht om op een gebruiksvriendelijke manier interne controles uit te voeren.

Het basispakket van Forward Belgium omvat twee controles m.n.: - Controle op procedureel niveau ( procedure voor het screenen en aanvaarden van klanten; het bewaken van de kwaliteit van het aangifteproces; professionele vakbekwaamheid; dual use etc) - Controle op aangifte niveau Beide controles zijn gericht op het naleven van de samenwerkingsovereenkomst maar vormen ook een belangrijk onderdeel van het AEO certificaat.

FORWARD Belgium heeft in de samenwerkingsovereenkomst een “best practice voor douanevertegenwoordigers” opgemaakt, die goedgekeurd werd door de AAD&A. Op basis hiervan werden controlevragen opgesteld, die werden vervat in de compliance tool en die generiek voor de sector van toepassing zijn.

FORWARD Belgium kan deze tool aanbieden aan een interessant voordeeltarief. Per 5 geïnteresseerde leden-bedrijven kan FORWARD Belgium een pakket aankopen en aanbieden aan de leden. Bij interesse horen wij dit graag en kan een demo afgesproken worden. ■

De controlevragen hebben betrekking op het screenen en aanvaarden van klanten, het bewaken van de kwaliteit van

FORWARD Belgium APP ‘E-Contracts’ de onzekerheid of dergelijke contracten op papier moeten worden ondertekend en teruggestuurd door de klant. De FORWARD Belgium app laat toe om deze contracten tussen expediteur en zijn klant op een digitale manier rechtsgelding te laten ondertekenen en te bewaren. Dit werkt zowel tijds- als kostenbesparend.

FORWARD Belgium heeft een applicatie laten ontwikkelen waarmee het beheer van contracten sterk kan worden vereenvoudigd. De app laat toe om contracten (expeditie- contracten; contracten douanevertegenwoordiging; fiscale vertegenwoordiging; algemene expeditie- voorwaarden; eigen contracten,…) op een digitale manier rechtsgeldig te laten ondertekenen door uw klanten. Vandaag bestaat nog vaak

De applicatie bevindt zich momenteel in een testfase en zal spoedig gebruiksklaar zijn. ■

6


Initiatieven rond nachtopening zal dit evenzeer aanleiding geven tot aanzienlijke besparingen en efficiëntiewinst. Het is reeds meermaals benadrukt dat elke schakel in de keten haar verantwoordelijkheid moet nemen en meedenken over alternatieven. Het doorrekenen van extra kosten mag niet leiden tot een structurele, eenzijdige verhoging van de behandelingskosten.

De initiatieven rond nachtopening in de haven van Antwerpen vormen een goede zaak en geven de noodzaak weer aan maatregelen met het oog op de geplande werken in en rond Antwerpen. Veelal vormt de discussie over de verdeling van de kosten een moeilijk gegeven. Hoewel er begrip kan opgebracht worden voor extra kosten die hierdoor kunnen ontstaan bij verschillende partijen, vormt het doorrekenen ervan geen goed signaal naar de markt om na te denken over alternatieven.

FORWARD Belgium steunt de initiatieven rond nachtopening en zal ook bij haar leden aandringen om hierin mee te gaan maar is niet overtuigd dat dit een kostenverhogende factor moet zijn voor de klanten van de haven. Wij achten het dan ook aangewezen om geen structurele verhoging en doorrekening van kosten te aanvaarden. ■

Meerdere partijen in de logistieke keten worden immers geconfronteerd met extra kosten door nachtopening. Anderzijds

“The changing climate of logistics” FIATA World Congress 2021 Brussel duurzaamheid, innovatie, diversiteit en compliance. Ook het netwerkprogramma is reeds grotendeels ingevuld met een welkomreceptie op het Brussels stadhuis, een Belgian Night in het Comic Strip Museum en een galadiner in Autoworld Brussel. Tijdens het congres vindt tevens een logistieke beurs plaats in het congrescenter.

De voorbereidingen binnen FORWARD Belgium voor het FIATA Congres 2021 in Brussel zijn reeds volop aan de gang. Het congres zal plaatsvinden van dinsdag 26 oktober tot vrijdag 29 oktober 2021 in het Square Convention Centre, in het centrum van Brussel. De 1e dag van het congres is volledig gericht naar de jongeren met het Young Logistics Program. Tijdens die dag zijn eveneens bezoeken mogelijk aan de haven van Antwerpen, Brussels Airport,… Op dag 2 en 3 zullen boeiende internationale sprekers de trends toelichten in het veranderend klimaat van de logistieke wereld met daarbij onder meer aandacht voor

De sponsormogelijkheden voor het congres zijn volledig uitgewerkt en bieden tal van mogelijkheden om uw bedrijf internationaal in de picture te brengen. In geval van interesse, kan u steeds contact nemen met Marc Huybrechts, Chairman FIATA World Congress 2021 of met het secretariaat van FORWARD Belgium. ■

7


Hoofdsponsors:

Sponsors:

Uit sympathie:

Profile for kmodynamoo

Forward (VEA) - augustus 2019  

Forward (VEA) - augustus 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded