Page 1

katalog mieszkań i  domów Wrocław i okolice

EGzemplarz bezpłatny

Wydanie 01/2014

1199

MieszkaŃ

78

Domów


KMiD Katalog Mieszkań i Domów Wrocław i okolice

DROGI CZYTELNIKU, witamy w pierwszym numerze „Katalogu Mieszkań i Domów”. Jeśli masz dość czasochłonnego szperania w Internecie i wolisz dobre, sprawdzone

Wydawca: Optymedia Sp. z o.o. Adres redakcji i działu reklam: ul. Kościuszki 29/8 50-011 Wrocław tel. 71 344 44 68 poczta@optymedia.pl

rozwiązania – ta gazeta jest właśnie dla Ciebie!

www.kmid.pl

nego mieszkania.

Koncepcja i prowadzenie projektu: Marcin Sielowski

ską oraz promującego inwestycje z rynku pierwotnego. Działania te ma

Dział handlowy: Marcin Sielowski | 501 730 498 Grzegorz Chaba | 500 111 336 Beata Szymanowska-Szafran | 509 996 161 Projekt graficzny: Artur Busz Redakcja techniczna: Bartłomiej Bogacz Korekta: Katarzyna Stefańska-Jokiel

Możesz w każdej dogodnej dla siebie chwili, w zaciszu domowym przejrzeć oferty, zapoznać się z najnowszymi informacjami o rynku nieruchomości i na spokojnie podjąć decyzję życia, czyli tę o zakupie wymarzoNasza misją jest tworzenie miesięcznika opisującego branżę deweloperwspomóc precyzyjnie zaplanowany i starannie monitorowany bezpłatny, mobilny kolportaż na ulicach najbardziej strategicznych części Wrocławia. Doświadczenie i wiedza naszego zespołu redakcyjnego są gwarancją wysokiej jakości wydawnictwa. Serdecznie zapraszamy do lektury!

© Copyright by Optymedia Sp. z o.o. Wrocław 2014

Spis treści Wprowadzenie

3

Aktualności

4–5

Archicom – tekst promocyjny

6–7

Wzmożony ruch u deweloperów – temat numeru

8–11

System prezentacji ofert

12–13

Sektor 1 – Fabryczna

14–17

Sektor 2 – Psie Pole

18–20

Sektor 3 – Śródmieście i Stare Miasto Sektor 4 – Krzyki

21

3

22–26 Zdjęcie na okładce: Wojciech Kozłowski, photoimage24.com

kmiD


Aktualności

aktualności Zakończenie prac planowane

zaplanowano garaże pod-

jest na IV kwartał 2015 roku.

ziemne, a wokół niego teren

Źródło: comex.wroclaw.pl

rekreacyjny. Firma zapowiada, że będzie to największy

KATALOG MIESZKAŃ i DOMÓW

i najbardziej ekskluzywny budynek w Siechnicach. Źródło: Format Deweloper Sp. z o.o.

KATALOG MIESZKAŃ i DOMÓW Nowa inwestycja firmy Comex Na Krzykach, na granicy Ołtaszyna i Partynic, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 1A firma Comex rozpoczęła swoją najnowszą inwestycję, w skład której wejdzie czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny wyposażony w windę i z parkingiem podziemnym. Zaplanowano jeden lokal usługowy oraz 28 mieszkań, z których każde będzie mieć własny ogródek, balkon lub przestronny taras. Metraże kształtują się od ok. 27 m kw. do 81 m kw. Są tu zarówno kawalerki, jak i lokale 2-, 3- oraz nawet 4-pokojowe. W budynku przewidziano także komórki lokatorskie. W sąsiedztwie inwestycji znajduje się kompleks sporto-

4

kmiD

wy z boiskiem do piłki nożnej i koszykówki oraz siłownią.

Nowy apartamentowiec w Siechnicach Firma Format Deweloper Sp. z o.o. przygotowuje kolejną swoją inwestycję

Sprzedaż III etapu

w Siechnicach. Właśnie otrzy-

osiedla Centauris

mała pozwolenie na budowę.

rozpoczęta

Apartamentowiec o nazwie VETO stanie w samym cen-

Po zakończeniu realizacji I i II

trum miasta, tuż obok nowo

etapu osiedla Centauris firma

wybudowanego Ratusza.

Vantage Development ruszyła

W obiekcie znajdzie się łącz-

ze sprzedażą III etapu. Cen-

nie 120 reprezentacyjnych

tauris położone jest na Krzy-

mieszkań, apartamentów wy-

kach-Borku, u zbiegu ulic

sokiej klasy oraz apartamen-

Działkowej i Wiktora Brossa,

tów „Premium Plus” o metra-

w sąsiedztwie ulicy Ślężnej

żach od 45 do 120 m kw. Te

oraz parku Skowroniego.

ostatnie lokale są rozkładowe,

W ofercie III etapu Centau-

z przestronnymi balkonami,

risa znajdują się zarówno

loggiami i tarasami widoko-

mniejsze mieszkania: 1- lub

wymi na dachu. W budynku

2-pokojowe, jak i większe,


aktualności

z 3, 4, a nawet 5 pokojami.

rozpocznie się już wkrótce.

nia zostaną objęte specjalną

Każdy lokal został zaprojek-

W zamyśle dewelopera

promocją – 1 m kw. będzie

towany z myślą o potrzebach

osiedle jest ofertą głównie

kosztował od 5890 zł. Rafin

klientów. Powierzchnia

dla ludzi młodych poszuku-

jest pierwszym deweloperem,

mieszkań zaczyna się już

jących swojego pierwszego

który sprzedaje mieszkania

od 26 m kw., a kończy na

mieszkania. Te o metrażach

w środkowej, zielonej części

apartamentach sięgających

od 27 m kw. sprawdzą

Wyspy. Do końca września

110 m kw. Ceny też dostoso-

się idealnie dla studentów

przyszłego roku wybudowa-

wane są do różnych oczeki-

oraz singli. Parom Budotex

nych tu zostanie 110 miesz-

wań klientów – zaczynają się

oferuje lokale o powierzchni

kań. Docelowo w dwóch

już od 210 tys. zł.

40–50 m kw., a dla rodzin

ośmiopiętrowych budynkach

Inwestycja realizowana jest

z dziećmi stworzono miesz-

powstanie ponad 200 miesz-

w 5 etapach, w których łącz-

kania o większym metrażu,

kań. W ofercie znalazły się

nie powstanie 13 budynków

nawet do 95 m kw. Na par-

mieszkania o zróżnicowanych

z ponad 450 mieszkaniami

terze zaplanowano trzy lokale

układach: kawalerki ok. 25 m

i 1000 m kw. powierzchni

usługowe, a w podziemiu

kw., nieco większe mieszkania

handlowo-usługowej.

parking z jednym miejscem

32 m kw., dużo popularnych

Źródło: Vantage Development

postojowym przypadającym

mieszkań 2- i 3-pokojowych

na każde mieszkanie. Dla

od 50 do 60 m kw. oraz apar-

dzieci wybudowany zostanie

tamenty o pow. 80–90 m kw.

plac zabaw.

z widokiem na okolicę oraz

Źródło: www.budotex.pl

Rynek Starego Miasta.

KATALOG MIESZKAŃ i DOMÓW

Inwestycja zlokalizowana jest

KATALOG MIESZKAŃ i DOMÓW

przy ulicy Dmowskiego na Kępie Mieszczańskiej, usytuowanej malowniczo pomiędzy ramionami Odry Południowej i Północnej. Z Kępy Mieszczańskiej jest zaledwie kilka minut drogi spacerem do Rynku i wielu atrakcji kulturalnych: kin, teatrów i restaura-

Tęczowy Raj – nowa

cji. W najbliższym otoczeniu

inwestycja Budotexu

znajdują się liczne sklepy, szkoły, przychodnie lekarskie

Deweloper Budotex rozpoczął

Sprzedaż mieszkań

oraz ośrodki sportowe. Plano-

budowę nowej inwestycji

na osiedlu Kępa

wana jest także budowa parku

o nazwie „Tęczowy Raj” na

Mieszczańska

i bulwarów nad Odrą, które

osiedlu Partynice przy ulicy

powstaną na niemal 4 hekta-

Jeździeckiej, w sąsiedztwie

Firma Rafin rozpoczęła sprze-

rach terenów zielonych.

parku Klecińskiego. Pierwszy

daż mieszkań na budowanym

Źródło: Rafin Sp. z o.o.

etap zostanie ukończony

osiedlu Kępa Mieszczańska

Sp. komandytowa

w drugim kwartale 2015

we Wrocławiu. Do końca

roku. Sprzedaż mieszkań

czerwca wszystkie mieszka-

KATALOG MIESZKAŃ i DOMÓW

5

kmiD


Wrocławskie osiedla społeczne – miejsca, w których potrafimy się odnaleźć Olimpia Port czy Cztery Pory Roku to jedne z najczęściej wybieranych osiedli we Wrocławiu. Zainteresowanie klientów mieszkaniami w tych inwestycjach ugruntowało kierunek rozwijania oferty Archicomu w stronę osiedli społecznych, które stanowią samowystarczalne, wygodne miejsca do życia.

Po sąsiedzku Zarówno Olimpia Port, jak i Cztery Pory Roku to przykłady kompleksowych założeń urbanistycznych, które zachęcają do zacieśniania relacji międzyludzkich. Wizja osiedla społecznego jest Archicomowi szczególnie bliska. Pierwsze doświadczenia firmy – jako projektanta i dewelopera – związane były z realizacją projektu osiedla Cztery Pory Roku. Skupiono się tam na tworzeniu rozwiązań, które ułatwią budowanie dobrych sąsiedzkich więzi.

isko. Teren będzie ogrodzony i strzeżony, a wejście i wjazd – całodobowo kontrolowane.

Sprawdzone rozwiązania Osiedle na Jagodnie konsekwentnie rozwinęło się

Mieszkania trafione w potrzeby wrocławian

w wygodne miejsce do życia, z własnymi ciągami ko-

W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż Archico-

munikacyjnymi, małą architekturą, zadbaną zielenią

mu wzrosła o 35% względem analogicznego okresu

i bazą rekreacyjną. Do dyspozycji mieszkańców jest

w roku ubiegłym. Deweloper drugi rok z rzędu pozo-

fitness, boiska sportowe. Na zrealizowanej dotychczas

staje najchętniej wybieraną marką przez wrocławian.

części Czterech Pór Roku mieszka dziś ok. 5000 wro-

Notowania zwyżkują dzięki dopasowaniu oferty oraz

cławian. Osiedle doczekało się ekspansji na tereny po

potwierdzonemu bezpieczeństwu, co sprawia, że firma

drugiej stronie ulicy Buforowej, gdzie nowy teren zosta-

stanowi najlepszego partnera biznesowego na trudne

nie równie kompleksowo zagospodarowany.

dla branży czasy.

W ramach tej części osiedla mieszkańcy będą mieć również do dyspozycji własny fitness, plac zabaw i bo-

Deweloper coraz częściej stosuje rachunki powiernicze ESCROW, a coraz rzadziej kredyty bankowe, co dla nabywców oznacza minimalne obciążenia finansowe inwestycji. Działa polityka rozsądnych cen i oferty bogatej w wartości dodane, tak lubiane przez klientów. To mieszkania w cenie przystępnej dla większości kupujących, inwestycjach, w których poza solidnie wykonanym lokalem mieszkańcy mają do dyspozycji strefy rekreacyjne w ramach kompleksowo zagospodarowanych przestrzeni. To obecnie najbardziej poszukiwana oferta, przy jednoczes­ nym deficycie tego typu inwestycji we Wrocławiu.


temat numeru

Wzmożony ruch u deweloperów Autor: Rafał Skrzatek Lokum Deweloper – Lokum Viva

Już od końca zeszłego roku z rynku deweloperskiego docierają informacje o większym zainteresowaniu ze strony klientów. Taki bieg rzeczy sprawia, że firmy chętniej uruchamiają kolejne etapy inwestycji oraz przygotowują nowe projekty. We Wrocławiu na razie trwa głównie kończenie rozpoczętych w ostatnich latach przedsięwzięć, ale nie brakuje także tych zupełnie nowych. Prezentujemy przegląd części inwestycji realizowanych obecnie na terenie stolicy Dolnego Śląska.

8

kmiD

Nowe Lokum

dyspozycji będą hale garażowe, miejsca postojowe,

Lokum Viva to najnowsza inwestycja Lokum Dewe-

cichobieżne windy oraz plac zabaw. Ceny zaczynają

loper S.A. zlokalizowana przy ul. Litomskiej na wro-

się od 5599 zł/m kw.

cławskim Szczepinie – informuje Małgorzata Stąpor,

Kolejna inwestycja prowadzona przez tego dewelope-

specjalista ds. marketingu firmy Lokum Deweloper.

ra to II etap osiedla Lokum da Vinci zlokalizowanego

W dwóch kameralnych budynkach powstaną 183

między ul. Bajana i Drzewieckiego na wrocławskim

mieszkania o metrażach od 28 do 90 m kw. Inwe-

Gądowie Małym. Ta faza osiedla składa się z budynku

stycja zostanie zrealizowana jednoetapowo do końca

J i K, które oferują łącznie 115 mieszkań i zostaną

2015 r. Wszystkie mieszkania mają osobne przed-

oddane do użytku w II kwartale 2015 r. Są to lokale

pokoje, a strefy kuchenne zaplanowano zarówno

1–4-pokojowe o metrażach pomiędzy 31 i 87 m kw.

w formie popularnych aneksów, jak i osobnych kuch-

Cena zaczyna się od 5790 zł/m kw. Nie ruszyła jesz-

ni. Projekt umożliwia zmianę układu mieszkania na

cze sprzedaż mieszkań z budynków H i I, które zosta-

ekonomicznym metrażu – z dwupokojowego z osobną

ną oddane w III kwartale 2015 r. Docelowo osiedle

kuchnią na trzypokojowe z aneksem kuchennym. Do

będzie się składało z ok. 720 mieszkań.


temat numeru

Popularne centrum Sporo dzieje się w centralnych częściach Wrocławia, w których realizowanych jest sporo nowych przedsięwzięć. Już od wielu miesięcy przy ul. Kościuszki (naprzeciw Trzonolinowca) pnie się w górę nowa zabudowa „Osiedla Centrum” realizowanego przez dewelopera INTER-ES. Będzie to budynek 5-kondygnacyjny z lokalami usługowymi na parterze. Łącznie do sprzedaży było przeznaczonych 60 mieszkań o metrażach między 22 a 82 m kw. Na ostatnim piętrze dostępne są lokale 2-poziomowe. Planowany termin przekazania mieszkań to I kwartał 2015 r. Jeśli chodzi o liczbę realizowanych w centrum inwestycji mieszkaniowych, liderem jest wrocławski deweloper i2 Development, który w ostatnich miesią-

i2 Development – Rezydencja Dubois

cach ruszył z wieloma nowymi projektami. Jednym

jest jeszcze około 70 mieszkań 1–3-pokojowych

z nich jest kamienica przy ul. Kniaziewicza 16. Jest to

o metrażach od 28 do 60 m kw. (od kawalerek

wzorowany na przedwojennej kamienicy kameralny,

28 m kw. po mieszkania 3-pokojowe 60 m kw.).

7-kondygnacyjny budynek oferujący zarówno 28-me-

Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał

trowe kawalerki, jak i mieszkania 2–3-pokojowe, któ-

2015 r.

rych metraż sięga do 57 m kw. W sprzedaży zostało

Nieopodal, bo na ul. Kaszubskiej i2 Development sta-

jeszcze około 20 lokali, które mają zostać oddane do

wia 7-kondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy

użytku w I kwartale 2015 r.

z 42 mieszkaniami. W ofercie znajdą się lokale miesz-

Kolejna śródmiejska inwestycja tej firmy to Rezy-

kalne o zróżnicowanych powierzchniach: od kawale-

dencja Dubois przy ul. Stanisława Dubois. Będzie

rek (24 m kw.) do 2-pokojowych mieszkań o metra-

to 7-kondygnacyjny budynek mieszkalno-usługo-

żu do 61 m kw. Do wszystkich mieszkań przynależą

wy z jednopoziomowym parkingiem podziemnym.

duże balkony. Na parterze przewidziano powierzchnię

Na poziomie parteru przewidziano powierzchnie

dla trzech lokali usługowych, których metraże wahają

dla lokali usługowo-handlowych. W sprzedaży

się od 25 do 131 m kw. i są przystosowane do pro-

9 Archicom – Olimpia Port

kmiD


temat numeru

wadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej.

mieszkań. Najwięcej wolnych lokali dostępnych jest

Termin oddania do użytku to II kwartał 2015 r.

w budynkach S17 i S14.

Ostatnia z najnowszych inwestycji tego dewelopera

Rafin Developer przygotowuje się do startu budowy

realizowana jest nie w centrum, ale na pograniczu

pierwszego etapu nowego osiedla położonego na Kę-

Biskupina i Sępolna. Chodzi o kameralny obiekt The

pie Mieszczańskiej, pomiędzy ramionami Odry Połu-

Avenue przy ul. Edwarda Dembowskiego. W sprze-

dniowej i Północnej. W sprzedaży będzie około 100

daży znajduje się prawie 40 lokali 1–4-pokojowych

mieszkań, które mają zostać oddane do użytku pod

o metrażach od 23 do 134 m kw. Każdy z nich dys-

koniec 2015 r.

ponować będzie balkonem, loggią lub prywatnym ogrodem. Realizacja ma zakończyć się w II kwartale

Na obrzeżach

przyszłego roku.

Stabłowicka 77 to projekt spółki LC Corp, który zakłada budowę 133 lokali w metrażach od 43 do

Nad Odrą

112 m kw. Budowa podzielona została na dwa eta-

Nowy Port to nazwa nowego nadodrzańskiego osie-

py. Pierwszy z nich zostanie ukończony w IV kwarta-

dla, którego budowa ruszyła przy ul. Chałupniczej. In-

le 2014 r. W dwóch pięciokondygnacyjnych budyn-

westorem jest deweloper Inkom, który planuje, że ca-

kach dostępne będą łącznie 73 lokale. Zamknięcie

łość przedsięwzięcia – podzielona na siedem etapów

drugiego etapu planowane jest na II kwartał 2015 r.

realizacji – dostarczy docelowo około 1400 miesz-

Powstanie wtedy kolejnych 60 mieszkań. Na koniec

kań. Obecnie w sprzedaży jest około 100 mieszkań

bieżącego roku planowane jest także zakończenie

1–5-pokojowych o metrażach od 30 do 130 m kw.

drugiego etapu Osiedla Graniczna.

Zakończenie pierwszego etapu to II kwartał 2015 r.

W tym samym terminie powinna kończyć się budowa

Po sąsiedzku swoje osiedle Olimpia Port stawia wro-

osiedla firmy Dach Bud położonego przy ul. Przyjaź-

cławski Archicom, który w ośmiu już zrealizowanych

ni 101–105a. Przedmiotem inwestycji jest budowa

i realizowanych budynkach oferuje łącznie ponad 200

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

10

kmiD

Lokum Deweloper – Lokum da Vinci


temat numeru

Milart – ul. Kokosowa

niepodpiwniczonych o czterech kondygnacjach na-

Grabiszynku przy ul. Blacharskiej i Rymarskiej. Pierw-

ziemnych. Łącznie w inwestycji zaprojektowano 188

szy etap osiedla oferujący 70 mieszkań został już

mieszkań 2–4-pokojowych o powierzchni dochodzą-

ukończony. W drugim etapie wybudowanych zostanie

cej do prawie 100 m kw.

pięć budynków ze 138 mieszkaniami o powierzchni

Kolejną sporą porcję mieszkań przygotował Milart,

od 36 do 126 m kw. Prace budowlane rozpoczęły się

który od lat realizuje kilka dużych projektów na obrze-

w październiku 2013 r., a ich zakończenie planowane

żach Wrocławia. Na Sołtysowicach przy ul. Wojacz-

jest na II kwartał 2015 r. W ofercie znajdują się lokale

ka trwa budowa sześciopiętrowych budynków D i E,

2–4-pokojowe oraz mieszkania z antresolami.

w których w ofercie sprzedaży jest około 200 miesz-

Na kontynuowanie swojej inwestycji zdecydowała się

kań o metrażach od 35 do 85 m kw. Każde miesz-

także firma Dom Development, która przy ul. Nyskiej

kanie ma balkon. W garażach podziemnych do dys-

stawia trzeci etap osiedla Oaza. W ofercie dostępnych

pozycji jest 80 miejsc postojowych oraz 99 komórek

jest ponad 100 mieszkań 1–4-pokojowych, których

lokatorskich.

budowa zakończy się w maju 2015 r.

Z kolei na Stabłowicach przy ul. Kokosowej trwa budowa III i V etapu osiedla budynków czteropiętrowych oferujących ponad 200 jedno- i dwupoziomowych mieszkań o metrażach od 38 do 79 m kw. Wszystkie będą miały balkon lub taras. W kondygnacji podziemnej zaplanowano miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie. Termin realizacji to II kwartał 2015 r. Kontynuacje Obecna od kilku już lat na wrocławskim rynku firma Ronson Development już w zeszłym roku wprowadziła do sprzedaży inwestycję Impressio II położoną na

LC Corp – ul. Stabłowicka 77

11

kmiD


system prezentacji ofert

Oborniki Śląskie

Warszawa Poznań a8

a8

sektor 2 sektor 1 sektor 3 sektor 4

a8

Berlin Zgorzelec

Jelcz-Laskowice Opole

a4 a4

Strzelin

Katowice

sektor 1

sektor 2

sektor 3

sektor 4

Fabryczna – dzielnica

Psie Pole – dzielnica

Śródmieście i Stare

Krzyki – dzielnica

zlokalizowana w za-

położona w północnej

Miasto – połączone

zlokalizowana na połu-

chodniej i południowo-

części miasta. Jej ob-

dwie dzielnice w cen-

dniu Wrocławia, której

-zachodniej części mia-

szar liczy 97,7 km kw.

tralnej części miasta,

obszar wynosi 54,3

sta. Nazwa ta pochodzi

Znajdują się tu trzy duże

położone na prawym

km kw. Na jej terenie

od znajdujących się na

osiedla: Zakrzów, osie-

i lewym brzegu Odry.

znajduje się m.in. Sky

jej obszarze dużych za-

dle Psie Pole i Różanka.

Łącznie mają po-

Tower, tor wyścigów

kładów przemysłowych.

W północnej części

wierzchnię 23 km kw.

konnych na Partynicach

Obszar dzielnicy wynosi

przebiega odcinek ob-

To najstarszy obszar

czy centrum handlowe

118,9 km kw.

wodnicy śródmiejskiej.

Wrocławia, na terenie

Arkady Wrocławskie.

którego mieści się m.in. Ostrów Tumski i Wielka Wyspa.

Strony 14–17

12

kmiD

mieszkania DOMY

Strony 18–20

328 35

mieszkania DOMY

Strony 21

304 33

mieszkania

Strony 22–26

1

mieszkania DOMY

566 10


system prezentacji ofert

System prezentacji ofert

jak to dokładnie działa? krok 1 WYBIERZ LOKALIZACJĘ MIESZKANIA Rozpoczynając poszukiwanie nowego mieszkania czy domu, należy na samym początku uświadomić sobie i sprecyzować własne potrzeby. Potem przychodzi czas na podstawowe pytanie, czyli gdzie chcemy mieszkać – w mieście w centrum czy na obrzeżach, a może interesuje nas któraś konkretna dzielnica? Lokalizacja nieruchomości jest podstawą wszystkich naszych późniejszych decyzji, ponieważ – o ile budynek czy samo mieszkanie można ulepszać, modernizować – to otoczenia tak łatwo nie zmienimy. Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki dokładnie ma być nasz dom czy mieszkanie, w czym może pomóc nasza prezentacja poszczególnych inwestycji.

krok 2 ODSZUKAJ SEKTOR Jeśli zdecydowałeś się na konkretną lokalizację – dzielnicę Wrocławia, odszukaj odpowiedni sektor, czyli fragment mapy. W każdym z 4 sektorów znajdują się zaznaczone inwestycje deweloperskie, w których można kupić mieszkania czy domy.

krok 3 SKONTAKTUJ SIĘ Z DEWELOPEREM Zaznaczone na mapie inwestycje deweloperskie są ponumerowane i kierują do konkretnych prezentacji, w których można znaleźć podstawowe informacje na ich temat: nazwę osiedla, dokładną lokalizację, cenę, metraż dostępnych lokali. Po zapoznaniu się z nimi i wybraniu interesujących nas propozycji kolejnym etapem jest kontakt z biurem sprzedaży u konkretnego dewelopera, którego oferta nas zaciekawiła. Podczas rozmowy z przedstawicielem inwestora prosimy o powołanie się na Katalog Mieszkań i Domów.

13

kmiD


oferty deweloperów – sektor 1

sektor 1

Legenda

brzezina

FABRYCZNA

Wilkszyn

szymanóW

Mieszkania Apartamenty

Domy: jednorodzinne szeregowe bliźniaki

5 2

krzyżanoWice

4

a8 krępice

10 5 3

or n ick

autów

a

94

lotnicz

5 a

Że

osob o

r ni

wicka

ck

leg

s zu

a

94 ni c

ka

Na O s t a t n

im

Gr o

płużna

Graniczna

12 6

11

strzegomska

9

Rynek

5

G r ab

a8 krzeptóW

Żmigrodzka

ob

k o sm o n

is z y ń

sk a

mi

1

8

Aleja

7

j. Hall

er a

5 Armii krajowej

śl ę

ż na

smolec

A

a lej

K ar k

ono

Buforow

cesarzoWice

Borowska

REKLAMA

ws

ka

mokronos

a

a4

14

kmiD

bielany WrocaWskie

Wysoka ślęza

ęd

z yr

ze c

ka


oferty deweloperów – sektor 1

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Liskego 7 tel. 71 78 58 758, fax 78 58 801 www.archicom.pl

Nazwa: Słoneczne Stabłowice Wrocław, ul. Stabłowicka Cena: 5075 zł/m2

sektor 1 Archicom Holding Sp. z o.o.

a

Nazwa: Ogrody Hallera Wrocław, ul. Hallera Cena: 6720 zł/m2 Metraż: 38–97,80 m2 Liczba mieszkań: 53

ani

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Liskego 7 tel. 71 78 58 758, fax 78 58 801 www.archicom.pl

szk

Archicom Holding Sp. z o.o.

Mie

123 1

Mie szk

123 2

ani a

sektor 1

Metraż: 38,50–60,90 m2 Liczba mieszkań: 52

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 (Sky Tower) tel. 71 79 99 910, 503 096 171 www.zielone-wzgorze.com cte@cte-sa.pl

Nazwa: Osiedle Zielone Wzgórze Wrocław, ul. Łukowska Cena: od 3287 zł/m2 Metraż: 128,6–169,13 m2

sektor 1 CTE SA

a

Nazwa: Augustowska Wrocław, ul. Augustowska Cena: 4800–5400 zł/m2 Metraż: 29–79 m2 Liczba mieszkań: 45

ani

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Pilczycka 196D tel. 71 354 15 35, 71 354 14 66 www.maslice.pl marketing@maslice.pl

szk

MAŚLICE SBM

Mie

3

Sze r eg

4

ów ki

sektor 1

Liczba szeregów: 26

15

kmiD


oferty deweloperów – sektor 1

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 85 tel. 71 342 88 80, 71 342 50 21 www.wpb.wroc.pl m.cebrowski@wpb.wroc.pl

Nazwa: Osiedle Literackie II Wrocław, ul. Tyrmanda Cena: 4983 zł/m2 Metraż: 57–64 m2 Liczba mieszkań: 9

WPB Sp. z o.o.

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 85 tel. 71 342 88 80, 71 342 50 21 www.wpb.wroc.pl m.cebrowski@wpb.wroc.pl

Nazwa: Dożynkowa Wrocław, ul. Dożynkowa Cena: 5180 zł/m2 Metraż: 28–74 m2 Liczba mieszkań: 12

Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. Sp. komandytowa

DANE INWESTYCJI

sektor 1 WPB Sp. z o.o.

ki

Nazwa: Kępa Leśnicka Wrocław, ul. Mokrzańska Cena: 3625 zł/m2 Metraż: 160 m2 Liczba szeregów: 9

ów

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 85 tel. 71 342 88 80, 71 342 50 21 www.wpb.wroc.pl m.cebrowski@wpb.wroc.pl

r eg

WPB Sp. z o.o.

Sze

5

Mie szk ani a

sektor 1

123 6

Mie szk ani a

sektor 1

123 7

a

sektor 1

ani

kmiD

szk

16

Smolec, ul. Chłopska tel. 500 87 87 97 www.nowysmolec.pl smolec@nowysmolec.pl

Nazwa: Nowy Smolec Smolec, ul. Chłopska Cena: od 239 240 zł Metraż: od 53,4 m2 Liczba mieszkań i domów: 49

MIe

8


oferty deweloperów – sektor 1

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Piękna 30/32 tel. 71 333 21 99 www.as-hajto.pl biuro@as-hajto.pl

Nazwa: Małe Stabłowice Wrocław, ul. Rodzynkowa Cena: 4700–4900 zł/m2 Metraż: 62–70 m2 Liczba mieszkań: 22

ARKOP

DANE INWESTYCJI

ul. Zatorska 73/1 tel. 71 793 76 55 kom. 797 600 371 www.arkop.com.pl arkop-deweloper@arkop.com.pl

Nazwa: Willa na Grabiszynku Wrocław, ul. Rymarska Cena: 5411 zł/m2 Metraż: 176 m2 Liczba mieszkań: 1

ARKOP

DANE INWESTYCJI

ul. Rakietowa 11 tel. 71 793 76 55 kom. 510 290 456 www.arkop.com.pl arkop-deweloper@arkop.com.pl

Nazwa: Osiedle Orion Wrocław, ul. Rakietowa Cena: brak danych Metraż: 27–91 m2 Liczba mieszkań: 109

sektor 1 Małe Stabłowice Sp. z o.o.

a

Nazwa: Strzegomska Wrocław, ul. Strzegomska Cena: 5970 zł/m2 Metraż: 45,1–55,4 m2 Liczba mieszkań: 3

ani

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 85 tel. 71 342 88 80, 71 342 50 21 www.wpb.wroc.pl m.cebrowski@wpb.wroc.pl

szk

WPB Sp. z o.o.

Mie

123 9

Mie szk ani a

sektor 1

10

Mie szk ani a

sektor 1

11

szk ani a

sektor 1

Mie

12

17

kmiD


oferty deweloperów – sektor 2

Legenda Mieszkania Apartamenty

Domy: jednorodzinne szeregowe bliźniaki

szymanóW ramiszóW

5

prUszoWice

domaszczyn

krzyżanoWice 3

a8 6

or n ick a

5

2

a

Żmigrodzka

ob

lotnicz

ii na i a ja Alej

B ol

Że

osob o

e s ła

w

rz ak

y wo

us t

s

sk obie

98

eg o

kiełczóW

r ni

wicka

ck

ko

5

a

ka

im

ni c

4

l sk

Gr o

Wilczyce

wa

s zu

a

94 leg

iego

Na O s t a t n

sektor 2

Graniczna

a8

PSIE POLE

strzegomska

A. M

ick ie

wicz a

1

Rynek

5

is z G r ab

y ń sk

7

a

mi

ęd

z yr

ze c

dobrzykoWice

ka

op

er a

wic

5

łany

Armii krajowej

śl ę

ż na

olec

ka

j. Hall

ato

Aleja

mokronos

op o ls

K ar k

ono

Buforow

A

a lej

Borowska

cesarzoWice

ws

ka

ka

kamieniec WrocłaWski

mokry dWór

a

sektor 2

a

kmiD

DANE INWESTYCJI

Wysoka Wrocław, ul. Liskego 7 Nazwa: Olimpia Port bielany WrocaWskie ślęza Wrocław, ul. Kolumba tel. 71 78 58 758, fax 78 58 801 www.archicom.pl Cena: 5400 zł/m2 Metraż: 37,70–81,50 m2 Liczba mieszkań: 162

ani

18

Archicom Holding Sp. z o.o.

szk

a4

radWanice

Mie

123 1


oferty deweloperów – sektor 2

D.P.I. MALACHIT Sp. z o.o.

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Kościerzyńska 10 tel. 71 326 74 90, 509 307 064 www.dpimalachit.pl sekretariat@dpimalachit.pl

Wilczyce ul. Magnoliowa Cena: od 389 000 zł Metraż: 99 m2 Liczba mieszkań: 1

D.P.I. MALACHIT Sp. z o.o.

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Kościerzyńska 10 tel. 71 326 74 90, 509 307 064 www.dpimalachit.pl sekretariat@dpimalachit.pl

Wilczyce ul. Magnoliowa Cena: od 389 000 zł Metraż: 112 m2 Liczba szeregów: 11

a

Długołęka, ul. Orzechowa, Makowa, Wierzbowa Cena: od 580 000 zł Metraż: od 193 m2

y

DANE INWESTYCJI

Długołęka, ul. Polna 30 tel. 71 315 20 09 tel. kom. 601 709 664 Dział Nieruchomości www.betard.pl bd@betard.pl

ani

BETARD

Dom

Nazwa: Osiedle Pod Zielonym Kasztanem Wrocław, ul. Wyzwolenia Cena: brak danych Metraż: 30–97 m2 Liczba mieszkań: 34

szk

sektor 2

Liczba domów: 22

Mie szk

4

DANE INWESTYCJI

Kobierzyce, ul. Tulipanowa 2 tel. 71 311 24 78, 604 465 334 www.sanbet.pl mieszkania@sanbet.pl

sektor 2 3

ani a

oWice

sektor 2

ski

SANBET Fabryka Betonu W., S. PIOTROWSCY Sp. j.

Mie

2

Sze r eg

5

ów ki

sektor 2

19

kmiD


oferty deweloperów – sektor 2

Mie

ARKOP

DANE INWESTYCJI

ul. Zatorska 73/1 tel.: 71 793 76 55 kom. 797 600 371 www.arkop.com.pl arkop-deweloper@arkop.com.pl

Nazwa: Panorama Zatorska Wrocław, ul. Zatorska Cena: 4600 zł/m2 Metraż: 49,4–75,5 m2 Liczba mieszkań: 53

Awbud-developer Sp. z o.o.

DANE INWESTYCJI

ul. Szybka 1f/C tel. 71 357 18 18 faks 71 373 62 14 www.awbud-developer.pl sprzedaz@awbud-developer.pl

Nazwa: Akacjowy Zakątek Wrocław, ul. Ubocze Cena: 4980 zł/m2 Metraż: 36–73 m2 Liczba mieszkań: 54

szk ani a

sektor 2

6

Mie szk ani a

sektor 2

7

REKLAMA

20 kmiD

Do domu – w dobrą stronę


oferty deweloperów – sektor 3 szymanóW ramiszóW

5

prUszoWice

krzyżanoWice

Legenda

a8

iego

or n ick a

ŚRÓDMIEŚCIE i STARE MIASTO 5

a

Żmigrodzka

ob

sektor 3 lotnicz

B ol

osob o

es ł

k awa

rzy

wou

ste

98

go

sk Domy: obie ii s na i ajednorodzinne j a Alej szeregowe bliźniaki

kiełczóW

Wilczyce

wa a

ka

1

Na O s t a t n

im

ni c

l sk

s zu

ko

a

leg

Mieszkania Apartamenty

wicka

94

Gr o

domaszczyn

Graniczna

strzegomska

A. M

ick ie

wicz a

Rynek

5

G r ab

is z y ń

sk a

mi

a8

ęd

z yr

ze c

dobrzykoWice

ka

op

er a

wic

Armii krajowej

łany

śl ę

ż na

5

ka

j. Hall

ato

Aleja

nos

op o ls

K ar k

ono

Buforow

ja A le

Borowska

arzoWice

ws

ka

ka

kamieniec WrocłaWski

mokry dWór

a

a4

bielany WrocaWskie

Wysoka ślęza

a

Nazwa: Odra House Wrocław, ul. Długa Cena: 6600 zł/m2 Metraż: 29–125 m2

ani

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Władysława Jagiełły 3/18 tel. 71 796 33 00, faks 71 796 33 55 www.euro-dom.pl info@euro-dom.pl

szk

Euro Dom Sp. z o.o.

Mie

1

radWanice

sektor 3

Liczba mieszkań: 6

21

kmiD


oferty deweloperów – sektor 4 szymanóW ramiszóW

5

prUszoWice

domaszczyn

krzyżanoWice

Legenda

a8

g skie

or n

Żmigrodzka

ob ick a

lotnicz

5

B ol

a

Że

osob o

e s ła

w

rz ak

y wo

us t

eg o

kiełczóW

r ni

wicka

ck

ko

a

94 s zu

a

ka

Na O s t a t n

im

ni c

l sk

Gr o

Wilczyce

wa

sektor 4

leg

o

ie Domy: sob Mieszkania a iii jan Apartamenty jednorodzinne a j e Al szeregowe bliźniaki 98

KRZYKI

Graniczna

strzegomska

A. M

ick ie

wicz a

Rynek

5

G r ab

is z y ń

sk a

mi

a8

ęd

z yr

ze c

dobrzykoWice

ka

op

er a

wic

5

ka

j. Hall

łany

Armii krajowej

śl ę

ż na

16

ato

Aleja

mokronos

ka

ka

ws

ar ko

no

14

13

1

radWanice

a

9

a4

kamieniec WrocłaWski

mokry dWór

o ls

aK

Buforow

j A le

Borowska

cesarzoWice

2

8

17 3

op

15

bielany WrocaWskie

10 5

Wysoka

4

ślęza

11

7

12

6

OŁA WA

SOBÓTKA

sektor 4

a

Nazwa: Cztery Pory Roku Wrocław, ul. Klasztorna Cena: 5100 zł/m2 Metraż: 30,7–61,7 m2 Liczba mieszkań: 122

ani

kmiD

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Liskego 7 tel. 71 78 58 758, fax 78 58 801 www.archicom.pl

szk

22

Archicom Holding Sp. z o.o.

Mie

123 1


oferty deweloperów – sektor 4

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Liskego 7 tel. 71 78 58 758, fax 78 58 801 www.archicom.pl

Nazwa: Selenza Wrocław, ul. Kobierzycka Cena: 5950 zł Metraż: 45,6–66,1 m2 Liczba mieszkań: 56

SANBET Fabryka Betonu W., S. PIOTROWSCY Sp. j.

DANE INWESTYCJI

sektor 4 Archicom Holding Sp. z o.o.

a

Nazwa: Wrocławska Willa Wrocław, ul. Piławska Cena: 6300 zł/m2 Metraż: 58,5 m2 Liczba mieszkań: 2

ani

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Liskego 7 tel. 71 78 58 758, fax 78 58 801 www.archicom.pl

szk

Archicom Holding Sp. z o.o.

Mie

123 2

Mie szk ani a

sektor 4

123 3

Nazwa: Spokojne Osiedle – Siechnice Cena: 549 000 zł Metraż: 150 m2 Liczba szeregów: 10

sektor 4

DANE INWESTYCJI

Rawicz, ul. Kamińskiego 23 tel. 607 304 709, 65 546 11 55 www.eibel.pl eibel@eibel.pl

a

Eibel

ani

Nazwa: Konwaliowe Zacisze Bielany Wrocławskie Cena: brak danych Metraż: 55–87 m2 Liczba mieszkań: 8

szk

Kobierzyce, ul. Tulipanowa 2 tel. 71 311 24 78, 604 465 334 www.sanbet.pl mieszkania@sanbet.pl

Mie

4

r eg ów ki

POD KL U CZ

sektor 4

Sze

5

23 kmiD


oferty deweloperów – sektor 4

ATOM Sp. z o.o.

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 208 tel. 71 733 05 15 sprzedaz@atom.wroclaw.pl www.atom.wroclaw.pl

Nazwa: Willa Mieszczańska (II etap) Siechnice, ul. Włościańska Cena: 4350 zł/m2 Metraż: 35–65 m2 Liczba mieszkań: 25

WPB Sp. z o.o.

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 85 tel. 71 342 88 80, 71 342 50 21 www.wpb.wroc.pl m.cebrowski@wpb.wroc.pl

Nazwa: Siostrzana Wrocław, ul. Siostrzana Cena: 5180 zł/m2 Metraż: 42–51 m2 Liczba mieszkań: 14

WPB Sp. z o.o.

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 85 tel. 71 342 88 80, 71 342 50 21 www.wpb.wroc.pl m.cebrowski@wpb.wroc.pl

Nazwa: Bursztynowa Wrocław, ul. Bursztynowa Cena: 5180 zł/m2 Metraż: 40–78 m2 Liczba mieszkań: 13

sektor 4

Nazwa: Panorama Ślężańska Sobótka Cena: brak danych Metraż: 40–68 m2 Liczba mieszkań: 10

a

Kobierzyce, ul. Tulipanowa 2 tel. 71 311 24 78, 604 465 334 www.sanbet.pl mieszkania@sanbet.pl

ani

DANE INWESTYCJI

szk

SANBET Fabryka Betonu W., S. PIOTROWSCY Sp. j.

Mie

6

Mie szk ani a

sektor 4

7

Mie szk ani a

sektor 4

123 8

a

sektor 4

ani

kmiD

szk

24

Mie

123 9


oferty deweloperów – sektor 4

a

sektor 4

ani

Wrocław, ul. Buforowa 116 tel. 500 636 900 www.osiedlerodzinne.pl biuro@osiedlerodzinne.pl

DANE INWESTYCJI

szk

Nazwa: Osiedle Rodzinne Wrocław, ul. Buforowa Cena: od 2975 zł/m2 Metraż: od 71,60 m2 Liczba mieszkań: 22

DANE INWESTYCJI

sektor 4 Słoneczne Groblice As-Hajto Deweloper Sp. k.

a

Nazwa: Kamienica II (II etap) Siechnice, ul. Piłsudskiego Cena: od 3990 zł/m2 Metraż: 37–55 m2 Liczba mieszkań: 19

ani

DANE INWESTYCJI

Wrocław, ul. Grabiszyńska 208 tel. 71 733 05 15 sprzedaz@atom.wroclaw.pl www.atom.wroclaw.pl

szk

ATOM Sp. z o.o.

Mie

11

Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Mie

10

Nazwa: Zwycięska Wrocław, ul. Zwycięska Cena: 4400 zł/m2 Metraż: 24,7–66,5 m2 Liczba mieszkań: 147

sektor 4

DANE INWESTYCJI

ul. Szybka 1f/C tel. 71 357 18 18 faks 71 373 62 14 www.awbud-developer.pl sprzedaz@awbud-developer.pl

a

Awbud-developer Sp. z o.o.

ani

Nazwa: Słoneczne Groblice Groblice, ul. Zacisze Cena: 3700 zł/m2 Metraż: 67–69 m2 Liczba mieszkań: 8

szk

Wrocław, ul. Piękna 30/32 tel. 71 333 21 99 www.as-hajto.pl biuro@as-hajto.pl

Mie

12

szk ani a

sektor 4

Mie

13

25 kmiD


oferty deweloperów – sektor 4

DANE INWESTYCJI

ul. Szczęśliwa 33 (Sky Tower) tel. 71 388 40 11 www.pdsa.pl sprzedaz.wroclaw@pdsa.pl

Nazwa: Na Życzliwej Wrocław, ul. Życzliwa Cena: 5200 zł/m2 Metraż: 44,86–69,99 m­2 Liczba mieszkań: 44

Grupa PROFIT Development

DANE INWESTYCJI

ul. Szczęśliwa 33 (Sky Tower) tel. 71 388 40 11 www.pdsa.pl sprzedaz.wroclaw@pdsa.pl

Nazwa: Rezydencja Borek Wrocław, ul. Saperów Cena: 7700 zł/m2 Metraż: 209,33 m2 Liczba apartamentów: 1

Grupa PROFIT Development

DANE INWESTYCJI

ul. Szczęśliwa 33 (Sky Tower) tel. 71 388 40 11 www.pdsa.pl sprzedaz.wroclaw@pdsa.pl

Nazwa: Mini Max Wrocław, ul. Przyjaźni Cena: 5400 zł/m2 Metraż: 33,53–71,83 m2 Liczba mieszkań: 50

sektor 4 Grupa PROFIT Development

a

Nazwa: Nęckiego Wrocław, ul. Nęckiego Cena: brak danych Metraż: 31–63 m2 Liczba mieszkań: 25

ani

DANE INWESTYCJI

ul. Szybka 1f/C tel. 71 357 18 18 faks 71 373 62 14 www.awbud-developer.pl sprzedaz@awbud-developer.pl

szk

Awbud-developer Sp. z o.o.

Mie

14

Mie szk ani a

sektor 4

15

Apa rta me nt y

sektor 4

16

a

sektor 4

ani

kmiD

szk

26

Mie

17


STYCJA

NOWA INWE

Osiedle Orion • kameralny charakter zabudowy (2 piętra) • doskonała komunikacja • plac zabaw dla dzieci • mieszkania 1-, 2-, 3-, 4- pokojowe o pow. 32-90 mkw. • termin realizacji: I kwartał 2015 www.osiedleorion.pl

ł

od 264 237 z

Panorama Zatorska • niski budynek – tylko 4 piętra • mieszkania 2-, 3-, 4-pok. o pow. 50–76 m2 • windy, parkingi podziemne • plac zabaw

www.panoramazatorska.pl SZK OSTATNIE MIE

ANIE

Willa na Grabiszynku • • • •

InWeStycja ZakOńcZOna kameralny charakter zabudowy mieszkanie 175 m2, 2-poziomowe dwa balkony i taras

www.willanagrabiszynku.pl Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Zatorska 73/1, ul. Rakietowa 11, Wrocław tel.: 71 793 76 55, 797 600 371, 71 715 93 80, 71 715 93 81 email: arkop-deweloper@arkop.com.pl www.arkop-deweloper.pl

Katalog Mieszkań i Domów | Wrocław i okolice | Czerwiec 01/2014  

Bezpłatny miesięcznik Katalog Mieszkań i Domów | Wrocław i okolice. KMiD.PL

Katalog Mieszkań i Domów | Wrocław i okolice | Czerwiec 01/2014  

Bezpłatny miesięcznik Katalog Mieszkań i Domów | Wrocław i okolice. KMiD.PL

Advertisement