Page 1

magasin: KMH nr 01 – okt 2012

Mötesplats för konst och vetenskap

Äntligen byggstart för KMH:s nya hus

Fredrik Malmberg

Körprofessor med rätt att laborera

Forskning genom musikdramatik

Kent Olofsson, konstnärlig doktorand

Krista Pyykönen

Masterstudent med sikte på ny publik

1


Innehåll

Upptakt Med det här första numret av Kungl. Musikhögskolans nya magasin hälsar jag dig välkommen att ta del av det rika smörgåsbord av kreativitet som KMH varje dag dukar upp. Det består av ett brett utbud av konstnärliga och pedagogiska utbildningar, av forskning och utvecklingsarbete.

lärarutbildningen och den konstnärliga forskningen, liksom nya och spännande möten med publiken och våra samverkanspartners. Välkommen till KMH!

En ny mötesplats för konst och vetenskap .................................................3 Professor i kördirigering med rätt att laborera .........................................................6 Krista – masterstudent med sikte på ny publik..................................................................8

Cecilia Rydinger Alin Tillförordnad rektor

900 km till Teheran eller SL-buss till Kulturskolan.................................................11

Och inte minst konserter, forskningsprojekt och annan samverkan med det omgivande samhället som präglar all högre musikutbildning 2012.

Forskning genom musikdramatik..........................12 Improvisation och reflektion......................................14 2011-2012 – Detta har hänt..........................................16

Premiären för det här magasinet sker mot bakgrunden av ett tragiskt kapitel i KMH:s historia. Den 30 maj 2012 avled vår rektor Johannes Johansson oväntat, mitt i sin gärning. (Se även minnesartikeln på sid. 31.)

En Gagliano i sikte.............................................................19 Musikens kraft i musikterapin...................................21 På ”pianoön” Gulangyu växer hoppet om samarbete med KMH..........................23 Alumner från KMH............................................................25

Johannes personliga engagemang i KMH lyser igenom i mycket av de händelser under 2011 och 2012 som vi beskriver på de här sidorna.

Jag och musiken.................................................................26 Runt Nordsjön med sjömansvisor i bagaget.................................................29

Dit hör hans strävan att alltid sätta studenten i centrum, och att främja kombinationen av konstnärligt skapande och en kritiskt reflekterande hållning. Framför oss står nu ett antal spännande utmaningar som kommer att märkas både för allmänheten och i högskolevärlden. Där ingår bland annat den fortsatta planeringen av våra nya byggnader, en fortsatt uppbyggnad av den nya

magasin:KMH

ges ut två gånger om året och sprids bland annat till Kungl. Musikhögskolans konsertbesökare, samverkanspartners, andra högskolor, bibliotek samt KMH:s studenter och anställda.

Ansvarig utgivare

Måns Tengnér, kommunikationschef

Redaktion

Måns Tengnér, Christina Hedlund. Om inget annat anges är texterna författade och bilderna tagna av redaktionen.

Foto: Stewen Quigley

Adress

Prenumeration

Kommunikationsavdelningen Kungl. Musikhögskolan Box 27711 115 91 Stockholm Tel 08-16 17 26 www.kmh.se

Om du vill prenumerera och få magasinet levererat direkt hem i brevlåda - skicka ett meddelande till info@kmh.se med namn och postadress. Prenumerationen är kostnadsfri.

Synpunkter och nyhetstips

Har du förslag på vad vi ska skriva om? Hör gärna av dig!

Omslagsfoto: Olle Bengtsson (Olle&Dom). Bilden föreställer den Gagliano-viola som nu spelas av årets vinnare av Jan Wallanderpriset, Sofia Lundström. Grafisk form: Jonas Norén Tryck: Kungl. Musikhögskolan ISSN: 2001-4155

2


En ny mötesplats för konst och vetenskap Ett efterlängtat domslut i Mark- och miljööverdomstolen i maj 2012 ska nu ha undanröjt de sista hindren. KMH kommer att flytta in en stor nybyggnad som på ett spännande sätt kombinerar nyskapande arkitektur med kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnader. –

Så här kommer KMH:s nya huvudbyggnad se ut för den som närmar sig området från Valhallavägen. Foto: AIX arkitekter

I decennier har det planerats och utretts för att få en fullgod ersättning för Kungl. Musikhögskolans lokaler vid Valhallavägen i Stockholm. Redan vid invigningen 1958 var den då nya byggnaden ett provisorium. Det låga, runda hus som från luften skulle ha formen av en G-klav förblev ofullbordat, och kompletterades senare genom att KMH övertog delar av f.d. Statens Normalskola (som utgör den nuvarande huvudbyggnaden).

Bland de sista i världen I omgångar har dock förhoppningarna på ett nybygge grusats av olika skäl. Till sist har Stockholm blivit en av de sista storstäderna i världen utan funktionella och representativa lokaler för högre musikutbildning. Men nu ska de första spadtagen tas. Inom de närmaste åren försvinner alla nuvarande byggnader. De kommer att ge plats åt dels bostäder och dels musikhögskolelokaler som förenar ny arkitektur med de kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnaderna från 1800-talet.

3

En stötesten under planeringen har varit de gamla K-märkta byggnaderna på tomten, som inte får rivas. Lösningen är lika enkel som genial. 1800-talshusen kommer ingå som delar i ett campusområde. Här syns ingången till det gamla ridhuset, som blir konsertsal för musik som kräver stor akustik. I mitten trävillan, och till höger skymtar den nya byggnaden. Foto: AIX arkitekter


Trapphallen med ljusinsläpp ovanifrån. Till vänster syns entrén till en av konsertsalarna. Foto: AIX arkitekter

En akademisk spetsmiljö Resultatet blir en ny central mötesplats för musik i Stockholm. Den ska äntligen ge KMH de förutsättningar som krävs för högre utbildning och forskning inom musik på 2000-talet. För Akademiska Hus, som är KMH:s hyresvärd, innebär beslutet ett välkommet klartecken att gå vidare med en stor stockholmssatsning.

Det runda B-huset rivs, det gula A-huset fungerar under byggtiden som temporära lokaler, men försvinner även det när KMH:s nya lokaler står klara om 3-4 år. Foto: Leif Gustavsson

outforskade former av möten mellan musik och publik. Ett stort arbete återstår nu, när den redan långt gångna byggnadsplaneringen har återupptagits. Det ursprungliga huset (B-huset eller ”G-klaven”) är redan utrymt och kommer förmodligen att rivas i början av 2013. Inflyttning i det nya huset beräknas kunna ske cirka 2015/16.

– Vi ser fram emot att kunna förverkliga ännu en akademisk spetsmiljö i Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus.

Mycket mer än konsertsalar

20 miljoner för att utveckla

Med sitt verk ”Taivas alla” vann Ilari Kullervo Hongisto, masterstudent i elektroakustisk musik vid KMH, i våras första pris i en internationell kompositionstävling som University Paris VIII utlyst för att uppmärksamma att det europeiska utbytesprogrammet Erasmus funnits i 25 år. Den finska titeln Taivas Alla är medvetet mångtydig. Innebörden kan både vara ”himlen är under dig när du flyger” och ”vad är det att leva utan ett hem”. Kompositionen är skapad med hjälp av insektsljud från hela världen, framför allt syrsor. Totalt har 50 ljudkällor använts. Ljuden själva är ganska likartade, därför har Ilari Hongisto i stor utsträckning använt sig av effekter, programmering och ljudbearbetning. Insekterna bildar olika typer av mindre ”ensembler” som delar av verket.

– Det här är ju dessutom ett stort och för stockholmsregionen viktigt projekt. Tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen och andra intressenter skapar vi en helhetslösning för ett helt kvarter.

KMH:s nya byggnader innehåller bland annat flera nya konsertsalar i olika storlekar och för olika typer av musik. Men det handlar om betydligt mer än ytterligare ett konserthus. Konsertsalar, studior och undervisningslokaler är ju musikstudentens motsvarighet till avancerade utvecklingslaboratorier.

”Himlen är under dig när du flyger”

Prinsessan Christina fru Magnuson hör till dem som gått samman för att söka stöd för att ge KMH bästa möjliga förutsättningar i det nya huset.

Läs mer

– www.kmh.se/nya_lokaler_2015

Därför har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gått in med ett stöd om 20 miljoner kronor så att de nya lokalerna ska kunna utrustas för att utveckla ännu

4

En stor del av Taivas alla har komponerats utifrån fragment som innehåller aleatoriska polyrytmer. Det är en rytmiskt fri kontrapunkt, producerat av ett sequencerprogram, och där olika rytmer tvingas till samtidig handling, med målet att bilda nya, intressanta och ofta slumpmässiga kombinationer. På kmh.se/ilari-hongisto kan man läsa en längre presentation av Ilaris verk ”Taivas alla”. Även en länk till hans examensarbete ”Nature sound trilogy: the thinking behind three electroacoustic pieces created of sounds of nature”.


Filip Jers – världsmästare och Alice Babs-stipendiat Åtta minuters orkesterframgång i Norrköping Filip Jers tog som första munspelare Filip Jers är nu verksam som frilansande någonsin masterexamen vid KMH:s jazzinstitution för drygt år sedan, och han skördar ständigt nya framgångar. I våras tilldelades han årets Alice Babsstipendium på 50.000 kronor. Stipendiet överlämnades vid en konsert på Stockholms konserthus den 23 april.

musiker med fokus på jazz och folkmusik. Förra året gav han ut sin första CD i eget namn, ”Spiro”, för vilken han fått stor uppmärksamhet även internationellt. Han turnerar intensivt, både i Europa och USA, främst med bandet ”Stockholm Lisboa Project”

Vigil, ett verk av Isak Edberg, masterstudent i komposition, spelades på en uppmärksammad after-work-konsert i Norrköping i maj. Molly Teleman skrev dagen efter i Norrköpings Tidningar:

”Skriv ett stycke på ungefär åtta minuter, sa de. Fem kompositionsstudenter tog sig an uppgiften. Den ena koncentrerade sig på stråk, brass med mera, en annan gick åt det andra hållet – in i de minsta beståndsdelarna, mikrotonerna som ryms mellan pianotangenterna.” ”Isak Edberg (Stockholm) sade sig vilja reducera så mycket som möjligt. Renodla. Tonskulpturen Vigil skar fram som en meteor genom rymden, klangerna vred på sig sakta och atmosfäriskt från olika vinklar.” ”Det var med påtaglig glädje som professor Karin Rehnqvist presenterade kompositionsstudenterna. Det betyder mycket för dem att få pröva sina krafter mot en fullskalig symfoniorkester, möjligheten kommer ju inte så ofta.” Norrköpings symfoniorkester spelade, dirigerad av Michael Bartosch. Övriga kompositionsstudenter på konserten var Martina Tomner (Malmö), Ivan Cancialosi (Göteborg), Jonas Nordström (Göteborg) och David Riebe (Malmö).

Filip Jers. Foto: Joakim Milder

Arvid Ingberg årets Landgrenstipendiat När det nyinrättade Nils Landgrenstipendiet i april delades ut för första gången gick det till Arvid Ingberg, student på kandidatprogrammet i jazz vid KMH. Bakom stipendiet står konsertarrangörsföreningen Jazzakademien. Ett av syftena är att sammanföra unga musiker med etablerade artister, vilket också skedde i och med att Arvids band ”Arvid Ingberg Kvartett” fick agera förband när Nils Landgren själv, Bohuslän Big Band och Värmlandsoperans orkester gav en konsert i samband med prisutdelningen. – Dessutom hoppade Nisse Landgren själv in och spelade några låtar med oss, berättar en nöjd Arvid Ingberg efteråt.

Arvid Ingberg. Foto: Kicki Nilsson

5


Professor i kördirigering med rätt att laborera

Som professor i kördirigering ansvarar Fredrik Malmberg för undervisningen av studenter i kördirigering och för KMH:s kammarkör. Men han vill också utveckla nya former av samarbeten, undersöka röstens möjligheter och ge studenterna verktyg för en föränderlig yrkesroll. –

Under våren 2011 tillträdde Fredrik Malmberg som professor i kördirigering. Det innebar att axla ett ansvar för KMH:s starka körtradition efter företrädare som Eric Ericson och Anders Eby. – Det handlar mycket om att öka det nära samarbetet mellan kompositörer och dirigenter, säger Fredrik Malmberg. Men också om att öppna dörrar mot andra kompetensområden. – Det är viktigt att som professor vara öppen för kompetens utifrån, att inte tro att man ska göra allting själv. VoiceLab och Forum för vokalmusik platser för analys och reflektion Fredrik har därför tagit initiativ till två nya öppna seminarieserier, Forum för vokalmusik och VoiceLab. Forumseminarierna riktar sig kanske i första hand mot institutionens egna studenter, men är öppna för alla intresserade. De tar upp frågor kring t.ex. estetik, kulturpolitik eller ergonomi, men också sådant som har en direkt koppling till hantverket. Dit hör vikten av att komponera bra konsertprogram: att reflektera över vad man gör, varför man gör det och hur. Som ett komplement har Fredrik tagit initiativ till projektet VoiceLab. Målet är att detta projekt ska kunna resultera i en regelbundet återkommande serie högre seminarier med deltagare från olika områden. – Det här första årets försök med VoiceLab har gjorts i samarbete med Kungl. Tekniska Högskolan. Här handlar det om att undersöka den akustiska rösten, och att ge möjlighet för kompositörer att komma hit och ganska prestigelöst testa idéer och tekniker. Det är viktigt att öka ett nära samarbete mellan kompositörer och dirigenter. Även att öppna dörrar mot nya kompetensområden, menar Fredrik Malmberg. Foto: Johan Ljungström

6


Fungerar det med ett fortissimo på det här stället och i det här höga läget? Kompositionsstudenten Patrik Jarlestam testar tillsammans med deltagarna på ett VoiceLab-seminarium olika sätt att sjunga det körstycke han håller på att skriva.

Hösten 2012 kommer fokus för VoiceLab att riktas mot bland annat hörspel, dvs. tal- och musikproduktioner skapade direkt för radio eller motsvarande media. Det sker i nära samarbete med både Radioteatern, KTH och KMH:s egna utbildningar i elektroakustisk komposition. VoiceLab kommer också att ingå som en del av projektet Riter, som genomförs tillsammans med Musica Vitae i Växjö och Fredrik Malmbergs egen ensemble Svenska Vokalharmonin, med stöd från Statens Musikverk. Samarbeten ger vidgade vyer Fredrik har också andra samarbeten på gång för KMH:s studenter och lärare. Det gäller t.ex. projekt tillsammans med Radiokören, och tonsättaren Per Nørgård, som är huvudperson i höstens tonsättarfestival i Stockholms Konserthus.

Här undersöker Sten Ternström, professor i musikakustik vid Kungliga Tekniska högskolan tillsammans med musiklärarstudenten Josef Sjöblom hur övertonsspektrat blir med olika typer av röstansats.

Det innefattar medverkan i tonsättarfestivalens konsertprogram. På motsvarande sätt kommer studenterna att kunna medverka i festivalen Sound of Stockholm. En större konsert med ny musik under Nordiska Musikdagarna finns också i planerna, inklusive inspelning för radio. Men det gäller också att seminarier och projekt får en återkoppling också till den dagliga utbildningen. – En av de mest givande tillämpningarna var ett konsert som vi kallade Sacred Concert/Geistliche Konzerte, där Duke Ellingtons musik mötte Heinrich Schütz’ 1600-talskompositioner. – Det väckte en hel del viktiga frågor kring dirigentens roll i förhållande till kompgrupper – i det här fallet både

jazzgrupp och barockens continuo – som är något helt annat än att leda oackompanjerad kör. I det fallet var konceptet Fredriks eget. Målet är annars att i så hög utsträckning som möjligt lämna över ansvaret för reflektionen till studenterna själva. Kördirigentens yrkesroll förändras Fredrik Malmberg framhåller att det inte räcker för en kördirigent idag att vara duktig på sitt. Det är nödvändigt att man har både bredd, flexibilitet och en medveten reflektion över yrkesrollen. – Kan vi t.ex. betrakta den traditionella fyrstämmiga körsången som helig, när sannolikheten är ganska stor att man som dirigent hamnar inför en kör med 30-40 kvinnor och kanske en man?

New Sound Made – väletablerad jazzfestival nu på Söder Våren är festivaltid för KMH. Nytt för 2012 var att jazzfestivalen New Sound Made utspelade sig på Kägelbanan vid

Södra Teatern. Ett 40-tal olika studentkonstellationer framträdde under tre dagar på två scener i musik med stor

Foto: Håkan Larsson

7

spännvidd: samtida jazz, fri improvisation, swing, pop och soul, fusion och ”svenskjazz”.


Krista – masterstudent med sikte på ny publik Hon är pionjär, hon jobbar med musik gränsöverskridande, och det projektarbete hon just satt igång är högaktuellt. Möt Krista Pyykönen som är KMH:s första Joint Music-masterstudent. –

I sitt masterarbete vill violinisten Krista utforska sätt att arbeta musikaliskt med och för demenssjuka. Den internationella masterutbildning hon går ger henne möjlighet att regelbundet utbyta kunskaper med musikstudenter från ett flertal europeiska länder. Foto: Stefan Nilsson

Krista Pyykönen är violinist och violinpedagog. Förra hösten påbörjade hon sina masterstudier vid KMH på programmet ”Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice”, fritt översatt ”Gemensamt masterprogram i musik för ny publik och nyskapande musikutövning”. En utbildning som ges i samarbete mellan lärosäten i Sverige, Island, Nederländerna och Storbritannien. Krista har därmed sin hemvist på KMH, men kommer att gå en av terminerna vid musikkonservatoriet i Groningen i Nederländerna. Utbildningen innehåller också olika nätverksträffar, workshops och andra internationella

kunskapsutbyten. Varje läsår inleds med en sommarkurs, som för övrigt i år äger rum under KMH:s värdskap. Att det blivit just Joint Music Masterutbildningen för Kristas var ett medvetet val. Hon har länge velat göra mera i sin yrkesroll än att ”bara” spela i symfoniorkester. – Som samhället ser ut idag kan vi inte vara musiker som sitter i konsertsalarna och väntar på att publiken ska komma, säger hon. Vi måste vara aktiva och själva hitta vår publik. Undersöka var vi behövs och marknadsföra oss. Alla borde ställa sig frågan: Vem spelar vi för? Och varför?

8

I utbildningen ingår bland annat att problematisera sin egen konstnärsroll, men också handfasta kunskaper om juridik och ekonomi. Nyligen har hon inom utbildningen gått en kurs på Södertörns högskola i kulturentreprenörskap. – Vi fick lära oss kompetensanalys: Vad är det jag kan som jag kan leverera och sälja? Men också en jättebra introduktion till den lagstiftning som är viktig att känna till, berättar Krista. Som examensarbete har Krista lyckats pricka in ett ämne som blivit högaktuellt i den svenska debatten: nämligen hur vi tar hand om våra gamla.


Hon har redan inlett ett samarbete med ett vårdhem i Stockholms innerstad, som ska utmynna i en workshop för demenssjuka och en skriftlig dokumentation. Ännu så länge befinner sig arbetet i en inledningsfas. Kanske kommer hon att låta de gamla musicera så gott de förmår, kanske på rytminstrument? Kanske foga in berättande element i det musikaliska? Bördig som hon är från Finland har hon Kalevala med sig. Alla finländare har en relation till det berömda eposet, och det borde sitta i även när man blir gammal och sjuk,

resonerar Krista. Något som Kalevala finns inte i Sverige, men kanske andra synteser av text och musik som kan fungera? Trots det tvärvetenskapliga perspektivet är utgångspunkten hela tiden Kristas roll som professionell violinist och violinpedagog.

KMH på CD KMH har en lång tradition av att genom KMH-förlaget ge ut skivor, noter och läromedel. Sedan 2007 producerar KMH också en särskild serie CD-skivor, som representerar delar av den konstnärliga produktionen inom varje institution. Skivorna är avsedda för dokumentation, representation och promotion, men de finns även till försäljning. De går att köpa via studentkårens bokhandel och webbshop Not&Bok och via Naxos distribution. Smakprov finns på www.kmh.se. KMH Jazz Orchestra Live in Tallinn – kompositioner i original eller arrangemang för storband av bl.a. Thad Jones, Maria Schneider och Jimi Hendrix, men även av prof. Örjan Fahlström och Mats Hålling. Inspelad live vid en konsert i Tallinn i Estland. Dirigent: Örjan Fahlström.

Solrosen och molnet – körverk av två generationers studenter och lärare i komposition vid KMH: Lars-Erik Rosell och Mattias Sköld, med Mikaeli kammarkör och Rebaroque, solister: Sofia Niklasson, Janna Vettergren, Conny Thimander, Love Enström och Jenny Ohlson, dirigent prof.em. Anders Eby.

Rite of Spring – orkesterverk av Stravinskij, Kokkonen och Medins med KMH Symfoniorkester, solist Johannes Rostamo, cello, dirigent: Paul Mägi.

Julens visor – KMH FOLK gör nytolkningar av arton folkliga julvisor i en samproduktion med Svenskt Visarkiv och Samfundet för visforskning, i anslutning till återutgivningen av Knut Brodins bok ”Julens visor” från 1936.

KMH FOLK 2010 – folkmusikinstitutionens “storband” KMH Folk och Jonas Knutsson som producent, i ett pärlband egna låtar med rötter i bl.a. Sverige, Irland och Kurdistan.

– Det får jag aldrig glömma bort. Jag är helt inställd på att hålla en hög ambitionsnivå och fortsätta mitt övande hela tiden under den här utbildningstiden, det är jätteviktigt.

9

Tracks from KMH 2001-2009. Femton originallåtar av studenter vid musiklärarprogrammet, tillkomna inom ramen för kursen i rock- och poparrangering.


Det var en rejält lång resväg Moshtagh hade för att komma till musiklektionerna, nittio mil enkel resa från hemstaden. Trumman på bilden är en daf, ett av få musikinstrument som inte var belagt med totalförbud under hans barndom i det efterrevolutionära Iran. Foto: Stefan Nilsson

10


900 km till Teheran eller SL-buss till Kulturskolan –

KMH:s institution för folkmusik ger inte bara utbildningar i svensk folkmusik. Här finns också utbildningar som vänder sig till folkmusiker med andra rötter än den svenska och till utövare av konstmusik utanför den västerländska traditionen. Utbildningarna ger möjlighet både till fördjupningar i den egna traditionen och breddning mot västerländska traditioner. Perfekt läge för musikaliska och andra kulturmöten alltså?

Slagverkaren Moshtagh Feizyabi är född i kurdiska delen av Iran. Han har just gått färdigt första året på kandidatprogrammet i folkmusik/konstmusik från andra kulturer. Under hans barndom, i den känsliga tiden efter revolutionen i Iran 1979, var musik absolut förbjuden. Att ha tillgång till några musikinstrument var det inte tal om. Ändå växte han upp med en väldigt speciell taktkänsla, berättar han. I pappans och storebroderns smedja hörde Moshtagh ständigt ljudet från hammaren som slog mot städet. Rytmiskt och regelbundet.

– Men både på Kulturskolan och senare har jag spelat väldigt mycket olika musik, olika folkmusikstilar, världsmusik, olika prova-på-ensembler i olika klassiska stilar, irländsk musik, filmmusik, jazz, stråkstämmor till poplåtar. Moshtagh och Sunniva möts bland annat i folkmusikinstitutionens ”storband” KMH Folk, där all musik komponeras och arrangeras tillsammans av studenterna, som sammantaget har en brokig bakgrund av erfarenheter och stilar i bagaget. Moshtagh säger att ändå fanns i Iran något som saknas i Sverige:

– Om man tappar rytmen kan det bli farligt. Man måste vara ytterst noga när det är tre personer som slår på järnet! – Mitt första riktiga instrument fick jag av min bror, det var en darbuka. Men det dröjde länge innan jag fick några musiklektioner. Det här var ju efter revolutionen. Sedan började jag spela daf. Den ansågs mer okej att spela av regimen, eftersom den är ett traditionellt tempelinstrument som brukar användas när dervisherna dansar. Då var det ett dussintal personer som spelade tillsammans, och jag lärde mig olika rytmer. Det var först efter gymnasiet, som artonåring som han fick sin första riktiga musikundervisning, för en känd musiker i Teheran. Det blev en intensiv period. Tillvaron pendlade mellan lektionerna i Teheran 90 mil (!) från hans egen hemstad, tillbaka hem, öva mycket hemma, spela en del med några lokalgrupper, och så tillbaka till Teheran. – Jag är ett sånt där Kulturskolebarn, säger nyckelharpspelaren Sunniva Abelli från Stockholm med ett skratt. Hon går också kandidatprogrammet som musiker, men med inriktning svensk folkmusik.

Vitt skilda musikaliska uppväxtvillkor. Nyckelharpspelaren Sunniva Abelli och slagverkaren Moshtagh Feizyabi konstaterar att det är just detta som kan vara en sådan tillgång i arbetet med ensemblen KMH Folk. Foto: Stefan Nilsson

Sunniva började spela fiol när hon var åtta. Så hörde hon en bekant till sin mamma spela nyckelharpa en gång. prövade själv, och övergick så småningom till nyckelharpa helt. Kulturskolan spelade mycket stor roll, men musiken fanns med hemifrån också. Både mamma och mormor spelade, och eftersom hennes mamma mest spelat västerbottnisk musik känner Sunniva att låttraditionen därifrån fungerar som någon slags grund i hennes eget spelande. Hon är uppvuxen i Stockholm, och av det skälet har det annars egentligen inte funnits någon given tradition att spela i. 11

– Jag är uppvuxen i en musikkultur där folkmusiken är ”den första genren”. Inte pop och rockmusik, som i Sverige. Här ser jag ju hur folkmusiken lever isolerat på något sätt. Den syns inte på teve. Jämför med när det är rockfestivaler: Hela nationen samlas, det ges ut speciella tidningar. Sunniva menar apropå detta att man måste ge de ovana lyssnarna en ingång till folkmusiken. – Det kanske kan vara svårt att börja med att lyssna på spelmansmusik för fiol. Då är det bra att börja med något som är mer populärt och lättillgängligt. Sunniva tycker ändå att det har hänt en hel del sedan hon växte upp. Då var det jättenördigt. När jag sa i skolan att jag spelade folkmusik var det ingen som visste vad det var för nåt. Men numera verkar det som att man har hört nånting i alla fall. Det är accepterat som genre. Något håller på att hända!


Forskning genom musikdramatik Hur kan man som tonsättare hitta annorlunda och nya vägar för att skapa opera? Det bestämde sig tonsättaren Kent Olofsson för att ta reda på mer om, och han genomför sina undersökningar som doktorand inom ramen för den nationella konstnärliga forskarskolan. –

Kent Olofssons konstnärliga forskningsmetod går ut på att skapa en serie experimentella musikdramatiska verk som han är med och utarbetar, parallellt reflekterar över. – Varje verk har en speciell fråga och undersökning som utgångspunkt, berättar Kent Olofsson. Jag utvärderar kunskaperna och erfarenheterna från varje verk, och använder dem sedan i nästa. På så sätt kan man följa med i resonemangen genom hela serien med verk. Hamlet II: Exit Ghost var det första som tillkom inom ramen för hans forskarutbildning. Det är skrivet för två skådespelare, live-elektronik och live-video. Pjäsen - för det är här alltså fråga om något som mer har drag av teaterpjäs än musikdramatik - har en stark dramatisk form, berättar han. Men för den skull bygger den inte på en given historia. Istället byggs formen av olika situationer, relationer, frågeställningar och teman.

– De dramatiska materialen sätts i rörelse framåt på ett sätt som påminner starkt om hur ett musikaliskt material kan presenteras, utvecklas och varieras och på så sätt skapa den övergripande formen, säger Kent. Just denna egenhet - att teater kan ha musikalisk form utan att vara en musikalisk komposition - har han sedan utforskat vidare i nästa verk, kallat A Language at War. Erfarenheterna kommer Kent Olofsson härnäst att ta med sig till nästa projekt. Det blir ett verk för sju skådespelare, sju sångare och sju högtalare, kallat Noli me tangere. Tanken är att det ska fungera som en slags kommentar till Orlando di Lassos madrigalsvit från 1500-talet, Lagrime di San Pietro.

12

Den nationella konstnärliga forskarskolan

Nationella konstnärliga forskarskolan startade 2010. Den bedrivs vid en handfull av landets högskolor och universitet, med Lunds universitet som värdhögskola. Tjugotalet forskarstudenter är aktiva, och de första beräknas ta sin konstnärliga doktorsexamen år 2015. KMH har två deltagare: Anna Einarsson och Kent Olofsson. Det övergripande syftet är att skapa en utbildningsstruktur för konstnärlig forskning i hela landet. Omfattande seminarieverksamhet, nätverksträffar. Vetenskapsrådet står bakom.


Litet instrument – stort pris Dan Laurin är gästprofessor vid KMH, och en av världens mest framstående blockflöjtister. I höstas blev hans konstnärskap belönat med ett av de förnämsta priser som går att uppbringa i musiksverige, Interpretpriset, som delas ut av Kungl. Musikaliska Akademin.

En kväll i januari 2012 fick publiken ta del av Kent Olofssons forskningsfrågeställning om hur ett kompositoriskt formtänkande kan användas som dramaturgiskt redskap. Då gjorde Teatr Weimar, den experimentella fria teatergrupp som Kent Olofsson samarbetat med för flera av sina verk, ett gästspel på KMH, för ett framförande av A Language at War. Foto: Jörgen Dahlqvist

Save the Date – årlig inspiration för jazzmusiker Sedan några år tillbaka arrangerar institutionen för Jazz en inspirationsdag för alumner, ”Save the Date”. Tidigare studenter har bjudits in för att träffas, delta i seminarier, lyssna på föredrag, inspireras. Man har haft paneldiskussioner på teman som ”blev ni väl förberedda för er kreativa verksamhet genom er utbildning?”, ”Hur påverkas kreativiteten av jazzmiljöns ojämna könsbalans?” och andra ämnen. Forskare med anknytning till musik och annan kreativ verksamhet har delat

med sig av sin kunskap. Några exempel: Fredrik Ullén, hjärnforskare vid KI, dessutom framstående pianist, som talat om forskningsrön kring improvisation och hjärnan. Örjan de Manzano hade ett liknande perspektiv när han utgick från det observerbara i hjärnans signalsystem och vad det säger oss om musikalisk kreativitet. Vid den senaste upplagan av Save the Date, som ägde rum den 20 januari 2012, deltog de båda KMH-alumnerna Henrik Linder och Aaron Mellergård. De berättade om sitt och tredje bandmedlemmen Jonah Nilssons framgångar med Dirty Loops, som gjort internationell succé med marknadsföring nästan enbart via sociala medier.

Henrik Linder & Aaron Mellergård.

Dan Laurin fick priset för de insatser han gör som interpret. Men han fick också priset i egenskap av återskapare och nyskapare. Vad innebär det då att vara återskapare av blockflöjtsmusik? I Dan Laurins fall handlar det bland annat om att han samarbetar med ledande instrumentmakare för att göra rekonstruktioner av äldre tiders instrument. Vilket i sin tur gjort att han kunnat presentera repertoar som tidigare legat ospelad. Ett spännande exempel är den blockflöjt som tillverkades speciellt för en inspelning av 1600-talstonsättaren Jacob van Eycks ”Der Fluyten Lusthof ”, det mest omfattande och variationsrika soloverk som någonsin skrivits för ett blåsinstrument. Nyskapare är Dan också på så sätt att han gärna spelar samtida repertoar i kanske oväntade sammanhang. Till exempel elektroakustisk musik för elförstärkt blockflöjt. Att låta blockflöjten bli ett instrument för nutida musik, som får klinga i de ”stora” symfoniska sammanhangen förespråkar han ivrigt.

Dan Laurin

13


Improvisation och reflektion Han - jazzsaxofonist med improvisation som livsluft. Hon - klassisk violinist med stark förankring i konstmusiktraditionen, framför allt i den nutida repertoaren. På KMH möts de två, Joakim Milder och Anna Lindal, för att samtala om förhållandet mellan improvisation, interpretation och konstnärlig forskning. –

– För min del blev jag totalt ”hooked” på improvisation i samband med ett tonsättarprojekt för några år sedan, berättar Anna Lindal. I projektet arbetade en ensemble med deltagare både från den klassiska sidan och jazzinstitutionen. – Det var ett genombrott på ett speciellt sätt, att vi träffades där på musikalisk mark. Det blev inte bara att ”hoppa över gränser” i allmänhet, utan vi träffades i en slags musikaliskt gråzonsområde som var väldigt givande.

– Instrumentellt har den nutida konstmusiken en sorts alfabet som också är mycket användbart inom improvisationen. För Annas del handlar det inte om att improvisera över jazzskalor. Istället om att använda den samtida konstmusiken med dess uttrycksmedel. – Instrumentellt har den en sorts alfabet som också är mycket användbart inom improvisationen. Brahms och mötet mellan improvisation och interpretation Det improviserande sättet att förhålla sig till musik har präglat henne mycket även som interpret av den klassiska konstmusiken. Som när hon för en tid sen gav en grupp studenter i uppgift att studera in en stråkkvartett av Brahms. – Vi jobbade i flera veckor med vissa bitar av den här kvartetten. Till exempel fick de jobba bara med ackorden, stanna vid vissa tillfällen och improvisera, och diskutera. Det var ganska modigt, menar Anna, men det blev mycket lyckat. En del lät som barockmusik,

annat som jazz, något som Brahms, en del som en sorts halvrockmusik. – Det var deras reflektioner kring Brahms! När de sedan väl spelade Brahms hade de liksom ”ätit” musiken, gjort en helt egen läsning. Det handlade inte om att hitta stilen, utan om att verkligen gå in i materialet, på ett eget sätt. Förutseende är omöjligt – I övningsrummet förbereder man sig, men som improvisationsmusiker kan jag inte förutse vad som ska hända, säger Joakim Milder. – Om jag ska dra det till sin spets så skulle man kunna säga att det inte är någon idé att förbereda sig. Vi vet ju inte hur de närmaste fem sekunderna ska gestalta sig. Då är det lämpligare att göra sig fri från föreställningarna om förberedelse, och istället inrikta sig på att reagera på det som sker. Improvisationen blev en fristad Joakim Milders väg in i improvisationsmusiken gick via barocken. Som liten spelade han blockflöjt, och då blev det mycket barockmusik. Han blev driven, skicklig, konserterade flitigt i kyrkor, men säger att han till sist alltmer blev en ganska ”neurotisk” blockflöjtist. Det var i takt med att han förstod vad som var lämpligt i musiken, hur han borde spela. Då blev han både nervös och medioker, säger han själv. – Sedan blev improvisationen därför en slags fristad. – Men finns det inte rätt och fel också inom improvisationsmusiken? invänder Anna Lindal. – Jo, svarar Joakim Milder, men för min del handlar improvisation om att artikulera diffus musik som strömmar

14

omkring oss, plocka ner den. Den färdas genom ett instrument, och på vägen kommer den alltid att ha förändrats. – Mitt jobb är att få ut så mycket som möjligt av hur den var innan den blev förvanskad. Att spela lämpligt men ändå fel Utifrån tanken om att man har en oförvanskad, ideal ström av musik att förhålla sig till föreslår Joakim att en definition på improvisation skulle kunna vara ”musik som inte låter sig interpreteras”.

– Det var deras reflektioner kring Brahms! När de sedan väl spelade Brahms hade de liksom ”ätit” musiken, gjort en helt egen läsning. – Det är otroligt spännande att tänka sig den här strömmen av musik som man hakar på, menar Anna. – Detta hur vi upplever musik både som spelare och lyssnare. Vad är det för sorts flöden man går in i? Vad är det man väljer? Det är ett val hela tiden när man är i det här flödet från musiken. Är det ett påstående eller ett svar? Är det en brygga över till ett nytt skeende? – Jag tror på ett lekfullt förhållande även till skriven musik, om än med väldigt stor respekt. Improvisationens återkomst och tidstrogetrörelsen Joakim menar att det historiskt innebar problem när improvisationen försvann från den västerländska konstmusi-


Anna Lindal, lektor i violin vid Klassiska institutionen och Joakim Milder, saxofonist och professor i improvisation vid Jazzinstitutionen avslutade sitt samtal vid diskussionslunchen med en kortare improvisation

ken, när tonsättare i så hög grad kom att vilja styra och kalkylera exakt hur musiken skulle framföras. Det var som att man ville ta bort riskerna för att musiken inte skulle fungera. Men då underminerades ju också förtroendet för interpreten. Anna hävdar att improvisationen är på väg tillbaka. – Särskilt inom den nutida konstmusiken. Här finns en nytändning, och ett hopp om att här kan man gå vidare! När det gäller interpretation, och interpretens frihet, så har en hel del förändrats bara de senaste årtiondena. En viktig anledning är tidstrogetrörelsen inom den klassiska musiken. Där har det handlat om att gå tillbaka till källorna och undersöka musikens kon-

text. Nu är tidstrogetrörelsen inne i ett slags mognadsstadium. Därför har man nu också en helt annan frihet till den kunskap man fått om äldre tids uppförandepraxis. Allt det här, menar Anna

– För min del handlar improvisation om att artikulera diffus musik som strömmar omkring oss, plocka ner den. Lindal, har bidragit till att vitalisera musiken på bred front. – Därför att man gått in andra vägar in i musiken, man har en sorts forskande förhållningssätt till interpretation.

15

KMH:s diskussionsluncher Samtalet mellan Anna Lindal och Joakim Milder ägde rum vid en av KMH:s diskussionsluncher. Cecilia K Hultberg, professor i musikpedagogik var moderator. Luncherna är informella seminarier, och hör precis som konserterna till KMH:s öppna verksamhet. Alltså är inte bara studenter och personal välkomna dit, utan också allmänheten. Man lyssnar på en inledandning i ord, ljud och bild, sedan är ordet fritt. Allt medan åhörarna äter sina medhavda lunchlådor - vilket bidrar till att seminarierna blir så avspända och informella som är tanken. Några exempel på ämnen som diskuterats på andra diskussionsluncher det senaste året: - Nyckelharpsmetodik - Estetik och kreativitet i konstnärlig gestaltning - Musikens roll på jympapasset - Svenska jazzsångerskor - Live-sampling som konstnärligt redskap - Interaktion mellan video och nutida musik www.kmh.se/seminarier


New Sound Made 2011. Foto: Stefan Nilsson

2011-2012: Detta har hänt... Ett urval av händelser på eller omkring Kungl. Musikhögskolan. 16


2011 7-8 jan ”Save the date” Fortbildnings-

dag för jazzmusiker, denna gång i samarbete med Musikhögskolan i Malmö, och med gästerna Örjan de Manzano (KI), Maria Sandgren (Södertörns högskola), Patrik Larsson (SOM, Export Music Sweden) m.fl.

16/1 ”Trumpetfrossa” på Nybrokajen

11 i samarbete med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) m.fl.

18/1 Högskoleverket ger KMH tillstånd

17/3 Prinsessan Christina fru Magnuson blir ny medlem av KMH:s rådgivande grupp för donationsfrågor och externa relationer

20-28/5 ljudOljud: Festivalen för komposition och dirigering, med ett stort antal uruppföranden av KMH:s kompositionsstudenter

8/4 Per-Henrik Holgerssons disputa-

31/5 Musikalisk iscensättning av det gamla ridhuset, som kan komma att bli orgelsal och konsertsal för musik med stor akustik

tion: ”Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning”

24/3 KMH-studenten Oscar Treitler får 2011 års Jan Wallanderpris, instiftat av Handelsbanken och KMH, och får tillgång till en Gaglianoviolin från 1756 av Nicoló Gagliano (se sid. 19)

13/6 Lic-seminarium: Fredrik Påhls-

son: ”Likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper...”

att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9

29/3 Seminarium med cellisten Svante Henryson: ”Att spela elförstärkt stråk”

21/6 Högskoleverket ger KMH tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

3-6/2 Kom&Hör, Studenterna vid institutionen för klassisk musik presenterar KMH:s årliga festival för kammarmusik. Älskade klassiker av bl.a. Mozart och Brahms i sällskap av nyskriven musik av bl.a. Johan Jeverud, Jonas Forssell och Kjell Perder.

vår 2011 Ombyggnaden av A-huset

16-24/7 2011 Popkollo på Subtopia i

påbörjas som förberedelse för nybygget

9/4 För femtonde gången: LÅT! årets

stora folkmusikmanifestation på KMH (april) Fredrik Malmberg ny körprofessor

25-27/4 Japansk riks-TV (NHK) söker talanger på KMH för det japanska TVprogrammet ”Amazing Voice”

maj-juni Inspelning av första säsongen

Botkyrka för tjejer 12-18 år, i samarbete med Botkyrka kommun

8-19/8 European Master Classes and

Orchestra samlar 180 studenter och 30 kursledare från hela världen för individuella master classes, kammarmusik och orkesterspel, i samarbete med Aurora Chamber Music i TrollhättanVänsersborg

av SVT:s programserie ”Maestro” på KMH (se sid. 30)

26/4-3/5 Aurora Master Class anordnas i Vänersborg i samarbete med Aurora Chamber Music i TrollhättanVänersborg 29/4 Invigning av ”Centrum för

gestaltning” (SU, KKH, KMH-MoM, Kista Teater) med mobiltelefondramat ”Antigones dagbok”

Kom & Hör2011

12/2 Masterclass med träblåsare från den legendariska Concertgebouworkestern (Amsterdam) 16/2 Planering påbörjas för en ny masterutbildning (”CoPeCo”) för kompositörer och utövare i samarbete mellan Tallinn, Hamburg och Lyon

18/2 KMH:s styrelse beslutar om ny strategi för 2012-2014 18/2  KMH ansöker om utbyggd fors-

karutbildning.

9/3 Midicosmos: Konsert med kompositioner för självspelande disklavier, i samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg

5/5 KMH inför ny visuell identitet och nytt grafiskt profilprogram, och lanserar samtidigt en ny webbplats 12/5 Lic-seminarium: Susanna Leijon-

Magnus Bunnskog

hufvud: ”Sångupplevelse - en klingande bekräftelse på min existens i världen.”

13/5 Lic-seminarium: Johan Nyberg:

”Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligen stort.”

16-18/5 New Sound Made, KMH:s stora jazz/popfestival, denna gång i Kungsträdgården 20/5 Lic-seminarium: Annika Falthin: ”Musik som nav i skolredovisningar.”

20/5 Lic-seminarium: Peter Falthin: ”Goodbye Reason Hello Rhyme.”

17

14-18/9 Ripasso: en ny festival för tidig musik i Huddinge, arrangeras i samarbete med institutionen för klassisk musik

7/10 ”Berörd, bekräftad och berikad

av musik”: Nationellt symposium om musikterapi, arrangerat av institutionen för musik, pedagogik och samhälle

9/10 KMH-studenten Andrej Power vinner Ljunggrenska tävlingen för unga musiker i Göteborg


10/10 Release för CD-albumet ”Tracks

14-16/5 KMH:s årliga jazzfestival New Sound Made arrangeras denna gång på två scener på Kägelbanan vid Södra teatern

28/4-2/5 ”Sång under segel”: Projekt med studieresa för folkmusikstudenterna till Rotterdam, Newcastle och Glasgow

1-2/12 KMH delar monter med övriga

21-27/5 ljudOljud, festivalen för kom-

24/5 KMH:s masterstudent i elek-

from KMH” med 15 låtar producerade inom lärarprogrammets kurs i rock- och poparrangering (se sid 9)

konstnärliga högskolor i Stockholm på SACO:s utbildningsmässa

4/12 KMH gästas av utbildningsminister Jan Björklund (se sid. 20) 10-13/12 KMH inleder samarbete med

Xiamen-Gulangyu i Lina med fyra konserter i Kina (professor Rolf Lindblom och Yan Shuang, piano, brasskvintett under ledning av professor Sven-Erik Eriksson) Se sid. 23)

10/12 Folkmusikinstitutionens traditionella julkonsert genomförs för 30:e året!

position och dirigering, presenterar bl.a. ett stort antal uruppföranden av kompositionsstudenter på nio scener runt om i Stockholm.

Däribland ett samarbete med Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola kring fyra nya kortoperor över Kassandramyten

23/5 Mats Uddholm disputerar på av-

handlingen ”Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt – En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogiska teorier och definitionsmakt.”

16/12 Ann-Sofie Paulander disputerar på avhandlingen ”Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser (se sid. 21)

Ur folkmusikernas julkonsert Foto: Foto: Hanna Källebo Neikter

2012 20/1 ”Save the Date”: Jazzinstitutio-

nens fortbildningsdag för jazzmusiker, denna gång med gästerna Fredrik Ullén, Björn Alterhaug, Suzanne Osten, Maria Taube, Dirty Loops m.fl. (se sid. 7)

2-5/2 Kom&Hör: 80 studenter vid

institutionen för klassisk musik arrangerar 2012 års stora kammarmusikfestival, i år bl.a. med en familjekonsert med Saint-Saëns’ Djurens karneval

20-24/2 Jazzvecka i Tumba med

KMH Jazz Orchestra, studenter och lärare från KMH, samt elever och lärare från Estetiska programmet på Tumba gymnasium

22/3 Sofia Lundström, student på

avancerad påbyggnadsutbildning i viola vid Edsbergs slott, vinner 2012 års Jan Wallanderpris (se nästa sida)

29/3 Sten Nordin, finansborgaråd i Stockholms stad besöker KMH

17/4 Audition till Talanginventeringen i Fittja, ett samarbete mellan KMH, föreningen Farhang och Botkyrka kommun. 7/5 Domslut i Mark- och miljödomstolen innebär att detaljplanen kan fastställas och vinna laga kraft. Byggprocessen kan därmed återupptas.

18

troakustisk komposition Ilari Kullervo Hongisto vinner första pris i 2012 European Erasmus Composition Competition of the University Paris VIII för sin komposition Taivas alla (se sid. 4)

30/5 KMH:s rektor Johannes Johansson avlider oväntat. Han ersätts av prorektor Cecilia Rydinger Alin, som regeringen i juni utser till tillförordnad rektor. 8-19/8 European Master Classes and

Orchestra. Master classes i samarbete med Aurora Chamber Music och Musikakademi Vänersborg.


En Gagliano i sikte –

Foto: Stefan Nilsson

Varför ligger musikinstrument inlåsta i kassavalv, ospelade? Skulle inte ett företag kunna köpa in dem, och låta de mest begåvade unga musikerna få spela på dem?

1970-talet och numera hedersordförande. Jan Wallander deltog själv, numera några och nittio år, vid den senaste prisutdelningen.

Precis den idén väcktes för några år sedan av Handelsbankens VD Pär Boman. KMH:s rektor Johannes Johansson kontaktades. Kanske ville KMH hjälpa till att hitta de rätta unga musikerna, om banken ” står för fiolerna ”, dvs. hjälper till med finansieringen? Självklart ville KMH vara med på

Violinisten och KMH-studenten Daniel Migdal vann den första tävlingen 2010. Han fick därmed tillgång till en violin tillverkad av en av de italienska mästarbyggarna på 1700-talet, Januarius Gagliano, som han mottog ur prinsessan Christina fru Magnusons hand. Han har själv sagt att bytet till den fiolen var som att byta upp sig från en Amazon till en Ferrari...

denna resa. Det hela tog form av en pristävling, Jan Wallanderpriset, till vilken studerande på avancerad nivå i hela landet bjuds in för att provspela. Prisets namn har tillkommit för att hedra Handelsbankens legendariske tidigare VD och ordförande, verksam på 19


2011 var det också en KMH-student, Oscar Treitler, som fick priset: ytterligare en Gaglianofiol, fast denna gång byggd av en yngre familjemedlem, Nicoló.

upp prisinstrumenten, lyckas hitta även en Gaglianocello. Det är betydligt svårare, eftersom bevarade celli i den här klassen är betydligt mera sällsynta på marknaden.

2012 var det alltså tredje gången gillt. Den här gången gällde det en viola, och det blev Sofia Lundström som vann titeln.

Pristagarna utses alltid av en internationell jury som 2012 bestod av rektor vid KMH i Stockholm Johannes Johansson, professor Simon RowlandJones vid Royal College of Music i London, och professor Diemut Poppen vid Hochschule für Musik i Detmold i Tyskland.

Och nu ser det ut som om kärnan i den gradvis växande samlingen Handelsbanken Classic Instruments kommer att kunna bli en hel Gaglianokvartett, eftersom violan är byggd av Giuseppe, Antonio och Giovanni Gagliano kring sekelskiftet 1800. Det förutsätter dock att violinmakaren Paul Barter, som varje år letar

Men priset innebär också ett viktigt steg i KMH:s allt aktivare arbete för att upprätta nya långsiktiga relationer med näringsliv och organisationer. En viktig roll för detta växande samarbete spelar också den galakonsert med KMH-studenter som ges på Musikaliska (Nybrokajen 11) i samband med varje prisutdelning. Här framträder förutom pristagaren studenter från KMH:s alla institutioner tillsammans med kända alumner, hittills t.ex. Robert Wells, The Real Group och Sofia Karlsson.

Jan Wallanderpriset innebär alltså först och främst en möjlighet för framstående studenter att kunna spela på förstklassiga historiska instrument som annars vore helt utom räckhåll.

Tre årgångar Wallanderpristagare: Daniel Migdal 2010, Oscar Treitler 2011, Sofia Lundström 2012. Foto: Malin Nilsson, Stefan Nilsson

Beslutsfattare på besök KMH väcker ett allt större intresse hos beslutande politiker på både nationell och lokal nivå. Bl.a. har utbildnings- och kulturministrarna Lars Leijonborg och Lena Adelsohn Liljeroth, nuvarande utbildningsminister Jan Björklund och Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin på egen begäran kommit till KMH. Det har t.ex. gällt samtal om konstnärlig forskning i samarbete med andra lärosäten eller nya medier. – Med Jan Björklund diskuterade vi också teori kontra praktik i musik-

lärarutbildningen, säger Anna Johansson, ordförande i KMH:s studentkår KMS. – Jan Björklund hade fått höra från studenter att de tyckte det var för mycket teori och för lite praktik. Jag menade att det inte behöver vara någon dragkamp: Det teoretiska kan jag till exempel redovisa genom att man håller lektioner för sina kurskamrater med just det innehållet. Björklunds besök hos en grupp folkmusikstudenter genererade även en livlig facebookdiskussion om vilka insikter och förkunskaper man kan förvänta sig av en besökande minister.

20

Jan Björklund på rundvandring tillsammans med studentkårens ordförande Anna Johansson. Bakom dem syns KMH:s styrelseordförande Kerstin Eliasson. Foto: Stefan Nilsson


Musikens kraft i musikterapin Vad är patientens och terapeutens upplevelse av det som sker i behandling med musikterapi? Det bestämde sig Ann-Sofie Paulander för att undersöka närmare. Hennes efterforskningar resulterade i en doktorsavhandling. –

Ur ett internationellt perspektiv är musikterapin i Sverige ett relativt outforskat fält. De tre huvudinriktningarna som finns här (se faktaruta nästa sida), behövde få en grundlig vetenskaplig beskrivning. Detta blev ett startskott för Ann-Sofie Paulander när hon påbörjade sitt avhandlingsarbete. Ett djupare syfte med undersökningen var att få en förståelse av vad de som deltar i musikterapisessioner inom de tre inriktningarna upplever att det är som händer. På vilka sätt kan patienter och terapeuter, vuxna deltagares erfarande av sessionerna inom de tre inriktningarna beskrivas?

– En slutsats är därmed att den musikaliska kunskapen och kompetensen är central när man arbetar som musikterapeut, betonar Ann-Sofie. Patienterna beskrev det som att de ville ”vara i musik”, som någon av dem uttryckte det, och som att de ”var själva, men inte ensamma, eftersom de hade musik”. Detta fastän terapeuten fanns med i rummet. Terapeuterna kunde berätta om liknande upplevelser.

Ann-Sofie Paulander använde sig medvetet av en mångtydig empiri: videofilmer av sessionerna, intervjuer med deltagarna, minnesanteckningar och musikterapiinriktningarnas utbildningslitteratur. De patienter som deltog i sessionerna var alla vuxna, och hade kommit i kontakt med musikterapin på olika vägar, för stöd- eller specialundervisning inom skolan, genom den psykiatriska öppenvården, och några slutligen hade sökt upp terapin i självutvecklande syfte. - Det jag ville se var om det finns någonting som händer när musiken träder in i dessa sammanhang som jag inte har sett förut. Finns det något jag inte vet? – Det mest framträdande draget var att det handlar så mycket om transcendentala upplevelser, säger Ann-Sofie. Deltagarna i musikterapisessionerna beskrev hur de upplevde att musiken blir till en egen kraft som ligger vid sidan av både terapeut och patient.

Foto: Ola Bergengren

21

En av dem sa i en intervju ”det känns som jag har musiken som medarbetare”. Musiken blev till en tredje part som var närvarande i rummet, någon som terapeuten kunde ”lämna över till”. Fenomenologin är tillsammans med hermeneutiken två grundläggande teoretiska perspektiv som Ann-Sofie låtit genomsyra hela analyse Begreppet fenomenologi står för ”läran om det som visar sig för medvetandet”. Det vill säga man studerar världen så som vi uppfattar den, inte som den ”är”.


Filosofen Maurice Merleau-Ponty och hans tankar om ”livsvärlden” liksom Paul Ricoeurs teorier om fantasierna och dess kommunikativa rörelser har haft stor betydelse för avhandlingen. Likaså Edmund Husserl och hans tankar om tidsmedvetandet, för att förstå hur musiken och musikterapisessionerna fungerar. Det handlar om sådant som att varje tidpunkt vilken framträder som ett ”nu” genast och ohjälpligen glider undan och blir till ett förflutet ”då”, att nuet ackompanjeras eller påverkas av dåtiden och framtiden - och liknande filosofiska tankegångar som gärna låter sig appliceras på musikaliska skeenden.

Musikterapisessionerna har vissa fasta ramar, en viss struktur. I avhandlingen liknar Ann-Sofie det vid ritualer. Det är när terapeuten håller sig alltför strikt vid dessa ramar och i alltför rigid mening använder de metoder eller den inriktning man arbetar utifrån, som det inte visar sig fungera väl. – Det är oerhört viktigt att det finns en struktur, men det måste finnas flexibilitet inom strukturen.

Avhandlingar som produceras inom KMH:s forskarutbildning i musikpedagogik (i samarbete med Stockholms respektive Lunds universitet) publiceras av KMH-Förlaget. De är tillgängliga via studentkårens bokhandel Not&Bok och via universitetens databas DiVA. Doktorsavhandlingar Holgersson, Per-Henrik: Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning: en kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning. Stockholm 2011. Paulander, Ann-Sofie: Meningen med att gå i musikterapi: En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. Stockholm 2011. Licentiatuppsatser

Musikterapiutbildning på humanistisk och psykodynamisk grund ges vid KMH. Terapeuten har en mångsidig musikterapeutisk metodrepertoar att tillgå med improvisation, musiklyssning, instrumentalspel, sång och samtal. Utvecklingspsykologi, musikpsykologi, musikterapiteori, etik och bemötande utgör teoretiska redskap. Musikterapisessioner formas och utvecklas utifrån patientens behov och intresse. Utbildningen ger professionell musikterapeutisk kompetens att planera, genomföra och utvärdera musikterapi med olika målgrupper. Läs mera på www.kmh.se/kmh-38000 Funktionsinriktad musikterapi (FMT) beskrivs som en neuromuskulär behandlingsmetod teoretiskt förankrad i bl.a. neuropsykologi och fysiologi. Musik som används består av kombinationer av melodislingor, rytmer och harmonier i korta fraser, ”koder”. Både patient och terapeut spelar. Förbestämt instrumentarium, till stor del slagverksinstrument. Terapeuten spelar piano. I sessionerna förekommer inga samtal. Utbildning till FMT- terapeut ges vid Musikhögskolan Ingesund, 90 hp på grundnivå. Halvfartsstudier under tre år.

Patienterna sa att de var själva, men inte ensamma, därför att de hade musiken. Terapeuterna å sin sida såg musiken som en medarbetare, en tredje part att lämna över till, berättar Ann-Sofie Paulander.

Aktuella avhandlingar i musikpedagogik

Tre inriktningar:

en klingande bekräftelse på min existens i världen. En fenomenologisk undersökning ur första-person-perspektiv. Stockholm 2011. Nyberg, Johan: Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligen stort. En pragmatisk studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik. Stockholm 2011. Falthin, Annika: Musik som nav i skolredovisningar. Stockholm 2011. Falthin, Peter: Goodbye Reason Hello Rhyme: a study of meaning making and the concept development process in music composition. Stockholm 2011. Påhlsson, Fredrik: Likvärdig bedömning i musik: lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs. Stockholm 2011.

Leijonhufvud, Susanna: Sångupplevelse –

22

Guided Imagery and Music (GIM) går ut på att man lyssnar till inspelad musik, till största delen musik från konstmusikrepertoaren. Patienten ligger ner, avslappnad, och berättar för terapeuten vad hon/han upplever under lyssnandet. Sessioner omfattar ca 90 min, Huvudsaklig teorigrund är humanistisk och transpersonell psykologi. Utbildning anordnas privat av företaget Expressive Arts Stockholm AB, och är upplagd som deltidsstudier under 3-4 år fram till det att man kan bli auktoriserad BMGIM-terapeut.

Doktorsdisputation 23 maj 2012: Uddholm, Mats: Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt – En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogiska teorier och definitionsmakt.


På ”pianoön” Gulangyu växer hoppet om samarbete med KMH

För över sju miljoner turister årligen är Gulangyu en ovanligt naturskön plats, en blomstrande ö vid den kinesiska kusten. För ett antal svenska och kinesiska musikhögskolestudenter kan det om några år bli en annorlunda och utvecklande studieort. Det ska ske genom ett internationellt projekt, där KMH har beviljats 960.000 kr för att spela en ledande roll. –

I framtiden kan studenter från KMH komma att gå sina första två år av en kandidatutbildning i Stockholm, och sedan ett avslutande år i Kina. Även vice versa: Kinesiska musikstudenter går i så fall två år i Gulangyu, sedan sista året i Stockholm. – Studierna i Kina skulle förläggas i en skola som finns på ön Gulangyu. Det är inga problem med lokaler, det gäller ”bara” att fylla dem med innehåll, säger professor Rolf Lindblom, som har

mångårig erfarenhet av samarbete med Kina. Bland annat är han regelbundet anlitad som gästlärare i piano vid konservatorierna i Peking och Shanghai. Att samarbeta med Kina svårt men ger resultat När man ska samarbeta med Kina, menar Rolf, finns ofta ett stort intresse från kinesiskt håll, mycket kunskap - och förutsättningar för att det till slut kan landa i något väldigt bra. Men

23

vägen dit kan vara både kaotisk och svåröverblickbar. Så för att sätta igång en process, träffa folk på plats och knyta nya kontakter gjordes en introduktionsresa i december 2011. Där medverkade Rolf själv tillsammans med KMH:s rektor Johannes Johansson, Sven-Erik Eriksson (professor i trombon och studierektor vid institutionen för klassisk musik), Rolfs hustru,


den kinesisk-svenska pianisten Yan Shuang (som även fungerade som tolk och oundgänglig vägvisare till kinesiskt liv och tänkande i största allmänhet) och en brasskvintett bestående av KMH-studenterna Martin Markusson, Chiara Re, Markus Källman, Sebastien Borén och Alexander Skylvik. Brassmusik i Kina ännu ett outvecklat fält Att KMH:s studenter skulle representeras just av en brasskvintett på det här introduktionsbesöket var Rolf från början på det klara med. Det är instrument som ligger honom nära om hjärtat. Dessutom, menar han, har vi från svenskt håll mycket att tillföra det kinesiska. – Kunskapen om att spela brassinstrument är relativt outvecklad i Kina, tilllägger Sven-Erik Eriksson. De kinesiska lärosätena söker ständigt lärare utifrån till sina högre musikutbildningar. Pianoön Gulangyu Annorlunda är det när det gäller violin, sång och särskilt pianospel. Här pågår i Kina en mindre revolution! Lang Lang är bara en i förtruppen bland dessa pianister i toppklass som landet frambringar. Nu hör det också till saken att Gulangyu har en extra stark tradition när det gäller musik, och då särskilt pianospel. Till den grad att den ibland kallas ”pianoön”.

– Det som är intressant med den där ön, berättar Rolf, är att det första man hör när man kommer dit är att folk sitter och övar piano! Framförallt små barn. Swedish Music Week in Winter I Gulangyu hade man arrangerat en särskild temavecka, ”Swedish Music Week in Winter”, och för fullsatta konsertsalar gjorde brasskvintetten med KMHstudenterna tre digra program. Tonvikten låg på svensk 1900-talsmusik, med tonsättare som Bo Nilsson, Sven-David Sandström, Ture Rangström som några exempel. Dessutom genomförde Rolf en pianorecital, vilken också repriserades i Peking. Sedan vistelsen i Kina har Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) beviljat KMH ett stöd om 960.000 kr till projektet. Samarbetet kan också ge KMH en viktig roll i det som kallas ”China-Europe Music Culture Creative Accelerator”, och som handlar om att utveckla den kinesiska musiksektorn när det gäller framtida global musikproduktion, musikkonsumtion och musikaliskt ledarskap. Fotnot: Till konserterna i Gulangyu hade Johannes Johansson specialkomponerat ett stycke för KMH:s brassensemble som uppfördes som extranummer. Integrerat i musiken fanns en melodi som är mycket välkänd lokalt på ön. Publikens jubel när stycket framförts visste inga gränser, till Johannes Johanssons och de övriga svenska musikernas glädje.

Bland KMH:s alumner: Monica och Carl-Axel Dominique, pianister, kompositörer och kapellmästare.

Vad gör ni numera?

Monica: Jag har precis spelat in CD:n ”Togetherness” tillsammans med min bror Palle Danielsson. Han gick också på KMH på 60-talet. Alldeles nyligen fick jag en beställning från Bohus Big Band, så nu ska jag skriva ytterligare en svit för storband. Carl-Axel: Jag ska alldeles snart spela in en ny dubbel-CD med ”Tjugo betraktelser över Jesusbarnet” av Olivier Messiaen. Hans musik tröttnar jag aldrig på! Jag håller också på med efterforskningar om John Cage som fyller 100 år i år. Monica och jag ska göra en fyrhändig hyllningskonsert till honom i Tyskland i höst.

När gick ni på KMH?

Monica: Jag gick mellan 1957 och 1963. Carl-Axel: Jag började också 1957 och var klar 1966.

Vilken utbildning?

Monica: Musiklärarpedagog och pianopedagog. Carl-Axel: Musiklärarutbildning och musikledarutbildning, och solistdiplom i piano.

Varför ska man gå KMH?

Gruppen från KMH hann även med ett besök på Himmelska fridens torg i bitande decemberkyla. Foto: Sven-Erik Eriksson

24

Båda: För att där finns så fantastiska lärare och möjligheter till musikalisk allmänbildning. Det var otroligt att ha Eric Ericsson i kördirigering, Tor Mann i orkesterdirigering, att kompa hos Charles Barkel, att få ha Gunnar Johansson i instrumentation, spela fiol hos Sven Karpe och Otto Kyndel. Helt enkelt att få träffa alla dessa storheter: Lars-Erik Larsson, Gunnar Johansson, Greta Eriksson, Sven Brandel, Gunnar Hallhagen....


Alumner från KMH Att KMH genom åren har varit ett givet val när det gäller kvalificerad musikutbildning är väl känt. Ändå är det få, även bland KMH:s studenter och anställda, som är riktigt medvetna om bredden i kompetenser och talanger bland alla framgångsrika före detta studenter. Listan här nedan visar bara ett litet axplock:

Ordet alumn kommer av latinets alumnus, som betyder lärjunge eller skyddsling. I bl.a. USA har det länge varit vanligt att man när man tagit sin examen blir upptagen i en särskild alumnförening vid det universitet där man studerat. Detta system har med olika upplägg blivit allt vanligare också på vår sida av Atlanten. En av grundtankarna är att både lärosätet och den före detta studenten har glädje av att hålla kontakt. Alumner kan fungera som ambassadörer, till exempel berätta för unga människor om sin utbildningstid. Framgångsrika alumner kanske kan hjälpa sina gamla lärosäten med pengar och kontakter. I gengäld får alumnen glädje av att hålla kontakten med gamla lärare och kurskamrater, och allt det positiva det för med sig att höra till ett nätverk inom sitt ämne. Flera institutioner och ämnesgrupper vid KMH har sedan länge väl etablerade alumnverksamheter. På sikt är tanken att ett organiserat alumnnätverk för hela KMH också skapas.

Pernilla Andersson, sångerska, låtskrivare Tor Aulin, tonsättare, violinist, dirigent Gunilla von Bahr, flöjtist, musikadminstratör Herbert Blomstedt, dirigent Andreas Brantelid, cellist Peter Jöback, sångare (övre raden vänster) Steve Dobrogosz, tonsättare, pianist Sixten Ehrling, dirigent Lotta Engberg, sångerska, programledare Malena Ernman, sångerska (övre raden mitten) Christian Lindberg, trombonist, kompositör, dirigent Eric Ericson, kördirigent (övre raden höger) Hilding Rosenberg, tonsättare

25

Sven-David Sandström, tonsättare Fredrik Ullén, pianist, professor i kognitiv neurovetenskap Anne Sofie von Otter, sångerska (nedre raden vänster) Jussi Björling, sångare (nedre raden mitten) Martin Fröst, klarinettist Rigmor Gustafsson, sångerska Bengt Hallberg, pianist, kompositör, arrangör Anders Hillborg, tonsättare Lars-Erik Larsson, tonsättare The Real Group, vokalgrupp Staffan Scheja, pianist Sofia Karlsson, sångerska, låtskrivare (nedre raden höger) Robert Wells, pianist, tonsättare, arrangör m.m.


Jag och musiken – Barn vill ha lärare som kan lära ut musik, det finns ett sug efter kunskap, säger Maria Pemsel när hon berättar om de iakttagelser hon och hennes kollegor gjorde när de under fem års tid följde ett antal skolklasser i Botkyrka i deras musikaliska vardag. –

En elev sa: ”Varför sjunger vi bara sånger? Vi vill lära oss sångteknik!”. En annan tyckte ”jag behöver inte hålla på med min musik i skolan. Jag vill lära mig något nytt”, berättar Maria. Projektet ”Jag och musiken” är ett samarbete mellan Botkyrka kommun och KMH. Det startade bland annat i en frågeställning kring hur det är att vara musiklärare idag när unga människor använder musik på radikalt nya sätt jämfört med för bara några decennier sedan. Det är youtubeklipp, spotifylistor, dataspelsmusik, appar... Och vad får det för konsekvenser för musikundervisningen att barnen lever i en mångkulturell miljö? – Vi ville veta hur barn i tolv-trettonårs-

åldern ser på sig själva och sitt förhållande till musiken, säger Maria. Hur skulle de vilja att skolans musikundervisning såg ut? Kulturpedagogen Eva Dahlberg anställdes och fick agera språkrör. Under en termin i taget besökte hon ett tiotal gånger en skolklass och genomförde workshops med eleverna. Barnen fick måla, skulptera, skriva. Uppdraget de hade var att gestalta sitt förhållande till musiken. Kulturpedagogen lyssnade på barnens samtal, observerade, fotograferade och intervjuade. Sammanlagt träffade hon tre skolklasser i olika skolor i Botkyrka. Materialet har sedan sammanställts och analyserats av Ambjörn Hugardt, Eva

26

Dahlberg och Maria Pemsel själv. En del resultat var överraskande. – Till exempel att det inte var någon konflikt mellan barnens teknikanvändning och musiklärarnas kunskap. Det fanns inget förakt från ungdomarna gentemot lärare som de inte kände till tekniska nyheter. Barnen efterfrågade att musiklärarna skulle undervisa i det de är bra på - musik. På liknande sätt var det med oron att musiklärare inte skulle klara av att anpassa sig till barnens mångkulturella bakgrund. Återigen blev budskapet ungefär: lär oss det du själv är bra på. Att i skolan hålla på med sin ”egen” musik var inte viktigt för barnen.


KMH i Botkyrka

KMH och Botkyrka kommun bedriver sedan ett tiotal år ett långsiktigt samarbete. Det syftat bland annat till breddad rekrytering till kulturskola och högre musikutbildning. Avsikten är också att tillföra KMH erfarenheter och kunskaper kring entreprenöriellt lärande, och fördjupad kunskap kring hur ett interkulturellt förhållningssätt kan användas som en resurs i skapandet av ett hållbart samhälle. Under den innevarande avtalsperioden vill parterna: • verka för pedagogiskt utvecklingsarbete

Maria Pemsel, adjunkt vid institutionen för musik, pedagogik och samhälle (ovan). Bilderna visar några exempel på hur skoleleverna besvarade frågan ”Vad betyder musiken för dig?” (stora bilden och nedan)

• öka mångfalden i musikutbildning genom arbete med breddad rekrytering • genomföra konstnärliga och pedagogiska aktiviteter • inleda ett nytt arbete med Musik och Hälsa i Botkyrka Projektansvarig vid KMH: Maria Pemsel, institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) Läs rapporten i sin helhet här: www.kmh.se/texter_botkyrka_kmh

Resultatet av ”Jag och musiken” finns sammanfattat i en rapport som författats av projektledaren Maria Pemsel själv i samarbete med KMH-kollegan Ambjörn Hugardt, lektor i musikpedagogik och kulturpedagogen Eva Dahlberg. – Jag rekommenderar verkligen alla som är intresserade att ta del av och använda rapporten, eller höra av sig till någon av oss som skrivit den, säger Maria. – Där finns mycket att hämta för den som jobbar som musiklärare, och för den som vill göra ett examensarbete eller högre forskning inom musikpedagogik finns massor av ingångar. Rapporten är bara början!

27


I think also that on this trip, one of the most important aspects related to the contact with the new, (at least for me) was the fact that we could understand our own creative process in a different perspective. Både England och Skottland överraskade mig! Vilken skillnad mellan den engelska och den skotska folkmusiken, mycket större än jag tidigare förstått.

Jag är inte så väl förtrogen med keltisk musik men mitt intryck var nog att ensemblespelet baserades mycket på unison styrka och för att få till det måste man lägga individualismen lite åt sidan och smälta ihop sig med resten och där kanske vi har något att lära oss.

Caroline Eriksson och Elias Friberg på en konsert vid universitet i Newcastle. Foto: Jonas Hjalmarsson.

28


Runt Nordsjön med sjömansvisor i bagaget Under hela året arbetade studenterna vid folkmusikinstitutionen med repertoaren av sjömansvisor. Man gjorde instuderingar, bearbetningar och omtolkningar. Arbetet utmynnade i en resa till platser kring Nordsjön och brittiska öarna. –

Några snabbfrågor till Olof Misgeld, biträdande prefekt vid folkmusikinstitutionen och projektledare för ”Sång under segel”: Vad gick det hela ut på? –Under två veckor i månadsskiftet april-maj gjorde vi en resa med tåg, båt och buss till olika platser kring Nordsjön och på Brittiska öarna. Med oss hade vi en repertoar av sjömansvisor som vi arbetat med under hela läsåret. Vilka var med på resan? – Så gott som alla studenter vid folkmusikinstitutionen, både de som går på kandidat- och masternivå var med. Dessutom tre lärare, Jonas Hjalmarsson, Ellika Frisell och jag själv. Totalt var vi 29 personer. Vilka fördelar är det att ge sig ut på resa, förutom att det är roligt? – Man lär sig förstå sig själv. Vi har jobbat enligt en pedagogisk modell som kallas reorientering. Den går ut på att om man byter perspektiv så skapar man förutsättningar för flowupplevelser, vilket i sin tur hjälper till så att man kan se sig själv i ett annat ljus än till vardags. Var det som en turné alltså? – Nej, även om vi gjorde konserter så var det ingen vanlig turné. Vi gjorde studiebesök och träffade studenter och lärare på folkmusikutbildningar och såg till att knyta alla möjliga kontakter i folkmusiksammanhang.

29

– Sedan var resan egentligen bara en del av ett ännu längre projekt. Studenterna hade förberett sig under hela läsåret, och den har varit en del av utbildningen både i individuella lektioner, ensemblespel, arrangering, kursen i frilanskunskap och allt möjligt. Fick resan någon uppföljning? –Studenterna hade med sig ett antal frågor om folkmusik och folkmusikens roll som de skulle fundera över under resan. De frågorna har de besvarat skriftligen, och vi hade ett seminarium där de gjorde presentationer och redovisade resan. – Tanken är också att vårt inspelade material ska följa med som CD-skiva tillsammans med en bok om sjömansvisor som Samfundet för visforskning håller på att ge ut.


Maestro på KMH Realityserien ”Maestro”, där olika kända personer får tävla i att lära sig dirigera orkester och kör, har givit KMH en välkommen möjlighet att synas på bästa sändningstid i public service-TV. Serien produceras av Nordisk Film för SVT, med SVT:s Camilla Lundberg som producent och projektledare. Avsnitten spelas in på KMH och i Berwaldhallen. Efter grundläggande arbete här på KMH går deltagarna vidare till att dirigera Radiokören och Radiosymfonikerna. Som coacher medverkar en rad lärare och musiker från KMH. Cecilia Rydinger Alin assisteras av Sonny Jansson och tidigare KMH-studenten David Björkman, liksom av Susanne Jaresand, professor i rytmik och rörelse samt Joakim Anterot, adjunkt i slagverksmetodik. Första säsongen sändes i augusti-september 2011. Deltagare i tävlingen var då Petra Mede, Claes Elfsberg, Viveca

Internationellt intresse för musik- och medieproduktion på KMH Bo Westman (prefekt) och Johnny Wingstedt (timlärare) intervjuades i webbtidskriften Computers in Entertainment. Här är ett udrag:

KMH:s Sonny Jansson funderar på nästa steg i att instruera den entusiastiska tävlingsdeltagaren Marit Bergman, som till sist tog hem segern i första säsongen.

Lärn, Ola Rapace, Marit Bergman och Jörgen Kruth. Juryn bestod av KMH:s prorektor och professor i orkesterdirigering Cecilia Rydinger Alin, tillsammans med kördirigenten Gustav Sjökvist och en gästledamot i varje program.

Tävlande i andra säsongen är prima ballerinan Anneli Alhanko, skådespelaren Cecilia Frode, komikern och programledaren Kodjo Akolor, förre partiledaren Lars Ohly, skådespelaren Pia Johansson och fotbollsmålvakten Rami Shaaban.

I maj 2012 spelades andra säsongen in, med planerad sändning i början av 2013.

Programledare blir komikern Petra Mede, som alltså medverkade som tävlande förra säsongen.

JW: – Från början har vi varit tydliga med att fokus i musik- och medieproduktion på KMH ska vara på musiken. De flesta av våra lärare, även i traditionellt ”icke-musikaliska” ämnen, har också en stark musikalisk bakgrund.

och genrer, t.ex. klassisk musik, jazz och världsmusik. Vi sätter en ära att inte begränsa vårt program till en viss musikalisk genre.

BW: – KMH erbjuder också stora möjligheter att möta och interagera med studenter från andra institutioner

JW: – Nyskapandet inom interaktiva media har länge varit fokuserat på visuella medier, men nu riktas uppmärksamheten mot musik och ljud. Ny ljudteknik poppar upp. Många ljudbaserade spel har varit framgångsrika. – Våra alumner har också hittat intressanta sätt att arbeta med ljud och musik för spel och webb. Några av dem utvecklar till och med egna kommersiella motorer för interaktiv musik. BW: – Jag tror att det vi ser nu är bara toppen av ett isberg. Den växande antal böcker och artiklar om ämnen som rör detta område är också ett tecken på hur marknaden för ljud och musik växer. Läs hela intervjun på http://cie.acm. org/articles/music-and-interactiondesign-educating-tomorrows-mediadesigners-kmh/ Flera av MoM-studenternas produktioner finns tillgängliga på http://www. kmh.se/mom-studentproduktioner

”MoMify” – en kärleksfull och fullt fungerande ”parodi” på musiktjänsten Spotify, utvecklad av KMH:s studenter i musik- och medieproduktion.

30


Johannes Johansson in memoriam Rektor för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Johannes Johansson avled oväntat 30 maj, i en ålder av 60 år. Hans närmaste anhöriga är Karin Johansson, hans systrar och deras barn. Vid tiden för sin bortgång mitt i sin gärning hade Johannes Johansson nyligen nåtts av flera positiva och efterlängtade besked. Till dem hörde ett förlängt förordnande som rektor för ytterligare en treårsperiod och ett slutligt klartecken för Kungl. Musikhögskolans under många år uppskjutna nybygge. Särskilt stolt var han över en stor donation till KMH från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till stöd för konstnärlig forskning. När Johannes Johansson 2006 tillträdde som rektor för Kungl. Musikhögskolan förde han med sig gedigna

erfarenheter och ett etablerat anseende som tonsättare, kyrkomusiker och utbildningsadministratör, både i Sverige och internationellt. Närmast före tiden på KMH innehade han tjänsten som en av två prefekter vid Musikhögskolan i Malmö. 2004-2011 var han också en uppskattad president för de europeiska musikhögskolornas samarbetsorganisation AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies et Musikhochschulen). Johannes Johansson var också ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och Honorary Member vid Royal College of Music och Guildhall School of Music and Drama i London. Han förmedlade en brinnande övertygelse om musikens betydelse som positiv samhällskraft och om den högre musikutbildningens betydelse som en angelägen röst i det konstnärliga och vetenskapliga samtalet. För Johannes Johansson stod studenterna alltid i centrum som samtalspartners

Foto: Stefan Nilsson

31

i beslutande organ och arbetsgrupper, men framför allt som aktiva personer inom den egna utbildningen. I fokus för arbetet stod också nystarten för KMH:s byggnadsprojekt. För Johannes Johansson var det ett yttre uttryck för visionen att göra KMH till ett centrum för högre musikutbildning och till en central konstnärlig och pedagogisk mötesplats. Vi sörjer och minns en underbar vän, en stor visionär och en handlingskraftig ledargestalt. Johannes lämnar efter sig ett stort tomrum. Men han har med sina insatser lämnat en god grund för oss alla att fortsätta hans gärning med inspiration och framtidstro. Cecilia Rydinger Alin tillförordnad rektor, professor, KMH Peter Liljenstolpe förvaltningschef, KMH Staffan Scheja prorektor, professor, KMH


Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box 27711 SE-115 91 Stockholm Sweden

+46 8 16 18 00 Tel +46 8 664 14 24 Fax info@kmh.se www.kmh.se

32

Magasin kmh nr 1 okt 2012