Page 1

P I S MO N I E S ŁY S Z Ą C Y C H N R 5 9 – S T Y C Z E Ń 2 0 14

Kochani Czytelnicy! Na początku roku tradycyjnie zapraszamy na ważne wydarzenie - pielgrzymkę Niesłyszących do Gliwic. Bardzo chcemy, żeby na spotkaniu w katedrze nie zabrakło nikogo z Niesłyszących. To okazja do spotkania z Bogiem podczas uroczystej Eucharystii. To również okazja do spotkania i rozmowy z bliźnim przy kawie i pysznym cieście w domu Jana Pawła II. W Gliwicach będzie można otrzymać kolejny numer naszej gazetki. Tradycyjnie w Gliwicach będzie losowanie nagród. Żeby wziąć udział w losowaniu trzeba odpowiedzieć na pytanie, które znajduje się na drugiej stronie gazetki, wyciąć kupon i zabrać go do Gliwic. Zapraszam do lektury całego numeru.

Wszystkim naszym Czytelnikom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa w całym roku 2014. Redakcja

Pozdrawiam serdecznie Magdalena Kazimierczyk

        

KMDN EFFATHA 1

Zaproszenie do Gliwic (str. 2) Z życia Kościoła (str.3) Rodzina Miłością Wielka (str. 4) Wierzę w Jezusa Chrystusa (str. 5) Słowo Boże na niedzielę (str. 6-8) Spotkanie dla dzieci (str. 9-10) Dla dzieci (str. 11-12) Kącik kulinarny (str. 13-14) Ogłoszenia (str. 15)


DUXPASTERSTWO

Plan spotkania 14:00 okazja do spowiedzi 14:30 uroczysta Eucharystia w Katedrze 15:30 kawa i ciasto w domu Jana Pawła II 17:00 spotkanie w auli. Losowanie nagród w konkursie „Effatha” ok. 18:30 - wyjazd do domu.

Katolicka Misja dla Niesłyszących organizuje przejazd bezpłatnym autobusem. Godziny odjazdu: Tarnowskie Góry: godz. 12.30 - ul. Powstańców Śląskich (Konwikt) Bytom: godz. 12.55 - ul. Witczaka, (tzw. Pogoda) Zabrze: godz. 13.15 - ul. 3 Maja, spod domu parafialnego św. Anny

KONKURS „KMDN EFFATHA” PYTANIE KONKURSOWE: Kto jest patronem Roku Rodziny? (odpowiedź w gazetce) Odpowiedź ………………………………………………………………………………..………… Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….………….…..

Wycięty z gazetki kupon trzeba przynieść 2 lutego na Spotkanie Niesłyszących w Gliwicach.

KMDN EFFATHA 2


WYDAQYŁO SIĘ zebrała i opracowała: ALA PODSTOLEC

ZMARŁA MARIANNA POPIEŁUSZKO 19 listopada dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarła Marianna Popiełuszko. Była to mama błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Jerzy został zamordowany przez komunistów. Pani Marianna była prostą, skromną i pobożną kobietą, która zawsze bardzo modliła się za swojego syna. Przebaczyła też ludziom, którzy go zamordowali. KONIEC ROKU WIARY W Niedzielę Chrystusa Króla (24.11) w Kościele Katolickim zakończył się Rok Wiary. Został on ogłoszony jeszcze przez papieża Benedykta XVI. W tym roku my mówiliśmy bardzo dużo o tym, co to jest wiara. Katolicy starali się bardziej dbać o rozwój wiary. Rok wiary się skończył, ale my zawsze powinniśmy pamiętać, że wiara jest bardzo ważna w naszym życiu EVANGELII GAUDIUM Na zakończenie Roku Wiary papież Franciszek przygotował dla wszystkich wiernych Adhortację. Adhortacja to taki specjalny, bardzo ważny list papieża do biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych. Papież Franciszek dał swojemu listowi tytuł „Evangelii Gaudium” a to znaczy „Radość ewangelii”. Papież pisze o tym, że jeżeli my naprawdę uwierzymy w słowa Pana Jezusa my będziemy ludźmi naprawdę szczęśliwymi. A wtedy my będziemy chcieli o tym szczęściu życia z Bogiem odpowiadać innym ludziom. Papież zachęca też do tego, żeby pamiętać o ludziach ubogich.

BARBÓRKA 4 grudnia Kościele obchodziliśmy wspomnienie św. Barbary. To szczególnie ważna na Śląsku święta. Jest ona m.in. patronką górników. Z tej okazji w wielu śląskich miastach były specjalne Msze w intencji górników i ich rodzin. Specjalna taka Msza była też w kopalni Guido w Zabrzu. Mszę odprawił kard. Nycz. W kazaniu ks. kardynał przypomniał jak ważna w życiu każdego człowieka jest praca, zachęcał też, by w swojej pracy pamiętać o uczciwości. ŚWIĄTECZNA POMOC W czasie Adwentu w wielu naszych parafiach można było kupić specjalne świece z napisem „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Pieniądze, które zostały zebrane podczas sprzedaży świec pomogą zorganizować kolonie letnie dla dzieci. Wyjadą na nie dzieciaki z najuboższych rodzin w Polsce. Na początku grudnia był też wielki finał akcji „Szlachetna Paczka”. To taka specjalna pomoc dla biednych rodzin w Polsce. W internecie można znaleźć rodzinę, która potrzebuje pomocy. Potem przygotowuje się dla tej rodziny paczkę (a w niej to, co jest rodzinie potrzebne). Potem wolontariusze zawożą paczki do rodzin. W ten sposób wiele rodzin (w tym roku ponad 17 tysięcy) mogło mieć radośniejsze święta. Dobrze, że przygotowania do świąt Bożego Narodzenia przypominają nam też o tym, że warto pomóc innym ludziom. Pamiętajmy o nich też w czasie całego roku.

KMDN EFFATHA 3


ROK RODZINY Opracowała: MAGDALENA KAZIMIERCZYK

W grudniu w kościołach metropolii górnośląskiej czytano list biskupów diecezjalnych. Metropolia górnośląska to trzy diecezje: katowicka, gliwicka i opolska. Biskupi tych diecezji: Arcybiskup Wiktor Skworc, Biskup Jan Kopiec i Biskup Andrzej Czaja napisali do wiernych wspólny list, w którym ogłosili Rok Rodziny. Biskupi przypomnieli, że współczesna rodzina chrześcijańska przeżywa wiele trudności. Wśród nich można zauważyć brak troski o żywą wiarę i religijne wychowanie dzieci. Rodziny coraz rzadziej uczestniczą wspólnie w Eucharystii, świętują razem niedzielę czy biorą udział w nabożeństwach. Codzienny pośpiech niszczy ducha rodziny, osłabia jej wiarę i życie modlitewne. Młodzi ludzie często niedojrzale i niewłaściwie traktują sakrament małżeństwa. To często jest powodem rozpadu takiego związku (rozwód). Inni nie chcą podejmować tak ważnej decyzji, boją się zawrzeć sakrament małżeństwa. Budują związki i życie „na próbę”. To życie bez odpowiedzialności. Jednak młode pokolenie ma świadomość wielkiej wartości, jaką jest rodzina. Uważają ją za ważny cel w swoim życiu. Kościół głosi stałą naukę o małżeństwie i rodzinie. Dlatego właśnie po Roku Wiary w Kościele powszechnym, w naszej metropolii ogłoszono Rok Rodziny. Rok Rodziny będzie trwał od 1 grudnia 2013 (I Niedziela Adwentu) do 28 grudnia 2014 roku (Niedziela Świętej Rodziny). Będziemy go przeżywać pod hasłem „Rodzina Miłością Wielka”. Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą osób, która przez sakrament małżeństwa jest napeł-

niona miłością Boga. Jest wspólnotą, która istnieje we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. Doskonałym wzorem rodziny jest Święta Rodzina z Nazaretu. Została ona wybrana patronem Roku Rodziny. Biskupi w swoim liście zachęcają wiernych do nowego, głębszego spojrzenia na rodzinę. Rodzina jest nie tylko podstawową grupą społeczną, ale jest również właściwym środowiskiem rozwoju człowieka jako osoby. W rodzinie umacnia się miłość, pielęgnuje wierność i uczciwość. Rodzina jest otwarta na nowe życie, tworzy prawdziwą wspólnotę. Rodzina bierze udział w rozwoju społeczeństwa i misji Kościoła. Powołanie do życia małżeńskiego i rodzinnego wymaga nieustannej łaski Eucharystii i Słowa Bożego. To ważne, aby w pełni zrozumieć, że „małżeństwo i rodzina jest skarbem, dziecko błogosławieństwem, a wzajemna miłość sensem życia.” Ważne, aby przypomnieć sobie słowa Pisma Świętego: 1. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela; 2. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił; 3. Czcij ojca swego i matkę swoją; 4. Kto przyjmuje dziecko, Mnie przyjmuje; Niech w naszych rodzinach i kościołach będzie w tym Roku więcej modlitwy i refleksji dotyczących małżeństwa i rodziny. Niech naszym przewodnikiem będzie bł. Jan Paweł II, nazywany często Papieżem Rodziny. Módlmy się w parafiach za młode pokolenie, za małżonków i wszystkie rodziny, które przeżywają trudności. Niech rodziny, będą pełne miłości, prawdy, pokoju, przebaczenia i bezpieczeństwa.

KMDN EFFATHA 4


WIEQĘ W BOGA

KS. TOMASZ RAK

Każdy z nas zna scenę, kiedy Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi i powiedział jej, że będzie Matką Boga. Maryja zdziwiła się: „Jak ja biedna kobieta będę Matką Boga?” Anioł powiedział Maryi: „Nie bój się.” Maryja nie rozumiała. Maryja nie miała męża, była dziewicą. Nie rozumiała, jak może mieć dziecko i być Matką Boga, jeśli nie ma męża. Ale Anioł powiedział jej bardzo dziwną rzecz: „Ty Maryjo będziesz Matką Boga. Ty nie potrzebujesz męża. To Duch Święty zstąpi na Ciebie i to On sprawi, że będziesz miała dziecko. Dla Boga wszystko jest możliwe.” Anioł mówił Maryi, że może nie rozumieć, bo to trudne do zrozumienia. Anioł powiedział także Maryi, że Bóg jej nie zostawi samej. Maryja będzie miała opiekuna. Bóg da Maryi opiekuna dla Swojego Syna. Ten opiekun nazywał się Józef. Józef nie był ojcem Jezusa, ale Józef był opiekunem Jezusa. Józef był podobnie jak ojciec: opiekował się, ubierał Jezusa, pracował na Jezusa, ale nie był Jego Ojcem. To, co tak trudno było zrozumieć Maryi, że może mieć dziecko bez męża – będzie miała dziecko (Jezusa) za sprawą Ducha Świętego – nazywa się poczęciem z Ducha Święte-

go. To jest prawda wiary to znaczy tak było naprawdę. Maryja poczęła z Ducha Świętego. Potem urodziła Jezusa w Betlejem. Dlatego w wyznaniu wiary mówimy narodził się z Maryi Panny. Maryja była dziewicą – nie miała fizycznego kontaktu z mężem (bez seksu). Poczęcie z Ducha Świętego to wielka tajemnica. Narodzenie Jezusa, który był Bogiem, to także wielka tajemnica. Jezus jest prawdziwym Bogiem, który przyjął ludzkie ciało – narodził się z Maryi jak każde inne dziecko. Kiedy modlimy się słowami: począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny to znaczy: • Maryja poczęła Jezusa z Ducha Świętego – nie miała męża • Maryja jest dziewicą • Jezus jest prawdziwym Bogiem i Człowiekiem • Jezus przyjął ludzkie ciało – urodził się tak samo jak inne dzieci • Św. Józef był opiekunem Świętej Rodziny

KMDN EFFATHA 5


SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ KS. MAREK OLEKSZYK

6. 01. 2014. Trzech Króli (Objawienie Pańskie). Gdy Jezus urodził się w Betlejem, trzej Królowie przyszli do Jerozolimy, do króla Heroda i zapytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Bo my zobaczyliśmy Jego nową gwiazdę. I przyszliśmy, żeby Go zobaczyć i pokłonić się.” Ale król Herod bał się. Zawołał wszystkich mądrych ludzi i pytał, gdzie urodził się Jezus. Oni odpowiedzieli: „W Betlejem, bo tak napisał prorok”. Herod zapytał jeszcze dokładnie trzech króli, kiedy zobaczyli gwiazdę. I powiedział: „Idźcie do Betlejem i tam pytajcie o dzieciątko. A gdy znajdziecie, przyjdźcie do mnie i powiedzcie mi, które to dziecko.” Trzej królowie poszli do Betlejem. A gwiazda ich prowadziła i zatrzymała się tam gdzie było Dzieciątko. Trzej królowie ucieszyli się. Weszli do domu i zobaczyli Dzieciątko i Maryję, i pokłonili się. I dali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. A we śnie otrzymali nakaz, aby nie wracali do króla Heroda. Dlatego wrócili do domu inną drogą. (Mt 2,1-12) To dziwne: Trzej Królowie mieszkali bardzo daleko, ale wiedzieli o narodzeniu Jezusa. Król Herod mieszkał bardzo blisko, w Jerozolimie i nic nie wiedział. Trzej Królowie ucieszyli się, przyszli, żeby zobaczyć Jezusa i pokłonić się. Król Herod bał się Jezusa, nowego króla. Trzej Królowie przynieśli dla Jezusa dary (prezenty): złoto, kadzidło i mirrę. Król

Herod posłał potem żołnierzy, żeby zabili Jezusa. Dlaczego tak było? Bo Trzej Królowie szukali prawdy, chcieli zrozumieć prawdę i chcieli żyć uczciwie. Król Herod bał się prawdy, bał się, że straci władzę. Jego nie interesowała prawda ani uczciwe życie. Tak samo jest dzisiaj: jedni ludzie wierzą w Jezusa, chcą go zrozumieć i żyć uczciwie, inni ludzie boją się Jezusa, bo boją się prawdy o sobie. Jakim człowiekiem ja jestem? Szukam Jezusa z radością, czy boję się Go i chcę go wyrzucić ze swojego życia?

12. 01. 2014. Niedziela Chrztu Pana Jezusa Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, żeby przyjąć chrzest od Jana. Lecz Jan mówił: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus odpowiedział: „Tak trzeba wykonać wszystko, co sprawiedliwe.” I Jan ochrzcił Jezusa. Po chrzcie Jezus natychmiast wyszedł z wody. A niebo się otwarło i Jezus zobaczył Ducha Świętego, który przyszedł do Niego jak gołębica. A ludzie usłyszeli głos z nieba: „To jest mój Syn, którego Ja bardzo kocham.” (por. Mt 3,13-17) Człowiek lubi być dumny z siebie. Wielu ludzi myśli o sobie: ja jestem dobry, jestem ważny, jestem silny, jestem piękny, wiele potrafię, nie potrzebuję pomocy. A Jezus jest pokorny. Pokorny, to znaczy, że nie jest pyszny, nie chce, żeby

KMDN EFFATHA 6


SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ wszyscy Go chwalili. Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela tak jak wszyscy ludzie i prosi o chrzest. Jan był zdziwiony: „Dlaczego? To ja potrzebuję chrztu od Ciebie! To Ty jesteś ważniejszy ode mnie, to Ty jesteś bez grzechu!” Ale Jezus prosi o chrzest. A gdy już Jan ochrzcił Jezusa, wszyscy dowiedzieli się, kim jest Jezus. Niebo się otwarło, Duch Święty przyszedł, a głos z nieba powiedział: „To jest mój Syn, którego Ja bardzo kocham.” Jezus uczy mnie, że mogę być dumny z wielu rzeczy, ale najważniejsze jest to, że przez chrzest jestem naprawdę dzieckiem Boga!

19.01.2014. 2. Niedziela Zwykła. Jan zobaczył Jezusa i powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On ma większą godność ode mnie, bo On był wcześniej ode mnie. Ja Go dawniej nie znałem, ale ja przyszedłem chrzcić was wodą, aby On się wszystkim objawił.” Jan powiedział jeszcze: „Ja widziałem Ducha, który jak gołębica przyszedł z Nieba na Jezusa. Bóg mi powiedział, że Jezus będzie was chrzcił Duchem Świętym. Ja widziałem, że Duch przyszedł na Jezusa i mówię wszystkim, że On jest Synem Bożym.” (por. J 1,29-34) Jan Chrzciciel w swoich słowach pokazuje 3 bardzo ważne prawdy o Jezusie, mówi, kim jest Jezus. 1. „Oto Baranek Boży” Już dawno prorok Izajasz mówił, że Mesjasz (Zbawiciel) będzie zabity za nasze winy jak baranek (Iz 53,5-7). A więc Jezus jest

tym Mesjaszem, na którego czekali wszyscy, o którym pisali prorocy. 2. „On był wcześniej ode mnie.” To dziwne słowa, bo Jan Chrzciciel urodził się 6 miesięcy przed Jezusem, a mówi że Jezus był wcześniej, że był pierwszy. To znaczy, że Jezus jako człowiek urodził się 6 miesięcy po Janie Chrzcicielu, ale jako Bóg, był już wcześniej, był zawsze. To znaczy, że Jezus jest Bogiem. 3. „Ja przyszedłem chrzcić was wodą, aby On się wszystkim objawił.” Ludzie myśleli, że Jan chrzci ludzi w rzece, żeby ludzie się poprawili, żeby nie grzeszyli. A Jan mówi, że chrzcił dlatego, żeby Jezus się objawił, żeby ludzie poznali Jezusa. A więc Jezus jest celem tego, co robił Jan Chrzciciel. Jezus jest sensem i celem życia. Bez Jezusa życie nasze jest bez sensu.

26.01.2014. 3. Niedziela Zwykła. Gdy Jan został zamknięty do więzienia, Jezus poszedł do Galilei i zamieszkał w Kafarnaum, nad jeziorem. Ta wypełniło się słowo proroka Izajasza: „Ludzie, którzy żyli w ciemnościach, zobaczyli wielkie światło; światło przyszło do ludzi, którzy mieszkali w krainie śmierci.” I Jezus zaczął nauczać: „Nawracajcie się, bo już blisko jest Królestwo niebieskie.” (por. Mt 4,12-17) Galilea, to była część Palestyny, podobnie jak np. Śląsk w Polsce. I wielu żydów mówili, że jest to najgorsza część Palestyny, że tam mieszkają najgorsi ludzie, którzy bardzo słabo wierzą w Boga. Myśleli, że w Galilei nie może być nic dobrego. Ludzie mówili o Galilei: „kraina ciemności” albo „kraina śmierci.” A Jezus mieszkał w Galilei: naj-

KMDN EFFATHA 7


SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ pierw w domu Maryi w mieście Nazaret. A potem zamieszkał w mieście Kafarnaum. Bo Jezus przyszedł do ludzi, którzy są daleko od Boga, którzy Boga nie znają, albo słabo wierzą, żeby poznali miłość Boga. I ludzie w Kafarnaum przyjęli Jezusa, pozwolili Mu zamieszkać. I Jezus był dla nich podobnie jak światło w ciemności. A jaki ja jestem? Może i w moim sercu jest taka kraina ciemności, kraina śmierci. A Jezus chce zamieszkać w moim sercu.

02.02.2014. Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Czterdzieści dni po narodzeniu Jezusa rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go ofiarować Panu. Bo tak jest napisane w Prawie Pańskim: „Każdy pierworodny syn będzie ofiarowany Panu.” Musieli również dać w ofierze dwa młode gołębie. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał na pocieszenie Izraela, a Duch Święty był na nim. Duch Święty mu objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Zbawiciela. Symeon przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby wykonać wszystko, co jest napisane w Prawie, Symeon wziął Dzieciątko na ręce, uwielbił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść Twojemu słudze w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które Ty przygotowałeś dla wszystkich narodów: światło na oświecenie wszystkich narodów i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2,22-32)

Józef i Maryja chcieli tylko wykonać swój obowiązek, chcieli złożyć ofiarę za pierworodnego (tzn. pierwszego) syna, bo takie było Prawo. Nie wiedzieli, że ktoś na nich czeka, że ktoś ich z radością przywita. Nie wiedzieli jeszcze, że Jezus jest tak ważny dla całego świata. Ja tak samo nie wiem, jak ważne dla innych ludzi jest to, co robię, jak wielu ludzi patrzy na moje życie. Inni potrzebują mojego dobrego przykładu, mojego posłuszeństwa Bogu, mojej wiary.

09.02.2014 5. Niedziela Zwykła Jezus powiedział: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól straci smak, to jak ją posolić? Taka sól bez smaku jest niepotrzebna. Można ją wyrzucić i podeptać. Wy jesteście światłem świata. Nie zapala się światła, żeby je schować, lecz żeby świeciło w domu. I wasze światło niech świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5,13-16) W zupie nie widać soli. Ale gdy spróbujemy, od razu wiemy, czy zupa dobrze smakuje. Nikomu nie smakuje zupa bez soli. Nie widać jej, lecz jest bardzo ważna i potrzebna. Każdy człowiek widzi światło. Światło jest potrzebne w nocy, żeby lepiej widzieć. Człowiek wierzący powinien być jak sól i światło. Ja muszę robić wszystko, żeby świat był lepszy i żeby inni przez moje dobre życie poznali miłość Boga.

KMDN EFFATHA 8


WYDAQYŁO SIĘ BARBARA GOLA

Po długiej przerwie znów udało się zorganizować spotkanie dla dzieci niesłyszących i dzieci członków KMDN. W sobotę 14. grudnia o godzinie 16.00 spotkaliśmy się w salkach przy parafii Świętej Trójcy w Bytomiu. Na początku dzieci i dorośli wykonywali ozdoby świąteczne: bombki owijane tasiemką, choinki z piórek i świeczniki z jabłek. Mieliśmy naprawdę dużo pracy i świetną zabawę. Gdy wszystkie ozdoby były gotowe, a sala posprzątana, przyszedł da nas święty Mikołaj. Święty Mikołaj obdarował prezentami wszystkie dzieci, a później dzieci miały na pamiątkę wspólne zdjęcie z Mikołajem.

Dziękujemy Katolickiej Misji dla Niesłyszących za zorganizowanie spotkania. Już w styczniu będzie następne spotkanie dla dzieci. Tym razem ważne, aby był śnieg. Planujemy kulig. Poniżej kilka zdjęć ze spotkania oraz przepisy na ozdoby świąteczne 

Bombki owijane wstążką. Potrzebne: styropianowa kulka, kolorowe wstążki (szeroka 1 cm i wąska 3 mm), ozdoby (np. koraliki, cekiny), szpilki. Do kulki przyczepiamy szpilką koniec szerszej wstążki. Zawijamy wstążkę na spód kulki i przyczepiamy szpilką. Owijamy całą kulkę. Za każdym razem, na górze i na dole, przyczepiamy wstążkę szpilką. Gotową bombkę ozdabiamy i przyczepiamy wąską wstążkę, aby bombkę można było zawiesić na choince.

Choinka z piórek Potrzebne: styropianowy stożek, kolorowe piórka, pistolet i klej do klejenia na gorąco, ozdoby (np. koraliki, perełki). Rozgrzewamy pistolet do klejenia. Zaczynamy od dołu naszej choinki. Piórka przyklejamy dookoła podstawy. Następną warstwę przyklejamy około 2 cm wyżej. W taki sposób oklejamy całą choinkę. Gotową choinkę ozdabiamy. Można na końcu piórek przykleić malutkie koraliki lub cekiny. KMDN EFFATHA 9


WYDAQYŁO SIĘ

ZAPROSZENIE TPG zaprasza dzieci niesłyszące oraz dzieci członków Misji na karnawałowy bal przebierańców. Bal będzie 25.01.2014 r. (sobota) godzina 11.00 w Domu Parafialnym przy Kościele Św. Trójcy w Bytomiu. Bardzo proszę do 04.01.2014 r. napisać kto będzie (ile dzieci + ile dorosłych). Adres e-mail: natalllia.poczta.fm

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Staramy się, aby nasza gazetka była jak najbardziej ciekawa. Dlatego bardzo prosimy wszystkich chętnych do współpracy. Można na adres redakcji przesyłać swoje teksty, można przesyłać propozycje tematów, o jakich powinniśmy pisać, można przesyłać pytania, na które odpowiemy. Zapraszamy wszystkich, aby podzielili się z naszymi czytelnikami tym, co dzieje się w waszych klubach, szkołach czy duszpasterstwach. Niech wszyscy Niesłyszący będą mogli przeczytać o ciekawych imprezach i uroczystościach. Czekamy na Wasze pomysły: mmakaz@poczta.fm Redakcja

KMDN EFFATHA 10


KĄCIK DLA DZIECI Zebrała: IZABELA TOBÓR

KMDN EFFATHA 11


KĄCIK DLA DZIECI

KMDN EFFATHA 12


KĄCIK KULINARNY EWA SZYMCZAK

BISZKOPT KAKAOWY Z MASĄ BUDYNIOWO-JABŁKOWĄ Składniki biszkoptu: 5 jajek 1 szklanka cukru 10 dag mąki pszennej 10 dag mąki ziemniaczanej 2 łyżki kakao 1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki kremu: 2 szklanki mleka 1 op. budyniu waniliowego 2 łyżki mąki pszennej ½ szklanki cukru 4 żółtka 250 g masła 2 średnie jabłka 2 łyżki cukru do smażenia jabłek 2 łyżki soku z cytryny 2 łyżki wody

stale mieszając trzymać jeszcze przez chwilę na ogniu, aby cukier rozpuścił się. Odstawić do całkowitego ostudzenia. Żółtka miksować z ½ szklanki mleka, wsypać proszek budyniowy, mąkę i miksować do uzyskania jednolitej masy. Pozostałe mleko zagotować, wsypać cukier i mieszać aż się rozpuści. Wlać zmiksowane żółtka z budyniem i mąką i gotować na małym ogniu stale mieszając. Zdjąć z ognia do całkowitego ostudzenia przykrywając pokrywką. Masło utrzeć do białości, dodać stopniowo przestudzony budyń, a następnie jabłka. Dokładnie wymieszać. Biszkopt przekroić wzdłuż na 2 części. Na dolny płat biszkoptu równomiernie rozsmarować połowę kremu, przykryć drugim płatem, rozsmarować pozostały krem i udekorować ( np. granulowanym kakao ). Wstawić do lodówki.

Przygotowanie ciasta: Białka ubijać na sztywno. W trakcie ubijania dodawać cukier. Gdy białka będą ubite dodać żółtka i wymieszać. Potem dodać przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao. Delikatnie wymieszać. Przelać na formę posmarowaną tłuszczem i wyłożoną papierem. Piec w piekarniku nagrzanym do temp. 180°C ok. pół godziny. Przygotowanie kremu Umyte jabłka obierać, usunąć gniazda nasienne i drobno pokroić. Wlać 2 łyżki wody, 2 łyżki soku z cytryny i jabłka prażyć na ogniu stale mieszając. Gdy jabłka będą miękkie dodać cukier i

Ciasto „ZEBRA” Składniki: 5 jajek 1½ szklanki cukru 2½ szklanki mąki pszennej 2 łyżeczki proszku do pieczenia 1 szklanka oleju ¾ szklanki oranżady 2-3 łyżki kakao 2-3 łyżki mąki pszennej do ciasta białego Wykonanie: Jajka ubić z cukrem na puszysty krem. Wsypać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszać. Wlewać

KMDN EFFATHA 13


KĄCIK KULINARNY olej cały czas mieszając. Następnie wlać oranżadę, dalej mieszając. Gdy składniki połączą się podzielić ciasto na 2 równe części. Do jednej części dodać 2-3 łyżki kakao, do drugiej 2-3 łyżki mąki i wymieszać. Na środek dna tortownicy wlewać na przemian po 3 łyżki obu ciast, aż do ich wyczerpania. Piec w piekarniku nagrzanym do temp. 180°C ok. 45 minut.

PĄCZKI PTYSIOWE Składniki ciasta ptysiowego: 3 szklanki mąki 3 szklanki wody 150 g masła 4 duże jajka 1 łyżeczka proszku do pieczenia ¼ łyżeczki soli Składniki sosu czekoladowego: 1 tabliczka czekolady mlecznej (100g) ¼ szklanki mleka 2 łyżki spirytusu ( niekoniecznie) dodatkowo: olej do smażenia

Wykonanie pączków ptysiowych: W rondlu roztopić masło, dodać sól, wlać 2 szklanki wody i gotować. Wsypać mąkę cały czas mieszając. Gotować przez około 5 minut. Po ostygnięciu wbijać po jednym jajku stale miksując, następnie wlać 1 szklankę wody i dodać proszek do pieczenia. Dokładnie wyrobić na jednolitą masę. Do dobrze rozgrzanego głębokiego oleju kłaść łyżką niewielkie porcje ciasta, pomagając sobie małą łyżeczką. Smażyć na jasnozłoty kolor. Wyjąć łyżką cedzakową na papier, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Podawać na ciepło, najlepiej zaraz po usmażeniu, polane sosem czekoladowym. Wykonanie sosu czekoladowego: W rondelku rozpuścić na małym ogniu połamaną na kawałki czekoladę zalaną mlekiem. Stale mieszając doprowadzić prawie do wrzenia, potem zdjąć z ognia. Po lekkim przestudzeniu dodać 2 łyżki spirytusu i wymieszać.

Wszystkie przepisy pochodzą ze strony http://allrecipes.pl

Osoby, które chciałyby finansowo pomóc Misji, mogą wpłacać darowizny na cele statutowe Misji na konto: ING BANK ŚLĄSKI 19 1050 1230 1000 0023 0679 1373 Składamy serdeczne podziękowania za wszystkie darowizny. BÓG ZAPŁAĆ!!!

KMDN EFFATHA 14


OGŁOXENIA Już jest nowa strona Duszpasterstwa Niesłyszących diecezji gliwickiej

http://www.gliwice-effatha.pl Zapraszamy!

Tutaj możesz bezpłatnie zamieścić swoje ogłoszenie. Można je przekazać duszpasterzom albo wysłać na adres redakcji. gazetka@effatha.pl

Sprawy urzędowe Jeśli potrzebujecie pomocy przy załatwianiu spraw w urzędach możecie poprosić o pomoc Katolicką Misję dla Niesłyszących. Członkowie KMDN mogą pójść z Wami do urzędu w charakterze osoby przybranej lub pomogą wypełnić dokumenty. Kontakt: +48662191527 biurokmdn@gmail.com

Katolicka Misja dla Niesłyszących i Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Gliwickiej są na Facebooku. Dołącz do nas!

MSZE W STYCZNIU: Bytom - 12 i 26 stycznia, godz. 15.00 Gliwice - 12 i 26 stycznia, godz. 15.00 Tarnowskie Góry - 5 stycznia, godz. 15.00 Zabrze - 5 stycznia, godz. 10.00

Planowane terminy spotkań dla dzieci niesłyszących styczeń - spotkanie wyjazdowe 15 lutego - spotkanie w Bytomiu, 22 marca - spotkanie w Bytomiu,

5 kwietnia - spotkanie w Bytomiu, maj - spotkanie wyjazdowe czerwiec – spotkanie wyjazdowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: natalllia@poczta.fm

KMDN EFFATHA 15


DUXPASTERSTWO ZABRZE - 1 niedziela miesiąca, godz. 10.00, w Domu Parafialnym przy kościele św. Anny, ul. 3-Maja 18 GLIWICE - 2 i ostatnia niedziela miesiąca, godz. 15.00, w kaplicy sióstr Boromeuszek, ul. Zygmunta Starego 19, wejście od ul. Ziemowita LUBLINIEC - w każdą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 w SOSW, ul. Stalmacha w każdy wtorek o godz. 16.30 BYTOM - 2 i 4 niedziela miesiąca, godz. 15.00 w kaplicy przy kościele Trójcy Świętej (blisko „Agory”) TARNOWSKIE GÓRY – 1 niedziela miesiąca, godz. 15.00 w kaplicy przy kościele Matki Bożej Królowej Pokoju (Konwikt), ul. Powstańców Śląskich 2 Msze dla Głuchoniewidomych, (zapraszamy też osoby niesłyszące) BYTOM- w soboty po spotkaniach jednostki TPG w kaplicy przy kościele Trójcy Świętej (blisko C.H. AGORA) w Bytomiu

Diecezjalny Duszpasterz Niesłyszących : ks. Grzegorz Sokalski ul. Karola Miarki 16/19, 41-902 Bytom kom: +48 608-397-063 email: grzegorzsokalski8@gmail.com ks. Kazimierz Szalasta—duszpasterz senior ks. Michał Wilner—Gliwice, e-mail: wilner@interia.pl ks. Waldemar Packner—Zabrze ks. Marek Olekszyk—Bytom kom: +48 608-242-812, e-mail: x.molek@gmail.com ks. Karol Darmas—Bytom e-mail: karoldarmas@wp.pl ks. Bogdan Benedik br. Andrzej Piwowar—Tarnowskie Góry, Bytom e-mail: tczr@poczta.onet.pl kom: +48 509-326-858 br.Tadeusz Biel—Tarnowskie Góry

Pismo dostępne bezpłatnie dla wszystkich Niesłyszących — niezależnie od wyznania. Pismo wydawane przez stowarzyszenie Katolicka Misja dla Niesłyszących ul. Karola Miarki 16/19, 41 – 902 Bytom, tel. +48662191527 Redakcja w składzie:  Magdalena Kazimierczyk – redaktor naczelny  ks. Marek Olekszyk  ks. Grzegorz Sokalski  Barbara Gola  Katarzyna Murek  Alicja Podstolec  Ewa Szymczak  Izabela Tobór

Adres redakcji: gazetka@effatha.pl

KMDN EFFATHA 16

Kmdn effatha nr 59 styczeń 2014  
Kmdn effatha nr 59 styczeń 2014  
Advertisement