Page 1

Printgroove POD Suite Version 1.5

Effektiv workflow-styring n책r det er bedst

Applikationer Printgroove POD Suite version1.5


Printgroove POD Suite Version 1.5

Drift af printproduktionen med automatiseret effektivitet Med Printgroove POD software suiten kommer Konica Minolta med et omfattende og fleksibelt koncept for effektiv styring af printproduktionen. Med Printgroove POD suiten optimeres dine workflow, dine produktionsprocesser strømlines og produktiviteten øges for både CRD'er, printoperatører og digitale trykkerier. Det medvirker til at optimere indtjeningen, sikre tilgængelighed 24 timer i døgnet og giver printudbydere mulighed for at tilbyde kunderne 24/7 web-2-print tjenester, hvilket nutildags er væsentligt for at være konkurrencedygtig.

n Printgroove POD kan forbedre workflowet i mellemstore virksomheder - uanset oplag og mængden af arbejdsopgaver. Automatiserede workflows er billigere, mere effektive og pålidelige.

n Printgroove POD er udstyret med en lang række funktioner, der forbedrer ydelsen og øger effektiviteten lige fra 24/7 jobfremsendelse, automatisk Job Ticketing, tilbud, klargøring til printkøstyring og maskinstatusovervågning – herunder efterbehandling, forsendelse og fakturering.

n Printgroove POD er et system, der sikrer ensartet udnyttelse af alle integrerede enheder, forbedrer den overordnede kapacitet og frigiver værdifulde ressourcer, der kan bruges til vigtigere opgaver.

n Printgroove POD giver trykkerierne mulighed for at konfigurere deres eget individuelle workflow, integrere lige så mange produktionstrin, som de har brug for, og inkludere non-print elementer (såsom t-shirts, kopper m.m.) i det færdige produkt til kunden. Printgroove POD software suite, der uden problemer kan integreres med Konica Minoltas bizhub PRO-maskiner, er en perfekt fuldautomatisk produktionsløsning til optimering af produktionseffektiviteten, hvilket bizhub-maskinerne til både farveog sort/hvidproduktion er som skabt til.


Workflow

Kunde med softwareklient

Kunde med webbrowser

via intranet

via internet

Printshop

Workflow/opgavestyring

Dokumentforberedelse før udskrivning

Printstyring

De fire moduler, POD Serve, POD Guide, POD Ready og POD Queue, giver dig et komplet og ultra effektivt produktionsmiljø, der sørger for, at opgaverne bliver løst – for at spare tid, nedbringe omkostningerne og øge indtjeningen.

Vigtige funktioner

n

Strømlinet workflow Det automatiserede og fuldt kontrollerede workflow øger effektiviteten og driftsikkerheden, forhindrer produktionsfejl og øger produktiviteten.

produktionsfleksibilitet Nem integration af alle filformater i workflow- og produktionsprocessen inklusiv non-print elementer til det færdige produkt.

n

Stor produktionsfleksibilitet Med det intelligente workflow er det nemt og lige til at kombinere printede og non-printede produkter og samtidig spare tid og øge driftsikkerheden.

n

Komplet, modulopbygget system Øget fleksibilitet, effektivitet og driftsikkerhed takket være det komplette, modulopbyggede system og problemfri integration af komponenter.

n

Komplet, modulopbygget system Printgroove POD garanterer at vokse med opgaven og brugernes behov. Systemet kan altid udbygges for optimal brugerfleksibilitet.

n

Intet behov for at ændre eksisterende rutiner Individuelt konfigurerbart workflow og nem tilpasning til specifikke kundekrav.

n

Intet behov for at ændre eksisterende rutiner Brugerne har ikke brug for at lære sig nye procedurer - kendte arbejdsgange kan bevares, hvilket reducerer behovet for oplæring til et minimum.

n

Fuldstændig kontrol Fuld overskuelighed garanteres, så du har fuld kontrol med administratorer og professionelle trykkere. Giver kunderne mulighed for at se deres jobstatus elektronisk - herunder forsendelsessporing via et tracking link til den oprindelige afsender hvilket reducerer antallet af telefoniske henvendelser, sparer kostbar tid og øger kundetilfredsheden.

n

Strømlinet workflow Effektiv overvågning af produktionsprocessen fra ordre til endelig forsendelse – giver et overskueligt, strømlinet workflow.

Vigtige fordele

n Stor

n Fuldstændig

kontrol Pålidelig overvågning af alle produktionstrin lige fra bestiling til levering, herunder oplysninger om alle behandlede job og statusoplysninger om alle enheder; nemt at kontrollere ordrestatus for kunderne med Job Ticket-styring og jobsporingsfunktionalitet; funktionen forsendelsessporing (ekstraudstyr) giver mulighed for at tilføje leveringsoplysninger til den pågældende Job Ticket, hvilket understøtter alle forsendelsestjenester.


Printgroove POD Serve Version 1.5

Web-tilgængelighed døgnet rundt Printgroove POD Serve forbedrer workflowet med Job Ticket og statuskontrol i realtid. Takket være den øgede funktionalitet kan trykkeriet stå til rådighed for kunderne døgnet rundt. Med en enkel bestillingsproces giver det mulighed for nemt at kombinere printede og non-printede produkter.

Vigtige funktioner n

Online Job Ticket og bekræftelse Grundig brugervejledning i Job Ticket for nøjagtig indikation af alle ønskede joboplysninger; online estimering før ordreafgivelse

n

Online jobstatussporing og meddelelse Jobstatusverificering i realtid fra jobfremsendelse til udførsel; nem opsætning af automatisk e-mail vedrørende jobstatus til administratorer, kunder og andre

n

n

n

Fleksibel databehandling Fuld accept af forskellige kundedata takket være mulighed for håndtering af alle filformater (tekst, grafik, billeder, præsentationer og multimedier) Job Ticket-skabeloner Giver mulighed for at definere produkter på forhånd, så du ikke behøver at bladre alt igennem, før du afgiver en ordre Print for Pay (PfP)-pakke Opgraderingen (ekstraudstyr) indeholder Shipment Tracking-funktion og PayPal-tilslutning: Ved at understøtte alle kurérer giver Shipment Trackingfunktionen mulighed for at tilføje leveringsoplysninger til Job Ticket; automatiske betalingsanmodninger takket være PayPal-tilslutning.

Vigtige fordele n

Online Job Ticket og bekræftelse Ved at strømline dit print workflow og maksimere produktiviteten samler den automatiske Job Ticketfunktion alle oplysninger til brug for produktionen - så er der ikke længere behov for bekræftelse via telefon eller e-mail.

n

Online jobstatussporing og meddelelse Tydelig og præcis interaktion med trykkeriet giver kunden pålidelige jobstatusoplysninger - så begge parter bruger mindre tid i telefonen.

n

Fleksibel databehandling Øger printudbyderens muligheder for at imødekomme kundernes krav, hvilket betyder forbedrede ydelser, større bekvemmelighed og øget kundetilfredshed.

n

Job Ticket-skabeloner Nemmere ordreafgivelse: Skabeloner gør ordreprocessen nemmere for mindre erfarne brugere.

n

Print for Pay (PfP)-pakke Shipment Tracking øger overskueligheden og bekvemmeligheden for brugerne ved at tilbyde oplysninger om ordre- og leveringsstatus med det samme; PayPal-tilslutning giver øget betalingssikkerhed og pålidelighed for trykkerierne og kunderne.


Printgroove POD Guide Version 1.5

Omfattende systemovervågning og styring af workflow Printgroove POD Guide styrer trykkeriet med automatiseret effektivitet og stiller omfattende systemovervågning til rådighed. Dette ultra effektive workflow- og jobstyringssystem giver mulighed for komplet styring af alle job, sikrer overvågning af alle enheder i realtid og giver mulighed for hurtigt og nemt at skabe problemfri arbejdsgange med lige så mange produktionstrin og arbejdsstationer, som trykkeriet ønsker.

Vigtige funktioner n

Job Ticket og sporing Job Tickets bevæger sig hele vejen igennem processen fra start til slut – fra fremsendelse, udskriftsproduktion over levering til fakturering.

n

Oversigt over jobflow, rapporter og analyser Kombineret Job Ticket og jobsporing for komplet kontrol over produktionen; automatisk rapportering og detaljeret analyse medvirker til at overvåge workflow og fjerne flaskehalse.

n

n

Vigtige fordele n

Job Ticket og sporing Pålidelig kontrol af hele produktionsprocessen sikrer rettidig færdiggørelse af hvert job.

n

Oversigt over jobflow, rapporter og analyser Hurtigere arbejdsgange og mere effektive produktionsrutiner; ultra-effektiv overvågning af workflow med detaljerede on-demand rapporter; forbedret udnyttelse af enhederne og mulighed for ensartet brug af alt udstyr.

Workflow Builder Skræddersyede workflow kan tilpasses alle de mange produktionstrin og arbejdsstationer, som du har brug for.

n

Workflow Builder Giver mulighed for integration af alle funktioner - ikke kun udskrivning men også efterfølgende opgaver, såsom forsendelse og fakturering.

Lagerstyring Effektiv lagerstyring af katalogvarer, herunder indstilling af grænser for lagerbeholdning og automatisk generering af e-mail-meddelelse om lav lagerbeholdning.

n

Lagerstyring Leverer konstant lagerfunktionalitet for øget overblik over materialeforbrug; automatisk generering af e-mail-meddelelse for at sikre genbestilling af materialer i god tid, for at undgå at du løber tør for materialer.


Printgroove POD Ready Version 1.5

Prepress-styring med effektiv make ready Printgroove POD Ready er en brugervenlig prepress-styringsløsning til mindre produktionsmiljøer. Med udvidelsen af Printgroove POD software suiten med professionelle og brugervenlige klargøringsmuligheder giver Printgroove POD Ready mulighed for hurtig og nem forhåndsvisning og redigering af PDF-dokumenter, inden de sendes til produktion. Med Printgroove POD Ready er det nemt og ligetil at behandle job fra Printgroove POD Guide og sende dem tilbage i workflowet efter foretagelse af dokumentredigering. Printgroove POD Ready er et yderst fleksibelt værktøj, der også giver andre fordele som selvstændig applikation.

Vigtige funktioner

Vigtige fordele

n Automatisk

n Automatisk

og manuel udskydningsfunktion Udskydningsfunktioner kan anvendes automatisk eller oprettes og styres af operatøren. Udskydningsfunktionerne understøtter alle tilgængelige udskrivningsfunktioner på maskinerne, såsom limindbinding, brochurefremstilling m.v.

og manuel udskydningsfunktion Med de mange udskydningsfunktioner er det endnu hurtigere og nemmere at producere selv de mest komplekse produkter, hvilket øger effektiviteten ved dokumentproduktion.

og forhåndsvisning af print Simulering af printdatatransmissionen til maskinen gør det muligt for dette værktøj at opdage eventuelle problemer, f.eks. i forbindelse med integrering af skrifttyper.

n Preflight

og forhåndsvisning af print Med et brugervenligt jobtjek inden behandling oplyser preflight og forhåndsvisning af print om potentielle problemer inden udskrivning, f.eks. i forbindelse med layout - så du undgår produktion af fejlbehæftede dokumenter og minimerer papirspild.

n Scanning

n Scanning

n Preflight

af papirjob Takket være denne funktion er det nemt og ligetil at kombinere papiroriginaler og elektroniske filer i ét job. For at optimere scanningsfunktionen fås også funktioner som opretning og tilpasning af billeder.

af papirjob Den værdifulde understøttelse af ikke-elektroniske informationer gør integrationen med allerede eksisterende dokumenter i et elektronisk workflow meget nemmere.

n Integration n Integration

med eksterne applikationer Funktionaliteten forbinder Printgroove POD suiten med programmer som Adobe Acrobat/Photoshop/ Illustrator og Quite Imposing.

med eksterne applikationer Integration med tredjepartsapplikationer giver mulighed for at integrere eksterne applikationer i et enkelt workflow, så du ikke behøver at skifte mellem forskellige applikationer.


Printgroove POD Queue Version 1.5

Strømlinet workflow og jobkøstyring Med effektiv styring af udskrivningskøer henvender Printgroove POD Queue sig til mellemstore virksomheder og in-house trykkerier, der bruger flere digitale printere og udskriver større oplag. Printgroove POD Queue styrer og redigerer effektivt printkøer ved at forbinde flere maskiner til produktionsmiljøet - herunder kontrol af processer, opgaver, kapaciteter og enheder. Resultatet er, at al hardware udnyttes så effektivt som muligt, og workflowet strømlines optimalt.

Vigtige funktioner

Vigtige fordele

n Tovejskommunikation

n Tovejskommunikation

Denne funktion giver mulighed for statuskontrol og produktionsovervågning i realtid. Med automatisk jobbaseret distribution bliver det nemmere at sende hvert udskrivningsjob til den mest velegnede maskine.

Tovejskommunikation mellem hardwaren og softwaren sikrer, at alle job udskrives på den mest egnede maskine - hvilket minimerer nedetiden, øger produktionshastigheden og produktiviteten. n Last-minute

n Last-minute

job ticket-redigering Med denne funktion kan der stadig foretages rettidige ændringer, selv i trykkeriet lige før produktion. batch-behandling Med denne funktion bliver fuldautomatisk behandling af ensartede job muligt.

job ticket-redigering Last-minute redigering og sen integration af ændringer forhindrer produktionsforsinkelser - intet behov for at udsætte udskrivningsjob på grund af forkerte indstillinger eller sene opdateringer.

n Automatisk

n Clusterudskrivning

(grupper) og farveopdeling Med denne funktion (ekstraudstyr) kan operatøren nemt oprette forskellige clustere; f.eks. kombination af relevante maskiner til at producere et omfattende job samtidigt eller opdele produktionen fra samme job i farvesider til en farveprinter og sort/ hvid sider til en sort/hvid printer.

n Automatisk

batch-behandling Ensartede job samles til produktion. Dermed understøtter batch-behandlingen brug af alle tilgængelige maskiner, hvilket øger produktionshastigheden og effektiviteten. n Clusterudskrivning

og farveopdeling Clustere understøtter den mest effektive og økonomiske brug af alle maskiner, hvilket sikrer hurtig produktion og nedbringer udskrivningsomkostningerne, hvor det er muligt, f.eks. ved separat produktion af sider i farver og sort/hvid på de mest egnede maskiner.


Tekniske specifikationer Specifikationer for hardware (Printgroove POD Serve/Guide Client)

Specifikationer for hardware (Printgroove POD Ready)

Styresystem Windows 2000 Professional (SP4 eller nyere) Windows XP Home Edition/Professional (SP3 eller nyere) Windows Vista Business Edition 32-bit (SP2 eller nyere)

Styresystem Windows XP Professional (SP2 eller nyere) Windows Vista Business/Enterprise

Processor Pentium 3/2.8GHz / PowerPC (Mac)

Processor Pentium 4 (2.8 GHz) eller mere Hukommelse 2 GB eller mere

Hukommelse 256 MB eller mere

Ledig plads på harddisk 4 GB eller mere

HDD 500 MB eller mere

Opløsning på 1024 x 768 pixel eller mere (Anbefalet: 1280 x 1024 pixel)

Monitor Farve, opløsning på 1024 x 768

Adobe Acrobat 7.0/8 Professional kræves

NIC 100 Mbps

Scanner med TWAIN

Andre cd/dvd-drev

Webbrowser Microsoft Internet Explorer 7.0/8.0 (IE6 SP1 eller nyere fås til Serve-modulet). Firefox 2.0/3.0

Printgroove POD Driver (Windows) Styresystem Windows 2000 Professional (SP4 eller nyere) Windows XP Home Edition/Professional (SP3 eller nyere) Windows Vista Business Edition 32-bit (SP2 eller nyere)

Specifikationer for hardware (Printgroove POD Server)

Printgroove POD Driver (Mac)

Operativsystem Ubuntu 8.04

Styresystem Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard

PC PC/AT-kompatibel Processor Intel Xeon Dual Core eller AMD Hukommelse 8 GB HDD 180GB HDD eller mere Dvd-drev Netværk TCP/IP-protokol skal være korrekt indstillet

Support og levering af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængig af operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer. Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr. n Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden varsel. n Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri. n Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. n Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed. n

n

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B 7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1 9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

11-2010

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

Printgroove_POD_Suite_Brochure__dan__dtp2__LR  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Applications/Printgroove_POD_Suite_Brochure__dan__dtp2__LR.pdf