Page 1

PJ Analyzer/Optimizer Nem PDF-behandling Digital print har valgt PDF-filen som standard printformat. Nem behandling og produktion afhænger især af den kvalitet og præcision, som PDF-filer genereres i fra starten. Manglende integrerede fonte, forkert opløsning eller forkerte farveinformationer kan hurtigt medføre mangelfulde PDF-filer eller i værste tilfælde få produktionen til helt at gå i stå. Med PJ Analyzer/Optimizer får du effektiv hjælp lige ved hånden, så du undgår produktionsstop og flaskehalse. Der findes flere softwareversioner, som tilbyder skalerbarhed og optimal tilpasning til de krav, som kommercielle trykkerier, digitale printudbydere og CRD’er (Corporate Reproduction Department) stiller. n

n

Print Job Optimizer kontrollerer både printjob og korrigerer fejl i printfilen. Problemer identificeres og udbedres, hvilket medfører, at du undgår produktionsstop.

PJ softwareserien sikrer pålidelig printproduktion af høj kvalitet og tilbyder forbedret produktivitet ved digital udskrivning.

Print Job Analyzer giver dig mulighed for hurtigt at se, om dine printjobs kan behandles. Problemer identificeres, for at undgå udskrivning i forkert format eller for at undgå eventuelle driftsforstyrrelser. Workflow

Bekræft

Input

Bekræft

Preflight

Bekræft

Farvestyring

Bekræft

Printoptimering

Eksportér

Korrektur

Print

Gem

Applikation PJ Analyzer/Optimizer


Application PJ Analyzer/Optimizer

Vigtige funktioner - PJ Analyzer

Vigtige funktioner - PJ Optimizer

Pre-flight kontrol PDF-filer kan tjekkes for over 150 detaljer, herunder integrerede fonte, korrekt farveskala m.v. De individuelle egenskaber er opdelt i forskellige kategorier for at opnå bedre gennemsigtighed. Efter et tjek kan den videre behandling af filen stoppes, fortsættes eller printdata kan sendes til workflow’et. n Hot folder Jobs accepteres af serveren i en lokal eller netværksbaseret folder. Hot folders er altid udgangspunkt for et workflow. n Output folder Filer sendes til en lokal eller netværksbaseret folder, når behandlingen er afsluttet. Output folders er altid backend for et workflow. n Output Null plug-in Dette plug-in omdirigerer output data til en "Nullprinter". Bruges til at holde standard output foldere rene eller forhindre overskrivning af eksisterende filer i en output folder ved test. n Ressourcemodul Workflow’et benytter dette modul, når eksterne ressourcer, såsom billeder, ICC-profiler, fonte eller dynamiske konfigurationsdata, kræves til behandling af det pågældende job n Arkivering Ufuldstændige eller fejlbehæftede jobs kan gemmes her. Filer kan parkeres midlertidigt her og behandles senere.

n

n

PJ Analyzer PJ Analyzers funktionalitet udgør grundlaget for PJ Optimizer. Herudover er følgende inkluderet: n Farvestyring Tilbyder farvekorrektioner med ICC-profiler, forskellige korrektionsprocedurer for tekst, vektorobjekter, halvtoning m.v. Dette gælder også for konverteringer, f.eks. fra RGB til CMYK eller fra CMYK til CMYK. Farvestyringsmodulet understøtter Hexachrome, LAB og DeviceLink. n Farve-mapping Denne funktion giver mulighed for håndtering og samkøring af forskellige farvenavne, f.eks. af spotfarver i PDF-filer, såsom Adobe Illustrator-farver i EPS-filer, som er importeret i Quark XPress. n Toolbox Toolbox optimerer indgående PDF-filer. Den sørger for standardoptimering, såsom f.eks. hairline korrektion, automatisk black overprint, automatisk white overprint removal samt korrektion af smoothness og flatness. Herudover benytter modulet en genkendelsesteknik, der genkender serier af linier og nuancer som så konverteres til et PDF smooth shaded objekt. På samme måde genkender modulet billeder, som er oprettet som en række enkelte billeder og omdanner dem til ét billede. n FontToCurves Konverterer alle fonte, som indgår i jobbet, til vektorgrafik eller Typo3-fonte.

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 . 2620 Albertslund . Danmark . Tlf.: +45 72 21 21 21 . Fax: +45 72 21 21 22 . www.konicaminolta.dk

PJ_Analyzer_Optimizer_Leaflet__dan__lr  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Applications/PJ_Analyzer_Optimizer_Leaflet__dan__lr.pdf

PJ_Analyzer_Optimizer_Leaflet__dan__lr  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Applications/PJ_Analyzer_Optimizer_Leaflet__dan__lr.pdf