Page 1

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 08.08.2013 Revisionsdato: 22.03.13 MKA

Model: bizhub C364e 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Sustainable Group Markus Kelch – markus.kelch@konicaminolta.eu

Tel.:+49/511/7404-361 Fax:+49/511/7404-172

2

Tests/Godkendelse

2.1

CE-overensstemmelse:

2.2

EU-direktiver

EU overensstemmelseserklæring

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 17050-1 for dette produkt. Den kan efter anmodning erhverves hos redaktøren. Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver:

2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC 2009/125/EC 1999/5/EC

- Lav volts direktiv - EMC direktiv - RoHS2 direktiv - ErP-direktiv / Eco-design - R&TTE / Radio equipment & Telecommunication Terminal Equipment direktiv

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S 1 502 25 665

TÜV Rheinland

EN 60950-1

2.4

GOST certifikat

DIN GOST-certifikat B38441

DIN GOST TÜV

Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke CJ 502 47 230

TÜV Rheinland

EN 55022, EN 55024, EN 62311, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU kommissionen

Dette produkt er listet i EU Energy Star databaserne

2.7

Ecodesign direktiv

2009/125/EC 1275/2008/EC (Lot6) Konica Minoltas frivillige Lot 4 aftale

Rammerne for krav til økodesign af energirelaterede produkter Krav til strømforbrug i standby og off-mode Krav til økodesign og strømforbrug i drift

2.8

Tysk energi mærke ”Der Blaue Engel”

I henhold til RAL UZ122 vil blive ansøgt

RAL

RAL-UZ 122

2.9

Dokumentægthed:

PTS-certifikat vil blive ansøgt

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.10

Arkivering

ISO 11798 vil blive ansøgt

SP Technical Research Institute (Sverige)

2.11

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.12

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 08.08.2013 Revisionsdato: 22.03.13 MKA

Model: bizhub C364e 3

General information

3.1 Kopi hastighed:

36 kopier/min. i sort/hvid 36 kopier/min. i farver

3.2 Vægt

Ca. 85 kg

Hovedmaskine uden udstyr

3.3 Størrelse

650 B x 799 D x 1.025 H mm

Hovedmaskine uden udstyr

3.4 Forlængelse Dette produkt af følger flg. produktets frivillige levetid: miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige

3.5 Forlængelse Fabrikanten af tilbyder på produktets frivillig basis: levetid:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne

3.6 Materialer:

Asbest

Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Kadmium (<0.01%) Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

40,2 dB(A) 62,0 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

43,2 dB(A) 65,0 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

23,8 dB(A) 47,2 dB(A)

* ** + #

Målt i henhold til RAL-UZ122 Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5 m, D=1,00 m Maskinen er lydløs i ready mode 2 min. efter sidste kopi/print


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 08.08.2013 Revisionsdato: 22.03.13 MKA

Model: bizhub C364e Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1.850 W 230 V 683 W 230 V

Standby

124 W U/energibesparelse 39 W m/energibesparelse 1,3 W auto sluk 0,03 W plug-in tilstand

Standard testmetoden RAL-UZ122 er anvendt # Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug

Energy Star TEC

2,206 kWh/uge typisk energiforbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion

Printing

2.459 kJ/h 44,9 BTU/h BTU 230V baseret på TEC værdien for dette produkt (24 timer x 7 dage)

Standby 4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

446 kJ/h Uden energibesparelse

Lysstofrør Måleresultat Koncentration Mg/h Mg/m³

Grænse-værdi af MAC Mg/m³

Ozon

Styrene

Benzene

TVOC

4.5

4.6

Støv:

Testforhold:

Standby Print farve Print sort/hvid

Ikke målbart 0,45 mg/h 0,38mg/h

0,023 mg/m3 0,019 mg/m3

0,2 mg/m³

Standby Print farve Print sort/hvid

Ikke målbart 0,313 mg/h 0,203 mg/h

0,016 mg/m³ 0,010 mg/m³

85 mg/m³

Standby Print farve Print sort/hvid

Ikke målbart 0,015 mg/h 0,013 mg/h

0,001 mg/m³ 0,001 mg/m³

Standby Print farve Print sort/hvid

Ikke målbart 3,906 mg/h 1,369 mg/h

0,195 mg/m3 0,074 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Print farve Print sort/hvid

Fint støv

Standby Print farve Print sort/hvid

Basisdel u/tilbehør

9 mg/m³ 33 mg/m³ Ikke målbart 1,28 mg/h 0,62 mg/h

0,064 mg/m3 0,031 mg/m3

6 mg/m³

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 08.08.2013 Revisionsdato: 22.03.13 MKA

Model: bizhub C364e

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Cyan, magenta, gul og sort toner t. bizhub C224e, C284e og C364e

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica og titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges. Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 (Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Klassifikation af overskudstoner, EWC 080318, GC020, grøn liste.

5.2

Toneropsamler

1 stk.

Skal udskiftes efter 40.000 print/kopier

5.3

Kopitromler

Kopitromler til bizhub C224e, C284e og C364e

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 ozon filer

Skal udskiftes mellem 150.000 og 300.000 print/kopier

5.5

Batterier

Produktet indeholder ét CR-2477/VCK batteri

Batterierne skal behandles i henhold til 2006/66/EC (batterier og akkumulatorer). Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og bortskaffer batterierne på forsvarligvis. Følg altid fabrikantens anvisninger.

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7

Emballage Træ Papir Opskummet PS

vægt (kg) 6,5 5,2 0,6

Emballagen indeholder ikke PVC.

5.8

Adskillelse/Genbrug:

Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.9

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugsservice i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.10

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klorbleget papir.

5.12

Andre miljø forehold:

Polymeriserede toner reducerer miljø påvirkningen (CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.

Miljoedatablad dk bizhub c364e  
Miljoedatablad dk bizhub c364e  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C364e/Miljoedatablad_DK_-_bizhub_C364e...