Page 1

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 16.05.12 Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C284 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Wolfram Buchroth

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU overensstemmelseserklæring:

2.2

EU-direktiver

Overensstemmelseserklæring

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN17050-1 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning Dette produkt er i overensstemmelse med nedenstående EU-direktiver:

2006/95/EC 2004/108/EEC 2009/125/EC 195/5/EC 1275/2008/EC (Lot 6)

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed - EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet - ErP-direktivet / Eco-Design - R&TTE direktiv / telekommunikations direktiv - Krav til elforbrug i stanby og off-mode tilstand

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S1 502 25 665

TÜV Rheinland

EN 60950-1

2.4

GOST certifikat

DIN GOST-certifikat vil blive ansøgt

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke CJ 502 25 718

TÜV Rheinland

EN 55022, EN 55024, EN 62311, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU kommisionen

Dette produkt er listet i EU Energy Star databaserne

2.7

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

I henhold til RAL UZ122, vil blive ansøgt

RAL

RAL-UZ 122

2.8

Dokumentægthed:

PTS-certifikat vil blive ansøgt

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.9

Arkivering

ISO 11798 vil blive ansøgt

SP Technical Research Institute (Sverige)

2.10

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.11

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 16.05.12 Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C284 3

General information

3.1 Kopi hastighed

28 kopier/min. i sort/hvid 28 kopier/min. i farver

3.2 Vægt

Ca. 85 kg

Hovedmaskine uden udstyr

3.3 Størrelse

615 B x 685 D x 779 H mm

Hovedmaskine uden udstyr

3.4 Miljø Dette produkt programmer: følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige

3.5 Forlængelse Fabrikanten af tilbyder på produktets frivillig basis: levetid:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne

3.6 Materialer:

Kadmium

Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Bly Hexavalent krom Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

40,0 dB(A) 61,2 dB(A) 61,1 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

43,0 dB(A) 64,2 dB(A) 64,1 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

25,6 dB(A) 45,4 dB(A) 45,6 dB(A)

* ** +

Målt i henhold til RAL-UZ122 Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=1,00m


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 16.05.12 Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C284 Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

1.580 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Print

510 W 230 V

Standby

136 W u/energibesparelse 30 W m/energibesparelse 3,6 W auto sluk 0,03 W plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug

Energy Star TEC

2,04 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion

Print

1.836 kJ/h 41,4 BTU/h BTU 230V, basret på TEC værdien for dette produkt (24 t x 7 dage)

Standby 4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

490 kj/h Energi spare 1

Lysstofrør Måleresultat Koncentration Mg/h Mg/m³

Grænse-værdi af MAC Mg/m³

Ozon

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

Ikke målbart 0,71 mg/h 0,26 mg/h

Ikke målbart 0,036 mg/m3 0,013 mg/m3

Styrene

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

Ikke målbart 0,344 mg/h 0,219 mg/h

Ikke målbart 0,017 mg/m³ 0,011 mg/m³

Benzene

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

Ikke målbart 0,16 mg/h 0,012 mg/h

Ikke målbart 0,001 mg/m³ 0,001 mg/m³

TVOC

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

Ikke målbart 8,961 mg/h 3,596 mg/h

Ikke målbart 0,448 mg/m3 0,18 mg/m3

Ikke målbart 0,98 mg/h 1,11 mg/h

86 mg/m³

4.5

Støv:

Fint støv

Standby Farve kopiering Sort/hvid kopiering

Ikke målbart 0,049 mg/m3 0,056 mg/m3

4.6

Testforhold:

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 16.05.12 Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C284

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toner sort, cyan, magenta, gul til bizhub C284, bizhub C224 og bizhub C364

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica and titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

5.2

Toneropsamler

1 stk.

Skal udskiftes efter 40.000 print/kopier

5.3

Kopitromler

CMYK kopitromler til bizhub C284, bizhub Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da C224 og bizhub C364 materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 Ozonfilter

Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier

5.5

Batterier

1 stk. CR-2477/VCK

Batterierne skal behandles i henhold til EU regel 2006/66/EC (batterier og akkumulatorer). Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og kommer af med batterierne på forsvarlig vis. Følg altid fabrikantens anvisninger.

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7

Emballage Træ Papir PS PE

vægt (kg) 6,5 6,3 0,6 0,3

Indpakningsmaterialerne er mærket i henhold til ISO 11469 De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20.December 1994 om indpakning og indpaknings affald. 5.8

Adskillelse/Genbrug:

Systemet er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 114 af januar 2004 / RAL-UZ 122 af juni 2006. Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.9

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.10

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.11

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 114 / 122. Polymeriserede toner reducerer miljø påvirkningen (CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.

Miljoedatablad_DK_-_bizhub_C284  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C284/Miljoedatablad_DK_-_bizhub_C284.p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you