Page 1

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 20.11.13 MKA

Model: bizhub 754e 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Sustainable Group Markus Kelch – markus.kelch@konicaminolta.eu

Tel.:+49/511/7404-361 Fax:+49/511/7404-172

2

Tests/Godkendelse

2.1

CE-overensstemmelse:

2.2

EU-direktiver

EU overensstemmelseserklæring

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 17050-1 for dette produkt. Den kan efter anmodning erhverves hos redaktøren. Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver:

2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC 2009/125/EC 1999/5/EC

- Lav volts direktiv - EMC direktiv - RoHS2 direktiv - ErP-direktiv / Eco-design - R&TTE / Radio equipment & Telecommunication Terminal Equipment direktiv

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S1 50264087 Nemko Mark P13217705

TÜV Rheinland Nemko Norge

EN 60950-1 EN-60950-1

2.4

EAC certifikat

EAC-certifikat B00657

DIN GOST TÜV

Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke CJ 50264728

TÜV Rheinland

EN 55022, EN 55024, EN 62311, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU kommissionen

Dette produkt er listet i EU Energy Star databaserne

2.7

Ecodesign direktiv

2009/125/EC 1275/2008/EC (Lot6) Konica Minoltas frivillige Lot 4 aftale

Rammerne for krav til økodesign af energirelaterede produkter Krav til strømforbrug i standby og off-mode Krav til økodesign og strømforbrug i drift

2.8

Tysk energi mærke ”Der Blaue Engel”

I henhold til RAL-UZ 171 vil blive ansøgt

RAL

RAL-UZ 171

2.9

Dokumentægthed:

PTS-certifikat vil blive ansøgt

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.10

Arkivering

ISO 11798 vil blive ansøgt

SP Technical Research Institute (Sverige)

2.11

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.12

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 20.11.13 MKA

Model: bizhub 754e

3

General information

3.1 Kopi hastighed:

75 kopier/min. i sort/hvid

3.2 Vægt

Ca. 201 kg

Hovedmaskine uden udstyr

3.3 Størrelse

650 B x 799 D x 1.025 H mm

Hovedmaskine uden udstyr

3.4 Miljøprogrammer:

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige

3.5 Forlængelse Fabrikanten af tilbyder på produktets frivillig basis: levetid:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne

3.6 Materialer:

Kadmium (<0.01%) Bly Hexavalent chromium

Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

47,0 dB(A) 69,3 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

50,0 dB(A) 72,3 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby # Under produktion

30,3 dB(A) 52,4 dB(A)

* ** + #

Målt i henhold til RAL-UZ122 Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5 m, D=1,00 m Maskinen er lydløs i ready mode 2 min. efter sidste kopi/print


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 20.11.13 MKA

Model: bizhub 754e Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

2.100 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1.111 W 230 V

Standby

200 W U/energibesparelse 65 W m/energibesparelse 3,2 W auto sluk 0,03 W plug-in tilstand

Standard testmetoden RAL-UZ122 er anvendt # Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug

Energy Star TEC

5,154 kWh/uge typisk energiforbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion

Printing

4,000 kJ/h 105,6 BTU/h BTU 230V baseret på TEC værdien for dette produkt (24 timer x 7 dage)

Standby 4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

720 kJ/h Uden energibesparelse

Lysstofrør Måleresultat Koncentration Mg/h Mg/m³

Grænse-værdi af MAC Mg/m³

Ozon Styrene Benzene TVOC 4.5 4.6

Støv: Testforhold:

Fint støv Basisdel u/tilbehør

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart 0,19 mg/h

0,010 mg/m3

0,2 mg/m³

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart 0,484 mg/h

0,024 mg/m³

85 mg/m³

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart 0,016 mg/h

0,001 mg/m³

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart 2,349 mg/h

0,117 mg/m3

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart 1,2 mg/h

0,060 mg/m3

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 20.11.13 MKA

Model: bizhub 754e 5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Sort toner t. bizhub 654e og 754e

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica og titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges. Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 (Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Klassifikation af overskudstoner, EWC 080318, GC020, grøn liste.

5.2

Toneropsamler

1 stk.

Skal udskiftes efter 160.000 print/kopier

5.3

Kopitromler

Kopitromler til bizhub 454e og 554e

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 ozon filer

Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier

5.5

Batterier

Produktet indeholder ét CR-2477/VCK batteri

Batterierne skal behandles i henhold til 2006/66/EC (batterier og akkumulatorer). Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og bortskaffer batterierne på forsvarligvis. Følg altid fabrikantens anvisninger.

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7

Emballage Træ Papir Opskummet PS

vægt (kg) 14 13,9 1,8

Emballagen indeholder ikke PVC.

5.8

Adskillelse/Genbrug:

Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.9

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugsservice i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.10

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klorbleget papir.

5.12

Andre miljø forehold:

Polymeriserede toner reducerer miljø påvirkningen (CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.

Miljoedatablad dk bizhub 754e  
Miljoedatablad dk bizhub 754e  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/Brochures/Green_information/Miljoedatablad_DK_-_bizhub_7...