Page 1

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 23.05.14 MKA

Model: bizhub 3320 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Sustainable Group Markus Kelch – markus.kelch@konicaminolta.eu

Tel.:+49/511/7404-361 Fax:+49/511/7404-172

2

Tests/Godkendelse

2.1

CE-overensstemmelse:

2.2

EU-direktiver

EU overensstemmelseserklæring

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 17050-1 for dette produkt. Den kan efter anmodning erhverves hos redaktøren. Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver:

2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC 2009/125/EC 1995/5/EC

- Lav volts direktiv - EMC direktiv - RoHS2 direktiv - ErP-direktiv / Eco-design - R&TTE / Radio equipment & Telecommunication Terminal Equipment direktiv

2.3

Sikkerhedstests

Nemko Mark P13217590

Nemko Norge

EN-60950-1

2.4

EAC certifikat

EAC-certifikat B00330

DIN GOST TÜV

Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke HF 132601

TÜV Rheinland

EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 610003-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU kommissionen

Dette produkt er listet i EU Energy Star databaserne

2.7

Ecodesign direktiv

2009/125/EC 1275/2008/EC (Lot6) Konica Minoltas frivillige Lot 4 aftale

Rammerne for krav til økodesign af energirelaterede produkter Krav til strømforbrug i standby og off-mode Krav til økodesign og strømforbrug i drift

2.8

Tysk energi mærke ”Der Blaue Engel”

I henhold til RAL-UZ 171 vil blive ansøgt

RAL

RAL-UZ 171

2.9

Dokumentægthed:

PTS-certifikat vil blive ansøgt

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.10

Arkivering

ISO 11798 vil blive ansøgt

SP Technical Research Institute (Sverige)

2.11

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.12

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 23.05.14 MKA

Model: bizhub 3320 3

General information

3.1 Kopi hastighed:

33 kopier/min. i sort/hvid

3.2 Vægt

Ca. 20 kg

Hovedmaskine uden udstyr

3.3 Størrelse

389 B x 472 D x 468 H mm

Hovedmaskine uden udstyr

3.4 Miljøprogrammer:

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige

3.5 Forlængelse Fabrikanten af tilbyder på produktets frivillig basis: levetid:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne

3.6 Materialer:

Kadmium (<0.01%) Bly Hexavalent chromium

Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

Den nævnte maskine indeholder ikke*:

Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler Asbest *Tærsklen for urenheder er mindre end 0,1%

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Sort/hvid-kopi

Ikke målbar 63 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Sort/hvid-kopi

Ikke målbar 66 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Sort/hvid-kopi

Ikke målbar 52,2 dB(A)

* ** + #

Målt i henhold til RAL-UZ122 Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5 m, D=1,00 m Maskinen er lydløs i ready mode 2 min. efter sidste kopi/print


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 23.05.14 MKA

Model: bizhub 3320 Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing Standby

1.300 W 230 V 587,23 W 230 V 10,33 W 2,67 W 0,41 W 0,03 W

u/energibesparelse m/energibesparelse sleep-mode plug-in tilstand

Standard testmetoden RAL-UZ122 er anvendt # Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug * Kun ved at trykke på tænd/sluk knappen ** Kun ved at trykke på tænd/sluk knappen eller ugetimeren

Energy Star TEC

1,686 kWh/uge typisk energiforbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion

Printing

2.114 kJ/h 36,6 BTU/h BTU 230V baseret på TEC værdien for dette produkt (24 timer x 7 dage)

Standby 4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

37,2 kJ/h Uden energibesparelse

Lysstofrør Måleresultat Koncentration Mg/h Mg/m³

Grænse-værdi af MAC Mg/m³

Ozon

4.5 4.6

Støv: Testforhold:

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart <0,06 mg/h

<0,003 mg/m3

Styrene

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart <0,12 mg/h

0,006 mg/m³

Benzene

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart <0,03 mg/h

<0,002 mg/m³

TVOC

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart 3,1 mg/h

0,155 mg/m3

Fint støv Basisdel u/tilbehør

Standby Print sort/hvid

Ikke målbart <0,7 mg/h

<0,035 mg/m3

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 07.10.2013 Revisionsdato: 23.05.14 MKA

Model: bizhub 3320

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Sort toner t. bizhub 3320 og 4020

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica og titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges. Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 (Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Klassifikation af overskudstoner, EWC 080318, GC020, grøn liste.

5.2

Toneropsamler

Indbygget i tonerpatronen

Udskiftes med tonerpatronen

5.3

Kopitromler

Kopitromler til bizhub 3320 og 4020

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

Ingen

5.5

Batterier

Produktet indeholder ét lithium batteri

Batterierne skal behandles i henhold til 2006/66/EC (batterier og akkumulatorer). Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og bortskaffer batterierne på forsvarligvis. Følg altid fabrikantens anvisninger.

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7

Emballage Papir Opskummet PS PE

vægt (kg) 2,806 0,387 0,062

Emballagen indeholder ikke PVC.

5.8

Adskillelse/Genbrug:

Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.9

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugsservice i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.10

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klorbleget papir.

5.12

Andre miljø forehold:

Polymeriserede toner reducerer miljø påvirkningen (CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.

Miljoedatablad dk bizhub 3320  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/Brochures/Green_information/Miljoedatablad_DK_-_bizhub_3...