Page 1

Side 1 af 1

Kundeguide til affaldshåndtering

Dato: 25.07.11 Revisionsdato:25.07.11 JOS

Gældende for alle modeller produceret efter 27.04.1995

1

Firma

1.1

Producent/Leverandør:

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15, 2620 Albertslund

Telefon: 72 21 21 21 Telefax: 72 21 21 22

1.2

Udgiver:

Kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøafdelingen v. John Smed, QHSE-Manager

Telefon, direkte: 40 90 32 06

2

Forbrugsstoffer

2.1

Toner (Flasker eller patroner)

Samtlige modeller

Tomme tonerflasker kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende i henhold til reglerne i RAL-UZ 114 / 122.

2.2.

Resttonerkar (Collectingbottles)

Samtlige modeller

Fulde resttonerkar (collectingbottles) kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da toneren ikke er klassificeret som forurenende i henhold til reglerne i RAL-UZ 114 / 122.

2.3

Imageunits

Samtlige modeller

Bortskaffes af Konica Minolta, til videre kildesortering og genanvendelse.

2.4

Aluminiumskopitromler

Samtlige modeller

Bortskaffes af Konica Minolta, til videre kildesortering og genanvendelse.

2.5

Reservedele og filtre

Samtlige modeller

Bortskaffes af Konica Minolta, til videre kildesortering og genanvendelse.

.2.6

Maskiner: (Kopi, MFP og printere)

Konica Minolta tilbyder returtagning af maskine/printer i h.t. WEEE-direktivets angivelser herfor. Ved returtagning og bortskaffelse tilsikrer Konica Minolta at eventuelle data fra maskinens lagringsmedier slettes.

2.7

Adskillelse/Genbrug:

Maskiner/printere er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 114 af januar 2004 / RAL-UZ 122 af juni 2006. Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

3

Øvrige miljø- og arbejdsmiljøforhold

3.1

Oplysninger om produktets øvrige miljø- og arbejdsmiljøforhold:

Se miljødatabladet på den specifikke model på www.konicaminolta.dk. Via ”Business Solutions” klikkes frem til den relevante maskine, og under afsnittet ”downloads” findes et ”miljødatablad”.

3.2

Miljøcertificering - produktion

Samtlige maskiner er produceret under et miljøledelsessystem, der er ISO 14001certificeret.

3.3

Miljøcertificering

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s er ISO 14001 certificeret, udstedt af Dansk Standard.

3.4.

WEEE-certificering

Konica Minolta har WEEE-certifikat, udstedt af Elretur. (Besøg gerne elretur.dk for informationer.)

For maskiner produceret før den 27. april 1995 er der ikke oplysninger om disse på Konica Minoltas hjemmeside. Ønskes oplysninger om sådanne maskiner kontaktes Konica Minolta.

Kunderguide_til_affaldshaandtering_august_11  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Affaldshaandtering/Kunderguide_til_affaldshaandtering_august_11...

Kunderguide_til_affaldshaandtering_august_11  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Affaldshaandtering/Kunderguide_til_affaldshaandtering_august_11...