Page 1

Konica Minoltas Optimized Print Services:

Effektivitet og administration der nedbringer dine omkostninger Konica Minolta Optimized Print Services


Konica Minolta, Optimized Print Services

Konica Minoltas Optimized Print Services: Effektiv og overskuelig løsning der nedbringer dine omkostninger Konica Minoltas OPS-analyse er en kombination af rådgivning, hardware- og softwareimplementering samt optimering af driften. Vi planlægger forbedringsstrategier baseret på præcise fakta og tal og omsætter dem til virkelighed med udgangspunkt i vores stærke organisation. På den måde kan vi garantere omkostningsreduktioner og problemfrie processer. OPS-analysen bygger på fire vigtige principper:

Fleet:

Finance:

Tilpasning af størrelsen på maskinparken med baggrund i en behovsafdækkende printanalyse, optimering af forretningsprocesser, effektivisering af supportydelser, og mulighed for løbende optimering med det overordnede formål at nedbringe TCO (Total Cost Ownership) og dertilhørende miljøbelastning.

Analyse af eksisterende kontrakter og leasingaftaler med det formål at identificere besparelses- og finansielle optimeringsmuligheder, som udmøntes i en enkel overskuelig finansieringsplan.

Security: Design og implementering af it-sikkerhedsløsninger, fra brugergodkendelse og sikker harddiskhåndtering, til professionel håndtering af komplekse netværkssikkerhedskrav relateret til enheder og løsninger.

Process: Analyse af alle forretningsrelevante dokumenthåndteringsprocesser og arbejdsgange for øget produktivitet, allokering af besparelsesmuligheder, it-design optimering, implementering og drift af løsninger med det overordnede formål at lette de daglige arbejdsgange og øge indtjeningen i virksomheden. Konica Minolta Optimized Print Services: Controlled handover

optimize

project

analyze

change

consult

implement inform + train

FLEET

capture

PROCESS FINANCE SECURITY Co hanntroll dov ed er

n tio iza ea tim ar Op next of

manage improve

operate monitor


Consult

Alle forbedringer som følge af OPS bygger på definerede rådgivningsprocedurer og effektive analyseværktøjer, der giver kunderne mulighed for at forstå hvert enkelt trin på vej mod en skræddersyet løsning.  Capture: Softwarebaseret identifikation af eksisterende printenheder, nøjagtig overvågning af aktuelle udnyttelsesmønstre og printvolumen. Brugerinterview til identificering af specifikke dokumentprocesser, individuelle behov og krav til serviceniveau. Indsamling af alle tilgængelige kommercielle data.  nalyze: Præcis Total Cost of Ownership (TCO) beregA ning eller skøn samt benchmark i forhold til gennemsnitlige omkostninger på markedet. Detaljeret analyse af behov og anbefalede printtjenester for at opfylde krav til dokumentbaseret forretningsprocesser.  ptimize: Designe maskinparken til opfyldelse af O specifikke virksomhedsbehov, oversigter på basis af aktuelle plantegninger og præsentation af alternative scenarier. Præcise kalkulationer på fremtidige TCO reduktioner og estimater på indirekte besparelser, inklusiv effekt på miljøet.

Manage

Efter test og etablering af ny printinfrastruktur tilbyder OPS-løsningen en skalerbar portefølje af tjenester til drift og håndtering af maskinparken. De er skræddersyede til individuelle behov og krav og kan komplementere eksisterende it-tjenester.  perate: Proaktiv service, uden for virksomheden og O på stedet, automatisk levering af forbrugsstoffer og reservedele. Alle typer IMAC/R-tjenester med skalérbar udførselstid (installation, tilføjelse, flytning og udskiftning).  onitor: Kontinuerlig overvågning af alle netværks- og M lokalt tilsluttede enheder for overvågning af maskinudnyttelse, status og varsler. Online adgang til aktuelle statusinformationer, oplysninger om ydelse samt rapporter om maskinparken, tilkaldeservice, levering af forbrugsstoffer, fakturering og kontraktoplysninger.

I mprove: Løbende managementrapporter, regelmæssige møder og aktiv allokering samt forslag til forbedringer og optimeringer. Individuel kundetilpasset fakturering, f.eks. separate konti fordelt på sted, region eller land.

Implement

OPS er mere end bare at installere en ny printløsning. Løsningen indbefatter også forandringsledelse, hvis et sådant behov foreligger. Dette indbefatter desuden dedikeret projektstyring i overensstemmelse med anerkendte standarder og akkrediteringer, samt involvering af brugere og håndtering af andre relevante interessenter i processen. Virksomheder kan desuden drage stor nytte af Konica Minoltas korte kommandoveje og vores stærke brancherelaterede erfaring, som udspringer af vores konsoliderede engagement på det globale marked.  roject: Dedikeret projektstyring, organiseret og konP trolleret proces fra start til slut, projektplan og løbende rapportering. Permanent kundeadgang til alle aktuelle projektdokumenter.  hange: Levering af produkter licenser, og forC brugsstoffer i en 4 ugers testperiode med mulighed for udvidelse. Teknisk konsulentbistand og remote support under hele testfasen. Desuden levering af prækonfigurerede produkter, som kan integreres uden forretningskritiske udfald. Projektledelse i forbindelse med større løsninger eller efter behov.

Inform & Train: Levering af detaljeret dokumentation til brugere og administratorer. Standard eller skræddersyet internt marketing materiale og hjælp i forbindelse med implementeringsevents. Tilpasset træning til superbrugere og interne supportmedarbejdere.

Alt i alt tilbyder Konica Minoltas Optimized Print Services pakke både ekspertsupport, detaljeret individuelt optimeringsdesign og håndtering for en problemfri migration. Målet er ikke kun implementeringen af en optimal print og kopi infrastruktur, men også muligheden for at Konica Minolta kan være behjælpelig med selve driften af løsningen på den mest effektive måde. Dette er nøglen til konstant reduktion af TCO, både direkte og indirekte, minimal risiko, og reduceret forstyrrelse af den daglige drift samt maksimal kontrol.


Ring og hør, hvordan Konica Minolta kan hjælpe dig med at optimere dit dokumentflow Solutions er en afdeling i Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s, som arbejder fokuseret med dokument- og workflowbaserede løsninger til professionelle virksomheder. Som supplement til softwareløsninger kan Solutions tilbyde en række ydelser, såsom: • Projektanalyse • Projektledelse • Løsningsimplementering • Løsningstilpasning • Konsulentbistand ved dokumenthåndtering Alle disse kompetencer sikrer jeres virksomhed en effektiv sparringspartner, når I overvejer nye muligheder for jeres digitale arbejdsgange. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s er certificeret partner hos flere af de markedsledende softwareudviklere.

Powered by PrintFleet

Din Konica Minolta Business Solutions partner

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B 7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1 9200 Aalborg SV

www.konicaminolta.dk Tlf. 72 21 21 21

KM_OPS_Brochure_1  
KM_OPS_Brochure_1  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/OPS/KM_OPS_Brochure_1.pdf