Page 1

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos

Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S Stensmosevej 15, 2620 Albertslund P-nr.: 1003057409 Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle P-nr.: 1003057410 Gøteborgvej 1, 9200 Aalborg SV P-nr.: 1003057434 Søren Frichs Vej 40 A, 8230 Åbyhøj P-nr.: 1010758722

Gyldigt fra

2013.06.07 Gyldigt til

2016.06.08

CVR nr.

DS-certificeret siden

38635212

1998.06.08

er i overensstemmelse med kravene i

Certifikat

DS/EN ISO 9001:2008

100476 Certifikatets gyldighedsområde er

Salg og service af dokumentløsninger i form af Multi Funktions Produkter (MFP), Production Printing-produkter (PP) og IT-baserede løsninger samt uddannelse, support og udviklingsopgaver i relation til disse. Derudover salg af kontor- og dataprodukter

Niels Falk Adm. Direktør

DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK 2920 Charlottenlund Denmark

Sales and service of document solutions such as Multi Function Products (MFP), Production Printing Products (PP) and IT-based solutions as well as training, support, and development tasks related to these products. Moreover sales of office- and data products

The Danish text of the certificate is considered to be legally binding in case of doubt with regard to the correctness of the translation Certifikatets danske tekst betragtes som den juridisk gældende i tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed

Side 1 af 1

ISO_9001_certifikat_juni_2013  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Green/ISO_9001_certifikat_juni_2013.pdf

ISO_9001_certifikat_juni_2013  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Green/ISO_9001_certifikat_juni_2013.pdf