Page 1

JEG ØNSKER AT FORNY OG UDVIDE MIN VIRKSOMHED MED DIGITALTRYK

PRODUKTIONSPRINT


PRODUKTIONSPRINT

FREMTIDEN ER LOVENDE MED DIGITALTRYK Konica Minolta gik med succes ind på produktionsprintmarkedet i 2004 og er blevet en af de førende leverandører i branchen. I dag er Konica Minolta anerkendt for at indgå inspirerende partnerskaber med kunderne. Som serviceleverandør inden for produktionsprint tilbyder Konica Minolta integrerede workflows og applikationer samt professionelle og avancerede hardwareprodukter, som kan styrke din virksomhed. Konica Minoltas forretningsudviklingskoncept Digital1234 inspirerer printvirksomheder til at identificere og fokusere på nye muligheder for at reducere omkostningerne, øge produktiviteten, udvide deres serviceudvalg og øge indtjeningen. Med Konica Minoltas muligheder for forretningsudvikling kan du udvide virksomheden og opnå mange fordele: – Udnytte mulighederne for printautomatisering, herunder printautomatiserings- og bogproduktionsapplikationer og professionelt efterbehandlingsudstyr. – Udnytte Konica Minoltas muligheder mht. hardware, herunder digitalteknologi, storformatprint og generel maksimering af produktiviteten. – Udnytte professionel personligt tilpasset VDPkommunikation ved hjælp af variabel data- og TransPromo-printløsninger samt crossmediakommunikation. – Udnytte web-til-print-muligheder til produktspredning med webprint og fotoprodukter. – Udnytte mulighederne for printstyring vha. integration af farvestyrings- klargørings- og printstyringsapplikationer.

Konica Minoltas mål er at hjælpe dig med at opnå et godt investeringsafkast. Konica Minolta leverer supportog forretningsværktøjer, som hjælper dig med at komme ind på nye markeder ved at fokusere på print- og webteknologier, der styrker din virksomhed her og nu.

DIGITAL

styrker din virksomhed


PRODUKTIONSPRINT

STYRK DIN VIRKSOMHED MED PRINTAUTOMATISERING Printautomatisering

Bogproduktion

"Få tid til vigtigere ting."

"Identificer nye forretningsområder."

Med relevant printautomatiseringssoftware kan du optimere de interne produktionsrutiner, så du opnår højere medarbejdereffektivitet og dermed større produktionskapacitet. Dermed bliver du i stand til at producere mere med færre ressourcer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetsstandarder. Den nemme integration af digitalenheder i det eksisterende offset-workflow via printcontrolleren giver dig en helt ny form for printautomatisering.

Printmarkedet har ændret sig, og fleksible printudbydere kan udnytte denne udvikling ved at producere en række indbundne produkter, herunder bøger, kalendere, blade og fotoalbum. InfoTrends forventer, at markedet for bogtryk vil vokse med over 16,7 % i deres syvårige prognoseperiode, hvilket betyder, at antal printede sider fra bogproduktion vil nå op på næsten 54 mia. sider i 2016. Med andre ord er bogproduktion et nyt forretningsområde, der er værd at se nærmere på.* Med Konica Minolta har du et endnu stærkere motiv pga. automatiseret produktion.

Automatisk efterbehandling

* Kilde: InfoTrends

"Skræddersyede printprodukter lige ved hånden." Som printudbyder forventes I altid at opnå mere med mindre. Automatisk efterbehandling er en fremragende mulighed for at reducere leveringstiden og omkostningerne uden at gå på kompromis med kvalitet og service. Printudbydere, der ikke investerer i automatisk efterbehandling, vil sakke bagud i forhold konkurrenterne, fordi det virkelig giver en stor driftsmæssig fordel. Glem aldrig, at tid er penge!

Fordele – Øget produktionsfleksibilitet, effektivitet og konkurrenceevne – Mindre menneskelig indblanding gennem automatiseret jobstyring – Mulighed for fuld udnyttelse af fordelene ved digitaltryk – Opfyldelse af den konstant stigende efterspørgsel efter korte printkørsler – Brugervenlighed, nyttige funktioner, driftssikkerhed og problemfri integration


PRODUKTIONSPRINT

STYRK DIN VIRKSOMHED MED KONICA MINOLTAS DIGITALTRYKMASKINER Digitalteknologi "Spørgsmålet er ikke, om din virksomhed vil vokse vha. digitalteknologi, men om den vil vokse hurtigt eller meget hurtigt." Tryk- og printteknologien har udviklet sig hurtigt i de seneste årtier. I dag er offsettryk og digitalprint ikke så meget konkurrerende teknologier, men mere teknologier, der supplerer hinanden. Som printudbyder åbner kombinationen af de to teknologier op for interessante nye forretningsmuligheder. Indtil nu anslås det, at andelen af digitaltryk i den samlede output-volumen kun ligger på omkring 5 %. Derfor skal du sørge for at udnytte det enorme potentiale for unikke salgsmuligheder og den store vækst, der ligger i det stigende antal og behov for digitaltrykapplikationer.

Storformat "Print i alle formater." Storformatprint kan gøre interne printrum endnu mere effektive, så virksomheden ikke skal bestille store print fra en ekstern leverandør. For printshops kan det være rentabelt at tilbyde eksisterende kunder storformatprint, og samtidig kan det tiltrække nye kunder. Uanset om du allerede tilbyder storformatprint eller overvejer det, er det afgørende, at du vælger teknologier til storformatproduktion, der sikrer lave driftsomkostninger og muliggør hurtig jobafvikling.

Kvalitet "Enestående kvalitet til enestående kunder." Konica Minoltas førsteklasses digitaltrykmaskiner leverer en fantastisk kvalitet på højde med offsettryk. De unikke digitale billedteknologier sikrer præcise tekster og billeder, automatisk densitetskontrol til ensartet farvegengivelse og perfekte duplexprint med optimal pasningspræcision. Samtidig sikrer de den ensartede kvalitet, der er så vigtig for produktion af førsteklasses printprodukter, for ikke at tale om konstant produktkvalitet, der garanterer problemfri betjening af digitalproduktionsenheden.

Produktivitet "Levering i dag i stedet for i morgen." Produktivitet har mange aspekter og afhænger ikke kun af, hvor hurtigt produktionsudstyret kan køre. Tidsbesparende udstyrsfunktioner kan have stor gavnlig indvirkning på den samlede produktivitet og effektivitet i forbindelse med printproduktionen. Enheder, der kan køre i døgndrift uden nedetid sikrer store produktionsfordele. Automatisering og integration af individuelle produktionstrin øger maskinydelsen, frigør arbejdskraft og sikrer generel produktionseffektivitet. Som printudbyder er udstyrets driftssikkerhed afgørende for, at I kan overholde deadlines og opfylde kundernes forventninger.

Fordele – Større effektivitet ved korte printkørsler og kortere afviklingstid – Ingen prisstigning pga. printopbevaring, forkerte print og printfejl – Udvidelse af kundeservice med digitaltryk som supplement til offsettryk – Pålidelig og stabil print – Bekræftelse af produktkvalitet fra uafhængige kilder


PRODUKTIONSPRINT

STYRK DIN VIRKSOMHED MED PERSONLIGT TILPASSET KOMMUNIKATION VDP "Målrettede budskaber, der rammer plet." Med VDP-applikationer (Variable Data Publishing) kan du automatisere produktion af print, der er målrettet den enkelte modtager. Dermed er VDP et fremragende værktøj til direct marketing, kunderelationsstyring (CRM), annoncering, fakturering og hurtigere indsætning af adresser ved brevkampagner. Du og dine kunder kan tilpasse alt indhold på print, så det passer præcis til modtagerens interesser.

Crossmedia "Udvid virksomheden vha. kommunikation via flere kanaler." Et trykt stykke papir er kun en af mange måder at kommunikere med kunder på. Hvor godt får du dine kunders budskab igennem, hvis du kun tilbyder printprodukter? Kommunikation via flere kanaler er langt mere effektivt og giver en bedre svarprocent. Som printudbyder giver det god mening at tilbyde crossmedia-tjenester, fordi kunderne vil sætte pris på din evne til at levere generelle "kommunikationstjenester", og du kan kræve en bedre betaling, fordi du leverer en ny service med højere værdi.

TransPromo "Udnyt transaktionsdokumenterne optimalt." Der er stort potentiale i at kombinere transaktionsdokumenter med et marketingbudskab. Transaktionsdokumenter, såsom bankudtog eller forsikringspolicer, der indeholder marketinginformation, læses og gennemses i højere grad end nogen andre dokumenter, der sendes med posten. "TransPromo" er således en god forretningsmulighed for dig som printudbyder. Mængden af TransPromo-print forventes at stige markant, så det er en god ide at optimere virksomhedens kommunikation på denne måde.

Fordele – Udvikling af nye markedsmuligheder – Ekstra betaling for produkter med højere værdi – Øget kundeloyalitet og opfølgende salg – Forbedring af din generelle produktivitet og konkurrenceevne – Bedre svarprocenter


PRODUKTIONSPRINT

STYRK DIN VIRKSOMHED MED WEB-TIL-PRINT Web-til-print

Fotoprodukter

"Tilbyd print 24/7.”

"Udvid dine tjenester, og øg indtjeningen."

Teknologi kan skabe forvirring, men det kan du forhindre. Den egentlige ændring med web-til-print er skiftet fra komplet betjening til selvbetjening. Tænk over, hvad det vil betyde for hele den interne og eksterne kommunikation, hvis kunderne kan bestille deres print online. Efter bestillingen holdes de underrettet om jobstatus af en jobsporingsfunktion, indtil deres print er klar til afhentning eller levering.

Fotobøger er en nem og attraktiv udvidelse af de onlineprintløsninger, du kan tilbyde kunderne. Ved hjælp af en fotobogsapplikation kan du tilbyde brugervenlige, men omfattende layoutmuligheder for at lave album og kalendere med billeder fra ferier eller andre begivenheder. I lighed med andre web-til-print-applikationer indeholder fotobogssoftware funktioner til online bestilling, betaling og sporing helt frem til den endelige levering eller afhentning af den færdige fotobog.

Fordele – Differentiering og udvidelse af printprodukter og -tjenester – Mulighed for nye kundesegmenter – Døgnåbning – Centralisering af printbestillinger – Praktisk jobsporing


PRODUKTIONSPRINT

STYRK DIN VIRKSOMHED MED PRINTSTYRING Printstyring

Printklargøring

"Tag føringen inden for print."

"Altid klar til brug."

Miljøer med høj dokumentproduktion har brug for fuldstændig kontrol over deres processer. For at opnå produktive og omkostningseffektive printworkflows skal du kunne styre al print på en sådan måde, at alt tilgængeligt udstyr udnyttes fuldt ud. Professionelt printstyringssoftware hjælper dig med at øge printproduktionens produktivitet og effektivitet.

Professionel klargøringssoftware betyder, at du kan ændre printjobbets indstillinger i sidste øjeblik, inden jobbet sættes i produktion. Med den rigtige klargøringsapplikation er det ikke noget problem at indsætte faneblade, slette sider eller tilføje komplekse jobbehandlingsdetaljer som brochureefterbehandling, udskydning, colour split eller skæremærker umiddelbart før print. Takket være preview i realtid kan du straks se jobbet med de eventuelle ændringer. Dette sparer dig tid, fordi det ikke længere er nødvendigt at producere testprint før printkørsel.

Farvestyring "Hav styr på farverne." Bæredygtige farvestyringsløsninger kombinerer omfattende kvalitetssikringsfunktioner med enkle funktioner til profiloprettelse. Fordelen med en professionel farvestyringsløsning er, at den sikrer præcis farvematching uden at kræve dybdegående brugerviden. Dermed kræves der ingen eller kun minimal oplæring. Samtidig får du også enkel og effektiv profilredigering og -kontrol.

Fordele – Ensretning af brugerinterface – Optimerede jobprocesser – Garanti for printkvalitet med brugervenlige værktøjer – Konstant ensartet resultat – Ingen problemer ved kundeændringer i sidste øjeblik


–– Alle specifikationer henviser til A4-papir med en vægt på 80 g/m2. –– Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer. –– Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5% dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed. –– Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr. –– Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel. –– Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri. –– Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B 7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1 9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

04/2014

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Da frame brochure pp general high  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Production/DA_Frame_Brochure_PP_GENERAL_High.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you