Page 1

JEG VIL HAVE FLEKSIBLE APPLIKATIONER TIL AUTOMATISKE WORKFLOWS

OFFICE LØSNINGER


OFFICE LØSNINGER

LETTER VIRKSOMHEDENS DAGLIGE ARBEJDSOPGAVER De fleste daglige arbejdsrutiner i forbindelse med oprettelse, print, distribution, styring og arkivering af oplysninger er besværlige og tidskrævende – og det er på høje tid at gøre noget ved det! Digitalisering har gjort arbejdet nemmere og hurtigere, og det sparer medarbejderne for mange trivielle og ensformige opgaver. Men det er kun muligt at effektivisere organisationen som helhed med detaljeret procesautomatisering og optimering af workflowet for dokumenter og fortegnelser. Derfor er det nødvendigt at vælge, tilpasse og kombinere de rigtige individuelle softwareløsninger med innovativ hardware, som styrer input og output. Konica Minolta tilbyder et omfattende udvalg af software understøttet af grundig rådgivning om forretningsprocesser, der ikke alene optimerer eksisterende strukturer og workflows, men som også åbner op for helt nye arbejdsprocesser.

Typiske kontorapplikationer – Document Capture & Management Registrerer papirbaserede oplysninger digitalt og styrer dokumenter til dine forretningsprocesser. – Security Beskytter dokumenter gennem hele deres livscyklus og gør det nemt at styre adgangsrettighederne. – Connectivity Integrerer problemfrit printere i eksisterende it-miljøer baseret på konvertering af datastrømmen. – User & Cost Management Gør det nemt at skabe overblik over printomkostningerne med central bruger- og budgetstyring for arbejdsgrupper og omkostningssteder. – Output Management Sikrer central styring af jobkøer og deres funktioner for at afbalancere printmængder og direkte printbaseret på virksomhedens printpolitikker.

Konica Minoltas udvalg af applikationer består af tolv kategorier. De typiske kontorapplikationer ses til højre. Scan QR-koden, hvis du vil vide mere om Konica Minoltas applikationer.

www.konicaminolta.dk/dk/ business-solutions/produkter/ applikationer.html

– Device Management Muliggør central overvågning af status for enheder og forbrugsstoffer og sikrer automatisk implementering af indstilling af enheder, hvilket holder administrationen nede på et minimum. – Cloud & Mobile Printing Gør det nemt at printe fra alle mobile enheder i offentlige eller halvoffentlige miljøer.


OFFICE LØSNINGER

OPTIMIZED PRINT SERVICES Kontorteknologierne er blevet mere avancerede, brugerbehovene har ændret sig, men mange steder er print-, scannings- og kopiudstyr en uskøn blanding, som ikke håndteres og vedligeholdes, så de kan holde trit med den moderne forretningsverden. Konica Minoltas Optimized Print Services (OPS) kombinerer rådgivning, hardware og softwareimplementering med styring af arbejdsprocesser med henblik på at reducere dokumentomkostningerne. Målet er at sikre dig en effektiv printinfrastruktur, og derfor udvikler vores OPS-tilgang forbedringsstrategier ud fra præcise fakta og tal og garanterer dig omkostningsreduktion og problemfrie processer. Med fokus på de afgørende områder – Fleet, Process, Finance, Security og Green – og den tredelte tilgang med Consult, Implement og Manage kombinerer OPS-pakken ekspertsupport med detaljeret, individuelt optimeret design og styring, så der skabes en problemfri overgang. Og formålet er ikke kun at hjælpe dig med at installere den optimale printinfrastruktur, men også at sikre dig den størst mulige effektivitet. Når denne tilgang er implementeret, sikrer den minimal risiko og forstyrrelse af den daglige drift og hjælper din virksomhed med at maksimere styring og effektivitet.

Lyder det interessant? Få mere information hos din Konica Minolta-konsulent, eller gå ind på vores OPS-websted: www.konicaminolta-ops.eu


–– Alle specifikationer henviser til papir i A4-format med en vægt på 80 g/m2. –– Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer. –– Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5% dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed. –– Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr. –– Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel. –– Konica Minolta tager forbehold for fejl i specifikationerne. –– Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B 7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1 9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

05/2013

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

Da frame brochure application office high  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Applications/Nye_Frame_brochurer/DA_Frame_Brochure_Application_...