Page 1

bizhub PRESS 1052/1250/1250P HUSTRYKKERIER Professionelle sort/hvide printere til intern printproduktion

S/H-PRODUKTIONSSYSTEM


DIGITALTRYK NÅR DET ER BEDST I bizhub PRESS 1250-serien har Konica Minolta kombineret værdifulde funktioner med en fantastisk sort/hvid printkvalitet, som sætter helt nye branchestandarder.

– Som intern printudbyder skal du hele tiden forny dig. I en tid med stadig stigende krav fra interne kunder er det vigtigt at have et produktionssystem, som sikrer uovertruffen effektivitet, og som samtidig kan holde til det store pres ved rentabel printproduktion. Sådan et produktionssystem skal være yderst produktivt, og uventede driftsstop skal holdes på et absolut minimum. Hurtige afviklingstider er afgørende, fordi de hjælper dig med at øge virksomhedens opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have en intern printfunktion. – Brugen af et digitalt produktionssystem skal være intuitiv – og naturligvis skal det være nemt at lære og nemt at betjene på kortest mulig tid. Integrationen af produktionssystemet i dit nuværende kontormiljø, skal kun kræve en minimal indsats, mens den højest mulige automatiseringsgrad skal lette og ensrette din virksomheds printworkflows.

– Voksende krav fra interne og eksterne kunder betyder, at det som printudbyder er afgørende, at du kan tilpasse og opgradere produktionssystemet til de stadigt skiftende krav. Du skal til enhver tid kunne udvide dine tjenesteydelser og altid finde nye måder at opfylde de interne kunders krav på. Digital sort/hvid print er nøglen til at forblive konkurrencedygtig, styre de samlede omkostninger og sikre en rentabel printproduktion. Hvis du har disse krav, bør du kigge nærmere på bizhub PRESS 1250-serien. Du vil opdage, at produktionssystemerne i denne serie kan gøre mere for dig, end du troede var muligt!


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 3

NØGLEN TIL SUCCES: RENTABILITET Nogle af de afgørende elementer i et rentabelt trykkeri er fleksibilitet, hastighed, effektivitet, produktivitet og driftssikkerhed – samt fejlfri kvalitet. Interne printudbydere er afhængige af disse nøglefaktorer, hvis de skal differentiere deres ydelser, sikre højeste kvalitet og få et forspring i forhold til konkurrenterne.

Pålidelig produktivitet Interne printrum kan overholde stramme deadlines og kundernes krav til sort/hvide printprodukter og opnå en større rentabilitet på alle markeder takket være den høje produktivitet, som bizhub PRESS 1250-serien leverer. bizhub PRESS 1250-serien forvandler dit interne printrum til en indtjeningskilde for virksomheden ved at kombinere fremragende produktivitet med optimal driftssikkerhed. Med en printhastighed på op til 125 sider/min. for A4/70 sider/min. for A3 med bizhub PRESS 1250/P og op til 105 sider/min. for A4/60 sider/min. for A3 med bizhub PRESS 1052 sikrer disse digitale produktionssystemer maksimal printydelse, mens værktøjer såsom CS Remote Care optimerer ekspeditionstiden i produktionsmiljøer, hvor stramme deadlines er en del af hverdagen.

Nem betjening bizhub PRESS 1052, bizhub PRESS 1250 og bizhub PRESS 1250P sikrer maksimal brugervenlighed og reducerer samtidig arbejdsmængden og skjulte omkostninger med den kompetence og ekspertise, som opfylder markedets krav. Professionelt print med bizhub PRESS 1250-serien er også lig med høj driftssikkerhed. Den omfattende vifte af valgmuligheder understøttes og udvides ved hjælp af softwareløsninger, som har til formål at gøre dit liv lettere. bizhub PRESS 1250-serien kan integreres med procesløsninger til effektiv køstyring og sikre datastyring for forskellige omkostningscentre.

Fleksibel efterbehandling bizhub PRESS 1250-serien sikrer optimal fleksibilitet, færre arbejdsomkostninger og dermed højere indtjening. Det betyder, at du uden problemer kan opfylde kundernes krav. Med bizhub PRESS 1250-serien får du markedets mest varierede papirfremføring og efterbehandling inden for sort/ hvid print: Papirkasseterne med professionel vakuumteknologi eller traditionel friktionsfødning samt stor mediefleksibilitet (300 g/m2 ved dobbeltsidet udskrivning og 350 g/m2 ved brug af PFU-bakker) og efterbehandling lige fra perfekt indbinding til professionel ryghæftning. Alt sammen i et modulopbygget koncept, så du kan få en skræddersyet systemkonfiguration.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 4

bizhub PRESS 1250-SERIEN TEKNOLOGI

bizhub PRESS 1250-serien er en fremragende printløsning takket være en lang række unikke og patenterede teknologier, der leverer High Definitionbilleder som udgangspunkt for print i høj kvalitet. Billedkvaliteten er fuldstændig ensartet fra første til sidste side og fra printopgave til printopgave. Det er den ultimative garanti for et professionelt resultat, som tilfredsstiller selv de mest krævende kunder.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 5

1.200 x 1.200 dpi LED-printerhoved bizhub PRESS 1250-serien har en printopløsning på 1.200 x 1.200 dpi takket være det avancerede LEDprinterhoved. Denne teknologi forbedrer gengivelsen af selv små fonte, mens det høje antal billedrasterlinjer sikrer en glattere reproduktion af halvtoner.

Bælteoverførelsessystem bizhub PRESS 1250-seriens printere er udstyret med et avanceret bælteoverførelsessystem, der er designet fra bunden med henblik på at forbedre papirfremføringen samt kvaliteten af de overførte billeder. Eftersom papiret klæber til hele bæltet, er der ingen luftlommer, så toneren fordeles homogent og 100 % jævnt på papiret.

Sensor til tomme ark Papirkassetten, der leverer papir til den centrale printmotor, er udstyret med en sensor, som forhindrer, at tomme ark blandes sammen med printene. Sensorerne bruger ultralydsteknologi til at overvåge papirfremføringen fra alle bakker. Hvis de registrerer et tomt ark, stopper printningen automatisk, så der undgås trykfejl og papirspild.

Sensor til skæv papirfremføring

Simitri® HD-toner Simitri® HD-toner er udviklet af Konica Minolta. Her anvendes polymeriserede procesteknikker til at producere mindre partikler med en mere ensartet form og forbedre printopløsningen. Denne polymeriserede toner har også en lavere fikseringstemperatur, hvilket reducerer papirkrølning. Og eftersom fikseringen er oliefri, er resultatet en naturlig glans med reduceret genskin. Det giver en outputkvalitet, der til fulde matcher en offsetprinters kvalitet. Tonermaterialet indeholder ca. 10 % biomasse, hvilket gør det mere miljøvenligt.

Opgavehåndtering Applikationen til opgavehåndtering i bizhub PRESS 1250-seriens printere giver brugeren overblik over de oplysninger, som skal bruges til optimal håndtering af alle printopgaver i køen. I displayet vises alle aktuelle opgaver samt detaljerede oplysninger som, f.eks. anvendt papirtype og en tidslinje med kapacitetsangivelser. Brugeren kan få adgang til opdaterede og detaljerede oversigter over aflyste og reserverede opgaver.

Den indbyggede sensor til forhindring af skæv papirfremføring måler, hvor skæv en vinkel papiret indføres i. Den standser automatisk printopgaven lige så snart, papiret er mere skævt end den forudindstillede tilladte værdi. Det forhindrer printfejl og forebygger efterbehandlingsproblemer.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 6

bizhub PRESS 1250-SERIEN FORRETNINGSMULIGHEDER Der sker i øjeblikket store ændringer på markedet for produktionsprint. Antallet af printvirksomheder er faldende – en udvikling, som den finansielle krise har accelereret yderligere. Samtidig er den samlede printvolumen faldende, og et stigende antal printapplikationer overføres til elektroniske medier. Moderne trykkerier ved, at de bliver nødt til at udvide deres printaktiviteter, øge profitmarginerne og finde nye indtægtskilder. For at hjælpe vores kunder med at nå disse mål har Konica Minolta lanceret Digital 1234: Et omfattende program til virksomhedsudvikling, der sætter fokus på kundens behov for at styrke sin virksomhed. Det afgørende spørgsmål er: "Hvordan kan vi styrke din virksomhed her og nu?" Løsningen på de fleste udfordringer i en virksomhed er ganske enkel og kan formuleres i et meget præcist svar på ovenstående spørgsmål: Ved at øge fortjenesten, tilføje nye tjenester og gøre virksomheden mere produktiv. Forretningsudviklingsprogrammet Digital 1234 er udviklet med fokus på brugervenligheden, og her opfordres virksomhederne til at vælge en mulighedsbaseret tilgang, så de kan begynde at optimere processerne. Ved at bruge fire praktiske trin vejledes kunden og får gode råd til, hvordan nye forretningsmuligheder identificeres, vurderes, begrundes og implementeres. Det grundlæggende koncept består af følgende fire trin, hvor der gives gode råd gennem hele forretningsprocessen: Hvorfor skal jeg investere i denne mulighed? Hvordan passer det ind i min nuværende virksomhed? Hvem har erfaring med dette og kan fortælle mig om det? Hvad skal jeg gøre, for at få succes med denne nye mulighed? Hvis vi starter med "hvorfor", anvender Digital 1234 enkle mulighedsbaserede fremgangsmåder, der er skabt af pålidelige partnere i branchen, som udforsker enhver forretningsmulighed. Andet trin fokuserer på "hvordan" ved at anvende enkle vurderingsspørgsmål, der stilles af et panel af internationale og uafhængige forretningseksperter. Det tredje trin ("hvem") beskriver historien bag forretningssuccesen, mens det fjerde trin tilbyder forretningsressourcer, der kan downloades for at hjælpe kunderne med at få succes, f.eks. virksomhedsfokuserede implementeringsvejledninger skrevet af brancheeksperter.

DIGITAL

enabling your business

Digital 1234 Forretningsudviklingsprogrammet Digital 1234 er udviklet for at få trykkerier til at fokusere på muligheden for at spare penge, øge indtjeningen, produktiviteten og tilbyde nye tjenester. Ved at bruge de fire praktiske trin vejledes du i, hvordan nye forretningsmuligheder identificeres, vurderes, begrundes og implementeres.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 7

Web til print til hustrykkerier – De fleste hustrykkerier skal konstant bevise deres værd over for den øverste ledelse. – De skal vise, at de kan levere print mere effektivt end eksterne printudbydere – Leveringen skal ske efter behov – Leveringen skal ske til en lavere pris – Leveringen skal ske på en sikker måde – En god måde at skabe værdi for interne kunder på er web til print. – Kun 20 % af de europæiske hustrykkerier har indset værdien af web til print. – Web til print er en fremragende løsning til strømlining af opgavebestillingsprocessen. – Det giver en mere omkostningseffektiv drift. – Det gør det meget nemmere for dine kolleger at sende printopgaver til dig. Især ved gentagne opgaver, blanketter, visitkort, kataloger og brevforsendelser med automatisk bestilling og levering. – Omkostninger kan automatisk viderefaktureres til de relevante omkostningssteder. – Du kan automatisk håndhæve og centralisere virksomhedens politik vedr. varemærker. – Du kan holde åbent 24 timer i døgnet.

Workflow – Vidste du, at for hver krone, der bruges på print, bruges der yderligere seks kroner på den omgivende proces? – Det kaldes ofte workflow, og det er nøglen til maksimal effektivitet og minimal manuel indblanding! – Jo mere du automatiserer processen, jo større effektivitet kan du opnå. – Forbedring af workflowet er det bedste sted at fokusere på for at opnå bedre forretningsresultater. – Workflowet forkorter afstanden mellem dig og kunden. – Et godt eksempel på automatisering er et kombineret hybridworkflow, som giver optimal produktionsfleksibilitet og maksimal udnyttelse af både dit digitale udstyr og dit offsetudstyr. – Dermed kan du beregne det økonomiske skillepunkt mellem digitaltryk og offsettryk, så du i sidste øjeblik kan afgøre, hvilken teknologi der er mest omkostningseffektiv. – Kernen i et godt produktionsworkflow kan koges ned til én sætning: jo mindre tid, du bruger på printteknologien, jo mere tid kan du bruge på de faktiske opgaver.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 8

bizhub PRESS 1250-SERIEN OPTIMAL PAPIR-OUTPUTKAPACITET – Takket være separate udfaldsbakker med kapacitet på op til 15.000 ark på rullebord

FORSKELLIGE EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER – Optimal modulkonstruktion (over 50 systemkonfigurationer) – Utrolig høj produktivitet – Takket være GBC hulleenhed til spiralrygsindbinding, false- og hulleenhed, hæfteenhed til 100 ark med skæremekanisme, brochureenhed med beskæring til 50 ark, perfekt indbindingsenhed til bøger med en tykkelse på 30 mm, automatisk ringindbinder til bøger på op til 102 ark.

ENHED TIL EFTERINDSKYDNING AF SIDER – Til produktion af førsteklasses printprodukter med indskydning af fortrykte farveark – Takket være tre bakker med vakuumoptagningsteknologi med op til 5.000 ark – Yderligere to bakker til efterindskydning af sider med op til 1.000 ark inklusive hulning og falsning af efterindsatte sider

FORBEDRET BILLEDTEKNOLOGI – Enestående mediefleksibilitet – Takket være en blød valse og fikserings-NIPteknologi ændres fikseringstrykket i stedet for fikseringstemperaturen BÆLTEOVERFØRELSES TEKNOLOGI – Enestående billedpræcision – Lavest mulig pasningstolerance fra forside til bagside


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 9

STOR TOUCHSKÆRM – Nemmere betjening – Takket være betjening på en touchskærm på 38 cm, styring af printkø, funktion til opgavehåndtering og papirkatalog

PAPIRKASSETTE OG -FREMFØRING – Høj produktivitet – Utrolig medievariation og -fleksibilitet – Samlet kapacitet på 18.000 ark, papirvægt fra 40 til 350 g/m2, stærkt metaldesign samt mixplex- og mixmedia-funktion

AVANCERET PRINTSTYRING – Enestående produktivitet og kvalitet – Nem printerdriverfunktion, papirkatalogfunktion og Tone Curve Utility – Håndteringsfunktion til detaljeret oversigt over opgaver i kø

SIMITRI® HD-TONER – Optimal printkvalitet tæt på offset – Utrolig mediefleksibilitet

AVANCERET FREMKALDERENHED – Maksimal billedstabilitet – Takket være forbedret styring af forholdet mellem Dmax og toner via TCR-sensor


Produktionssystemerne i bizhub PRESS 1250-serien adskiller sig fra andre produktionssystemer i kraft af den fremragende RIP- og printydelse og de funktioner, som hjælper trykkerier og printudbydere med at imødekomme både de løbende produktionskrav og kundernes behov. Controlleren er udstyret med den sidste nye Intel-platform og integreret i hovedenheden.

Optimeret opgavebehandling

bizhub PRESS 1250-SERIENS CONTROLLER

Printerne i bizhub PRESS 1250-serien har en RIP-hastighed, der ikke tidligere har været tilgængelig i denne klasse, og de håndterer selv de mest omfattende opgaver. Desuden har printerne JDF-JMF-kompatibilitet, der sørger for fuld og nem integration i alle arbejdsmiljøer. Dette er optimeret opgavebehandling på højeste plan med den nødvendige kapacitet, så der kan produceres store mængder på kort tid. Controlleren har desuden den fantastiske CIE-funktionalitet, der forbedrer reproduktionen af farvebaserede dokumenter, når det er nødvendigt. RGB-farvedata konverteres til CIE-farvesystemet, så der kan produceres meget finere gråtoner med en høj differentieringsgrad i en kvalitet, der langt overgår den, man opnår ved print af farvedata uden konvertering.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 11 Tone Curve Utility Med Konica Minoltas unikke Tone Curve Utility har du et værktøj ved hånden, der kan hjælpe dig med at foretage avancerede RIP-justeringer, f.eks. af raster og tonerkurven, og du får mulighed for selv at definere rastervinklen og punktformen. Brugerne kan vælge mellem forskellige forudindstillede tonerkurver og nemt og hurtigt lave deres

egne kurver ved at bruge den simple drag & dropfunktionalitet, f.eks. til at indstille brugerdefinerede profiler (controllerstandard) eller gemme profilerne i produktionssystemets RIP, så printerdriveren hurtigt kan hente dem frem. Med en omfattende funktionalitet kan brugeren optimere printkvaliteten nøjagtigt og fleksibelt.

Printet ved at bruge standard tonerkurve

EFI Fiery Central Solo – EFI Fiery® Central Solo sikrer højeffektiv printerbetjening med den populære Fiery Command Workstation, hvorfra brugeren kan styre alle virksomhedens printere via et intuitivt interface. – Med Fiery Impose-JobMaster som tilbehør får du den perfekte assistent til komplekse printeropgaver, herunder import af scanninger, faneoprettelse og sideredigering samt nummerering ved forberedelse af printopgaver. – Fordele ved EFI Fiery Central Solo: – 100 % overblik og kontrol over alle virksomhedens printere via ét interface. – Op til tre produktionssystemer kan tilsluttes og allokeres til forskellige workflows (f.eks. farveopdeling, volumenjustering, automatisk omfordeling ved jobfejl osv.).

Printet ved at bruge ny tonerkurve

Hvis maksimal densitet reduceres, påvirker det ikke teksten, der stadig har 100 % densitet

Papirkatalog Papirkataloget er en anden funktion i bizhub PRESS 1250-serien, der komplementerer produktionssystemenes andre fremragende funktioner og maksimerer betjeningshastigheden og effektiviteten. Når papirkataloget er programmeret bare en enkelt gang, behøver brugeren ikke længere bekymre sig om, hvorvidt den nødvendige papirtype til en specifik opgave er gemt. Når brugeren skal gøre klar til produktion, vælger han bare den ønskede medietype fra papirkataloget. Funktionaliteten giver også mulighed for at give forskellige papirtyper hvert sit navn, f.eks. ”Faktura – blå”. Dermed bliver det hurtigere at komme i gang med en opgave, hvilket øger brugervenligheden.


UFORLIGNELIG ALSIDIGHED FRA START TIL SLUT Professionel efterbehandling at det printede produkt er en integreret del af enhver produktionskørsel – og fleksibilitet er nøglen til succes. Det store udvalg af alsidige efterbehandlingsfunktioner gør det nemt at opgradere Konica Minoltas digitale produktionssystemer til varierede anvendelsesområder og sikrer perfekt integration i alle digitale produktionsmiljøer.

Papirkassette PF-706 og PP-701 Papirkassetten PF-706 øger papirkapaciteten ved hjælp af tre papirbakker og en kapacitet på op til 6.000 ark. Samtidig øges mediehåndteringen til 40-350 g/m2. Fleksibiliteten øges, da alle papirformater kan bruges i alle bakker. Kittet til fortrykte medier PP-701 (ekstraudstyr) forbedrer optagningen takket være separationen via luftstrøm i PFU-bakkerne.

Dobbeltsidet print/duplex

Enkeltsidet print

Mixmedia hvide/farveark fra forskellige papirkassetter

Mixplex enkelt/ dobbeltsidet – skifter under kørsel

Kombineret mixplex/ mixmedia

Dobbeltsidet print/duplex

Enkeltsidet print

Mixmedia hvide/farveark fra forskellige papirkassetter

Mixplex enkelt/ dobbeltsidet – skifter under kørsel

Kombineret mixplex/ mixmedia

Indsættelse af farveark

Papirkassette PF-703, PI-PFU og HT-505 Papirkassetten PF-703 øger papirkapaciteten ved hjælp af tre papirbakker med en samlet kapacitet på op til 5.000 ark. Desuden øges mediehåndteringen til 40-350 g/m2. Alle papirformater kan bruges i alle bakker. PF-703 indeholder vakuumoptagningsteknologi til kontinuerlig fremføring af store mængder papir, selv tryk på fortrykte medier. Fikseringsenheden HT-505 (ekstraudstyr) kan optimere papirfremføringen af offset-papir og coated papir samt papirfremføringen i områder med stor luftfugtighed.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 13

Automatisk ringindbinder GP-502 Det intelligente valg til kunder, der gerne vil have en enhed, som kan registrere den rigtige ringindbindings størrelse og derefter binde arkene sammen med et universalt bindingselement. Med GP-502 kan op til 102 ark bindes sammen i én bog, så printudbyderne får en produktionsteknologi, der kan producere dokumenter af stor værdi på meget kort tid.

Ringindbinding

Brochureenhed SD-506 SD-506 er ideel til ryghæftede og beskårne brochurer med kraftige omslag og gør produktionen af meget varierede printprodukter og en virksomheds interne materialer hurtigere. SD-506 kan bruges til fremstilling af brochurer med op til 200 sider (50 ark), herunder automatisk billedoverføring og beskæring, og har en output-kapacitet på op til 50 brochurer. Og hvis der ønskes et professionelt udtryk, kan brochurerne kombineres med kraftige omslag printet på papir på op til 200 g/m2. Herudover gør SD-506funktionerne multibrevfalsning og multimidterfalsning af op til 5 ark det hurtigere at fremstille brevforsendelser. Når printudbydere har mulighed for at tilbyde printprodukter med så gode kvaliteter, vil det ikke alene medføre en interessant produktspredning, men også øget salg og fortjeneste.

Brochure (falsning og ryghæftning)

Limindbinding Limindbinding med indskydning med indskydning af forside af ark

Beskæring

Multi­ brevfalsning

Multi­ midterfals

2-hulning

4-hulning

Midterfals

Brevfals ud

Portfals

False- og hulleenhed FD-503 FD-503 er det ideelle valg til produktion af brevforsendelser, løbesedler osv. og bruges optimalt sammen med brochureenheden, hæfteenheden eller limindbinderen. False- og hulleenheden har seks forskellige falsefunktioner, 2- eller 4-hulning med 100 % produktivitet samt efterindskydning af fortrykte ark og forsider. Med FD-503 kan printopgaver med selv meget komplekse professionelt udseende dokumenter udføres med én enkelt fuldautomatisk handling, så brugere og printudbydere sparer værdifuld tid, der kan bruges på vigtigere opgaver.

Indskydning af Indskydning farveforside af ark

GBC-hulleenhed GP-501 GBC-hulleenheden giver effektiv flerhulning, så ark kan hulles ved høj hastighed inden offline-spiralbinding. De forskellige hullejern passer til de mest populære ryghæftningsfunktioner, herunder metalbaseret spiral (velo) og plasthæftning (kam). Takket være den fleksibilitet, GP-501 giver, kan printudbydere let tilbyde et meget varieret udvalg af printprodukter og dermed opfylde de vekslende krav hos både eksisterende og nye kunder.

Flerhulning

Brevfals ind

Dobbeltparallel- Z-fals fals


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 14

Stakkerenhed LS-505 Takket være den store stakkerenhed er printerne i Konica Minolta bizhub PRESS-serien nemme at integrere på steder med allerede eksisterende efterbehandlingsfunktioner. Det er også muligt at foretage forskudt stakning af op til 5.000 ark, dvs. forskudt output, i papirstakkerenheden på rullebord, og med et integreret papirklammesystem foregår transporten altid sikkert. Rullevognen betyder stor fleksibilitet i printbutikker. Brugerne sparer meget tid ved at kunne køre printene direkte til en offline-efterbehandlings- eller kuverteringsmaskine uden at skulle vente på, at de tørrer eller afkøles. til en offlineefterbehandlings- eller kuverteringsmaskine uden at skulle vente på, at de tørrer eller afkøles.

Rullevognsstakker

Forskudt output

Limindbinding

Limindbinding med z-fals

Limindbinding med indskydning af forside

Limindbinding med indskydning af ark

Limindbinder PB-503 Dette er den perfekte efterbehandler til alle former for limindbinding af bøger. Funktionerne omfatter z-falsindskydning samt indskydning af fortrykte farveomslag og ark. Det er muligt at indbinde bøger med en ryg på til 30 mm inklusiv beskæring af omslaget. Den indbyggede omslagsføder har en kapacitet på op til 1.000 ark. PB-503 omfatter en rullevognsstakker til output af limindbundne bøger. Den kan også monteres sammen med hæfteenheden, så du får den perfekte kombination af indbinding og hæftning i ét system. PB-503 er den helt rigtige løsning til printudbydere, der ønsker at tilbyde deres kunder bøger med avanceret indbinding, f.eks. bestående af forskelligt papir. De kan tilbyde større fleksibilitet og øge produktvariationen, så de kan opfylde kundernes ønsker. Derved øges ordrebeholdningen, omsætningen og i sidste ende indtjeningen.

Stakning med rullevogn til limindbundne bøger

Hæfteenhed FS-532 Når produktionssystemet udstyres med FS-532hæfteenheden, får printudbydere et hæftningssystem med flere positionsmuligheder til let og pålidelig produktion af manualer, rapporter og anden omfattende dokumentation. Denne enhed kan hæfte op til 100 ark med en hastighed, der matcher produktionskapaciteten, og den universale hæfteklamme skæres til den rigtige størrelse under processen. Automatisk skiftevis sortering og gruppering fås også, og denne enhed har en output-kapacitet på op til 4.200 ark. FS-532 kan opgraderes med hulning og efterindsættelse som ekstrafunktioner.

Hjørnehæftning 2-punktshæftning

2-hulning

4-hulning

Indskydning af Indskydning farveforside af farveark

Automatisk forskudt sortering

Variabel klammelængde

Hjørnehæftning 2-punktshæftning

2-hulning

4-hulning

Brochure

Brevfalsning

Alt i én-efterbehandler FS-532 og SD-510 Når FS-532 kombineres med SD-510 kan efterbehandleren bruges til at producere brochurer. Den fuldautomatiske brochureenhed med en kapacitet på op til 20 ark (80 sider) pr. brochure har to falsningsfunktioner (midterfalsning og brevfalsning). Enheden kan tilvælges andre ekstrafunktioner, f.eks. hulning og efterindsættelse af printede ark.

Indskydning af farveark


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 15

ALLROUNDTILGÆNGELIGHED Professionelle trykkere har brug for driftsikker hardware og pålidelig printteknologi. Derfor var pålidelighed en topprioritet i forbindelse med udviklingen af produktionssystemer. Deres design og den robuste metalkonstruktion garanterer en fuldstændig hensigtsmæssig og sikker betjening. Forskellige værktøjer og systemfunktioner øger systemets generelle brugervenlighed yderligere:

Påfyldning af toner og papir uden stop Mulighed for at påfylde toner- og papir under produktion medfører, at man stort set undgår produktionsafbrydelser.

CMS (Customer Maintenance Support) Desuden gør Konica Minoltas CMS-koncept det muligt for brugeren selv at foretage hurtig og nem udskiftning af visse systemkomponenter og -dele. Printudbydere er begejstrede for, at de selv kan løse mindre systemproblemer internt og på kort tid, da det giver yderligere fleksibilitet.

CS Remote Care CS Remote Care er Konica Minoltas fjernbetjente serviceværktøj til bizhub PRESS- og PRO-systemerne. Her kan rapportaflæsning samt meddelelser om systemfejl og vedligeholdelsesbehov automatisk sendes til Konica Minoltas servicecenter. Dermed muliggøres en tidlig analyse af systemets status, og hvis det er nødvendigt kan forebyggende vedligeholdelse igangsættes, inden konkrete problemer opstår. Det hjælper også med at minimere systemernes nedetid og brugerens administrative opgaver, så printudbyderne sparer tid og penge, undgår frustrationer og kan nyde fordelene ved maksimeret produktivitet og et allroundsystem, der næsten altid er tilgængeligt.


bizhub PRESS 1052/1250/1250P 16 Tekniske specifikationer PRINTERSPECIFIKATIONER

TILBEHØR

Printhastighed A4 Printhastighed (A3) Printopløsning Gråtoner

Automatisk Maks.: 100 ark dokumentfremfører Papirkassette 3 kassetter, papirkapacitet: op til 6.000 ark, 40-350 g/m2, PF-706 standardpapirstørrelser: A5-A3+ (SRA3), min. papirstørrelse: 95 x 139 mm, maks. papirstørrelse: kit til fortrykte medier PP-701 fås som ekstraudstyr Papirkassette 3 kassetter, vakuumteknologi, papirkapacitet: PF-704 op til 5.000 ark, papirvægt: 40-350 g/m2, standardpapirstørrelser: A5-A3+, min. papirformat: 95 x 139 mm, maks. papirstørrelse: 324 x 483 mm, fikseringsenhed HT-505 fås som ekstraudstyr Relæenhed RU-510 * Arkvender, tilpasser printhastighed til 125 sider/min. False- og hulleenhed Indskydning af fortrykte ark (PI): 2 PI-bakker til hulning af FD-503 500 ark hver (2- og 4-hulning), falsning (midterfals, z-fals, portfals, brevfals ind, brevfals ud, dobbeltparallel-fals), udfaldsbakke med plads til op til 200 ark GBC-hulle- Smart hulning af A4-ark, brugerudskiftelige hullejern til: enhed GP-501 velobind, plastkam, wirebind, farvet spiral, pro click, papirvægt: 75-216 g/m2 Automatisk ringindbinder Stakning, hulning og indbinding af bøger, op til 102 ark, (GP-502) selvjusterende bindeelementer (én størrelse passer til alle), papirvægt: indhold 75-120 g/m2, cover 163-216 g/m2 Brochureenhed SD-506 Fremstilling af brochurer på op til 50 ark (200 sider), ryghæftning, beskæring, udfaldsbakke med plads til op til 50 brochurer, udfaldsbakke med kapacitet på op til 200 ark, multibrevfals (op til 5 ark), multimidterfals (op til 5 ark) Stakkerenhed LS-505 Stakkerkapacitet på op til 5.000 ark, mulighed for installation af op til tre enheder, stakkerkapacitet på op til 15.000 ark, stakkerenhed på rullebord, automatisk skiftevis stakning, udfaldsbakke med plads til op til 200 ark, papirklammesystem Limindbinder PB-503 Limindbindingssystem, integreret 1-side beskæring af forsider, bøger fra A5 op til A4+ (307 x 221 mm), bøger fra 10 ark til en bogryg på op til 30 mm, omslagsføder med kapacitet på op til 1.000 ark, udfaldsbakke med plads til op til 200 ark, brochurestakkerkapacitet, 3.300 ark, (2 stakke) Hæfteenhed FS-532 Hæftning af op til 100 ark, 2-punkts- og hjørnehæftning, variabel klammelængde (skæremekanisme), outputkapacitet på op til 4.200 ark (A4), udfaldsbakke med kapacitet på op til 200 ark, automatisk skiftevis sortering og gruppering Ryghæftningsenhed Fremstilling af brochurer på op til 20 ark (80 sider), ryghæftning, SD-510 (til FS-532) forsideark fra 50 til 300 g/m2, udfaldsbakke til brochurer, multibrevfals (op til 5 ark), midterfals (op til 5 ark) Hulleenhed PK-522 Hulning (valgfrit 2 eller 4 huller)(til FS-532) Efterindsættelsesenhed Indsættelse af fortrykte ark, PI-bakker til 200 ark i hver PI-502 (for FS-532) Befugtningsenhed Arkudretter med befugtning HM-102

Op til 105 sider/min. (bizhub PRESS 1052) Op til 125 sider/min. (bizhub PRESS 1250/P) Op til 60 sider/min. (bizhub PRESS 1052) Op til 70 sider/min. (bizhub PRESS 1250/P) 1.200 x 1.200 dpi Op til 256 niveauer

SYSTEMSPECIFIKATIONER Papirvægt 40-350 g/m2 Duplexenhed Uden skuffe, 50–300 g/m Papirformater A5-A3+ (SRA3), min. 95 x 139 mm, maks. 324 x 483 mm (med PF-703) Maks. printområde 314 x 483 mm (med PF-703) Papir-inputkapacitet Maks.: 18.000 ark, hovedenhed: op til 3.000 ark Papir-outputkapacitet Maks.: 15.000 ark (plus udfaldsbakker) Opvarmningstid Mindre end 420 sek. Mål (hovedenhed) 990 x 780 (910 m. controller) x 1.233 (1.464 m. (B x D x H mm) betjeningspanel) Vægt (hovedenhed) 375 kg

CONTROLLERSPECIFIKATIONER Hardware CPU RAM HDD Sidebeskrivelsessprog

Indbygget controller Pentium G6950 2.8 GHz 2 GB 250 GB eller mere PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PS3, TIFF, PDF

SCANNERSPECIFIKATIONER Scanningshastighed (A4) Op til 105 sider/min. Scanningshastighed (A3) Op til 60 sider/min. Scanningsopløsning Op til 1.200 x 1.200 dpi Scanningsfunktioner TWAIN scan, Scan-til-HDD, Scan-til-FTP, Scan-til-SMB, Scan-til-e-mail Scanningsformater PDF, TIFF, sikker PDF, XPS

KOPISPECIFIKATIONER Kopieringshastighed (A4) Kopieringshastighed (A3) Gråtoner Første kopi Zoom Multikopiering

Op til 105 sider/min. (bizhub PRESS 1052) Op til 125 sider/min. (bizhub PRESS 1250/P) Op til 60 sider/min. (bizhub PRESS 1052) Op til 70 sider/min. (bizhub PRESS 1250/P) 256 gråtoner Mindre end 2,8 sek. (A4 på tværs) 25-400 % i trin af 0,1 % 1-9.999

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B 7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1 9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

08/2012

*Kun med GP-501

–– Alle specifikationer henviser til papir i A4-format med en vægt på 80 g/m2. –– Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer. –– Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5% dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed. –– Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr. –– Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel. –– Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri. –– Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

DA-bizhub_PRESS_1052_1250_P_CRD_Print  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Production/Black_White/bizhub_PRESS_1250_P/DA-bizhub_PRESS_1052...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you