Page 1

Side 1 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 09.05.2012 Revisionsdato:31.05.12 ALH

Model: bizhub PRO 951

1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Markus Kelch

Tel.:+49/511/7404-361 Fax:+49/511/7404322

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

EN 17050-1

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 17050-1 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning

2.2

EU-direktiver

2006/95/EU 2004/108/EU

Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne – Lav volts direktivet/produktsikkerhed - EMV direktivet/elektromagnetisk kompatibilitet

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S1 502 21 169 NEMKO-Mark P12215135

TÜV Rheinland NEMKO Norge

2.4

GOST certifikat

DIN GOST-certifikat B 37812

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke 40034389

VDE

EN 55022, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU commission

Dette produkt er listet i EU energy Star databaserne

2.7

Ecodesign direktiv

2009/125/EC 1275/2008/EC (Lot 6)

2.8

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

I henhold til RAL UZ122 vil ikke blive ansøgt

RAL

RAL-UZ 122

2.9

Dokumentægthed:

PTS-certifikat vil blive ansøgt

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.10

Arkivering:

ISO 11798 certifikat vil blive ansøgt

SP Technical Research Institute Sverige

2.11

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.12

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001

EN 60950-1, EN 60825 EN 60950-1

Rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Krav til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand


Side 2 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 09.05.2012 Revisionsdato:31.05.12 ALH

Model: bizhub PRO 951

3

General information

3.1 Kopi hastighed

95 kopier pr. minut

S/H

3.2 Vægt

Ca. 372 kg

Hoved maskine uden udstyr

3.3 Størrelse

990 B x 910 D x 1234 H mm

Hoved maskine uden udstyr

3.4 Miljøpolitik

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige


Side 3 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 09.05.2012 Revisionsdato:31.05.12 ALH

Model: bizhub PRO 951

3.5 Forlængelse Fabrikanten af produktets tilbyder på levetid: frivillig basis:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti:

3.6 Materialer:

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Afhængig af serviceaftalens vilkår

Bly Kadmium (<0,01%) Kviksølv (bortset fra en fluorescerende lampe) Hexavalent chrom Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

57,0 dB(A) 74,5 dB(A)

Lydniveau, Lwad

Standby Under produktion

60,0 dB(A) 77,5 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

35,9 dB(A) 58,8 dB(A)

* +

Målt i henhold til ISO7779, RAL-UZ114 Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=1,0m


Side 4 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 09.05.2012 Revisionsdato:31.05.12 ALH

Model: bizhub PRO 951

Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

3.300 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

2.038 W 230 V

Standby

445 W U/energibesparelse 306 W m/energibesparelse 42,9 W auto sluk 0,309 W plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug

Energy Star TEC

23,0 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion

Printing

7.337 kJ/h 467,2 BTU/h BTU 230V baseret på TEC værdien af dette produkt (24 h x 7 dage)

Standby 4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

1.602 kj/h Uden energispare funktion

Lysstofrør Måleresultat Koncentration

Grænse-værdi af MAC

Mg/h Mg/m³ Mg/m³

Ozon

Standby Printing

Ikke målbart 0,5 mg/h

Ikke målbart 0,025 mg/m3

0.2 mg/m³

Standby Printing

Ikke målbart 0,2 mg/h

Ikke målbart 0,010 mg/m³

86 mg/m³

Benzene

Standby Printing

Ikke målbart 0,0 mg/h

Ikke målbart 0,000 mg/m³

TVOC

Standby Printing

Ikke målbart 7.666 mg/h

Ikke målbart 0.3833 mg/m3

Fint støv

Standby Printing

Styrene

4.5

4.6

Støv:

Testforhold:

Basisdel u/tilbehør

Ikke målbart 3,0 mg/h

Ikke målbart 0.150 mg/m3

6 mg/m³

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.


Side 5 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 09.05.2012 Revisionsdato:31.05.12 ALH

Model: bizhub PRO 951

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toner sort til bizhub PRO 951

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica and titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

5.2

Kopitromle

Kopitromler til bizhub PRO 951

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.3

Batterier

1 st. lithium batterier

Batterierne skal behandles i henhold til EU regel 2006/66/EC Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og kommer af med batterierne på forsvarligvis. Følg altid fabrikantens forskrivelser.

5.4

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.5

Paknings materiale til maskinen: Materiale Træ Papir PP PS PE

vægt (kg) 15,1 21,3 1,5 2,2 0,6

Indpaknings materialerne indeholder ikke PVC

5.6

Adskillelse/Genbrug:

Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.7

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.8

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.9

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 114 / 122. Polymeriserede toner reducere miljø påvirkningen ( CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner ) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.

bizhub_PRO_951_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Production/Black_White/bizhub_PRO_951/bizhub_PRO_951_dansk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you