Page 1

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.06.13 Revisionsdato: 15.07.13 ALH

Model: bizhub C754e/PRO C754e 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Markus Kelch

Tel.:+49/511/7404-361 Fax:+49/511/7404172

markus.kelch@konicaminolta.eu

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

2.2

EU-direktiver

EN 17050-1

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 17050-1 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktive

2006/95/EC 2004/108/EEC 2009/125/EC 2011/65/EC 1999/5/EC

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed - EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet - ErP-direktivet / Eco-Design - ErP-direktivet / Eco-Design - RoHS2 direktivet - Direktiv for radioudstyr og teleterminaludstyr

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S1 502 189 45 Nemko-Mark P12215026/A1

TÜV Rheinland Nemko Norge

EN 60950-1 EN 60950-1

2.4

GOST certifikat

DIN GOST-certifikat B38496

DIN GOST TÜV

Berlin Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke CJ 502 191 37

TÜV Rheinland

EN 55022, EN 55024, EN 62311, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU kommisionen

Dette produkt er listet i EU Energy Star databaserne

2.7

Ecodesign direktiv:

2009/125/EC 1275/2008/EC (Lot 6) Frivillig aftale med Konica Minolta for Lot 4

Rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design for energirelaterede produkter. Krav til elforbrug i standby tilstand og slukket tilstand. Krav til miljøvenligt design og energi i drift

2.8

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

I henhold til RAL UZ171, vil blive ansøgt

RAL

RAL-UZ 171

2.9

Dokumentægthed:

PTS-certifikat vil blive ansøgt

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.10

Arkivering

ISO 11798 vil blive ansøgt

SP Technical Research Institute (Sverige)

2.11

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.12

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.06.13 Revisionsdato: 15.07.13 ALH

Model: bizhub C754e/PRO C754e

3 General information 3.1 Kopi hastighed

75 kopier/min. i sort/hvid 60 kopier/min. i farver

3.2 Vægt

Ca. 221 kg

Hovedmaskine uden udstyr

3.3 Størrelse

650 B x 799 D x 1025 H mm

Hovedmaskine uden udstyr

3.4 Miljø program:

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas

3.5 Forlængelse Fabrikanten tilbyder på frivillig basis: af produktets levetid:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne

3.6 Materialer:

Kadmium (< 0,01%)

Den nævnte maskine indeholder ikke*:

Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

Bly Hexavalent krom Kviksølv (bortset fra det er i den fluorescerende lampe) Indholdet af polybrominated bifenyl (PBB) og deres ætere i mekaniske plastikdele (PBDE) er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Asbest Plastik kabinet dele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler.

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Print af farve Print af s/h

46,5 dB(A) 68,4 dB(A) 67,7 dB(A)

Lydniveau, Lwad

Standby Print af farve Print af s/h

49,5 dB(A) 71,4 dB(A) 70,7 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Print af farve Print af s/h

30,7 dB(A) 51,1 dB(A) 51,7 dB(A)

* +

Målt i henhold til ISO7779, RAL-UZ171 Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=1,00m


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.06.13 Revisionsdato: 15.07.13 ALH

Model: bizhub C754e/PRO C754e Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

2.100 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1.089 W 230 V

Standby

198 W U/energibesparelse 65 W m/energibesparelse 3,9 W auto sluk 0,027 W plug-in tilstand

Benyttet standard test metode. RAL-UZ171 # Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug Energy Star TEC

5.66 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion

Printing

3.920 kJ/t 115 BTU/t BTU 230V er baserede på TEC værdien for dette produkt (24 t x 7 dage)

Standby 4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

713 kJ/t Energi spare 1 (uden energi spare funktion)

Xenonlampe Måleresultat Koncentration Mg/t Mg/m³

Grænse-værdi af MAC Mg/m³

Ozon

Standby Print af farve Print af s/h

Ikke målbart 1,45 mg/t 1,07 mg/t

Ikke målbart 0,073 mg/m3 0,054 mg/m3

0,2 mg/m³

Standby Print af farve Print af s/h

Ikke målbart 0,547 mg/t 0,401 mg/t

Ikke målbart 0,027 mg/m³ 0,020 mg/m3

85 mg/m³

Benzene

Standby Print i farve Print i s/h

Ikke målbart 0,005 mg/t 0,001 mg/t

Ikke målbart <0,001 mg/m³ <0,001 mg/m3

TVOC

Standby Print i farve Print i s/h

Ikke målbart 7,405 mg/t 4,123 mg/t

Ikke målbart 0,370 mg/m3 0,206 mg/m3

Fint støv

Standby Print i farve Print i s/h

Styrene

4.5

4.6

Støv:

Testforhold:

Basisdel u/tilbehør

Ikke målbart 1,19 mg/t 1,09 mg/t

Ikke målbart 0,060 mg/m3 0,055 mg/m3

6 mg/m³

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.06.13 Revisionsdato: 15.07.13 ALH

Model: bizhub C754e/PRO C754e

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toner sort, cyan, magenta, gul til bizhub C654e, bizhub C 754e og bizhub PRO C754e

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica and titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

5.2

Toneropsamler

1 stk.

Skal udskiftes efter 48.000 print/kopier

5.3

Kopitromler

CMYK kopitromler til bizhub C654e, bizhub C754e og bizhub PRO C754e

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 Tonerfilter 1 Ozonfilter

Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier

5.5

Batterier

1 stk. CR-2477/VCK

Batterierne skal behandles i henhold til EU regel 2006/66/EC (farlige substanser) og 93/86/EC (mærkning), 98/101/EC (tillæg til 91/157/EU) Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og kommer af med batterierne på forsvarligvis. Følg altid fabrikantens forskrivelser.

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7

Emballage Træ Papir PS

vægt (kg) 13,9 14,0 1,8

Indpakningsmaterialerne er mærket i henhold til ISO 11469 De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20.December 1994 om indpakning og indpaknings affald. 5.8

Adskillelse/Genbrug:

Systemet er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 114 af januar 2004 / RAL-UZ 122 af juni 2006. Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.9

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.10

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.11

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 114 / 122. Polymeriserede toner reducerer miljø påvirkningen (CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.

bizhub_C754e_PRO_C745e_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_PRO_C754e/bizhub_C754e_PRO_C745e_dansk...

bizhub_C754e_PRO_C745e_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_PRO_C754e/bizhub_C754e_PRO_C745e_dansk...